Advertentie

De seks-agenda van niet-welwillende krachten..


Mensen uit de oorspronkelijke bronwereld worden in deze realiteit niet welkom geheten door de krachten die volledige controle hebben over alles wat er hier op aarde plaatsvindt. Het betreft hier een complexe situatie van allerlei lagen, zoals politiek, industrieel en militair, wel en niet zichtbaar voor de mensheid, die zorgen voor georchestreerde cycli van chaos, pijn en verdriet. Zogenoemde buitenaardse rassen en bewustzijnsvelden zijn hieraan gelinkt evenals cyborg beschavingen. Een belangrijke reden van deze complexe situatie is dat de controlerende krachten niet willen dat oorspronkelijke mensen hier vanuit hun kracht gaan creëren, omdat dit dwars ingaat tegen hun doelstellingen.

Zij gaan namelijk voor orde en voorspelbaarheid, terwijl het bij de kracht van de oorspronkelijke mens gaat om creatie en onvoorspelbaarheid. Middels deze ingewikkelde situatie van lagen van controle proberen zij die orde en voorspelbaarheid te bereiken en te handhaven, iets wat hen kennelijk nog steeds goed lukt. Groepen die in deze lagen actief zijn, zijn de zogenoemde mind-controlgroepen. Op deze aarde en in andere realiteiten voeren zij hun werkzaamheden uit, namelijk het programmeren en traumatiseren van het gevoelsbewustzijn van de oorspronkelijke mens.

Dit zijn gebeurtenissen die gedurende je hele leven plaatsvinden zonder dat je het in de gaten hebt, omdat ze allemaal weer worden gewist uit ons geheugen. Marianne heeft sinds enige tijd inzicht in een aantal van deze gebeurtenissen, omdat zij verbinding heeft met een artificieel archief waarin deze gebeurtenissen wel zijn opgeslagen.

Op deze manier kan zij achterhalen wat er allemaal plaatsvindt, om zodoende dingen in zichzelf te verklaren die niet van haar oorspronkelijke zelf zijn en om zichzelf hiervan te ontdoen. Je zou kunnen zeggen dat er dwarsverbanden zichtbaar worden. In dit artikel gaat zij nader in op de manieren waarop wij in deze realiteit op ons gevoelsbewustzijn worden gesaboteerd door middel van inserties (trauma’s, programmeringen, overtuigingen) en hoe wij met waarneming en oefeningen inserties kunnen neutraliseren.

Marianne krijgt van ons een platform, om haar ervaringen, inzichten en kennis op dit gebied te delen met onze lezers/bezoekers. Op deze manier zijn al veel mensen attent gemaakt en alert geworden op deze diep-indringende infiltraties in het autonome menselijke gebied van de geesteskracht.

x

* * *

x

x

De seksualiteits-agenda van
x

niet-welwillende krachten..

x
2018 © Marianne |deze versie WantToKnow.nl/be

x

In deze realiteit zijn er vele lagen van controle ingericht door krachten die gericht zijn tegen het bewustzijn van de oorspronkelijke mens. Het betreft hier een complexe situatie van allerlei lagen, zoals politiek, industrieel, militair en wetenschappelijk, wel en niet zichtbaar voor de mensheid, die zorgen voor georchestreerde cycli van chaos, pijn en verdriet. Zogenoemde buitenaardse rassen en bewustzijnsvelden zijn hieraan gelinkt evenals cyborg beschavingen. Deze controle lagen zijn er omdat zij de oorspronkelijke mens, die ook hier op aarde leeft, willen beletten in hun kracht te gaan staan.

Wanneer namelijk de oorspronkelijke mens vanuit eigen kracht gaat creëren, wordt hij of zij onzichtbaar voor de heersende krachten omdat een eigen levensscript wordt geschreven, levend en voelend vanuit deze kracht, creatief en onvoorspelbaar, dienstbaar aan zichzelf, de mensheid, de dieren en de aarde. Dit verstoort de agenda van de controle lagen, die gaan voor orde en voorspelbaarheid, en derhalve het bewustzijn en daaruit voortvloeiend gedrag van de mens willen controleren en sturen met behulp van artificiële scripts .

Seksualiteit staat hoog op het lijstje met manipulatie-mogelijkheden
Een thema wat hoog op hun agenda staat is seksualiteit. Omdat seksuele gevoelens gebaseerd zijn op een kracht uit de oorspronkelijke wereld, waar de mens vandaan komt, is het hen er alles aan gelegen om deze kracht te ‘compromitteren’, te besmetten. Dat gebeurt door deze te koppelen aan trauma’s, gevoelens en overtuigingen die de oorspronkelijke mens hier op aarde niet ten gunste zijn, zoals lage eigenwaarde, onderdanigheid en slaafsheid.

Deze ‘processen’ vinden plaats in mind control programma’s tijdens zogenoemde ontvoeringen. Dit zijn ervaringen, in andere realiteiten dan onze fysiek-Aardse, die wij wel ervaren/hebben maar die weer uit onze geheugens worden gewist omdat de mind controllers niet willen dat wij ons herinneren wat daar gebeurt. We zouden dan namelijk dwarsverbanden kunnen gaan zien, tussen wat er plaatsvindt tijdens deze programma’s en ons leven hier op aarde.

De trauma’s en programmeringen die ontstaan en worden ingevoegd tijdens deze programma’s, blijven namelijk wel in onze neurologie achter en beïnvloeden onze levens hier op aarde. Dat is preciés de bedoeling van deze manipulaties. De gewiste gebeurtenissen worden ergens anders opgeslagen, namelijk in een artificieel archief. Sinds enige tijd heb ik toegang tot een deel van dit archief, zodat er inzicht was in ervaringen die zijn gewist, en in wat de impact hiervan is op mijn/het aardse leven.

Ook schrijf en praat ik hierover. In dit artikel zal ik nader ingaan op de programma’s waarin ik betrokken ben/was en waarbij seksualiteit centraal staat. Ook ga ik in op de mogelijkheden die er zijn, om met ons bronbewustzijn beweging en verandering aan te brengen in programmeringen en koppelingen.

Seksuele kracht, ingebracht door de Annunaki..
Seksualiteit van de mens is oorspronkelijk ontworpen door de scheppers van deze realiteit als een daad van voortplanting zoals het ook bij de dieren plaatsvindt. Door de Annunaki is een oorspronkelijke bronkracht ingekopieerd, ingevoegd in onze lichamen zodat aan de daad van de voortplanting een element van genot is toegevoegd, wat wij nu als seksuele gevoelens ervaren. De Annunaki, een ras dat tegen het bewustzijn van de oorspronkelijke mens is gekeerd, heeft dit dus gedaan, waardoor je dus zou kunnen zeggen dat hier een agenda achter zit, die niet ten gunste van de mens werkt, maar wel dienend is aan de controlerende krachten.

Er zijn mind control programma’s waarin seksualiteit dan ook centraal staat bij het programmeren van een rol, van een persoonlijkheid, in de mens die gedwongen wordt aan zo’n programma mee te doen. Het is de bedoeling dat  deze mens volgens deze rol en persoonlijkheid zijn of haar leven leeft hier op aarde, in deze realiteit, in plaats vanuit de eigen oorspronkelijke creatiekracht.

Seksualiteit is dan iets waar veel zo niet alles om draait. Zelf heb ik ervaringen in programma’s waarin er een rol in mij werd gecreëerd van dienstbare, onderdanige en slaafse vrouw in relatie tot een of meer narcistische mannen, waarbij ook sprake was van sado-masochisme.

Deze programma-methoden hebben mind-controllers op mij toegepast:

 • Heel vroeg, vanaf het eerste levensjaar, beginnen met wat wij noemen seksueel misbruik. Dit houdt in het verrichten van handelingen op plaatsen waar de seksuele energie wordt geactiveerd, zoals met vingers in de vagina en zoenen op de mond.
 • Het aaien en strelen van je lijf, waarbij er op je wordt ingepraat dat je dit heel prettig en fijn vindt en de mc-er mij dat ook laat bevestigen
 • Het prijzen van je uiterlijkheden gecombineerd met het verrichten van seksuele handelingen, waardoor je je gaat identificeren met je lijf en je moet gaan vergeten wie je eigenlijk van oorsprong bent. En waardoor je vervolgens moet gaan denken dat het om je uiterlijk draait en je jezelf ook gaat identificeren als een seksueel wezen volgens de rol die de mc-ers voor je in petto hebben
 • Het geleidelijk aan je inwijden in de wereld van het sado-masochisme. Dit doen de mc-ers door je langzaam te laten wennen aan vastbinden en het gebruik van allerlei SM-accessoires, zoals touw, boeien, klemmen, voorwerpen om je mond vol te stoppen en manieren om je mond, ogen en oren dicht te maken. Dit doen ze door dingen tegen je te zeggen die je leuk, lief en prettig vindt, met gebruik making van bovengenoemde accessoires en seksuele handelingen, meer en meer en steeds harder.
  Uiteindelijk leidt het tot verkrachtingen tijdens 1 of meer fases, waarbij er sprake is van vastgebonden worden tegen de muur aan, op een stoel of op een bed. Dit programma heeft als gevolg dat je, als onderworpene, alleen seksuele gevoelens en orgasmes kunt voelen middels heftige pijnen, verkrachtingen en alleen ook door volledig uitvoerend te zijn, slaafs bevelen op te volgen, een verlengstuk te zijn van de wil van de mc-er.
  Tevens werd hier de koppeling tot stand gebracht tussen het hebben van seksuele gevoelens en het niets mogen zien, horen, zeggen en doen. Ook werd het zo geprogrammeerd dat ik SM het enige leuke vind op aarde en ook dat ik steeds weer pijn nodig zou moeten hebben om mij goed te voelen. Eigenlijk was het de bedoeling dat ik eraan verslaafd zou zijn.
 • Een huiselijke training waarbij je onder bevel werkzaamheden, zoals het klaarmaken van een ontbijt, moest uitvoeren, gecombineerd met seksuele en SM-handelingen. Gevolg hiervan moest zijn dat ik alleen dingen kan doen op bevel, alleen maar uitvoerend bezig kan zijn, en dat dat dan wordt gecombineerd met het voelen van seksuele gevoelens
 • Creëren van hechte band met een mc-er die zich gedraagt als narcist met diverse lagen van gevoelens, zoals verliefdheid, liefde, slap voelen, verlamdheid, veiligheid en geborgenheid, lage eigenwaarde, onderdanigheid, slaafsheid. Het je laten denken dat niemand (ook bijvoorbeeld je ouders) van je houdt behalve hij, het gevoel geven dat hij de enige is met wie je een verbinding hebt. Al deze gevoelens worden ook gekoppeld aan seksuele gevoelens. Andersom is het dan ook alleen mogelijk seksuele gevoelens te hebben voor narcistische mannen
 • Door middel van een soort huwelijksceremonie, in een SM-scene, bekrachtigen en bestendigen van deze band en gevoelens, waardoor het hier op aarde heel moeilijk wordt om een soortgelijke band met een narcistische man te doorbreken. Het was namelijk de bedoeling dat het contract afgesloten in de ceremonie, de gevoelens hier op aarde in stand houdt.
 • Het opschrijven van ontkrachtende teksten, ook op sm-gebied, zoals ik ben onderdanig aan mijn meester, ik ben volledig ondergeschikt aan zijn wil. Op deze manier worden deze teksten ingeprent in je systeem.
 • Het op een scherm moeten kijken naar je eigen misbruik en naar dat van andere vrouwen. De beelden worden ingeladen en opgeslagen in je systeem. Je gaat het normaal vinden dat je zo wordt behandeld, dat andere vrouwen zo worden behandeld. En omdat ook de beelden in je zitten, wordt je hier op aarde nog meer ontvankelijk om op een dergelijke manier behandeld te worden. Ook voel je seksuele gevoelens bij het zien van deze beelden.
 • Ook wordt gebruikt gemaakt van make-up en (SM-) lingerie om ervoor te zorgen dat je je alleen maar verleidelijk voelt met gebruik maken van deze spullen, dat je je als een hoer voelt en alleen dan seksuele gevoelens voelt, je volledig weggevend aan de mc-er.
 • Je wordt gedwongen je over te geven. Dit wordt bereikt doordat de mc-er doorgaat waar hij mee bezig is, terwijl je dit niet wilt en je tekenen geeft van weerstand. Er wordt op je ingepraat dat je je niet moet verzetten en je moet overgeven, wat ervoor zorgt dat je gelaten wordt en alles maar laat gebeuren. Dit wordt gekoppeld aan het hebben van seksuele gevoelens.

Wat is de agenda achter deze programma’s en wat zijn de gevolgen hiervan

 • Het controleren en sturen van ons bewustzijn en daaruit voortvloeiend ons gedrag t.a.v. seksualiteit.
 • Hier komt uit voort dat wij een paradigma omtrent seksualiteit creëren met overtuigingen als: ik moet het doen, ik moet het leuk vinden, ik moet het op een bepaalde manier doen, ik ben volledig dienstbaar aan mijn partner. Dit paradigma is gebaseerd op onze programmeringen en bepaalt ons denken en gedrag, levend vanuit onze rol.
 • Wij identificeren ons met de in ons geprogrammeerde rol, persoonlijkheid. Wij worden afgeleid van ons ware zelf en creëren niet ons eigen script maar leven het voor ons bedachte artificiële script.
 • Het koppelen van gevoelens als lage eigenwaarde, onderdanigheid en slaafsheid aan seksuele gevoelens
 • Het koppelen van seksuele gevoelens en orgasmes aan verkrachting, misbruik
 • Het koppelen van seksuele gevoelens en orgasmes aan het niets mogen zien, horen, zeggen en doen behalve op onder controle van iemand anders en op bevel.
 • Omdat wij ontvangers en ook zenders zijn, wij onze gevoelens (wat onze creatiekracht is) direct uitzenden naar het kwantumveld, besmetten wij dit veld met onze besmette seksuele frequenties en resonanties
 • Artificiële systemen voedden zich met deze besmette kracht
 • Wezens op deze aarde en in andere realiteiten tijdens ontvoeringen voedden zich met deze besmette kracht
 • Wij identificeren ons met ons lichaam
 • Wanneer wij programmeringen en overtuigingen niet in ons waarnemen, houden wij in stand wat er in deze wereld gebeurt, ook op seksueel gebied.

De mind controllers bereiken dit door in hun programma’s datgene wat ze doen, heel vaak te doen, door op ons in te praten en ook door onze velden de beïnvloeden en injecteren via artificiële methodes. Het koppelen van programma’s wordt ook via de artificiële technologieën bereikt.

Thomas Burke ‘De nachtmerrie’ (1783)

Mogelijkheden, in hoofdlijnen, om met waarneming beweging en neutralisatie aan te brengen in programmeringen en koppelingen

 • Onderzoeken op welke manier, vanuit welke rol, het seksuele leven zich heeft afgespeeld dan wel zich nog steeds voltrekt in het nu
 • Welke programmeringen en overtuigingen liggen hieraan ten grondslag
 • Welke gevoelens die wij als negatief ervaren, zijn gekoppeld aan het hebben van seksuele gevoelens en orgasmes
 • Besluit nemen als bronwezen om te stoppen met het seksuele leven te leiden vanuit de geprogrammeerde rol
 • Vanuit de theta staat waarnemen van programmeringen, overtuigingen en gevoelens die je niet ten dienste staan, die je niet eigen zijn als bronwezen. Door deze waarneming breng je al verandering aan.
 • Het stoppen van programma’s waarbij seksuele gevoelens worden geactiveerd terwijl je dat niet wilt, bijvoorbeeld je leest over of kijkt op TV naar de verkrachting van een vrouw. Je gaat dan onmiddellijk naar je hart en geeft de opdracht dit stopt.

Zoals ik al eerder heb geschreven, heb ik het geprogrammeerde leven dat de mc-ers voor mij hadden bedacht, niet geleefd hier op aarde. Ondanks het feit dat ik mij geheel onbewust van dit alles was, leefde ik al voldoende vanuit mijn eigen bronkracht. Onze bronkracht is sterker dan de artificiële programmeringen en scripts en overrulet dit eigenlijk allemaal. In deze realiteit is dat mogelijk, ons eigen script te schrijven, levend vanuit onze kracht en ons te ontdoen van alle besmettingen!

* * *

Bronvermeldingen, in willekeurige volgorde:

 • Het archief met de gewiste ervaringen in mind control programma’s
 • Andere delen van mijn bewustzijn
 • Crowd Power 6, 27 november 2015, met Arjan Bos en Martijn van Staveren

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.