Het Pim Fortuyn Moordcomplot: zo ging het..!


x

x

Het Pim Fortuyn moordcomplot: zo ging het..!

x
2017 ©  WantToKnow.nl/be

x

Voor velen was of leek hij een charlatan en zelfs een gevaar voor de Nederlandse democratie. Voor anderen was hij de redder en een  profeet, die visie had en zaken benoemde, die gewone politici links lieten liggen. Pim Fortuyn won in het voorjaar van 2002 de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen en stevende met zijn LPF, de Lijst Pim Fortuyn af op een ongeëvenaarde, historische overwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei dat jaar.

Maar op 6 mei 2002 werd alles anders. Op het mediapark in Hilversum, werd Pim Fortuyn vermoord, door kogels uit het pistool van Volkert van der Graaf, vlak ná een uitzending van DJ Ruud de Wild, die op het moment van de aanslag náást Fortuyn stond op de parkeerplaats.. Binnen 6 minuten ná deze moord, werd Van der Graaf ingerekend door een politiemacht die naar leek, eigenlijk klaar had gestaan voor deze actie.. En dat brengt de vraag naar voren of Van der Graaf wel de gestoorde extremist en énige dader was..!

15 Jaar geleden, op 6 mei 2002, wordt Pim Fortuyn vermoord in Hilversum, op het Mediapark

De ideeën van Pim Fortuyn over zorg, sociale zekerheid en belastingen worden zelden gememoreerd, want Pim Fortuyn wordt vooral herinnerd als de man die de islam als ‘achterlijke religie’ betitelde. Hij sprak over zaken, zoals het mislukken van de multiculturele samenleving en dat Nederland vol was. Hij maakte met deze ideeën geen vrienden onder veel Nederlanders. Maar wat vooral zorgen baarde, voor de mensen die het tijdsbeeld goed in ogenschouw namen, was de beroering bij de gevestigde orde over de opkomst van Pim Fortuyn. Zij zagen hun macht wegsmelten, als sneeuw voor de zon; en dus was Fortuyn een bedreiging, een ernstige bedreiging..!

Na de moord, gingen de verkiezingen door; de lijst Pim Fortuyn won postuum 26 Tweede Kamerzetels. Of hij zijn programma had kunnen waarmaken weten we niet. Niek Jan van Kesteren was van 1999 tot vorig jaar algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij betwijfelt of Fortuyn zich met zijn ‘ongeduld en verbale geweld’ overeind zou hebben gehouden in ‘de gezapigheid, de oneindige traagheid van de politiek’. “Hij wilde dingen aan de kaak stellen, zijn intellectuele gelijk halen. Zijn grootste drijfveer was hij zélf, hij voelde zich naar mijn idee miskend door de elite en is toen met een enorme energie die verhalen gaan vertellen. Dat is uit de hand gelopen. Ik heb hem opgezocht vlak voor zijn dood, hij zag als een berg op tegen de verkiezingen.”

De moord kwam voor velen als een ‘opluchting’…
De mate waarin Fortuyn de bezem door politiek Nederland haalde, maakte dat hij meer vijanden dan vrienden had. Vooral politiek bleek van links naar rechts, dat ze hem een bedreiging vonden, inhoudelijk en in vorm, de manier wáárop hij ‘tekeer’ ging. De moord was daarna feitelijk een raadselachtige daad; Volkert van der Graaf had ALTIJD in zijn acties gezorgd dat hij buiten spel bleef, terwijl hij nu plotseling -bijna voor het oog van de camera’s- een mens vermoordde..!

Al snel ná de moord kwamen de verhalen los, op basis waarvan deze documentaire gemaakt werd door BNN. Ken je hem nog niet? Dan is het zeker zaak even 3 kwartier te nemen om dat alsnog te doen. Feitelijk is de inhoud van alle documentaires rondom de moord dezelfde: Volkert van der Graaf is -bewust of onbewust- voor het karretje gespannen van een eliteclub, die Fortuyn vooral weg wilde hebben. Vooral om zijn negatieve standpunten rondom de Nederlandse aanschaf van het nieuw1e straaljachtvliegtuig voor de luchtmacht, JSF, de Joint Strike Fighter. Kijk en oordeel zelf!

Sprekend over deze beveiliging: het rapport hierover van de ‘Commissie Van den Haak’
In opdracht van het kabinet-Kok stelde een commissie onder leiding van ex-rechter Harry van den Haak begin 2003 een onderzoek in, naar de beveiliging van Fortuyn. De commissie had een halfjaar nodig om met een vierhonderd pagina’s dik rapport te komen dat aan alle ‘speculaties’ een einde moest maken. Maar de onderste steen kwam niet boven en het rapport rammelt aan alle kanten. Van den Haak legde alle verklaringen terzijde die niet strookten met de lezing van de politie. Met andere woorden: de officiële lezing is dé lezing..

De moord op Pim Fortuyn op 6 mei vorig jaar dompelde de democratie in een crisis. Het Binnenhof werd het toneel van relletjes. Politici durfden zich niet op straat te vertonen. Maar na anderhalf jaar had de politieke elite zich hersteld. Kabinet en Tweede Kamer hebben alle resterende vragen over de falende beveiliging van Fortuyn naar de achtergrond gedrongen en de Tweede Kamer besprak in augustus 2003 het eindrapport van deze onderzoekscommissie. Vervolgens ging het deksel definitief op de doofpot. Het parlement nam niet de moeite zelf een onderzoek in te stellen..

Op d eplek waar Pim Fortuyn werd neergeschoten en stierf, op een van de parkeerplaatsen van het Mediapark in Hilversum, is dit eenvoudige en indrukwekkende gedenkplaatje geplaatst.

Kernpunt was de vraag waarom Pim Fortuyn geen persoonsbeveiliging kreeg.
Medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) oordeelden destijds dat er geen aanwijzingen waren dat Fortuyn gevaar liep. Maar de commissie-Van den Haak heeft de BVD-medewerkers (inmiddels AIVD geworden) niet kunnen ondervragen. Geloof het of niet: de spionnen waren maandenlang met ‘ziekteverlof’. De commissie nam ten slotte genoegen met wat schriftelijke antwoorden van deze kant…

LPF-kamerlid Joost Eerdmans vroeg de BVD de drie medewerkers te mogen spreken om de zaak verder op te helderen. Maar AIVD-chef Sybrand van Hulst schreef Eerdmans dat hij zich eerst moest melden bij VVD-minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken. De Tweede Kamer heeft de middelen om deze drie spionnen te dwingen tot een verklaring, maar dan moest er eerst een parlementaire enquête worden ingesteld. Behalve de LPF bleek dat geen ander politieke partij daarop zat te wachten. De huichelarij ten top?

De commissie-Van den Haak meldt in het rapport keihard dat er 25 incidenten waren, waaruit onomstotelijk blijkt dat Fortuyn ernstig gevaar liep. Hoe kon de BVD dit alles negeren? De commissie houdt het erop dat de BVD slordig en uit de losse pols werkte. Maar er is voldoende aanleiding dieper te graven. Zag de geheime dienst in Fortuyn geen potentieel slachtoffer, omdat die bijvoorbeeld de instructie had ‘hem te bespieden als een gevaar voor de politieke orde’..?

Het indrukwekkende boek van actrice Ine Veen over deze moord..
“De Nederlandse politicus Pim Fortuyn werd niet door één schutter vermoord. Er was, buiten Volkert van der Graaf, een tweede schutter bij de moord betrokken.” Dat schrijft voormalig topballerina en actrice Ine Veen in haar boek ‘Moord namens de kroon?’. Veen en haar partner Jean Thomassen zeggen zich te beroepen op een 148 pagina’s tellend geheim rapport. Belangrijkste ‘wapenfeit’ daarbij? De AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, zou het feit dat er twee soorten munitie gebruikt werden, volgens Veen in de doofpot hebben gestoken.

Ine Veen (1937) zegt dat ze zo gefascineerd was door Pim Fortuyn dat ze naar eigen zeggen een ‘onbedwingbare drang’ voelde dit boek over hem te schrijven. In haar boek beweert ze dat Volkert van der Graaf niet de enige schutter was die Fortuyn neerschoot. “Hij heeft Fortuyn wel drie kogels in het lijf geschoten, twee in de rug en één in het linkerdeel van de hals, maar daar is Pim niet aan gestorven. Op dat moment was hij al dood”, zegt Veen in een interview.

“Er is een man geweest die op het elektriciteitshuis heeft gelegen bij het NOS-gebouw, met een perfect uitzicht op de uitgang. Deze persoon heeft gewacht tot Pim naar buiten kwam en heeft hem toen twee kogels ‘nauwkeurig’ in het hoofd geschoten. Die kogels hebben Pim z’n hersenen tot pap vermalen.”

Vlak voor de Jaguar waarmee hij arriveerde, met chauffeur Piet Smolders, ligt hij dood. 6 Mei 2002, 18:04 uur. Pim Fortuyn is niet meer

Doofpot
Moord namens de kroon, het ultieme leven van Pim Fortuyn’ is de veelzeggende titel van misschien wel het meest complete en spannendste boek over het leven en de aanslag op Pim Fortuyn.In ruim 410 pagina’s onthult Ine Veen (in haar eerste boek!) nooit eerder vermelde informatie over het seksleven, de jeugd en de schokkende moordaanslag op Fortuyn. Dit gebeurde zo gedetailleerd als nog niet eerder werd gedaan.

Actrice Ine Veen is koninklijk onderscheiden voor haar bijdrage aan de Nederlandse Cultuur. Toen ze besloot dit boek te schrijven over de ‘Zaak Fortuyn’, was dat omdat deze moord haar al jaren bezighield: er bleken heel wat dingen niet te kloppen in haar ogen.. Bovendien kwam het velen heel goed uit, dat Pim Fortuyn ‘uit de weg’ was geruimd; dat zou dus ook zomaar een alibi kunnen zijn..!

De titel van haar boek toont aan, dat haar koninklijke onderscheiding haar nou niet bepaald in de weg heeft gezeten..! Het boek van Ine Veen gaat heel exact in op de moordcomplotten waar al sprake van was na de dood van Fortuyn. Politici die bekend waren met haar belangstelling voor deze zaak, zonden haar ook -onofficieel- relevante documenten en gegevens. En zo vond ze op een dag een geheim BVD-rapport op haar deurmat, waaruit bleek dat er twee verschillende soorten munitie zijn aangetroffen bij het lichaam van Fortuyn. Een sleutelbewijs, want 2 verschillende patronen zijn natuurlijk onmogelijk, wanneer we spreken over één schutter met één pistool….

Journalist Daan de Wit over het boek van Ine Veen en de 2 kaliber-kogels..!

In het lichaam van Pim Fortuyn zijn kogels gevonden van een verschillend kaliber. Naast de 9mm-kogels uit het wapen van Van der G. is er ook een 5.66mm-kogel gevonden in het lichaam van Fortuyn.

Dit staat in een kopie van een KLPD-rapport dat door een klokkenluider is overhandigd aan Ine Veen die deze gegevens heeft gecontroleerd en verwerkt in haar boek Moord namens de ‘Kroon’?. Volgens Veen blijkt hieruit dat een tweede schutter Fortuyn heeft beschoten. Over het boek en de conclusies heb ik gesproken met Jean Thomassen, de partner van Veen die op de hoogte is van de inhoud van het boek. Veen geeft geen interviews. Op zondag zes mei 2007, vijf jaar na de moord op Pim Fortuyn, wordt het eerste exemplaar van het boek Moord namens de ‘Kroon’? overhandigd aan professor Bob Smalhout die morgen over het boek een artikel zal publiceren in de Telegraaf. Het boek is geschreven door kunstenares Ine Veen die zich zegt te baseren op feiten die het resultaat zijn van jarenlange research en het laten uitvoeren van contra-expertise.

In het boek wordt ingegaan op diverse complottheorieën rondom de moord op Fortuyn, waaronder die betreffende het Mishima Cyber Command, een organisatie die zich voordoet als een ondergrondse Japanse onderzoekscel, maar waar volgens Veen minimaal twee leden van de AIVD en de CIA achter schuilgaan. Een van de theorieën van het cybercommando MCC wordt door Veen nieuw leven in geblazen met behulp van een rapport van een klokkenluider en door Veen geïnitieerd onderzoek: Volkert van der G. was mogelijk niet de enige schutter.

Een theorie over een tweede schutter suggereert direct, dat deze bekend was met de moordplannen van Van der G., deze doorgang heeft laten vinden, zich er middels een aantal professionele schoten van heeft verzekerd dat de moord succesvol zou zijn en dat Van der Graaf ervoor verantwoordelijk zou worden gehouden. Het zou gaan om een Syriër met de naam Abu Fatah die vervolgens in een blauwe BMW geëscorteerd door de politie naar Schiphol werd gebracht, een theorie van het MCC die al een jaar na de moord op Fortuyn bekend was.

Op basis van haar bevindingen houdt schrijfster Ine Veen het voor mogelijk dat Pim Fortuyn door twee mensen is beschoten. Meerdere getuigen hoorden twee schoten en zagen pas daarna hoe Van der G. een aantal schoten loste op het lichaam van Fortuyn. Fortuyn zou daarbij in de bovenkant van zijn hoofd zijn geraakt terwijl aan de onderkant van zijn hoofd vervolgens geen grote wonden waarneembaar zijn. Volgens Veen blijkt hieruit dat er of met een licht kaliber is geschoten (lichter dan dat van de Firestar waarmee Van der G. schoot) of dat de hoofdwond niet het gevolg is van een schot dichtbij, dus op afstand gelost door iemand anders dan Van der G. Beide mogelijkheden suggereren volgens Veen dat er een tweede schutter is geweest die voorafgaand of tegelijkertijd met Volkert van der G. heeft gevuurd op Fortuyn.

Volgens Veen heeft deze tweede schutter mogelijk op het nabijgelegen elektriciteitshuisje gelegen en heeft deze daarna mogelijk het elektriciteitshuisje geopend teneinde de slagbomen te saboteren, waardoor de ambulance niet snel bij Fortuyn kon komen. Deze theorie was, op de sabotage van de slagbomen na, eind 2002 al te lezen op de webpagina’s van het mysterieuze cybercommando. Het online rumoer rondom deze organisatie of wat het ook was, ging uit als een nachtkaars toen bleek dat alle beloftes uitbleven over te leveren bewijzen.”

(Op de inmiddels niet meer actueel-bijgewerkte site van Daan de Wit,
gaat het artikel door (klik op illustratie van DeepJournal hierboven)

Het relatief simpele handvuurwapen waarmee Volkert van der Graaf Pim Fortuyn vermoordde.

Wie zaten er achter deze moord?
Hoe naïef moet je zijn, te geloven dat het hier gaat om een ‘spontane’ éénmansaktie van een menslievende dierenactivist..? Voor juridische zekerheid zijn twee deskundigen het manuscript uitvoerig gaan bestuderen op proces-gevoellige passages. Het boek bevat voor het grootste deel nooit eerder gepubliceerde foto’s uit het archief van de familie Fortuyn. Het werd ten doop gehouden op 6 mei 2007, 5 jaar na deze moord.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de achtergronden van deze spraakmakende moord of in wat er zich achter de schermen van de Nederlandse politiek afspeelt, blijft dit boek een aanrader. Auteur Jean Thomassen meende dat dit boek zelfs het beste boek is over deze politieke moord. Het maakt de lezer duidelijk dat we feitelijk in een soort enge bananenrepubliek leven.

De NOS als de BRAINWASHER voor ‘Hoe kon dit gebeuren?’..
Dit is het 8-Uurjournaal van die 6e mei 2002. We plaatsen dit hier om je te wijzen op 2 uitspraken van Gerard Arnikhof, de nieuwslezer. Hij begint het journaal met de -naar we nu weten- idiote zin ‘Wat niemand voor mogelijk had gehouden’.. Natuurlijk hadden velen DIT WEL VOOR MOGELIJK GEHOUDEN. De sfeer was zo agressief in die dagen, dat Fortuyn 2 uur voor de aanslag nog privé-bewaking had gekregen van de uitgever van dagblad ‘De Stem’ in Breda. Zij vertrouwden het niet dat Fortuyn zonder enige bewaking hen zou bezoeken en hadden hiervoor op eigen kosten bewaking georganiseerd. Eén uur van tevoren; hoe cynisch..

Advocaat en vriend van Pim Fortuyn sprak er schande van de Fortuyn onbeveiligd rond moest lopen. (Kijk op de video op 26:00)

Dan wordt in het journaal op de video, getuige en journalist Dave Abspoel bevraagd door Arninkhof. Arninkhof praat opnieuw uiterst sturend en in onze ogen SLUW, over ‘het goed-bewaakte mediapark’…! Niks van waar, wat even later zelfs door zijn aanwezige getuige wordt bevestigt.. “Even vrolijk zwaaien naar de portier en je kon zo doorrijden bij de slagbomen”.

DUS: De uitspraken van NOS-journaal opnieuw dus uiterst sluw en sturend, niet-objectief en gedaan op een uiterst emotioneel moment, vlak ná de moord. Hoe doortrapt.. Want schuif even door naar dit videofragment op 9:00 minuten, waar Arninkhof met Job Friso (NOS-DenHaag-journalist) preciés over die veiligheid spreekt..!! En natuurlijk was dat aan het begin van het journaal, 9 minuten daarvoor al bekend! Dus WAAROM NOS-journaal, deze anti-Fortuynpropaganda, terwijl het lichaam van Fortuyn nog warm was..??

Hoe de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst feitelijk het excuus was om geen bewaking te financieren voor Pim Fortuyn, blijkt op 18:30 in de video, waar Frank de Grave (VVD-minister van Defensie van dat moment) uit de doeken doet hoe het OFFICIEEL werkt met beveiliging. Kort gezegd komt het erop neer dat er ‘aanwijzingen’ moeten zijn van ernstige bedreigingen, voordat de BVD het kabinet adviseert deze bewaking in te stellen en te financieren, zoals op dit moment ook met Geert Wilders gebeurt. Eerst kennelijk dus een aanslag die je overleeft, voordat bewaking ingesteld wordt..?

x

Het is 6 maart 2002. De gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgelopen op een revolutionaire uitslag. De LPF van Fortuyn haalde in het PvdA-bolwerk Rotterdam één-derde van de stemmen binnen. Voor PvdA-lijsttrekker Ad Melkert (r) zijn, na afloop van het beruchte Tv-debat (klik voor lead), de druiven heel érg zuur. Zelfs zijn pilsje is compleet doodgeslagen..! De opgewekte Fortuyn daarentegen, is ingetogen met de belofte van deze verkiezingen: zijn premierschap zou een kwestie van tijd zijn…!

x

* * *

Advertentie

125 thoughts on “Het Pim Fortuyn Moordcomplot: zo ging het..!

 1. Het is ook interessant om te weten dat de roots van Pim vermoedlijk heel andere zijn dan die van de kabinetsleden en Geert W en de meeste andere leden van het parlement Dat parlement is dus heel cynisch wel een volksvertegenwoordiging maar geen bevolkingsvertegenwoordiging, zowel wat betreft afkomst als de politiek. Het is in strijd met het EU-verdrag. Dezelfde overheersing treffen we aan in Engeland, de VS, Canada, de Oekraine en nu ook Frankrijk met zijn Goldman Sachs Macron en zijn soortgenoten in het parlement.

 2. Khadaffi heeft ook al gezegd dat de westerse wereld overspoeld zou raken met immigranten.
  Dit is allemaal gepland om disharmony te bewerkstelligen.

  NO ONE IS MORE HATED THAN HE WHO SPEAKS THE TRUTH
  PLATO.

 3. Helaas Guido, ik ben helemaal niets tegengekomen in dit dossier wat zou kunnen duiden op buitenlandse inmenging of CIA.
  Gewoon drie Hollandse mannen die spuugzat waren van flamboyante en in hun ogen arrogante populist Pim en hem een reele bedreiging vonden voor Volk en Vaderland. Lees: hun eigen overtuigingen, baantjes en toekomstvisie voor de maakbare heilstaat.
  En elkaar zaten op te hitsen dat alles rondom Pim en vooral zijn cijfers wel eens op the remake van Hitler zou kunnen duiden.
  Via andere wegen is mijn idee over dit illustere driemanschap, dat wel vaker in het geheim bijeenkwam, nog eens nadrukkelijk bevestigd en ja, zij hebben nadrukkelijk hun visitekaartjes nagelaten in de opbouw van het complot.(ze waren er dus trots op om hem uit te schakelen) Voor mij is de zaak kristalhelder alleen in juridische zin natuurlijk uitsluitend aantoonbaar als er zich nog ooit iemand meldt die destijds van de hoed en de rand wist.
  Hoe kwam de afspraak bij 3FM tot stand bijvoorbeeld, of wie haalde het wapen waarvandaan ? Of wie ronselde Volkert ? Met welke personen ging hij om ? Bij welke politieke partij zat hij ? Wie was de koele Meesterrekenaar op de achtergrond ? etc. etc.
  In ieder geval hebben we zaken omtrent Pim uitgevogeld die tot nu toe volstrekt onbekend waren en de richtingaanwijzers gevonden die naar de complotsmeders leiden.
  En nogmaals: Volkert was slechts het dwaalspoor en de vrijwillig akkoord gegane zondebok. (niet omdat hij een zonde pleegde, maar “zij” vinden het nu eenmaal zonde als er weer een goede bok geofferd moet worden voor hun goede zaak)
  Zoals Pim zou zeggen: C.C. !! Case Closed for now.

  1. Het zou ook als volgt gegaan kunnen zijn:

   AIVD gaat bij Volkert op bezoek. Zegt tegen Volkert dat zij voldoende bewijzen hebben dat hij bepaalde misdrijven heeft gepleegd. Onder andere de moord op een boswachter. Dus ze geven Volkert een keus. Pim Fortuyn vermoorden want ze weten via het NSA/CIA spionage netwerk al dat hij een hekel aan de man heeft. Hij moet dan 10 jaar zitten en krijgt 10 miljoen euro die hij voor zijn “goede zaak” kan gebruiken en ze beloven hem (Volkert) dat ze de NERTSEN FOKKERIJ in Nederland ook zullen verbieden (wat ook gebeurd is en Pim Fortuyn had nog wel gezegd dat er helemaal niks mis mee was met de Nertsenfokkerij).

   Ik denk dat ik er niet ver naast zit! (dit was mijn idee al heel lang trouwens, maar Nederland is niet belangrijk voor mij)

   Nou even over Holleder. Die beweerde vaak tegen zijn zussen dat hij een contact had binnen de AIVD. Ik denk dat deze AIVD man in Holleder een “useful idiot” had gevonden die hij makkelijk kon manipuleren om een X aantal onderwereld figuren om zeep te helpen. Het begon namelijk altijd dat Holleder hoorde dat “een bekende hem wilde vermoorden” (zeker van deze AIVD man gehoord!). Maar ja Nederland is niet belangrijk. Dit soort gesprekken voor ik altijd mensen bij de Gaasperplas als ik met mijn honden wandel en deze mensen beginnen zelf over Pim of Holleder. Nederland is niet belangrijk in mijn ogen. Niemand in Nederland.

  2. Erik Iedereen 47 en Genies of Death 47.1 :
   Ik verwijs naar mijn vorige reacties waar er wel degelijk een buitenlands spoor is. Ook in het boek van Ine Veen wordt hier in bedekte termen naar verwezen. De liquidatie van een man zoals Pim Fortuyn wordt beslist op supranationaal niveau. De uitvoering van deze liquidatie wordt dan ook toevertrouwd aan buitenlandse “vakmannen”, weliswaar met behulp van plaatselijke handlangers. Er mogen immers geen risico’s genomen moest het verkeerd aflopen. In dit laatste geval dient men immers naar duistere buitenlandse belangen te kunnen verwijzen. Wat er op nationaal niveau ook mogen beslist zijn, het is uiteindelijk het “International Crime Syndicate” dat beslist. Het waren immers de belangen van dit laatste “syndicate” die gevaar liepen. Deze belangen bestaan uit een complexe reeks factoren.(zie mijn vorige reacties). Voor een goed begrip is het ook interessant te kijken naar gelijkaardige liquidaties in het verleden. Een tip : de “kidon”!!!.

  3. Ik was nog iets vergeten over Holleder, de AIVD en Freddy Heineken. Die Freddy Heineken schijnt aan Holleder ooit zijn woord gegeven te hebben dat hij is zijn vrienden niks zou overkomen. Doch Freddy Heineken is overleden en kort na zijn overlijden begonnen de moordpartijen. Het zou dus zo kunnen zijn dat Freddy Heineken in zijn testament een opdracht heft gegeven aan de AIVD om Hollader en zijn makkers uit te schakelen. Freddy was een zakenman. En zakenmensen houden altijd hun woord. Dus Freddy Heineken kon natuurlijk niet tijdens zijn leven zo’n instructie tot wraak geven.

   Fyi (for your information).

   P.S. Als ik zeg dat Nederland niet belangrijk is dan bedoel ik daar altijd mee dat ik mij niet druk maak om wat er in Nederland gebeurd. Dat ik in principe ook geen enkele noodzaak zie om mijn ideeen te adverteren tenzij ik er heel veel zin in heb. De CIA heeft mijn favoriete blog nu al weer 30 uur geasaboteerd. Ze zijn zo bang voor wat ik te zeggen heb. Toedeledokie!

  4. P.P.S. Ik heb een DENK fout gemaakt (maak er minstens 50 per dag). Om in de lijn van Sub Rosa haar ideeen te blijven. Het zou ook heel goed zo kunnen zijn dat Freddy Heineken aan Holleder en makkers zijn word heft gegeven dat HIJ GEEN wraak zoekt. Doch Freddy Heineken maakt natuurlijk onderdeel uit van een KLEINE groep mensen die zichzelf als ELITE beschouwen. Het zou zo kunnen zijn dat DEZE groep wel degelijk Hollder en zijn makkers UIT DE WEG WILDEN ruimen doch dat Freddy Heineken dat heeft tegen gehouden. Zoals Sub Rosa verondersteld dat de liquidatie van Pimmetje ook is gegaan (eindbesluit op een hoger niveau). Op het moment dat Freddy Heineken overladen is kan deze “elite” dus wel over gaan tot de liquidatie van Holleder en zijn makkers door eenvoudige manipulatie van de een zwakke schakel in de ketting (in casu Holleder).

 4. hoi Erik, jij hebt de gave om zaken in getallen te kunnen interpreteren. Maar niets daarin is toevalligheid of gepland imo.
  Het is voorbestemd. Je doet me denken aan Rick Olympic Zion. Naast getallen zag hij overal symbolen en optelsommen.
  Het is een unieke manier van het interpreteren van je omgeving. Het is allen reeds gecodeerd, genaamd fibonacci

  1. Weinig gave Sun. Het is niet meer dan puzzeltjes die anderen bewust in elkaar hebben gezet ontraadselen en dat kan iedereen als je het V.M.-systeem maar eenmaal snapt.
   Zelf heb ik helemaal niks met getallen maar ben natuurlijk ook niet blind of achterlijk. Als het qua kansberekening TOTAAL onmogelijk is dat dezelfde getallen telkens in een verhaal terugkomen, dan heeft iemand dat zo in elkaar zitten prutsen met een kennelijk oogmerk.
   Zo blijken er nog meer (hatelijke) grapjes met die DRIE in het Pimcomplot verwerkt.
   -Het DRIE-patijenstelsel
   -alle “goede” dingen komen in DRIE-en
   -Pim geboren in DRIE-huis. (de DRIE samenzwerenden zouden hem wel even thuis brengen)
   -laatste interview bij 3-FM
   -speciaal voor Pim: de Heilige DRIE-een-heid. M.a.w. zij waren de DRIE tegen EEN HEID(en)
   -de DRIE wijzen kwamen uit het Oosten.
   -de DRIE-kroon = de Kath. pauselijke kroon (op het werk)
   -de Nederlandse DRIE-kleur
   -de DRIE-hoek in de Piramide en V.M.-symboliek
   -de DRIE-tand
   -DRIE(na Pim`s dood) Koningen.
   Kortom, ALLES wat ze konden verzinnen is in dit haatcomplot verwerkt, daarom is het dan ook afgezien van de gruwelijkheid een Meesterwerk.

  2. Je zou het ook kunnen zien als een PSYOPS strategie om verwarring te zaaien. Ruis. In de VS zijn er 2.000 mensen in dienst van de NSA om enkel Soros zijn strategien uit te werken als psyops op het internet.

   Ik heb er ook wel eens over nagedacht om naar Rusland te verhuizen en dan mijn kennis en tijd aan te bieden voor 1 geode fles vodka per dag. Dan ga ik 200 psyops leiden elke dag 16 uur per dag.

 5. HET MOORDCOMPLOT – DE ONTKNOPING – C.
  Een schone lei in politiek Nederland, maar dan uiteraard zonder populist, ¨vieze katholiek¨ en ook nog eens homo Pim !
  Maar zoiets kunnen ze toch niet maken in beschaafd Nederland ?? ZIJ, zij kunnen ALLES maken (en ook weer breken) De enige voorwaarde is om er mee weg te komen. Bedenk goed dat dit de mensen zijn die elke dag beslissen over de levens van anderen, die militairen uitsturen die omkomen, die eigen burgers bespioneren, in wapens handelen, etc. etc.
  Een mensenleven is voor hen slechts een offer voor de slacht, een slacht-offer dus.
  Dus ga ik nu zeggen op welke drie partijen ik ben uitgekomen ? Nee, dat ga ik dus niet zeggen. Dat is in Nederland niet goed voor de gezondheid gebleken in deze Rechtsstaat waarin iemand die een populaire boodschap verkondigt niet zo lang meer Recht Staat….
  En een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde grafsteen.
  Vanmorgen heb ik dan ook al mijn bevindingen en conclusies op een website in slaapstand laten parkeren en betaald voor de komende tien jaar.
  Mocht ik voortijdig bij Pim of Theo op de koffie gaan dan zullen anderen de site activeren.
  Aan Guido kan ik alleen adviseren om alle bijdragen aan zijn artikel in het artikel te verwerken, dan wel alles goed op te slaan of uit te printen, of er een boek over te schrijven want zo dicht als nu zal men niet gauw meer bij de ontknoping, en de daders, van HET MOORDCOMPLOT OP PIM FORTUYN komen.
  Nog een klein onthullinkje dan, en dat is waarom Pim zich zo graag Professor liet noemen terwijl hij die titel eigenlijk niet had.
  Ook Harry Mens kondigde hem altijd graag zo aan: Professor Pim !!
  Zoals ik al eerder zei was de optelling van Pim`s initialen P+ F =22.
  Precies dus ook de optelling van de P en F in Pro- Fes en met de twee SS`en had hij duidelijk ook die eeuwige 38- band van PIM opgeteld.
  S + S is immers 38, gelijk aan de beginletters van de door hem gekozen partijnaam: D+L+P+F. !
  Pim bedankt voor alles, ook ik was een van die sukkels die meeliep in de stille tocht voor jou, maar gelukkig is de oplossing van jouw gruwelijke moord / slachting nu al weer een stuk dichterbij 15 jaar na dato dankzij Guido`s en mijn research.
  Ik ga een borrel drinken op jouw nagedachtenis en die van Carla en Kenneth.
  Groet Erik.

 6. HET MOORDCOMPLOT – DE ONTKNOPING – B.
  En laten we dus vooral niet vergeten dat -weer geheel toevallig- PAARS ook precies die 55 is. (begint allemaal net zo toevallig te worden als de kans dat u geblinddoekt in een keer een vijfcijferige kluiscode perfect goed intikt)
  Maar het gaat nog verder met de V.M.-rekenMeesters ! Vanaf de moorddag tot aan de verkiezingen bleven er nog negen dagen over.
  Die 55 dagen (boekpresentatie – aanslag) maal die 9 dagen (aanslag – verkiezingsdatum) = 4.95 dat weer maal: Goh das ook toevallig, is 38.0.
  Oftewel PIM = 38 = DOOD = 38 = dikke 0 voor Pim met de verkiezingen !!
  En een gezamenlijke -collectieve- dus breedgedragen beslissing van drie partijen dus. Van een van die partijen staan maar liefst drie letters in de initialen van de dader, van de andere partij twee letters en van de laatste partij een letter. Zo zou er nooit iemand de ander kunnen verlinken en er altijd aan herinnerd worden dat het een GEZAMENLIJKE executie en Gezamenlijk besluit was. NOG een diepere betekenis met dat 3,2 en 1 letters is in V.M.kringen dat 123 staat voor een nieuwe start, een fris begin en schone lei.

 7. HET MOORDCOMPLOT – DE ONTKNOPING – A.
  Gisteravond viel plots het kwartje van Kok Guido.
  Ik wist dat ze ERGENS in dat hele V.M.-meesterwerk aanwijzingen hadden verstopt die klip en klaar naar de daders/bedenkers leiden.
  Vergelijk het maar met een Meesterschilder die trots zijn handtekening zet onder zijn prestatie.
  Zo doe zij dat dus ook. Ze laten ergens hun visitekaartje achter voor het nageslacht, de V.M.-geschiedschrijving en in dit geval ook om de ¨collegiale¨ medeplichtigheid te waarborgen. SILENTIO et FIDE !!
  Ik kom er op uit dat op enig moment DRIE kopstukken van DRIE partijen / V.M.-loges op een geheime plek (uiteraard) bijeen zijn gekomen en dat daar de knoop is doorgehakt: Barbertje moest hangen, zij moesten immers NL redden van zo`n verderfelijk figuur als Pim.
  Een Pim die tegen ALLES aanschopte wat hen heilig was en alle V.M.-codes met voeten had getreden.
  Qua planning moet het principebesluit voor de executie al voor 13 maart 2002 zijn genomen. OP 13.03.20.02 (opgeteld weer die 38 van Pim`s voornaam zelf) koos Pim dus om zijn boek ¨de puinhopen van…¨ te presenteren in Nieuwspoort. DAT was de absolute druppel voor hen en DIE presentatie startte dan ook de klok of het aftellen. Inclusief die datum tot en met de moorddatum is PRECIES 55 dagen !! Goh das ook toevallig precies die 55 die je krijgt als je de beginletters VVD-G optelt !
  Volkert moet dus al MINSTENS 55 dagen voor de moord zijn geselecteerd als diegene die de Beul zou mogen zijn en derhalve ¨het land¨ van zo`n onmens als Pim zou verlossen.

 8. Dankzij de namen die Pim heel bewust koos voor zijn twee C.avalier K.ing C.harles – hondjes kunnen we 15 jaar na dato nog zien WAAROM hij die hondjes overal mee naar toe nam en wat Pim elke dag weer las in hun namen;
  Om te beginnen -ik had het bijna over het hoofd gezien- de beginletters van C.arla en K.enneth. Christus Koning dus ! DAT was waarom de gelovige Pim had gekozen voor de beginletters C en K.
  Dan getalsmatig: C x K = uiteraard weer die 33 die -geheel toevallig !- ook de optelling was van de gekozen executiedatum van Pim.
  Uit ALLES blijkt inmiddels dat de complotbedenkers CONSEQUENT alle getallen die voor Pim ¨heilig¨ waren JUIST TEGEN hem hebben gebruikt bij het samenstellen van hun ¨perfecte¨ moord. (nogmaals de beginletters van De Perfecte Moord zijn OOK 33 !)
  Maar goed verder met wat de hondjes ons kunnen vertellen dus;
  CARLA & KENNETH;
  LAKEN (van) CR. HATEN !
  KRETA ! LACHEN !! (waarschijnlijk had Pim daar hele goede herinneringen aan of ging hij graag naar Kreta)
  AKTEREN ! (voor de camera en journalisten) LACHEN !!
  AL TENACH KEREN ! (alle aanhangers van de Joodse Bijbel, de Tenach een halt toe roepen /keren)
  AA (AlfA)(zal de) KNECHT LEREN !!
  CH.(ristus) NAAKT (is op komst) L.(eider) EREN !
  EER ! ALA KNECHTEN !! (vul die zelf maar in)
  En last but not least: EEN KATER !!! LACHEN !! (hondjes zien kat etc. en uiteraard hield Pim meer van Katers dan van poezen)
  Tot zover een terugblik in de denkwereld en nalatenschap van Pim en de boodschappen die hij als Meester verstopte in de namen van zijn ¨kinderen¨ zijn hondjes.
  In de volgende bijdrage de ontknoping van het Duivelscomplot dan wel Pim`s executie.

  1. Anna 41.11

   Zou zeggen bemoei je met je Eigen zaken, je weet helemaal niet het waarom van sommigen, en je weet ook niet wat er speelt onder deze Mensen.
   Vaak door omstandigheden, vrijwillig of gedwongen op vreemde plekken terecht gekomen, de diepe liefde voor je vaderlandje cq moederlandje blijft altijd aanwezig, en om te zien dat dit stukje herinnering zich aan het ontbinden is, als het kadaver van een dooie hond, is niet leuk, is meer als afschuwelijk te noemen, de oude door onze voorouders gekoesterde waarden te zien misbruiken, en overboord gooien, dit is geen evolutie, maar een verkrachting van, waar wij eens voor stonden.
   Ik ben hier volkomen geintegreerd, maar niet mijn hart, dat bleef in Nederland achter de duinen ergens achter.
   Jenne

 9. Guido.J. 31.5
  Ben te ver gegaan in mijn critiek, wil daar voor hier mijn excuses aanbieden, het was eigenlijk een uit het hart komende opwelling, op het toch vaak erge sombere geschrijf, ook de voortdurende critiek van sommigen met uit de lucht gegrepen aannames, op groepen mensen vind ik niet juist.
  Het was als een soort wake up call, onder vrienden bedoeld, maar blijkt als een trap onder de ballen te zijn aangekomen, en dat was allerminst mijn bedoeling, dus hier voor ook verontschuldiging gevraagt.
  Persoonlijk vind ik critiek onder vrienden, of gelijk denkenden dan zeker op zijn plaats, anders wordt het al snel lauwe pies. Je kunt niet altijd maar applaus verwachten, als je je nek uitsteekt, dat moet toch duidelijk zijn. Ik hoop dat ik met deze reactie mijn loyaliteit aan deze site betuig en ook aan Guido.J. en zijn team, vriendelijke groet Jenne

  1. Dank Jenne, geaccepteerd. ‘De hand bijten die je voedt’ zeggen ze dan. Lekker goedkoop toch; elke dag het hoogste woord, beetje de ‘leader of the pack’ spelen en ondertussen ook de heuvel waarop je staat als ‘stronthoop’ karakteriseren..
   Never mind, opgelost, zand erover (en geen shit erop..!)

  2. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  3. Yfke Laanstra,

   De Site leiders bezigen vaak het gezegde, dat wat beweerd wordt meer zegt over je zelf als over de ander, de tegen partij, gaat in dit geval zeker op, jammer dat wel.
   Vriendelijke groet Jenne

  4. Yfke.

   Ik ken de commentaren van Jenne al sinds 2008/2009. Toen verscheen hij als veelvuldig bezoeker op de website Argusoog, waar ik zelf als redacteur, schrijver/moderator bij betrokken was. Daarna nam ik zijn commentaren een tijdje waar op de website Bovendien.com.

   In al die jaren heb ik steeds weer dezelfde dynamiek tussen Jenne en andere reageerders waargenomen. Persoonlijk ken ik Jenne niet, hoewel ik hem best wel eens als mens zou willen ontmoeten, maar zijn reacties hebben veelal altijd dezelfde toonzetting, waar een beter weten en anderen afkraken uit naar voren komt. Mij noemt hij bijvoorbeeld vriend, maar breekt op velerlei manieren mijn artikelen af. Hij gaat daarbij niet werkelijk in op de inhoud, maar haalt er zaken uit waar hij heerlijk zijn zurig kritische plasje over heen kan sproeien. Hij kan dan weliswaar zijn verontschuldigingen aanbieden, maar gaat vervolgens op dezelfde voet verder.

   Dit is tot op zekere hoogte te tolereren en gezien Jenne’s leeftijd te accepteren, maar op een gegeven moment gaat hij over een kritische grens heen. Ik kan me de reactie van Guido dan ook zeer levendig voorstellen.

  5. Arend, gezien mijn leeftijd, nou zeg ik heb jouw al die jaren dezelfde derde rangs huilebalken muziek horen verkondigen, je schiet geen cent op in je denken, ja natuurlijk blijf ik mij zelf, ik weet wat ik aan mij zelf heb, iets wat jij nooit bereiken zal, hier spring je je broodgever bij, om mij nog even na te trappen, kom op man, laat me met rust met je ouwe wijven praat.
   Jenne

  6. En beste Arend, waarom ik het beter weet, om dat mijn ontwikkeling een veelfout van die van jouw is, op mijn hoge leeftijd kun jij mij nog steets geen oor aan naaien, het is toch geen schande als je ontwikkeld bent en door hard werken bepaalde dingen bereikt hebt, soms heb ik het gevoel dat jullie een beetje jalours zijn, om dat je mij qua leeftijd en levens ervaring nooit meer in kunt halen, maar je weet hoe ik het bekijk, en ga verder sans rancune, in de mensen een welbehagen, Jenne

  7. Jenne please… Hoe kun jij beoordelen of iemand wel of niet hard gewerkt heeft? En trouwens, wat is de waarde van hard werken? Dan heb je geen tijd voor andere zaken toch? En andere zaken zijn ook van belang. Mij is geleerd rust, regelmaat en reinheid als basis voor harmonie.

  8. En nu nog even een pissed off reactie in het algemeen betreffende Nederlanders die zonodig elders hun vaderland verlieten om wat van reden dan ook en vervolgens wel op de nodige forums en facebook en wat al dan niet meer zich gaan bemoeien met de gemiddelde Nederlander die nog steeds in Nederland woont.
   Ik zie teveel, met name op Facebook, hoeveel buitenlandse Nederlanders hun bek vol hebben over Nederland; zich ermee blijven bemoeien…
   Ik zou zeggen, integreer in land van aankomst; net zoals we willen dat alle import het hier ook doet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *