Advertentie

Spirituele rechten van het dier..


Marieke de Vrij tijdens een van haar presentaties.

Marieke de Vrij (1953) is in staat, middels heldere bewoordingen, licht te werpen op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis. Via haar talent om zich te verbinden met de ongeziene wereld, kan zij haar heldere vermogens benutten ten gunste van velen. Marieke heeft sinds 1983 haar mediamieke gaven op velerlei vlak weten vorm te geven: helderziendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid (wat de bron van de meeste dingen is), maar vooral ook haar helderhorendheid.

Marieke wenst zich dienstbaar op te stellen om, door uitbreiding van de bestaande kennis -via haar inspiraties- maatschappelijke verandering vorm te geven en vernieuwing te initiëren op vele terreinen. Zij werkt(e) samen op vele maatschappelijke terreinen, met mensen die in hun vakgebied de spirituele inzichten willen toetsen die via de onstoffelijke begeleiders van Marieke vrijgegeven worden.

Naast haar werk op het gebied van orgaandonatie heeft  zij o.a. op de volgende  maatschappelijke gebieden inzichten  vrijgegeven:  orthopedagogiek, psychiatrie, diabetes, vermoeidheidsziekten, lichaamsgerichte therapieën, osteopathie, dementie, euthanasie, lichamelijke handicaps en verstande­lijk gehandicapten waaronder het syndroom van Down, man-vrouw-verhoudingen en het mannelijk- en vrouwelijk oerprincipe in de mens, ontwikkelingssamenwerking, manage­ment, ecologie, een waardevast economisch en financieel bestel, waterzui­vering, criminaliteit, dierenwelzijn waaronder varkenspest, B.S.E. , MKZ en rechten van het dier.
Het onderstaande artikel gaat over de spirituele rechten van het dier, of simpel gezegd: het bestaansrecht van het dier in zijn unieke ‘Zijn’. Want natuurlijk zijn dieren óók bezielde levende wezens. De wijze waarop wij met dieren omspringen, in termen van ‘productie’ is vaak mens-onterend..! We laten hier graag ruimte voor een samenvatting van een lezing van Marieke over:

* * *

x

Spirituele rechten voor dieren..

2012 © Marieke de Vrij

x

Dit is een fragment uit de lezing van Marieke de Vrij over de ‘Relatie dierenwelzijn en menselijke evolutie’  die Marieke op 28 november 2006 gaf. Een prachtige lezing, waarbij de rechten van dieren en de rol die zij hier op Aarde spelen, prachtig werden belicht. Vooral het gehannes met dieren door mensen wordt in perspectief gezet; onnatuurlijker kunnen we bijna niet bezig zijn. Een waardevolle beschouwing door Marieke de Vrij en haar ‘begeleiders’.

‘Het recht er te zijn én goed zijn.’
Wat ik onder ‘goed zijn’ versta, is dat zij rechtmatig geschapen en daarom in wezen perfect zijn. Laat ik het zo zeggen: het dierenlijf is perfect in zijn natuurlijke aard, maar wij maken er bijvoorbeeld melkmachines van. Of wij maken er eiermachines en vleesmachines van. Dat maakt ook, dat we alleen nog maar spreken over dieren in termen van ‘productie’. Maar het dier in zijn natuurlijke geaardheid is rechtmatig goed. En dat houdt in, dat als zij zich op een natuurlijke manier zouden offeren vanuit hun rechtmatig goed zijn, dit dan in heel andere proporties zou gebeuren dan nu..

In feite ligt de mensheid, vooral in het Westen, collectief aan de moederborst van de koe. Echt normaal is dit niet; de melk is toch in eerste instantie voor de kalfjes bedoeld. Iemand heeft eens gezegd: “Zie je ooit wel eens een zakenman, in kostuum, likkebaardend de wei in rennen om aan de speen van een koe te gaan hangen?” Nee dus! En waarom doen we dat niet, want we lopen wel naar een fruitboom om een appel te plukken! In veel culturen wordt de koe geëerd en wordt er op een bijzondere manier met haar zuivel omgegaan, maar niet op de wijze zoals dat bij ons gebeurt. In die culturen vinden ze zuivel nog bijzonder; en zitten er zeker voedingsstoffen in voor de mens – maar het is niet een algemeen product. En hoe bijzonder vinden wij zuivel nog?

’De natuurlijke evolutiedrang.’
Wij weten dat wij als mensen evolueren. De geest dient in een hogere mate van doorleving te geraken en tot de onderste chakra’s toe te incarneren. Ook dieren hebben hun eigen evolutiegang, die zij als groepsgeest doorgaan. Staan we daar ooit bij stil? Mogen zij evolueren of mogen ze degraderen van ons?

“Telepathisch contact is bijvoorbeeld voor kippen in een legbatterij totaal onmogelijk; er is daar alleen maar plaats voor ‘stressgekakel’.”

‘Dieren hebben het recht te leven in een eigen gemeenschap.’
Dit voor de onderlinge herkenning, voor de natuurlijke ordening, voor de voorbeeldfuncties. Ook voor de overdracht van de oudere dieren naar de jongere dieren toe. Ik kan de keren niet meer tellen dat mijn begeleiding gewezen heeft op het belang van oudere dieren in een groep en dat zolang er nog één oud varken, één oud paard, of een oude koe, of stier in leven blijft, zolang blijft het wéten in hun collectieve veld wakker wat ouderdom betekent.

Maar als er nauwelijks nog oude dieren zijn, wordt dit de gehele diergroep ontnomen. Niet meer dan maar één-zevende van hun normale leeftijd te mogen bereiken is werkelijk desastreus voor dat specifieke collectieve dierenveld, want men verliest dan het begrip over wat ouderdom inhoudt. Men kan dan niet meer vanuit deze doorleefde ervaring telepathisch overdracht maken naar het collectieve veld, zodat de andere dieren daar in kunnen gedijen.

Ik heb het daarstraks al even genoemd; telepathisch contact is bijvoorbeeld voor kippen in een legbatterij totaal onmogelijk. Er is daar alleen maar plaats voor ‘stressgekakel’. Er is geen telepathische communicatie over en weer. Er is alleen paniek. Terwijl normaal levende dieren, in gemeenschappen, telepathische contact met elkaar onderhouden en ze wéét hebben van elkaar, omdat ze in ‘Zijn’ leven.

‘Speelgenot.’
Wie staat nou stil bij speelgenot voor varkens in een varkenshouderij? Ik ben wel eens op een biologisch-dynamische boerderij geweest; nou, daar is het feest. Grote, lekkere modderpoelen, daar zie je ze werkelijk in dartelen vanuit puur genoegen. En in het najaar kunnen ze zo de maïsvelden in rennen. Nou, als je dan toch varkensvlees wilt eten, eet het dan van zo ’n varken, ja?

Gezond water en voedsel.’
Ook daar kun je dus veel vraagtekens bij zetten, want veel koeien eten vaak alleen ingedroogd voedsel. Dat doet ook iets met hun vochthuishouding en de speekselklieren. Als ik me op deze dieren afstem zie ik vaak dat ze als het ware ‘etensmoe’ zijn en dat ze hun voedsel totaal smakeloos vinden. Er zijn diersoorten, zoals ganzen, waar het voedsel gewoon in hun keel gepropt wordt; ze mogen niet eens meer slikken. Op deze manier wordt ‘paté de fois gras’ ‘geproduceerd’..
Dieren hebben behoefte om aan hun voedsel te ruiken en te besnuffelen. Andere dieren, zoals koeien, willen herkauwen en die sappen lekker door hun mondholtes laten spoelen, begrijp je? Daar zit genoegen omheen en als je dat van ze wegneemt, omdat het de mens beter uitkomt, vanwege het product dat deze dieren moeten leveren, dan ontneem je ze hun speelplezier en consumptiegenot van voedsel.

‘Het zelf innemen van voedsel.’  Denk hierbij aan die ganzen en kalkoenen, die op een akelige manier vetgemest worden.

Natuurlijk dag- en nachtritme.’
Ik zie vaak, als we ‘s nachts laat thuiskomen in Drenthe, de lichten nog branden in de stallen. Dat is volkomen onnatuurlijk. Dieren leven bij het ritme van de zon en de maan en dienen daarom ook te kunnen slapen in het nachtelijke duister. Dieren hebben een andere nachtherinnering dan mensen; wanneer zij in slaaptoestand zijn gaan zij soms malend hun dagherinneringen door, niet in een bewuste toestand, maar in een resumé van het gebeurde en blijven daar langer in hangen dan mensen. Ook wij verwerken in onze slaap de gebeurtenissen van de afgelopen dag, maar veel sneller, want onze psyche werkt in ons droomleven anders door. Dieren hebben om die reden, als ze tenminste in een natuurlijke staat kunnen leven, een heel opgefriste staat van ‘zijn’ in de ochtend. Ze zijn dan heel ontspannen en zeer aaibaar en schrikken dan niet zo snel van iets. Dit vaak in tegenstelling tot ons mensen…!

Het beroemde schilderij ‘De stier van Potter’. Mens en dier in een natuurlijke beschutting. Uit de tijd? Of tijd voor herstel van oude waarden..?

‘Recht op beschutting.’
Als je een echte dierenvriend bent kun je het eigenlijk niet aanzien, dat de meeste dieren op weilanden staan waar geen boom te bekennen is als beschutting tegen de zon, of een stevige regenbui; zo hoort het gewoon niet!  In hun oorspronkelijke staat, toen ze nog leefden in de open natuur, zochten ze ook beschutting bij noodweer. Die gelegenheid wordt hun nu zelden geboden. Niet omdat de weilanden niet groot genoeg zouden zijn, maar het kost wellicht teveel. Ik weet eigenlijk niet wat de motivatie is.

Reactie: Waarschijnlijk is het maaien van het veld dan te lastig…?

Marieke: Ja, dat zou heel goed kunnen, dat het zo simpel ligt. En ik moet zeggen, ik ben niet jaloers op boeren, want ik zie écht hoe hard ze moeten werken, iets wat de doorsnee-werknemer, bijvoorbeeld een overheidsambtenaar, niet hoeft te doen. En op wel even andere tijden dan de overheidsdienaren, met veel minder salaris en vaak enorme schulden om hun bedrijven gaande te houden. Daar bovenop ook nog eens een enorme lijst van overheidsvoorschriften, waar ze zich allemaal aan dienen te houden. Ik ben dus zeker geen tegenstander van boeren, maar wat ik zou willen is dat ons gezamenlijke collectieve veld ze zou helpen om natuurlijker en diervriendelijker met dieren om te gaan.

Passende ondergrond’.De hoeven van varkens bijvoorbeeld, vertonen voor 86% klauwlaesies, omdat ze op glibberig beton, of op metalen roosters moeten staan. Ook hun ruggenwervelstructuur wordt daardoor aangetast. De zeugen moeten, geforceerd, twee keer per jaar biggen werpen en de miskramen nemen om die reden hand over hand toe.

De natuurlijke leeftijdsfasen mogen ervaren.’ De kalfjes niet al na één dag bij hun moeder weghalen. Vooral een jong, pasgeboren dier hoort bij zijn moeder te zijn. Ook hun andere levensfasen behoren zij te kunnen ervaren en mogen hen niet massaal afgenomen worden.

Gezondheidsbevorderende omstandigheden’. Jonge mestkalveren wordt ijzer onthouden om hun vlees goed blank te kunnen houden. Het gevolg hiervan is dat ze vaak van zwakte door hun poten gaan en zich ook constant misselijk en akelig voelen. En de moederkoe houdt gedurende die gehele mestperiode telepathisch contact met haar kalf tot het dood is. Het is echt een vreselijke situatie, gebaseerd op de menselijke ‘behoefte aan ‘mooi’ kalfsvlees’..!

‘Het helpen opbouwen van natuurlijke afweerstoffen.’
We doen dat nu met kunstmiddelen, maar in de natuur is zoveel voorradig dat het veel natuurlijker zou kunnen. Een voorbeeld hiervan is dat het gemiddelde sterftecijfer bij mond- en klauwzeer slechts 5% van de besmette dieren zou bedragen, als de ziekte normaal zou kunnen uitwoeden. Bovendien zouden de overgebleven dieren een grotere resistentie hebben tegen deze ziekte. Nu alle dieren in een vaak te vroeg stadium geslacht worden, kan er van een natuurlijke opbouw van resistentie geen sprake zijn en zijn ze de volgende keer gewoon opnieuw de klos.

Een ander moeilijk punt is, dat in die gebieden waar dieren collectief in korte tijd gedood zijn, het héél lang duurt voordat die traumatische sporen uit de ether zijn. Ook al breng je nieuwe, gezonde dieren weer naar zo´n gebied toe, het blijft in de ether hangen. En dat tast hun natuurlijke onschuld aan, want ze voelen argwaan en zijn daardoor meer alert, en dat haalt ze uit hun natuurlijke situatie van ‘Zijn’.

‘Natuurlijke voortplantingsrituelen en ritmes’.
Een groepje mensen zet zich momenteel in om dieren weer een normaal seksleven te geven. Het gaat er hier vooral om de kunstmatige inseminatie een halt toe te roepen. Het is niet wezenlijk dier-eigen om niet zelf de partner te mogen kiezen. In het wild gebeurt dat ook. Maar wij willen dieren ontwerpen naar het beeld en het economische nut dat ons voor ogen staat.
Biggen worden na 3 tot 4 weken ‘gespeend’, dus bij de zeug weggehaald. Bij een natuurlijk proces zou dat maar liefst meer dan het dubbele zijn: 10 weken! Doordat de biggen op veel te jonge leeftijd moeten overgaan op vast voer, leidt dat tot grote verstoringen in hun maag- en darmstelsel. De biggen krijgen onder andere last van speendiarree en door middel van antibiotica, groeibevorderaars en zink- en kopersupplementen worden deze symptomen bestreden. En al deze toevoegingen hebben weer gevolgen voor de volksgezondheid.

Door zeugen, die in een normaal familieverband zijn opgegroeid, worden minder biggetjes doodgedrukt en zijn die supplementen niet nodig. Van kippen weet men dat pikken en kannibalisme minder voorkomt als een kuiken het sociale gedrag van de kloek kan imiteren. Maar ook als er een natuurlijke rangorde is van een goed gedoseerde hoeveelheid hanen op een hoeveelheid kippen. Als die verhouding niet klopt ontstaat dat kannibalisme en agressieve pikgedrag.

‘Het ontwikkelen van bestaansrecht en soortidentiteit.’
Dierenliefhebbers nemen meestal maar één dier. Één paard, één schaap, één poes, of één hond. Als een poes, of hond in het vrije veld of op de straat loopt zal die zeker soortgenoten ontmoeten en daardoor ook herkenning. Maar dat ene paard, of dat ene schaap, of die ene ezel die nooit een soortgenoot ontmoet, die kan zich alleen maar identificeren met mensen. En dat komt de dierenliefde van de kant van de mens dan wel ten goede, want de band wordt steeds inniger, maar wat doet het met de identiteit van een dier als het nooit een soortgenoot ontmoet? Vanuit het belang van het dier gezien is het daarom belangrijk dat jonge dieren een gerede periode bij hun moeder of beide ouders, of in de gemeenschap van hun soortgenoten verblijven. Als je nooit een groepszin ontwikkeld hebt of een familiezin, dan loop je altijd met een soort heimwee rond. Dan heb je niet geleerd je te verbinden met je soortgenoten. Dat is ook zo bij mensen.

‘Rouwverwerking.’
Dat dieren ook kunnen rouwen, daar wordt zelden bij stilgestaan. Om die reden scheiden we dan ook op ruwe wijze de kalfjes van de koeien, bijna direct na hun geboorte. De enige rouwverwerking die een moederkoe krijgt is het dagenlang en vergeefs roepen in de wei om haar kalf. Overigens is vaak waargenomen en dus bekend, dat binnen verschillende diersoorten eigen specifieke rouwuitingen bestaan.

‘Vervoerscondities’.
Ook daar is heel wat aan te verbeteren, zoals inmiddels iedereen wel weet. Het vervoer van varkens naar Italië bijvoorbeeld, is vaak ronduit verschrikkelijk. De dieren zitten dagenlang dicht opeen gepakt in vrachtwagens, waarbij hun water en voedsel wordt onthouden. En nadat ze hier eerst zijn vetgemest en zonder verdoving zijn gecastreerd, worden ze in Italië tot Parmaham verwerkt, om daarna weer naar Nederland te worden teruggebracht..

‘Ras- en geslachtsidentiteit.’
In alle sectoren van de intensieve veehouderij is men erop gericht, om door eenzijdige selectie door middel van kruising en genetische manipulatie van rassen, het meest productieve dier qua vlees- of eierproductie te ontwikkelen. En in de pluimveesector is men daarin het verst gevorderd. Dit deugt niet. Ook dieren moeten een juiste geslachtsidentiteit kunnen ontwikkelen. Als koeien een normale seksuele omgang met een stier wordt onthouden gaan koeien stiergedrag vertonen en elkaar bespringen. Zo simpel ligt dat. En dat zie je ook alom in de weilanden gebeuren.

‘Een waardige dood.’
Dieren zijn uitbeeldingen van groepsleven van zielen. Als zij in overeenstemming met hun ‘zijn’ hun wezen kunnen tonen en hun doorleefde ervaring kunnen schenken aan de aarde en aan al wat daar leeft, dan hebben zij een gezond heengaan. Maar als zij destructief benaderd zijn, destructief geleefd hebben en slechts als een product zijn beschouwd, wordt de aarde belast door de echo van hun herinneringen. Het is dus van wezenlijk belang dat wij dieren een waardige dood gunnen. En dat we ook op zielniveau hen eren voor hun aanwezigheid en bij hun heengaan ze een goede reis toewensen.

* * *

62 gedachten over “Spirituele rechten van het dier..

  1. Prachtg artikel, Ik lees momenteel het boek Dieren in je hart van Margrit Coates, dieren zijn inderdaad bezielde wezens , we moeten ons diep schamen !!

  2. Dit artikel en het werk van Marieke de Vrij moet meer en meer aandacht en bekendheid krijgen. Ja, aan de manier waarop mensen met de dieren omgaan, kun je hun beschaving en bewustzijn afmeten. Het is inderdaad godgeklaagd zoals we met de dieren omgaan. Het zijn geen dingen!!!!! Met dingen van materiële waarden wordt beter omgesprongen.

 1. Als je ,zoals wij doen ,veehouderij op een industriele manier wilt regelen , moet je niet gek opkijken dat ook de levensverwachting van de dieren “industrieel “wordt. Dat er geen bomen meer in de weilanden staan heeft te maken met de grote machienes die gebruikt moeten worden daar er een schaalvergroting heeft plaatsgevonden . Dat komt doordat ook de boeren steeds verder moeten groeien ( stilstand is achteruitgang( niet dat ik dat geloof hoor)). Hadden boeren vroeger met 30 koeien een levensonderhoud tegenwoordig moeten dat er minstens 100 zijn , anders tel je als boer al gauw niet meer mee. Dat dat een hogere ziektedruk ( die dan weer wordt bestreden met antibiotica door het voer)met zich meebrengt en dat je de dieren niet meer als dier maar meer als produkt moet gaat zien , is niet de boer zijn schuld. Het is de gemakzucht , en het niet weten waar je snack vandaan komt en wat er voor moest sterven dat dit veroorzaakt. Vlees moet vooral goedkoop en veel , elke dag je stukje vlees…..
  Jaren terug al wist een vriendin van mijn oudste broer eigenlijk niet dat voor je karbonaatje een varken is geslacht Ze was toen 24 jaar oud! Wij maakten daar grapjes over toen, zo van ze scheren die karbo’s deraf elk jaar groeien er dan weer nieuwe op zijn rug. Maar eigenlijk is het dieptriest.
  Mijn dochter vroeg een keer pap mag ik mee kijken hoe jij kippen slacht( ik slachte toen af en toe zelf kippen)En na 3 kippen vroeg ze of ze weer mocht gaan spelen “ze had wel weer genoeg bloed gezien”Het resultaat is wel dat vlees nooit meer mag blijven liggen op haar bordje ( van haarzelf!) want daarvoor is een dier gedood. Ook als ik konijnen slachtte vroeg ik om vergeving aan het konijn voor het nemen van zijn leven en bednakte het konijn dat hij zijn leven en lichaam gaf om mij te voeden. Ik denk dat ieder die vlees eet een keer moet slachten om te weten wat dat met je doet.
  Als wij bewuster vlees gaan eten en daar ook en redelijke prijs voor betalen kunnen de dieren een waardig leven krijgen . Ik weet dat veel boeren dat ook veel liever doen dan hoe ze nu moeten werken! Ik zeg moeten want het is vaak geen wens van henzelf om zo veel uren te draaien met zoveel dieren om maar aan een behoorlijk( wat is dat eigenlijk?) inkomen te komen. Boeren willen wel anders , maar de druk van de consument hijgt hen in de nek, en gunt hen geen kans meer diervriendelijk te produceren. ( een rotwoord als je met dieren werkt)
  Kortom als Bv een schaap maar 100 euro opbrengt bij een gewicht van zo’n 40 a 45 kilo moet je heel wat schapen fokken wil je een belegde boterham kunnen eten!
  Ik heb eergisteren een maaltijd met meelwurmen gegeten ( van burke gehad) lekker en zeer voedzaam, na de sprinkhanen een prima alternatief voor dierlijke proteine. OOk mijn dochter heeft er met smaak van gegeten , ik denk dan ook dat we meer die kant op moeten willen we diervriendelijker vlees consumeren . Vaker op zoek naar een alternatief ( insekten of vegetarisch) en het vlees biologisch en diervriendelijk en dus duurder.

  1. Er zijn genoeg voorbeelden van boeren die kleinschalig werken en daar normaal van kunnen leven. De grootschaligheid is een keuze van de boer zelf. Waar een wil is ,is een weg.
   En volgens mij is de ruilverkaveling samen met de eisen van het waterschap debet aan de grootste natuurramp in het Nederlands landschap.

  2. Imke
   vergeet niet de druk van de banken om meer groter en vooral productiever te zijn . Ook de scholing van de boeren is er debet aan . En je hebt gelijk het kan ook anders maar nog niet op een grotere schaal . De biologische veeteeld is nog steeds heel een klein pecentage van het geheel omdat de markt ervoor nog klein is. Als alle nederlandse boeren in een keer omschaalde op een kleiner bedrijf en biologische landbouw , zou de druk van de markt er voor zorgen dat de nederlandse boeren in een keer weggeconcureerd werden. Ten gunste van die boeren die wel grootschalig willen “produceren” ,Het ligt aan ons of we onze boeren steunen en meer willen betalen voor diervriendelijk vlees.

  3. Overigens wil ik niet betweterig overkomen , maar ik heb veel contact met oud boeren en nieuwe bedrijven in deze regio en ik hoor overwegend de beweegredenen die ik hier weergeef. De gedwongen schaalvergroting , met de daaraangekoppelde ziektedruk en sociale gevolgen .De duurte als je op het platteland leeft, waardoor je meer reiskosten maakt , meer stook kosten. Voorbeeld mijn dochter moet naar de middelbare school dat kost mij aan reiskosten 150 euro per maand! en dan reken ik een fiets niet eens mee dat is alleen de trein ( waarvoor ze 6 km moet fietsen om bui het station te komen) Als ik boodschappen ga doen is de dichtstbijzijnde supermarkt 6 kilometer verder! En dat is een dure , dus als ik goedkoop winkel doe ik dat 1 x in de week 18 kilometer verderop! Das voor de boeren hier niet anders.

  4. Maarja wij wilde die grote supermarkten ( handig alles bij elkaar) en alle kleine winkeltjes in de dorpen zijn weggeconcureert. Scholen zijn uit de dorpen verdwenen vanwege regels uit den haag ( minder dan 23 leerlingen geen subsidie meer) Er zitten meer haken en ogen aan het dierenleed dan je op het eerste gezicht zou denken . Imke zie het grote plaatje , we zin de menselijke maat vergeten of hebben hem verkwanselt !Net hoe je het wilt, maar kleinschaligheid past niet in de door ons gecreerde wereld , daar ligt dus een mooie taak voor ons om dat te herstellen .

  5. Voel me opeens een soort van Boer Koekkoek”ik krijg ook nooit geen beurt”en dan opeens een keer of wat achter elkaar. Heel vervreemdend! Of heb ik nu elk tegengeluid in de kiem gesmoord ?Geen contra of crypto die een tegengeluid laat horen …. Is het walhallah dan toch inzicht?

  6. Haha, mooie monoloog toch? Ik was al gaan pitten. Ik snap jouw zienswijze wel hoor, ik woon zelf ook tussen de weilanden. En die stookkosten, praat me er niet van… Afgelopen winter geen geld gehad om de gastank te laten vullen en bijna geen hout om de kachel te stoken. Poeh, je zal maar een Eskimo zijn; koud!
   Desondanks zie ik hier voorbeelden van boeren die het anders gaan doen, tegen de wens van de bank in, tegen de veroordelende opinie van concullega’s in. Vanwege het dierwelzijn en ook om het eigen plezier in het boeren weer terug te krijgen. Door de koeien op aan andere manier te weiden hoeft er bijna niet meer gegiert te worden, maaien en kuilen is minder, dus minder machinerie kosten enz. Maar aangezien het een nieuwe ontwikkeling betreft lopen ze ok tegen onvoorziene kosten aan, dat wel.Het zijn de voortrekkers, dappere strijders.
   Ik zie het hoopvol tegemoet. Met open dagen en publiciteit de mensen laten zien dat het wel anders kan.
   Uiteraard valt of staat alles bij het gedrag van de consument.

  7. Hebben mensen ook spirituele rechten?
   En waarom moet ik op de VVD gaan stemmen? (zie hierboven)

   Bijzonderheid: alle baarddragers mogen reageren 🙂

  8. Beste Marcel w in 5d, “wij” wilden helemaal die grote supermarkten niet hoor evenals het vieze piepbrood etc. Dat is ons door de strot geduwd en komt uit de Amerikaanse denktank. Dat is allemaal van tevoren bedacht. Eerst ontwikkelde zich dat in Amerika en toen moesten wij eraan. Frankrijk heeft dat hel lang tegengehouden, tot een 20-, 30-tal jaren geleden, toen begon het zich langzamerhand ook af te tekenen in Frankrijk. Ik heb die lijn zich zien aftekenen. Ik heb gewerkt op de BEI van de Erasmus Universiteit en daar zijn m’n ogen nog meer open gegaan. Nee, het wordt allemaal van tevoren bedacht en later uitgevoerd alsof er een bulldozer overheen gaat. Trouwens, in “hoe God verdween uit Jorwert” geeft ook een aardige inkijk over hoe het in z’n werk gaat (in ’t klein).
   N.B.: toen in in Amerika was heb ik het erover gehad met mijn zoon’s schoonouders daar en die vertelden over dezelfde ontwikkelingen aldaar maar dan veel en veel eerder. Ook zij hadden er leed van dat de kleine winkels, schoenmakers, bakkers, slagers etc. verdwenen. Je ziet trouwens een hang naar terug hier en daar, vooral in de grote steden.

  9. Oh Willie, jij ziet dat schattige eendje waaraan je 3.- euro p.maand mag geven. Dit wisselt nogal, daarvoor was het…’Stem VVD’ …waarschijnlijk een subliminal message 😉

  10. @ Imke, de eigenaar-directeur van mijn bedrijf en ik hebben samen met de voorzitter en een medewerker van een kleine coöperatie van boeren, die ons de melk levert, een paar weke geleden een project opgestart om te onderzoeken hoe wij duurzaamheid gestalte kunnen geven. Hierbij gaan we kijken of we het Cradle to Cradle model,dus het sluitend krijgen van de hele kringloop van ontvangen en teruggeven aan Moeder Aarde, volledig kunnnen toepassen in het gehel proces van Verwekker ( de boeren) en Verwerker ( wij, met het verwerken van de melk en het afvullen in pakken). We gaan daarbij kijken naar de gehele energie voorziening, onze eigen afvalstromen (uit het proces) en naar alternatieven (CO2 neutrale verpakkingen). We proberen iets heel “innovatiefs”op te zetten waarbij we ook de Verkoper ( de retailers) en de Verbruiker ( de consument) kunnen enthausiasmeren! Je ziet, zelfs in dit project maken we gebruik van de 4 V’s. Ik probeer met alles wat in me is te bewaken dat we tijdens het project zoveel mogelijk vanuit mijn eigen 4 V’s ( Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Vrijheid in Verbondenheid) zullen handelen en op basis daarvan het V-power concept met de Verwekker, de Verwerker, de Verkoper en de Verbruiker gestalte zullen geven. De Weg is hier voor mij heel belangrijk zonder het Doel uit het oog te verliezen. En dat is een bijdrage te leveren aan een “betere wereld”, de Nieuwe Aarde zoals ik die voor mij zie!

  11. Monika, ik heb het niet gezien, maar al is het een subluminale boodschap: ik kies geen VVD! 😉

  12. Om hier nog even op terug te komen… Wij leveren nu al het grootste gedeelte van onze producten met weidegang melk. We kunnen daarbij garanderen dat de deze melk afkomstig is van koeien, die minimaal gedurende 120 dagen per jaar minsten 6 uur per dag in de wei lopen.

   In het project zal heel veel aandacht worden geschonken aan de gezondheid van de koeien en medicijngebruik (bijvoorbeeld gebuik van anti-biotica). We we streven natuurlijk naar CO2 neutraliteit. We gaan dus ons heel sterk richten op gebruik een herkomst van (kunstmatige) meststoffen. Ook gaan we ons richten op het gebruik van krachtvoer, Er wordt nu bijvoorbeeld heel veel soja ingevoerd vanuit Peru, maar we geven Peru niets terug aan voedingsstoffen (mineralen e.d). Het gevolg is dat de grond hier in Nederland, waar we een groot mestoverschot hebben erg wordt ver-Rijkt dooe alles wat onze koeien en natuurlijk wijzelf uitplassen en uitschijten, maar dat de grond in Peru heel erg wordt ver-Armd door te schrale grond wegens gebrek aan mineralen e.d. Om Moeder Aarde weer in Balans te brengen is het NOODZAKELIJK dat je locaal weer evenwicht moet brengen in wat je Haalt en Teruggeeft aan Moeder Aarde! Dat geldt bijvoorbeeld ook voor verpakkingen. Deze verpakkingen zijn nu prakisch allemaal van karton, dat gemaakt wordt van papier. om papier te maken worden er heel veel bomen gekapt! Daarvoor worden gigantische hoeveelheden bossen gekapt. Zie wat er nu gebeurt in grote delen van Brazilie (met de kap van de trpische regenwouden) of in grote delen van China, maar ook op andere plaatsen Door deze kunstmatige ingrepen door de mens in de Natuur ( Moeder Aarde) veranderen de klimatologische omstandigheden heel erg, waardoor soms enorme droogte ontstaat waardoor niets meer wil groeien. Ik zag nog niet zo lang geleden een tv documentaire over een boer ergens im China. Door de kap van enorme bossen waren de klimatologische omstandigheden zodanig verandert, dat de gehele omgeving waar hij woonde verandert was in een grote woestijn. Hij (en de andere boeren in zijn omgeving) was daardoor al zijn vee kwijtgeraakt en had zelf geen enkele bron van inkomsten meer. Ik vond dat een heel ingrijpende documentaire. Men had die boer namelijk een paar jaar eerder ook gefilmd, net nadat zijn inkomsten waren weggevallen en hij en zijn familie geen enkel vooruitzicht meer zagen op een mooie toekomst. Je voelde gewoon door het tv scherm heen dat de man volledig in zak en as was, maar door zijn tranen heen voelde je dat hij de moed er wel inhield en zijn waardigheid behield!

  13. En nog even over de ” open dagen” ….. die zijn recent georganiseert door AH ter gelegenheid van hun 125 jarig bestaan.

   http://www.ah.nl/open-dagen/#/home

   AH wilde de consument in de gelegenheid stellen om met eigen ogen te zien waar het genuttigde voedsel wordt geproduceerd. Hierbij is ook het “puur eren eerlijk” aanbod met veel biologische producten ruim onder de aandacht gebracht. Voor zuivel zijn veel biologische boeren in de gelegenheid zijn gesteld om hun “deuren” te openen.

  14. Imke en Marcel, jullie hebben het in mijn visie allebei bij het rechte eind.
   Imke, slaat de spijker op haar kop als ze stelt dat de biologische boeren de voortrekkers zijn voor “verandering”. Zij zijn inderdaad de voortrekkers, die heel sterk bijdragen in het bewust maken van hoe we op een betere wijze om moeten gaan met onze Moederplaneet. Zij verdienen inderdaad ons respect!

   Marcel, geeft een heel belangrijk onderwerp aan en dat betreft onze portemonnee (dus geld). Ik vind het hartstikke knap van Imke dat ze ondanks dat ze bijna geen geld heeft om het in de winter warm te houden, desondanks wel “bewust” blijft eten. Ze zal echter ook merken dat als ze dan bij een supermarkt of een buurtwinkel biologisch voedsel aankoopt, dat ze wel dieper in haar bijna lege portemonnee moet tasten (zucht…..). Dus, zeker in deze moeilijke economische omstandigheden die naar verwachting nog wel een aantal jaren aanhouden, is het van belang om er voor te zorgen dat we voedsel gaan produceren op een wijze waarmee we Moeder Aarde weer in balans brengen en waarbij we er gelijktijdig voor zorgen dat het voedsel niet duurder wordt.

   Ik ben er van overtuigd dat de technologie beschikbaar is (of heel snel beschikbaar komt) om dat streven te realiseren. Het draait veel meer om de Overtuiging en de Wil van de Mensheid om te doorzien dat we geen andere Keuze meer hebben dan heel hard er aan te werken om Moeder Aarde weer te geven waar ze recht op heeft. Doen we dit niet dan is de Mensheid reddeloos verloren, want dan GRIJPT Moeder Aarde zelf in. En dan moeten we er niet raar van opkijken, dat er straks van de 6.973.738.433 inwoners op Aarde (stand 2-9-2012, 18:47 uur) maar een Handjevol overblijven. Moeder Aarde blijft niet met zich laten SPOTTEN!!!

   Het project dat wij nu hebben geinitieerd met de boeren, die ons de melk leveren, beoogd het laatste. De groep boeren in Groningen, Friesland, Drenthe en kop van Noord Holland, waar wij de melk van betrekken hebben geloof ik een gemiddelde melkproduktie van 800.000 kg per jaar. Deze boeren melken dus ongeveer gemiddeld 90 koeien, uitgaande van een gemiddelde melkproducktie van 9000 kg per koe. Het soortelijk gewicht van melk is overigens 1,03 kg per liter, door de aanwezige vet van rond 4,4 % in rauwe boerenmelk. Dit zijn dus boeren met een bovengemiddelde schaalgrootte. Ik bespeur ook bij deze groep boeren meer en meer dat ze er van “bewust”zijn dat ze een andere weg moeten inslaan met bijvoorbeeld weidegang, langer de kalfjes bij de moeder houden, bemesting, medicijngebruik, CO2 neutrale energie voorziening etc etc. Dat vind ik heel bemoedigend. ik hoop dat we met dit project de handen op elkaar krijgen van die boeren. Dat vergt overtuiging van het bestuur. We gaan vanaf het eerste begin van het project alle boeren er bij betrekken om ervoor te zorgen dat er maximaal mogelijke draagvlak komt.

   Ik hoop dat de uitkomst zal zijn dat we in goede samenwerking
   (Verwekker en Verwerker) een geweldig mooi, geheel “innovatief” concept neer kunnen zetten. De Kunst is dan vervolgens om de Verkoper ( de retailer) te Overtuigen dat dit de richting is naar de Toekomst. De retailer moet het namelijk kunnen Verkopen aan de Verbruiker ( de consument). En deze consument laat zich bij zijn/haar Keuze leert de marketing door 4 G’s en dat zijn de 4 G’s van, enerzijds Gemak en Genieten ( heeft met name met smaak en het koopgemak te maken) en anderzijds Gezondheid en Groen ( hoe wordt het geproduceerd en welke ingredienten zitten in het produkt). Ik voeg er nog een belangrijke extra G aan toe… en dat is GELD!

   Imke en Marcel, hoe kijken jullie hier tegen aan? Biologische boeren koesteren om hun voortrekkersrol, waarbij ze ook een hogere prijs mogen hebben voor hun producten, die vervolgens dan wel door de “bewuste” consument moeten worden gekocht, waarbij ze op de koop moeten toenemen dat ze daarbij wel dieper in de portemonnee kijken. Voor de massa (consumenten) een transparant concept neerleggen, met als uitgangspunt Cradle to Cradle (de kringloop sluitend maken) en dat kostenneutraal moet zijn!

  15. Dick, vanavond aan tafel nog met mijn vriend over gehad. Hij en de honden zijn super carnivoor. Sinds deze week verkopen mijn buren vlees van de stierkalfjes die bij de moeder mochten blijven. Mij vriend heeft eergisteren het een en ander van ze gekocht. Inderdaad wel duurder maar volgens hem ook echt veel smaakvoller. Lijkt mij volkomen logisch, het is “blij vlees” zoals ik dat noem. Ik zie de stiertjes helemaal senang onder de bomen liggen, op een heuveltje staan, langs de sloot met mijn honden meerennen enz. Die spirit moet in het vlees terug te vinden zijn.
   Omdat de prijs wel een stuk hoger ligt ga je automatisch anders met je voedsel om. Hij koopt vaak vlees per twee verpakt.Om de een of andere gemakzuchtige reden worden dan beide stukjes gebraden. Vaak wordt niet eens alles op gegeten- de honden hebben daar geen bezwaar tegen- maar ach het was in de aanbieding he.
   Dus vroeg ik vanavond of hij nu bereid zou zijn iets minder vlees te willen consumeren in ruil voor eerlijker vlees.
   De toekomst zal het leren.
   Wat me ook vaak opvalt is dat mensen moord en brand lopen schreeuwen bij een gevalletje dierenleed in de media, en daarna net zo makkelijk weer kiloknallers staan in te laden. Meestal pure onwetendheid maar ook vaak wel makkelijk, even de oogkleppen op.
   Ik denk dat de winst te behalen is bij het duidelijk maken aan de consument dat het dier een goed leven heeft gehad. La vache qui rit, zeg maar.

  16. @ Imke, je slaat daar de “spijker op” op de kop. Supermarkten spelen op het “koopgedrag”van mensne ook heel handig in door de wijze waarop de schappen zijn ingedeeld ( wat ligt onder, wat ligt op ooghoogte en wat ligt bovenin) en hoeveel stuks zit er in een vrepakking. En natuurlijk met handige acties om het ” koopgedrag” te bevorderen! AH en Jumbo worstelen, net als ander supermarkten, ook tussen de korte termijn (steeds meer WINST moeten maken van de aandeelhouder) en de lange termijn (bewuster wordende consument). Wat vind je bijvoorbeeld van de kreet HAMSTERWEKEN? Marketingtechnisch heel handig om veel meer omzet te genereren en dus meer winst. Door het woord “hamsteren” te gebruiken speel je gelijktijdig in op de Angstgevoelens van mensen en op de Hebzucht , allebei vanwege de vrees voor Tekort! Of een actie als ” 3 halen, 2 betalen!” Ook er op gericht om meer te verkopen. Ook speelt wat jij zegt de wijze van verpakken een belangrijke rol om meer omzet te genereren. Ik woon alleen en eet normale porties. Ik eet zlef geen vlees meer, dus ik let niet meer op hat aantal in een pak. Maar bij de voorverpakte vleesvervangers zie ik praktisch nooit 1 in een pajk zitten! Als ik een pakje tofu roerbakblokjes koop (ik roerbak veel) dan zit er altijd veel meer in een pakje als ik zelf nodig ben. Meestal gooi ik de hele inhoud in de pan, maar ik heb maar d ehalft nodig! Dus, ik eet veel meer dan ik nodig ben! Vervolgens heb ik een halve avond nodig om alles weer te verteren! Dank zij deze discussie met jou, wordt ik me er wel van “bewust” dat ik mezelf door de “verpakking”in de luren laat leggen. Die “verpakking”is namelijk afgesloten met een plastic, wat je los moet trekken en dus niet afsluitbaar. Ik heb daardoor het gevoel dat ik het niet kan bewaren en durf het niet meer geopend in de koelkast terugleggen. Wie heeft een advies voor mij?

  17. Nog even, ik zie wel vaak bij duur biologisch voedsel kleinschalige verpakkingen. Im keek nog even in mijn koelkast en zag dat ik zaterdag een biozalm heb gekocht (vis eet ik nog well). Die was wel enkelvoudig verpakt, maar kost wel liefst 5,11 euro. Ik vind dat ik me zelf wel 1 keer in de week mag verwennen! 😉 Men verpakt dit dure voedsel soms wel in 1 eenvoud, ook omdat de kosten van de “verpakking” dan relatief een minder groot aandeel is in de totale kostprijs! Wij zoeken daarom ook voor de zuivelproducten naar een verpakkingsoplossing die veel goedkoper is en tegelijkertijd veel vriendelijker voor het milieu ( veel lager gewicht, gebruik ander materiaal en CO2 neutraal geproduceerd).

  18. @ Marcel, dank je voor de tip, ik ga er een sport van maken om te luisteren naar mijn lichaam welke porties aan voedsel het echt nodig heeft! En zal naar wegen zoeken om dan op een creatieve wijze om te gaan met hetgene, dat overblijft als ik de verpakking heb geopend!

  19. Vleesvervangers eet ik zeer zelden. Afgelopen zomer een paar keer meegemaakt dat we ergens werden uitgenodigd voor een bbq. Heel lief bedoeld koopt men dan voor mij wel een pond diverse vleesvervangers en verwacht dan min of meer dat ik dat allemaal weg werk haha. Na 1 zo’n spons kan je mij al wegrollen. Daaraan kun je zien hoeveel vlees er eigenlijk wordt gegeten.

  20. @ Imke, ik heb wel eens gehoord van mijn directeur-eiegnaar dat het bedrijf 20 jaar geleden heel kleinschalig is begonnen met het vervaardigen van yoghurts en dat er toen gevuld werd in de statiegeldfles. Die fles, een meermalige verpakking, is op een gegeven ogenblik door de supermarkten vervangen door een eenmalige verpakking omdat de handling (transport, schoonmaken etc) veel te hoge kosten met zich meebracht. Je moet niet vergeten dat wij, de CONSUMENTEN, de laatste 10-tallen jaren veel meer GELD zijn gaan verdienen, eh…..voor een belangrijk deel veel meer geld zijn gaan verdienen (sorry, Imke). De arbeidskosten zijn daardoor in Nederland veel hoger geworden. We stoppen echter ons geld liever in hele DURE huizen en hele DURE auto’s, dan in meer betalen voor het voedsel! Ik zal eens proberen uit te zoeken hoeveel we 20 jaar geleden voor de melk en de yoghurt betaalden en wat we vandaag de dag betalen!

   Doordat de CONSUMENT liefst zo weinig mogelijk geld uitgeeft voor zijn voedsel en doordat in Nederland de vrije markt zijn werk doet, worden supermarkten gedwogen om steeds efficienter te worden, vanwege de hoge ARBEIDSKOSTEN en zijn de laatste 10-tallen hjaren vele maatrgelen getroffen om wat we noemen de logistieke kosten in de gehele voedselketen te verlagen. Met onder meer als gevolg het afschaffen van de statiegeldfles en het vervangen door een eenmalige verpakking van karton of plastic.

  21. Imke en Moon Kussie van mij, het digitale computer Haardvuurtje van Janneman was dusz niet voor niks afgelopen Winter Iem, aah gossie, is niet fijn, en het was weken lang echt koud brrrr, verplicht vroeg naar bed en zuinig op vriendje zijn, misschien meester survivalist en self supporting kippen slachter Marcel vragen waar ie z’n low budget hout vandaan haalt Imke, 1 troost half Nederland wordt op dit moment ontslagen en zal met steeds meer tekorten worden geconfronteerd, ook ik jah, zucht, wij zijn met meerderen met een onzekere private monetaire vooruitzichten, de warme langharige vacht van die Homonoids van Lloyd Pye zou wel handig zijn, en ze zijn veel sterker en lopen sneller, hoezo evolutie van DArwin, wij mensen zijn zo kwetsbaar gemaakt door de Anu’s, een naakte slaaf moet niet te hard kunnen lopen en het snel koud hebben, maakt afhankelijk, anders ontsnappen ze te gemakkelijk naar het oerbos, ik snap die Anu dna prutser Slave Masters wel ;

   Peter Gabriel – Growing Up
   https://www.youtube.com/watch?v=Kh80jJNgRrY

   en Peter Martens uit België nog bedankt voor Lloyd Pye z’n historische Homonoid presentatie, paar jaar terug gezien maar kijk er nu weer met andere meer geordende geïnformeerde leergierige ogen naar

   Everything You Know IS Wrong 2012 / UFO Congress / Lloyd Pye
   http://www.youtube.com/watch?v=A_603uf3Ixg

   http://mystic-cyber-crow.blogspot.nl/2010/02/carrying-on-with-hominoid-enquiry-of_05.html

  22. @ Hyper, geweldig, humor van de bovenste plank. De woorden “self supporting kippenslachter Marcel” doet me even denken aan een uitspraak die ik zojuist op de radio hoorde toen ik onderweg was naar mijn werk. Nota bene de voorzitter van de Wageningen Universeit (waar toch veel denkkracht zit zou je zeggen) is van mening dat onze intensieve veehouderij nog veel intensiever zou koeten worden om de groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen voorzien. Kun je nog erger Liegen en Bedriegen dan dit? Het is namelijk precies andersom! En ik zal dat straks proberen duidelijk te maken.

   In mijn vorig leven, zeg maar vanaf mijn pubertijd toen ik nog dacht dat alles in de wereld voor geld te koop was en maakbaar was, heb ik ook een enorme bijdrage geleverd aan de instandhouding van de intensieve veehouderij. Ik werkte toen ik op school zat in mijn vrije tijd voor een koppelbaas, die kippenvangers organiseerde. Ik kon met het vangen van slachtkippen (van met krachtvoer volgepropte plofkippen van 6 weken oud) 4 x zoveel verdienen als met vakkenvullen. Het was heel smerig werk (ik ruik nog de vieze ammoniakgeur in die kippenhokken), maar dat nam ik op de koop toe.

   Toe ik net dit verhaal hoorde van die meneer van Wageningen Universiteit moest ik opeens denken aan een reportage op tv enkele maande geleden over een handelaar die plofkip verkocht in Ghana (ik geloof van het NOS nieuws). Er is een behoorlijk slachtkippenoverschot en die kip werd tegen dumpprijzen door die handelaar in Ghana verkocht. Er zijn daar nog weinig supermarkten en het leven speelot zich mert name op straat af en handel op de kleine marktjes. Wat deed die sluwe handelaar? Hij benaderde allemaal vrouwn op straat, stopte zxe wat geld toe en kocht zo deze vrouwen om om de slachtkippen voor hem te verkopen. In die reportage lieten ze ook een locale kippenboer aan het woord. Hij was niet in staat meer om te concurreren tegen de ingevoerde plfkippen uit Nederland en had zijn eigen bedrijf moeten sluiten!

   Ik kom nu even terug op hetgeen ik gistern geschreven heb over Cradle to Cradle en het sluitend maken van de kringloop van ontvangen en teruggeven aan Moeder Aarde. Dus, het voorkomen dat je de Aarde op sommige plaatsen zoals in Nederland ver-Rijkt en op andere plaatsen zoasl Ghana ver-Armd.

   Ik heb zelf toen ik nog voor een verpakkingenconcern werkte en project gedaan in Ghana voor het verpakken van ananas, naast cacao het grootste export artikel van Ghana. De locale economie is daar sterk afhankelijk van. Om ananassen op een goede wijze te kweken zul je de grond goed moeten bemesten. Door de locale veeteelt de nek om te draaien, ver-Arm je dus de landbouwgronden daar en help je hetr land verder naar de knoppen! Hoezo los je het voedselprobleem in de wereld op bij groei van de wereldbevolking naar 9 mld mensen! Dit is je reinste volksverlakkerij! We zorgen er gewoon voor dat landen als Ghana in de achteruit gaan en straks zelfs n iet meer in staat zijn om die goedkope,geimporteerde plofkippen uit Nederland te kopen!

  23. Dick,, plaats jouw commentaar onder het betreffende artikel zou ik zeggen. Dat soort mensen kan niet genoeg tegengas krijgen imo.

  24. In Ghana hadden ik een een vriend van mij, die een paar weken geleden is overleden, een plan ontwikkeld om de gehele keten van ananasboer tot consument in Nederlad sluitend te krijgen. Die vriend werkte voor ons (het verpakkingenconcern) als agent in Ghana. Hij had een heel netwerk opgebouwd van locale contacten in Ghana (met de ananasboeren), met ons als verpakkingenleverancier, met een koelcelbouwer (voor het opslaan van de ananassen in de haven van Accra), met een reder en met een grote supermarktketen in Nederland. We hadden concept samenwerkingsovereenkomst met 5 partijen om de hele logistieke keten van boer tot winkel sluitend te krijgen.Er moest ongeveer 3 mln euro worden geinvesteerd door 5 partijen, waarbij er een toezegging lag van Senter ( uit een ontwikkelingspot van het ministerie van Buitenlandse Zaken) van 1,5 mln euro (50%). Toen echter besluitvorming moest plaatsvinden in de top van de verschillende bedrijven trok iedereen zijn keutel in. De CFO ( financiele man in de Raad van Bestuur) riep tegen mij toen ik de plannen presenteerde dat hij het een leuk plan vond, maar dat hij de handen niet op elkaar kreeg omdat hij een keer als CFO van DAF Trucks was bedreigd toen hij een lading van 50 vrachtauo’s niet wilde vrijgeven voor verzending naar Ghana, omdat het geld nog niet was betaald. Hij werd toen bedreigd door criminelen met de dood. Ik heb toen heel sterk de overtuiging gekregen dat ik mijn heil voor een betere wereld niet moest zoeken bij de grote multinationals. Daar draait het veel te veel alleen om macht en geld en de korte termijn! Door het vliegtuigongeluk versterkt heb ik toen de “zekerheid”van een goed inkomen en een goed pensioen laten vallen en ben voor een klein, famliiebedrijf gaan werken waar ik wel het gevoel heb dat ik mijn ei kwijt kan.

  25. @ Imke, goed idee, ik zal het vanavond thuis even proberen, ik krijg namelijk geen verbinding met de Trouw server, waarschijnlijk door beveiligingsinstellingen van onze bedrijfsomgeving (ICT)

  26. Zeer Interessant jouw corporatieve multinational ervaringen Dick!
   Met dank aan Benjamin, over het werkelijke familiaire achtergrond verhaal van industriële eMptyTV pop ho fema illlu rol model icoon Madonna, het proces is vergelijkbaar met het ritueel procesmatig opfokken en doordraaien van anti bio materie big puff daddy pharma plofkippen of tewel stille massa destructie wapens ;

   Madonna: The Pop Princess [1 of 8]
   http://www.youtube.com/watch?v=GlUUu1Lk9JE

   Puff Daddy come with me godzilla soundtrack
   http://www.youtube.com/watch?v=tOi6-JmxM0I

  27. Hyper, je hebt wel weer gegraven in het archief 😉
   Dat met mad-onna was wel te verwachten. Het is voor mij altijd een fenomeen geweest dat een mens zo veel fans kan hebben, die alles kopen wat er ‘geproduceerd’ wordt.
   Zullen dat allemaal onzekere mensen zijn, die een houvast zoeken bij een pop-petje van de illuminati?
   In de VS denken ze al gauw dat je met schoonheid alles kunt bereiken daarom al die plastic surgery, soms al op jonge leeftijd. Bezeten van roem en macht. Nep mensen verkopen nep producten aan nep mensen…en zo sluit zich het cirkeltje en het gaat maat door.
   Zolang er mensen zijn die alles buiten zichzelf zoeken, zolang kunnen zulke nep-mensen bestaan.
   Madonna is het ‘hoertje’ voor de rest van de ‘pooiers’. Ze is een product en overrated. Want zingen kan ze niet en met veel geld koop je liedjes en muziek van mensen die wel liedjes kunnen schrijven en de techniek.
   In de muziek wereld is het net als met een avatar in een computer-spel. Je koopt met geld ‘je’ creativiteit, uiterlijk en status. Hoe meer geld hoe mooier, hoe meer status….’Madonna’ gebruikt ook bepaalde (uitgekiende)frequentie-akkoorden, die al snel door velen als mooi worden ervaren.
   Wat een braak wereld…ik denk wanneer er geen hollywood etc. meer is, dat dan pas de massa mens weer vrij kan zijn.
   Moet je nagaan hoe ver de nep-wereld zich met de echte-wereld heeft gemengd…
   en hoeveel geluk we allemaal hebben, die het spel wel hebben doorzien 🙂

  28. Jah Monika zeker weten, in die zin mogen Wij die Nu kennis mogen nemen van de grote Big Apple Holly heilige Leugens ons in het grote Nu moment nu.nl absoluut wel gelukkig prijzen, hier nog een type Fout Pop Idool Star waar de gestudeerden voor blijven buigen;

   Slaaf Sven de Kokhalzer chanteur buigend en kwijlend en knipmessend zonder enige kritische vraag richting intimiderende eindeloos arrogante en gewetenloze Rothschild Lakei foute Nout kWellink (tussen minuutje 17 en minuutje 25), de lelijke groene pad met de verschrikkelijke ogen..

   Brandpunt 02 september 2012
   http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/seizoen_2012/afleveringen/02-09-2012

   En dit is hoe onze jhoernaille het pleegt te omschrijven, ze vinden het een ‘glashelder’ verhaal van Nout, dan zakt mijn broek weer eens af…. ;

   Quote:

   ” In een gesprek met Sven Kockelmann richt Nout Wellink zijn peilen op politiek Den Haag. Zijn boodschap aan de vooravond van de verkiezingen is glashelder: toon leiderschap en vertel het eerlijke verhaal over Europa. ”

   Monika ik had vorig jaar rond deze tijd een email adres op een papiertje gekregen van een bloedmooie donkere vlaams zeeuwse studerende horeca medewerkster, Monika ik heb haar 1 keer een epistel geschreven hoe Mooi ik haar vond, stond nog op mijn netvlies, vervolgens kwam ik in een soort geblokkeerde gewetens paniek terecht, ik wist bij god niet meer hoe ik mij moest verhouden tegenover haar, mijn gevoel zei dat ze volledig in het systeem zat, hoe mooi ze ook was, en dat ik dusz feitelijk volgens de spelregels met haar zou moeten gaan interacteren en conform de verwachtingen communiceren, leeftijd, baan, bankrekening, huwelijkse status, ik wist dat ik dat niet kon, ondanks mijn oneindig lange vrije ongehuwde status, je mag tegenwoordig wel op een jongere als oudere Moskofiets maar daar hoort natuurlijk meestal wel een status publicitair hypo take care kritisch prijskaartje aan, Wat ik bedoel te zeggen Monika is dat ik wel met jou kan communiceren, en jij hoeft geen 21 jaartjes en kreukvrij te zijn, en toch ben je aantrekkelijk, ik heb het een vreselijk dilemma gevonden een jaar lang, ik heb niets meer van mij durven laten horen aan die Zeeuwse schone, ik weet zeker dat het niks had kunnen worden, ik voelde de traditionele verwachtingen, en het duo bankenspel, serveerster zijn in de groei en bloei van je leven en ook nog moeten studeren met schulden en ook nog de wereld willen zien en ook nog een mooi huis met kindjes en een auto en een boot willen hebben, dat moet de hel speed agenda zijn voor een jongeling, De Rabbi Abe Finkelstein heeft uitgelegd dat het expres zo georganiseerd is door Hunnie in de maatschappij, ‘ met de tijd dat ze eindelijk wat tijd en centen om handen hebben zijn ze richting de 40 en dan hoeft niemand ze meer ‘ zegt Khazar Abe Finkelstein, het idiote is dat ik tijdens mijn studententijd in Enschede samenwoonde met een medestudent op een studenten flat die precies hetzelfde dacht en vertelde als die Finkelstein, z’n Duits joodse khazar achternaam was ook conform met wat ik nu weet, z’n pa had in Zuid-Afrika gewerkt, of all places, het land van Enki en de goud mijnen, deze jongen was er echt zo eentje, in die tijd vond ik het heel gemakkelijk om met hem mee te praten en zelfs te denken, in die tijd kon ik het bijna niet geloven dat hij het echt meende, hij vertelde ook over het geld van z’n oma en familie, en dat ie al binnen was, z’n oma had een mega bedrag geschonken, zo zijn ze groot gekomen, nu weet ik dat het menens is en dat Hunnie er van uit gaan dat als ze hun extreme denkbeelden ventileren dat Wij er toch bijna niks van kunnen geloven, gelijk hebben zuh, pas de laatste tijd besef ik dat ze het werkelijk menen wat ze zeggen, Hunnie zeggen de waarheid, maar wij kunnen die Waarheid niet of nauwelijks bevatten…

  29. Was het niet een uitspraak van J.E. Hoover als directeur van de FBI
   “als de waarheid maar gruwelijk genoeg is, zal niemand ze geloven”?

  30. Hyper, dat is wel heftig met madonna. Jeetje. Dat het geen plezier is zo een ster te zijn dat snap ik wel..tenminste ik zou niet willen ruilen…maar wat een rot leven heeft ze gehad..shit man.Ze kan waarschijnlijk niet anders dan ze doet. Arme ziel.

  31. Ja, je kan ook alles geloven wat een idioot bedenkt. Ik snap het niet hoor, is toch niet serieus te nemen? Maar goed, zoek het lekker zelf uit, hier ga ik dus echt niet in mee. Te sneu gewoon.

  32. Ik kom nog even terug op 2.33 het verhaal over Ghana.

   Ik krijg het vaak Spaans benauwd als ik weer een politicus vanuit Onwetendheid hoor lullen. Ze hebben vaak de mond vol over rentmeesterschap en globalisering en verantwoordelijkheid voor onse planeet, zeker in verkiezingstijd, maar als het er op aankomt heb ik het gevoel dat ze het liefst een schutting zetten bij de grens bij Nieuwe Schans of als je jet iets breder wilt zien een schutting om Europa.

   Als het er op aankomt draait aan het eind van het lied het toch allemaal weer om Macht en om de Eurocentjes! Ik heb daarom op de dag dat ik mijn stembiljet ontving het in stukken gescheurd! Echte verandering is namelijk in mijn visie pas mogelijk als we het politieke systeem failliet verklaren!

   Om Cradle to Cradle echt gestalte te kunnen geven moet een totale omslag in Denken en Handelen plaatsvinden, vanuit het Bewustzijn dat de Aarde en de Mensheid anders verloren is. We moeten Wakker Worden! En gaan leven vanuit het Hart i.pv. vanuit ons Brein, zoals die meneer van de Wageningen Universiteit

   Wil je echt Moeder Aarde weer in balans krijgen dan moeten we serieus werk maken met Cradle to Cradle. En zullen we echt globaal moeten gaan denken.

   Dat project dat mijn vriend en ik in Ghana van de grond wilden trekken, kwam sterk hieraan tegemoet. De Ananas boeren in Ghana bleken namelijk onvoldoende over kennis te beschikken over afwatering, bemesting e.d. Dus, is het van belang dat we onze kennis (bijv. van mensen van de Wageningen Universiteit) overdragen aan de mensen daar door ze op te leiden. Daarnaast bleek het zo te zijn, dat de ananassen niet goed werden verpakt (onvoldoende sterk materiaal, niet bestand tegen condensvorming etc etc), te lang ongekoeld in de haven lagen, niet optimaal werden verscheept. Resultaat: van alle gekweekte ananassen kwam slechts 10% aan in de supermarkt in Nederland! Met als resultaat dat die Ananas boeren praktisch niets verdienen met het kweken van hun ananassen. Belangrijk is daarom om een totaal ketenconcept te bedenken vanaf boer tot de consument, waarbij op basis van volledige Transparantie bedrijven in de gehele verticale kolom gaan Samenwerken met als resultaat een tevreden boer (zijn opbrengst van 10% gaat met sprongen vooruit), tevreden bedrijven in de keten (zij genereren omzet), tevreden supermarkt (het proces is onder controle, waardoor de altijd de beloofde aantallen ananassen en van de juiste kwaliteit ontvangen) en uiteindelijk een tevreden consument.

   Mijn inziens moet je wereldwijd proberen de sterke kanten van iedere land zo optimaal mogelijk te benutten. Hierbij moet je kijken naar de grond- en delfstoffen, de klimatologische omstandigheden, samnstelling van de bevolking e.d

   Als ik die meneer van Wageningen Universiteit hoor dan heb ik het gevoel dat hij liefst de grenzen dicht wil houden bij Nieuweschans en alle Kennis voor ons zelf houden om er maar voor te zorgen dat onze economie kan blijven groeien (uit Angst voor Tekort) en we ons zelf verder ver-Rijken ten koste van landen zoals in Afrika en die dus daardoor verder ver-Armen.

  33. Jammer Dick, dat je je stembiljet hebt verscheurd. Mensen hebben er heel wat voor moeten doen vroeger om stemrecht te behalen. Nu heb je tenminste helemaal niets te zeggen. Jammer. Pete Seeger heeft er heel veel aan gedaan om ook de donker getinte mensen mensenrechten te geven. Wij zijn gewoon te verwend als Nederlander anno nu denk ik:
   http://www.youtube.com/watch?v=nXTUf7pS-jU

  34. Ik heb bij dat artikel van die meneer van de Wageningen Univesiteit (zie 2.31) vanmiddag al om 3 uur een reactie geplaatst op Trouw, maar deze is nog niet vewerkt. Ik vond het een hele nette reactie, maar blijkbaar niet netjes genoeg voor de ballotage commissie van Trouw!

  35. Waar is ‘DE’ Cozmic gebleven?! Het is zo stil op wtk…

   Naar het schijnt is gisteren nacht zijn muis overleden met een daverende klap, toen zijn linkerhersenpanklikknopje het niet meer deed.
   Gecondoleerd bij deze met je diginale muis Cozmic, hopend dat je spoedig een nieuwe ge-reincarneerde muis met USB-karma staartje zult ontvangen.

  36. @ Martijn, je hebt gelijk dat er veel voor het kiesrecht is “gevochten”, maar ik zie alles in het licht van de tijd! We staan nu voor een belangrijk omslag! In dat Licht ben ik er van overtuigd dat we de Samenleving op een andere wijze dienen in te richten. Daar hoort niet meer een politiek systeem bij. Politiek staat voor verdeel en heers. Politiek gaat over de wijze waarop Schaarse Middelen worden verdeeld. Moeder Aarde geeft echter in Overvloed. In mijn visie is Moeder Aarde en de Mensheid slechts te redden als we gaan Denken en Handelen vanuit de Overtuiging dat Moeder Aarde in Overvloed geeft, maar ook graag weer dat gene wat ze geeft Terugontvangt! Begrijp je dat dat een hele andere benadering is? Dat je daarmee alle leerboeken over de economie, alles wat je van Keynes geleerd hebt in de prullenmand kunt laten verdwijnen? Maar dat Politiek (dat gebaseerd is op Macht en Verdeel en Heers) een omslag in de Weg staat?

  37. @Dick, ook als we het roer helemaal omgooien dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden met elkaar. Anders wordt het een zooitje in overvloed.

  38. @ Martijn, ben iki met je eens, natuurlijk moeten er altijd afspraken worden gemaakt, maar dat is wat anders dan “verdeel en heers” (politiek). Ik zoek naar een woord waarin ik mijn 4 V’s terugzie “Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Vrijheid in Verbondenheid”. De van Dale schiet wat dat betreft tekort. Omdat we een Nieuw Tijdperk gaan betreden zullen we in mijn visie ook Nieuwe Woorden nodig hebben om uit te drukken wat we bedoelen.

  1. En dan nog even een reactie op wat die mevrouw schreef over het “schrikken van koeien” en de relatie met dag- nachtritmes.

   Mevrouw, ik ben geboren op een boerdij en heb als kind altijd tussen de koeien gespeeld en de kalfjes altijd mogen voeren en verzorgen.

   Ik heb nog nooit een koe of kalfje zien “schrikken”teon ik als kind daar tussen inliep. Weet u waarom koeien in mijn schrikken? Omdat de “grote” mensen niet meer in staat zijn om te worden als een kind?

   We zitten de hele godganse dag maar in dat Brein van ons te malen met onze Angsten en met onze Woede en met wat wel niet meer aan allemaal Onverwerkte Emoties. Koeien en alle ander dieren voelen dat haarscherp aan! Ik merk zalf door uit mijn Denken te stappen, dat ik zelfs met supergevoelige dieren als Paarden weer Eenheid ga ervaren. Ik voel dat deze dieren namelijk 100% verschillend op mij reageren wanneer ik in mijn Denken zit of wanneer ik in mijn ZIJN ben.

   Zou het niet zo kunnen zijn dat als we allemaal weer worden als een Kind we weer Eenheid met het Dieren- en Planten-Rijk gaan ervaren????

  2. @ Imke en Marcel, jullie hebben het in mijn visie allebei bij het rechte eind.
   Imke, slaat de spijker op haar kop als ze stelt dat de biologische boeren de voortrekkers zijn voor “verandering”. Zij zijn inderdaad de voortrekkers, die heel sterk bijdragen in het bewust maken van hoe we op een betere wijze om moeten gaan met onze Moederplaneet. Zij verdienen inderdaad ons respect!

   Marcel, geeft een heel belangrijk onderwerp aan en dat betreft onze portemonnee (dus geld). Ik vind het hartstikke knap van Imke dat ze ondanks dat ze bijna geen geld heeft om het in de winter warm te houden, desondanks wel “bewust” blijft eten. Ze zal echter ook merken dat als ze dan bij een supermarkt of een buurtwinkel biologisch voedsel aankoopt, dat ze wel dieper in haar bijna lege portemonnee moet tasten (zucht…..). Dus, zeker in deze moeilijke economische omstandigheden die naar verwachting nog wel een aantal jaren aanhouden, is het van belang om er voor te zorgen dat we voedsel gaan produceren op een wijze waarmee we Moeder Aarde weer in balans brengen en waarbij we er gelijktijdig voor zorgen dat het voedsel niet duurder wordt.

   Ik ben er van overtuigd dat de technologie beschikbaar is (of heel snel beschikbaar komt) om dat streven te realiseren. Het draait veel meer om de Overtuiging en de Wil van de Mensheid om te doorzien dat we geen andere Keuze meer hebben dan heel hard er aan te werken om Moeder Aarde weer te geven waar ze recht op heeft. Doen we dit niet dan is de Mensheid reddeloos verloren, want dan GRIJPT Moeder Aarde zelf in. En dan moeten we er niet raar van opkijken, dat er straks van de 6.973.738.433 inwoners op Aarde (stand 2-9-2012, 18:47 uur) maar een Handjevol overblijven. Moeder Aarde blijft niet met zich laten SPOTTEN!!!

   Het project dat wij nu hebben geinitieerd met de boeren, die ons de mel leveren, beoogd het laatste. De groep boeren in Groningen, Friesland, Drenthe en kop van Noord Holland, waar wij de melk van betrekken hebben geloof ik een gemiddelde melkproduktie van 800.000 kg per jaar. Deze boeren melken dus ongeveer gemiddeld 90 koeien, uitgaande van een gemiddelde melkproducktie van 9000 kg per koe. Het soortelijk gewicht van melk is overigens 1,03 kg per liter, door de aanwezige vet van rond 4,4 % in rauwe boerenmelk. Dit zijn dus boeren met een bovengemiddelde schaalgrootte. Ik bespeur ook bij deze groep boeren meer en meer dat ze er van “bewust”zijn dat ze een andere weg moeten inslaan met bijvoorbeeld weidegang, langer de kalfjes bij de moeder houden, bemesting, medicijngebruik, CO2 neutrale energie voorziening etc etc. Dat vind ik heel bemoedigend. ik hoop dat we met dit project de handen op elkaar krijgen van die boeren. Dat vergt overtuiging van het bestuur. We gaan vanaf het eerste begin van het project alle boeren er bij betrekken om ervoor te zorgen dat er maximaal mogelijke draagvlak komt.

   Ik hoop dat de uitkomst zal zijn dat we in goede samenwerking
   (Verwekker en Verwerker) een geweldig mooi, geheel “innovatief” concept neer kunnen zetten. De Kunst is dan vervolgens om de Verkoper ( de retailer) te Overtuigen dat dit de richting is naar de Toekomst. De retailer moet het namelijk kunnen Verkopen aan de Verbruiker ( de consument). En deze consument laat zich bij zijn/haar Keuze leert de marketing door 4 G’s en dat zijn de 4 G’s van, enerzijds Gemak en Genieten ( heeft met name met smaak en het koopgemak te maken) en anderzijds Gezondheid en Groen ( hoe wordt het geproduceerd en welke ingredienten zitten in het produkt). Ik voeg er nog een belangrijke extra G aan toe… en dat is GELD!

   Imke en Marcel, hoe kijken jullie hier tegen aan? Biologische boeren koesteren om hun voortrekkersrol, waarbij ze ook een hogere prijs mogen hebben voor hun producten, die vervolgens dan wel door de “bewuste” consument moeten wordne gekocht, waarbij ze op d ekoop moeten toenemen dat ze daarbij wel dieper in de portemonee kijken. Voor de massa (consumenten) een transparant concept neerleggen, met als uitgangspunt Cradle to Cradle (de kringloop sluitend maken) en dat kostenneutraal moet zijn!

  3. Marcel ,
   WTF is er met je baaaaaaaard gebeurd ? Heb je tegen het schrikkeldraad staan pissen ?

  4. Marss doet Rabbi Abe Finkelstein na…
   Luister en Huiver ;

   A Khazar _Jew_ Tells You As It Is
   http://www.youtube.com/watch?v=4DMzr1roGZY

   ergens moet ik nog lachen ook om die recht voor z’n raap Finkelsein, ware het niet zo diep diep treurig op menselijk niveau, maar goed wij zijn een andere diersoort volgens hem, daar kun je alles mee uitvreten, luister maar eens wat ie zegt over de ‘succesvolle’ vrouwen emancipatie geïmplementeerd vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw, en de voornemens om op grote schaal die agressief gemaakte elkaar willoos biebespringende opgeschoren trendy lessie likkertjes, zoals getraind door de door hunnie gefinancierde non gouvernementele organisatie Stichtingen, socio engineers, om die binnen kort massaal mediaal een militair ape pakkie aan te meten en ze elkaar op het eeuwige Iran en Irak slagveld te laten afslachten, ‘dat zullen die witte goyim vrouwtjes wel cool en stoer vinden lacht de Rabbi in z’n vonkelende vunzige Finkelstein vuistje’…

   Katy Perry “Part of Me” Video Marines Propaganda?
   http://www.youtube.com/watch?v=V_NeVp67zZc

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.