Advertentie

Ontsnapte Hitler naar Argentinië? FBI-files: JA!


De Führer, Adolf Hitler, met zijn partner Eva Braun op een ontspannen manier op de foto..
De Führer, Adolf Hitler, met zijn partner Eva Braun op een ontspannen manier op de foto..

Het verhaal is duidelijk.. Tenminste.. Het officiële verhaal is duidelijk.. Deze versie luidt, dat Hitler en zijn partner Eva Braun zelfmoord pleegden, in hun bunker in Berlijn, op 30 april 1945, nadat de Russen erin dreigden te slagen, als eersten dit laatste toevluchtsoord van de Führer te bereiken. Vóórdat de Amerikanen dat ging lukken; die waren nog enkele tientallen kilometers van deze bunker vandaan..

Maar de vermeende zelfmoorden van Hitler, door middel van een pistool en die van Eva Braun (met een cyaankali-pil) staat al die tijd ter discussie.. Want er zijn geen goede foto’s van het lijk van Hitler, noch van dat van Eva Braun… Waarom is dit, terwijl er wel goede foto’s zijn van Russische soldaten die door deze bunker lopen, die onder de Rijksdag (het Duitse parlementsgebouw) lag…? (Zie de foto’s hieronder in het artikel)

Kan het zijn dat Hitler erin geslaagd is te vluchten..? Met of zonder Eva Braun.. En dat de Russen, in samenspraak met de later arriverende Amerikanen, besloten om gezamenlijk dit debacle te verbergen en een soort cover-up verhaal de buitenwereld in te brengen..? Adolf Hitler’s lichaam zou zijn verbrand door de Russen en de bunker werd vervolgens dichtgemetseld en ‘verborgen’.. De wereld moest het inderdaad met dit verhaal doen.. Waar of niet waar..?

Maar onlangs is een volledig ander verhaal naar buiten gekomen, dat het verhaal in een volstrekt ander daglicht zet.. Hitler zou inderdaad erin geslaagd zijn te ontkomen en heeft een leven geleefd in Argentinië, aan de voet van het Andesgebergte. Afgezonderd en volledig afgeschermd van mogelijk contact met de buitenwereld. Die informatie komt niet van de minste geringste bron, namelijk van de FBI..!! Een onlangs vrijgegeven document, 60 jaar na het einde van WWII, vertelt het volgende verhaal..

* * *

 

— FBI File No. 105-410 dated Sept. 21, 1945

over het faken van de dood van Adolf Hitler

x

“Ongeveer twee uur later kwam de tweede onderzeeër aan land en HITLER, twee vrouwen, nóg een dokter en verschillende anderen mannen… waren aan boord.
Volgens een vooropgezet plan, opgezet met 6 Argentijnse top-overheidsfunctionarissen, stonden bepakte paarden klaar, te wachten op de groep.

Tegen het daglicht waren alle andere zaken op de paarden gepakt en de reis -die één hele dag zou duren- begon, landinwaarts. Onderweg naar de voet van het zuidelijke Andesgebergte. Tegen het vallen van de avond arriveerde de groep op de ranch, waar HITLER en zijn groep… zich nu schuilhouden”x

(Originele tekst:)

x

Approximately two hours later the second sub came ashore and HITLER, two women, another doctor, and several more men … were aboard. By pre-arranged plan with six top Argentine officials, pack horses were waiting for the group and by daylight all supplies were loaded on the horses and an all-day trip inland toward the foothills of the southern Andes was started. At dusk the party arrived at the ranch where Hitler and his party … are now in hiding.’

x

x

Recentelijk vrijgegeven documenten over Hitlers ontsnapping

x

Ontsnapte Hitler naar Argentinië? FBI-files: JA!

2014 © WantToKnow.nl/.be – vertaling © Jan Smith

x

Ontsnapte Hitler naar Argentinië? Het antwoord is ja. Recentelijk vrijgegeven documenten uit de FBI-archieven leveren het bewijs dat de Amerikaanse regering aldoor heeft geweten dat Hitler tot lange tijd na het einde van de Tweede Wereldoorlog gezond en wel ergens in het Andesgebergte woonde. Wil je met je eigen ogen de documenten zien, dan klik je hier op de FBI website. Je ziet dan dat deze informatie kort geleden -kennelijk heel stilletjes- naar buiten is gebracht.
hitler brandgrafBovendien is het opvallend naar ons idee, dat deze file (die we HIER ook voor je als pdf hebben klaarstaan op onze site) door de FBI de naam ‘Hitweb1’ heeft gekregen.. De versie voor het web natuurlijk, en dan versie 1.. Er is dus wel degelijk goed over nagedachte en gesproken, voordat deze file op de FBI-site werd gezet..

Op 30 april 1945 pleegde Adolf Hitler dus officieel zelfmoord in zijn onderaardse bunker. Zijn lichaam werd later ontdekt en geïdentificeerd door de Russen, die de geblakerde resten in allerijl richting Rusland transporteerden en/of deels verbrand zouden hebben. Zou het echt zo kunnen zijn dat de Sovjets al die tijd hebben gelogen en dat de geschiedenis met opzet werd verdraaid? Of hebben ze het inderdaad op een akkoordje gegooid met de Amerikaanse legerleiding, om een geruchtenstroom de pas af te snijden..

Niemand kwam op dit idee, omdat het té idioot leek, tótdat deze genoemde FBI-documenten werden vrijgegeven. Het lijkt er nu toch écht op dat de reële mogelijkheid bestaat, dat de meest gehate man in de geschiedenis wist te ontsnappen uit het door oorlog verscheurde Duitsland. Om daarna een idyllisch en vreedzaam bestaan op te bouwen aan de voet van de Andes..

De inlichtingendiensten wister ervan..
Uit de documenten zou blijken dat de zelfmoord van Adolf Hitler en zijn vrouw Eva Braun niet alleen in scène werd gezet, maar dat het gehate paar daarbij ook de hulp zouden hebben gehad van de toenmalige Directeur van het Amerikaanse OSS-kantoor in Zwitserland – nota bene de latere eerste directeur van.. de CIA, Allen Dulles. In een document uit Los Angeles staat met zoveel woorden dat het bureau op de hoogte was van een geheimzinnige onderzeeboot die opstoomde naar de Argentijnse kust met aan boord een aantal hooggeplaatste NAZI-officieren. Nog verbazingwekkender is het dat de FBI dus wíst dat Adolf Hitler in de heuvels van het Andesgebergte woonde.

hitler bunker meubelsWie is de geheimzinnige informant?
In een brief aan het FBI-bureau in Los Angeles uit 1945, bied een niet nader genoemde informant, ‘belangrijke informatie’ in ruil voor politiek asiel. En wat hij de agenten vertelde was op zijn zachts gezegd opzienbarend. De informant wist niet alleen dat Hitler zich ophield in Argentinië, hij was bovendien een van de vier ingewijden die aan boord van de Duitse onderzeeër waren gegaan. Er was daarbij kennelijk sprake geweest, dat twee onderzeeërs de kust van het Zuid-Amerikaanse land aandeden en Hitler en zijn eega zaten aan boord van de tweede duikboot.

De Argentijnse regering verwelkomde de voormalig Duitse dictator niet alleen, ze zorgde er ook voor dat zij onmiddellijk konden onderduiken. In zijn verklaring gaf de informant  gedetailleerde informatie over de dorpjes die Hitlers reisgezelschap onderweg hadden aangedaan en bovendien voorzag hij zijn ondervragers ook van zeer betrouwbare informatie over de fysieke kenmerken van Hitler. En hoewel de identiteit van de informant om de welbekende redenen nooit is onthuld, werd hij desalniettemin door enkele agenten als zeer geloofwaardig betiteld.

De FBI trachtte de verblijfplaats van Hitler te verbergen..!
Maar ondanks de gedetailleerde uiterlijke beschrijving en aanwijzingen deed de FBI geen moeite verdere actie te ondernemen. Zelfs met het bewijs dat de Duitse U-boot U-530 voor de Argentijnse kust was opgedoken en onmiddellijk zou zijn omsingeld, alsmede vele ooggetuigenverslagen waarin melding werd gemaakt van Duitse officieren die aan land werden gezet, werd geen enkel onderzoek gestart.

hitler dead newspaperEn… Er is nog meer bewijs gevonden!
Tegelijkertijd met het verschijnen van de FBI-documenten met daarin ook een gedetailleerde ooggetuige-verklaring over de werkelijke verblijfplaats van Hitler in Argentinië, is er nog meer materiaal naar boven gekomen waarmee kan worden aangetoond dat Hitler en Braun niet in die Berlijnse bunker zijn gestorven. In 1945 informeerde de marineattaché in Buenos Aires Washington dat Hitler én Eva Braun naar alle waarschijnlijkheid in Argentinië waren aangekomen en gesignaleerd.

Deze informatie viel samen met de ontdekking van de U-530, de onderzeeër waarmee de reis vanuit Duitsland was gemaakt. Aanvullend bewijs is ook te vinden in krantenartikelen waarin melding wordt gemaakt van de bouw van een Beiers ‘optrekje’ in de heuvels van de Andes… Nog meer bewijs komt van architect Alejandro Bustillo die verantwoordelijk was, voor ontwerp én de bouw van dit nieuwe onderkomen van Hitler c.s. Dit alles werd gefinancierd door eerder uitgeweken Duitse immigranten, en werd uitvoerig beschreven in een vakblad.

Onweerlegbaar bewijs dat Hitler ontsnapte!
Maar het meest betrouwbare bewijs dat Hitler de val van het Duitse Rijk overleefde, komt uit Rusland. De Russische bezetters in Berlijn deden een officiële verdoezeling.. De veronderstelde resten van Hitler werden namelijk zo snel mogelijk en regelrecht richting Rusland gestuurd, om daarna nooit meer te worden gezien. Tenminste, dat is tot 2009, toen een archeoloog uit Connecticut, ene Nicolas Bellatoni toestemming kreeg DNA onderzoek te doen op een aantal opgegraven schedelfragmenten.

Wat hij ontdekte gaf aanleiding tot een golf van reacties in de gelederen van de inlichtingendiensten alsmede in wetenschappelijke kringen. Het gevonden DNA kwam namelijk in het geheel NIET OVEREEN met geregistreerd materiaal waarvan tot dan toe was aangenomen dat het tot Hitler had behoord, maar ook het DNA van Eva Braun kon niet worden gematched met DNA van haar familie..!

hitler south americaDe vraag blijft dus wat de Sovjets eigenlijk in of bij die bunker hebben aangetroffen en waar Hitler is gebleven. Zelfs voormalig legergeneraal en president Dwight D. Eisenhower schreef hierover naar Washington, wat natuurlijk wel perfect past in een gezamenlijke camouflagebeweging. En niet alleen generaal Eisenhower maakte zich nogal ‘druk’ om de verdwijning van Adolf Hitler, maar ook Jozef Stalin gaf uitdrukking aan zijn zorgen over dat mysterie. In 1945 citeerde het dagblad ‘The Stars and Stripes’ de toenmalige generaal Eisenhower die destijds de mogelijk openhield dat Hitler veilig en wel ergens ver in de binnenlanden van Argentinië was gaan wonen.

Kan het dan toch mogelijk zijn?
In ieder geval komt uit de pas ontdekte documenten duidelijk naar voren dat met de mogelijkheid dat Hitler uit Duitsland heeft weten te ontkomen, ernstig rekening moet worden gehouden. Het is niet meer dan logisch dat de speciale Führer-bunker in de Rijksdag, ook een verborgen uitgang gehad heeft, net zoals Hitler die had laten aanleggen in zijn hoofdkwartier op de Obersalzberg in Beieren. (HIER)
Bovendien staat nu wel vast dat hij daarbij hulp heeft gehad uit kringen binnen de internationale inlichtingendiensten. De vrijgegeven FBI-documenten leveren het ultieme bewijs dat men destijds wel degelijk op de hoogte moet zijn geweest van de aanwezigheid van Hitler in Argentinië en dat ‘ze’ daarbij allemaal flink hun best hebben gedaan dat voor de buitenwereld verborgen te houden..!

Het zou overigens niet voor het eerst zijn dat de OSS hoge Nazi-officieren de helpende hand heeft toegestoken om aan hun arrestatie en strafvervolging te ontkomen: je hoeft alleen maar te kijken naar het verhaal over Adolf Eichmann die pas in de jaren zestig van de vorige eeuw in Argentinië werd opgespoord. Dat was na een diep-intensieve speurtocht van de Israëlische geheime dienst, de Mossad.
Dus op de vraag: ‘Ontsnapte Hitler naar Argentinië?’ kunnen we nu een duidelijk antwoord formuleren: ‘JA’..! Kijk naar deze Engelstalige video, die 6 minuten duurt en je zult de laatste stukjes van deze puzzel in kunnen passen.

Wil je verder kijken, dan raden we je deze video aan, waarin een interview met internetjournalist Jeff Rense met Harry Cooper, de onderzoeker die zich volledig wierp op dit gerucht, dat al jaren rondzong, vóór de documenten van de FBI vrijgegeven werden.

 

50 gedachten over “Ontsnapte Hitler naar Argentinië? FBI-files: JA!

 1. Ook Robin de Ruiter levert in zijn boek over Hitler sluitende bewijzen, waaronder interviews met toen nog in levende zijnde SS-officieren.

  Voor de rest laten we die geschiedenis maar rusten. Met Joris Demmink en de Nederlandse “rechtspraak” hebben we anno 2014 al genoeg te stellen.

  1. Haha.. Geweldig.. Ben het helemaal met je eens. Met de identificatieplicht en slavernij waarin we nu leven begint het steeds meer te lijken op WWII, alleen doen ze er langer over om de bevolking uit te dunnen en te categoriseren.

  2. Het is dan ook niet zo zeer een sensatie-verhaal, maar meer om te laten zien, dat de krachten achter de schermen, hun geheime agenda toen al, op creepy manier in staat waren uit te rollen..!!

  3. Hitler is in het zadel geholpen door de Rothschilds. Die hebben ook voor zijn ontsnapping gezorgd.
   De hele WO ll. is onderdeel van de depolulatiepolitiek van de NWO leiders.

 2. Hier heb ik ’n tijd geleden al veel over gelezen.

  Net zoals de bewering dat Merkel de dochter van Hitler zou zijn. Leg de foto’s maar naast elkaar en de gelijkenis is frappant. Ik verbaas me nergens meer over.

  En zoals @Luca al schreef…
  Met wat er in de tegenwoordige tijd speelt hebben we onze handen en hoofd al vol. Het is bijna niet meer bij te houden want wordt met de dag gekker.

  1. Verdomd dat had ik ook toen ik de foto van hitler zag toen had ik ook zoiets van goh die lijkt best veel op Merkel.Dus mijn opmerking over het derde rijk 2.0 gezellig samen in een groot europa olv duitsland klopt.

  1. Van het gezicht kan ik geen chocola maken, maar wel van de oren. Kijk naar de inzet en grote en vorm. Iedereen heeft als het ware een “vingerafdruk” als het om de oren gaat, heel uniek. Persoonlijk lijkt het inderdaad heel veel gelijkenis te hebben. Rechter oor iets hoger met een klein hoekje, linker iets groter en ronder.
   http://www.panoramadiario.com/uploads/pics/Adolf_Hitler_01.jpg

 3. Gezellig, en wij hebben via ruiter SS benno een argentijnse dame uit deze kringen als prinses/koningin/landvoogdes/regentes gekregen. Yeah nederland.
  We hadden ons heel wat doden kunnen besparen. uiteindelijk zitten we nu met de eu gewoon in het derde rijk 2.0. Vooral blijven zwaaien met de oranje vlaggetjes en toetertjes en o ja associeren met de volkshelden zoals de olympische sporters is ook altijd een probaat propaganda middel. Slaap lekker verder Wakker Nederland

  1. Niet alleen De vrouw van alex( hij is geen rechtmatig koning!)ook de nieuwe paus komt uit die streken. En het zal me allemaal niet verbazen als ook daar enkele dots te verbinden zijn. Immers als je naar de us kijkt ( onze grote vriend) En de rol die het vaticaan speelde en nog speelt, kun je de zelfde lijnen herkennen als van het derde rijk. Leuke ( nouja) is dat wij staatsrechtelijk officieel nog steeds een provincie zijn van naziduitsland, een feit dat bij voortduring wordt genegeert door iedereen. En nu komen de apen uit de mouw , Return of the nazi’s

  2. Marcel, je bent geen provincie van Nazi-Duitsland maar van de ‘nieuwe wereld’ USA genaamd. Duitsland bestaat niet meer staatsrechtelijk, er kwam de BRD, mooi door de geallieerden geregeld. Sterker nog er is nooit een vredescontract getekend, de grenzen nog steeds niet bepaald….
   Tip voor iedereen: Duik nog verder de rabbithole in!

  3. Zeer interessant.
   Echter, na geruime tijd door de FBI documenten te hebben gekeken, kom ik tot de conclusie dat het blijft bij (sterke) aannames. Uw artikel suggereert ‘het komt van de FBI dus het is waar’, maar wat er van de FBI komt is een aantal brieven en verslagen van mensen die zeggen het gezien te hebben. De FBI lijkt niet officieel geconcludeerd te hebben dat het inderdaad zo is.
   Het blijft een zeer interessante en aannemelijke theorie, maar er is geen sprake van feiten, zoals u suggereert.
   Ik merk daarbij op dat het gemiddelde kaliber van uw lezers me niet echt motiveert om alles serieus te nemen. Willem-Alexander is geen rechtmatige koning? Nederland is officieel nog een provincie van nazi-Duitsland? Really? In de spelregels staat als eerste ‘blijft bij het onderwerp’ – dat gebeurt niet echt, wel?

 4. Er zijn wel meer dingen uit de nadagen van WO2 die de geschiedenis boeken niet gehaald hebben. De honderde onderzeeers die nooit terug gevonden zijn en waarschijnlijk naar een basis in neu swabenland vertrokken zijn is hier een mooi voorbeeld van. De in 1946 gelanceerde operation high jump (olv admiraal Bird) werd een grote nederlaag voor de amerikanen. Tot op de dag van vandaag zijn de documenten hierover staatsgeheim.

  1. “It is known that 54 German U-boats ‘disappeared’ during the war, of which only 11 are likely to have met their fate at the hands of mines.” Ongeveer 43 vermiste duikboten dus. Belangrijker dan het aantal is de vraag wie/wat ze aan boord hadden.

  2. Rumors began to circulate that even though Germany had been defeated, a selection of military personnel and scientists had fled the fatherland as Allied troops swept across mainland Europe and established themselves at a base on Antarctica from where they continued to develop advanced aircraft based on extraterrestrial technologies.

   It is interesting to note that at the end of the war the Allies determined that there were 250,000 Germans unaccounted for, even taking into account casualties and deaths. This would be quite a population base for a fledgling colony, and provide the essential degree of skill, expertise, and pure manpower for an industrial base of any sort, let alone the production of, even by today’s standards, extremely high technology.

   http://www.bibliotecapleyades.net/antarctica/antartica11.htm

  3. Today about one hundred German submarines are still unaccounted for, some equipped with the Walter Snorkel, a device that allowed them to stay submerged for several weeks, and it can be assumed that they fled to Neuschwabenland with the dismantled flying disks or at least the construction plans.

   Again it must be assumed that since the test flights had been very successful some so-called flying saucers have flown directly there at the end of the war.

   Perhaps some may think these assumptions to be a bit on the daring side, but there are strong indications that it may well have happened that way.

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_vril08.htm

 5. Interessante aanvulling op dit artikel dat vandaag op KLOL stond:
  http://www.klokkenluideronline.is/2014/04/hans-vogel-over-bernhard-en-hitler/#comments
  Via de link die je gaf (David Icke), geraak je op een site die iets meer achtergronden geeft, met verwijzing naar recente publicaties van Angelsaksische deskundigen. Toch frappant dat nooit enige melding wordt gedaan van Argentijnse auteurs. Zal wel komen omdat Angelsaksen vaak te dom of te lui zijn om Spaans te leren, maar bovenal te arrogant om aan te kunnen nemen dat een ander iets wezenlijks te berde te brengen kan hebben. In 2002 publiceerden Juan Salinas en Carlos De Nápoli een degelijke studie getiteld Ultramar Sur. La última operación secreta del Tercer Reich (Overzee Zuid, de laatste geheime operatie van het Derde Rijk). Dit boek lag indertijd in alle boekhandels prominent geëtaleerd en was een bestseller. Salinas en De Nápoli beschreven hoe mei in 1945 minstens twee grote U-boten, de U-530 onder bevel van Otto Wermuth en de U-977 onder Heinz Schäffer onder de neus van de “geallieerden” vanuit Europa naar de Argentijnse kust voeren. Aan boord bevonden zich minstens 50 hoge nazi’s, die in Argentinië aan land gingen. De beide schrijvers maken aannemelijk dat ook Hitler en Eva Braun zich aan boord bevonden.

  Abel Basti, een Argentijnse journalist uit Neuquén, de provincie waar naar verondersteld Hitler en zijn kornuiten zich vervolgens vestigden, heeft zich in deze materie vastgebeten. In 2003 en 2006 publiceerde hij in eigen beheer in Bariloche (waar ook Willem-Alexander en Máxima een huisje hebben) twee boekjes hierover. In 2010 publiceerde Basti bij Sudamericana, een grote, gerenommeerde uitgeverij in Buenos Aires El exilio de Hitler (Hitler’s ballingschap) en het jaar daarop bij dezelfde uitgeverij Los secretos de Hitler. Los acuerdos de los nazis con los Estados Unidos y los sionistas,y los rastros en la Argentina del jefe del Tercer Reich (Hitler’s geheimen. De afspraken van de Nazi’s met de VS en de Zionisten, en de sporen in Argentinië van de leider van het Derde Rijk). Fascinerende werken die zijn gebaseerd op gedegen onderzoek en massa’s bewijs en zeer overtuigend. Wat mij betreft hebben Salinas. De Nápoli en Basti wel degelijk aangetoond dat Hitler in ieder geval geen zelfmoord heeft gepleegd en waarschijnlijk naar Argentinië is gevlucht.

  hitlerescape

  Met medeweten en toestemming van de VS en Engeland. Volgens Basti was er gewoon een solide afspraak tussen Hitler en de VS, waarbij Hitler gelegenheid kreeg om met Eva Braun en enkele getrouwen te ontsnappen uit Berlijn. Als tegenprestatie kregen de VS voor miljarden aan Duitse oorlogsbuit: geroofde kunst, gestolen goud onder andere uit de Hongaarse centrale bank, maar vooral Duitse technologie. In het kader van de technologie-overdracht van Duitsland naar de VS, voer een Duitse U-boot, de U-234, volgeladen met superwapens in onderdelen (de Me-262 straaljager, een V-2 raket), en daarnaast honderden kilo’s uranium naar de VS. Aan boord bevonden zich volgens Basti ook twee ultrageheime superwapens waarmee Hitler tot op het laatst had gehoopt het tij te keren. Dit waren atoombommen, die de Duitsers al klaar hadden liggen. In de VS kampte het atoombom-project echter met grote moeilijkheden, onder andere een ernstig tekort aan uranium. Midden-mei bereikte de onderzeeboot de VS-wateren en de commandant gaf zich onmiddellijk over. Aldus kregen de VS twee kant-en-klare atoombommen in handen, die vervolgens werden afgeworpen boven Japen: de eerste boven Hirosjima op 6 augustus, de tweede boven Nagasaki op 8 augustus.

  Ondertussen zat Hitler met zijn gevolg al veilig in Argentinië. In 1951, zes jaar nadat Hitler in Argentinië was neergestreken, bracht de grootvader van Willem-Alexander, Bernard zur Lippe Biesterfeld, een officieel bezoek aan Argentinië. Hij verbleef ook enige tijd in Bariloche, waarvan Abel Basti heeft aangetoond dat het een centrum was dat wemelde van de gevluchte oud-nazi’s. Zou Bernard hier ook een ontmoeting hebben gehad met Hitler?

  1. Bernard heeft duideljik nooit gedeugd,dat was algemeen bekend,maar zoals alles,waar machten geld de achtergrond vormen,komt de waarheid eerst na verloop van…..tijd naar boven.Conclusie: mensen deugen niet.Je verwacht steeds dat er van bovenaf ingegrepen gaat worden?????en wederom stelt men de vraag: bestaat “God”??

 6. Ook de Amerikanen zijn de nazi’s altijd gunstig gezind geweest. En hebben als vanouds een hekel aan joden. Dat is tot op de dag van vandaag te zien aan de Israel-politiek dat ze voeren.

 7. Ik vraag me af wat de rol van Bernard hier in is geweest.
  Vast staat dat hij verschillend hooggeplaatste Duitsers met de oversteek heeft geholpen.
  Via het Vaticaan en met KLM, komt oa naar voren uit KLM documenten.
  Bernard heeft vlak voor, tijdens en vlak na WO II bezoeken gebracht aan ene Zorreguieta, inderdaad, de op van Maxima, van wie nog steeds ten onrechte wordt beweerd dat zij Dikke Willem bij toeval heeft ontmoet. (Deze ontmoeting wad gearrangeerd, omdat ons criminele koningshuis niet met een burger meisje, Emily, opgescheept kon zitten…)

  1. Hahahahahaha, goh, jij hebt een dikke duim zeg, waar haal je het allemaal vandaan. Bernhard waagde dagelijks zijn leven voor het vaderland in een Spitfire van de RAF en leidde de bevrijding van Nederland met de Irenebrigade. Daarnaast heeft hij nog veel meer gedaan voor Nederland. Al die mensen die kritiek op hem hebben zou ik wel eens willen zien in een oorlog. Grote kans dat die de benen nemen en ergens veilig onderduiken in plaats van eigen leven wagen om te vechten voor de bevrijding van ons land.

  2. Benhard was een vooraanstaand lid va de Bilderberggroep,en als je weet wie dat zijnndenk dan ff verder ja

 8. Ik vraag mij bij dit hele verhaal af, waarom de Amerikanen en russen dit zouden doen?
  Ik snap dat je slimme snuiters in je eigen lang kan gebruiken, maar Hitler dood zou voor de media toch juist gunstig zijn. Dan lijdt je ze aardig af van de rest..

 9. Veel van wat hier in het artikel geschreven is komt overeen met wat ik ook in boeken heb gelezen en dan met name in het boek:Hitler overleefde in Argentinië van Abel Basti en Jan van Helsing.
  Persoonlijk vind ik dit het beste boek over dit onderwerp.
  Ook bestaat het boek: Kroniek van Hitlers vlucht uit Berlijn geschreven door Robin de Ruiter wat veel overeenkomsten heeft met eerder genoemd boek.
  En dan is er ook nog het boek geschreven door Simon Dunstan en Gerrard Williams getiteld:Adolf Hitler de vlucht naar Argentinië.
  Laatst genoemde boek komt in grote lijnen wel overeen met de andere twee boeken alleen wordt (vind ik)te veel uitleg gegeven over ontwikkelingen in de tweede wereld oorlog wat jammer is omdat ik verwachtte dat de ontsnapping en vlucht naar Argentinië tot aan zijn overlijden beschreven zou worden en niet de geschiedenis van de tweede wereld oorlog ook al houd dit wel verband met zijn vlucht.
  Verder komen getuigen voor die in deze verschillende boeken hun verhaal doen (vaak dezelfde namen die ook in de andere boeken worden genoemd).

 10. De zelfmoord van Hitler kwam iedereen goed uit. Amerika, Europa en Rusland. Daarmee was immers de rug van de Nazi-beweging gebroken. Stalin , een meester in misleiding, bracht dit verhaal opzettelijk in de wereld toen er geen lijk werd gevonden. Als je het lijk, bewijs van zijn zelfmoord,in bezit hebt, kun je voorkomen dat Hitler terugkeert. Je kan dan stellen dat er sprake is van een dubbelganger en bedrog.
  Amerika en Europa volgden hierin Stalin.

  Dit is trouwens een typisch staaltje van Hitlers denken. Hij was een grote leugenaar en een gokker. Hij besefte ook wel dat er geen weg meer terug was en had er groot belang bij dat men dacht dat hij zelfmoord had gepleegd. Bovendien kreeg hij internationale hulp van Spanje en Argentinie.

  Maar dit verhaal kan pas bevestigd worden als men zijn stoffelijk overschot ergens in Zuid Amerika vindt. Er zijn er daar die op de hoogte moeten zijn van zijn graf, als Hitler inderdaad is ontsnapt naar Argentinie.

  Ik ben benieuwd.

  1. ik kan me dit heel moeilijk voorstellen . hij was zo gefixeerd op zijn ideaal dat, toen dit uiteenspatte, er geen uitweg meer was. en er zijn diverse getuigen die hem dood hebben zien liggen in de bunker.

 11. Verhalen voldoende rondom deze figuur.
  Nooit ietsgelezen over Felix kersten lijfarts ( van hitler ? )
  Waar is of zijn de resten van goering en hetandere gespuis gebleven?
  Er zijn vaak verhalen over H geweest. Zijn onderkaak zou in een Russich lab verblijven.

 12. Ach mensen denk toch eens na.

  “De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar.”

  Wie het daar niet mee eens is mag uitleggen waarom.

  Wie het daar wel mee eens zou er goed aan doen te pogen uit te vinden wat zoal de praktische implicaties zouden kunnen zijn van bovenstaande bewering.

 13. Wie was daar verantwoordelijk voor ? Hoe is het in gods naam mogelijk zo iemand belangrijk te laten ontsnappen ? Maar ja ..alles ging snel op dit moment en er was enorme Chaos op het moment zelf.

  1. Ben je dan in staat ook inhoudelijk nog wat toe te voegen..? Of ben je van het schelden en etiketjes plakken, zonder dat je weet wat er inhoudelijk aan de hand is..?
   Lees wellicht ook ons artikel over ‘ cognitieve dissonantie’ hier op de site..!

  2. Dat het dna niet overeen komt met hitler is gewoon op het nos nieuws geweest. Gewoon een feit. Verder geen aandacht meer aan gegeven

 14. Het klopt dat hitler naar Argentinië is ontsnapt,een kennis van mij heeft hitler en Braun gezien in hun woning in Argentinië .Hitler was toen al op hoge leeftijd en zat in een rolstoel.mijn kennis woont nu in Argentinië ,een gewone man uit Friesland ,hij kan u zo het huis aanwijzen waar hitler woonde. DIT IS GEEN FABEL. Er zijn nog veel meer nazi,s naar Argentinië gevlucht.Die zijn aangekomen met een schip,het schip hebben ze laten zinken maar het anker hebben ze op het strand gebracht en elk jaar op de datum van hun aankomst komen ze samen bij dat anker.dit is allemaal te zien en te controleren het is er nu nog een grote Duitse gemeenschap .

 15. Er zijn ontelbare kopstukken gesignaleerd in zuid Amerika waaronder ook de meest rechterhand van Hitler Martin Bormann. Als dit soort types hebben kunnen ontsnappen dan kon Hitler het zeker.

 16. Onlangs de documentaire gezien “Hunting Hitler”. Was van te voren zeer sceptisch over deze documentaire, omdat er in het verleden nooit echt gedegen onderzoek geweest is. Er is door diverse mensen van alles beweert en geschreven, maar vrijwel alleen gebaseerd op getuigen verklaringen. Als er iets is wat vaak onbetrouwbaar gebleken is in het verleden zijn het getuigen verklaringen. Het onderzoek dat in deze documentaire gedaan wordt is gebaseerd op het vinden van bewijs naar aanleiding van de 700 vrijgegeven documenten in 2014. Als er getuigenverklaringen waren of zijn dan wordt onderzocht of de geologische omstandigheden kloppen. Tevens worden de vrijgegeven documenten door speciaal ontworpen software gescreend op connecties van de personen die erin genoemd worden, en worden de financiële geldstromen in kaart gebracht die Hitler nodig zou hebben gehad om zijn ontsnapping mogelijk te kunnen maken. Ook worden deze documenten naast ander historische bewijs gelegd afkomstig uit Duitsland, Spanje en Argentinië. De conclusie die men uiteindelijk uit deze documentaire kan trekken is dat alle bewijzen bij elkaar naadloos op elkaar aansluiten, terwijl de traditionele geschiedschrijving alleen maar meer vragen oplevert. Zo is er totaal geen sluitend geologisch of forensisch bewijs dat Hitler daadwerkelijk zelfmoord gepleegd heeft in zijn bunker in Berlijn. Al snel in het begin van de documentaire wordt al bewezen dat het voor Hitler simpel was om Berlijn ondergronds via een tunnel stelsel te ontvluchten. Waarom zou Hitler zelfmoord plegen als hij eenvoudig aan de Russen kon ontsnappen is dan direct de vraag die je jezelf zou stellen. Na het zien van de documentaire heb ik het gevoel dat de geschiedenis herschreven zal gaan worden als dit onderzoek afgerond is. Er zijn inmiddels zoveel zaken ontdekt die eigenlijk geen toeval meer kunnen zijn. Met andere woorden, als ik nu zou moeten zeggen of de vroege geschiedschrijving geloofwaardiger is dan de bevindingen die men na dit onderzoek boven water gehaald heeft, moet ik mijn sceptische gevoel ten aanzien van de documentaire opzij schuiven en toegeven dat de bewijzen voor een ontsnapping in mijn ogen geloofwaardiger zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.