Advertentie

Rutte cs. verkopen invloed aan het WEF…!


Kijk zo werd Wopke Hoekstra als NL-minister van financiën in 2020 uitgenodigd en ingepakt om deel te nemen als ESSENTIËLE GAST aan de WEF in Davos begin dit jaar..

x
x

Rutte cs. verkopen NL-invloed aan ’t WEF…!

2021 © WantToKnow.nl/be

x

Inmiddels zul je op de hoogte zijn van het fenomeen ‘The Great Reset’; een plan met een agenda, gebaseerd op het boek van ene Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF, het World Economic Forum. Op basis van feiten kunnen we, en MOETEN we helaas constateren dat dit geen onzin. In zijn boek, waarover je HIER en HIER op de site kunt lezen, zet deze Klaus Schwab, een goede vriend van Mark Rutte (ondanks diens ontkenningen (HIER)), de grote lijnen neer, van een VOLLEDIG NIEUWE MAATSCHAPPIJ, een volledig NIEUWE WERELD. Ja, ook een volledig NIEUWE WERELD ORDE, waarover al die complotdenkers spreken, je weet het.. Inmiddels is ook deze ‘complottheorie’ verandert in pijnlijke realiteit, nu Rutte en companen, het WEF binnen hebben gehaald in Nederland..!!

De voorzitter van het WEF, Klaus Schwab heeft inmiddels dus, met instemming van Nederlandse ’top’-politici, Nederland betrokken in de uitvoering van deze bizarre agenda. Je kent de slogan, die politici over de hele wereld scanderen in hun speeches.. ‘BUILDING BACK BETTER’...! En dat is écht creepy, als je bedenkt dat dit zich feitelijk ACHTER de schermen ontrold. De komst van de Canadese premier Trudeau was ook hier weer een voorbeeld van.. Zonder mondkapjes en mét deze symbolische instrumenten voor de foto..

Inmiddels zijn overheidsstukken vrijgegeven, op basis van de WOB, waaruit keihard blijkt, dat de Nederlandse regering, onder leiding van Mark Rutte, die dagelijks nu te zien is met zijn WEF-aktetasje, juridisch bindende afspraken met het WEF heeft gemaakt. Naast dit WEF pleit ook het IMF (Internationaal Monetary Fund) onder leiding van de creepy-lady Christine Lagarde, voor een wereldwijde ‘Great Reset’. Een hervormingsagenda-ctrl-alt-del, voor de wereldwijde economie die ook en vooral wordt gesteund door een financieel-economische eliteclubje. Deze elite vliegt in privéjets jaarlijks naar het Zwitserse Davos en ‘vergadert’ over opstelling en vooral de uitrol van de genoemde GreatReset-agenda.

Duurzaamheid is het camouflage-net..!
Deze economische en financiële wereldorde, wil wereldwijd fundamenteel de zaken volledig veranderen door de implementatie van bijvoorbeeld de 2030 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. En natuurlijk hoort daar ook ons geld bij.. Want deze Great Reset zal ook monetair de wereld dienen te veranderen.. En dat onder het motto IN YOUR FACE aangereikt als:

‘YOU’LL OWN NOTHING AND BE HAPPY’…

De montaire staatsgreep gaat plaatsvinden door de inzet van digitaal centralebankgeld, de zogenaamde CBDC’s Deze afkorting staat voor Central Bank Digital Currency en het is digitaal geld (gelijk een cryptomunt) dat door de centrale bank van aangesloten landen zal worden uitgegeven. Geld dus, dat alleen nog in digitale, elektronische vorm zal bestaan. Feitelijk is het dan een digitale vorm van contant geld. Vergelijkbaar met de pintransacties in Euro’s.

Het zoveelste puzzelstukje in deze Corona-fakery..! Herrn Von Schwab, tot uw dienst, maar niet heus..! De COVID-pandemie als kans voor een wereldwijde ‘ommekeer’. Wat een toeval dat de COVID-uitbraak gelijk loopt, helemaal synchroon zelfs, met de gecamoufleerde GREAT-RESET-plannen van Schwab en de rebellenclub..

Deze CBDC’s worden dan dus toegevoegd aan de financiële centrale-bankreserves die fysiek in omloop worden gebracht door centrale banken. Het is breed genomen een collectivistische agenda die uiteindelijk de individuele vrijheid, financiële zelfstandigheid en persoonlijke gezondheid van alle burgers overboord gooit. De burgerij zal dan ook verdwijnen: you will own nothing and be happy. De ongelooflijke machtsconcentratie die het gevolg zal zijn van deze inbreuk op het huidige monetaire systeem, leidt met het grootste gemak tot een financieel technocratisch surveillance-en-controle-systeem.

Klik voor video om te zien hoe -als een ware Judas- Rutte zich uit deze briljante aanval probeert te ontworstelen..!


Daarbij wordt de (financiële) privacy en individuele en groepsautonomie met het grootste gemak met laarzen overlopen. Want door de techniek van de blockchain, zal het mogelijk zijn, ELKE CBCD terug te voeren door de hele uitgave-keten heen.. Het klinkt utopisch, maar het is feitelijk een heel creepy ontwikkeling, waarvan ze het burger-klootjesvolk natuurlijk niet van op de hoogte brengen..!

De CBDC’s zullen ook de plaats innemen van het instrument van de monetaire financiering die de Centrale Banken nu toepassen. Dus het bijdrukken van geld en/of het uitgeven van digitale munt, zoals Euro’s, US-dollars en andere valuta, bijvoorbeeld bij het uitkopen van landen die feitelijk in faillissement zijn geraakt of bij een nieuwe bankencrisis.

De uitverkoop van NL volledig aan de gang..
Mark Rutte is de man, die toelaat, of zelfs gewoon regelrecht ervoor heeft gezorgd, dat het World Economic Forum, KEIHARD invloed in Nederland heeft verkregen. Juridisch BINDENDE afspraken zijn gemaakt, waardoor die invloed in de dagelijkse praktijk kan worden uitgerold.. Zo blijkt dat ons eigen, Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat in mei dit jaar, het WEF bijna 7 ton subsidie heeft gegeven. Belastinggeld dat dus rechtstreeks naar het WEF vloeit. Uit de vrijgegeven stukken blijkt, dat het WEF op 4 maart € 651.000 subsidie aangevraagd heeft voor: ‘De oprichting en ontwikkeling van het ‘Global Coordinating Secretariat’ (GCS) in Nederland’.

Een ambtenaar van dit ministerie schrijft over het toekennen van deze subsidie:

“Ik verstrek World Economic Forum hierbij, in het kader van ons beleid gericht op innovatie, op grond van artikel 2, onderdeel b, van de Kaderwet EZ-subsidies en onder de voorwaarden uit de voornoemde overeenkomst, subsidie voor de uitvoering van het project, waarvoor u mij om een bijdrage heeft verzocht. Op basis van de gegevens, opgenomen in de voornoemde overeenkomst, stel ik de subsidie vast op € 651.000. Dit bedrag is inclusief alle eventuele belastingen.

Onder de opschortende voorwaarde dat u mij voor 31 mei 2021 een authentieke getekende kopie van de collaboration agreement doet toekomen, zal een eerste tranche van dit bedrag van 217.000 euro worden betaald binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking.”

Het is Forum-voor-Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, die het WOB-verzoek deed en de hand wist te leggen op de stukken, die we hier tonen. Afgelopen vrijdag 17 december werden deze ‘WEF-papers’ openbaar en bijzonder opvallend, naast de brief aan Wopke Hoekstra bovenaan dit artikel, is een brief van deze private organisatie (World Economic Forum) gericht aan minister Sigrid Kaag. Citaat hieruit:

“The Forum will work with your staff to ensure that
your participation becomes a major force in shaping the Great Reset.”

* * *

(vert. “Het Forum zal met uw medewerkers samenwerken, om ervan verzekerd te zijn,
dat uw deelname een drijvende kracht zal worden in het vormgeven van de Great Reset.”)

Het gluiperige gedrag van het World Economic Forum..
Deze globalistische organisatie wil gebruik maken van de ‘plandemie’ rondom het coronavirus. Zodanig, dat deze situatie dus wereldwijd gebruikt wordt om een wereldwijde ‘Great Reset’ uit te voeren, waarbij er eigenlijk gewoon overal een totalitaire controlestaat moet worden ingevoerd. Want dat is “veilig” en ‘efficiënt.’ “Zoals dat in China zo voortreffelijk gebeurt..” aldus Klaus Schwab in zijn boek ‘The Great Reset‘.. En nee, dit is geen samenzweringstheorie, want het is gewoon IN YOUR FACE..
x
Schwab is er heel open over in alle boeken die hij hierover geschreven heeft. Ook op de website van het WEF (HIER) worden dit soort onderwerpen openlijk besproken. Maar het is écht ongelooflijk.. de inhoud van deze plannen zijn ronduit schokkend. Onze hele manier van leven zal moeten veranderen als het aan Schwab en zijn volgers ligt. En ja, daar hoort Markie Rutte dus sinds enkele jaren ook bij.. Hoor hem scanderen op de video hierboven: “BUILDING BACK BETTER”. Met andere woorden: ‘we gaan de rotzooi opnieuw opbouwen, maar dan beter’… Kennelijk is de chaos nog niet groot genoeg in de wereld..
x
Dus wat zit er aan te komen, als je deze minkukels hun zin gaat geven..? De mensheid mag niet langer bestaan uit sociale wezens, maar moeten worden omgevormd, omgesmolten met de laatste technieken… De mens als aangesloten robot. En die vervolgens in de gaten worden gehouden door hun regering. De Great Reset is niets meer of minder dan globalistisch communisme. Ja, zo intens, extreem en gevaarlijk is het.
x
Rutte cs geven het gewoon toe..!!
Ongeloof alom. In antwoord op Kamervragen van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren geeft de DEMISSIONAIRE regering Rutte toe, dát er overeenkomsten gesloten zijn met het World Economic Forum die ‘juridisch bindend’ zijn! De vraag is waarom die overeenkomsten niet openbaar zijn gemaakt? En wie onderhandelt dit uit namens wie? Wat is de rol van de TweedeKamer in dit marionettenspel? Kijk dit zijn de antwoorden op de Kamervragen inzake de overeenkomsten van de Staat der Nederlanden met de CvS, de Club van Schwab… (klik op het plaatje voor vergroting; esc. voor terug)
Langzaam maar zeker wordt ook overduidelijk, dat de Covid-plandemie niets meer of minder is, dan een middel voor deze enge club om hun modern communistische wereldbeeld werkelijkheid te maken. En dan is ook de vraag, dát zal je duidelijk zijn, helemaal gerechtvaardigd, of deze hele pandemie, vanaf het begin is gepland.. En DUS, zal -precies zoals Nobelprijswinnaar dr. Luc Montagnier ons liet weten- het virus volledig zijn gemaakt door het lab in Wuhan..
x
Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Laat Rutte en companen (Hugo de Jonge is ook WEF-lid trouwens) hun laffe verborgen en gecamoufleerde daden in de openbaarheid brengen.
x

* * *

6 gedachten over “Rutte cs. verkopen invloed aan het WEF…!

 1. Het is jammer dat het filmpje inmiddels van zo’n slechte kwaliteit is, want daarop waren goed Rutte’s slit eyes te zien, zoals bij de meesten die ingelijfd zijn en hun papegaaien-zinnetje zeggen: “they’re safe and effective”

 2. Het is niet alleen het WEF dat een rol speelt bij het Covid 19(84) complot, maar ook de Bilderbergers mogen niet onderschat worden.
  http://aanirfan.blogspot.com/2022/01/bilderberg.html
  met citaat :
  “COVID-19 – Many Bilderbergers have profited from COVID-19[2]. This page lists over 100 Bilderbergers’ roles in the COVID-19 event. Steering committee members (present and former) are underlined. Virus R & D – Full article: COVID-19/Origins
  A lot of evidence suggests that SARS-CoV2 did not occur naturally, but was genetically manipulated from a naturally occurring bat coronavirus and possibly parts of additional viruses[3]. Bilderberg members have done important work in developing the CRISPR gene editing technique:.. “ (=einde citaat).
  In de voormelde brug is er de namenlijst van de leden die één of andere rol hebben gespeeld of nog spelen.
  Tal van genoemden zijn ook lid van andere (semi)occulte organisaties en netwerken, waardoor de omvang van de samenzwering imo nog grotere proporties aanneemt.
  Het gevolg is dan ook dat in tal van landen de ‘sleutelposities” bezet worden door handlangers in dienst van het Covid 19(84) complot,, waardoor er in die landen een quasi totale controle is op dit land, de instellingen, de media, en op wat ik noem, de “pseudo” intellectuele en wetenschappelijke middens.
  Er kan dan ook m.i. ongehinderd gelogen, bedrogen en gesaboteerd worden. Praktisch alle verzet werd reeds vooraf uitgeschakeld.
  Alleen een kleine minderheid biedt nog weerstand.
  Naarmate die weerstand echter zal groeien zal m.i. ook de terreur toenemen, zie de recente terreur tegen betogers in Amsterdam, met behulp van buitenlandse machten. En dit laatste is imo een zeer groot gevaar. In feite is het een terugkeer naar de Middeleeuwen toen er “gewerkt” (sic) met huurlingenlegers. Waarvoor de EUSSR al nuttig is !!!

 3. De mensen in Groningen zijn besodemieterd door Wiebes en onder andere Blok ( deze twee hebben ook het voorbereidende werk gedaan voor de komst van dat datacenter in Zeewolde om de uiteindelijke beslissing bij Zeewolde te deponeren die geen kant op kunnen dus wel moeten instemmen omdat ze anders tegen de regering ingaan).Nou ben ik geen rechts deskundige maar stond in de grondwet niet dat Nederland niet van buiten de landsgrenzen geregeerd mag worden? Met al die wetswijzigingen tegenwoordig kunnen ze dat onder Balkenende en Rutte natuurlijk veranderd hebben maar dat weet ik niet.Wanneer het nog wel in de grondwet staat en Rutte zegt dan dat Duitsland of de EU ons aan afspraken zullen houden of anders een “dwangsom” aan Nederland zullen uitdelen is de vraag of dat wel kan.Rutte heeft nogal de neiging om in Brussel achter gesloten deuren dealtjes te sluiten is dat hier ook gebeurd? Wist de kamer hiervan en zijn hierover debatten gevoerd? Feit is wel dat Rutte en consorten Brussel steeds meer zeggenschap (willen) geven en dat veel grondrechten afgenomen zijn/worden.
  Wanneer Brussel of Duitsland de Nederlandse regering dwingen om in Groningen gas te winnen voor Duitsland (wetende dat het mensenlevens in gevaar kan brengen en enorme schade veroorzaakt dan is dat een onmenselijke eis van de EU en Duitsland en geeft dat aan waar zij voor staan).De Regering met Blok en Rutte voorop zouden gewoon moeten zeggen dat ze wel gas willen leveren maar dat we dat niet hebben en dus ook niet kunnen leveren omdat het te onveilig is om naar boven te halen.(Er zit wel gas in de grond maar dat kan nu eenmaal niet geleverd worden zonder eerst op te pompen). Daarbij komt ook nog dat Duitsland zelf hun gaskraan heeft dichtgedraaid en dan is het hun verantwoording en mogen ze Nederland niet dwingen hun zelf veroorzaakte probleem door Nederland te laten oplossen,dan draaien ze hun eigen gaskraan maar weer verder open.

  1. We penetrate the cabinets en dat gebeurd natuurlijk al langer.Neem gewoon als voorbeeld de dreiging van Biden om Nordstream 2 stil te leggen waarmee Duitsland gas geleverd wordt.
   Wanneer Biden dit echt uitvoert heeft dat ook z,n weerslag op besluiten binnen het Nederlandse kabinet omdat Duitsland dan zeker om Gronings gas zal vragen.Segers van de Christen-unie heeft al gezegd dat de Groningers nu moeten delen in de winst.Deze man snapt het in mijn zienswijze nog niet zo goed want eigenlijk zegt hij “schijt aan de Groningers” dat gas wordt gewoon naar boven gehaald en niet het bedrijf die de schade verder zal vergroten draait voor de kosten op maar de belastingbetaler.Wanneer winst uit dat gas gewoon naar de staat zou gaan dan kunnen daar voorzieningen mee betaald worden waar we gezamenlijk profijt van hebben.Nu wordt het bedrijf dat de schade zal vergroten eigenlijk een vrijbrief gegeven om dat gas naar boven te halen en naar de gevolgen hoeven ze niet te kijken want daar hebben ze de belastingbetalers voor toch?
   Ook het afkopen van schade door Shell is diep triest en eigenlijk niet te verantwoorden omdat de bodem nog jaren zal “werken” wat langer schade kan veroorzaken en wie gaat dat dan betalen/herstellen?Geen gas meer in Groningen oppompen is de enige juiste oplossing om nog meer ellende te voorkomen.Wat betreft Segers hij zag nog eens regeren niet zitten met Rutte en wat doet hij juist door zich niet aan die uitspraak te houden zorgt hij dat Rutte en consorten Nederland gewoon verder kunnen slopen.Wat hebben we aan dat soort lieden? De Duitsers kunnen hoog of laag springen maar gas wat in de bodem zit kunnen we niet leveren zolang het niet naar boven wordt gehaald en omdat dit om veiligheidsredenen onmogelijk is is aan de eis van de Duitsers niet niet te voldoen en de eis op zich niet realistisch.Bankiers en industriëlen maken allang de dienst uit mogelijk zelfs is de Slag om Stalingrad door hen bepaald.Zoals velen weten hebben industriëlen en bankiers
   Hitler aan de macht gebracht en lang in het zadel gehouden tot Stalingrad waarna ze de Russen zijn gaan steunen met leveranties van middelen.Het ging Hitler erg voor de wind en het kan best zo zijn dat zijn geldschieters en grondstofleveranciers bang waren hun macht te verliezen als Hitler verder zou oprukken.Wanneer Hitler heel Rusland had veroverd dan was zowat heel Europa Duits geweest en stelde het niet zoveel meer voor om Engeland ook in te nemen en daar zitten de “elite” toch voor een groot deel.Wie het boek “Hitlers bankiers” heeft gelezen wat geschreven is door Jean Ziegler hoogleraar sociologie aan de universiteit van Genéve en lector aan de Sarbonne en lid van het Zwitserse parlement kan op de bladzijden 49 t/m 64 hoofdstuk “De failliete Fuhrer” hier meer over lezen.
   Op blz 61 staat bv:Hitlers zegenrijke opmars naar het oosten is tot stilstand gekomen,de slag om Stalingrad is verloren.Het Russische offensief boekt vanaf januarie 1943 snel vooruitgang en slaat de Duitse invasiemacht op tal van plaatsen terug.In Noord Afrika heeft Hitler de oorlog al verloren.(einde citaat). Toen kan de omslag hebben plaats gevonden dat ervoor gezorgd heeft dat de Duitsers in zomer kleding stonden terwijl het een erg koude winter was.Ook wordt Goering verweten dat hij zijn afspraken niet nakwam ivm voorraadleveranties,maar wanneer de bankiers en industriëlen de kraan hebben dicht gedraaid dan kon hij niet leveren natuurlijk.Later hebben de geallieerden toch de Russen van materialen e.d voorzien wat een feit is.Is het dan vreemd te denken dat de bankiers en industriëlen de uitslag van oorlogen bepalen? Zij doen alles voor geld en grondstoffen en schromen niet om letterlijk over lijken te gaan zolang ze de zakken maar kunnen vullen zelfs met behulp van dwangarbeiders/sters.

 4. In 4.1 staat achter Duitsers niet niet maar dat moet één maal niet zijn natuurlijk.
  Komende dinsdag zal Kuipers alleen de persconferentie doen want Rutte zou naar de eerste kamer moeten meen ik.Eerst hebben ze De Jonge naar wonen gesluisd (waarschijnlijk omdat hij daar nodig zal zijn ivm zijn specialisme namelijk vlotte babbel en liegen en bedriegen) en nu haakt Rutte dus af.Maar ook Kaag is met iets bezig wat niet onderschat mag worden.
  https://www.businessinsider.nl/staatsbelang-abn-amro-kaag-afbouwen/
  Nu wil ABN AMRO de aandeelhouders belonen met 500 miljoen aan eigen aandelen opkopen.
  https://www.businessinsider.nl/beurscijfers-abn-amro-adyen-aegon-akso-februari-2022
  Waar haalt ze die 500 miljoen aan aandelen vandaan en krijgen de aandeelhouders nu geen meerderheid van aandelen waardoor zij de baas zijn? Hier heb ik geen verstand van maar het zou niet de eerste keer zijn dat aandeelhouders door een meerderheid van aandelen de baas werden.
  Dan nog de DNB.
  https://nos.nl/artikel/2416453-dnb-nauw-betrokken-bij-slavernij-racistische-ideeen-raken-ons-diep
  Wanneer je zelf bij de Bilderbergers aanschuift schuif je mogelijk aan bij lieden van bedrijven die in de oorlog ook al bestonden en gebruik maakten van dwangarbeiders/sters wat ook slavernij is.
  wearechange.nl/?p=547 Vertel liever waarom DNB ons Nederlands goud in Londen,Canada en een klein deel in Nederland heeft ondergebracht en niet alles in Nederland zelf.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.