Advertentie

Boodschap van ‘de duif’..!


Faith Warn

Faith Warn is schrijfster en gastspreker, die, nadat ze een aantal jaren op de Griekse eilanden had gewoond, teruggekeerd is naar haar geboorteland Engeland. Op dit moment studeert ze op de diepere betekenis van een zeldzame opgraving van een oude KOUROS, die gevonden werd nabij haar woonplaats in Griekenland.
Daarnaast bestudeert ze het werk van de visionaire artiest  Nicholas Roerich

Daarnaast werkt Faith ook op het gebied van zieleheling. Met name op het archetypische trauma van het rouwen om het sterven, waarbij in een mens het heilige vrouwelijke in ere wordt hersteld en ook het verwondde mannelijke in deze mens wordt geheeld.

“Recente levensuitdagingen die ik onderging, hebben me gelegenheid gegeven te groeien en ik beschouw het nu als mijn plicht om dátgene wat ik geleerd heb in mijn eigen processen, door te geven. Dit gebeurt met name als ik naar graanformaties kijk”..

De zwaluwformatie van 22 en 23 Juli 2008.

Faith Warn ging in 2008 in deze beroemde ‘zwaluwenformatie’ zitten.

De eerste nacht waren de centrale 6 zwaluwen verschenen, waarna de nacht erná, de 6 nieuwe, ‘buitenste’ zwaluwen verschenen waren.

Deze formatie was de allereerste graancirkelformatie waarin ze ’terecht kwam’, ze liep erin rond om op een gegeven moment te gaan zitten. Ze pakte haar notitieblok, zodat ze kon opschrijven wat ze voelde in deze formatie. “Al heel snel werd mijn bewuste ‘mind’ opzijgezet door mijn ‘inspiratie’ en ik begon te schrijven en kon niet meer stoppen. Uiteindelijk, toen ik het woord ‘Accept’ had opgeschreven, begreep ik dat dát het laatste woord was; ik was klaar.

Dit is de doorgeving:

“Go for the highest that you are.

Aim for the best.

Dance through life, knowing that all is well.

Give love and receive love as it comes.

Know that you are part of the plan, in harmony with nature.

Look for soul connection; this is truth.”

x

(vert.)

x

Ga voor het voor jou hoogst haalbare,

Mik op het beste,

Dans door het leven, in het bewustzijn dat alles goed is.

Geef liefde en ontvang liefde zoals deze naar je toekomt.

Wetend dat je een deel bent van het plan, in harmonie met de natuur.

Kijk uit naar zielsverbinding; dit is waarheid.

* * *

(Direct gevolgd door:)

Wheat stems wave in the breeze like a smile, a nod hello, a message of love.
Swaying their rhythmic arc, a pattern of dance, they echo the pendulum of life’s events,
pushing only so far in each direction and always returning to balance.

In all dimensions the detail depends on the whole.
Earth, sky, beyond earth and sky, the landscape, the feminine curves of the hills in a circle,
a round, a rhythm that flows,
a harmony into which I can melt, cared for, powerful, humble, bestowed with gifts and blessings.

All around are echoing patterns – thoughts, the energy within,
conversation, the buzz of a fly, stretching ears of wheat, trees standing tall,
the thrust of human movement, the power of the galloping chalk horse.
All merge at the privileged centre of my eternal soul.

The sky is huge, the clouds gently shifting, shapes appearing and disappearing.
Everything constantly changes. Focus on past or future and you miss the moment’s beauty.
Focus on the now and receive the gift of all that is, all that can be given and all that you can be.
Open your heart, take a risk, and know that all will be well.

In the prone wheat is not uniformity but variation.
Beautifully arched stems like leaping dolphins thrust ever forward through persistent,
white-horse waves, agreeing, acting in choreographed show.
But look closer and see the upright stems, the rebels that spike against the flow.

Are these the pained souls who challenge our goodness, our capacity to love and accept?
Don’t fear them, don’t spike back in defence or retaliation; they too have their purpose, are part of life’s challenge.
Their rebellion does not spoil the whole but makes the harmony more robust.
Everything is meant. Accept.

Know that your losses are all gifts.
Embrace what they have made you, believe that you are not bereft but loved,
not deprived but endowed with the riches of life.
Hope and renewal are all around, in the fabric of this wheat,
the surrounding landscape and the sheltering, boundless sky.

For every cry there is a giggle, for every cross word a term of endearment,
for every crass talk of greed expressions of connection,
for every dim spark of hate a powerful love glowing gold in eternal flame.

The power of the light is greater than the machinations of darkness
but both are truths that lie within our world, our souls, our emotions, at the core of our existence.

Accept.

* * * * * * *

(vertaling:)

Korenhalmen wuiven in de bries als een glimlach,
een korte knik als begroeting, een boodschap van liefde.
Hun ritmische boog schommelend, een danspatroon,
zij weerkaatsen de pendule van de gebeurtenissen van het leven.
Daarbij slechts zover buigend, in elke richting,
om daarna altijd terug te keren in balans.

In alle dimensies hangt het detail af van het geheel.
De Aarde, de hemel, verder dan Aarde en Hemel, het landschap,
de vrouwelijke rondingen van de heuvels in een cirkel,
een ronde, een ritme dat vloeit,
een harmonie waarin ik kan smelten, verzorgd wordt,
krachtig, bescheiden, overladen met geschenken en zegeningen.

Overal zijn echoënde patronen, gedachten, de energie van binnen, conversatie,
het zoemen van een vlieg, zich uitstrekkende graanvelden, hoge bomen,
de stuwkracht van de menselijke beweging, de kracht van het galopperende kalkpaard.
Alles komt tezamen in het verkozen hart van mijn eeuwige ziel.

De hemel is onmetelijk, de wolken schuiven zacht, vormen ontstaan en verdwijnen.
Alles verandert continue.
Richt je focus op het verleden of de toekomst en je mist de schoonheid van het moment.
Focus op het ‘NU’ en ontvang het geschenk van alles-dat-is,
alles dat geschonken kan worden en alles dat je mag zijn.
Open je hart, neem het risico, en je zult weten, dat alles goed zal komen.

In het neergelegde graan is geen uniformiteit aanwezig, maar variatie.
Prachtig gebogen halmen,
duwen steeds voort, als buitelende dolfijnen,  vastberaden,
golven van witte paarden, vereend, dansend in een gechoreografeerde show.
Maar kijk dichterbij naar de staande halmen, de rebellen die door de ‘flow’ heen prikken.

Zijn dit de gekwetste zielen, die onze goedheid uitdagen,
onze mogelijkheden om lief te hebben en te accepteren?
Wees niet bang voor hen, ga niet in het defensief en trek je niet terug;
ook zij hebben hun doel, zijn een onderdeel van de uitdaging van het leven.
Het geheel wordt niet door hun rebellie bedorven, maar maakt harmonie meer robuust..
Alles is bedoelt te zijn.
Accepteer.

Weet dat al je verliezen geschenken zijn.
Omhels de gestalte die ze van jou hebben gecreëerd, weet dat je niet beroofd bent maar geliefd.
Niet van de rijkdom van het leven bent ontkoppeld maar ermee bent begiftigd.
Hoop en vernieuwing is overal om je heen, in het weefsel van dit graan,
in het omliggende landschap en de beschuttende, onmetelijke hemel.

Want voor elke traan is er een grinnik, voor elk onvertogen woord een blijk van liefde,
voor elke botte opmerking over gierigheid is er een uitdrukking van verbinding,
voor elke opdoemende vonk van haat is er een krachtige liefde die goud gloeit in de eeuwige vlam.

De kracht van Liefde is groter dan de machinerie van het Donker,
maar bedenk dat beiden waarheden zijn, die in onze wereld liggen,
in onze zielen, onze emoties en
de kern van ons Bestaan.

Accepteer.

 

* * * * * * *

Dit is de site van Faith Warn HIER

5 gedachten over “Boodschap van ‘de duif’..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.