Advertentie

Samenzwering of Geen Samenzwering


Goede wijn behoeft geen krans. Deze overdenking van Frank Hoogerbeets is belangrijk genoeg om hier te plaatsen; de tijd is rijp dat we ons afvragen, hoe het heeft kunnen gebeuren dat we nu pas wakker worden. In die overdenking, kunnen we wellicht meteen de tijd nemen om in actie te komen. In de eerste en belangrijkste plaats om jezelf te bekrachtigen.

Neem die maatregelen die nodig zijn je kracht te laten groeien. Je mentale weerbaarheid -het staat ook duidelijk in het stuk van de Haytors van Tom Kenyon (HIER)- dient bovenal je beschutting te zijn. Plezier, dankbaarheid en waardering in en voor alles om je heen, zijn de sleutels die JIJ ook bezit.

De trein rijdt, daarvan kunnen we zeker zijn. Het heeft geen zin over zij-en-wij te gaan spreken, geen energie te steken in dualiteit. Dit gaat je meer energie kosten dan je naar je toe krijgt. Blijf in je eigen kracht; zie dingen en laat ze los. Als je boos wordt, word je boos, zo simpel is het. Jouw geest en je geesteshouding is de kern van alles.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Samenzwering of Geen Samenzwering

door Frank Hoogerbeets – 19 augustus 2009

© Frank Hoogerbeets/Ditrianum.0rg

De afgelopen jaren is er op internet een enorme groei geweest van websites die ieder op hun eigen manier verkondigen dat er een grote samenzwering is van een kleine elite tegen de mensheid, en dat de meest invloedrijke regeringen in de wereld hierbij betrokken zijn. De gedachte van een samenzwering op zeer grote schaal ontstond bij een aantal mensen door de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten, ondanks de overtuigende berichten in de media dat een groepje Arabieren hiervoor verantwoordelijk was.

Vanwaar deze hardnekkige gedachte? Gaat het hier daadwerkelijk om mensen die willens en wetens zomaar tegen de gevestigde orde schoppen, of zijn het juist mensen die intelligent en kritisch genoeg zijn om de berichten van de media tegen te spreken?

Dat 2 massief stalen torens sneuvelden in een krachtenveld dat zich direct daarna meteen uitte in dualiteit, is de symboliek ten top in dit geval. 11 in dualiteit of 11 in Eenheid?
Dat 2 massief stalen torens sneuvelden in een krachtenveld dat zich direct daarna meteen uitte in dualiteit, is de symboliek ten top in dit geval. 11 in dualiteit of 11 in Eenheid?

Veel mensen denken dat het niet gemakkelijk is om uit te maken of aanslagen zoals op 11 september 2001 in de Verenigde Staten, op 11 maart 2003 in Spanje, of op 7 juli 2005 in Londen daadwerkelijk waren gepleegd door (Islamitische) terroristen, of door geheime diensten die opereerden in opdracht van westerse regeringen.

Veel websites voerden tot in detail feiten aan die de officiële lezing van de Amerikaanse regering weerspraken, maar omdat de belangrijkste – en tot dan toe geloofwaardig geachte – media niet of nauwelijks hierop ingingen en in veel gevallen de verhalen op internet zelfs afdeden als onzin, wisten veel mensen niet meer wat zij moesten geloven.

Geloof versus verstand

Geloof kan voor de mens een krachtig wapen zijn om zich staande te houden in een wereld die niet altijd even vriendelijk is. Zo kan de houding “Ik geloof in mijzelf” enorm bijdragen aan voldoende eigenwaarde om evenwichtig door het leven te gaan. Deze manier van geloven wordt echter niet gevormd door externe factoren, behoudens zelfbewuste, evenwichtige mensen die met hun levenswijze anderen inspireren om de kracht in zichzelf op te roepen.

Maar geloof kan voor de menselijke geest ook een niet of nauwelijk te doorbreken barriëre vormen door conditionering, het zich op jonge leeftijd conformeren aan maatschappelijke waarden (massabewustzijn). Deze barriëre kan zo sterk zijn dat de individuele mens het niet of nauwelijks voor elkaar krijgt om zich los te maken van kuddegedrag. Als je als mens op jonge leeftijd leert geloven in de objectieve en weldienende berichtgeving van het NOS-Journaal, kan het op latere leeftijd heel moeilijk – emotioneel zelfs een opgave – worden om van dit geloof af te stappen. “Het kan gewoon niet waar zijn dat de NOS ons belangrijke informatie onthoudt.” Maar wat als de feiten anders vertellen?

We moeten op een bepaald moment afstappen van afhankelijk geloof (steun en kracht zoeken buiten onszelf) willen we een evenwichtig, voor onszelf denkend individu worden. Geloof gaat dan plaatsmaken voor gezond verstand. Als we dan worden geconfronteerd met bepaalde feiten, kunnen we met ons gezonde verstand conclusies trekken waar de geconditioneerde geest de deur dicht houdt.

Een goed voorbeeld van een feit waaraan we conclusies kunnen verbinden is het gebouw WTC-7 dat in New York op 11 september 2001 sneller instortte dan een object dat in vrije val door de lucht beweegt (zie hier en hier). Mensen met verstand van zaken (ingenieurs en explosievenexperts) weten dat een dergelijk gebouw alleen zo snel kan instorten met behulp van explosieven – zoals die worden gebruikt om oude gebouwen gecontroleerd te laten inzakken, wat we vaak op televisie hebben gezien wanneer een oud gebouw moest plaatsmaken voor iets nieuws.

De Nederlandse explosievenexpert Danny Jowenko kan zijn oren niet geloven, wanneer de verslaggever hem vertelt dat het WTC-gebouw no.7 in één dag ondermijnd had moeten zijn om aan de officiële versie van 9/11 te voldoen!
De Nederlandse explosievenexpert Danny Jowenko kan zijn oren niet geloven, wanneer de verslaggever hem vertelt dat het WTC-gebouw no.7 in één dag ondermijnd had moeten zijn om aan de officiële versie van 9/11 te voldoen!

Een (Nederlandse) explosievenexpert gaf in een actualiteitenprogramma op televisie met de beelden van het instortende WTC-7 erbij onmiddellijk toe dat het hier om een gecontroleerde instorting ging. Hij was echter verrast te horen dat dit gebouw nog dezelfde dag als de aanslagen instortte. Toen hem werd gevraagd of hij met een team goed getrainde experts tussen de vuren door de explosieven in enkele uren tijd had kunnen aanbrengen, raakte hij zichtbaar verlegen en gaf geen antwoord. Toch zwijgen alle belangrijke media hierover.

Als de explosieven in WTC-7 ruim van te voren waren aangebracht, d.w.z. ruim voor dat de aanslagen werden gepleegd, dan moeten we concluderen dat er in ieder geval meer speelde dan de Amerikaanse overheid ons wil doen geloven. Reden genoeg voor de NOS en andere actualiteitenprogramma’s om op onderzoek uit te gaan, zou je zeggen. Maar dat gebeurde niet, en het gebeurt nog steeds niet. Waarom niet?

Bovenstaand voorbeeld zou alle mensen aan het denken moeten zetten. Sterker nog, degenen die van een onafhankelijke geest getuigen en na intensief onderzoek tot de conclusie kwamen dat de aanslagen in New York een ‘inside-job’ was, werden door het NOS-Journaal betiteld als ‘gelovigen’, terwijl wetenschappelijke discussies over met name WTC-7 consequent werden gemeden.

De geschiedenis getuigt

Iedereen weet van de geschiedenislessen op school dat in elke beschaving samenzweringen en corrupte regeringen bestonden, en dat zij meestal verantwoordelijk waren voor de ondergang van zo’n beschaving. Toch willen veel mensen niet de mogelijkheid accepteren dat we ook nu in onze huidige beschaving te maken kunnen hebben met diepgewortelde samenzweringen op regeringsniveau, ondanks het feit dat het ene schandaal na het andere het nieuws haalt. Vanwaar dit hardnekkige ongeloof?

Waarom proberen zoveel mensen het beeld van de goedheid van onze huidige ‘geciviliseerde’ samenleving in stand te houden? Waarom gaan zoveel mensen ervan uit dat regeringsambtenaren naar eer en geweten hun werk doen? Als we één les kunnen leren van de geschiedenis is het wel dat zij getuigt van de ondergang van beschavingen als zij op grote schaal werden geteisterd door samenzweringen, decadentie, corruptie en oorlogen. Kijken we naar wat er zich de afgelopen paar decennia in de wereld heeft afgespeeld, dan kunnen we onze conclusies trekken.

Maar heel veel mensen trekken die conclusies niet en leven in de realiteit die zij dagelijks krijgen voorgeschoteld door de televisie, de radio en de krant. Veel van deze mensen denken niet zelfstandig en reageren slechts op een emotioneel impuls om vast te houden aan de wereld die voor hen vertrouwd is.

The Georgia Guidestones, een bizar monument met een bizarre historie. Het getal 500 miljoen mensen als wereldbevolking wordt hier expliciet genoemd.
The Georgia Guidestones, een bizar monument met een bizarre historie. Het getal 500 miljoen mensen als wereldbevolking wordt hier expliciet genoemd.

Maar de ontwikkelingen gaan nu heel snel en de verborgen negatieve krachten die in het verleden verantwoordelijk waren voor de vernietiging van beschavingen worden nu steeds duidelijker zichtbaar. Deze krachten zijn hier, nu, nog steeds op onze planeet en alle mensen worden gedwongen dit feit onder ogen te zien. Steeds meer zien we dezelfde tendenzen als in nazi-Duitsland: een betrekkelijk kleine groep mensen die probeert de massa te domineren en te manipuleren, alleen nu op een technologisch veel hoger niveau.

Denk maar aan alle camera’s die overal langs wegen en in steden zijn geplaatst om de bevolking in de gaten te houden. Denk maar aan de identificatieplicht op straat. Denk maar aan de aanstaande verplichte vingerafdruk in paspoorten. De media spelen mooi weer, en proberen de zaken anders te doen voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn; de propaganda-machines draaien wederom op volle toeren.

Motivatie

Een goed mens zal zich terecht afvragen hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat dergelijke negatieve krachten bestaan en zich hier op Aarde manifesteren. Wat bezielt mensen om anderen het leven te nemen, om te roven, te onderdrukken en te manipuleren? Het zijn de ogen van een goedgelovig kind die nu opengaan; eeuwen lang hebben deze krachten geprobeerd het menselijke bestaan op Aarde te ondermijnen, en nu komen diezelfde krachten in alle hevigheid aan de oppervlakte.

Hoe moeten we hier in hemelsnaam mee omgaan?

Als goed mens kun je je gewoon moeilijk voorstellen dat anderen gemotiveerd zijn om materiële macht en rijkdom na te jagen zonder oog te hebben voor het welzijn van de omgeving. Toch worden we ermee geconfronteerd, nu meer dan ooit, en op grotere schaal dan ooit.

We moeten de samenzwering tegen de mensheid dan ook niet zozeer zien als een kleine groep mensen die een duivels plan heeft uitgedacht, maar als de uiting door veel mensen wereldwijd van deze negatieve motivatie; iedereen die is afgestemd op dezelfde golflengte van haat, geweld, uitbuiting en onderdrukking, voedt de negatieve kracht op de planeet en draagt indirect bij aan de negatieve agenda van de elite. Het is de motivatie voor de media om bijna uitsluitend over negatieve zaken in de wereld te berichten.

Kan dit dan op zo grote schaal plaatsvinden?

Ja! Als je bedenkt dat tegenwoordig alle financiële zaken in de wereld met elkaar in verband staan, is het niet moeilijk om in te zien dat overal en op alle niveaus geldbelangen worden bschermd, zelfs (of juist) ten koste van de mensen, de dieren, de planten en de mineralen. Buiten de bankiers liggen de grootste belangen op dit moment bij de oliemaatschappijen en bij de farmaceutische industrie.

Deze bedrijfstakken hebben er alle baat bij dat mensen veel energie verbruiken, veel consumeren (denk maar aan alle plastic verpakkingen), en dat veel mensen ziek zijn/worden. Veel zieke mensen levert ongelofelijk veel geld op! Dus is er behoefte aan een zieke wereld, want aan gezonde mensen kan niet verdiend worden. Zo eenvoudig is dat.

Mensen zijn bereid om veel of bijna alles te doen voor geld. Nog maar weinig mensen zijn in staat om ethische normen en waarden boven financiële belangen te plaatsen. De geschiedenis heeft dit bewezen en in de huidige tijd is het niet anders. Mediamagnaten zijn bereid om alles te berichten, zolang het maar veel geld oplevert. Bedenk dan dat het omroepenstelsel in Nederland door de Staat wordt gesubsidieerd en dat de Staat belang heeft bij financieel draagkrachtige corporaties en het plaatje van de belangenverstrengeling is compleet.

Het Einde Nabij

Het anker van onze huidige beschaving is de economie. Behoud van het financiële stelsel betekent het behoud van de beschaving en van de financiële machthebbers met een kleine elite aan de top. Om de veiligheid van dit stelsel te waarborgen werden de afgelopen jaren flinke maatregelen getroffen (wat niet kon verhinderen dat veel banken nu toch in de problemen zijn gekomen).

Eén van deze maatregelen was de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet: een zorgverzekering voor iedereen, maar wel verplicht, en met een voor de meeste mensen (ziekenfondsverzekerden) veel hogere premie, terwijl de rijkere mensen (particulier verzekerden) in de meeste gevallen minder gingen betalen. Deze nieuwe zorgverzekeringswet (waarmee de zorgverzekering ook heel handig aan de belastingdienst werd gekoppeld) heeft sindsdien heel veel extra geld opgebracht.

Geld, van middel naar doel. Onmogelijk maar we lijken het met z'n allen te gaan presteren. We hebben niet meer door dat we het over ons eigen vertrouwen hebben in 'geld'..!
Geld, van middel naar doel. Onmogelijk maar we lijken het met z'n allen te gaan presteren. We hebben niet meer door dat we het over ons eigen vertrouwen hebben in 'geld'..!

Maar het is nooit genoeg, niet alleen omdat een paar geldwolven aan de top graag graaien, maar omdat het huidige financiële stelsel zo is ontworpen. Zie hiervoor het artikel ‘Aanmunting in het post-Romeinse Tijdperk’ (HIER). Er is per definitie altijd geld te kort, en om het financiële stelsel te kunnen handhaven moeten er nu heel veel mensen verdwijnen. Ja, u leest het goed!

Het decimeren van de wereldbevolking is volgens de elite de enige manier om de economie (en hun eigen machtsposities) te redden. Ga maar na: het aantal werklozen neemt steeds verder toe (en die kosten alleen maar geld) en er komen steeds minder banen bij. Dus wordt er op de hoogste niveaus samengewerkt om de noodzakelijke reductie van de wereldbevolking te realiseren. Hiertoe wordt de farmaceutische industrie, de WHO en de VN ingezet, om vaccinaties te verspreiden – dit jaar tegen baarmoederhalskanker (uitschakelen van voortplantingsorganen) en tegen de varkensgriep, nu Mexicaanse griep genoemd.

Tegelijkertijd wordt via de media op grote schaal campagne gevoerd om mensen te overtuigen van het belang van deze vaccinaties. In werkelijkheid gaat het niet om ziektes die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, maar om het uitschakelen of verzwakken van het menselijke immuunsysteem. Dit immuunsysteem is van nature bijzonder sterk en effectief en kan alleen door ingrijpen (inspuiten van giftige stoffen) worden ondermijnd. Daarbij zullen mensen niet direct van hun stokje gaan, maar er wordt wel een tijdbom in het lichaam gespoten. Uiteraard zal volgens de farmacie uiteindelijk de ziekte de oorzaak zijn en niet de vaccinatie.

Conclusie

De krachten van het kwaad zijn niet zuinig met hun middelen, zo blijkt nu meer dan ooit. De enige manier om ons hiertegen te wapenen is door onszelf de noodzakelijke inzichten te verschaffen en afstand te nemen van het massa-hysterie-bewustzijn, dat is gebaseerd op angst en dat bijzonder verlammend werkt.

Geloof in jezelf en in je gezonde lichaam. Neem voldoende vers fruit (bij voorkeur biologisch) en zorg ervoor dat je veel frisse lucht binnen krijgt. Laat je in geen geval overhalen om vaccinaties te nemen – wat voor vaccinaties dan ook. De Geest die in het lichaam verblijft is altijd sterker dan de elementen van buitenaf.

Koester die Geest, roep haar aan en vraag om een gezond lichaam. Neem ook de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat; het wordt allemaal niet voor je gedaan, je moet het zelf doen. Je moet zelf de wilskracht neerzetten en ervoor kiezen om een onafhankelijk, bewust en evenwichtig leven te leiden. Onthoud, leven is balans, ziekte is onbalans. Het is een simpel gegeven. Zo bezien komt het gevaar niet van buitenaf maar van binnenuit, namelijk de geesteshouding die wij als mens aannemen.

Copyright © 2009 Frank Hoogerbeets (http://www.ditrianum.org) Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

13 gedachten over “Samenzwering of Geen Samenzwering

 1. Hoe denkt de Amerikaanse regering dat het mogelijk is voor buitenlandse terroristen om met 2 vliegtuigen 3 gebouwen plat te krijgen? Het gebouw wat plat ging zonder vliegtuig inslag was zelfs een bunkergebouw!

 2. Geweldig zweverig verhaal die de kantjes van het absurde weer behoorlijk raakt, waar de bijbel en haar aanhangers stoppen op hun gebied, gaan jullie als ware jehova getuigen verder met jullie verhaal…plaatsen veranderen maar tijden niet (misschien een doordenker, maar daar zullen de meeste geen moeite mee hebben, denk ik)! net zoals goede wijn geen krans behoeft…En wat meneer Hoogerbeets schrijft werkt misschien in zijn wereld, maar helaas zal je eerst moeten wakker worden, voordat je kunt begrijpen wat Hoogerbeets bedoeld, grappig stukje daar niet van…en voor de leek blijft het maar zweverig…

 3. Vooral de volgende tip opende me eindelijk de ogen:
  ‘Neem voldoende vers fruit (bij voorkeur biologisch) en zorg ervoor dat je veel frisse lucht binnen krijgt.’…wauw, echt waar? Dankbaar ben ik dat de duistere sluier die mij deed genieten van patat met uitlaatgassen, nu eindelijk verwijderd is door dit soort wijze inzichten. Enneh Frank, de muziek die op je site is te beluisteren is helemaal TOP! Heb je er al eens aan gedacht om dit wat groter op de markt te brengen? Werkt ernstig goed tegen een slechte bui of een depressie denk ik.

 4. Ze liegen allemaal ook Al Gore met zijn mooie globel warming. Hij is er zeer rijk van geworden !
  We worden bestook met onwaarheden en we slikken het nog ook !
  Met hoeveel mensen moeten we zijn om dit te stoppen ? Ik hoop dat er op een dag een leider opstaat ik sta daar geheel achter dan maar kan zelf geen leider zijn door gebrek aan tijd (weet dat dit laf klinkt) Mar dat is de macht die ze over ons hebben werklen, werken en nog eens werken anders kan je niet meer leven of moet ik zeggen overleven !!!

 5. Ik ken de site van Frank en ik begrijp heel goed waar hij over schrijft! Het is wel wat moeilijk te bevatten allemaal,zeker als je er nog nooit kennis van hebt genomen, maar na verdieping ga je het ‘zien’ en zeker aanvoelen. Goed antwoord op wat er om ons heen aan de gang is, blijf bij jezelf en houd je lichaam gezond.

 6. prachtig geschreven stuk waarin precies beschreven staat hoe het leven op de aarde er nu inhoudelijk aan toe is .
  We zijn voorgelogen met Fluoride , de Maan , Mars , Aliens , Ufo,s , hollow earth ,Mexicaanse griep , aspartaam , antidepressiva , 911 , aardbevingen , Haarp, chemtrails , 1970 de olieschaarste , kwartje van Kok ,de Euro, Democratie all US presidents are related?! , vrije energie , de bankwereld .
  Vul de lijst maar zelf verder in.
  Tijd om wakker te worden en meer mensen hierop te attenderen .
  Samen staan we sterk!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.