Advertentie

Vaticaan en Brits koningshuis: aanklacht kindermisbruik!


teletekst paus PR kindermisbruik

Dit bericht hierboven, werd vrijdag 11 april de wijde wereld ingezonden; ‘afzender’ was het Vaticaan. Het is nota bene paus Franciscus zélf, die vergeving vraagt voor het feit dat geestelijken kinderen hebben misbruikt.. En de zinsnede ‘een klein aantal’, was kennelijk de verborgen essentie van de boodschap..! De paus deed dat, volgens de media, ‘in ongewoon harde bewoordingen’..
Tja, en wij vinden dat dan weer géén toeval.. Een soort PR-campagne, vanzelfsprekend weer in de beruchte 180º-draai. Vraag vergeving voor de leugen, draai de leugen om, en je wordt erdoor bekrachtigd.. Plaats ertussen door een boodschap, dat het om ‘een klein aantal’ gaat en de truc is kennelijk weer geslaagd..?

"Ik voel me verplicht om alle schuld op me te nemen voor het kwaad dat een kleine groep priesters heeft aangericht." Hij benadrukte dat het maar om een klein aantal geestelijken gaat als je het afzet tegen de grote hoeveelheid priesters in de wereld. "Ik wil persoonlijk vergeving vragen voor de schade die zij hebben toegebracht door het seksueel misbruiken van kinderen",
Paus Franciscus op vrijdag 11 april 2014: “Ik voel me verplicht om alle schuld op me te nemen voor het kwaad dat een kleine groep priesters heeft aangericht.. Ik wil persoonlijk vergeving vragen voor de schade die zij hebben toegebracht door het seksueel misbruiken van kinderen” Wanneer je dit artikel leest, zul je zien dat deze paus kennelijk ook boter-op-het-hoofd heeft.. Hij wordt beschuldigd van het vervoeren van kinderen in Argentinië, tijdens het bewind van de Argentijnse junta, in de jaren 1970

Gaat dit introotje je nu al té ver, dan raden we je toch aan even door te lezen. Want dit artikel gaat over de aanklacht die het ITCCS, het ‘International Tribunal into Crimes of Church and State’, heeft ingediend tegen het Vaticaan, met name tegen ex-paus Jozef Ratzinger, de vorige paus, die ‘plotseling’ met pensioen wilde, omdat ‘ie zicht té oud voelde voor het ambt van paus… Krijg je al een plaatje op het netvlies..? Misschien ‘moest’ ie ervan door..?

Zo meteen zullen we man en paard gaan noemen, het verhaal verder onderbouwen, maar wat wij hier zien en met jouw willen délen, is het verhaal zoals dat niet ‘gladjes’ en ‘gelikt’ wordt opgediend.. Het verhaal dat er GEEN sprake is van ‘een paar misstanden van ontspoorde geestelijken’, zoals deze jezuïtische paus ons op de mouw wil spelden.. Nee, voor ons is het plaatje dusdanig, dat we een héél ander verhaal gecamoufleerd zien worden..

Het verhaal dat misbruik niet alleen veel vaker plaatsvindt, dan nu wordt ‘duidelijk gemaakt’, door met name het Vaticaan.. Maar ook, dat kindermisbruik een STRUCTURELE manier van opereren is geweest, binnen met name de Katholieke kerk, zoals in dit geval, maar dat het ook een ESSENTIEEL onderdeel is van de levenswijze van machthebbers…! We raden je in dit kader aan het hoofdartikel van vorige week (HIER) nog eens op te slaan en te proberen een ‘groter plaatje’ te zien..

Het verhaal rondom Joris Demmink staat waarschijnlijk dan ook niet zomaar op zichzelf..! En natuurlijk, wanneer er sprake is van een ‘groter plaatje’, dan wordt het verhaal schoongewassen, professioneel stilgezwegen en bedekt met publicitaire rimram, zoals Peter de Vries zich bijvoorbeeld steeds meer opwerpt als ‘grote wijze’, die het complot-van-het-complot weleens zal ontmaskeren.. De grote ‘rim-ram-ontmaskeraar’ heeft kennelijk nog steeds het Franse spreekwoord niet goed in het hoofd: ‘Wie zich verontschuldigt, beschuldigt zichzelf’..! (Qui s’excuse, s’accuse).

x

‘There comes a time when silence is betrayal’…

Er zal een tijd komen dat stilzwijgen, verraad zal zijn.

 ― Martin Luther King Jr. ―
X

We raden je aan, om het grotere plaatje te zien, daarbij ook het verhaal te bekijken van Toos Nijenhuis HIER op de site.. Het plaatje wordt dan alleen maar completer.. De puzzelstukjes passen.! Maar daarom is de tijd NU gekomen om, met veel goedwillende mensen, een einde te maken aan deze structureel ontwrichtende praktijken! Praktijken die een beerput tonen, waar de vergelijking met een ‘bodemloze put’ volledig op zijn plaats lijkt..Praktijken die in het Licht gezet mogen en moéten worden, willen we van onze maatschappij en deze wereld, een oprechtere wereld maken..!

Laten we je -na deze inleiding- nu het verhaal vertellen van Kevin Annett, de ongelooflijk dappere strijder voor kinderrechten, strijder vóór de beëindiging van structureel en ritueel misbruik.. Het is deze Kevin Annett die zich genoodzaakt voelde een zogenaamde ‘Common Law’-rechtbank op te richten, omdat het rechtssysteem van het establishment niet bereid en in staat blijkt, de criminele daden van de elite aan te pakken..!

‘International Common Law Court of Justice’

Het ‘International Common Law Court of Justice’ (ICLCJ) werd opgericht in Brussel, op 15 september 2012, als een wettig ‘Citizens’ Tribunal of Conscience’, of in goed Nederlands: een wettig ‘Burgertribunaal van het geweten’. In het verleden is het altijd zo geweest, dat zorgzame burgers dit soort tribunalen oprichtten, wanneer bleek dat de gevestigde juridische macht en overheids-autoriteit, het bestaande rechtssysteem ondermijnden..!

Van oudsher bleek de ‘Common Law’ opgang te doen, wanneer de vrijheden van de bevolking ten onder leken te gaan onder de tirannie van de/een heersende macht. Of dit nu seculier of religieus was. Dienovereenkomstig hebben deze rechtbanken ‘recht van spreken’, wanneer de jury bestaat uit minimaal 12 ingezworen mannen en/of vrouwen. Deze ‘ICLCJ’-rechtbank werd opgericht als een juridisch verlengstuk van het ‘ITCCS’, he International Tribunal into Crimes of Church and State. Dit gebeurde met de hulp van juridische experts, rechters en overlevenden van de terreur van de kerk en de imperialistische genocide die plaatsvond in meer dan 10 landen! (www.itccs.org)

x

ITCCS banner

x

* * *

x

x

De aanklacht tegen het Britse Koningshuis en het Vaticaan

x
voor seksueel kindermisbruik..!

x
2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Koningin Elizabeth en premier David Cameron van het Britse koninkrijk hebben een arrestatiebevel aan hun broek gekregen. Beiden zijn beschuldigd van seksueel misbruik tegen kinderen, als onderdeel van een internationale club van pedofielen.. “We hebben genoeg bewijs om tot vervolging over te gaan en beiden, de premier én de koningin van Engeland, op te pakken”. Dat zijn de niet mis te verstane woorden van ITCCS-lid Matt Taylor, voormalig lid van de Engelse militaire politie. En ook de huidige Katholieke paus, Francis Bergoglio, wordt ervan verdacht onderdeel  te zijn (geweest) van dit internationale pedofilie-netwerk.

Eind januari 2014 werd activist David Compan vrijgelaten uit een psychiatrische inrichting.. Het lijkt op de inhoud van de film ‘One Flew over the Cuckoos Nest’, want met David Compan is niets mis.. Zeker niets psychisch..! Hij werd vrijgelaten omdat de inrichting, het ‘London Park Royal Mental Health Centre’ overspoelt werd met telefoontjes om hem los te laten, na zijn gedwongen gevangenneming.. Kennelijk viel David Compan onder de nieuwe Britse wetten, die het autoriteiten naar believen mogelijk maakt, lukraak mensen op te pakken, die ‘kritiek hebben op de Britse overheid en/of overheidsdienaren’..! (HIER)

Want wat had David gedaan, én zijn vrouw en een aantal andere protesterenden..? Zij hadden de overtreding begaan, om de arrestatiebevelen te posten van de Brusselse ‘Common Law’-rechtbank, die de arrestatie beveelt van de koningin, premier Cameron, voormalige paus Joseph Ratzinger en nog 27 andere leden van de wereld-elite..

Josef Ratzinger, of de voormalige Paus Benedictus XVI.. Het rookgordijn over zijn daden als 'gewoon mens' lijkt op te trekken..
Josef Ratzinger, of de voormalige Paus Benedictus XVI.. Ook het rookgordijn over zijn daden als ‘gewoon mens’ lijkt op te trekken.. Het verhaal is inmiddels zo duidelijk, voor hén die willen zien  en voor hén die willen horen.. ‘Waar rook is, is vuur!’..

x

Het blijkt dat slachtoffers, die in hun kindertijd getroffen zijn door kinderprostitutie in het Vaticaan, naar voren zijn gekomen, evenals overlevenden van kindermisbruik door dit internationale pedofilie-netwerk. (lees het artikel van Toos Nijenhuis in dit verband!) Deze slachtoffers spreken ook over vermeend seksueel misbruik en moord (!) van kinderen, door voormalig paus Josef Ratzinger –de paus die met pensioen ging-, een Franse rechter, Belgische priesters, de Nederlandse kardinaal Bernard Alfrink, een Katholieke kardinaal en -naast Elizabeth- andere leden van de Engelse Koninklijke familie.

De rechtzaak begint!
Een voormalig lid van de Argentijnse overheid, besloot onlangs te getuigen over de rol die Francis Bergoglio gespeeld zou hebben tijdens de Argentijnse junta, de ‘smerige oorlog’. Een rechtbank in Brussel, toegewezen om Internationaal Burgerrecht te beoefenen, werd aangewezen om deze zaak begin maart 2014 op de rol te zetten, nadat op 25 februari 2014 6 rechters van deze Brusselse rechtbank reeds hadden besloten, dat Elizabeth, David Cameron, Josef Ratzinger en maar liefst 37 andere, ‘hooggeplaatste elite’, zich dienden te verantwoorden voor de verdwijning van maar liefst 50.000 Canadese inheemse kinderen. Deze zaak werd aan de kaak gesteld door het ITCCS, het Internationale Tribunaal tegen misdaden van kerk en staat.

Het bewijs dat tegen genoemde personen zal worden gebruikt, kan bekeken worden op de site van deze organisatie, die wordt geleid door Kevin Annett. Deze site bereik je via deze link: hiddennolonger.com. Het blijkt dat Annett van over de hele wereld steun krijgt, van vele organisaties die kindermisbruikslachtoffers hebben verenigd. Zoals ‘Canadian Friends and Relatives of the Disappeared’, ‘Italiaanse organisatie ‘Rete LÁbuso’, het Ierse ‘Templemore Forgotten Victims’ en uit de VS, de organisaties ‘United Against Church Terror’ en ‘Child Abuse Recovery’ (Site HIER).

Het boek van Kevin Annett over de Canadese zaak van de 50.000 vermiste kinderen, kun je hieronder doorbladeren en/of lezen, via deze Scribit-reader. Een boek dat Kevin Annett opdraagt aan de herinnering aan deze kinderen, die stierven in de zogenaamde ‘Indiaanse residentiële scholen’, onder leiding van de Canadese overheid en de Katholieke ker, de Anglicaanse en de United Church of Canada en aan hen die blijvend lijden en sterven als consequentie van deze misdaden.
x

Hidden No Longer: Genocide in Canada, Past and Present – by Kevin D. Annett, M.A., M.Div.

x

Daarnaast krijgt het tribunaal van Kevin Annett materiaal aangeleverd vanuit de vereniging in de VS die ‘satanisch ritueel misbruik’ aan de kaak wil stellen, vanuit ‘mind-control-programma’s’ van de Amerikaanse overheid, de vereniging ‘SMART’ (ritualabuse.us)

Het blijkt dat deze nieuwe ‘Common Laws’ heel effectief zijn. In februari 2013 maakte paus Joseph Ratzinger zich bijna letterlijk uit de voeten, nota bene als zittende paus, tot grote verbazing van de hele wereld, onder het mom van ‘te oud zijn voor het pauselijk ambt’.. Maar weinigen weten, dat hij (bijna per direct) aftrad, omdat het slechts enkele dagen nog had geduurd, vóórdat deze paus een arrestatiebevel aan de broek had gekregen..

De Engelse 'artiest' Jimmy Savile bleek meer dan 1350 kinderen te hebben misbruikt, gedurende zijn 'carrière'.. RIght in the face of the English.. Zijn verhaal toont aan, hoezeer we te maken hebben met een maatschappelijke en structurele ontwrichting!!
De Engelse ‘artiest’ Jimmy Savile bleek meer dan 1350 kinderen te hebben misbruikt, gedurende zijn ‘carrière’.. Het is precies zoals zo vaak wordt gezegd: ‘Right in the face’..! Het is ‘recht onder de neuzen’ van de Engelse burgers.. Dit verhaal toont aan, hoezeer we te maken hebben met een maatschappelijke en structurele ontwrichting!! Want het gaat niet alléén over personen, maar vooral over een in-en-in-corrupt systeem..!

De Common Laws’ zijn vrij eenvoudig te vestigen en brengen vooral de kracht van de gemeenschap samen EN in beeld van de vaak onwetende wereldgemeenschap! Ongeacht van de status die bepaalde personen hebben, koningen of pausen, de functie die zij uitoefenen of de autoriteit die zij hebben op de gemeenschap, kunnen deze rechtbanken iemand juridisch gefundeerd veroordelen..!

Kindermisbruik nu WEL aan de kaak!
Kunnen ouders van misbruikte kinderen overwegen of ze gebruik moeten maken van deze ‘Common Law’-rechtbank, om hun kinderen te beschermen? Het lijkt evident dat het antwoord op deze vraag een keihard ‘JA’ is..! Want om een voorbeeld te geven van de ‘bewust falende Engelse rechtbanken’…

Het is 10 oktober 1964 wanneer in het openbaar, door prins Philip en koningin Elizabeth, tijdens hun reis in Canada, 10 inheemse kinderen worden meegenomen van de ‘Canadian Kamloops Residential School’. Van deze 10 kinderen, die destijds allemaal rond de 10-jaar oud waren, is sindsdien NIETS meer vernomen..

Canadese rechtbanken hebben geweigerd, tot nu toe, om deze zaak op te pakken; zelfs maar te luisteren naar de zaak die gaat over de verdwijning van maar liefst 50.000 (!!) Canadese inheemse kinderen.  Sindsdien zijn er veel beschuldiging geuit aan het adres van de Engelse Koninklijke familie, artiesten (denk aan de zaak Jimmy Seville !!), en leden van het Engelse parlement; allemaal ZONDER ENIG GEVOLG..

De politemachten van de landen in kwestie, evenals de rechtbanken van deze landen, die opgedragen zijn om de rechten van burgers te beschermen, evenals ons rechtssysteem, dat hetzelfde doel heeft, falen jammerlijk in deze functie/plichten, doordat zij hun macht misbruiken, teneinde zelf hun ‘behoeften te ledigen’..

We zijn hierdoor allemaal in gevaar!!
Het is ook evident dat we allemaal gevaar lopen, onze kinderen de kans lopen om te verdwijnen,  wanneer we deze elite niet aanpakken en hen verantwoordelijk houden voor hun misdaden..! Er zijn al weer 2 getuigen op een vreemde manier om het leven gekomen, vlak voor de start van de zitting van de Brusselse ‘Common Court’-rechtbank.. De zitting waarbij de hele club ‘elite-figuren’ aangeklaagd werd voor ‘misdaden tegen de mensheid’..

Oprichter van het ITCCS, Kevin Annet
Oprichter van het ITCCS, Kevin Annet

De organisatie die achter deze daden zit, heeft kinderen gestolen en vervoerd over de hele wereld. En doet DIT NOG STEEDS! Ze gebruiken kerken en ziekenhuizen, die gebouwd zijn om de maatschappij te dienen, maar hoe wrang is de realiteit.. De militaire macht, de politie én de rechterlijke macht wordt gebruikt als ‘back-up’,  als ‘beschermingsmiddel’.. Ze staan hoog in de maatschappelijke rangen en wanneer we ze niet aansprakelijk houden voor hun daden, zullen ze dóórgaan met hun genocide op de mensheid..

Het huidige rechtssysteem is er een onderdeel van..
Het lijkt er niet of nauwelijks op, zoals gezegd, dat het huidige rechtssysteem van plan is, een einde te maken aan deze schandelijke praktijken.. Integendeel: we moeten niet gek opkijken, wanneer de zaak Demmink maar een topje van de ijsberg is, van het ritueel kindermisbruik, dat de ijsberg zelf vormt..

ITCCS heeft enorme weerstand gehad en ondervind die nog, zowel van officiële kant (overheid en rechtbanken!) als van niet-officiële kant (media), bij de blootlegging van de 31 (!) massagraven van de vermiste 50.000 Canadese kinderen, sinds het eerste massagraf werd ontdekt in 2008. Deze graven liggen op het terrein van 80 scholen, die ‘eigendom’ zijn van de Canadese overheid en gerund worden door de Angelicaanse en de Katholieke kerk en de ‘United Church of Canada’.

De slachtoffers van misbruik door katholieke priesters, hebben nog weinig of geen van de daders achter slot en grendel zien verdwijnen, als gevolg van ‘verjaring’ en/of ‘onvoldoende bewijs’.. Hetzelfde geldt voor pedofielen die recent zijn ontmaskerd, binnen de overheid als in de entertainment-business. Zoals Jimmy Savil (foto), Rolf Harris, Ed Milliband en Tony Blair..

Met de hulp van juridische experts én rechters, is het ITCCS erin geslaagd om overlevenden van deze genocide en kindermisbruik wereldwijd te verenigen. Het ITCCS is actief in 26 landen en heeft meer dan 50 aangesloten groepen en organisaties.

De complete bewijslast..?
Wanneer je de complete bewijslast wilt aanschouwen, geven we je hier de links naar de verschillende YouTubes, zodat je zélf kunt zien en oordelen! Dit is die lijst:

YouTube:

 – Common Law Court Proceedings – Genocide in Canada (Part One) – (1 uur 46).

 – Common Law Court Proceedings – Genocide in Canada (Part Two) – (1 hr. 47).

 – Final Court Verdict and Sentencing – (8 mins. 30).

 – Other key testimonies from our Court case against genocide in Canada (10 min)

Kijk naar dit uitgebreide artikel op Examiner.com, dat je aanvullend op dit artikel zou kunnen beschouwen. HIER

x

* * *

33 gedachten over “Vaticaan en Brits koningshuis: aanklacht kindermisbruik!

 1. Ik vraag me af waarom niemand weet wat hier speelt. Waarschijnlijk omdat wij op school niets meer geleerd krijgen over wat levenskracht is.

  Blavatsky (om har wat credits te geven: werd zwaar tegengewerkt door de Britse geheime diensten) schrijft in Isis ontsluierd uitgebreid dat het in welgestelde kringen gebruikelijk was dat oudere mensen in bed tegen jonge dienstmaagden aan kropen. Ook Credo Mutwa gaat hier in het interview met David Icke ruimschoots op in.

  Daar hoef je geen seks voor te hebben overigens. En daar HOEVEN geen doden bij te vallen. Het is gewoon een natuurlijk verschijnsel waarbij het oude krijgt van het jonge. Dat er kasteelheren waren die tussen de lakens niet van hun dienstmaagd af konden blijven, of die niet langzaam en geleidelijk hun energie wilde hebben, maar snel en alles, komt nu steeds meer naar buiten.

  Zo zijn er heel veel documenten en verslagen over hoe je het leven kunt verlengen. Dit is daar een exponent van.

  Een warme groet,

  Dzyan

  1. Dit artikel is een kleine blik in deze beerput. ER speelt zóveel en op een dusdanig hoog en groot niveau, dat er iets veel anders speelt.. Je doelt daar wellicht op?
   Het is idd de energie van deze kinderen, die ‘afgepakt’ of ‘genuttigd’ moet worden.. Vanuit de gedachte dat ‘men’ afgesloten is van de goddelijke liefdesenergie.. Een blik in de beerput zal velen met afschuw vervullen, maar is kennelijk toch nodig om het ‘licht’ erin te laten vallen.

  2. 21 maart 2014 om 00:03

   @guido: hoe komt het eigenlijk dat er op wtk erg terughoudend over dit onderwerp geschreven wordt? Er zijn wel artikellen over demmink en de doofpot er om heen maar het grotere plaatje, de satanistische/pedofile cirkels die zich in de ‘elite’ van onze samenleving verstoppen, hoor je maar zeer zelden iets van op wtk. Ik kan me haast niet indenken dat er onderwerpen zijn waar jullie niet over durven te schrijven. Is dit onderwerp misschien te schokkend voor sommigge bezoekkers?

   @ guido: u vraagt wij draaien? 😉
   Ik ben blij dat dit onderwerp in de aandacht staat op wtk. Deze beerput moet open voor dat het genezen kan beginnen. Ga zo door!

  3. Je hebt mijns inziens gelijk Guido. Er speelt veel meer. Dit is een dealtje tussen de Archonten en de psychopate EL-ite. Saturnus is een god die offers vraagt. En een god die zijn “kinderen” opeet.

   Ik weet niet of dit lukt, maar er zijn wel plaatjes van.
   http://www.catherinesvehla.com/.a/6a00e55503899c88340133ecde75eb970b-pi

   De Griekse naam voor Saturnus is Chronos (die ons gevangen houdt in de tijd). Dit heeft met onsterfelijkheid te maken. Hoe je je ziel meeneemt door de dood. Siberische sjamanen studeerden om te kunnen sterven. Ze gebruikten hiervoor de vliegenzwam (onlangs tot verboden drug bestempelt en beschermde schimmel). De roes van de vliegenzwam is, volgens het drugsforum, het loskoppelen van lichaam en geest, of Geest.

   Er is heel veel literatuur over te vinden. Onder andere in de Nag Hamadi geschriften. Die Archonten zijn geen extra-terestials, maar crypto-terestials. Ze wonen dus ook op aarde. En het goede nieuws is: ze zijn heel erg bang van ons. Van wat wij werkelijk zijn. Daarom voorzien ze ons, via de psychopate EL-ite (overigens EL is ook een naam voor Saturnus, wij vinden dat terug in woorden als EL-lende, h-EL, hem-EL, maar ook in eng-EL. Als je het boek ‘De oorsprong van de wereld” leest, wil je nooit meer iets met engelen of aartsengelen te maken hebben) van technologie. In de natuur geldt: if you don’t use it you loose it. Een van de eerste technologiën die ze ons gaven was taal. Daarom hebben we tegenwoordig zo veel last met telepathie.

   De Archonten zijn mech-leven. Maar aan de andere kant, als je dit filmpje bekijkt kun je je afvragen of wij dat niet zijn.
   http://youtu.be/GigxU1UXZXo

   Een warme groet,

   Dzyan

  4. Dzyan, je kunt er bij halen wat je wilt, je kunt de hele oudheid er bij halen, het komt altijd weer op het zelfde neer het misbruiken het minachten van de zwakken onder ons, hun perverse gevoelens en ook denken te bevredigen en te botvieren, natuurlijkt steekt daar meer achter kijk naar het Jodendom waar niet Joodse kinderen werden geslachtofferd, of in andere psychopaten sectes, het is het eten en drinken van de energie van de ander, is dat misschien de heilige graal, er is toch niets heiligers in de natuur als het leven gegeven
   aan een individu/mens.

 2. Alles wat verborgen was komt nu tot aanzicht. Dat is een goed gebeuren. De pijn en het verdriet wat al deze mensen aangericht hebben is diep en diep triest. Het roept enorm veel woede en walging op en niet alleen dat maar ook machteloosheid. Gelukkig zijn er een paar moedige helden die de kracht, doorzettingsvermogen en het geduld hebben om echt tot het einde te gaan en degene die dit hebben aangericht ter verantwoording roepen. Dan kan alles gezuiverd worden en kunnen wij weer fris met het nieuwe van start gaan. Een wereld die wel transparant is en gedragen in vrede en liefde.

 3. Het is belangrijk dat onderkend wordt dat wat gebeurd is, niet kan! Dat voorkomen moet worden dat het verder gaat. Dat mensen die hieraan meewerken gestopt moeten kunnen worden en gestraft/ uit hun functie gezet moeten kunnen worden.

  1. Leuk je hier tegen te komen…………. in mijnen visie ben je al een, derhalve is alles waar je over oor deelt en niet kan of …wel … een stuk van jezelf, die ik ben….. De wereld van je hart spiegelt, de wereld van je mind projecteert… ik ben het AL……… de balk en de splinter!! E.w.a.l.d. hartsknuffels

 4. Realiseer je dat de waarheid niet alleen verborgen bleef omwille van geheimhouding. Openbaring van een gruwelijke waarheid als deze is dermate schokkend dat het alle “leven” uit je wegslaat. Met als gevolg onrust en opstand bij het volk wanneer je de “mantel der liefde” van deze gruwelen weg haalt.

  Ik wens allen veel sterkte met het kennis nemen van de feiten en vind mededogen in je hart. Het is vooral nu zaak om niet te vervallen in haat en uitingen daarvan, maar om het een halt toe te roepen, betrokkenen ter verantwoording te roepen en dit grote onrecht uit de wereld te helpen.

  Niet verbannen (verbannen is onderdrukken en verstoppen zonder er iets mee te doen), maar laten omzetten in inzicht en genezing zodat hersteld gedrag mogelijk wordt. Iedereen heeft m.i. het recht om zijn/haar daden/leven te beteren. Of dat nou de bakker om de hoek is, of iemand van een koningshuis. We zijn allemaal mensen.

 5. Er zijn geen woorden voor deze zwak uitgedrukte onethische handelingen in het verleden.
  Waar we niet allen bij stilstaan is, dat dit nog steeds voorkomt op plaatsen en bij personen waar je het juist niet verwacht.
  Er wordt namelijk nog dagelijks betast, aangerand en ongewenste intimiteiten gepleegd door verschillende reguliere therapeuten, verplegers en artsen in hun praktijken en ziekenhuizen.
  Hoe vaak hoor je en maak je mee dat er zonder overleg bepaalde delen van het lichaam gewoon onnodig worden ontbloot door de ander kunne!
  En als men daar wat van zegt, zeggen zij: “Ach, wij zijn wel wat gewend en dat brengt ons vak voort”.

  Ook daar staan we niet bij stil dat dit trauma’s teweeg brengen en er dus een probleem is bijgekomen i.p.v. verholpen.

 6. Beetje onterecht dat steeds naar anderen wijzen, er is en was zoveel niet in orde in ons Eigen land.
  Het ronde huis, de narcotica fabriek in Diemen van het koninklijke huis, de Bilderberg club, onze ondeugende Prins en die ander die zogenaamd zijn verstand verloren heeft en ga zo maar door Demmink,
  de enorme katholieke organisatie en ook anderen waar homo weelderig tierd, het is te veel om op te noemen, en is ook nooit niet aan de kaak te stellen, we kunnen er een beetje tegen aantrappen om onze frustratie kwijt te raken, en thats all, ze halen de loopbrug op en wij staan buiten, we moeten van af nu er op toe zien dat onze kinderen veilig zijn, maar dan moet ook al dat rose denken en doen uit onze samenleving geband worden, om nieuwe betaalde schandknaapjes te voorkomen, kinder protustitie uit te bannen.

  1. Vergeet niet het andere spoor van vernietiging van het gevoel van geborgenheid, veiligheid en rechtvaardigheid te vermelden: de verkrachting van kinderen in hun eigen huis, hun eigen vader, de vriendelijk ogende buurman, de vriend-aan-huis, de onderwijzer, de hulpverlener (jeugdzorg, kerk, scouting, zwemleraar, zorginstelling), noem ze maar op. Ja, helaas ook nog in 2014.

   De beerput moet open, helemaal!

  2. Allaya, dacht je dat er bij dit soort misplaatste spelletjes geen vrouwen betrokken waren, nou ga maar eens op onderzoek uit, je treft overal in alle gelederen en soorten zieke mensen aan.

  3. Nee, jenne, dat dacht ik niet. Ik weet dat ook vrouwen kinderen misbruiken of voorzien in het scheppen van de “randvoorwaarden”. Mijn reactie was ook niet bedoeld om de man aan het kruis te nagelen, maar de dader m/v.

 7. Zo lang de wereld Homofilie en Lesbische seks niet als afwijkend wil beschouwen, maar als een speling van de natuur en dat deze moet worden aanvaard als normaal, kunnen wij nooit de uitwassen van dit denken en doen bestrijden, al het anders doen en denken begint bij een kleine vonk gedachte, en eindicht bij een laaiend vuur die de
  samenleving zal verteren, wat al bezig is.

  Ik kan er heel goed mee omgaan, maar vindt dat waar mogelijk dit denken en doen moet worden terug gedrongen, met rede en menselijk respect.

  1. Het is absoluut niet mijn bedoeling om anders handelende en denkende op seksbelevings gebioed voor hun kop te stoten, maar we moeten dit wel met zijn allen oplossen, je kunt ook heel integer leven met andere belevingen, ik ken daar voorbeelden genoeg van, de psychopate Nederlandse nichten zijn echt niet het goede voobeeld.

 8. Beste mensen

  o.n.g.e.l.o.o.f.l.i.j.k. Ik heb met de nekharen recht overeind zitten luisteren naar alles betreft dit artikel. Mijn hart gaat uit naar alle slachtoffers van deze beesten. Ik kan alleen maar zeggen en hopen dat de verantwoordelijken gaan boeten voor hun daden en dat al deze slachtoffers recht word gedaan. Dit is gelijk aan de Jodenvervolging in de tweede wereldoorlog…alleen nóg wreder! Ik heb er echt geen woorden voor!! Ik hoop echt dat het Common Law Court een poot aan de grond krijgt en dat er werkelijk klappen uitgedeeld worden aan de schuldigen van dit grote leed..hoog en laag..
  Ik hoop het echt! Maar als ik al zie hoe het hier in het kleine nederland gaat betreft die viezerik van een Demminck dan hou ik mijn hart vast want dit is toch nog maar nederland en die machtige hand is al groot, laat staan als je te maken hebt met het vaticaan en consorten..zucht..Mijn hart gaat uit naar alle slachtoffers in deze en ik bid voor hen dat zij de gerechtigheid zullen krijgen die zij verdienen.

 9. Ja, de waarheid moet naar buiten komen, in de tegenstelling wat de kerk predikt, dat de mensheid klinkklaar voor de gek is gehouden over het christendom.

 10. Speelt in alle 3 de woestijnreligies dat is wat mij opvalt. Ook in de joods orthodoxe gemeenschap en islam is dit schering en inslag. Maarja kan ook wel wat jeugdzorg verhalen kwijt waarvan je bloed gaat koken. Zodra een mens macht geeft over zijn medemens gaat het fout.

  Ik erger me ook ernstig aan de pedo propaganda. Clubjes als Martijn en ze terugplaatsen in de oude wijk, inclusief media poeha. We worden langzaam maar zeker voorbereid op legalisering zegt me gevoel. zie ik spoken? zou kunnen.

 11. her,her,her update :
  Efeze 6;12 KALI MANTRA , Dheli 13-6-2010
  markeringen e.a.
  Whe roll them in the thunder , kick them in the lightening tare them in the lightening apart,Dump them on earth , into the ocean , chase them behind into hell!
  Roll them in the thunder , kick them in the lightening once more, kick them out of the volkano , and the”ll burn as the lightening in hell 4 ever !

  The devil , the satan the dragon the beast and so on , hell’s angels , camorra , dragon (maffia) , freemasons , bildenbergers , witches , ‘black’magisians , satans churchers , jezuits, illuminatie , mass murderers , slave/man hunters , liars , thieves , child fuckres , (social) psycologist, scietinsts , fascists, / nazi’s (auswitz treblinka ) And so on, and so on , and so on……
  40% of mankind these days … the’ll burn in hell 4 ever !
  Sri Magnitude

 12. Voor truus ….
  Update : Bliksemse Markeringen ??
  op gezette en regelmatige tijden donders gebliksem en bliksems gedonder geconstateerd !
  Nu na : Na aftreden Paus…. 1e Kerstdag en Sinterklaas … 3/6/23 januari , 23 maart en 7 april j.l. nu ook op 22 en 23- april bliksems gedonder en donders gebliksem geconstateerd …
  Groningng , groetn Sri Magnitude
  AardbevingsGroninger met (uw)verlof ….

  1. Tja schatje, ik heb werkelijk geen idee wat ik met die informatie kan.
   Truus is namelijk noch katholiek, noch van een andere orde.
   Maar toch bedankt voor je zorgzaamheid gezien dat vervelende rotweer. 🙂

  1. Wel heel erg kort door de bocht Odette, ben wel iets beters gewend van je 😉

 13. Precies wat hierboven staat heb ik beschreven in mijn boek (SF) ‘De Laatste Profeet en de Giganten’ (maart 2015), waarin korte metten met het Vaticaan, de illuminati en de paus wordt gemaakt. Het gaat om fictie … nog wel.

 14. Hoe staat het met de bewijzen sinds 2010?
  In de verwijzing heb ik geen spoor van een bewijs kunnen vinden van misdaden begaan door Joseph Ratzinger . Had ik ook niet verwacht trouwens .

 15. “Het blijkt dat deze nieuwe ‘Common Laws’ heel effectief zijn. In februari 2013 maakte paus Joseph Ratzinger zich bijna letterlijk uit de voeten, nota bene als zittende paus, tot grote verbazing van de hele wereld, onder het mom van ‘te oud zijn voor het pauselijk ambt’.. Maar weinigen weten, dat hij (bijna per direct) aftrad, omdat het slechts enkele dagen nog had geduurd, vóórdat deze paus een arrestatiebevel aan de broek had gekregen..” Waarom kan hij alsnog niet opgepakt en aangeklaagd worden? Hij is toch niet dood? Of heeft hij door zijn aftreden immuniteit verkregen?

 16. Veel artikelen over kindermisbruik met getuigenverklaringen. Bekende mensen die die kinderen misbruikt hebben. Wij zijn nu een aantal jaar verder… Doch die mensen worden niet eens gearresteerd ondanks zoveel bewijzen. Ze gaan vrolijk verder. Het blijft bij “aanklachten” volgens mij zullen zij ook nooit achter de tralies belanden.

  1. Maar er gebeurt wel heel veel, doordat de beerput verder open gaat en mensen bewust worden wat er al die jaren heeft gespeeld. En als dit veld ‘bewust’ wordt, dan wordt het nooit meer hetzelfde en zullen (wellicht op den duur) ook zware gevangenisstrafffen worden uitgedeeld..
   Kijk naar de ophef rond de Jimmy-Saville-beerput..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.