Advertentie

En langzaam wordt cash-geld illegaal…!!


hitler controle

x

x

En langzaam wordt cash-geld illegaal…!!

2015 © WantToKnow.nl/.be (bron HIER)

x

De beweging naar een maatschappij zonder cash-geld, gaat natuurlijk niet over één nacht ijs.. In plaats daarvan worden aan de randen van het cash-geldgebruik, langzaam, heel langzaam en systematisch, een serie opvolgende stappen genomen. Over de hele planeet, let wel, leggen overheden beperkingen op, aan het gebruik van cash geld. We krijgen als burgers-van-wie-het-geld-eigenlijk-is, te horen, dat dit wordt gedaan in de nimmer aflatende strijd tegen het terrrrrorrrisme, tegen criminelen in de drugshandel, tegen witwaspraktijken en als ‘krachtige maatregel’ tegen belastingontduiking…

En.. zo gaat dan het verhaal, het is natuurlijk veel simpeler om andere vormen van betaling te traceren voor overheden, en daarom gaat de voorkeur van overheden hier heen.. Maar we weten niet of je het in de gaten hebt, in analogie aan de quote van Hitler hierboven, maar we naderen heel snel een punt, waar het gebruik van cash geld wordt beschouwd als een ‘verdachte activiteit’, alleen al door het geld bij je te dragen.. Je gaat toch pinnen.. Wat moet jij met zoveel cash in je portemonnee..?

euro vierkantNeem bijvoorbeeld het betaling van een hotelrekening.. Wie doet dat nog cash? En het betalen van goederen en/of diensten ter waarde van een paar honderd Euro, betaalt ook bijna niemand meer cash.. Als je dat wel doet, wordt je vreemd aangekeken.. En héél simpel, waar zie je nog een Euro-biljet van 100 €..? Kijk je dan niet gek op, wanneer je dat onvermoed voorbij ziet komen.. En dan hebben we het nog niet eens over een biljet van € 200 of het biljet van € 500,- Wie heeft dat overigens al eens gezien..?

Snap je wat we bedoelen? Je wordt onbewust al getraind om grote sommen cash geld als ‘vreemd’ te bekijken.. En als je het niet vreemd vindt, dan toch in ieder geval toch als ‘ongewoon’.. De volgende stap is natuurlijk simpel; ook daadwerkelijk -zoals nu in Frankrijk en sommige andere landen al het geval is- grote sommen cash geld als betaalmiddel uitbannen.

Vanaf a.s. september zullen in Frankrijk transacties van € 1000 in cash worden verboden. De volgende opsomming komt uit een artikel in Zero Hedge, waarin deze gedetailleerde beperkignen worden opgesomd:

Het wordt inwoners van Frankrijk verboden om cash betalingen te verrichten van € 1000 + Hiermee wordt de huidige limiet van € 3000 stevig verlaagd..

Gezien de deplorabele staat van de Franse economie, zal de limiet voor cashbetalingen door buitenlandse toeristen hoog blijven. Maar deze gaat ook met 1/3, namelijk van € 15.000 naar € 10.000.

Zonder een identiteitskaart kan de Franse bevolking op dit moment een bedrag van € 8.000 omwisselen; dit zal m.i.v. september echter worden teruggebracht naar.. € 1.000 !

Daarbij komt de maatregel dat een cash-opname van meer dan € 10.000 in één maand, gerapporteerd zal dienen te worden aan Tracfin, de Franse anti-fraude en anti-witwas agentschap…

De Franse autoriteiten dienen ook op de hoogte gebracht te worden van elke transfer van geld, binnen de EU, boven de € 10.000 . Hiertoe behoren ook betalingen met credit cards, cheques en.. goud..

Op dit moment heeft Spanje alle transacties van hoger dan € 2.500 in de ban gedaan en Italië zelfs alle transacties boven de € 1.000 Zelfs in de VS, waar het geld niet eens van de burgers meer is, sinds de invoering van het FED-stelsel begin jaren 1920, worden niet zulke strenge restricties gesteld aan de roulatie van cash geld. Maar in de VS gelden wel erg strikte rapportage-eisen door ontvangers van cash geld. Bijvoorbeeld: als je regelmatig grote sommen geld op een bankrekening zet, maak je grote kans dat je in de ‘doelgroep’ valt van mensen die gerapporteerd moeten worden, in verband met ‘verdachte activiteiten’.. En in 2013 waren dat er naar schatting zo’n 1,6 miljoen van deze rapportage aan de federale overheid..
x

En daar staan we dan.. In de rij voor ons eigen geld.. Zelfs dát schijnen we steeds méér te vergeten.. Al was het maar door de claims die overheden leggen, op de vrijheden die jij met je EIGEN GELD hebt..!! En ja, daar waar angst regeert, vinden mensen het vaak prima.. Want de overheid beschermt ons toch..?? Ja toch?
En daar staan we dan.. Handig toch? Maar.. We staan in de rij voor ons eigen geld.. Zelfs dát schijnen we steeds méér te vergeten.. Al was het maar door de claims die overheden leggen, op de vrijheden die jij met je EIGEN GELD hebt..!! En ja, daar waar angst regeert, vinden mensen het vaak prima.. Want de overheid beschermt ons toch..?? Ja toch?

x
De Amerikaanse overheid..
De volgende zaken dienen te worden gerapporteerd aan de federale overheid, indien er sprake is van ‘verdachte activiteiten’. Van een Amerikaanse overheidswebsite gehaald. ‘Banken en holdings van bankbedrijven, en al hun branches (filialen), dienen volgens overheidsregulering, een SAR in te vullen, in relatie tot:

 • Criminele overtredingen waarbij van ‘insider misbruik’ sprake is, voor ongeacht de hoogte van het bedrag..
 • Criminele overtredingen ten bedrage van US$ 5.000 of meer, wanneer de verdachte kan worden geïdentificeerd.
 • Criminele overtredingen ten bedrage van US$ 25.000 of meer, ongeacht of er van een potentiële verdachte sprake is.
 • Transacties uitgevoerd of ondernomen door, of via een bank (of filiaal) boven een bedrag van US$ 5.000 of meer, wanneer een bank of bankfiliaal weet, vermoedt, of reden heeft te vermoeden, dat de transactie:
 • betrokkenheid kan hebben bij witwaspraktijken of andere illegale activiteiten (zoals bijv. financiering van terrorisme)54
 • is bedacht om de BSA te ontwijken of haar geïmplementeerde regelgeving.55
 • geen zakelijk doel heeft, noch kennelijk een wettelijk geoorloofd doel, noch het type transactie is, waarin de client in kwestie normaal gesproken niet betrokken zou zijn. En waarin de bank of het bankfiliaal wéét dat er geen sprake kan zijn van een redelijke verklaring voor de transactie in kwestie, na het bestuderen van de beschikbare feiten, inclusief die achtergrondinformatie en het mogelijke doel van de transactie in kwestie..

Wat misschien nog wel het meest verontrustend is, is dat er MINIMALE AANTALLEN ‘verdachte gevallen’ zijn, die een bank dient aan te geven.. Tja, zo maak je van je beste klanten natuurlijk verdachten, via deze ‘mind control’-eisen. En als een bank niet voldoet aan dit vereiste minimum, kan tenminste een boete worden opgelegd.

cash money david ickeEn nu is het de regering Obama, die verkondigt dat het invullen en indienen van deze ‘rapporten van verdachte transacties’ mogelijk niet genoeg is.. Want volgens de Wall Street Journal, zullen banken steeds meer aangemoedigd worden om de politie, FBI of andere wetsbekrachtigers rechtstreeks te benaderen, wanneer ze ook maar iets zien, dat buiten de ‘normale gang van zaken’ zou kunnen vallen.

Het hoofd van de de afdeling ‘Criminaliteit’ van het Amerikaanse ministerie van Justitie sprak over mogelijke wetgeving, waarbij banken worden geacht verder te gaan dan tot nu toe, met het invullen van ‘verdachten-rapportage’ dus, wanneer zij met een ‘riskante klant’ te doen hebben.

“De overgrote meederheid van de financiële instellingen dienen deze verdachten-rapportages in, wanneer zij vermoeden dat een rekening of rekeninghouder in verband kan worden gebracht met twijfelachtige onwettige activiteiten.” zo sprak deze procureur-generaal van het ministerie, Leslie Caldwell onlangs. Maar, in voorkomende gevallen, moedigen wij deze instituten aan, om te overwegen om méér actie te ondernemen: in het bijzonder het inschakelen van wetsbekrachtigers, om hen in te lichten over het probleem..

Deze opmerkingen duiden dus op een verwachting van de Amerikaanse overheid om méér te gaan doen, dan het invullen van de SAR-rapporten. Wie deze politiestaat-activiteiten van deze bankinstellingen dan gaat betalen, laat deze overheidsfunctionaris niet weten…

Dit soort opmerkingen en ontwikkelingen zouden je natuurlijk de haren recht overeind moeten zetten.. In dit kader schreef Simon Black een artikel, waarin hij een toekomstscenario schetst, waarin een niets-vermoedende Amerikaanse burger naar de bank gaat om een grote som geld op te nemen…

Stel je voor dat je naar de bank gaat om cash geld op te nemen.. Het hebben van cash geld is altijd een twijfelachtige ‘strategie’, in het bijzonder deze dagen, wanneer meer en meer banktegoeden de neiging hebben om in ‘negatief terrein’ te geraken.. Wat feitelijk betekent dat je hén moet betalen voor het privilege dat je hen geeft, om gokpraktijken met JOUW GELD uit te halen..!

Je vertelt de baliebediende dat je een bedrag van US$ 5.000 op wilt nemen, van je eigen rekening. Je ziet haar aarzelen. Ze kijkt je eens goed aan en vraagt dan: “Waarom?” Heel beleefd probeer je haar aan haar verstand te brengen, dat haar dat geen donder aan gaat, omdat het JOUW geld is..!

Dan verdwijnt de baliebediende enige minuten, en laat jou daar staan wachten.. Dan komt ze terug en vertelt je dat je het bedrag kunt opnemen, maar dat dat pas over een paar dagen kan.. De bank heeft het geld op dit moment niet beschikbaar..! Dan besluit je naar huis te gaan, lichtelijk geïrriteerd natuurlijk, door zoveel ongemak…

En dan, wanneer je je auto voor je huis parkeert, wacht je een bijzondere verrassing.. Twee politie-agenten staan je op te wachten en vertellen je, dat ze graag even een gesprek met je willen hebben. Het gaat over jouw voornemen om geld op te nemen bij de bank, waar je zojuist vandaan komt..

Misschien vind je dit verhaal overdreven.. Maar bedenk dan wat de autoriteiten onlangs uithaalden met deze weduwe in Iowa.. HIER

Op de bankrekening van een weduwe was beslag gelegd door de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Ze heeft namelijk een proces verbaal gekregen voor het storten van haar geërfde geld, in verschillende stortingen, in plaats van in één keer..!

We hebben het hier over Janet Malone, 68 jaar. Zij had een bedrag geërfd van US$ 18.775 van haar overleden echtgenoot. Dit was volledig rechtsgeldig in haar bezit gekomen, maar de IRS heeft inmiddels beslag gelegd op dit kapitaaltje. Dit geld, afkomstig van haar overleden man, Ronald Malone, had volgens de overheid op in één keer op haar bankrekening gestort moeten worden, en niet op verschillende tijdstippen en in verschillende bedragen..!

Volgens het persbureau AP, stortte de vrouw van deze erfenis, bedragen van US$5,800 en US$9,000. Kennelijk zorgde het financiële privégedrag van deze weduwe, voor het afgaan van allemaal rode alarmlampen, bij de toezichthouders van de federale overheid.. Het commentaar van de overheid is, dat deze vrouw haar geld met ‘strategische bedragen’ onder US$ 10.000 heeft gestort, teneinde verder onderzoek te voorkomen. De misdaad die deze vrouw heeft begaan, wordt het ‘structureren van stortingen’ genoemd.. Let wel, het gaat hier dus om een volledig legale erfenis.

En bedenk, in dit geval is er dus niet eens sprake van het begaan van een overtreding door Janet Malone. Ze is nergens anders ‘schuldig’ aan, dan het storten van de erfenis van haar man, niet in één keer, maar in meerdere keren in verschillende bedragen.. Als deze overheids’dienaren’ al met een weduwe op deze manier omgaan, stel je eens voor hoe ze ons straks allemaal willen gaan behandelen..!?

Waarom ze dit doen?
loesje-slavernij-gehoorzamenHet is natuurlijk allemaal om ‘een voorbeeld’ te stellen; om mensen te ontmoedigen om met cash geld om te gaan. Het te storten en/of het op te nemen. En bedenk dat de overheid in de VS, precies hetzelfde handelt als overheden elders in de wereld. Er wordt ook niet meer geheimzinnig gedaan over het FEIT, dat de overheid liever geen cash meer wil..!! En wanneer ze mensen bang kunnen maken, wanneer deze cash-geld gaan en blijven gebruiken, dan is dat preciés wat hun doel dient…

En met elk jaar dat voorbij gaat, worden de regels rondom het gebruik van cash steeds stringenter.. En daarmee zal het cashgeld steeds meer en meer naar de achtergrond van ons dagelijkse leven verdwijnen. Wat wij je als WantToKnow willen aanraden, is om preciés de tegenovergestelde beweging te gaan stimuleren.. Veel cashgeld gebruiken, zoveel mogelijk eigenlijk. Pinnen bij de geldautomaat en cash betalen.

Want wat we meemaken is niet de opkomst van ‘gemakkelijk betalen’, maar van ‘gecontroleerde manipulatie’.. Wanneer straks de digitale geldwereld voor de elite ‘voor mekaar’ is, zal onze afhankelijk van deze machtshebbers zó groot zijn, dat ze feitelijk met ons kunnen doen wat ze willen.. Het is precies zoals de quote van Adolf Hitler boven dit artikel..

Stapje voor stapje verdwijnt JOUW VRIJHEID..! En het lijkt erop, dat je dat allemaal prima vindt..  Wij horen niemand protesteren over het verdere verlies van de controle over diens EIGEN GELD..! Cash geld wordt langzaam maar zeker de nek omgedraaid, en wij zijn als toeschouwers straks mede-schuldig aan deze moord.. Omdat we het ‘laten gebeuren’..!

 

50 gedachten over “En langzaam wordt cash-geld illegaal…!!

  1. ALS JE NIET MEER CONTANT BETAALT, DAN DRUKKEN DE BANKEN ZOVEEL BIJ ALS ZE WILLEN, DAT DOEN ZE NAAR MIJN ZIN AL GENOEG(ZIE draki-NWO-ER,-1BILJOEN)

 1. In 2002 kocht ik een auto. Tweedehands. Van een particulier.
  Bij de ING (toen nog Postbank) wilde ik dus 6500 in contanten afhalen. Dat ze dat niet in voorraad hadden en dus besteld moest worden, is logisch. Maar je raadt het al: ook toen al wilden ze weten waarvoor ik zoveel geld nodig had. Mijn antwoord (zie bovenste regel) leidde tot hun reactie: “ja, dan is het in orde”. Net alsof het anders niet in orde zou zijn!

 2. Het is begonnen met het uitbetalen van de salarissen, van cash in een enveloppe, naar ?.
  Veel geweld in de media dat cash geld gevaarlijk is, om in huis te hebben of bij je te dragen, nu betaalkaarten maakt het echt niet veiliger.
  Ze zitten altijd naast je, en met hun hand in jouw zak !
  Hier in Frankrijk lopen ze voor op, met het verbieden van cash, allerlei maximums om de boel te controleren, ja tegen het terrorisme !!!
  Maar “”WIJ”” laten het allemaal gebeuren, alle waarden zijn fictief, we leven in één grote illusie, als die zeep bel barst, het einde van jouw wereldje dat is zeker, het hangt van subsidies en uitkeringen aan elkaar, als de werkende massa doorkrijgt wat ze allemaal voort moeten slepen, en het bijltje er bij neer leggen, is het over !
  Kijk eens hoe die Fred Teeven gestraft wordt, wat een schaamteloze voorstelling met bloemen en al, ik zou zeggen op de barricade beste mensen, voor ze ons heel vroeg in de morgen uit bed ligten !

  1. O moet me schamen, het moet zijn oplichten, optillen, opbeuren, sorry !

 3. Wat, als we massaal besluiten dat we de “gebruikelijke” rekeningen van nutsbedrijven, belastingen, zorgverzekeringen besluiten alleen nog maa contant te voldoen (dus niet meer digitaal), desnoods door naar de betreffende kantoren te gaan en het ze aldaar aanbieden………….

  1. Jaar en dag per cheque betalen, liefts hebben ze alles automatisch, het heeft niets meer met democratie te doen, hier in Frankrijk, gaat bijna de helft van het jaarlijkse budget naar de overheid, die daar zijn ambtenaren en andere dure jongens mee betaald, het was ooit onder de 20%, de belastingen worden constant verhoogt, het is voor de privé sector practisch niet meer op te brengen, de boel is min of meer failliet.
   En nu moeten we de belasting voor uit betalen, de voorlopige aanslag, er worden steeds nieuwe bureaux geopend met nieuwe ideétjes, het hek is van de dam, van daar net als in Nederland de Socialisten ( die daar voor door gaan ) zijn tot vijanden van het volk geworden, met op zet misschien, het zijn practisch allemaal Kazharen, NWO complot ook hier.

  2. Het is een eerste stap Pjotr om ons geld weer onder controle te krijgen. Kijk naar de quote van Hitler. Het zijn juist die stapjes die we weer moeten omdraaien.
   Er zal gereageerd worden wellicht met een langzaam verbod op cashgeld-betalingen voor nutsbedrijven.
   Aan automatische betalingen heb ik ook helemaal een broertje dood Jenne..

  3. Reactie op Lucie.

   Heb je er wel eens bij nagedacht dat het in de winkels voor het personeel steeds gevaarlijker wordt om te werken ,als iedereen weer contant gaat betalen. Overvallen etc deze zijn de laatste jaren fors afgenomen. En als de banken nou eens wat minder briefjes van 50 euro in de geldautomaten zouden doen dan hadden de winkeliers ook geen wissel problemen. Soms zijn we net een wisselkantoor. Veel klanten betalen met een briefje van 50 euro en rekenen een bedrag beneden de 5 euro af. Zo hebben de winkeliers wel heel veel wisselgeld in huis nodig. De banken hebben veel te veel macht, alles kost geld wisselgeld halen en ook geld storten overal moet je voor betalen. En wie is daar de dupe van?

  4. Je draait alles om Milwa.. Het zijn de banken die het geld ervoor rekenen, storten ook..! DUS alles richting digitale geldstroom dirigeren, als schaapjes in de wei, naar de kraal gedreven.
   Supermarkten en veel andere MKB-bedrijven werken al met een afroomkoker, waar cashieres geld insteken en ‘laten verdwijnen’ voor mogelijke overvallen..

  5. Wilma, het gevaarlijke moment is s’avonds bij het sluiten van de winkels en andere bedrijven, daar wachten ze vaak op, als je geen baar geld heb, nemen ze je mee onder bedrijging naar een geld automaat, in principe is het de overheid die te kort schiet, in zijn bescherming van de werkende burger, je kunt ook het dichts bijzijnde politie bureau vragen om op bepaalde uren een oogje in het zeil te houden, en je moet niet te regelmatig zijn in je doen en laten, want ze zijn slim en leggen je eerst af alvorens toe te slaan.
   Van een vriend commisaris in de stad waar bij ik in de buurt woon.

  6. nou de dat kan helemaal niet contant betalen men moet perse via de bank betalen !

  7. beste milwa heb jij er all eens over gedacht hoeveel banen er op het spel staan bij een gedigitaliseerd betaalsysteem buiten het feit dat de mensheid zijn vrijheid kwijt is

 4. Bij onze super, mag je niet met 100 euro betalen, tenzij het aan de directeur is.

  Dus als deze niet aanwezig is op dat moment geen boodschappen.
  Ik ga echt nu alles met contanten doen geen pinnen meer maar CASH. Vaak doen ze al moeilijk met 50 euro “kunnen we niet wisselen” Niet mijn probleem wen er maar aan dat ik met echt geld ga betalen!

  Overigens zijn ze alle pinautomaten aan het verwijderen.

  Wie doet er mee aan de “pay it cash!” actie! iedereen contant betalen vanaf nu!

  1. Pjotr.
   Vandaag heb je in Noord Holland een prachtig voorbeeld kunnen zien hoeveel macht ze al over ons hebben.
   Door een stroomstoring als het lang zou duren zouden de supermarkten veel eten weg moeten doen wegens ontdooien, was het onmogelijk per pin te betalen, kon men geen geld opnemen bij de pinautomaat,telefoonverkeer,vliegverkeer,luchtvaart alles was verstoord.
   Als banken weigeren geld via pinautomaat te verstrekken of als de stroom uitvalt kunnen de meeste mensen niets meer.
   Wanneer worden we nou eens wakker?

  2. Ik doe hier allang aan mee,vertik het in de winkel om te pinnen.
   Gister nog weer,ze konden niet teruggeven van 50 euro,heb de boodschappen laten staan en ben vertrokken.
   Als ook echt iedereen contant betaald,zullen die criminelen raar op hun neus kijken.
   Maar veel mensen zijn gemakzuchtig of dom,dus voordat het zover is dat we allemaal weer contant betalen,hebben ze in Brussel al doorgezet.

 5. Veel banken hebben een spelletje met ons gespeeld, geldcreatie uit het niets was tot voor kort niet eens bekend. Want wat ze gedaan hadden was telkens weer “een jas uitgeleend, die ze niet hadden“ Kijk hoe kan ik iem. een jas uitlenen die ik niet heb? Maar door een simpele digitale boekhoudkundige handeling, lenen ze geld uit wat er niet eens is ! En nu de ECB 1100 miljard in die malafide banken pompt, denkt de door en door corrupte top hun eigen salaris exorbitant te kunnen verhogen! Ja, zelfs denkt ABN-AMRO naar de beurs te gaan…Dit is geheel niet parallel zoals onze economie loopt..Nog steeds fikse crisis die zij hebben veroorzaakt! Dus denkt men de bloemetjes buiten te kunnen zetten. Geheel pervers en men denkt het NL volk monddood te maken? Ga >www.stopderestschuld.nl en tref die grootbanken waar je maar kunt, haal direct je spaartegoeden er weg en open een betaalrekening/spaarekening die overigens echt zonder bankkosten maar met creditrente is ! Ga> http://www.argenta.be En je hoeft echt niet in België woonachtig te zijn! Iedereen kan overal binnen de EU een betaal(zicht)rekening,want zo heet dat in België, die via internet toegankelijk is, openen.Wacht de negatieve rente niet af! Laat al die grootbanken, waar ASN dus niet bijhoort, eens voelen wie er de baas is !

 6. Wedden dat Guido morgen gewoon weer met zijn pinpas bij de supermarket staat? Is toch wat handiger dan vooraf inschatten wat je nodig hebt. Cash geld is gewoon duur: om het te drukken en te tellen. De overvallen zijn ook een reden waarom winkels liever elektronisch willen betalen.

  1. Jos.
   Als geld drukken zo duur is waarom heeft de ECB dan de persen weer aangezet?
   Overvallen zijn ook al heel oud en nu ineens wordt dat als argument gebruikt om geen cash geld meer te gebruiken?
   Tellen gaat tegenwoordig ook machinaal dus ook dat is geen argument.
   Zaterdag was ik bij een supermarkt en daar hing een bordje waarop staat dat ze geen briefjes van 200 en 500 euro KUNNEN aannemen wat natuurlijk moet zijn NIET WILLEN aannemen want deze briefjes zijn nog steeds een officieel betaalmiddel.
   Wat zou er nu gebeuren als ik wel wil betalen maar dat zij geen briefje van 200 euro aannemen en ik toch de boodschappen wil meenemen per slot van rekening weigeren zij dan geld aan te nemen wat ik wel aangeboden heb.

  2. Nog nooit gehoord van pinpasfraude zeker……. Dan gaat het niet meer om dat beetje geld dat men op zak heeft, maar om veel meer. Overvallen of diefstal….slecht argument dus.
   Pinnen is een goed en handig middel, maar cash uitbannen, daar waar men zeker naar toe wil, is gewoon niet goed.

  3. He jos , ook al gaat Gido morgen weer pinnen ,dan nog staat dat helemaal los over datgene wat er geschreven staat; de bedoeling is ook dat je het geschrevene leest en beoordeelt en niet de schrijver.En als ik met je meedoe en ook de schrijver ga beoordelen ,dan moet ik toch echt vinden dat je een very simple minded stukje schrijft in vergelijking tot dat van Gido ,……lijkt toch wat meer over nagedacht.

 7. Ik verbaas me al een tijd over het feit dat we aangemoedigd worden om kleine bedragen te pinnen. Onzin. En veiligheid wordt als argument gebruikt. De eigenaar (= ook ik) va n de pinautomaat moet betalen voor de transacties. Daarom reken ik zelf veel liever overal contant af.

 8. Cash wordt wellicht helemaal verboden en past ook in de agenda. Overigens wordt nooit de drukpers aangezet maar is het geld meteen digitaal er bij getoverd. Netgoals ik hier even € 1000.000,- tik zo snel gaat dat en zo geldig is het ook. Ik ben alleen geen bank. Over het bedrag moet je wel echte harde rente betalen. Maar ja dat weet iedereen inmiddels wel.

  Wanneer alles digitaal wordt dan kun ook met de chip betalen. Deze zit dan in je hand en je hebt geen pasjes meer nodig e.d. Wanneer je niet zo’n ding hebt dan kun je niet meer kopen en krijg je ook geen medische zorg meer. Heb je hem wel dat kun je alles behalve als jij niet in het geheel loopt want dan zetten ze je chip uit. Tja moet je maar luisteren. Moge duidelijk zijn dat we dat niet willen want we zouden dan echt helemaal slaaf zijn toch?

  Maar …. het staat wel in de agenda om het zo te doen.

 9. Iemand er wel eens bij stilgestaan dat wanneer er geen contant geld meer is de banken super machtig worden omdat er ook nooit meer geld van de bank afgehaald kan worden? Het geld wordt dan alleen nog maar van de ene bank naar de andere verplaatst.

  1. De banken zijn al oppermachtig want als morgen de pinpas ongeldig wordt verklaard dan heeft niemand nog de mogelijkheid om geld op te nemen.

  2. ze zijn sinds gisteren alvast voorbeeldig begonnen met het actief preventief dictatoriaal digitaal uitzetten van bekende brave te goed gearticuleerde bestuurlijk opgeleide veel te vlot van de mediale tongriem gesneden bijna afgestudeerde academische mede burgers, makkelijker dan zweepslagen, de elektro boogeyman war on terror je weet wel, vanavond zal ie verder publiekelijk verkracht worden bij Pauw is de voorgespelde inschatting van onze rond razende net zo vlot babbelende ex politieke red light huisarts met den microfoon op straat, onze bebaarde charlie mag ineens geen mening hebben, publieke terecht stelling zonder rechten en zonder feiten, wie het hardst hysterisch meehuilt en smuilt en schreeuwt op het media late night talk show plein schavot voor afvallige schavuiten vanaaffff laat behoort tot de dutch ophits winnaars, onze coöperatieve groene agro sponsors van de volgespoten uitgeteerde sjunken malle eppo wielrenners van weleer maar zogenaamd van niets wisten, want integriteit hèh.. het witte boordenspel van Lubach in actie ;

   http://www.radio1.nl/item/281597-Bankrekening%20stopgezet.html

   Quote: ” Leiden. De bankrekening van de orthodoxe moslim Shabir Burhani alias Maiwand Al-Afhani is beëindigd door de Rabobank. Burhani die regelmatig in de schijnwerpers staat vanwege zijn uitspraken is het hier niet mee eens. Hij voelt zich in zijn vrijheid aangetast. Maar de Rabobank zegt genoeg redenen te hebben voor dit besluit. Hij zou contacten hebben met radicale moslimgroepen en begrip tonen voor de aanslag op Charlie Hebdo. De bank beroept zich op de Wet ter voorkoming van financiering van terrorisme . Wordt het radicale moslims moeilijk gemaakt om hier te leven, te wonen en te werken? Mag een bank een cliënt weigeren? Rob Oudkerk praat hierover met Shabir Burhani en Jaap Koelewijn, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit en directeur bij Financieel Denkwerk. ”

   http://www.encyclo.nl/begrip/meesmuilen

   http://www.wwe24seven.com/images/49/boogeyman-75.jpg

  3. Da’s een goeie Arnold! Het allerlaatste red- of pressiemiddel, een bankrun, wordt ons dan (ook) afgenomen.

 10. Er is nu zoveel quasi ophef over die ton salarisverhoging voor de top van ABN.
  Hun eigen woorden de crisis is in 2008 begonnen dat is bijna 7 jaar terug telkens wordt gezegd dat zijn de gemaakte afspraken dan vraag ik me af hoelang van tevoren die afspraken gemaakt zijn en waarom de minister van financieen daar niets aan gedaan heeft want hij is het toch die loonsverhoging moet goedkeuren?
  Dit kabinet verandert bijna alle bestaande wetten en daar waar het de loonsverhoging van bankiers aangaat zou dat niet kunnen?
  Het is allemaal toneel.

 11. heb laatst voor een klus 200,= ontvangen contant.
  Kon het nergens inwisellen bij de AH niet (werdt vreemd aangekeken) nergens, allen naar de bank inderdaad.
  Het is schandalig.

 12. Ik dacht dat je pas schuldig was wanneer je schuld is bewezen!
  Het feit dat je bijvoorbeeld een auto wilt kopen en cash wilt betalen maakt je gelijk verdacht voor de overheid!
  Wetten gelden dus niet voor de overheid! Zij doet wat ze wilt!
  Dat diezelfde overheid de echte criminelen uitkoopt met belastinggeld is dan weer gerechtvaardigd!

  Verder is een lening aangaan langer dan de zittijd van een legislatuur mijns inziens onwettig aangezien deze legislatuur enkel bevoegdheid heeft over de gelden welke binnen haar legislatuur zijn verdiend! gevolg! Alle schulden zijn onwettig! Het is zeker binnen de geest incorrect onze schulden te verhalen op onze kinderen!
  vreemd toch dat onze politici dit niet begrijpen
  Het is een boerenwijsheid dat je geen schulden kunt afbetalen door nieuwe te creëren! Dit weet iedereen behalve onze overheden!

 13. Okay, allemaal erg, maar ik wil ook even kritisch zijn. Wat te doen dan de hint van Loesje lezen of de slotzin “Cash geld wordt langzaam maar zeker de nek omgedraaid, en wij zijn als toeschouwers straks mede-schuldig aan deze moord.. Omdat we het ‘laten gebeuren’..!’.” WAT moet er nu gebeuren, WAT moet ik doen ? Welke aanbeveling mag ik nu uit bovenstaand dringende bericht opmaken? WAT is aan de eenvoudige burger (ik en mijn buurmannen) om deze kwestie zinvol aan te pakken ? Ik weet het niet, dus elke suggestie is mij zeer welkom, met dank.

  1. Ga zoveel mogelijk cash betalen overal, hoe moeilijk ken het zijn?

  2. Gewoon terugschakelen naar hoe het was! Cash betalen en geld van de bank nemen! Dan kunnen ze er niet op speculeren! Beter nog, stoppen met werken en profiteren van het systeem! Diensten en middelen gaan ruilen ! Passief tegenwerken binnen de wetten van het systeem! De zwakte van het systeem zit in het systeem ingebakken!
   Maar goed, dit heeft een tegenreactie! Als je dit doet moet je ook genoegen nemen met minder! en??? zijn we daar bereid toe?

  3. Ben er al hard mee bezig meer doen met minder . Alles 2 en als het ven kan minstens 3 keer gebruiken ( er zijn uitzonderingen wc papier). Geen nieuwe spullen kopen maar zelf maken of ruilen of tweede hands kopen . Diensten ruilen noem maar op de mogelijkheden zijn eindeloos!

  4. Ik haal dinsdags met een cheque mijn liqiude bedrag van de banque, é voila !
   Waar ik mij zorgen om maak, niet zo zeer hier waar ik woon, maar zo als landen als Nederland, dicht bevolk, heel er aangewezen op een 100% goede logistiek, bij problemen 3 a 4 dagen later zijn er al etens producten schaars, na een maand een echt probleem, ik weet me nog te herinneren dat ik soms aan het eind van WWII een grote wortel te eten had perdag, de mensen vooral ouden stierven van de honger, de kerken lagen vol lijken, want de grond was diep en keihard bevroren, tja en dan doe je niet echt wat met je betaal pas.
   Zou zeggen beste mensen terug, op de juiste manier, geen paniek, maar meer zeggenschap over je eigen leven, en een beetje meer onafhankelijkheid van het systeem, slaap je ook een stuk beter.

  5. Jenne,
   dat is een goed idee! Nog een mogelijkheid is zelfbedruipend gaan leven! Een stukje land kopen en er je groentjes zelf kweken!
   Maar ook hier zie je hoe de overheid dat soort van levenswijzen tegenwerkt met haar wetten!
   Bovendien beheersen bedrijven als Monsanto de zadenmarkt en tis nog maar de vraag hoelang we nog zelf onze groentjes zullen mogen kweken! Want dan worden we drugdealer!
   Hoe groter de vervuiler , hoe minder tegenwerking van het systeem!
   we leven in een corporatocratie , een wereld gedicteerd door de corporations , en de politici zijn hun puppets!

  6. Peter, hier waar ik woon heeft practies ieder één een potagere zo als dat heet, op onze vrijdags markt is een speciale hoek, waar de amateurs van tuinieren hun overtollige spullen verkopen, groente, fruit, kippen, konijnen, en op aanvraag kleine varkentjes, Monanto nog in geen velden of wegen te bekennen, maar het zijn vreselijke boeven, is een te mooi woord, het zijn criminele figuren.
   Heb ook het idée dat deze mensen niet zo maar hun soort leven uit hun handen laten slaan, maar je weet maar nooit, ze zijn zo gehaaid !

  7. Peter, mooi voorbeeld waar de burgers toe in staat zijn, en tot opstandige terorrist te worden, speelde in de Ariege ; guerre des mademoisseles, op google te lezen !
   En dat zou zo maar weer eens kunnen gebeuren !

 14. Ja..de strop om onze nek wordt meer en meer aangetrokken.
  Alles draait om controle, wij zitten al vaster in het systeem dan de doorsnee burger vermoed.
  Ook de pasjes zullen verdwijnen..en dan zijn we waar ze ons willen hebben..en dat is de onderhuidse CHIP, dan zijn we ook overal te traceren.
  Mischien een tip, dit gegeven/voorspelling staat ook in de bijbel, zie Openbaringen , de tijd waar wij midden inzitten, vers13:11 tm 18 vers en vers 16:2 ..tja..dit geeft toch stof tot nadenken.

 15. Beste mensen ondanks alle geweld en negativiteit in onze wereld toch even dit

  De hemel is an 4 dagen stralend blauw, ouderwets blauw geen geklieder met chemtrails.

  We hebben besloten om meer met de kleur pastel blauw te gaan werken, uiteindelijk autenthiek in deze omgeving, van het Casgogne gebied !

  Onze moestuin groeid en bloeid, de asperges komen met kopje boven de grond uit, alles wat gezaaid is kiemt, we wachten tot 2 mei met het planten van de fragile groentes, en ook het planten van de geraniums, van wege het risico van een nacht vorstje.

  Ik wilde jullie dit even laten weten !

  1. Subtiel gebracht Jenne!! Echter denk ik dat er maar weinig schaapjes zijn die je er mee wakker schudt.

   Zelf maak ik me er niet zo druk om, ik ben goedkoper aan het leven, en wil uiteindelijk zelfvoorzienend worden, en als we als burgers elkaars vertrouwen kunnen krijgen maken we gewoon een geef-economie.

 16. hier in ons verziekte nederland gaat het echt niet anders.
  banken halen steeds meer pinautomaten weg zodat je geen cash meer kunt opnemen EN dwingen je om te pinnen. als dit is bereikt, dan gaan ze de kosten verhogen, moet je gaan betalen voor het opnemen van cash geld, moeten ondernemers meer gaan betalen voor een pintransactie, moet je betalen om geld op je rekening te MOGEN hebben en de banken en politici lachen zich verrot. meer bonussen, minder werk voor de belastingdienst en de burger…… die betaald gewoon want die kan niet anders. en we trappen er gewoon met open ogen in

  1. Ja,en daarbij word Denemarken gepromoot als lichtend voorbeeld, het is wel duidelijk waarom.

 17. er wordt door de mensen ook nog even vergeten dat er meer en meer banen verdwijnen door het uitbannen van cash ik betaal alles cash dat is nijn vrijheid en trouwens ook mijn geld

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.