Advertentie

Open brief aan Tweede Kamer…


Inleiding door Anthony Migchels

Open brief aan het Parlement met betrekking tot Rente en Bankieren

 Geachte heer, geachte mevrouw,

Graag vraag ik uw aandacht voor de onderstaande open brief.
Het betreft de ongekende maatschappelijke en economische tragedie die bankieren is.

Reden om u te schrijven is, dat de Minister President onlangs moest bekennen,
dat hij niet wist dat banken al het geld dat ze uitlenen ter plekke boekhoudkundig scheppen;
en hiermee ongekende sommen rente verdienen.

Dat maakt het aannemelijk dat deze onbekendheid breder leeft
en het is cruciaal dat we dit fundamentele gegeven onder ogen komen in een breder debat.

Aan het einde van de brief heb ik enkele vragen.
Ik zou een antwoord daarop zeer waarderen.

Hoogachtend,

Anthony Migchels

Monetair Hervormer

En initiator van de Gelre, het eerste regionale geld van Nederland
www.gelre.org

* * *

Gelre website

Van:
Anthony Migchels
Steenstraat 108
6828 CP Arnhem
anthony@gelre.org
www.gelre.org

Aan: Leden van de Tweede Kamer

Betreft: Rente, Bankieren en ons huidige Financieële Stelsel. De dringende noodzaak en de ruime mogelijkheden tot hervorming en migratie naar rechtvaardige, rentevrije economie.

Nota Bene: Aan het einde van de brief treft u enkele vragen aan..

Geachte heer, geachte mevrouw,

Wist u dat banken al het geld dat ze uitlenen creëren op het moment dat we een lening aangaan?
Wij stellen u deze vraag, omdat onlangs is gebleken dat Premier Mark Rutte dat niet wist. Tilasmi Frigge, van Lokaal Geld en redacteur van de website de ‘Ommekeer’, stelden dat vast na de Minister-President die vraag te hebben gesteld. Een vreemde situatie, dat de man die leiding geeft aan de Regering, zo’n fundamenteel gegeven niet voor ogen heeft.

sick euroMark Rutte antwoordde op bovenstaande vraag lachend, zeggend dat het niet waar is en dat dat ook niet zou kunnen, omdat anders inflatie zou ontstaan. Dit roept de vraag op, hoe Rutte de vastgoed bubble waar we nu nog van aan het bijkomen zijn zou noemen. Dat is inderdaad pure inflatie geweest, als gevolg van het feit dat de banken ongeremd geld drukten  en middels hypotheken uitleenden. Niet alleen drukken de banken al het geld dat ze ons ‘lenen’, zij vragen daar ook nog rente over. Een hypotheek van twee ton kost over dertig jaar bij 5% al gauw €300.000 rente. Een huis van twee ton kost dus eigenlijk vijf ton.

En hoe gaat dat geld scheppen in z’n werk?
Wel, de bank opent gewoon een rekening voor de klant met een kredietlimiet. Dat is het. Vijf minuten werk op een computer. En daar betaalt de gewone man dus €300.000 rente voor. Voor een druk op de knop.

De ellende van Rente
Rente herverdeelt automatisch van arm naar rijk. De armen hebben geen geld en moeten lenen en de rijken en de banken hebben geld zat en worden nog rijker door uit te lenen. Dit is gekwantificeerd door een Duitse onderzoeker, Helmut Creutz. Hij kwam tot de ontdekking dat de 80% armsten meer rente betalen dan ze ontvangen aan de rijkste 10%. Ook binnen de rijkste 10% vindt die herverdeling plaats: de ‘armste’ 8% betaalt meer rente dan ze ontvangt aan de rijkste 1%.  Bovendien: hoe lager het inkomen, hoe meer men verhoudingsgewijs kwijt is aan rente..

geldcrisis groot biljetAl met al betaalt de grote massa in Nederland 75 miljard euro per jaar (!) aan de rijkste 10%, waarvan het meeste terecht komt bij de 1%. Dit is de verklaring voor het feit dat de armen armer en de rijken rijker worden. Tegen dit soort socialisme voor de rijken steekt het gejammer over de kosten van de bijstand natuurlijk erg schril af. Een veel gehoorde opmerking is: ‘dan moet je maar geen schulden aangaan’. Maar dat is mis: producenten hebben krediet nodig om te produceren en de kosten daarvoor slaan zij over op de consument. Het blijkt uit het onderzoek van Creutz dat inmiddels 40% (!) van de prijzen die we betalen voor onze goederen en diensten kosten voor kapitaal zijn. Dus: zelfs als je geen enkele schuld hebt, ben je 40% van je inkomen kwijt aan rente.

En dat terwijl de banken iedere dag laten zien dat we alle krediet vrijwel kosteloos boekhoudkundig ter beschikking kunnen stellen. En dat dus net zo goed rentevrij zouden kunnen doen. Maar er zijn nog meer problemen, we noemen er enkele:

• De Nederlandse overheid betaalt 11 miljard per jaar aan rente over de Staatsschuld. En dit is bij een historisch lage rente die zeker weer gaat stijgen. En dat terwijl de overheid vanzelfsprekend zelf al het geld zou kunnen drukken dat het nodig had om zich rentevrij te bedruipen. Uit onderzoek blijkt, dat de Staatsschulden van westerse overheden ongeveer even hoog is als de rente die ze sinds de Tweede Wereldoorlog hebben betaald. Kortom: zonder rente zou er geen Staatsschuld zijn.

Het systeem van geldcreatie op basis van écht geld, links, blijft altijd achter de feiten hollen van terugbetalen-met-rente. Het kan per definitie NIET in balans komen..!!
Het systeem van geldcreatie op basis van écht geld, links, blijft altijd achter de feiten hollen van terugbetalen-met-rente. Het kan per definitie NIET en NOOIT in balans komen..!!

• De milieudestructie die we zien wordt in hoge mate door rente gedreven: doordat rentedragende investeringen meer kosten naarmate de terugverdientijd langer is, worden bedrijven en particulieren sterk gemotiveerd milieukosten naar de toekomst te verplaatsen. Dit is een uiterst perverse prikkel waarvan de desastreuze resultaten iedere dag zien.

• Zoals bekend zijn het de banken en de ultrarijken die het in Nederland (en overal) voor het zeggen hebben en niet het parlement, dat slechts dient als ‘democratisch’ sausje over de oekazes van het Grootkapitaal. Plutocratie is onvermijdelijk in een rentedragende economie: ‘The most powerful force in the Universe is Compound Interest’ zei Albert Einstein. Maar je hoeft geen natuurkundige te zijn om de kracht van exponentiële groei te begrijpen: als Jezus in zijn tijd een klompje goud bij de bank had gedeponeerd en het nu kwam ophalen, zou de bank het equivalent van twee keer de Aarde in goud moeten uitbetalen..

Dit laat niet alleen zien dat rente onhoudbaar is, het laat ook zien dat rijke families die met samengestelde rente uitlenen en het kapitaal in de familie houden binnen enkele generaties vermogens bezitten die de Staatsmacht in de schaduw stellen. Dit is ook het geval. Het feit dat die families zo handig zijn om hun vermogens buiten het publieke oog te houden en ze dus niet op de flauwe kul lijstjes van ‘rijkste mens ter wereld’ staan, doet daar niets aan af. Deze Oligarchie is bovendien internationaal, en niet nationaal georiënteerd.

loesje geld moet rollen topDe banken in Nederland trekken per jaar het onvoorstelbare bedrag van € 93 miljard aan rente binnen..!
Het is inderdaad waar dat ze een deel daarvan in rente uitbetalen aan spaarders. Maar spaarders zijn mensen die geld hebben en de rente wordt betaald door mensen die geen geld hebben. Bovendien hoeven ze dat helemaal niet te doen: banken hebben geen deposito’s nodig om uit te lenen en in rationeel geldstelsel zou dat ook niet het geval zijn.

De Kredietcrisis en de schandalige Bail Outs
Niet alleen scheppen de banken het dus op een ongehoorde schaal binnen, ze slagen er dan ook nog in regelmatig failliet te gaan, zoals in 2008 bijvoorbeeld ‘en masse’gebeurde. De Nederlandse belastingbetaler stelde toen 100 miljard euro zo maar boem bats ter beschikking aan de banken en het einde is nog lang niet in zicht: de bankenunie en de ESM garanderen dat banken maar hoeven te piepen en ze kunnen nog veel meer bail outs krijgen.

Maar in 2008 had de Nederlandse belastingbetaler helemaal geen 100 miljard op zak. Dus waar kwam dat geld voor de banken vandaan? Van de internationale kapitaalmarkten. Van de banken. En hoe kwamen die er aan? Die drukten dat ter plekke. Dus om de banken te ‘redden’ hebben we 100 miljard van dezelfde banken geleend. En daar betaalt de belastingbetaler nu 5 miljard per jaar voor. Dat bedrag zal nooit worden afgelost en de rentebetalingen zullen ‘ad infinitum’ doorgaan.
Het zogenaamde ‘redden’ van de banken is compleet overbodig. Het verhaal is dat we de banken nodig hebben voor geld, maar dat is natuurlijk de tekst van de ‘Marketing & Communicatie-afdelingen’ van de banken: iedereen kan verzinnen dat als banken geld kunnen scheppen, we dat natuurlijk allemaal kunnen..! Inclusief de overheid.

Het is vanzelfsprekend waanzin om een doorgaand, op zo’n schaal falende en frauderende bedrijfstak in stand te houden. Het ontbrekende wettelijke kader en de dramatische gevolgen voor de Openbare Orde de Democratie.. Er is geen wettelijk kader voor geldschepping door banken. De ‘Wet op het Financieel toezicht’, een gedrocht, waarin niet eens staat gedefinieerd wat geld is, beschrijft niet dat banken geld mogen scheppen. Weliswaar is het ook niet verboden, maar het riekt toch erg naar valsemunterij wat vanzelfsprekend wel verboden is.

Loesje statiegeld valutaBovendien leiden de ongekende privileges van banken tot ronduit predatoor gedrag. Fraude en manipulatie zijn de norm, niet de uitzondering. Onlangs werd bijvoorbeeld RABO beboet voor de ongekende LIBOR-fraude. Maar de boete stond in geen verhouding tot de opbrengsten van deze massale roofpartij. In plaats van dat RABO topman Sipko Schat, die openlijk toegeeft persoonlijk verantwoordelijk te zijn geweest voor deze langjarige institutionele fraude, voor 20 jaar achter de tralies gaat, kan hij met pensioen met negen ton op zak. Dit is natuurlijk niet te verkopen richting bijstandsmoeders die de Soos voor een paar tientjes oplichten en tot aan de poorten van de hel worden vervolgd.

De maatschappelijke schade van bankieren is immens.
We denken daarbij niet alleen aan geld: we versjacheren onze soevereiniteit geheel tegen de wil van de bevolking aan Brussel. Zoals u weet heeft de bevolking in Nederland en Frankrijk in 2005 volstrekt overtuigend verdere soevereiniteitsoverdracht weggestemd. Er is dus geen enkele legitimiteit voor zaken als de ESM of de bankenunie. Niemand in Den Haag of Brussel heeft zin om het nog eens te vragen, om duidelijke redenen.

Roman Prodi heeft openlijk toegegeven dat Brussel wist dat de Eurocrisis onvermijdelijk was als gevolg van het ontbreken van een Politieke Unie. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor een Europese Superstaat en de Eurocraten dachten die te creëren door eerst de Euro op te starten. Door de disbalans tussen Noord en Zuid Europa was de Eurocrisis onvermijdelijk en reeds lang voorzien en Brussel hoopt de nationale bevolkingen zo gek te krijgen de budgetverantwoordelijkheid van de nationale hoofdsteden op te geven aan Brussel, zodat herverdeeld kan worden om de handelstekorten van het Zuiden met het Noorden te compenseren. Op die manier kan de Politieke Unie, zo hopen Europese ‘elites’, alsnog via de achterdeur naar binnen gereden worden.

Dit is geen acceptabele manier van beleidsvorming.

Alternatieven
De banken bewijzen iedere dag dat geldcreatie een feit is en kinderlijk eenvoudig. Zo eenvoudig, dat talloze private munteenheden hetzelfde doen, maar dan zonder rente. De Gelre is daarvan een voorbeeld, maar bepaald niet het enige: in Zwitserland, bijvoorbeeld, functioneert de WIR al 80 jaar, zij zetten 2 miljard per jaar om met 60.000 bedrijven die WIR accepteren naast de Zwitserse Franc.

Ad Broere, schrijver van ‘Geld komt uit het niets’ en een bekende monetaire hervormer, heeft een eenvoudig en afdoende hervormingsprogramma geformuleerd. Hierbij zouden banken ‘not-for-profit’ kredietinstellingen worden, waarbij zij rentevrij krediet verschaffen en alleen daadwerkelijke en realistische kosten (dus geen onzinnige ‘bonussen’ etc) over slaan op de lener. Uitgangspunt hiervan is, dat het krediet is gebaseerd op onze belofte om te betalen en dus ONS krediet is, niet dat van de bank.

Vragen
In het licht van het bovenstaande heb ik de volgende vragen aan u:

• Weet u dat banken al het geld dat ze ‘uitlenen’ boekhoudkundig scheppen? En dat zij dus geen realistische tegenprestatie leveren voor de enorme rentesommen die ze ‘verdienen’?
• Wat vindt u daarvan?
• Wat vindt u ervan dat een universeel frauderend en falend bankwezen de motor is achter ongewilde verdere Europese integratie, bijvoorbeeld door de ESM en de Bankenunie?
• Wat vindt u van rente? Is dit mechanisme een goede basis voor onze economie?
• Wat vindt u van het voorstel Ad Broere?

Hoogachtend,

Anthony Migchels

Monetair Hervormer
Initiator van de ‘Gelre’, het eerste regionale geld van Nederland.
www.gelre.org

* * *

Bronnen:
1. Tilasmi Frigge vertelt over zijn ontmoeting met Rutte, waaruit blijkt dat Rutte niet weet wat bankieren is: http://ommekeer-nederland.nl/rutte-weet-niet-wat-fractioneel-reserve-bankieren/
2. Het onlangs gepubliceerde rapport van de Bank of England waarin droog maar duidelijk uit de doeken wordt gedaan dat banken al het geld dat ze uitlenen creëren en dat ze zelf bepalen hoeveel ze scheppen: http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf
3. Het baanbrekende boek van Helmut Creutz over hoe rente herverdeelt van de grote massa die geen geld heeft naar de rijken die er al teveel van hebben: http://realcurrencies.files.wordpress.com/2012/01/monsyndrome_ch-7-18-21-22-1.pdf
4. Tros Radar, de Schuldvraag: een onlangs uitgezonden TV programma met betrekking tot geldschepping door banken: http://www.trosradar.nl/sites/radarextra/uitzending/
5. Over de WIR: http://realcurrencies.wordpress.com/2012/04/19/the-swiss-wir-or-how-to-defeat-the-money-power/
6. Ad Broere en zijn voorstel ter hervorming van de banken en ons financieële stelsel: http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/wat-bankiers-zouden-moeten-weten.php

 

23 gedachten over “Open brief aan Tweede Kamer…

  1. Denk toch dat het met vereende krachten moet gebeuren…Met kleine gemeenschappen beginnen; ruilhandel oa. Zo min mogelijk geld op de bank hebben(in mijn geval nou niet bepaald een opgave) zo min mogelijk inkomsten enz.

 1. ik heb als sukklaar een paar jaar geleden een huis gekocht met een hypotheek die nu al 40.000 onder water staat. Een jaartje later zag ik op youtube hoe David Icke het frationeel bankieren uitlegde en voelde me zo genaaid! ik zit dus voorlopig nog wel even in de schulden en dus in dit ‘grid’

  It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.
  Henry Ford

  kom maar op met die revolutie dan…

  1. Ik zit in dezelfde situatie, met een betalingsachterstand van 3 maanden.
   Nu zetten wij het huis te koop. Dat is beter dan dat de bank je er straks uit schopt. Je behoudt zelf de regie.
   We hebben verder niks, dus die restschuld kan de bank op zijn buik schrijven.

   Of je betaalt door zolang het nog gaat, maar vroeg of laat staat de bank bij jou op de stoep.

  2. Ik vind het niet vreemd dat er steeds meer mensen er aan denken om de gaskraan open te zetten en de deur achter zich dicht te trekken, wachtend op een vonkje. Hopend dat de verzekering wel goed uitkeert.
   Banken die er een zootje van hebben gemaakt krijgen een bailout, brave burgers mogen het zelf uitzoeken.

  3. Als particulier kun je vinden dat het niet eerlijk is en precies begrijpen wat er achter de schermen speelt, maar dat ontheft je niet van de wettelijk gekaderde regels. Is een proefproces haalbaar en welke rechter is onafhankelijk genoeg om echt te kunnen vonnissen dat een bank wel of niet nalatig is geweest bij het verstrekken van de juiste informatie op basis waarvan je hebt getekend?

  4. Ben laatst naar een info avond van het CMN geweest. De oprichter Hank Monrobey heeft beslist hele mooie ideeen met betrekking tot de huidige financieele situatie.

 2. Het zit hem in de opvoeding, ik heb geleerd nooit iets kopen als je er het geld niet de nodige fondsen voor bezit, de verantwoording nemen voor je Eigen stommiteiten, beetje progresief links denken maar het toch niet kunnen laten om op de door de banken beloofde geld toename golf mee te rijden, ja en dan nu op de blaren moeten zitten, ook dat smerige media gemannipuleer, de huizen prijzen stijgen weer, nieuwe hoop gevend aan die domme massa.
  Veel roerend en onroerend goed zijn veel en veel te duur, huizen, auto’s, ook de vaste kosten, als gemiddeld mens met een gemiddeld inkomen, kun je niks, wat je kunt is pas op de plaats maken, en geen illusies graag, wel stemmen op die zelfde handlangers als van je ouders, zij helpen je overleven, wordt het te veel hopen ze dat je er een einde aan maakt, zijn de betaalde voorzieningen voor je oude dag voor hen.

 3. En je zelf de illusie te verkopen dat je een huis koopt, terwijl je in wezen een hypotheek afsluit over weet ik veel hoeveel jaar, en als de laatste termijn betaald is van die hypotheek is het huis van jou, jij en je huis oud en een beetje vervallen, komen dan tot het zelfde slotsom waar ben ik eigenlijk al die jaren mee bezig geweest.

 4. Ik kan mensen aan raden, ga niet jaren lang met je tenen in de as zitten, in afwachting van, want dit gaat nog jaren duren, en het kan ook nog dieper dalen deze crisis, je leven gaat door en dat leven moet je kosten wat kost positief houden, en een huis is goed genomen een zooi stenen en hout, niet iets om je leven aan op te hangen, blijf positief, en bespreek je problemen, en soms is er op eens de zon achter de wolken, een vriend van me een jonge chef de garage kon het niet meer opbrengen met zijn vrouw, werkten allebei, maar goed na goei raad geluisterd huis verkocht met beetje over gehouden geld, huis van grootouders opgeknapt en bij in getrokken, ieder één is happy en ze kunnen weer lachen, bedoel maar, denk vaak aan monsieur Hulot op vacantie dat hij zijn scheer spiegel zo draaid dat de kanarie bij de buren op eens vol op in de zon zit en begint te fluiten van plezier, spiegeltje anders richten, heel subtiel!

 5. Nog iets belangrijks voor mensen die willen kopen, veel mensen kennen wel de prijs van veel roerende en onroerende goederen, maar kennen niet de waarde hier van !

 6. Een pracht van een schrijven aan mijnheer Rutte en de leden van de 2e kamer. Toch knaagt er iets aan me. Als wij bereid zouden zijn ons ietwat in te leven in het leven en werken van deze mensen, hun moeites, “het ook niet meer weten” en dat ze wèl hun best doen, zouden we wellicht een basis voor samenwerking kunnen vinden. Dit in plaats van terechtwijzingen en eisen.
  Ach ja. Op gevaar af dat jullie mìj nu als terechtwijzend ervaren…..Ik waag het er op.

  1. Beste Myriam,

   Ik ben blij met de moedige briefschrijver. Hij komt, net als ik, ten minste in actie tegen het verderfelijke monetaire systeem van gelegaliseerde fraude, valsemunterij en manipulatie. En dat is nog maar de helft van het verhaal. Op de beurs gaat het min of meer op dezelfde manier middels manipulatie, zgn short gaan, putopties, voorkennis enz.

   Volgens mij weten de politici het wel. In ieder geval zouden ze het moeten weten maar kiezen de meesten er voor het bestaande systeem in stand te houden uit angst voor de gevolgen voor hun toekomst omdat de macht van het financieel industrieel complex ze boven het hoofd is gegroeid, zowel rechtstreeks als vanuit Brussel. De wereld verkeert in volledige financiële slavernij, behalve de super rijken die steeds rijker worden.(follow the money)

   Aldus bestaat er mi alleen democratie op papier. Er is geen enkele sprake meer van spreiding van kennis en macht. Toch een van de belangrijkste kenmerken van democratie. Alle macht ligt bij bovengenoemde en andere industriële complexen en de regeringen bestaan alleen nog uit zetbaasjes.

   Zonder iemand te willen veroordelen ben ik van mening dat dit zo snel mogelijk moet stoppen middels een stille revolutie binnen het collectieve bewustzijn van de mensheid.

   Daarom ben ik zo blij met moedige mensen zoals de briefschrijver en anderen bv op het gebied van de volksgezondheid, vrede, waarheid enz die hierin het voortouw nemen.

  2. Het zou de heren in den haag werkelijk sieren als ze toe zouden kunnen geven dat ze het idd ‘ook niet meer weten’. Want dat is inderdaad zoals u het zegt de status quo. Maar wat rest er dan nog om het fundementeel anders aan te pakken?

  3. Beste If,

   Mijns inziens zou een wereldwijde kwijtschelding van schulden een goed begin zijn, gevolgd door geldscheppen uitsluitend door de regering. Voor de rest verwijs ik naar NESARA en boeken van Ad Broere en/of andere visionairs.

 7. Er wordt altijd maar gepraat over hypotheek en een eigen huis. Ik bewoon een huurwoning, inmiddels al 35 jaar. Dit huis is gebouwd in 1974. Wij hebben dit huis allang afbetaald. Nu maak ik nog steeds gebruik van dit huis als huurder, en dat ik daar geld voor betaal, is logisch. Maar de huren worden steeds maar duurder en duurder. Waar gaat al dat geld naar toe? Is dit logisch, is dit eerlijk? Mijn dochter heeft 9 jaar lang in een koopwoning gewoond, moet het helaas verkopen wegens een scheiding. Nu blijkt dat ze al die 9 jaren alleen maar rente hebben betaald, ruim 800 euro per maand en ze houden er niets aan over. Het kost alleen maar nog meer geld om dit huis kwijt te raken. Bizar. Hier in Nederland is wonen gigantisch duur. Je wordt hoe dan ook belazerd. Huren of kopen. En aangezien de huren steeds duurder en duurder worden, staan er in mijn wijk vele huizen leeg. Of je koopt het huis, met een giga hypotheek, of je huurt het voor ruim 800 euro per maand.Hoe vaak wordt een huis eigenlijk betaald? Alleen de banken worden rijk van huizen. Hoe lang laten wij de banken hun gang gaan? Hoe lang spelen wij dit spel mee? Wat is het dat het volk hier in Nederland niet wakker wordt en massaal de straat op gaat? Hier en daar een enkele strijder bereikt niets. Mensen, wordt wakker!!!!

  1. Ik zag de bui in ’95 al hangen.
   Ben toen naar FR gegaan en heb daar een boerderij met 3 Ha land gekocht voor 19.000 euro, en die zijn al lang geleden voldaan.
   Men vergeet vaak dat degene die een hypotheek tekent daar zelf bij was en niet verder heeft gekeken dan zijn neus kort is.
   Als je geen geld hebt, kun je niets kopen.
   Als je dat dan toch doet met andermans geld, blijf je in de macht van die ander totdat de penningen voldaan zijn.
   Slapend rijk worden bestaat niet……

  2. Jos, dat is geen geld, maar voor degene die niets heeft, een heleboel.
   Grappig is ook dat je afhankelijk van je levenssituatie en werk ook meestal niet kunt sparen. Wie geen ouders heeft die geven, kan helaas door normaal werken alleen zich geen vermogen meer bij elkaar sparen.
   Dit is allang zo. …idd slapend rijk worden zit er niet in (op een paar uitzonderingen na), maar keihard werken en rijk worden, helaas ook niet meer.
   Dit ging nu over materiële rijkdom.
   Er is een wijsheid van de Native Americans, en die zegt: als je met minder gaat dan dat je kwam, heb je goed geleefd.

   Jenne leeft ook in Frankrijk, misschien zijn jullie wel buren… 😀
   Alle goeds, a bientot.

 8. beste mensen met een hypotheek kijk allemaal eens even op cmn-international daar worden een hoop oplossingen aangeboden voor een hoop van de problemen aangaande hypotheken.

 9. De oplossing wordt alle voor u gevonden die behoefte aan geld had om uw verschillende financiële problemen te regelen. Wij bieden leningen die van 5000 aan gaan? om 10.000.000? aan de ernstige personen die hun belofte van vergoeding kunnen eerbiedigen. Bedankt om met ons contact op te nemen per e-mail:
  baeske.jacueline01@gmail.com, voor meer informatie

  Hartelijk

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.