Advertentie

UFO-bewijs genoeg. Waar wacht de wetenschap nog op?


Voor wie op onderzoek uitgaat, struikelt bijna over het UFO-bewijs. Vraag aan een willekeurige voorbijganger op straat of hij gelooft in buitenaards leven en de kans is groot dat hij JA zegt. Hoe is het dan mogelijk dat de wetenschap nog steeds geen serieus onderzoek verricht naar dit fenomeen? Lees hieronder een interessant artikel dat iedere UFO-ontkenner en conventionele wetenschapper zou moeten lezen. In de conclusie van dit artikel staat: ‘Misschien zullen wetenschappers alleen veranderen als ze zelf met het UFO-verschijnsel in aanraking komen’. Hopelijk niet… want veel sceptische wetenschappers die zich toch in het fenomeen durven verdiepen, worden later vaak UFO-geleerde. Zo blijkt wel dat het UFO-verschijnsel dringend wetenschappelijke begrip nodig heeft.

~~~~~~

De laatste 50 jaar heeft het UFO-verschijnsel zowel het publiek als de wetenschappelijke sector verbijsterd. Aan het begin van de 21e eeuw, gelooft de meerderheid van het Amerikaanse publiek -ongeveer 70%- dat UFO’s echt zijn en dat ze waarschijnlijk worden begeleid door intelligente wezens vanuit andere werelden of dimensies. De wetenschappelijke vooruitgang en ontdekkingen, die voortkomen uit onze eigen menselijke programmering, hebben eraan bijgedragen om de kijk van het Amerikaanse publiek op UFO’s en buitenaards leven te vormen. 

Tekst: Patricia B. Corbett
Bron: Mindshift Institute
Vertaling met dank aan Ellen du Burck

Echter, de wetenschappelijke gemeenschap blijft ongeïnteresseerd en wijst de vraag of UFO’s bestaan en of de mogelijkheid bestaat dat onze planeet door buitenaards leven wordt bezocht, smalend af. En dat terwijl wetenschappers en astrologen nieuwe planeten en zonnestelsels ontdekken, exotisch leven en levensvormen vinden op aarde, die gedijen in extreme omgevingen, die daarvoor onbewoonbaar waren verklaard. Diezelfde groep heeft vermoedens van leven op ten minste 10 hemellichamen in ons eigen zonnestelsel, maar de gevestigde wetenschappers blijven mokken en bespotten een ieder die het verschijnsel serieus neemt.  

Hoe kunnen we heersende kijk veranderen? 

Veel wetenschappers wijzen UFO's smalend af
Veel wetenschappers wijzen UFO's smalend af

Hoe kunnen we de heersende kijk van de gevestigde wetenschappers op UFO’s veranderen? Allereerst is het essentieel om de materie over dit belangrijke verschijnsel aan te bieden in een context waarmee serieuze wetenschappers bekend zijn: de discipline waarin de wetenschap tegenwoordig wordt uitgevoerd. Even belangrijk is om te laten zien dat de tools van de wetenschap aangewend kunnen worden om het UFO-verschijnsel te onderzoeken en daarmee waardevolle conclusies te trekken. Hoe bereiken we dit? Laten we eens kijken naar wat wetenschap is en wat daarvoor nodig is. 

Hoe kunnen we de heersende kijk van de gevestigde wetenschappers op UFO’s veranderen? Allereerst is het essentieel om de materie over dit belangrijke verschijnsel aan te bieden in een context waarmee serieuze wetenschappers bekend zijn

Wat wetenschap is 

Wetenschap is een objectieve en gedisciplineerde methode om natuurlijke fenomenen te onderzoeken. Wetenschappers -degenen die een bepaalde expertise hebben op het gebied van de bestaande wetenschappelijke disciplines- gebruiken de wetenschappelijke methode om hun begrip over de fysieke wereld te verdiepen en uit te breiden. De wetenschappelijke methode staat in het woordenboek gedefinieerd als: ‘het principe en ervaringsprocessen van ontdekken en demonstratie die karakteristiek of nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek’. Algemeen wordt gezegd of bedoeld: de wetenschappelijke methode houdt in het waarnemen van een verschijnsel, de formulering van een hypothese over het verschijnsel, en de conclusie die de hypothese valideert of aanpast. 

Geen onderwerp voor verstandige mensen 

UFO's? Misschien te diep in het glaasje gekeken!
UFO's? Misschien te diep in het glaasje gekeken!

Stimuleert de heersende mentaliteit een wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp? Helaas niet. Vanuit de massamedia krijgt men, ondanks de wereldwijde acceptatie over het bestaan van UFO’s, de indruk dat het geen onderwerp is voor verstandige mensen.

Zoals het op TV, in kranten of tijdschriften wordt genoemd is het UFO verschijnsel meer iets voor de ongeschoolden, fans van science fiction, mensen met veel verbeeldingskracht of voor mensen die teveel drugs of drank gebruiken. Deze algemene houding zorgt voor enorme belemmeringen voor wetenschappers om UFO’s te bestuderen. 

Redenen om UFO-onderzoek te mijden 

En er is een nog grotere hindernis om onderzoek naar UFO’s te doen. De studie naar UFO’s wordt door collega’s in wetenschappelijke en academische gemeenschappen niet in dank afgenomen. Degenen die het wel hebben aangedurfd om het verschijnsel serieus te nemen, kwamen in vervelende situaties terecht met consequenties voor hun carrière en reputatie. Het verhaal van de internationaal bekende Harvard psycholoog John E. Mack, is een goed voorbeeld in deze. Na een voorbeeldige carrière van 35 jaar bij Harvard, werd Mach bijna beroofd van zijn ambtsperiode en artsenlicentie omdat hij onderzoek deed naar UFO’s en ontmoetingen met buitenaardse wezens. 

Zoals het in de media wordt genoemd is het UFO verschijnsel meer iets voor de ongeschoolden, fans van science fiction, mensen met veel verbeeldingskracht of voor mensen die teveel drank gebruiken. Dit zorgt voor enorme belemmeringen voor wetenschappers om UFO’s te bestuderen

Geheimhouding 

Misschien is de meest opvallende belemmering, met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, de officiële geheimhouding gebaseerd op nationale veiligheidsprincipes dat het UFO-verschijnsel omgeeft. Als sinds 1947 heeft de regering van de US, UFO’s afgewezen als onjuiste identificaties van gewone vliegtuigen, planeten, sterren of natuurlijke weersverschijnselen. Onofficieel, heeft de US een bovenmatige interesse in UFO’s, en classificeren ze het geheimhoudingsniveau van UFO’s enorme veel hoger dan die van waterstofbommen. Zelfs de president wordt niet volledig ingelicht over zaken die met UFO’s te maken hebben. Deze dekmantel houdt, door het leger en een aantal geheime diensten verzamelde, cruciale gegevens achter. Wetenschappers krijgen deze informatie niet, zodat een compleet onderzoek uiteraard volledig wordt gedwarsboomd. 

‘Bijzondere beweringen vereisen bijzondere bewijzen’ 

De inmiddels overleden Carl Sagan, een voorstander van de Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), die via radiotelescopen zoekt naar tekenen van buitenaards leven in het universum, zette zich de laatste 25 jaar enorm in om de valse berichten vanuit de overheid over UFO’s te onderscheiden. Het statement dat Sagan over UFO’s deed wordt wereldwijd geciteerd: ‘Bijzondere beweringen vereisen bijzondere bewijzen’. In zijn beleving zijn de beweringen die mensen over UFO’s hebben gedaan enorm, maar niet voldoende ondersteund door objectieve bewijzen. 

Er is niets om te onderzoeken 

UFO-deskundige en bestseller auteur Budd Hopkins is van mening dat de opmerking van Sagan onoprecht is. Volgens Hopkins: ‘Bijzondere verschijnselen vereisen een bijzonder onderzoek’. Met andere woorden, de wetenschappelijke gemeente heeft geen bewijs omdat zij  geen serieus onderzoek doen naar het UFO-verschijnsel. Waarom? Omdat onder wetenschappers de heersende mening  is dat er geen UFO’s bestaan: dus is er niets om te onderzoeken. 

Onofficieel, heeft de US een bovenmatige interesse in UFO’s, en classificeren ze het geheimhoudingsniveau van UFO’s enorme veel hoger dan die van waterstofbommen. Zelfs de president wordt niet volledig ingelicht over zaken die met UFO’s te maken hebben.

Friedman: ‘Ufo-vraag kan snel worden beantwoord’ 

Is dit een wetenschappelijk onderzoek waard?
Is dit een wetenschappelijk onderzoek waard?

Is een wetenschappelijk onderzoek naar dit verschijnsel de inspanning waard? Nucleair fysicus, Stanton Friedman, een man die zich de laatste 35 jaar heeft toegewijd aan wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-verschijnsel, stelt dat als de algemeen erkende media evenveel aandacht besteed aan het oplossen van de Kosmische Watergate als aan het oplossen van het politieke Watergate, de UFO-vraag binnen in een halfjaar kan worden beantwoord. Recentelijk heeft Peter Sturrock een wetenschappelijke studie over UFO’s geschreven, die is gepubliceerd in the Journal of Scientific Exploration, waarin geconcludeerd werd dat er significant bewijs is dat vraagt om gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Wat wetenschap nodig heeft, is aanwezig 

Dus wat hebben wetenschappers nodig om serieus onderzoek te doen naar het UFO-verschijnsel? Zij hebben nodig:

– Een fysiek verschijnsel om te observeren;
– Een formulering van een hypothese over dit verschijnsel;
– Conclusies gebaseerd op de resultaten van testen die de hypothese bevestigen, weerleggen of aanpassen. 

Het UFO-verschijnsel voldoet aan al deze wetenschappelijke vereisten:

– Er is een fysiek verschijnsel om te observeren. UFO’s worden al 50 jaar lang wereldwijd waargenomen en vastgelegd op foto, film en video. Er zijn verschillende databases beschikbaar, die allemaal tienduizenden gedocumenteerde meldingen van waarnemingen van UFO’s bevatten.

– Er zijn hypotheses geformuleerd. Er zijn verschillende variaties van een simpele hypothese: UFO’s zijn door intelligentie bestuurde, fysieke vliegtuigen die niet van aardse afkomst zijn. Daarvoor is fysiek bewijs dat wetenschappelijk kan worden getest. Tevens is er fysiek bewijs van UFO-operaties in en om de atmosfeer en aan de oppervlakte van de Aarde. Dat bewijs is ook wetenschappelijk bestudeerd (bijvoorbeeld monsters van aarde, stralingseffecten, elektromagnetische activiteit).

– Conclusies gebaseerd op bewijs kan door wetenschappers worden onderschreven. De uitslag van wetenschappelijke testen over de hypothese dat UFO’s fysieke vliegtuigen zijn van niet-aardse afkomst kunnen dus worden bevestigd, weerlegd of worden aangepast.

In dit artikel zou het te ver gaan om de hoeveelheid beschikbaar bewijs voor wetenschappelijk onderzoek in detail te bespreken. Maar, laat het tenminste een startpunt zijn voor wetenschappers.

Ook wetenschap doet aan UFO-meldingen 

Ook wetenschappers doen UFO-meldingen
Ook wetenschappers doen UFO-meldingen

In tegenstelling tot populaire en vele wetenschappelijke artikelen, is het UFO- verschijnsel zeer vaak gemeld door wetenschappers, militairen, politiemensen, commerciële en privé-vliegtuigpiloten. Ook in tegenstelling tot de populaire overtuigingen, worden UFO’s niet uitsluitend rondom het platteland of alleen in de Verenigde Staten gemeld. Het verschijnsel werd gerapporteerd in ongeveer 150 landen en tevens in belangrijke grootstedelijke gebieden in de VS, de UK, de voormalige USSR, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Scandinavië, China, Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, in Afrika en Centraal- en Zuid-Amerika, en op zowel de Noord- en Zuidpool. UFO’s zijn ook heel vaak gerapporteerd boven civiele en militaire, nucleaire faciliteiten; op militaire bases in de VS en wereldwijd; boven en onder het oppervlak van de Aarde, de oceanen, en buiten de atmosfeer van de aarde. 

Bewijs uit alle hoeken van de wereld 

Met andere woorden, er is bijna geen plek meer op aarde te noemen waar er geen getuigen zijn geweest van UFO’s en waar geen meldingen zijn geweest door betrouwbare mensen. Uit alle hoeken van de wereld is er zoveel  bewijs dat aanleiding zou moeten geven voor wetenschappers om onderzoek te doen. Wetenschappers zouden het meest onder de indruk moeten zijn van bewijzen die al door professionals zijn gepresenteerd, zoals:

Er is bijna geen plek meer op aarde te noemen waar er geen getuigen zijn geweest van UFO’s en waar geen meldingen zijn geweest door betrouwbare mensen. Uit alle hoeken van de wereld is er zoveel bewijs dat aanleiding zou moeten geven voor wetenschappers om onderzoek te doen.

– Astrologen
– Astronauten en Kosmonauten
– Luchtmachtingenieurs
– Luchtverkeersleiders
– Militaire- en privé-piloten
– Civiele defensie en korpsen grondwaarnemers
– Politieagenten
– Millitair personeel
– Professoren in de fysica, ruimtewetenschappen
– Professionele fotografen (foto, film en video)
– Radaroperators

De meldingen die door talrijke, geloofwaardige, getrainde mannen en vrouwen zijn gedaan, hebben voorzien in een hoeveelheid aan harde gegevens, die wetenschappers kunnen analyseren door middel van de bekende instrumenten en procedures. Ter aanvulling kunnen wetenschappers studies beoordelen gemaakt door wetenschappers met een goede reputatie. Twee recente voorbeeld zijn hieronder kort beschreven. 

‘Het UFO-enigma’ 

Zoals vele malen door Peter A. Sturrock en zijn collega’s beschreven in het boek ‘Het UFO-enigma’ Als er een serieuze studie door wetenschappers werd gemaakt over de nieuwe kijk op fysiek bewijs met betrekking tot het UFO-verschijnsel, zou dat niet alleen het niveau van het debat doen verhogen maar ook andere wetenschappers aanmoedigen om het verschijnsel te bestuderen, nieuwe ideeën te ontwikkelen en testen, en hun eigen conclusies formuleren. Het hoeft niet per se te helpen maar bevordert de kennis over het verschijnsel. Sturrock heeft overtuigend bewijs dat het UFO-verschijnsel toegankelijk is voor wetenschappelijke analyse en dat het wetenschappelijke studie verdient en rechtvaardigt. 

UFO’s gehoorzamen aan natuurwetten 

Paul R. Hill, gerespecteerd NASA wetenschapper
Paul R. Hill, gerespecteerd NASA wetenschapper

Paul R. Hill, gerespecteerd NASA wetenschapper en auteur van het boek ‘Unconventional Flying Objects: A Scientific Analysis’, heeft grondig wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-verschijnsel verricht.  Uit zijn onderzoek blijkt dat UFO’s “gehoorzamen aan, en de wetten van de natuurkunde niet tarten”. Dr Hill rapporteerde over de fundamentele wetenschap en technologie die de wonderbaarlijke vermogens van UFO’s beschrijven. Het door Dr. Hill tot in detail beschreven ‘gedrag’ van UFO’s, aangegeven door geloofwaardige getuigen, zijn in overeenstemming met wat we weten over fysica. Serieuze wetenschappers kunnen het belangrijke werk van Dr. Hill niet negeren. 

Van UFO-ontkenner naar UFO-geleerde 

Dr. J. Allen Hynek, PhD, een gerenommeerde astroloog, was jarenlang de leidende Air Force consultant voor het project Blue Book, het officiële U.S. Air Force onderzoek naar vliegende schotels. De door Air Force verzamelde informatie –die gedoemd was om een ‘verklaar het maar weg’-verschijnsel te worden- veranderde Hynek van een UFO-scepticus in een van werelds meest vooraanstaande wetenschappelijke experts over het UFO-verschijnsel. Elk wetenschappelijk onderzoek over UFO’s zou ook de studie van Hyneks’ boeken The UFO Experience, The Edge of Reality and The Hunek UFO Report moeten omvatten. 

Ondanks dat Hynek bewust was van de oneerlijkheid en de huichelarij van de Air Force met betrekking tot hun UFO-inspanningen, is het cruciaal om in gedachten te houden dat door fysiek bewijs Hynek radicaal veranderde van een UFO-ontkenner naar een UFO-geleerde. Zelfs het werk van Dr. Edward U. Condon, een man die een vooroordeel had over het UFO-verschijnsel en de uitslag van zijn onderzoek al had bepaald voordat hij was begonnen, voorziet in  wetenschappelijk bewijs dat UFO’s een echt verschijnsel is dat achtenswaardig is om wetenschappelijk te onderzoeken. Condon was door de U.S. Air Force gevolmachtigd om UFO’s te bestuderen. Het onofficiële doel was om voor eens en altijd UFO’s van de publieke radar te vegen. Op 8 januari 1969, werd het ‘Finale Rapport van de wetenschappelijke studie van Unindentified Flying Objects’ van de Universiteit van Colorado onder contract van de U.S. Airforce beëindigd. Condon was de wetenschappelijk directeur. 

Zelfs het werk van Dr. Edward U. Condon, een man die een vooroordeel had over het UFO-verschijnsel en de uitslag van zijn onderzoek al had bepaald voordat hij was begonnen, voorziet in wetenschappelijk bewijs dat UFO’s een echt verschijnsel is

Zaak gesloten 

De resultaten van het rapport werden gebruikt door de U.S. Air Force als rechtvaardiging om Project Blue Book te sluiten en haar betrokkenheid bij UFO’s te beëindigen. In een persbericht met als bijlage het verslag van meer dan 900 pagina’s, beweerde Condon dat het bewijsmateriaal suggereerde dat het UFO-verschijnsel het niet waard was om wetenschappelijk te onderzoeken, en dat er niets van verdere waarde naar boven zou komen bij een dergelijke inspanning. De media keken alleen naar het persbericht, niet naar het feitelijke verslag, accepteerde Condon’s claims en riep dat wereldwijd rond. Het leek erop dat de wetenschappelijke zaak was gesloten. 

Dringend wetenschappelijk onderzoek nodig 

Maar, serieuze wetenschappers, zoals David R. Saunders (adjunct-directeur onderzoek van de Condon Commissie), Stanton Friedman, Peter A. Sturrock en anderen vielen het op dat er enorme discrepanties waren tussen wat in het persbericht gemeld werd en wat feitelijk in het rapport stond. In het persbericht stond bijvoorbeeld dat er maar een paar procent van de onderzochte zaken onopgelost bleven, terwijl er in feite maar ongeveer 30% van de onderzochte zaken niet kon worden verklaard. Dit is inderdaad een hoog percentage, wat de noodzakelijkheid suggereert om verder onderzoek te doen. 

Ter aanvulling: als je het rapport leest laat het duidelijk zien dat het UFO-verschijnsel absoluut een uitdaging is voor de hedendaagse wetenschap. Zelfs het werk van een vastbesloten UFO-ontkenner zoals Dr. Condon laat zien dat het UFO-verschijnsel dringend wetenschappelijke evaluatie en begrip nodig heeft.  

Samen met Thornton Page, een professor in de astronomie en een associate van NASA, is Carl Sagan co-editor, van een zeer interessant boek voor wetenschappers, die geïntrigeerd zijn door het UFO-verschijnsel: UFO’s: A Scientific Debate. Het boek kwam voort uit de American Association for the Advancement of Science. Wetenschappers met uiteenlopende standpunten uit verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld astronomie, fysica, meteorologie, psychiatrie, psychologie en sociologie, pasten de wetenschappelijke methode toe om dit controversiële onderwerp te bestuderen. 

Grote vragen blijven onbeantwoord 

Grote vragen blijven onbeantwoord
Grote vragen blijven onbeantwoord

De wetenschappers analyseerden foto’s, bewijs van radars, fysieke sporen van UFO’s, de geloofwaardigheid van getuigen en psychologie, natuurlijke verschijnselen die door leken vaak verkeerd worden geïdentificeerd als UFO’s, populaire overtuigingen over UFO’s en de rol van de massamedia bij het verschijnsel. Het zal elke wetenschapper die dit boek leest duidelijk worden dat het UFO-verschijnsel een serieus onderwerp is en dat de grote vragen over het verschijnsel onbeantwoord blijven. 

Richard M. Hall is de editor van The UFO Evicence, een rapport dat is uitgebracht in 1964 door het National Investigations Committee van Aerial Phenomena (NICAP). Deze uitgave is waardevol in historische en wetenschappelijke zin. NICAP heeft zich in haar onderzoek gefocust op geloofwaardige rapporten van gekwalificeerde en betrouwbare ooggetuigen die vergelijkbare en consistente patronen meldden. Later wetenschappelijk onderzoek bevestigde  de bevindingen uit het rapport uit 1964 en droegen ook belangrijke nieuwe informatie bij. 

The UFO Evidence 

The UFO Evidence, het rapport dat in de laatste vier decennia in bijna elke belangrijke studie over UFO’s is geciteerd, is een belangrijke samenvatting van het bewijs van UFO’s, een compilatie van hoe er toen tegenaan werd gekeken. Het voorziet wetenschappers van voorbeeld casussen die de algemene eigenschappen van UFO’s rapporteren; zaken die aangeven dat UFO’s bestuurd worden door intelligentie, rapporten van waarnemingen van Air Force piloten, navigatoren en andere medewerkers; observaties van luchtvaartmaatschappijen, rapporten van professionele wetenschappers, technici, astronomen en luchtvaarttechnici en ook officieren van de politie en geloofwaardige burgers. 

Ter aanvulling: het rapport bevat bewijs met betrekking tot elektromagnetische effecten van UFO’s, radar zaken, fysieke en psychologische effecten van UFO’s, fotografisch en akoestisch bewijs, statistische analyses van patronen van UFO-manoeuvres, verschijningen, vliegeigenschappen en terugkerende observaties, en details over vele andere belangrijke aspecten van dit verschijnsel. Het UFO-bewijs geeft zeer veel aanleiding over zowel het bestaan van UFO’s als voor een wetenschappelijke studie van het verschijnsel. 

Het meest overtuigende bewijs 

In december 1995, produceerde het Centrum voor UFO studies (CUFOS), het Fonds voor UFO Research (FUFOR) en de Mutual UFO Network (MUFON), een spannende en belangrijke publicatie, Briefing Document on Unidentified Flying Objects: het meest overtuigende bewijs. Hoewel het maar een tipje van de ijsberg liet zien in relatie tot het wereldwijd beschikbare wetenschappelijk en militaire bewijs, is deze publicatie vooral waardevol voor wetenschappers omdat het de lezer zorgvuldig gedocumenteerde informatie verstrekt. 

Het document pleit dat UFO’s bestaan en dat UFO’s van buitenaardse afkomst zijn. In het document wordt ook geschreven over waarnemingen op radar, visueel bewijs, fysiek bewijs, beschrijvingen van de vorm van UFO’s en waar ze toe in staat zijn.

UFO’s zijn van buitenaardse afkomst 

Van buitenaardse komaf
Van buitenaardse komaf

Het document pleit dat UFO’s bestaan en dat UFO’s van buitenaardse afkomst zijn. In het document wordt ook geschreven over waarnemingen op radar, visueel bewijs, fysiek bewijs, beschrijvingen van de vorm van UFO’s en waar ze toe in staat zijn. Al deze informatie kan wetenschappelijk worden aangetoond. De details in het document geven voorbeelden van UFO-rapportages vanuit heel de wereld vanaf 1950 tot aan midden jaren ’90. Dit toonaangevende document is misschien wel het meest overtuigende rapport dat ooit is opgesteld over het bestaan van UFO’s. Het is in ieder geval een onontkenbare zaak voor verder wetenschappelijk onderzoek voor het UFO-enigma. 

Er zijn vele andere waardevolle, wetenschappelijke boeken en artikelen die de laatste 50 jaar zijn gepubliceerd, die allemaal laten zien dat UFO’s geen onjuist geïdentificeerde natuurlijke verschijnselen  zijn, of door de mens gemaakte objecten, of het uitvloeisel van de geesten van fantasierijke mensen of mensen met waanvoorstellingen. 

Extra aanvulling op bewijsmateriaal 

In aanvulling op het bewijsmateriaal dat beschikbaar is voor wetenschappers zijn er vele astronauten, kosmonauten, wetenschappers en prominente overheids- en militaire officials uit diverse landen wereldwijd die het bestaan van UFO’s bevestigen. Deze informatie komt van zowel directe public statements of van geclassificeerde documenten die uitgegeven zijn onder het publiek. Onder deze personen bevinden zich U.S. Militairen, intellectuelen en politieke figuren zoals:

General Nathan D. Twining, Chairman of the Joint Chiefs of Staff (1957-1960);
J. Edgar Hoover, Director of the FBI;
General Walter Bedell Smith, Director of the CIA (1950-1953);
General Douglas MacArthur;
Captain Edward J. Ruppelt, Chief of project Blue Book;
Admiral Roscoe Hillenkoetter, first Director of the CIA (1947-1950);
General Curtis LeMay, Air Force Chief of Staff;
Major General E.B. LeBaily, U.S. Air Force Director of Information;
General George S. Brown, U.S. Air Force Chief of Staff;
Lt. Col. Lawrence J. Coyne, U.S. Army Reserve helicopter pilot;
Victor Marchetti, CIA official;
President Harry S. Truman;
President Gerald Ford;
President Jimmy Carter;
President Ronald Reagan;
Senator Barry M. Goldwater;
Representative John W. McCormack, Speaker of the House;
Representative Jerry L. Pettis;
Representative Steven H. Schiff. 

Nog meer indrukwekkende getuigenissen 

Als militairen, intellectuelen en politieke figuren geen indruk kunnen maken op wetenschappers over UFO’s misschien dat het Amerikaanse astronauten dan wel lukt. Tussen de astronauten die ofwel ooggetuigen waren van UFO’s of bewust zijn van het bestaan van UFO’s zijn Gordon Cooper, Donald “Deke” Slayton, Edgar Mitchell, Al Worden, Eugene Cernan, and Story Musgrave. Ze worden vergezeld door de Soviet cosmonauts Yevegni Khrunov, Vladimir Kovalyonok, and Major General Pavel Popovich. Wetenschappers die zich bewust zijn van het bestaan van UFO’s zijn Dr. Clyde W. Tombaugh, de Amerikaanse astronoom die  Pluto ontdekte; Dr. Frank B. Salisbury, professor of plantenfysiologie aan de Utah State University; Dr. J. Allen Hynek, Voorzitter van het  Dept. of Astronomy aan de Northwestern University en wetenschappelijk consultant voor Air Force UFO-onderzoek van1948 tot 1969; Dr. Leo J. Sprinkle, professor psychologie aan de Universiteit van Wyoming; Dr. James E. McDonald, Senior Fysicus bij het Institute of Atmospheric Physics aan de Universiteit van Arizona; Dr. Robert M.L. Baker, Jr., President van de West Coast University; Stanton T. Friedman, nuclear fysicus en UFO onderzoeker; Dr. Margaret Mead, wereldwijd bekend anthropologe; Dr. Richard Haines, psycholoog van het Ames NASA Research Center; Dr. Peter A. Sturrock, Professor Ruimtevaartwetenchappen en Astrofysica en Deputy Director van het Center for Space Science and Astrophysics aan de Stanford Universiteit, Dr. Jacques Vallee, astrophysicus, computerwetenschapper en UFO auteur; and Dr. John E. Mack, Professor Psychiatrie aan de Cambridge Hospital, Harvard Medical School. 

Ter aanvulling op deze eminente figuren, is even indrukwekkend dat militairen, intellectuelen en politieke figuren informatie hebben gegeven over UFO-verschijnselen in Argentinië, België, Brazilië, Groot-Brittannië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Indonesië, Israel, Japan, Mexico, Rusland, Spanje, Zwitserland, Zimbabwe en vele andere landen. 

Meer dan 50.000 rapporten 

Wetenschappers kunnen zichzelf ook verdiepen in de gegevens over UFO’s die opgeslagen in grote databases die beschikbaar zijn voor onderzoekers, zoals: 

UFOCAT – een computercatalogus met ruwe UFO verslagen van wereldwijde waarnemingen, gestart in de jaren ’70 door Dr. Davind Saunders. Er zijn meer dan 50.000 rapporten van 5 continenten. UFOCAT wordt bijgehouden door het Centrum voor UFO studies (CUFOS). GROUND TRACES – een catalogus van UFO-dossiers waarbij planten en aarde is aangedaan wordt onderhouden door CUFOS. 

Toch kijken er nog maar weinig wetenschappers naar het bewijs en wordt er geen grootscheeps onderzoek naar dit verschijnsel gedaan door de reguliere wetenschap. Hoe kan dat? Wat zijn de obstakels?

PILOT CASES – NASA wetenschapper Richard Haines heeft een gedigitaliseerde catalogus van UFO-waarnemingen bij militairen, commerciële, privé en testpiloten die meer dan 30 dossiers bevat vanaf begin jaren ’80. Dit zijn maar een paar van de databases die beschikbaar zijn voor wetenschappers die het bewijs over UFO’s zouden willen onderzoeken. 

De waardevolle wetenschappelijke boeken en artikelen die de laatste 50 jaar zijn gepubliceerd, en de wereldwijde UFO-rapportages van geloofwaardige mensen, kunnen niet worden afgedaan als fouten, fraude of malafide. Het bewijsmateriaal dat door onderzoekers is gecompileerd moeten een open minded onderzoeker kunnen overtuigen dat UFO’s bestaan en het waard zijn om te worden bestudeerd. 

Wat zijn de obstakels? 

Wat zijn de obstakels?
Wat zijn de obstakels?

Toch kijken er nog maar weinig wetenschappers naar het bewijs en wordt er geen grootscheeps onderzoek naar dit verschijnsel gedaan door de reguliere wetenschap. Hoe kan dat? Wat zijn de obstakels? 

In de jaren vijftig, bracht de Brookings Institute een rapport uit getiteld: ‘The Implications of a Discovery of Extraterrestial Life’. Het rapport suggereerde dat van alle groepen uit de maatschappij ‘voor wetenschappers en ingenieurs het ’t meest verwoestend zou zijn als er relatief superieure wezens zouden worden ontdekt’. Zou dat nog steeds zo zijn? In een recent artikel zei 75% van de wetenschappers dat ze meer wilde weten over UFO’s. 

Angst om status te verliezen 

In 1976 deed Peter A. Sturrock een klein onderzoek onder de leden van de American Atronomical Society. Zijn bevindingen waren dat de meeste respondenten nieuwsgierig zijn naar UFO’s. Maar, ook al uiten wetenschappers hun interesse in UFO’s en buitenaards leven in anonieme onderzoeken, over het algemeen blijven ze toch terughoudend en afwijzend in hun publieke statements over UFO’s. 

Michael E. Zimmerman, professor in de filosofie en voormalig voorzitter van de Department van Filofie aan de Tulane Universiteit gelooft dat veel wetenschappers de discussie over UFO’s weigeren voor drie redenen: 

1) angst voor het verlies van sociale status doordat ze belachelijk worden gemaakt,
2) superieure niet-aardse intelligentie bedreigt persoonlijke psychologie en kijk op de wereld,
3) de angst voor sociale chaos in het gezicht van buitenaardse superioriteit. 

Tekenen van verandering 

Maar, Prof. Zimmerman ziet ook al tekenen van verandering. Sommige wetenschappers beginnen het UFO-verschijnsel en de gerelateerde buitenaardse ontvoeringen serieus te nemen en willen het systematisch gaan bestudeerden. Zimmerman vermoedt tevens dat sommige wetenschappers en overheidsofficials langzaam en voorzichtig informatie laten lekken naar het publiek over de realiteit van UFO’s en buitenaardse aanwezigheid,  om het publiek voor te bereiden op de openbaring dat buitenaardsen onze planeet bezoeken. 

Peter A. Sturrock is de mening toegedaan dat het gebrek aan publieke fondsen om UFO-onderzoek te steunen een enorm obstakel is voor significant wetenschappelijk onderzoek.

Zoals Zimmerman zegt, UFO-onderzoek wordt niet gerespecteerd in academische en wetenschappelijke kringen en dat houdt mensen ervan af om door te gaan met serieus werk op dat gebied. Sturrock meent dat als er wetenschappelijke vooruitgang moet worden gemaakt op dit gebied, de publieke opinie moet worden duidelijk gemaakt dat UFO-onderzoek moet worden ondersteund met aanzienlijke fondsen van de overheid. De recente studie onder leiding van Dr. Sturrock concludeerde dat 1) het UFO-verschijnsel complex is en het niet voor de hand ligt dat er 1 universeel antwoord op is 2) het ligt niet voor de hand dat er nieuwe informatie voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek naar niet te verklaren waarnemingen die karakteristiek zijn voor het UFO-verschijnsel. 

CONCLUSIE: 

Sturrock en anderen merken dat wetenschappers die zijn geïnteresseerd in UFO’s, niet in de publiciteit willen komen. Wetenschappers zeggen ‘laat me bewijs zien’ maar bestuderen de hoeveelheid aan beschikbaar bewijs vervolgens niet. Carl Sagan heeft gezegd ‘bijzondere claims vereisen bijzonder bewijs’. De gemiddelde wetenschappers citeren Sagan vaak om hun terughoudendheid te verdedigen om maar niet in de UFO-kwestie te hoeven duiken. Maar, de huidige wetenschappers zijn als de wetenschappers van Galileo’s dagen die weigerden om in de telescoop te kijken om met eigen ogen naar de manen van Jupiter te kijken. 

Wat is er nodig?

Wat is nodig? We hebben geen objectief bewijs nodig. Er is een overvloed aan gegevens over alle aspecten van het UFO-verschijnsel die smachten naar wetenschappelijk onderzoek en evaluatie. Wat nodig is onder de wetenschappers is een radicale verschuiving in hun kijk op de wereld, in hun mindset. Wie of wat kan deze mindshift, deze grondige verandering bewerkstelligen? 

GHet is wachten op een nieuwe Galileo
Het is wachten op een nieuwe Galileo

Misschien zullen wetenschappers alleen veranderen als ze zelf met het UFO-verschijnsel in aanraking komen, door een waarneming van een vaartuig in de lucht, of op de grond met entiteiten ernaast, of nog dramatischer, door een direct contact met buitenaards leven. Een dergelijk ervaring zou zeker de meest die-hard scepticus transformeren. Of misschien hebben wetenschappers het nodig om dezelfde ervaring op te doen als Edgar Mitchell, toen hij terugkeerde van de maan naar de aarde, en hij intuïtief aanvoelde dat het universum zelfbewust is en dat alles met elkaar in connectie staat. 

Wachten op een nieuwe Galileo

Er zal meer nodig zijn dan objectief en fysiek bewijs alleen om wetenschappers te overtuigen dat UFO’s bestaan en achtenswaardig zijn om te onderzoeken. Maar ergens moet er een start worden gemaakt. Dat kan met het bestaande bewijs, dat dagelijks meer wordt door wereldwijde meldingen. De door toegewijde wetenschappers verzamelde gegevens van de laatste 50 jaar wachten op een nieuwe Galileo of Newton die deze informatie kunnen verweven in een kijk op de wereld die breder en dieper is dan het huidige regerende paradigma. 

Veel te veel wetenschappers eisen bewijs, in plaats van ‘the hard work’ het bestaan van UFO’s aan te tonen en het onbetwistbare bewijs van het bestaan van buitenaards leven bloot te leggen. 

Kosmische toekomst

In 1956, in zijn laatste gepubliceerde werk, Contact with Space, schreef de baanbrekende wetenschapper Wilhelm Reich, ‘Wat willen ze voor bewijs? Er is geen bewijs. Er zijn geen autoriteiten of wat dan ook. Geen president, academie, Rechtbank of Senaat op deze aarde die de kennis of macht heeft om te besluiten wat de kennis van morgen brengt…Alleen de goede oude regels van leren zullen uiteindelijk begrip naar voren brengen over wat ons Aardse bestaan is binnengedrongen. Laten degenen die onwetend zijn over de manieren van leren een stap opzij doen, terwijl degenen die weten wat leren is, het spoor maken naar het onbekende’. 

Waar zijn de wetenschappers die ons leiden in onze zoektocht naar de kennis van morgen? De benodigde tools zijn voorhanden; de benodigde informatie is beschikbaar, wachtend om te worden ontdekt. Het UFO-verschijnsel, verworpen en belachelijk gemaakt, kan de sleutel zijn van de deur naar onze kosmische toekomst. 

Bibliografie 

– Berliner, Don Briefing Document on Unidentified Flying Objects: The Best Available Evidence
– Condon, Edward U. The Final Report of the Scientific Study of Unidentified Flying Objects
– Hall, Richard M. (ed.) The UFO Evidence
– Hill, Paul R. Unconventional Flying Objects: A Scientific Analysis
– Hopkins, Budd Missing Time; Intruders
– Hynek, J. Allen. The UFO Experience; The Edge of Reality; The Hynek UFO Report
– Mack, John E. Abduction; Passport to the Cosmos
– Reich, Wilhelm Contact with Space
– Sagan, Carl and Page, Thornton (eds.) UFOs: A Scientific Debate
– Sturrock, Peter A. The UFO Enigma: A New Review of the Scientific Evidence 

©2002 Journal of the Mindshift institute
 ©2007 Mindshift Institute, a 501(c)3 Nonprofit Organization|  Site by Lyet

Advertentie

225 gedachten over “UFO-bewijs genoeg. Waar wacht de wetenschap nog op?

 1. Space-future-Exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Spacedefensie: het misterievat van het universum

  ONTHULLING IN DE NATIONAL PRESS CLUB: UFO ACTIVITEIT OP NUCLEAIRE WAPENDEPOTS
  Uw steun is nodig!
  Door: Robert Hastings & Robert Salas
  24 februari 2010
  Vertaling: Paul Harmans te lezen op ufowijzer.nl

  belang van UFO-invasies sinds de laatste zestig jaar op Amerikaanse nucleaire wapendepots
  Het doel :
  aandacht van de wereldwijde media te richten op de realiteit en het belang van de situatie.

  UFO-surveillance bemoeienis met de nucleaire wapens en de wapenwedloop?

  Het feit dat het Pentagon en de CIA al zolang en succesvol de waarheid voor het volk hebben weten te verbergen is op zich al verbijsterend?

  Ondanks dat de gemelde UFO-invasies blijkbaar simpele waarnemingen betroffen, hadden een paar ervan de uitschakeling van een groot aantal atoomraketten tot gevolg.
  Dat is meer dan een Koude Oorlog-aangelegenheid omdat deze incidenten zich nog steeds voordoen
  Mediaverslagen van UFO-activiteiten op nucleaire wapenafdelingen zijn recent nog gepubliceerd in maart 2009.
  De uitbreiding van het nucleaire wapenarsenaal is bedreigend en van cruciaal belang en gaat de gehele mensheid aan. Als dat wordt gecombineerd met de geheimhouding van het UFO-fenomeen dan bestaat er een verband van enorm belang.

  Waarom reageren deze Extraterrestrials op deze wijze, waarom zouden deze Extraterrestrials een planeet zoals de Aarde hulp hoeven te bieden, die zich totaal
  zelf vernietigt als sinds meer dan 60 jaar ufo-coverups?
  Wel in het voorjaar 2009 een VRT-programma hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte, een gouden cd à la Nasa de ruimte in, eens binnenste buiten gedraaid,
  tegenover het misterievat van ruimte.
  Dat deze Extraterrestrials zelf voor de vlaamse TV-camera’s
  uitleg verschaffen wat ze meemaken in de ruimte, daar zullen velen hunne slaap voor laten, nog meer dan voor den tennis of de voetbal . Hier in Vlaanderen heeft men er in elk geval open oren voor!!!!

  LEES VERDER : belga 24/02/2010
  Het Vlaams parlement heeft een voorstel van resolutie over een “kernwapenvrije wereld” goedgekeurd. De resolutie vraagt de Vlaamse regering onder meer om er bij de federale regering op aan te dringen “om binnen het NAVO-bondgenootschap te pleiten voor de verwijdering van alle kernwapens uit de wereld en dus ook uit Vlaanderen”. Het voorstel van resolutie kreeg 81 stemmen voor (sp.a, N-VA, CD&V, Open Vld en Groen!), 18 stemmen tegen (Vlaams Belang) en er waren 7 onthoudingen (LDD).
  Vorige week pleitten ministers van staat Jean-Luc Dehaene (CD&V), Willy Claes (sp.a), Guy Verhofstadt (Open Vld) en Louis Michel (MR) in een opiniestuk voor de verwijdering van alle kernraketten uit Europa.Initiatiefnemers Jan Roegiers (sp.a) en Kris Van Dijck (N-VA) reageren alvast tevreden op de goedkeuring van het resolutievoorstel. Zij onderstrepen dat de Amerikaanse tactische kernwapens in Europa en Vlaanderen sinds de Koude Oorlog geen enkel militair nut meer hebben. Roegiers noemt het ook een “belangrijk signaal” dat het Vlaams parlement kernwapens duidelijk veroordeelt en bestempelt als “de meest destructieve en gruwelijke massavernietigingswapen die ooit ontwikkeld werden.?

 2. Space-future-Exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Spacedefensie: het misterievat van het universum

  ONTHULLING IN DE NATIONAL PRESS CLUB: UFO ACTIVITEIT OP NUCLEAIRE WAPENDEPOTS
  Uw steun is nodig!
  Door: Robert Hastings & Robert Salas
  24 februari 2010
  Vertaling: Paul Harmans te lezen op ufowijzer.nl

  Zover de informatie reikt, worden enorm veel ufo’s waargenomen in de buurt van ’s wereld nucleaire bedrijvigheden, in geval van defecten, waren te wijten aan menselijke fouten.
  Dus iedereen kan het zijne of hare ervan denken dat het geen ufonauten waren die de Aarde in een nucleaire holocaust gestort hebben in de loop der eeuwen Aardse defensie-geschiedenis.

 3. Een visie van een planetaire regering (sociaal democratisch) al dan niet in samenwerking met Extraterrestrials die prive-eigenaars zijn en blijven van hun ruimtevaarttuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s voor hun planetaire
  maatschapij, wat geen vervreemdend voorkomen is binnen de werking van Esa,Nasa……..
  democratie, analyse politicus.be korte samenvatting
  Democratie het bestaat, maar in welke beginfase een evolutierichting voor een humaan gelijkheidsideaal, naar een ideale beschaafde samenleving, met het huidige doorzettingsvermogen van een luie tuinslak.
  Deze planetaire politieke bestuursvorm voor gelijke rechten en plichten voor de planetaire burgers volgens de universele verklaring van de rechten van de mens

  nb veel spacefuture-exopolitici zijn de mening toegedaan, geen enkele burger hoeft iets verweten worden, naarmate een grotere leefbare te koloniseren planeten, maar enkel via het nodige scholingsniveau en wetenschappelijke kennis kunnen deze doelen bereikt worden, de rijkdom aan planetaire grondstoffen en leefruimtes, het is wel eigenaardig dat de god(en) of godin(en) of profeten uit de ruimte hun volgelingen niet helpen op de Aardeplaneet. Tot hiertoe heeft men dit wetenschappelijk moeten vaststellen, dat mensen hoeven te bidden voor genezing van hun ziekten en terwijl geen beesten het niet hoeven te doen, met de huisdieren of industriele vee, de veearts komt zelfs aan huis.
  Het verschil tussen mensenrechten en dierenrechten als bron van voeding enz
  Democratie in de volledigheid: beperkt zich niet enkel tot het politiekvlak, ook
  economisch op planetaire vlak binnen de planetaire organen (EU,VN, Wereld Centrale Bank…….)
  Democratie :onderwijs, wonen, voeding, mobiliteit, kleding, energie, opvoeding.
  :sporten, reizen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen.
  in de voorzorg voor: werkloosheid, werkonbekwaamheid, ziekte, handicap, invaliditeit, ongeval, pensioen, kindergeld, laatste vangnet OCMW en de (Federatie van Voedselbanken tegen verspilling) en rechtspraak:

  nb. Wat zijn Extraterrestrials civilisaties jegens de wereldbevolking wel of niet verplicht.. Het op een gouden schoteltje aangeboden krijgen, vergeet het, eerst de bewijzen voor handen…
  Verantwoorde spacedefensie: de juiste beschermende technieken tegen het
  levende bedreigende sadisme vanuit de ruimte overal trouwens de inslag van asteroiden … vernietigt elk planetaire leven ….
  Dit onderstaande is een grote waarheid: voor een planetaire (space regering)
  hoeft dezelfde wetgeving van kracht te zijn voor iedere burger, ver te zoeken…
  de dagelijkse werkvergaderingen binnen de europarlement, ook space of ruimtevaartzaken
  Militaire democratie bestaat niet, ze is altijd de dictatuur van de oorlogslogica.
  Militairen camoufleren vaak hun macht en vechthonger, onder het mom van democratie.
  Oorlog wordt gewettigd door een opgezette regeringsorganisatie, zodat moord op grote schaal niet als misdaad maar als plicht wordt gezien.
  Deze opgezette regeringsorganisatie kan ook bij “interne twist” (revolutie) ordes geven om op eigen volk te schieten, dit is uiteraard nooit te rechtvaardigen.

  Democratisch verkozen worden betekend niet democratisch besturen.
  Politiekers camoufleren vaak hun machtshonger en geldhonger met democratische verkiezingen en met democratisch verkozen zijn..

  Spacedefensie: exopolitici het mistervat van het universum en de ufo-cover-ups?
  Wat hebben Extraterrestrials voor hun civilisatie meegemaakt doorheen hun civilisatiegeschiedenis door de eeuwen heen? Nog wat faculteitsinfo en universitaire studierichtingen buiten het space-platvorm?

  Relatief vrij zijn betekend zeker niet dat het systeem democratisch bestuurd wordt.
  Democratische landen zijn er op onze planeet genoeg, maar niet allemaal dragen ze eerlijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen hoog in het vaandel.

  De huidige landelijke westerse minimale democratieën zijn nog grotendeels ondemocratisch en zijn daardoor subtiele dictaturen.
  De huidige ondemocratische economische werelddictatuur moet vervangen worden door een democratische wereldregering ten dienste van de totale mensheid, zonder belangengroepen.

  Referenda of burgerstemmingen zijn het meest democratisch, zonder het individu te beïnvloeden uiteraard, informatie en geen manipulatie.
  Dit in de veronderstelling dat het individu een beetje op de hoogte is van de gestelde problematiek.

  Het scholingsniveau, analfabeten, slecht geschoolde of verkeerd geschoolden het juiste professionalisme, kan een positieve of een negatieve inslag of weerslag hebben vb rommelhypotheken, grondstoffenoorlog, ….ufo’s enkel tussen deze staatgrenzen en anderen niet, ga zo maar door…..

  Daarom wordt het voor de moderne en intelligente democratische samenleving inderdaad noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.

  Economische democratie is een systeem waarin economische beslissingen op een democratische manier genomen worden, staat daarmee tegenover de uitgangspunten van het liberale kapitalisme, waarin beslissingen genomen worden door de particuliere eigenaars van grondstoffen en productiemiddelen (fabrieken enz.) volgens het principe one dollar, one vote:
  De stemverdeling is gebaseerd op de verdeling van aandelen.
  Volgens voorstanders van economische democratie is deze noodzakelijk om een ware democratie te vormen:
  De politieke democratie wordt in andere systemen verstoord door de politieke macht van eigenaren, vooral multinationals en andere grote bedrijven.
  Volgens voorstanders van economische democratie is deze noodzakelijk om een ware democratie te vormen:
  Tegenstanders:
  Tegenstanders van economische democratie wijzen op een vermeend gebrek aan economisch inzicht bij anderen dan geschoolde economen en ondernemers; soortgelijke argumenten werden eerder op het politieke vlak gebruikt tegen het algemeen kiesrecht en het vrouwenkiesrecht.
  Economische democratie is een centraal thema in moderne vormen van sociaalmarkteconomie.van productiemiddelen in handen van de gemeenschap/staat geplaatst semi-prive-overheidscontrole gestuurd
  Het juiste sociaaldemocratrische marktsocialisme, voor een planetaire regering is de taak het zelfrespect voor de burgers te promoten binnen eigen staatgrenzen zonder oorlogzuchtige tendenzen. Wat opvalt iedereen heeft interesse voor het
  gezonde materiele comfort van de westerse wereld, maar enkel te bereiken via
  de juiste schoolse universitaire studierichtigen……

  Vele hebben dovemansoren voor nieuwe politieke systemen, monetaire systemen, robotten en computers het werk laten doen, kunnen niet buiten de future world society, daar zitten fantastische slimme gasten tussen zowel mannen als vrouwen, daar heb ik mijne draai gevonden.
  In Vlaanderen zijn senioren buiten en binnen de politiek die de maatschappij volgen voor de jongere generaties….
  Sociaal democraten hoeven toezicht te houden ontoelaatbaar het evenwicht der planetaire ecosystemen toe te laten verstoren. Juist politiek gestuurd kan veel veranderen met of niet in samenwerking met Extraterrestrials zonder voorafgaande studies gaat het niet, mag en kan niet aan het oog onttrokken worden van de democratische verkozen volksvertegenwoordiging. Bekijk de huidige gang van zaken maar wie draagt hier de verantwoordelijkheid?

 4. @ Rasecht Berensiroop

  Spaar varken en gierig kaas eten?

  Zo toe maar de crash is dus blijkbaar erg hard aangekomen, wou net wat kilootjes gaten kaas aan je over handigen.
  Maar tja als je dan toch al denkt dat we er ook nog een spaarvarken op na houden ondanks de crediets crisis zou ik toch ff wat minder Berensiroop reasecht tot je toe nemen.
  Mij als extraterrestial neem je niet zomaar te grazen, dan moet je echt wel van een goeie planeet afkomen…

 5. @ Paul
  inderdaad voor een alien met de voeten op zijn of haar planeet binnen of buiten de ciné fox is een Aardeling een Extraterrestrial.
  Een speciaal soort zoals men ze noemen de illuminati, dames en heren van WHO in Davos. Geld is de god van macht en fortuin op de wereld,zelfregulering zonder gebod en verbod de slavernij zonder zweepslagen. Het zijn deze Aardelingen,
  die Extraterrestrials die de Aarde bezoeken en er willen blijven, met de hulp van de politicus de duimenschroeven aandraaien. Het Davosprincipe morgen ET brengt gij mij met
  uwe ufo naar de planeet Mars om thee te drinken en in de namiddag is het naar de planeet Venus wat verder naar de Orion sterrenstelsel. Sommigen ex’s van binnen of buiten de politiek hoeft men geen ogen aan te naaien, om te weten wat erin het achterhoofd van dit gezelschap zich afspeelt.
  De wijsheid van de dagelijkse waarheid en leugens via de geschiedenis in de geschreven pers, de lessen gegeten en gevreten gekregen met de pollepel door de ervaring, door lange jaren heen.

 6. @Rasecht Berensiroop Wat creatief taalgebruik betreft kan sjamama nog een puntje zuigen aan uw creaties,echter waar het de inhoudelijkheid betreft kunt ge nog zo het een en ander opsteken .

 7. @ Paul

  Wie graag snel rijk wil worden, zijn en blijven gaat naar de gok- en pokertenten van las vegas in de vsa-wallstreetbeurs.
  Tengevolge van de vsa rommelhypoteken die leidde naar de credietcrisis, waardoor honderden vs-banken overkop gingen.
  Hoeveel mensen zagen hun spaarvarken al dan niet voor hun oude dag in rook verdampen en hun koopkracht plunderen.
  Door een spaarbank,verzekeringsbank en investeringsbank onder één dak of groep met drie gesloten of gescheiden boekhoudingen, gaat of kan enkel het onrendabele gedeelte op de fles gaan

 8. @ Rasecht Berensiroop

  Ik ga helemaal niks…

  Blijf lekker waar ik ben en gezien vanuit dit gezichts punt hoef ik me niet te verschuilen op een van die ongure adresjes van je.

 9. @ Rasecht Berensiroop

  Ik hang liever rond in een echte Belgisch fritterie met heerlijke vlaamse sausen na een weekendje hartstochelijk te hebben kano gevaren op de Han sur Lesse in de buurt van Dinant.
  De geur van waalse en brusselse wafelen doen mij eerder watertanden dan weg te zakken in die grauwe wereld van non bestaande fictieve niet bewezen instellingen.

 10. @ paul

  Het zonovergoten antwerpen tussen pot en pint en je bordvol smos, niet zonder den frit
  Wie opent het eerste buitenaards restaurant op de Aarde of ziet
  een Extraterrestrialse kok naast zijn taverne tafel
  hihi haha

 11. @ Rasecht Berensiroop

  Denk dat ik beter eens bij je aan tafel kan aanschuiven onder het genot van een echt belgisch potje nat met een waarlijk plesant schuimlaagje.
  Neem ik wel me sterrenkijkert voor je mee.
  😉

 12. @ Rasecht Berensiroop

  En mocht je toch nog huiveren, klik eens op mijn naam, geen passwoord is daar nodig alleen je naam in 1 woord, dan mag je bij mij aanschuiven in mijn taverne.

  Je bent van harte welkom…

 13. De toekomst van energie: schone elektriciteit uit een doosje http://www.express.be te lezen op ufowijzer.nl dd 4/03/2010

  EX-Nasa
  Zuurstof = levenslucht voor mens-dier en plant opgebruiken als energiebron?!!! Gevaren !!!! Waar gaat dit eindigen
  Electriciteit produceren door verbruik van zuurstof te mixen met aardgas en biogas????

  De Heilige Graal op vlak van energie is een goedkope, zuivere bron die geen broeikasgassen uitstoot. Meer dan 100 start-ups in Sillicon Valley werken aan zo’n concept. Een van die bedrijfjes, Bloom Energy, heeft zijn uitvinding al gepresenteerd: een kleine elektriciteitscentrale in een doosje, die je gewoon in je tuin kan droppen. De Bloom Box genereert draadloze elektriciteit en moet op een dag de grote elektriciteitscentrales en transmissienetwerken gaan vervangen.
  De Bloom Box werd vorige maand gepresenteerd door CEO K.R. Sridhar, een ex-NASA-medewerker. En die was in goed gezelschap: politici als Colin Powell, Al Gore, Arnold Schwarzenegger, maar ook de zakenwereld met de toplui van Google, Coca-Cola en eBay; allen prediken ze hetzelfde Bloom Box-evangelie .
  De ontwikkeling van de Bloom Box kostte de voorbije 8 jaar al meer dan 400 miljoen dollar. Sridhar kon rekenen op durfkapitaal van grote spelers als Kleiner Perkins. Uiteindelijk is zijn Bloom Box nu klaar. Het apparaat kan elektriciteit produceren door zuurstof te mixen met een verscheidenheid aan brandstofsoorten, waaronder aardgas en biogas. Het resultaat: efficiënt geproduceerde stroom, zonder verbranding en schadelijke uitstoot. Een Bloom Box zou elektriciteit voor zes tot acht eurocent per kilowattuur kunnen genereren.
  Het hart van de Bloom Box bestaat uit een soort tegels die zijn gebakken uit zand. En dat maakt hem volgens de makers schoner en efficiënter dan traditionele brandstofcellen, die zware metalen en zuren gebruiken.
  Google maakt momenteel in een testproject al gebruik van vier Bloom Energy-servers (grote Bloom boxen). De vier Bloom boxen produceren samen 400 kilowatt elektriciteit, oftewel 100 kilowatt per stuk. De kostprijs is 700.000 tot 800.000 dollar, maar naar verwachting daalt de prijs de komende jaren. Eén Bloom Box, ter grootte van een brood is voldoende om een huishouden van elektriciteit te voorzien en zal binnen 5 à 10 jaar niet meer gaan kosten dan drieduizend dollar, zegt Sridhar.

 14. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  Iedere staat wenst buitenaardse of Extraterrestrials en hun ruimtetuigen tussen de landsgrenzen te hebben een aardige kluif aan te verdienen.

  En het omgekeerde menige burgers wensen geen enkele lawaai-overlast tegengevolge van ufojachtpartijen met nachtkijkers, sterrenkijkers enz
  niet in de straten en zeker niet op landbouwgronden.

  Lawaai-overlast is verboden na 22h s’avonds en voor 5 uur s’morgens.

  Men kent hier enkel de ruimtevaartbasis niet toegankelijk voor het publiek, geen enkele vierkante milimeter werd toegekend als landingsbasis voor buitenaardse ruimtetuigen in Vlaanderen, toegewezen door de overheid, binnen de provincie Antwerpen onbekend.

 15. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  Iedere staat wenst buitenaardse of Extraterrestrials en hun ruimtetuigen tussen de landsgrenzen te hebben een aardige kluif aan te verdienen

  Lees aandachtig welke voor en nadelen van het ruimtepakdracht in het benaderen van ruimtetuigen
  Zet daarna uwe kweller op volkgezondheidschade
  welke ziekten hebben Extraterrestrials?

 16. Space-future-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  Ufo-coverups binnen en buiten de Navo sinds 1947 gestart in de VSA en lijsten van parlementaire aanwezigheden
  binnen de nationale parlementen van de EU en Europarlement, wat geen cinema-grappen zijn, wel voor de beslastingbetalers.
  Het usa-disclosurerapport van dr.Steven Greer en het Franse cometarapport de Geipan fr. Esa-centra….
  Wat gaan en zullen astronauten en ruimtevaartweteschappers meemaken als
  beroepsmensen in de ruimte, wat valt te ontkennen….. door beroepsgeheimen en beroepsricico’s, ook berekent voor andere beroepen binnen het ministerie van arbeid en tewerkstelling…
  Geen ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek om het universum te onderzoeken en planetair te exploiteren zonder of met hulp van Extraterrestrals

 17. Tientallen landen binnen en buiten de Navo, ministeries van defensie plaatsten hun uitgekuiste ufo-archieven op internet

  Wie heeft er inlichtingen omtrent het volgende:

  De Alpha Centauri Rigil Kent, graaf schijnt een voornaam te zijn de Saint Germain is een ruimtevaartleider?

 18. Spacefuture-exopolitic vanuit Vlaanderen Antwerpen

  Ufolandingsplaats op A27 te Houtem :

  de politieke blunders de gekheid der gekheden door Nederlanders.

  UFO’s kunnen een gevaar voor de totale verkeerschaos veroorzaken van ontelbare verkeersongelukken en verkeersdoden.
  Sinds waarneer is een autostrade een ruimtevaartbasis voor ufo’s.

  Het gevaar voor de volksgezondheid, welke ziekten brengen die Extraterrestrials mee uit de ruimte, leest men hier nooit Esa-verslagen?

  In verband met de VN-ufo-resolutie 33-426 dd 16/12/2005
  Dipolomatieke relaties en samenwerking met Extraterrestrials.

  Het verbod van het betreden van het nationaal grondgebied en het luchtruim van en door Extraterrestrials, ten hoofde het gevaar en schade voor de volksgezondheid zonder sprake van defensie-agressie.

  Waar mogen en kunnen de Extraterrestrials met hun ruimtetuigen landen zonder een gevaar te vormen voor de volkgezondheid op onbewoonde eilanden voor de EU-kusten in de Noordzee en Altantische Oceaan, of maritieme zeewateren met welke schade aan de visserij?

  Op 26/10/2003 werd door burgemeester van Houten een UFO landingsplaats geopend. Het kunstwerk is geplaatst op twee rotondes. Op de ene rotonde ligt het UFO-platform: Een uitgelichte gladde plaat van beton met lichtblauwe weerspiegelende kunststofcoating. In het midden een grote rode letter U, uiteraard van UFO, maar ook omdat je buitenaardse culturen beleefd moet aanspreken. Op de andere rotonde staat een 6 meter hoge verkeerstoren die van binnen uit wordt verlicht. Het licht in de toren kan van kleur veranderen, zodra het verkeersaanbod op de A27 gering is, dan weten de UFO’s dat er een landing ingezet kan worden.

 19. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen.

  Vandaag in de krant De Morgen dd 26/03/2010 pg 16
  Made in de VSA ufo-coverups gestart sinds 1947

  Nu overheden het heelal steeds meer links laten liggen, zien commerciele bedrijven een
  ‘zwart gat in de markt
  De privésector verovert de ruimte.
  Nu de wereld van het internet het merendeel van zijn mysteries heeft prijsgegeven
  werpen pioniers uit die branche zich op dat andere onontgonnen universum:
  het heelal.
  De race naar commerciële ruimtetuigen is volop losgebarsten.
  De enorme dure investeringen die er aan verbonden zijn.
  Concurrentie kan alleen maar zorgen voor meer vooruitgang en meer kwaliteit
  Veel ruimtevaartkenners en amateurs verliezen andere zaken uit het oog.
  Wanneer terug naar de Maan laat staan naar Mars of tussen de sterren
  reizen en planeten koloniseren.
  Het met Extraterrestrials die met hun ruimtetuigen de Aarde al jaren
  misschien eeuwen bezoeken dit proberen?
  Niet te vergeten zij zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en
  bazen van hun ruimtevaartprogramma’s van het eerste tot het
  laatste woord…die werken in de ruimte volgens the law and order
  van hun civilisatie…..
  .

 20. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  Eigenaardig merkwaardig

  Contact: Het hele Universum volgt de gebeurtenissen op Aarde (22-3-2010)
  te lezen op de Niburu.nl van Anton Teuben en zijn Siriusmadam Salusa

  Het wachten is bijna voorbij maar zoals gebruikelijk is het niet gemakkelijk overeenstemming te krijgen met jullie ambtenarij over de werkelijke datum en over wie de bekendmakingen leidt.?
  Er zijn veel regeringen en functionarissen geweest die bereid waren met geheim gehouden informatie naar buiten te treden.
  Zij hoopten echter op leiding vanuit de V.S., als zijnde de grootste wereldmacht, maar die kwam nooit helder en duidelijk. De meeste van hen weten eerlijk gezegd dat de V.S. een gevestigd belang hebben bij het instandhouden van geheimhouding en zij hebben hun verwachtingen over de leidende rol met betrekking tot bekendmaking, opgegeven?
  De druk om de waarheid vrij te geven is zo groot geworden dat sommige landen bereid zijn zonder voorafgaand overleg een aankondiging te doen.?

  Met het VS leiderschap moet men zich niet verwachten aan een planetaire sociale democratische regering
  Hebben Extraterrestrials dat begrepen ?

  Uitwijken naar een andere planeet via kolonisatie stoort niemand !

  Alles kan rustig zijn gang gaan op de Aarde, zonder rechtstreekse inmenging van Extraterrestrials in het dagelijkse politieke bestuur, die op de Aarde verblijven. Wat hun ruimtetuigen en hun ruimtevaartprogramma’s behelsen blijven zij de enige gezagvoerders van dienst.
  Hetgeen in het middelpunt van de belangstelling staat is door middel van deze Extraterrestrials toegang
  te krijgen tot het grondig ontsluieren van het misterievat van het universum.
  Wat hebben deze Extraterrestrials kunnen bereiken voor hun civilisatie dankzij hun ruimtevaart-wetenschappelijke kennis en techniek al dan niet in samenwerking met andere kosmoscivilisaties
  Men hoeft hier geen enkele Extraterrestrial civilisatie te betichten van corruptie of criminialiteit te beschuldigen zonder de
  juiste justitiele bewijzenvoeringen en gegronde redenen te kennen.

  Niet elke politicus of politica is een corrupt of een crimineel schandaalstuk…

 21. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  Men kan er niet meer buiten overal worden ufo’s waargenomen over de wereld, wat wel opvalt dat er veel ufo’s waargenomen worden in de buurten van grote landgoederen met dunbevolkte kern, zoals boerdijen, bij kasteeldomeinen is de sigaarufo’s van de partij. Graag meer informatie daaromtrent uit frankrijk, vlaanderen …. Dank bij voorbaat

 22. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  Binnen de immo’s zowel in buitenland als in het binnenland
  Vlaanderen staan kastelen met de vleet te koop men geraakt ze aan de straatstenen niet kwijt, wel Extraterrestrials
  kunnen nieuwe klanten worden, maar spijtig doe maar een klei
  het vel af, deze zijn zo arm als job, bezitten gene duit in
  eurowaarde. Maar hun ruimtevaartuigen zijn onbetaalbaar in goudwaarde, niemand op de Aarde is schatrijker dan deze Extraterrestrials, planeten koloniseren naar believe….
  Ruimtevaartkenners hoeft men geen blazen wijs te maken!

 23. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  Belgie is politiek overbestuurd?

  Een sociaal democratische regering respecteert of scheert ieder politiek bestuur in de verschillende lagen over dezelfde kam met gelijke rechten en plichten in de gehele bestuursstructuur.
  Hoe een flinke hap bezuinigen door reorganisatie,
  zonder uitbreiding van de faciliteitsgemeenten, weg met Maingain en Co, de splitsing B-H-V komt er zonder problemen, door bestuursreorganisatie binnen de gewesten, arrondissementen en provincies……
  Welke gepaste rotte eieren na Pasen, in het voordeel of nadeel van de belastingbetalers, de kiezers ……sinds juni
  2007!

 24. Spacefuture-exopolitiek Vlaanderen-Antwerpen

  Zoals opvalt uit de laatste rapporten omtrent de driehoek-ufo’s en zeker de sigaar- of buisvormige- of cylinder-ufo’s in de luchtruimen van de EU moet men niet verschieten dat er door
  Extraterrestrials rechtstreeks contacten worden gelegd met
  Aardelingen en een eventuele bekendmaking uit een totale onofficiële hoek kan komen? Grondige voorstudies van de Extraterrestrials van planeet Aarde werden en worden gemaakt, valt niet te ontkennen!
  De dierenverminkingen die op EU grondgebieden voorkomen roepen wel ernstige vragen op,terwijl deze ufo-tuigen rustig vliegen naast en in de buurt van burgervliegtuigen, kan te wijten zijn aan de negatieve defensie-agressie jegens deze Extraterrestrials sinds de ufo-cover-ups made in de VSA sinds 1947 en de het Navo-verband VS-UK. Hier bevindt men zich wel in een geschiedenisvacuüm van leugens en waarheden…
  Het onbekende is de werkwijze van space-scienceresearch methoden toegepast door deze Extraterrestrials, zonder grondige zelfstudie vooraf van hier, is het onmogelijk de juiste toedracht te kennen, om tot de conclusies te komen on- of aanvaardbare ufo-researchmethoden.
  De VN-resolutie 33-426 dd 16/12/2010 diplomatieken en samenwerking met buitenaardse civilisaties …..

 25. Stel onze hersenen is een harde schijf en daar staat een film op en die wordt afgedraaid en de lens van de camera zijn dus onze ogen en zien we de film spelen op het doek die de omgeving is waar we naar kijken, dus de lucht de bomen de auto’s de mensen het heelal bestaat niet in het echt zoals sommige geestelijke in India beweren, alles speelt zich dus af in ons hoofd (Ook het Paradijs?)en we hebben dan inderdaad een apparaat en een filmdoek nodig om de film te zien.

  Dat betekent dus? dat de Ufo’s en Geesten in ons hoofd zitten, dus ook de mensen waar we mee omgaan, en als we stemmen horen gaat er dan iets fouts? Stel dat het verleden het heden en de toekomst tegelijkertijd bestaat, dus als wij een Ufo of een geest zien komt hij misschien uit een vorig leven of een toekomstig leven (Andere Film?) Nostredamus leeft? misschien dus nog steeds en dan kan hij inderdaad zien wat wij aan het doen zijn zo kunnen ook God en Jezus ons zien zoals in de bijbel (Kopie? van de harde schijf?) staat geschreven. Ik heb me ook wel eens zitten afvragen of het heelal soms ook in werkelijkheid in ons zit. Als je het hele heelal zou verkleinen dan krijg je misschien de vorm van een mens of misschien zelfs wel de vorm van God (Als hij bestaat?)

  En als ons leven een film is waarom kan ik dan voelen dat het aanrecht van staal is, of waarom voel ik een buil als ik val, of waarom voel ik pijn als ik in mijn vinger snij tijdens het uien snijden, of waarom kan ik een medemens voelen, is er een bewust en een onbewust leven, netzo als een droom soms weet je niet dat je droomt en in andere dromen beleef je gewoon de gebeurtenissen en weer andere dromen kun je manipuleren, zouden wij ook Ufo’s kunnen manipuleren?

  En als het verleden het heden en de toekomst tegelijkertijd bestaan dan kun je wraak nemen op de mensen die je verraden hebben, Saddam Hoessein heeft zijn volk geterroriseerdt omdat hij misschien al van te voren in zijn onderbewustzijn (Andere Film?) wist zij gaan mij in de toekomst verraden aan de Amerikanen ik ga van te voren alvast wraak op ze nemen, dus zo kan ook een ufo uit de toekomst komen.

  Stel u loopt vanavond op straat met de hond en uw wordt overvallen, maar u weigert uw geld af te geven en u weet de dader te onderuit te halen die u vervolgens overdraagt aan de Politie die hem 30 dagen in de gevangenis stopt, na verloop van tijd gaat de dader dood en wordt opnieuw geboren, en op een gegeven moment ziet hij u weer lopen en is via zijn onderbewustzijn (Andere Film?) nijdig op u want dankzij u moest hij 30 dagen naar de gevangenis en hij besluit wraak op u te nemen door u te overvallen, terwijl als u hem in het 1e leven wel het geld had gegeven en hem had laten gaan en hij hoefde niet naar de gevangenis dan had hij u misschien in zijn volgende leven niet overvallen omdat hij niet nijdig op u is en had u ongemoeid laten passeren.

  Misschien werkt dit ook zo met Ufo’s, misschien komen zij uit ons eigen verleden heden of toekomst, stel dat Jezus een Ufonaut was die het deed met een Aardse vrouw (Maria Magdalena?) en in zijn volgende leven werd zij zijn moeder (Moeder Maria – Oedipuscomplex?), dus in wezen lopen de filmen door mekaar heen, je zou het ook een psychiatrische stoornis kunnen noemen, alhoewel ik geloof niet dat de geest ziek kan worden wel het lichaam. En stel dat er tussen de Aarde en het Paradijs nog een “Toestand” bevindt waar Wezens? Ufonauten? verblijven waar God boos op is. Maar omdat niemand van ons weet wat Ufo’s echt zijn is alles theoretisch mogelijk, en wat ook lastig is Ufo’s laten zich niet pakken ze doen geheimzinnig er is duidelijk iets wat wij niet mogen weten.

  Is het theoretisch ok mogelijk dat wij Ufo’s misschien zelf creëren vanuit ons eigen onderbewustzijn:

  op 09 April 1984 vloog een 747 van de Klm768 boven Japan door een mysterieuze wolk en ze kregen motorproblemen, en op dat moment stond de planeet Mars in 28graad15minuut Schorpioen op de Oostelijke horizon,

  op 15 December 1989 vloog een 747 van de Klm867 boven Alaska door vulkaanas waardoor de 4 motoren tijdelijk afsloegen, en weer stond de planeet Mars in 28graad22minuut Schorpioen op de Oostelijke horizon,

  Op 18 Juli 1996 is een 747 van Twa800 op een hoogte van 13.700 voet in de buurt van New York te weten nabij Moriches Inlet ontploft in de lucht door kerosinedampen? in een lege middentank (dit is de 1e keer sinds de 1e 747 begon te vliegen, terwijl men vaker vliegt met een lege middentank), en toen stond het midden van de hemel (MC) op 28graad15minuut Schorpioen.

  Lees ook: http://twa800.com/ Daar geloven mensen dat het toestel uit de lucht is geschoten door raketten. Type ook bij google – twa800 -.

  Toen ik op 18 Juli 1996 in Zutphen uit het raam keek zag ik dat de wolken de vorm begonnen aan te nemen van een vliegtuig, ik zag de staart de romp en de cockpit en in de romp zag ik een heleboel mensen op stoelen zitten die me aankeken terwijl het wolkenvliegtuig verder dreef, kan het zijn dat ik me schuldig voelde dat dat vliegtuig verongelukt is want die Planeetstand was al 2x eerder voorkomen en heeft mijn eigen onderbewustzijn uit een soort van schuldgevoel een wolkenvliegtuig geprojecteerd in de lucht terwijl het er in werkelijkheid misschien niet was? Maar het is ook mogelijk dat als een vliegtuig verongelukt dat de passagiers en bemanning verder vliegen in een geestelijk vliegtuig voor mijn part in een andere dimensie, dus in die andere dimensie landen ze en gaan gewoon naar huis, een kat heeft 7 levens misschien leven we ook 7 levens tegelijkertijd. Als wij ufo’s zien projecteren wij die misschien zelf in de lucht vanuit ons eigen onderbewustzijn? En dit geldt misschien ook voor geesten? Of stemmen in ons hoofd?

 26. Heb me ook even ingelezen in de stukken van meneer Hawkins, de beste man is inmiddels met het ufo fenomeen in de msm genoemd( zie de kranten…) en verschenen….

  persoonlijk begrijp ik de ophef over het onderwerp niet!

  in werkelijk de meest uiteenlopende vroegere geschriften, rotsschilderingen, glas en lood versieringen, tempels, schilderijen, foto’s, filmateriaal en bandmateriaal tot heden dus, ze staan er vol mee.

  Vol met wat?

  vol met objecten en energievormen die wij (nog) niet met ons stoffelijk verstand kunnen begrijpen of erkennen.

  oorzaak?

  we willen niet erkennen dat de realiteit anders is dan de religieuze/overheids/maatschappelijke instellingen willen overbrengen. oftewel onze collectieve interpretatie van het stoffelijke is niet helemaal zuiver, het is half waar ( zoals waarde johan al 100x heeft
  getracht uit te leggen ) het andere deel van een waarheid is ook enkel met het onstoffelijke te begrijpen waar dezelfde wetten gelden…geen erkenning van de donkere/duistere aspecten geeft ook halve waarheden!

  Laat een ieder zelf eens kijken met een telescoop, niet voor één dag. niet voor een week, minimaal voor een maand, met name op plaatsen daar op aarde waar het licht niet is op die momenten, “de avonden en nachten” op terra. je ziet de meest bizarre dingen…

  Mijn inziens is de aanwezigheid van stoffelijk leven van buiten de aarde niet per definitie aanwezig met kwade bedoelingen voor de mens, ongetwijfeld zullen er wel vele voorbeelden van zijn die het tegendeel bewijzen. Ik heb zelf geen fysiek contact ermee gehad, kan er dus ook m’n oordeel niet over geven. ik kan niet communiceren met de 101 lichtbollen en formaties die ik wel heb gezien en bewust heb ervaren. Is dat een ufo of gewoon een natuurlijk verschijnsel van een onstoffelijk naaste wezen? WIE T WEET MAG T ZEGGEN, en dat kan maar een enkeling, ook dat heb ik ervaren… het is er in ieder geval wel want het word door miljarden gezien, meegemaakt, beschreven en omschreven!

  In de onstoffelijke realiteiten ervaart men ook grote verschillen in de aanwezigheid van goed gezinde aanwezigheid, tot minder goed tot kwellend en nemend.

  Vele sjamanen, spiritueel meer ontwikkelden, meesters der aarde allen be-/omschrijven zij op eenzelfde wijze en manier over deze interesaante verschijningen.

  mijn ervaring is dat de meeste mensen die op een bepaalde manier in contact staan met deze entiteiten in 99vd100 gevallen exact weten of dit zuiver of onzuiver contact is( met goede bedoelingen of minder goed)op gevoelsmatige basis, de warmte of kilte die er van afstraalt! Wil dan ook niet zeggen dat de aanwezigheid van minder goed ook direct persoonlijke narigheid betekend of desastreus is voor alle mensen! in alle situaties van het uiterste goed tot het uiterste kwaad zitten vele gradaties van bewustzijn, energie en leven….

  Ik zou alleen maar kunnen bedenken dat als er een ruimteschip zou landen met technologische mogelijkheden die ons een millenia voor zijn alleen maar komen om iets te nemen van ons, of de planetaire grondstoffen waarop wij mensen wonen.

  Het lijkt mij ondenkbaar dat een schip hier land met wezens die de maatschappelijke wereldproblematiek even komen oplossen en ons voorzien van mogelijkheden die we nog niet kennen, of enkel met een kleine elitaire groep “uitverkorenen” en we er dus niets van afweten! perfecte wijze om het veel beschreven spel van het beest in het zadel te helpen!

  Er is immers niets nieuws onder de zon, wij hebben alle mogelijkheden tot een welvarend hoog en welzijns hoog leven. De massa is traag en word bovenal tegengewerkt en misleid. Daar hebben we geen buitenaardse hulp of onderdrukking voor nodig maar verbroedering der mensen, erkenning van elkaars gelijkenissen en leerzaamheid van elkaars verschillen.

  het begrip van genezijde is anders dan begrip van buitenaards zowel in stoffelijk alsmede onstoffelijk begrip.

  En sommige waarheden kan men enkel voelen waar andere waarheden enkel kunnen worden gezien…

  mvdg

  1. Hallo Léon,

   In London liep ik een keer vroeg in de ochtend op straat met een vrouwelijke collega op weg naar het werk en op een gegeven moment zei ze: “zie je dat licht in de lucht die volgt ons”, -ja zei ik dat weet ik heb het ook gezien-. Als ik avonds laat af en toe door de telescoop keek dan zag ik af en toe gezichten.

   In Paramaribo zagen mijn vader en ik van uit ons huis een groen pulserend licht boven de oude Coca Cola fabriek, het draaide niet alleen heen en weer maar danste ook op en neer. Ik heb in Paramaribo waar er avonds stukken minder stadsverlichting is dan hier in Nederland heel wat lichten in de lucht gezien.

   Hier in Zutphen zag ik vanaf het balkon avonds in het oosten 3 sterren naast mekaar staan, en op een gegeven moment bewoog de middelste richting het westen, ik heb hem nog een een tijdje gevolgd en toen verdween hij, maar wat het was dat weet ik ook niet, maar ik heb geleerd dat ik in de gaten wordt gehouden.

   Wat mij irriteert, de mensen die niet naast ons stonden en dus niet gezien hebben wat wij gezien hebben in de lucht weten het altijd beter dan ons, ze zijn er van overtuigd dat we ons alles verbeeld hebben, en op het moment dat wij het zagen waren ze zelf b.v. 20km ergens anders en toch nog alles ontkennen.

   De mensen die alles ontkennen kunnen ook kuddedieren zijn die gewoon de denkwijze van hun ouders napraten. De meeste van hun zijn 20 jaar thuis opgevoed en hebben vanaf de geboorte hun ouders buren vrienden en andere familieleden regelmatig horen zeggen: “Ufo’s die bestaan niet het is allemaal psychiatrisch”.

   Groet,

   Rudie.

 27. Spacefuture-exopolitiek Vlaanderen-Antwerpen

  de mini-ufo-sigaren varen op Vlaamse wateren

  Door de het goede weer van de voorbije dagen komen de mensen meer naar buiten en merken allerhande rare dingen op in de lucht en op de rivieren, ook ter hoogte van de Rupel
  in Hemiksem aan de St Bernardsusabdij.
  Sigaarufo’s als duikboten dit plots het luchtruim nemen!
  Een spotgoedkope ufolandingsplaats in elk geval
  Houdt u het ook in de gaten

 28. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  Serieuze ruimtevaartzaken met Extraterrestrials horen niet thuis in de wereld van made in hetvsa-model van de hollywoodfilm, chanson en reklame, religieportalen en platte politiek van partijbelangen

  De Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s. Volgens het disclosurerapport van dr. Steven Greer doen Extraterrestrials al jaren zelfs eeuwen terug in de tijd de Aarde aan. Sommige Extraterrestrial rassen kennen de Aarde dus zeer goed, eveneens de problemen op het gebied van volksgezondheid en defensie…..

  De huidige democratie, analyse:

  de te wensen en te volgen strategie tegenoverstaande de Extraterrestrils

  Politics.be geregistreerd 14 december 2004 berichten 3071

  Democratie is voorlopig iets waarvan we denken dat het bestaat, maar wat nog steeds in z’n embryonale fase vertoeft.
  Democratie is een evolutieproces in de richting van het menselijk gelijkheidsideaal.
  De voltooiing van het democratiseren is het einddoel van de ideale beschaafde samenleving.
  Door doorzettingsvermogen bereikt de slak de ark.

  Het woord ‘democratie’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘demos’ (volk) en ‘krakos’ (macht) en betekent dus ‘het volk aan de macht’, de eerste kleine vorm van democratie werd in Athene (Griekenland) ontwikkeld.
  Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal dat iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat)

  Democratie in zijn totaliteit:

  1. Democratie beperkt zich niet tot enkel politieke democratie.
  2. Economische democratie is belangrijker dan politieke democratie.
  3. Democratie ook bij internationale organen zoals: (EU, VN, Wereldbank, IMF enz) is belangrijk.
  4. Democratie ook in: onderwijs, wonen, voeding, mobiliteit, kleding, energie, opvoeding.
  5. Democratie ook in: sporten, reizen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen.
  6. Democratie in de voorzorg voor: werkloosheid, werkonbekwaamheid, ziekte, handicap, invaliditeit, ongeval, pensioen, kindergeld, laatste vangnet OCMW en de (Federatie van Voedselbanken tegen verspilling)
  7. Democratie en rechtspraak: dit kan enkel als de totale democratie aanwezig is, wat nu zeker niet het geval is.

  Politieke democratie:

  In de westerse denktraditie wordt onderscheid gemaakt tussen de directe en de representatieve democratie.

  Militaire democratie bestaat niet, ze is altijd de dictatuur van de oorlogslogica.
  Militairen camoufleren vaak hun macht en vechthonger, onder het mom van democratie.
  Oorlog wordt gewettigd door een opgezette regeringsorganisatie, zodat moord op grote schaal niet als misdaad maar als plicht wordt gezien.
  Deze opgezette regeringsorganisatie kan ook bij “interne twist” (revolutie) ordes geven om op eigen volk te schieten, dit is uiteraard nooit te rechtvaardigen.

  Democratisch verkozen worden betekend niet democratisch besturen.
  Politiekers camoufleren vaak hun machtshonger en geldhonger met democratische verkiezingen en met democratisch verkozen zijn..

  Het huidige gehalte aan alle vormen van democratie is maximum 2%.
  Na 1.000 jaar zal het gehalte aan democratie misschien 40% zijn.
  Het totaal gehalte aan democratie kan met een dictator aan het bewind hoger liggen dan met een andere zogezegde democratie.
  De huidige westerse democratie moet dringend uitbreiden.

  Relatief vrij zijn betekend zeker niet dat het systeem democratisch bestuurd wordt.
  Democratische landen zijn er op onze planeet genoeg, maar niet allemaal dragen ze eerlijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen hoog in het vaandel.

  De huidige landelijke westerse minimale democratieën zijn nog grotendeels ondemocratisch en zijn daardoor subtiele dictaturen.
  De huidige ondemocratische economische werelddictatuur moet vervangen worden door een democratische wereldregering ten dienste van de totale mensheid, zonder belangengroepen.

  Referenda of burgerstemmingen:

  Referenda of burgerstemmingen zijn het meest democratisch, zonder het individu te beïnvloeden uiteraard, informatie en geen manipulatie.
  Dit in de veronderstelling dat het individu een beetje op de hoogte is van de gestelde problematiek.

  Daarom wordt het voor de moderne en intelligente democratische samenleving inderdaad noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.

  Economische democratie:

  Economische democratie is een systeem waarin economische beslissingen op een democratische manier genomen worden.
  Economische democratie staat daarmee tegenover de uitgangspunten van het liberale kapitalisme, waarin beslissingen genomen worden door de particuliere eigenaars van grondstoffen en productiemiddelen (fabrieken enz.) volgens het principe one dollar, one vote:
  De stemverdeling is gebaseerd op de verdeling van aandelen.

  Volgens voorstanders van economische democratie is deze noodzakelijk om een ware democratie te vormen:

  De politieke democratie wordt in andere systemen verstoord door de politieke macht van eigenaren, vooral multinationals en andere grote bedrijven.

  Volgens voorstanders van economische democratie is deze noodzakelijk om een ware democratie te vormen:

  De politieke democratie wordt in andere systemen verstoord door de politieke macht van eigenaren, vooral multinationals en andere grote bedrijven.

  Tegenstanders:

  Tegenstanders van economische democratie wijzen op een vermeend gebrek aan economisch inzicht bij anderen dan geschoolde economen en ondernemers; soortgelijke argumenten werden eerder op het politieke vlak gebruikt tegen het algemeen kiesrecht en het vrouwenkiesrecht.
  Economische democratie is een centraal thema in moderne vormen van sociaalmarkteconomie.

  Sociaalmarkteconomie.

  Sociaalmarkteconomie is een vorm van economie waarbij de allocatie van producten via een (gedeeltelijke) markteconomie plaatsvindt, terwijl de eigendom van productiemiddelen gesocialiseerd is (in handen van de gemeenschap/staat geplaatst).
  Marktsocialisten nemen afstand van de traditionele socialistische planeconomie.
  Het economisch systeem van het voormalige Joegoslavië was een vorm van sociaalmarkteconomie.
  Een nieuwere variant is ontwikkeld door de Amerikaanse econoom David Schweickart, maar deze is tot op heden in geen enkel land ingevoerd.
  Een kernbegrip in het systeem van Schweickart is economische democratie:
  Economische beslissingen worden democratisch genomen door de werknemers, op bedrijfsniveau.

  Parecon:

  Parecon is een acroniem voor Participatory Economy, een economisch ordeningsmodel ontwikkelt door de Amerikanen Hahnel en Albert als alternatief voor het kapitalisme.
  Het is eind jaren tachtig van de twintigste eeuw ontwikkeld door de Amerikanen Michael Albert (politicoloog, natuurkundige) en Robin Hahnel (hoogleraar economie).
  Zij zetten hun denkwijze voor het eerst systematisch uiteen in 1991[1].
  In latere publicaties is het model verder ontwikkeld.
  Parecon is gebaseerd op het bevorderen van economische rechtvaardigheid, economische democratie en solidariteit.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Parecon

 29. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  Stefan Hawkings en VSA&Co ufo-coverups sinds 1947 en het desintellectuele gedragpatroon van de gevestigde wetenschap?
  De Morgen dd 3mei 2010

  De Aardse ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek heeft de mens nooit in staat gesteld tussen de sterren te reizen en het leven (biologie) op exoplaneten te besturen tenzij met behulp van Extraterrestrials met hun ruimtetuigen zelf, zie het disclosureproject van dr. Steven Greer ivb de VSA ufo-coverup’s en het Franse cometarapport…..Tal van landen binnen en buiten de Navo de ministeries van defensie plaatsten de uitgekuiste ufo-archieven op internet!

  Hoe is het de gevestigde wetenschap via de juiste bewezen wetenschappelijke onderzoeken mogelijk zich te kunnen en uitspraken te permitteren over de dagdagelijkse gang van zaken omtrent het gebeuren in het gehele universum?
  Hoe politiek science oerdom en oerbelachelijk?!
  Welke omkoperij en bedrog?!!!!

  Omtrent de overmacht van Extraterrestrials en hun spacewetenschappelijke kennis en techniek tegenover de Aarde is duidelijk zonder enig bedrog ook op
  defensiegebied weet men maar al te goed in Engeland

  Ongeveer een 60 tal Extraterrestrials rassen bezochten en bezoeken volgens het disclosureproject in het verleden tot nu de
  Aarde!

  De getuigenissen van personen in het disclosureproject lees dit even aandachtig na, eigenaardig betrof het geen op hol geslagen gekken uit een psychiatrie of vatbaar voor colocaties voor plaatsing in een psychiatrie sinds
  hun op pensioen genietend als ambtenaren van de Cia, FBI, Pentagon,Nasa….

  Wijst men gewone burgers op deze feiten, wetenschappers, politici
  dokters, advocaten….. deze gegevens zijn publieke geheimen te lezen op het web, zelfs op de cia-site vb ex-cia-directeur Woolsey en historicus G. Haines ……
  Verbazing en algemene stilte……

 30. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  Ministeries van Financien van de EU en Euro-Centrale Bank

  Binnen de Eurozone wonen mensen uw kiezers die behandeld worden worden als ideaal slachtvee door monetaire gekken door de VSA-ratingskantoren langs de wegen van de VSA-Wallstreet, gokken, pokeren, een kwestie van beschavingspeil noemt men dit geheel!

  De woorden indachtig van de spaanse overheid

  info : financiele persinformaties van 30 april 2010

  Officeel verbod per wet :
  ratingsbureaus zijn geen overheidsinstellingen maar privé-bedrijven.
  Kredietratings omtrent overheidsfinancien door ratingsbureaus totaal verbod door wetgeving

 31. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  Futuristen zijn rare clowns, maar leven zonder de gekken en stressmakers van de Wallstreet beurs van de
  blauwe liberale vrije marktkapitalisme made in de VSA, zijn velen liever kwijt dan rijk.
  Wat denken Extraterrestrial scientisten van dit VSA-geheel en hun ufo-cover-ups sinds 1947, menheer
  Stefan Hawkings.
  Zijn Extraterrestrials deze ook liever kwijt dan rijk voor kolonisatie van planeten, het zou mij niet
  verbazen, een beschavingspeil van wat een soort!
  Leven in een andere maatschappij is mogelijk ook zonder belastingen…..
  Maar voor welke doeleinden wordt de wetenschap gebruikt, om welke problemen op te lossen of
  uit te breiden, wie zijn de opdrachtgevers?
  Leven in de chaos van ordeloosheid om het even dewelke, gaat niets vooruit ook niet in de ruimtevaart….
  met of zonder Extraterrestrials.

  The World Futur Society in Bethesda bij Washington,www.wfs.org
  publiceert jaarlijks een lijst van denkbare
  ontwikkelingen die berusten op grond van onderzoeken van wetenschappers van allerlei slag.
  Alle (rijke) Amerikanen kunnen zich gelukkig prijzen dat ze net op tijd geboren zijn en zullen
  genieten van het wonder van de techniek. Veelzijdige en intelligente robots zullen praktisch al
  het werk overnemen en de Amerikaanse burger zal een loon krijgen zonder er hoeven voor
  te werken. Al aan het begin van de jaren tachtig plaatsten verschillende enthousiaste futuristen
  en sociologen een bril op met wel erge roze glazen. Ze voorspelden dat tijdens de volgende
  vijftig jaar de maatschappij zo erg zou veranderen dat werken een uitzondering zou worden en
  dat iedereen van onbeperkte vrije tijd zou kunnen genieten. Een zonnige toekomst
  zal blijken en werken een begerenswaardig privilege,
  enkel weggelegd voor de gelukkigsten onder ons?
  Dit lijkt mij wel de moeite waard om dit
  samen uit te spitten met Extraterrestrials om snel bepaalde van deze doelen te bereiken.

  Maar een planeet opbouwen en niet laten afbreken door oorloggeweld wel te begrijpen.
  Het World Watch Instituut publiceert ieder jaar een studie over de toestand van de aarde.
  Het sterven van de aarde door de informatie-economie versluierd.
  Over slinkende ijskappen en stinkende politiek
  AI deze veranderingen in het klimaat en de ecologie van de aarde hebben dezelfde oorzaak:
  de hebzucht van weinigen, en de kracht waarmee deze machtige groep rijken zijn perverse
  visie op handel en economie over de hele wereld probeert door te drukken.
  De vrede na de vrede
  Een oorlog eindigt ooit in vrede. Maar naarmate oorlogen steeds meer
  interne conflicten betreffen, blijken vredesregelingen fragieler.
  Vredesdeskundigen over het sluiten én het handhaven van de vrede.
  Toch lijkt er geen weg terug. Het Amerikaanse Worldwatch-instituut publiceerde studies
  waaruit blijkt dat de twintigste eeuw de bloedigste eeuw in de menselijke geschiedenis is, de 21ste eeuw wordt een serieuze evenknie.
  Behalve voor voortgaande ontwapening, diplomatieke bemiddeling en consequente
  vervolging van oorlogsmisdadigers pleit het instituut vooral voor versterking van internationale
  organisaties als de VN. Niet om vrede op te leggen, maar om oorlog te voorkomen.
  ,,De belangrijkste voorwaarde voor een vreedzame toekomst is het erkennen en oplossen
  van de problemen die aan conflicten ten grondslag liggen”, aldus Worldwatch.
  Stabilisering van klimaat en wereldbevolking: de twee grote uitdagingen voor de 21 ste eeuw..
  Het Worldwatch Institute in Washington wijst de bio-industrie aan als
  de aanjager van dierziektencrises die wereldwijd de gezondheid van mens en dier
  bedreigen. In het rapport “Happier Meals: Rethinking the Global Meat Industry”
  stelt onderzoeker Danielle Nierenberg dat de grootschalige verwerking van veevoeders
  en de intensieve veehouderij ons niet alleen goedkoper vlees gebracht hebben, maar
  ook een snel stijgend aantal dierziektencrises. Na de varkenspest, BSE en voorgaande
  vogelpestepidemieën vrezen deskundigen nu voor een vogelgrieppandemie die volgens
  dr. David Nabarro , vogelgriep expert van de Verenigde Naties, tot 150 miljoen mensen
  wereldwijd het leven zou kunnen kosten.
  Volgens het gezaghebbende Worldwatch Institute doorbreekt de bio-industrie de
  kringloop tussen kleine boeren, hun dieren en de leefomgeving met grote bijkomende
  schade voor de volksgezondheid en lokale gemeenschappen. Om die reden bepleit
  Worldwatch een heroriëntatie op de wijze waarop dieren in de veehouderij worden gehouden.
  Worldwatch: “armoede, ziekten en milieu zijn het echte probleem” De wereld concentreert zich veel
  te veel op terreurbestrijding, waardoor armoede, ziektes en milieuproblemen op de
  achtergrond raken. Dat stelt het Amerikaanse instituut Worldwatch. Volgens de organisatie
  hebben de tsunami’s in Zuidoost-Azië dat op een angstaanjagende wijze duidelijk gemaakt.
  “Armoede, ziektes en de achteruitgang van het milieu vormen de echte As van het Kwaad”,
  aldus de voorzitter van Worldwatch. http://www.worldwatch.org: geen larie verkopen tgo ruimtevaartkenners
  Ruimtevaart van Extraterrestrials niet vergelijken met de ruimtevaart op de Aarde, maak deze fouten niet

  1. @Rasechte berensiroop, zo te zien voer je vooral een monoloog hier, met welk doel?

 32. Kritisch

  Binnen wanttoknow.nl is het iedereen toegestaan commentaar te leveren op gepubliceerde artikelen en heeft niets te maken met monologen tot al dan niet overgaan tot een dialoog.

 33. spacefuture-exopolitiek vanuit vlaanderen-antwerpen

  dank u voor de vele commentaren op de nieuwe e-mailadressen.
  Onmiddellijk hoeft men er aan toe te voegen ter persoonlijke titel dat de Extraterrestrials civilisaties
  met de verste kennis van space science, kennis en technologie en het beste sociale samenlevingsmodel vooral onze aandacht genieten. Men vergeet vooral niet dat ruimtevaartwetenschappen is volledige studie inhouden van het universum zelf.
  Per Extraterrestrial civilisatie is het noodzakelijk te weten hoe het leven is ontstaan of alles begon doorheen hun eigen
  planetaire geschiedenis zoals dat voor de aarde het geval was en is. Spacescience, kennis van feiten is het doorgronden
  van de problemen op te lossen en geen problemen bij te maken dommer kan het niet. Uit de spacescience,ervaringen van Extraterrestrials valt heel wat op te steken.
  Een sociaal democratische planetaire regering met dezelfde rechten en plichten naar de Extraterrestrials civilisaties toe is de beste werkingsmethode op sociale democratische wijze. Maar de Extraterretrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s…
  De interesse voor mij gaat vooral uit naar deze Extraterrestrials civilisaties die hun ruimtevaartwerken willen voorstellen hoe zij planeten koloniseren en bouwklaar maken voor hun civislisatie al dan niet in samenwerking met andere komoscivilisaties.

 34. spacefuture-exopolitiek vanuit vlaanderen-antwerpen

  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  De Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en de bazen van hun ruimtevaartprogramma’s

  Zelfs in de VSA is er sprake van het uitbesteden van de
  ruimtevaart aan de privé-ondernemingen, wat al dan niet
  in het voor- of nadeel is of komt van de belastingbetalers

  Geen twee zaken op één hoop gooien, ruimtevaart van de Aarde en ruimtevaart van Extraterrestrials, gescheiden houden

  De Extraterrestrials kunnen zich vestigen op een terrein
  binnen landgrenzen,een wereldregering is hier niet
  om diverse redenen kunnen de politieke poppen gaan dansen,
  niet vergissen of uit het oog te verliezen.

  Deze Extraterrestrials beslissen inderdaad en hebben het laatste woord over hun ruimtevaartprogramma’s …..
  Normaliter in een huidige toestand zoals een planeet hier de
  Aarde zich bevindt werden normaliter grondige voorstudies gemaakt door deze Extraterrestrials die hier wensen te blijven of contact te houden
  Onderlinge gesprekken voeren zal dit alles kunnen bevestigen of niet.

  Vergeet niet dat de ruimtevaartleiding van de Extraterrestrials in de hoogst eigen persoon van de ruimtevaartleider zijn komoscivilisatie vertegenwoordigt als politicus,rechter en wetgever tegenover het politiek
  (planetair bestaat hier niet) nationaal bestuur van een staat, natie of land.

  Men loopt niet vooruit op feiten van luchtkastelen en veel bla bla bla zonder waardeninhoud en usa ufo-cover-ups sinds 1947 want dat blijven de gepaste mokerslagen uit de geschiedenis. Degenen die dit geheel hebben georganiseerd
  hoeven de juiste justitiele verwijten naar het hoofd te krijgen als de juiste bewezen beschuldigden en geen onschuldige burgers om het even wie.

 35. spacefuture-exopolitiek vanuit vlaanderen-antwerpen

  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  Er worden inderdaad veel vliegende bollen waargenomen in de velden, dit zijn geen grapjassen, spijtig de schade aan de graangewassen, die voedingsgewassen zijn voedingsbronnen voor de mensen. Waarom worden deze graancirkels door kosmoscivilisaties gemaakt?
  Wat opvalt is dat veel ufo-objecten worden waargenomen in de buurt van kerncentrales en -afvalcites.
  Beschikken deze komoscivilisaties over technologie voor de
  kernafvalopruiming,daarover kan gepraat worden om hen landingrechten te mogen en kunnen toekennen, de rekening krijgt men gepresenteerd, kwaliteit is duur te betalen op de vrije markt. Dat opgebrachte geld kan goed gespendeerd worden voor
  ruimtevaartreizen en exploitatie ….De Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en de bazen van hun ruimtevaartprogramma’s
  Zelfs in de VSA is er sprake van het uitbesteden van de
  ruimtevaart aan de privé-ondernemingen, wat al dan niet
  in het voor- of nadeel is of komt van de belastingbetalers.

  Niet vergeten deze Extraterrestrials kunnen deze
  kernafvalopruiming uitvoeren met hunne ruimtevaarttechnologie zonder deze ter beschikking te stellen van de Aarde. Zo kan niemand van deze technologie afgeleide producten fabriceren die
  voor negatieve doeleinden kunnen worden aangewend..
  Een druppel op een hete plaat tegenover de koude kernfusie en de magnetenenergie voor de milieuproblematiek

 36. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen

  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  De Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en de bazen van hun ruimtevaartprogramma’s
  en wat zijn deze Extraterrestrials civilisaties jegens de Aarde al dan niet verplicht?
  Welkom op de Aarde op voorwaarde
  geen schade aan de volksgezondheid
  en non-defensie-agressie, maar in geval van redenen,
  de Aarde kent zelf permanent oorlogaarden!

  Ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van
  het universum en het doelstreven op dit gebied is zo’n snel mogelijke vooruitgang te boeken al dan niet in samenwerking met Extraterrestrials.

  Uit het hoogtepunt naar de toekomst toe, een sociale
  democratische planetaire regering met dezelfde rechten en plichten voor de burgers, het geheel bevindt zich hier in een studiefase. Daarom gaat de voorkeur uit naar kosmos-civilisaties die het verst gevorderd zijn op space science gebied voor kennis en techniek en het beste
  sociale samenlevingsmodel. kunnen presenteren.

  Wat dit zal worden is een vraag zonder antwoord voor het ogenblik, want voorafgaande studies zijn noodzakelijk, en het geheel passeert langs de politieke tafels en bij voorkeur zonder (ufo)cover-ups.

  Er zijn er zeker anderen die hun levensverhalen kwijt willen over het dagelijkse gebeuren als ruimtezeigers met het beroep van ruimtevaartwetenschappers op reis door de kosmos, universum, ruimte …..

  Kan het nu dommer dan dom binnen en
  buiten als het gevestigde wetenschapschapjargon zich uitspraken ter permitteren zonder daarvoor de juiste wetenschappelijke bewijzen te kunnen verschaffen of voor te leggen?!

 37. Het orion projec belangrijke update
  door dr steven greer dd 13 mei 2010
  vertaling paul harmans pr-ufowijzer.nl te lezen

  Voorwoord door Paul Harmans = er zit een grote bruikbare waarheid in

  Steven Greer was een aantal jaar geleden goed bezig om het UFO-fenomeen onder de aandacht te brengen heeft bijna 500 hoogwaardige getuigen die stuk voor stuk een zeer overtuigende UFO-getuigenis aflegden. Maar ergens is er iets mis gegaan,
  daarna is hij als een soort goeroe met open sandalen aan de voeten herboren en heeft het alleen nog maar over de goede bedoelingen van de buitenaardsen……

  Helaas weer zo iemand die de wereld om aandacht voor het UFO-fenomeen smeekt, maar aan de verkeerde kant begint

  Zodra dat bij de meerderheid is doorgedrongen zal er uitgebreid en onbevooroordeeld onderzoek op bv. universitair niveau moeten plaatsvinden om voor eens en altijd vast te kunnen stellen wat de werkelijke herkomst van het fenomeen is. Mocht dat inderdaad om goedwillende buitenaardsen gaan, dan zal dat alsnog voor veel mensen moeilijk te geloven zijn, maar dan staat tenminste onomstotelijk vast dat het zo is en dat het niet meer te negeren valt.
  … want als de meerderheid eigenwijs blijft, dan worden we niet geholpen, eigen schuld, dikke bult. En dat bedoel ik met aan de verkeerde kant beginnen. Laat je om te beginnen eerst maar eens duidelijk zien, landt op plekken waar de media niet om je heen kunnen, landt op de binnenplaatsen van grote universiteiten en landt op het grasveld van politieke bolwerken, enz. Breek in op de journaals en laat je boodschap horen en vraag dan of mensen in de goede zaak willen geloven…..

  Ik denk dat iedereen op de wereld wel snapt dat een beetje geavanceerde hulp van buitenaf onze vastgelopen en zwaar vervuilde wereld er mogelijk weer bovenop kan helpen. Maar bied je diensten open, eerlijk en duidelijk aan. Laat de ‘redding’ van deze planeet niet afhangen van onregelmatig geknipper met zaklantaarns in de nacht en van beweringen die met geen enkel bewijs gestaafd kunnen worden.

  Maar goed, het bovenstaande staat weer los van het Orion Project, waarbij men nieuwe energievormen in de wereld wil zetten, wie weet staat dat los van zweverig buitenaards gedoe.

  Het orionproject belangrijke update te lezen op de ufowijzer.nl

  made in de VSA ufo-cover-ups al sinds sinds 1947
  terwijl tientallen staten de ministerie van defensie binnen en buiten de navo hun grondig uitgekuiste ufo-archieven op het web
  plaatsten.
  De Nasa is een semi-commerciël en defensie ruimtevaartbedrijf.
  Niet de VSA en de VN moeten zich aanmeten een wereldregering te zijn, van wat een anti-democratisch kaliber…
  Voor de samenstelling en werking van de Algemene Vergadering tgv de Veiligheidsraad binnen de VN, democratisch!
  De VS zou zich het alleenrecht toe-eigenen kosmos civilisaties tussen de landsgrenzen mogen te laten verblijven en te werken vb de Zeta Reticuli, Area 51

  De houding van Extraterrestrials tegenover dit politiek bestuursgeheel?

  De Aarde heeft nooit een democratische verkozen planetaire regering gehad.

  Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s, geen Aardse Nasa, Esa,
  .enz
  Deze Extraterrestrials maken voor zichzelf de keuze met welke
  Aardse staten zij wensen samen te werken en de redenen waarom, worden graag geweten….

 38. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  Door de ruimte reizen met Extraterrestrials is natuurlijk een uitgelezen kans.
  Teveel denken dat Extraterrestrials de Aarde gaan omtoveren in een Aards paradijs en alle
  mensen met hun achterste in de boter moeten laten vallen. Welke soort boter hebben
  Extraterrestrials op hun hoofd, is het raden naar, studies ontbreken, een permanente vraagstelling zonder antwoord, is niemand of iets van iets betichten.
  Velen leven te veel als het over exacte ruimtevaartzaken gaat met hun hoofd in de film van Hollywood en geloven te veel kletspraat van goeroe’s van ufosites.
  Blijf nuchter met de twee voeten op de grond en denk vijf minuten kritisch na, meer kan men u niet aanraden.
  Wat velen uit het oog verliezen is dat Extraterrestrials naar hun eigen believen door de
  ruimte kunnen reizen, doodnuchter omdat deze de geschikte wetenschappelijke kennis en techniek beheersen, waarmee men zich hier op de Aarde niet kan meten of vergelijken.
  Daarbij zijn deze Extraterrestrials de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun
  ruimtevaartprogramma’s van het eerste tot het laatste woord, en geven zij enkel uitnodigingen aan personen om met hen mee door ruimte te mogen reizen als dit zich ooit zou voordoen, en het aanbod zelf te aanvaarden en te weigeren aan u als persoon en vrije burger, niemand anders maar neem geen zinloze risico’s, dat bepaalde derden van hier beter hunne pretentiebek houden, ik ben dit en ik ben dat.

 39. Cylindrical-shaped seen near Mt Olympus, Utah
  lees op http://www.ufocasehook.com dd 03062010 met duidelijke foto

  Dit soort sigaar-ufo, zelfs totaal zwart van kleur worden regelmatig waargenomen in groep van 5 tot 6 of alleen boven de A12 ter
  hoogte van Wilrijk en Aartselaar koekoekswijk
  Dit model van ufo is reeds bekend via waarnemingen sinds
  1887
  Deze kosmoscivilisatie kan de Aardeplaneet zeer goed kennen

 40. De pennen van senarioschrijvers voor Hollywood draaien naar het schijnt op
  volle toeren op zoek naar nieuwe kaskrakers à la Avatar…
  De publicaties in de pers omtrent het BP-olielek in de golf van Mexico, bestempelen
  sommigen als een uitgelezen manoeuver om Extraterrestrials de klus te laten
  klaren met alle gevolgen vandien… made in VS ufo-coverups sinds 1947 en
  alle profeiten met of zonder geld in eigen zak binnen de eigen landsgrenzen!
  Het wantrouwen van de bevolking wat leidt tot anarchisme het lot en recht in eigen handen te nemen tengevolge van corruptie en criminaliteit
  door staatsleiders, industrielen …..door wie of wat werden op de gezondheidstenen getrapt!
  nog straffere lijnen voor de recreatie in de bioscoopzalen
  De Vlaamse Witse tegen de graancirkelmakers van de ufo-rael-sekte

 41. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific planetary poltics and monetary systems

  In Vlaanderen valt men van de ene verbazing in de andere, niet alleen vanuit voor en door al het wetstraatgedoe, maar eveneens rare vragen die onbeantwoord blijven, zaken in natura gekregen van Extraterrestrials zijn belastingsvrij, geen enkele belastingengids maakt er melding over.
  Hartelijke groeten aan iedereen een gouden CD à Nasa de ruimte in een vrt-programma van het voorjaar 2009, een jaar later, wat valt onder de noemer van staatsgeheimen, al dan niet op goede vrijdag, verschiet van niets meer buiten en binnen het filmdoek. Wie gelooft die mensen nog, al dan niet in verband met ufo-coverups! Politieke besuurskwaliteiten in samenwerking met Extraterrestrials,
  wat heeft ergens anders al goed gelachen…..

 42. space-future exopolitiek van uit Vlaanderen Antwerpen

  Space scienfic politics and monetary systems

  Men bevindt zich hier momenteel volop in de vakantietijd
  de hoogtetoppers maanden juli en augustus en het doet eens deugd er even tussen uit te zijn, iedereen voegt er zijn of hare aan toe.
  De mooie tropische dagen laten amateur astronomen dromen van
  verre reizen tussen de sterren, sorry al is het enkel maar met een radiotelescoop of goedkope ieders naar eigen beurs een al dan niet nachtelijke sterrenkijker zonder hinder van kunstmatige wolkendekvorming via chemtrails
  Velen lopen met talloze vragen rond zonder een antwoord te krijgen het blijven op de honger zitten maakt fustraties vrij, maar op wetenschappelijk vlak wel willen, kunnen en niet mogen is een andere kwestie, de redenen waarom……

  Het is politiek en media oerdom om door om het even wie zich uitspraken te permitteren op ruimtevaartwetenschappelijk vlak over de gang van zaken van elke dag in het onmetelijk universum zonder te beschikken over de gepaste ruimtevaart wetenschappelijke kennis en techniek

  ufo-coverups houden allerlei problemen in omtrent ruimtevaart.

  Extraterrestrials die zich hebben toegemeten met Aardelingen het sociale planetair welvaartspeil van de bevolking te hebben gedwarsboomd,worden hier rauw gelust.
  Niet zonder redenen, omdat deze Extraterrestrials zich zo negatief kunnen gedragen tegenover hun eigen civilisatie zonder een
  klucht van hollywood en broadway.

  Ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum, enkel door samenwerking is het mogelijk de sadistische problemen van inslaan van asteroiden de baas te kunnen die het begin of vergevorderd leven op elke planeet vernield ….

  Een sociale democratische planetaire regering met dezelfde rechten en plichten voor de burgers door alle gelederen van de politiek ook met Extraterrestrials voor hun civlisatie
  geven de juist gepaste sleutels voor een lange diplomatieke samenwerking volgens de VN resolutie 33-426 dd 16/12/2005

  Iedere regering om het even van welk land wil graag neergestorte ufo’s binnen de landsgrenzen hebben om er door
  de eigen elitaire unifleadings technoligie en patenten-eigendommen zich eigen te kunnen maken voor de productie via eigen economie, industrie en werkgelegenheid, de beste leerlingen van de klas,die made vsa ufo-cover-ups
  met alle negatieve en positieve gevolgen van dien

 43. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems

  Exopolitics.eu

  Het kapitalisme van de vrije markt is niet
  geschikt voor kolonisatie van planeten met Extraterrestrials

  Ondanks de kennis van wetenschap van het ogenblik
  heeft iedere planeet haar eigen natuurlijke draagkracht van rijkdom aan
  grondstoffen ter exploitatie voor mens, dier en plant zonder de destabilisatie van de planetaire exosystemen, berekent op het financiële economische industrieel proces, productie per product wat er nodig is voor de bevolking met een veilige overschot ingeval van defecten, al dan niet in samenwerking met Extraterestrials,
  zonder lobbyisme van lobbyisten als een Stefan Basset bij Obama, via de politieke structuren voor een sociaal democratische planetaire regering met dezelfde rechten en plichten voor de burgers, door heen het geheel van alle ministeries ook defensie met of zonder Extraterrestrials

  Set the truth on ufo’s free Stephen Basset ufocasebook.com dd 21 juli 2010
  Ufo-coverups gaat rechtstreeks in tegen het doelstreven van de exacte ruimtevaartwetenschappen al sinds 1947 met mogelijke degradatie van het sociale welvaartspeil van de bevolking
  ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum beginnen van de beide voeten op de eigen planeet voor kosmoscivilisaties

  Bestudeer eerst via de informatiebronnen voorhanden op internet de geschiedenis van het westerse kapitalisme, communisme
  enz via de faculteit economische wetenschappen, politieke sociale wetenschappen, sociologie, pedagogie, psychologie en antropologie
  een van de voornaamste takken in correspondentie voor de exopolitiek met Extraterrestrials

 44. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Een zaak is begrepen en al meer dan 60jaar made in de VSA ufo-cover-ups sinds 1947…..

  Velen in Vlaanderen voelen zich al beetgenomen door de politiek, ook binnen het Europarlement,
  Waarom geven alle Eurostaten hun defensie-ufo-archieven niet vrij, wat is er in deze zin verbonden met staatsgeheimen defensie en Transatlantische-Navo
  bondgenootschap en ufo’s?

  Welke politieke contractuele verplichtingen bestaan dus
  Aardse staats- of regeringsleiders en worden verborgen gehouden voor de Vlaamse volksvertegenwoordiging en andere
  Euro- en nationale parlementen?

  Waarom vaart de Europese Unie geen onafhankelijk koers tgo
  de VSA om samen te kunnen werken met Extraterrestrials?

  In Vlaanderen werd in het voorjaar van 2009 een VRT-progamma
  hartelijke groeten aan iedereen uitgezonden met de medewerking van toppolitici, een gouden CD à la Nasa werd
  de ruimte ingezonden
  LEES HIER ONDER

  mediawatchers.be 28 mrt 2009

  In de laatste aflevering van Hartelijke groeten aan iedereen krijgt raketman Tom Waes belangrijk nieuws van Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Eén krijgt als eerste televisiezender van Europa de toestemming om gebruik te maken van een satelliet. Vanaf half mei zal de aardobservatiesatelliet Proba I de nieuwe gouden plaat van Hartelijke groeten aan iedereen dan ook de ruimte instralen. Regisseur Stijn Coninx zorgt er in de laatste aflevering alvast voor dat de plaat een pareltje wordt.
  Vorige week had Tom Waes al voor elkaar gekregen dat de nieuwe gouden plaat van Hartelijke groeten aan iedereen vanuit het Goonhilly Earth Station in Cornwall de ruimte ingestraald wordt, maar in de laatste aflevering heeft hij nog een grotere verrassing. In die aflevering nemen de mensen van ruimtevaartbedrijf Verhaert Space contact op met Tom met belangrijk nieuws van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Als eerste televisiezender krijgt Eén een satelliet ter beschikking, de Proba I, om de informatie van de nieuwe gouden plaat als een gouden signaal de ruimte in te sturen. Vanuit zijn baan om de aarde zal de Proba I-satelliet de nieuwe gouden plaat van Hartelijke Groeten Aan Iedereen dus voor al wie het zien en horen wil de ruimte instralen.
  Volgens Davy Vrancken van Verhaert Space, die nauw betrokken was bij de bouw van de Proba I, is het een unicum dat een televisiezender toestemming krijgt om gebruik te maken van een satelliet van de ESA:
  “De Proba I werd in België ontwikkeld en in 2001 gelanceerd. Oorspronkelijk was de satelliet bedoeld als een technology demonstrator die maar een jaar in de ruimte zou blijven, maar omdat de satelliet het zo goed bleef doen en hoge resolutiefoto’s van de aarde bleef sturen, bevindt hij zich nu nog steeds in de ruimte. En nu zal de Proba dus de nieuwe gouden plaat, of liever het gouden signaal, van Hartelijke groeten aan iedereen de ruimte instralen. Een unicum, want normaal is die eer enkel weggelegd voor wetenschappelijke en technologische projecten.”
  De gasten
  In de laatste aflevering doet Sofie Van Moll Raad beroep op gasten Stijn Meuris, Bart Peeters en Stijn Coninx voor de ultieme afwerking van het nieuwe intergalactische visitekaartje van de Belgen:
  Stijn Meuris bevestigt als lid van de Raad van de Gouden Plaat nog eens het belang van het hele project. Hij gelooft rotsvast in buitenaards leven en vindt het dan ook zeker de moeite waard om het gouden signaal de ruimte in te sturen om de eerste contacten te leggen.
  Bart Peeters is van oordeel dat er nog wat typische Belgische zottigheid ontbreekt op de plaat. Daarom brengt hij zaterdag vier speciale gasten mee naar de studio:

 45. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  Space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Een zaak is begrepen en al meer dan 60jaar made in de VSA ufo-cover-ups sinds 1947…..

  Velen in Vlaanderen voelen zich al beetgenomen door de politiek, ook binnen het Europarlement,
  Waarom geven alle Eurostaten hun defensie-ufo-archieven niet vrij, wat is er in deze zin verbonden met staatsgeheimen defensie en Transatlantische-Navo
  bondgenootschap en ufo’s?

  Welke politieke contractuele verplichtingen bestaan dus
  Aardse staats- of regeringsleiders en worden verborgen gehouden voor de Vlaamse volksvertegenwoordiging en andere
  Euro- en nationale parlementen?

  Waarom vaart de Europese Unie geen onafhankelijk koers tgo
  de VSA om samen te kunnen werken met Extraterrestrials?

  In Vlaanderen werd in het voorjaar van 2009 een VRT-progamma
  hartelijke groeten aan iedereen uitgezonden met de medewerking van toppolitici, een gouden CD à la Nasa werd
  de ruimte ingezonden

  Binnen de VN en vele nationale parlementen is men ongerust
  over de Extraterrestrials en hun invloeden beter gezegd
  negatieve invloeden tegenover de wetenschappen
  waren de goden kosmonauten, de Aarde had er beter voorgestaan waren deze hier gebleven als wetenschappers dan godsdienststichters, lees de lessen uit de geschiedenis
  Met religiewijsheid uit om het even welke godsdienstbybel of legende zal geen enkele ruimtevaartingenieur een defecte
  ruimtesateliet, -sonde of -tuig herstelt krijgen. Dat zijn bewezen wetenschappelijke feiten.
  Als soldaat gaan bedevaarten in grotten vanLourdes en achteraf pintenlieren met de minister van defensie zoals de Crem (ongeschikt voor spacedefensie?!)is de oorlog in Afganistan gedaan? kosten de belastingbetaler 100 miljard dollar meer sinds deze maand de laatste journalistieke gegevens en bewezen wetenschappelijke bewijzen voor iedereen
  zelf voor Extraterrestrials zonder één letter geschiedenisvervalsing

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.