Advertentie

De Fauci-show in de Senaat…


 

De Fauci-show in de Senaat…

2024 © Helena Hjalmarsson |
deze versie + vertaling WantToKnow.nl/be
*

Fauci’s ‘vakkundige adviezen’ hielden gelijke tred bij de WERELDWIJDE idiotie rondom Covid-maatregelen.

Eerder deze maand besteedde het Congres dagen aan hoorzittingen met enkele van de hoofdrolspelers tijdens de pandemie, waarvan de belangrijkste figuur, Dr. Anthony Fauci was. Toen de angst op zijn hoogtepunt was, enkele jaren geleden, met de pandemie in volle gang, was Fauci een volksheld. De New Yorker noemde hem toen ‘America’s doctor’. Hij werd gevierd door een groeiende fanclub in het hele land, kreeg een serenade van beroemdheden zoals Brad Pitt en werd nog niet zo lang geleden, geprezen door president Biden, die hem toedichtte een toegewijde publieke dienaar en een vaste hand met wijsheid en inzicht te zijn,  verfijnd gedurende tientallen jaren in de voorhoede van enkele van onze meest gevaarlijke en uitdagende crises op het gebied van de volksgezondheid”.

De Republikeinse VS-vertegenwoordiger Rich McCormick had echter een totaal andere ervaring met deze ‘dokter’. Hij was een SEH-arts tijdens de pandemie en werd gecensureerd en zijn medische licentie dreigde ingetrokken te worden, toen hij andere behandelingen dan vaccins aanraadde.
Tijdens de hoorzittingen in het Congres vertelde deze McCormick hoe, gedurende de pandemie, elke onenigheid met de federale overheid en de aangestelde federale agentschappen, zoals de National Institutes of Health (NIH) en Fauci’s National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), werd bestempeld als samenzweringstheorie en verkeerde informatie door ‘experts’ die geen enkele medische graad hadden noch ooit van hun leven patiënten hadden behandeld.. McCormick hierover:

“De overheid mag zich nooit en te nimmer tussen patiënten en hun zorgverleners plaatsen, Het Amerikaanse volk verdient het om medische beslissingen te nemen, door middel van gesprekken met hun artsen in plaats van politiek gemotiveerde mandaten.”

McCormick liet een geluidsopname horen van Tony Fauci, die besprak hoe het moeilijk kan worden gemaakt voor mensen, om zich niet te laten vaccineren. Op de opname is te horen, dat Fauci zegt:

“Zodra mensen zich wettelijk bevoegd en beschermd voelen, zul je scholen, universiteiten en hogescholen hebben die zullen zeggen ‘als je naar deze universiteit wilt komen, vriend, dan moet je je laten vaccineren, dame, dan moet je je laten vaccineren.’ Grote bedrijven zoals Amazon en Facebook en al die anderen zullen zeggen: ‘als je voor ons wilt werken, moet je je laten vaccineren.’ En het is bewezen dat als je het mensen moeilijk maakt in hun leven, ze hun ideologische onzin verliezen en zich laten vaccineren.”

McCormick confronteerde Fauci met deze uitspraken:

“Zijn alle bezwaren tegen vaccinaties ideologische onzin Dr. Fauci? Amerikaanse mensen haten de wetenschap niet. Ze haten het dat hun vrijheid hen wordt afgenomen.”

En wanneer je naar Fauci luistert tijdens zijn verhoordagen in het Congres, krijg je bijna de indruk, dat hij een onschuldige toeschouwer was tijdens de pandemie in plaats van de slechterik in een diep deprimerend drama dat zich in het hele land afspeelde. Tijdens zijn verhoren, deed Fauci méér dan zijn uiterste best om zijn voorheen sterke en frequente verklaringen dat de pandemie niets te maken had met het Wuhan Instituut voor Virologie en dat het idee van een laboratoriumlek, of iets ergers, weinig geldig was en een samenzweringstheorie was, af te zwakken en te weerleggen.

En hoewel Fauci er een punt van maakte, keer op keer de ‘open geest’ te beschrijven die hij tijdens de pandemie had getoond, met betrekking tot de oorsprong van COVID, wijzen talloze interviews met hem uit het verleden en zelfs geluidsopnames op een andere waarheid. Alleen al dat gedraai om de waarheid, is al een

‘Everybody to blame but me’…
Tijdens deze hoorzittingen in het Congres gooide Fauci bijna desperaat iedereen onder de bus, inzake mogelijke misstanden.

  • het CDC en de FDA kregen de schuld voor hun aanbevelingen voor vaccins en mandaten.
  • zijn senior-advisor bij NIAID, Dr. David Morens, kreeg de schuld van het verzinnen van verborgen COVID-gerelateerde documenten. (HIER uitgebreid)
  • En Peter Daszak, directeur van EcoHealth Alliance, kreeg de schuld voor het doen van illegaal (Gain-of-Function-)onderzoek. Maar Fauci was vergeten dat hij er zélf voor had getekend.

Fauci kibbelde met veel congresleden over de definitie van de essentie van het hele COVID-19-drama: het ‘gain-of-function’ onderzoek. Maar ‘gain-of-function’ is geen concept dat makkelijk te verzachten is door taalkundige herkauwingen. Het gaat om het muteren van een bestaande ziekteverwekker (bijv. een griepvirus) en deze te muteren, zodat het een nieuw aspect heeft in de vorm van ‘extra functies’…

Dat nieuwe aspect maakt het overdraagbaarder en/of dodelijker voor mensen. Het is natuurlijk te idioot voor woorden, dit onderzoek, maar het is Nederland dat voorop loopt in de wereld met G-oF-onderzoek. Het is voor veel laboratoria wereldwijd een taboe, dit gain-of-function toe, omdat ze hebben vastgesteld dat het risico vele malen groter is dan de voordelen.

Zo vaak als Fauci in het openbaar heeft gezegd hoe onwaarschijnlijk het is dat COVID afkomstig is van een laboratoriumlek, zo vaak heeft hij nu herhaald dat hij, noch iemand anders, kan weten waar het vandaan komt. Waarschijnlijk denkt Fauci, dat als hij het maar vaak genoeg zegt, het uiteindelijk wel waarschijnlijk zal beginnen te klinken..?

Wetenschappelijke camouflage…
Fauci deed ook ‘indrukwekkende’ pogingen om zich te ontworstelen aan zijn verwoede pogingen om wetenschappers te verzamelen om een “wetenschappelijk artikel” te schrijven dat elke correlatie tussen gain-of-function onderzoek en COVID ontkrachtte. Ook daar dus weer een camouflage-poging van een tot nu toe niet gegeven bekentenis..!

In plaats van te erkennen dat de wetenschappelijke onderneming in dit land ernstig gecompromitteerd is en zich te richten op hoe deze opnieuw gedemocratiseerd kan worden, spanden de meeste Democraten in de subcommissie gewoon keihard samen met Fauci, in diens pogingen, zichzelf en het NIAID te redden van kritiek. Ook de Democraten deden hun best om de problematische e-mails over het verbergen van belangrijke COVID-gerelateerde informatie voor het publiek te beteugelen.

Dr David Morens was niet zo slim geweest als Fauci, over het verwijderen van persoonlijke e-mails over openbare zaken. Congreslid Deborah Ross las Dr. Morens hierover de les en over diens schuttingtaal en algemeen wangedrag en vroeg hem: “Begrijpt u dat uw gedrag het vertrouwen van het publiek in de wetenschap ondermijnt?” Je begrijpt dat Ross en veel andere Democraten, nog steeds doen wat ze kunnen om het gezicht van hun regering in het algemeen en dat van Fauci in het bijzonder te redden.

Velen van hen leken de gedagvaarde e-mails, die zeer verontrustende informatie bevatten, niet op te vatten als iets dat een goede reden was om de algehele integriteit van de NIH en het NIAID onder de loep te nemen. Verontrustende e-mails, niet alleen over Dr. Morens, maar ook direct betrokken bij Fauci, dr. Daszak, de eigen FOIA (Freedom of Information Act) medewerker van het NIAID en NIH directeur Francis Collins.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de prijs voor het bekritiseren van federale agentschappen, Big Pharma en de overheid erg hoog in de Verenigde Staten. Sommige mensen zijn bereid om in die zin elke prijs te betalen, ongeacht hoeveel ze gestraft en belachelijk gemaakt worden, voor hun poging om corruptie, dwang en censuur aan te vechten. Robert F. Kennedy Jr. is één van die mensen.

In zijn boek The Real Anthony Fauci nam Kennedy niet alleen Fauci onder de loep, maar ook het CDC, de FDA, de WHO (Wereldgezondheids-organisatie, Big Pharma, Bill Gates, de regering Biden en alle instanties, bedrijven of ambtenaren die betrokken zijn bij het misleiden van mensen en het afnemen van hun vrijheden. In zijn bestseller schrijft Robert Kennedy:

“Terwijl de wereld toekeek, dicteerde Tony Fauci een reeks beleidsmaatregelen die resulteerden in verreweg de meeste doden en één van de hoogste percentages COVID-19 lijken van alle naties op de planeet. Alleen meedogenloze propaganda en muur-tot-muur censuur konden zijn rampzalige wanbeleid tijdens het eerste jaar van COVID-19 verbergen. De VS, met 4% van de wereldbevolking, leed 14,5% van alle COVID-doden. Op 30 september 2021 was het sterftecijfer in de VS gestegen tot 2.107/1.000.000, vergeleken met 139/1.000.000 in Japan.”

Hoe dieper we ons verdiepen in deze vreemde tijd van ongrondwettelijke regels, dwangmatigheid en censuur, hoe meer we worden gedreven in de richting van de onvermijdelijke vraag: ‘Waar zaten we echt middenin? Hadden we te maken met een gevaarlijke pandemie of met iets anders, iets veel dreigenders?’

Net als burgers wereldwijd, leed de Amerikaanse bevolking onder verlies van werk, verlies van onderwijs, verlies van licenties, verlies van inkomen en verlies van toegang tot openbare plaatsen. Dus aan de ene kant werden mensen gedwongen om een vaccin te nemen met een ongewoon hoog percentage ernstige bijwerkingen en sterfgevallen.
En tegelijkertijd moest de regering verklaringen van niet-aanspakelijkheid ondertekenen, die farmaceutische fabrikanten zoals Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson beschermen tegen alle aansprakelijkheid van vaccinatieschade’, door het nieuwe mRNA-middel, als het mis zou gaan.

Er zijn eindeloos veel verhalen te vinden op alternatieve nieuwssites over mensen met vaccinaties die nog steeds geen steun krijgen van de reguliere medische gemeenschap. Hun worstelingen met complicaties na het nemen van hun COVID-vaccins werden op zijn best beantwoord met onverschilligheid en ontkenning.

Maar zonder de ‘officiële’ steun, medische zorg, compensatie en erkenning van hun vaccinverwondingen konden velen nergens terecht. Ze hadden gedaan wat hun regering hen opdroeg en bleven in de kou staan, met pijn en enorme medische problemen, met toenemende financiële problemen en soms te ziek om voor hun gezin te zorgen.

Ondertussen bleven de cowboys van de farmaceutische bedrijven goed beschermd door de niet-aansprakelijkheids-verklaringen die overheden en gewone burgers moesten ondertekenen voordat ze in het nauw werden gedreven om het nieuwe, experimentele middel te laten injecteren..

Een pas op de plaats alsjeblieft, of blijft ANGST regeren??
Net als zijn vader en oom gelooft Robert F. Kennedy Jr. dat mensen het recht hebben om hun eigen waarheid te vinden. “Conventionele meningen ruïneren onze zielen”, zegt Rumi. Zelden is deze uitspraak relevanter geweest en zijn onze ‘leiders’ verder verwijderd van de mensen, de burger. Angst en vergetelheid zijn het leven van velen binnengedrongen.

Maar zij die hun vrijheid en macht willen terugwinnen, groeien in aantal en in overtuiging. Zij zijn bereid dóór de angst heen te kijken; een ‘gefabriceerde’ angst, die preciés tot doel heeft dátgene te veroorzaken, wat we massaal om ons heen zagen gebeuren.. Verlamming, instemming, schaapskudde-gedrag, etc.

Veel Amerikanen die waarde hechten aan hun vrijheid en het recht om beslissingen te nemen over hun eigen leven en gezondheid richten hun hoop op mensen als Robert Kennedy jr. Dat komt omdat hij consequent is geweest in zijn intentie om dienstbaar te zijn, in plaats van te domineren en te veroveren. Hij heeft bewezen een oprechte en oprechte wens te hebben om te doen wat hij kan om de gezondheid, het evenwicht, het vertrouwen en de vrijheid in Amerika te herstellen, ongeacht de persoonlijke gevolgen die dit strijdbare proces hem brengt.

Alice Walker schrijft in ‘The Temple of the Familiar’:

“Geholpen zijn zij wier elke handeling een gebed is voor harmonie in het universum, want zij zijn de evenwichtsherstellers van onze planeet. Aan hen zal het inzicht worden gegeven dat elke goede daad die waar dan ook in de kosmos wordt verricht, het leven van een dier of een kind verwelkomt.”

Het is voor een groeiend aantal wereldburgers in het algemeen en Amerikanen in het bijzonder, heel duidelijk geworden, dat de tijd is gekomen voor een ander soort leiderschap in dit land. De VS heeft een president nodig die bereid is om de corruptie binnen de overheid te onderzoeken en te eisen dat de federale agentschappen weer voor het volk gaan werken, in plaats van samen te werken met en opdrachten te geven aan de nietsontziende Big Pharma-cowboys en andere op winst beluste bedrijven.

Een leider die bereid is om het volk te beschermen tegen leugens, censuur en gewelddadige inbreuken op hun vrijheid. Een regering die onze angst nooit zal gebruiken om ons te manipuleren en te controleren, die ons niet in situaties zal dwingen die onze gezondheid in gevaar brengen en vervolgens weigert voor ons te zorgen als onze gezondheid achteruitgaat. Een president, een regering en federale instanties die openstaan voor en respect hebben voor het vermogen van hun burgers om te kiezen wat goed voor hen is – in goede en in slechte tijden.

* * *

(klik voor lead naar onze bookshop)

In dit schokkende boek beschrijft Robert F. Kennedy Jr. (1954) het wereldwijde web van corruptie, misleiding en zelfs misdaad dat Big Pharma samen met geheime diensten en het militair-industrieel complex heeft gesponnen: een web waarin artsen, ziekenhuizen, wetenschappers, universiteiten, overheden, vakbladen en media gevangen zijn geraakt. Allen zijn zij betrokken bij de immorele en nietsontziende structuren die in naam zijn gericht op verbetering van de volksgezondheid, maar die in werkelijkheid meer weg hebben van een maffia die letterlijk over lijken gaat en louter belust is op financieel gewin, macht en controle.

Het actief blokkeren van werkzame medicijnen tegen Covid-19, de toediening van nauwelijks geteste vaccins, de bewust misleidende of zelfs valse berichtgeving over de pandemie, de internationale voorbereiding en coördinatie ervan, de mondkapjesgekte, de verzwegen bijwerkingen van de prikken, de maatschappelijke ontwrichting en de schaamteloze zelfverrijking van de superrijken over de ruggen van de bang gemaakte bevolking: dat alles komt in dit boek voorbij met gedetailleerde onderbouwing en een uitgebreid voetnotenregister.

Maar het coronabedrog is slechts het meest recente voorbeeld. Nog veel meer ruimte wordt in dit boek gegeven aan de schandalige gang van zaken rondom AIDS-bestrijding, de meedogenloze proefnemingen op kinderen in Afrika en Azië, de dodelijke verstrengeling van Pharma met het militaire apparaat, de gewetenloze ontduiking van het uit 1972 stammende biowapenverbod en het duivelspact dat de Amerikaanse volksgezondheidspaus Anthony Fauci sloot met Bill Gates, de onmetelijk rijke, door machtslust en eugenetica bezeten Tech- en Mediatycoon, die ook hoofdsponsor is van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

In De Gevaarlijkste Dr. op Aarde wordt de lezer meegenomen op een gruwelijke reis, een griezeltour die moeilijk te geloven was, ware het niet dat alles in detail met naam en toenaam en met een overmacht aan referenties en verwijzingen gestaafd wordt. In de Verenigde Staten werd dit boek een alle records brekende bestseller, ondanks het feit dat geen enkele grote uitgever zich hier aan durfde te wagen en de grote mediaconcerns het werk vrijwel compleet doodzwegen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.