Advertentie

Opstelten (september 2013): “Er zál niets rondom Demmink worden aangetoond”..!!


Opstelten zal er niets worden aangetoond

x

x

Ivo Opstelten, september 2013:
X

“Er zál niets rondom Demmink aangetoond worden”..!!

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Het is September 2013, Prinsjesdag en de mensen van ‘We Are Change Rotterdam’ (WACR), krijgen plotseling, op het plein voor de Tweede Kamer in Den Haag, Ivo Opstelten in het vizier en daarmee de gelegenheid om ‘onze’ VVD-minister van Veiligheid en Justitie, een paar vragen te stellen over de zaak Joris Demmink. Dit naar aanleiding van o.a. de 6 aangiftes die op dat moment tegen Demmink zijn gedaan. Daarnaast is er de internationale aandacht, waar we HIER op de site ook al eens over hebben geschreven.. Over  de faam van Nederland als pedoland..

Dan komt op het plein in Den Haag, de vraag van één van de mensen van ‘WACR’ of we nog wel veilig zijn in Nederland, gezien de zaak Demmink en het verhaal dat deze Demmink, beschuldigd van pedofilie, gewoon vrij rond kan lopen.. Opstelten haast zich te verklaren, dat Nederland wel degelijk veilig is, dat er een prima rechtssysteem is in Nederland en dat dat naar behoren opereert. Dat schuldigen worden berecht etc. En dan plotseling komt de zin, die ons in-en-in bevreemdt:

“En in het geval van de heer Demmink is er niks aangetoond, en er zal ook niks aangetoond worden”.

Ons gevoel voor de Nederlandse taal laat niets te wensen over. Onze vraag aan jou is daarom heel simpel: “Hoor jij ook wat wij horen?”.. Maar kijk eerst zélf naar het fragment van de mensen van WACR rondom Opstelten en luister vooral naar de laatste zinsnede van Opstelten, waar dit artikel feitelijk over gaat..

“….en er ZAL ook niks aangetoond worden”.

x

Hoe is het mogelijk dat een minister een statement maakt, over een strafrechterlijk vooronderzoek, dat onder de rechter is. Waarvan de omvang ZO GROOT is, dat maar weinig mensen die volledig omvang kunnen overzien.. Is het dan zaak van de minister om er het zwijgen toe te doen, te mélden dat deze zaak onder de rechter is en desnoods, dat je er het VOLSTE VERTROUWEN in hebt, dat er geen aanleiding is, etc etc…

Teletekstbericht 15 april, waarin blijkt dat Ivo Opstelten druk in de weer is met een pro-Demmink-PR-campagne.. Een bizarre taak voor een 'neutrale' minister van Justitie en Veiligheid..
Teletekstbericht 15 april: Ivo Opstelten is heel druk in de weer met zijn pro-Demmink-PR-campagne.. Er is nog niet eens een afgeronde rechtzaak, laat staan een rechterlijke uitspraak..! Maar Ivo Opstelten neemt de bizarre taak op zich. Bizar in onze ogen, voor een ‘neutrale’ minister van Justitie en Veiligheid.. Hoe geloofwaardig is deze man nog…?

Maar is het dan niet uiterst ongepast, en bovendien een heftige schop onder de gordel van de rechterlijke macht, die officieel de zaak nog onder zich hebben, om je als minister van Veiligheid en Justitie nota bene, ZO uit te drukken…?

En hoe WÉÉT deze Opstelten dat er niets gevonden en/of aangetoond ZÁL worden…?? We willen je dit verhaal alleen maar aanreiken, mede naar aanleiding van het verhaal van Opstelten, die er weer als de kippen bij is vandaag, 15 april 2014, om Demmink opnieuw te vrijwaren, publiekelijk, in een nieuwsstatement..!! Zoals hij dat de afgelopen week bij ALLE getuigen heeft gedaan..

Vandaag blijkt het wéér.. De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), de huidige ‘Dienst Nationale Recherche Informatie’ (DNRI), deed onderzoek in de ‘zaak Joris Demmink’. En er was de verklaring van voormalig politieagent Emile Broersma, die destijds commandant van het observatieteam van de CRI was, die opnieuw voor opschudding zorgt..!  De oud-agent wilde in eerste instantie geen antwoord geven op vragen van de rechter over observaties van Demmink, en beriep zich op zijn ambtsgeheim…!

Maar de rechter oordeelde vandaag dat Broersma wel degelijk de vragen móest beantwoorden, omdat de waarheidsvinding zwaarder weegt dan zijn ambtsgeheim.. Broersma verklaarde vervolgens dat hij in 1998 Demmink en nog 3 andere verdachten in het kader van het onderzoek heeft geobserveerd. Maar dat hij daarmee op een bepaald moment moést stoppen, omdat, zoals Broersma het verklaarde, “De zaak stuk was”.

Dit betekent feitelijk dat er bijvoorbeeld door derden, destijds dusdanig op een ongeoorloofde manier op het onderzoek wordt ingewerkt, dat het verder onmogelijk was voor de recherche, hun speurwerk in een zaak goed te doen..! Er was volgens getuige Broersma in dit geval gelekt over het Rolodex-onderzoek naar verdachte Hans H., de hoofdofficier van Justitie van het landelijk parket en de baas van de CRI.

In het Rolodex-onderzoek uit 1998 werd onderzocht of hooggeplaatste personen uit de rechterlijke macht en medewerkers van het ministerie van Justitie, zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seks met minderjarige jongens. Een van de voormalige Rolodex-rechercheurs, Leen de Koter, verklaarde begin maart nog dat Joris Demmink wel degelijk in het onderzoek in beeld was gekomen. Een feit dat Opstelten ook weer keihard blijft ontkennen..! De getuigenis van Broersma komt dus glashard overeen met de eerdere getuigenissen; hij schetst exact hetzelfde verhaal als deze ex-agent Leen de Koter, die deze justitiebazen met naam en toenaam aanwees en verklaarde, dat zij verdacht werden van kindermisbruik.

Hoe weet Ivo Opstelten zo zeker, volledig in tegenspraak met de vele getuigenverklaringen voor de rechter, dat deze mensen het bij het verkeerde end hebben..?? Waarom moet Opstelten deze zaak blijven verdedigen en stelt hij zich NIET NEUTRAAL op..??

En het is toenmalig hoofdofficier van justitie van Amsterdam Mr. Hans Vrakking, die in een interview met NRC Handelsblad ook al zei, dat Joris Demmink genoemd was in deze Rolodex-zaak.De chauffeur van Demmink heeft zich volgens Vrakking bij de AIVD (toen nog BVD) erover beklaagd dat Demmink in de dienstauto seks had met jongens. En ook politie-agent Emile Broersma weerspreekt daarmee keihard de lezing van deze minister, zoals afgelopen weken een 5-tal ándere getuigen dat óók al deden, waaronder een genoemde oud-Officier van Justitie. En Ivo Opstelten blijft maar volhouden dat Joris Demmink niet in beeld was bij het zogenoemde Rolodex-onderzoek naar pedofilie. .

Dat we hier waarschijnlijk te maken hebben met een verschrikkelijke beerput, waar Opstelten kennelijk, koste wat kost, de deksel van gesloten wil houden, wordt zo langzamerhand overduidelijk voor velen. Want vandaag verklaarde getuige Emile Broersma ook nog even terloops, dat ook hoofdofficieren Jan Wolter W. en Henk W. naast Joris Demmink en H. verdachten waren..!

opstelten foto close up
Waarzegger Ivo Opstelten..? Mede-‘verdonkere-maner’ Ivo Opstelten….. Hoe weet deze man dat ER NIETS ZAL WORDEN GEVONDEN…??!

De zaak omdraaien helpt..?!
Wellicht is het zo langzamerhand tijd dat we deze zaak keihard omdraaien.. Want zoals ook Peter de Vries zich al in allerlei bochten wrong en wringt om de ‘onschuld van Demmink’ aan te tonen, door o.a. vriend en vijand uit te maken voor ‘complotmaffia’, zo is hetzelfde verhaal nu van kracht bij Ivo Opstelten, minister nota bene, die éérder nog dan de rechter in kwestie, het oordeel al heeft geveld: ‘ONSCHULDIG’.. ER ZAL OOK NIETS WORDEN GEVONDEN…

Welke parlementariër heeft nou in hemelsnaam eens de moed om voor de Tv te verklaren dat hetgeen Opstelten doet, NIETS meer te maken heeft met een ‘neutrale positie’. Ivo Opstelten, we zullen het dan hier maar even hardop zeggen, maakt zich volstrekt ongeloofwaardig in deze zaak, door telkens maar weer Demmink’s onschuld te prediken..! Voor wie het maar horen wil..

Keihard, keer op keer, welke getuige tégen Demmink ook optreed voor de rechtbank. ZONDER dat hij, Opstelten, daarvoor zaken overlegt, zonder daarbij respect te hebben voor de rechter en rechtbank in kwestie, die nog niet eens klaar is met de verhoren van getuigen…! Laat staan een vonnis heeft geveld…! Hoe is het mogelijk.. Alleen natuurlijk… ALS ER OOK WERKELIJK NIETS GEVONDEN ZÁL WORDEN..!

En onze Ivo Opstelten is daar kennelijk ZO zeker van, dat hij niet anders kan zijn, dan een volledig ingewijde in deze zaak; een man die kennelijk heeft geholpen met het verdonkermanen van bewijs, aanwijzingen en het opstellen van ‘het officiële verhaal rondom Demmink’..! Hoe kun je anders keihard beweren, als je buitenstaander bent, dat ER NIETS GEVONDEN ZAL WORDEN…??!

25 gedachten over “Opstelten (september 2013): “Er zál niets rondom Demmink worden aangetoond”..!!

 1. Ik ben al net zo verbaast over de hele gang van zaken, of eigenlijk niet. Hier zie je dat de zogenaamde complotzaken vaak een grote kern van waarheid bevatten.
  Hoe is het mogelijk dat de Minister van Justitie in het openbaar een oordeel velt over een strafrechterlijk onderzoek dat nog maanden gaat duren. Volgens mij is dit ongehoord! Dit is een bewijs van onvermogen en klassejustitie. Benieuwd of er nog politici zijn die hier werk van gaan maken. Hij gaat absoluut buiten zijn mandaat als onafhankelijk bewindspersoon.
  De documentaire die tot nu toe niet door de Nederlandse media wordt uitgezonden.

  Dutch Injustice: When Child Traffickers Rule A Nation http://www.youtube.com/watch?v=nmeYiR-yyS4

  En een aantal fragmenten over de zaak Demmink in de Nederlandse media. Een op een – Henk Krol over Demmink
  http://www.youtube.com/watch?v=wj6mqcam-zk

  Knevel & van de Brink – Frits Wester over Demmink 21-1-2014 http://www.youtube.com/watch?v=3DxGSzamKWA

  Affaire Demmink: Peter R. de Vries, Koen Voskuil DWDD http://www.youtube.com/watch?v=UymFC6Oyz54

  http://www.youtube.com/watch?v=FpXcTXlGQiM

  http://www.youtube.com/watch?v=ddmN6lVB7Pk

  En kijk vooral even naar deze uitzending. http://www.youtube.com/watch?v=YHb3Mmm4HzY

  Dit is de man die alle verhalen rondom Demmink in de msm aan het debunken is. Komt dit omdat hij misschien wordt gechanteerd door de volgende uitzending?
  http://www.youtube.com/watch?v=6f6cQW8fP1w

  Kijk eens wat de mening van Freek de Jonge is. Freek de Jonge ontmaskerd Peter R. de Vries http://www.youtube.com/watch?v=JYEbocxS43Y

  De reden dat ik al deze fragmenten hier even neerzet is dat het een inkijkje geeft in hoe de msm in sommige gevallen werkt. MINDCONTROLE!

  1. Hij, PRdV, wordt gechanteerd, ben bijna 100% zeker; hij is krampachtig alles aan het debunken ja. Maar jaren geleden vond ik al een vreemd luchtje om deze man hangen! Er waren teveel typische zaken en dito contacten. In feite wist ik niet wat ik van die figuur denken moest maar het begint nu vorm te krijgen.

 2. Hier wat over de machtenscheiding:

  “Hoewel het Openbaar Ministerie in beginsel een onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke macht is, heeft de minister van Justitie wel enkele beïnvloedingsmogelijkheden. Hij is dan ook politiek verantwoordelijk voor het handelen van het Openbaar Ministerie tegenover de Eerste en Tweede Kamer.

  De minister houdt zich echter in de regel vooral bezig met het algemene opsporings- en vervolgingsbeleid. Slechts bij uitzondering bemoeit hij zich met op zichzelf staande strafzaken. De minister kan leden van het Openbaar Ministerie echter wel een aanwijzing geven over hoe ze moeten handelen. In dat geval vraagt de minister eerst het college van procureurs-generaal om advies en hij geeft de rechter daarover alle informatie.”

  Zie: http://www.parlement.com/id/vhnnmt7lidzx/trias_politica_machtenscheiding_en

  Het OM is geen rechtsprekende macht en dus kan Opstelten wel degelijk invloed uitoefenen zonder over de schreef te gaan. Kennelijk maakt hij van die invloed nu gebruik omdat in dit geval sprake is van een soort van ‘heksenjacht’. Ik bedoel, laat degenen die Demmink beschuldigen eens denken “What if you’re wrong?!”

  Voor hetzelfde geld is hij onschuldig en dan wordt hier iemand wel heel erg beschadigd. Op het onmenselijke af.

  Een ding is intussen wel duidelijk: achter de heksenjacht zitten de heren Poot van Chipshol. En die schijnen erg veel belang te hebben bij deze laster. Men zegt dat hun een lucratieve deal is afgenomen door de staat en dat ze nu iets willen terugdoen tegen degene die dsat namens de staat op zijn geweten heeft, Demmink.

  Nogmaals: What if you’re wrong?!

  Uit de getuigenverklaringen blijkt intussen niets. Allemaal horen-zeggen en tegenspraak. Het zal niet tot een veroordeling komen. Gaat niet gebeuren. Daarna zal Demmink terugslaan. Gezien wat er in het VK is gebeurd zullen vele websites en twitteraars die zg. laster hebben verspreid met flinke claims worden vervolgd. Men inventariseert momenteel al IP-adressen e.d. op het ministerie, zo kan ik me voorstellen.

  Dus wees voorzichtig met openbare veroordelingen en vraag je steeds af: ‘What if you’re wrong?!

  1. En wat als jij fout zit Dick en al die anderen?
   Eén ding is zeker. Er is rook en waar rook is, is vuur. En dus dient er een degelijk onderzoek te komen. Dat is meer dan gerechtvaardigd.

  2. Dick, met alle respect: je klets OM de brij heen.. Het is niet zomaar iets, als een oud-HOOFDOFFICIER van justitie, een oud-CRI-medewerker, en nog zo’n 6 getuigen keihard verklaringen afleggen..!!
   Ik snap eigenlijk helemaal niet waar je al het gewouwel vandaan haalt in de vorm van een Engelse zin..?? ‘What if you’re wrong’.. Even vertaald? “Wat nu als jij het verkeerd hebt?”.. En waar komt ineens deze tekst vandaan..:
   ‘Men invertariseert momenteel IP-adressen, zo kan ik me voorstellen’.. Blaaaahhhh…. What if you’re Judas..?

  3. Nou nou, ik geef keurig een link naar een officiele instantie – het parlement – waarin staat wat de bevoegdheden van Opstelten zijn. In het artikel wordt gesteld dat ie die zou hebben overschreden. Dus ga ik wel op het artikel in.

   Tweede: het ‘iemand is onschuldig tenzij het tegendeel wordt bewezen’ is niet alleen een wettelijke regel, maar vooral een kwestie van fatsoen plus een bescherming tegen openbare lynchpartijen. Ik vraag alleen maar om zeer voorzichtig te zijn met het beschuldigen van mensen. Juist stellingen als ‘waar rook is is vuur’ zijn levensgevaarlijk middeleeuws. Kijk daar mee uit! Vaak is er juist geen vuur waar rook is.

   En dat justitie IP-adressen vergaart is bekend. Iets zeer vergelijkbaars is in het VK gebeurd. Daar werd ook iemand ten onrechte beschuldigd. Mensen die dat deden kregen claims aan de broek. Dus, ik waarschuw alleen maar, kijk gewoon uit. Loop niet achter de onderbuik aan.

   En uit alle getuigenverhoren van de afgelopen weken blijkt simpelweg helemaal niks. Alleen maar horen-zeggen. En dat wordt nog weersproken ook.

   Twijfel gewoon wat meer. Overweeg ‘what if you’re wrong’.

  4. Nog maar een keer dan?
   De essentie van het artikel is dat Opstelten zegt DAT ER NIETS GEVONDEN GAAT WORDEN.. Weet deze man dan ALLES van wat er gezegd gaat worden door deze getuigen.? In september 2013…?? Waarom reageer je niet over WAT ie zegt, ipv wel op DAT ie iets zegt..??
   Dat is de ene kant.
   En dank voor de waarschuwing.. Zullen we nu bibberend afwachten..? Wat is de achtergrond bij je voor een waarschuwing van dit kaliber.. We doen niets anders dan vragen stellen, de zaak beschrijven.. Moeten we daarom nu oppassen voor de ‘geheime politie’..?

  5. opgelost, er is niks, en er zal niks wezen, precies wat malle Opstelten al bebromsnorde, en inderdaad als ik ergens een pesthekel aan heb dan is het wel heksenjachten organiseren, wel of niet geïnstigeerd door speculerende vastgoed organisaties die zo miljarden weten te claimen;

   Er is GEEN Demmink complot!
   http://www.youtube.com/watch?v=QnmT2_H2C3A

  6. Wat Dick hier zegt is niet bedoeld als een aanval denk ik. Zijn uitleg dat je voorzichtig moet zijn met de stelling “Waar rook is, is vuur” klinkt plausibel. Het is uitermate belangrijk dat men de ontwikkelingen rondom Demmink kritisch volgt doch met vertrouwen in onze rechtspraak. Zolang niet duidelijk is dat het OM straks niet integer zal handelen. Ik vind bovenstaand artikel ook belangrijk, daar niet van.

  7. Klopt allemaal, maar er is geen fatsoenlijk onderzoek geweest. Nooit en dat is nu net het probleem en dat terwijl er echt wel alle aanleiding toe was. En het onderzoek dat er is geweest is tegengewerkt van hogerhand. Vele beschuldigingen komen niet van complotsites, die constateren alleen maar en zorgen er voor dat het niet aan de aandacht ontsnapt, maar van meerdere hooggeplaatste mensen, politiemensen, gevangenisdirecteuren, hoofd officier van justitie, advocaten enz. En dan natuurlijk de aangiftes die nooit serieus onderzocht zijn. Sorry, maar dan klopt er iets niet.
   En dan dhr Poot. Als die echt ongelijk heeft, hoe is het dan mogelijk dat hij zijn gang kan en mag gaan van Joris Demmink door een boek te schrijven en dit gratis te verdelen, continu paginagrote advertenties in kranten plaatst, een website in de lucht heeft. Is dit geen laster en zou Joris Demmink daar geen raad mee weten? Kom nou, hij durft gewoon niet omdat er wel degelijk rook is en dus waarschijnlijk ook wel op zijn minst ergens een klein vuurtje is.
   Ik beschuldig Joris Demmink niet, maar het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat hij onschuldig is, maar of de waarheid ooit aan het licht gaat komen betwijfel ik. In ieder geval is een degelijk onderzoek absoluut gerechtvaardigd en dit had er al veel eerder moeten komen en ook Joris Demmink had met deze achtergrond NOOIT de functie mogen vervullen die hij gekregen heeft. Dan moet je immers normaliter van onbesproken gedrag zijn en dat is en was hij simpelweg niet.

 3. Dat deze hele zaak weer is komen bovendrijven, is volgens mij een rechtstreeks gevolg van de hoorzitting door de Helsinki commissie in 2012.
  Het oordeel over de manier van onderzoek door de Nederlandse justitie wordt grote vraagtekens bij gezet.
  Blijkbaar is er sprake van Internationale druk.
  Het is toch opvallend dat nu Demmink niet meer in functie is, deze zaak weer is vlotgetrokken.
  In de eerste 15 minuten van dit verslag wordt de kritiek op het justitieel onderzoek al benoemt.

  Helsinki Commision – Demmink Trial Washington
  http://www.youtube.com/watch?v=oDiZ3aCJp18&list=PLSL-hETwghJanu1Sj1JWZoT7lat8R3IKp

  1. Ach, de doorgestuurde stukken van de “Koninklijke familie” beantwoorden doen ze ook niet, bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus in dat geval is ernstige nalatigheid te verwijten. Misschien verdonkere maant ie het wel samen met vriendje Teeven die de stukken heeft ontvangen.

   Dus dat hier iets niet pluis is lijkt me duidelijk inzake heertje Demmink.

 4. Er was onlangs nog het een en ander aan heisa over een jonge knul, die na jaren gezwegen te hebben getuigenis kwam (of zou komen) afleggen voor de rechtbank over zijn persoonlijke sexuele ervaringen met Demmink. Weet er iemand hier wat daar van terecht is gekomen, of loopt dat nog? Die jongen, man intussen, werd bij voorbaat als onbetrouwbare getuige weggezet. Het hele ondertoontje van de mainstream-media was….wie gelooft er nou zo’n hoerenjong….! Datzelfde ondertoontje wat p.d. gebruikt wordt als er een prostituee van de vrouwelijke kunne haar mond open doet over de sexueel geborneerde schofterigheid van heren der schepping. Kristos…..en dan die Opstelten…..gedver. Wat een land!!!!

 5. Public Information Update from The Prosecutor’s Office of The International Common Law Court of Justice

  Posted on April 17, 2014 Bulletin No. 3: Thursday, April 17, 2014 – 10 pm GMT

  In the Matter of the People v. Bergoglio, Pachon, Welby and others charged with global child trafficking and ritual murder

  The Court adjourns for two weeks after the first round in the Prosecutor’s Case discloses the startling testimony of eight witnesses.

  Two separate witnesses describe their alleged rape and ritual torture by chief defendant Jorge Bergoglio (alias “Pope Francis”) in 2009 and 2010.

  The Chief Prosecutor establishes a link between the British, Dutch and Belgian royal families and the disappearances and killing of Mohawk children at the Church of England’s Brantford Indian residential school in Canada.

  Jesuit records are introduced as evidence detailing the so-called “Magisterial Privilege” decreeing papal involvement in “Ninth Circle” ritual murder of newborn children. The same records identify Joseph Ratzinger as a member of the “Knights of Darkness” S.S. sacrificial cult during World War Two.

  ITCCS Field Secretary Kevin Annett is scheduled to testify before the Court during its second round of sessions in early May to corroborate witnesses’ testimonies from his own work and experience.

  A prominent Vatican official initiates back channel communication with the Court and offers key evidence, as Magistrates consider extending closed Court sessions during May.
  Read more: http://itccs.org/2014/04/17/public-information-update-from-the-prosecutors-office-of-the-international-common-law-court-of-justice/

  140415 Kevin Annett Interview with Alexandra Meadors laatste updates
  https://www.youtube.com/watch?v=pSgzqgsC7k8

  Neil Keenan Update | No-Fly for the Cabal and Quid Pro Quo

  April 17, 2014 The Keenan Team

  In this update, Neil announces the creation of a powerful new proposal — a No-Fly Zone Asian accord to stop the cabal from entry into Asian countries where their sole intention is for more war and terrorist activities to advance their world hegemony.

  The time has come for the catalyst of an Asian No-Fly Zone. It is a first step toward putting these psychopaths behind bars where they rightfully belong.Read more video message update Neil Keenan:
  http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-no-fly-for-the-cabal-and-quid-pro-quo/

  Radio uitzending: Drake Keenan team in samen werking met Rusland China Azie worden binnen enkele dagen no fly zones ingesteld voor de corporate gangsters Obama, Bush, Cheney, Rothschilds (de totale lijst bevat veel meer cabal leden). Er wordt in de uitzending om gedetailleerde informatie gevraagd, iedereen die daarbij behulpzaam kan zijn wordt opgeroepen zich in verbinding stellen met Drake en of het Keenan team
  http://www.blogtalkradio.com/drakebailey/2014/04/18/thursday-drake-updates-show

 6. update :
  Na : ongebruikelijk bliksems gedonder op speciale Christelijke feestdagen (R.K.). zoals:
  Het Vaticaan 1 uur na …..(als de gesmeerde bliksem), Het gedonder en gebliksem 1e Kerstdag 2012 en,
  Op de dag van ons aller hoogste heiligen van het land de goedheiligman Sinterklaas (R.K.) 5 December vorig jaar ,
  Nu dit jaar : donders gebliksem en bliksems gedonder verwacht op regelmatige en gezette tijden.

  UPDATE; na 3-1-2014, 6-1-2014 , 23-1-2014
  nu : 23-3-2014 en 7-4-2014 donders gebliksem en bliksems gedonder geconstateerd ! zie: Kali Mantra !! vragen ?
  www touwknopen.nl Groningng.
  groetn. Sri Magnitude
  p.s. De weer goden waren Jezus niet goed gezind gister, of was de duivel de samenkomst weer aan het verstoren ?
  wacht op volgend bliksems gedonder op regelmatige en gezette tijden dit jaar !!

  Sri

 7. Kijk alleen maar naar die bek van opstelten en dan weet je dat hij van hetzelfde graan gesneden is als demmink (met een kleine letter) Partners in crime !!!! Stelletje viezerikken voor mij ! Net als bijna alle VVD’s en PVDA’s allemaal mensen die alles verdoezelen bah ! Homo’s (niets mis mee maar geef toe ) daarbij kinder misbruikers dat is veel erger en zo erg dat daar voor mij de doodstraf op mag staan ! Ook voor de zgn. koninklijke misbruikers !! Je blijft van kinderen af (onschuld) ! Als je aan kinderen komt dan ga je zo buiten jezelf dat allen een hele grote straf op je af kan komen zoals de doodstraf !!! Ik persoonlijk zou de penis afhakken smeerlappen sorry allemaal maar het is een gevoel !

 8. Maar even integraal, want (prima!) VK-artikel blijkbaar alweer verwijderd :

  ‘Waarom houdt Opstelten zijn mond niet inzake Demmink?’
  Het is een ongeschreven wet dat de uitvoerende macht geen commentaar geeft zolang de zaak onder de rechter is, schrijft advocaat Bernard Tomlow. ‘En wat blijkt in de Demmink-zaak? Voortdurend verschijnt de minister van Justitie met commentaar.’

  Als burger en (niet in strafrecht gespecialiseerd) advocaat volg ik met belangstelling de getuigenverhoren in de zaak-Demmink. Natuurlijk geldt: niemand is strafbaar tot zijn schuld bewezen is. Hier is echter niet sprake van een technische verdenking. Hier speelt veel meer.

  Het is een ongeschreven wet dat de uitvoerende macht geen commentaar geeft zolang de zaak onder de rechter is. En wat blijkt in deze zaak? Voortdurend verschijnt de minister van Justitie met commentaar. Er valt een rode draad waar te nemen in zijn commentaar. Volgens de minister is er niets aan de hand en hij weet niets van (pogingen tot) strafrechtelijke onderzoeken.

  Band of brothers
  Waarom doet Opstelten dat? Gesuggereerd is dat Opstelten een corpsvriendje van Demmink was en dat die ‘band of brothers’ zijn opstelling verklaart.

  Op 17 april werd de commandant van het observatieteam van de CRI, Broersma, door de rechter gehoord. Hij wilde geen antwoord geven op vragen, beriep zich op zijn ambtsgeheim, maar de rechter verwierp dat beroep. De waarheidsvinding woog zwaarder. Let wel: het gaat hier om een onwillige getuige. Voor mezelf heeft het waarheidsgehalte van zo’n getuige meer kracht en het was niet niks wat Broersma verklaarde.

  In het Rolodex-onderzoek zouden niet alleen Demmink, maar ook drie andere zwaargewichten van politie en justitie op verdenking van zedendelicten geobserveerd gaan worden. Dit voorgenomen onderzoek was meteen van hogerhand ‘stuk’ gemaakt.

  Broersma heeft koud zijn verklaring afgelegd en wie verschijnt er weer ten tonele? Jawel, Opstelten. Niet zomaar. Opstelten heeft het college van procureurs-generaal gevraagd uitleg te geven over de verklaring van Broersma. Tevens verklaart hij direct daarna dat hij nog steeds achter zijn eerdere verklaring in de Tweede Kamer blijft staan dat Demmink op geen enkele wijze in het Rolodex-onderzoek naar voren is gekomen.

  Waarom manifesteert Opstelten zich zo uitdrukkelijk? Is dat alleen de ‘band of brothers’ of is er meer aan de hand? Opeens moest ik aan Machiavelli denken. In zijn boek De Heerser legt hij uit wat de rol van de vorst is.

  Indien nodig zelfs liegen en bedriegen
  De vorst moet zorgdragen dat de staat overleeft. De raison d’état noodzaakt dat dat doel alle middelen toestaat. Een dier dat doodt, doet dat vanuit zijn rol in de voedselketen. Een leeuw die een antilope doodt, doet dat om te overleven. Machiavelli analyseert dat waar de staat in gevaar is, haar vertegenwoordigers moeten handelen als een leeuw, indien nodig zelfs liegen en bedriegen.

  Opstelten begrijpt dat als bewezen wordt dat Demmink in zijn hoedanigheid van hoogste functionaris van Justitie zich schuldig gemaakt zou hebben aan de verdenkingen van de gestelde zedendelicten, alleen al dat feit een enorme schade toebrengt aan de rechtsstaat. Dan blijken de staat en zijn vertegenwoordigers, als eerste de minister van Justitie, corrupt, althans niet te functioneren en staat zijn geloofwaardigheid ter discussie.

  Voorzienbaar is dat als Demmink valt ook de andere hoge justitiële autoriteiten die genoemd zijn in een ander licht bejegend zullen worden. Spannende tijden!

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3639336/2014/04/23/Waarom-houdt-Opstelten-zijn-mond-niet-inzake-Demmink.dhtml

 9. Zijn hele houding in dit filmpje spreekt al boekdelen. En ja vooral die uitspraak er zal niets worden aangetoond, doet me denken aan al die andere verhalen hier die de doofpot in gaan. Een zoveelste bevestiging dat de regering hier de touwtjes in handen heeft, zolang we ervoor kiezen als volk dom te blijven…

 10. Sorry hoor maar wie denkt die Ivo Plopstelten wel niet dat hij is, met die ontevrede zeer geirriteerde respectloze blaaskop van hem ,
  Nog effe en we moeten hem met uwe hoogheid aanspreken , en zijn reet afvegen na het schijten

  ik hebgelijk geen honger meer ook ….

 11. Ik hoorde iemand zeggen, dat de moord van Els Borst hiermee te maken zou hebben, omdat zij teveel wist omtrent deze zaak. En is er ook niet een chauffeur vermoord, die meer zou hebben geweten?
  Ik weet zelf niet of dat waar is, maar ik denk, dat alles moet worden onderzocht, omdat dit toch een “bloed”-serieuse zaak is.
  Zijn er geen jonge slachtoffers gehoord hierover?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.