Advertentie

Maakte Trump’s ’toon’ de muziek voor zijn kiezers..?


x

Welk mens zit er achter de poppenkast van de politieke presidents-arena en de onroerend-goed-zakenwereld verborgen..?

x

Maakte Trump’s ’toon’ de muziek voor zijn kiezers..?

2016 © WantToKnow.nl/be

x

Een indrukwekkende tone-of-voice… Van Donald Trump, de komende (45ste) president van de VS, een paar dagen voor de verkiezingen. Het gaat niet eens over de inhoud van zijn boodschap, die we wel hieronder -vertaald- plaatsen. Want ook die inhoudelijke boodschap vinden wij indrukwekkend. En wat jij ervan vindt, bepaal je natuurlijk zelf. Maar luister naar de tone-of-voice, of naar, wat de Fransen zo mooi omschrijven als: ‘de toon die de muziek maakt’…

–  c’est le ton qui fait la musique –

Of in goed Nederlands: Het gaat er niet om WAT er gezongen wordt, maar HOE het wordt gezongen.. Dus analoog aan deze uitdrukking: ‘Het gaat er niet om WAT je zegt, maar HOE je het zegt’..! Met andere woorden: ‘Zit er een hartsgevoel in’, ‘Wordt deze boodschap gedragen door het hart’ en voelt de uitvoerende oprecht.. En dat is wat wij menen te bespeuren bij deze Trump, zakenman-president-elect.. Oordeel zelf en luister naar deze boodschap, zijn boodschap.

Een boodschap die ons doet denken aan de manier waarop wijlen Robert Kennedy, de broer van JFK, zijn boodschap brengt naar het Amerikaanse volk.. (HIER) We brengen deze speech van Robert Kennedy, over de vraag wat ‘welvaart’ WERKELIJK is, nog een keer onder je aandacht en plaatsen hem onder de speech van Trump hieronder.

Natuurlijk beseffen we vanzelfsprekend, dat BEIDE boodschappen zijn geschreven door professionele speech-schrijvers..!! Maar dat is de inhoud.. (Die overigens wel tot stand komt, op basis van wat degene die de speech doet, wil gaan zeggen..!) En of Robert Kennedy dit meent, hóór je aan de wijze waarop hij het deelt met zijn toehoorders.. (De muziek daarbij even wegdenkend..!)

De onverwachte toespraak..
Een speech van 2 dagen voor de verkiezingen, liet een ‘epische’ Trump deze woorden horen, waarbij de wereldelite het moest ontgelden. Hij wendde zich nu rechtstreeks naar de Amerikaanse burger, die de keuze nu in zijn en haar(!) handen had. (Deze video is reeds 8 miljoen keer bekeken op YouTube). Een last-minute waarheidsbom? Gegooid naar de voeten van het wereldwijde establishment? Was DIT de speech die het deed..? Die het onmogelijke voor elkaar bracht en Trump naar het Witte Huis brengt..?

Was dit de speech die extra stemmen ophaalde, van links en rechts Amerika, van de pro-Bernie Sanders-studenten tot de verwoestte middenklasse, de werkende klasse? De stemmen die het verschil uitmaakten..? Kandidaat Trump verklaarde de oorlog aan het establishment; een oorlog die nog moet beginnen als Trump hem gaat voeren, áls hij in staat is hem te voeren… Dát hij de steun heeft van veel ‘onbekende’ bevolkingsgroepen, is duidelijk..

Donald Trump:

‘Onze beweging gaat over het vervangen van een corrupt en mislukt politiek establishment, door een nieuwe overheid, die gecontroleerd wordt door jullie, het Amerikaanse volk. De heersers hebben triljoenen gezet op deze verkiezingen, die de machtsbalans in Washington controleren en de wereldwijde partnerschappen waarin ze betrokken zijn.

loesje-ttipDeze mensen hebben niets goeds met jou van zin. Het politieke establishment dat dezelfde groep is die verantwoordelijk is voor de desastreuze handelsakkoorden. Aan massale illegale immigratie en economische en buitenlandse politiek die ons land doet doodbloeden. Het politieke establishment heeft de vernietiging van onze fabrieken en onze banen op het geweten, door naar Mexico en China te vluchten en andere landen in de wereld.

Het een wereldwijde machtsstructuur die verantwoordelijk is voor de economische beslissingen, die onze werkende middenklasse hebben beroofd en ons land hebben uitgekleed van haar welvaart. En die ervoor gezorgd hebben, dat dit geld terecht is gekomen bij een kleine groep grote corporaties en politieke entiteiten.

Het enige dat deze corrupte machine kan stoppen ben JIJ. De enige kracht die sterk genoeg is, om dit land nog te redden, zijn WIJ. De enige mensen die dapper genoeg zijn om dit corrupte establishment weg te stemmen, zijn JULLIE, HET AMERIKAANSE VOLK. Ik doe dit voor de burgers en voor de beweging. En we zullen dit land terugpakken voor jou en we zullen samen Amerika weer groot maken.’

(Origineel transcript)

‘Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The established has trillions of dollars at stake in this election for those who control the levers of power in Washington and for the global special interest they partner with.

These people that don’t have your good in mind. To political established that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals.  Massive illegal immigration and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political established has brought about the destruction of our factors and our jobs as they flee to Mexico China and other countries all around the world.

It’s a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed are working-class stripped our country of its wealth. And put that money into the pockets of ahead handful of large corporations and political entities. The only thing that can stop this corrupt machine is you; the only force strong enough to save our country is us.

The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you the American people. I’m doing this for the people and for the movement. And we will take back this country for you and we will make America great again.’

[Applause]

De speech van Robert Kennedy
Over het heilige paardje van het economische juk, het Bruto National Product. Datgene wat we met z’n allen produceren.. Allemaal mooi en aardig, allemaal begrijpelijk. Maar ontbreekt er niet iets aan..? De menselijke waarde..? Wordt die niet gezien..? En waarom zijn wapens, die tégen deze menselijke waarden handelen, gezien als product, als economische verworvenheid..?? Luister naar Robert Kennedy en lees het transcript van deze speech..

‘So much and for too long we seem to have trended personal excellence and community value in the mayor accumulation of material things. Our gross national product now, is over 800 billion dollars a year. But that Gross national product -if we judge the United States of America by that- that Gross national product counts air pollution and cigarette advertising and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break up. It accounts the destruction of the redwood and the laws of our natural wonder in chaotic flaw.

It counts napalm and nuclear warhead and armored cars for the police, to fight the riots in our cities. It accounts men’s riffles and stab knives and the television programs which glorifies violence, in order to sell toys to our children. And the gross national product does not allow the health of our children nor the quality of their education. Nor the joy of their play.

It does not include the beauty of our poetry of the strength of our marriages. The intelligence of our public debate for the integrity of our public officials. It measures neither the width of our courage, neither our wisdom nor are learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in short, except thát which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America. Except why we are proud that we are American.’

vertaald zei hij:

“Tot nu toe en al veel te lang, blijken we persoonlijke welbehagen en gemeenschappelijke waarden gescheiden te hebben van de materiële zaken. Onze Bruto Nationaal Product (BNP) heeft een hoogte van US$ 800 miljard (1965) per jaar. Maar dat BNP telt niet mee, wanneer we de USA daarop afrekenen, wat de gevolgen zijn van de luchtvervuiling, van de gevolgen van de tabaksreclames. Nog de ambulances, die onze snelwegen in de gaten houden.

Wat wel meetelt, zijn de sloten op onze deuren en de gevangenissen voor de mensen die doorslaan. Het telt op een chaotische manier, de vernietiging van de Redwood-bossen mee, maar niet de afbraak van de natuur. Het BNP telt napalm mee en de productie van nucleaire bewapening. En pantserauto’s van de politie, die de opstanden in onze steden bevecht. Het telt geweren mee en steekmessen en de televisieprogramma’s die geweld propageren, ten einde speelgoed te verkopen aan onze kinderen.

Het is niet mogelijk in het BNP de gezondheid van onze kinderen mee te rekenen, noch de kwaliteit van hun onderwijs. Noch het plezier dat ze hebben tijdens het spelen. Het BNP telt niet de schoonheid van onze poëzie mee, noch de kracht van onze huwelijken. Noch de intelligentie van onze publieke debatten over de integriteit van onze ambtenaren. Het meet noch de reikwijdte van onze dapperheid, of onze wijsheid of onze capaciteiten om te leren. Noch onze compassie of onze toewijding aan ons land. Het meet alles verkort, behalve dátgene wat het leven de moeite waard maakt. En het kan ons álles vertellen over Amerika. Behalve dátgene waardoor wij trots zijn dat we Amerikaan zijn.”

robert-kennedy-on-change

12 gedachten over “Maakte Trump’s ’toon’ de muziek voor zijn kiezers..?

 1. David Oates, de grondlegger van reverse speech heeft enige reversels van Trump en Clinton geanaliseerd: https://www.youtube.com/watch?v=SVZJ43uo2L4

  In reverse speech worden de gesproken woorden omgekeerd beluistert en hierin bevinden zich gemiddelt elke 15 seconden informaties die betrekking hebben op deze (voorwaarts) gesproken woorden.

  Deze techniek wordt al veel gebruikt door de politie, omdat de reversels veel nuttige informatie bevatten over b.v. waar de ontvoeder het slachtoffer verstopt heeft of waar het gestolen geld ligt,enz.

  Volgens David Oates menen de meeste politici het omgekeerde vanwat ze zeggen en hebben een andere agenda. Bij Trump waren de reversels opvallend positief en kwamen meestal overeen met wat hij zegt.

  1. Grappig.. Ik kende het verschijnsel, maar als ik goed oplet op de zinnen die ik schrijf.. Het komt continue terug; ook tijdens redenaties of een uitleg van iets.. Halverwege erachter komen dat het ‘omgekeerd vertellen’ eigenlijk de zaak meer recht doet..!! Dank Anand Coen..

 2. Wie representeert Trump als 47%, dus bijna de helft van de Amerikanen niet gestemd hebben, en Trump slechts 19% van alle stemmen kreeg?

  https://tinyurl.com/h3v3j99

  Geldt hier dan ook, net zoals dit verkiezingen in NL vaak gezegd wordt, dat als je niet stemt je niet moet zeuren en niets te zeggen hebt? Dat zou inhouden dat bijna de helft van Amerikaanse bevolking de mond wordt gesnoerd. Censuur in overdrive!

  https://tinyurl.com/h3v3j99
  Zoals in vele regeringscentra vergrijpen de politieke marionetten in Washington zich ook aan kinderen.

  “A child sex ring implicating Barack Obama and Hillary Clinton has been discovered in Washington, D.C. that looks set to rock the political establishment.

  Clinton Campaign Chair John Podesta finds himself at the center of this pedophile scandal that internet sleuths on Reddit have uncovered with the help of WikiLeaks.”

  https://tinyurl.com/vka6y8z

  Trump lijkt terug willen komen op zijn toezegging de Clintons achter de tralies te willen brengen. Wat natuurlijk te triest voor woorden is, mede in relatie tot het onderwerp van kindermisbruik.

  https://tinyurl.com/vyb5te3

  1. Arend.
   Die 47% krijgt Trump wel achter hem als hij voor werk en inkomen zorgt voor deze mensen.
   https://tinyurl.com/w7apevn
   Wanneer er beperkingen opgelegd worden door uitstoot van broeikasgassen te beperken betekend dat ook minder productie omdat anders die grenzen overschreden worden.
   De vraag is of andere landen Trump zullen volgen want als dat niet gebeurd dan kunnen de Amerikanen ongelimiteerd produceren terwijl die andere landen wel aan limieten gebonden zijn waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat.
   Feit is wel dat hij hiermee een vrijbrief aan multinationals geeft die toch al de dienst uitmaken maar wel ten koste van het milieu.

  2. Als…….., Arnold. Dat is echter een aanname, waar de praktijk van zal uitwijzen of die ook terecht is.

  3. Ik vind Trump in het interview een verademing na al die jaren Barack Bush eh… Obama.
   Bij Obama ging het toch vaak om zijn ego. Het ging om zijn speech talent, zijn komisch talent, Barack de gelukkige huisvader en man, Barack in de sportschool, Barack in de showbizz, Barack met de gewone mensen, Barack doet een dansje, Barack zingt pff…doodmoe werd ik ervan.
   Trump is veel ouder maar toch heeft hij meer gedrevenheid terwijl hij een rustig leventje in enorme luxe kan leiden. Het geld heeft hij ook niet nodig en de aandacht is hij al gewend.
   Ik denk een kalme president die hard gaat werken en wat opschudding gaat veroorzaken.

  4. Eigenlijk is dit een vreemde situatie waarbij ik van mening ben dat het nog steeds alle kanten op kan gaan.
   Misschien is het verstandiger om deze man een kans te geven zodat hij kan laten zien aan welke kant hij staat.(en misschien is dit onze enigste kans).
   Wat betreft afstand nemen van het Parijse klimaatakkoord heb ik elders geschreven dat hij daarmee ook de multinationals in de kaart speelt (waarbij ik een voorbarige conclusie trok en schreef dat ik nu wel dacht te weten aan wie z,n zijde hij stond en dat neem ik terug)omdat het ook hier twee belangen kan dienen namelijk dat het wel goed voor de werkgelegenheid is maar ook voor de bedrijven van de grote jongens.
   Zo kom ik ook berichten tegen (bv bij gewoon nieuws.nl) dat Clinton het er niet bij laat zitten waardoor de indruk juist weer tegenovergesteld is.
   Daarom denk ik dat we beter nog even afwachten eer we conclusies trekken maar het wel goed in de gaten blijven houden.

 3. Zo lang alles uitgedrukt wordt in termen die afkomstig zijn van de financiële markten, of beter gezegd uit ons ons geldsysteem zal er geen oplossing voor onze problemen mogelijk zijn. Trump zal niets kunnen gaan veranderen. In de marge misschien een beetje omdat de elite de massa vreest en nu wakker is gerukt. Maar in het grote geheel gaat er niets veranderen doet hij dit wel krijgen wij een JFK.2.0.
  Misschien is dit allemaal ook wel zeer vernuftig voorbereid. Ik weet niet meer wie dit gezegd heeft maar de welbekende uitspraak is: “In de politiek gebeurt helemaal niets toevallig maar wordt van lange hand alles zorgvuldig gepland”.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.