Advertentie

Eerste succes juridische aanpak nieuw 911-onderzoek..!!


Barbara Honegger is een vooraanstaand onderzoeker, auteur en spreker over de aanvallen op 11 september 2001 op de VS, met name de Pentagon-aanval. Ze werkte op hoge posities bij de Amerikaanse federale overheid van de V.S. Zo was ze ‘policy-analist’ van het Witte Huis en , met inbegrip van de positie van analist van het Witte Huis-beleid. Ze is auteur van het baanbrekende boek ‘October Surprise’, dat het diepe inzicht aanreikt van de Iraanse kant van het Iran-contra-schandaal. Inmiddels is haar verhaal bevestigd door eerder geclassificeerde en inmiddels vrijgegeven overheidsdocumenten.

Barbara Honegger

Barbara Honegger heeft een Bachelor of Arts (B.A.) degree van Stanford University; een Master of Science (M.S.) degree in Experimentele Psychologie van John F. Kennedy University. Daarnaast een Masters level certificate van in ‘National Security Decision-making’ van het Naval War College, allemaal in de VS.

Van 2000 tot 2011 was mevrouw Honegger ‘Senior Military Affairs Journalist’ aan de Naval Postgraduate School (NPS). Dit is de eerste wetenschappelijk-technologische universiteit, die zich richt op onderzoek naar nationale veiligheid. Deze NPS is een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Honegger was de enige uitgenodigde onderzoeker om te getuigen, op zowél de historische Toronto 9/11-hoorzittingen (bij de 10e verjaardag van 9/11) én de daaropvolgende Vancouver-hoorzittingen, die zes maanden later plaatsvonden. Ze was ook één van de 50 oprichters van PatriotsQuestion911.com, waarin de huidige en voormalige hoge overheidsdienaren, militairen en medewerkers van VS-inlichtingendiensten vragen om een nieuw 9/11-onderzoek.

Ook is ze één van de 20 charterleden van politieke leiders die oproepen voor 9/11 Waarheid.. Nu is ze initiatiefnemer van het ‘Lawyers Committee for 911-Inquiry’; een collectief van juristen, die naar de letter van de wet en de menselijke maat die de Amerikaanse grondwet biedt, een nieuw, eerlijk en openbaar onderzoek eisen naar de (werkelijke) feiten achter de aanslagen van 911. Dit collectief heeft zijn eerste grote succes binnen gehaald, waarover dit artikel gaat. We nemen de gelegenheid tevens te baat, om je te introduceren aan dit collectief van erudiete burgers.

 

x

x

Eerste succes juridische aanpak nieuw 911-onderzoek..!!

2018 ©WantToKnow.nl/be

x

Een goed bericht voor al diegenen die streven naar een nieuw en onafhankelijk onderzoek naar de misdaden, die op 11 september 2001 gepleegd zijn tégen het Amerikaanse volk. Nadat een groep advocaten, werkend onder de naam ‘Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry’, onder leiding van de fenomenale en uiterst erudiete Barbara Honegger, een rechtszaak besloten aan te spannen, tegen de Amerikaanse overheid, sprak op 26 november jl. U.S. Attorney Geoffrey Berman (Amerikaans procureur) uit, dat de V.S. de eerste stap zet naar het vervolgen van explosieve vernietiging van het World Trade Center op 9/11 kan zetten.

Naast een aantal advocaten, is in het team van Barbara Honegger ook ingenieur Richard Gage betrokken. Hij is de voorman van AE911Truth, dat zijn ‘Architecten & Ingenieurs vóór 9/11 Waarheidsvinding’. Tot ook hun grote vreugde, heeft nu dus een VS-staatsprocureur ingestemd om, geheel conform de federale wetten, het rapport ontvankelijk te verklaren, dat het Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry’ en 9/11-slachtoffersfamilieleden willen gebruiken om nog aan te klagen, 9/11-gerelateerde federale misdrijven, te vervolgen.

Dit ‘Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry’ is een non-profit organisatie binnen het openbaar belang. Zij meldden de ontvangst van een brief van de Amerikaanse procureur voor het Southern District of New York in antwoord op het verzoek van de Lawyers’ Committee’s Petition van 10 april 2018 en 30 juli 2018 Amended Petition waarin wordt geëist dat de Amerikaanse procureur aan een speciale Grand Jury, uitgebreide bewijzen voorlegt, van te vervolgen federale misdaden met betrekking tot de vernietiging van 3 World Trade Center gebouwen op 9/11/2001 (WTC1, WTC2 en WTC7).

Deze U.S. Attorney Geoffrey Berman verklaart in zijn brief van 7 november 2018 aan het Lawyers’ Committee:

“We hebben de ingezonden verzoeken van 10 april en 30 juli 2018 van het Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry ontvangen en beoordeeld. Wij hebben op grond daarvan besloten, te voldoen aan de bepalingen van grondwetsartikel 18 U.S.C. § 3332, aangezien deze betrekking hebben op uw inzendingen”
(Dit is de brief van de Amerikaanse procureur)

Deze brief van de Amerikaanse procureur is summier, zoals je ziet en beschrijft niet de stappen die zullen worden genomen om te voldoen, maar 18 U.S.C. § 3332 is echter overduidelijk over wat deze stappen dienen/moeten zijn. Deze wet stelt:

“Elke/eendergelijke [VS] procureur die informatie ontvangt over een dergelijke vermeende overtreding van een ander persoon, zal, indien gevraagd door deze andere persoon, een [Speciale] Grand Jury op de hoogte brengen van dergelijke vermeende overtreding, de identiteit van die andere persoon en de actie of aanbeveling van die procureur”.

Deze wet verklaart ook dat

“(a) Het is de plicht van elk van deze [speciale] Grand Jury’s, die binnen een gerechtelijk arrondissement werkzaam zijn, onderzoek te doen naar strafbare feiten tegen de misdaadwetten van de Verenigde Staten, die binnen dat district zouden zijn gepleegd”.

Deze brief van de Amerikaanse procureur werd ondertekend door Michael Ferrara en Ilan Graff, beiden leidinggevenden van de ‘Terrorisme en de International Narcotics Unit’. Op 24 november 2018 antwoordde het ‘Lawyers’ Committee’ in een brief, dat het de Amerikaanse procureur bedankte en tevens haar steun uitsprak voor een grondig onderzoek naar de misdaden, die in de verzoekschriften van het Lawyers’ Committee zijn en werden gerapporteerd.

Ed Asner, lid van het bestuur van Lawyers Committe for 911-Inquiry

Over het verzoekschrift..
Wellicht is dit überhaupt de eerste keer dat je kennismaakt met het’Lawyers Committee’.. Laten we eerst acteur Ed Asner aan het woord over dit comité. Deze Amerikaanse acteur en voorzitter van het ‘Screen Actors Guild’ is vooral bekend van zijn rol als ‘Lou Grant’ in de tv-serie ‘Taxi’, die in de jaren 1970/80 werd uitgezonden. Ed Asner is een van de ondertekenaars van het statement dat is vrijgegeven door 911truth.org in 2004.

Hierin wordt opgeroepen tot een nieuw onderzoek naar de achtergronden van de 911-aanvallen. Een open brief die ‘vredes- en rechtvaardigheidsleiders’  vraagt een nieuw onderzoek te eisen naar de ‘full 9-11 truth’ (o.a. via het ‘9-11 Visibility Project’). Ed Asner bevestigt dat hij nog immer achter zijn statement staat van 2009. Ed Asner wendt ook zijn vakkennis aan om zijn eisen kracht bij te zetten.

Zo was hij de commentaarstem onder de documentaire  The Oil Factor: Behind the War on Terror‘.  En in 2011 was hij gastheer in de documentaire van ‘Architects & Engineers for 9/11 Truth’, getiteld  ‘‘Solving the Mystery of Building 7’ waaruit overduidelijk de conclusie te trekken is, dat WTC-gebouw no. 7 vernietigd is door ‘controlled demolition’.

 

Het oorspronkelijke verzoekschrift van de Commissie Advocaten van 10 april, is een 52-pagina’s rapport, dat als bijlagen 57 openbare bewijsstukken bevatte, stukken die uitgebreid bewijs leveren, dat explosieven werden gebruikt om drie WTC-gebouwen te vernietigen. Dat bewijs bestond onder meer uit onafhankelijke wetenschappelijke laboratoriumanalyses van WTC-stofmonsters waaruit de aanwezigheid van hightech explosieven en/of brandgevaarlijke stoffen bleek; het zg. nano-thermiet waaraan o.a. de Deense professor Nils Harrit heeft gewerkt. Wil je nader kennis maken met de ingediende petitie van dit advocatencomité, klik dan HIER voor alle details op hun website.

Dit is het dus: Nano-super-thermate. Een high-tech combinatie van ijzeroxide en aluminium, verspreid gevonden in het puin van de WTC-torens. Deze chips zijn de bron van de gigantische energie die architecten en ingenieurs al tekort kwamen in het hele proces van de vernietiging van de torens en WTC7.

Talrijke rapporten ook uit de eerste hand van de zogenaamde ‘First Responders’ bij de explosies bij het WTC op 9/11; deskundige analyse van seismisch bewijs dat er explosies plaatsvonden bij de WTC-torens op 9/11 voorafgaand aan de ineenstorting van het vliegtuig en voorafgaand aan de ineenstorting van het gebouw; en deskundige analyse door architecten, ingenieurs en wetenschappers, die concluderen dat de snelle symmetrische bijna vrije-val-instorting van drie WTC-gebouwen op 9/11 de belangrijkste kenmerken zijn van een gecontroleerde instorting.

Het ‘Lawyers’ Committee’ concludeert in de verzoekschriften dat explosieven en brand-veroorzakende instrumenten, die vooraf in de WTC-torens waren geplaatst, tot ontploffing werden gebracht, waardoor het mogelijk was, dat de WTC Twin Towers op 9/11 volledig instortten en het tragische verlies aan mensenlevens toenam.

Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..! Wellicht stof om in dit kader eens over na te denken als je nog niet overtuigd was.. EN je verder in te lezen/te informeren, wanneer je nog steeds de ‘officiële’ versie van 9/11 aanhangt..?

Procureur Mick Harrison, directeur rechtszaken, verklaarde: “Het falen van onze regering om dit verontrustende bewijs zorgvuldig te onderzoeken, heeft ertoe bijgedragen dat erosie van het vertrouwen in onze overheidsinstellingen heeft plaatsgevonden. Het Lawyers’ Committee vond het de plicht als burgers, dit bewijs aan de Amerikaanse procureur voor te leggen, waarbij deze het voorlegt aan een Special Grand Jury”.

Advocaat David Meiswinkle, voorzitter van de raad van bestuur van het advocatencomité, verklaarde: “Wij hebben aangeboden om de Amerikaanse procureur bij te staan, in de presentatie van dit bewijs aan een Special Grand Jury. We hebben ook gevraagd dat AE911Truth, ons deskundige ondersteuning biedt. In de hoop dat onze organisaties worden uitgenodigd om een gezamenlijke presentatie van relevant bewijs te geven voor deze Special Grand Jury”.

Advocaat William Jacoby, lid van de raad van bestuur van het advocatencomité, verklaarde: “We roepen het publiek en de juridische gemeenschap op, om contact met ons op te nemen. En onze inspanningen te ondersteunen door bij te dragen aan dit Grand Jury Proces en om het naleven ervan, door het Amerikaanse Ministerie van Justitie, te controleren en te verzekeren”.

Het waren deze brandweermannen die hun verbazing uitspraken tegen elkaar, terug in de kazerne. ‘Het leek wel of dat er bommen af gingen, per etage.. Boem, boem, boem..!”

Uitvoerend Directeur en Acteur Ed Asner verklaarde: “Het besluit van de Amerikaanse procureur om te voldoen aan het Statuut van de Special Grand Jury, met betrekking tot onze verzoekschriften, is een belangrijke stap in de richting van meer transparantie en verantwoording over de tragische gebeurtenissen van 9/11.”

Wat jij kunt doen..??
Steun deze organisatie met een kleine donatie. Of anders in ieder geval met je steun, door je op te geven als supporter van dit oprechte initiatief..!Niks doen brengt je zéker niet dichterbij een andere wereld, waarin dit soort bedrog tot het verleden gaat behoren..Vertel het verhaal verder, door dit artikel door te sturen.

Bespreek de essentie van het verhaal, want alleen gezamelijke waarheidsvinding kan onze wereld veranderen en de manipulerende misdadigers die achter dit soort misdaden zitten, voor het gerecht brengen..! Kijk op de site (HIER) van deze advocaten die geen alternatieve waarheid van 911 geven of iets in die zin beweren rondom 911, maar alléén vragen om een oprecht, eerlijk en openbaar onderzoek naar de WERKELIJKE achtergronden van 911..

* * *

[bol_product_links block_id=”bol_5bfe774f9ddb0_selected-products” products=”1002004000081143,1001004004449375,1002004000087764,1001004002603088,1001004001647815,1001004006435892,1001004001645396,1001004001465318,1001004001644156,9200000091899712,9200000065574103″ name=”lawyers committe 911″ sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFB3AD” border_color=”3B3B3B” width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

2 gedachten over “Eerste succes juridische aanpak nieuw 911-onderzoek..!!

 1. Alleen al het FEIT dat een journaliste op TV berichtte dat gebouw 7 was ingestort terwijl iedereen dat gebouw nog heeft kunnen zien staan achter haar toen deze dame dat nieuws bracht duidt op voorkennis en zegt meer dan duizend woorden.Ook hier hoor je de MSM niet over maar mogelijk heeft niemand van hen die berichtgeving gezien natuurlijk.
  Wanneer er maar lang genoeg herhaald wordt gaan mensen zelfs leugens geloven en dat lijkt de werk methode van de MSM te zijn en vooral in het belang van overheden natuurlijk.
  https://bit.ly/2WsPF16
  Nog steeds is er niet bewezen dat Rusland MH 17 heeft neer gehaald wel dat de BUK van Russische makelij was maar dat zegt natuurlijk niet automatisch dat dan ook Russen hem hebben afgeschoten want mogelijk hadden ook andere landen deze wapens in hun bezit.
  Opvallend is dat de MSM het niet raar vind dat Oekraine in het onderzoeksteam zit terwijl de ramp boven Oekraine is gebeurd en daardoor is het niet uit te sluiten dat Oekraine een mogelijke dader is.(had de Oekraine zowieso het luchtruim daar niet moeten sluiten en hoe zit dat met de gevraagde koerswijziging waardoor ze precies over oorlogsgebied geleidt werden?).
  Is het niet voorbarig om nu naar het Europees hof voor de rechten van de mens te stappen terwijl er nog geen uitspraak is van een rechtbank? Waarom niet eerst 100% zekerheid dat de Russen het gedaan hebben? Vanwaar die haast?En waarom wordt er niet gereageerd op berichten die niet richting Rusland wijzen door de MSM of onderzoekers?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.