Advertentie

Het Pim Fortuyn Moordcomplot: zo ging het..!


Gezien de herdenking dezer dagen, van de moord op dr. Pim Fortuyn, plaatsen we nogmaals dit artikel uit 2017. We geloven dat de onderliggende informatie nog té weinig bekend is. Het scenario van een tweede schutter, zoals hieronder in het artikel duidelijk wordt gemaakt, is geen onwaarschijnlijk scenario! Dat betekent natuurlijk, dat het officiële verhaal rondom deze politieke moord, een VOLLEDIG ander karakter krijgt..!

x

x

Het Pim Fortuyn moordcomplot: zo ging het..!

x
2017 ©  WantToKnow.nl/be

x

Voor velen was of leek hij een charlatan en zelfs een gevaar voor de Nederlandse democratie. Voor anderen was hij de redder en een  profeet, die visie had en zaken benoemde, die gewone politici links lieten liggen. Pim Fortuyn won in het voorjaar van 2002 de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen en stevende met zijn LPF, de Lijst Pim Fortuyn af op een ongeëvenaarde, historische overwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei dat jaar.

Maar op 6 mei 2002 werd alles anders. Op het mediapark in Hilversum, werd Pim Fortuyn vermoord, door kogels uit het pistool van Volkert van der Graaf, vlak ná een uitzending van DJ Ruud de Wild, die op het moment van de aanslag náást Fortuyn stond op de parkeerplaats.. Binnen 6 minuten ná deze moord, werd Van der Graaf ingerekend door een politiemacht die naar leek, eigenlijk klaar had gestaan voor deze actie.. En dat brengt de vraag naar voren of Van der Graaf wel de gestoorde extremist en énige dader was..!

21 Jaar geleden, op 6 mei 2002, wordt Pim Fortuyn vermoord in Hilversum, op het Mediapark

De ideeën van Pim Fortuyn over zorg, sociale zekerheid en belastingen worden zelden gememoreerd, want Pim Fortuyn wordt vooral herinnerd als de man die de islam als ‘achterlijke religie’ betitelde. Hij sprak over zaken, zoals het mislukken van de multiculturele samenleving en dat Nederland vol was. Hij maakte met deze ideeën geen vrienden onder veel Nederlanders. Maar wat vooral zorgen baarde, voor de mensen die het tijdsbeeld goed in ogenschouw namen, was de beroering bij de gevestigde orde over de opkomst van Pim Fortuyn. Zij zagen hun macht wegsmelten, als sneeuw voor de zon; en dus was Fortuyn een bedreiging, een ernstige bedreiging..!

Na de moord, gingen de verkiezingen door; de lijst Pim Fortuyn won postuum 26 Tweede Kamerzetels. Of hij zijn programma had kunnen waarmaken weten we niet. Niek Jan van Kesteren was van 1999 tot vorig jaar algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij betwijfelt of Fortuyn zich met zijn ‘ongeduld en verbale geweld’ overeind zou hebben gehouden in ‘de gezapigheid, de oneindige traagheid van de politiek’.

“Hij wilde dingen aan de kaak stellen, zijn intellectuele gelijk halen. Zijn grootste drijfveer was hij zélf, hij voelde zich naar mijn idee miskend door de elite en is toen met een enorme energie die verhalen gaan vertellen. Dat is uit de hand gelopen. Ik heb hem opgezocht vlak voor zijn dood, hij zag als een berg op tegen de verkiezingen.”

De moord kwam voor velen als een ‘opluchting’…
De mate waarin Fortuyn de bezem door politiek Nederland haalde, maakte dat hij meer vijanden dan vrienden had. Vooral politiek bleek van links naar rechts, dat ze hem een bedreiging vonden, inhoudelijk en in vorm, de manier wáárop hij ’tekeer’ ging. De moord was daarna feitelijk een raadselachtige daad; Volkert van der Graaf had ALTIJD in zijn acties gezorgd dat hij buiten spel bleef, terwijl hij nu plotseling -bijna voor het oog van de camera’s- een mens vermoordde..!

Al snel ná de moord kwamen de verhalen los, op basis waarvan deze documentaire gemaakt werd door BNN. Ken je hem nog niet? Dan is het zeker zaak even 3 kwartier te nemen om dat alsnog te doen. Feitelijk is de inhoud van alle documentaires rondom de moord dezelfde: Volkert van der Graaf is -bewust of onbewust- voor het karretje gespannen van een eliteclub, die Fortuyn vooral weg wilde hebben. Vooral om zijn negatieve standpunten rondom de Nederlandse aanschaf van het nieuw1e straaljachtvliegtuig voor de luchtmacht, JSF, de Joint Strike Fighter. Kijk en oordeel zelf!

Sprekend over deze beveiliging: het rapport hierover van de ‘Commissie Van den Haak’
In opdracht van het kabinet-Kok stelde een commissie onder leiding van ex-rechter Harry van den Haak begin 2003 een onderzoek in, naar de beveiliging van Fortuyn. De commissie had een halfjaar nodig om met een vierhonderd pagina’s dik rapport te komen dat aan alle ‘speculaties’ een einde moest maken. Maar de onderste steen kwam niet boven en het rapport rammelt aan alle kanten. Van den Haak legde alle verklaringen terzijde die niet strookten met de lezing van de politie. Met andere woorden: de officiële lezing is dé lezing..

De moord op Pim Fortuyn op 6 mei vorig jaar dompelde de democratie in een crisis. Het Binnenhof werd het toneel van relletjes. Politici durfden zich niet op straat te vertonen. Maar na anderhalf jaar had de politieke elite zich hersteld. Kabinet en Tweede Kamer hebben alle resterende vragen over de falende beveiliging van Fortuyn naar de achtergrond gedrongen en de Tweede Kamer besprak in augustus 2003 het eindrapport van deze onderzoekscommissie. Vervolgens ging het deksel definitief op de doofpot. Het parlement nam niet de moeite zelf een onderzoek in te stellen..

Op d eplek waar Pim Fortuyn werd neergeschoten en stierf, op een van de parkeerplaatsen van het Mediapark in Hilversum, is dit eenvoudige en indrukwekkende gedenkplaatje geplaatst.

Kernpunt was de vraag waarom Pim Fortuyn geen persoonsbeveiliging kreeg.
Medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) oordeelden destijds dat er geen aanwijzingen waren dat Fortuyn gevaar liep. Maar de commissie-Van den Haak heeft de BVD-medewerkers (inmiddels AIVD geworden) niet kunnen ondervragen. Geloof het of niet: de spionnen waren maandenlang met ‘ziekteverlof’. De commissie nam ten slotte genoegen met wat schriftelijke antwoorden van deze kant…

LPF-kamerlid Joost Eerdmans vroeg de BVD de drie medewerkers te mogen spreken om de zaak verder op te helderen. Maar AIVD-chef Sybrand van Hulst schreef Eerdmans dat hij zich eerst moest melden bij VVD-minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken. De Tweede Kamer heeft de middelen om deze drie spionnen te dwingen tot een verklaring, maar dan moest er eerst een parlementaire enquête worden ingesteld. Behalve de LPF bleek dat geen ander politieke partij daarop zat te wachten. De huichelarij ten top?

De commissie-Van den Haak meldt in het rapport keihard dat er 25 incidenten waren, waaruit onomstotelijk blijkt dat Fortuyn ernstig gevaar liep. Hoe kon de BVD dit alles negeren? De commissie houdt het erop dat de BVD slordig en uit de losse pols werkte. Maar er is voldoende aanleiding dieper te graven. Zag de geheime dienst in Fortuyn geen potentieel slachtoffer, omdat die bijvoorbeeld de instructie had ‘hem te bespieden als een gevaar voor de politieke orde’..?

Het indrukwekkende boek van actrice Ine Veen over deze moord..
“De Nederlandse politicus Pim Fortuyn werd niet door één schutter vermoord. Er was, buiten Volkert van der Graaf, een tweede schutter bij de moord betrokken.” Dat schrijft voormalig topballerina en actrice Ine Veen in haar boek ‘Moord namens de kroon?’. Veen en haar partner Jean Thomassen zeggen zich te beroepen op een 148 pagina’s tellend geheim rapport. Belangrijkste ‘wapenfeit’ daarbij? De AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, zou het feit dat er twee soorten munitie gebruikt werden, volgens Veen in de doofpot hebben gestoken.

Ine Veen (1937) zegt dat ze zo gefascineerd was door Pim Fortuyn dat ze naar eigen zeggen een ‘onbedwingbare drang’ voelde dit boek over hem te schrijven. In haar boek beweert ze dat Volkert van der Graaf niet de enige schutter was die Fortuyn neerschoot. “Hij heeft Fortuyn wel drie kogels in het lijf geschoten, twee in de rug en één in het linkerdeel van de hals, maar daar is Pim niet aan gestorven. Op dat moment was hij al dood”, zegt Veen in een interview.

“Er is een man geweest die op het elektriciteitshuis heeft gelegen bij het NOS-gebouw, met een perfect uitzicht op de uitgang. Deze persoon heeft gewacht tot Pim naar buiten kwam en heeft hem toen twee kogels ‘nauwkeurig’ in het hoofd geschoten. Die kogels hebben Pim z’n hersenen tot pap vermalen.”

Vlak voor de Jaguar waarmee hij arriveerde, met chauffeur Piet Smolders, ligt hij dood. 6 Mei 2002, 18:04 uur. Pim Fortuyn is niet meer

Doofpot
Moord namens de kroon, het ultieme leven van Pim Fortuyn’ is de veelzeggende titel van misschien wel het meest complete en spannendste boek over het leven en de aanslag op Pim Fortuyn.In ruim 410 pagina’s onthult Ine Veen (in haar eerste boek!) nooit eerder vermelde informatie over het seksleven, de jeugd en de schokkende moordaanslag op Fortuyn. Dit gebeurde zo gedetailleerd als nog niet eerder werd gedaan.

Actrice Ine Veen is koninklijk onderscheiden voor haar bijdrage aan de Nederlandse Cultuur. Toen ze besloot dit boek te schrijven over de ‘Zaak Fortuyn’, was dat omdat deze moord haar al jaren bezighield: er bleken heel wat dingen niet te kloppen in haar ogen.. Bovendien kwam het velen heel goed uit, dat Pim Fortuyn ‘uit de weg’ was geruimd; dat zou dus ook zomaar een alibi kunnen zijn..!

De titel van haar boek toont aan, dat haar koninklijke onderscheiding haar nou niet bepaald in de weg heeft gezeten..! Het boek van Ine Veen gaat heel exact in op de moordcomplotten waar al sprake van was na de dood van Fortuyn. Politici die bekend waren met haar belangstelling voor deze zaak, zonden haar ook -onofficieel- relevante documenten en gegevens. En zo vond ze op een dag een geheim BVD-rapport op haar deurmat, waaruit bleek dat er twee verschillende soorten munitie zijn aangetroffen bij het lichaam van Fortuyn. Een sleutelbewijs, want 2 verschillende patronen zijn natuurlijk onmogelijk, wanneer we spreken over één schutter met één pistool….

Journalist Daan de Wit over het boek van Ine Veen en de 2 kaliber-kogels..!

In het lichaam van Pim Fortuyn zijn kogels gevonden van een verschillend kaliber. Naast de 9mm-kogels uit het wapen van Van der G. is er ook een 5.66mm-kogel gevonden in het lichaam van Fortuyn.

Dit staat in een kopie van een KLPD-rapport dat door een klokkenluider is overhandigd aan Ine Veen die deze gegevens heeft gecontroleerd en verwerkt in haar boek Moord namens de ‘Kroon’?. Volgens Veen blijkt hieruit dat een tweede schutter Fortuyn heeft beschoten. Over het boek en de conclusies heb ik gesproken met Jean Thomassen, de partner van Veen die op de hoogte is van de inhoud van het boek. Veen geeft geen interviews. Op zondag zes mei 2007, vijf jaar na de moord op Pim Fortuyn, wordt het eerste exemplaar van het boek Moord namens de ‘Kroon’? overhandigd aan professor Bob Smalhout die morgen over het boek een artikel zal publiceren in de Telegraaf. Het boek is geschreven door kunstenares Ine Veen die zich zegt te baseren op feiten die het resultaat zijn van jarenlange research en het laten uitvoeren van contra-expertise.

In het boek wordt ingegaan op diverse complottheorieën rondom de moord op Fortuyn, waaronder die betreffende het Mishima Cyber Command, een organisatie die zich voordoet als een ondergrondse Japanse onderzoekscel, maar waar volgens Veen minimaal twee leden van de AIVD en de CIA achter schuilgaan. Een van de theorieën van het cybercommando MCC wordt door Veen nieuw leven in geblazen met behulp van een rapport van een klokkenluider en door Veen geïnitieerd onderzoek: Volkert van der G. was mogelijk niet de enige schutter.

Een theorie over een tweede schutter suggereert direct, dat deze bekend was met de moordplannen van Van der G., deze doorgang heeft laten vinden, zich er middels een aantal professionele schoten van heeft verzekerd dat de moord succesvol zou zijn en dat Van der Graaf ervoor verantwoordelijk zou worden gehouden. Het zou gaan om een Syriër met de naam Abu Fatah die vervolgens in een blauwe BMW geëscorteerd door de politie naar Schiphol werd gebracht, een theorie van het MCC die al een jaar na de moord op Fortuyn bekend was.

Op basis van haar bevindingen houdt schrijfster Ine Veen het voor mogelijk dat Pim Fortuyn door twee mensen is beschoten. Meerdere getuigen hoorden twee schoten en zagen pas daarna hoe Van der G. een aantal schoten loste op het lichaam van Fortuyn. Fortuyn zou daarbij in de bovenkant van zijn hoofd zijn geraakt terwijl aan de onderkant van zijn hoofd vervolgens geen grote wonden waarneembaar zijn. Volgens Veen blijkt hieruit dat er of met een licht kaliber is geschoten (lichter dan dat van de Firestar waarmee Van der G. schoot) of dat de hoofdwond niet het gevolg is van een schot dichtbij, dus op afstand gelost door iemand anders dan Van der G. Beide mogelijkheden suggereren volgens Veen dat er een tweede schutter is geweest die voorafgaand of tegelijkertijd met Volkert van der G. heeft gevuurd op Fortuyn.

Volgens Veen heeft deze tweede schutter mogelijk op het nabijgelegen elektriciteitshuisje gelegen en heeft deze daarna mogelijk het elektriciteitshuisje geopend teneinde de slagbomen te saboteren, waardoor de ambulance niet snel bij Fortuyn kon komen. Deze theorie was, op de sabotage van de slagbomen na, eind 2002 al te lezen op de webpagina’s van het mysterieuze cybercommando. Het online rumoer rondom deze organisatie of wat het ook was, ging uit als een nachtkaars toen bleek dat alle beloftes uitbleven over te leveren bewijzen.”

(Op de inmiddels niet meer actueel-bijgewerkte site van Daan de Wit,
gaat het artikel door (klik op illustratie van DeepJournal hierboven)

Het relatief simpele handvuurwapen waarmee Volkert van der Graaf Pim Fortuyn vermoordde.

Wie zaten er achter deze moord?
Hoe naïef moet je zijn, te geloven dat het hier gaat om een ‘spontane’ éénmansaktie van een menslievende dierenactivist..? Voor juridische zekerheid zijn twee deskundigen het manuscript uitvoerig gaan bestuderen op proces-gevoellige passages. Het boek bevat voor het grootste deel nooit eerder gepubliceerde foto’s uit het archief van de familie Fortuyn. Het werd ten doop gehouden op 6 mei 2007, 5 jaar na deze moord.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de achtergronden van deze spraakmakende moord of in wat er zich achter de schermen van de Nederlandse politiek afspeelt, blijft dit boek een aanrader. Auteur Jean Thomassen meende dat dit boek zelfs het beste boek is over deze politieke moord. Het maakt de lezer duidelijk dat we feitelijk in een soort enge bananenrepubliek leven.

De NOS als de BRAINWASHER voor ‘Hoe kon dit gebeuren?’..
Dit is het 8-Uurjournaal van die 6e mei 2002. We plaatsen dit hier om je te wijzen op 2 uitspraken van Gerard Arnikhof, de nieuwslezer. Hij begint het journaal met de -naar we nu weten- idiote zin ‘Wat niemand voor mogelijk had gehouden’.. Natuurlijk hadden velen DIT WEL VOOR MOGELIJK GEHOUDEN. De sfeer was zo agressief in die dagen, dat Fortuyn 2 uur voor de aanslag nog privé-bewaking had gekregen van de uitgever van dagblad ‘De Stem’ in Breda. Zij vertrouwden het niet dat Fortuyn zonder enige bewaking hen zou bezoeken en hadden hiervoor op eigen kosten bewaking georganiseerd. Eén uur van tevoren; hoe cynisch..

Advocaat en vriend van Pim Fortuyn sprak er schande van de Fortuyn onbeveiligd rond moest lopen. (Kijk op de video op 26:00)

Dan wordt in het journaal op de video, getuige en journalist Dave Abspoel bevraagd door Arninkhof. Arninkhof praat opnieuw uiterst sturend en in onze ogen SLUW, over ‘het goed-bewaakte mediapark’…! Niks van waar, wat even later zelfs door zijn aanwezige getuige wordt bevestigt.. “Even vrolijk zwaaien naar de portier en je kon zo doorrijden bij de slagbomen”.

DUS: De uitspraken van NOS-journaal opnieuw dus uiterst sluw en sturend, niet-objectief en gedaan op een uiterst emotioneel moment, vlak ná de moord. Hoe doortrapt.. Want schuif even door naar dit videofragment op 9:00 minuten, waar Arninkhof met Job Friso (NOS-DenHaag-journalist) preciés over die veiligheid spreekt..!! En natuurlijk was dat aan het begin van het journaal, 9 minuten daarvoor al bekend! Dus WAAROM NOS-journaal, deze anti-Fortuynpropaganda, terwijl het lichaam van Fortuyn nog warm was..??

Hoe de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst feitelijk het excuus was om geen bewaking te financieren voor Pim Fortuyn, blijkt op 18:30 in de video, waar Frank de Grave (VVD-minister van Defensie van dat moment) uit de doeken doet hoe het OFFICIEEL werkt met beveiliging. Kort gezegd komt het erop neer dat er ‘aanwijzingen’ moeten zijn van ernstige bedreigingen, voordat de BVD het kabinet adviseert deze bewaking in te stellen en te financieren, zoals op dit moment ook met Geert Wilders gebeurt. Eerst kennelijk dus een aanslag die je overleeft, voordat bewaking ingesteld wordt..?

x

Het is 6 maart 2002. De gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgelopen op een revolutionaire uitslag. De LPF van Fortuyn haalde in het PvdA-bolwerk Rotterdam één-derde van de stemmen binnen. Voor PvdA-lijsttrekker Ad Melkert (r) zijn, na afloop van het beruchte Tv-debat (klik voor lead), de druiven heel érg zuur. Zelfs zijn pilsje is compleet doodgeslagen..! De opgewekte Fortuyn daarentegen, is ingetogen met de belofte van deze verkiezingen: zijn premierschap zou een kwestie van tijd zijn…!

x

* * *

126 gedachten over “Het Pim Fortuyn Moordcomplot: zo ging het..!

  1. Toch maar weer als eerste reageren he Jenne, ook al heb je niets te zeggen!

  2. Paul Harmans,

   Verklaar U nader, mijnheer, als iets U niet bevalt in mijn handelingen, is dat jammer voor U, dit zegt dan ook veel meer over Uw denken, dan over het mijne.
   Jenne

  3. En verder ben ik altijd gevoels matig in eerste instantie overmand, beduust is het woord, in dit soort onmenselijke handelingen, maar goed, U vindt het nodig Uw poisonous pen te gebruiken, gaat Uw gang, Jenne

  4. Weet je Jenne, als je nu zelf eens zou weten wat en hoe JIJZELF denkt, dan zou je weten dat je krek hetzelfde denkt als de meesten hier en dan zouden de HONDERDEN!!!! commentaren van jou waarin je anderen denkt te kunnen ’tegenspreken’ totaal overbodig zijn. OMDAT zij HETZELFDE als jou over de corrupte wereld denken. Maar jij zit je kennelijk te barsten te vervelen en bent blij als er weer een nieuw artikel verschijnt waarop je telkens weer als eerste reageert, meestal met een ‘mosterd na de maaltijd’ boodschap en barstens vol taalfouten. Nu vind ik een paar taalfouten niet erg op een forum, want wie maakt ze niet en het gaat in feite om de boodschap, maar die van jou zijn tenenkrommend. En dan ook nog beweren dat je een taalpurist bent. Door onnozelen als jou reageer ik bijna nooit meer onder de artikelen hier op WTK! Ik heb nog liever met een Internet trol te maken, dan met figuren die mijn denkwijze in eerste instantie met de grond gelijk maken en vervolgens in latere reacties zelf precies hetzelfde verkondigen. Reageren om het reageren, bezig om de tijd te doden, bezig om de verveling te verdrijven, geilen op het als eerste een niet ter zaken doend commentaar te plaatsen, enz. Zodra iemand mij laat weten dat ‘Jenne’ definitief van het forum is verdwenen, zal ik weer met plezier discussies aangaan. Gegroet, nep Fransoos!

  5. Het type Kok, zijn gewetenloze mensen, via de arbeiders klasse hun rug, zo als dat heet, als leider van een syndicaat is hij begonnen zijn bedje op te maken, om als kapitalisten reten likker zijn carriere van socialist te beeindigen, ja je moet maar durfen en hij is niet de enigste.
   Jenne

  6. Mijnheer Harmans bent U misschien gestoken door iets, U heeft last van waan ideéen.
   Heb nog nooit beweerd dat ik een taal purist ben, wel dat ik van talen bezeten ben, ik spreek 4 talen vloeiend, en schrijf geen één taal foutloos, heb de basis kennis van nog twee talen, heb lang met anderen aan taal vergelijkend onderzoek gedaan.
   Dat ik een pseudo Fransman ben, heeft U gelijk in, voel me meer een wereld burger, heb veel gereist, en dus gezien, en daar door veel geleerd, daar door grote algemene ontwikkeling.
   Daar bij komt dat ik veel van mensen hou, en op mijn manier veel voor ze gedaan heb, door meer geluk dan wijsheid ben ik vermogend geworden, en dit deel ik met mijn familie en vrienden.
   Heb verschillende hoge functies vervuld in broederschappen, en ben op mijn hoge leeftijd nog steeds een geziene gast.
   Ik verveel me nooit, heb altijd iets te doen, of te schrijven of te lezen, en mijn kleine landgoedje te bestieren, ben inderdaad veel meer thuis, vanwege mijn Ega, die mij nodig heeft, zo het reilt en zeilt ga ik door het leven.
   Dat ik twijfelelend overkom, om dat ik denk en evolueer in mijn denken, iedere dag brengt zijn Eigen waarheid.
   Ik ben niet boos op U, alleen zit ik vol onbegrip, het waarom ontbreekt mij.
   Groet Jenne

 1. Ik heb het boek gekocht en gelezen , kort na de verschijning ervan. De “liquidatie” van Pim, is een kopij van JFK, met Van der Graaf in de rol van Lee Oswald. De opdrachtgevers zijn dan ook dezelfden :het “International Crime Syndicate”. Pim betekende een gevaar voor hun belangen… en werd dan ook geliquideerd op een manier zodat de eventuele kandidaten opvolgers de boodschap zeker begrepen zouden hebben. Pim is één der zovele slachtoffers… en er zullen er nog ontelbare volgen. Het is dan ook eens te meer de verdienste van WTK om dit boek van Ine Veen opnieuw onder aandacht te brengen. De JSF is een element… maar het was vooral het feit dat Pim een gevaar vormde voor de NWO, dat doorslaggevend was voor zijn liquidatie. Dat is dan ook het verschil met de Geert die deel uitmaakt van de NWO.

  1. Ellie 2.1 :
   Dit is inderdaad niet uit te sluiten… en in dat geval verklaart het veel. De “broeders” zijn immers meedogenloos t.o.v. de “afvalligen”.. bekijk ten andere de “straffen” die voorzien worden. Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat er nog andere factoren een rol hebben gespeeld, bij de moord op Pim Fortuyn. Ik verwijs o.a. naar mijn andere reacties 17 en 17.1 Vergeet ook niet dat de moord gebeurd is, kort na 11 september 2001 toen de facto WO III gestart werd en de laatste fase naar de NWO werd ingezet. (= een Illuminati project cfr. de Protocollen).
   De manier waarop de moord werd uitgevoerd doet ook denken aan een “satanisch offer….”. Achter de moord gaat dan ook heel wat meer schuil dan de zo gezegde “éénmansactie” van een eco-terrorist.

 2. Meneer Subrosa heeft nog gelijk ook?
  Geert is in het gat gesprongen en heeft zogenaamd bescherming, hij moet anders niet uit zijn rol vallen?

 3. Er is ook nog het verslag :”De veiligheid en de beveiliging van Pim Fortuyn – Feiten en verantwoordelijkheden -” door de commissie feitenonderzoek – veiligheid en beveiliging Pim Fortuyn – Sdu Uitgevers december 2002. Belangrijk in dit verslag is wat er niet in staat. Men gaat er van uit dat er een probleem was met de beveiliging… daar waar de moord op Pim enkel kan gepleegd zijn met op zijn minst een passieve medewerking van bepaalde Nederlandse overheids personen of diensten. Een moord die werd gepland in het buitenland.. trouwens in het boek van Ine Veen wordt verwezen naar bepaalde personen die na de moord naar de luchthaven van Schiphol werden vervoerd. Het was hier dus geen probleem van beveiliging, maar wel van een misdadige samenzwering. Het voormelde verslag is dan ook een “doofpot – operatie”. Zelfs zonder inside info.. is het meer dan duidelijk dat het hier geen “éénmansactie” was… Het volstaat de commentaren te lezen na de moord… en van wie dat ze uitgingen…om te weten van waar de “kogel” kwam. Met de kogel was immers een gevaar voor de NWO geneutraliseerd.

 4. Guido.J.
  Bij de aankondiging van je artikel in de aanhef, staat Politiek, persoonlijk vind ik niet dat dit daar onder genoemd kan worden, eerder crimineliteit.
  Wij worden geregeerd door criminelen, die mensen die storend zijn laten opruimen, President Hollande geeft dit zelfs toe in zijn boek,
  het zijn duivels in mensen gedaante, Frans Timmermans is opvallend in zijn optreden, jammer dat die niet worden geliquideerd.
  Jenne

 5. Ik weet nog goed dat toen premier Kok werd geconfronteerd met het feit dat Pim waarschijnlijk zijn opvolger zou worden, hij reageerde met “Dit kan niet, dit mag niet, hier moet iets aan gebeuren!! ”
  Twee dagen later werd Pim neergeknald, het betreffende interview heb ik nooit meer terug kunnen vinden. Was waarschijnlijk “a slip of the tongue” van Kok, netjes weggestopt en onvindbaar gemaakt.

 6. Kok is een vrijmetselaar. Kijk naar het handgebaar in de NOS video op 19:53 min, hij doet het meerdere keren. Een echte luciferaanbidder, vuistdiep, zoals op 20:05 min, zit hij erin. NOS staat voor Novus Ordo Seclorum, beter bekend als nieuwe wereld orde. Terwijl wij verkracht en beroofd wordt, spreekt luciferaanbidder Kok ons vermanend toe om toch vooral rustig te blijven. We zien in de video ook nog vrijmetselend luciferaanbidder Balkenende. Wat worden we toch geregeerd door een geweldige groep geitenbreiers. Voor ik het vergeet, Rutte is een vrijmetselaar, Keizer is een vrijmetselaar, Melkert is een vrijmetselaar, Pechtold is een vrijmetselaar, Mat Herben is een vrijmetselaar, and what about Joost Eerdmans and all the rest ? Zeer veel metselaartjes in dienst van lucifer die ons lot door de Alqaida/het toilet heen zullen spoelen. Onze gevangenis, waarvan zij de directeur zullen zijn, is bijna gemetseld. De waarheidsmuziek dient met meer volume en doelgerichter gespeeld te worden. Niet langer meer om de hete brei heendraaien, maar keihard en veelvuldig benoemen. This is it!

  1. Nou laten we de joden dan ook maar weer een ster opplakken…
   Hoe voelt dat nou, zonder echt bewijs van deze opsomming? Inquisiteur Baphomet (what’s in a name)

  2. Baseer je je stelling dat Kok vrijmetselaar was alleen op dat handgebaar in de video? Of heb je ook andere aanwijzingen?

  3. Odette
   Diepgaand onderzoek doen, weggooien wat slecht is en redden wat er te redden valt. Met jouw instelling gebeurt er niets. En die zogenaamde goeden waar je het over hebt, wanneer gaan die de mond eens opendoen ? Wie meedoet met slecht is slecht, dat is het uitgangspunt.

   Video nog gekeken Odette ?

  4. Baphomet 9 :
   U ziet klaar. De vrijmetselarij is het “instrument” in handen van het “International crime syndicate”, gezien de organisatie, communicatie, geheimhouding, vertakking in alle mogelijke machtscentra en internationale verspreiding van deze loges. De “werkplaatsen” zijn de draaischijven , waar alle actoren, elkaar ontmoeten en samenspannen. Ik ben er nog steeds mee geconfronteerd… men heeft mij verschillende malen pogen te recruteren om mij het zwijgen op te leggen.. maar ik heb steeds geweigerd. Het resultaat is dat ik nu leef van “dag tot dag”.. als U begrijpt wat ik bedoel!!. Hier en daar zitten er een paar “integeren”, of beter gezegd nuttige idioten… maar één zwaluw maakt nog niet de lente!!. Trouwens de belangen tussen de broeders en “zusters” gaan boven alles… zelfs als men hiervoor een misdrijf moet plegen. Binnen de “loges” zelf heerst er een nooit geziene politiek correcte terreur..en wordt de “schijnheiligheid” verheven tot de meeste verheven edele kunst. Afvalligen worden “verhangen” of “verdrinken”!!.
   Het lidmaatschap van een dergelijke mafia is dan ook totaal onverzoenbaar met een overheidsbetrekking… en zelfs in de private sfeer stellen er zich belangenconflicten.

  5. Het NOS journaal begint ook met een circel , dat is symbolisch.
   Het betekend dat je deel uitmaakt van een satanish/occult ritueel.
   Je (word) maakt deel uit (gemaakt) van een ritueel.
   Als in je word in de circel geplaats alleen maar al door er naar te kijken.

   Sinds ik hier bewust van ben geworden zie ik het echt overal , die symbolen zijn echt overal.

   Apart dat je dat zegt odette , die vrijmetselaars loge’s worden geleid door joden. Het staat ook in de protocollen van zion.

   Volgens mij is er maar 1 film gemaakt over dit onderwerp en dat was ten tijde van de duitse bezetting , na de oorlog zijn de mensen die de film hadden gemaakt ge-executeert.

  6. Baphomet heeft helemaal gelijk. Als je ECHT -via het V.M.-systeem- in deze zaak duikt, dan wordt het hele complot genadeloos helder.
   Slechts een paar kleine voorbeeldjes: Wat is nu toch de kans dat er in de eerste drie naamsletters van de dader een Nederlandse politieke partij te voorschijn komt !!?? En dat het getal 22 gehaat wordt in die kringen en P + F = 22 !? en dat dat ook weer terugkomt in het aanslagjaar: de 22 om de 00, 2002 dus. Kortom uit ALLES valt te herleiden dat het ZEER goed en welbewust gepland is en volgens mij was Volkert slechts de bliksemafleider, dan wel het dwaalspoor.

 7. Ik sta wel eens bij de Gaasperplas met mijn honden en dan leg ik de mensen uit die ik ontmoet (als ze het over Fortuyn hebben) hoe je als AIVD zo’n figuur als Pim Fortuyn vermoord. Is helemaal niet zo moeilijk. Je zoekt gewoon in je bestanden naar 10 mensen die een duidelijke hekel hebben aan Pim Fortuyn en dan maak je ze wat gekker. Je gooit een pistool bij ze door de brievenbus of legt het in hun schuurtje/auto/fietstas. Is allemaal helemaal niet zo moeilijk. Hetzelfde hebben ze vast en zeker gedaan bij Loius Seveke (Nijmegen) en Theo van Gogh.

  Ik zag ooit een interview met die schrijver A.F.Th. van der Heijden. Hij vertelde dat hij bezig was met een boek over Louis Seveke. Binnen een jaar was zijn zoon dood. Je kan er van uit gaan dat er meer achter zit! Ik wilde die man nog vertellen hoe de AIVD zulke figuren als Louis Seveke uit de weg ruimt (zie boven).

  Ik heb mij nooit druk gemaakt om Pim Fortuyn. De man wist duidelijk niet waar de echte macht ligt. Dat is niet bij de politiek.

  “I believe that all government is evil, and that trying to improve it is largely a waste of time.” – H. L. Mencken

 8. Goed dat dit weer eens onder de aandacht wordt gebracht. Wat mij, ook in de docu van BNN, weer opvalt is dat het gegeven van de “mogelijk tweede schutter” op Fortuyn nauwelijks aan bod komt. Feitelijk is er niets nieuws aan die hele documentaire.
  Ik schrijf dat omdat kennelijk door Johan Oldenkamp een naam van een huurmoordenaar is gevonden zoals hij zelf schrijft op zijn site Pateo.nl . (http://www.pateo.nl/20100506_rede.htm)
  Ik citeer: “De echte uitvoerder van Pims doodsvonnis was de Libanese huurmoordenaar genaamd Abu Fatah, die gelegen vanaf het dak van het elektriciteitshuisje bij het NOS-gebouw, met een geweer twee 5,66 mm kogels van voren in het hoofd van Pim schoot. ”
  Ik kan niet staven of dat werkelijk zo is maar wat het hele idee daarvan wel sterkt is dat vrij kort na de moord bij het toenmalige “Eén Vandaag” TV programma een interview was met een dame die bij de autopsie van Fortuyn aanwezig was en verklaarde dat er twee soorten kogels uit Fortuyns lichaam waren verwijderd. Dat interview heb ik toen gezien en daarna nooit meer teruggezien en of gehoord… maar die verklaring gaf genoeg te denken.
  BNN is kennelijk ook selectief te werk gegaan om vooral niet te veel stof te doen opwaaien. Jammer dat ze de gelegenheid niet te baat hebben genomen waarmee de titel: “Het Pim Fortuyn Moordcomplot: zo ging het..!” toch een andere lading heeft gekregen. Misschien durft iemand van de alternatieve media met veel lezers (WTK?) zich hier nog eens aan te wagen. Want die toevoeging past precies in hetgeen BNN wel laat zien: een mogelijke tweede schutter.

  1. Ja er staat mij ook nog zo iets bij, het was verwarrend al die bericht geving, en al gauw volgt dan het afdekken, en het zwijgen opgelegt door de overheid, moordenaars, en is hun versie de enigste.
   En deze man, is met zekerheid niet de enigste die het zwijgen is opgelegt, er zijn er meer, maar ze zijn sluw, het kan lang duren, en dan kot de waarheid aan het licht, maar dan liggen de daders al op het kerkhof.
   Er blijft dan niets anders over als opgraven, en op de vuilnis hoop gooien, Jenne

  2. We zijn niet zo thuis in ‘wayback’-achterhalen van oude internet-info. Wellicht daar nog te vinden? Moet toch haast wel..! Dat zou écht EXPLOSIEF zijn..

   Maar Erik, wat we vooral proberen te doen, is de zaak niet laten afglijden naar een suffe PF-herdenking. Inhoudelijk stinkt deze hele zaak. Je mag gerust een aanvullend stuk op dit verhaal schrijven; plaatsen we het onder het artikel?!
   NB. Zojuist aanvullend een stuk uit het artikel van Daan de Wit geplaatst, van zijn nog levende ‘DeepJournal’-site, uit 2007, waarin al de naam wordt genoemd, die Johan Oldenkamp ‘boven water’ wist te krijgen. Een interessant stuk, dat je kunt lezen door even op het logo van de site te klikken.

  3. Erik 11
   https://www.youtube.com/watch?v=65kAUGWM6cw dit is waarschijnlijk de BNN uitzending waar je het over hebt,wat naar mijn mening interessant is is dat gezegd wordt dat er ook een kogelhuls op het dak van dat elektriciteitshuisje is gevonden wat natuurlijk nooit van Volkert van der Graaf afkomstig kan zijn omdat die op de grond stond.Vreemd dat de mainstreammedia daar weinig aandacht voor had want dat had toch op z,n minst vragen moeten oproepen net zoals er ook vragen gesteld hadden moeten worden over hoe het mogelijk kan zijn dat V vd G van achteren had geschoten en dat Pim toch in het hoofd van voren was geraakt.Dit stinkt en kan gewoon niet kloppen.

 9. In deze wereld is een kleine groep die aan de touwtjes trekt en met leugens en bedrog hun zakken blijft vullen en wat op hun weg komt en een bedreiging is wordt opgelost.
  Zeker de laatste maanden zien we de voorbeelden om ons heen.
  Vandaag volgt in Frankrijk het ultieme bewijs.

 10. Goed dat nogmaals deze moord op Fortuyn aan de orde komt. Dat Volkert vd G het heeft gedaan, is het bekende mistgordijn dat wordt opgetrokken. Vervolgens doen de MSM de rest. Net zoals bij 9/11. En ja hoor, de goe-gemeente trapt er weer in.
  Gelukkig gaan steeds meer mensen inzien dat we voorgelogen en belazerd worden. Recente voorbeelden zijn, het continu bashen van Poetin en Trump en de klimaathoax.

  1. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  2. Helemaal mee eens. Onze politieke leiders, zijn corrupt, tot moord in staat en controleren alles.Er is een elite in dit land dat zelfs onze regeringen aanstuurt.

 11. Wat betreft Pim Fortuyn en Geert Wilders, durf ik wel te stellen dat Volkert van der Graaf te vroeg heeft gepiekt. Hij had zijn kruit beter nog even droog kunnen houden. Anderzijds, zonder Pim zou er nooit een Geert geweest zijn. Het kan raar lopen

  1. Genies,
   Jouw link zegt:
   Ik kijk eigenlijk bijna nooit naar andere alternatieve media sites. En dat heeft een reden. Ik was die reden vergeten, totdat ik vanavond even een ‘rondje langs de velden’ deed.. De alternatieve media bestaat namelijk voor het overgrote deel uit gecontroleerde oppositie, gevolgd door honderden zo niet duizenden sites vol met napapegaaierij, die in feite niets anders doen dan wat ze de mainstream media altijd verwijten.

   Het gemiddelde alternatieve media ‘nieuws’blog doet niet aan feiten checken. Men doet niet aan logisch nadenken. Men doet niet aan journalistiek bedrijven. En men neemt net als de mainstream media al het ‘nieuws’. lees propaganda, over van 2 a 3 bronnen. En die bronnen worden gerund door 1 organisatie. De mainstream media bestaat tenminste nog uit 6 corporaties…

   Daar ben je het dus mee eens?

  2. Die link negeren als ze de mainstream media verdedigen! Was als voorbeeld bedoeld.

 12. Erik 11 :
  Ik had de tekst van Johan Oldenkamp nog niet. .. heb deze direct opgeslagen. Dank voor de tip. Hij zit dan ook op het goede spoor.Heb nog wat bijkomende info.. echter onvolledig en soms verwarrend.. en bepaalde linken zijn niet meer bruikbaar :
  https://stgvisie.home.xs4all.nl/VISIE/jsf-moordfortuyn.html#kwam
  met enkele citaten :
  “…E-MAIL VAN 7 MEI 2007 VAN houthakkersblouse@yahoo.com
  Kan iemand eens hier helpen om waarnemingen en beschrijvingen van de (berucht geworden) “houthakkersblouse” te inventariseren? De Mossad video in de weergave van de moord door Kamakura leest:
  18:25 A witness supposedly spotted Abu Fatah entering a dark blue 7 series BMW, at a location between the main entrance to the media park and the escape route used by Volkert van der Graaf. This car shorly halted at the right side of the Insulinde laan, the witness observed a male person of probably South European or Middle Eastern descent entering the car. Description; 5.9 feet of height, well built, dressed similar to what Volkert van de Graaf was wearing on the
  pictures of his arrest.
  Note: This account originates from on single witness, even though his/her story seems to correspond to infomation we have received earlier, this account should be handled with care.
  De CIA film, dan wel de AIVD- of Mediaparkfilm, leest: 18:05:59 Abu Fatah fires two shots hitting Prof. Fortuyn in the upper part of his skull causing mortal trauma to the victim. The time interval between the first two shots is a little less than .30 seconds.
  Vokert van de Graaf at this time is approaching with his gun drawn, however does not fire yet…..18:06:02 (complete tekst is hieronder afgedrukt). De leding blijkt reuze belangrijk te zijn in de analyse van het historische gebeuren. Indien de beweerde dader later door politie is geintroduceerd (dus reeds in bewaring was, zodat een figurant na diens arrestatie op de foto kon worden weg geloodsd) dan bepaalt dit kleurrijke textielaspect, meer dan wat ook, en onder meer als element van de “OJ- chase”, de juistheid van de uitkomsten van het onderzoek.
  Het postuur van de mogelijke schutter met de houthakkersblouse klopt in ieder geval met een authentieke weergave van minstens een getuige op de dag.” In dit citaat is er een link naar de volledige tekst: (complete tekst is hieronder afgedrukt) Dit dan aanklikken.
  In deze tekst wordt ingegaan op Abu Fatah ;
  “Background to Abu Fatah Various American and Middle Eastern sources identify Abu Fatah as hired from a contractor close to Syrian Intelligence who earlier had rovided the hitteam responsible for the staged car accident that took the live of Mr. van Traa, who headed a Dutch Parliamentary Commission Of Inquiry into the utch leg of a sanctioned Narcotics/Weapons line via which CIA stages from Mena Arkansas were channeled into Europe and the Middle East. The Dutch leg which basically involved the Parimaribo/Rotterdam/Prestina segment became known in the Netherlands as the IRT Affair. The contractor, Monzer al-Kassar (some ackground on Mr. al-Kassar), acted as the primary Middle Eastern middleman in this line, in part as a compensation for his loss of another sanctioned line which ran from Malta/Frankfurt/London to New York. Mr. van Traa made the unfortunate mistake to aim at a degree of exposure far exceeding his mandate which turned him into a liability to be neutralized…..”

  Ik zal in een volgende reactie verder ingaan op Monzer Al Kassar. Pim was immers van plan vragen te stellen over tal van schandalen. Hij vormde dan ook een bedreiging voor de criminele activiteiten van het “International Crime Syndicate”.

  1. Om een gedacht te hebben van Monzer Al Kassar :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Monzer_al-Kassar (=de prins van Marbella).
   Achter Monzer Al Kassar gaat dan ook heel wat meer schuil. Men mag zich echter niet laten misleiden door de “officiële dekmantels”. Idem voor Abu Fatah. Het komt er steeds op neer de vraag te stellen : cui bono? om de opdrachtgevers te kennen. Een volgende bron :
   http://www.federaljack.com/lockerbie-links-to-franklin-dutroux-mossad-mckee/
   “Lockerbie links to Franklin, Dutroux, Mossad, McKee…”
   Enkele citaten :
   “A Pan Am investigation is believed to have concluded that the Lockerbie bomb was targeted specifically to kill a small band of US Defence Intelligence Agency operatives (including Major Charles McKee) who had uncovered a drugs ring run by a CIA unit in Lebanon.
   The drugs-ring is said to have been set up by Israeli Mossad agents.
   Reportedly, the drugs ring involved ‘CIA-asset’ Monzer al-Kassar, a Syrian with links to the brother of Syria’s President Assad.
   Reportedly Monzer al-Kassar was involved with Lt-Colonel Oliver North, of Iran-Contra fame….
   …………The central figure in the Interfor investigation is Syrian arms and drug trafficker, Monzer al-Kassar.
   Kassar “was part of the covert network run by U.S. Lieut. Colonel Oliver North.”………… Ik verwijs naar de volledige tekst voor een goed begrip. Zoals reeds vroeger vermeld loopt door alle deze schandalen, als een rode draad het Irancontragate schandaal. Al wie op één of andere manier een gevaar vormde werd geliquideerd. Ik veronderstel dat Pim daar op één of andere manier..op zeer gevoelige tenen heeft getrapt, zoals ten andere ook Van Tra. En zoals steeds zijn de “usual suspects” (CIA & Mossad) in de buurt!!!

 13. De moord op Pim is mij bij gebleven tot op de dag van vandaag.
  Eerst krijg je het bericht dat voorgelezen werd door Jeroen Snel met een grimas op zijn gezicht alsof hij zijn lach niet kon houden.
  Later kwamen de foto’s van de arrestatie van Volkert.Wanneer je de foto’s alleen al bekijkt bekruipt je het gevoel dat het niet klopt.
  De ervaring leert helaas dat de politie nooit zo snel en met zoveel man ter plaatse kan zijn, Ook nu lukt dat niet.

 14. ik ben al jaren van mening en roep al jaren dat het binnenhof er achter zit, pvda cda vvd zijn de genen die 15 miljoen hebben gedeponeerd in een bankkluis in Bazel met paspoorten met nieuwe naam en adres, voor diegene die pim fortuyn vermoord de toen malige minister president wist waar hij was en verbleef. Wanneer er weer een pim komt doen deze partijen het weer want alleen macht zijn deze partijen gewild om nadien hun zakken te kunnen vullen met hoge salarisen.
  pim was nu nog de alleen heerser van nederland zonder deze partijen.

  1. Zij in Den Haag en hun nageslacht zullen allen snel sterven. Het ziet er niet goed uit voor ze! Ik ga winnen! Carl Sagan gaf mij 99% kans en de mensheid 1% kans om door de thermonucleaire periode te komen.

   https://youtu.be/K1ju1j7BkFY
   Paul Craig Roberts: USA is Ready to Nuke China and Russia, May 8, 2017.

  2. Odette,

   t, wel is waar aan Guido.J. gericht !
   De dagelijkse réaliteit wordt hier wel gegeven, hoe pijnlijk ook, om mee te leven, het ziet er inderdaad heel zwart uit onze toekomst, en de mensen weten zich niet te mobiliseren tegen dit komende kwaad, Rusland wordt gedwongen, om als eerste zijn Atoom raketten af te vuren, willen zij als natie en land overleven, de EU overheid zijn zo geindoctrineerd dat ze denken, hen kan niets overkomen, het is triest, om mee te moeten maken, de wereld in handen van psychopaten te zien.
   Groet Jenne

  3. Niemand wordt iets gedwongen!! Een zelfbewuste maatschappij kan veel idioten verdragen, ook Rusland wie dan ook…

  4. Carl Sagan is vermoord door de CIA. Ze hebben een kanker verwekkende stof in een van zijn drankjes gedaan. Hun belonging voor Carl Sagan omdat hij ze waarschuwde voor het noodlot. Het militair industrieel complex in de VS kon zo’n figuur als Carl Sagan niet gebruiken. Die moest zo snel mogelijk uit de weg geruimt worden.

   http://dai.ly/x1h5pf5
   1 uur en 2 minute Carl Sagan die de mensen probeerd te overtuigen om voor het LEVEN te kiezen. Ze kiezen toch voor de dood.

   Als de mensen niet willen luisteren naar Carl Sagan zijn waarschuwing en hem als dank vermoorden met een kankerverwekkende stof. Waarom zou ik ze dan waarschuwen?

   “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.” – Galatians 6:7

   P.S. Ik ben niet belangrijk en mijn lot is al helemaal niet belangrijkt. Een kind in Syrie is belangrijker dan 100 van mij.

  5. Genies, iedereen is belangrijk…
   Het zegt iets over jou dat je denkt dat dat niet het geval is; iedereen in dit leven doet ertoe anders was je niet hier.
   De volmaaktheid van de schepping kunnen we evenwel niet beoordelen; velen hebben er een idee over op zijn minst en dit al sinds de mensheid bestaat.
   Of dat idee klopt is maar de vraag; ik heb er iig vele vragen over.
   We bestaan, waarom bestaan we?

  6. En dan nog dit, ik heb in mijn hele leven al 1001 theorieen voorbij zien komen hoe de wereld in elkaar zou zitten. Of er is één waarheid, of er zijn er velen… 1001 is dan ook niet genoeg, want alle miljarden mensen op deze aardkloot hebben hun perceptie.
   Hoe dan ook zie en constateer ik dat mensen meer overeenkomsten hebben dan verschillen; dus ga er ook gevoeglijk vanuit dat beweringingen en bewijzen over hoe het zou moeten zitten in dat opzicht op twee handen te tellen zijn.

  7. Anna

   Heb je ooit goed nagedacht over wat je net beweerde? Ik zal je even op weg helpen!

   http://www.sluniverse.com/php/vb/attachments/off-topic/27124d1327017628-cruise-ship-accident-italy-chicken-sea.jpg

   Oude mannen hebben de minste waarde! Het hangt allemaal van de SITUATIE af wat je waarde is. Zit je op een zinkend schip? Is er oorlog? Dat wij allemaal dezelfde waarde hebben is propaganda. Net zoals het feit dat wij ONTWAPPEND zijn en geen doodstraf hebben! De elites zijn er bang voor!

   https://cdn.museum.nl/cards/700×394/0c322bcc-5c9f-4f9a-b393-9f2b87f5d27a/M6001%20Rijksmuseum.jpg

   Iedereen is bewapend! Idereen! Alle burgers waren bewapend totdat de Nederlandse elite ze ontwappende vlak na de 1e wereld oorlog omdat ze bang waren voor een revolutie.

  8. Genies, ik snap de angstmodus waarin mensen verzeild kunnen raken.
   We moeten denk ik daarom ook juist werken aan deze modus te verwijderen.
   Angst zaait dood, en dood is dood…
   Ik gun elk mens een oprecht en liefdevol leven, dáár wil ik voor gaan zolang de tijd me nog rest.

  9. Genies, Je zit zelf de hele tijd te schreeuwen dat ze dood moeten, ze leven nog en iemand anders mag het doen???
   Dat je jezelf hier nog durft te vertonen droeftoeter…

  10. Ik werk er weer 18 uur per dag aan. Resultaten komen snel.

 15. Odette,

  En komen we eventueel door deze crisis heen, wat ik natuurlijk net als jij wel hoop.
  Hebben we het fenomeen, van een klassecq kaste niet werkende, niet meer nodig zijnde overbodige semie criminele mensen in onze samenleving, door de snelle inzet van robots, wordt dit proces nog versnelt, zonder de invasie van diverse pluimages, was het te overzien geweest, het hemd is nu éénmaal nader dan de rok, een bijna onoverkomelijk probleem voor ons nageslacht, om hun vererfde waarden over eind te houden.
  Groet Jenne

 16. MOORD OP PIM, deel 1. Een goed artikel dus van Guido en het sluit ook weer prima aan bij zijn andere artikel over ¨verborgen boodschappen¨. Dat is dus de sleutel om de moord op Pim op te lossen.
  Als je bij voorbeeld de Piramidebouwers van destijds wilt doorgronden, dan moet je niet met hedendaagse architectonische ogen daar naar kijken, maar je in het hoofd en systeem inleven van destijds. Idem met het eeuwenoude V.M.-systeem. Als er volgens dat systeem een moord of complot is gesmeed, dan moet je dat niet proberen te doorgronden met een hedendaagse rationele blik want dat leidt dus tot niks. En daarom is dat ook zo`n perfect systeem en werkt het al eeuwen voor de elite, verlichten en Vrijmetselaars.

 17. MOORD OP PIM, deel 2. De hele moord op Pim is gesegmenteerd opgebouwd, inderdaad net als een bouwwerkje, allemaal perfect op zichzelf staande puzzelstukjes (die qua kansberekening al onmogelijk toeval kunnen zijn) en al die stukjes samen vertellen dan het echte verhaal en de intenties van de aanslagplegers. Want ze zijn altijd verdraaide trots op hun ¨werkstukjes¨ dus zitten alle verborgen boodschappen er gewoon in verwerkt en kan iedereen die het V.M.-systeem snapt (ingewijde en Meester is), het ook jaren na dato nog teruglezen en doorgronden. Een soort alternatieve geschiedschrijving dus en werkelijk geniaal, ware het niet dat er mensen aan doodgaan zoals Pim en tienduizenden voor hem.

 18. MOORD OP PIM, deel 3. Om te beginnen is het vandaag dus een soort feestdag voor Volkert en de mensen achter de schermen die Pim van de aardbodem wilden laten verdwijnen. In HUN systeem is V+V+D+G opgeteld 55 en dat mag je ook lezen als S.S.
  Vandaag dus de 13e mei, is bij hen: 13 + 05 + 20 + 17 = 55.
  Een dag dus dat Volkert en anderen in hun vuistje lachen over hun geslaagde plan.
  Verder flirtte Pim zelf met de DOOD door als naam voor zijn partij De LPF te kiezen. D + L + P + F = 38 = hetzelfde als DOOD opgeteld = ook 38 dan wel 888.

 19. MOORD OP PIM, bijdrage 4. In aansluiting op bijdrage 3. (deel klonk wat pretentieus)begrijpt u nu ook meteen waarom er zoiets bestaat als colt 38.
  Maar goed, verder met Pim.
  Pim was dus absoluut ZELF een ingewijde of Vrijmetselaar, hij moet Meester geweest zijn in die spelletjes. Eerst in de PvdA-gelederen en later bij de VVD (ooit nota bene een afsplitsing van diezelfde PvdA !) Beide ¨politieke partijen¨ zijn bij uitstek V.M.-kweekvijvers (zoek de overlijdensadvertentie van Borrie er maar eens bij en dan snap je weer heel veel en tevens waarom zowel de Pvda als de VVD -Henry Keizer) zo graag in de hoogste rangen van Crematoriaovensland De Facultatieve rondhangen en -hingen.
  (op zich natuurlijk al een Gotspe na alles wat er met ovens in W.O.2. gebeurde, maar goed)

 20. MOORD OP PIM, bijdrage 5. Pim was dus een talentvol Vrijmetselaar (Meester zelfs) in dat wereldje van ingewijden, geheimendelers en over-leven-en-dood-beslissers. Maar Pim hield zich niet aan hun -strenge- regels. Hij moet HEEL veel duistere geheimen van zowel de PvdA als de VVD hebben gekend en in plaats van het spel MEE te spelen, werd hij nu dus hun opponent dan wel ergste nachtmerrie.
  De motieven dus: A. hij wist veel te veel van hen en hun systeem. B. hij werd als tegenspeler een reele bedreiging. C. bij succes zou het ten koste gaan van HEEL veel van hun baantjes en dus inkomsten. D. hij pleegde verraad door hun elitaire systeem te grabbel te gooien t.b.v. het stemvee en klootjesvolk. E. hij was veel te arrogant en aanmatigend in hun ogen en F. hij was een ¨vieze¨ homo en ook nog Katholiek van huis uit en beide liggen niet echt lekker in vrijwel uitsluitend Protestantse V.M.-kringen. (zie slechts 80 jaar oorlog, Inquisitie, heksen-vervolgingen etc.) Kortom, in HUN ogen meer dan genoeg rechtvaardiging om de executie in gang te zetten, oftewel het spel was op de wagen !

 21. MOORD OP PIM, bijdrage 6. Nemen we eerst eens de naam van Pim onder de loep; PI. M FORTUIJN. In hun taaltje staat er dus: PI = V.M.-loge (P x I = 1.44 zoek het belang van dat getal maar eens op in de Bijbel) M. staat bij hen altijd voor MEESTER, maar is ook weer niet wat het lijkt en is een samentrekking van de MEESTE EER.
  Kortom. PI- MEESTER en FORTUIJN (maken) Dan kom je al lekker binnen in het V.M.-circuit !
  Eerder gaf ik al aan dat P + F = 22 en dat dat een ongewenst getal is in die kringen. Why ? zij zien zichzelf allemaal als AA`s of AlfA`s en hebben dus niks met ¨loosers¨ als BB`s, natuurlijk nog meer religieuze historische oorzaken zoals de door hen gehate B.ij-B.el B.eel natuurlijk De Duivel en de Beta`s op de wereld, zijn zijn meer van het geld verdienen met lullen, vergaderen en taal, Meesters in taal) Maar goed, een heel systeem kan ik hier niet in drie regels uitleggen, dus u moet me maar op mijn woord geloven.
  22 not gewenst dus, vandaar ook dat Pim in het jaar 2.00.2 dood moest. die 22 van grootmeester Pim om het eindresultaat: twee dikke NULLEN voor hem.

 22. MOORD OP PIM, bijdrage 7. Nu dan de ¨uitverkorene¨ de dader V.V.D.-G.
  In HUN taal is hij niet alleen uitgekozen (uit hun vertrouwelingenbestanden) omwille van het feit dat zijn cijfers opgeteld 55 waren maar ook om de (in hun ogen gelukbrengende) ¨boodschappen¨ in zijn naam.
  Het staat er ook gewoon: EERT (het)VOLK, V.(ictorie) NADER ! GRAF (voor) A.
  (A = bij hen Aso, vieze Katholiek, Anti-christ, kortom alles wat ze verafschuwen, daarom zijn zij ook de AA`s of Alfa-leeuwen)
  En uiteraard zit het systeem al eeuwen zo in elkaar dat er meerdere lagen tussen de doodvonnis-ondertekenaars, de V.M.-top achter de schermen, en de BEUL zit. Volkert kan dus nooit direct een belastende link vormen naar de top van de Piramide, hij is slechts een schakeltje in het geheel.

 23. MOORD OP PIM, bijdrage 8. Nou hoe toepasselijk dan op plaats 30 de gekozen executiedatum; zes mei oftewel 06.05 (opgeteld weer 11 = AA = AlfA !)
  En vermenigvuldigd 30. Nou dan tel het woordje pure, botte HAAT maar eens op.
  Daarom dus 6 mei en daarom dus het jaar 2.00.2
  Dezelfde V.M.-grapjes met de plaats van executie: Het MEDIAPARK (voor hen ook nog een diepere betekenis met MEDEA, ook zo`n fijn mens) Maar goed:
  In hun taal staat er dus: M.(eester) ?? (neen) DE IA (= ezel) (in de) PRAK !!!
  En zo hebben ze consequent een Meesterwerk gemaakt van de aanslag en ALLES is terug te vinden middels hun eigen Cijfer- en Letter-systeem.
  Als een punt 22 dodelijk genoeg was geweest hadden ze daar waarschijnlijk ook nog voor gekozen. Idem dus de boodschappen in naamkeuze van het wapen etc. etc.
  Een toevalligheidje in deze zaak had gekund, twee ook nog maar tientallen is een goed van te voren beraamde aanslag, kortom een Meester moest op zijn plek gezet worden door de nog grotere Meesters. (of de eindbazen)
  Pim het ga je goed en ooit zal het complete verhaal geschreven gaan worden maar dan op basis van de echte feiten en omstandigheden. Ik hoop en vertrouw dat ik met deze korte bijdragen weer velen op het juiste spoor heb gezet om verder te onderzoeken. De antwoorden zijn er gewoon hidden in plain sight !
  Een fijn weekend, ook namens Pim,
  Erik Iedereen

 24. MOORD OP PIM, bijdrage 9. Nog een P.S.-je.
  Het zit ook allemaal zo hatelijk / vernuftig in elkaar dat je de helft over het hoofd zou zien;
  Nog over de gekozen executiedatum: 06.05.20.02
  20 + 02 = uiteraard ook nog eens 22 = de initialen van Pim Fortuyn opgeteld. (P + F = 22)
  En 06 + 05 = 11 plus die 20 + 02 (van het jaartal) = 33, = CC is in hun wereldje: Cal-Culus (de rekenMeester in een V.M.loge) en natuurlijk ook nog C.C. oftewel Corpus Christi. Met andere woorden: “ga maar lekker naast je Christus in het graf liggen Pim en doe je maker de groeten ! ”
  Wat Volkert betrof, kon de letter T ook nog op een andere plek staan en dan krijg je: EER (voor het, of aan het) VOLK ! (de)V.(ictorie) NADERT ! A(so)(in het) GRAF !!!
  (overigens is die “A” ook nog een afgeleide van destijds A-beltje die -met redlijke goedkeuring van God- de hersens werd ingeslagen door zijn broer Kain. In hun systeem een volstrekte looser dus die A-bel die net als Pim dood moest.)
  En over het gezegde “een onfortuinlijk einde” hebben er dus vast een heleboel kromgelegen van het lachen in de Hoge-Heren-V.M.-soos.
  Als in die kringen eenmaal het besluit is gevallen om je naam door te strepen dan heb je weinig kans meer.
  Idem natuurlijk Theo van Gogh. Tegenstanders worden gewoon uit de weg geruimd. Eten of gegeten worden, het recht van de sterkste of de meest hatende. (vandaar de al eeuwen oude waarheid: Homo Homini Lupus.
  Fijn land dit land, wat dat betreft hebben de meeste reacties op dit artikel allemaal wel min of meer een punt met hun commentaren.
  Rest mij Guido te bedanken voor het geboden platform om e.e.a. te kunnen verhelderen.

  1. Graag gedaan Erik. Zit met bewondering je reacties te volgen. Dank!

  2. Geen dank Guido, een kleine moeite.
   Zonder mensen zoals jij, de echte kartrekkers, was het nog steeds David tegen Goliath, waarbij David dan de goedbedoelende medemens is.
   Ook ik verkeerde zo`n veertig jaar in zalige onnozelheid maar heb de afgelopen vijf jaar de complete inhaalslag gemaakt en ben van de ene verbazing in de andere gevallen. Een mensenleven betekent voor hen helemaal niets, een wegwerpartikel. Vervangbaar vee.
   Zij zijn de Schaakgrootmeesters en al weer tien zetten verder dan de schapen en zijn tevens Meesters in dwaalsporen en desinformatie zodat niemand meer weet wat nu wel de waarheid (wikihoax etc.) is dan wel wie wordt weggezet als infantiele complotdenker. Verdeel en heers, ook al zo oud als de wereld.

  3. Erik,

   denk je dat je met jouw zienswijze de mensen bij elkaar brengt, je oppert verdeel en heers, ben benieuwd hoe je dit kunt recht vaardigen in jouw denkwijze.
   En de echte Kartrekkers WTK is in princiepe een succersale van een USA gebaseerde site, who is who mijn beste.
   Onze hele denkwereld is doortrokken met twijfels, en om dan je twijfels weg te willen nemen, door een groep mensen te beschuldigen, met niet aantoonbare feiten, aannames geruchten, geloof niet dat dit de juiste weg is.
   Jenne

  4. Dat je je hier nog thuis voelt, op deze ‘succersale site’ Jenne..?? Voelt een beetje alsof ik naar een NSB-er zit te luisteren..! Elke dag 20 reacties en er gewoon een drol bovenop leggen..

  5. Guido.J.

   Jij bent de huisbaas die de voorzetjes mag geven, wij zijn de huurders de gebruikers, die door onze inbreng deze site WTK in leven houden.
   Voel me thuis tussen deze mensen, we zijn ook min of meer gelijk gericht, van daar.
   Met jouw redenatie wil ik niets van doen hebben, grof en not to the point.
   Ik zou het erg op prijs stellen als er eens een wat meer positieve reeks artikelen zou verschijnen.
   Het steeds afbranden van bepaalde groepen, waar jullie in wezen niets van weten, maakt een onnozele indruk, dit zijn wat kleine puntjes, voor de rest een prima site, waar ik met plezier kom, vriendelijke groet Jenne

  6. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  7. Yfke Laanstra,

   Bedankt dat je naast me bent komen staan, hoop niet dat dit repercussies met zich mee brengt voor je, wat Guido.J. betreft bruusk heerschap, maar hart van goud, ik neem het dan ook altijd met de nodige egards waar, en laat het overwaaien, bezinken zo dat heet.
   Leuke naam Yfke, in onze familie kwamen Aafkes voor, ben van oud Friese afkomst, van daar mijn voornaam, vriendelijke groet Jenne

  8. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

 25. MOORD OP PIM, bijdrage 10.
  Teneinde dit minidossier dan maar een beetje af te ronden op 55 = SS(= 13 + 5 + 20 + 17 = datum vandaag = V + V + D + G = de dader)
  nog maar even gekeken naar het moordwapen.
  Een Star Fire Star dus, kijk daar hebben we die SS al weer oftewel 55.
  Ook dit wapen is dus ZEER welbewust en hatelijk gekozen om zijn naam;
  In hun taaltje: “zo Pim jij wil dus een diva zijn, een Ster ?? Nou, een keer FIRE ! en je bent een echte ster, maar dan aan de Hemel !! ”
  STER, VUUR ! STER !
  Haha, NOG een bijkomede hatelijkheid die alle kansberekening voorbijschiet: FIER (trots) of FIRE = opgeteld 38 = DOOD (zie hieronder uitleg in bijdrage 3.) en ik had eigenlijk net pas door dat PIM zelf opgeteld OOK 38 is en zoals al eerder gezegd flirtte hij met de dood de partijnaambeginletters OOK op 38 te laten uitkomen. (dus meteen het bewijs dat hij een V.M.-Meester was)
  D + L + P + F = 38. Nou hoeveel 38 kun je in een moord bij elkaar krijgen ?? Niet dus, tenzij nadrukkelijk zo door V.M.-rekenmeesters erin gebracht !
  Dan nog even WAAROM men zo`n schrik had voor Pim-38 ? De laatste 38 die een gigantische revolte en miljoenenslachting veroorzaakte was ome ADOLF zelf, die was ook opgeteld 38. Feitelijk vanuit hun redenatie waren zowel Pim als Adolf dus al geboren met de dood ingebakken in hun naam, dus wat kon hen nog gebeuren ??
  Maar goed, dan nog even over de verborgen boodschappen in de letters van dat wapen;
  Wees maar FIER RAT ! (wij sturen) SS RAT !
  En het type M43 = opgeteld 13 + 43 = 56 (goh das ook toevallig: mei de zesde !) 5 x 6 is zoals al eerder gezegd 30 = HAAT opgeteld.
  En 56 op zich is in V.M.-kringen het getal van de WOLF (opgeteld).
  Zoals ik al eerder zei: Homo Homini Lupus dus en helemaal niks toeval of een opwelling van een boze milieuactivist. (vergelijk het maar een beetje met andere onnozele zondebokken zoals Janus van der Lubbe of Lee Harvey Oswald, allemaal dezelfde werkwijze om de aandacht weg te houden van de ECHTE opdrachtgevers veilig achter de schermen in de comfortabele V.M.-loge !)

  1. Bedankt Erik voor je toelichtingen, de gematria is een natuurlijk beginsel; de psychopathen in de samenleving gebruiken het evenwel om alles tot goed willen verantwoorden wat in beginsel slecht is. Meer Luciferiaans dan dit kan ik het niet uitleggen iig…
   Het leven is wat dat betreft vrij simpel, de leugens en ontkenningen van in beginsel oprecht geborenen maken een hel van de aarde.
   En waarom?

 26. MOORD OP PIM, bijdrage 11. Sorry, sorry, ik vergat in het oerwoud vol aanwijzingen weer een niet onbelangrijk detail.
  STAR FIRE STAR dus, oftewel afgekort S.F.S.
  Die F is dan de F van Fortuyn en om hem heen staat/staan de SS = 2 x 19 = 38 = dus de DOOD om hem heen, oftewel omsingeld of ingesloten door de dood !!!! Meesters zijn het,maar wel totaal ziek in de kop !
  I rest my case.

 27. Erik Iedereen, niet mij dus inbegrepen, interessante manier van bewijzen, wie en wat volgens U het kwaad is, en wel zo comfortable om dan maar weer bij de Vrij Metselaars uit te komen, heeft U inzicht in de Vrij Metselaars, is het wel eens bij U opgekomen dat het ook anders om zou kunnen zijn, heeft U het over de Reguliere oude Vrij Metselaars organisatie, of over de Irreguliere Vrij Metselaars die in wezen niet echt met het oude denken te maken heeft, en dan de uit het Protestantse geloof voortgekomen, in wezen veel oudere Rozenkruisers,
  het is altijd fijn als je een verhaal wilt vertellen, dat je over groepen mensen beschikt, waar ieder één een oordeel over heeft maar in wezen niets van weet, beetje gemakkelijk, maar voor mij niet overtuigend.
  Groet Jenne

 28. J’accuse er zit bij veel Pseudo progresieve Nederlanders Belgen, een op niets berustende haat naar bepaalde groepen toe, alles waar ze geen toegang toe hebben, en niet iets echt van en over weten, moeten het in hun ondenken ontgelden, als boos en kwaad en soms nog erger.
  Zonder onderscheid te maken tussen het kaf en het koren, alles over één kam scherend, generalisend in alle toon aarden, gebaseerd op niets, helemaal niets, worden deze mensen opgevoerd als de reden van hun Eigen zo genaamde Sociale heel erg rose gekleurde wereld ondergang,
  in plaats van verbroedering te propageren, de verdeel en heers politiek
  uitdragen, jammer Jenne

 29. Nu we hebben vastgesteld dat Pim, behalve professor, ook Meester in de Vrijmetselarijkunsten was. (Pim = 38, D-LPF = 38, Dood = 38, Adolf =38) Kun je vanuit dat gegeven ook gewoon verder zoeken in de feiten en omstandigheden van destijds. V.M.-ers doen namelijk NIETS zomaar in hun leven, alles moet kloppen qua letters en cijfers.
  Pim woonde dus aan het G.W. Burgerplein (filantropische Havenbaron) nummer 11 (ja, daar is die AA- Alfa alweer die men zo op een voetstuk plaatst in V.M.-kringen)
  En dan is het G.W. BURGERPLEIN nog maar een kwestie van een beetje Scrabbelen.
  En dan krijg je al direct weer meer inzicht in zowel de denkwereld van Pim alsook in die van degenen die het wel toepasselijk vonden dat nou juist op die plek een standbeeld voor Pim werd neergezet in de voortuin van nr. 11 (na zijn dood dus spottend/ hatelijk be-doeld: “nou daar sta je dan als een plantje in de voortuin Alfa !!”)
  Sowieso is in die kringen een STANDBEELD al geen eerbetoon.
  A. hebben ze een gruwelijke hekel aan beelden (remember de Beeldenstorm) en B. staat er in hun taaltje zoiets als: D.D. (De Duivel) BEEL (duivel)(voor eeuwig blijven) STA(A)N. (aan de grond genageld)
  Maar goed, terug naar het G.W.BURGERPLEIN;
  Pim moet daar in gelezen hebben:
  W.(innaar) P.(im), EUR. LEGER !
  P(im) L.(eider) GEWIN (voor de) BURGER !!
  Degenen die hem haatten hadden er weer een hele andere uitleg bij en vonden het JUIST daarom wel leuk om zijn standbeeld daar te kijk te zetten:
  LEUGEN ! R.I.P. W.(innaar) = BERG (zoek alle Bijbelse bergen er maar bij, Tempelberg, Olijfberg etc. etc.)
  Of: R.I.P. U (bent nu een) ENGEL ! W.(innaar) = BERG.
  Of: `N GEWEER ! U (bent (maar) een) BELG ! R.I.P. !!
  Duidelijk ook weer de Prot. haat naar alles wat Katholiek is en/of uit het Zuiden komt.
  En dat gaat HEEEL ver. Klein voorbeeldje: docu over kath. ondernemer in Rotterdam die slechts EEN kraan had in de haven. Alle andere Prot. havenbaronnen hebben toen gelapt, een paar miljoen, om hem te laten opsodemieteren. (true story)
  Pim had al ergens iets geroepen over een Vijfde Colonne die dit land naar de kloten wilde helpen. Hij moet dus gigantische clashes gehad hebben met andere V.M.-broeders en werd voor hun steeds meer een ongeleid projectiel, dit met HUN rechtvaardiging/angst dat hij mogelijk Adolf de tweede zou kunnen worden, werden zijn doodsvonnis.
  Overigens nog een bizar detail omtrent de moord, eerder legde ik al uit dat de executiedatum 06.05 (11) plus het jaartal 20.02 (22) samen 33 vormden van o.a. Corpus Christi, maar ook van D + P + M.
  Goh en laten dat nou net de beginletters zijn van: De Perfecte Moord !

 30. Ja Guido, hoe meer ik in de moordzaak en persoon Pim duik, hoe duidelijker het beeld wordt. Pim moet een ZEER aanzienlijk persoon zijn geweest in V.M.-kringen. Hij beheerste de cijfer- en letterspelletjes tot in de perfectie.
  Slechts een paar voorbeeldjes; Hij had twee hondjes, Carla en Kenneth. Kenneth = 77, en dat is in dat systeem veel Goodluck uiteraard, nog duidelijker wordt het als je ziet dat zijn butler met de achternaam Dikkers heette en OOK dat weer 77 opgeteld is. Dat krijg je met toeval NIET voor elkaar, dus kunnen we concluderen dat een van Pim`s belangrijkste selectiecriteria destijds bij het aannemen van zijn Butler niet was of hij goed kon afwassen maar eerder dat zijn achternaam op 77 uitkwam. (for those who really want to know: Nederland zelf was al die jaren zonder dat u het wist opgeteld 77 !!)
  Maar goed, verder met de hondjes.
  Het waren Cavalier King Charles. Let op, hier zien we weer die cc van Corpus Christi om de K = 11 = AA = Pim staan. (huisnummer 11)
  Pim was die AlfA en wist zich dus graag beschermd door die CC om hem heen. Reden waarom hij die hondjes OVERAL mee naar toe nam.
  Dit vastgesteld hebbende wordt de EXTRA hatelijkheid duidelijk van de gekozen executiedatum: 06.05.20.02 = opgeteld 33 = weer die door Pim gekoesterde CC !!!
  U zult inmiddels met mij eens zijn dat er dus aan het moordcomplot een langere voorbereidingstijd aan vooraf moet zijn gegaan om alles zo perfect -een Meesterwerk dus- in elkaar te knutselen.
  Dat impliceert dan ook dat de datum voor hen HEEL belangrijk was en dat die in overleg met derden tot stand moet zijn gekomen. Of mensen /planners op Medea-Park OF juist een Mol die Pim`s afspraken plande. In ieder geval wijst alles erop dat er breed en in meerdere besluitlagen aan de piramidetop consensus en samenwerking moet zijn geweest over het doodsvonnis, de voorbereidingen en executie van Pim !

 31. Aha, nog een bizar detail Guido.
  Ik zag net nog ergens een foto van een sigaar-rokende Pim.
  De Voorletters van de dader waren opgeteld 55 had ik al eerder aangegeven (V+V+D+G) en Pim was dus uiteindelijk ZELF de sigaar !
  Goh, das ook toevallig: SIGAAR opgeteld is 55 !
  Ze zijn geniaal ! (maar de naam mens niet meer waard lijkt me)
  Overigens hondje Carla was 35 = 15 = O.(verwinning) of 555.

 32. WEER iets vergeten: de hondjes samen opgeteld (77 plus 35) maakten 11.2 (weer die AlfA) en 11 x 2 = uiteraard 22 = gelijk aan de initialen van Pim (P + F = 22)
  En uiteraard was 2.00.2 = 22 OOK het moordjaar.
  God wat moeten ze die Pim gehaat hebben om er zo`n werk van te maken !

 33. Goh, als het allemaal niet zo bizar was zou ik er nog lol in gaan krijgen Guido.
  Pim`s laatste boek (puinhopen van acht jaar Paars) PAARS = (geheel toevallig !!)55 = VVD-G !) werd dus door hem gepresenteerd in Nieuwspoort op een door hem zelf gekozen datum, namelijk 13.03.20.02 dat is opgeteld die 38 van zijn voornaam, de 38 van dood opgeteld, de 38 van FIRE in het moordwapen, het lijkt haast wel alsof hij de dood aan het tarten/uitdagen was !
  Morgen meer over wat Pim ons nog allemaal voor boodschappen naliet middels zijn “kinderen” de hondjes Kenneth en Carla dus.

  1. Ik Jenne wil je hier even op wijzen,
   Je hebt het hier over een vermoord mens, pas op je tellen, voor je er te veel lol in gaat krijgen !

  2. Erik.
   In de wereld van de vrijmetselarij gebeuren inderdaad rituele moorden en ook hebben symbolen vaak een betekenis.
   De drie kruizen van Amsterdam bv,de X is de 24 ste letter van het alfabet en dat wordt door sommigen weer gezien als 2+4=6 en omdat er in het wapen van Amsterdam drie X en staan wordt de 6×3 gedaan en kom je op 666 uit wat het cijfer van het beest genoemd wordt.
   Een ander voorbeeld is bv deze verwijzing wat ook met moord te maken heeft en ook hier ligt de nadruk op het occulte.https://maudoortwijn.com/2016/09/18/de-moord-op-henk-opentij-en-mary-run-tegen-de-vrijmetselaars-meetlat/
   Hoe je het ook draait of keert als er al waarheid in zit dan is het gewoon een bizar spelletje wat gespeeld wordt maar ikzelf hou het graag bij feiten.
   Pim was een bedreiging voor de toenmalige machthebbers.
   Het gaat vaak om macht en geld en Pim stond op het punt premier van Nederland te worden en ook was hij tegen bv de aanschaf van de JSF en misschien wilde hij meer dingen die niet zo gewaardeerd werden door bepaalde lieden.
   Ikzelf moet wel eens aan de dood van Lady Di denken en zelfs dan kun je een gelijkenis vinden met Pim.
   Pim was dus tegen de aanschaf van de JSF en Lady Di wilde iets aan mijnen doen (omdat zij vond dat het teveel leed en doden veroorzaakte) wat natuurlijk niet in dank werd afgenomen door de fabrikanten van oorlogstuig.Ook rond haar dood hing een sluier van wazigheden en werd vermoedt dat er anderen bij betrokken waren.

 34. Guido.J. 31.5
  Ben te ver gegaan in mijn critiek, wil daar voor hier mijn excuses aanbieden, het was eigenlijk een uit het hart komende opwelling, op het toch vaak erge sombere geschrijf, ook de voortdurende critiek van sommigen met uit de lucht gegrepen aannames, op groepen mensen vind ik niet juist.
  Het was als een soort wake up call, onder vrienden bedoeld, maar blijkt als een trap onder de ballen te zijn aangekomen, en dat was allerminst mijn bedoeling, dus hier voor ook verontschuldiging gevraagt.
  Persoonlijk vind ik critiek onder vrienden, of gelijk denkenden dan zeker op zijn plaats, anders wordt het al snel lauwe pies. Je kunt niet altijd maar applaus verwachten, als je je nek uitsteekt, dat moet toch duidelijk zijn. Ik hoop dat ik met deze reactie mijn loyaliteit aan deze site betuig en ook aan Guido.J. en zijn team, vriendelijke groet Jenne

  1. Dank Jenne, geaccepteerd. ‘De hand bijten die je voedt’ zeggen ze dan. Lekker goedkoop toch; elke dag het hoogste woord, beetje de ‘leader of the pack’ spelen en ondertussen ook de heuvel waarop je staat als ‘stronthoop’ karakteriseren..
   Never mind, opgelost, zand erover (en geen shit erop..!)

  2. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  3. Yfke Laanstra,

   De Site leiders bezigen vaak het gezegde, dat wat beweerd wordt meer zegt over je zelf als over de ander, de tegen partij, gaat in dit geval zeker op, jammer dat wel.
   Vriendelijke groet Jenne

  4. Yfke.

   Ik ken de commentaren van Jenne al sinds 2008/2009. Toen verscheen hij als veelvuldig bezoeker op de website Argusoog, waar ik zelf als redacteur, schrijver/moderator bij betrokken was. Daarna nam ik zijn commentaren een tijdje waar op de website Bovendien.com.

   In al die jaren heb ik steeds weer dezelfde dynamiek tussen Jenne en andere reageerders waargenomen. Persoonlijk ken ik Jenne niet, hoewel ik hem best wel eens als mens zou willen ontmoeten, maar zijn reacties hebben veelal altijd dezelfde toonzetting, waar een beter weten en anderen afkraken uit naar voren komt. Mij noemt hij bijvoorbeeld vriend, maar breekt op velerlei manieren mijn artikelen af. Hij gaat daarbij niet werkelijk in op de inhoud, maar haalt er zaken uit waar hij heerlijk zijn zurig kritische plasje over heen kan sproeien. Hij kan dan weliswaar zijn verontschuldigingen aanbieden, maar gaat vervolgens op dezelfde voet verder.

   Dit is tot op zekere hoogte te tolereren en gezien Jenne’s leeftijd te accepteren, maar op een gegeven moment gaat hij over een kritische grens heen. Ik kan me de reactie van Guido dan ook zeer levendig voorstellen.

  5. Arend, gezien mijn leeftijd, nou zeg ik heb jouw al die jaren dezelfde derde rangs huilebalken muziek horen verkondigen, je schiet geen cent op in je denken, ja natuurlijk blijf ik mij zelf, ik weet wat ik aan mij zelf heb, iets wat jij nooit bereiken zal, hier spring je je broodgever bij, om mij nog even na te trappen, kom op man, laat me met rust met je ouwe wijven praat.
   Jenne

  6. En beste Arend, waarom ik het beter weet, om dat mijn ontwikkeling een veelfout van die van jouw is, op mijn hoge leeftijd kun jij mij nog steets geen oor aan naaien, het is toch geen schande als je ontwikkeld bent en door hard werken bepaalde dingen bereikt hebt, soms heb ik het gevoel dat jullie een beetje jalours zijn, om dat je mij qua leeftijd en levens ervaring nooit meer in kunt halen, maar je weet hoe ik het bekijk, en ga verder sans rancune, in de mensen een welbehagen, Jenne

  7. Jenne please… Hoe kun jij beoordelen of iemand wel of niet hard gewerkt heeft? En trouwens, wat is de waarde van hard werken? Dan heb je geen tijd voor andere zaken toch? En andere zaken zijn ook van belang. Mij is geleerd rust, regelmaat en reinheid als basis voor harmonie.

  8. En nu nog even een pissed off reactie in het algemeen betreffende Nederlanders die zonodig elders hun vaderland verlieten om wat van reden dan ook en vervolgens wel op de nodige forums en facebook en wat al dan niet meer zich gaan bemoeien met de gemiddelde Nederlander die nog steeds in Nederland woont.
   Ik zie teveel, met name op Facebook, hoeveel buitenlandse Nederlanders hun bek vol hebben over Nederland; zich ermee blijven bemoeien…
   Ik zou zeggen, integreer in land van aankomst; net zoals we willen dat alle import het hier ook doet.

 35. Dankzij de namen die Pim heel bewust koos voor zijn twee C.avalier K.ing C.harles – hondjes kunnen we 15 jaar na dato nog zien WAAROM hij die hondjes overal mee naar toe nam en wat Pim elke dag weer las in hun namen;
  Om te beginnen -ik had het bijna over het hoofd gezien- de beginletters van C.arla en K.enneth. Christus Koning dus ! DAT was waarom de gelovige Pim had gekozen voor de beginletters C en K.
  Dan getalsmatig: C x K = uiteraard weer die 33 die -geheel toevallig !- ook de optelling was van de gekozen executiedatum van Pim.
  Uit ALLES blijkt inmiddels dat de complotbedenkers CONSEQUENT alle getallen die voor Pim ¨heilig¨ waren JUIST TEGEN hem hebben gebruikt bij het samenstellen van hun ¨perfecte¨ moord. (nogmaals de beginletters van De Perfecte Moord zijn OOK 33 !)
  Maar goed verder met wat de hondjes ons kunnen vertellen dus;
  CARLA & KENNETH;
  LAKEN (van) CR. HATEN !
  KRETA ! LACHEN !! (waarschijnlijk had Pim daar hele goede herinneringen aan of ging hij graag naar Kreta)
  AKTEREN ! (voor de camera en journalisten) LACHEN !!
  AL TENACH KEREN ! (alle aanhangers van de Joodse Bijbel, de Tenach een halt toe roepen /keren)
  AA (AlfA)(zal de) KNECHT LEREN !!
  CH.(ristus) NAAKT (is op komst) L.(eider) EREN !
  EER ! ALA KNECHTEN !! (vul die zelf maar in)
  En last but not least: EEN KATER !!! LACHEN !! (hondjes zien kat etc. en uiteraard hield Pim meer van Katers dan van poezen)
  Tot zover een terugblik in de denkwereld en nalatenschap van Pim en de boodschappen die hij als Meester verstopte in de namen van zijn ¨kinderen¨ zijn hondjes.
  In de volgende bijdrage de ontknoping van het Duivelscomplot dan wel Pim`s executie.

  1. Anna 41.11

   Zou zeggen bemoei je met je Eigen zaken, je weet helemaal niet het waarom van sommigen, en je weet ook niet wat er speelt onder deze Mensen.
   Vaak door omstandigheden, vrijwillig of gedwongen op vreemde plekken terecht gekomen, de diepe liefde voor je vaderlandje cq moederlandje blijft altijd aanwezig, en om te zien dat dit stukje herinnering zich aan het ontbinden is, als het kadaver van een dooie hond, is niet leuk, is meer als afschuwelijk te noemen, de oude door onze voorouders gekoesterde waarden te zien misbruiken, en overboord gooien, dit is geen evolutie, maar een verkrachting van, waar wij eens voor stonden.
   Ik ben hier volkomen geintegreerd, maar niet mijn hart, dat bleef in Nederland achter de duinen ergens achter.
   Jenne

 36. HET MOORDCOMPLOT – DE ONTKNOPING – A.
  Gisteravond viel plots het kwartje van Kok Guido.
  Ik wist dat ze ERGENS in dat hele V.M.-meesterwerk aanwijzingen hadden verstopt die klip en klaar naar de daders/bedenkers leiden.
  Vergelijk het maar met een Meesterschilder die trots zijn handtekening zet onder zijn prestatie.
  Zo doe zij dat dus ook. Ze laten ergens hun visitekaartje achter voor het nageslacht, de V.M.-geschiedschrijving en in dit geval ook om de ¨collegiale¨ medeplichtigheid te waarborgen. SILENTIO et FIDE !!
  Ik kom er op uit dat op enig moment DRIE kopstukken van DRIE partijen / V.M.-loges op een geheime plek (uiteraard) bijeen zijn gekomen en dat daar de knoop is doorgehakt: Barbertje moest hangen, zij moesten immers NL redden van zo`n verderfelijk figuur als Pim.
  Een Pim die tegen ALLES aanschopte wat hen heilig was en alle V.M.-codes met voeten had getreden.
  Qua planning moet het principebesluit voor de executie al voor 13 maart 2002 zijn genomen. OP 13.03.20.02 (opgeteld weer die 38 van Pim`s voornaam zelf) koos Pim dus om zijn boek ¨de puinhopen van…¨ te presenteren in Nieuwspoort. DAT was de absolute druppel voor hen en DIE presentatie startte dan ook de klok of het aftellen. Inclusief die datum tot en met de moorddatum is PRECIES 55 dagen !! Goh das ook toevallig precies die 55 die je krijgt als je de beginletters VVD-G optelt !
  Volkert moet dus al MINSTENS 55 dagen voor de moord zijn geselecteerd als diegene die de Beul zou mogen zijn en derhalve ¨het land¨ van zo`n onmens als Pim zou verlossen.

 37. HET MOORDCOMPLOT – DE ONTKNOPING – B.
  En laten we dus vooral niet vergeten dat -weer geheel toevallig- PAARS ook precies die 55 is. (begint allemaal net zo toevallig te worden als de kans dat u geblinddoekt in een keer een vijfcijferige kluiscode perfect goed intikt)
  Maar het gaat nog verder met de V.M.-rekenMeesters ! Vanaf de moorddag tot aan de verkiezingen bleven er nog negen dagen over.
  Die 55 dagen (boekpresentatie – aanslag) maal die 9 dagen (aanslag – verkiezingsdatum) = 4.95 dat weer maal: Goh das ook toevallig, is 38.0.
  Oftewel PIM = 38 = DOOD = 38 = dikke 0 voor Pim met de verkiezingen !!
  En een gezamenlijke -collectieve- dus breedgedragen beslissing van drie partijen dus. Van een van die partijen staan maar liefst drie letters in de initialen van de dader, van de andere partij twee letters en van de laatste partij een letter. Zo zou er nooit iemand de ander kunnen verlinken en er altijd aan herinnerd worden dat het een GEZAMENLIJKE executie en Gezamenlijk besluit was. NOG een diepere betekenis met dat 3,2 en 1 letters is in V.M.kringen dat 123 staat voor een nieuwe start, een fris begin en schone lei.

 38. HET MOORDCOMPLOT – DE ONTKNOPING – C.
  Een schone lei in politiek Nederland, maar dan uiteraard zonder populist, ¨vieze katholiek¨ en ook nog eens homo Pim !
  Maar zoiets kunnen ze toch niet maken in beschaafd Nederland ?? ZIJ, zij kunnen ALLES maken (en ook weer breken) De enige voorwaarde is om er mee weg te komen. Bedenk goed dat dit de mensen zijn die elke dag beslissen over de levens van anderen, die militairen uitsturen die omkomen, die eigen burgers bespioneren, in wapens handelen, etc. etc.
  Een mensenleven is voor hen slechts een offer voor de slacht, een slacht-offer dus.
  Dus ga ik nu zeggen op welke drie partijen ik ben uitgekomen ? Nee, dat ga ik dus niet zeggen. Dat is in Nederland niet goed voor de gezondheid gebleken in deze Rechtsstaat waarin iemand die een populaire boodschap verkondigt niet zo lang meer Recht Staat….
  En een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde grafsteen.
  Vanmorgen heb ik dan ook al mijn bevindingen en conclusies op een website in slaapstand laten parkeren en betaald voor de komende tien jaar.
  Mocht ik voortijdig bij Pim of Theo op de koffie gaan dan zullen anderen de site activeren.
  Aan Guido kan ik alleen adviseren om alle bijdragen aan zijn artikel in het artikel te verwerken, dan wel alles goed op te slaan of uit te printen, of er een boek over te schrijven want zo dicht als nu zal men niet gauw meer bij de ontknoping, en de daders, van HET MOORDCOMPLOT OP PIM FORTUYN komen.
  Nog een klein onthullinkje dan, en dat is waarom Pim zich zo graag Professor liet noemen terwijl hij die titel eigenlijk niet had.
  Ook Harry Mens kondigde hem altijd graag zo aan: Professor Pim !!
  Zoals ik al eerder zei was de optelling van Pim`s initialen P+ F =22.
  Precies dus ook de optelling van de P en F in Pro- Fes en met de twee SS`en had hij duidelijk ook die eeuwige 38- band van PIM opgeteld.
  S + S is immers 38, gelijk aan de beginletters van de door hem gekozen partijnaam: D+L+P+F. !
  Pim bedankt voor alles, ook ik was een van die sukkels die meeliep in de stille tocht voor jou, maar gelukkig is de oplossing van jouw gruwelijke moord / slachting nu al weer een stuk dichterbij 15 jaar na dato dankzij Guido`s en mijn research.
  Ik ga een borrel drinken op jouw nagedachtenis en die van Carla en Kenneth.
  Groet Erik.

 39. hoi Erik, jij hebt de gave om zaken in getallen te kunnen interpreteren. Maar niets daarin is toevalligheid of gepland imo.
  Het is voorbestemd. Je doet me denken aan Rick Olympic Zion. Naast getallen zag hij overal symbolen en optelsommen.
  Het is een unieke manier van het interpreteren van je omgeving. Het is allen reeds gecodeerd, genaamd fibonacci

  1. Weinig gave Sun. Het is niet meer dan puzzeltjes die anderen bewust in elkaar hebben gezet ontraadselen en dat kan iedereen als je het V.M.-systeem maar eenmaal snapt.
   Zelf heb ik helemaal niks met getallen maar ben natuurlijk ook niet blind of achterlijk. Als het qua kansberekening TOTAAL onmogelijk is dat dezelfde getallen telkens in een verhaal terugkomen, dan heeft iemand dat zo in elkaar zitten prutsen met een kennelijk oogmerk.
   Zo blijken er nog meer (hatelijke) grapjes met die DRIE in het Pimcomplot verwerkt.
   -Het DRIE-patijenstelsel
   -alle “goede” dingen komen in DRIE-en
   -Pim geboren in DRIE-huis. (de DRIE samenzwerenden zouden hem wel even thuis brengen)
   -laatste interview bij 3-FM
   -speciaal voor Pim: de Heilige DRIE-een-heid. M.a.w. zij waren de DRIE tegen EEN HEID(en)
   -de DRIE wijzen kwamen uit het Oosten.
   -de DRIE-kroon = de Kath. pauselijke kroon (op het werk)
   -de Nederlandse DRIE-kleur
   -de DRIE-hoek in de Piramide en V.M.-symboliek
   -de DRIE-tand
   -DRIE(na Pim`s dood) Koningen.
   Kortom, ALLES wat ze konden verzinnen is in dit haatcomplot verwerkt, daarom is het dan ook afgezien van de gruwelijkheid een Meesterwerk.

  2. Je zou het ook kunnen zien als een PSYOPS strategie om verwarring te zaaien. Ruis. In de VS zijn er 2.000 mensen in dienst van de NSA om enkel Soros zijn strategien uit te werken als psyops op het internet.

   Ik heb er ook wel eens over nagedacht om naar Rusland te verhuizen en dan mijn kennis en tijd aan te bieden voor 1 geode fles vodka per dag. Dan ga ik 200 psyops leiden elke dag 16 uur per dag.

 40. Helaas Guido, ik ben helemaal niets tegengekomen in dit dossier wat zou kunnen duiden op buitenlandse inmenging of CIA.
  Gewoon drie Hollandse mannen die spuugzat waren van flamboyante en in hun ogen arrogante populist Pim en hem een reele bedreiging vonden voor Volk en Vaderland. Lees: hun eigen overtuigingen, baantjes en toekomstvisie voor de maakbare heilstaat.
  En elkaar zaten op te hitsen dat alles rondom Pim en vooral zijn cijfers wel eens op the remake van Hitler zou kunnen duiden.
  Via andere wegen is mijn idee over dit illustere driemanschap, dat wel vaker in het geheim bijeenkwam, nog eens nadrukkelijk bevestigd en ja, zij hebben nadrukkelijk hun visitekaartjes nagelaten in de opbouw van het complot.(ze waren er dus trots op om hem uit te schakelen) Voor mij is de zaak kristalhelder alleen in juridische zin natuurlijk uitsluitend aantoonbaar als er zich nog ooit iemand meldt die destijds van de hoed en de rand wist.
  Hoe kwam de afspraak bij 3FM tot stand bijvoorbeeld, of wie haalde het wapen waarvandaan ? Of wie ronselde Volkert ? Met welke personen ging hij om ? Bij welke politieke partij zat hij ? Wie was de koele Meesterrekenaar op de achtergrond ? etc. etc.
  In ieder geval hebben we zaken omtrent Pim uitgevogeld die tot nu toe volstrekt onbekend waren en de richtingaanwijzers gevonden die naar de complotsmeders leiden.
  En nogmaals: Volkert was slechts het dwaalspoor en de vrijwillig akkoord gegane zondebok. (niet omdat hij een zonde pleegde, maar “zij” vinden het nu eenmaal zonde als er weer een goede bok geofferd moet worden voor hun goede zaak)
  Zoals Pim zou zeggen: C.C. !! Case Closed for now.

  1. Het zou ook als volgt gegaan kunnen zijn:

   AIVD gaat bij Volkert op bezoek. Zegt tegen Volkert dat zij voldoende bewijzen hebben dat hij bepaalde misdrijven heeft gepleegd. Onder andere de moord op een boswachter. Dus ze geven Volkert een keus. Pim Fortuyn vermoorden want ze weten via het NSA/CIA spionage netwerk al dat hij een hekel aan de man heeft. Hij moet dan 10 jaar zitten en krijgt 10 miljoen euro die hij voor zijn “goede zaak” kan gebruiken en ze beloven hem (Volkert) dat ze de NERTSEN FOKKERIJ in Nederland ook zullen verbieden (wat ook gebeurd is en Pim Fortuyn had nog wel gezegd dat er helemaal niks mis mee was met de Nertsenfokkerij).

   Ik denk dat ik er niet ver naast zit! (dit was mijn idee al heel lang trouwens, maar Nederland is niet belangrijk voor mij)

   Nou even over Holleder. Die beweerde vaak tegen zijn zussen dat hij een contact had binnen de AIVD. Ik denk dat deze AIVD man in Holleder een “useful idiot” had gevonden die hij makkelijk kon manipuleren om een X aantal onderwereld figuren om zeep te helpen. Het begon namelijk altijd dat Holleder hoorde dat “een bekende hem wilde vermoorden” (zeker van deze AIVD man gehoord!). Maar ja Nederland is niet belangrijk. Dit soort gesprekken voor ik altijd mensen bij de Gaasperplas als ik met mijn honden wandel en deze mensen beginnen zelf over Pim of Holleder. Nederland is niet belangrijk in mijn ogen. Niemand in Nederland.

  2. Erik Iedereen 47 en Genies of Death 47.1 :
   Ik verwijs naar mijn vorige reacties waar er wel degelijk een buitenlands spoor is. Ook in het boek van Ine Veen wordt hier in bedekte termen naar verwezen. De liquidatie van een man zoals Pim Fortuyn wordt beslist op supranationaal niveau. De uitvoering van deze liquidatie wordt dan ook toevertrouwd aan buitenlandse “vakmannen”, weliswaar met behulp van plaatselijke handlangers. Er mogen immers geen risico’s genomen moest het verkeerd aflopen. In dit laatste geval dient men immers naar duistere buitenlandse belangen te kunnen verwijzen. Wat er op nationaal niveau ook mogen beslist zijn, het is uiteindelijk het “International Crime Syndicate” dat beslist. Het waren immers de belangen van dit laatste “syndicate” die gevaar liepen. Deze belangen bestaan uit een complexe reeks factoren.(zie mijn vorige reacties). Voor een goed begrip is het ook interessant te kijken naar gelijkaardige liquidaties in het verleden. Een tip : de “kidon”!!!.

  3. Ik was nog iets vergeten over Holleder, de AIVD en Freddy Heineken. Die Freddy Heineken schijnt aan Holleder ooit zijn woord gegeven te hebben dat hij is zijn vrienden niks zou overkomen. Doch Freddy Heineken is overleden en kort na zijn overlijden begonnen de moordpartijen. Het zou dus zo kunnen zijn dat Freddy Heineken in zijn testament een opdracht heft gegeven aan de AIVD om Hollader en zijn makkers uit te schakelen. Freddy was een zakenman. En zakenmensen houden altijd hun woord. Dus Freddy Heineken kon natuurlijk niet tijdens zijn leven zo’n instructie tot wraak geven.

   Fyi (for your information).

   P.S. Als ik zeg dat Nederland niet belangrijk is dan bedoel ik daar altijd mee dat ik mij niet druk maak om wat er in Nederland gebeurd. Dat ik in principe ook geen enkele noodzaak zie om mijn ideeen te adverteren tenzij ik er heel veel zin in heb. De CIA heeft mijn favoriete blog nu al weer 30 uur geasaboteerd. Ze zijn zo bang voor wat ik te zeggen heb. Toedeledokie!

  4. P.P.S. Ik heb een DENK fout gemaakt (maak er minstens 50 per dag). Om in de lijn van Sub Rosa haar ideeen te blijven. Het zou ook heel goed zo kunnen zijn dat Freddy Heineken aan Holleder en makkers zijn word heft gegeven dat HIJ GEEN wraak zoekt. Doch Freddy Heineken maakt natuurlijk onderdeel uit van een KLEINE groep mensen die zichzelf als ELITE beschouwen. Het zou zo kunnen zijn dat DEZE groep wel degelijk Hollder en zijn makkers UIT DE WEG WILDEN ruimen doch dat Freddy Heineken dat heeft tegen gehouden. Zoals Sub Rosa verondersteld dat de liquidatie van Pimmetje ook is gegaan (eindbesluit op een hoger niveau). Op het moment dat Freddy Heineken overladen is kan deze “elite” dus wel over gaan tot de liquidatie van Holleder en zijn makkers door eenvoudige manipulatie van de een zwakke schakel in de ketting (in casu Holleder).

  5. Pim Fortuyn had twee speerpunten: afschaffing van de monarchie (hoewel hij wel onder de indruk van Màxima was) en de JSF (F35) niet aanschaffen. In een interview heeft Fortuyn laten doorschemeren, dat de vrouw die kantoor hield in paleis Noordeinde wat hem betreft haar biezen kon pakken. De avond voor de moord heeft hij de Amerikaanse ambassadeur Clifford Sobel nog bij hem huis in Rotterdam ontvangen.
   Op de foto bij het artikel maakt de toenmalige premier Wim Kok (1938 – 2018) met zijn handen een vrijmetselaarsteken, hoewel geen aanwijzingen zijn dat hij was aangesloten bij de vrijmetselaars. In 2003 ontving Kok zijn Deep State-geschenk: hij mocht aanschuiven bij de Bilderberg-conferentie bezocht in het Franse Versailles.
   Vrijmetselaar (+ ex-wapenlobbyist) Mat Herben is door de duistere krachten richting de LPF (Lijst Pim Fortuyn) gedirigeerd om deze onstuimig groeiende club, die een directe bedreiging ging vormen voor de politieke states quo, in de gaten te houden. Herben stond voor de tk-verkiezingen op 15.05.2002 ( 1 + 5 + 5 = 11) op plaats 22 van de kandidatenlijst bij de LPF. Als je de initialen van Pim Fortuyn (P + F) optelt, krijg je 22!
   In 1966 is vrijmetselaar Henk Zeevalking op zijn beurt geparachuteerd bij D’66 en precies 50 jaar later is dit kunstje herhaald door Thierry’s rebellenclub FVD op te zadelen met vrijmetselaar Theo Hiddema. Zeevalking was in het vechtkabinet Van Agt – Den Uyl (1981 – 1982) een onbeduidende minister van Verkeer en Waterstaat.

 41. Khadaffi heeft ook al gezegd dat de westerse wereld overspoeld zou raken met immigranten.
  Dit is allemaal gepland om disharmony te bewerkstelligen.

  NO ONE IS MORE HATED THAN HE WHO SPEAKS THE TRUTH
  PLATO.

 42. Het is ook interessant om te weten dat de roots van Pim vermoedlijk heel andere zijn dan die van de kabinetsleden en Geert W en de meeste andere leden van het parlement Dat parlement is dus heel cynisch wel een volksvertegenwoordiging maar geen bevolkingsvertegenwoordiging, zowel wat betreft afkomst als de politiek. Het is in strijd met het EU-verdrag. Dezelfde overheersing treffen we aan in Engeland, de VS, Canada, de Oekraine en nu ook Frankrijk met zijn Goldman Sachs Macron en zijn soortgenoten in het parlement.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.