Advertentie

Ontwaken in een welwillend universum


x

x

Ontwaken in een welwillend universum

2019 © dr. Herbert van Erkelens | deze versie WantToKnow.nl/be

x

dr. Herbert van Erkelens

In november 2012 besloot ik cranio-sacrale therapie te gaan doen. De therapeute beloofde de balans tussen mijn beide hersenhelften te herstellen; dat vond ik wel spannend. Op 20 december 2012 was de tweede sessie. Het was de laatste dag van de grote Maya-cyclus van 5.125 jaar. Ik verwachtte bij het aflopen van deze cyclus geen grote verandering, maar die kwam wel. Ik begon meteen anders te dromen en de grote verandering die door de Maya’s was voorspeld bleek innerlijk te zijn. In de Kerstnacht van 2012 droomde ik van de afgehakte hand van God. De droom luidde als volgt:

Ik kom aan bij een badplaats zoals Zandvoort, maar de jongen die ik zoek is er niet. Ik loop wat rond en zie een andere jongen die ook in het complot zit. Hij gaat zitten en begint te praten tegen twee onbekende meisjes. Ze worden steeds nieuwsgieriger.

Ineens roepen we met ons drieën: “Nu willen we weten wat er werkelijk aan de hand is!” Maar de enige die dit weet blijk ik zelf te zijn. Ik zeg: “Of het in werkelijkheid of in een droom was weet ik niet. Maar er kwam een man op mij af en die zei: ‘Hier heb je de afgehakte hand van God.’

Omdat ik in een email naar het medium Judith Moore een opmerking had gemaakt over deze droom van de afgehakte hand van God, kwam er eind december 2012 een duiding van die droom afkomstig van de aartsengel Michaël. Eerst gaf hij een beschrijving van halfgoden die de verbinding met God verloren hadden. Er zouden meerdere halfgoden zijn, die met elkaar in de clinch liggen. Het licht van Creatie had moeite gehad om door de verstoringen van de halfgoden heen te breken. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor de ondergang van menselijk bewustzijn. Maar nu was een verandering opgetreden: ‘De hand van God heeft de Aarde aangeraakt.’

De aartsengel legde vervolgens de betekenis van mijn droom uit. Hierbij typeerde hij mij als een alchemist:

Meesterschap of.. alchemie!

‘En de droom die de alchemist had van de afgehakte hand van God beschreef simpelweg de macht en autoriteit van de halfgoden zonder verbinding met de God-Bron. Op deze manier dicteerden zij in hun heerschappij over hun rijken, wat in hun eeuw van macht, aan zielen geoorloofd was en wat niet.’
Maar nu was er een opening:
‘Jullie zullen je openen naar het galactische vlak en de sluiers tussen de rijken en de dimensies zullen dunner en doorlaatbaar worden. De macht van de kracht van Creatie is de brug van licht, de brug van zuivere liefde, in de droom van Jakob bekend als de Jakobsladder.’

Omdat ik 23 jaar eerder ook al van de afgehakte hand van God had gedroomd, wist ik dat de anima, de vrouwelijke personificatie van het onbewuste, tevoorschijn zou komen. Zonder een vrouw die de anima spiegelt is dat niet mogelijk. Ik wist niet wie dat kon zijn, tot kort na de derde cranio-sacraal sessie. Mijn partner Inge en ik dronken nog een kopje thee met de therapeute, die ineens een onverwachte actie ondernam, waardoor de anima uit de kast sprong, waarin ik haar goed had opgesloten.

Er ging meteen een heleboel energie door mij heen. Ik kwam geschokt thuis en trof in mijn mailbox een boodschap van Maria Magdalena aan over liefde-zonder-grenzen. Judith had die boodschap twee dagen eerder ontvangen. Er zat niets anders op dan een relatie met de anima aan te gaan. Mijn dochter Laura raadde mij in juni 2013 in dat verband aan een sprookje te gaan schrijven.

Sara, de verloren Graalprinses. (© Laura van Erkelens).

Daarin verbeeldde ik de anima als Sara, de oudste dochter van Jezus en Maria Magdalena. Uit het werk van Judith had ik begrepen, dat Sara de verloren Graalprinses en een profetes van vrede was. Haar erfenis is tijdens de kruistocht tegen de Katharen vernietigd en pas nu keert die erfenis weer terug in ons bewustzijn. Daarom wilde ik haar een verhaal geven. Laura gaf haar het gezicht van Miss Israël 2013.

Moeilijke periode
Na dit avontuur brak een moeilijke periode in mijn leven aan waarin ik het gevoel had helemaal overnieuw te moeten beginnen. Maar er was genoeg om over na te denken. Ik had in mijn sprookje een nieuwe numerologie verwerkt, waarbij er bij het getal tien een grens ligt. Judith Moore had ooit van Enak-Kee-Na, een innerlijke gids, te horen gekregen dat de Nefilim, de gevallen engelen, meesters in wiskunde en manipulatie van bewustzijn waren geweest.

Zij zouden de kabbalistische Levensboom gereduceerd hebben tot tien sefirot, tien kwaliteiten van het goddelijke. De elfde sefira zou via de twaalfde en dertiende sefira de weg naar oneindig bewustzijn kunnen openen. Dit heb ik nader uitgelegd in ons boek ‘Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond’. (zie onder het artikel). Daarin vertel ik ook dat Enak-Kee-Na in de vorige eeuw een leven op aarde had en bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen..!

Vanuit de herwonnen eenheid met de Bron beschrijft hij dat er in onze wereld uitgebreid manipulatie heeft plaatsgevonden. Hij heeft het over de halfgoden ‘die de oor­spronkelijke wereld manipuleerden met meetkundige vorm en formu­les die het vermogen beperkten tot niet-lineair denken. Bepaalde filo­sofen en wetenschappers in onze tijd zouden naar zijn mening deze formules overstegen hebben, maar zij waren niet in staat om de weg naar niet-lineair bewustzijn voor het collectief te ontsluiten.

De kabbala komt voort uit deze basisvorm in de Levensbloem.

De Nefilim hebben ook op andere terreinen dan de Kabbala beperkingen in onze geest aangebracht. Dat intrigeerde mij enorm. In Genesis 6:4 worden de Nefilim opgevat als reuzen of giganten. Ik besloot ze voor mijn sprookje te veranderen in zwarte ruiters die de hand van God hadden afgehakt. Daardoor was er een wereld ontstaan die sprekend op de onze lijkt. In die wereld zijn er vorsten die alleen maar luisteren naar de zwarte ruiters, priesters die de afgehakte hand aanbidden en wetenschappers die stap voor stap een zinloze kosmos blootleggen.

De weg van liefde en synchroniciteit…
De enige uitweg uit die wereld, is de weg van liefde en synchroniciteit. Dat had ik geleerd van een theoretisch natuurkundige die deze uitweg al had verkend. Ik noemde hem in het sprookje Pascheles, omdat hij uit een joodse familie met die naam stamde. Zijn vader had afstand van dat joodse verleden genomen. Hij nam de naam Pauli aan en trouwde met een katholieke vrouw. Zo werd in 1900 Wolfgang Pauli geboren die een wiskundig genie bleek te zijn en in de natuurkunde belangrijke ontdekkingen deed.

Wolfgang Pauli (rechts) op de foto met Albert Einstein (1900-1958)

Pauli was echter ook een groot dromer, een mysticus en een alchemist. In december 1947 droomde hij van een donkere man uit Perzië die toegelaten wilde worden tot de Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich waar Pauli zijn leerstoel voor theoretische fysica had. Er ontspon zich tussen beiden een discussie. Pauli vroeg: ‘Bent u mijn schaduw?’ De Pers antwoordde: ‘Ik ben tussen u en het licht, dus bent u mijn schaduw, niet omgekeerd.’ ‘Studeert u ook natuurkunde?’ ‘Daarin is uw taal mij te moeilijk, maar in mijn taal begrijpt u de natuurkunde niet.’

Het was de bedoeling van het onbewuste, dat Pauli naar die andere natuurkunde op zoek zou gaan, naar een wijdere natuurkunde die hij als Nobelprijswinnaar nog niet kende. In oktober 1953 ging hij daarvoor in dialoog met een Chinese dame die een jaar eerder in zijn dromen was verschenen… Tijdens deze actieve imaginatie, die ‘de Pianoles’ heet, verscheen zij aan hem als een pianolerares die hem leerde dat de wereld muziek is.

De Chinese dame vond het absurd, dat natuurkundigen de wereld probeerden te begrijpen zonder haar pianospel. Tot slot schonk deze dame een ring aan Pauli, die de verbinding vormde tussen kwantumfysica en dieptepsychologie. Ik had de indruk, dat hij die ring nooit écht aanvaard had, omdat het een symbool van liefde was. Daarom gaf ik die ring in mijn sprookje aan Joël. Ik was benieuwd of deze jongeman van joodse afkomst, vergezeld door de tovenaar Merlijn en een sprekende, zwarte kat, erin zouden, slagen meer liefde en magie in de wereld te brengen.

Het blijkt dan dat Joël alleen uit een labyrint vol dolende zielen kan ontsnappen, als hij in de armen van Maria Magdalena is beland. Zij heeft een magische spiegel bij zich, die de toegang vormt naar Gwendolyn, de vrouw op wie hij verliefd is geworden. Gwendolyn stelt het getal elf voor. Zij is in dienst van koningin Guinevere.

Cover van het boek over de Graalprinses en Joël. (klik voor lead naar bookshop)

En wanneer Gwendolyn op de elfde zetel aan de Ronde Tafel gaat zitten, zet zij het elfde uur in werking, waardoor de wereld gaat kantelen. Later zal blijken dat hij ook van Sara moet leren houden, die als de verloren Graalprinses de dertiende beker van de Graal bij zich heeft. Omdat Maria Magdalena in Ethiopië geboren is, is zij de donkere Sara die voor de vereniging van mannelijke en vrouwelijke Christusenergie staat.

De verschijning van het sprookje van Joël..
Rond de tijd dat mijn sprookje verscheen, was ik bijlessen wis- en natuurkunde gaan geven aan leerlingen van HAVO/VWO. Zo keerde ik terug in de wereld van de afgehakte hand van God. Want deze leerlingen krijgen een wereldbeeld voorgeschoteld zonder gevoel en zingevend element. Ze moeten zich suf rekenen, aan opgaven die in onze samenleving belangrijk worden gevonden.

Maar over het eigenlijke mysterie van ons bestaan, in die onmetelijke kosmos die we bewonen, krijgen ze niets te horen. Want door het afhakken van de hand van God is de natuurwetenschap los geraakt van de creatieve bron van het universum. Ze beschrijft de wereld zonder enige verbinding met spiritualiteit.

Lange tijd zag ik niet hoe de Nefilim erin geslaagd waren natuurkundigen op te sluiten in een doos van tien dimensies. Maar toen ik mij in zwarte gaten begon te verdiepen werd het mij duidelijk. Zwarte gaten zijn gebieden in de kosmos waaraan zelfs licht niet kan ontsnappen. Hun bestaan volgt uit de algemene relativiteitstheorie van Einstein die zwaartekracht beschrijft als een kromming van ruimte en tijd.

De algemene relativiteitstheorie kent tien veldvergelijkingen die het heelal als geheel lijken te regeren. Vanwege dat aantal voldoet Einsteins theorie nog aan de randvoorwaarden die de Nefilim hebben gesteld. Voorbij die theorie begint de grote wereld die we van de halfgoden niet mochten leren kennen. Hoe ziet die eruit? In de centra van melkwegstelsels zijn superzware zwarte gaten aangetroffen. Rond die superzware zwarte gaten is iets vreemds aan de hand.

‘Galactisch hart in de Kosmos’ © Willeke Hendrikx

In de buurt van die zwarte gaten blijkt de algemene relativiteitstheorie perfect te kloppen. Maar de rotatiesnelheid van sterren om een galactisch centrum heen, is vanaf een bepaalde afstand groter dan door Einsteins theorie wordt voorspeld. Eigenlijk zouden die sterren als het ware, uit de bocht moeten vliegen… Dat doen zij echter niet en daarom hebben natuur- en sterrenkundigen grote hoeveelheden donkere materie geponeerd, die geen wisselwerking vertoont met licht. Donkere materie dient de zwaartekracht te leveren, om de sterrenstelsels binnen een melkwegstelsel in toom te houden.

Om de algemene relativiteitstheorie verder in overeenstemming te brengen met de bewegingen in de kosmos is ook donkere energie nodig en wel om de versnelde uitdijing van het heelal te verklaren. Maar wat donkere materie en donkere energie in wezen zijn weet niemand. Toch gaat het om 96% van de energie-inhoud van het universum. Daarom besluit de natuurkundige Stuart Clark zijn boek ‘The Unknown Universe’ met de woorden:

‘Er zijn enkel twee mogelijkheden. Of donkere materie en donkere energie bestaan en deze uitgebreide reservoirs van materie en energie wachten erop gevonden te worden, of we moeten de fundamentele fysica radicaal opnieuw overdenken. In elk van beide gevallen leven we in een onbekend heelal.’

Omdat er nog nooit in enig experiment deeltjes donkere materie zijn gevonden, staan we aan de vooravond van een radicale herziening van de natuurkunde. Maar de natuurkundigen maken daar geen haast mee. Het is net alsof hun geest nog steeds door de Nefilim is beneveld. Zij hebben talrijke hypothesen opgesteld voor de deeltjes donkere materie en ze gaan onverdroten door, op hun zoektocht naar iets wat hoogst waarschijnlijk helemaal niet bestaat. Waartoe dat leidt, kunnen we leren uit Achter de schermen van het heelal van Gianfranco Bertone die universitair hoofddocent natuurkunde en kosmologie is aan de Universiteit van Amsterdam.

Een groot deel van het boek is gewijd aan het mysterie van donkere materie. Hij laat wel enige twijfel toe als het om dit mysterie gaat. Daarom citeert Bertone een oude wijsheid die aan Confucius wordt toegeschreven: ‘Het is moeilijk een zwarte kat in een donkere kamer te zoeken, zeker als er geen kat is.’ Die zwarte kat bestaat wel, maar niet waar fysici haar zoeken. Zij is te vinden in mijn sprookje waar zij voor de donkere kant van het vrouwelijke principe staat.

In het universum komt zij ook voor, maar dan niet als donkere materie, maar als de superzware zwarte gaten die zich maar deels aan de algemene relativiteitstheorie houden. Zij dirigeren de zeeën van licht om hen heen op een wijze die nog het meest op een kwantumverstrengeling lijkt. Het is alsof al die sterren en zonnestelsels op voldoende afstand van een galactisch centrum op een bord zitten vastgelijmd, dat heel langzaam ronddraait.

Professor dr. Erik Verlinde van de VU-A’dam.

Eigenlijk zou de natuurkunde dit als een mysterie dienen te beschouwen, in plaats van zich op uiterst voorbarige oplossingen te storten. Maar alleen een enkele natuurkundige zoals Erik Verlinde van de Universiteit van Amsterdam, heeft de moed, om niet in donkere materie en energie en ook niet in de oerknal te geloven. In ‘The Universe, Life and Everything’ is hij over zijn ideeën in dialoog gegaan met hersenwetenschapper Sarah Durston en psychotherapeut Ton Baggerman.

Als we zouden willen weten wat die melkwegstelsels bezielt, zouden we ons kunnen verdiepen in de boodschappen die door de engel Kryon via het medium Lee Carroll worden doorgegeven.  In april 2011 merkte deze engel op:

Overal waar sterrenkundigen kijken, blijkt het heelal tegen alle verwachting in voor leven ontworpen te zijn. Zij hebben daarvoor de term ‘intelligent ontwerp’ gebruikt. Ik gebruik de term ‘welwillend ontwerp’. En ik zal jullie vertellen dat de energie die de zonnestelsels van jullie melkwegstelsels aan elkaar lijmt, een gigantische kwantumhand is, die op alle melkwegstelsels van jullie heelal werkzaam is, als de hand van God. Het is een welwillende kwantumhand. (‘The Quantum Factor’)

In een recent boek met channelings genaamd ‘The New Human’ brengt Kryon ook synchroniciteit in relatie tot deze ‘welwillendheid’, wanneer hij meldt:

Synchroniciteit is altijd in beweging, is dynamisch; afhankelijk van hoe vaak je luistert naar het intuïtieve potentieel dat jou gegeven is. Er zullen altijd mensen voor jou zijn om te ontmoeten. Er zullen altijd goede dingen beschikbaar zijn. Synchroniciteit is een welwillende energie ontworpen om jou te helpen.’

Daarmee hebben we ineens de hand gevonden die door de zwarte ruiters werd afgehakt! We blijken in een welwillend universum te leven dat ervoor zorgt dat er genoeg synchroniciteit in ons leven aanwezig is om in harmonie te leven met de wereld om ons heen. Diezelfde kwantumhand zorgt er dus voor, dat de bewegingen in de kosmos niet enkel door zwaartekracht geregeerd worden.

Hunab Ku, het hart van de melkweg, zoals vooral gesymboliseerd door de Maya’s.

In plaats dat ons zonnestelsel door gebrek aan zwaartekracht aan een eenzaam avontuur door het heelal is begonnen, cirkelt dit stelsel met miljarden andere zonnestelsels, op raadselachtige manier rond het galactisch centrum. Voor intelligente beschavingen in andere zonnestelsels in de Melkweg betekent het, dat zij met elkaar een maat delen voor kosmische tijd. Een omwenteling rond het galactische centrum duurt zo’n 230 miljoen jaar.

Dat is voor onze soort, Homo Sapiens, een immens lange tijd. Wij wandelen hooguit zo’n 200.000 jaar op aarde rond en hebben dus als mensensoort, hooguit één duizendste van een kosmische omwenteling voltooid. We hebben met andere woorden nog een lange weg te gaan.. Kryon heeft ook een prachtige beschrijving gegeven van de ring die Pauli van de Chinese dame kreeg aangeboden. Kwantumbewustzijn verbindt ons met alles in en om ons heen.

Ieder van ons heeft volgens Kryon innerlijk een cirkel die met de creatieve bron van het universum verbonden is. Die cirkel is als de ring die Pauli van de Chinese dame aangeboden kreeg. Wanneer de cirkel of ring van liefde voltooid wordt, ontwaken de lichaamscellen in onszelf zoals bij een verliefdheid. Zo merkte Kryon drie jaar terug op:

‘Wanneer je liefde hebt, open je de cirkel en plotseling is alles anders. Liefde is een emotie, maar zij is meer dan dat, aangezien liefde de fundamentele energie van het universum is…
Je weet dat de chemie in jezelf wordt beïnvloed, wanneer je verliefd wordt; de cirkel is compleet. Wanneer je van een dier houdt of van een kind en wanneer zij op hun beurt van jou houden en je omhelzen, dan voel je je zo compleet. De volledigheid die je voelt, is dat je je ontspant in de armen van de liefde.’ (‘Completing the Circle’)

We kunnen onze planeet enorm helpen, door van haar te gaan houden en in te zien, dat er altijd verbinding is en alles in de kosmos in cirkels verloopt. Bloed stroomt in een omloop door ons lichaam, de planeten wentelen om de zon en dankzij de welwillende kwantumhand, cirkelt ons zonnestelsel rond het superzware zwarte gat, in het midden van de Melkweg. We leven in een welwillend universum, maar maken ons in de natuurkunde wijs, dat we alles zouden kunnen begrijpen zonder te veronderstellen dat er in de kosmos bewustzijn aanwezig is.

Dat is niet langer mogelijk. Onze omwenteling rond het galactisch centrum heeft ons in december 2012 gebracht in een gebied van de kosmos dat voor ontwaken is bestemd. Deze periode van ontwaken is wat in het sprookje ‘het elfde uur’ heet. Nu is het de taak van Gwendolyn om orde op zaken te stellen en daartoe neemt zij op een cruciaal moment, het zwaard Excalibur in ontvangst om daarmee een beslissende slag te kunnen uitdelen aan de aanvoerder van de zwarte ruiters.

Het lot van de wereld ligt niet meer in handen van mannen wier ziel verduisterd is. Dat is ook in werkelijkheid het geval. Maar er is een leeuwinnenkracht ontwaakt, die geen genoegen meer neemt met onrecht, uitbuiting en seksueel misbruik. Dat betekent dat het elfde uur is aangebroken; de Levensboom zal hersteld worden en er zal een einde komen aan eeuwen van leugen en misleiding.

Herbert van Erkelens

februari 2019

Literatuurverwijzingen:

Bertone, Gianfranco (2014). Achter de schermen van het heelal. Amsterdam: Prometheus, Bert Bakker.

Clark, Stuart (2015). The Unknown Universe. London: Head of Zeus.

Erkelens, Herbert van & Moore, Judith K. (2013). De spiegel van Magdala. Haarlem: Dolphins & Whales Publishing.

Erkelens, Herbert van & Moore, Judith K. (2013). Maria Magdalena. Profetes van het levend verbond. Haarlem: Dolphins & Whales Publishing

Erkelens, Herbert van (2015). Joël en de verloren Graalprinses. Met illustraties van Laura van Erkelens. Amsterdam: Frontier Publishing

Kryon (2017). The New Human. The Evolution of Humanity. Kryon Book Fourteen. San Diego: The Kryon Writings.

Op internet:

Kryon via Lee Carroll, ‘The Quantum Factor – Physics with an attitude!’, Edmonton, Alberta, Canada, April 10, 2011. (www.kryon.com)

Kryon via Lee Carroll, ‘Completing the Circle’, Jacksonville, Florida, February 21, 2016.

And.. for those who want to know more:

De boeken die ik op grond van transmissies van Judith Moore over graancirkels en de betekenis van Maria Magdalena heb geschreven, zijn te verkrijgen via mijn vernieuwde website. Zie: herbertvanerkelens.nl  Het sprookje ‘Joël en de verloren Graalprinses’, beschrijft de betekenis van Maria Magdalena en haar dochter Sara op een persoonlijke wijze, als het avontuur van Joël, een Joodse jongeman, die met een ring, die van koning Salomo afkomstig blijkt te zijn, in het mythische Avalon verzeild raakt. Gesigneerde exemplaren zijn via de webshop op mijn vernieuwde website te bestellen. Zie: herbertvanerkelens.nl

26 gedachten over “Ontwaken in een welwillend universum

 1. Dank je Herbert voor je bijzonder interessante artikel. Ik blijf echter moeite hebben met het in tijd uitdrukken van de menselijke aanwezigheid op aarde. De menselijke geest is tijdloos. Zijn fysieke aanwezigheid is natuurlijk wel in een tijdslijn te plaatsen, maar dat is allemaal relatief en de bron voor eindeloos gespeculeer.

  Betreffende het zoeken naar donkere materie en donkere energie gaat de totaal verblinde wetenschap in haar experimenteertuin CERN gewoon er mee door.

  https://home.cern/science/physics/dark-matter

 2. Arend Zeevat, de menselijke geest is tijdloos, zijn fysieke aanwezigheid ?, lees Newton, de menselijke geest zonder fysiek lichaam om zich in op tehouden, is onmogelijk, dus één !

  Donkere materie, donkere energie Africa zit er vol mee, je moet het willen zien, groet !

 3. Hé Arend.

  De grootste worsteling waar we in dit stadium mee van doen hebben is die van de gevangenis……de beperkingen……de schade aan ons DNA. We zijn afgesneden van onze eigen bronnen. Om maar een voorbeeld te geven……….(eentje maar)……waarom staat het vermogen om Vit C aan te maken in ons DNA uit?
  Je hebt gelijk…..in veel opzichten. Taal is ‘an sich’ echter een veel te beperkt medium om kennis over te dragen binnen die context.
  Kom verdomme naar je bron. Kennismaken? Een om het maar eens in Toonders stijl uit te drukken……………………………….geld speelt geen rol. Inzake jou ga ik Guido benaderen voor mogelijkheden.

  1. Ja sorry ik ben geen Arend, maar al die grote denkers hebben toch niet kunnen voorkomen, dat het een grote bende is op onze planeet, het beinvloeden van werkt niet, we moeten het gewoon doen met onze eigen cq zelf intuïtie, groot of klein dom of smart, ben nu 82 mijn hoofd zit vol andermans denken, en ben ik hier gelukkiger van, geloof het niet , één stuk is manipulatie en de ander vloeide voort uit het onverstand, leven doe je alleen, sterven en dood gaan ook, de mensen proberen hier van alles aan te hangen, het te verlengen, maar dat doet er niets aan af, dust to dust, ben niet somber, maat je moet binnen en met je tijd leven, groet Jenne

  2. inhetmeer, wat een bijzondere nickname heb jij gekozen. Net als jij ben ik op weg naar een bewuste duurzame verbinding met mijn bron! Ik ben benieuwd naar welke mogelijkheden jij ziet voor een kennismaking.

 4. Hoi, zwarte materie energie, wat bedoelen ze hiermee? Is het zwarter dan zwart? Of bedoelen ze het dichte zwart wat bedekt dat niet gezien mag worden? Alles bestaat voor mij in naturespirits die alles beheersen.Wat niet gezien mag worden tijdelijk of altijd bekleden ze met het kleed van het donkerste zwart, is dat wat ze bedoelen met zwarte energie?
  Mvg

  1. Niet gezien kán worden.. Energetische zwart is anti-matter bijv. De energie die dáár werkzaam is, bijv. in zwarte gaten, zou o.b.v. anti-materie aanwezig zijn. Zoiets?

 5. Zomaar een gedachte van mij,en wat ikzie met hulp van de naturespirits over de vele zwarte gaten met hun tegen de klok in draaiende energie die zo het lijkt alles opslokt(in vele gevallen wordt het verstorende element aangereikt) . Ze nemen niet alles op ,maar ze nemen op de energie wat de harmonie verstoort in hun gebied,waardoor ze zelf ook weer groter worden,indien er niets opgenomen wordt worden ze weer kleiner .Maar niet altijd is het een kwestie van verstoring,ze nemen ook, laat ik zeggen energie op die verjongt wordt en weer terug geworpen wordt in de kosmos Mvg

  1. Ja ’t is tijd voor de nature spirits, vandaag Gin Tonic maaaar blauwe Bombay Gin, klontje proost, om de zwarte gaten in mijn persoonlijke spirit te vullen, heb steeds meer heimwee naar de 60 iger jaren, toen waren we nog mensen, groet from an human !

  2. Arend het gekke is deze natuurkundige wenst aangesproken te worden als Alchimist, of misschien Drude, ja op zijn tijd een glaasje met iets wietachtigs verruimd de geest, hier waar ik woon is het nog steeds erg spiritueel, de Rozencrusians wonen naast de Katharen, en genieten samen van het vele wat dit land nog te bieden heeft spiritueel als ook natuurlijk hoe kan het anders mooie menu’s en de daarbij behorende elixers, ook wat Matrie-Anne schrijft spreekt mij aan, één van onze leden oud opera zanger uit Duitsland, kent ze allemaal op zijn duimpje, soms galmt hij in het oude gebouw waar hij woond, de Ring der Nibelungen, of de wereld vergaat bij de Gôtterdâmmerung is dat natuurlijk ook zo, ik wens jullie een fijne dag, groet Jenne

  3. Waaruit meen je te mogen concluderen dat Van Erkelens als alchemist wenst te worden aangesproken Jenne..? De onnauwkeurigheden leven een volstrekt eigen leven in jouw commentaren beste man. Fijn dat je erbij bent, maar probeer het oordeel eens weg te houden uit je verhalen.. Of zet er gewoon bij dat JIJ DAT VINDT.. Klein verschil, maar een wereld van betekenisonderscheid..
   Geen ‘veeg uit de pan’, maar ‘Jenne die beter kán’.. 😉

  4. Guido.J.

   Niet aangesproken maar betiteld, nee het maakt mij niet zoveel uit hoe hij zich wenst te noemen, over onnauwkeurigheden, vindt mij zelf juist verbazingwekkend nauwkeurig, ’t is waar ik heb een wonderlijke mind, hij fluctueerd naar alle zijden, zo als ik schrijf en geef aan wat ik vindt, oordeel ik niet, nu dat zijn wel hele kleine nuances waar je me op probeert te vangen, maar goed, weinig waardering als je de waarheid schrijft, misschien tijd voor één zo in deze tijd passende censuur, en dan de torpedo, kom je wel eens bij de Slegte boekhandel, nou daar liggen ze meters dik opgestapeld onverkoopbare onder de nullijn fluctuerende literatuur, helaas niet absoberend genoeg voor het toillet, Vr Groet sans rancune, je Jenne

  5. TER VERDUIDELIJKING, deze door absurde dromen bevangen man, laat zich in zijn tekst door een Aartsengel nog wel !, benoemen ; hierbij typeerde hij mij als een ALCHEMIST verder …. en de droom die de Alchemist had van de afgehakte hand, jij kent je eigen teksten niet, groet prettige dag, vroeg op hier naar de markt en met vrienden innen kopje koffie drinken !

  6. Ik geef eerlijk toe dat ikzelf ook wel gebreken zal hebben en het niet altijd bij het juiste eind zal hebben in mijn commentaren,maar niemand is alwetend.
   Waar ik mij al langer aan stoor is dat Jenne het regelmatig over de joden heeft inplaats van zionisten,en dat vind ik ondoordacht want dat kan een heel verkeerd signaal geven voor hen die daar vatbaar voor zijn of gewoon misbruik van willen maken.
   Hayo Meyer zei het zelf als jood zijnde ook al Zionisme is nazisme en als oud bewoner van Duitse kampen zal hij het denkelijk wel het beste kunnen vergelijken en het onderscheid kunnen maken.Wanneer Jenne eens meer de artikelen zou lezen dan had hij ook moeten zien dat zelfs joodse mensen protest aantekenen tegen het zionisme.(op deze site meermaals te zien op foto’s waarop ze met borden demonstreren).Voor je het weet krijg je de titel anti semitisch wat naar mijn mening niet klopt omdat de meeste reageerders gelukkig met goed doordachte en onderbouwde verhalen komen.Dit is alleen maar mijn mening.

  7. Arnold.

   Ook het benoemen van antizionisme wordt steeds onveiliger. De Franse Rothschild-agent Macron heeft de uitbreiding van de definitie betreffende antisemitisme gesteund. Deze uitbreiding houdt ook de term antizionisme in.

   “Addressing a rise in hate crimes against the Jewish diaspora in France, President Emanuel Macron has supported the expansion of the definition of anti-Semitism to outlaw anti-Zionism as well, fueling public debate over the terms.”

   https://www.rt.com/news/452040-anti-zionism-semitism-macron/

  8. Arend.
   Hij moet wat doen om te verbergen waar hij deel vanuit maakt en wanneer je dan de macht hebt om mensen monddood te maken is dat natuurlijk het eerste waar je naar grijpt.
   Zionisme is pas in de 19de eeuw een ideologisch begrip geworden en joden worden al veel langer vervolgd wat aangeeft dat zijn uitleg niet kan kloppen.Wanneer ik goed opgelet heb dan zou zionisme ontstaan zijn vanuit Khazaria en is het een maffia achtig gedrogt die zelf verantwoordelijk was voor veel leed wat de joden is aangedaan.Bankiers en veel inwoners van Israel zijn Zionisten die zelfs de nazi’s hebben gesteund (vooral bankiers en industriëlen zouden dat hebben gedaan) zowel financieel als materieel.De EU is door/met hulp van oud nazi’s ontstaan en zelfs in de NATO zaten oud nazi’s waardoor het lijkt op voortzetting van de nazi ideologie in een ander jasje. Wijlen prins Bernhard was oud SS er en mede oprichter van de Bilderberggroep die alles doen voor bankiers en industriëlen wat ook veel betekend.Steeds meer komt er naar buiten over deze vieze praktijken en ook wie daaraan mee hebben gewerkt en ook nu nog meewerken en dat zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn voor vele politieke kopstukken en andere “hoogwaardigheisbekleders/sters”.

  9. Arnold 2, je moet heel goed opassen wat je hier schrijft, ik heb nog nooit Antisimetisme aangehangen of geopperd, dat wat je schrijft overal koren tussen het kaf zit is juist, heb met Joden geleeft , zaken gedaan aan tafel gezeten, in Amsterdam was er geen onderscheid, nu op eens wel, ik voel me gelijk aan hen, en zeker niet minder, maar als er hier waar ik woon Kerken worden geschandaliseerd, Jezus van zijn kruis gerukt en in stukken op de grond wordt gesmeten, en daar dan de nog Steeds Franse overheid taal nog teken opvolgt, en er bij het omver smijten van zerken op een Joods kerkhof, er optochten zijn in Parijs waar onze Frans Joodse presidenten voorop lopen, men de Gele Vestjes voor AntiSimieten uitmaakt, Finkelkraut en BHL voorop, het antisimieten gebeuren weer oprakelen, de valse vlag moet dienen om de volksopstand van de Gele Vestjes de kop in te drukken, de Zionisten in Frankrijk hebben veel te veel macht, voor hun percentage wat ze uitmaken van de totale bevolking van Frankrijk, ook Macron is een zetbaas van Londen, en nu gaat men de burgers ook nog monddood maken, na wat ze de burgers hebben aangedaan verminkt gebrutaliseerd, er zitten honderden in voorarrest, er zijn plannen met Europa, Soros voorop, maar die voert ook alleen maar uit, we wachten af !

  10. Arnold 2, alinea 7

   Jij doet mij denken aan de NSB ers, beetje slinkse verradelijke mes in andermans rug steken, jij kunt helemaal niet over het onderwerp Joden – Zionisten meespreken, je hebt ansoluut geen persoonlijke ervaringen nog met de één nog met de andere ik wel, wat je oppert haal je van het net !, beetje doorgeef luik er zijn er meer hier, niets spontaans te melden !

 6. Prachtig verwoord in de 8e symphonie van Gustaf Mahler….
  In de Bron ZIJN, de Maria van Magdala kwaliteit…energetisch…is in ons allen, man én vrouw…
  Mooi, zij die elkaar ontmoeten in deze kwaliteit….Deep space….
  Over en weer inspiratief en in Liefde ZIJN…dat aan durven gaan…. waarheid lievend…
  Dank je wel voor dit artikel Herbert…..

  Alles vergängliche (!)
  Ist nur ein Gleichnis
  Das unzulängliche
  Hier wirds Ereignis
  Das Unbeschreibliche (!)
  Hier is’t getan
  Das Ewig-weibliche
  Zieht uns hinan

  namaste

  1. Inderdaad Marie Anne! Wanneer man en vrouw in volledige overgave samenkomen in de heilige ruimte van het hart, dragen zij bij aan de heling van de mensheid.

  1. Houdt niet van Maagden, wel van vrouwen die naar me lonken, ben oud maar nog vol leven, houden van liefkozen verwennen mooie rozen respectvolle gratieuse benadering, ja een wereld zonder vrouwen is voor echte mannen ondenkbaar, groet de la Sud, Jenne

 7. Ha Ha Guido.J.

  Al die prachtige Quote’s van de dag, op deze site, worden op eens door jauw kleinzielige ondemocratische daad met strond, jauw strond bezoedeld !
  Je Site is al tot een miniscule ronde tafel gesprek ingeschrompeld, wat blijft een soort domme heren club !
  Jenne Sr.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.