Advertentie

Zo ‘verjudassen’ politieke leiders ons land..!!


Kijk, ook Mark Rutte is samen met Kaag bezig, op geraffineerde, subliminale wijze, de Nederlandse burgers klaar te maken voor de heerschappij van het WEF..!! Is dit jouw premier..?

x

Besef jij, dat wij door ONZE EIGEN REGERINGSLIEDEN
zijn vastgezet op het gebied van stikstof/CO2
én het hele vluchtelingenvraagstuk??

Het is niet de EU, die ons deze boeien omdoet
en onze bewegingsvrijheden afneemt.
NEE!
H
et zijn/waren de handtekeningen van bewindslieden,
die de Nederlandse burger
volledig hebben klemgezet..

*
*

Zo ‘verjudassen’ politieke leiders ons land..!!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

Dikke maatjes, waarbij steeds duidelijke wordt dat Mark Rutte het Nederlandse belang ondergeschikt maar aan de WEF-belangen.

Hoe is het mogelijk? Dat is bij ons telkens de vraag, wanneer we een of ander bewindspersoon, regelrecht de Nederlandse burger tekort doet, door het Nederlandse hebben-en-houwen, uit te leveren aan derden, veelal organisaties met een uiterst dubieuze achtergrond en/of leiders. Zo is het World Economic Forum (WEF) in de regering Rutte favoriet in het EN NIET INFORMEREN VAN DE TWEEDE KAMER INZAKE DEZE VERPLICHTINGEN, EN tevens het GEHEIMHOUDEN VAN DE GETEKENDE CONTRACTEN.. Is dit de erfenis van die meneer Rutte, die liegend, bedriegend en vooral manipulerend 12 jaar premier van Nederland is..?

Voor iedereen met gezonde hersenen, moet toch duidelijk zijn, wat hier gebeurt..? Ons land wordt in een staat van chaos gebracht, waarna uit de chaos een nieuw en vooral ‘duurzaam’ (hét camouflagewoord!) nieuw systeem het zal overnemen. Herken je de leus van Herrn von Schwab, leider van het WEF… De leus die álle regeringsleiders in de wereld, als kanaries in een kooi, tegelijk de wereld inzonden..? BUILD BACK, BETTER.. Tja, wat zou dat nou betekenen..?

De subliminal messaging van Mark Rutte om het WEF sluw in de mind van de Nederlandse burger te plaatsen..!! Of geloof jij zijn argument, dat het ‘gewoon een lekker tasje’ is..?!

En niet alleen de ‘samenwerking en financiering’ van het WEF en alle andere samenwerkings-uitwassen die indruisen tegen het democratisch handelen in Nederland en andere democratieën, zijn aan de orde van de dag. Het is werkelijk bijna onmogelijk om een gebied aan te wijzen, waar we niet onze identeit en/of soevereiniteit zien afkalven.. Voor eenieder die luistert en HOORT en kijkt en ZIET.. Het is ook en vooral de geheimhouding rondom AL DEZE ZAKEN, die je wantrouwig zou moeten maken.. En in dat kader is het vooral ook Sigrid Kaag, die -zeker als minister van financiën- volledig haar boekje te buiten gaat. Ook al vind ze zelf, dat het állemaal in het ‘verlengde ligt van haar functie’... (???)

-HOE SIGRID KAAG (D66) VERRAAD PLEEGDE-

Het is inmiddels overduidelijk dat het WEF van Herrn Von Schwab, grote invloed heeft in Nederland. Koningin Máxima is eind 2020 toegetreden tot de bestuurscommissie van WEF’s Digital Currency Governance Consortium, dat als doel heeft een digitale munt door te voeren en cashgeld af te schaffen. Een uiterst pijnlijk en vooral MISPLAATSTE POSITIE waarin Maxima zich heeft laten positioneren.. Een koningin ONWAARDIG..!  Van de huidige Minister van Financiën, D66-leider Sigrid Kaag, is bekend dat ze veel doet voor het WEF. In een vrijgegeven brief van  het WEF uit Zwitserland aan haar adres, wordt zij bedankt voor haar bijdrage aan The Great Reset.

Daarbij geeft Sigrid Kaag, die in 2019 lid werd van het WEF, gewoon op camera toe, dat zij “een coördinerende rol heeft voor een denktank bij het WEF”.  Maar denk nou dus niet, dat ze toegeeft een betrekking en/of functie te hebben vervuld. Ze verklaarde op TK-vragen, dat álles wat ze deed voor het WEF, ‘in verlengde ligt, van het kader van haar functie’.. Dus nee, geen overtreding van de richtlijn/wettelijke regelingen; volgens Kaag althans… Maar als je buiten de TK om, geld vrijmaakt voor deze club, én de TK niet inlicht, ben je écht heel slecht bezig in onze ogen.

FVD-TK-lid Pepijn van Houwelingen hierover:“Uit de WEF-papers blijkt overduidelijk dat Sigrid Kaag een soort WEF-projectleider is en daarbij gewoon de facto verantwoordelijk is voor de implementatie van WEF-beleid,” En ja, als Sigrid Kaag dit zelf toegeeft, waarop slaat dan haar verklaring, dat dit ‘in het verlengde van haar functie’ (Min. van Financiën…!) is gebeurd.??

Op Kamervragen van Forum voor Democratie, wat de aard is van die coördinerende rol van Kaag, antwoordde minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onder andere dat haar baas, de D66-politica slechts “enkele bijeenkomsten heeft bijgewoond” en dat het haar “geen tijd heeft gekost om projecten uit te voeren.”

En natuurlijk en vooral is van de heer Mark Rutte – geregeld op het Binnenhof gespot met een WEF-tas – bekend dat hij nauwe banden heeft met Schwab. Ook bewindslieden als Karien van Gennip, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Robbert Dijkgraaf, Lilianne Ploumen, Carola Schouten, Femke Halsema, Sharon Dijksma, Ferdinand Grapperhaus, Neelie Kroes en Frans Timmermans zijn ‘agenda contributor’, dat zijn mensen die in hun land of sector een bijdrage leveren om de agendapunten van het WEF uitgevoerd te krijgen.

De verkwanseling aan het WEF, zonder enig democratisch fundament!!
Forum voor Democratie slaagde er de voorbije maanden in, informatie boven water te krijgen over de aard van de samenwerking tussen de Nederlandse regering en het WEF. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen spreekt van een “nauwe verwevenheid van WEF met het staatsapparaat”. Enkele voorbeelden:

* Toenmalig minister van Landbouw, Carola Schouten, heeft erkend juridisch bindende overeenkomsten te hebben gesloten voor duurzaamheidsprojecten als de Sustainable Investment Policy en het Tropical Forest Alliance. Ook staat haar handtekening onder een overeenkomst waarin ze € 651.00 Nederlands belastinggeld voor de periode 2021-2023 toezegde aan het WEF. Met dit geld is de Food Innovation Hub opgezet. Het coördinatiecentrum ervan, staat bij Wageningen Research & University (WUR). Opmerkelijk is dat Louise Fresco, WEF-agenda contributor, voorzitter is van deze universiteit.

* In de winter van 2021 startten Nederland en Japan het ‘Circular Economy for Net-Zero Industry Transition, een initiatief om de economie circulair in te richten volgens de richtlijn van het WEF, zo stelt onderzoeksjournalist Wouter Roorda in januari 2022 op de onafhankelijke website Wynia’s Week.

* Het in Den Haag gevestigde World Resources Institute (WRI) ontving in 2020 bijna 11 miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus Roorda.

* Daarnaast werkt Nederland ook al jaren samen met het WEF aan de ‘Health Care Innovation Hub’, een gezondheidsnetwerk.

* Misschien wel het meest opmerkelijke project waarin de Nederlandse regering met WEF samenwerkt heet ‘Known Traveller Digital Identity’ (KTDI) uit 2018. Dit WEF-project onderzoekt hoe mensen zich kunnen legitimeren met biometrische gegevens, zonder gebruik te maken van een paspoort. In dit proefproject zijn Nederland en Canada betrokken.Verwacht niet dat deze info afkomstig van de club-van-Rutte.. Nee, het was Pepijn van Houweningen, die dit -via een aantal WOB-verzoeken- boven water kreeg..!!

Er worden in dit ‘experiment’ onder andere proeven uitgevoerd door KLM en op Schiphol. KTDI kan ook gebruikt worden voor het opslaan van Covid-gerelateerde informatie, zo meldt het WEF.

“Het KDTI-concept ziet op het gehele reisproces; van vertrek uit het land van verblijf tot en met aankomst in het land van bestemming. De kern van het idee is dat het passagiersproces vergemakkelijkt wordt doordat een burger zich op basis van vrijwilligheid, op digitale wijze, op een manier die betrouwbaar en door de overheid gevalideerd is, met behulp van biometrische gegevens kan identificeren en de grens kan passeren.”
In gewone mensentaal betekent dit dat biometrische gegevens digitaal worden opgeslagen in een ‘digital ID,” waarna de ‘overheid’ je ‘snel en gemakkelijk’ toegang kan geven tot deze of gene plek (of land). Maar dat vanzelfsprekend ook kan WEIGEREN, want zo’n systeem is bijvoorbeeld tijdens een pandemie helemaal geweldig… Het is namelijk simpel te koppelen aan, bijv. de vaccinatiestatus van een persoon.
Dat verzamel je allemaal en sla je dan op in een Digital ID… of een digitaal paspoort, waar we het ‘opeens’ ook over hebben gehad tijdens  deze pandemie. En dat is niet alles.
Want het kabinet gaf drie jaar geleden ook toe dat er, om dit KTDI-concept in de praktijk te brengen, “een publiek-privaat consortium [is] ingericht, bestaande uit het World Economic Forum, de Canadese autoriteiten, Air Canada, Toronto Pearson International Airport, Aeroports de Montreal, de Nederlandse autoriteiten, KLM Royal Dutch Airlines, Schiphol Nederland B.V., Accenture en Vision-box.

-HOE ERNST KUIPERS (D66) VERRAAD PLEEGDE-

Demissionair (!) minister Ernst Kuipers is demissionair, waarbij de vraag is, of hij überhaupt wel zaken contractueel mag ondertekenen, die de rechten en vrijheden van elke Nederlander aangaan. En daarbij ook nog eens -buiten de TK om- voor een doel miljoenen euro’s belastinggeld weggeven?  Demissionair wil zeggen:
“Demissionair is een beginsel in het Nederlandse staatsrecht en heeft betrekking op de uitvoerende macht. Demissionair is een synoniem voor ontslagnemend en duidt op de toestand waarin deze macht zich bevindt nadat zij haar ontslag heeft ingediend bij het staatshoofd. Een minister als individueel lid, of een regering als collectiviteit is demissionair indien deze niet langer het vertrouwen geniet van een meerderheid van de wetgevende macht en als gevolg hiervan haar ontslag heeft ingediend. Het gevolg hiervan is dat deze regering enkel nog de lopende zaken mag afhandelen en geen omstreden zaken mag behandelen.” Wikipedia

Je ziet hieronder, hoe gecamoufleerd Ernst Kuipers het allemaal bekend maakt. Nota bene via Linkedin, een medium dat nauwelijks bereik heeft onder gewone burgers. Een zakelijke mededeling, die zéér verstrekkende gevolgen zal hebben. Bedenk dat PRECIES OP DEZE WIJZE, de stikstofovereenkomsten zijn getekend met de EU en niet te vergeten de overeenkomsten over IMMIGRATIE-VERPLICHTINGEN..

“Ik ben trots dat Nederland hiermee laat zien een belangrijke voorvechter te zijn voor internationale samenwerking, zeker in tijden van internationale gezondheidscrises. Zo kunnen we samen met de WHO ons ook de komende jaren blijven inzetten voor het verbeteren van de volksgezondheid wereldwijd. Zo zet de WHO zich in op het gebied van versterken van pandemische paraatheid, tegengaan van antibioticaresistentie, tabaksontmoediging en klimaatbestendig maken van de gezondheidszorg.”

DE WHO-STROP OM DE NEK VAN IEDERE WERELDBURGER!!

Ernst Kuipers gaat de nieuwe ‘pandemiewet’ tekenen bij de WHO, of heeft dat al gedaan. Terwijl alle ogen op Israël en Gaza waren gericht, versterkte Kuipers stilletjes samenwerking met WHO, door maandag 6 november, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. met Tedros, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. De media gaven geen ruchtbaarheid aan deze SUPER ACTIE VAN VERRAAD VAN HET NL-volk. Het betekent dat zijn ministerie allereerst een vrijwillige aanvullende bijdrage beschikbaar stelt om de WHO te ondersteunen in haar werk. Zo zet -aldus Kuipers- de WHO zich in op het gebied van ‘versterken van pandemische paraatheid’ en ‘klimaatbestendig maken van de gezondheidszorg’.
x
Kuipers doelt mede op de nieuw pandemiewet, die volgend jaar mei van kracht wordt.. Tenminste.. ZONDER VERZET gaat deze wet volgend jaar mei in werking. Luister naar deze video, waarin Dr. John Campbell de toespraak aanhaalt van de Nederlandse jurist Philip Kruse, die de WERELD WAARSCHUWT voor dit gruwelijke juridische monstercontract, waarbij jou soevereiniteit verkwanseld gaat worden..!!

Gebruik het onderstaande transcript voor je eigen doeleinden; waarschuw je vrienden en vooral STUUR JE TWEEDEKAMER-lid een mail..!!

Dit is van de Health & Democracy Conference 13 september 2023 in het Europees Parlement in Straatsburg. Philip Krauss is een van de advocaten die betrokken zijn bij het burgerinitiatief, waarbij het Europees Parlement wordt uitgedaagd om de nieuwe internationale gezondheidsregels en het WHO-pandemieverdrag te verwerpen. Hij is Nederlander en spreekt uitstekend Engels, dus geef hem even de tijd,

“En wat is vandaag te zien in de documenten die op tafel liggen, waarover onderhandeld gaat worden onderhandeld onder de titel ‘nieuw pandemieverdrag en wijzigingen in de internationale regelgeving’. We zijn hier vandaag omdat we allemaal bezorgd zijn over de sterke druk van de Wereldgezondheidsorganisatie om haar bevoegdheden, haar structurele en haar financiële capaciteiten uit te breiden met een permanent soevereiniteit van de landen en de zelfbeschikking van de mensen.

Het was in de nasleep van de covid-19 crisis heeft de WHO een hervormingsproces in gang gezet dat voor ons allemaal belangrijke veranderingen met zich mee zal brengen. Dat zal elk mens en elk van de 194 lidstaten op deze planeet aangaan. Dit hervormingsproces is in 2021 gestart met twee werkstromen die twee afzonderlijke juridische instrumenten voorbereiden:
nummer één een volledig nieuw verdrag het zogenaamde ‘nieuwe pandemieverdrag’ en twee belangrijke wijzigingen van de reeds bestaande Internationale Gezondheidsregeling (IHR).

Over deze twee rechtsinstrumenten, het verdrag en de IHR, zal binnenkort worden onderhandeld en de laatste hand worden gelegd. En ze brengen wezenlijke veranderingen met zich mee. De inhoud van deze ontwerpen ligt op tafel; ze zijn voor iedereen beschikbaar. En al over 8 maanden vanaf nu – in mei 2024 – zullen de 194 lidstaten van de WHO hun eindstemming houden over deze beide internationale overeenkomsten.

Dit proces vindt plaats achter gesloten deuren en met een enorme snelheid. Het wordt niet gerapporteerd of besproken in onze kranten, in onze nationale parlementen, op universiteiten of in de samenleving. Het is onaanvaardbaar; dit is onaanvaardbaar, omdat deze twee juridische instrumenten ieder van ons zullen beïnvloeden door ons verlies, ons recht op zelfbeschikking, ons recht op menselijke waardigheid in het algemeen, te verminderen, zelfs te verminderen. En het zal het basisprincipe van democratische participatie elimineren. De gevolgen van deze dueties zullen ook gevoeld worden door de lidstaten; zij zullen hun soevereiniteit en autonomie verliezen.

Daarom moet elk mens op deze planeet de essentie begrijpen van de twee wettelijke instrumenten die onder de noemer ‘pandemiepreventie’, ‘pandemische paraatheid’ en ‘reactie’ vallen. In een notendop:

De WHO claimt -in deze twee juridische instrumenten- een absoluut en onbetwist leiderschap, in alle gezondheidszaken zodra de WHO zichzelf refereert aan pandemiepreventie, -paraatheid en -respons. De WHO claimt de ultieme expertise en de ultieme macht te hebben in alle aspecten van dit brede veld. Ik raad alleen aan om het huidige ontwerp van de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling, artikel 13a en artikel 42, zorgvuldig te lezen. Het moet de bevoegdheid krijgen van een massale zelf-autorisatie, wanneer het beweert te handelen in het kader van dit doel.

Ik raad aan om artikel 12 te lezen, dat de voorwaarden vaststelt voor een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang, samen met bijlage 2 van de voorgestelde amendementen. Op basis van een extreem vaag concept, ‘One Health’, dat in feite van alles en niets betekent, de gezondheid van dieren, ecosystemen, zorgen over het CO2-niveau. En natuurlijk kan de menselijke gezondheid aanleiding geven tot permanente maatregelen en zelfs tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid tot een pandemie, uitgeroepen en afgekondigd door de WHO.

En daarbij nummer vier, de WHO zal het recht hebben om, niet alleen de aanbevelingen van verschillende experts te verklaren, maar ook om aan de mensen van deze planeet of alleen aan een bepaalde regio, allerlei beperkingen op te leggen, toegangsbeperkingen, lockdowns surveillance en experimentele behandelingen. De lijst van deze mogelijke maatregelen is te vinden in artikel 18 van de IHR (International Health Regulations).

En daar vind je ook een voorbeeld van de voorwaarde van het bewijs van vaccinatie, die tot nu toe bedoeld was als niet-bindend. In de toekomst wordt het woord ‘bindend’ geschrapt. En zoals we expliciet hebben vastgelegd in artikel 13A, het voorstel en artikel 42 van het voorstel, is de toezegging die de lidstaten zullen doen, wanneer ze deze amendementen accepteren, de toezegging dat ze de voorgestelde maatregelen zullen moeten toepassen.

Dit is niet genoeg; verder zal de WHO zich met name het recht voorbehouden en opeisen om te definiëren, als enige instantie op deze planeet. En om alle informatie te controleren waarvan zij beweert dat het gerelateerd is aan gezondheid. En dit veronderstelt ook het recht op censuur en het recht om in te grijpen in sociale communicatie. Het lijkt zo belangrijk voor de WHO dat deze bepalingen terug te vinden zijn in zowel de nieuwe internationale overeenkomsten in de International Health Regulations als in het nieuwe pandemieverdrag.

En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, van een korte samenvatting die altijd gegeven zou moeten worden als we het over deze nieuwe veranderingen hebben, is het feit dat er geen mechanisme is voorzien dat de mensen of de lidstaten in staat stelt om de beoordeling van de WHO aan te vechten, of het nu gaat om de beoordeling van de WHO over een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid of hun beoordeling met betrekking tot bepaalde maatregelen. Of als het gaat om het opleggen van een regime voor wat zij ‘vaccinatie’ noemen, hoe experimenteel het ook is.

Er zal gewoon geen stopknop zijn, voor geen van de lidstaten en niet – natuurlijk niet – voor ons, de burgers. Dus als we het nu eens in zijn geheel bekijken, dit recht van de WHO om zichzelf uit te roepen, om zichzelf te autoriseren, om een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang op te eisen, en om dit zo lang vol te houden als ze wil. Ten tweede, om zogenaamde ‘aanbevelingen’ te doen die juridisch bindend zijn en die onderworpen zullen zijn aan een systeem van toezicht, toezicht op de mensen, toezicht op de lidstaten, en vervolgens de totale controle en het monopolie op informatie, inclusief het recht op censuur. En dan het feit dat er geen mechanisme is om de WHO te controleren en te corrigeren, wat hebben we dan als resultaat?

Nou, het is heel eenvoudig om te zeggen, zonder de mogelijkheid van een open debat, zonder de mogelijkheid om verschillende meningen, verschillende yhypothesen, verschillende methoden aan de tafel te bespreken, zal er geen wetenschap zijn. En er zal uiteindelijk geen democratie zijn, en er zullen geen gerechtelijke procedures en geen gerechtigheid zijn. Als het resultaat al vooraf is bepaald door één enkele autoriteit op deze planeet, kan er -per definitie- geen sprake zijn van een goed wetenschappelijk proces, een goed besluitvormingsproces, en kan er geen sprake zijn van democratie.

Ten tweede is het een basisprincipe, niet alleen van internationaal recht, niet alleen van nationaal constitutioneel recht, dat we als mensen het recht hebben om te weten waarmee we instemmen. Dus als we ons afvragen of we zijn gevraagd, of jullie zijn geïnformeerd over dit proces, dat op het punt staat werkelijkheid te worden, dan is het antwoord NEE!

De onderdanige lichaamshouding van Tedros (toen net als nieuwe WHO-voorzitter gekozen) Zie ook de zelfingenomen houding van de Chinese leider Xi Ping. China bepaalde, als groot-financier achter de WHO, doorslaggevend, de keuze voor Tedros.

En er moet een belangrijk onderscheid worden gemaakt tussen deze twee juridische instrumenten. Het nieuwe pandemieverdrag zal door de WHO zelf als een verdrag worden beschouwd. En zal daardoor worden onderworpen aan een nationaal proces van debat en ratificatie, maar dat geldt niet voor de Internationale Gezondheidsregeling. Deze IHR – volgens de definitie van de WHO zelf – worden gekwalificeerd als gezondheidsvoorschriften volgens artikel 21 van de WHO-Grondwet en wat betekent dat? Er zal een automatische inwerkingtreding zijn direct na de stemming in
2024. Tot nu toe duurt het nog 24 maanden, maar deze 24 maanden zijn teruggebracht tot slechts 12 maanden, wat betekent dat de internationale gezondheidsregeling eind mei 2025 automatisch wet wordt.

We worden dus niet gevraagd, we zijn niet geïnformeerd en er zal een proces van automatische inwerkingtreding van de IHR plaatsvinden. Dit is zo ernstig als het maar kan zijn, als het gaat om de schending van het principe van geïnformeerde toestemming. Dit principe bestaat niet alleen op individueel niveau, maar ook voor democratieën als geheel.
zelfbeschikking van het volk. Dit is een van de grondbeginselen van de Verenigde Naties in artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties uit 1946.

Dit is de reden waarom we allemaal moeten weten, niet alleen wat er in deze documenten staat, maar we zullen ook duidelijk stellen dat sommige van deze IGR en de veranderingen die daarin worden gewijzigd en verklaard, volledig in strijd zijn met wat wij beschouwen als onze grondwettelijke orde. Er is geen recht op openbare informatie, er is censuur, de mensenrechten worden niet beschermd en er zijn geen checks and balances. De WHO zal bepalen onder welke wettelijke status we moeten leven.

Dat betekent dat de macht niet meer in handen van het volk zal zijn en daarom moeten deze onderhandelingen onmiddellijk worden stopgezet. En het is nu een zaak en een plicht voor alle burgers om druk uit te oefenen op hun publieke vertegenwoordigers, politieke vertegenwoordigers, om ervoor te zorgen dat de politici, de politieke vertegenwoordigers begrijpen dat ze hun recht gaan halen, buiten de hun toevertrouwde stem die ze kunnen gebruiken.

Dit is slechts een overzicht en aangezien we hier in Europa zijn en deze regels binnen Europa al in alarmerende mate zijn doorgedrukt, vonden we het belangrijk om jullie een gedetailleerder overzicht te geven van de situatie hier in Europa.”

Als je je zorgen maakt over een dystopische dictatoriale toekomst, dan heeft dat misschien geholpen om ze een beetje scherp te stellen. Ik zal je een paar voorbeelden geven van waar ze het over hebben; dit zijn de artikelen hier. Ik zal natuurlijk de links erbij zetten.

Ze hebben het hier over gezondheidsproducten, vaccins, medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, diagnostica, ondersteunende producten (ik weet niet precies wat dat is), cel- en gentherapeuten en hun componenten, materialen of onderdelen. Ik wil niet dat deze aan mij worden opgelegd door de macht van mijn natiestaat. Cel- en gentherapeuten, gezondheidsproducten waaronder vaccins, medische hulpmiddelen.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

Het klinkt echt heel angstaanjagend dat de WHO de volledige macht zou hebben over het opleggen van deze eer. En als we naar andere delen van het verdrag kijken, zien we dat dit is wat ze hebben gedaan. Vaak hebben ze hier alleen maar ‘niet-bindend’ doorgestreept, dus in plaats van ‘niet-bindend advies’ betekent het nu ‘bindend advies’. En we kijken er gewoon doorheen, dus hier hebben ze bijvoorbeeld dit gedeelte ‘met volledig respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen’ doorgestreept.

Waarom zou je in hemelsnaam een WHO-verdrag hebben waarin je een clausule schrapt die zegt: “de implementatie van deze regels vindt plaats met volledig respect voor de waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van personen”. Waarom zou je dat schrappen?

Ga naar je politici en zeg dat ze dit het stadion uit moeten schoppen; wij, ik wil het niet. Als je het wilt, doe dan niets. Als je het niet wilt, neem dan contact op met je politici en zij kunnen dit tegenhouden. Maar we hebben niet veel tijd meer. Op dit moment gaan de Britse regering, de Nederlandse regering, de Australische regering, de Amerikaanse regering, de Canadese regering, de NZ regering, voor zover ik weet, dit gewoon ‘rubber stamped’. Waarom komen onze politici niet op voor onze vrijheden en onze nationale soevereiniteit? Ongelooflijk, maar dit is wat er gebeurt.

Als je denkt dat ik dit verkeerd heb geïnterpreteerd, lees dit dan zelf en laat me weten hoe ik het verkeerd heb geïnterpreteerd. Maar dit is, moet ik zeggen, de manier waarop ik het lees, komt erg overeen met de manier waarop Philip K het leest. Maar goed, hij heeft het waarschijnlijk veel beter verwoord dan ik, dus ik laat het hierbij. De tijd dringt, dus kan volgend jaar, ik bedoel, het is al oktober, november, december. Het is nog maar zeven of acht maanden en de politici lijken dit niet eens op hun radar te hebben! En natuurlijk geven de mainstream media het niet de aandacht die je zou denken dat het belangrijk is. Laat maar, Philip Kruse heeft alles gezegd. Bedankt voor het kijken.

-HOE ALEXANDRA VAN HUFFELEN (D66) VERRAAD PLEEGDE-

Door de strot van elke EU-burger: Europese DIGITALE IDENTITEIT
Het Europees Parlement en de lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de Europese digitale identiteit. De lidstaten willen het, het kabinet wil het, maar een meerderheid in de Tweede Kamer niet. Toch gaf staatssecretaris Van Huffelen (D66) namens Nederland groen licht voor de eID. Ze legde een breed aangenomen Kamermotie naast zich neer. Politiek verslaggever van Hart van Nederland, Hannah Warnar zei eens eerder tegen haar.“De angsten die de Kamer heeft, leven ook in de maatschappij; vervolgens legt u een Kamermeerderheid naast zich neer. Dat is toch ook ontzettend slecht voor het draagvlak hiervoor?”

Volgens Van Huffelen zal de digitale identiteit ‘altijd vrijwillig’ blijven. En dus dat het ‘niet hoeft voor mensen die het niet willen’.

Maar dit is een regelrechte leugen; “Dit is dus nadrukkelijk niet waar,”merkt financieel journalist Arno Wellens op. “Het wordt wel degelijk verplicht. Je kunt deze digitale identiteit niet ‘niet-gebruiken’. De wallet geeft toegang tot een digitale kopie van jezelf, waarin alles aan alles is gekoppeld (en dat is niet veilig te krijgen).
Deze ID-app niet downloaden betekent niet dat grote bedrijven je medische data niet mogen opvragen. Het is dus verplicht.”
Over de Tweede Kamer zegt Wellens, dat het dus een irrelevante praatclub is geworden. Het volk wordt achter de schermen misleidt.

Jan Dijkgraaf was minder omzichtig in zijn commentaar op de bizarre manipulaties van Van Huffelen:“Dit is waarom alle vier de regeringspartijen keihard moeten worden afgestraft. Tuig is het”.

Ook Europarlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) is duidelijk in zijn reactie: “Niemand gelooft dat dit vrijwillig blijft; burgers zullen de toegang ontzegd worden tot essentiële diensten, wanneer ze weigeren mee te gaan in dit totalitair verhaal. Vrijheid wordt niet langer een recht, maar een beloning toegekend door het Big Brother-apparaat van de Europese Unie.”

Schrijver en docent Hans Siepel verwijst naar dit promotiefilmpje over de Digital ID-wallet.

Hans Siepel hierover: “Kijkt u er ook zo naar uit? Nu maar hopen dat miljoenen wakkere burgers straks een dikke middelvinger opsteken tegen deze kinderen van de WEF duisternis en hun moreel kapotte politici, die de vrijheid en privacy van burgers verwoesten en een controlestaat voorbereiden, en straks massaal weigeren mee te werken aan de uitrol van dit grote kwaad.”

1 gedachte over “Zo ‘verjudassen’ politieke leiders ons land..!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.