Advertentie

‘Global Dimming’.. Dimmen wij het zonlicht?


De haven van Hong Kong, die tijdens sommige periodes, wekenlang in een grijze wolk’ schijnt te worden gehuld, daar waar de zon normalerwijze leidend was..

Een wetenschappelijk fenomeen dat -ondanks de duidelijke resultaten van metingen- niet door collega-wetenschappers wordt erkend, is reden voor extra onderzoek. De metingen waren correct, alleen de conclusies die eraan verbonden worden schijnen toch mensenwerk te blijven.. Logisch natuurlijk; je kan een computer niet álles laten doen..

Maar inmiddels is het duidelijk voor iedereen, de cijfers spreken boekdelen: we praten wel degelijk over het fenomeen ‘Global Dimming’, het achterblijven van zonlicht dat de Aarde bereikt, in verhouding tot de periodes ervoor.Wat hebben we nu weer aan onze fiets hangen? Ontegenzeggelijk is het klimaat aan het veranderen, of het nu door de CO2 komt, of door wat dan ook. Want meten ís weten. Geen reden om achterover te gaan hangen en alleen de CO2-clan de pan uit te vegen voor falsificaties.

We praten, heel simpel gezegd, gewoon over de invloed van luchtvervuiling op ons klimaat. En mensen die -zoals ik- regelmatig in Hongkong zijn geweest de laatste jaren, klagen steen en been over deze vervuiling; zonlicht is écht schaars in het eens zo tropische Hongkong. Een teken van de tijd.

x

X

* * *

x

Wordt de zon gedimd..?

x

Global Dimming
x

2010 © WantToKnow.nl/be

x

Wordt het donkerder op onze planeet? Een batterij van enkele honderden instrumenten, verspreid over de hele Aarde, registreerde een integenzeggelijke afname van de hoeveelheid zonlicht dat de Aarde bereikt. Wat is er toch aan de hand? Het komt op één woord neer: vervuiling! Satellieten laten ons zien dat het zonlicht dat van de zon naar de Aarde komt, net zo intens is als tevoren. Maar steeds minder zonlicht is echter in staat het Aardoppervlak te bereiken, door een fenomeen dat wetenschappers steeds meer erkennen als ‘Global Dimming’.

In 1985 deed de Japanse geoloog Atsumu Ohmura, werkzaam bij het Swiss Federal Institute of Technology een vreemde ontdekking. In vergelijking met metingen van zijn voorgangers in 1960 was de hoeveelheid zonlicht met 10% afgenomen. Dit was vreemd, want het pastte niet bij metingen die een stijgende temperatuur lieten zien, en een daling van 10% in 25 jaar was erg veel. Maar telkens bleek de uitkomst dezelfde te zijn: Global Dimming was een feit!

Klimaatonderzoeker dr. Atsumu Ohmura
Klimaatonderzoeker dr. Atsumu Ohmura

Global dimming is de afname van de hoeveelheid zonlicht die de aarde in een jaar bereikt. De hoeveelheid zonlicht neemt volgens metingen sinds 1950 met gemiddeld rond de 3% per decennium af. Maar let wel, dit is een gemiddelde, want op sommige plaatsen in de wereld nam de hoeveelheid zonlicht zelfs 10% af, zoals bijvoorbeeld in de VS!  En in Hongkong werd zelfs een afname geregistreerd van 37%.. Ook neemt in enkele gebieden de verdamping af, wat -logischerwijs- zeer waarschijnlijk verband houdt met de afname van de hoeveelheid zonlicht.

Deze afname is met het blote oog niet te zien, maar heeft gevolgen voor global warming, zonne-energie en zelfs toekomstig plantenleven. Het effect is echter vreemd genoeg nog vrijwel onbekend onder wetenschappers en komt zelfs niet voor in de rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Na veel controverse werd ook door Stanhill en zijn collega Shabti Cohen aan het Volcani Center in Bet Dagan, Israël, aangetoond dat de hoeveelheid zonlicht met 0,23 tot 0,32% per jaar afnam.

Hoe werkt Global Dimming?
De veroorzaker van ‘Global Dimming’, de luchtvervuiling, zorgt er op 2 manieren voor dat het zonlicht gedimd wordt. In eerste instantie zorgt de vervuiling ervoor dat het inkomende licht afketst op zwevende roetdeeltjes, terug in het heelal.
Op de tweede plaats zorgt de vervuiling in de lucht ervoor, dat waterdruppels dikker worden, gecondenseerder. Hierdoor ontstaan dikkere en vooral donkerder wolken, die vanzelfsprekend meer zonlicht blokkeren..

En opwarming van de Aarde op sommige plaatsen, zorgt er ook voor dat deze Global Dimming wordt gestimuleerd; warme lucht houdt namelijk méér water vast en dát zorgt er weer voor dat waterdruppels dikker kúnnen worden. En daardoor het genoemde proces van donkerder en dikkere wolken versterkt. Het is voor de hand liggend dat het dim-effect vooral intenser is op bewolkte dagen dan op heldere.

Vulkaanuitbarstingen en vliegtuiguitlaatgassen dragen ernstig bij aan het fenomeen.
Ook vulkaanuitbarstingen (en bovengrondse kernproeven) zijn een bron van ‘Global Dimming’ . Er zijn gegevens uit jaarringen van bomen, die duidelijk laten zien dat de uitbarsting van de vulkaan ‘Krakatau’ (1883) een global dimming heeft veroorzaakt. Ook condenssporen, veroorzaakt door vliegtuigen, hebben waarschijnlijk een belangrijk aandeel. (foto)

Het bijzondere is (zie ook de YouTube) dat dit aan het licht kwam, ná de aanslagen van 11 september 2001. Alle weerstations in de U.S.A. noteerden een plotse en duidelijke stijging van de temperatuur. De verklaring luidt, dat het drukke vliegverkeer boven de U.S.A. volledig was stilgelegd na de vliegtuigkapingen en aanslagen.

Afname ‘Global Dimming’?
Recente studies lijken te suggereren alsof het fenomeen ‘Global Dimming’ af is genomen, of zelfs helemaal gestopt is in de jaren 1990, waarschijnlijk door de inspanningen van veel regeringen over de hele wereld om de luchtvervuiling tegen te gaan. Het is feitelijk zo dat satellieten minder wolkenvorming hebben geregistreerd van het begin van de jaren 1990 tot 2002. Maar deze ontwikkeling heeft alleen maar bijgedragen aan een nieuwe mysterie in het debat over ‘Global Dimming’ en de oorzaken ervan..

Minder zonlicht, zou feitelijk moeten resulteren in lagere temperaturen van het aardoppervlak. Maar dit inzicht staat haaks op de verwachtingen die we van ‘Global warming’ hebben. Aan de andere kant blijkt uit computer-klimaatsimulaties dat het wel mogelijk is dat ‘Global warming’ en het afnemen van zonlicht naast elkaar kunnen bestaan.

Zonlicht heeft natuurlijk de belangrijkste functie op Aarde om ons op temperatuur te houden; we zouden anders in een vrieskoude leven hier op Aarde. Bovendien zorgt het zonlicht er ook voor dat de wereldzeeën blijven stromen, door de temperatuursverschillen van zeewater dat volgens natuurkundige wetten van warm naar koud stroomt. Het is echter aannemelijk dat een onderdrukte watercirculatie met minder regen een logisch gevolg zou zijn van een wereld met minder zonlicht.  Er verdampt immers minder water.. Bovendien kan ‘Global Dimming’ bijgedragen hebben aan de afname van ‘Global Warming’.

In dat geval zou het afnemen van de luchtvervuiling tot slecht nieuws leiden… Doordat de temperatuur van het aardoppervlak weer gaat stijgen bij helderder luchten, zal meer zonlicht het proces van ‘Global Warming’ mogelijk nieuw leven inblazen. Hieronder deel een van een uiterst heldere documentaire van de BBC, die in krap 50 minuten het hele verhaal prachtig illustreert. Bekijk de rest hier.

34 gedachten over “‘Global Dimming’.. Dimmen wij het zonlicht?

 1. Eén van de gevolgen van global dimming is dat mensen tegenwoordig een chronisch tekort hebben aan vitamine D D3 en dat is geen wonder. D3 is de enige ‘vitamine’ die het lichaam zelf aanmaakt. Uit zonneschijn en cholesterol. Om preciezer te zijn, het lichaam maakt, onder invloed van de ultraviolette golflengte UV-B, vitamine D uit cholesterolhoudende lichaamsoliën.

  UV-B straling is alleen aanwezig in de stralen van de zon, nauwelijks in zonlicht. Het kan niet door de wolken, door smog of mist en ook niet door chemtrails heendringen.

  Eigenlijk is D3 geen echte vitamine, maar een neuraal hormoon dat de productie van oestrogeen bij mannen en vrouwen ondersteunt. Vitamine D verhoogt dus het aantal geslachtshormonen en een tekort aan vitamine D leidt tot onvruchtbaarheid. Geen wonder dat de gemiddelde hoeveelheid sperma bij mannen sinds 1989 met een derde is afgenomen en gerekend over vijftig jaar zelfs gehalveerd. Volgens studies lag de (afname) rate of decline in de afgelopen dertig jaar bij blanke Europeanen boven de 50 procent. In een land als Italië zou die afbraak goed zijn voor een bevolkingsafname van tweeëntwintig procent rond het jaar 2050.). Verder reguleert vitamine D3 het immuunsysteem.

 2. Zoals zo vaak het geval is, roept één vraag andere op.
  Waarom leggen talloze vliegtuigen met hun chemtrails nog eens een aaneengesloten wolkendek rond de aarde? Of anders gezegd : bij afwezigheid van smog (heldere hemel) verschijnen zij en leggen systematisch een wolkenraster aan dat daarna als een deken aaneensluit. Waarom ?
  Een van de bewijzen dat milieuvervuiling een opwarmend effect heeft, ligt in het feit dat de aarde opwarmt, ondanks verminderd zonlicht (door afsluitende wolken).

 3. Wanneer is het de laatste keer geweest dat je een gele zon heb gezien? Dit is waar het om gaat. Global warming vs global cooling is allebei niet waar. Het gaat om Global pollution en de veroorzakers (multinationals en corrupte overheidscontroleurs zoals het RIVM) moeten aansprakelijk gesteld worden. Door luchtvervuiling wordt iedereen op de planeet in de armen gedreven van Big Pharma met als gevolg een te vroege dood.

 4. @Dick: natuurlijk is het waar dat Global Dimming/cooling bestaan, maar als je bedoelt wat de oorzaak is van Global Dimming/Cooling, ja natuurlijk is dat de vervuiling; maar dat staat ook in het stuk en is te zien, heel duidelijk zelfs!, in de film van de BBC.
  Dank voor je reactie.

 5. Hoezo zou dit cooling veroorzaken. Deze wolken zijn al in de atmosfeer, dus de energie die ze opvangen wordt afgegeven aan de atmosfeer. Ik zie de cooling niet!

  Het enige dat gebeurt is dat de lijn naar de aarde langer gemaakt wordt.

  Of moet ik nu in de toekomst aannemen dat de “chemtrails” waar ik nog steeds van overtuigd moet worden, door de goede krachten gemaakt zijn?

  Groet,

  Dzyan

 6. De foto laat overduidelijk chemical trails zien en geen snel oplossende condens trails ! De chemtrails blijven wel acht uur hangen in tegenstelling tot luttele minuten van contrails
  Op deze foto zien we hemelsbreed chemtrails van misschien wel honderd kilometer of langer! God weet wat er ons nog allemaal letterlijk en figuurlijk boven het hoofd hangt ?!

 7. @Hoppa. Spannend he zo’n meetvliegtuig.
  En ook ik zal wel lunatik zijn als ik om een bewijs vraag voor chemtrails. Het is per slot van rekening heel normaal om anderen, zelfs als dat “men” is, van moord te beschuldigen zonder een spoor van bewijs. Dat is de maatschappij waar we naar toe willen, toch? Nou zonder mij aub.

  Maar ik ga het sterker vertellen. Want inmiddels is uit het filmpje duidelijk geworden hoe dat zit met die contrails die tegenwoordig veel langer zichtbaar blijven. Immers door het fijnstof ontstaan er veel kleinere condensatie druppel die minder zonlicht vangen en dus langer zichtbaar blijven.

  En als er al chemtrails zijn dan dragen die bij aan de afkoeling van de aarde en stellen de effecten van de CO2/CH4 verhoging uit.

  Over een toekomst waarin chemtrails bestonden:
  De chemtrails worden “ontdekt”. Er volgen excuses van de organiserende factoren en de belofte dat ze het nooit meer zullen doen. De “complotters” slaan zich op de borst en roepen in koor: “we hebben het altijd wel gezegd”.

  Door het stoppen met de chemtrails stijgt de temperatuur in 5 jaren met 5 graden Celsius. En de zeespiegel stijgt 3 meter in dezelfde periode. Gelukkig zit de zon in een minimum anders zou het nog erger geweest zijn. 2 miljard mensen leggen het loodje. En de NWO dankt de gespindocterde complotters van harte…..

  Als je dan aan waarheidsvinding doet dan moet je ook eens denken in de trant van: als zij nou weten dat wij weten wat zij doen, wat wordt dan hun volgende stap?

  Ga eens een avondje pokeren. In plaats van schelden tot het instrument van de waarheidsvinding te maken. En mensen die een stapje verder denken dan hun neus lang is zonder bewijs, of zelfs maar een aanwijzing, voor rotte vis uit te maken. Zodat je in de kroeg kunt roemen over je hoge moraal en diepe spiritualiteit.

  Groet,

  Dzyan

 8. Helaas zijn chemtrails een feit, wetenschappelijk onderbouwd maar niet erkend.Er is een groot verschil tussen condens van v,liegtuigen en rasters die zich enkele 100en meters boven je koppie vormen… it’s the way of the business and as long as vilthyness isn’t proven it’s just a lie folks…. Wat te denken over die gifdumpen van onze olie barbaren en nucleaire piraten…. ijskappen en gletsjers smelten in korte tijd sneller dan ze in al die miljoenen jaren zijn opgebouwd en men durft nog steeds te ontkennen en te spreken over een situatie waaraan een groot gedeelte van de materialistische mens dagelijks aan meedraagt. We hebben alle kennis en technologie voor handen enkel een paar sleutelfiguren hoeven maar naar voren te stappen en we kunnen in eental jaar over zijn naar een voorzienende situatie waarin de planeet word ontlast en ieder mens meer mogelijkheden heeft dan ooit te voren, wat let ons….

  Mvdg

 9. Contrails is water en die breken licht als een een prisma, zie bv een regenboog effect, een chemtrail breekt geen licht omdat het geen water bevat waardoor het licht niet wordt gebroken maar weerkaatst.

  Precies het zelfde als je op een koude ochtend je brommertje/auto start dan komt er witte rook uit je uitlaat, deze vertoont lichtbreking, als de rook lichtblauw is bevat het te veel aan olie waardoor het licht gerefelcteerd wordt.

  Grappige is dat we dit al op de lagere school onder onze neus kregen als les stof, is dat nu zo moeilijk te begrijpen !?

 10. @jerry Wat iedere wetenschapper /pro/cons het over eens is is als volgt: er zit ongeveer 0,0383% CO2 in de lucht. Oftewel: 393 parts per million. (PPM) Daarvan is 3% man-made. Daarbij laat CO2 100% van de inkomende straling door, maar houdt 8% weerkaatste straling “vast”. (en dat ook nog eens alleen op de eerste tien meter, maar dat reken ik maar niet eens mee)

  DUS:

  man-made CO2: 383 PPM x 0,03 man-made x 0,08 broeikaseffect = 0,919 PPM. ofwel 0,000001%
  Dit is dus nog niet eens 1 deeltje per miljoen, ofwel de invloed van een mier op een olifant.

  met dank aan uitgeburgerd de II
  in zijn comment op de zeespiegel stijgt

 11. Wat mij betreft gaan we gewoon apatisch door met chemtrails maken, folks. Want we kunnen er toch niks aan doen dat we alles stuk willen maken? Dat is toch ons doel in het leven? Dat willen we toch juist zo graag en als we eenmaal iets willen dan doen we dan zonder krimp te geven? Kom op, snaveltjes toe en doorwerken maar weer.

 12. Nou ik heb heel hard geknokt om chemtrails de nodige aandacht te geven onder het volk, zodat zij zich wellicht zouden organiseren en een vuist richting de regering gaan maken. Maar…. men wil het gewoon niet, men durft het niet. Dus klablijkelijk vinden we het allemaal nog prima zo. Dus dan steek ik er de draak mee 😉

 13. @ Lunik

  Produceer zelf eens een chemtrailtje, oud brommertje, beetje extra slaolie en wat lachgas in de tank en dan goed een paar keer langs het juiste plaform heen en weer ronken.

  Succes verzekerd!

 14. Global dimming heb ik in jakarta(indonesie) zelf ervaren in juni/juli 2003.
  Ik verbleef 2 weken in een van de buitenwijken.Prachtige stad en cultuur maar op milieu gebied was t toen een zooitje.Smerige oude vervoersmiddelen,fabrieken en openbare kampvuurtjes in de stad zorgden voor de dichtste smog die ik ooit heb meegemaakt.
  Alleen vroeg in de ochtend rond zonsopgang was de lucht van zodanig kwaliteit dat je normaal kon ademen en kon ik als nederlander wel een stukje lopen zonder helemaal uitgeput te zijn.Meestal verdween de zon na 9 uur s ochtends achter een vieze smog en laaghangende bewolking om vervolgens nauwelijks meer te voorschijn te komen voor de rest van de dag.vanaf 9 uur zo’n beejte was een wandeling ook echt niet meer te doen.Als we dat wel deden dan moesten we steeds ergens zitten omdat we zo uitgeput werden van t lopen.We kwamen er echt zuuursto tekort denk ik en ik vond t gewoon eng.Het vreemde vond ik verder dat t in jakarta al om half 4 schemerig werd en het daar echt lang schemerig was voor de nacht in viel terwijl toen ik 2 weken daarna naar bali ging t veel later donker werd en t daar binnen 20 minuten pik donker is.In die rondreis die ik verder heb gemaakt over bali en java viel t me op dat zodra we buiten elke grote stad waren dat we weer gewoon ademen en dat de lucht echt blauw was en dat we konden zonnen,zwemmen en wandelen.In de steden werden we weer wit de zonnestraling had geen effect in de stad.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.