Advertentie

Omdat mensen ertoe doen..


Onze hele economie staat tegenwoordig in het teken van groei, winst, groter en meer. Alles lijkt te draaien om geld; mensen tellen daarbij meestal niet. Dat lijkt een onontkoombare ontwikkeling; maar is dat wel zo..?

ODE-oprichter Jurriaan Kamp en auteur van het boek 'Omdat mensen ertoe doen'.

Jurriaan Kamp is oprichter van het succesvolle tijdschrift ‘ODE’. Én hij is de schrijver van het boek dat wij hier op WantToKnow graag onder je aandacht brengen.

Als voormalig chef van de economieredactie van NRC Handelsblad en oud-hoofdredacteur van ‘zijn’ opinietijdschrift ‘Ode’, ontwikkelde hij een andere kijk op onze economie. Het boek is eenvoudig, toegankelijk en vlot geschreven, waarvoor je écht geen diepgaande kennis van economie nodig hebt.

In dit boek betoogt Jurriaan dat de huidige wereldeconomie is gebaseerd op menselijke keuzes en besluiten. En dat betekent dat je dus ook andere besluiten kunt nemen om ervoor te zorgen dat mensen weer centraal komen te staan.

Hij stelt onder meer aan de orde:
– een nieuwe methode om het nationaal inkomen te berekenen,
– geen belasting op inkomen, maar op gebruikte grondstoffen,
– een wereldhandel op basis van wederkerigheid,
– rentevrije valuta.

Maar ook de beperkte aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders voor nalatigheid en milieuschade komt eveneens uitgebreid aan de orde.

Sommige van deze ideeën zijn al eerder naar voren gebracht door vooraanstaande wetenschappers, maar nog nooit als een samenhangend geheel van afspraken die de pijlers kunnen zijn van een nieuwe economie, een economie waarin mensen ertoe doen. Ook al lijkt aantasting van de bestaande machtsstructuren lijkt onbegonnen werk,   Jurriaan Kamp laat niet alleen zien dat het moet, maar ook dat het kán.

Hij beschrijft in dit boek een volledig nieuw denken over een nieuwe economie, waarin het niet gaat om zaken die in geld worden uitgedrukt, maar om de kwaliteit van het bestaan. Het dilemma tussen welvaart en welzijn in economische termen.

Hij stelt de ‘vooruitgang’ ter discussie en beschrijft de gevolgen van deze keuzes in wat hij noemt de grote economie, waarin men kiest via politiek en stembus, en in de kleine economie, waarin men zelf kan bepalen hoe men leeft, werkt en consumeert.

Jurriaan Kamp draagt in dit waardevolle boekje alternatieven aan en stelt daarbij voortdurend de menselijke maat en het menselijk geluk als vertrekpunt. Ben je geïnteresseerd in economie en ben jij ook iemand die welzijn op een hoger voetstuk zet, dan welvaart, dan is dit boekje een ‘must’!

.

Hoofdstukindeling

Aan ieder hoofdstuk gaat een aardig citaat vooraf en achterin het boek is een bronvermelding per hoofdstuk opgenomen.

Inleiding: Waarschuwing

1. Groei. welke groei?
2. Geld: middel of doel?
3. Schadelijke schulden
4. Vrijhandel: aanvallen
5. Besturen en belasten
6. Ondernemen of huishouden?
7. De makkelijkste weg
8. Je werk of je leven
9. De revanche van de geest
Epiloog: Omdat mensen ertoe doen