Advertentie

11 het meestergetal? Het gekkengetal?


We plaatsen hier opnieuw een artikel  over het getal 11, een beschouwing van de hand van Herbert van Erkelens. Een stuk dat verder gaat dan het visuele, het Aards-materiële. De 11 wordt daarbij in relatie gebracht tot ons DNA…  11:11 en 11 zijn signalen tot ontwaken, een signaal dat we in feite naar onszelf sturen, om de herinnering naar ons ware doel op aarde te stimuleren. Het zien van de meestergetallen 11 in combinaties of alleen, is een bevestiging dat we op het juiste spoor zitten...

Dr. Herbert van Erkelens
Dr. Herbert van Erkelens

Dat is de mening van Dr. Herbert van Erkelens, wis- en natuurkundige én auteur van een aantal boeken op het gebied van energetisch-materiële verbindingen. Na het bestuderen van diverse bronnen voor zijn boek ‘De 13 tonen van de schepping’, komt hij ook tot dit inzicht.

Van Erkelens is daarnaast overigens o.a. ook werkzaam als docent Jungiaanse psychologie. Hier is zijn persoonlijk website, waar je meteen op het getal 11 terecht komt. (Overigens vind je op zijn site veel andere waardevolle informatie in dit kader)

In het stuk hieronder, dat regelrecht uit een ander boek komt, namelijk ‘Een cirkel doorbroken’, verwijst Herbert veel naar ene ‘Kryon’. Dat vraagt om een uitleg wie of wat KRYON is. Overigens schreef Herbert dit boek samen met Thea Terlouw.

Wie of wat is KRYON?

Toen ikzelf (GJ) voor het eerst over KRYON hoorde, was ik overweldigd; wat een ongelooflijke diepgang van onderwerpen werd door deze ‘KRYON’ belicht. Geen alles-weter en toch ook weer wel.. Maar in verbinding, met humor, met heel veel kracht. Hier was een betrokken ‘persoon’ aan het woord die liefdevol informatie deelde. Maar er was een probleem.. Nou, probleem..

KRYON is geen fysiek wezen, geen Aards ‘persoon’, ‘het’ is een soort engel, laat ik het zo noemen, of misschien wat wetenschappelijker gezegd: een bewustzijn zonder fysiek Aards lichaam. KRYON wordt gechanneled door Lee Carroll in de VS en de informatie komt op deze wijze al ruim 20 jaar tot ons. Het enige dat ik je kan zeggen, is dat ik de afgelopen jaren heel veel heb gehad aan deze info. Maar zoals altijd: JIJ BENT JE EIGEN REFERENTIE VOOR INFORMATIE DIE OP JE AFKOMT! (BE-)OORDEEL  ZELF!

De dertien tonen der scheppingHerbert schreef ook een prachtig mooi boek over de kracht van getallen, getiteld ‘De 13 tonen van de schepping’. Ik wens je een krachtige ervaring toe bij de confrontatie met deze fundamentele informatie..! Het is dus een stukje uit een hoofdstuk van ‘De Cirkel doorbroken’, dat o.a. over het getal 11 handelt. Helemaal onderaan kun je het volledige hoofdstuk dus uit dit boek als pdf downloaden.

x

* * * * * * *

De kwantumlagen van ons DNA

© Herbert van Erkelens/2009

X

Misschien is het gekkengetal 11 wel de ontbrekende schakel die ik zoek om een nieuwe wereld te vinden. De engel Kryon wiens naam numerologisch tot het meestergetal 11 reduceert is al enige tijd bezig de twaalf lagen van ons DNA met Hebreeuwse godsnamen te benoemen. Kryon geeft sinds 1989 zijn boodschappen door via het medium Lee Carroll samenwerkte. Een engel heeft geen geslacht, maar voor het gemak zal ik Kryon als een ‘hij’ aanduiden. Kryon is speciaal met wis-, natuurkunde en liefde verbonden en in die zin een collega van mij. Hij leerde mij spoedig anders naar de wereld te kijken. ~

Kryon, bron van informatie voor deze tijd.

Volgens Kryon is de mensheid als geheel op de goede weg. Want wij hebben in augustus 1987 een belangrijke mijlpaal bereikt. Volgens een oude voorspelling van de Azteken zou er vanaf 1519 een zeer duistere periode voor Midden-Amerika aanbreken. Inderdaad begon de Spaanse veroveraar Hernán Cortés in 1519 met een opmars door het huidige Mexico. Eeuwenoude beschavingen waren niet tegen het geweld van de conquistadores bestand. Lange tijd scheen duisternis te heersen over licht en waarheid. Maar in de nacht van 16 op 17 augustus 1987 waren de negen hellen van ieder 52 jaar voorbij. Toen werd het feest van de Harmonische Convergentie gevierd. José Argüelles, een specialist op het gebied van de Maya-kalenders, had daartoe in The Mayan Factor een oproep gedaan.

Over deze Harmonische Convergentie merkt Kryon op: “Op dat moment was er een peiling onder de Hogere Zelven van ieder mens op aarde. Aan het Hogere Zelf van ieder menselijk wezen werd gevraagd: ‘Ben je bereid om de veranderingen te maken in de energie die je hebt gecreëerd?’ Dit was de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat het werd gevraagd. Het antwoord was: ‘Ja’.

“We hadden voorafgaande aan het jaar 1987 een belangrijke stap gezet. We hadden met elkaar op aarde een energie gecreëerd die veel hoger was dan verwacht. Daardoor waren alle voorspellingen over een Armageddon, een naderende ondergang van de wereld, ineens waardeloos geworden. We hadden gekozen voor een ander verloop van de wereldgeschiedenis, een overgang naar een wereld van vrede. Blijkbaar vroegen de engelen zich af of we ook bereid waren de consequenties van dit nieuwe traject te dragen. Het antwoord luidde ‘ja’ en daarom begon Kryon met een heel team van engelen het magnetisch veld op aarde te veranderen. Dat was onder meer nodig omdat magnetisme een belangrijke rol in ons DNA speelt. Tot en met december 2002 is het team van Kryon daarmee bezig geweest. Er is nu een nieuwe energie op aarde, een nieuwe energie die ons onvermoede mogelijkheden voor spirituele groei biedt.

Een cirkel doorbroken, het boek van Thea Terlouw & Herbert van Erkelens

Maar dat is niet het enige. Want in november 2003 vond de planetaire samenstand aan de hemel plaats die de astroloog John Mirehiel de Harmonische Concordantie heeft genoemd. In september 2003 merkte Kryon daarover op: “Op de 8e en 9e november zal de Harmonische Concordantie de volgende stap na de Harmonische Convergentie zijn. Er zal een nieuwe peiling plaatsvinden en ik zal jullie vertellen wat de vraag zal zijn: ‘Geef je toestemming om je DNA veranderd te zien? Geven jullie toestemming, mensheid, in vrije wil, om de instrumenten beschikbaar te krijgen voor de spirituele wijziging van jullie DNA?’ We weten al wat het mogelijke antwoord zal zijn, want het is voor ons in het NU. Het zal Ja luiden.”

In die tijd was Kryon al begonnen de twaalf lagen van ons interdimensionale DNA te benoemen en de functie ervan uit te leggen. In september 2005 was Kryon gevorderd tot en met laag 10 en het was onzeker wanneer hij de naam en de functie van de overige twee lagen zou gaan onthullen. Daarom lag mijn boek over de dertien tonen van de schepping al bij de drukker toen ik in juli 2006 ineens in de gaten kreeg dat er op de website van Kryon enige informatie over de lagen 11 en 12 stond. Het bleek dat Kryon het hele schema van twaalf lagen op 17 juni uit de doeken had gedaan.

Meesterschap

Wat betekent 11? Kryon is zelf intiem met het getal 11 verbonden. Als je het Engelse alfabet omzet in cijfers, via de regel A = 1, B = 2, …, Z = 26, vind je dat de naam Kryon uit vijf cijfers bestaat die bij elkaar opgeteld 83 leveren en numerologisch reduceren tot 11 (8 + 3). Dit getal 11 geeft het karakter van Kryon weer. Numerologisch gezien is 11 een meestergetal dat een bijzondere betekenis heeft los van het feit dat het als 1 + 1 reduceert tot 2.

Solara noemt 11:11 een signaal tot ontwaken, dat we naar onszelf hebben gestuurd, een herinnering aan ons ware doel op aarde. Het zien van de meestergetallen 11:11 zou een bevestiging zijn dat we op het juiste spoor zitten.

“Een Grotere Werkelijkheid wordt in jullie dagelijks leven binnengebracht. De aardworm kijkt eindelijk omhoog naar de sterren en wordt voor eeuwig getransformeerd; een versmelting tussen ons uitgestrekte, kosmische Zelf en ons fysieke lichaam.

De transformatie van ons DNA stelt ons tenslotte in staat om een leven met een hoge vibratie te leiden en totaal in de werkelijkheid te leven.”

11 heeft bij Kryon zelfs een betekenis die lastig in het Nederlands is te vertalen: passende verlichting (appropriate enlightenment). Het gaat om een verlichting die passend is of op een geschikt moment komt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de schok van de elfde september 2001 die door de Amerikanen als 9:11 wordt geschreven: “De 9 is het getal van voltooiing en wanneer je 9 en 11 samenbrengt, zoals in 9:11, krijg je de voltooiing van passende verlichting. Wij hebben eerder over die dingen gesproken. Zelfs de grootste tragedies uit jullie tijd, degene die in jullie profetieën niet voorspeld waren, waren diepgaand in de verschuiving van energie die zij in jullie land en op aarde teweegbrachten. Zij lagen op schema en kwamen, op hun eigen manier, op het geschikte moment.”

Kryon noemt verder de 11:11 code die onder meer op digitale klokken als 11 over 11 zichtbaar is. Op 11 januari 1992 werd een code aan het magnetische systeem rondom ons DNA doorgegeven. Wij hebben daarvan niets gemerkt, maar ons lichaam weet wel dat er een belangrijke deur is opengegaan. Hierbij verwijst Kryon naar de geschriften van Solara, een vrouw die op Hawaii woont. Vanwege haar naam en haar woonplaats zou je een verbinding met het oude Lemurië kunnen vermoeden. Solara beschrijft zichzelf als een onverschrokken onderzoeker in het Onbekende die daarheen gaat waar weinigen voor haar durfden te komen, namelijk in onontdekte, subtiele rijken van het Onzichtbare.

Volgens Solara is 11:11 een signaal tot ontwaken dat we naar onszelf hebben gestuurd, een herinnering aan ons ware doel op aarde. Het zien van de meestergetallen 11:11 zou een bevestiging zijn dat we op het juiste spoor zitten.

Op haar website legt Solara uit: “Een Grotere Werkelijkheid wordt in jullie dagelijks leven binnengebracht. De aardworm kijkt eindelijk omhoog naar de sterren en wordt voor eeuwig getransformeerd. Er vindt een versmelting plaats tussen ons uitgestrekte, kosmische Zelf en ons fysieke lichaam. Dit transformeert ons DNA en stelt ons tenslotte in staat om een leven met een hoge vibratie te leiden en totaal in de werkelijkheid te leven.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wil je een kijkje nemen op de enorme website van Solara, specifiek over het 11-fenomeen, klik dan HIER.

De deels Nederlandstalige site is een waar paradijs voor truth-seekers…!

Hier kun je naar een YouTube kijken, die een channeling bevat van KRYON door Lee Carroll. De feitelijke informatie begint bij 4:00 minuten. Het filmpje wordt in een meditatieve vorm gebracht.

Om het hele artikel te lezen, raad ik je aan om de pdf met het verhaal van Herbert van Erkelens te downloaden. kwantumlagen-en-11-11-herbert-van-erkelens

Hier nog een stuk over 11:11 van Frank Hoogerbeets.

Hoewel Herbert de tekst van dit artikel heeft bewerkt, is het terug te vinden in het bijzondere boek  ‘De Cirkel doorbroken’, dat Herbert schreef samen met medium Thea Terlouw. Hier meer informatie over het boek.

52 gedachten over “11 het meestergetal? Het gekkengetal?

 1. Want to Know Nederland schiet behoorlijk ver door in het New Age gebeuren, iets wat bij de moedersite Want To Know Amerika niet het geval is.

  Op deze manier ga je voor eigen parochie preken en is er van het informeren buiten die gemeenschap geen sprake meer.

  Gaan jullie ook eens op de occulte of esoterische insteek informeren?

  1. Nog een leuke insteek om vooral jezelf over te informeren, wanneer projecteer ik iets vanuit mijn eigen belevingswereld op een situatie, of een ander.
   Dat gaat vaak ongemakkelijk diep en er komt geen eind aan maar is voor mijn gevoel toch erg waardevol.
   Ik ben nou aan het ascenderen van vleesgeworden projector naar mens.
   Geweldig fascinerend proces is dat, je blijft je verbazen! 🙂

  2. Mijn grootste synchroniciteit met getallen vind ik bij de PIN-automaat. 00.00 op het uitleesvenster.

   Ik las net een verhaal over een schaap en een wildrooster en synchroniciteit. Schapen schijnen de 20cm ruimte onder het rooster als oneindig te ervaren. Maar één van hen trok de stoute schoenen aan, of werd gedwongen om de oversteek te maken, dat was niet vermeld, met als gevolg dat al haar familieleden, van diezelfde specifieke soort, waar dan ook ter wereld, binnen korte tijd daarop haar voorbeeld volgden!
   Alsof ze allemaal aan hetzelfde infuus liggen.

   Volgens mij herken ik dit proces…

 2. Hoi Aaron, heb je de site van Fred Burks gezien, die achter PEERS zit. Het gaat uiteindelijk om jezelf te bekrachtigen Aaron. Probeer de vakjes eens los te laten. Een huis is toch ook eens afgebouwd. De steigers mogen dan weg. Wat jij bedoelt met ‘insteek’ is mannelijke vormkracht. Natuurlijk moet die er zijn. Maar beperkt de inhoud. En misschien is er wel een dusdanige grote inhoud, dattie nergens in past.. ;-)) Dus geen ‘insteek’ bij WantToKnow, want mijn vraag is dan: “Waarin?” Zonder je op woorden af te rekenen oid. DANK voor je reactie! Maar wat vond je nou van het stuk. Zie jij wel eens 11-en…? Misschien ben je gewoon zelf ook een 11..

 3. Guido,

  11:22, 4096, zijn van die aparte getallen die telkens weer mijn pad kruisen en ik zal de laatste zijn om hier geen waarde aan te ontlenen.

  Zegt de ene dat dit betrekking heeft op het ascensie proces, de gemiddelde psychiater zal je weten te vertellen dat dit hoogstwaarschijnlijk een schizotypische persoonlijkheidsstoornis is.

  Het punt wat ik wil maken is dat de pretenties van W2K NL niet stroken met:

  B. De inhoud van W2K USA.
  A. Jullie eigen “mission statement”

  “WantToKnow.nl/.be bestaat uit een aantal nieuwsgierige mensen dat zoekt naar antwoorden over wie we zijn, wat er gebeurt in de wereld en wat we eraan kunnen doen om onze wereld leefbaar te houden en nader tot elkaar te komen”

  Mensen die al weten vinden veel herkenning in numerologie.

  Mensen die niet weten, maar graag willen weten en op zoek gaan, zullen geconfronteerd worden met zaken die buiten hun voorstellingsvermogen liggen. W2K artikelen zoals “11:11” en “informatie over 2012” zijn hier voorbeelden van.

  Dan kunnen we toch niet meer over “informeren” spreken maar haal ik weer het “preken voor eigen parochie aan”.

  “For those Who Want To know” interpreteer ik op jullie site eigenlijk als “For those Who Already Know”.

  Als je werkelijk wilt informeren, kies dan voor een algemenere benadering.

  De huidige toonzetting van W2K zal onwetende mensen doen besluiten W2K links laten liggen of een meewarige, lacherige reactie ontlokken.

 4. Het lijkt me vreselijk als mensen me links gaan laten liggen en ‘lacherige reacties’ zijn volgens mij nog veel erger. Maar het meest verschrikkelijke lijkt me Aaron, dat ‘onwetende mensen’dit allemaal met me gaan doen..
  Zoekt niet iedereen de dingetjes die hen aanspreken Aaron? Dat doet écht iedereen. En waar vind je die dingen? Op de meest vreemde plaatsen. Dus ook op WantToKnow.nl Dank voor je bezorgdheid, maar het lijkt alsof je het ‘allemaal’ precies weet Aaron, maar deze website is voor mensen die gewoon willen weten. In lagen, in gevoel, in verstand. Geen pretenties, geen WantToKnow.info. Wij zijn wij. Het komt allemaal goed; no sweat! Dank voor je goede zorgen, but enjoy! Dat doen voorlopig meer dan 1000 mensen per dag op deze WantToKnow.nl

 5. bestemensen ik wil graag het adres en tel; no; van de hr;
  Erkelens om te vragen of hij een lezing kan geven bij ons,
  Paratel spirituele stichting te Denhaag Rossinilaan 130.
  2551mj te Denhaag.
  tel; 079.3230644.
  b.v.d chj. van Driel.

 6. 11:11 is geen teken van ontwaken, maar een teken van voorbarigheid. In runen 1 is I: Isaz. 11 is dan: IsazIsaz, welke betekend: “patience, patience!” het is een teken dat je er teveel bezig bent om de werkelijkheid te beïnvloeden en naar je hand probeert te zetten, pas dus op met mediums, omdat mediums tevens de werkelijkheid proberen te beïnvloeden. Mediums sturen iemand naar het licht of duisternis, maar alleen met jou toestemming (vrije wil). Er zijn ook mediums die toestemming van jou kunnen krijgen zonder dat je eigenlijk toestemming hebt gegeven. De media (Medea -> medium) zijn mediums. Alle media heeft een doel: manipuleren van jouw vrije wil, je een richting op te sturen zodat jij een keuze maakt uit vrije wil (net als Lucifer, die als medium Eva verleidde) Eva maakte de keuze, niet Lucifer, noch God.

  1. michael. zo te horen zit jj nog behoorlijk in de oude energy.maar het is al heel fijn dat je hier bent.alleen wil jj ook ons manipuleren door met bijbelse angsten aan te komen.lucifer en dat soort lieden.en dan op een christelijke manier toegelicht.laten we stoppen met elkaar allerlei angsten aan te praten.we hebben lang genoeg in angst geleeft.laten we elkaar op beuren en toespreken met positieve woorden.laten we ons intentie en al wat in ons is op het positive storten.moet jj eens opletten hoe gauw iedereen lucifer en weet ik veel welke bijbelse deugnieten we dan snel vergeten zijn.peace.

 7. Dat goldt dan vast niet voor mijn ex,(een teken dat je op het juiste spoor zit) , hij kreeg nl. een hefige psychose op 11-11 en daarna is zn leven nooit meer het zelfde geworden en lijdt hij aan schizofrenie.
  Dan heb ik meer een gevoel bij deze zin van Michael:
  “11:11 is geen teken van ontwaken, maar een teken van voorbarigheid. In runen 1 is I: Isaz. 11 is dan: IsazIsaz, welke betekend: “patience, patience!” het is een teken dat je er teveel bezig bent om de werkelijkheid te beïnvloeden en naar je hand probeert te zetten.”
  Hij was destijds nl.ook heel erg bezig met magie en zaken en mensen naar zijn hand proberen te zetten…..
  Maar waarschijnlijk heeft iedereen een ander gevoel bij bepaalde getallen.Voor mij is 11-11 echter een nare herinnering geworden.

 8. De 11
  Dit Cijfer elf zit eigenlijk in ieders Zelf.
  Dit is nu een Holistisch Yin-Yang getal.
  Een Zijaanzicht van een complex Holon geval.
  Afbeeldend een pictogram van elke bron of stam.
  Het getal van eenheid of een breuk, soms niet zo leuk.
  Vele meningen heb ik er al over gelezen over dit speciale cijferlijke Wezen,
  Getallen zijn poorten, met vele realiteiten in dimensionale Soorten.
  De Meesterlijke “Gek” heeft soms een weet v/d Morfogenetische omtrek.
  Feitelijk een buitenaards irrationeel gegeven wat nog niet helemaal is begrepen.
  Wat logisch is in dit Rationele zijn, maar er is meer dan deze schijn domein.
  Dit bespleten eenheids getal Wenkt naar Uw 2 zielen in Uw Aards-Menselijke Mal.
  Elk Mens heeft een dierlijke en een Geestelijke Ziel, kruisigend de 11 is de basis van een ChakraWiel.
  Nu hou ik op met dit ge/Rap-tiel voor basis-pauze in mijn dierlijke ziel.
  Nogmaals De of Het 11/Elf kan zijn een gevaarlijk Wezen, ik hou meer v/d Negen.
  http://www.youtube.com/watch?v=HQal-lJrSLI

  1. 11; Heya Elf?

   Elf; Yeah 11!

   11; Heb je een Gewelf?

   Elf; Wat denk je Zelf?

   11; Moment? Ik vraag het even aan Mezelf!

   Elf; Doe je de groeten aan Onszelf?

   11; Dat doet het maar in zichzelf!

   Elf; Hoezo? Ben je boos op Jezelf?

   11; Nee? Maar Onszelf ben jij zelf!

   Elf; Hmmm? Dat staat op Zichzelf?

   11; Hoe zit dat nou met dat Gewelf?

   Elf; Ik sta open voor mijzelf dus heb jij ook geen Gewelf!

   11; Dat hebben we mooi geklaard met Onszelf!

   http://www.youtube.com/watch?v=_qPc70Ef_nY

 9. 11? was een getal dat in de oudheid, wat volgens de kaballa een meestergetal was. In deze tijd vervalt dit getal wat meer evenals 222 en 333. Het andere rekensysteem, telt de 11 niet eens meer mee, evenals de 22 en 33.
  Nu praten we vaak meer over getallen 111 t/m 999 ondat we in zo’n enorme veranderingsperiode zitten. Of 11 met het getal van het DNA verbonden is, betwijfel ik ook??? Was dit niet het getal 12? b.v. het bestaan van de 12 strengen ofzo? Ik hecht niet veel waarde aan 11, beetje zwart- wit er zijn nog zoveel meer getallen, die een belangrijke betekenis hebben….

  1. Yeah Mooi neergetyped Jopy Alle getallen heb zo hun loopie.
   De grootste kolder in ons denkende zolder
   Is dat we van een aannemelijkheid iets maken als een Absoluutheid.
   Mens waant zich “Soms” dat intelligentie belangrijker is dan Emotie.
   I.Q. en/of E.Q. staat vaak meestal in onbalans in het hier en nu.
   Maar goed dat er een crisis is dan leert iedereen deze verbintenis.
   Do you Feel? deze zwakte in de spirituele archilleshiel? 😉

   http://www.youtube.com/watch?v=cYGp5shqLZg&feature=related

 10. In de tarot staat de hoogepriesteres, of in andere woorden intuitie tussen de twee tegenstrijdige pilaren van goed en kwaad; Jachin en boaz (zie het nummer boven de kaart = 11). De pilaren Jachin en Boaz worden besproken in Masonic secrets: http://www.youtube.com/watch?v=2K-SDclag3k&feature=related

  De pilaren zouden de schijn der illusie handhaven en de Nexus zo uit het zicht houden. De Nexus is het hart van onze “ruimte/tijd”. De onbewuste en toenemende aandacht voor het 11 fenomeen zou wel eens te maken kunnen hebben met een verstoring of verandering in de Nexus. Tis maar een ideeetje natuurlijk…

  1. De Nexus is qua vorm gelijk een zandloper of een eindeloze gang met deuren. Een zandloper kan je omdraaien als die op raakt. Dus ik neem aan dat het geen breuk betreft. Eerder het keren van de tijd/ruimte illusie. Dus; van donker naar licht (cq verlichting?). Maar alles kan natuurlijk!

   *als ik het niet geloof hoeft het nog niet niet waar te zijn*

  2. *als ik het niet geloof hoeft het nog niet niet waar te zijn

   Als ik het wél geloof bestaat de kans dat waarin ik geloof niet waar is. je kan immers niets uitsluiten: Waarheid niet en bedrog niet. Illusies daarentegen zijn als zodanig wel herkend en erkend. Terug bij af.

 11. Al heel lang ervaar elke dag het zien van dubbele getallen of dubbele gebeurtenissen. Soms denk ik wel eens dat ik ziek ben, maar diep van binnen voelt het niet zo en vraag ik me af waarom dingen gebeuren. Vaak wil ik naar mijn hart luisteren, maar voel me hierin tegengehouden. Als ik de wereld door mijn ogen zie vraag ik me af waarom we zo moeilijk doen en weer eens meer gaan genieten van alles of ik spreek ik nu voor mezelf. Waar moet ik mijn aandacht leggen en waar is rust?

  1. Heya Luitzen, It’s all in you!

   Koop een luit en speel de Zen of werk je liever met een breipen?

   Och Gij Mens Weet Gij wie Gij eigenlijk bent
   Beseft Gij Uwen Afkomst Gij die alsmaar rent
   Wordt eens wakker Toe ontdek eens wie U Bent.
   Kent Gij Uwen kunnen, door het doen waardoor U zendt

   Och Gij heerlijk mens Gij prachtig wonderlijk Godenkind
   Luister goed naar deze woorden en ontdek de magische hint
   Voel en hoor Uw Hart eens kloppen Uw Bloed De Geesteswind
   Vertel en luister naar Uzelfen wat U daar werkelijk van vindt

   Och Gij kind, Wonderkind van het grote Al Geheel
   Gij zoon of dochter, kind van meer en nog zoveel
   Gij spruit van deeltjes groot of klein neem Uwen deel
   Gij die Het gegeven is weet wat stuk is en Heel

   Och Gij Wezen Gij die is en blijft in Het waarachtig eigen Zijn
   Gij die doorgewinterd is in het doorvorsen van Uw eigen pijn
   Gij die over uwen eigen grenzen moet expanderen toe trek geen lijn
   Gij die ontdekken zal en bemerken mag dat er is geen mijn of dijn.
   Budhy

   http://www.youtube.com/watch?v=5uovFeeTvG0

 12. Ach elk nu, beeft weer andere trillingsgetallen, afgestemd op situatie’s, emotie’s, persoonlijke trillingen enz! Blijf niet zo steken bij een getalletje 11. Alles verandert zoooo snel! Situaties kun je wel uitrekenen, waardoor je andere inzichten krijgt. Je communiceert dan met getallen, op niveau van wijsheid en inzicht, dat voor iedereen in zijn of haar nu weer anders is! Een uitkomst met b.v. een getal 2 kan dan net zo belangrijk zijn!

 13. De wiskundige Michael S. Schneider zou een boek over de cijfers 1 t/m 12 schrijven maar begreep helemaal niets van de 11. Daarom beperkte hij zich tot 1 t/m 10 en verwerkte de informatie over de 12 in het hoofdstuk over de 6.
  Pas na de uitgave van ‘A Beginner’s Guide To Constructing The Universe’ viel bij hem het kwartje mbt het getal 11. Van zijn site:

  “11: The Passageway

  The number eleven is quite a mystery. References in sacred literature, philosophy, art and architecture are rare and obscure, but they do exist.
  It was considered to tresspass beyond 10, but incomplete approaching 12. Resembling the principles of the number 2, of which it is a lower form, 11 represents a door, tunnel or passageway, not only between the realms represented by numbers 10 and 12, but appears as the number of days of the Babylonian New Year’s Festival (the door between years), as the link between the Chinese Magic Squares of Heaven and Earth, as Egyptian bread offerings, in many Islamic references, and is important in the history of measure. To where does this passage lead us?”

  http://www.constructingtheuniverse.com/geoman.htm

 14. Hallo. ik zie al jarenlang en dagen achterelkaar het getal 11:11! Kann aub mij iemand vertellen wat voor boodschap het is en wat ik ermee moet doen?

  ALvast bedankt.

  Groeten

  Asha

 15. Hallo allemaal,

  Ik ben op 11-11 om 11:11 in een ruim van een schip gevallen. ik had 11 breuken en kneuzingen en kwam de 11e dag uit het ziekenhuis.
  zo zijn er meer dingen gebeurt die met het getal 11 te maken hebben. heeft di ook een betekenis?

  Groeten,

  Cor

 16. Om even de discussie over het getal 11 weer aan te wakkeren.
  Het is vandaag 17-07-2014, de dag dat het vliegtuig van Malaysia airlines is neergestort.
  Tel dit bij elkaar op en het getal wordt 22, deel dit door 2 en ook dan krijg je weer 11.
  Is dit een ongeluk of weer een “bewuste” actie?

  1. @monika,

   22 is het getal van de “bouwmeester”, 11 is het getal van openbaring en inspiratie en inderdaad komt ook het getal 7 hier veelvuldig voor, 7 is het Heilige getal.
   Er worden klaarblijkelijk meerdere symbolische betekenissen gebruikt.

   Wat zou dan het “grote plan” achter de schermen zijn?

  2. Anna, gelukkie dattie dan niet boven Zevenaar, Zevenhuizen of Zevenbergen is neergestort.:roll:

  3. Robert,
   ik weet niet precies wat het ‘grote plan’ inhoudt, alleen dat de intentie geen goede is…

  4. Monika, ’t is maar net aan welk “groot plan” je je aandacht aan schenkt. Het “groot plan”waar ik m’n aandacht aan schenk voelt wel zuiver ( de intentie er achter). Overigens, de betekenis van dubbele getallen zouden we in mijn visie niet met ons denken moeten willen verklaren. Gewoon de grootsheid en magie erachter ervaren, niet meer en niet minder 🙂 In mijn leven kwamen vaak dubbele of 3 dubbele getallen op mijn pad ter bekrachtiging van iets. Als die getallen op mijn pad komen, versterkt het mij in bewustwording.

  5. Robert 23.3, 7 is een heilig getal, inderdaad. Even een relatie leggen met de MH17. Kijk naar het volgende youtube filmpje met een presentatie van 1 van de passagiers van de MH. Exact op 7:00 minuten van het filmpje komt ze met haar en voor mij Universele Boodschap.

   http://www.youtube.com/watch?v=CJ0WhWLXsIE

 17. Ik kom dagelijks het cijfer 11 tegen. Ik heb me steeds afgevraagd wat dit te betekenen had. Sinds 3 1/2 jaar ken ik mijn tweelingziel en ik zag tot mijn verbazing dat hij op zijn nieuwe auto op de nummerplaat het getal 443 heeft staan, dus ook 11. Is hierin een link te leggen. Zou dat de energie van ons samen kunnen zijn?

  1. Lees de tag van Herbert van Erkelens eens bij dit artikel 😉

   Kryon noemt verder de 11:11 code die onder meer op digitale klokken als 11 over 11 zichtbaar is. Op 11 januari 1992 werd een code aan het magnetische systeem rondom ons DNA doorgegeven. Wij hebben daarvan niets gemerkt, maar ons lichaam weet wel dat er een belangrijke deur is opengegaan. Hierbij verwijst Kryon naar de geschriften van Solara, een vrouw die op Hawaii woont. Vanwege haar naam en haar woonplaats zou je een verbinding met het
   oude Lemurië kunnen vermoeden. Solara beschrijft zichzelf als een onverschrokken onderzoeker in het Onbekende die daarheen gaat waar weinigen voor haar durfden te komen, namelijk in onontdekte, subtiele rijken van het Onzichtbare. Volgens haar is 11:11 een signaal tot ontwaken dat we naar onszelf hebben gestuurd, een herinnering aan ons ware doel op aarde. Het zien van de meestergetallen 11:11 zou een bevestiging zijn dat we op het juiste spoor zitten. Op haar website legt Solara uit: “Een Grotere Werkelijkheid wordt in jullie dagelijks leven binnengebracht. De aardworm kijkt eindelijk
   omhoog naar de sterren en wordt voor eeuwig getransformeerd. Er vindt een versmelting plaats tussen ons uitgestrekte, kosmische Zelf en ons fysieke lichaam. Dit transformeert ons DNA en stelt ons tenslotte in staat om een leven met een hoge vibratie te leiden en totaal in de werkelijkheid te leven.”

 18. Kyron is een demon, komt als een engel des lichts maar is een dwaling om mense voman de Waarheid weg te doen zuigen. Die Waarheid is enkel en alleen in Yeshua, Jezus- Zoon van God.

  1. Dacht ook zoiets!
   Iemand stuurt me steeds raadsels en afbeeldingen van het nr 11.
   Wat moet ik ermee?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.