Advertentie

De strijd tegen de fluoridering van drinkwater..


 

De grootste medische zwendel van de 20e eeuw…

Het lijkt en leek een strijd van David tegen Goliath, waarbij onze gezondheid op het spel staat. En het goedje waar het hier over gaat, is genaamd ‘fluoride’… We kennen het allemaal van de ‘gezonde tandpasta’ of het goedbedoelde advies van de tandarts… Maar wist je dat fluoride een zeer giftig industrieel afvalproduct is? Een product dat in eerste instantie hooguit kon worden verkocht aan fabrieken die verdelgingsmiddelen voor ratten en kakkerlakken maakten?

Maar toen kwam kennelijk iemand op het idee om aan dit afvalproduct te verdienen. Zo begon het leugenachtige verhaal dat fluor ‘goed’ zou zijn voor het gebit en we dus het beste zelfs ons drinkwater konden fluorideren. De fluoridering van het drinkwater groeide uit tot de grootste medische zwendel van de 20e eeuw. Een kleine artsengroep onder leiding van Hans Moolenburgh ging destrijd aan. Zij wisten hoe fluoride de integriteit van het menselijk lichaam aantast, bij kortstondig gebruik al tot klachten leidt en uit -eindelijk kankerverwekkend is.

Dit is het huiveringwekkende verslag over de vuile streken die doorbedrijven en overheid werden geleverd om hun fluorideringen plannen door te drijven en van de intelligentie en moed waarmee een kleine art-sengroep hun strijd bleef voeren. De nieuwe watergeuzen is het bewijs dat enkele mensen het opkomend tij van Big Business en de overheid kunnen keren.

In Nederland is dat gelukkig allemaal gelukt, maar tot op de dag van vandaag wordt de strijd wereldwijd gevoerd en wordt de hulp van Hans Moolenburgh ingeroepen om deze aanval op de integriteit van ons lichaam te weerstaan.
Het boek bevat een voorwoord van Lord Monson, de president van de Vereniging voor Individuele Vrijheid en lid van het Engelse Hogerhuis, en een voorwoord van de hand van Fred Neelissen, bio-energetisch tandarts.

Wij plaatsen hier graag het voorwoord van deze tandarts, uit het indrukwekkende boek van het fenomeen dr. Hans Moolenburgh sr.:

‘De nieuwe Watergeuzen,

de geschiedenis van de strijd tegen de drinkfluoridering in Nederland’.

x

x

De strijd tegen de fluoridering van drinkwater..

2016 © Fred Neelissen / deze versie WantToKnow.nl/be

x

Ware het niet dat de ernst van het woord ‘fluoride’ bij mij al vele jaren in het hoofd omtolde, zou ik kunnen denken bij het lezen van mijn boek in een schelmenroman verzeild geraakt te zijn. Hans Moolenburgh met een artsengroep van getrouwe en betrokken mensen om zich heen heeft het gewaagd om dat bastion fluoride in de tandheelkunde aan te grijpen; fluoride, een giftig afvalproduct van de aluminiumindustrie dat nog steeds de hemel in geprezen wordt..!

Een tandheelkunde zonder fluoride is op dit moment niet denkbaar. Fluoride doordrenkt ons vakgebied. Mondwaters, tandpasta, tandenstokers, geïmpregneerd met fluoride, behandelingen met fluoride gelei, nog niet zo lang geleden bij kinderen klassikaal uitgevoerd, ja zelfs  het glasionomeercement, een vulmateriaal dat verder uitstekende eigenschappen heeft, draagt het fluoride in zich.  Ook is er een periode geweest waarin dagelijks fluoridetabletjes geslikt moesten worden. Echter de animo bij de ouders om dit vol te houden verminderde geleidelijk, de weerstand nam toe en de tabletjes werden op den duur nauwelijks verkocht.

Dit fluorideprobleem  aanpakken getuigt van moed, durf en uithoudingsvermogen. De bewijslast over de werking van fluoride is gevoerd met behulp van de statistiek. Omdat het tellen van gaatjes in de tanden en kiezen hier mee in verband gebracht moet worden zal men moeten definieren  wat wel en wat geen gaatje is. Hiermee is er een opening om het onderzoek naar een kant te sturen die de onderzoeker aan het hart gaat. Manipulatie ligt op de loer. Statistieken kunnen liegen.

Dit alles doet de schrijver haarfijn uit de doeken en haalt de fluoridetherapie onderuit. Daarnaast is het huidige standpunt van dien aard dat we als tandarts heel kleine gaatjes laten zitten omdat deze met een uitgewogen dieet weer mineraliseren en niet groter worden.

Belangrijker tijdens dit gevecht bleek dat met de waterfluoridering er een bedreiging geconstateerd werd voor de integriteit van het menselijk lichaam. Met dit argument in handen beschrijft Hans  Moolenburgh de strijd die hij met minister Vorrink destijds uiteindelijk via de Tweede kamer moest leveren. Na dit gewonnen te hebben was de fluoridering van de baan. Hoe deze strijd is geleverd vormt een verhaal waarbij we met het lezen ervan op het puntje van de stoel gingen zitten. Een gevolg was echter dat de fabrieken na deze uitspraak de hoeveelheid fluoride in de tandpasta verdubbelden, ook in de kindertandpasta. Daar zitten we nu nog mee opgescheept. Daarbij is het lastig om fluoridevrije tandpasta in de winkel te vinden. Alleen natuurwinkels zijn goed gesorteerd.

Dr. Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. De huisarts-in-ruste Maar niet heus..! Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht, zoals zijn strijd tegen het niet elke dag binnenkrijgen van fluoride via je drinkwater.

Het grote middendeel van het boek gaat over de strijd tussen voor- en tegenstanders. De auteur past hier de regels van het judo toe: de procedure hier heet overname. Je tegenstander heeft je in een houdgreep, je blokkeert die greep net op tijd en neemt de houdgreep over. Nu heb je je tegenstander stevig te pakken in plaats van omgekeerd. Dat is in de discussies een aantal keren gebeurd. Deze taktiek houdt wel in dat hier huiswerk voor gedaan moest worden. De groep rond Moolenburgh heeft dit goed begrepen.

Langzaamaan begon het karakter van de strijd zich te wijzigen. Het belang van de veronderstelde kracht van fluoride ten aanzien van therapie voor het gebit begon te verdwijnen, kwam minder in de soms zeer heftige discussies voor en politieke argumenten kwamen steeds vaker op het toneel. De aantasting van de integriteit van het menselijk lichaam begon belangrijker te worden , de mens werd niet langer aangezien als uniek, mensen werden niet meer behandeld op grond van hun mens zijn. Gemeentebesturen kwamen in beeld.

Langzaam rukte het fluorideprobleem op naar den Haag, naar het parlement. Een poging om Moolenburgh als lid van de Gezondheidsraad te benoemen mislukte omdat Moolenburgh op deze vraag antwoordde dat hij dit vererende aanbod graag op schrift zou willen hebben en daarna terug zou bellen. Hierna hoorde hij niets meer. Hij was van plan gewest om deze brief lachend voor de TV te brengen en te zeggen: dit is een les hoe ze tegenstanders proberen uit te schakelen.

Het is een gevecht geweest van David tegen Goliath, waarbij Goliath zich bediende van laffe en oneerlijke streken. Het mag wel eens gezegd worden dat het Parlement als deel van Goliath in de vorm van minister Vorrink zich uitermate bedenkelijk heeft gedragen. De kreet “er is geen bewijs gevonden “ viel nog al eens. Dat betekende voor David dat er niet naar gezocht was of “dat willen we niet weten” of “we keken de andere kant op. Heel exemplarisch ook voor de huidige tijd. Het is een wereldwijd verschijnsel. Met een kleine variant op het woord toothdecay wordt hier de fluoridering als truthdecay de grootste medische zwendel van de twintigste eeuw genoemd.

Een lid van de Eerste Kamer werd voor de plannen van David zo enthousiast dat hij alle medewerking er aan wilde geven. Het pleit voor het karakter van de groep dat dit geweigerd werd. Het zou voor de partij van dat lid zeer veel politieke winst kunnen geven waardoor veel andere vrienden verloren zouden gaan. Het grote medische belang van de toxische fluoridering verschoof langzaam richting politiek en het centrale thema werd het probleem van de vrijheid, de burgerlijke vrijheid. Het doel: de mens ontmenselijken. Het boek is zeer boeiend geschreven op weg naar een ontknoping. Die weten we al bij het begin van het lezen, maar de weg er naar toe laat zoveel verrassingen zien dat het woord schelmenroman toch weer af en toe de kop op steekt.

Het tweede deel van dit boek behandelt de periode die aanbrak na het gewonnen gevecht in de Tweede Kamer. Nederland bleek niet alleen pal te staan tegenover de gemene trucs in deze vuile oorlog zoals de schrijver de fluorideringsstrijd genoemd heeft. In een rondgang door de hele wereld laat Moolenburgh zien welke abjecte methodieken gebruikt werden om de fluoridering te doen slagen.

In 1987 is het boek “Fluoride, the Freedom Fight”van zijn hand in het engels verschenen. Nu, in de Nederlandse vertaling, staat beschreven hoe door malversaties gedwongen er uiteindelijk 5 versies van dat boek nodig waren om  de uitgave te bewerkstelligen. Ja, zelfs werden pogingen gedaan om na het verschijnen ervan de verspreiding tegen te gaan. Dit is uitgebreid beschreven. Ook de relatie tussen fluoride en kanker wordt aangetoond en men moet toch wel van goeden huize komen wil men hier aan voorbij gaan. Het boek staat vol verrassende wendingen waar men even aan moet wennen. Niettemin is de onderbouwing van dien aard dat men er niet om heen kan.

Gefluorideerde tanden en kiezen breken ongeveer twee jaar later door dan ongefluorideerde elementen. Dit fenomeen is in de gebruikte statistiek nooit meegenomen. Hier alleen al door is statistiek bij het onderzoek binnen de fluoridering waardeloos geworden en kan de bewijsvoering voor de fluoridering de prullebak in. Aan het eind van het boek somt Hans Moolenburgh een lijst op van 16 punten die aangeven hoe heel andere gedachten dan cariësremming de oorlog hebben bepaald. Deze lijst zou met goud omkaderd moeten worden.

Ik wens het boek een massale verspreiding toe en dit niet alleen binnen de wereld van de artsen en tandartsen. Ook voor de paramedische wereld samen met de mondhygiënistes en de leek is het verrassende lectuur die diep doordringt.

x

Klik op bookshop-banner voor link, direct naar dit boek:

* * *

 

9 gedachten over “De strijd tegen de fluoridering van drinkwater..

 1. Fluor als afvalprodukt van de aluminiumfabricage is zwaar giftig, zelfs zo giftig dat als een kleuter een tube fluorhoudende tandpasta op zou eten het dood gaat en een volwassene er doodziek van wordt…

 2. vind het altijd enorm interessant zulke artikels te lezen.ik ben tandarts en wat opvalt 1 dat een HUISarts (die NIETS maar dan ook NIETS van tandheelkunde afweten (ga maar eens naar je huisarts met een thk probleem 99,5% kans dat je antibiotica krijgt……)
  2 zulke mensen ALTIJD weten hoe het niet zou moeten maar geen oplossingen bieden (in dit geval voor een enorm probleem ,zeker in de jaren 60/70) waar de tandartsen voor stonden.
  Deze mensen geloven dat de tijd van de geiten wollen sokken (natuur(verziekt), voeding (verziekt),) er nog steeds is……..
  Ik begrijp ook dat het met de wereld HEEL anders zou moeten gaan maar ja…….begin je dan over fluoride in tandpasta te zeuren? Ik zie in de dagdaaglijkse praktijk HOE er gepoetst wordt en vooral hoe vaak……..Als ik in die vuile monden kijk beklaag ik de artsen op de spoedafdelingen…die moeten ook in die VUILE onderbroeken/kleding enz kijken …..

  1. Klopt! Laatst moest ik mijn nieuwe tandarts, de vorige was met pensioen, uitleggen wat het verschil is tussen natrium en kalcium fluoride en wat het doet met je lijf en dat het een afvalproduct van de aluminiumindustrie is. Waar een slinkse manier voor bedacht is om het ‘keurig’weg te moffelen in ongekende doseringen in tandpasta.
   Net zoiets als wat ze flikken met hooggiftig afval uit hoogovens wat ze tot Wolmanzout verwerken!
   Ik laat al m’n amalgaam uit m’n bek halen vanwege het kwik maar de tandarts snapt dat niet zo want “het is toch gebonden”?!
   Ook laat ik mij als het even kan zonder verdoving behandelen want de standaard prik zit ook vol rotzooi.
   Mevr. Desiree Rover heeft daar hele interessante dingen over gezegd!!!

 3. Zelfs in petflessen verpakt mineraalwater verdiend de aandacht omdat daar ook een F op de ingredientenlijst kan voorkomen.
  Bijv. Het huismerk van de COOP, Markant en bijv. Bar le Duc.
  Ik heb uitvoering navraag gedaan bij Bar la Duc en daar konden ze mij niet vertellen om welk soort Fluor het ging.
  Calcium fluor kan in natuurlijk mineraalwater voorkomen, in kleine hoeveelheden maar natrium fluor NOOIT!
  Gezien ze poppenkast spelen over de ware toedracht neem ik aan dat de verkeerde rotzooi erin zit!
  Het voordeel van de twijfel krijgen de bedrijven van mij niet.
  Ook heeft ING een tijd flessen uitgedeeld met mineraalwater met een F. Daar hebben we zelf een int.radioprogramma over gemaakt.
  Later heb die F niet meer gezien.
  Het blijft natuurlijk schorem.
  Die troep verkalkt je allertheids orgaan, je derde oog de hypofyse.
  Waardoor je mak alles met je laat doen en dat zie je gebeuren.

 4. Het is een bijzonder bizarre ervaring om ’s ochtends wakker te worden, op te staan, een glas water te willen nemen en er komt helemaal geen water uit de kraan. Als dan bij nader onderzoek op het internet blijkt, dat dit de gehele dag zo zal blijven, kun je tot interessante overwegingen komen. Tevens kun je je eigen aanpassingsvermogen en creativiteit gaan ontdekken. Gelukkig ben ik een halve prepper en heb een grote hoeveelheid flessen met ‘mineraalwater’ staan, dus kan wel even vooruit. Al met al heel leerzaam en geeft een beetje een besef van hoe mensen zich moeten voelen voor wie dit een voortdurend dagelijkse realiteit is.

  1. @ Arend

   hopelijk is het euvel inmiddels verholpen? Sterkte mocht het niet zo zijn!

   Heb dit zelf ook anderhalve dag meegemaakt en toen besefte ik pas hoe vaak ik de kraan opendraaide gelukkig een sloot bij de deur 🙂

  2. Ja Madeloes, Aan het eind van de middag stroomde het water weer uit de kraan. Er zijn zo’n 30.000 huishoudens in deze omgeving door gedupeerd geweest. Ik merkte het vanochtend pas, maar een ander deel van deze regio stond rond 22 uur gisteravond al droog.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.