Advertentie

‘Gladde glibber Bolton’ ging wereldoorlog starten..?!


De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!

x

‘Gladde glibber Bolton’ wilde

wereldoorlog starten..?

2019 © WantToKnow.nl/be

x

John Bolton heeft voorlopig nog weg kunnen komen met zijn uiterst gevaarlijke manipulatie. De zogenaamde ‘national security advisor’ (let op het woord ‘security’!) liet vorige zondag 5 mei een aankondiging uitgaan, waaruit moest blijken, dat het Pentagon (US defensie) bezig is een troepenmacht op te bouwen in het Midden Oosten, (met lucht- en landmacht) om ‘een mogelijke, niet nader te noemen dreiging het hoofd te bieden’.. Daarbij liet hij onverbloemd een waarschuwing uitgaan naar Iran, alsof dat land een of ander straatschoffie is, dat het ‘dient op te passen voor vergeldingsaanvallen van de VS’, wanneer dit land (Iran) buiten de pot piest.. Tjonge jonge, wat een dapper dodo, die ome John Bolton.

En dan deed hij in die verklaring, iets compleet ridicuuls.. Hij vertelt wat de VS NIET van plan is.. Tja, als je daarmee begint, kun je de hele dag wel verklaringen uitgeven toch? Dus is het van belang goed te bedenken, wat hij feitelijk zegt dat hij WEL van plan is.. Juist, de situatie héél erg op scherp zetten, zodat de trekker elk moment overgehaald kan worden.. Dit is die zin uit zijn verklaring (HIER)

“The United States is not seeking war with the Iranian regime, but we are fully prepared to respond to any attack, whether by proxy, the Islamic Revolutionary Guard Corps, or regular Iranian forces.”

vert. ‘De VS is NIET bezig een oorlog met Iran op te starten, maar we zijn volledig voorbereid op een aanval, vanuit een verklaring, via de Islamitische Revolutionaire Garde, of via een regulier aanval van het Iraanse leger.

Een écht onzinnige verklaring, zonder ook maar één aanwijzing oid te geven, over wat dan die dreiging is, is de schreeuw van een bijna desperate man, die kennelijk deze boodschap dient te verspreiden als onderdeel van de instructies/plannen van ‘hoger niveau’. En we weten, in het kader van doelwit Iran, waar deze instructies dan vandaan zijn gekomen.. Een nieuwe beweging om de basis te leggen voor een gewapend treffen met Iran, waarbij Iran bij wijze van spreke maar een scheet hoeft te laten, om aangevallen te worden.

Bolton de leugenaar, oorlogshitser…!?
En precies zoals oorlogen de laatste jaren gestart zijn, zal ook dit weer gebeuren met een regelrechte valse-vlag-aanslag, waarbij Iran de schuld zal krijgen en ‘aanleiding gegeven heeft’ om deze ‘vergelding’ te doen. En dan natuurlijk Iran nóg verder uit zijn tent lokken, zodat een totale oorlog kan losbarsten. John Bolton, John Bolton, wat ben je toch een oorlogshavik.. Spreken over een schijnbare dreiging en daarvoor een vliegdekschip laten opstomen en de ambassade in Irak vrijmaken..? Als Iran gaat aanvallen, doe je dat dan op een partij, die al zijn wapens al op jou heeft gericht..? Geef je dan aanleiding tot het TOTAAL vernietigen van je land..?

De laatste berichten die uit de VS komen, tonen overduidelijk aan, dat de inlichtingen waarop Bolton zich zou baseren, werkelijk geen enkele nieuwe informatie bevatten, die zijn gedrag goed keurt. Met andere woorden: er is sprake van één groot gepland toneelspel van dhr. Bolton, die kennelijk min of meer, buiten president Donald Trump heeft gehandeld.. Daarentegen..! Het is klaarblijkelijk duidelijk voor ingewijden in de VS, dat Israëlische nationale veiligheidskopstukken, een sleutelrol hebben gespeeld in het creëren van zogenaamd inlichtingen, die Bolton als een waakhondje-met-snor hebben doen blaffen..!

En ook de timing van het vrijkomen van de nieuwe inlichtingen, waarop Bolton zich beroept, tonen aan dat zijn claim van een aanval vals is..! Volgens de Wall Street Journal, was er de week voor de verklaring van Bolton absoluut geen sprake van enige (nieuwe) dreigingen, whatsoever.. En ook de NewYorkTimes liet iets dergelijks weten: “verschillende hoge defensie-functionarissen hebben laten weten, dat zelfs tot de vrijdag vóór de verklaring van Bolton, er geen enkele aanleiding was om de Amerikaanse troepen in de regio te activeren.”

Normaal gesproken is voor de mate waarin Bolton nu loopt te schreeuwen, krachtige informatie nodig, afkomstig uit actuele inlichtingen die zijn onderschept vanuit de Iraanse overheid bijvoorbeeld. En dan nog het meest belangrijk: uit een HOOG BETROUWBARE BRON binnen deze Iraanse overheid. Of het onderscheppen van communicatie vanuit Iran, die heel gevoelig ligt op dit vlak. Niet van dit alles; geen enkele nieuwsbron heeft laten weten, dat er sprake is van een dergelijke klasse van informatie, die het Witte Huis of het Pentagon bereikt zou hebben, en op basis waarvan dit geschreeuw van John Bolton gerechtvaardigd zou zijn..

MISLUKTE VALSE VLAG: De tankers die zouden zijn opgeblazen..
Kennelijk is er sprake van een reelrechte ONTMANTELING van de valse-vlag-operatie, op basis waarvan Bolton zijn gelijk had kunnen halen.. De aanslag inderdaad op de Saudische olietankers. Een aanslag die min of meer VOLLEDIG is mislukt.. Waarom horen we hier verder niets over..?? Is Bolton links en rechts ingehaald door contra-spionage, in casu eigen mensen uit de VS-diensten..?

Emeritus hoogleraar James Fetzer

Kort na Bolton’s statement, werden twee olietankers van Saoedi-Arabië beschadigd door een ‘sabotageaanval’. Eerder zou bij havenstad Fujairah al een poging zijn gedaan om vier vrachtschepen te saboteren. Volgens de VAE zijn er geen gewonden gevallen en is er ook geen olie gelekt. Was dat de reden om een vliegdekschip en bommenwerpers naar de regio te sturen?

Volgens een Amerikaanse politieke analist, was deze ‘sabotageaanval’ een geheime operatie, uitgevoerd door de Mossad en CIA, die tot doel had, om Iran in een kwaad daglicht te stellen. En ja, dan krijg je ook een bericht van Reuters die een ‘anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris’ citeert, die beweert dat Teheran achter de sabotage zat. Maar voor de Amerikaanse emeritus hoogleraar James Henry Fetzer van de Minnesota University is het overduidelijk. Hij zegt over dit incident:

Dit is een klassieke valse vlag-operatie, die moet leiden tot een aanval van het Westen op Iran, met name de VS. Iran heeft hier helemaal geen baat bij. Deze operatie is overduidelijk uitgevoerd door de Mossad en de CIA. We zijn heel erg teleurgesteld dat Donald Trump in de val lijkt te lopen,”

Ook volgens Fetzer zijn de oorlogshaviken binnen de regering Trump op pad, om een val te zetten, waarbij Amerika weer wordt meegesleurd in een oorlog met Iran.

Trump wordt gemanipuleerd door John Bolton, die helemaal geen nationaal veiligheidsadviseur zou moeten zijn, en Mike Pompeo, die helemaal geen minister van Buitenlandse Zaken zou moeten zijn. Beide mannen zijnanti-Iran haviken, die kennelijk president Trump voorzien van onjuiste informatie over wat daar gebeurt.” Tot slot merkte Fetzer op: “Iran is een vredelievend land dat sinds 1775 geen enkele oorlog is begonnen.”

Wanneer dit spel uitkomt, zal een aftocht van Bolton (en Pompeo?) eigenlijk niet te vermijden zijn. Gebeurt dit niet, dan is het de vraag wat Trump hier zélf voor rol achter speelt.. Maar wij vinden het niet écht interessant over deze -in onze ogen- mislukte valse-vlag-aanslag heel uitgebreid verslag te doen. Maar voor degenen, die hier toch het e.e.a. van willen weten/lezen, raden we je deze 2 stukken aan HIER. en HIER.

De channeling van Ton van der Kroon
Als je vind dat we hier nu van hot naar her springen, door deze actuele channeling van Ton van der Kroon te plaatsen, dan heb je het mis. In onze ogen natuurlijk. Maar wellicht heb je aan deze sprong die we maken, feitelijk een boodschap. Nou dan laat je het hierbij! De oorlogshitserij van Bolton heeft vanzelfsprekend zijn uitwerking op het gemoed van veel wereldburgers, die vervolgens tezamen een veld in beweging hebben gezet, dat een ‘self-fullfilling prophecy’ heeft kunnen creëren. Maar zover is het niet.

Wij vinden daarom deze info, die we vandaag onder ogen kregen, een waardevolle aanvulling. Om te laten zien, hoe de krachten achter de schermen in de Amerikaanse overheid, bezig zijn ‘hun werk’ te doen, deze oorlogshitserij uit te voeren. De blauwe tekst is afkomstig van Ton, terwijl de zwartgrijze-cursieve tekst, onze Nederlandse vertaling is van deze Engelstalige doorgeving.

THE DOORWAY OF THE BUDDHA MAITREYA

Ton van der Kroon:

Ik krijg sinds mijn terugkeer uit Israel veel info/channelingen door, over de komende tijd. Ik deel ze hierbij, zodat meer mensen deze informatie hebben en er op kunnen afstemmen. Hier de laatste van vandaag…Het is 16 mei 2019 en ik zit met Agnes in Amsterdam. 

“Greetings, we are speaking to you from the whole council of the Great White Brotherhood. We have this urgency to talk to you, because there is a possibility of war. We are hesitant to tell you this, but we need to tell you this because you need to be prepared. You have the ability to avoid this tendency to a war, because you have an enormous power, by bonding with each other, by connecting with your whole network, to hold the space of love and compassion. 

vert. ‘Gegroet, we spreken tegen jullie, vanuit de hele raad van de Great White Brotherhood. We voelen de noodzaak om met jullie te spreken, omdat er een kans op oorlog is. We zijn terughoudend om hierover te spreken, maar we willen jullie dit vertellen, omdat jullie voorbereid moeten zijn. Jullie hebben de mogelijkheden om de oorlogstendens te vermijden, omdat jullie over enorme krachten beschikken, door mét elkaar te verbinden, door met het hele netwerk te verbinden, om de ruimte voor liefde en compassie te maken en te houden.’

While we said before the war in Irak in 2003 was inevitable, we will tell you now that this war can be avoided. Because you have grown so much in the power of light that you can open a portal of light to balance the powers that strive towards discord, duality.

There is this temple of the 5 elements in the planes or Iran, near Kashan, the place you visited two years ago. It is a portal where opposite forces can be united, because that’s the work you are able to do: to hold both opposites, both sides of the duality in your heart and in your hands and encompass and embrace them both. It’s the duality of North and South Korea, it’s the duality of the United States and Iran, it’s the duality of Iran and Saoudi Arabia and Israel, it’s the duality of Engeland and the world that they conquered – so you could say the northern hemisphere and the southern hemisphere – it’s all these dualities, as well as the dualities inside yourself, your own dark and light side, that you hold in a neutral field.

In this energetic space – which we call the temple of the 5 elements, because all the elements can connect in an alchemical process; water, earth, fire and air, the light and the dark, heaven and earth, masculine and feminine, white and coloured races –all these different aspects can be forged into the Power of One. 

vert. ‘Zoals we voorheen al gezegd hebben, was de oorlog in Irak in 2003 onvermijdelijk; nu zeggen we je dat deze oorlog te vermijden is. Omdat jullie allemaal zó enorm zijn gegroeid in lichtkracht, dat je in staat bent een lichtportaal te openen, om de krachten dienaar dualiteit en onmin streven, in evenwicht te brengen. In Iran staat een tempel, de tempel van de 5 elementen. Nabij Kashan, de plaats waar je 2 jaar geleden naar toe bent gegaan.

.

Het is een portaal waar tegenovergestelde krachten kunnen worden her-enigd, omdat dát het werk is, waartoe je in staat bent. Om beide kampen, beide kanten van de dualiteit in je hart te dragen en in je handen, teneinde ze nieuwe richting te geven en hen beiden te omhelzen.

Het is dezelfde dualiteit als in Noord- en Zuid Korea, het is de dualiteit tussen de VS en Iran, het is ook de dualiteit tussen Iran en Saudi Arabië en Israël.., het is de dualiteit van Engeland en de wereld die zij eens veroverden. Je kunt spreken over de noordelijk een zuidelijk hemisfeer, het zijn al deze dualiteiten, als de dualiteiten IN jezelf, je eigen donkere en lichte kanten, die je in een neutraal veld houdt.

In deze energetische ruimte, die we de tempel van de 5 elementen noemen, kunnen al de aspecten van deze elementen worden gesmeed tot de ‘Power of One’. Omdat al deze elementen zich kunnen verbinden in één alchemisch proces. Water, Aarde, Vuur en Lucht, het licht en het donker, de hemel en de Aarde, het vrouwelijke en het mannelijke, de witte en alle gekleurde rassen.’ 

This Power of One will be strongest on this Full Moon in Taurus, during the activation and the download of the Buddha Maitreya on May 18th. So this is a very important point in time, like a doorway in time, to focus on and to align to the positive energies of light. We on our side will do everything to assist you, to support you in your own process, because we know you are going through difficult and chaotic times.

So we are helping to hold the space, but we cannot do your task, because you are in this three dimensional world holding the door from the other side. So we really invite you in this cocreation to open up the doorway of the Buddha Maitreya. 

When this doorway will open it will stay open for about three weeks. Starting from the 18th till june 9th there will be this long interval which has been planetary defined in which we can cocreate in a way we have never done before. Thus we will help to awaken many souls on planet Earth to remember who they are and to remember their soul mission. 

vert. ‘Deze ‘Power of One’ zal het sterkst zijn, bij deze Volle Maan in Stier, tijdens de activatie op 18 mei, van de download van de Buddha Maitreya. Besef dat dit dus een belangrijk moment is in dit tijdsbeeld. Een soort portaal in de tijd, om te focussen op, en in lijn te komen met de positieve energieën van het Licht. Wij zullen van onze kant, alles in het werk stellen om jullie te assisteren. Om je te steunen in je eigen proces, omdat we wéten dat jullie door moeilijke en chaotische tijden gaan.

Dus helpen we met het open houden van deze ruimte, maar besef dat we niet JOUW TAAK kunnen uitvoeren, omdat jij aanwezig bent in deze 3D-wereld, en de deur aan de ándere kant moet vasthouden. Daarom nodigen we je van harte uit, om deze cocreatie vorm te geven, en de toegang te openen van de Buddha Maitreya.’

We are very happy to connect with you, with the both of you, and with your whole tribe. We have the utmost respect for the work you do in this three dimensional space, knowing how sometimes difficult and distracting it can be. We are here for you to connect with you at any time, to give feedback, to answer questions, or to tell the story from our perspective. But never give up your own authority, or your own leadership, or your own mastery. Trust yourself in this, trust your feet and your heart and your hands to do what they need to do. Be your own master.
Namaste.”

vert. ‘We zijn heel blij om deze verbinding met jou te maken, met jullie beiden, en met jullie hele stam. We hebben diep respect voor het werk dat jullie verrichten in deze 3D-wereld, daarbij beseffend hoe moeilijk en afleidend het werk kan zijn. We zijn hier voor jullie, om contact te maken, op elk moment, om feedback te geven, om vragen te beantwoorden, of om het verhaal vanuit óns perspectief te delen. Maar geef NOOIT JE EIGEN AUTORITEIT UIT HANDEN, noch je eigen leiderschap, noch je eigen meesterschap. Vertrouwn in dezen op jezelf, vertrouwen op je voeten, je hart en je handen om dátgene te doen, wat ze dienen te doen. WEES JE EIGEN MEESTER. Namasté.’

* * *

 

9 gedachten over “‘Gladde glibber Bolton’ ging wereldoorlog starten..?!

 1. Volgens de website van Jim Stone mislukte de false falg aanslag, omdat de officiële “versie” (sic) reeds vooraf verschenen was in de Libanese pers. Er werd in deze “versie” reeds verwezen naar getuigen die USA en Franse vliegtuigen hadden gezien. Nadien kwam er dan een nieuwe poging via een zo gezegde aanval op olietankers. Het gaat hier m.i. bij deze manipulaties niet alleen om Bolton en Pompeo, maar om de ganse AIPAC in de USA , die een oorlog willen in het belang van Tel Aviv. Ik zie dan ook voor de zoveelste maal dat de USA in feite een vazalstaat is van Israël. Een schurkenstaat van waaruit de ganse wereld wordt geterroriseerd. Ik denk dan ook dat het bij deze mislukte false flag niet zal blijven.. Opvallend is dat Trump , die volledig in de greep zit van Bibi, blijkbaar enig tegenwerk blijkt te geven. Hij zou de intentie hebben, volgens bepaalde bronnen, om Bolton te ontslaan. Dit lijkt mij dan ook een levensgevaarlijk pad… want zijn sponsors, met o.a. Adelson, zullen hiermee niet kunnen lachen. Het is dus afwachten op welke “kop” er eerst zal rollen !!

  1. https://nos.nl/artikel/2288964-iran-ontkent-betrokkenheid-bij-aanval-golf-van-oman-vs-wijst-op-bewijs-in-video.html Sub Rosa uw eerder schrijven is zeer waarschijnlijk bevestigd met deze nieuwe “aanslag” op wederom tankers.Net als bij 9/11 wordt al gelijk zonder degelijk onderzoek met de beschuldigende vinger gewezen naar nu dan Iran bij 9/11 was dat Osama Bin Laden.Ook nu weer zouden net als voor de inval in Irak ook weer beelden op video te zien zijn die zouden bevestigen dat wat de VS beweerd ook echt waar zou zijn.
   Dat beelden niet alles zeggen en zelfs gemanipuleerd kunnen worden of zelfs misbruikt moge duidelijk zijn toen in Irak niets gevonden werd maar wat wel de aanleiding voor de inval was. Keihard bewijs van beschuldigingen lijken steeds vaker minder van belang te zijn en teveel gebeurd daardoor op basis van vermoedens is mijn mening.

 2. Maar geef NOOIT JE EIGEN AUTORITEIT UIT HANDEN, noch je eigen leiderschap, noch je eigen meesterschap. Vertrouwn in dezen op jezelf, vertrouwen op je voeten, je hart en je handen om dátgene te doen, wat ze dienen te doen. WEES JE EIGEN MEESTER. Namasté.’

  Ja, hardstikke fijn! Maar wat doe je als de meerderheid dadelijk op 23 mei door te gaan stemmen de facto een goedkeuring, dan wel bestaansrecht geeft aan dat 4e Rijk beginsel, de EU?

  1. Als je niet gaat stemmen, telt wat men ‘jouw stem’ noemt wel mee. (Alle niet uitgebrachte stemmen worden volgens dezelfde percentages verdeeld als de wel uitgebrachte stemmen en er naar rato bij opgeteld.) Je versterkt de uitslag/de keuze van de meerderheid.
   Als je wel naar het stembureau gaat en dan BLANCO stemt, wordt je stem niet meegeteld. Is krachtiger (al kan niet stemmen volgens mij ook passend zijn, maar dan hangt het er heel erg vanaf hoe bewust en van waaruit die keuze gemaakt wordt).
   Je zou zo’n blanco stem kunnen uitbrengen met de intentie van vrij zijn. Misschien kun je in stilte, vanuit je hart en zonder afweer (‘k heb gemerkt dat dat veel verschil maakt) naar het systeem kijken. Je kunt ook een beeld in je gedachten en gevoel nemen van een boom, van bloemen, van iets heel natuurlijks en dat beeld in het systeem zetten.
   Liefs, J.

 3. Yanneke, Met alle respect hoor , je hebt het wel met een partij ongelofelijke rotschoften te maken. Die verdienen niet beter dat terug geschopt te worden naar de hel waar ze vandaan kwamen. Door te stemmen, ongeacht waarop, als dat al iets zou uitmaken, erken je daarmee wat al jaren is blijven hangen. EEN SYSTEEM WAAR NIEMAND OM GEVRAAGD HEEFT!
  Bovendien in oorsprong welke ligt in de commerciële tak van de Nationaal Socialisten met het fascistische bestuursmodel. Je ziet het dictatoriaal en absoluut ondemocratisch.
  Niet democratisch? Hoezo, je mag toch stemmen? Een stem telt pas als deze ook serieus genomen wordt en binnen dat systeem past dat niet.

  1. Ha Rob,
   Zoiets? –> https://www.earth-matters.nl/11/14467/verborgen-nieuws/van-neurenberg-naar-brussel-de-oorsprong-en-werking-van-het-europees-parlement.html
   De vraag is hoe je het systeem niet kunt voeden. Ik schreef niet voor niets: wat men ‘jouw stem’ noemt. Ik merk dat het ruimte geeft, er iets verandert bij waarnemen zonder afweer, dus ook zonder het gruwelijke niet te willen zien/af te weren, of je eigen emoties/angst. En weet je? Dat lukt me niet altijd en ’t is evenmin een pleidooi om zaken niet keihard te benoemen, want dat is volgens mij ook nodig.
   Groetjes.

 4. Yanneke, Het verhaal gaat nog verder en zie (’t is wel een hele zit) hoe Tony Gosling uitlegd hoe via het bewust laten mislukken van de slag bij Arnhem, de bilderbergclub is ontstaan van waaruit de EU langzaam op poten gezet is. In een ander filmpje leg ik uit hoe de Babylonische connectie aan het bloedoffer van 1944 gekoppeld is. Te bizar voor woorden!!
  https://www.youtube.com/watch?v=OPgrQsbVbI0

 5. Yanneke, Het verhaal gaat nog verder en zie (’t is wel een hele zit) hoe Tony Gosling uitlegd hoe via het bewust laten mislukken van de slag bij Arnhem, de bilderbergclub is ontstaan van waaruit de EU langzaam op poten gezet is. In een ander filmpje leg ik uit hoe de Babylonische connectie aan het bloedoffer van 1944 gekoppeld is. Te bizar voor woorden!!
  https://www.youtube.com/watch?v=OPgrQsbVbI0
  En hier die andere: https://www.youtube.com/watch?v=cWyYeIjyL6Y

 6. Dinsdag 10 september – Donald Trump heeft zijn nationaal veiligheidsadviseur John Bolton ontslagen, zo meldt de Amerikaanse president op Twitter. ,,Ik heb John Bolton geïnformeerd dat zijn diensten niet langer nodig zijn in het Witte Huis.’’ Bolton was openlijk tegen Trumps plannen om met de Afghaanse taliban te onderhandelen over vrede.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.