Advertentie

Tekens van het Universum..


De onderstaande boekbespreking en het citaat uit dat boek, reiken we je met alle plezier aan. Simpel, omdat onze wereld méér is dan op het eerste oog lijkt. Er zit een wereld achter deze wereld. Dát is de WERKELIJKE WERELD.. Ondanks alle pogingen van de  ‘krachten achter de schermen’ om ons af te leiden van deze ESSENTIE..! En ja, de verbinding, ONZE verbinding met deze wereld is onverbrekelijk..!! Daarom kun je er ook altijd bij en is alle informatie hoe dat te doen en dergelijke, ook essentiële info.

Dit boek scharen we onder die verbinding met de WERKELIJKE WERELD. En neeee!! Het is geen gefantaseerde droomwereld, maar wel fantastisch..!! Als je er eenmaal kennis mee hebt gemaakt, zul je ALTIJD de kracht ervan kunnen duiden. De vraag is dan vervolgens hoe het praktisch in elkaar steekt. Hoe kun je -anders gezegd- dagelijks het contact met die andere wereld leggen. En let wel, dátgene waar jij naar op zoek bent, is ook op zoek, reikt ook uit, naar jou..! Het boek van Denise Linn, lees haar inleiding hieronder, is zo’n gids..

Ben je gevoelig voor de links met de WERKELIJKE WERELD, en wil je deze links bekrachtigen, lees dan het onderstaande verhaal. Simpel omdat de wereld méér is, dan op het eerste oog lijkt..

(klik voor link naar onze bookshop voor meer info)

x

* * *

Toeval, voorgevoel en synchroniciteit…

Tekens van het Universum

2021 © Ankh Hermes | deze versie WantToKnow.nl/be

Het universum fluistert je voortdurend dingen in het oor. De wind voert boodschappen mee die voor jou bestemd zijn. In het ochtendgezang van vogels en in het zachte gemurmel van zich terugtrekkende getijde schuilt wijsheid. Zelfs in alledaagse gebeurtenissen communiceert de spirituele wereld met je. Op dit moment, terwijl je deze paragraaf leest, word je omringd door persoonlijke boodschappen vanuit de wereld om je heen. Of je het beseft of niet, je wordt voortdurend omringd door tekens. Natuurlijk krijg je talloze aanwijzingen in je nachtelijke dromen, maar de tekens die je overdag omringen zijn niet minder geldig.

Tekens zijn duidelijke aanwijzingen die je inzicht kunnen geven in jezelf en in de koers van je leven. Ze kunnen ook een weerspiegeling zijn van wat er in je onderbewuste gebeurt, voorbij je bewuste perceptie. In vroeger tijden begrepen mensen deze tekens en wisten ze hoe ze die moesten interpreteren. De toekomst van een stam of zelfs een heel land werd soms opgehangen aan de interpretatie van zulke tekens.

Zo’n prachtige gelegenheid om in onze grootsheid te gaan staan heeft zich in de lineaire geschiedenis nog nooit voorgedaan, en tekens kunnen ons daarin de weg wijzen. Het is nu tijd om te gaan luisteren naar wat het universum ons influistert.

Naarmate de technische ontwikkeling meer ging overheersen, raakten de mensen steeds verder verwijderd van hun verbinding met de aarde en van hun innerlijke wijsheid. Inmiddels is bijna niemand zich daar nog van bewust en luisteren de meeste mensen niet meer naar de verborgen boodschappen die hen omringen. Ze zien de tekens en aanwijzingen niet meer die hen op elk moment persoonlijke begeleiden.

Waarheid zit vaak in een klein hoekje..

Het is tijd dat wij het vermogen terugkrijgen om die tekens op te pikken. Onze wereld verandert in hoog tempo en nu we geconfronteerd worden met enorme omwentelingen, moeten we leren luisteren naar de boodschappen die de wind meevoert, naar de zachte stemmen die ons vanuit de wolken toespreken. In komende jaren zal dit vermogen belangrijker worden. We worden de 21e eeuw in geslingerd en er vindt in de wereld een enorme bewustzijnstoename plaats.

We gaan een tijdperk van aanwijzingen en voortekens binnen.
Zo’n prachtige gelegenheid om in onze grootsheid te gaan staan heeft zich in de lineaire geschiedenis nog nooit voorgedaan, en tekens kunnen ons daarin de weg wijzen. Het is nu tijd om te gaan luisteren naar wat het universum ons influistert. Al op jonge leeftijd ben ik mij gaan bezighouden met tekens en aanwijzingen; ik kan mij zelfs geen tijd herinneren, waarin ik niet naar tekens zocht. Ik heb altijd gevoeld dat dingen en mensen diep met elkaar verbonden zijn.

Als jong kind wist ik intuïtief al dat zich diep in mij een enorm groot en complex universeel systeem bevond dat alles van het leven omvat. Ik luisterde naar de tekens die ik om mij heen opmerkte, die afkomstig waren van deze diepe innerlijk bron. Ik geloof dat mijn Cherokee-bloed deels verantwoordelijk is voor deze kijk op het leven, want overal ter wereld volgen de oorspronkelijke bewoners van een gebied dergelijke aanwijzingen en gelooft men in voortekens.

Het kan ook zijn dat ik mijn belangstelling voor tekens te danken heb aan mijn opvoeding. Iemand binnen het gezin waarin ik opgroeide leed een periode aan paranoïde schizofrenie, wat het leven er niet gemakkelijk op maakte. Elke last draagt echter een geschenk in zich en voor mij was het feit dat ik met haar samenleefde van grote waarde. Haar hele wereld bestond namelijk uit tekens en aanwijzingen. Voor haar had alles wat er gebeurde een betekenis en hield elke gebeurtenis verband met andere gebeurtenissen. Haar perceptie van de werkelijkheid leek vaak volkomen willekeurig en irrationeel – het verschil tussen mystiek en waanzin is maar klein.

Met enige regelmaat kon ik achter de sluier van de normale wereld van illusie kijken en kennisnemen van haar wereld. Opmerkelijk was dat, wanneer ik de wereld met haar ogen bekeek, alles inderdaad betekenis kreeg; ik zag dat veel schijnbaar niet samenhangende factoren en verschijnselen tot een bepaalde gebeurtenis leidden, en dat een horizontale analyse het verband aantoonde tussen gebeurtenissen en de tekens die ze omgaven of zelfs voorafgingen.

Als tiener maakte ik een traumatische bijna-doodervaring mee, die voor mij het belang van tekens alleen maar groter maakte. Op het moment dat men aannam dat ik dood was, kwam ik terecht in een dimensie waarin ik een diepgaande eenheid met alle dingen ervoer. Die ervaring had zoveel betekenis voor me dat ik, toen ik eenmaal weer gezond was, meer te weten wilde komen over de verborgen dimensies van het leven. Mijn zoektocht bracht mij onder andere in contact met de tradities van de oorspronkelijke indianen van Noord-Amerika, waaronder die van mijn eigen stam, de Cherokee. (Ik ben officieel lid van de Cherokee Nation.)

Ik bezocht de Maori’s van Nieuw-Zeeland, de Aboriginals van Australië en de Zoeloes van Bophuthatswana, een voormalig thuisland in Zuid-Afrika. Ik heb les gekregen van een Hawaïaanse kahuna, die mij de oeroude Hawaïaanse methoden van heling leerde. Door Hawayo Takata ben ik opgeleid in reiki (een Japans systeem om energie door te geven) en ik organiseerde de eerste reikicursussen voor westerlingen. Ik heb shiatsu geleerd (een Japanse massagevorm die gebruikmaakt van drukpunten) en ik heb een paar jaar in een zenklooster doorgebracht. Al deze ervaringen hebben mijn respect voor voortekens en verborgen aanwijzingen alleen maar verdiept. Dit boek is gebaseerd op mijn ervaringen met de waarneming van tekens in de wereld om mij heen.

Veel van de voorbeelden in dit boek zijn afkomstig van deelnemers aan mijn seminars. Ik heb zo’n 25 jaar overal ter wereld lezingen gegeven en ik heb de eer gehad heel veel opmerkelijke persoonlijke verhalen te horen. Ik heb geprobeerd die verhalen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven, al heb ik sommige ervan ingekort en zijn er hoogstwaarschijnlijk een paar die door de jaren heen in mijn herinnering een beetje een eigen leven zijn gaan leiden.

Omdat ik niet alle namen ken van degenen die hun verhalen met mij hebben gedeeld, heb ik in sommige gevallen pseudoniemen gebruikt en heb ik ten behoeve van de voortgang van de tekst terugkerende voornamen gebruikt. Enkele verhalen zijn ter bescherming van de privacy van de persoon in kwestie aangepast.
Wij bezitten allemaal het vermogen om tekens te verstaan. Dit boek is bedoeld om het aangeboren vermogen te activeren om te luisteren naar de fluisteringen van het universum, zodat de keuzes die je maakt en de beslissingen die je neemt jou en je gezin in de komende jaren ten goede komen.

 

HOE TEKENS WERKEN

Eigenlijk kan ik in woorden niet echt uitleggen hoe tekens werken, maar ik kan je wel een basisidee geven en vertellen met wat voor symboliek we hier te maken hebben. Tekens zijn abstracties van de menselijke toestand en slaan een brug tussen de spirituele wereld en de wereld van vormen. Tekens laten zien welke verbanden er bestaan tussen voorwerpen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Tekens weerspiegelen ook onze gevoelens en onthullen waar we bang voor zijn.

Mensen bestuderen tekens al eeuwenlang, vandaar dat ze het best begrepen kunnen worden door te kijken naar hun religieuze, culturele of historische achtergrond, naar de basis van waaruit ze zich hebben ontwikkeld en naar de manier waarop ze in het dagelijks leven functioneren. Tekens hebben in feite twee functies:

  • ze geven ons belangrijke informatie over onze huidige omstandigheden (en zelfs over onze toekomst), en
  • ze weerspiegelen waar we op dit moment in ons leven staan.

Tekens die boodschappen overbrengen
Deze tekens kunnen je bereiken met de walm van een kaars, met het zachte ruisen van de wind, in een droom of via de duizenden wervelingen van bewustzijn om je heen. Ze kunnen boodschappen bevatten die rechtstreeks uit de spirituele wereld afkomstig is. Ze kunnen je leiding geven voor je spirituele ontwikkeling, maar ze kunnen je ook waarschuwen voor een toekomstige gebeurtenis. Ook kunnen ze je meer inzicht geven in je relaties met anderen en in de situatie waarin je verkeert.

Rick vertrok ’s morgens naar zijn werk. Toen hij de deur uit wilde stappen, bleek die te klemmen en hij moest er met zijn volle gewicht tegenaan duwen om hem open te krijgen. Toen hij vervolgens de garagedeur wilde opendoen, bleek de afstandsbediening ervan niet te werken en hij moest de deur zelf openen. Toen hij in zijn auto wilde stappen, bleek er iets met het slot niet in orde en het duurde geruime tijd voordat hij het portier kon openen. Het drong tot hem door dat het universum hem iets probeerde te vertellen en hij bleef een paar minuten stil in zijn auto zitten. Toen hij zich in stilte afstemde op zijn intuïtie, voelde hij dat de tekens hem zeiden dat hij niet de weg op moest.
Hij stapte weer uit en ging terug naar zijn huis. Hij liep het hele huis door, maar kon niets verdachts ontdekken. Pas toen hij de douche controleerde, rook hij iets branderigs. Het bleek dat een rol toiletpapier te dicht bij een elektrisch kacheltje lag en was gaan smeulen. Als hij er niet op tijd bij was geweest, was er vast en zeker brand ontstaan. Rick besefte dat de moeilijkheden die hij had ondervonden toen hij de deur uit ging tekens waren die hem wezen op het gevaar.

Thomas stond op het punt om samen met iemand een boot te kopen. De nacht voordat hij het koopcontract zou tekenen droomde hij over de persoon met wie hij de overeenkomst aanging. In de droom zag de man er vriendelijk uit, maar toen hij beter keek, zag hij dat het innemende voorkomen in werkelijkheid een masker was. In de droom zette deze persoon zijn masker af en toen zag Thomas dat het ware gezicht van de man misleidend en onbetrouwbaar was. Thomas herkende zijn droom als een aanwijzing dat dingen niet waren wat ze leken en zette de gezamenlijke aankoop niet door. In de jaren die volgden bleek zijn droom profetisch te zijn geweest en Thomas begreep dat hij een wijze beslissing had genomen.

Is dit de -relatief- simpele verklaring van synchroniciteit..? De levensenergie of CHI, die OVERAL doorheen stroomt en ALLES verbindt. Dingen mogelijk maakt daardóór, die we niet als ‘normaal’ krijgen te leren als kinderen en daarmee ook niet toepassen in het dagelijkse leven als volwassen mens..

Deze twee verhalen zijn voorbeelden van de manier waarop tekens zich op elk moment kenbaar kunnen maken. Het gaat niet altijd om grootse of fantastische dingen en evenmin altijd om waarschuwingen voor gevaarlijke of desastreuze gebeurtenissen in de toekomst. Soms, in de meeste gevallen eigenlijk, zijn het kleine, vriendelijke boodschappen die je iets vertellen in de trant van: ‘Wees wat aardiger voor jezelf vandaag,’ of ‘Vergeet niet om de gasrekening te betalen,’ of ‘Je bent geweldig!’ Als je leert luisteren naar deze hints, zal je leven er evenwichtiger en harmonieuzer op worden.

Tekens die je innerlijke gesteldheid weerspiegelen
Tekens kunnen ook een andere functie in je leven hebben. Ze kunnen weerspiegelen hoe het innerlijk met je is gesteld. Personen die bijvoorbeeld denken dat de wereld vol eenzame mensen is of die overal eenzame mensen tegenkomen, zijn in de meeste gevallen zelf eenzaam, ook al zijn ze zich daarvan niet bewust. De eenzame mensen die ze in de buitenwereld zien zijn weerspiegelingen van hun eigen eenzaamheid, tekens die hen daarop attenderen. Dat waarvan je je bewust bent is maar een klein deel van wat er feitelijk in je onderbewuste gebeurt. De tekens die je krijgt geven je voortdurend aanwijzingen over je eigen diepere werkelijkheid.

Sarah gebruikte haar lunch op een bankje in het park. Een oude hond schuifelde in haar richting en keek haar met zijn donkere, treurige ogen aan. Sarah’s hart ging uit naar het dier en ze gaf hem de helft van haar sandwich. Soort zoekt soort en Sarah voelde medeleven met het verdriet van de hond. Ze zei: ‘Ach, arm en verwaarloosd dier. Niemand trekt zich iets van je aan, hè. Wat zie je er ongelukkig uit!’ Nadat Sarah was opgestaan, ging er een oude man op het bankje zitten en in de hoop nog iets te eten te krijgen schuifelde de hond ook naar hem toe.
De oude man zei: ‘Kom maar, ouwe jongen! Jou krijgen ze niet klein, hè. Jij laat ze gewoon een poepje ruiken! Niemand speelt over jou de baas. Braaf beest!’ Sarah en de oude man zouden beiden zweren dat ze een juist beeld van de hond hadden. In beide gevallen gaat het om een weerspiegeling; de hond liet aan Sarah zien dat zij zich verwaarloosd voelde en dat niemand
zich iets van haar aantrok. De oude man was zijn hele leven een rebel geweest en aan hem liet de hond zien dat hij zijn mannetje stond in de wereld.

Een heel triest voorbeeld van een weerspiegeling was een zwangere vrouw die mij vroeg naar de betekenis van iets wat zij maar niet begreep. Ze zag overal dode dieren – een vogel, een muis, een eekhoorn. Ze wilde weten wat daarvan de betekenis was. Ik vertelde haar dat, wanneer je de dood als teken tegenkomt, dit doorgaans wijst op een belangrijke vernieuwing en wedergeboorte. Het leven moet namelijk eerst beëindigd worden voordat het weer opnieuw kan beginnen, net zoals de winter voorafgaat aan het voorjaar.

Van sterrenlicht tot sterrenstof..! De creatie van de mens en zijn creatieve talenten. Voortkomend uit het DNA, dat veel minder materieel is, dan tot nu toe aangenomen..! De oerverbinding met de Bron. Aan ons om de karakteristieke tekenen te ontwaren en duiden..!

Ze begreep op dat moment wat ik haar duidelijk maakte. Later schreef ze mij om me te vertellen dat artsen hadden ontdekt dat haar vrucht niet levensvatbaar was, en al geruime tijd niet. De dode dieren die ze had gezien weerspiegelden het feit dat haar ongeboren kind niet meer leefde. Deze gebeurtenis betekende voor Sarah het begin van een nieuwe spirituele cyclus in haar leven. Dit soort tekens kan ook een weerspiegeling zijn van diepe emotionele processen. Als een oud karmisch patroon op het punt staat voelbaar te worden, zal het eerst in de vorm van tekens in je leven verschijnen; problemen uit je kindertijd die opgelost en geheeld willen worden kondigen zich op die manier aan.

Toen Samantha nog jong was, verliet haar vader het gezin en ze heeft hem nooit weergezien. De natuurlijke behoefte om te rouwen over het verlies van haar vader onderdrukte ze, zodat ze een steun en toeverlaat kon zijn voor haar moeder; ze leek de situatie vrij gemakkelijk aan te kunnen. Ze gaf zichzelf echter nooit de gelegenheid om alle emoties rondom dit verlies te verwerken. Als volwassene had ze vaak relatieproblemen, terwijl de herinneringen aan haar vader heel diep zaten weggestopt. Ze maakte in relaties vaak mee dat haar partner haar in de steek liet, waardoor echte liefde onbereikbaar leek. Kort na haar 35e verjaardag begon Samantha dingen te zien en te horen die haar aan het verleden herinnerden.

Twee keer zag ze op straat iemand lopen die het evenbeeld van haar vader was. Er leek opeens een overdaad aan krantenartikelen en documentaires te zijn over ouders die hun kinderen in de steek laten. Waar ze ook keek, overal gaf het universum haar tekens die herinneringen opriepen aan wat haar in haar jeugd was overkomen. Deze tekens wezen erop dat de pijn die ze zo diep had weggestopt bezig was naar boven te komen, met de bedoeling dat zij zich er eindelijk van zou ontdoen. Omdat de tekens die haar jeugdherinneringen activeerden maar bleven komen, ging Samantha in therapie. Uiteindelijk was ze in staat om zichzelf te helen en de angst om in de steek gelaten te worden te overwinnen. Binnen een jaar kon Samantha een duurzame liefdevolle relatie aangaan.

Deze tekens zijn zo waardevol, omdat ze het ons mogelijk maken ons bewust te worden van de diepere werkelijkheid van ons leven. Zelfbewustzijn leidt tot wijsheid en uiteindelijk tot vrede. Het is belangrijk om te beseffen dat we onbewuste emoties hebben, want als we ons daar niet mee bezighouden, houden we last van lichamelijke en emotionele problemen.

Tekens weerspiegelen onze overtuigingen
De zichtbare werkelijkheid om je heen bevat symbolen van jouw innerlijke wereld, die onzichtbaar voor je is. Alles om je heen, elke situatie waarin je terechtkomt, elke ervaring die je hebt, zit boordevol tekens die verwijzen naar jouw leven. Om dit beter te begrijpen, is het goed om kennis te nemen van de onderliggende dynamiek van de gebeurtenissen in je leven. Als je wilt begrijpen hoe belangrijk tekens zijn, moet je weten hoe overtuigingen werken, want de tekens in je leven komen voort uit je overtuigingen.

Een overtuiging is een gedachte of een perceptie die jij als feit beschouwt, als waarheid. Er gaat grote kracht uit van overtuigingen, want ze zijn bepalend voor onze gedachten, onze gevoelens en ons gedrag. In feite bepalen onze overtuigingen de essentie van ons leven. Ze creëren letterlijk onze levensomstandigheden, en onze persoonlijke tekens komen er rechtstreeks uit voort.

 

* * *

1 gedachte over “Tekens van het Universum..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.