Advertentie

Een spirituele samenzwering..


Op WantToKnow spreken we over doofpotten. De grootste doofpot is die welke de ’truucs’ verbergt, die mensen uit hun eigen kracht haalt. Waarom mensen uit hun kracht worden gehaald heeft te maken met het feit dat JIJ een oerkracht BENT, dat jij een verbinding vertegenwoordigt met het Al. In dát besef ben je een vrije Spirit, daarin en van daar uit, kun je werk doen, dat niet alleen de mensen om je heen helpt, maar dat er tevens voor zorgt dat jij nog sterker in je kracht komt.  Voed jezelf door anderen te helpen. Want gedeelde vreugde blijft altijd dubbele vreugde!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A SPIRITUAL CONSPIRACY

On the surface of the world right now there is
war and violence and things seem dark.
But calmly and quietly, at the same time,
something else is happening underground.

An inner revolution is taking place
and certain individuals are being called to a higher light.
It is a silent revolution.
From the inside out. From the ground up.

This is a Global operation.
A Spiritual Conspiracy.

There are sleeper cells in every nation on the planet.
You wont see us on the T.V.
You wont read about us in the newspaper
You wont hear about us on the radio

We dont seek any glory
We dont wear any uniform
We come in all shapes and sizes, colors and styles
Most of us work anonymously

We are quietly working behind the scenes
in every country and culture of the world
Cities big and small, mountains and valleys,
in farms and villages, tribes and remote islands

You could pass by one of us on the street
and not even notice
We go undercover
We remain behind the scenes
It is of no concern to us who takes the final credit
But simply that the work gets done

Occasionally we spot each other in the street
We give a quiet nod and continue on our way
During the day many of us pretend we have normal jobs
But behind the false storefront at night
is where the real work takes a place

Some call us the Conscious Army
We are slowly creating a new world
with the power of our minds and hearts
We follow, with passion and joy

Our orders come from from the Central Spiritual Intelligence
We are dropping soft, secret love bombs when no one is looking
Poems ~ Hugs ~ Music ~ Photography ~ Movies ~ Kind words ~
Smiles ~ Meditation and prayer ~ Dance ~ Social activism ~ Websites
Blogs ~ Random acts of kindness…

We each express ourselves in our own unique ways
with our own unique gifts and talents
Be the change you want to see in the world
That is the motto that fills our hearts

We know it is the only way real transformation takes place
We know that quietly and humbly we have the
power of all the oceans combined.

Our work is slow and meticulous
Like the formation of mountains
It is not even visible at first glance
And yet with it entire tectonic plates
shall be moved in the centuries to come.

Love is the new religion of the 21st century
You dont have to be a highly educated person
Or have any exceptional knowledge to understand it
It comes from the intelligence of the heart.

Embedded in the timeless evolutionary pulse of all human beings
Be the change you want to see in the world
Nobody else can do it for you
We are now recruiting
Perhaps you will join us
Or already have.
All are welcome
The door is open

~ author unknown ~

(vertaling)

EEN SPIRITUELE SAMENZWERING

Er is op dit moment op onze Aarde,
Sprake van oorlog en geweld en alles lijkt donker.
Maar op hetzelfde moment, kalm en heel stil
gebeurt er iets onzichtbaar, iets ‘ondergronds’

Er is een innerlijke revolutie aan de gang
en sommige individuen horen ‘de roep’ van een intens licht.
Het is een stille revolutie,
van binnen naar buiten, vanaf onder naar boven.
Het is een spirituele samenzwering.

Er zijn slapende cellen in elk land op onze planeet.
Je zult hen niet op TV zien,
je zult niet over hen lezen in de kranten.
Noch zul je over hen horen op de radio.

We zijn niet uit op roem,
We dragen ook geen uniformen
We verschijnen in alle uitvoeringen en formaten,
kleuren en stijlen,
de meeste van ons werken anoniem.

We werken stil achter de schermen,
in elk land en in elke cultuur over de hele wereld.
In kleine en grote steden, op bergen en in valleien.
Op boerderijen en in dorpen,
in stammen en op verlaten eilanden.

Je zou ons zo maar voorbij lopen op straat.
Zonder het maar op te merken.
We zijn verholen, en verblijven achter de schermen.
Het gaat er bij ons niet om wie uiteindelijk de lof oogst.
Het gaat er ons om dat het werk wordt gedaan.

Soms op straat, merken we elkaar op,
Knikken even stil naar elkaar en vervolgen weer ons pad.
Veel van ons doen overdag alsof we een normale baan hebben,
Maar achter deze valse gevel,
vind ‘s nachts de werkelijke arbeid plaats.

Sommigen noemen ons het Bewuste Leger.
En langzaam maar zeker creëren wij een nieuwe wereld.
Met de kracht van onze mind en onze harten.
En laten ons leiden met passie en vreugde
Door orders die van de ‘Centrale Spirituele Intelligentie’ komen.

We laten zachte, geheime bommen vallen, wanneer niemand kijkt.
Poëzie~knuffels~muziek~fotografie~films~vriendelijke woorden~
glimlach~meditatie en gebed~dans~sociaal activisme~websites
~blogs~veel verschillende soorten van goedaardigheid.

We drukken onszelf uit op onze eigen unieke manier,
Via onze eigenheid in talenten en gaven
‘Wees de verandering, die je wilt zien in de wereld’
Dat is het motto dat onze harten vervuld.

Wij weten dat dit de enige weg is naar werkelijke transformatie.
Wij weten dat wij in rust en in nederigheid,
alle kracht bezitten van alle oceanen bij elkaar.

Ons werk gaat langzaam en nauwgezet.
Alsof bergen worden geboren,
zonder dat dit op het eerste oog zichtbaar is.
Maar met deze verandering,
zullen hele tektonische platen worden verplaatst,
In de eeuwen die gaan komen.

Liefde is het nieuwe geloof van de 21ste eeuw.
En je hoeft geen goed opgeleid persoon te zijn.
Noch enige uitzonderlijke kennis te hebben,
Om dit allemaal te begrijpen.
Het is de intelligentie van het hart, die dit proces doorgrondt.

Ingebed in de tijdloze evolutionaire puls van alle menselijke wezens:
Wees de verandering die jij wilt zien in de wereld.
Niemand anders kan dit voor joú doen.

We zoeken nog steeds rekruten,
Misschien wil jij je bij ons aansluiten,
Maar misschien ook, heb je dit wel al gedaan.
Iedereen is welkom,
De deur staat altijd open.

~onbekende auteur~

3 gedachten over “Een spirituele samenzwering..

  1. Het is een mooi verhaal maar weinig of niet rationeel.
    Wat is een spirituele samenzwering en hoe is dat te bewijzen? Wat niet is te bewijzen blijft dus een subjectieve theorie of bestaat eenvoudig niet. Die zonnevlammen bestaan en ze bestaan al even lang als de aarde bestaat en de aarde bestaat nog steeds tot dat de zon vergaat.En daarna?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.