Advertentie

Hoe Monsanto en het Amerikaanse leger samenwerken..


X

Monsanto

x

Om kritische en anti-GMO-websites,
-wetenschappers en -activisten te volgen!

x

x

Hoe Monsanto en het Amerikaanse leger samenwerken..

2013 © Marco Torres

2013 © vertaling WantToKnow.nl – Guido Jonkers

x©©

monsanto zaadzakDe schijn hoeft niet eens meer hoog gehouden te worden.. Maar de magie is verbroken en de wetenschappelijk-manipulerende instituten kunnen niet langer tegen de groeiende weerstand tegen GMO-zaden en –gewassen op. Hoe meer corrupte studies er verschijnen over de zegeningen van GMO, des te groter wordt de publieke weerstand er tegen..!
De grootste Duitse krant, de ‘Süddeutsche Zeitung’ publiceerde recentelijk een artikel, waaruit haarfijn blijkt, hoe Monsanto, de Amerikaanse militaire leiding én de Amerikaanse overheid gezamelijk bezig zijn om  anti-GMO-websites te volgen, evenals anti-GMO-campaigners en onafhankelijke wetenschappers die zich kritisch uitlaten over GMO. Kortom iederéén die zich kritisch tegen GMO en dus tegen Monsanto opstellen. ..!

Betekent dit dat de anti-GMO-websites, zoals WantToKnow, in gevaar zijn? Absoluut niet, maar het betekent wel dat de idiote strijd tegen GMO doorgaat, en dat de publieke opinie heel geraffineerd zal worden bewerkt met gefabriceerde statistieken en uitspraken van respectabele medische tijdschriften en – websites, dat GMO zo goed is voor de wereld..

Veel politici en overheidsambtenaren in de gezondheidszorg, zullen daardoor deze gefabriceerde informatie onwetend gebruiken om GMO te valideren.. Voor elk nieuw GMO-gewas of –zaad, zal een gefalsificeerde studie worden gepresenteerd, die de effectiviteit zou aantonen en het imago ervan dient op te krikken. Maar dat is nu precies de reden dat respectabele wetenschappelijke tijdschriften snel hun invloed aan het verliezen zijn. Want deze junk-wetenschap is er immers verantwoordelijk voor dat overheidsdiensten hun goedkeuring hebben gegeven aan talloze GMO-patenten en medicijnen en chemicaliën hebben afgestempeld als ‘veilig’.

Nu het grote publiek op de hoogte is van de gevaren van GMO, verliezen universiteiten en gerespecteerde wetenschappers hun kredietwaardigheid.. De wereld is het zat beet genomen te worden door het hart van de wetenschap dat dit proces heeft toegelaten. Geen van de studies die uit de frauduleuze studies voortkomen, zullen het publiek genoeg doen. Maar voor alle onafhankelijke studies die de gevaren van GMO aan de kaak stellen, geldt dat deze agressief aangevallen zullen blijven worden.

Aanvallen op anti-GMO kampen overal ter wereld.
Het artikel in de ‘Suddeutsche Zeitung’ staat niet op zichzelf. In het kader van de onthullingen van de NSA-klokkenluider, Edward Snowden, blijkt dat de VS niet alleen andere overheden bespioneert, autoriteiten over de hele wereld en privé-personen met hun geheime diensten, maar dat ze ook in staat is de wereldwijde belangen van VS-bedrijven, overal ter wereld, te ondersteunen.

GMO_tracking_activistsEen glimp in de wereld van Monsanto toont aan dat dit bedrijf, dat de pesticide ‘Agent Orange’ leverde aan het Amerikaanse leger in de Vietnam-oorlog van de jaren 1960, daardoor dicht op de regering in Washington zat. Mensen die in het veld van inlichtingendiensten werkzaam waren en private verzekeringsbedrijven. Wil je echt naar de donkere geschiedenis kijken van Monsanto, dan hoef je alleen maar naar deze website te kijken. Als je dan de moeite neemt om de geschiedenis van hun productontwikkeling te bekijken, wat zie je dan..? Kijk eens of jij een patroon kunt ontwaren.. (HIER)

Monsanto is een monsterlijk biotechnologie-bedrijf. Nummer 1 op de wereldmarkt voor genetisch gemanipuleerde  voedselzaden. Voor veel concurrenten, waarvan er veel in Europa te vinden zjin, is Monsanto een sinistere vijand. En regelmatig gebeuren er mysterieuze zaken die deze vijand alleen nog maar méér sinister maken..

Vorige maand hebben de Europese milieu-organisaties, ‘Friends of the Earth’ en de ‘Duitse milieu- en natuurbeschermingsassociatie’ (BUND) een studie gepresenteerd over de Monsanto-pesticide ‘Round-Up’, dat voor het grootste deel bestaat uit ‘glyphosate’. Een stof die in steeds grotere mate voorkomt in het menselijk lichaam. Monsanto richt zich op een omzet van dit goedje alleen al, van zo’n US 2 miljard..! En Monsanto haast zich erbij te zeggen dat ‘Roundup onkruidbestrijder’ een lange geschiedenis heeft van veilig gebruik, in meer dan 100 landen in de wereld’. Maar hoe grim is de werkelijkheid..!

Onderzoek spreekt Monsanto’s claims krachtig tegen..!
Monsanto beweert dat bedrijven die hun GMO-gewassen gebruiken, minder chemicaliën nodig hebben om onkruid te bestrijden en een grotere oogst halen. Dat is ongeveer vergelijkbaar met oprechtheid in de politiek..! Een studie die gepubliceerd werd door Washington State University, onder leiding van wetenschappelijk leider, professor Charles Benbrook, toont keihard aan dat het gebruik van onkruidbestrijders, juist is TOEGENOMEN bij de verbouwing van de GMO-gewassen katoen, sojabonen en maïs van Monsanto..

obama monsanto lobbyDeze bevindingen zijn gebaseerd op uitputtende analyse van publiekelijk beschikbare data via het Amerikaanse ministerie van Landbouw, afdeling ‘National Agriculture Statistics Service’. Benbrook’s analyse is de eerste peer-review studie, die de impact aangeeft van onkruidbestrijdingsmiddel-bestendige GMO-gewassen. En de studie bevestigt eerder beschikbare data dat er een TOENAME van het gebruik van pesticiden heeft plaatsgevonden, in vergelijking tot conventionele oogsten. En dat niet alleen, ook de belofte van een hogere oogst is volledig ongefundeerd..!

De cijfers zijn werkelijk onthutsend voor Monsanto. De oogsten nemen niet toe door het gebruik van GMO-producten (gewassen en zaden). Een rapport dat een analyse laat zien van cijfers over de oogsten van GMO-zaden, sojabonen en maïs, de twee grootste GMO-landbouwproducten in de VS, toont keihard aan dat in de 20 jaar van GMO-gebuik en 13 van commercieel pushen van deze GMO-gewassen, er GEEN significante toename te bespeuren valt in de oogstopbrengsten.

Het is zelfs zo, aldus biotech-specialist Dr. Gurian-Sherman, die voorheen bij de Amerikaanse overheid werkzaam was, dat wanneer het aankomt op de oogstopbrengsten, de traditionele methode van landbouw voor deze gewassen, de GMO-gewassen met grote afstand achter zich laat. Tot zover de regelrechte leugens en manipulaties van Monsanto.

Virus maakt computers van activisten onklaar!
Twee dagen voordat ‘BUND’ haar studie wilde publiceren, in maar liefst 18 landen, bleek dat een virus de computer van de organisator Adrian Bepp, had getroffen. Er was een mogelijkheid dat de aangekondigde persconferentie in Brussel, Wenen en Berlijn zouden moeten worden afgezegd..

“We waren redelijk in paniek”, zo herinnerd Heike Moldenhauer van ‘BUND’ het zich. Hun club stond onder extreme druk. Volgens hen was de virusverspreider op hun computer op weg om grote verwarring te zaaien in hun organisatie, want niets is zo erg voor het presenteren van een opzienbarende studie, dan het afzeggen van een persconferentie over het onderzoek. Het bewijs dat Monsanto te doen had met dit virus, is er niet, en het bedrijf is er als de kippen bij om dit te benadrukken.. In een verklaring laat Monsanto weten dat het ‘verantwoordelijk’ handelt, en dat ‘het tegenwoordig heel eenvoudig is om allerlei beschuldigingen aan haar adres te richten. Steeds weer worden er dubieuze en populaire beschuldigingen aan ons adres gericht, die ons werk geen recht doen, noch onze producten. Deze beschuldigingen zijn op geen enkele wijze wetenschappelijk onderbouwt.’

loesje monsantoMaar mensen uit de anti-GMO-beweging zien dit volledig anders. Dit komt vooral door het wereldwijde netwerk dat Monsanto heeft opgebouwd. Er zijn banden met de Amerikaanse geheime dienst, het Amerikaanse leger, met krachtig optredende, particuliere beveiligingsbedrijven en natuurlijk, met de Amerikaanse overheid. Een opvallend aantal Monsanto-critici rapporteren over regelmatige aanvallen door professionele hackers. Het is bekend dat de geheime diensten en het leger dol zijn op het inzetten van hackers en programmeurs.. Deze computertechneuten specialiseren zich in het maken en verspreiden van Trojaanse paarden en andere computervirussen, die zich in computer-netwerken kunnen indringen.

Het is klokkenluider Edward Snowden, die al melding maakte van de relatie tussen de inlichtingendiensten en de economische relaties van de VS. Maar deze sinistere band blijkt te worden overschaduwd door andere monsterlijkheden. Het was het voormalige hoofd PR van Monsanto, Jay Byrne, die in 2001 al liet weten, dat Monsanto wist hoe het een cyberwar moest voeren..! “Stel je voor dat het internet een wapen is, dat hier op tafel ligt. Je gebruikt dat wapen zélf of je tegenstander doet dat; hoe dan ook, iemand wordt er vermoord”..
Het gebeurt regelmatig dat bedrijven zich bedienen van dubieuze manier om strijd te leveren om datgene te pakken te krijgen, waarvan zij menen dat het hun recht is. Maar vriend of vijand, hij of ik, dat is waar vechten over gaat, je hebt daarbij bondgenoten nodig. Bij voorkeur professionals, zoals mensen van de geheime dienst bijvoorbeeld.

Monsanto heeft nauwe banden met centrale overheden ter wereld.
De contacten van Monsanto zijn bekend bij de beruchte voormalige geheime dienstagent Joseph Cofer Black. Hij is het die de overheid hielp om de ‘wetten van de jungle’ te formuleren, in het gevecht tegen terroristen en andere vijanden. Hij was gespecialiseerd in het vuile werk, een totale ‘hardliner’.. Hij werkte bijna 30 jaar voor de CIA en was o.a. hoofd van de anti-terrorisme-afdeling. Later werd hij vicepresident van de particuliere beveiligingsdienst ‘Blackwater’. Deze club zorgde dat enkele tienduizenden van hun medewerkers naar Irak en Afghanistan werden gezonden onder commando van de VS en militaire orders..

genfoodNader onderzoek leert hoe nauw het management van Monsanto en de centrale regering in Washington met elkaar verbonden zijn. Evenals met diplomatieke vertegenwoordigers van de VS in de hele wereld. Dit liet Wikileaks al eerder zien in haar publicaties van Amerikaanse diplomatieke post. (HIER en HIER) Monsanto beschikt dus, zo kun je het ook zeggen, over bijzonder machtige assistenten..!
Daarbij is de draaideur tussen Monsanto en de Amerikaanse overheid al lang in beeld.

Voormalige Monsanto-medewerkers die dus hoge functies in de regerende macht innemen in de VS, in de overheid en op ministeries, op universiteiten en in industriële bedrijven waar Monsanto banden mee heeft.Volgens de American Anti-Lobby-Organisation ‘Open Secrets.org’ zouden maar liefst 16 Monsanto-medewerkers terug te vinden zijn op machtige ,posities in de regering van de VS. En zelfs in ambtelijke, regelgevende organisaties, zoals de FDA, de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit, worden oud-medewerkers van Monsanto gesignaleerd.. (Klik op de onderstaande illustratie voor een vergroting ervan; de draaideur tussen overheid en Monsanto vol in beeld.)

Monsanto US Overheid

Voor het bedrijf zelf, gaat het officieel allemaal over het bestrijken en veroveren van nieuwe markten en het helpen voeden van de snel groeiende wereldbevolking. Daarbij spelen hun patenten en het genetisch verbouwen van planten een grote rol. Wist je dat al meer dan 90% (!!) van de maïs en soja in de VS genetisch gemodificeerd is..? En in veel delen van de wereld groeit dit GMO-percentage in de totale oogsten continue. Monsanto leidde het gevecht om toelating van GMO-producten in de EG, met haar beruchte GMO-maïs ‘MON810’. Dat gebeurde (en gebeurt nog steeds) met een boel gelobby. Maar Monsanto lijkt met name in Europa het te gaan verliezen, tot grote opluchting van veel Europeanen. Monsanto kon haar biezen pakken in de Duitse en Franse markten. Een alliantie van politici, boeren en beambten wezen genetische gemanipuleerde zaden en planten ten heftigste af. Bovendien, en dat is feitelijk nog veel belangrijker, wezen steeds meer consumenten GMO-producten af; ze willen geen genetisch gemanipuleerd voedsel, dat nog verre van veilig bewezen is.

Bittere humor, maar de kern van de zaak: Hoe kun je 'eigenaar' zijn van 'voedselzaden'..? Het lijkt het enige doel van Monsanto, ondanks allerlei mooie, maar loze verhaaltjes. De onschadelijkheid van GMO is daarbij ook nog NOOIT bewezen!
Bittere humor, maar de kern van de zaak: Hoe kun je ‘eigenaar’ zijn van ‘voedselzaden’..? Het lijkt het enige doel van Monsanto, ondanks allerlei mooie, maar loze verhaaltjes. De onschadelijkheid van GMO is daarbij ook nog NOOIT bewezen!

Maar de wedstrijd is wel voorbij, de oorlog duurt nog in alle heftigheid voort. De VS-regering zet haar kaarten op de onderhandelingen die onlangs begonnen over vrije-handelsovereenkomst tussen de EU en de VS. De VS-regering hoopt dat deze onderhandelingen alsnog de deur openzetten voor genetisch gemanipuleerde zaden en -gewassen. Wist je overigens dat het lobby-en voor het bedrijf waar je werkt in de VS een burgerplicht is..? De 16 verschillende inlichtingendiensten in de VS beschouwen het daardoor o.a. ook als hun werk om de Amerikaanse economische interesses te ondersteunen, waaronder ‘natuurlijk’ de Monsanto-manipulatiezaden. Deze diensten bespioneren niet alleen buitenlandse overheden, autoriteiten en burgers, allemaal onder het thema ’terreurbestrijding’, maar zij ondersteunen ook nog eens de Amerikaanse economische interesses; ieder op hun ‘specifieke’ wijze..

Onafhankelijke wetenschappers zijn het doelwit..!

Het is inmiddels duidelijk dat ieders leven ongemakkelijk wordt gemaakt, die een Monsanto-criticus is. Onzichtbare handen kunnen weleens de oorzaak zijn van het beëindigen van de carrière van die persoon.En wie dit dan zijn? Het lijken vooral onafhankelijke wetenschappers die in het centrum van deze aanvallen staan, zoals de Australische Judy Carman.

Dr. Arpad Pusztai (klik voor artikel uit 2010 hier op de site)
Dr. Arpad Pusztai was één van de eersten die de alarmklok luidde over de gevaren van GMO-gewassen voor de mens (klik voor artikel uit 2010 hier op de site)

Zij is één van die onafhankelijke wetenschappers die zich heeft gespecialiseerd in het bestuderen van genetisch gemodificeerde planten en zaden. Maar haar publicaties worden door dezélfde professoren ter discussie gesteld, als ze dat doen met andere studies van Monsanto-kritische wetenschappers.

En die strijd eindigt niet in de arena van de wetenschappelijke discussie. Het blijkt dat ook Dr. Judy Carman de dupe is van hackers, die regelmatig websites aanvallen, waar haar studies op gepubliceerd zijn/worden. Daarnaast blijkt dat deze sites systematisch worden geobserveerd. Dat is althans de sterke indruk die Carman heeft en die ze niet stilzwijgend voor zich houdt..! Het blijkt dat evaluaties van IP-logfiles niet alleen aantonen dat Monsanto regelmatig bezoeker is van deze sites, maar dat er ook ándere pro-Monsanto-organisaties deze websites bezoeken, waaronder overheidsdiensten en het Amerikaanse leger..!

Hieronder zijn o.a. het ‘Navy Network Information Center’, de ‘Federal Aviation Administration‘ en het ‘US Army Intelligence Center‘, een instituut dat valt onder het Amerikaanse leger. Op dit instituut worden soldaten opgeleid om informatie te ‘verzamelen’.. Het is logisch dat Monsanto interesse heeft in deze studies, zelfs voor Judy Carman. “Maar ik begrijp niet waarom de VS-regeringsinstanties en zelfs het leger zoveel interesse tonen en mijn doen en laten observeren.“aldus Dr. Carman.

monsanto labeling
De indirecte bewijsvoering tégen Monsanto. Als je zo trots bent op je GMO-zaden en -producten, waarom mag er dan niet op voedsellabels melding gemaakt worden, dat dát voedsel via o.a. de ‘zegeningen’ van Monsanto is vervaardigd..?!

En dan heb je nu meteen ook antwoord op je vraag hoe het komt dat op blogs altijd metéén van die arrogante, wazige en vooral opstandige figuren zich melden, na een controversieel artikel. Deze artikelen worden gemonitord en bij het verschijnen wordt er van verschillende kanten op het artikel gereageerd, teneinde het onderwerp te emotionaliseren en legitieme reageerders in hun hemd te zetten. Analisten die dus desinformatie verspreiden, laten zich in met het becommentariëren op controversiële onderwerpen zoals GMO, op waarschijnlijk ook jouw favoriete websites..!

De organisatie ‘GM-watch’, waarvan bekend is dat ze kritisch zijn op genentechnologie, maakt ook regelmatig vreemde zaken mee. Redacteur Claire Robinson maakt melding van continue hacker-aanvallen op hun homepage, en dat al sinds 2007..! “Telkens als wij erin slagen om onze security op de site weer een beetje hoger op te vijzelen, blijkt dat de ’tegenstander’ hun vastberadenheid verhoogt en wat dan volgt zijn nieuwe, heftiger aanvallen..”, aldus Robinson. Ze kan er maar niet over uit, hoeveel ’toevallige gebeurtenissen’ er in dit kader ook plaatsvinden..

Toen de Franse wetenschapper Gilles Eric Seralini in 2012 een controversiële studie publiceerde over de gezondheidsrisico’s van genetische gemodificeerde maïs en glyphosate (RoundUp), werd de website van ‘GM-Watch’ gehackt en geblokkeerd. Datzelfde gebeurde op het moment dat de Europese voedselinspectie (EFSA) aan de site werd toegevoegd. In beide gevallen was er sprake van een ‘perfecte timing’.. De aanvallen vonden plaats preciés op het moment dat zij hn meningen wilden publiceren. En zo zijn we weer terug bij het begin, bij de publicatie-persconferentie van ‘BUND’.

Sources:
gmo-awareness.com

preventdisease.com
sustainablepulse.com
bestmeal.info

monsanto judge

 

24 gedachten over “Hoe Monsanto en het Amerikaanse leger samenwerken..

 1. aan de mensen van whant to know , waarom kunnen we uw artikkelen niet meer delen via fb , vind dit heel jammer want ik post al jaren artikkelen zoals dat van jullie maar plots kon ik geen artikkelen van jullie meer posten . vind dit toch zeer jammer

 2. Kan wel hoor, ik heb het gedeeld.Maar ik heb de site ge-liked , misschien is dat de reden ? Is toch juist belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dat kunnen lezen lijkt me.

 3. Monsanto was ook zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de bommen op Nagasaki en Hiroshima.

  Het “integreren” op div. blogs en web-sits is een bekende handelswijze. Ons “eigen” RIVM deed het ook volop tijdens en direct na de introductie van het HPV-vaccin.

  1. Het gebeurt ook hier, de boeren krijgen makkelijk meer krediet, kijk maar eens naar hun nieuwste apparatuur en notarishuizen als boerderij met mega stallen. Dit in tegenstelling tot bv de middenstand, die krijgen niets behalve aangedraaide duimschroeven in de vorm van door de banken verplicht aangestelde CEO’s waaraan het bedrijf in nood ook nog eens een buitenproportioneel salaris mag betalen.

   Landbouwers trappen er met open ogen in, verblind door het materialisme en gemak.
   Pas als het te laat is merken ze dat ze hun (familie)bedrijf hebben verpatst aan de banken. Met wat geluk mogen ze als slaaf op hun bedrijf blijven werken, het bedrijf en de bijbehorende gronden zullen van de bankenkartels zijn.

   Hoe stoppen we dit?

 4. Monsanto was ook zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de bommen op Nagasaki en Hiroshima.

  Het “integreren” op div. blogs en web-sits is een bekende handelswijze. Ons “eigen” RIVM deed het ook volop tijdens en direct na de introductie van het HPV-vaccin.Zij deden zich voor als moeders en jonge meisjes om vooral het vaccin te “promoten”.

 5. Dat is toch al heel lang bekend, samenwerking met (door belastingbetalers gesubsidieerde) Gov. instanties en een gewelddadig opgetuigd leger opent een hele reeks mogelijkheden, zelfs “the yellow brick road to wealthy” Vietnam Agent Orange? Roundup?

  The World According to Monsanto GMO Docu [NL ondertiteling]
  Waar de ziektes zoals KANKER? (opzettelijk!?) vandaan komen?

  http://www.youtube.com/watch?v=fONUvkPPMGY

  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m4&s=M111&ss=P716

  Allemaal begonnen met een uniek samenwerkings verband van opkomende multinationals die mensenlevens waardeloos vinden en $$$$ zagen, in 1937

  http://norml.org/about/item/marijuana-law-reform-timeline?category_id=778

  NORML’s and Marijuana Law Reform Timeline in America

  April 29, 1911
  Commonwealth of Massachusetts becomes first state to ban cannabis in the United States of America

  August 2, 1937
  President Franklin Roosevelt signed federal legislation that banned cannabis use, production and sales; including for industrial hemp. Company’s Hearst ((news)paper) and Dupont (chemicals) have spend some money 🙁

  1941
  President Franklin Roosevelt signs an executive order that allow for emergency hemp production for industrial uses during War World II for canvas, cordage, rope, oil and fodder. Numerous Midwest states were subsidized to produce industrial hemp in support of the war effort.

  1943
  Medical products derived from cannabis were removed from the US Formulary and physicians could no longer prescribe it.

  http://www.bangersisters.nl zoek op “Hennep” en lees de resultaten 🙂

  http://www.bangersisters.nl/verhalen/columns/653-de-demonisering-van-hennep. De waarschijnlijk meest geslaagde demonisering ooit, die van de hennepplant

  http://www.bangersisters.nl/verhalen/columns/1157-onthutsend-dit-werd-pas-na-het-cannabisverbod-wetenschappelijk-aangetoond

  Uit de oude doos: Hennep en de ‘Pavlov-reactie’
  http://www.bangersisters.nl/verhalen/columns/871-uit-de-oude-doos-hennep-en-de-pavlov-reactie

  http://www.bangersisters.nl/verhalen/columns/810-uit-de-oude-doos-pavlov-reactie
  Het woord hennep of cannabis, roept bij veel mensen direct negatieve gedachten op.

  Geef hennepteelt haar onschuld weer terug
  http://www.bangersisters.nl/verhalen/columns/1066-geef-de-hennepteelt-haar-onschuld-weer-terug

  Cannabis in de strijd tegen wratten
  http://www.bangersisters.nl/verhalen/columns/740-cannabis-in-de-strijd-tegen-wratten

 6. Sorry, even off topic :

  Hitlertje was dus ‘gewoon’ een Illuminati-agent.

  Dat heb ik eigenlijk altijd al vermoed ;
  1. waarom anders bezette hij Zwitserland (waar 50% van het europese goud lag opgeslagen) niet ? Zwitserland bleef gedurende WO2 een nietig en onbezet ‘eilandje’ in een enorm nazi-rijk.
  ‘Moeilijk te veroveren land ; veel bergen en goed georganiseerd leger’ zult u zeggen. Welnee, gewoon 20duizend elitesoldaten aan parachuutje ’s nachts boven Basel dumpen en de zaak was bekeken ;
  2. waarom anders mocht hij rustig in zijn duitse cel aan ‘Mein Kampf’ werken, en mocht hij dit werk na het uitzitten van z’n straf bovendien ook nog gewoon mee ‘naar buiten’ nemen ?

  Afijn, hier wat interessante info, zojuist gevonden, bovengemiddelde kwaliteit.
  U bent dus gewaarschuwd heheh :

  http://okkulte-nazis.blogspot.nl/2013/07/hitler-played-willing-dupe-when-he.html

  Voor de liefhebbers van dit onderwerp, bijgevoegd wat ik al had verzameld aan interessante (jew sucker) Hitler-artikeltjes :

  JEWS & HITLER

  ■ Americans supported Hitler ( tientallen links onderaan artikel ! ) :
  http://www.aangirfan.blogspot.fr/2013/05/many-americans-supported-hitler.html

  ■ Zio-Nazi herdenkingsmunt :
  http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2005/01/zionazi-medal.html

  ■ Zündel defending Hitler & Germany against a Jew journalist ( doc van 2 uur ) :
  http://zioncrimefactory.com/2012/01/29/zundel-vs-zionist-the-lightbringer-destroys-the-lies/

  ■ 150.000 joden maakten deel uit van Hitlers leger tijdens WO2 :
  http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2007/04/150-000-jews-in-hitlers-army.html

  ■ “Nazis or Zionists” ; over de méér dan innige ‘samenwerking achter de schermen’ :
  ( “B’nai B’rith was the only Jewish organization allowed by Hitler to remain active and open during the Nazi regime after 1933” EN : “the Jewish Professor of History Dietrich Bronder showed, which Jews financed Adolf Hitler,and proved that most of the Nazi leaders were Jews or half-Jews, or were married to Jewish women” )
  http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2009/02/nazis-or-zionists.html

  ■ Duitse herstelbetalingen ‘gaskamer-leed’ :
  http://leftwing-christian.net/2012/08/29/swindlers-list-a-brief-look-at-the-holocaust-reparations-racket.aspx

  ■ Hitler bracht een renteloze- en staatswege uitgegeven Mark in omloop :
  http://wakeupfromyourslumber.com/node/6720

  ■ Anthony Sutton “The rise and fall of Hitler” :
  http://thisiszionism.blogspot.fr/2005/04/wall-street-and-rise-of-hitler.html

  ■ Hitler : Congressman Louis T. McFadden reveals 30 billion$ Fed-money went to Hitler from 1933 on ; read the text (!!!) appearing at 2:20 min of this mini doc :
  http://www.youtube.com/user/TruthNeverTold

  ■ Had Hitler Khazarenbloed ?
  http://henrymakow.com/2013/05/Hitler-had-Jewish-DNA.html

  ■ Duitstalig : Hitler en de ‘Thule Orde’ :
  http://okkulte-nazis.blogspot.nl/2010/02/rudolf-glandeck-von-sebottendorff.html

  ■ Hitler : “ Bormann ran Hitler for Illuminati ” :
  http://www.savethemales.ca/002026.html

  ■ Was Bormann a Rotthen agent ?
  http://www.henrymakow.com/martin_bormann_was_rothschild.html

  ■ Bormann & Nazi-rijkdommen-gn-gnnn :
  http://www.aangirfan.blogspot.fr/2013/05/nazi-wealth-today.html

  ■ Over Stalins bedrog naar Hitler / Operatie Barbarossa :
  http://theneworder.org/news/2013/02/the-day-hitler-saved-the-world/

  Lieve mensen, SAVE deze links nou gewoon even voor later !!

  Knowtoomuch ain’t no stupid guy …

  1. Paul, ik ben blij dat aspartaam van de markt verdwijnt…. ook in onze zuivelproducten, met name de “light” drinkyoghurts is de aspartaam zo langzamerhand verdwenen….. en dat gebeurt gelukkig onder druk van de consument…

   Zoals je weet produceren wij dagverse zuivelproducten onder huismerk (van Nederlandse retailers). Voor de volledigheid en de nuance wil ik wel graag opmerken dat het verdwijnen van aspartaam niet “ongemerkt” gebeurt. Op de achterkant van ieder pak, ,kun je zien wat de inhoud is, inclusief zoet- en smaakstoffen. Dus, de oplettende consument kan volgen wat de wijzigingen zijn en daar haar koopgedrag op afstemmen. Ik constateer dat er ook meer en meer recalem wodt gemaakt voor stevia als vervangende zoetstof…. Gelukkig wordt de consument steeds bewuster in wat ze eet!

  2. Dick, we willen gewoon ons normale voedsel weer terug hebben op de plank ipv Fabrieks vodsel met kunstmatige toevoegingen. Een Pak aarbeien vla/yochert is nog steeds kunstmatig vervaardigd van karmijn als kleurstof, het smaakje is nog steeds na gemaakt via een ander proces. En zolang men in Nederland de Consument op het verkeerde been ten en zorgt voor afbraak van de lichamelijk gezondheid moet jij toch wel beter weten als je weer 1 van die zogenaamede heerlijke produkten op de markt weet te zetten. En Aspartaam verdwijnt niet van de Markt beste Dick, het is duidelijk te zien dat je wederom weer niet goed het bovenstaande artikeltje hebt door genomen. Een andere naam valt weer niet op dat het over exact het zelfde produkt gaat en waar het de naam Stevia gata gebruiken dat is ook maar een truuk. Meeste is toch gezoet met bv rietsuiker en/of dextrose/fructose. Puur gewoon als of je neus bloed wordt het verpakt weer in een ander jasje, want er valt gewoon lekker veel geld mee te verdienen, toch ??!
   Mij belzer je niet meer beste Dick, Nederlandse Zuivel mot ik gewoon niet, behalve als het uit Oostenrijk komt dat vertrouw ik nog wel…

  3. ZOET VERGIF, EEN “MUST”OM TE LEZEN

   In oktober 2001 werd mijn zus erg ziek. Ze had maagkrampen en ze had het heel zwaar. Lopen was een enorme opgave. Ze had al haar krachten nodig om uit bed te komen, zoveel pijn had ze.
   In maart 2002 had ze al verschillende weefsel- en spierbiopsies ondergaan en had ze 24 verschillende medicaties voorgeschreven gekregen. De artsen konden niet vinden wat zij mankeerde en zij had zoveel pijn en was zo ziek dat ze wist dat ze ging sterven.
   Zij zette haar huis, bankrekeningen, levensverzekering etc. op naam van haar dochter en regelde alles voor de verzorging van haar jongere kinderen.
   Zij wilde nog één keer echt genieten en plande voor 22 maart een reisje naar Florida (voornamelijk in een rolstoel).
   Op 19 maart belde ik haar hoe de meest recente tests waren verlopen en zij zei dat men bij de tests niets had gevonden, maar dat men dacht dat ze MS had.
   Ik herinnerde me een e-mail die een vriend me gestuurd had en vroeg mijn zus of zij frisdrank Light dronk. Zij bevestigde dit en stond zelfs op het punt om een flesje open te maken. Ik raadde haar aan om te stoppen met het drinken van Light drankjes en e-mailde haar het artikel dat mijn vriend, advocaat van beroep, mij had toegestuurd.
   Mijn zus belde me binnen 32 uur na ons telefoongesprek en vertelde me dat ze gestopt was met het drinken van Light frisdrank en dat ze kon lopen. De spierkrampen verdwenen. Ze voelde zich nog wel geen 100%, maar wel stukken beter. Ze zou met dit artikel naar haar dokter gaan en me later bellen.
   Wel, ze belde me en vertelde dat haar arts verbaasd was. Hij zou al zijn MS- patienten bellen en navragen of zij kunstmatige zoetstof van wat voor soort dan ook gebruikten. Kortom, zij werd vergiftigd door het aspartaam in de Light drankjes en was letterlijk bezig dood te gaan.
   Toen zij op 22 maart in Florida aankwam, hoefde zij nog maar 1 pil te slikken en dat was een pil tegen de aspartaam-vergiftiging. Zij is goed op weg naar een compleet herstel en ZE LOOPT, geen rolstoel. Dit artikel redde haar leven.
   Als er op een label “SUIKERVRIJ” staat : VERGEET HET!! Er zit gegarandeerd ASPARTAAM in
   Ik heb verscheidene lezingen gegeven op de Wereld Milieu Conferentie over Aspartaam , op de markt gebracht als Nutrasweet en diverse andere namen .
   Tijdens een lezing door de “EPA” was bekend gemaakt dat er in 2001 in de USA een epidemie was van MS en “systemic lupus” (een het gehele gestel betreffende huidziekte). Het was moeilijk te bepalen welk vergif hier de oorzaak van was. Ik stond op en vertelde dat ik daar was om een lezing juist over dat onderwerp te geven. Ik zal uitleggen waarom juist aspartaam zo gevaarlijk is. Als de temperatuur van deze zoetstof boven de 86º Fahrenheit (32º Celcius) komt, verandert de methylalcohol in aspartaam in formaldehyde en vervolgens in mierenzuur , dat op

   zijn beurt weer stofwisselingszuurvergiftiging veroorzaakt . Mierenzuur is het vergif dat voorkomt in de steek van vuurmieren.
   De methanol vergiftiging lijkt heel erg veel op MS en systematische lupus . Heel veel mensen hebben de verkeerde diagnose gekregen. Ofschoon MS geen doodsvonnis betekent, is methanol vergiftiging dat wel.
   Systematische lupus komt bijna net zoveel voor als MS, vooral bij Dieet Cola en Pepsi drinkers.
   Het slachtoffer weet gewoonlijk niet dat aspartaam de boosdoener is. Hij of zij blijft het gebruiken; de Lupus wordt zodanig geïrriteerd dat het levensbedreigend kan worden.
   Wij hebben patienten gezien waarbij de symptomen van systematische Lupus verdwenen zodra zij geen Light drank meer gebruikten. In gevallen van mensen met MS verdwijnen de meeste symptomen. We hebben veel gevallen gezien waarbij het zicht terugkwam en het gehoor aanmerkelijk verbeterde.
   Dit is ook van toepassing op gevallen van tinnitus en fybromyalgie.
   Gedurende een lezing zei ik: “Als u aspartaam gebruikt en u lijdt aan fybromyalgie, krampen, pijnscheuten, gevoelloosheid in benen, duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus, gewrichtspijn, onverklaarbare depressie, angstaanvallen, onduidelijk spreken, vertroebeld zicht of geheugenverlies, dan heeft u waarschijnlijk een aspartaam-vergiftiging .
   Mensen stonden op gedurende mijn lezing en zeiden: ik heb sommige van deze symptomen, is het omkeerbaar?
   JA! JA! JA! Stop met het drinken van Light drank en wees alert op aspartaam op voedsellabels . Veel producten worden hiermee versterkt. Dit is een serieus probleem.
   Dr. Espart (een van mijn sprekers) merkte op dat zoveel mensen symptomatisch schijnen te zijn voor MS en dat, gedurende zijn recente bezoek aan een ziekenhuis, een verpleegster hem meldde, dat 6 van haar vrienden, allemaal zware Cola Light verslaafden, allen de diagnose MS hadden gekregen. Dit kan geen toeval meer zijn.
   Light dranken zijn geen dieetproducten . Het is een chemisch gewijzigd, veelvoudig sodium (zout) en aspartaam bevattend product, dat juist maakt dat je verlangt naar koolhydraten . Het lijkt er eerder op dat je juist meer gaat wegen. Deze producten bevatten formaldehyde , wat opgeslagen wordt in de vetcellen, vooral op de heupen en dijen . Formaldehyde is absoluut vergif en wordt voornamelijk gebruikt om lichaamsweefsel te conserveren . Veel producten die wij elke dag gebruiken bevatten deze stof, die wij niet in ons lichaam zouden moeten opslaan.
   Dr. Roberts vermeldde in zijn lezingen dat, eenmaal verlost van de “dieetproducten” en met geen beduidende toename van oefeningen, zijn patiënten een gemiddelde van 19 pond verloren gedurende een proefperiode.
   Aspartaam is vooral gevaarlijk voor diabetici . Wij ondervonden dat sommige artsen, die meenden dat zij een patiënt hadden met retinopathie, in feite te maken hadden met symptomen veroorzaakt door aspartaam. De aspartaam zorgt dat de bloedsuiker oncontroleerbaar wordt.
   Dientengevolge kunnen diabetici lijden aan acuut geheugenverlies tengevolge van het feit dat aspartaamzuur en phenytalaline neurotoxisch zijn als ze zonder de andere aminozuren worden genomen die nodig zijn voor een goede balans.
   Diabetes behandelen gaat helemaal over BALANS. Vooral bij diabetici passeert het aspartaam de bloed/hersenen grens en maakt dan de neuronen van de hersenen slechter. Het veroorzaakt dan diverse soorten van hersenbeschadiging, infarcten, depressie, manische depressie, paniek-aanvallen, oncontroleerbare woede-aanvallen!!!

   Consumptie van aspartaam veroorzaakt deze zelfde symptomen ook bij niet-diabetici . Documentatie en observatie onthullen ook dat duizenden kinderen met de diagnose ADD en ADHD een complete omslag kregen in hun gedrag als deze chemische producten niet meer gebruikt werden. Zogenaamde gedragsveranderende medicijnen (Ritalin e.a.) zijn niet meer langer nodig . De waarheid is dat ze eigenlijk in de eerste plaats nooit nodig waren. De meeste van deze kinderen werden dagelijks “vergiftigd” met juist het voedsel dat “beter voor hen zou zijn dan suiker”.

   Het vermoeden bestaat ook dat de aspartaam in duizenden pallets met Coke en Pepsi Light drank, die gedronken werd door mannen en vrouwen in de Golfoorlog, gedeeltelijk schuld heeft aan het wel bekende “Golfoorlog syndroom”.

   Dr. Roberts waarschuwt dat het geboortegebreken kan veroorzaken, zoals verstandelijke handicaps , als het gebruikt wordt gedurende de tijd van conceptie of de zwangerschap .

   Kinderen lopen vooral het risico van neurologische kwalen en zouden NOOIT kunstmatige zoetstof moeten krijgen. Er zijn verscheidene gevallen bekend van kinderen die lijden aan epileptische aanvallen en andere neurologische storingen die rechtstreeks veroorzaakt worden door het gebruik van dit dodelijke vergif.

   Hierin ligt het probleem. Er was een hoorzitting van het Congres waar grote bezwaren werden ingediend tegen het gebruik van aspartaam.Sinds deze hoorzitting zijn er nog twee gevolgd en nog steeds is er nog niets aan gedaan. De medicijnen en chemische lobbies hebben veel in de melk te brokkelen.

   Helaas is het patent van MONSANTO op aspartaam verlopen . Er zijn nu meer dan 5000 producten op de markt die dit dodelijke chemische product bevatten en er zullen er nog meer worden geïntroduceerd. Iedereen wil een stukje van de “Aspartaam-cake”. Ik kan u verzekeren dat Monsanto, de uitvinder van aspartaam, weet hoe dodelijk het is .

   En is het niet ironisch dat Monsanto o.a. de Amerikaanse Diabetes Vereniging, de Amerikaanse Dieet Vereniging en de Conferentie van het Amerikaanse College van Artsen sponsort?

   Dit is onlangs aan het licht gebracht in de New York Times. Bovengenoemde organisaties kunnen geen kritiek leveren of hun link met Monsanto bekend maken, omdat zij geld krijgen van de voedselindustrie en achter hun producten moeten staan.

   Senator Howard Metzenbaum schreef en presenteerde een wetsontwerp, dat men labelwaarschuwingen moest aanbrengen op producten die aspartaam bevatten, vooral voor wat betreft zwangere vrouwen, kinderen en babies. Het wetsontwerp zou ook onafhankelijke studies moeten instellen over de bekende gevaren en de bestaande problemen bij de bevolking betreffende aanvallen, veranderingen in de hersenen, neurologische veranderingen en gedragssymptomen.

   Het wetsontwerp werd afgewezen.

   Het is bekend dat de machtige medicijnen en chemische lobbies hier verantwoordelijk voor zijn door de “honden” van ziekte en dood los te laten op een argeloos en ongeïnformeerd publiek.

   Wel, u bent nu geïnformeerd. U HEEFT HET RECHT OM DIT TE WETEN!!!

   PRINT DIT VERHAAL A.U.B. EN/OF E-MAIL HET AAN UW FAMILIE EN VRIENDEN
   ZIJ HEBBEN OOK HET RECHT OM DIT TE WETEN!!!!!!
   Delen
   .

  4. Marshmallows, heel goed van je dat je wijst op het gevaar van de smaakstof aspartaam….. Ik ben met met je van mening dat deze stof van de markt moet verdwijnen. Ik consumeerde in het verleden heel veel Cola light, maar op een gegeven ogenblik accepteerde mijn lichaam het niet meer en ben ik er mee gestopt. Ik voelde me daarna ook een stuk beter.

   Ik raad je overigens wel aan om voor de volledigheid altijd de bron te vermelden. Dit artikel is van oorsprong van Dr. H.J. Roberts, een endrocinoloog.

   Ik heb eerder deze zelfde brief voorbij zien komen op WTK, als lezersbrief, onder de naam van Ans Corbee

   http://www.wanttoknow.nl/overige/een-zoet-vergif-brengt-eerst-ms-en-dan-n-langzame-dood/

 7. Ik kijk vanuit mijn raam en zie 3 houtduiven vlierbessen eten. Ze weten precies wat ze nodig hebben. Vlierbessen verhoogt enorm je weerstand voor de komende herfst en winter.

 8. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  gezonde genketens vormen gezond eiwit
  één zieke gen in een genketens vormen een afwijkend eiwit
  gemanipuleerde genketens bij voedingsgewassen is onvoldoende bewezen dat zij al dan niet gezonde of ongezonde eiwit vormen, dus al dan niet gezondheidsschadend voor de mensen, door gebrek aan studiekennis, ondernemen en onderzoek kosten inderdaad geld, de winsthonger is buiten alle aanvaardbare proporties. Nieuwe financieringsmodellen dringen zich op, het huidige monetaire, industriële en economische visie is middeleeuws voor al dan niet samenwerking met Extraterrestrials.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.