Regelmatig komen we zaken tegen, zoals informatie, filmpjes, foto's e.a., waarvan we geloven dat de essentie waardevol is, om te bekijken. Dan is het niet nodig, daar een heel artikel aan te wijden. En daarom hebben we deze rubriek in het leven geroepen. Een simpele klik op de rubriek 'Gewoon effetjes snel kijken' en je ziet wat het actuele aanbod is. Ook zijn de vorige publicaties binnen deze rubriek snel terug te kijken. Veel genoegen met de informatie rondom deze nieuwe rubriek..!

 

Advertentie

Paus Franciscus: handlanger globale agenda..!


Paus Franciscus: handlanger globale agenda..!

2024 ©WantToKnow.nl/be

*
In de katholieke kerk is het gebruikelijk dat bisschoppen op hun 75e verjaardag hun ontslag aanbieden; een pensionering. In de regel mogen ze van de Paus, als teken van waardering, twee tot drie jaar nog in functie blijven, voordat ze het ontslag accepteren. Op 11 november 2023 werd de populaire bisschop Joseph Strickland echter ontslagen op een leeftijd van slechts 65 jaar. In tegenstelling tot andere Amerikaanse bisdommen heeft zijn bisdom Tyler in Texas geen schulden en relatief veel nakomelingen als priesters. Waarom werd hij dan tien jaar voor het bereiken van de leeftijdsgrens met pensioen gestuurd?

Het is een van de belangrijkste taken van de paus om belangrijke geestelijken te benoemen of te ontslaan. Naast alle gestes, aankondigingen en toezeggingen is er een rode draad te herkennen bij paus Franciscus, die zijn ware standpunt over de kwesties op de agenda van de Verenigde Naties weerspiegelt. Dit is niet alleen te zien in zijn beslissingen met betrekking tot zijn personeel – zoals we hieronder zullen zien – maar ook in zijn volgende uitspraken.

  • Abortus:Men hoeft daar niet eindeloos over te praten”. (2013)
  • Homoseksualiteit: “Wie ben ik om daarover te oordelen?”. (2013) • Door de mens veroorzaakte klimaatverandering: “We kunnen alleen maar op bindende vormen van energietransitie hopen die […] gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden.” (2023)
  • Migratie: “De antwoorden (kunnen) alleen het resultaat zijn van gezamenlijk werk door het creëren van wereldwijde wetgeving over migratie.” (2020)
  • Pandemiebestrijding: “Ervoor helpen zorgen dat de meerderheid van de mensen gevaccineerd wordt, is een daad van liefde.” (2021)
(klik voor artikel)

Paus Franciscus installeert voortdurend de promotors van deze agenda, terwijl hij de vocale critici ervan één voor één ontslaat. Een van deze critici is Strickland, die zich uitspreekt tegen abortus en de erkenning van homoseksuele gemeenschappen. Hieronder volgt een reeks van pauselijke personeels-beslissingen, die laten zien hoe sterk hij de wereldwijde VN-agenda promoot.

1. Paus Franciscus IAbortus en de Bescherming van het Leven
Hoewel paus Franciscus zich publiekelijk heeft gepresenteerd als tegenstander van abortus en abortus zelfs heeft omschreven als ‘moord’, ontsloeg hij in 2016 alle leden van de ‘Pauselijke Academie voor het Leven’, die was opgericht om het menselijk leven in elke fase te beschermen. Ondertussen heeft Franciscus twee duidelijke voorstanders van abortus toegelaten tot de academie: de atheïst Mariana Mazzucato en de anglicaanse moraal- en pastoraaltheoloog Nigel Biggar, die abortus legitiem verklaart tot de 18e week van de zwangerschap.
Hiermee steunt de paus een VN-agenda om de wereldbevolking te controleren en te verminderen. Onder het mom van het zogenaamde ‘recht op reproductieve gezondheid’ wil de VN dit wereldwijd afdwingen door onder andere toegang tot ‘veilige abortussen’.

2. Paus Franciscus IGender-ideologie en Homoseksualiteit
Door de gender-ideologie te promoten, streeft de VN-agenda ook het doel van bevolkingsvermindering na, door het gezin als kern van een gezonde samenleving te vernietigen. Daarom worden homoseksualiteit en de genderdiversiteit van de LGBT*Q-beweging massaal gepromoot. Ook de paus past zich aan deze agenda aan door de kerk open te stellen voor ’trans-personen’. Het standpunt van de paus over homoseksualiteit wordt verklaard door zijn personeels-beslissingen. Want iedereen die er voorstander van is of zelfs betrokken is bij homoseksueel misbruik wordt door paus Franciscus gepromoot en alleen ontslagen als het niet anders kan:

   •  Bisschoppen Jozef De Kesel en Matteo Maria Zuppi spraken zich beiden uit voor erkenning van homoseksualiteit door de katholieke kerk. Beiden werden door Franciscus benoemd in belangrijke functies en verheven tot kardinaal.
   • In 2017 benoemde Franciscus Gustavo Óscar Zanchetta, de bisschop van Oran, tot hoofd van de Apostolische Goederenadministratie in het Vaticaan, hoewel hij wist dat hij drie seminaristen had misbruikt. In 2019 werd Zanchetta aangeklaagd en uiteindelijk veroordeeld tot 4 ½ jaar gevangenisstraf voor misbruik.
   • In 2015 benoemde de paus Juan Barros Madrid tot bisschop, ook al vertelde een slachtoffer hem in datzelfde jaar persoonlijk dat hij in het bijzijn van Barros was misbruikt. Hij zette hem pas af in 2018, toen 34 Chileense bisschoppen, in een proces dat uniek was in de kerkgeschiedenis, dwang uitoefenden, doordat zij allen hun ontslag aanboden. Het Chileense Openbaar Ministerie stelde vervolgens een onderzoek in.
   • In 2013 benoemde de nieuw gekozen paus Franciscus, kardinaal Theodore McCarrick tot zijn adviseur voor bisschopsbenoemingen in de VS, ook al was hij een paar jaar eerder als aartsbisschop van Washington afgezet wegens beschuldigingen van seksueel misbruik en verbannen uit alle openbare activiteiten. Kort voordat Franciscus McCarrick rehabiliteerde, bevestigde zelfs de Amerikaanse nuntius Carlo Maria Viganò de beschuldigingen van misbruik. Maar pas toen de New York Times onthulde dat McCarrick seminariestudenten seksueel had misbruikt, ontsloeg Franciscus hem op 88-jarige leeftijd. Het proces tegen McCarrick werd geseponeerd vanwege zijn leeftijd.

In tegenstelling tot al deze personeelsbeslissingen van paus Franciscus kreeg kardinaal Sarah, die net als Strickland de leer van de Kerk over homoseksualiteit en het traditionele gezin verdedigt, de emeritusstatus [= pensioen] van de paus, toen hij de leeftijdsgrens bereikte. Hetzelfde geldt voor Carlo Maria Viganò, die voor zijn leven heeft gevreesd sinds de publicatie van zijn beschuldigingen aan het adres van de paus en is ondergedoken.

3. Paus Franciscus I over Corona
Herhaaldelijk zijn de wereldwijde plannen achter de zogenaamde coronavirus-pandemie onthuld en waar de bijbehorende verplichte vaccinatie toe leidt. Als hoofd van de soevereine Vaticaanse staat was Franciscus vrij om maatregelen op te leggen. Zijn bisdom Rome was het eerste ter wereld dat alle religieuze diensten verbood. Hij maakte van het Vaticaan de enige staat ter wereld die alle niet-gevaccineerde mensen uitsloot en weigerde hun loon te betalen.
Franciscus sloot een benedictijnenklooster omdat de nonnen daar weigerden gevaccineerd te worden en ontsloeg bisschop Daniel Fernández Torres van Arecibo op 57-jarige leeftijd. Hij was de enige bisschop op Puerto Rico die weigerde om niet-gevaccineerde gelovigen uit zijn kerken te weren. Daarentegen laat Franciscus de 79-jarige kardinaal Schönborn, die de Stephansdom in Wenen in een vaccinatiecentrum veranderde, vier jaar na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in functie.

4. Paus Franciscus I en de klimaatverandering De tweede Eco-brief ‘LAUDATE DEUM’ (Geprezen zij God), die twee dagen geleden werd gepubliceerd, is volledig gewijd aan de vermeende onweerlegbare, door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Om dit tegen te gaan roept paus Franciscus ondubbelzinnig op tot massale ingrepen in de vrijheid van naties en mensen. Kardinaal Müller, die het ontwerp van de eerste encycliek over het milieu, als hoeder van het geloof, als onaanvaardbaar had geblokkeerd, werd op 69-jarige leeftijd uit zijn ambt ontheven.
Hans Joachim Schellnhuber, die zichzelf niet als christen omschrijft en lid is van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN, werd benoemd tot levenslang lid van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen.
In 2015 schreef hij mee aan de eerste Eco-encycliek in de geschiedenis van de katholieke kerk. Dit was de eerste keer dat de stelling van door de mens veroorzaakte klimaatverandering pauselijke legitimatie kreeg.

Dit was slechts een deel van de personeels-beslissingen van paus Franciscus. Het is duidelijk dat iedereen die de uitvoering van de VN-agenda ten goede komt, door Franciscus in functie zal worden gehouden. Zelfs bij schandalen met strafbare feiten houdt de paus zijn beschermende hand zo lang mogelijk over hen heen.

Voor de VN-agenda is Franciscus duidelijk bereid om zijn ‘oorsprong’ te verloochenen door bisschoppen te ontslaan die populair zijn bij de gelovigen. Het is uiterst belangrijk om de achtergrond en bedoelingen van de VN-agenda in ogenschouw te nemen. Topfunctionaris VN onthult duistere agenda VN, dat het uiteindelijke doel van Agenda 2030 is om een één-wereld regering op te richten met ongekozen leiders.

Volgens Calin Georgescu, een hoge VN-functionaris, vormen de Verenigde Naties, samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Wereld Economisch Forum (WEF), het hart van deze wereldregering. Boven hen staat de internationale financiële oligarchie, die de bovengenoemde organisaties volledig controleert en dus achter de schermen opereert. Het feit dat de paus zowel zijn eigen integriteit als die van de kerk op het spel zet voor deze agenda, betekent dat hij net zo goed een werktuig en handlanger is van de internationale financiële oligarchen.

Dit onthult eens te meer dat zij de wortel zijn van alle slechte ontwikkelingen wereldwijd. Het ontmaskeren van deze touwtrekkers op alle gebieden is daarom een topprioriteit, want ze moeten worden gestopt en ter verantwoording worden geroepen. Joseph Strickland verklaarde na zijn ontslag: “Nu is het tijd om alles wat momenteel verborgen is te ontmaskeren en duidelijk te maken. … Mijn voornaamste overtreding, in het verleden en nu, lijkt altijd te zijn geweest dat ik aan het licht breng wat anderen verborgen willen houden.”

Het is nu tijd voor aan het licht brengen van de waarheid. Dat is wat de globalisten het meest vrezen. Dus help mee om die waarheid te verspreiden!

ANEKDOTE: De Basiliek van ‘Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans’ ligt in het aartsbisdom Buenos Aires. Bij de zijingang staat een standbeeld van de apostel Petrus. Nadat het aureool in 2018 al verloren was gegaan, sloeg op 17 december 2023 de bliksem in, ondanks de aanwezigheid van bliksemafleiders. De rechterhand van de apostel, waarin hij een sleutel vasthield, werd afgerukt.

Het pikante is dat de blikseminslag niet alleen precies op de geboortedag van de huidige paus Franciscus plaatsvond, maar ook in zijn geboorteplaats en voormalige bisdom, waar hij als aartsbisschop en kardinaal werkte. Bovendien wordt uitgerekend de sleutel van Sint Pieter beschouwd als een symbool van pauselijke macht… Probeert de hemel ons iets te vertellen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.