Advertentie

5G: de ‘officiële’ politieke besluitvorming gaat door..!


x

Bomen absorberen behalve CO2 ook radiogolven. En die komen bij het 5G-netwerk toch maar 250 meter ver. En dan dient het signaal weer versterkt te worden. Gevolg: voor de geplande uitrol van het supersnelle 5G-internet, zullen de Nederlandse straten worden volgehangen met een soort grijze pizzadozen. Wat 5G, naast al die futuristische beloftes rondom de ‘noodzaak’ ervan dus ook is, zijn veel, héél veel antennes die, zichtbaar in het straatbeeld, ergens op, aan of onder bevestigd moeten worden en die allemaal verbonden moeten worden met glasvezel en stroom.

Gemeentes pakken met name dit facet van ‘straatvervuiling’ op om te protesteren tegen de dictatoriale wijze waarop het kabinet van VVD-kopman Rutte deze nieuwe, lévensgevaarlijke techniek wenst uit te rollen.! Maar er is natuurlijk meer dan ‘een lelijk gezicht’.. Wat te denken van het FEIT, dat een antenne die straks een 5G-signaal uitzendt (op de 3,5 gigaherz-frequentie) niet verder komt dan de genoemde 250 meter..! En omdat 5G hoog in het frequentiespectrum zit, zijn de signalen vluchtiger, dan het signaal van een 4G-antenne die eenvoudige uitzendt tot een mobiele telefoon een kilometer verderop.

5G Heeft dan ook nog eens last van ‘obstakels’ die in de weg staan, zoals ’n gebouw of simpel een boom. Bekend is ook dat bomen radiogolven sterk absorberen. Komt het hoge 5G-frequentiesignaal dus een obstakel tegen, dan neemt de sterkte van het signaal snel af. Nu staan 4G-masten bovenop daken. Voor 5G moeten de antennes lager bij de grond: de hoek van een dak is al een obstakel waar een signaal niet voorbij komt. Kortom, dat 5G-netwerk kan er alleen komen, door onze infrastructuur, waarbij we dan gewoon onze bomen-op-straat rekenen, fundamenteel te wijzigen.. En dat betekent bij bomen dus simpelweg KAPPEN.. Dat is wat anders toch, dan een ‘lelijk straatgezicht’..

 

X
X

5G: de officiële politieke,

‘democratische besluitvorming’

gaat gewoon dóór..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Officieel heet het dictaat van Rutte cs. aan gemeenten om te gehoorzamen aan de 5G-uitrol’richtlijnen’, dat er ‘ruim baan wordt geven aan telecombedrijven ruim om antennes voor 5G, de nieuwste generatie mobiele communicatie, in tienduizenden openbare ruimtes op te hangen’. Maar gemeenten komen met softe protesten.. Ze vrezen namelijk, hou je vast, ‘verrommeling van het straatbeeld en problemen met het beheer van het straatmeubilair waaraan de nieuwe antennes moeten worden opgehangen.’ En daarbij, ja daar komt ie, voorzien ze ook een stortvloed aan klachten van burgers over vermeende gezondheidsrisico’s. Niemand die het kennelijk preciés weet of het gevaarlijk is of niet, geen gemeente die voorstelt dit te onderzoeken bijvoorbeeld..

De protesterende gemeenten, een stuk of tien, waaronder Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven, hebben in een consultatieronde hun ongenoegen geuit op voorgestelde wijzigingen (HIER) in de telecommunicatiewet. Een belangrijke wijziging die hierin is opgenomen, gaat over de verplichting die het kabinet oplegt aan lokale overheden om publieke ruimte en infrastructuur (zoals overheidsgebouwen, lantaarnpalen en stoplichten) in principe ter beschikking te stellen aan de telecomproviders wanneer die hier nieuwe antennes aan willen hangen.

Dat betekent, dat -om de aanleg van 5G te versnellen- gemeenten een verzoek tot plaatsing van zo’n antenne in principe niet mogen weigeren, aldus het wetsvoorstel van het kabinet Mark Rutte. En besef dat voor de aanleg van 5G-netwerken moeten extra antennes worden geplaatst, die voor een groot deel ook in de straat komen te hangen. En de naar het bedrijfsleven buigende minister-president-zonder-visie, wil de mega-telecombedrijven als KPN, Vodafone en TELE2,  ruim baan geven om antennes voor 5G, zogenaamd ‘de nieuwste generatie mobiele communicatie’, in de openbare ruimtes op te hangen.

Een belangrijke wijziging gaat over de verplichting om overheidsgebouwen, lantaarnpalen en stoplichten in principe ter beschikking te stellen aan de telecomproviders, wanneer die hier nieuwe antennes aan willen hangen. Gemeenten hebben dus straks GEEN ENKELE INSPRAAK/BESLISSINGSBEVOEGDHEID meer.. Ohja, de gemeenten voorzien ook dat ze een stortvloed aan klachten van burgers over vermeende gezondheidsrisico’s voor de kiezen krijgen dus..

Natuurlijk zijn de telecombedrijven poeslief en relativeren de impact van de komst van 5G. Maar dat 5G in FEITE is gebaseerd op een volledig nieuwe distributie-techniek, laten ze onbenoemd..! Kijk naar dit staatje hieronder en zie dat 5G een mega-opschaling betekent van het aantal transacties. Het verhaal wordt dus omgedraaid: doordat wordt beweerd dat iedereen sneller internet wil, wordt de feitelijke essentie van de uitrol weggelaten. Wat feitelijk betekent dat straks ALLE ELEKTR(ON)ISCHE APPARATUUR voorzien zal zijn van zender/ontvanger en via het internet verbonden is met…

Tja, met wat eigenlijk…? Als je nu al protest hebt tegen de domme ‘smart-meter’, kun je straks helemaal in een hoekje op zolder gaan zitten, als je koelkast, Tv, je computers, je router, je stereo, en alles waar een stekker aan zit, gaan communiceren met.. tja, met wie eigenlijk..?

Hogere frequenties, dus meer antennes
We hebben HIER op de site ook al uitgelegd, dat voor de uitrol van 5G veel meer antennes nodig zijn, dan voor de bestaande netwerken. De door veel landen met argwaan geklassificeerde 5G-technologie, gaat deels gebruikmaken van hogere frequenties. Daarbij geldt dat signalen dragen in die hogere bandbreedtes minder ver drager en daarbij bovendien veel gevoeliger zijn voor verstoring door objecten, zoals bomen en grote struiken. Hier zullen de antennes ook nog eens lager in het straatbeeld dienen komen te hangen om deze verstoringen tegen te gaan… En daarmee komt straatmeubilair in beeld als mogelijk opstelpunt. Bushaltes, lantaarnpalen, etc. etc.

Sander van der Zande is voor Vodafone, projectleider 5G en volgens hem hebben de telecombedrijven er praktisch en financieel weinig belang bij om de straten vol te hangen met ‘small cells’, de antennes die geïntegreerd zouden moeten worden in het straatmeubilair. Dat bleek in proeven namelijk geen succes. ‘We hebben eens dagen moeten zoeken naar een small cell van ons, omdat die was verdwenen nadat de lantaarnpaal waaraan ie hing omver was gereden.’ Bij aanpassingen als de verplaatsing van een bushokje houden gemeenten sowieso bovendien geen rekening met de belangen van een telecombedrijf, zo is naar zijn zeggen zijn ervaring. ‘Daarom leggen wij zelf ook liever vanaf bestaande opstelpunten ons netwerk aan.’

Mevrouw Touria Meliani, Amsterdams wethouder, schrijft in haar brief te verwachten dat er in haar stad alleen al tienduizend nieuwe antennes bij komen. “Maar dat is ‘een angstbeeld”, zegt Rob Bongenaar, directeur van Monet, het samenwerkingsverband van telecomproviders. ‘Er komen landelijk hooguit 10% meer opstelpunten met daaraan ‘wifi-achtige’-oplossingen.’ Volgens gegevens van het Antennebureau staan er in heel Nederland op dit moment een kleine 48.000 antennes. Dus dat zou betekenen dat er volgens de telecombedrijven zo’n vijfduizend bij gaan komen. Hoe RTLZ dan aan het bericht komt, dat we als screenshot hierboven plaatsen, is dan de vraag.. Tienduizenden, betekent natuurlijk zeker zo’n 30.000 EXTRA antennes..!!

De logica achter dit getal/aantal van 5000, genoemd door de telecom-cowboys, is dus echter ver te zoeken. De afname van de reikwijdte van de hoog-frequente 5G-golven lijken simpelweg een veelvoud van die 5.000 extra antennes op te leveren..!! Regelrechte misleiding dus ook nog eens van die megalomane telecom-providers..! En dan zit Mw. Meliani er volgens hen ook naast…? Met alleen al 10.000 extra antennes in Amsterdam..? Wie weet hier het fijne van..?

Nu de uitrol van 5G dichterbij komt laait gelukkig de discussie over de gezondheidsrisico’s van straling van mobiele zendmasten weer op, ook onder mensen die niet zo goed op de hoogte zijn van de essentie van deze technologie.. In de mobiele telefoonsector zet men zich schrap voor een golf van vragen van bezorgde burgers, zeker omdat het aantal mobiele masten bij 5G gaat verveelvoudigen. En ook in de Tweede Kamer gonst het.. GroenLinks vroeg in de Tweede Kamer al om een onafhankelijk onderzoek door de Gezondheidsraad. Kamerlid Laura Bromet roept op de zorgen van burgers serieus te nemen.

En wat doet mw. de staatssecretaris, CDAér Mona Keijzer? Zij stelt dat er voortdurend metingen worden gedaan, en dat er vooralsnog geen indicatie is dat er permanente gezondheidsschade optreedt door straling. Maar mevrouw komt er niet mee voor de dag, in de publiciteit.. Als er dan al naar gevraagd wordt, geeft deze onkundige omslachtige, ontwijkende antwoorden, in plaats van serieuze WETENSCHAPPELIJK WAARSCHUWINGEN serieus te nemen..!

‘Alleen op hele drukke plekken’…?
Ondertussen doen de telecom-cowboys hun PR-werk… KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo gaan er bij hun berekeningen van uit, dat ze maar beperkt gebruik zullen gaan maken van de hoogste 5G-frequentie, de 26gHz bandwijdte. ‘Alleen op hele drukke plekken, zoals bepaalde punten in de Amsterdamse binnenstad of rond stadions en op festivals, is de extra capaciteit van de hele hoge frequenties nodig’, aldus Bongenaar.

Volgens hem kunnen telecombedrijven, voor de lagere 5G-frequenties, het af met de bestaande opstelpunten. Problemen rond het gebruik en beheer van het straatmeubilair zullen volgens de Monet-directeur dan ook wel meevallen.Daar gaan we afspraken over maken en daar komen we wel uit.’ Je hoort hem nog net niet zeggen: ‘Niet zeuren, neem die wet nou maar aan’..!

Reacties in een consultatieronde naar aanleiding van een wetsvoorstel worden door ministerie bekeken, waarna het wetsvoorstel kan worden aangepast.

 

5 gedachten over “5G: de ‘officiële’ politieke besluitvorming gaat door..!

 1. Citaat uit het bovenstaande artikel: Niemand die het kennelijk preciés weet of het gevaarlijk is of niet,geen gemeente die voorstelt dit te onderzoeken bijvoorbeeld.. (einde citaat).
  Gemeenten weten natuurlijk ook wel dat er tal van onafhankelijke onderzoeken gedaan zijn waaruit blijkt dat 5G gewoon gevaarlijk is.Ook kunnen zij denken wanneer we de overheden in Den Haag tegen ons in het harnas jagen dan zou dat bestraft kunnen worden met nog minder geld voor taken die Den Haag hen opgelegd heeft,en natuurlijk wordt dan gekeken wie het Den Haag moeilijk maakt wat dan weer de kans op salarisverhoging verkleinen kan en promotie helemaal uitsluit.Vaak doet Den Haag gewoon wat zij willen zoals dat ook elders lijkt te gebeuren zelfs al kan het in strijd met de wet zijn.Burgemeesters hebben al vaak aangedrongen in Den Haag om iets aan de drugsproblematiek te doen en daar werd weinig gehoor aan gegeven waardoor het erop lijkt dat Den Haag wilde dat het zo groot zou worden dat het een groot probleem zou worden zodat Grapperhaus een reden heeft om wet en regelgeving aan te passen waar nu toch sprake van is.Met andere woorden waarschuwingen waren er genoeg en de vraag om hulp ook alleen verdomde Den Haag om invulling te geven aan de vraag naar hulp en nu willen ze dus de wet gaan aanpassen en privacy zal er helemaal niet meer zijn.Dit lijkt enorm veel op opzet vanuit Den Haag (veroorzaak een probleem-effe wachten-oplossing aandragen).
  Vaak gebeuren dezelfde dingen in verschillende landen tegelijk wat duiden kan op opzet om mensen (meestal het eigen volk) in de gaten te houden en te kunnen controleren wat natuurlijk vreemd is wanneer terroristische aanslagen vanuit het buitenland gepland worden en door meestal buitenlanders uitgevoerd worden. https://www.privacynieuws.nl/lichamelijke-integriteit/biometrie/21018-gezichtsherkenning-op-zaventem-mag-niet.html
  Ook hier vond men controle niet nodig of gezichtsherkenningscamera’s wettelijk gezien wel of niet mogen volgens de wet.Nu blijkt dus nadat ze al bezig waren met het plaatsen van die dingen dat het dus niet mag en is het project stopgezet.Wat ik me afvraag is of camera’s wel overal geplaatst mogen worden die alleen nummerbordherkenning zouden hebben want wanneer je van bv Vlissingen naar Rotterdam om de zoveel meter camera’s ophangt en de gegevens van elke camera koppelt dan weet men precies hoe iemand gereden heeft van en waar naar toe en mogelijk ook precies wanneer.We zien dus een toename van middelen die ervoor kunnen zorgen dat we uiteindelijk overal gecontroleerd worden en totaal geen vrijheid meer hebben om ongezien te bewegen.Nu willen ze dus 5G plaatsen waardoor zelfs apparaten in huis op afstand uitgelezen en of gecontroleerd kunnen worden wat ook gewoon inbreuk op de privacy is (gisteren werd bekend dat zelfs babyfoons gehackt zouden zijn en dat men zelfs in het huis van iemand via die babyfoons kon spreken in de babykamer zeg maar). Overal zie je dat digitaliseren niet veilig is en toch zijn het juist de overheden zelf die als een blind paard gewoon doorgaan met alles via de computer doen en doet men niet mee dan zetten ze je zelfs aan de kant en kunnen ze zogenaamd niets voor je doen.Ook internet bankieren is niet veilig maar het maakt het controleren van uw bankgegevens wel mogelijk en ook die kunnen ze dus opslaan.
  Laatst las ik dat de overheid makkelijker toegang wilde hebben in computers van bedrijven om sneller te kunnen ingrijpen wanneer er eventueel gevaar zou zijn (hackers en/of virussen denk ik) maar het is natuurlijk gewoon de bedoeling om alle bedrijfsgegevens te krijgen en eventueel ingrijpen mogelijk te maken.(niet doen dus).De gezondheid van de burger maakt al helemaal niets meer uit want nu bij 5G zoals dat ook op het gebied van vaccineren het geval is wordt wel gezegd dat het geen schade veroorzaakt of veilig is maar glashard bewijs wordt gewoon niet geleverd terwijl dat toch een makkie zou moeten zijn wanneer dat uitgezocht is zodat hun beweringen ondersteund worden met onafhankelijk bewijs.Zelfs de bewering dat de veestapel een groot probleem is in verband met Co2 wordt totaal niet bewezen maar wel gaat men door met voorstellen om die veestapel te verkleinen wat op zich al gevaarlijk is omdat dat tot honger kan gaan leiden in de toekomst.Nooit zijn dieren het probleem geweest en nu ineens wel? maar goed we zijn ook zonder farmaceutische troep gekomen waar we nu zijn en ook daar moet nu zonodig verandering in komen door iedereen te vaccineren wat alleen ten goede komt aan de winst van die farmaceuten ten koste van de gezondheid van velen.

 2. https://nos.nl/artikel/2303538-rookruimtes-in-horeca-definitief-verboden.html Blokhuis had al afspraken met de horeca gemaakt maar kennelijk maakt het niets uit wat de man afspreekt wanneer de WHO in beeld komt. De WHO is ook nogal eens voorstander van vaccineren op basis van aannames en niet op basis van onafhankelijke wetenschappelijke bewijzen en zelfs rechters lijken nu in die onzin mee te gaan en uitspraken te doen die kant nog wal raken.
  Niet rokers zouden door druk zich bij de rokers in rookruimten kunnen begeven?

  Is dat dan niet hun eigen keuze? Hebben zij niet de mogelijkheid om te weigeren in tegenstelling tot de rokers die verplicht worden om zelfs in daarvoor ingerichte ruimten te stoppen met roken?
  Laat ik een ander voorbeeld noemen wat momenteel ook speelt waar dan weer het tegenover gestelde lijkt te gelden onder de noemer dat het te druk wordt met bezoekers op de wallen in Amsterdam waar omwonenden dan weer last van zouden hebben.

  Mensen kunnen sexuele drang hebben/voelen en dat oplossen door juist een bezoek af te leggen bij een prostitué waarna de drang verdwenen is.Wanneer er geen of minder dames achter de ramen zitten dan kan het gebeuren dat mensen de drang blijven voelen waardoor de kans groter wordt om dan maar een slachtoffer op straat uit te kiezen.Rokers hebben de drang om te roken en nu dat verboden moet worden lijkt niemand zich af te vragen wat zij dan als oplossing gaan verzinnen om toch die drang te stoppen.Ook is het nogal discriminerend omdat een rechter zelfs druk aanvoert als reden om roken te verbieden in het belang van de niet roker,maar hoe zit het dan met de druk die een roker voelt om wel te roken?
  Organisaties als can en stivoro zouden verboden moeten worden om het simpele feit dat het mensen tegen elkaar opzet.Wanneer men mensen niet op steeds meer gebieden zou willen voorschrijven hoe zij leven moeten en dat aan de personen in kwestie zelf over zou laten dan weet ik zeker dat mensen gelukkiger zouden zijn en veel meer vrijheid zouden ervaren.

  can en stivoro zouden zich beter druk maken over de aanleg van 5G omdat mogelijk ook niet rokers daar kanker van kunnen krijgen.We moeten meer sporten,vleesvervangers eten,meer groen (met mogelijk gif erin) enz maar waar bemoeien zij die dit allemaal voor schrijven zich mee en met welk recht?Laat mensen hun eigen leven lijden op de manier die zij willen en laat het nu eens klaar zijn met die bemoeizucht en dat klagen over niets,er zijn veel belangrijker zaken dus ga iets nuttigs doen in plaats van mensen het leven zuur te maken want dat doen de overheden in samenwerking met vele bureaucraten wel.Zelfs duur betaalde ministers bemoeien zich nu ook al met de keuze op het gebied van speelgoed want dat zou dan weer genderneutraal moeten zijn terwijl de dingen die belangrijk zijn blijven liggen zoals dat ook gebeurt met zedenzaken die bij rechters liggen en blijven liggen omdat die het kennelijk te druk hebben met belangrijker zaken zoals het rookverbod.

 3. Natuurlijk gaan Rutte en zijn telecomvriendjes door. Toch moeten ze gestopt worden. Een mogelijkheid die er goed uit ziet is de financiële. Hier in Nederland bestaat een ‘Bond tegen overheidszaken’ Ga allemaal alsjeblieft naar hun site http://bondoverheidszaken.nl/ Doe mee en stel de telecomproviders aansprakelijk en in tweede instantie de ministers. Een tweede mogelijkheid is het benaderen van de gemeenteraad. Zij moeten het voorzorgprincipe toepassen en indien ze dwars gaan liggen, kun je schermen met financiële claims in geval van schade en schade komt er, dat staat als een paal boven water. 5g mag er nooit of te nimmer komen. Steeds meer onderzoeken brengen onafhankelijk bewijs dat 5g uiterst schadelijk zal zijn, voor mens, dier en planten. Kom in actie voor het te laat is.

 4. Ontzag voor gezag,maar in hoeverre is dat realistisch?
  De meeste mensen in de welvarende landen worden opgevoed met respect te hebben voor de overheden en alles wat hen ten dienste staat en waar de overheid graag gebruik van lijkt te maken.
  Natuurlijk is respect hebben voor bv militairen en politie goed zolang zij ingezet worden voor belangen waar iedereen iets aan heeft zoals landsverdediging en de orde handhaven maar steeds vaker lijken deze mensen misbruikt te worden door overheden en voor belangen die niet iedereen ten goede komen maar een bepaalde groep.De gewone MSM zal daar niet of nauwelijks over berichten en zij die dat wel doen proberen ze niet zelden de mond te snoeren door censuur of gewoon verboden die alleen de machthebbers en hun wel bekende groep vrienden en vriendinnetjes ten goede komen.(meestal de rijksten der aarde).
  https://nos.nl/artikel/2304791-gemaskerde-hongkongers-protesteren-tegen-maskerverbod.html
  Citaat: Demonstranten in Hongkong zijn opnieuw met gezichtsmaskers de straat op gegaan.Die maskers zijn sinds vannacht verboden,door een noodwet die de autoriteiten veel macht geeft.Het maakt onder meer huiszoekingen en arrestaties zonder duidelijke verdenking mogelijk.(einde citaat).
  In het artikel wordt een eindje verder ook geschreven dat deze noodwet mediacensuur mogelijk maakt en ook dat een 18 jarige demonstrant door een agent in de borst is geschoten uit zelfverdediging,maar daar heb ik zo toch mijn twijfels over.Deze noodmaatregel roept bij mij een beeld op wat ik ken vanuit het beschreven verleden van nazi Duitsland die ongeveer dezelfde maatregelen namen om politieke tegenstanders te “neutraliseren” zeg maar.

  Dit lijkt op machtsmisbruik door de overheid zelf en doet mij vermoeden dat men niets van het verleden heeft geleerd of juist wel natuurlijk waarbij men weet dat dergelijke maatregelen zeer effectief zijn om hun doel te bereiken.Wanneer overheden niets te verbergen hebben waarom zouden ze dan dergelijke maatregelen nemen?Waarom noodmaatregelen om mensen te kunnen arresteren zonder duidelijke verdenking of zonder verdenking huiszoekingen te laten plaats vinden (hierbij moet ik aan razzia’s denken) en wanneer de overheid eerlijk en oprecht is dan is mediacensuur al helemaal niet nodig omdat ze hun handelwijze gewoon kunnen verdedigen met goede argumenten en juist dergelijke maatregelen doen mij vermoeden dat ze juist dat niet kunnen en door dergelijke maatregelen voorkomen dat ze uitleg moeten geven.

  Mensen verbieden een masker te dragen maakt het de overheid makkelijker om mensen die tegen hun bewind demonstreren te arresteren en dat zal dan mogelijk ook de bedoeling zijn van dat verbod.Dichter bij huis zal de overheid ook politie inzetten wanneer mensen uit gezondheidsoverwegingen zouden demonstreren tegen bv 5G waarbij men zich moet afvragen of dat wel terecht is omdat het ook hier de overheid zelf is die geen of nauwelijks bewijzen levert dat 5G ook echt geen schade aanricht aan ieders gezondheid en het ondanks dat toch gewoon doordrukken.https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/belastingdienst-in-de-fout-duizenden-huurders-verliezen-onterecht-huurtoeslag ook hier zouden demonstraties het gevolg kunnen zijn naar aanleiding van een falende overheidsinstantie en ook hier zouden ze dan politie kunnen inzetten maar ook kan men deurwaarders inzetten om schulden te innen die door de overheid zelf veroorzaakt worden en waar de huurders totaal geen schuld aan hebben maar wel de nare gevolgen van mogen dragen.https://nos.nl/artikel/2304803-vaste-kaasboer-en-groenteman-vrezen-gedwongen-vertrek-van-de-markt.html ook hier weer beleid dat alleen maar ten goede komt aan supermarkten.
  Want wanneer marktkooplui verdreven worden van de markt zullen enkelen rechtstreeks naar de nog resterende boeren gaan voor hun kaas maar velen zullen toch ook naar supermarkten gaan voor hun producten.Eerst moesten boeren verdwijnen en nu de marktkooplui maar niet uit te sluiten is dat dit ook voor andere sectoren zal gaan gelden omdat alleen de grootste bedrijven moeten en zullen overblijven en banken de dienst gaan uitmaken.Wat mogen we denken van de inzet van politie tegen mensen die vechten voor hun bestaan en inkomsten puur om te kunnen overleven?

  Eerder beschermde de politie ook al een gaswinningsbedrijf waarbij zelfs geweld werd gebruikt tegen demonstranten die schade hadden ondervonden door handelingen van dat bedrijf.Later heeft de politie wel excuses aangeboden maar ondertussen hebben ze wel eerst een bedrijf beschermd dat schade had veroorzaakt en daarna de mensen aan het lot over liet ipv de schade te vergoeden zodat niemand nadeel had.Je kunt niet blind uitvoeren wat de overheden verzinnen en zelf nadenken door iedereen in overheidsdienst is in mijn zienswijze dan ook brood nodig om dingen op de juiste wijze te kunnen inschatten waarna de juiste acties zouden kunnen plaats vinden in het belang van iedereen die door overheden in de steek gelaten worden.Dit is mijn mening en niet meer dan dat en zeker geen oproep tot wat dan ook behalve dan om over dingen,gebeurtenissen na te denken.

 5. Nu al krijg ik verbaasde reacties wanneer ik zeg geen smartfoon te hebben en te willen hebben.
  De, wat ik noem sociale ziekte, iedereen slaafs met zo’n rotding in de hand neemt dermate vormen aan dat er mensen zich kapot laten rijden omdat dat ding belangrijker is dan opletten in ’t verkeer. Tijdens vergaderingen en zelfs solicitatiegesprekken kunnen bepaalde mensen dat nog geen drie seconden met rust laten, Er zijn er ook bij die s’nachts een paar keer wakker worden om te zien of ze iets gemist hebben! Nu wil ik ook geen last hebben van die zooi dus dat wordt de overheid tarten door te slopen waar ik er last van heb. Net als een z.g.n. slimme loelkast. Als het niet anders meer kan dan zo’n ding met iets slims erin, dan ben ik slimmer en trek zo’n ding open en haal alles eruit wat niet nodig is om dat ding als koelkast te laten werken.
  En zo weet ik nog wel wat meer truukjes. Dus een gewillige overgave is er bij mij niet bij.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.