Advertentie

De ‘smoking gun’ in de rechtspraak.. !


Mr. Jeroen Pols en Mr. Marie-Louise Genet:

“We zijn op een regelrechte ‘smoking gun’ gestuit,
die zijn weerga niet kent.”

2021 © Café Weltschmerz | deze versie WantToKnow.nl

x

In een nieuw deel van de wekelijkse juridische analyses van de juristen Jeroen Pols en Marie-Louise Genet, te vinden op de website van Café Weltschmerz, wordt ingegaan op het getuigenverhoor dat vorige week heeft plaatsgevonden bij de rechtbank Zeeland-West Brabant. Hier is onverbloemd aan het licht gekomen dat de rechtspraak, alsook andere overheidsinstanties in Nederland, tegen het principe van de trias politica in, níet onafhankelijk opereren en mogelijk zelfs corrupt zijn.

In dit gesprek wordt ingegaan op het getuigenverhoor dat heeft plaatsgevonden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, waarbij de directeur Taskforce (per ongeluk?) onder ede heeft toegegeven dat hij een presentatie heeft gegeven over de ontmanteling van Fort Oranje in een bijeenkomst waar niet alleen allerlei overheidsinstanties betrokken waren, maar óók een aantal rechters.
x
Dit is absoluut in strijd met artikel 12 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en dus in strijd met de Trias Politica. Hiermee is komen vast te staan dat de rechtspraak niet onafhankelijk (en mogelijk zelfs corrupt?) is. Dit is een ‘smoking gun’ om het nog maar mild uit te drukken. De rechtspraak weet dat zelf ook, aangezien de rechter tijdens de zitting buitengewoon ongemakkelijk werd toen dit ter sprake kwam, aangezien zij ook wel aan haar theewater voelt dat dit alle perken te buiten gaat en dat de onafhankelijke rechtspraak hiermee door haar hoeven is gezakt.
x
Hiermee staat de weg open naar herziening van eerdere vonnissen, aangezien diverse wrakingskamers zelf hebben opgeschreven dat ‘als er van tevoren overleg had plaatsgevonden over individuele zaken’, dit een reden voor toewijzing van de wraking zou zijn geweest. Destijds kon dit niet bewezen worden (al stonden alle seinen op “rood” en was alertheid geboden), maar nu dus wel. Dit verhaal gaat dus nog een staartje krijgen…
x
NB Kijkerswaarschuwing. De inhoud van deze uitzending kan als zeer schokkend worden ervaren door zowel juristen als burgers. De rechtspraak is hiermee compleet ontmaskerd en heeft haar ware gezicht laten zien. Het wordt tijd om met een hele grote bezem door de rechtspraak heen te gaan. Deze zaak staat niet op zichzelf, maar is illustratief voor iets wat wij al veel langer weten, maar nu eindelijk ook kunnen bewijzen. Dit is vergelijkbaar met de misstanden bij Jeugdzorg alsmede de Kinderopvangtoeslagaffaire, waarin de rechtspraak eveneens gefaald heeft.

Pols en Genet zijn op een regelrechte ‘smoking gun’ gestuit die zijn weerga niet kent. Iets waar de rechtspraak zich ook terdege van bewust is, zo onthullen ze in de uitzending. Tel daar de rechtspraak inzake corona gerelateerde kwesties, de toeslagenaffaire en de misstanden binnen de jeugdzorg bij op en er doemt een uiterst schimmig beeld van de Nederlandse jurisprudentie op, waar het laatste woord nog niet over gesproken is.

In het kader van rechtsstatelijkheid:
er zullen binnenkort vier fysieke bijeenkomsten bij Sociëteit Weltschmerz worden georganiseerd waar eenieder die geïnteresseerd is in juridische weerbaarheid, alsook weerbaarheidstrainingen in het algemeen, zich voor kan aanmelden.
Woensdag 22 december is de aftrap met een kennismakingsbijeenkomst Juridische Weerbaarheidstraining, waarna woensdag 12, 19 en 26 januari 2022 diverse weerbaarheidstrainingen zullen volgen. Houd de website en de nieuwsbrief van Café Weltschmerz in de gaten indien u zich wilt aanmelden voor één van deze bijeenkomsten.

NB Kijkerswaarschuwing. De inhoud van deze uitzending kan als zeer schokkend worden ervaren door zowel juristen als burgers. De rechtspraak is hiermee compleet ontmaskerd en heeft haar ware gezicht laten zien. Het wordt tijd om met een hele grote bezem door de rechtspraak heen te gaan. Deze zaak staat niet op zichzelf, maar is illustratief voor iets wat wij al veel langer weten, maar nu eindelijk ook kunnen bewijzen. Dit is vergelijkbaar met de misstanden bij Jeugdzorg alsmede de Kinderopvangtoeslagaffaire, waarin de rechtspraak eveneens gefaald heeft.

Bronnen:

~ Artikel 12 Wet op de Rechterlijke Organisatie (onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak is onderdeel van de Trias Politica): https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001830&hoofdstuk=2&afdeling=1&artikel=12&z=2017-03-01&g=2017-03-01

~ Op 30 mei 2011 is er een WODC-rapport van 119 pagina’s verschenen met de titel Mexicaanse griep in Nederland Berichtgeving, verontrusting en publieksreacties’, waarin de rol van de reguliere media zwaar bekritiseerd is (het voeren van een onnodige angst-campagne): https://www.wodc.nl/binaries/volledige-tekst_tcm28-71937.pdf en https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/1915

~ Artikel in Follow The Money (Platform voor Onderzoeksjournalistiek) d.d. 11 december 2021 “Wetenschappers waarschuwen voor een nieuwe digitale identiteit”https://www.ftm.nl/artikelen/internationale-digid-lobby

~ Reflectierapport van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State inzake de Kinderopvangtoeslagaffaire d.d. 19 november 2021 waarin de afdeling het boetekleed aantrekt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij te laat is teruggekomen op de strenge lijn in uitspraken over kinderopvangtoeslagen. Dit staat in het reflectierapport van de Afdeling bestuursrechtspraak dat is uitgebracht. https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/reflectierapport-afdeling-bestuursrechtspraak-raad-van-state-kinderopvangtoeslagaffaire/

~ Artikel in het NRC d.d. 19 november 2021 “Raad van State diep door het stof voor eigen rol in de Toeslagenaffaire”https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/19/raad-van-state-biedt-excuses-aan-voor-rol-toeslagenaffaire-a4066154

~ Verslag Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend onrecht d.d. 17 december 2020: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf

~ Livestream van de zitting in Hoger Beroep van de zitting d.d. 3 december 2021 inzake de Stichting Ik wil gewoon naar school versus de overheid (inzake de mondkapjes op school): https://potkaars.nl/blog/2021/12/2/live-hoger-beroep-stichting-ik-wil-gewoon-naar-school-staat-over-mondkapjes-op-school

~ Arrest Stichting Ik wil gewoon naar school (inzake de mondkapjes) d.d. 14 december 2021: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2452&showbutton=true

~ Arrest Stichting Bewust Nederland (inzake de mondkapjes) d.d. 14 december 2021: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2453&showbutton=true

14 gedachten over “De ‘smoking gun’ in de rechtspraak.. !

 1. De laatste paar minuten van dit gesprek geven duidelijk aan in welke rommel we zitten en het 2e amendement van het grondrecht in de VS voorziet hierin. Dat zijn we in dit bestel helemaal kwijt. Sterker is het nog wanneer het de overheid is die het geweldsmonopolie aan haar zijde heeft waarmee de burger in ultieme zin schaakmat staat en oog in oog staat met puur fascisme.
  Maar wat gebeurt er met iemand waarvan alle rechten zijn ontnomen en niets meer te verliezen heeft? In de toenemende rechteloosheid voorzie ik toch geweldsexplosies waarvan de diepzieke grondhouding van de overheid de oorzaak is. Kortom, de overheid heeft zich ontpopt tot een vijand van de burger.

 2. Rechters worden voor het leven benoemd en de Raad voor de rechtspraak neemt eventuele ‘misstanden’ onder de loep onder het mom van de slager keurt zijn eigen vlees.
  Een notoir corrupte gast was gewezen rechter Pieter Kalbfleisch (1947): http://www.dossierkalbfleisch.com/
  Nu de wereld op zeer korte termijn op z’n grondvesten gaat schudden nu alle misstanden naar buiten gaan komen zal dit natuurlijk ook gelden voor de juridische wereld.

 3. “Maar zoals alle wegen naar Rome leiden, leiden alle controlled opposition wegen naar Café Weltschmertz, de familie Poot en zo via Mark Rutte, Jort Kelder en Thierry Baudet en Sven Hulleman richting des koningshuis Clingendael en kunnen we steeds meer met zekerheid zeggen dat we in Nederland controlled opposition hebben”

  HOE KLETS JE JE UIT EEN CONTROLLED OPPOSITION SCHANDAAL? ZIE CAFÉ WELTSCHMERTZ, BLAUWE TIJGER EN BLCKBX
  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/hoe-klets-je-je-uit-een-controlled-opposition-schandaal-zie-cafe-weltschmertz-blauwe-tijger-en-blckbx/

  1. Het tomeloze gekwaak van Vrijland is als iemand die de slangen van de brandweer aan het doorsnijden is, terwijl men aan het blussen is.
   Uit een redelijk ver verleden ben ik al eens in aanraking geweest met deze onkruidstooier en ook ik kreeg een stempel toegediend. Bedankt, daar is de wereld veel mee opgeschoten. Behalve de aandacht die het hem opleverde.
   om dit jaar wat beter af te sluiten, zou ik een ‘verboden vergelijk’ willen maken met de tweede wereldoorlog. In die jaren van bezetting en terreur moeten er bij veel mensen momenten hebben bestaan van wanhoop en moedeloosheid. Toch ging dat zoals alles, voorbij. Alles gaat voorbij en ook de gekte waarin we nu nog inzitten en bij de gedachte dat dit ooit ook voorbij is doet mij opleven. Weleens je levensjaren opgeteld bij jouw geboortejaar? Dit komt in alle gevallen uit op 2021!!! Vreemd dat wel maar volgend jaar is volgend jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen!

  2. Vrijland heeft zoveel verwarring gezaaid dat hij zelf niet meer weet wat hij zal oogsten.

 4. Voor mij is dit geen schokkend nieuws. Ik zou zelfs zeggen : de normale gang van zaken. Ik volg de toestand in Nederland al jaren , en zoals trouwens ook in de andere landen van de EUSSR.
  Als ik kijk naar enkele “zaken” uit het verleden in Nederland, zoals de moord op Pim Fortuyn, de IRT zaak met het “ongeval” van Van Tra, Demmink, de RARA terreur, Zandvoort, en meer recent de MH 17 zaak (=niet beperkende opsomming), dan is dit alles een normale gang van zaken geworden.
  Bij dit alles dient men imo steeds rekening te houden met de invloed van occulte organisaties, zoals de vrijmetselarij, de rol van supranationale instellingen zoals de NATO, EUSSR, UNO .e.d., de rol van semi – occulte organisaties zoals de Bilderberg, Trilaterale Commissie, RIIA , CFR… , waarbij er dan een samenspanning is tussen o.a. de politiek – gerecht & politie – media – financiële & zakenwereld – de internationaal georganiseerde misdaad, en dit zowel in binnen – als in het buitenland, en in het heden en verleden. Tal van geheimen over dit verleden worden immers nog steeds gebruikt als chantagewapen.
  Het gaat hier dan ook imo om een gigantisch crimineel corrupt kluwen dat bij manier van spreken de ganse wereld in zijn greep heeft, een kluwen dat zeer heterogeen is, met dan tal van wisselende allianties, waarbij zelfs water en vuur verzoend worden, als dit noodzakelijk is.
  Na een lange mars door de instellingen zitten er praktisch overal “betrouwbare” , al of niet omgekocht of gechanteerd, en waarbij dan weliswaar strenge wetgevingen, selectief worden toegepast. Ik kan alleen maar zeggen : blijf bij dit gerechts – en veiligheidsapparaat weg, tenzij het niet anders kan. Men gaat er m.i. te biechten bij de duivel.
  Het enige waar het voormelde apparaat nog goed werkt, is in de strijd tegen de politieke vijanden en tegen de boodschappers met gevaarlijke waarheden.
  Dan is er geen tekort aan middelen en geen “overbelasting”, en worden er olympische snelheidsrecords geklopt.
  En vergeet zeker het Europees Hof in Luxemburg en het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het gaat hier immers om instrumenten in dienst van de occulte machten achter de NWO.
  Ik zie dan ook geen enkele oplossing binnen het voormelde gerechtelijk systeem. Dit ganse corrupte kluwen is immers volledig vergroeid met de maatschappij, in al haar geledingen. Alleen een “tabula rasa” kan hier nog helpen. Maar wie gaat dit doen ??

 5. De Bilderbergers/sters gaan nu pas echt los onder Bilderberger Rutte en dat beloofd niet veel goeds voor 2022.Financiën zou naar Kaag gaan en Kajsa Ollongren zou minister van Defensie worden terwijl dan Yesilgöz op justitie en veiligheid zou komen te zitten.Wie beschermen onze politieagenten en militairen eigenlijk nog? Zijn dat de “elite” en niet langer het gehele volk vraag ik me af?
  Is het niet ongelooflijk dat juist zij die misdaad zouden moeten herkennen en bestrijden nu zelf in een valkuil lijken te zijn belandt?
  (Eerder werden toch ook demonstranten door politie geslagen bij een fabriek waar ze later hun excuses voor hebben aangeboden en met Bilderbergers aan het roer op belangrijke posten zou dit wel eens erger kunnen gaan worden).
  https://www.welingelichtekringen.nl/politiek/3150011/sigrid-kaag-waarschijnlijk-minister-van-financien.html
  Ook komen er mensen uit het Europees parlement terug zoals Liesje Schreinemacher en Conny Helder die minister van Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en minister van langdurige zorg zouden worden.Vijlbrief was er al en zal ook wel een belangrijke post krijgen waarschijnlijk om het makkelijker te maken voor immigranten van buiten de EU om hier als arbeidsmigrant opvang te vinden.(Hiervoor heeft hij tenslotte toch een wetsvoorstel op tafel gelegd nietwaar?).
  Wat mevrouw Huffelen toebedeeld gaat worden is mij onbekend maar wel dat mevrouw Aukje de Vries in de kinderopvangtoeslagen affaire oplossingen zou moeten gaan vinden en dat lijkt mij sterk dat haar dat zou gaan lukken.
  https://www.businessinsider.nl/dit-is-er-uitgelekt-over-de-nieuwe-ministers-in-het-nieuwe-kabinet-rutte-iv-kaag-op-financien-yesilgoz-op-justitie/
  Gisteren bleek dat politiek niet bij de grens stopt maar wel de erfenis van eerdere gebeurtenissen en besluiten elders is of kan zijn.De EU is nooit gekozen maar aangewezen door wie het weet mag het zeggen.Wel doen zij alles voor banken,multinationals en hun aandeelhouders en dat op een wijze die toch echt aan eerdere (donkere) tijden doen denken.Telkens is het de EC dat beslist terwijl de rest er eigenlijk voor spek en bonen bij zitten en alleen maar met voorstellen mogen komen die de EC zonder opgaaf van reden naast zich neer mag leggen.Rutte zegt het land te besturen maar zodra Brussel hem iets vraagt/opdraagt gaat dat voor alles en wordt dat gewoon in/uitgevoerd of het het land nu ten goede komt of niet.Balkenende heeft ons land aan de EC uitgeleverd door het Lissabonakkoord te tekenen terwijl een meerderheid van de Nederlanders dat niet wilde (wat uit het gehouden referendum blijkt) Ollongren heeft referendums dus ook afgeschaft want dat zou problemen kunnen opleveren niet waar?
  Gisteren keek ik op ik meen History channel naar een uitzending over nazi’s (dat was van 20.30-22.20 uur) en daaruit kwam veel naar buiten zoals dat in 1944 hoge nazi’s samen zijn gekomen om te praten over een vierde rijk wat na de oorlog opgericht moest worden.
  Feiten zijn dat in bv Chili na de oorlog kampen zijn gebouwd zoals Trinidad waar mensen werden opgesloten en mishandeld maar waar ze ook wapens en gas kunnen hebben ontwikkeld zoals Sarin bv.IWat in deze uitzending van Hunting Hitler The Final Chapter te zien/horen was.Bob Bears was de hoofdpersoon die afgaat op vrijgegeven documenten van de CIA en FBI en een team onderzoek laat doen.Zo zouden de nazi’s in de VS een aanslag hebben willen plegen om macht te vergaren maar waarschijnlijk was dat niet nodig toen de koude oorlog uitbrak en de VS en Russen tegenover elkaar stonden waardoor de nazi’s buiten beeld bleven.Een kernfisicus zou zelfs J Edgar Hoover hebben bespioneerd onder de ogen van de FBI.Ene Morenschild zou dan weer iets te maken hebben met Lee Oswald Harvey die verdacht wordt van de moord op JFK.
  (Later zou Morenschild zelfmoord hebben gepleegd).Maar een moord op een president had makkelijk tot een oorlog kunnen leiden eerder was dat ook het geval toen ik meen een prins vermoord werd wat het begin van WW 1 was meen ik.
  Ook zou er een lijst gevonden zijn met financiers van de nazi’s na de oorlog waaronder grote bedrijven te vinden zijn zoals IG Farben die in de oorlog met de SS samenwerkte en Ziclon B maakten.Vaak ging dat geld via Zwitserse banken.Op deze lijst staan vele bedrijven die de nazi’s hebben gefinancierd na de oorlog. Feit op dit moment is dat grote bedrijven steeds meer macht krijgen en zichtbaar worden zoals in Nederland het geval is.Niet voor niets hebben Ollongren,Kaag,Rutte,Aboutaleb,en vele andere “leidinggevende lieden” de Bilderberg meatings bijgewoond zoals ook Pechtold dat heeft gedaan,u weet wel de man die tot twee keer toe schilderijtjes van de Rothschilds wilde kopen met belastinggeld natuurlijk.Nu lijken ze dus justitie en veiligheid,politie en defensie en financiën in hun macht/bezit te hebben.
  Biden staat tegenover Poetin en een oorlog is niet ondenkbaar vooral niet wanneer de VS telkens provocerend blijft handelen en telkens bijna automatisch bij elk voorval de beschuldigende vinger naar Poetin laat wijzen zonder met bewijs te komen natuurlijk.Het NAVO hoofdkwartier in Brussel vertoond duidelijk SS tekenen wanneer u van bovenaf kijkt.De VS traint zelfs samen met Oekraïnse militairen die ook met SS tekens rondlopen,Nederland steunt Oekraïne en gematigde rebellen krijgen geld en middelen terwijl ze onze vijanden behoren te zijn,De deur staat wagenwijd open voor welke terrorist of crimineel van waar dan ook afkomstig,Onze economie wordt bewust kapot gemaakt zodat alleen de allergrootsten overblijven waar we dan afhankelijk van zullen zijn.Digitale controle en QR codes om te kunnen sorteren en mensen uit te sluiten wanneer men niet gehoorzaam is en waar heeft de politiek het over? Loonsverhoging voor zorgpersoneel en scholen open en dan denk ik toch echt dat het voor hen wel allemaal erg ingewikkeld moet zijn waardoor ze er niets meer van begrijpen en dus niet doen wat ze wel behoren te doen.Ik wens een ieder een gezond en voorspoedig 2022.

 6. Patenten op virussen en ook op vaccines is gewoon crimineel gedrag waar overheden en instanties aan mee werken wat ze niet behoren te doen natuurlijk.Maar goed de grootste criminelen lijken nu aan de macht te zijn en ongestraft weg te komen met zowat alles wat niet deugd.
  Hoekstra/Rutte en anderen hebben MOGELIJK AMBTSMISDRIJVEN BEGAAN in verband met bv de kindertoeslagaffaire en inplaats van EERST UIT TE ZOEKEN OF ZE ZICH DAARAAN SCHULDIG HEBBEN GEMAAKT EN EVENTUEEL BESTRAFT MOETEN WORDEN OF TOT AFTREDEN GEDWONGEN MOETEN WORDEN BEPALEN ZE ZELF DAT ZE BLIJVEN ZITTEN EN MOGEN ZE ZELFS EEN RUTTE IV KABINET SAMENSTELLEN.(Terwijl iedereen zowat had verwacht dat Rutte zou aftreden was hij eigenlijk de enige die zei dat hij bleef maar het ergste is nog dat zij die het hadden moeten tegenhouden dat NIET hebben gedaan).We hadden al de Rutte doctrine en nu plaatst Rutte nog meer aanhangers van hem en z,n beleid op de meest belangrijke posten en de politiek staat erbij en kijkt ernaar maar doet niets.Mona Keyzer begon een probleem te worden en werd de laan uitgestuurd anderen zijn mogelijk bang voor hetzelfde lot wanneer ze de waarheid boven tafel willen krijgen dus is het makkelijker om de waarheid verborgen te houden.
  (Denk aan P.Omtzigt en FUNCTIE ELDERS omdat ook hij een probleem kon/kan zijn) omdat hij wel de waarheid probeert te achterhalen.Ik krijg steeds meer het idee dat twee jaar lang Van Huffelen en Vijlbrief de kindertoeslag “slachtoffers” niet wilden helpen maar met heel andere zaken bezig waren en mogelijk nog bezig zijn zoals wetsvoorstellen in te dienen die totaal niets met de affaire te maken hebben of wet en regelgeving veranderen wat ook op andere departementen nogal vaak lijkt te gebeuren.Mevr. de Vries zou in het nieuwe kabinet een oplossing moeten vinden maar deze dame praat veel maar kan eigenlijk nog geen deuk in een pak boter slaan dus daar valt naar mijn mening weinig van te verwachten waar de slachtoffers ook iets aan kunnen hebben.Crimineel gedrag,corruptie alles kan en mag op het hoogste niveau maar owee wanneer een “gewone” burger een foutje maakt dan is de kans aanwezig dat je jarenlang afgebroken wordt.Dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.