Advertentie

UFO-bewijs genoeg. Waar wacht de wetenschap nog op?


Voor wie op onderzoek uitgaat, struikelt bijna over het UFO-bewijs. Vraag aan een willekeurige voorbijganger op straat of hij gelooft in buitenaards leven en de kans is groot dat hij JA zegt. Hoe is het dan mogelijk dat de wetenschap nog steeds geen serieus onderzoek verricht naar dit fenomeen? Lees hieronder een interessant artikel dat iedere UFO-ontkenner en conventionele wetenschapper zou moeten lezen. In de conclusie van dit artikel staat: ‘Misschien zullen wetenschappers alleen veranderen als ze zelf met het UFO-verschijnsel in aanraking komen’. Hopelijk niet… want veel sceptische wetenschappers die zich toch in het fenomeen durven verdiepen, worden later vaak UFO-geleerde. Zo blijkt wel dat het UFO-verschijnsel dringend wetenschappelijke begrip nodig heeft.

~~~~~~

De laatste 50 jaar heeft het UFO-verschijnsel zowel het publiek als de wetenschappelijke sector verbijsterd. Aan het begin van de 21e eeuw, gelooft de meerderheid van het Amerikaanse publiek -ongeveer 70%- dat UFO’s echt zijn en dat ze waarschijnlijk worden begeleid door intelligente wezens vanuit andere werelden of dimensies. De wetenschappelijke vooruitgang en ontdekkingen, die voortkomen uit onze eigen menselijke programmering, hebben eraan bijgedragen om de kijk van het Amerikaanse publiek op UFO’s en buitenaards leven te vormen. 

Tekst: Patricia B. Corbett
Bron: Mindshift Institute
Vertaling met dank aan Ellen du Burck

Echter, de wetenschappelijke gemeenschap blijft ongeïnteresseerd en wijst de vraag of UFO’s bestaan en of de mogelijkheid bestaat dat onze planeet door buitenaards leven wordt bezocht, smalend af. En dat terwijl wetenschappers en astrologen nieuwe planeten en zonnestelsels ontdekken, exotisch leven en levensvormen vinden op aarde, die gedijen in extreme omgevingen, die daarvoor onbewoonbaar waren verklaard. Diezelfde groep heeft vermoedens van leven op ten minste 10 hemellichamen in ons eigen zonnestelsel, maar de gevestigde wetenschappers blijven mokken en bespotten een ieder die het verschijnsel serieus neemt.  

Hoe kunnen we heersende kijk veranderen? 

Veel wetenschappers wijzen UFO's smalend af
Veel wetenschappers wijzen UFO's smalend af

Hoe kunnen we de heersende kijk van de gevestigde wetenschappers op UFO’s veranderen? Allereerst is het essentieel om de materie over dit belangrijke verschijnsel aan te bieden in een context waarmee serieuze wetenschappers bekend zijn: de discipline waarin de wetenschap tegenwoordig wordt uitgevoerd. Even belangrijk is om te laten zien dat de tools van de wetenschap aangewend kunnen worden om het UFO-verschijnsel te onderzoeken en daarmee waardevolle conclusies te trekken. Hoe bereiken we dit? Laten we eens kijken naar wat wetenschap is en wat daarvoor nodig is. 

Hoe kunnen we de heersende kijk van de gevestigde wetenschappers op UFO’s veranderen? Allereerst is het essentieel om de materie over dit belangrijke verschijnsel aan te bieden in een context waarmee serieuze wetenschappers bekend zijn

Wat wetenschap is 

Wetenschap is een objectieve en gedisciplineerde methode om natuurlijke fenomenen te onderzoeken. Wetenschappers -degenen die een bepaalde expertise hebben op het gebied van de bestaande wetenschappelijke disciplines- gebruiken de wetenschappelijke methode om hun begrip over de fysieke wereld te verdiepen en uit te breiden. De wetenschappelijke methode staat in het woordenboek gedefinieerd als: ‘het principe en ervaringsprocessen van ontdekken en demonstratie die karakteristiek of nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek’. Algemeen wordt gezegd of bedoeld: de wetenschappelijke methode houdt in het waarnemen van een verschijnsel, de formulering van een hypothese over het verschijnsel, en de conclusie die de hypothese valideert of aanpast. 

Geen onderwerp voor verstandige mensen 

UFO's? Misschien te diep in het glaasje gekeken!
UFO's? Misschien te diep in het glaasje gekeken!

Stimuleert de heersende mentaliteit een wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp? Helaas niet. Vanuit de massamedia krijgt men, ondanks de wereldwijde acceptatie over het bestaan van UFO’s, de indruk dat het geen onderwerp is voor verstandige mensen.

Zoals het op TV, in kranten of tijdschriften wordt genoemd is het UFO verschijnsel meer iets voor de ongeschoolden, fans van science fiction, mensen met veel verbeeldingskracht of voor mensen die teveel drugs of drank gebruiken. Deze algemene houding zorgt voor enorme belemmeringen voor wetenschappers om UFO’s te bestuderen. 

Redenen om UFO-onderzoek te mijden 

En er is een nog grotere hindernis om onderzoek naar UFO’s te doen. De studie naar UFO’s wordt door collega’s in wetenschappelijke en academische gemeenschappen niet in dank afgenomen. Degenen die het wel hebben aangedurfd om het verschijnsel serieus te nemen, kwamen in vervelende situaties terecht met consequenties voor hun carrière en reputatie. Het verhaal van de internationaal bekende Harvard psycholoog John E. Mack, is een goed voorbeeld in deze. Na een voorbeeldige carrière van 35 jaar bij Harvard, werd Mach bijna beroofd van zijn ambtsperiode en artsenlicentie omdat hij onderzoek deed naar UFO’s en ontmoetingen met buitenaardse wezens. 

Zoals het in de media wordt genoemd is het UFO verschijnsel meer iets voor de ongeschoolden, fans van science fiction, mensen met veel verbeeldingskracht of voor mensen die teveel drank gebruiken. Dit zorgt voor enorme belemmeringen voor wetenschappers om UFO’s te bestuderen

Geheimhouding 

Misschien is de meest opvallende belemmering, met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, de officiële geheimhouding gebaseerd op nationale veiligheidsprincipes dat het UFO-verschijnsel omgeeft. Als sinds 1947 heeft de regering van de US, UFO’s afgewezen als onjuiste identificaties van gewone vliegtuigen, planeten, sterren of natuurlijke weersverschijnselen. Onofficieel, heeft de US een bovenmatige interesse in UFO’s, en classificeren ze het geheimhoudingsniveau van UFO’s enorme veel hoger dan die van waterstofbommen. Zelfs de president wordt niet volledig ingelicht over zaken die met UFO’s te maken hebben. Deze dekmantel houdt, door het leger en een aantal geheime diensten verzamelde, cruciale gegevens achter. Wetenschappers krijgen deze informatie niet, zodat een compleet onderzoek uiteraard volledig wordt gedwarsboomd. 

‘Bijzondere beweringen vereisen bijzondere bewijzen’ 

De inmiddels overleden Carl Sagan, een voorstander van de Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), die via radiotelescopen zoekt naar tekenen van buitenaards leven in het universum, zette zich de laatste 25 jaar enorm in om de valse berichten vanuit de overheid over UFO’s te onderscheiden. Het statement dat Sagan over UFO’s deed wordt wereldwijd geciteerd: ‘Bijzondere beweringen vereisen bijzondere bewijzen’. In zijn beleving zijn de beweringen die mensen over UFO’s hebben gedaan enorm, maar niet voldoende ondersteund door objectieve bewijzen. 

Er is niets om te onderzoeken 

UFO-deskundige en bestseller auteur Budd Hopkins is van mening dat de opmerking van Sagan onoprecht is. Volgens Hopkins: ‘Bijzondere verschijnselen vereisen een bijzonder onderzoek’. Met andere woorden, de wetenschappelijke gemeente heeft geen bewijs omdat zij  geen serieus onderzoek doen naar het UFO-verschijnsel. Waarom? Omdat onder wetenschappers de heersende mening  is dat er geen UFO’s bestaan: dus is er niets om te onderzoeken. 

Onofficieel, heeft de US een bovenmatige interesse in UFO’s, en classificeren ze het geheimhoudingsniveau van UFO’s enorme veel hoger dan die van waterstofbommen. Zelfs de president wordt niet volledig ingelicht over zaken die met UFO’s te maken hebben.

Friedman: ‘Ufo-vraag kan snel worden beantwoord’ 

Is dit een wetenschappelijk onderzoek waard?
Is dit een wetenschappelijk onderzoek waard?

Is een wetenschappelijk onderzoek naar dit verschijnsel de inspanning waard? Nucleair fysicus, Stanton Friedman, een man die zich de laatste 35 jaar heeft toegewijd aan wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-verschijnsel, stelt dat als de algemeen erkende media evenveel aandacht besteed aan het oplossen van de Kosmische Watergate als aan het oplossen van het politieke Watergate, de UFO-vraag binnen in een halfjaar kan worden beantwoord. Recentelijk heeft Peter Sturrock een wetenschappelijke studie over UFO’s geschreven, die is gepubliceerd in the Journal of Scientific Exploration, waarin geconcludeerd werd dat er significant bewijs is dat vraagt om gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Wat wetenschap nodig heeft, is aanwezig 

Dus wat hebben wetenschappers nodig om serieus onderzoek te doen naar het UFO-verschijnsel? Zij hebben nodig:

– Een fysiek verschijnsel om te observeren;
– Een formulering van een hypothese over dit verschijnsel;
– Conclusies gebaseerd op de resultaten van testen die de hypothese bevestigen, weerleggen of aanpassen. 

Het UFO-verschijnsel voldoet aan al deze wetenschappelijke vereisten:

– Er is een fysiek verschijnsel om te observeren. UFO’s worden al 50 jaar lang wereldwijd waargenomen en vastgelegd op foto, film en video. Er zijn verschillende databases beschikbaar, die allemaal tienduizenden gedocumenteerde meldingen van waarnemingen van UFO’s bevatten.

– Er zijn hypotheses geformuleerd. Er zijn verschillende variaties van een simpele hypothese: UFO’s zijn door intelligentie bestuurde, fysieke vliegtuigen die niet van aardse afkomst zijn. Daarvoor is fysiek bewijs dat wetenschappelijk kan worden getest. Tevens is er fysiek bewijs van UFO-operaties in en om de atmosfeer en aan de oppervlakte van de Aarde. Dat bewijs is ook wetenschappelijk bestudeerd (bijvoorbeeld monsters van aarde, stralingseffecten, elektromagnetische activiteit).

– Conclusies gebaseerd op bewijs kan door wetenschappers worden onderschreven. De uitslag van wetenschappelijke testen over de hypothese dat UFO’s fysieke vliegtuigen zijn van niet-aardse afkomst kunnen dus worden bevestigd, weerlegd of worden aangepast.

In dit artikel zou het te ver gaan om de hoeveelheid beschikbaar bewijs voor wetenschappelijk onderzoek in detail te bespreken. Maar, laat het tenminste een startpunt zijn voor wetenschappers.

Ook wetenschap doet aan UFO-meldingen 

Ook wetenschappers doen UFO-meldingen
Ook wetenschappers doen UFO-meldingen

In tegenstelling tot populaire en vele wetenschappelijke artikelen, is het UFO- verschijnsel zeer vaak gemeld door wetenschappers, militairen, politiemensen, commerciële en privé-vliegtuigpiloten. Ook in tegenstelling tot de populaire overtuigingen, worden UFO’s niet uitsluitend rondom het platteland of alleen in de Verenigde Staten gemeld. Het verschijnsel werd gerapporteerd in ongeveer 150 landen en tevens in belangrijke grootstedelijke gebieden in de VS, de UK, de voormalige USSR, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Scandinavië, China, Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, in Afrika en Centraal- en Zuid-Amerika, en op zowel de Noord- en Zuidpool. UFO’s zijn ook heel vaak gerapporteerd boven civiele en militaire, nucleaire faciliteiten; op militaire bases in de VS en wereldwijd; boven en onder het oppervlak van de Aarde, de oceanen, en buiten de atmosfeer van de aarde. 

Bewijs uit alle hoeken van de wereld 

Met andere woorden, er is bijna geen plek meer op aarde te noemen waar er geen getuigen zijn geweest van UFO’s en waar geen meldingen zijn geweest door betrouwbare mensen. Uit alle hoeken van de wereld is er zoveel  bewijs dat aanleiding zou moeten geven voor wetenschappers om onderzoek te doen. Wetenschappers zouden het meest onder de indruk moeten zijn van bewijzen die al door professionals zijn gepresenteerd, zoals:

Er is bijna geen plek meer op aarde te noemen waar er geen getuigen zijn geweest van UFO’s en waar geen meldingen zijn geweest door betrouwbare mensen. Uit alle hoeken van de wereld is er zoveel bewijs dat aanleiding zou moeten geven voor wetenschappers om onderzoek te doen.

– Astrologen
– Astronauten en Kosmonauten
– Luchtmachtingenieurs
– Luchtverkeersleiders
– Militaire- en privé-piloten
– Civiele defensie en korpsen grondwaarnemers
– Politieagenten
– Millitair personeel
– Professoren in de fysica, ruimtewetenschappen
– Professionele fotografen (foto, film en video)
– Radaroperators

De meldingen die door talrijke, geloofwaardige, getrainde mannen en vrouwen zijn gedaan, hebben voorzien in een hoeveelheid aan harde gegevens, die wetenschappers kunnen analyseren door middel van de bekende instrumenten en procedures. Ter aanvulling kunnen wetenschappers studies beoordelen gemaakt door wetenschappers met een goede reputatie. Twee recente voorbeeld zijn hieronder kort beschreven. 

‘Het UFO-enigma’ 

Zoals vele malen door Peter A. Sturrock en zijn collega’s beschreven in het boek ‘Het UFO-enigma’ Als er een serieuze studie door wetenschappers werd gemaakt over de nieuwe kijk op fysiek bewijs met betrekking tot het UFO-verschijnsel, zou dat niet alleen het niveau van het debat doen verhogen maar ook andere wetenschappers aanmoedigen om het verschijnsel te bestuderen, nieuwe ideeën te ontwikkelen en testen, en hun eigen conclusies formuleren. Het hoeft niet per se te helpen maar bevordert de kennis over het verschijnsel. Sturrock heeft overtuigend bewijs dat het UFO-verschijnsel toegankelijk is voor wetenschappelijke analyse en dat het wetenschappelijke studie verdient en rechtvaardigt. 

UFO’s gehoorzamen aan natuurwetten 

Paul R. Hill, gerespecteerd NASA wetenschapper
Paul R. Hill, gerespecteerd NASA wetenschapper

Paul R. Hill, gerespecteerd NASA wetenschapper en auteur van het boek ‘Unconventional Flying Objects: A Scientific Analysis’, heeft grondig wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-verschijnsel verricht.  Uit zijn onderzoek blijkt dat UFO’s “gehoorzamen aan, en de wetten van de natuurkunde niet tarten”. Dr Hill rapporteerde over de fundamentele wetenschap en technologie die de wonderbaarlijke vermogens van UFO’s beschrijven. Het door Dr. Hill tot in detail beschreven ‘gedrag’ van UFO’s, aangegeven door geloofwaardige getuigen, zijn in overeenstemming met wat we weten over fysica. Serieuze wetenschappers kunnen het belangrijke werk van Dr. Hill niet negeren. 

Van UFO-ontkenner naar UFO-geleerde 

Dr. J. Allen Hynek, PhD, een gerenommeerde astroloog, was jarenlang de leidende Air Force consultant voor het project Blue Book, het officiële U.S. Air Force onderzoek naar vliegende schotels. De door Air Force verzamelde informatie –die gedoemd was om een ‘verklaar het maar weg’-verschijnsel te worden- veranderde Hynek van een UFO-scepticus in een van werelds meest vooraanstaande wetenschappelijke experts over het UFO-verschijnsel. Elk wetenschappelijk onderzoek over UFO’s zou ook de studie van Hyneks’ boeken The UFO Experience, The Edge of Reality and The Hunek UFO Report moeten omvatten. 

Ondanks dat Hynek bewust was van de oneerlijkheid en de huichelarij van de Air Force met betrekking tot hun UFO-inspanningen, is het cruciaal om in gedachten te houden dat door fysiek bewijs Hynek radicaal veranderde van een UFO-ontkenner naar een UFO-geleerde. Zelfs het werk van Dr. Edward U. Condon, een man die een vooroordeel had over het UFO-verschijnsel en de uitslag van zijn onderzoek al had bepaald voordat hij was begonnen, voorziet in  wetenschappelijk bewijs dat UFO’s een echt verschijnsel is dat achtenswaardig is om wetenschappelijk te onderzoeken. Condon was door de U.S. Air Force gevolmachtigd om UFO’s te bestuderen. Het onofficiële doel was om voor eens en altijd UFO’s van de publieke radar te vegen. Op 8 januari 1969, werd het ‘Finale Rapport van de wetenschappelijke studie van Unindentified Flying Objects’ van de Universiteit van Colorado onder contract van de U.S. Airforce beëindigd. Condon was de wetenschappelijk directeur. 

Zelfs het werk van Dr. Edward U. Condon, een man die een vooroordeel had over het UFO-verschijnsel en de uitslag van zijn onderzoek al had bepaald voordat hij was begonnen, voorziet in wetenschappelijk bewijs dat UFO’s een echt verschijnsel is

Zaak gesloten 

De resultaten van het rapport werden gebruikt door de U.S. Air Force als rechtvaardiging om Project Blue Book te sluiten en haar betrokkenheid bij UFO’s te beëindigen. In een persbericht met als bijlage het verslag van meer dan 900 pagina’s, beweerde Condon dat het bewijsmateriaal suggereerde dat het UFO-verschijnsel het niet waard was om wetenschappelijk te onderzoeken, en dat er niets van verdere waarde naar boven zou komen bij een dergelijke inspanning. De media keken alleen naar het persbericht, niet naar het feitelijke verslag, accepteerde Condon’s claims en riep dat wereldwijd rond. Het leek erop dat de wetenschappelijke zaak was gesloten. 

Dringend wetenschappelijk onderzoek nodig 

Maar, serieuze wetenschappers, zoals David R. Saunders (adjunct-directeur onderzoek van de Condon Commissie), Stanton Friedman, Peter A. Sturrock en anderen vielen het op dat er enorme discrepanties waren tussen wat in het persbericht gemeld werd en wat feitelijk in het rapport stond. In het persbericht stond bijvoorbeeld dat er maar een paar procent van de onderzochte zaken onopgelost bleven, terwijl er in feite maar ongeveer 30% van de onderzochte zaken niet kon worden verklaard. Dit is inderdaad een hoog percentage, wat de noodzakelijkheid suggereert om verder onderzoek te doen. 

Ter aanvulling: als je het rapport leest laat het duidelijk zien dat het UFO-verschijnsel absoluut een uitdaging is voor de hedendaagse wetenschap. Zelfs het werk van een vastbesloten UFO-ontkenner zoals Dr. Condon laat zien dat het UFO-verschijnsel dringend wetenschappelijke evaluatie en begrip nodig heeft.  

Samen met Thornton Page, een professor in de astronomie en een associate van NASA, is Carl Sagan co-editor, van een zeer interessant boek voor wetenschappers, die geïntrigeerd zijn door het UFO-verschijnsel: UFO’s: A Scientific Debate. Het boek kwam voort uit de American Association for the Advancement of Science. Wetenschappers met uiteenlopende standpunten uit verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld astronomie, fysica, meteorologie, psychiatrie, psychologie en sociologie, pasten de wetenschappelijke methode toe om dit controversiële onderwerp te bestuderen. 

Grote vragen blijven onbeantwoord 

Grote vragen blijven onbeantwoord
Grote vragen blijven onbeantwoord

De wetenschappers analyseerden foto’s, bewijs van radars, fysieke sporen van UFO’s, de geloofwaardigheid van getuigen en psychologie, natuurlijke verschijnselen die door leken vaak verkeerd worden geïdentificeerd als UFO’s, populaire overtuigingen over UFO’s en de rol van de massamedia bij het verschijnsel. Het zal elke wetenschapper die dit boek leest duidelijk worden dat het UFO-verschijnsel een serieus onderwerp is en dat de grote vragen over het verschijnsel onbeantwoord blijven. 

Richard M. Hall is de editor van The UFO Evicence, een rapport dat is uitgebracht in 1964 door het National Investigations Committee van Aerial Phenomena (NICAP). Deze uitgave is waardevol in historische en wetenschappelijke zin. NICAP heeft zich in haar onderzoek gefocust op geloofwaardige rapporten van gekwalificeerde en betrouwbare ooggetuigen die vergelijkbare en consistente patronen meldden. Later wetenschappelijk onderzoek bevestigde  de bevindingen uit het rapport uit 1964 en droegen ook belangrijke nieuwe informatie bij. 

The UFO Evidence 

The UFO Evidence, het rapport dat in de laatste vier decennia in bijna elke belangrijke studie over UFO’s is geciteerd, is een belangrijke samenvatting van het bewijs van UFO’s, een compilatie van hoe er toen tegenaan werd gekeken. Het voorziet wetenschappers van voorbeeld casussen die de algemene eigenschappen van UFO’s rapporteren; zaken die aangeven dat UFO’s bestuurd worden door intelligentie, rapporten van waarnemingen van Air Force piloten, navigatoren en andere medewerkers; observaties van luchtvaartmaatschappijen, rapporten van professionele wetenschappers, technici, astronomen en luchtvaarttechnici en ook officieren van de politie en geloofwaardige burgers. 

Ter aanvulling: het rapport bevat bewijs met betrekking tot elektromagnetische effecten van UFO’s, radar zaken, fysieke en psychologische effecten van UFO’s, fotografisch en akoestisch bewijs, statistische analyses van patronen van UFO-manoeuvres, verschijningen, vliegeigenschappen en terugkerende observaties, en details over vele andere belangrijke aspecten van dit verschijnsel. Het UFO-bewijs geeft zeer veel aanleiding over zowel het bestaan van UFO’s als voor een wetenschappelijke studie van het verschijnsel. 

Het meest overtuigende bewijs 

In december 1995, produceerde het Centrum voor UFO studies (CUFOS), het Fonds voor UFO Research (FUFOR) en de Mutual UFO Network (MUFON), een spannende en belangrijke publicatie, Briefing Document on Unidentified Flying Objects: het meest overtuigende bewijs. Hoewel het maar een tipje van de ijsberg liet zien in relatie tot het wereldwijd beschikbare wetenschappelijk en militaire bewijs, is deze publicatie vooral waardevol voor wetenschappers omdat het de lezer zorgvuldig gedocumenteerde informatie verstrekt. 

Het document pleit dat UFO’s bestaan en dat UFO’s van buitenaardse afkomst zijn. In het document wordt ook geschreven over waarnemingen op radar, visueel bewijs, fysiek bewijs, beschrijvingen van de vorm van UFO’s en waar ze toe in staat zijn.

UFO’s zijn van buitenaardse afkomst 

Van buitenaardse komaf
Van buitenaardse komaf

Het document pleit dat UFO’s bestaan en dat UFO’s van buitenaardse afkomst zijn. In het document wordt ook geschreven over waarnemingen op radar, visueel bewijs, fysiek bewijs, beschrijvingen van de vorm van UFO’s en waar ze toe in staat zijn. Al deze informatie kan wetenschappelijk worden aangetoond. De details in het document geven voorbeelden van UFO-rapportages vanuit heel de wereld vanaf 1950 tot aan midden jaren ’90. Dit toonaangevende document is misschien wel het meest overtuigende rapport dat ooit is opgesteld over het bestaan van UFO’s. Het is in ieder geval een onontkenbare zaak voor verder wetenschappelijk onderzoek voor het UFO-enigma. 

Er zijn vele andere waardevolle, wetenschappelijke boeken en artikelen die de laatste 50 jaar zijn gepubliceerd, die allemaal laten zien dat UFO’s geen onjuist geïdentificeerde natuurlijke verschijnselen  zijn, of door de mens gemaakte objecten, of het uitvloeisel van de geesten van fantasierijke mensen of mensen met waanvoorstellingen. 

Extra aanvulling op bewijsmateriaal 

In aanvulling op het bewijsmateriaal dat beschikbaar is voor wetenschappers zijn er vele astronauten, kosmonauten, wetenschappers en prominente overheids- en militaire officials uit diverse landen wereldwijd die het bestaan van UFO’s bevestigen. Deze informatie komt van zowel directe public statements of van geclassificeerde documenten die uitgegeven zijn onder het publiek. Onder deze personen bevinden zich U.S. Militairen, intellectuelen en politieke figuren zoals:

General Nathan D. Twining, Chairman of the Joint Chiefs of Staff (1957-1960);
J. Edgar Hoover, Director of the FBI;
General Walter Bedell Smith, Director of the CIA (1950-1953);
General Douglas MacArthur;
Captain Edward J. Ruppelt, Chief of project Blue Book;
Admiral Roscoe Hillenkoetter, first Director of the CIA (1947-1950);
General Curtis LeMay, Air Force Chief of Staff;
Major General E.B. LeBaily, U.S. Air Force Director of Information;
General George S. Brown, U.S. Air Force Chief of Staff;
Lt. Col. Lawrence J. Coyne, U.S. Army Reserve helicopter pilot;
Victor Marchetti, CIA official;
President Harry S. Truman;
President Gerald Ford;
President Jimmy Carter;
President Ronald Reagan;
Senator Barry M. Goldwater;
Representative John W. McCormack, Speaker of the House;
Representative Jerry L. Pettis;
Representative Steven H. Schiff. 

Nog meer indrukwekkende getuigenissen 

Als militairen, intellectuelen en politieke figuren geen indruk kunnen maken op wetenschappers over UFO’s misschien dat het Amerikaanse astronauten dan wel lukt. Tussen de astronauten die ofwel ooggetuigen waren van UFO’s of bewust zijn van het bestaan van UFO’s zijn Gordon Cooper, Donald “Deke” Slayton, Edgar Mitchell, Al Worden, Eugene Cernan, and Story Musgrave. Ze worden vergezeld door de Soviet cosmonauts Yevegni Khrunov, Vladimir Kovalyonok, and Major General Pavel Popovich. Wetenschappers die zich bewust zijn van het bestaan van UFO’s zijn Dr. Clyde W. Tombaugh, de Amerikaanse astronoom die  Pluto ontdekte; Dr. Frank B. Salisbury, professor of plantenfysiologie aan de Utah State University; Dr. J. Allen Hynek, Voorzitter van het  Dept. of Astronomy aan de Northwestern University en wetenschappelijk consultant voor Air Force UFO-onderzoek van1948 tot 1969; Dr. Leo J. Sprinkle, professor psychologie aan de Universiteit van Wyoming; Dr. James E. McDonald, Senior Fysicus bij het Institute of Atmospheric Physics aan de Universiteit van Arizona; Dr. Robert M.L. Baker, Jr., President van de West Coast University; Stanton T. Friedman, nuclear fysicus en UFO onderzoeker; Dr. Margaret Mead, wereldwijd bekend anthropologe; Dr. Richard Haines, psycholoog van het Ames NASA Research Center; Dr. Peter A. Sturrock, Professor Ruimtevaartwetenchappen en Astrofysica en Deputy Director van het Center for Space Science and Astrophysics aan de Stanford Universiteit, Dr. Jacques Vallee, astrophysicus, computerwetenschapper en UFO auteur; and Dr. John E. Mack, Professor Psychiatrie aan de Cambridge Hospital, Harvard Medical School. 

Ter aanvulling op deze eminente figuren, is even indrukwekkend dat militairen, intellectuelen en politieke figuren informatie hebben gegeven over UFO-verschijnselen in Argentinië, België, Brazilië, Groot-Brittannië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Indonesië, Israel, Japan, Mexico, Rusland, Spanje, Zwitserland, Zimbabwe en vele andere landen. 

Meer dan 50.000 rapporten 

Wetenschappers kunnen zichzelf ook verdiepen in de gegevens over UFO’s die opgeslagen in grote databases die beschikbaar zijn voor onderzoekers, zoals: 

UFOCAT – een computercatalogus met ruwe UFO verslagen van wereldwijde waarnemingen, gestart in de jaren ’70 door Dr. Davind Saunders. Er zijn meer dan 50.000 rapporten van 5 continenten. UFOCAT wordt bijgehouden door het Centrum voor UFO studies (CUFOS). GROUND TRACES – een catalogus van UFO-dossiers waarbij planten en aarde is aangedaan wordt onderhouden door CUFOS. 

Toch kijken er nog maar weinig wetenschappers naar het bewijs en wordt er geen grootscheeps onderzoek naar dit verschijnsel gedaan door de reguliere wetenschap. Hoe kan dat? Wat zijn de obstakels?

PILOT CASES – NASA wetenschapper Richard Haines heeft een gedigitaliseerde catalogus van UFO-waarnemingen bij militairen, commerciële, privé en testpiloten die meer dan 30 dossiers bevat vanaf begin jaren ’80. Dit zijn maar een paar van de databases die beschikbaar zijn voor wetenschappers die het bewijs over UFO’s zouden willen onderzoeken. 

De waardevolle wetenschappelijke boeken en artikelen die de laatste 50 jaar zijn gepubliceerd, en de wereldwijde UFO-rapportages van geloofwaardige mensen, kunnen niet worden afgedaan als fouten, fraude of malafide. Het bewijsmateriaal dat door onderzoekers is gecompileerd moeten een open minded onderzoeker kunnen overtuigen dat UFO’s bestaan en het waard zijn om te worden bestudeerd. 

Wat zijn de obstakels? 

Wat zijn de obstakels?
Wat zijn de obstakels?

Toch kijken er nog maar weinig wetenschappers naar het bewijs en wordt er geen grootscheeps onderzoek naar dit verschijnsel gedaan door de reguliere wetenschap. Hoe kan dat? Wat zijn de obstakels? 

In de jaren vijftig, bracht de Brookings Institute een rapport uit getiteld: ‘The Implications of a Discovery of Extraterrestial Life’. Het rapport suggereerde dat van alle groepen uit de maatschappij ‘voor wetenschappers en ingenieurs het ’t meest verwoestend zou zijn als er relatief superieure wezens zouden worden ontdekt’. Zou dat nog steeds zo zijn? In een recent artikel zei 75% van de wetenschappers dat ze meer wilde weten over UFO’s. 

Angst om status te verliezen 

In 1976 deed Peter A. Sturrock een klein onderzoek onder de leden van de American Atronomical Society. Zijn bevindingen waren dat de meeste respondenten nieuwsgierig zijn naar UFO’s. Maar, ook al uiten wetenschappers hun interesse in UFO’s en buitenaards leven in anonieme onderzoeken, over het algemeen blijven ze toch terughoudend en afwijzend in hun publieke statements over UFO’s. 

Michael E. Zimmerman, professor in de filosofie en voormalig voorzitter van de Department van Filofie aan de Tulane Universiteit gelooft dat veel wetenschappers de discussie over UFO’s weigeren voor drie redenen: 

1) angst voor het verlies van sociale status doordat ze belachelijk worden gemaakt,
2) superieure niet-aardse intelligentie bedreigt persoonlijke psychologie en kijk op de wereld,
3) de angst voor sociale chaos in het gezicht van buitenaardse superioriteit. 

Tekenen van verandering 

Maar, Prof. Zimmerman ziet ook al tekenen van verandering. Sommige wetenschappers beginnen het UFO-verschijnsel en de gerelateerde buitenaardse ontvoeringen serieus te nemen en willen het systematisch gaan bestudeerden. Zimmerman vermoedt tevens dat sommige wetenschappers en overheidsofficials langzaam en voorzichtig informatie laten lekken naar het publiek over de realiteit van UFO’s en buitenaardse aanwezigheid,  om het publiek voor te bereiden op de openbaring dat buitenaardsen onze planeet bezoeken. 

Peter A. Sturrock is de mening toegedaan dat het gebrek aan publieke fondsen om UFO-onderzoek te steunen een enorm obstakel is voor significant wetenschappelijk onderzoek.

Zoals Zimmerman zegt, UFO-onderzoek wordt niet gerespecteerd in academische en wetenschappelijke kringen en dat houdt mensen ervan af om door te gaan met serieus werk op dat gebied. Sturrock meent dat als er wetenschappelijke vooruitgang moet worden gemaakt op dit gebied, de publieke opinie moet worden duidelijk gemaakt dat UFO-onderzoek moet worden ondersteund met aanzienlijke fondsen van de overheid. De recente studie onder leiding van Dr. Sturrock concludeerde dat 1) het UFO-verschijnsel complex is en het niet voor de hand ligt dat er 1 universeel antwoord op is 2) het ligt niet voor de hand dat er nieuwe informatie voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek naar niet te verklaren waarnemingen die karakteristiek zijn voor het UFO-verschijnsel. 

CONCLUSIE: 

Sturrock en anderen merken dat wetenschappers die zijn geïnteresseerd in UFO’s, niet in de publiciteit willen komen. Wetenschappers zeggen ‘laat me bewijs zien’ maar bestuderen de hoeveelheid aan beschikbaar bewijs vervolgens niet. Carl Sagan heeft gezegd ‘bijzondere claims vereisen bijzonder bewijs’. De gemiddelde wetenschappers citeren Sagan vaak om hun terughoudendheid te verdedigen om maar niet in de UFO-kwestie te hoeven duiken. Maar, de huidige wetenschappers zijn als de wetenschappers van Galileo’s dagen die weigerden om in de telescoop te kijken om met eigen ogen naar de manen van Jupiter te kijken. 

Wat is er nodig?

Wat is nodig? We hebben geen objectief bewijs nodig. Er is een overvloed aan gegevens over alle aspecten van het UFO-verschijnsel die smachten naar wetenschappelijk onderzoek en evaluatie. Wat nodig is onder de wetenschappers is een radicale verschuiving in hun kijk op de wereld, in hun mindset. Wie of wat kan deze mindshift, deze grondige verandering bewerkstelligen? 

GHet is wachten op een nieuwe Galileo
Het is wachten op een nieuwe Galileo

Misschien zullen wetenschappers alleen veranderen als ze zelf met het UFO-verschijnsel in aanraking komen, door een waarneming van een vaartuig in de lucht, of op de grond met entiteiten ernaast, of nog dramatischer, door een direct contact met buitenaards leven. Een dergelijk ervaring zou zeker de meest die-hard scepticus transformeren. Of misschien hebben wetenschappers het nodig om dezelfde ervaring op te doen als Edgar Mitchell, toen hij terugkeerde van de maan naar de aarde, en hij intuïtief aanvoelde dat het universum zelfbewust is en dat alles met elkaar in connectie staat. 

Wachten op een nieuwe Galileo

Er zal meer nodig zijn dan objectief en fysiek bewijs alleen om wetenschappers te overtuigen dat UFO’s bestaan en achtenswaardig zijn om te onderzoeken. Maar ergens moet er een start worden gemaakt. Dat kan met het bestaande bewijs, dat dagelijks meer wordt door wereldwijde meldingen. De door toegewijde wetenschappers verzamelde gegevens van de laatste 50 jaar wachten op een nieuwe Galileo of Newton die deze informatie kunnen verweven in een kijk op de wereld die breder en dieper is dan het huidige regerende paradigma. 

Veel te veel wetenschappers eisen bewijs, in plaats van ‘the hard work’ het bestaan van UFO’s aan te tonen en het onbetwistbare bewijs van het bestaan van buitenaards leven bloot te leggen. 

Kosmische toekomst

In 1956, in zijn laatste gepubliceerde werk, Contact with Space, schreef de baanbrekende wetenschapper Wilhelm Reich, ‘Wat willen ze voor bewijs? Er is geen bewijs. Er zijn geen autoriteiten of wat dan ook. Geen president, academie, Rechtbank of Senaat op deze aarde die de kennis of macht heeft om te besluiten wat de kennis van morgen brengt…Alleen de goede oude regels van leren zullen uiteindelijk begrip naar voren brengen over wat ons Aardse bestaan is binnengedrongen. Laten degenen die onwetend zijn over de manieren van leren een stap opzij doen, terwijl degenen die weten wat leren is, het spoor maken naar het onbekende’. 

Waar zijn de wetenschappers die ons leiden in onze zoektocht naar de kennis van morgen? De benodigde tools zijn voorhanden; de benodigde informatie is beschikbaar, wachtend om te worden ontdekt. Het UFO-verschijnsel, verworpen en belachelijk gemaakt, kan de sleutel zijn van de deur naar onze kosmische toekomst. 

Bibliografie 

– Berliner, Don Briefing Document on Unidentified Flying Objects: The Best Available Evidence
– Condon, Edward U. The Final Report of the Scientific Study of Unidentified Flying Objects
– Hall, Richard M. (ed.) The UFO Evidence
– Hill, Paul R. Unconventional Flying Objects: A Scientific Analysis
– Hopkins, Budd Missing Time; Intruders
– Hynek, J. Allen. The UFO Experience; The Edge of Reality; The Hynek UFO Report
– Mack, John E. Abduction; Passport to the Cosmos
– Reich, Wilhelm Contact with Space
– Sagan, Carl and Page, Thornton (eds.) UFOs: A Scientific Debate
– Sturrock, Peter A. The UFO Enigma: A New Review of the Scientific Evidence 

©2002 Journal of the Mindshift institute
 ©2007 Mindshift Institute, a 501(c)3 Nonprofit Organization|  Site by Lyet

225 gedachten over “UFO-bewijs genoeg. Waar wacht de wetenschap nog op?

 1. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Een zaak is begrepen en al meer dan 60jaar made in de VSA ufo-cover-ups sinds 1947…..

  Velen in Vlaanderen voelen zich al beetgenomen door de politiek, ook binnen het Europarlement,
  Waarom geven alle Eurostaten hun defensie-ufo-archieven niet vrij, wat is er in deze zin verbonden met staatsgeheimen defensie en het Transatlantische-Navo
  bondgenootschap en ufo’s?

  Welke politieke contractuele verplichtingen bestaan dus tussen
  Aardse staats- of regeringsleiders en worden verborgen gehouden voor de Vlaamse volksvertegenwoordiging en andere
  Euro- en nationale parlementen?

  Waarom vaart de Europese Unie geen onafhankelijk koers tgo
  de VSA om samen te kunnen werken met Extraterrestrials?

  In Vlaanderen werd in het voorjaar van 2009 een VRT-progamma
  hartelijke groeten aan iedereen uitgezonden met de medewerking van toppolitici, een gouden CD à la Nasa werd
  de ruimte ingezonden….

  Dit geheel is om duidelijkheid te scheppen met eerlijk openhartig antwoord van en tegenover iedereen omtrent de problematiek ruimtevaart in zijn en haar geheel met of zonder Extraterrestrials in kaart te brengen.

  Goede geschoolde vlamingen weten maar al te goed na alle publicaties op internet na jaren, dat ufo-cover-ups na 1947 aangebrande politieke etterbuilen zijn, waarvoor de jongere generaties niet mogen en moeten worden afgestraft door de oudere generaties, die haar verantwoordelijkheden binnen en buiten de politiek op zich moeten nemen.

  Enkele suggesties van Vlamingen omtrent Extraterrestrials op Vlaamse bodem met uforuimtetuigen via een ufo-ruimtevaartbasis voor de Vlaamse Westkust op de Noordzee
  op voorwaarde geen schade voor de volkgezondheid, geen defensie-agressie en geen schade aan de maritieme biologie vb visserij, koopvaardij zeehavens of kusttoerisme is een zeer
  goedkope oplossing voor de belastingbetalers en in dit geval worden ufo’s uso’s genoemd

  De vlamingen zijn de mening toegedaan ook binnen de politieke wereld, en Europarlement dat er zeker politieke en wetenschappelijke transparantie tot stand moet komen omtrent het ufo-probleem omdat dit geheel deel uitmaakt van de huidige exacte ruimtevaartwetenschappen en zeker voor de toekomst al dan niet bruikbaar voor de toeristische sector

  Een korte werkschetsvoorbeeld
  Een kennismakingtermijn voor iedereen van de samenleving via de mediacommunicatiemiddelen, daarom het verblijf van zeker 6 tot 12 maanden van Extraterrestrials en hun ruimtevloten voor de Vlaamse Westkust, de rustige tijd om iedereen aan elkaar voor te stellen met in achtnemening van alle nodige veiligheidsmaatregelen.
  Om de ufo-cover-upsleugens Vlaanderen uit te helpen willen
  velen de kans grijpen indien verkregen de Extraterrestrials
  civilisaties via de hulp van hun ruimtevloten hun planeten te mogen bezoeken als toeristen, verder… plannen en voorstellen zijn welkom voor de politieke tafels

  Binnen de Verenigde Nates werd in de Agemene Vergadering
  de resoluties gestemd op 16 december 2005 besluit 33-426
  handelend over contact en diplomatieke relaties met Extraterrestrials.
  Het contact heeft vier doelstellingen
  1) onthulling
  2) contact, openbare financiering, openbaar onderwijs en onderzoek over Extraterrestrials en er met…..
  3) ontwapening een permanent verbod op alle gebaseerde ruimtewapens en oorlogsvoering in ruimte…
  4) diplomatie de openbare diplomatie van (VN) VLAANDEREN met DE ETNISCHE CULTUREN DIE VAN BUITEN PLANEET AARDE

  Waar de Vlamingen zeker tuk op zijn, niet te verbazen geen
  gekke verhalen van leugens maar de waarheid via demonstraties uitgevoerd in al veiligheid
  Hoe zij het deze Extraterrestrials mogelijk via hun ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek de planeet
  Aarde te veranderen in een groen Aards paradijs of tuin van
  Eden VERDER DAN DE MAAN WEERMAN FRANK D. EN SABINE H

 2. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  Via de nuchtere astronomie-normen de hedendaagse wetenschappelijke kennis van zaken en nuchtere vraagstellingen
  De vorming van melkwegstelsels, zonnenstelsels, galactia’s
  sterren, planeten, manen, zonnen enz dit geheel doet zich voor in de plaats het universum, hoe is deze plaats het universum tot stand gekomen of ontstaan,van het niets naar het iets,de zelfde bron van oorsprong voor alles en van alles in de ruimte, heelal, kosmos…. dit is een blijvende vraag voor elk intelligent wetenschappelijk wezen deeluitmakend van om het even welke comoscivislisatie.
  Hoe hebben de eerste intellectuele kosmoscivilisaties zich via kennis van wetenschap kunnen beschermen tegen het
  het sadisme in de ruimte zelf, asteroiden inslagen op planeten via de radiotelescopen waar te nemen, vernietigen elk leven op planeten, en verspeiden asteroiden- brokstukken met minuscule kleine deeltjes met
  leven zich verder in het universum
  Een goedgeschoolde wetenschappelijke rechtvaardige rechtschapen god om het even tot welke behorende godsdienst,lieten geen godsdienstenoorlogen op de planeet Aarde toe en zijn volgelingen anderen of zichzelf vernietigen door oorlogswandaden. Personen zonder god over of zonder religie- en godsdienstovertuigeing moeten voor geen enkel ander wezen uit de ruimte of universum oorlogvoeren op de planeet Aarde

 3. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space planetary scientific politics and moneytary systems
  exopolitics EU

  De jaarlijkse verlofmaanden juli en augustus zitten erop.
  De rest volgt het kan spannend worden…. den WERELD-BANCOR
  Europa legde de basis voor de invoering van de Euro in december 1991, als de regeringsleider het Verdrag van Maastricht tekenden. Dat voorzag in de oprichting van een Europese Monetaire Unie, en dus ook van de Europese eenheidsmunt. De Europese Unie realiseerde zich dat het een machtig economisch blok is, goed voor een kwart van de wereldproduktie, maar dat het gebruik van 27 verschillende nationale munten een grote handicap vormde. Daarenboven vormden de vele munten en hun dagelijks wisselende koersen een dankbare prooi voor speculanten, die soms zelfs de monetaire stabiliteit in gevaar brachten en brengen. Na talloze oproepen van de Russische en Chinese regeringen voor een nieuwe wereldmunt, was het de beurt aan de VN om een nieuwe wereldmunteenheid voor te stelle ter vervanging van de fragiele dollar. Volgens de VN zal de nieuwe wereldmunt de economie laten bloeien. De armoede en de achterstand op educatie en ontwikkeling zal over de hele werel langzaam verdwijnen. De VN ziet de potentie in wereldhandel zolang er geen grenzen zijn tussen de landen. De wereld als één land funtioneert, is het ook niet nodig om geld in wapenontwikkeling en industrie te steken. Oorlogen worden hierdoor merendeels opgelost. Vechtende soldaten worden omgebogen tot milieustrijders
  De jaarlijkse verlofmaanden juli en augustus zitten erop.
  De rest volgt het kan spannend worden…. den WERELD-BANCOR
  Europa legde de basis voor de invoering van de Euro in december 1991, als de regeringsleider het Verdrag van Maastricht tekenden. Dat voorzag in de oprichting van een Europese Monetaire Unie, en dus ook van de Europese eenheidsmunt. De Europese Unie realiseerde zich dat het een machtig economisch blok is, goed voor een kwart van de wereldproduktie, maar dat het gebruik van 27 verschillende nationale munten een grote handicap vormde. Daarenboven vormden de vele munten en hun dagelijks wisselende koersen een dankbare prooi voor speculanten, die soms zelfs de monetaire stabiliteit in gevaar brachten en brengen. Na talloze oproepen van de Russische en Chinese regeringen voor een nieuwe wereldmunt, was het de beurt aan de VN om een nieuwe wereldmunteenheid voor te stelle ter vervanging van de fragiele dollar. Volgens de VN zal de nieuwe wereldmunt de economie laten bloeien. De armoede en de achterstand op educatie en ontwikkeling zal over de hele werel langzaam verdwijnen. De VN ziet de potentie in wereldhandel zolang er geen grenzen zijn tussen de landen. De wereld als één land funtioneert, is het ook niet nodig om geld in wapenontwikkeling en industrie te steken. Oorlogen worden hierdoor merendeels opgelost. Vechtende soldaten worden omgebogen tot milieustrijders
  Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space planetary scientific politics and moneytary systems
  exopolitics EU
  De jaarlijkse verlofmaanden juli en augustus zitten erop.
  De rest volgt het kan spannend worden…. den WERELD-BANCOR
  Europa legde de basis voor de invoering van de Euro in december 1991, als de regeringsleider het Verdrag van Maastricht tekenden. Dat voorzag in de oprichting van een Europese Monetaire Unie, en dus ook van de Europese eenheidsmunt. De Europese Unie realiseerde zich dat het een machtig economisch blok is, goed voor een kwart van de wereldproduktie, maar dat het gebruik van 27 verschillende nationale munten een grote handicap vormde. Daarenboven vormden de vele munten en hun dagelijks wisselende koersen een dankbare prooi voor speculanten, die soms zelfs de monetaire stabiliteit in gevaar brachten en brengen. Na talloze oproepen van de Russische en Chinese regeringen voor een nieuwe wereldmunt, was het de beurt aan de VN om een nieuwe wereldmunteenheid voor te stelle ter vervanging van de fragiele dollar. Volgens de VN zal de nieuwe wereldmunt de economie laten bloeien. De armoede en de achterstand op educatie en ontwikkeling zal over de hele werel langzaam verdwijnen. De VN ziet de potentie in wereldhandel zolang er geen grenzen zijn tussen de landen. De wereld als één land funtioneert, is het ook niet nodig om geld in wapenontwikkeling en industrie te steken. Oorlogen worden hierdoor merendeels opgelost. Vechtende soldaten worden omgebogen tot milieustrijders

  één wereldtaal één letterschrift en cyferschrift lost de humane planetaire communautaire problemen op voor bijna 7 miljard mensen zowel in vakantie- en werktijd en privé.
  Degenen die dit niet willen begrijpen hoeven zich niet in laten
  met spacescience en extraterrestrials,geen fundamentalisme,
  conservatisme of traditionalisme, maar progressief intellectualisme een eerste vereiste is
  Het moderne Engels is wereldwijd verspreidt als resultaat van de militaire, economische, culturele, wetenschappelijke en politieke invloed van het Britse rijk via de voormalige kolonies, gedurende de 18e, 19e en begin 20e eeuw en de invloed van de VS vanaf het begin van de 20e eeuw tot op heden. Het Engels wordt uitgebreid gebruikt als een tweede taal of als officiële in het Gemenebest en is de voorkeurstaal van vele internationale organisaties. Het Engels is de belangrijkste internationale taal voor communicatie, wetenschap, luchtvaart, entertainment, toerisme, radio, diplomatie en de zakenwereld.
  Een goede kennis van het Engels is een vereiste in een aantal werkgebieden en beroepen zoals geneeskunde en informatica ten gevolge daarvan spreken ten minste één miljard mensen de beginselen van
  het Engels. Het is ook één van de zes officiële talen van de VN
  Officiële status in tal van landen wat neerkomt op voor ongeveer 2.135.000.000 burgers

  Ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum. Van Extraterrestrials die met hun ruimtevaartuigen Vlaanderen aandoen en diplomatieke en samenwerkingsakkoorden aanvaarden,er zal uitzonderlijk veel
  aandacht geschonken worden aan het leven-ontstaan op de
  planeet(en) van deze kosmoscivilisatie
  en hun planetaire maatschappijgeschiedenis, zoals men dit gewend is op de Aardeplaneet zelf.
  Het misterievat van de ruimte ontsluieren is door het gebrek aan ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek
  onmogelijk op de Aarde, tenzij via Extraterrestrials zelf.
  Met vooruitlopen op feiten en zinloze kastelenluchtbouw heeft niemand iets. Ufo-coverups in standhouden is een rechtstreekse aanslag op het studiepotentiel voor de jongere generaties en beroepsrisico’s voor ruimtevaartwetenschappers verdoezelen zoals voor elk ander
  beroep, binnen en buiten de ruimtevaartbedrijven voor werkgevers en werknemers. Er zal in Vlaamse parlement zeker
  niet gelachen worden, wees er stellig van overtuigd, deze dagen zijn geteld

  Dank u voor de talrijke commentaren op tal van web-sites.
  Samenwerken met Extraterrestrials in Belgie voor het ogenblik, mij niet gezien, niet als prof of amateur.
  In het straatlatijn is men goed thuis, hoe wenst men samen te werken met Extraterrestrials, al dan niet via kolonisatie van planeten en er mee samenwonen, vele gegevens ontbreken echter. De eerste voorwaarden: een dak boven mijn hoofd, kleren aan mijn lijf en op tijd eten op mijn bord, waar iedereen over dezelfde kam geschoren wordt binnen hun planetaire maatschappij, en waar niemand een proefkonijn of laborat moet spelen voor experimentele doeleinden
  Daarom wordt uitgekeken naar de Extraterrestrials civilisaties die het verst gevorderd is op gebied van ruimtevaartwettenschappelijke kennis en techniek en het best
  sociaal samenlevingsmodel hebben enz

 4. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space planetary scientific politics and moneytary systems
  exopolitics EU

  Vragen staat u vrij, ja of neen antwoorden eveneens
  Hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte

  In vlaanderen zoekt men naar de nodige veilige ufolandingsterreinen, op voorwaarde geen gevaar voor de volksgezondheid, geen defensie-agressie,geen
  schade aan privé-eigendommen of overheidseigendommen. Er zijn verschillende kleine vliegvelden in Vlaanderen (vrijetijds) geschikt, zonder het internationaal,regionaal of
  defensie-luchtverkeer te verstoren, mits op voorhand de juiste gemaakte afspraken.

  Extraterrestrialpiloten willen wij met genoegen de nodige kennis bij brengen voor het veilig gebruik van het planetaire luchtruim van de planeet Aarde, dit zijn de juiste maatregelen om ongevallen of crashen te voorkomen

 5. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space planetary scientific politics and moneytary systems
  exopolitics EU

  Stephen Hawking: ‘God niet nodig voor ontstaan universum’
  ‘God was niet nodig voor de schepping van het universum’. Dat stelt de Britse natuurkundige Stephen Hawking in zijn nieuwe boek ‘The grand design’.
  Het ontrafelen van een ingewikkelde reeks theorieën kan het universum verklaren, aldus Hawking. Het boek, waaraan ook de Amerikaanse natuurkundige Leonard Mlodinow meeschreef, wordt vanaf 9 september verkocht.
  Donderdag verscheen een uittreksel van het boek in de Britse krant The Times. Daarin schrijft Hawking dat het ’niet nodig is om God te betrekken’ bij het ontstaan van het heelal. ‘Het universum kan en zal zichzelf uit niets vormen’, aldus Hawking. ‘Spontane schepping is de reden dat er iets is en niet niets, waarom het universum bestaat en waarom wij bestaan.’
  In een eerder boek, ’A brief history of time’, leek Hawking de mogelijkheid van een schepper nog te accepteren.
  Wat andere vraagstukken van astronomen, zowel profs als amateurs?
  Hoe is het universum zelf tot stand gekomen, de plaats waar de vorming van sterren, manen, zonnen, kometen enz tot zonne-, melkwegstelsels en galacitias zich voordoen?
  Dat noemt men de X-factor, de bron van oorsprong van alles in de ruimte, de plaats van het niets naar het iets, voor alle leven op planeten volgens de theorie van Darwin,
  de verspreiding van kosmosmicrobiologie op astrobrokstukken via inslagen op andere kosmoslichamen
  Dit volgende zullen godsdienst- en religiesekten rauw lusten binnen en buiten de
  krant de Vlaamse de Standaard!
  Zonder planeten zijn geen flora-, fauna- en humanbiologie, en humanbiologie met
  verstand of intelligentie dat zich in het cerebrale gedeelte bevindtmogelijk. Hoe heeft dit
  gedeelte zich verspreidt in het universum van planeet naar planeet en andere vormen van corpus humanus met verstandelijke vermogens nog onbekend op de
  Aarde omdat men niet beschikt over de ruimtewetenschappelijke kennis en techniek voor reizen tussen de sterren zonder hulp van Extraterrestrials, en leugens binnen de ufo-cover-up

  1. Oh Grote Beer oh grote beer Weet dat ik U zeker Eer
   Uw Kennis over de Cosmische Honing is voor deze site een ware Bekroning.
   Zeker is er buitenaards leven en Absoluut zijn er snelle licht-Schepen.
   Samenzweringen in/en verborgen kennis zijn De bronnen van vele soorten schennis en stennis.
   Zelfs Verborgen Unit’s van vele regeringen zullen niet mogen openbaren hun vele ontberingen.
   Vele Regeringen zijn er zelfs niet eens van bewust waarin en waarop hun politiek op Berust
   Oh Grote Beer oh grote beer Ga door ga door met Uw Rationele Leer
   Maar Besef dan ook dat er vele Dimensies Zijn die niet te bevatten zijn voor het Menselijke Brein.
   Zij daar in het buitenaards Fatsoen zullen nooit hun geheimen aan de mensheid afdoen.
   Het zijn Zij die uitmaken of wij van hun afweten hoe we ook in onze obsessies zijn bezeten.
   Persoonlijk blijf ik zelf op vele oppervlakten zodat Begerende AlienDemonen mij niet kunnen vatten.
   Oh Grote Beer oh grote beer wanneer legt u dit neer Er is toch ook nog Zoveel Meer.
   Maar Trek u zich van mij niets aan ik ben maar een Kraaitje die van Uw Honing stelend weg zal gaan.
   Kra kra Ra ra Hahaha sommige Raven noemen mij ook een Lachende Boedha Da Da.!
   http://www.youtube.com/watch?v=9S-HNLllSRo

 6. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Via het universalis sociaal democratisch humanisme naar een sociaal democratische planetaire regering voor een space -Aardse civilisatie

  Alles wat zich in het universum bevindt is tot het geheel behorend, volgens de beschouwing die de menselijke waardigheid, vrijheid en persoonlijkheid bevorderd, zonder uit te gaan van een persoonlijke god, in een maatschappijvorm waar alle rangen van het volk deel uitmaken van het bestuur, gericht op de maatschappelijke verbetering op een evenwichtige verdeling van de welvaart en bevordering van het welzijn, gevoel en begrip hebben voor maatschappelijke noden, via een progressief intellectualisme zonder conservatisme,traditionalisme en fundamentalisme.

  Hoe is het universum zelf tot stand gekomen?

  De plaats waar de vorming van sterren, manen, zonnen, kometen enz tot zonne-, melkwegstelsels en galacitias zich voordoen?
  Dat noemt men de X-factor, de bron van oorsprong van alles in de ruimte, de plaats van het niets naar het iets, voor alle leven op planeten volgens de theorie van Darwin,
  de verspreiding van kosmosmicrobiologie op astrobrokstukken via inslagen op andere kosmoslichamen
  Dit volgende zullen godsdienst- en religiesekten rauw lusten binnen en buiten de
  krant de Vlaamse de Standaard!
  Zonder planeten zijn geen flora-, fauna- en humanbiologie, en humanbiologie met
  verstand of intelligentie dat zich in het cerebrale gedeelte bevindtmogelijk. Hoe heeft dit
  gedeelte zich verspreidt in het universum van planeet naar planeet en andere vormen van corpus humanus met verstandelijke vermogens nog onbekend op de
  Aarde omdat men niet beschikt over de ruimtewetenschappelijke kennis en techniek voor reizen tussen de sterren zonder hulp van Extraterrestrials, en leugens binnen de ufo-cover-up

  1. Heya Lezer dezes. Fucksels nog aan toe ik kon weer effuh niet slapen en ging maar weer op internet dapen.
   Wanneer wij Menselijke Buitenaardsen nog niet weten hoe wij interplanetaire rijzen moeten en mogen maken dan moeten we daar niet teveel over zweten, U zult het echt wel ooit eens Bewust weten.
   Velen weten en doen dit ook onbewust al vanwege een welverdiende wijsheid in hun en dit heelal.
   De Aardse biologie is in feite een buitenaardse technologie die een bepaald systeem na mag volgen Wat U nu nog niet helemaal juist kan volgen vanwege een zielen last die u nog niet in’t geheel heeft kunnen of mogen verzwolgen.
   Dit buitenaards Biologisch technisch systeem heeft zo zijn bewakers met een hoog adelborst embleem.
   Wanneer U op de juiste trilling bent waar de meesten van u niet ver vanaf zijn dan ontwaart u een protocolisch communicatief accent en dit schept een vermogen in uw zijn wat men kan benoemen waarlijk rein,
   Zeer import/ant is dat u in u brengt een open staan van uw zijn wat een gevolg schenkt dat het vele vermogens van het/Uw zijn verlengt afhankelijk hoe u werkt met uw brein.
   Laat u zich niet in verleiding brengen door ergens te willen bij horen U bent zo ontzettend uniek dat manipulerende en dominerende feitelijke valse eenheden u iets door uw neus willen boren.
   Niets en niemand kan u wijsmaken waar u bij moet horen U zult het zelf uit moeten vinden en heeft een eigen antenne die u met de pijnappelklier niet door anderen moet laten verstoren.
   In Uw eigen fantastisch brein zit iets voor uw eigen gemak misschien wellicht vindt u iets onder de noemer brainiac.
   http://www.youtube.com/results?search_query=brainiac&aq=9

 7. Het is weer druk in het ufo-landschap, de VN stelde contactpersoon Mazlan Othma voor buitenaards leven aan, terwijl de al VSA sinds de jaren ’60
  nauwe contacten onderhouden met ET-Zeta Reticuli enz,
  gepensioneerde VSA-legerofficieren spreken uit de biecht omtrent de VSA-ufo-coverups, ufo’s leggen hun kernwapen-arsenalen op non-actief en ook in de UK.
  Wie deze defensie-rapporten wat nader bekeek, kwam tot de vaststelling dat
  de Aardsbezoekende Et-nauten een bijzondere kernwapenallergie vertonen.
  Indien Et-nauten serieuze contactuele verbindingen met de Aarde be-ogen,
  zal dit zich laten manifesteren als een grondige kennis van zaken omtrent de
  Aardse civilisatie ivm antropologie, door de gepaste grondige voorstudies, wat niet meer
  dan normaal is op punt van het exopolitiekvlak.
  Ten persoonlijke titel uit louter interesse als amateur-senior, gaat de voorkeur uit naar de Extraterrestrial civilisaties die het verst gevorderd zijn op
  ruimtevaart-wetenschappelijk vlak voor kennis en techniek en het
  beste sociaal samenlevingsmodel kunnen presenteren.
  Wat kan men zich allemaal permitteren dankzij deze wetenschappelijke kennis. Op exopolitiek terrein primeert een sociaal democratische maatschappij met dezelfde rechten en plichten zowel tegenoverstaande Extraterrestrials. Er doen zo’n zestig
  tal Extraterrestrial civilisaties volgens de Greer-disclosure-studies
  aan. Deze ET’s hebben zover de publieke studiebronnen reiken nooit de Aarde defensief in oorlogruines veranderd. De beste sprong toekomst voorwaarts is met deze Extraterrestrials het echte leven
  in de ruimte ontdekken, deel uitmaken van hun civilisaties, als het voor hen de gewoonte is. Hoe is het allemaal begonnen in het
  universum, het ontstaan van leven van niets naar het iets, dezelfde bron van oorsprong, het universum is van iedereen die er zich in bevindt, het studiepatrimonium van elk universumwezen. Kunnen overleven binnen een planetaire atmosfeer met Extraterrestrials, zal voornamelijk afhangen over
  het medisch gedeelte de samenstelling van de corpus humanus
  ivm ruimtevaartgeneeskunde, planetaire bodem voor de voedselvoorzienning enz.
  Het zal voor velen even wennen worden, dankzij de Hollywood en Broadway ufo-mania made VSA, buiten de exacte ruimtevaartwetenschappen.

 8. spacefuture-exopolitiek vanuit vlaanderen-antwerpen
  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  De maand october 2010, iedereen is weer thuis op de werkvloeren in de academische middens.

  Het ruimtevaartlandschap werd al redelijk door elkaar geschud, de ufo-coverupshangels naderen hun ontknopping.

  De giant-ufo’s die veel worden waargenomen langs de autosnelwegen, zijn afkomstig uit de Andromeda Constellatie M21 en zochten tijdens de maanden juni-juli-augustus-september contact met de mensen. Iedereen is vrij te spreken, en heeft recht op zijn en haar privacy

 9. spacefuture-exopolitiek vanuit vlaanderen-antwerpen
  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  De maand october 2010, iedereen is weer thuis op de werkvloeren in de academische middens.

  Het ruimtevaartlandschap werd al redelijk door elkaar geschud, de ufo-coverupshangels naderen hun ontknopping.

  De giant-ufo’s die veel worden waargenomen langs de autosnelwegen, zijn afkomstig uit de Andromeda Constellatie M21= verkeerd moet M31 zijn en zochten tijdens de maanden juni-juli-augustus-september contact met de mensen. Iedereen is vrij te spreken, en heeft recht op zijn en haar privacy

 10. spacefuture-exopolitiek vanuit vlaanderen-antwerpen
  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  Tengevolge van de ufo-cover-ups sinds 1947 made in vsa vertonen velen een abnormaal gedragspatroon, publiek, politiek, pers en wetenschap tegenover het bestuderen van buitenaards leven, wie lag hier aan de basis? Ten overstaande van de normale gang van zaken van elke dag in het universum buiten de Aardse planetaire atmosfeer, ten goede of ten slechte, hebben miljoenen burgers buiten en in Vlaanderen nooit een verkeerde hand uitgestoken, zelfs niet de de grootste criminelen of corrupten. Omdat men gewoon over de middelen als gepaste ruimtetuigen niet beschikten om de planeet te verlaten tenzij met behulp van Extraterrestrials en hun ruimtetuigen.

  De waarheid omtrent ufo-cover-ups zal hier binnen en buiten Vlaanderen zowel binnen en buiten de politiek het op zijn grondvesten laten daveren en dit geheel is volop bezig.

  De Aardse aandoende Extraterrestrials met hun ruimteveren
  waarvan zij de privé-eigenaars zijn en de bazen van hun ruimtevaartprogramma’s waar de rechten en plichten of wet en orde van hun civilsiatie van kracht zijn en blijven, buiten de Aarde.
  Tussen de kiezers of burgers van de Aarde treft men drie
  soorten aan
  1 geen interesse
  2 de kat uit de boom kijken
  3 geïnteresseerden wel of niet geschikt voor deelname aan ruimtevaartprogramma’s volgens de maatstraven van ruimtevaartorganisatie en werking van de Extraterrestrials

  Tegenover de ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek van Extraterrestrials staat de Aardse wetenschap zo goed als nergens. Dus analfabeten, slecht of verkeerd geschoolden blijft bij jullie leest, wat ook gelden voor mijzelf.

  Het misterievat van de ruimte, de geschiedenis van het ontstaan van leven op de planeet Aarde en van de planeet(en) van de Extraterrestrials, en de beide kosmoscivilisaties
  liggen aan de grondslag voor verdere samenwerking of niet.

 11. VN heeft de uit Maleisië afkomstige astrofysicus Mazlan Othman aangesteld als eerste officiële ambassadeur voor aliens, mochten die in de toekomst kontakt maken met de mensheid. Mazlan is het hoofd van het nauwelijks bekende VN-kantoor voor Kosmische Ruimte Zaken (Unoosa) en zal haar nieuwe functie deze week toelichten op een wetenschappelijke conferentie van de Royal Society in Buckinghamshire, Engeland

  Dit geheel doet mijn lachspieren werken.

  Extraterrestrials bezoeken de wereld al door de eeuwen heen, ufo-coverups of niet…

  Extraterrestrials schakelen de kernwapensarsenalen van de VSA, UK enz
  uit, normaliter gezien vormen zij wel een gevaar voor de nationale veiligheid van een
  staat op defensiegebied, het omvat verdedigingsmiddelen tegenover eigen Aardse oorlogsagressoren.

  Wilden Extraterrestrials de Aarde veroveren
  of vernielen, wat stralen afschieten in kerncentrales, zo simpel

  Een regering van een staat om de even dewelke is politiek bestuursverantwoordelijk elk politiek onderwerp binnen haar en zijn grenzen.
  Dat heeft de VN Maleisië afkomstige astrofysicus Mazlan Othman aangesteld als eerste officiële ambassadeur voor aliens, goed begrepen.

  De Aarde heeft nooit een democratische verkozen planetaire regering gehad, om deze politieke bestuursverantwoordelijkheid op zich te nemen, ook gene VS, NV enz

  Staatgeheimen, defensie of niet kunnen van alles omvatten, ook inclusief politieke
  contractuele verbintenissen tussen staten in verband met de Aardebezoekende Extraterrestrials, de ufo-coverups schandalen zijn belange nog niet volledig bekend als publiek geheim.

 12. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Velen voelen hun goudmijnen omtrent ufo’s en aanverwante malafide zaken binnen alle gelederen van de maatschappij uiteen spatten, die niets te maken hebben met exacte ruimtevaartwetenschappen.Dat zou en zal plaatsvinden voor
  elke planetaire intelligente kosmoscivilisatie.
  Ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum.
  Men moet over de grondige ruimtevaartwetenschappelijk kennis en techniek beschikken om zich de juiste uitspraken te kunnen permitteren zowel op wetenschappelijk, politiek als elk maatschappelijk vlak, waardoor onmiddellijk in het oogspringen de juiste mannen en of vrouwen op de juiste plaats om de ufo-coverups te wereld uit te helpen

 13. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  De houding van de wetenschap, politiek en pers zit fout, de ufo-coverupsproblemen negeren. De ufo-coverups openheid omtrent ufo’s door een gedeelte van de VSA-Navy gepensioneerden of niet, duiden op ontstandvastige legerleiding tussen het transatlantisch bondgenootschap en de Navo, niemand zal dat kunnen ontkennen heeft al een omvang van meer dan 65 jaar. Het disclosure van dr. Steven Greer en de behandeling van het ufoprobleem sinds 1978 in de
  VN met uitmonding naar stemming van de resolutie 33-426 dd
  16-12-2005 spreken boekdelen in een onjuiste politieke benadering van het ufo-probleem. In het verloop van het voorbije decennia plaatsten talrijke ministeries van defensie binnen en buiten de Navo hun ufo-archieven op het web, geen te ontkennen feiten.
  De juiste wetenschappelijke benadering, dankzij Extraterrestrials en hun technologie, antwoorden verschaffen
  over het ontstaan van leven op de Aardeplaneet en haar eigen ontstaan als kosmoslichaam in het universum. Het ontleden van de geschiedenis van de Aardse humane maatschappij en biologie-veranderingen door de eeuwen heen.
  Is de juiste openheid tegenover de normale gang van zaken in het universum voor elke kosmoscivilisatie.
  Wat de wetenschapsuitslagen ook zullen zijn,via het juiste
  geschiedenisonderzoek, niemand hoeft zich gewetensvragen te stellen, omtrent de handelingen of besluiten van vorige generaties, of misdaden worden bedreven door de daders waarvan de schuld bewezen zijn, waren en blijven. Ook ten hoofde van de eventuele planetaire maatschappijproblemen van Extraterrestrials. Altijd interessant om te weten een domme ezel botst verschillende keren tegen een zelfde steen, de geschiedenis blijven lessen voor het heden en de toekomst voor iedereen het beste verweer niet te hervallen in dezefde fouten.

 14. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  space-future is in 2 takken onder te verdelen
  space-future met een zicht op de toekomst via eigen Aardse
  ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek, en door Extraterrestrials wordt u niet gestoord, elkeen op zijn of haar ruimtevaartterrein, de Aardeplaneet is toch overbevolkt en telt hoeveel werklozen……
  space-future met een zicht op de toekomst via samenwerking
  met de ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek van
  Extraterrestrials, waarvan zij de privé-eigenaars zijn en
  de bazen van hun ruimtevaartprogramma’s, het laatste dat velen, ook mij persoonlijk interesseren, omdat een ongekende
  grotere sprong in de toekomst mogelijk worden.
  Via te kunnen deel uitmaken van Extraterrestrial civilisaties, die het verst gevorderd zijn voor ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek en het beste sociaal samenlevingsmodel kunnen presenteren genieten de voorkeur.
  Dankzij de ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek
  van Extraterrestrials, moet onmiddellijk doorverwezen worden
  naar hun superieure kennis voor alle aanverwante takken van de wetenschap. Een mooi beeld naar de toekomst toe, waar robotten en computers het werk voor de mensen doen,…….
  Voor exopolitiek fantastische studiebagage te verkrijgen
  hoe lossen zij in hun maatschappijmodel, problemen eigen aan de Aardeplaneet op, dat worden straffe ongekende interessante tv-debatten, zonder de ministe twijfels.Een ander soort vrt-programma’s hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte een gouden cd-tje à la Nasa de ruimte insturen in het voorjaar van 2009
  Van kwaliteit,klasse en kunnen gesproken met de waarheid voor ogen, zonder ufo-coverupsproblemen ……
  Vel geen oordeel over Extraterrestrials civilisaties en hun
  maatschappij zonder de grondige voorafgemaakte studies,
  exacte ruimtevaartwetenschappen zonder de dolle vsa-ufokluchten uit Hollywood en Broadway.

 15. WOORDEN VOOR STOM

  wat ik me afvraag is of dat een mens aan de hoofd orgenistatie is of iemand buiten af
  want alles wat je dagelijk zie is al gepland GELD klopt niet
  de dagelijkse doeningen kloppen niet en zo dra iemand weer BAM aan de macht komt die niet in de orgenistie zitten krijg je weer zoals iemand als hitler want alles wat je wil hebben heeft een land niet genoeg. (DELEN OF NEMEN)
  maar iemand zoals hitler bestaan al jaren en die zijn pas georgeniseerd(in stillertjes NEMEN)
  de maatschappij is gemaakt door macht hebbers die een spel spellen met jou leven en zo dra ze hebben wat ze naar hebben gezocht dan denk ik dat de meeste mensen niet zullen overleven>>>>>>>>>>>>>>>een nieuwe start
  voor al als de macht hebbers in de gaten krijgen of genoeg krijgen van dat er te veel mensen zijn zullen wij burgers over de hele werold er onder leiden. veel en veel erger dan wat je nu eigelijk leid .

  mij reactie is of er iemand zoals jesus weer zal opstaan om ons de goede weg te wijzen en dat wij als landen geen aktie mogen nemen zonder de toestemming van de burgers 1 voor 1 zijn/haar antwoord te noteren

  EEN WONDER KAN DEZE GEMAAKTE WEROLD WEL GEBRUIKEN

  1. Het wonder ben jezelf Mehmet, de verlossing (Jezus) zit ook in jezelf, kun je ten alle tijde een beroep opdoen.
   Met liefde Alice

 16. Het is niet toegankelijk voor mensen die twijfelen en de spot drijven met natuurlijke verschijnselen die boven de menselijke wetenschap staat. Maar het wordt hoogtijd dat de mens op de hoogte gesteld wordt door die hogere wereld waar wij als mensen, onmogelijk een ‘waarheid’ op moeten plakken! De waarheid is natuurlijker dan men dacht en de wereld van ‘hierboven’ staat pal voor de toekomst. Uit eigen ervaringen ben ik hier door aangetrokken, omdat ik zeker met eigen ogen aanschouwde dat ‘het’ er is en ik een open contact heb met hen die boven ons, mensen staan.

  De foto’s die ik neem, is volledig uit licht bestaand en de verschijningen, helder en mooi, echt en licht. In de toekomst zal er nog meer gebeuren op dit vlak, want de mensheid zal eens moeten inzien, dat het hoogste goed de liefde is, de waarheid en GOD.Vaak, waar ik kom in gebouwen zoals de grote bib in st-Niklaas, gaan alle lichten volledig uit en de computers ook….de aanwezigheid van mijn contacten zijn zo groot, dat ik ze niet volledig kan laten zien op een foto, dan volledig wit licht, soms geel en rood om het witte licht.

  Verder nog heel wat meer, maar daarover wil ik het hier niet hebben.Mijn bedoeling van dit schrijven is, dat dit een automatisch bericht is naar de mensheid toe en dat ik als mens en als lichtwezen bewust ben te leven in een maatschappij die nog steeds zijn afkomt verloochend.We leven op aarde, maar komen uit de hemelen. Vanwaar komt het licht? Niet van de aarde, maar van de zonne-energie die Goddelijk is. Door de ervaringen ben ik mij bewust, dat er meer is tussen deze hemel en deze aarde. Fijne dag verder.

  1. Devina, fijn dat jij voor jezelf weet dat er meer is tussen hemel en aarde. Blijkbaar voel je de behoefte dat te delen (met de mensheid..).

   Wat is er precies hoger? Is het niet hoger, lager, naast, erdoorheen, half erop of ernaast enzovoort…? Is het misschien je EGO dat (aan je persoonlijke ervaringen) “de waarheid” of “GOD” koppelt?
   Het (licht) blauwe is ook heel mooi hoor!

   Ik Ben ………… Vul jij het in Devina?

   Een fijne aardse tijd verder!

  2. Devina deelt, is, Björn bemoeit, wil zijn, dat is het verschil…

  3. Devina begint met bemoeien Odette, want zij is degene die informatie Wilt(!) geven en er “oordelen” aan lijkt..(!?) te koppelen. Jammer dat je gelijk in de verdediging schiet. Mijn commentaar is blijkbaar afhankelijk van je staat van zijn. C.q. we zitten op verschillende golflengtes of zoals hier soms gebezigd “we resoneren niet vandaag”.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.