Advertentie

‘WHO bereidt in het geheim gedwongen vaccinaties VS en Europa voor’


vaccination_needleDe Oostenrijkse onderzoeksjournalist Jane Burgermeister, die onlangs een klacht indiende tegen onder andere de VN, de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en president Obama vanwege poging tot massamoord via het vaccin tegen de Mexicaanse griep, schrijft dat de WHO in het geheim het gedwongen vaccineren van de hele bevolking van de VS, Europa en andere landen aan het voorbereiden is.

Tekst: Jane Burgermeister
Bron: Global Research
Vertaling en met dank aan: Xandernieuws.punt.nl

Dat concludeert Burgermeister mede naar aanleiding van het feit, dat de WHO geweigerd heeft om de details van een uiterst belangrijke vergadering met een Adviserende Vaccin Groep -waar een groot aantal officials van de vaccinproducenten Baxter, Novartis en Sanofi in zitten- naar buiten te brengen.

Onder de Internationale Gezondheids Voorschriften hebben richtlijnen van de WHO in het geval van een pandemie in alle 194 aangesloten landen een bindend karakter. Dat betekent dat de WHO tijdens de in de herfst van 2009 verwachte dodelijke H1N1 pandemie de authoriteit heeft om ALLE inwoners van ALLE 194 landen desnoods onder bedreiging met geweld te dwingen om zich te laten vaccineren. Ook kan de WHO quarantaines opleggen en reisverboden uitvaardigen.

Dat betekent dat de WHO tijdens de in de herfst van 2009 verwachte dodelijke H1N1 pandemie de authoriteit heeft om ALLE inwoners van ALLE 194 landen desnoods onder bedreiging met geweld te dwingen om zich te laten vaccineren.

Wereldwijde pandemie opzettelijk veroorzaakt

Burgermeister zegt dat er duidelijk, verifieerbaar en ondubbelzinnig bewijs is dat de WHO het levende vogelgriepvirus aan Baxters dochterbedrijf in Oostenrijk heeft geleverd, dat vervolgens door Baxter werd gebruikt bij de produktie van 72 kilo vaccinmateriaal in februari. Baxter zond dit bewust besmette produkt vervolgens naar 16 laboratoria in vier landen, waardoor er bijna een wereldwijde pandemie werd veroorzaakt.

Omdat Baxter zich verplicht moet houden aan zeer strenge bioveiligheidseisen, kan de besmetting, produktie en verspreiding van het met het gevaarlijke vogelgriepvirus besmette materiaal nooit een ongeluk zijn geweest. Daarom moet Baxter volgens Burgermeister doelbewust misdadig hebben gehandeld. Naar aanleiding van haar aanklacht is de Oostenrijkse politie inmiddels een onderzoek gestart naar de handelwijze van Baxter.

Machtselite wil wereldbevolking uitdunnen

BIOHet wordt echter steeds duidelijker dat de WHO en Baxter slechts onderdelen zijn van een veel grotere criminele organisatie die in dienst staat van een zorgvuldig voorbereid en gecoördineerd plan van de ‘machtselite’ achter de schermen, om de wereldbevolking in de komende maanden en jaren fors uit te dunnen. Deze plannen vallen samen met het realiseren van een één-wereldregering, waar de WHO deel van zal uitmaken.

Het wordt echter steeds duidelijker dat de WHO en Baxter slechts onderdelen zijn van een veel grotere criminele organisatie die in dienst staat van een zorgvuldig voorbereid en gecoördineerd plan van de ‘machtselite’ achter de schermen.

De WHO, een organisatie van de VN, lijkt een sleutelrol te spelen bij het coördineren van de werkzaamheden van de laboratoria, vaccinproducenten en overheden, met als doel de wereldbevolking te reduceren en zowel Noord Amerika als Europa politiek en economisch over te nemen:

1. De WHO geeft fondsen, steun en bescherming aan laboratoria bij het fabriceren en dodelijker maken van ziekteverwekkende virussen, en het patenteren van deze virussen.

2. De WHO geeft deze gefabriceerde, dodelijke ziekteverwekkers aan bedrijven zoals Baxter in Oostenrijk, waardoor Baxter in staat was om doelbewust vaccins te besmetten. Als de besmetting van 72 kilo vaccinmateriaal niet tijdig ontdekt was door een laborant in Tsjechië, zouden inmiddels miljoenen mensen geinjecteerd zijn met het vogelgriepvirus.

3. In het geval van een pandemie geeft de WHO het bevel tot gedwongen vaccinaties in alle 194 aangesloten landen, op ‘aanbevelingen’ die worden gedaan door een Adviserende Vaccin Groep, waar onder andere directieleden van bedrijven zoals Baxter zitting in hebben.

4. De WHO verstrekt Baxter, Novartis, Sanofi en andere bedrijven lucratieve contracten om deze vaccins te fabriceren.

WHO ongekende macht over wereld

Daarnaast zal de WHO bij het uitbreken van een pandemie ongekende macht krijgen over de hele wereld. In 2005 werden er namelijk speciale richtlijnen aangenomen, waarbij de overheden van ALLE landen -inclusief die van de VS- worden ontbonden en vervangen worden door speciale crisiscomité’s, die de gezondheids- en veiligheidsstructuur van ieder land zullen overnemen, en die verantwoording schuldig zullen zijn aan de WHO en de EU in Europa, en aan de WHO en de VN in Noord Amerika. Hierdoor worden de WHO, de EU en de VN feitelijk de regering van groot deel van de hele wereld.

In 2005 werden er namelijk speciale richtlijnen aangenomen, waarbij de overheden van ALLE landen -inclusief die van de VS- worden ontbonden en vervangen worden door speciale crisiscomité’s.

Als in de VS de zogenaamde Model Emergency Health Powers Act na instructies van de WHO wordt geactiveerd, zal het als een officiële misdaad bestempeld worden als Amerikanen weigeren het vaccin te ontvangen. De politie wordt geauthoriseerd om dodelijk geweld te gebruiken tegen deze ‘criminele verdachten’. Massamoorden en grote aantallen doden zullen de economische ineenstorting bespoedigen, en de maatschappij in chaos doen ontaarden. Er ontstaan hongersnoden en oorlogen, zaken die allemaal meewerken aan het doel om de wereldbevolking te reduceren.

‘Gevestigde media werkt doelbewust mee met genocideplannen’

virus_microscopisch_2008765De gevestigde media, die in handen zijn van dezelfde machtselite die de WHO financiert en controleert, verbergen deze feiten systematisch voor het grote publiek. Belangrijke informatie wordt doelbewust niet gegeven, met als gevolg dat verreweg de meeste mensen denken dat het H1N1 virus een vorm van een natuurlijke griep is, zelfs ondanks het feit dat de WHO de term ‘varkensgriep’ heeft laten vallen, wat een soort taktische erkenning was van het feit dat het Mexicaanse griepvirus kunstmatig gefabriceerd is.

Belangrijke informatie wordt doelbewust niet gegeven, met als gevolg dat verreweg de meeste mensen denken dat het H1N1 virus een vorm van een natuurlijke griep is.

Hierdoor geloven de meeste mensen nog steeds dat de vaccinproducenten daadwerkelijk een medicijn tegen de Mexicaanse griep zullen verstrekken. De realiteit is echter dat dit vaccin besmet zal zijn met ‘verdunde’ levende virussen, schadelijke metalen en andere giftige stoffen. De uit twee doses bestaande H1N1 vaccinaties zijn ontworpen om het immuunsysteem buiten werking te stellen, om vervolgens dit systeem bloot te stellen aan een levend virus.

Opzettelijk ons immuunsysteem verzwakken

Dit proces werd reeds in 1972 in het zogenaamde Strecker-memorandum van het WHO beschreven. Sinds die tijd is de WHO aktief op zoek naar manieren om het immuunsysteem van mensen te verzwakken.

De beste bescherming tegen het H1N1 virus dat op de wereldbevolking is vrijgelaten en door mutaties uiteindelijk steeds dodelijker zal worden, is colloidaal zilver. Daarnaast zijn ook vitamines belangrijk (o.a. vitamine D, zoals vaker geschreven) om het immuunsysteem te versterken.

Noch de regering van de VS, noch die in Europa hebben echter besloten om colloidaal zilver in te slaan of om de bevolking voor te lichten over de juiste maatregelen om de komende dodelijke griepgolf te kunnen weerstaan. Integendeel, er zijn steeds meer signalen dat de komende paniek rond de pandemie juist gebruikt zal worden om de mensen over te halen de giftige vaccinaties te accepteren, die los van het virus zelf zeer schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Door deze massavaccinatie zal de weg vrijgemaakt worden voor het loslaten van nóg dodelijkere griepvarianten en andere ziekteverwekkers. Daarom moeten er snel stappen worden ondernomen om de geplande massale vaccinaties tegen te houden, en tevens om de wetgeving die het gedwongen vaccineren van mensen legaliseert, buiten werking te stellen.

Door deze massavaccinatie zal de weg vrijgemaakt worden voor het loslaten van nóg dodelijkere griepvarianten en andere ziekteverwekkers. Daarom moeten er snel stappen worden ondernomen om de geplande massale vaccinaties tegen te houden.

‘In elk land moet onderzoek komen’

Burgermeister schrijft dat er in elk land een onderzoek ingesteld moet worden naar het internationale misdaadsyndicaat dat deze gruwelijke genocideplannen wil gaan uitvoeren. Daarom heeft de journalist in juni aanklachten ingediend bij de FBI tegen onder andere de WHO, de VN en president Obama. Obama wordt aangeklaagd omdat Burgermeister er zeker van is dat het misdaadsyndicaat zijn tentakels heeft uitgespreid tot in de hoogste regeringskringen, en er aanwijzingen zijn dat Obama direkte financiële belangen heeft bij Baxter.

Tevens zou er duidelijk bewijs zijn dat de Oostenrijkse (en daardoor hoogstwaarschijnlijk ook de overige Europese en Amerikaanse) media aktief betrokken zijn bij het verspreiden van leugens en desinformatie, met als doel de bevolking een vals gevoel van veiligheid te geven ten aanzien van de komende grieppandemie en de geplande vaccinaties.

Tevens zou er duidelijk bewijs zijn dat de Oostenrijkse (en daardoor hoogstwaarschijnlijk ook de overige Europese en Amerikaanse) media aktief betrokken zijn bij het verspreiden van leugens en desinformatie.

Daarom is het van vitaal belang dat individuen en lokale authoriteiten effectieve maatregelen nemen om de bevolking te gaan beschermen tegen deze genocideplannen, zodat de impact van het gefabriceerde dodelijke H1N1 viruszo veel mogelijk beperkt wordt.

Noot Tessa:

Vandaag kwam ik in De Telegraaf dit bericht: Prof: ‘Griepalarm moet angst zaaien’. De Franse professor Bernard Debré zegt dat de Mexicaanse griep niet gevaarlijk is. Hij geeft de WHO de schuld in deze kwestie. Het doet me goed dat De Telegraaf dit bericht heeft geplaatst.

429 gedachten over “‘WHO bereidt in het geheim gedwongen vaccinaties VS en Europa voor’

 1. @gait

  “het verheven voelen” omdat er gesuggereerd wordt dat iemand in de bloedlijn van jezus zit?

  Als je ooit de moeite hebt genomen om de bijbel tenminste beetje te lezen en/of de vele mensen aanhoort die prediken over de leer van god/jezus, dan weet je dat die leer gaat over ONCONDITIONELE liefde vanuit god/jezus VOOR IEDEREEN.
  Dus niets verheven boven de andere mensen…maar het gelijk zijn en behandelen van mensen als jou gelijke.

  Persoonlijkheidsstoornis? Gait, je hebt al zoveel reacties geplaatst dat wij ook makkelijk jouw deze persoonlijkheidsstoornis kunnen toedichten. Met dank aan jezelf, want wat je verspreid komt vanzelf bij je terug. Wat je zaait zul je oogsten. Snappie?

 2. @reasonable

  ??
  Dat is vreemd…ik heb bijna heel mijn level klakkeloos VERTROUWEN gehad in de overheid, dat die het beste in mij en mijn medeburgers voor zou hebben, Evenals de medische “instanties”.
  Wat blijkt nu, ze zijn totaal niet te vertrouwen.

  Laag opleidingsniveau? HTS met goede cijfers. Ik heb dus een titel, daarnaast nog een aantal certificaten.
  Maar opleiding zegt niet zoveel, het is eerder indoctrinatie…

 3. @ Gait: Beste Gait, misschien had je nog niet door dat ik inderdaad niet altijd reageer op je ‘gemekker en geblaat’, simpelweg omdat je de energie niet waard bent (je hebt zelfs niet door dat een ieder hier dat ook al is opgevallen). Ironie, onwaarheden en feitelijkheden haal je ook al door elkaar, en als je over persoonlijkheidsstoornissen begint weet ik zeker dat de neurotoxische effecten van een paar spuiten teveel je noodlottig zijn geworden. Geeft niet, zijn weer medicijnen voor. Succes met alles, ik ga weer rustig verder.

 4. http://www.nrcboeken.nl/recensie/noem-het-geen-geslachtsziekte

  Roel Coutinho illegale praktijken?

  Roel Coutinho, hoofd volksgezondheid van de Amsterdamse GG&GD, heeft tegen die tijdgeest in de infectieziektekundige aanpak bepleit. Geen gezeur, we moeten een ernstige epidemie afwenden, was zijn idee. Dat leidde tot hevige conflicten, beschrijft Mooij. Bloed van 800 homoseksuelen, begin jaren tachtig (voordat aids bekend was als homoziekte) verzameld voor een onderzoek naar hepatitis B-besmetting, testte hij op hiv toen er in 1985 een test op het aids-virus beschikbaar kwam. Zonder de bloedmonsters te anonimiseren, zonder toestemming te vragen aan de proefpersonen, terwijl beloofd was dat het bloed na de hepatitistest vernietigd zou worden. Dat was begin 1985. Coutinho was lid van het Landelijke Aids-coördinatieteam dat in die beginjaren van de epidemie eigenlijk het beleid uitstippelde. Een paar mensen van de 800 waren met hiv besmet. Coutinho kwam er zo op illegale manier achter dat het aids-veroorzakende virus eind jaren zeventig in Nederland moest zijn geïntroduceerd. Toen het testwerk bekend werd, ontstond een rel die Coutinho bijna de kop kostte als lid van het coödinatieteam.

  Later, in 1989, toen de institutionele Nationale Commissie Aidsbestrijding (NCAB, dat bestond van 1987 tot 1995) het werk van het coördinatieteam had overgenomen, werd Coutinho alsnog aan de dijk gezet. Hij gruwde van Vrij-veiligcampagnes die de NCAB goedkeurde en die zowel homo’s als hetero’s ertoe moesten bewegen voortaan met condoom te vrijen. De officiële boodschap was dat het besmettingsrisico was gekoppeld aan seksuele handelingen, niet aan risicogroepen, zoals naaldendelende drugsspuiters en homo’s die van onbeschermde anale seks houden. In zijn inaugurele rede als hoogleraar infectieziekten presenteerde Coutinho zijn gehoor de besmettingskans van een heteroseksuele man of vrouw die het met een willekeurige ander doet: ongeveer 1 op de miljoen. `Deze kans is vergelijkbaar met de kans om tijdens een vakantiereis naar Mallorca met het vliegtuig naar beneden te storten.’ Dat mocht hij niet zeggen, want dat was tegen het officiële beleid.

 5. Wow… best wel goede commentaren op telegraaf.nl 🙂

  Las daar in de commentaren dat tsjechie niet mee gaat doen aan (eventuele) verplichte vaccinaties omdat het gevaar te groot word geacht?

  Ik weet het niet maar vooralsnog was hier in NL ook nog sprake van op vrijwillige basis.

  Kijk als die berichten waar zijn en dat komt ook wat meer in het nieuws dat landen zich ook gaan verzetten tegen de vaccinaties in het kader van te gevaarlijk…
  Las ik tussen de commentaren op http://www.telegraaf.nl/binnenland/4587885/__Militaire_inzet_bij_Mexicaanse_griep__.html

  In amerika noemen ze het kampen… niet???

  NEDERLAND, STOP MET HET NADOEN VAN DE VS!!! WAAR IS DE MENING VAN NEDERLAND.
  ???
  Ach het helpt toch geen f*ck luisteren we niet dan staat amerika op het strand… in het kader van Terrorisme-bestrijding… opstandige nederlanders… 🙂

 6. Wat ik nog even kwijt wil:

  De mens een intelligente soort: Ja of Nee…

  Ik kan mij niet voorstellen dat er nu in 2009 nog van die gasten rond lopen die op de mensheid hun expirimenten willen uitvoeren. Met virussen of andere onmenselijke dingen…

  Als je als normaal denkend mens leest over de tweede wereldoorlog en de dingen die tijdens de 2e wereldoorlog gedaan zijn door de Nazi’s… O.a een Nazi-arts Mengele met zijn testen op mensen.
  Dan heb je toch zoiets van Nooit meer???

  Wat bezielt de zogenaamde “elite” lees bilderberg-groep… om met zulke NAZI-ideen op de proppen te komen (uitroeien van zoveel wereldburgers) en misschien nog wel meer van die rare gedachtenkronkels…

  Nee, ik kan me niet voorstellen dat er nog zulke varkens rondlopen.

  Al zou het wel een verklaring zijn waarom H1N1 in eerste instantie varkens griep is genoemd.

  Maar goed… Ik weet er verder niks meer op te zeggen.

  De laatste tijd kijk ik geen nieuws meer lees ik alleen vluchtig de krant en zit ik weinig hier op wanttoknow. Gewoon omdat deze berichten me echt bang maken!

  Ik sta nog liever voor een alien dan dat ik na moet denken over deze zaken die nu spelen met die H1N1…
  Ik denk dat ik banger ben voor dat huidige klotengedoe omtrend die mex-H1N1-griep dan voor bezoek uit de ruimte…

 7. @ Drs. John Consemulder

  ik denk dat we de zelfde vaccinaties gehad hebben . zoals de meeste hier. en zoals ieder die hier rond hangt , zonder gevolgen.

  ik heb je filmpjes op internet gezien en het enige , wat ik zo op afstand bespeur is een licht overgewicht. pas op hoor daar kan je hartklachten en andere welvaartsziekten van krijgen.

  waarom in vredesnaam adviseer je anderen hun kinderen niet te vaccineren ?????? de gevolgen ken je bv de polio uitbraak op de veluwe van 1978 toen kregen NIET gevaccineerde mensen polio.

  feit 1
  john je speelt met mensen levens.

  feit 2
  je bent niet genoeg geschoold om te kunnen beoordelen wat er in de vaccinaties zit, en in welke hoeveelheden een stof toxisch is.

  Feit 3
  je maakt gebruik van angst om je Eigen verzonnen verhaal te promoten.

  ***
  voor ieder ander , denk na maak beslissingen met je verstand niet met je hart.

  voorbeeld 1
  als het goed voelt om de weg over te steken, maar er komt een auto aan dan zegt je verstand stop, stop dan ook anders kom je onder de auto en dat kan nare gevolgen hebben.

  giftigheid van een stof is een relatief begrip, in grote hoeveelheden bv 6 liter in zeer korte tijd is water dodelijk, moeten we daarom geen water meer drinken ?
  een bord zout is dodelijk ! moeten we daarom geen zout meer eten ?

  uit dit voorbeeld rolt ook enig sinds het werkingsspectrum van medicijnen.

  en john helaas voor jou is mijn verhaal waarheid jammer maar helaas, ik adviseer iedereen om eens in de bieb wetenschappelijke boeken te lezen over dit onderwerp. anders vervallen ze hier inde de belachelijke consekolder die jij verkondigt.
  kijk eens naar zijn filmpjes op youtube en luister wat hij zegt , laat eventueel een familielid meekijken ! vraag eventueel wat de huisarts van deze verhalen vind ! en stel hem de vraag klopt het of is het onzin.

  als het om je lichaam gaat is het altijd belangrijk dat je weet wat je er instopt.
  drank sigaretten, is slecht voor je
  te veel eten ook, weest daarom altijd bewust van wat je er in stopt. en weeg de voor en nadelen.

  als de statistieken zeggen , dat een vaccin veiliger is dan de mogelijke besmetting en de kans op die besmetting is groot , kies ik voor het vaccin.

  maar ik ben niet gevaccineerd tegen hondsdolheid Rabiës , omdat het hier niet of nauwelijks voorkomt en omdat ik niet met dieren in contact kom.

  Vriendelijke groet Gait
  en bedenk ! onderzoek alle dingen en behoud het goede !

 8. Klopt Gait, kijk allen mijn videos en geloof dan zelf mij of jou niet, onderzoek zelf en behoud het goede… En het goede is dan onvermijdelijk de totale afwezigheid van welk ineffectief vaccin met giftige ingrediënten dan ook!!! En gelukkig komen de meeste mensen daar nu langzaamaan (maar versneld) achter. En al je “John je…” argumenten zijn geen feiten maar persoonlijke aantijgingen die bij mij niet werken, daar ben ik tegen gevaccineerd. Gelukkig is die spuit goed uitgevallen… Feit is dat vaccineren neer komt op een soort russisch roulette spelen met je lichaam omdat ieder mens een uniek afweersysteem heeft, maar wel degelijk later ziek kan worden. Gif zoals kwik (thimerosal) kan de bloed-hersenbarriere afzwakken en zelfs in de hersenen verzameld worden. Daarbij komt dat de ‘minieme hoeveelheden’van kwik in vaccinaties wel 300 keer de toelaatbare hoeveelheid voor volwassen bevat, ook voor kinderen. Ken je toxische feiten, en ik noem niet eens de overige deinfecterings en conserveringsmiddelen, maar dat terzijde.) Wat ook een ieder opvalt, is dat je niet inhoudelijk ingaat op alle noten, referenties, boeken en argumenten die in mijn artikelen genoemd worden. Lees eerst al dat materiaal en die wetenschappelijke studies en de vele biechten van mensen die uit de vaccin industrie komen en de waarheid vertellen, voor je weer tot verkeerde conclusies komt. Eigenlijk is dit antwoord mee gericht aan de andere lezers, want ik heb niets lievers dan dat een ieder zelf op onderzoek gaat (veel interessanter dan alleen mij ‘geloven’, want dat levert alleen nog meer bewijs dat vaccinaties niet effectief en levensgevaarlijk zijn. Ik ga nu in ieder geval niet meer reageren op je zwakke pogingen om op andere zaken te reageren, ik wens je veel sterkte met het overtuigen van mensen dat vaccinaties goed zijn voor een ieder.

 9. @ john
  en weer ga je verder met je leugens concreet antwoorden op vragen doe je niet , het blijft vaag en schimmig.

  statistieken bewijzen dat vaccinaties werken
  statistieken bewijzen dat vaccinaties veilig zijn

  je verzwijgt en verdraait feiten en dat is zacht gezegd zorgelijk.

  ik denk zelfs dat je je eigen consekolder gelooft en dat is nog zorgelijker dan kan ik het je niet aanrekenen. Hoe je het ook went of keert je ben een gevaar voor je zelf en voor anderen ! dus een verplicht psychologisch onderzoek zou op zijn plaats zijn.

  1 vraagje nog

  ben je zelf gevaccineerd?

  en nu antwoord graag en geen gedraai.

  Vriendelijke Groet Gait

 10. @Gait

  Quote
  ik denk dat we de zelfde vaccinaties gehad hebben . zoals de meeste hier. en zoals ieder die hier rond hangt , zonder gevolgen.
  /Quote

  Dan moet ik je corrigeren.
  Ik heb persoonlijk al 18 jaar een neurologisch defect wat ik heb overgehouden aan vaccinaties. En het is geen klein defect, maar ik ga daar liever niet te gedetailleerd op in.

 11. Tja John
  en weer schelden, een dictator legt zijn wil op , zoals jij doet , het begint een beetje op sekte vorming te lijken. ik weet echt niet waar je mee bezig bent, maar hoe kun je praten over liefde , terwijl je andersdenkenden verfoeit en uitscheld.

  je begin meer en meer op een sekteleider / leider te lijken.
  dat begin meestal met charmante en mooie verhalen , maar eindigt in verdriet en ontnuchtering als met achter de onzin komt.

  lijst van kenmerken van het sektarisme is opgesteld door de Belgische professor Etienne Vermeersch uit zijn cursus ‘Historisch overzicht van de wijsbegeerte’:
  Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de kerk gaan of in een slotklooster intreden, met alle varianten daartussen).
  Groepsvorming : de mate van wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar kunnen uitoefenen (in grote mate mogelijk bij het samen in één huis wonen).
  Hiërarchie : de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.
  Charismatische leider : de macht kan ook volledig in handen zijn van een figuur die door iedereen als de ‘verlichte’, of de ‘Messias’ wordt beschouwd.
  Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.
  Uitverkiezing : de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat ze een apart statuut van ‘uitverkorenen’ hebben; ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.
  Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.
  Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame ‘geneesmethodes’, enzovoort).
  Proselytisme : de mate waarin de leden van de groep intense pogingen aanwenden om nieuwe leden te werven.

  wederom een vriendelijke groet van Gait

 12. @ HJHenk… mmm… ik las zoiets in een commentaar vandaar. Ik had eerlijk gezegd ook niet anders verwacht… dat ieder europees land wel vaccins gaat aanschaffen. 🙁

  @ Gait als ik nou ga vertellen dat ik de paashaas heb zien dansen met roodkapje geloof je dat ook?

  Gooi je statistieken maar aan de kant… Volgens mij sluit jij je ogen voor de keerzijde van vaccinaties.

  Zeker nu, de vaccins worden zonder goed getest door keuringen gejaagd.
  Is dat dan een goede gang van zaken?
  Persoonlijk denk ik dus van niet.

  Als je alles goed doorleest dan is dit toch iets waar een normaal mens toch wel over na gaat denken.
  En vragen gaat stellen.

  Ik heb bewondering voor de mensen die deze zaken aan het licht brengen.

  Dit soort dingen maakt me echt kwaad.

  Maar Gait, ik ga je niet tegen houden als jij je prik gaat halen…
  Niet gaan zeuren als de gevolgen anders uitpakken dan waar jij van uit gaat bij een vaccinatie.

  🙁

 13. @ Rolf
  de vaccinaties worden goed getest
  het is een kleine variant op een bestaande vaccinatie maak het niet groter dan het is.

  als je de spiegel van een auto veranderd hoef je niet de hele auto opnieuw te testen , dus ben je vlot klaar.

  als het simpel is hou het dan simpel

  de keerzijde van de vaccinaties ? die zijn dus nihil volgens de statistieken.

  als je erbij zegt dat je op de efteling bent geweest geloof ik je.

  kritiek op vaccinaties mag je hebben maar dan wel goed gefundeerd graag en feitelijk en na te trekken en bewezen ! snap je ? het is jammer dat de meeste info over deze vaccinaties hier niet gefundeerd is en door mensen word verkondigt die hiervoor niet gestudeerd hebben.

  het blijft dus eigenlijk Consekolder zonder iemand te kort te doen

  maak je maar kwaad tegen mensen die dit deze anti vaccinatie onzin verkopen die mensen kunnen grote schade aan de gezondheid van je zelf je familie en je kinderen veroorzaken.

  Vriendelijke Groet Gait

 14. @Gait
  Ik ga niet mijn medische dossier op het internet gooien, misschien kun je dat begrijpen.
  Maar ik heb een DNA-beschadiging opgelopen die – zoals pas later bekend werd – regelmatig voorkomt een aantal jaren na een polio vaccinatie.

 15. @ Irma

  ik wil je niet kwetsen maar mag ik weten wie die diagnose gesteld heeft ?
  een regulier arts of een alternatief genezer ?
  ik kan namelijk op de reguliere site’s niks vinden over dna schade door vaccinaties

  Heel vriendelijke Groet Gait

 16. @Gait

  Regulier? Nou, die hebben alleen de beschadiging vastgesteld en gezegd dat er niets aan te doen was. Dat ik me moest voorbereiden om binnen enkele jaren in een rolstoel te komen. Dat was in 1992 en ik loop nog steeds rond 🙂

  Kennelijk wil je bewijzen en ik ben niet van plan je die te geven. Het is niet mijn gewoonte om te liegen, maar dat zul je niet aannemen omdat je me niet kent.

  Geloof wat je wilt. Laat jij je vaccineren als je denkt dat dat het beste voor je is. Ik hoop oprecht voor je dat je daarna – mocht het onverhoopt mis gaan – niet uit principe zult weigeren alternatieve hulp te accepteren. Echt waar, die hulp kan het verschil maken tussen een leefbaar en een bijna onleefbaar bestaan.

 17. @ Irma

  nogmaals het is niet mijn bedoeling om je te kwetsen , maar wie heeft gezegd dat de oorzaak de polio vaccinatie was ? een regulier arts of een alternatief genezer ?

  Vriendelijke Groet Gait

 18. @Gait

  Dit is dan het laatste wat ik erover zeg.

  De klinisch arts (zelf een neuroloog) had er geen verklaring voor, mijn beide ouders waren gezond.
  Omdat ik geen genoegen wilde nemen met de diagnose ongeneeslijk, ben ik zelf op onderzoek uitgegaan en heb uiteindelijk gevallen als het mijne niet in de reguliere geneeskunde gevonden, maar in de verslagen van Edgar Cayce. Mensen als ik waren in wanhoop naar hem toegegaan. Hij gaf niet alleen de meest waarschijnlijke oorzaak, maar ook maatregelen die je kan nemen ter verbetering van de leefbaarheid. Genezing van een DNA-beschadiging is voorzover ik weet, nog niet mogelijk. Niet regulier en niet alternatief.
  De neurologen die ik hierover gesproken heb, hebben er geen verklaring voor dat ik in tegenstelling tot veel van hun andere patiënten, veel beter geworden ben i.p.v. zieker. De behandelend neuroloog waar ik nog eens in de zoveel tijd heenga voor controle, zweeg veelzeggend en maakte aantekeningen toen ik vertelde wat ik had ontdekt en adviseerde me door te gaan met waar-ik-dan-ook-mee-bezig-was. Soms zegt zwijgen meer dan woorden.

 19. @Gait
  Mijn ervaring is dat er én op het alternatieve én reguliere vlak kwakzalvers en prutsers voorkomen, die elkaar ook allemaal de hand boven het hoofd houden en inspelen op angsten van mensen.

  Als je een goede en integere alternatief of regulier vindt mag je volgens mij echt in je handjes knijpen.
  Money, money. Ego’s, ego’s. Macht, macht. En opleidings niveau heeft er inderdaad geen z*k mee te maken. Alhoewel, maakt het misschien nog een graadje erger…

 20. @ Droppie

  inderdaad iemand met een hoog opleidingsniveau moet zijn titel niet gebruiken om niet controleerbare onzin te verkopen of het nu een regulier is of een alternatieve.

  de schade die je daar mensen emotioneel en fysiek me berokkend kan verschrikkelijk zijn.

  Daarom nogmaals

  bij adviezen van heren zoals consemulder doe dan even navraag bij je eigen huisarts ! dat kan nooit kwaad en ik neem aan dat je je eigen huisarts vertrouwd. dat scheelt een hoop consekolder.

 21. @ D.droppie de meeste huisartsen weten weinig over de ingrediënten van vaccinaties en al zeker niet de gevaarlijke gevolgen ervan is gebleken bij veel mensen die dit navroegen. Degene die het wel weten, laten zichzelf en hun kinderen opvallend vaak niet vaccineren! Dus doe ook vooral zelf onderzoek, het gaat namelijk niet om het lijf van je huisarts, of dat van mij of wie dan ook, maar om jouw lichaam!

 22. @Drs. John Consemulder
  Hallo, hoezo aan mij een berichtje over huisartsen. Je durft zeker niet tegen Gait te zeggen dat veel huisartsen verkeerd/onvoldoende bijgeschoolde, zich in een onmogelijke spagaat bevindende, overwerkte zombies zijn. Maar ja, ik heb ook niet mensen zo uit lopen schelden.
  Wist je al dat veel dierenartsen hun eigen huisdieren ook niet vaccineren? Leuk om te weten.

 23. @ John
  tja john je weet net zo goed als ik , dat je vooraf niet kunt voorspellen hoe deze relatief nieuwe griep zich zou ontwikkelen, veel slachtoffers en/of weinig slachtoffers enz.
  uit voorzorg zal je dan als bestuurder uitmoeden gaan van hety slechtste senario dwz veel slachtoffers, en dat kost helaas geld.

  ***
  nog even over jou commercieelle belangen, je verwijst verdacht veel naar je eigen boeken als je nieuwe stukjes of artikelen schrijft.
  ik dacht dat b de meeste info van jou gratis was ?
  of wil je ook een graantje mee pikken over de ruggen van angstige mensen die door de consekolder die jij verkondigt niet meer weten waar ze het moeten zoeken ?? john ?

 24. @ Lianne
  dank u voor het bedankje !
  het is nooit mijn bedoeling om anderen te kwetsen, maar er gaat bij mij vrij gouw een onzin alarm af als mensen eerst met een mooi vehaal komen en uiteindelijk verwijzen naar eigen boekjes of cd’s.

  en daar word ik fanatiek van.

  want hoe kun je over liefde praten terwijl je haat verkondigt ?
  hoe kun je praten over gratis informatie terwijl in bijna elk stuk je verwijst naar boekjes en of cdtjes van je zelf ?

  kijk maar eens goed na de tegen strijdigheden in zijn verhalen en emotionele uitlatingen dan blijkt het uiteindelijk een hoop consekolder !

  Vriendelijke Groet Gait

 25. @ Droppie: nee hoor, het bericht was naar jou en een ieder toe omdat weinig mensen weten dat ondanks dat de huisarts meestal goed werk verricht (of die intentie heeft) ze simpelweg te weinig weten over de schadelijke gevolgen van vaccinaties. Daarnaast zijn er bij invallen bij farmaceuten (ja onlangs nog waar overeenkomsten boven tafel kwamen, ook met artsen en wederom gunstvertoon bij artsen! http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article1881110.ece )waaruit blijkt dat sommige artsen niet helemaal neutraal zijn op het gebied van vaccinaties. Ook de jaarlijkse ‘na-opleiding’ voor artsen wordt over het algemeen door de farmaceutische industrie betaald en beïnvloedt…En dan heb ik het nog niet eens over de speciale stichtingen die sommige artsen op zetten om toch geld te kunnnen blijven ontvangen van deze industrie (of het feit dat alle middelen veel goedkoper kunnen en onze ziektekostenpremie eerder omlaag kan dan omhoog moet). Gewoon ter info dus.

 26. @ john
  wat mild ben je nu over artsen !

  ik heb nog een citaat van je uit het stuk vaci nazis en uitgesproken condemulder

  “Maar jij mag het zeggen: Liever een Ipod dan gezondheid? Liever een kankerverwekkende E-nummers-handel dan de Eed van Hippocrates naleven, een eed die elke arts heeft afgelegd en deze te handhaven? (”Gij zult geen schade berokkenen”)”
  Hier suggereer je duidelijk dat artsen liever in kankerverwekkende stoffen handelen dan dat ze mensen helpen ? wonderlijke voorstellingen van zaken john zoals eerder gezegd een hoop consekolder en nog tegen strijdig ook met je eigen verhaal
  Hmmmm

 27. Hmmm…Ik suggereer niet Gait, dat doe jij. Je mag het blijven proberen vanuit je fanatieke frustratie (misschien heet je eigenlijk wel Coutinho of heb je zelf financiële banden met de industrie, je zegt nog steeds zo weinig over jezelf Gaitje, beetje slap)maar artsen dienen inderdaad geen schade te berokkenen , maar als zij bewust (of onbewust, omdat zij het simpelweg niet weten) dit wel doen door vaccinaties te ondersteunen dan blijft de beslissing om dit dus collectief tegen te gaan bij ons! En daarom vraag ik wat de lezer liever wil…en zoals je kunt lezen op deze website is dat duidelijk, men wil het niet meer langer omdat de waarheid over de ineffectiviteit en het gevaar van vaccinaties aan het licht komt. Maar bedankt voor het citaat, mensen die het hele artikel willen lezen kunnen nu wee r op zoek gaan naar de juiste informatie. Kun je nu even aangeven wie je ook alweer echt bent en wat je ook alweer deed? Want alleen dingen eisen van een ander gaat je niet goed af, daar ben je niet ver mee gekomen. Ik ben even benieuwd wiens voer de Gait vreet. Bij een eerlijk antwoord krijg je een gratis cdtje van me, goed?

 28. @ john
  en weer tegenstrijdig john je zou niet meer op me reageren ?
  weer kleinerend, je zelf groter maken dan dat je bent ! “persoonlijkheidsstoornis)

  Hmm wie ik ben tja ik denk dat je me bijna dagelijks ziet, wie weet delen we het zelfde bloed ! wie weet ben ik een van je ex vrienden die eindelijk door heeft hoe jij bent
  jij mag het zeggen jonnie.

  maar zolang dat jij tegenstijdige onzin verkondigd zolang ga ik je onzin aan het licht brengen

  Vriendelijke Groet Gaitje

 29. Gait, mag ik je vragen gewoon beleefd en terzake te blijven? Volgens mij is een kruistocht hier op de site, tegen bepaalde mensen op werkelijk niets gebaseerd. Of heb je het tot je levenstaak gemaakt, zoveel mogelijk van jouw twijfel in het leven om te zetten in ‘zekere kwakzalvers’ of ‘onbetwiste kwakzalverij’..?
  Daarnaast is je toonzetting voor velen hier op de site absoluut kwetsend. Is dat je bedoeling?

 30. @ Guido
  nogmaals het is niet mijn bedoeling om mensen te kwetsen, mag je hier niet Discussiëren ? als je in een gewone discussie reacties krijg van bv in dit geval dhr consemulder zoals behehhee en gaiten, kun je reacties terug krijgen. tja wie zaait die oogst.

  toch is het misschien een idee om de reacties van dhr consemulder eens goed door te lezen, wil je dit wel of wil je dit niet ?

  feit 1
  hij predikt liefde maar mag bij tegenstand graag schelden.

  Feit 2
  zijn berichten zijn tegenstrijdig
  zie zijn eigen stukjes

  Veel sterkte en wijsheid toegewenst

 31. Nogmaals Gait, waar gaaaat het je om. KOM TERZAKE! INHOUDELIJK weet je wel. Wat heb je tegen die man?? INHOUDELIJK!!! Toon je gezicht en zeg wat jij WAARHEID VINDT of VOELT!!! DAT mist bijna iedereen in jouw reacties.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.