Advertentie

Er MOET onafhankelijk kindermisbruik-onderzoek komen!!


Vooraf: een overzicht van gebeurtenissen in een notendop:

 • Naar aanleiding van een aantal Argos-uitzendingen (Glasscherven en duistere rituelen (HIER) en Het verhaal van Lisa (HIER)) vroegen TweedeKamerleden om een onderzoek naar sadistisch ritueel misbruik (SRM).
 • Maar de regering Rutte, onder wie de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus wilde aanvankelijk geen onderzoek laten doen naar SRM.
 • Toch steunde een overgrote TweedeKamer-meerderheid een motie (HIER), die de regering dwong om toch een onafhankelijk onderzoek naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen in Nederland te faciliteren.
 • Het onderzoek vond plaats onder de controle van Justitie, ondanks dat slachtoffers hiertegen bezwaar maakten, omdat zij aangaven dat hooggeplaatste ambtenaren binnen Justitie zelf als dader bij het misbruik betrokken waren.
 • Ook gaven slachtoffers aan dat ze niet met deze partijdige commissie wilden praten en geen vertrouwen hadden in prof. Jan Hendriks, de voorzitter van de onderzoekscommissie, die sympathiseert met pedofielen. Hij had in 2015 voorgesteld om gemanipuleerde kinderporno (HIER)  aan pedofielen beschikbaar te stellen, om zo hun gevoelens te beteugelen en zich geaccepteerd te voelen. Veel slachtoffers van SRM zijn vaak ook misbruikt voor de productie van kinderporno.
 • Ondanks vijf brandbrieven die naar de Kamer waren gestuurd door GZ-behandelaren die opkwamen voor de belangen van slachtoffers, ging de commissie onder leiding van Hendriks en onder controle van Justitie van start.
 • Commissie Hendriks sprak uiteindelijk maar met 21 slachtoffers in tegenstelling tot de 140 slachtoffers, die de journalisten van Argos over een periode van twee jaar hadden gevolgd.
 • Hendriks weigerde onderzoek te doen naar bewijs op het dark web, want dat was ’te duur’ (€50.000). De commissie gaf feitelijk aan, dat ze niet aan waarheidsvinding wilde doen..!
 • Vervolgens concludeerde de commissie dat er geen bewijs is voor georganiseerd misbruik met rituele kenmerken, al erkende ze wel dat georganiseerd sadistisch misbruik in Nederland bestaat.
 • Toen het eindrapport (HIER) uitkwam is het commissiedebat eerst uitgesteld en later ondergesneeuwd tussen allerlei andere onderwerpen, waardoor het nauwelijks aan bod kwam. Het verzoek van Kamerlid Gideon van Meijeren (FvD) voor een apart debat werd door een Kamermeerderheid verworpen.
 • Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz loog in het debat (HIER) over de reden waarom Argos de uitzendingen over SRM offline had gehaald en beweerde dat er onjuistheden in zouden staan, terwijl de hoofdredacteur (HIER) dit juist had tegengesproken.
 • Ook loog Dilan Yeşilgözover het politie-onderzoek en claimde onterecht dat een rechercheteam de slachtoffers uit de Argos-uitzending had gesproken en in alle 140 gevallen hadden geconstateerd dat hun getuigenis onjuist zou zijn. In het rapport van Hendriks stond juist dat Argos de onderzoeksgegevens NIET had gedeeld en veel slachtoffers uit wantrouwen niet met de politie wilden spreken.
 • Yeşilgöz weigerde de vragen hierover te beantwoorden en wilde ook geen motie steunen die door Van Meijeren was ingebracht, om een second opinion onderzoek naar SRM te houden. Ondanks de aanhoudende kritiek vindt Yesilgöz ’t onderzoek van Hendriks voldoen..!

* * *

Er MOET
een nieuw, écht-onafhankelijk
SRM-onderzoek komen!!

2024 © Ellaster / AlwarenessTV
deze versie WantToKnow.nl/be
x

Voorafgaand aan de Argos-uitzending Glasscherven en duistere rituelen hadden de programmamakers een oproep gedaan aan slachtoffers van georganiseerd misbruik om zich te melden. Er kwamen 200 reacties, van wie bij 140 slachtoffers ook sprake was van misbruik met rituele kenmerken. Omdat waarschijnlijk slechts een deel van alle slachtoffers zich bij de programmamakers hebben gemeld, is het aannemelijk dat er in Nederland zeker honderden overlevers van SRM zijn. Zelf sprak ik er vele tientallen. Vaak noemen slachtoffers ook namen van hooggeplaatste personen binnen de politiek, justitie, politie en andere ‘hoge kringen’, die bij het satanisch ritueel misbruik betrokken zijn. 

Tegelijkertijd is er in de afgelopen decennia geen enkel hooggeplaatst persoon vervolgd wegens betrokkenheid bij SRM. Dat zou betekenen dat óf de meer dan 140 slachtoffers allemaal een onzinverhaal vertellen, óf dat er sprake is van een enorme doofpot..! Wat opvalt bij het onderzoek van de commissie Hendriks, is dat men geen onderzoek wilde doen naar de aard en omvang, noch op zoek wilde gaan naar de bewijzen, die de betrokkenheid van hooggeplaatsten had kunnen blootleggen. En dan, daarnaast is er over cruciale zaken van het onderzoek gewoon gelogen. 

(klik voor artikel hier op de site)

Let wel, de commissie Hendriks heeft het bestaan van georganiseerd sadistisch misbruik bevestigd. Toch zijn er de afgelopen decennia opvallend weinig rechtszaken geweest, waarbij een netwerk met lijntjes naar mensen in hoge posities is opgerold. Dat die connecties er moeten zijn, is inherent aan georganiseerde misdaad. Bij zaken waarbij vermoedelijk wél sprake was van een netwerk (Demmink, Rolodex-affaire) bleef of de vervolging helemaal uit, of bleef het netwerk buiten schot (Michel Stockx, meisje van Nulde, Robert M.-zaak).

Het uitblijven van vervolging was ook de kritiek op het LEBZ (Landelijke Eenheid Bijzondere Zedenzaken), die daarin een rol speelt, omdat ze het OM over complexe misbruikzaken moet adviseren. Ook het onderzoeksrapport over de LEBZ, naar aanleiding van de Argos-uitzending en de kritiek op hun functioneren en achterwege blijven van vervolging, raakte volledig ondergesneeuwd in het algemene misbruikdebat.

Uit niets blijkt dat de politiek en justitie serieus werk willen maken van het opsporen en vervolgen van daders van deze ernstige vormen van georganiseerd kindermisbruik. Dat betekent dat dit onbestraft blijft voortbestaan. De enige ‘oplossing’ die de politiek naar aanleiding van het rapport Hendriks voorstelt is een centraal meldpunt.

Een centraal meldpunt gaat niet het georganiseerd misbruik oplossen, maar maakt slachtoffers alleen maar kwetsbaar als poortwachters van een misbruiknetwerk toegang tot deze data krijgen. Slechts opsporing en vervolging van daders kan een einde aan het misbruik maken. Een écht onafhankelijk onderzoek is een belangrijke eerste stap, omdat als onderzoekers ook het bestaan van georganiseerd sadistisch / satanisch ritueel misbruik erkennen, er geen excuus meer is om daders niet te vervolgen.

* * *

Kijk naar het interview van Patricia Mensink van AlwarenessTV met Marie-Louise Genet over deze uiterst onverkwikkelijke politieke doofpot-affaire:

Wie is Maria-Louise Genet?
Jurist Maria-Louise Genet is geboren en getogen Amsterdamse, studeerde Rechten en ging na haar studie de advocatuur in, met specialisatie in personen- en familierecht. Daarbij kreeg ze te maken met ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van kinderen en jong-volwassenen.  Hierdoor kwam ze al snel in aanraking met de grote problemen binnen Jeugdzorg. Na een periode van ruim 7 jaar advocatuur werd ze docent Rechten aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook werkte aan een proefschrift over eiceldonatie en het risico van reversed human trafficking (omgekeerde mensenhandel).

Marc Dutroux was slechts een pion in de kindermisbruikzaak. De reden dat deze zaak in essentie immer nog voortduurt..!

In 1996, toen Marie-Louise 13 jaar oud was, werd ze -net als de rest van de wereld-  opgeschrikt door de gruwelijke misdaden, en uiteindelijke arrestatie van de Belgische Marc Dutroux. Uit diverse onderzoeken bleek destijds dat Dutroux absoluut geen geïsoleerde einzelganger was, maar dat hij banden had met de georganiseerde misdaad. Ondanks een overvloed aan bewijzen, zijn al deze onderzoeken echter voortijdig stilgelegd!

In 2006 las Maria-Louise het boek van Sabine Dardenne: ‘Ik was twaalf en ik fietste naar school, tachtig dagen in de kelder van Dutroux’. Dit gruwelijke verhaal was de aanleiding voor haar om zélf onderzoek te gaan doen naar kinderhandel en het bestaan en omvang van kindermisbruik. De afgelopen 20 jaar heeft Marie-Louise meer dan 80 getuigenissen bekeken van overlevenden van ritueel misbruik.

Ze kwam tot de zorgvuldige conclusie dat deze vorm van misbruik wel degelijk bestaat en dat alle onderzoeken naar zaken die hierover aan het licht kwamen, vroegtijdig werden stilgelegd en in de doofpot verdwenen. “Maar we kunnen er niet meer omheen en mogen er niet langer voor blijven wegkijken!”, aldus Maria-Louise.

(klik voor artikel hier op de site)

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.