Advertentie

Wat Claudie ontdekt zou kunnen hebben: ons DNA is buitenaards en verandert


Claudie
Claudie

Het verhaal over de vermeende zelfmoordpoging op 23 december van de Franse DNA-onderzoekster Claudie Haigneré heeft me niet losgelaten. Helemaal niet toen bleek dat een paar uur later haar laboratorium in Parijs in brand vloog. Wat heeft zij ontdekt? Nu heb ik een prachtig hoofdstuk gevonden uit het boek Brengers van de Dageraad van Barbara Marciniak. Hierin staat dat buitenaardsen ons DNA hebben gemanipuleerd, waardoor onze herinneringen over wie we zijn onder een sluier liggen. Hun doel is om ons klein te houden, zodat ze ons kunnen manipuleren. Ons doel is om te herinneren wie we zijn en zelf het heft in handen nemen om onze eigen werkelijkheid te scheppen. “Jullie DNA zal zich ontwikkelen van twee helices naar twaalf helices.”

Tekst: Barbara Marciniak – bewerkt door Tessa Koop

Dit verhaal is een follow-up van dit nieuwsbericht: Franse DNA-onderzoekster en astronaute doet zelfmoordpoging?

Noot Tessa: Barbara is een ‘doorgeefluik ‘ van bewoners van de Pleïaden, tijdens meer dan 400 uren channeling ontving ze lessen van de Pleiadiërs. Hieronder een fragment uit hoofdstuk 2: Over de reis van de Oorspronkelijke Schepper.

Zelfonderzoek, zelfvoldoening en zelfexpressie

regenboogDe mensheid is een experiment. De mensheid werd ontworpen, zoals bijna alles wat in de schepping bestaat. In dit universum begon Oorspronkelijke Schepper heel lang geleden te experimenteren met de schepping, met als doel meer zelfonderzoek, zelfvoldoening en zelfexpressie. Oorspronkelijke Schepper bracht zijn eigen energieën en levensbeginselen – verlengstukken van hemzelf – dit universum binnen, en schonk deze verlengstukken de gaven die hij zelf bezit. Hij gaf graag vrijelijk van zijn vermogens. Er zijn vele andere universa en vele andere wijzen om universa te ontwerpen; dit specifieke universum werd ontworpen als een gebied waar vrije wil heerst, waarin alles geoorloofd zou zijn. (…)

Aarde: een intergalactisch centrum voor kennis

Deze verlengstukken van Oorspronkelijke Schepper, die we scheppende goden zullen noemen, gingen uit en begonnen te experimenteren met de energie van Oorspronkelijke Schepper, zoals die in hen aanwezig was. Ze begonnen hun eigen hiërarchie te vormen, die op hun beurt weer andere hiërarchieën vormden. Elke opeenvolgende hiërarchie schiep een volgende hiërarchie om die met zijn eigen essentie te begiftigen, opdat zie zou meehelpen aan de ontwikkeling van dit universum. Eindelijk kwam er in een van de melkwegstelsels een plan van de grond om een Aarde te ontwerpen, die een intergalactisch centrum zou worden voor de uitwisseling van kennis.

Het was een ongelooflijk plan. Aarde was een prachtige plek, gelegen aan de rand van een van de melkwegstelsels en gemakkelijk bereikbaar vanuit andere melkwegstelsels. Het was dicht bij vele toegangspoorten tot wegen – de grote snelwegen voor het transport van energie door de ruimte.

Er werd naarstig heen en weer gereisd, gewikt en gewogen, om individuele vertegenwoordigingen uit alle melkwegstelsels op deze planeet te brengen. Sommige scheppende goden waren meestergenetici. Door al hun hiërarchieën heen, waren ze in staat moleculen te verbinden – gecodeerde moleculen van identiteit, trilling en elektrische lading – en tot leven te brengen. Vele bewuste beschavingen hadden bijgedragen om de Aarde te maken tot dit centrum voor uitwisseling van informatie, dit lichtcentrum, deze Levende Archieven. Het plan voor Aarde was groots.

Aarde zou een kosmisch archief worden

2264617197_df9bf2ee53_m21De Oorspronkelijke Ontwerpers van Aarde waren leden van de Familie van Licht, wezens die verbonden waren met een aspect van bewustzijn dat licht genoemd wordt, en die daarvoor werkten. Licht is informatie. De Familie van Licht bedacht en schiep dit informatiecentrum. Ze ontwierpen een plek waar melkwegstelsels hun informatie zouden kunnen bijdragen, waar allen aan zouden kunnen deelnemen en hun specifieke kennis zouden kunnen delen. Aarde zou een kosmisch archief worden, een plek van ongelooflijke schoonheid, waar geëxperimenteerd zou worden met het opslaan van kennis door middel van trillingen en door middel van genetica.

De Oorspronkelijke Ontwerpers van Aarde waren leden van de Familie van Licht, wezens die verbonden waren met een aspect van bewustzijn dat licht genoemd wordt, en die daarvoor werkten. Licht is informatie.

Buiten de tijdsstructuur om kunnen 100.000 jaren verstrijken in wat één jaar zou zijn binnen de tijdstructuur, zoals jullie die kennen. Enkele honderdduizenden jaren of een miljoen jaren waren voor hen een fluitje van een cent.

Verschillende energieën werden geschapen. Wellicht al zo’n 500.000 jaren geleden waren er op Aarde mensensoorten, die hoog geëvolueerde beschavingen vormden. We spreken nu niet over de beschavingen die jullie Lemurië of Atlantis noemen, voor ons zijn die beschavingen modern. We spreken over beschavingen die ouder zijn, beschavingen die begraven liggen onder sommige ijskappen van het zuidelijke continent Antartica.

Heb je je wel eens afgevraagd wie de Aarde bezit?

Uiteindelijk werd er gevochten om het project Levende Archieven op Aarde. Sommigen vonden het zo aantrekkelijk, dat ze het wilden bezitten. Gedurende de vroegste geschiedenis van Aarde werden in het heelal oorlogen gevoerd over het eigendomsrecht van deze planeet. Heb je je wel eens afgevraagd wie de aarde bezit? Het is een weergaloos stuk onroerend goed. Denk je dat het zonder eigenaar in de ruimte zou bestaan?

Er ontstonden schermutselingen en Aarde werd een plaats waar dualiteit heerst. Bepaalde scheppende goden, die het recht hadden te doen wat ze maar wilden – want Aarde is een zone van vrije wil – drongen binnen en namen de zaak over. Zeg maar: ze kwamen de Aarde plunderen. Het was net als een vijandige overname van een bedrijf op het Damrak. Deze scheppende goden plunderden Aarde ongeveer 300.000 jaren geleden – het tijdsbestek dat jullie, historisch gezien, het begin van de menselijke beschaving zouden noemen. Nu wordt jullie alleen maar geleerd, dat dit het begin van de beschaving was. Feitelijk was het slechts het begin van de latere fase, de fase van de moderne mensheid.

aarde31Toen deze schermutselingen plaatsvonden, vochten bepaalde groepen entiteiten in de ruimte, en veroverde één ervan het grondgebied Aarde. Deze nieuwe eigenaren wilden niet dat de autochtone Aardesoort – de mensen – zouden weten wat er was voorgevallen. Zonder informatie zou de soort gemakkelijker onder de duim te houden zijn. Zo is licht: informatie en duisternis: gebrek aan informatie. Deze entiteiten namen het licht weg en Aarde werd hun grondgebied. Het geeft je een andere kijk op licht, nietwaar? Er was veel radioactiviteit en nucleaire activiteit, en grote delen van Aarde werden uit elkaar gerukt. De oorspronkelijke soort, de menselijke creatie, werd grondig verwoest en uiteen gedreven.

Nieuwe goden waren meestergenetici en voedden zichzelf met angst

Deze nieuwe scheppende goden, de nieuwe eigenaren, waren tevens meestergenetici. Ze wisten hoe ze leven moesten scheppen, en ze hadden hun eigen motieven om dit grondgebied te willen bezitten. Grondgebieden worden geschapen en door middel van energie vastgehouden om vele redenen, en één daarvan is: dat er in alle dingen bewustzijn aanwezig is. Bewustzijn communiceert voortdurend. Bewustzijn vibreert, of kan in trilling gebracht worden binnen zekere elektromagnetische frequenties. Elektromagnetische energieën van bewustzijn kunnen beïnvloed worden om op een bepaalde manier te trillen om tot een bron van voedsel te worden.

In het proces van hun eigen evolutie begonnen sommige entiteiten te ontdekken dat, terwijl ze leven schiepen en bewustzijn in de dingen aanbrachten door de frequenties van bewustzijnvorm te moduleren, ze zichzelf konden voeden; dat ze zelf de baas konden blijven. Ze begonnen in de gaten te krijgen, dat dit de manier is waarop Oorspronkelijker Schepper zich voedt. Oorspronkelijke Schepper zendt anderen uit om een elektromagnetische frequentie van bewustzijn te scheppen, als bron van voedsel voor zichzelf.

De nieuwe eigenaren van deze planeet hadden een andere smaak en andere voorkeuren dan de vorige eigenaren. Ze voedden zichzelf met chaos en angst. Chaos en angst waren hun voedsel, stimulans, en hielden hen aan de macht.

Zij herschikten het inheemse menselijk ras, zij herschikten jullie DNA

dna4Deze nieuwe eigenaren die hier 300.000 jaar geleden kwamen, zijn dezelfde magnifieke wezen waarover geschreven staat in jullie Bijbel, op de Babylonische en Soemerische tafels en in geschriften over de hele wereld. Zij kwamen naar de aarde en herschikten het inheemse menselijk ras. Ze herschikten jullie DNA, zodat jullie slechts in een bepaalde beperkte frequentie zouden uitzenden, een frequentie die hen zou kunnen voeden en hen aan de macht zou houden.

De oorspronkelijke mens was een magnifiek wezen, aan wiens twaalf strengen DNA werd bijgedragen door een verscheidenheid aan voelende beschavingen. Toen de nieuwe eigenaren kwamen, gingen zij in hun laboratoria aan het werk en schiepen zij een mensensoort met een andere DNA-structuur – het tweestrengige, dubbele helix DNA. Ze namen het originele DNA van het menselijk ras uit elkaar. Het originele DNA patroon lieten ze achter in de menselijke cellen, maar het was niet functioneel meer; het was uiteengereten, als een uitgetrokken stekker, niet-aangesloten.

Zij kwamen naar de aarde en herschikten het inheemse menselijk ras. Ze herschikten jullie DNA, zodat jullie slechts in een bepaalde beperkte frequentie zouden uitzenden, een frequentie die hen zou kunnen voeden en hen aan de macht zou houden.

In menselijke cellen bevinden zich met licht gecodeerde filamenten, ragfijne draadjes energie, die informatie bevatten. Als deze ragfijne draadjes samenwerken als een kabel – zoals glasvezelkabels – vormen zij de helix van jullie DNA. Toen er aan jullie gesleuteld werd, behielden jullie alleen de dubbele helix. Alles wat overbodig was om te overleven en wat jullie geïnformeerd zou houden, werd afgesloten. Zo bleven jullie achter met slechts een dubbele helix, die jullie vasthoudt in beheersbare, werkbare frequenties.

Een schild van frequenties, vergelijkbaar met een elektrisch veld, werd om jullie planeet gelegd, om controle te hebben over hoe de frequenties van het menselijk ras zouden kunnen worden gemoduleerd en veranderd. Dit frequentieschild maakt het lichtfrequenties – informatie – heel moeilijk om door te dringen. En als het lichtfrequenties wel lukte om de barrière te doorbreken, was er geen licht om hen te ontvangen. Het DNA van de mensen was niet aangesloten, de met licht gecodeerde filamenten waren niet langer geordend, en zo hadden de scheppende kosmische stralen die licht brachten, niets om op aan te sluiten en niets om zich aan te binden.

Jullie zijn leden van de Familie van het Licht

gods-light1Welke rol spelen jullie in dit verhaal? Jullie zijn leden van de Familie van het Licht. Het luttele feit dat je op deze website aan het lezen bent, toont aan dat je tot de Familie van het Licht behoort. Voor sommige is dit net een droom. We herinneren jullie aan wat je al weet, die in jezelf. We zijn naar deze planeet gekomen om jullie geheugen in werking te zetten – om het menselijk ras door de frequentie van licht te inspireren, opdat jullie je zullen gaan herinneren wie jullie zijn, zodat jullie je eigen werkelijkheid zullen gaan scheppen en de frequentie op de planeet zullen wijzigen en zodat jullie aanspraak zullen maken op het eigendomsrecht van jullie zelf en van dit grondgebied.

Wij, Pleiadiërs, komen terug in de tijd – naar wat wellicht ons verleden genoemd zou kunnen worden – als vertegenwoordigers van het licht. Wij komen terug met de bedoeling om een frequentie met jullie te delen. Ieder van jullie heeft toegezegd deze frequentie op aarde te zullen dragen, om zodoende het DNA van het bewerkte menselijk ras te veranderen. Dit is een groot verhaal. Het zou de koppen in de kranten kunnen halen!!

Denk je dat ze het zo makkelijk opgeven?

De Oorspronkelijke Ontwerpers zijn niet van plan dit grondgebied op te geven. Denk je dat ze het zo gemakkelijk zullen opgeven? De Oorspronkelijke Ontwerpers begonnen een beroep te doen op de Familie van het Licht om naar de Aarde te gaan en het project te gaan infiltreren, om één voor één te incarneren en het licht te brengen – als informatie via kosmische scheppende stralen – naar de plaats waar het verloren was gegaan. De Familie van Licht begon hier zijn werk, een systeem binnendringend dat verstoken was van licht en verstoken van kennis. Door de wetten van de mensheid te veranderen, begonnen deze creatieve kosmische stralen de lichamen van mensen binnen te dringen, eerst individu voor individu, later groep voor groep. (…)

De Oorspronkelijke Ontwerpers gingen met hun eigen versie van een plan invoegen in een tijd die samenviel met de tijd van verandering van frequentie op Aarde, een tijd waarin de eigenaren zouden sterven als zij hun eigen frequentie niet zouden kunnen veranderen. Emoties zijn een voedselbron. Ook liefde kan een bron van voedsel zijn, en de Oorspronkelijke Ontwerpers zijn van plan om de frequentie van Aarde in die van liefde te veranderen. De voedselbron van de huidige eigenaren – vrees, angst, bezorgdheid, chaos, honger en wanhoop – moet weggenomen worden.

Ook liefde kan een bron van voedsel zijn, en de Oorspronkelijke Ontwerpers zijn van plan om de frequentie van Aarde in die van liefde te veranderen. De voedselbron van de huidige eigenaren – vrees, angst, bezorgdheid, chaos, honger en wanhoop – moet weggenomen worden.

Is dit soms wat Claudie Haigneré ontdekt zou hebben?

large_7091653Weer even terug naar Claudie Haigneré. Hoogst opmerkelijk is dat – een paar uur na de aangenomen zelfmoordpoging van Dr. Haigneré – haar laboratorium, was vernietigd door een brand. Ze werkte hier als prominent persoon aan menselijk/buitenaards DNA-onderzoek aan de wereldwijd bekende Pasteur Instituut in Parijs. En zoals we – van The Associated Press News Service – kunnen lezen: “De brand brak uit midden op de ochtend in een ondergrondse afdeling van het gebouw in een campus van het instituut in het zuiden van Parijs, een lab dat gedragingen onderzoekt in ontwikkelingsbiologie (lees biologie in evolutie), zoals een beambte verklaarde.”

Stel dat we ervan uitgaan dat Claudie geen zelfmoordpoging heeft gedaan, maar dat anderen hebben geprobeerd om haar monddood te maken. Wat zou ze dan ontdekt kunnen hebben? Wij mensen zijn aan rebelleren, zoals Barabara in het hoofdstuk schrijft. Wij zijn eigenlijk bezig ons geboorterecht  weer toe te eigenen; individueel, collectief maar ook in zijn totaliteit als deel van de Oorspronkelijke Schepper.  Ik citeer: “Het plan om de frequentie-modulatie die het menselijke ras beïnvloedt, te veranderen, houdt in dat jullie DNA en de met licht gecodeerde filamenten opnieuw gestructureerd moeten worden. DIT IS EEN GIGANTISCH PLAN. Aarde helpt, op haar eigen manier, de evolutie van het universum. Het is Aarde waar de dingen zich afspelen: aarde is de ‘hot spot’, de plaats om nu te zijn. Hier begint het plan zich te ontvouwen, en wat er op Aarde gebeurt zal vele, vele werelden beïnvloeden.”

Ons DNA verandert

Weer even terug naar ons DNA. “Jullie DNA zal zich ontwikkelen van twee helices naar twaalf helices. Deze twaalf helices corresponderen met twaalf energiecentra, of chakra’s, in en buiten je lichaam. Jullie zijn nu met miljoenen tegelijk met een opdracht op Aarde, en jullie hebben toegestemd om de frequentie te dragen om dit te bereiken. Een groot aantal van jullie is bezig om onberispelijk te worden, en dit heeft invloed op anderen. Binnenkort zullen jullie helder weten wie je bent en wat je opdracht is. Dit proces is een ongelooflijke sprong in evolutie voor iedereen die erbij betrokken is, en het zal versneld plaats gaan vinden in de komende 20 jaar. Er zijn mensen die al een herstructurering van de twaalf strengen DNA, van de twaalf helices, bereikt hebben. Deze twaalf spiralen DNA werken op elkaar in, binnen en buiten het lichaam. De verbinding tussen de twaalf strengen betekent, dat de twaalf energie- of informatiecentra kunnen gaan functioneren en informatie over en weer kunnen uitwisselen.”

Resultaat? Het aangezicht van het universum zal veranderen!

“Wanneer het menselijk DNA zich gaat hergroeperen tot een twaalfstrengig helixsysteem, en er actie wordt ondernomen op deze informatie, zal er een ongelooflijke kracht zijn. Door samen te komen en samen te bepalen wat we willen, zullen individuen – gezamenlijk een telepathische ontvanger vormend voor energieën vanuit de hele kosmos – het aangezicht van het universum zal veranderen. (…) Jullie zullen gaan begrijpen dat je zelf je ervaringen schept, en jullie zullen leren bewuste scheppers te worden. Meer dan dat, jullie zullen bewuste herinneringen krijgen van wie je bent. (…) Aarde is een spannende plaats om nu te zijn. Een goed plan, vind je niet?”

In gedachten ben ik bij Claudie. Ik hoop dat ze snel hersteld van haar ‘zelfmoordpoging’. En dat ze de kracht vindt om verder te gaan met het leven van haar blauwdruk. De wereld heeft recht op de waarheid. Ik ben in ieder geval benieuwd wat zij ontdekt heeft en wetenschappelijk kan aantonen. Ik vermoed dat zij kan bewijzen dat buitenaardsen hebben bijgedragen aan de evolutie van de mens. Daarmee staat de hele evolutietheorie van Darwin op losse schroeven. En dat besef kon nog wel eens grote gevolgen hebben. Zelf denk ik dat niemand de volgende evolutiesprong van de mensheid nog langer kan tegenhouden. De waarheid komt aan het licht en:

The truth will set you free!

38 gedachten over “Wat Claudie ontdekt zou kunnen hebben: ons DNA is buitenaards en verandert

 1. Daar draait het exact om, niet een lichamelijk dna maar een geestelijk dna.

  Alle eindvoorspellingen zijn doem.

  ??

  Zolang die geest blijft zal doem deel zijn en de mens overheersing kennen.

  Doem die begon met de “uitzetting” het begin van een nieuwe tijd!

 2. Wat en grootse onzin is dit toch. Dat er mensen zijn die hierin geloven, damn. En kaboutertjes bestaan ook en elfen ook. jullie weten niks van DNA af en toch semi wetenschappelijk proberen over te komen. DNA gaat van 2 helixes naar 12 helixes hahahahahaaaa en ik krijg vleugels hahahaha. effe dure termen ingooien en huppakee je hebt een “geloofwaardig” verhaal. zo egoistisch ook de aarde hier zal alles plaats vinden en dit zal het universum veranderen. Er zijn geen ET’s wij zullen de komende 100 jaar en niet 20 jaar zoals hierboven beschreven gewoon 2 helixes behouden zelfs meer dan 100 jaar.wake up uit je droom en confronteer je zelf met de grote mensen wereld! That is the truth en nothing else!

 3. Waarom zou de wereld en alles wat er in leeft alleen maar bestaan uit zaken die we NU weten en snappen?

  Durf ook eens verder te kijken… hoe bizar misschien soms ook.

  50 jaar geleden hadden mensen je ook bezopen gevonden als je beweerd had dat je je tv met een knopje vanaf de bank uit kon doen.

 4. voor de geinteresseerden lees eens het boek het pleiadisch plan als er dan geen bellen gaan rinkelen weet ik het ook niet meer een echte eyeopener

  en voor de anti’s: “All truth passes through 3 stages… 1st it is ridiculed, 2nd it is violently opposed, 3rd it is accepted as being self-evident.” Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof

  onderzoek het eerst eens voordat je alles verwerpt dat kan iedereen en getuigt van een grote arrogantie, je ware kracht komt vanuit een hele andere hoek en dat is toegeven dat je niet alles weet

 5. Het leven is meer als wat de meeste 90% VAN DE TUNNELVIEUWSCHAPEN ZIET EN BEGRIJPEN KAN!

  De non believers die zijn en on gelovig maar buiten dat kun je nog beter een sceptici zijn dan iemand die maar lulraak beweerd dat al deze stof onzin is,men heefd immers al is het maar om gelijk te krijgen niet eens de moeite genomen om het tegendeel te bewijzen of naar zich neer te leggen.
  Nee zo zit de wereld in elkaar en ik geloof dat die twee dns strengen ook enkel voor die overige 10% geld en zeker niet voor de rest,die halen die twee bij lange na niet,mischien wel microscopisch maar zonder info.

  Wat rest in deze wereld is niet hoe je de schapen moet overtuigen niet met zijn allen over de dam te springen maar als herder weten dat die schapen bij voorbaat niet meer te redden zijn.
  Wat rest is meat,vlees met maar een doel en zo ook de in de wereld,veel vlees weinig verstand en teveel halfe zolen die rondlopen!
  Evolutie is voorbij red jezelf want voor je het weet is het voorbij!

 6. Ik ben altijd nuchter geweest en geloof in (eerst zien en dan geloven) Hoewel ik best open sta voor nieuwe ontwikkelingen is het denk ik niet de bedoeling om alles maar klakkeloos aan te nemen.Ik kan mij dan ook niet aan de indruk ontrekken dat er ook hier lieden zijn die denken dat ze alles al weten.

 7. Voor een paar maanden geleden op niburu.nl ergens op de site gelezen (deze link ook via niburu!) dat men naar 1024 gaat en er al mensen zijn die dat hebben, vond ’t al een beeeeetje onzin…
  Nu lullen ze zichzelf tegen met 12.
  Sta best open voor verandering en ben overtuigd dat er buitenaards leven is, maar dit soort mensen spacen me iets te fanatiek.
  Ze zetten ’t ook neer als de absolute waarheid, lijkt wel een religie!

 8. Lijkt mij een ongelooflijk verhaal dat zij zelfmoord zou plegen door de ontdeking dat wij van ‘buiten’ de aarde komen , dat gegeven is allang achterhaald..dat weten we inmiddels wel dacht ik zo.
  Ook het herstel van onze DNAstrengen, van 2 naar de ‘oorspronkelijke’ 12..begrijp niet dat de mensheid niet weet dat wij ooit in de ontwetendheid kwamen ,doordat er 10 strengen werden verwijderd,waardoor oa wij in een bewustzijns verlaging kwamen, met het resultaat dat wij nu pas opnieuw gaan herinneren wie wij in feiten werkelijk zijn..er worden nu baby’s alweer geboren met 4/5 dna strengen..net als onze chakra’s meer dan verdubbeld zijn, ons lichaam is aan het veranderen..wordt ‘klaargemaakt’om de overgang naar de nieuwe demensie zo soepel mogenlijk te laten verlopen, zo worden onze cellen meer opgerekt, om meer licht toe te laten.
  onze vele lichamelijke klachten zijn van tijdelijke aard, het is van een tijdelijke ongemak, maar die aanpassing noodzakelijk daar wij met ons lichaam in de 3d grofstoffelijke vorm niet in staat zijn mee te komen naar die nieuwe 4e demensie, en dit kan voor een groep van de mensheid consequenties hebben, daarom is het belangrijk je te verdiepen in hetgeen nu gaande is op onze planeet ‘Moeder Aarde’ Gaia..
  Let op je voedsel..op foute E stoffen, ‘Aspartaan’ in ALLE Light produkten, is namenlijk Zwaar Kankerverwekkend! Drink Zuiver water,minstens 3 liter per dag,etc!
  Zoek op de vele ‘Goede’ spirituele sites als dit alles je niet duidelijk is ..oa op een site zoals http://www.spiritualwisdom.nl
  Zeg Nooit,’dit bestaat niet’, er is meer dat je Niet ziet ,dan wel!!
  bij ontkennen geef je je eigen bekrompen denken aan. Iets niet bevatten..dat is begrijpenlijk..zeker in deze tijd waarin zoveel ‘On-begrijpelijke dingen gebeuren.
  Veel jonge Kinderen hebben hun’helderheid’ ..helder-zien-voelen-weten..met de geboorte meegekregen, kristal of sterren kinderen..ofwel, ‘begaafde kinderen, die zijn zoals wij allemaal in de toekomst weer zullen zijn vauit onze oorsprong, Lichtwezens, in een nieuwe demensie van 3D naar de 5D, vanwaar wij oorspronkelijk vandaan gekomen zijn ,en hier zijn geplaatst in deze ‘Illusie’ wereld.
  Sta open voor elkaar, sta open voor iedereen op en buiten deze planeet, wij worden nu door zovelen geholpen, ook Nasa geeft nu alle geheimgehouden gegevens vrij betreffende buitenaardse waarnemingen van Astronauten en proeven op lichamen van buiten-aardsen, zo ook de kontacten die al plaatsvonden al ver Voor de oorlog van 1945.overal zijn documenten/bewijzen van..alles..maar dan ook ALLES..komt nu aan het licht, wij zijn lang genoeg onderdrukt en ont-wetend gehouden..een rad voor de ogen gedraaid..Eindelijk wordt de mensheid WAKKER..het zal ook eindelijk eens tijd worden, vindt je ook niet, er is lang genoeg met ons gesold..wij worden al jaren bestookt met CHAMTRAILS…waardoor wij worden vergiftigd..ennn..ons bewustzijn wordt onderdrukt..nog even ..dan voeren ZE het plan uit om ons net als de hond van jullie buurman te CHIPPEN(FRID-CHIP)brain-control!!! Knap bedacht..maar daar trappen wij met ons allen Niet in..jullie toch ook niet hoop ik?
  BEWUST WORDEN…WAKKER WORDEN..oja..eem aanrader voor wie dit alles in twijfel trekt, het boek van Marcel Messing, ‘WORDEN WIJ WAKKER’, kan zijn dat je dan een paar dagen niet slaapt..maar dan ben je wel ‘WAKKER!!
  Ondezoekt alles,en behoud het goede!
  Namaste

 9. Beste mensen maak je toch niet zo druk om dna enz;dit behoord toe aan ons lichaam,we zijn allemaal spirituelen wezens en leven nu in de vorm mens,het donker noch het lich heeft ons verlaten,alles is god welke kant kies je van god zijn donker of lichte gedeelte? de waarheid zit in jezelf en al velen hebben die gevonden, ja wij zijn zelf ook buiten aards,maar door velen levens hier zijn wij dat vergeten en die dat ook weten leren ons niets,je word op scholen slechts geprogrameert voor de maatschapij te dienen,die ons gelijk daarmee afhankelijk maakt van alles dus wij passen nu onder hun duim, de vraag is hoelang pikken wij dit ? ,laat god s licht maar komen in de vorm van de federatie van licht en liefde onze broers en zussen,hulp is nodig hier op aarde voordat de mens van geld en macht alles heeft stuk gemaakt waar ze ons tegen ons wil in mee slepen,denk na en zoek zelf gij zult vinden.
  En wat de wetenschap betreft,
  GOD zegd dat de wetenschap moet weten dat ze niets weten.***

 10. ja blijf wakker als je kunt .slecht ge slapen vanacht neem geen pilletjes maar verander en doe goede dingen dit is voor mij zelf en een ieder die het will lezen ,LIEFDE LIEFDE LIEFDE voor iedereen!!!!!!

 11. Het is m.i. niet zozeer de vraag of dit allemaal waar is, maar wat het nut is van erover speculeren. Je kunt het namelijk niet weten. Degenen die er verbaasd over doen dat er nog mensen zijn die dit allemaal niet weten, spelen een toneelstuk waarin zij zichzelf de hoofdrol hebben toebedeeld.

  Al decennia kan men dit soort opzienbarende onthullingen lezen. De gechannelde informatie is niet bij te benen. En als die nu hetzelfde zou behelzen, dan zou je door de bomen het bos kunnen zien. Maar dat is dus totaal niet het geval. Het is dus maar wat je toevallig te lezen krijgt en of je dat wilt geloven. En de realiteit is dat geloven (of niet geloven) op zichzelf jou of de wereld niet beter maakt.
  M.a.w., het opruimen van je huis heeft spiritueel 1000x meer nut dan hierover speculeren.

 12. Spijtig dat er hier zoveel negativiteit wordt gepost, hoe leven jullie dan wel niet ? Als een koe in de wei ?
  Nooit geleerd te discussiëren over iets als je iets hebt om over te discussiëren ?
  Wat door vele volkeren al geweten was wordt nu nog maar eens herontdekt !

  Spijtig genoeg voor alle sceptici maar het is INTERNATIONAAL bewezen door gekwalificeerde wetenschappers die zich met DNA bezighouden dat 12-strengen DNA bij vele kinderen werkelijk bestaan over de hele wereld en die hebben dan wonderlijke gaven die nog niet volledig zijn, verre van.
  Lees, leer, wees geduldig en je zult wel de tip van de sluier kunnen oplichten. Geloof in jezelf, zelfs jij bent een wonderlijke mens !

 13. “”Wat Claudie ontdekt zou kunnen hebben: ons DNA is buitenaards en verandert.””

  Het verbaasd mij bijzonder dat Claudie speciaal vanwege haar achtergrond als ex astronaute en de kennis die ze daardoor via haar vrienden en kennissenkring ongetwijfeld zou moeten hebben gehad zich toch niet heeft gerealiseerd wat er al decennia lang is gebeurd met mensen die dergelijke zeer gevoelige informatie speciaal gerelateerd met [Aliens, Ufo’s, en nieuwe “out of the box” energietechnieken] in de openbaarheid brengen of willen brengen

  Het op zelfmoord laten lijken en het bewijsmateriaal door brandstichting te vernietigen is één van meerdere manieren om de z.g. klokkenluiders definitief de mond te snoeren.

  “”Nu heb ik een prachtig hoofdstuk gevonden uit het boek Brengers van de Dageraad van Barbara Marciniak. Hierin staat dat buitenaardsen ons DNA hebben gemanipuleerd.””

  Tessa, misschien vind je het vreemd dat ik dit zeg, maar je zit dichter bij de waarheid dan je denkt.

 14. dag hans, bedankt voor je reactie. hoewel ik altijd opensta voor nieuwe inzichten en informatie heb ik ook sterk het gevoel dat deze redenering richting waarheid komt
  wie weet wordt het ons gaandweg steeds duidelijker
  ik hoop het!
  Tessa

 15. Het is gewoon diep triest nog steeds reacties te lezen van mensen die echt niet verder kijken dan hun neus lang is. Ik zeg gewoon mijn mening hoor. Ik weet dat er veel meer buiten deze aarde afspeelt. Gewoonweg weinig mensen hebben zich hierin verdiept. Er zijn gelukkig al veel mensen en andere wezens in het universum die beter weten. Die hebben het zelf meegemaakt en er zijn er die zelfs niet van de aarde afkomen. Het schijnt dat wij er zelf niet eens vandaan komen. Nog veel dingen te ontdekken. Beschavingen die miljoenen jaren geleden zelfs al op de aarde waren en al meer wisten en hadden dan wij ooit hebben kunnen dromen.

  Ik zeg je er gaat nog veel gebeuren de komende jaren. Het kantelpunt is nabij en een hoop zielen zijn al jaren en jaren bezig om zich voor te bereiden. Van mij mag de omslag beginnen, ik zeg eerlijk ik begin een beetje moe en ziek te worden van vele zaken op deze planeet. Het is gewoonweg een zooitje. Tijd voor big changes zeg ik je!!

  Een fijne dag allemaal en geniet van het leven. Dat doe ik elke dag, al is het zo zwaar =)

 16. PS: Wij zijn allemaal speciaal in zekere zin en het verhaal over het DNA is niets minder dan de pure waarheid! Als je wilt weten hoe het precies zit zoek dan maar eens op “Alex Collier Interview”. Hij vertelt hoe het werkelijk is gegaan met ons DNA. Er zullen er velen zijn die zeggen “Wat ben je voor idioot? Geloof je in deze onzin? bla bla. Maar vergeet niet dat dit juist de waarheid is en niet wat ons allemaal is wijs gemaakt. Denk je nu echt dat in het universum deze piepkleine planeet de enigste is waar leven heerst? Haha daar kan ik lang om blijven lachen! Ik heb zelf ook een en ander meegemaakt dus ik weet wat er zich nog meer afspeeld. Wacht en gij zult het merken.

 17. Ik vind het een interessant artikel en kan me er helemaal in vinden.
  Om eerlijk te zijn is het voor mij niet echt iets nieuws. Lees het boek van dr Eric Pearl eens, of ontheemde zielen ontwaken” van Jan Wicherink.

  Ik werk -net als collega’s van mij-ook met licht, frequenties en dna en hoewel ik dus dènk te weten hoe het een en ander in elkaar steekt en werkt, verbaas ik me iedere keer weer als ik de reacties van klanten hoor over wat ze ervaren hebben. Er is gewoon veel meer dan wij met z’n allen (nu nog?) beseffen..

  Om even op het artikel terug te komen, waarom zou Claudie in hemelsnaam zelfmoord hebben gepleegd als DIT het was wat ze ontdekt heef? Ik denk dat je als wetenschapper juist een gat in de lucht springt bij zo’n grootse ontdekking toch? 🙂

 18. gaitman;
  zoals dr. Thomas Szasz zegt, in een youtubefilmpje (moet je zelf even zoeken)

  ‘als je tegen god praat, ben je aan het bidden; als je vertelt dat god tegen jou spreekt, word je platgespoten en weggestopt’ (als schizofreen, dus).

  er zijn samenlevingen waar wél geluisterd wordt naar mensen die beweren informatie van ‘boven’ te ontvangen. volgens mij kan dat geen kwaad.

  ‘onderzoek alles en behoud het goede’ (en maak niet iedereen voor gek uit die iets anders gelooft dan jij 😉

 19. source
  http://www.projectcamelot.org/2009.html

  Spy satellite programs, such as Misty, launched in 1990 by NASA’s STS-36, began putting in place beam technologies that often target New Age channelers and meditators, fooling them into thinking they are in touch with their higher self, or an alien entity. These technologies, says Dr. Bell, are further steps towards world population control.

 20. Het enige waar deze persoon last van heeft is.
  Posted by dick | January 14, 2009, 8:09 pm

  ontwetenheid en ontkenening hij spreekt vanuit zijn EGO en denkt, dat hij slim is en het kan niet waarzijn.

  Waarom moet je betalen om te level op planeet waarop je geboren bent?

  Je bent en SLAAF als je gelooft dat je vrij bent. Want onze MEDIA wetenschap is tegenwoordig een geloof en overtuigt ons en bewijst geen ene moer.

  Als jij zo persoon bent die geloof, dat de piramides gebouwt zijn door primitieve mensen, dan wil ik jou nog zien hoe jij de stenenblokken van BAALBEK kan verplaatsen. Laat me niet lachen.

  http://www.kassablanca.de/zo/thema/messages/baalbek.jpg

  Nog effe duwe dan zit vast op zijn plaats.

  Geld is het ontzichbare ketting van slavernij!!!!

 21. Posted by dick | January 14, 2009, 8:09 pm

  O ja, BTW als je met iets zinnigs komt. Bewijs het tegendeel inplaats van die domme opmerkingen te maken.

  2009/2010 is waar er veel grote veranderingen komen. Wat er nu gebeurt in Amerika is wat er gebeurt is precies voordat Hitler aan de macht kwam.

  De dollar gaat klappen en die zal je niet meer herkennen. Onze hele planeet word bestuurd door een sekte. En die poppenkast van tweede kamer waarin zij slap lullen en niks geven. Je betaald voor je eigen onderdrukking. Die mensen hebben een geheimen agenda en dat is onze vrijheid beetje bij beetje af te nemen totdat het te laat is.

 22. #

  sorry hoor maar, dat hele channeling lijk op schizofrenie
  vandaar ook de onzin die ze uitkramen !! maar ze kunnen er niks aan doen want voor de schizofreen lijkt alles echt.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Schizofrenie

  ik heb hier niemand mee willen kwetsen maar heb je een helder moment zoek dan hulp !

  Posted by gaitman | March 7, 2009, 08:25

  Ja, maar er zijn een hoop mensen die meteen weer met een argument komen dat het allemaal onzin is. Dus je lijdt maar aan Schizofrenie.. dat is natuurlijk ook de grootste onzin. Natuurlijk, je hoeft niet meteen alles klakkeloos te geloven. Hetgeen dat over DNA wordt verteld, klopt aardig. Je kunt niet meteen zeggen dat dit zin of onzin is, je kunt het alleen speculeren. Wanneer er pas iemand naar voren komt met letterlijk bewijs en het kan aantonen kan niemand er meer omheen.

 23. En ik sluit me trouwens helemaal aan bij Chris. Ik heb me huiswerk ook redelijk gedaan. Als ik met deze woorden kom zegt het je vast een heleboel: Nesara, HAARP, Holloman AFB, Phil Schneider, William Cooper, Illuminati (yeah right they really think they can keep us little. In the end they just help us fulfill the prophecies ^^) en nog veel meer.

 24. We weten niet alles en dat is maar goed ook. Wat maakt het uit waar we vandaan komen. Het gaat erom dat je op deze aardbol leeft en overleeft er van maakt wat je er van maken kan en wil… ik geloof wel degelijk in een God, een macht die hoger is dan wij…maar als alles gaat zoals hierboven is beschreven dan denk ik dat al de oorlogen en alles wat hier op aarde gebeurt nogal zinloze akties zijn. Als er buitenaardse wezens bestaan dan denk ik dat astrounaten daar niet omheen kunnen en dat zij wel degelijk dingen hebben gezien. Dat ze ons dat dan niet vertellen getuigt van allemaal onzin…want wij zouden er niet klaar voor zijn. Klaar voor wat een verhuizing naar een andere buitenaardse planeet. Een samenvoegen van ons mens met onze buitenaardse families…ik weet niet, ik vind nog steeds dat de mens zelf moet denken en nadenken en dat als wij collectief ons dit niet kunnen herinneren of collectief niet vinden dat er maar iets van klopt hoe kan het dan kloppen en hoe weten al diegene dieerover schrijven dit allemaal…fantasy is een gegeven in onze hersens…als er zoiets bestaat dan zal het zich allemaal wel vanzelf gaan oplossen… Een puzzel bestaat ook uit stukjes en die maak je ook niet altijd in 1 keer af… ik geloof in God en de liefde van Jezus (en een ander mag zelf weten wat die gelooft maar laat een ander in zijn eigen mening en kennis en wat al niet meer , heb elkaar gewoonweg lief en maak er het beste van op deze aarde en de rest nogmaals zal ons wijzen:) liefs en greetz van tha FoXZuni

 25. Dat is helemaal waar FoXZuni. Het is zeer zeker zo dat je informatie die je verkrijgt voro jezelf moet houden. Je kunt zaken delen met een ander maar je moet ook alles kunnen relativeren. Ik heb het er regelmatig over met een vriend uit het buitenland hij weet ook veel. Maar wat is veel weten vertelde ik hem. Dergelijke informatie op het net kan ook niet kloppen of juist weer wel. Je hebt zelf geen letterlijke bewijzen voor bepaalde zaken, houd het daarom voor jezelf en trek zelf je eigen waarheden. Dit is wat ik nu ook doe. En ik respecteer nu ieder zijn mening. In jou stukje lees ik ook veel nuttige dingen, je bekijkt het ook positief en relatief. Zelf weet ik zeker dat er veel meer speelt dan wat de gemiddelde mens aan kennis heeft. Maar ook dat is speculatie. Een hoop dingen zijn wel echt bewezen en gebeuren ook. Zoals graancircels, velen hiervan zijn genuine. Maar ook zitten ze er tussen die nep zijn. Freddy Silva is iemand die hier heel lang onderzoek naar heeft gedaan. Ga ik zelf ook nog meer over lezen.
  Fijne dag nog. Gr. Tumalu

 26. Dat we onze eigen toekomst scheppen,oké mee eens,maar dat onze DNA zou veranderen gaat me nét wat te ver.Als er mensen zouden zijn met een veranderd DNA,zouden we het allang weten, zoiets zou nooit lang geheim gehouden kunnen worden door de medische wetenschap…
  Verder wil ik een kanttekening plaatsen bij de manier waarop dit geschreven is, in de jullie-vorm.Alsof de auteur zich boven ons,-de “normale” mens,plaatst….

  M.vr.gr.,
  een kritische lezer

 27. Verder wil ik een kanttekening plaatsen bij de manier waarop dit geschreven is, in de jullie-vorm.Alsof de auteur zich boven ons,-de “normale” mens,plaatst….

  M.vr.gr.,
  een kritische lezer

  Posted by Gerard | juni 4, 2009, 16:53

  Ook hier geldt weer wat je leest en opvat is zoals jij er tegenover staat. Ik vatte de tekst heel anders op. Het wil ons alleen maar wakkerschudden. Maar het maakt niet uit, we zijn allemaal één en vroeg of laat zitten we allemaal weer op dezelfde frequentie en dat is iets dat niets minder dan de waarheid is! (Dit is NIET vanuit mijn EGO en is absoluut geen vooroordeel)

 28. In de tekst wordt aangegeven:
  “Ik vermoed dat zij kan bewijzen dat buitenaardsen hebben bijgedragen aan de evolutie van de mens. Daarmee staat de hele evolutietheorie van Darwin op losse schroeven.”
  Stel dat wij ontworpen zij door buitenaardsen (wat goed zou kunnen). Waar komen zij dan vandaan? Is er een begin aan alles of was er altijd al iets?
  Maar goed, dat is niet de reden, dat ik hier post. Ik ben benieuwd of er al meer bekend is over Claudie Haigneré?? Leeft ze nog? En over haar mogelijke ontdekking??
  Verder vindt ik het zeer interessant, dat wij mensen, wellicht buitenaards materiaal bezitten. Vraag me alleen af hoe je dat zou kunnen bewijzen?!

 29. sta persoonlijk heel open voor nieuwe ideeen en theorieen Maaar,er is een grens van wat goed je is voor jezelf om te geloven en naar te leven…

  Heb zelf ook het boek brengers van de dageraad gelezen nadat deze mij door iemand werd aangeraden..
  Dit moet tog wel de grootste onzin geweest zijn die ik ooit heb gelezen.
  Er staan in dit boek zoveel mooie woorden en interressante ideeen dat je haast wel WILT geloven dat dit waar is.
  En kijk nou een goed naar hoe het boek geschreven is,bepaalde onzin word herhaald en herhaald om het in je goedgelovige kop te krijgen..

  Het leven is zoals het is,en hoe graag je ook zou willen dat het anders is/word is geen reden om dit soort new-age achtige shit maar aan te nemen als waar..

  Heb veel onderzocht over dit onderwerp en onderwerpen die hiermee verbonden zijn en kan tot de conclusie komen dat er geen enkel bewijs is om deze zogenaamde informatie als waar te beschouwen…

  Wil eigenlijk ook nog even kwijt dat ik erachter ben gekomen dat veel mensen die dit soort shit geloven,het geloven omdat ze niet zo lekker in hun schoenen staan en nu ineens ‘inzien’ dat er meer is dan hun eigen verstand en gezondheid en eigelijk ontzettend geniaal en speciaal zijn,en dat is nou precies waar word op ingespeeld door degenen dit deze onzin schrijven..

  Het is niet verkeerd om in dingen te geloven die niet als waar zijn bewezen…geloof b.v zelf ook wel dat er meer is in dit heelal,maar om nou te geloven dat we bestuurd worden en omgebouwd zijn door aliens gaat mij echt veel en veel te ver.

  Je hebt het maar te doen met wie en hoe je ben,en als je verder wilt dan dat zal je daar zelf wat voor moeten doen en niet maar gaan zitten afwachten totdat een of andere superieure voorvader(uit de toekomst nog wel) je even zal upgraden…

  heb geen dure voorvoegsels voor mij naam of goede opleidingen gehad maar gebruik gewoon een beetje gezond verstand…

  zouden er meer eens moeten doen.

 30. Wat ik zelf in iedere geval zeker weet is:

  – De mens is in evolutie. De mens boekt constant vooruitgang.

  – De mens wordt in dit evolutie proces steeds slimmer en steeds kleiner. Vroeger waren de mensen heel groot en er zal een tijd zijn dat de mens kleiner zal zijn dan een tandenstoker. Tegen deze tijd zal de mens een hoog ontwikkelde beschaving en is de mens niet meer gebonden met moeder aarde.

  – De mens gebruikt nu (de slimmen onder ons) gemiddeld 10% van hun hersencapaciteit. De stijging van de % leidt expontieel tot de groei van de inttelect van de mens. Ik denk dat er een verband is met de 12 strengen dna en de stijging van de capaciteit van hersenen geest van de mens.

  – hoe, wat weet ik niet, maar de 12 dna theorie is kloppende. Alleen mensen lopen soms te snel van stapel door te zeggen dat de mens wel 100% van zijn capaciteit gebruiken zal etc. binnen heel korte tijd. Dat klopt niet. Maar de capaciteit zal stijgen en dan praten we over een periode van honderden jaren. alleen zal deze evlutie waarschijlijk steeds sneller verlopen dan het tot heden was.

  – Om de toekomst te begrijpen kan je naar het verleden kijken. echter een belangrijke omslagpunt voor de mensheid zal in 2030 plaatsvinden en niet zoals men denkt in 2012. Dat zal het begin van einde zijn van het oude systheem waarbij de mens afhankelijk is van arbeid om van te leven.
  Dus vanaf 2030 zal er meer vrijheid zijn…

  echter nieuwe situaties en omstandigheden die het systheem onderste boven veranderen zullen zullen van grote invloed zijn op de sociale econmische structuur verhoudingen van de mensheid. De grote vrijheid die de mensen krijgen zal sommigen duizelig maken.

  Mensen doen hele rare dingen wanneer ze opeens vrij zijn. Hele domme rare ondoordachtige dingen. Soms is slavernij techisch gezien de juiste middel (met slavernij bedoel ik de huidige maatschappij waarbij men moet werken om te kunnen leven).

  – De gestegen geestelijke capaciteiten van de mensheid en de gestegen rijkdom en welzijn zullen tot nieuwe spanningen leiden tijdens het proces van de socialisering van de maatschappij binnen de kaders van de nieuw verkregen vrijheden. (wederom praten we over een lange periode)

  Mehmet

 31. Arjan zie de mystery of life met de verklaring van multicomplexitie , Darwin is al lang achterhaald en het was slechts een theorie . Ja de aliens waren en zijn er al een hele lange tijd . wordt verborgen gehouden want anders stort de menslijke maipulatie in : Religie genaamd .

 32. Mooi artikel. Het leuke van dit artikel is dat er staat: Ons DNA is buitenaards. Wij zijn in feite allemaal niet van de aarde en buitenaards gezien onze eigen galactische geschiedenis. De aarde is een belangrijke planeet. Ik ben nu grotendeels door de transitie heen en het was werkelijk een hel om door heen te gaan. Zowel fysiek, emotioneel als op zielsniveau. Je gaat je alles herinneren, je ‘vorige’ levens op aarde, je galactische levens, je zielebanden en je wordt dood en doodziek in eerste instantie. Je krijgt aparte gewaarwordingen die horen bij zeer hoog gevoelig zijn en daarna zal het leven NOOIT meer normaal worden, je bent dan multi-dimensionaal. Het is nog geen makkelijk bewustzijn om mee om te leren gaan in eerste instantie. Maar gaandeweg leer je het wel.

  Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/65741-dna-activatie-12-strengen-dna-activatie-en-upgrade.html

  Paar 1: Fysiek DNA
  Voorheen was enkel dit paar DNA strengen actief. Het DNA zoals wij dat kennen vormt de basis van ons fysieke lichaam en alle erfelijke aspecten (zoals ouder worden, predispositie voor ziekten, metabolisme, haarkleur enzovoorts).

  Paar 2: Etherisch DNA
  Dit paar omvat het reservoir van onze emotionele genetische aspecten, ook uit vorige levens, zoals hoe we individueel reageren op emotionele patronen, nu en in het verleden.

  Paar 3: Mentaal DNA
  Dit DNA paar omvat de genetische aspecten, die direct relateren aan hoe we onze mentale energie transformeren naar lineair, logisch, intuïtief, emotioneel of artistiek denken.

  Paar 4: Anima DNA (Ziel DNA)
  In deze 2 DNA strengen liggen Karma (levenslessen) en Dharma (levensmissie) besloten evenals alle huidige open projecten van de ziel, waaraan we tijdens ons leven werken.

  Paar 5: Astraal DNA
  In dit deel van het DNA liggen de elektromagnetische invloeden van ons zonnestelsel besloten versus de planetaire invloeden op het moment van geboorte (astrologische constellatie versus plaats en tijd van geboorte)

  Paar 6: Kosmisch DNA
  In dit DNA paar wordt ons potentieel om onszelf te creëren vastgelegd van waaruit we direct verbinding maken met het universum en de scheppende krachten, zodat we zelf kunnen scheppen en creëren.

 33. De vraag wie ons dna leest wordt nooit gesteld terwijl dit toch een voordehand liggende vraag is. Ik heb het een naam gegeven de bioziel.
  Zie mijn boek wie leest ons dna?
  Maarten Manson Almere

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.