Advertentie

2 Longartsen vs. tabaksindustrie: Tabak-Nee! (update)


Opnieuw is de minister van VWS, Edith Schippers, binnen een paar weken tijd, in opspraak gekomen, door zo blijkt, zich steeds verder openende doofpotten..

Zelfmoord van klokkenluider
De minister van Volksgezondheid is ernstig in gebreke gebleven, in relatie met de Nederlandse gezondheidsraad. waar een klokkenluider onzorgvuldigheden ontdekte en aankaartte, intern. Maar kritiek werd kennelijk niet op prijs gesteld door directie en ministerie van VWS.

Dat overkwam Arthur Gotlieb, 50 jaar en senior beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij komt in verweer, schrijft een dik rapport voor zijn hoogste baas; hij luidt de noodklok over grote misstanden. Nog geen 2 weken later maakt Gotlieb een eind aan zijn leven. En omdat de NZa van zins lijkt om de affaire stil te houden, stapt de familie van Arthur naar de pers. En zo wordt Arthur Gotlieb postuum klokkenluider. (kijk HIER naar de onvolprezen uitzending van ZEMBLA over deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van VWS)

Geheime prijsafspraken met de farmaceutische industrie
Daarnaast is het verhaal bijna voor geen mens te verteren, dat mw. Schippers het allemaal heel democratisch vindt om geheime prijsafspraken te maken met farmaceuten.. Die weten ook precies hoe ze ambtenaren moeten manipuleren, door te wijzen op de gevoelige informatie rondom prijzen van medicijnen. Natuurlijk hebben ze daar een punt, maar welk belang is nu groter om te laten prevaleren; de burgers van Nederland of Big Pharma..?

Met medeweten van Schippers werd door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid besloten dat de Tweede Kamer niets mocht weten over de details van prijsafspraken over een bepaald soort dure medicijnen. Dat gebeurde in 2012, nog voor het ministerie de onderhandelingen met twee farmaceuten begon over dure pillen voor tienduizenden trombosepatiënten. En, daar gaan we weer, hoewel de interne regels van het ministerie ‘maximale transparantie’ voorschrijven, ging minister Schippers akkoord met deze geheimhouding. Vervolgens liet ze via haar ambtenaren, de fabrikant in kwestie, Böhringer Ingelheim (BI), nota bene ook nog eens meedenken over de tekst van de regeringsbrief aan de Tweede Kamer…!

tabakslobby

Een andere doofpot..? Waar rook is, is vuur!
We zijn ruim een jaar verder na het onderstaande artikel en beide longartsen uit dit artikel, dr. Pauline Dekker en dr. Wanda de Kanter, hebben besloten de Nederlandse staat te dagvaarden voor vermeende belangenverstrengeling met de tabaksindustrie. Wil je meer weten over deze uitermate ongezonde nieuwe uitglijder van mevrouw de minister, mw. Edith Schippers, dan kun je hieronder de volledige informatie lezen.

Het feit alleen al, dat Schippers zich officieel niet meer zelf bezig houdt met de contacten met de tabakslobby, zegt feitelijk al genoeg.. Dat er door de staatssecretaris Martin van Rijn op grote schaal met de tabaksindustrie wordt gesproken, is natuurlijk bizar. Want spreken over het ‘anti-rookbeleid’ doe je toch niet aan tafel met de industrie die je aan banden wilt leggen..??!

Ook het verhaal van de betrokkenheid van VWS, in dit geval Edith Schippers, bij de tabakslobby, zal een stevig staartje krijgen, zo denken wij. De door ethische en morele en uiterst lovenswaardige motieven gedreven artsen dienen nu, zowat uit eigen zak, een proces te bekostigen dat volledig overbodig was geweest, als mevrouw de minister niet in bed zou zijn gekropen met de tabakslobby. Haar bijnaam ‘minister van Tabak’ doet ze, wat ons betreft, alle eer aan.. En één vraag komt als een stuk piepschuim boven water drijven: ‘

WAAROM GEVOELIG ZIJN VOOR DE TABAKSINDUSTRIE,

WAT IS HET BELANG VAN MEVROUW DE MINISTER HIERBIJ…?!!’

* * *

Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site 'TabakNee.nl' oprichtten..!
Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -met een uiterst ongemakkelijk gezicht- een petitie tegen het roken in ontvangst. van de 2 longartsen, Dr. Wanda de Kanter en Dr. Pauline Dekker die de website ‘Tabak-Nee!’ oprichtten..

x

2 Longartsen tegen tabaksindustrie: Tabak-Nee!

2013 WantToKnow.nl/.be

x

schippers brengt schade toeIs er toch nog hoop… Artsen, specialisten zelfs, die de strijdbijl bijna letterlijk oppakken en rake klappen uitdelen. Niets en niemand ontziend.. De moeder van vice-premier Ascher werkt voor de tabakslobby..? Dan ook keihard van leer trekken tegen het ‘maatschappelijk medisch onrecht’ dat deze vrouw veroorzaakt.. Omdat het de moeder van Ascher is..? Zou zomaar kunnen! Maar deze twee artsen stappen op de barricades, en doen wat de overheid, zeker in het geval van Edith Schippers, nalaat..! 

De beide vrouwelijke artsen, Dr. Wanda de Kanter en Dr. Pauline Dekker, strijden al jaren tegen roken, maar ze vinden dat het nu tijd wordt dat ‘voorzichtig voorlichten’ voorbij is. Het aantal rokers is namelijk na jaren weer toegenomen, 26% van de volwassen Nederlanders rookt…  Hun middel is deze website, die de steun krijgt van o.a. oud-minister van Volksgezondheid, Els Borst.

De longartsen willen iedereen die zich inzet voor de rookindustrie keihard aangepakt. Zelfs minister Edith Schipper staat op de lijst en wordt getiteld als ´minister van Tabakswerkgevers´. Wij plaatsten hier op de site al eens een uitgebreid artikel over de fratzen van Edith Schippers, die vanuit tabaksconsumptiebevorderende maatregelen, eerder minister van ONgezondheid blijkt te zijn.

Ook wordt door Tabaknee.nl Eerste Kamerlid Eelco Brinkman, ´dom en gewetenloos´genoemd. Want hij heeft een goedbetaalde baan als commissaris bij Philip Morris, fabrikant van veel topmerk sigaretten.

De website is geboren uit verontwaardiging over wat de tabaksindustrie aanricht onder de bevolking. Want tabaksstatistieken over 2011 vertellen ons, dat er toen bijna 19.000 ’tabaksdoden’ te betreuren waren. (Zie Nationaal Kompas Volksgezondheid.)

En in deze 19.000 doden zijn nog niet eens meegerekend, de mensen die overlijden ten gevolge van het passief meeroken!! Daarnaast beginnen in Nederland iedere dag zo’n 200 kinderen onder de 18 met roken; 70 daarvan blijven hun hele leven roken en 35 van hen zullen sterven aan de gevolgen van tabak.. En tenslotte zullen 35 van deze kids te maken krijgen met nare longproblemen.

Voor Tabaknee.nl is de tabaksindustrie weliswaar legaal, maar ook extreem onethisch. Deze bedrijfstak vult ten koste van de gezondheid van burgers de portemonnee van de aandeelhouders.

En wat feitelijk veel kwalijker is, is dat de tabakslobby bijna altijd achter de schermen plaats vindt; daarbij is de lobby erop gericht, tabaksontmoedigingsbeleid van de overheid heftig te frustreren, logo tabaknee nlzoniet onmogelijk te maken.. De site van tabaknee.nl maakt gewoon de tabakslobby openbaar en de mensen áchter deze lobby. Daarbij zullen personen die zich gevoelig tonen voor de lokroep van de tabaksindustrie, het zwaar te verduren krijgen, zie als voorbeeld hieronder het verhaal van Irene Asscher-Vonk, de moeder van vice-premier en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher…

moeder lodewijk asscher
Nog niet zo bekend, Irene de moeder van vice-premier Lodewijk Asscher. Nu wel dus..! Zij is werkzaam voor Philip Morris en verdient dus kennelijk ook stevig aan de vele duizenden tabaksdoden per jaar..! De site TabakNee.nl hierover: “Toen Irene Asscher- Vonk door Philip Morris werd gepolst of ze commissaris wilde worden, had ze zo haar twijfels. Eerst maar eens een rondje langs haar kinderen maken, Lodewijk incluis. ‘Hun reactie: “Nee mam, als je dat doet, schamen we ons daar echt niet voor,”‘ zegt ze in een interview. Ook van deze ‘casus’ kon ze leren. ‘Die werknemers staan voortdurend onder maatschappelijke druk, maar ook zij willen trots zijn op hun Philip Morris, en een kwaliteitsproduct afleveren, of ze nou roken of niet. Boeiend!’

In de loop van 2013 wil ‘Tabak-Nee.nl’ veel meer feiten op haar site gaan zetten; daarnaast de politiek en het tabaksdossier volgend. Dit alles over het bannen van tabak uit onze samenleving. Onze zegen hebben deze mensen, die het hart op de juiste plek hebben.

Voor informatie over de gevolgen van roken verwijst tabaknee.nl door naar Stivoro en het Trimbos- instituut. ‘TabakNee’ werd mogelijk gemaakt doordat de Stichting Rookpreventie Jeugd. het zware werk heeft gedaan. Zij bestaan uit een groep vrijwilligers die zich ernstig inspant om te voorkómen dat jongeren überhaupt gaan roken.

De webredactie wordt gevormd door Stella Braam, redacteur en onderzoeksjournaliste, en Frits van Dam, redacteur. Ze zijn onafhankelijk en werken volgens een redactiestatuut. dat je HIER kunt vinden. Een site als ‘TabakNee’ bestaat nog niet in Nederland en was volgens de Stichting Rookpreventie Jeugd hard nodig.

Dit alles omdat alle betrokken ervan overtuigd zijn dat de tabakslobby buitengewoon invloedrijk is, daarnaast vaag en niet transparant. Belangrijke feiten rondom de tabaksindustrie bekend maken, voor een breed publiek, is volgens de betrokkenen dan ook bittere noodzaak..!  Bravo vinden wij van WantToKnow.nl/.be

X

Inmiddels heeft Edith Schippers als door een horzel gestoken gereageerd;

dit is het nieuws op teletekst van haar reactie:

xschippers tabaknee teletext

schippers tabaknee teletext RTL

* * *

 

113 gedachten over “2 Longartsen vs. tabaksindustrie: Tabak-Nee! (update)

 1. Ik word zo langzamer hand een beetje beroerd van al die antierook lobbieistenvelen daar van die gerookt hebben zijn vaak het ergst ,en nu weer twee logarsten die hun gal spuwen en op de man gaan spelen ,wlgelijk vind ik dat.Ik ben bijna 80 heb ongeveer 60 jaar gerookt en voel en voel me nog goed .ze doen net als of je niet rookt niet dood gaat,nou ik weet beter ken er veel die nooit gerookt hebben en aan de een of andere vorm van kanker zijn overleden en vaak op vrij jonge leeftijd .ik wil hier mee zeggen met roken kun je oud woreden en als je nooit6 gerookt heb ga je soms jong dood aan kanker

  L.van Steeg

  1. Wat een domme reactie, echt een reactie van een nicotine junk. De wereld op z’n kop L. van Steeg! Dat jij een grote uitzondering bent, daar mag je HEEL blij om zijn, maar vele tienduizenden Nederlandse rokers zijn nooit 80 geworden en zijn op jongere leeftijd overleden aan de gevolgen van roken, elk jaar weer duizenden families onnodig in de rouw om een dierbare die zo nodig aan de smerigheid van roken gehoor moest geven, te slap om ermee te stoppen en de verslaving te verslaan.

   En de politieke geldgraaiers die wel schreeuwen dat roken slecht is en ontmoedigd moet worden, hebben er op de achtergrond een goed betaald commissariaatje bij en doen in werkelijkheid dus geen malle moer aan ontmoedigen. En degenen die daar wat van zeggen die spelen volgens jou op de man? Word wijs man en besef dat roken levensgevaarlijk is!

  2. Er bestaan geen domme reacties, alleen verschillende waarheden.
   Er is zeker meer wat mensen ziek kan maken dan alleen roken.

  3. en of iemand wel of niet rookt, maakt ie uiteindelijk wel even zelf uit, wel of niet verslaafd, wel of niet overlast gevend aan onvrijwillige meerokers, zo gauw de staat gaat uitmaken dat rokers getreiterd ‘gedemoniseerd’ moeten gaan worden, dan is het pas echt goed mis, 40-45, wie dacht je wie een historische fervent anti roker was? juist de schreeuwlelijk met de snor, oude tijden herleven en we hebben het niet eens in de gaten

  4. Nee Martijn, ik heb nooit gerookt, ik heb altijd over voldoende verstand beschikt om donders goed te begrijpen dat het smerig is, veel geld kost, overlast voor anderen betekent (met name voor kinderen in een gezin), en dat het vreselijk slecht voor je gezondheid is.

   Het is zo simpel als simpel kan zijn: iedereen die het met het bovenstaande niet eens is, is een roker en het is een bewezen feit dat roken een verslaving is en het is een bewezen feit dat verslaafden hun eigen probleem bijna nooit zullen erkennen en er alles aan doen om het goed te praten.

   Misschien om over na te denken, ik heb eens iemand gezien die aan longkanker is overleden (JA, dus wel vanwege het roken!) en zelfs de kleur van zijn ogen verdween door de helse pijn. Kan niet? Kan wel!

  5. En verder zoekt iedereen het maar uit, de discussie of roken slecht is of niet, is een compleet onzinnige discussie, HET IS SLECHT, klaar uit!

   Soms lijkt het of roken niet alleen de longen en het hart aantast, maar ook de hersenen.

  6. @ Paul
   De discussie is niet of roken slecht is of niet maar of het noodzakelijk is op zo een manier met rokers (mensen) om te gaan. Wat is de volgende stap, wie zijn de volgenden? Mensen die medicatie slikken en de restjes ‘ontlasten’, mensen die voor een bedrijf werken die kunststof verwerkt, mensen die chemokuren krijgen?
   Hier wordt gesteld dat rokers soort aso’s zijn die met niemand rekening houden. Is dat niet een beetje erg zwart wit?
   Ik heb het gevoel dat er een soort hetze ontstaat…dat bevalt me niet, geeft een naar smaakje…
   Misschien is het beter de gedrevenheid waarmee je de rokers wilt aanpakken te gebruiken om aan het echte werk te beginnen…b.v. geo-eningeering, chemtrails, fijnstof, nanopartikel, hormonen in voeding, weekmakers, em-straling, verrijkt uranium in Afghanistan en Irak, oorlog, leugens enzofoort enzofoort….

   Daar mogen ze het, wat mij aangaat, bij dwdd eens over hebben!

 2. Zojuist bij de Wereld Draait Door, de vrouwelijke longarts gehoord/gezien, die zich zo fel tegen roken gaat weren…..GEWELDIG.
  Ik ben een vrouw van 61 jaar en ben werkzaam geweest in het onderwijs.

  Toen ik 14 was ging het vriendinnengroepje op mijn middelbare school stiekum roken in de pauze.
  Ik ging niet mee en voelde me daar niet minder stoer door. Ik zei toen al dat he slecht was en ik er niet mee wilde beginnen. Mijn moeder rookte wel en vertelde me al dat het slecht was en ik er niet aan moest beginnen.
  Mijn vriendinnen vonden me daardoor ook niet minder leuk….

  Jaren later (1976) rookte mijn man in onze Eend(auto) als we een half uurtje moesten rijden naar onze familie, terwijl onze eerstgeborene in de reiswieg op de achterbank lag…..En daar maakte ik toen ook al ruzie over met hem, omdat hij dat deed en zelfs geen half uur kon stoppen. Ik noemde hem gewoon een “slapjanus”, maar het hielp niets.
  Iedereen rookte gewoon. (We zijn trouwens nog steeds samen hoor)

  Hij beweerde ook, dat vroeger niemand zei dat “roken slecht was”, en daar hebben we eindeloos over gediscusieerd.
  HET IS AL LANG BEKEND DAT HET SLECHT WAS, WANT IK WAS 14 IN 1965 …..

  Gelukkig zijn er jaren geleden veel mensen gestopt met roken, maar de laatste jaren roken er weer veel meer jongeren.
  Mijn man heeft vele vergeefse pogingen gedaan om te stoppen en eindelijk is dat een jaar of 20 toch gelukt.
  Onze zoon en dochter roken gelukkig niet.

  Ik vind ook dat er geen gemeenschapsgeld gegeven moet worden om mensen te laten stoppen. Men wil het zelf of het lukt toch niet. Dat heb ik door de jaren heen wel gemerkt om me heen.

  En ik was enorm blij dat er ongeveer 10 jaar geleden de trend kwam dat mensen vroegen of ze bij je binnen mochten roken.
  Vanaf toen heb ik dus nee gezegd en moesten ze naar buiten.
  Daarvoor moest je het als “niet roker” gewoon maar toe laten dat er in je eigen huis gerookt werd.

  Sigaretten moesten net zoals drugs verboden worden door de regering: STRAFBAAR dus.

  Veel succes en groeten, Thea van Malten.

  1. Ach ik weet het roken is slecht en ongezond . Ik kan ook wel mensen vertellen dat ze het niet zouden moeten doen maar dat helpt weinig . Zelf heb ik jaren geleden ( weet niet precies hoelang) besloten dat het genoeg was en ben gestopt geen centje pijn van gehad gewoon niet meer begonnen , en ben er erg gelukkig mee.
   Het stoppen is niet moeilijk. Elke keer dat je een peuk uitdrukt stop je met roken , het enige dat je dan hoeft te doen is niet weer beginnen geen sigaret opsteken meer . Je hoeft dus helemaal nix te doen alleen te laten!. Nouja zo was het voor mij nadat ik vanaf mijn 13de rookte . Nog roken soms mensen bij mij thuis het maakt me niet uit, ik zie dat ze het tot een minimum beperken daar ik niet meedoe.
   Ieder moet het zelf weten denk ik , en je kunt je niet verschuilen achter onwetendheid .

  2. Marcel, dan was je niet verslaafd en ben je waarschijnlijk niet gevoelig voor verslaving. Een gelukkige omstandigheid die in je genen zit. Mijn man stopte tegelijk me mij met roken. Ik heb het 2 maanden moeilijk gehad en ben toen bijna 10 kilo aangekomen. Mijn man heeft geen centje pijn gehad en bleef mooi op gewicht. Hij vond het na enige tijd wel verrassend dat hij veel beter kon ruiken. Dat is bij mij ook niet zo heel erg veel verbeterd. Het is dus niet voor iedereen gemakkelijk om te stoppen. Voor wie het gemakkelijk was rookt er niemand meer vermoed ik. Je moet wel gek zijn om jezelf te blijven vergiftigen als je er gewoon gemakkelijk mee kunt stoppen. Ik was al veel eerder gestopt als ik had gekund. Vele malen geprobeerd, dat wel.

  3. De slaaf in de verslaving is zichzelf kwijt. En daarom is ‘hulp’ geboden in ontmoediging. Of is het ‘gewoon’ je leerproces om er maar mee te ‘leren’ dealen..?

  4. @ selene
   Lol Je hebt het vreselijk mis , ben juist heel verslavingsgevoelig geweest altijd. Rookte op mijn 16 de een slof zware shag per week hihi , vond ik zelf ook wat te gek worden .Had ook al vele malen geprobeert te stoppen maar viel telkens terug. Totdat ik het knopje om kon zetten en de zaak vanaf een andere kant benaderde. Elke keer dat je een sigaret uitdrukt stop je met roken het enigste dat je behoeft te doen is niet weer beginnen , typisch gevalletje van’ wei wu wei’ doen door niet te doen.

 3. Waarom toch steeds weer bemoeien met elkaars leven?

  Leven en laten leven, dat is nu de kunst!
  Heb geleerd dat waarheid altijd in het midden ligt!
  Succes ermee!

  1. Helemaal mee eens.

   Zo is het mensen (passief) laten meeroken natuurlijk een flinke bemoeienis met iemands leven.

   Liever niet rokers.

   Succes ermee!

 4. Vandaag schrok ik wel even toen ik hoorde dat één op de vier rokers de pensioen gerechtigde leeftijd niet halen. Maar wat is er nou zo raar. Tabak wordt steeds duurder voor minder inhoud.
  Drank, vooral bier is heel goedkoop te kopen. Elke week wel weer aanbiedingen waar een cafebaas niet tegenop kan. Oke, allebei zware vergiften maar wel te verkrijgen en helaas, ik gebruik ze ook.

  Wat wil het geval? Marihuana wordt dan nog gedoogd maar wordt heel moeilijk over gedaan. Terwijl de sterfkans nihil is. Is dat krom of krom?

  Medicijnen zijn trouwens ook niet altijd even gezond maar goed, daar ga ik m’n handen niet aan branden hier, net als veel te veel slecht voedsel.

 5. Vandaag in dwd gezien.
  Meteen de terughoudendheid van Mathijs.
  Waarom blijven de mensen zich vergiftigen en altijd maar weer dat tegenspreken.
  Als je nu in de ruimte kijkt naar ander leven op een planeet dat nog steeds niet gevonden is en wij zo met onze planeet en ons leven omgaan dan moet je je diep schamen.
  Overheden die tabacs aczijn heffen kijk toch eens in de speigel.
  Verbied het roken.
  Stop met suiker.
  Kanker verwekende middelen en dat terwijl er elke dag mensen aan overlijden.
  Vlees en zuivel produkten die ook kankerverwekend zijn.
  Deze doktoren zijn moedig en verdienen met respect behandeld te worden Mathijs.

  1. Vind ik ook. Maar heel veel mensen kunnen niet anders omdat ze gewoon verslaafd zijn. Ze hebben hulp en begrip nodig. Maar omdat ze juist steun bij elkaar zoeken, net als alle verslaafden, is het moeilijk om ze te helpen. Het dringt wel door maar ze krijgen het gewoon niet voor elkaar. Als er morgen geen tabak te vinden is op de hele wereld staat ook de hele wereld in één keer op zijn kop. Alle rookverslaafden flippen.
   Het is verdomd moeilijk om van het roken af te komen. Ik weet het zelf heel goed. Sinds 6 of 7 jaar helemaal rookvrij. Iedere dag zo blij als een kind daar om. Ik weet zeker, ik rook nooit meer, wat er ook gebeurt. Ik weiger ooit nog ergens verslaafd aan te raken. Het kost een groot deel van je vrijheid en die geef ik nooit meer af. Ik ben ex-roker maar zal nooit een roker veroordelen. Het is vreselijk moeilijk om er van af te komen. Ik begrijp het dus goed. Maaar. Je moet geen kinderen willen krijgen zolang je nog verslaafd bent. Ondertussen moet iedereen toch weten hoe slecht het voor kinderen is. Dit is en blijft een mening van mijzelf. Maar ik moet ook toegeven dat ik het lastig vind om te zien dat een moeder rokend achter de kinderwagen loopt en anders met een mobieltje aan haar oor. Wat is erger? Iedereen kan praten als brugman maar deze dingen hoort men van jongs af aan te weten en te gebruiken op de goede manier. In welk jaar leven we nu eigenlijk. Zelfs ik kan alles op internet vinden. En dat is niet van al mijn leeftijdgenoten te zeggen.

 6. wat mij nu nooit zo duidelijk is binnen het licht van de rookdiscussie , gaat het nu over de roker of een kwalijke invloed van rook. Wanneer 26% van de mensen roken ,zijn dat wel heel veel mensen , mensen die allemaal best wel op de hoogte zijn over de schadelijke gevolgen, en verder vrijheid blijheid ,ieders recht op een vrije wil of vrije keuze …..toch, lijkt me een vredelievende oplossing?
  Maar als ik kijk naar de roker als “rookproduceerder” dat er maar weinig mensen zijn die zich realiseren dat een roker toch eigenlijk maar bitterweinig rook produceerd met een sigaretje en mogen we allemaal wel even de hand in eigen boezem steken.
  Ter vergelijking, twee pakjes shag betekend dus de rook van 80gram verbrande materie over een periode van pakweg een week voor een gemiddelde roker ?? En een ieder die zich 10km met z’n auto verplaatst produceert dan in 10 minuten dus de rook van zo ongeveer 950 gram verbrande materie oftewel 12 pakjes shag.
  En dan heb ik het alleen nog maar over de auto, want wat bedenken we dan over het verwarmen van een woning? en warm water ,of gewoon een avondje bij een (heel gezellig)kampvuurtje?
  Het gaat ook niet zozeer over de tabak als wel over de rook ;inademen van rook is ongezond ,of dat nu van tabak of benzine is.
  En wat dat betreft is iedereen, zonder het zich te beseffen misschien,echt een enorme rookproducent, en van die enorme rookpluim die we met z’n allen maken, is bijdrage van tabak echt maar een hééééél klein beetje.

 7. Nee Martijn, ik heb nooit gerookt, ik heb altijd over voldoende verstand beschikt om donders goed te begrijpen dat het smerig is, veel geld kost, overlast voor anderen betekent (met name voor kinderen in een gezin), en dat het vreselijk slecht voor je gezondheid is.

  Het is zo simpel als simpel kan zijn: iedereen die het met het bovenstaande niet eens is, is een roker en het is een bewezen feit dat roken een verslaving is en het is een bewezen feit dat verslaafden hun eigen probleem bijna nooit zullen erkennen en er alles aan doen om het goed te praten.

  Misschien om over na te denken, ik heb eens iemand gezien die aan longkanker is overleden (JA, dus wel vanwege het roken!) en zelfs de kleur van zijn ogen verdween door de helse pijn. Kan niet? Kan wel!

 8. Nederland heeft zowieso het slechtse rokersbeleid van Europa!
  Ik kom net terug van Italie en daar houd iedereen zich aan het rookverbod in zowel in het café als in het restaurant! Dit zag ik vorig jaar ook in Frankrijk en heavy rokersland Spanje!

  Rokers zijn altijd VER in de minderheid maar storen zich niet aan het beleid of de mensen om zich heen!
  Je kunt wel zeggen “maar ik rook wel maar drink niet” (altijd wle een excuus die rokers)?!
  Maar een roker krijgt niet de drank binnen maar een niet rokende drinker krijgt wel de rook binnen!

  Het afgelopen jaar ga ik naar veel kleine gitaarbandjes kijken en in die ruimte word enorm veel gerookt door een kleine selecte groep!
  Na 10 minuten verdwijnt m’n stem en voel ik me misselijk en de dag erop voel ik me nog slecht! En dit is misschien 10 – 20 % van de lui die dit doen!

  Er moet gewoon harder opgetreden worden tegen het alweer softe beleid Nederland!
  Geen uitzonderingen van groot of klein café! Rokers gaan maar buiten staan als ze zonodig moeten en in de zomers ook VAN DE TERRASSEN af!!!!

  Daarnaast heb ik moeten toezien dat er in mijn nabije omgeving twee familieleden zijn overleden aan kleincellige longkanker in zeer korte tijd en niet op een leuke manier zowel voor de personen als familieleden! Deze vorm is rechtstreeks gerelateerd aan roken!!

  Inderdaad zie ik steeds meer jeugd om me heen roken..zelfs studenten (waar ze het geld vandaan halen mag Joost weten?).

  Wat wonen we toch in een SOFT landje met teveel belangenverstrengeling aan de top!

  Vroeger vanaf de 60’s t/m de begin 80’s werd er nog flink actie gevoerd maar iedereen zit nu lekker thuis met z’n I-pad op schoot of voor de TV of met z’n I-Phone in de hand!

 9. De discussie gaat te veel over voor of tegen roken. Deze longartsen willen ook de immoraliteit van de tabaksindustrie en hun lobbyisten aan de kaak stellen. Tabak wordt bewust verslavend gemaakt. Afhankelijkeheid van sigaretten betekent kassa. Als je jong begint, is de verslaving des te sterker. Pubers aanzetten tot verslaving is immoreel, zelfs misdadig, zou je zondermeer kunnen stellen.

 10. Mijn complimenten voor de sterke acties van deze 2 longartsen met lef.Door ons supersofte rookbeleid gedreven door de commerciële kortetermijnbelangen van onze overheid wordt het “duurzaam doden” nog steeds geen halt toe geroepen.
  Aan sommige reacties te lezen is er nog een lange weg te gaan. “Gezond” verstand lijkt helaas niet iedereen gegund……

 11. We worden niet alleen door tabakslobby in de luren gelegd. Wat te denken van de lobby die medicijnen / vaccins/ genetische gemanipuleerde zaden/ vergiften enz er bij de politiek doordrukt?
  ten kosten van………………….

 12. Ik wil hier nu eens een totaal andere mening ventileren die, waarschijnlijk, veel woede en kritiek oplevert. Wel, dan moet dat maar.

  Ik ben een roker (61 jaar, rokend vanaf mijn 14de jaar en kerngezond).
  En zo langzamerhand werd ik zo ontzettend pissig om 3 dingen:
  1: het bestempeld te worden als een aso
  2: de konstante angst voor allerlei ziekten die je steeds maar aangepraat wordt
  3: iedereen praat erover maar niemand onderzoekt het werkelijk, men neemt de mening van de media en de wetenschap, die gekoppeld is aan grote belangen, gewoon over en roeptoetert dit na. Hetzelfde gebeurt overigens met vitaminen, alternatieve geneesmethoden, cholesterol, enz.

  Ik besloot dus wel op onderzoek te gaan, tenslotte wilde ik niet ziek worden en als het zo ernstig was dan moest ik wel stoppen. Maar ik vertrouwde de reguliere wetenschap hierin niet.
  Temeer daar ik het vreemd vond daar mijn hele familie altijd gerookt heeft. In de hele uitgebreide familie is en was er niemand die aan een zogenaamde rokers gerelateerde ziekte geleden heeft. Mijn moeder is 91 geworden en mijn vader 87.
  Ik vond het verder vreemd daar een goede vriend een arts was(radioloog) en hij mij destijds er al op wees dat er met roken niets aan de hand was. En op jonge leeftijd zag ik op de TV de patholoog anatoom Dr. Zeldenrust die vrolijk zei dat hij aan longen niet kon zien of iemand gerookt had en de zwarte longen alleen voorkwamen bij mensen uit de mijnen en turfstekers.

  Als je vervolgens op onderzoek uitgaat kom je er al vrij snel achter dat het allemaal niet klopt. Er zijn talloze wetenschappers die een totaal andere mening hierover hebben maar angstig zijn om dit uit te spreken. Net zoals een arts die kiest voor alternatieve geneesmethoden ook achtervolgd wordt.

  Ik las dus de boeken: Smoke Screens van Richard White
  en het gratis te downloaden boek In defence of smoking.
  De eerste Richard White is wetenschapper en analyseerde de onderzoeken die de relatie tussen ziekten en roken moesten bewijzen.
  Zie hier een arts (Dr. Ian Dunbar) die dit boek bespreekt:
  http://www.youtube.com/watch?v=FMYfcT5T9Hs

  De eindconclusie van dit boek is:
  “Ik heb tot in de details het bewijs onderzocht wat gebruikt wordt om
  het publiek te verzekeren dat roken zeer schadelijk is.
  Ik kan u verzekeren dat dit onderzoek absoluut niet overtuigend is, maar tevens dat het volkomen nalaat om ook maar een enkel bewijs te leveren wat aantoont dat welke ziekte dan ook gerelateerd kan worden aan roken.
  Onderzoek je dit dan ontdek je dat er juist bewijs is voor het tegendeel n.l. dat roken gezond is voor een aantal aandoeningen”.

  Volgens White is het legertje wetenschappers die er ook zo over denken groeiende.
  Maar hier zijn er alvast een paar.

  Professor Burch, University of Leeds:
  “Roken heeft geen rol in het ontwikkelen van long kanker”

  Dr.B.K.S. Dijkstra, University of Pretoria:
  “het natuurlijke experiment toont duidelijk dat de hypothese van ‘roken veroorzaakt allerlei ziekten’ losgelaten moet worden”

  Dr. Ronald Okun, Director of Clinical Pathology, Los Angeles:
  “als een wetenschapper heb ik geen overtuigend bewijs gezien dat roken
  longkanker veroorzaakt”

  Dr. Ian Dunbar:
  “de chemicaliën n in tababsrook zijn gelijk aan de chemicaliën in verkeersrook, behalve dat in verkeers vervuiling de concentratie
  veel hoger is. Tabaksrook is derhalve minder giftig dan de lucht die wij inademen

  Professor W.C. Huepen, National Cancer Institute, Switzerland:
  “de theorie en de bewijsvoering erachter is wetenschappelijk
  ondeugdelijk en sociaal onverantwoordelijk”

  Professor M.B. Rosenblatt, Medical College, New York:
  “allemaal gebaseerd op kieskeurige extrapolatie – geen echte feiten”

  Professor Sheldon Sommers, Academy of Medicine and Science, New York:
  ” het geloof dat roken de oorzaak is van longkanker wordt niet langer
  gedeeld door wetenschappers en ook roken wordt ook niet meer gezien
  als een oorzaak van hart-en vaatziekten, uitgezonderd door een paar fanatiekelingen”

  En van waarschijnlijk de grootste expert op dit gebied,
  Prof.Robert Molimard, professor emeritus of physiology and coordinator
  of the DIU of Tabacologie to the Faculty of Medicine Paris-South. Founder of the first French learned society on the tobacco and the nicotinism, inventor of the word tabacology. Author of “Smokes” and the “Small handbook of Défume”:
  (het gaat over het rookverbod).
  ” met gezondheid heeft het niets te maken, je vraagt je af wat het
  werkelijk doel is en wat erachter zit”

  Rokers ontwikkelen wel meer slijm, maar juist dit slijm kan beschermend
  werken tegen b.v. ……longkanker. Ook dit gegeven komt uit dat boek.
  De anti rook lobby probeerde te bewijzen, m.b.v. dieren, dat roken
  longkanker veroorzaakte, het tegendeel bleek echter juist waar,
  het beschermde tegen longkanker. De proeven zijn herhaald met ratten en
  later honden.

  1. Er zijn rokers die vroegtijdig sterven en er zijn rokers die oud worden. En er zijn niet-rokers die vroegtijdig sterven en er zijn niet-rokers die oud worden. Gewoon naar enkele anekdotes kijken, zegt niet genoeg. Jij en je ouders zijn blijkbaar enkele van de rokers die niet vroegtijdig sterven. Maar ik ga over enkele dagen naar een begrafenis van een roker die wel aan longkanker is gestorven.

   Maar met enkele anekdotes kun je niks echt bewijzen (voor noch tegen). Een studie op 15,000 personen die voor 28 jaar opgevolgd werden, kan je wel iets leren. Lees bijvoorbeeld eens http://www.bmj.com/content/338/bmj.b480.pdf%2Bhtml. En dan stel je vast dat na 28 jaar, 18-24% van de mannelijke rokers nog leven, terwijl dat 36-53% is voor niet-rokers. De overlevingskans werd apart bepaald voor verschillende socio-economische klasses, daarom dat er niet één getal staat. Laat al die dokters die jij aanhaalt maar beweren wat ze willen; degelijk wetenschappelijk onderzoek, degelijk uitgevoerd, met harde cijfers, kun je niet negeren.

   Het staat je vrij om te roken, zolang je niemand anders je rook laat inademene. Ik vind het ook terecht dat iemand die de tabakslobby verdedigt, ook wel hard mogen aangepakt worden door deze 2 dokters.

  2. Beste Bart_j

   Het is goed dat een verstokte roker nu eens voelt wat het is om (gedurend 61 jaar van mijn leven) in onmachtige woede die stinkende, giftige sigaretten en sigarenrook te moeten inademen.
   Ik kreeg last van hoofdpijn, keelpijn en branderige ogen. Voor het rookverbod kon ik mij er bijna nergens aan onttrekken. Behalve kluizenaar worden. Overal werd toch gerookt,in huis, buitenshuis, op het werk en in openbare gelegenheden. Het was pure vrijheidsberoving en een aanslag op je gezondheid als niet-roker. Nu de overheid eindelijk de niet-roker in bescherming neemt, schreeuwen de rokers moord en brand.
   Over alle ’tegenbewijzen’ kunnen we kort zijn. Als die er voldoende waren had er nu niet: “ROKEN IS DODELIJK” op de verpakking gestaan. Stoffen als nicotine, koolmonoxide, teer en ander chemische toevoegingen horen niet in een mensenlichaam thuis.
   Beste Bart_j, misschien kun je nu enig begrip opbrengen voor de niet-roker en zie je in dat de tabaksindustrie en de rokers zelf de oorzaak zijn van het rookverbod.

  3. Sterke genen ja. Dat is wel zeker waar. Het zelfherstellend vermogen van je lichaam krijg je wel of niet mee bij je geboorte. En dat maakt een groot verschil. Mensen kunnen dood gaan door roken maar het hoejft niet voor iedere roker zo te zijn.

  4. Wordt u ook zo moe van dit relaas? Wat draagt roken eigenlijk bij in je leven? Vraag het aan niet-rokers! Helemaal niets! Het kost veel geld, het stinkt, geeft overlast en doet afbreuk aan je gezondheid
   Het relaas is typisch het gekronkel en gezwam van een roker die van alles erbij haalt om zijn gebrek aan wilskracht te camoufleren! Stoppen met roken vergt namelijk karakter! Eigenlijk zou men medelijden met ze moeten hebben vanwege dat gemis!
   Meneer Bart Jong mag van mij lekker doorgaan met roken! Maar ik teken wel bezwaar tegen zijn uitademen.

  5. Waarom komen sommige luitjes van de niet-roker-fractie altijd zo haatdragend over op mij? Het lijkt wel oorlogsvoering…
   Jeetje de wereld gaat naar de knoppen en men heeft het over de rokers. Hoe kleinzielig is dat…sorry…ik hou me liever met het grotere platje bezig dan me laten opjutten tegen rokers.

  6. Er stond vandaag een interessante column van Bas Heijne op nrc.nl over dit onderwerp. Hoe ver mag de bemoeienis van de overheid gaan als het gaat over rookverslavingen of obeisitas of prostitutie etc etc….?????

   https://tinyurl.com/2uxxf4fd

 13. @Feniks
  Cijfers dienen geïnterpreteerd te worden door een goede statisticus.
  Dat ben ik niet en dus ga ik hier niet op in.
  Maar deze wetenschappers zijn er wel en komen in de door mij genoemde boeken aan bod. Zij laten dus zien dat er beslist géén degelijk onderzoek plaats heeft gevonden. Het meeste is gebaseerd op zogenaamd
  ‘Detection-Bias’.
  Lees die boeken eens, bestudeer wat de tegenpartij zegt.Tenminste als je
  werkelijk gëinteresseerd bent in waarheid. Natuurlijk kun je ook de
  kop in het zand steken en roepen dat al die wetenschappers het verkeerd
  hebben. Jouw keuze.

  Maar goed, als je zo zeker bent van je zaak dan kun je 10.000 dollar verdienen. Dus vertaal jouw antwoord in het Engels en stuur het
  door aan Dr. William T Whitby, een arts en wetenschapper aan de Califonia University te San Francisco die er ook weer een boek over
  geschreven heeft n.l. The Smoking Scare De-Bunked
  Als jij met jouw harde cijfers kunt bewijzen dat roken gevaarlijk is
  krijg je van hem 10.000 dollar. Tot op heden is dit echter niemand gelukt.
  Dus als je zo zeker bent lijkt mij dit een gouden kans om snel iets
  te verdienen.
  https://tinyurl.com/m5e4nsy9
  Op de laatste pagina van dit boek zie je de aanbieding staan.

  1. Bart: je verwijt me dat ik mijn kop in het zand steek. Maar jij wens zelf de informatie te negeren die ik geef (reactie 15.1), omdat je de statistiek niet begrijpt. Ik begrijp die wel, en ik kan je verzekeren dat het hier niet gaat over ‘detection bias’. Als je de data niet begrijpt, dan dien je terug te vallen op de beweringen van ‘experts’. Staar je echter niet blind op dergelijke uitspraken. Want voor elke ‘expert’ die A zegt, kan een lobby-groep wel een ‘expert’ vinden die B zegt. Want wat denk je dan van die twee longartsen, Dr. Wanda de Kanter en Dr. Pauline Dekker, in het artikel hierboven, die uitspraken doen die in recht tegenover de uitspraken in jou reaactie 15 staan? Ga een stap verder dan zo’n welles-nietes spelletje van hij zegt zus en hij zegt zo, en controleer de data waarmee ze hun uitspraken kunnen onderbouwen. Als je die onderbouwing niet begrijpt, wees dan heel voorzichtig om zomaar te geloven wat er beweert wordt.

   Je verwijst naar het boekje van Dr. William T Whitby. Dat is gewoon een ‘expert’ die B zegt. De tabaks industrie vond hem eigenlijk een idioot, maar ondersteunden hem toch, omdat het in hun kraam paste (http://tobaccocontrol.bmj.com/content/12/suppl_3/iii4.full). Maar hij geeft geen degelijk bewijs om te onderbouwen wat hij beweert, maar hij weet dat als hij wat beschuldigingen doet dat de anderen ‘liegen met statistieken’, ‘onbetrouwbare wetenschappers’ zijn , dat velen eender wat zullen geloven. En de truck van de $10,000 is ook heel handig: welk bewijs je zo iemand ook aanlevert, hij zal het nooit als een bewijs aanzien, en dus nooit uitbetalen!

  2. En statistiek?
   Het meest achterlijke vak ooit…
   Op het VWO begreep ik al dat wiskunde 2 niet aan mij besteed was.
   Heb mijn wiskundelaraar gek gemaakt met al mijn vragen…
   Geen antwoord!
   Statistiek is een hulpmiddel, net als een verkeersbord.
   Geen antwoord op werkelijke vragen helaas!
   Statistiek sluit toeval uit om te beginnen.
   Statistiek kan toeval ook niet op een hoger plan zien helaas.
   We zijn niet uit te drukken in cijfertjes helaas.

 14. Beste Jopiek,
  Het is vervelend dat je er zo’n last van hebt.
  (vermoedelijk een allergie voor tabaksrook).
  Maar heb ik ook maar ergens vermeld dat ik geen rekening wenst te houden
  met een niet-roker of dat ik er geen begrip voor kan opbrengen?

  Vroeger werd er inderdaad amper rekening gehouden met de niet-roker.
  Dat is niet goed te praten. Het was echter het logische gevolg van het feit dat vrijwel iedereen rookten en het bij het normale leven hoorden.
  De meeste mensen destijds hadden dit echt niet in de gaten.
  In die zin is het goed dat hier nu wel rekening mee gehouden wordt, mits ze niet doorschieten in dit beleid.

  We leven in een tijd waarin vele leugens ons wereldbeeld zijn gaan bepalen.
  In mijn 61 jaar heb ik er zoveel meegemaakt.
  Leugens o.a. omdat veel wetenschappers afhankelijk zijn van geld.
  “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt” gaat vaak op tegenwoordig.
  Als je leest dat de farmaceutische industrie 3,2 miljard heeft uitgegeven aan het anti rook gebeuren. Wat is hun belang erin?

  Het gaat mij dus om de waarheid.
  ‘I want to know’ en hierbij ga ik niet zomaar uit van hetgeen de staat of de reguliere wetenschap mij vertelt (of wat op een pakje staat).
  Ik heb teveel leugens gehoord van die kant.
  Dus ben ik zelf op zoek gegaan en heb ontdekt dat er een (groeiend) aantal wetenschappers zijn die er totaal anders over denken.

  En ook dat deze wetenschappers hierover amper durven te praten (wat mij overigens meer vertrouwen in hun geeft).
  Zoals b.v. Dr.Geoffrey Kabat zegt:
  “Anyone who takes the (passive smoking) science seriously and wants to assess its strengths and weaknesses is viewed as a threat to be neutralized. This situation has given rise to extraordinary attacks on the integrity of established scientists whose only documentable fault is to report findings in a peer-reviewed journal”.

  We leven in een tijd waarin roken een soort kapstok is geworden voor talloze ziekten (men vergeet even de stress, chemtrails, radioactieve deeltjes, zeer slechte voeding, milieu enz).
  Een tijd waarin vrijwel iedereen er maar vanuit gaat dat het levensgevaarlijk is.
  Als een roker kanker krijgt komt het direct door het roken. Dit is
  direct het oordeel(ook bij artsen). Dat er talloze andere redenen achter kunnen zitten, daar wordt niet eens meer aan gedacht.
  Daarom vond ik het een goed idee dit andere geluid van die andere wetenschappers eens te laten horen.
  M.vr.gr. Bart

  1. 99, 999999999 komen er wel te overlijden.

   Roken is niet meer van deze tijd.
   Het kost de samen leving heel veel verdriet en geld.
   Het moet verboden worden te roken.
   Als roken goed voor je is waarom mag je dan niet roken in een cafe?
   Een overheid die dit verbied maar wel de belasting heft moet worden afgezet.
   We moeten een voorbeeld stellen in de wereld.
   Het eerste land rookvrij.
   Deze regering is het niet eens gelukt alle cafes rook vrij te krijgen.
   Daarom zullen we nooit iets winnen.
   Helaas………………

  2. @ Martin
   Ik denk dat jouw gedachtegoed een van de redenen is, waarom er geen referenda worden gehouden….levensgevaarlijk.
   Who’s next?
   Dit is apartheid maar dan vanuit de ‘goede’ bedoeling…braak.
   Je loopt zo prima in de pas van de NWO…dat is wat men van de massa vraagt…en ja hoor ze happen weer.
   Ooit van een niet-rokers café gehoord? Wat is jouw probleem? Kleingeestigheid?

  3. @ Feniks
   Ik was eigenlijk helemaal niet meer van plan om te reageren daar ik direct een groot “nee” ervaarde na mijn eerste reactie.
   De mythe (zoals ik het zie) is zo ingeburgerd dat men andere info niet wenst te bekijken.
   Maar goed.
   Allereerst het onderzoek wat jij aangeeft.
   Neem uit jouw onderzoek even de zin “Doll and colleagues have shown that
   persistent cigarette smoking from early adulthood tripled age-specific mortality among male British doctors”.
   Ze gaan dus al uit dat Doll hierin gelijk had. Vreemd, Doll wordt door
   een groeiend aantal wetenschapper niet meer als serieus gezien. Hij verdiende wel wat geld bij door te verklaren dat asbest en later agent-orange geen kwaad konden. Na zijn dood hebben ze eens bekeken door wie hij allemaal betaald werd. Maar feitelijk bemerk je aan zo’n zin alleen al dat er is uitgegaan van die stelling en detection bias een gegeven is.
   Ten tweede: waarom een onderzoek naar roken en levensverwachting terwijl die cijfers bekend zijn uit de statistieken van o.a. de WHO.
   Daarin lees ik b.v. Ijsland LE (life expectancy 76.6 en SP (smokers prevalence) 31.1
   Japan 76.5 voor de LE en 59 voor de SP
   Dan wat cijfers uit 2004
   Oostenrijk LE 78.6 en SP 36.3
   Japan LE 81.8 en SP 30.3
   De USA LE 77.2 en SP 17.5
   Sweden LE 80.2 en SP 17.5
   Enfin, als je die rijtjes bekijkt voor de statistieken van 1994 en 2004
   kan werkelijk iedereen zien dat roken geen invloed heeft op de levensverwachting.
   Als roken zoveel doden zou veroorzaken dan zou sinds 1980 het aantal doden hebben moeten dalen. Ook wat betreft longkanker. Als de stelling roken veroorzaakt longkanker waar is, dan zouden het aantal longkankers sinds 1980 enorm in vrijwel gelijke trent hebben moeten dalen. Maar de anti beweging heeft hier natuurlijk het antwoord op gevonden door nog eens 20 jaar risico op te tellen.
   Maar ook die grens zijn we ondertussen gepasseerd.

   In je eerste reactie had je het over anekdotes van al die wetenschappers met hun uitspraken. Ik neem aan dat alvorens een prof. zo’n uitspraak doet hij weet waarover hij praat.

   Wat betreft de uitspraken van die longartsen. Ik heb 20 jaar gewerkt
   in de medische wereld en ken die mensen. Het zijn uitvoerders maar geen
   wetenschappers. Neem b.v. een arts op de TV die alle vitaminen preparaten van de tafel veegde met de mededeling “onzin en daarbij gif voor het lichaam”.
   Een arts weet vrijwel niets af van de orthomoleculaire middelen maar
   doet wel zo’n uitspraak. Simpel omdat ze uitvoerders zijn en de reguliere mening laten horen. Overigens kan ik hierover nog zoveel
   voorbeelden aanhalen, laten we dat maar niet doen op deze plek.

   Je kent ongetwijfeld de uitspraak van de Franse Longarts prof.Even die
   na zijn pensionering even vrolijk zegt “met wetenschap heeft het allemaal niets te maken, er zit politiek achter”.

   En dan deze longartsen, volgens het artikel wijzen ze erop dat het aantal longkankers in Nederland stijgende is en vandaar dus hun anti campagne.
   Alle ziekten stijgen, van kanker tot Alzheimer tot Diabetes en ga zo maar door.
   Men weet zelfs niet hoe kanker ontstaat en toch zo’n uitspraak?
   Zouden de radioactieve deeltjes in de lucht (hoeveel atoomproeven in de open lucht zijn er wel niet geweest) soms nog een rol kunnen spelen. En daarbij een heel scala van andere factoren zoals asbest, radiogas enz

   Je kent ongetwijfeld de dierproeven, helaas het enige middel om de relatie roken-longkanker te bewijzen, waarbij duizenden dieren betrokken zijn geweest zoals muizen, ratten en honden. Geen spat bewijs kwam eruit.
   Het omgekeerde bewijs kwam er wel uit, dieren die rookten waren tot 60%
   minder gevoelig voor longkanker.

   Als je werkelijk geïnteresseerd bent in deze andere waarheid lees je het
   boek “Smoke Screens” van wetenschapper Richard White. In 2009 uitgegeven.
   Hij gaat op alle grote onderzoeken in. Vermeld waar de onderzoeken te vinden zijn en geeft zijn analyse erover. Daarbij vermeld hij regelmatig de meningen van andere wetenschappers (waaronder een top statisticus uit de VS wiens naam ik nu niet zo snel kan vinden).
   Hij heeft er overigens 7 jaar aan gewerkt.

   m.vr.gr. Bart

  4. @ Bart (18.3).Je probeert de studie van Doll onderuit te halen, door de persoon in discrediet te brengen, maar zonder echt inhoudelijke argumenten te geven waarom de studie niet betrouwbaar zou zijn. Was er iets mis met deze “British Doctor Study” opzet? De data collectie? De analyses? Nee, niet voor zover ik weet. De conclusie van de studie blijft correct. En dat was maar de eerste van een hele reeks gelijkaardige studies die aantoonden dat roken longkanker (en ander aandoeningen) veroorzaakt. Degene die ik aanhaal in reactie 15.1 is maar eentje uit een lange rij.

   Die cijfers over levensverwachting en rokers prevalentie die jij opgeeft: daar bewijs je eigenlijk niks mee. Daarvoor moet je ook rekening houden met ander factoren zoals dieet, luchtvervuiling, alcoholisme,… kortom, multivariate survival analyse, maar je hebt al aangegeven dat je geen statistiek kent (reactie 17).

   Maar blijkbaar zijn we het allebei eens dat je niet zomaar een uitspraak van iemand moet geloven (mijn reactie 17.2, jou reactie 18.3). Je haalt dus je lang argument in reactie 15 volledig onderuit. Baseer je dus ook niet alleen op wat Richard White schrijft. Er zijn gewoon te veel degelijke studies die aantonen dat hij ongelijk heeft, maar daar fietst hij gewoon voorbij.

  5. @18.4
   Daar heb je een punt Feniks…
   “Die cijfers over levensverwachting en rokers prevalentie die jij opgeeft: daar bewijs je eigenlijk niks mee. Daarvoor moet je ook rekening houden met ander factoren zoals dieet, luchtvervuiling, alcoholisme,… kortom, multivariate survival analyse, maar je hebt al aangegeven dat je geen statistiek kent (reactie 17).”
   Wordt dit allemaal meegenomen?
   Dacht het ff niet!!!

  6. @Bart
   Bedankt voor alle geplaatste reacties hier van jou.
   De hetze neemt giga vormen aan.
   De wetenschappelijke methode is om te beginnen absoluut niet waterdicht, want heel veel parameters worden buiten beschouwing gelaten.
   Deze methode kan misschien feitelijk wel als verwerpelijk worden gesteld…
   Vervolgens kan elk onderzoek een kant uit worden gemanipuleerd, zo de onderzoeker het wil.
   Mensen een schuldgevoel aanpraten is om te beginnen ziekmakend…
   En dan kanker…
   Wat dat is hebben we nog niet doorgrond.
   De Germaanse Geneeskunde reikt middels Hamer bv naar een nieuw perspectief.
   Maar niet alleen Hamer, genoeg literatuur om kanker in een compleet ander perspectief te zien, met overlevingsverhalen.
   Dit is even een korte reactie…

 15. Dit heeft impact! Deze actie van tabak nee van de beide longartsen die het zeer begrijpelijk niet meer aan kunnen zien omdat ze de verbanden zien. Het gaat om nietsontziende commercie en moedwillige blindheid van heel veel mensen die er belang bij hebben dat kinderen en zoveel mogelijk mensen in het algemeen (gaan) roken en blijven roken (tot ze doodgaan of totdat ze ziek worden en tot bezinning komen). Het kan wel zijn dat onze maatschappij zo in elkaar steekt. Maar er gaan hier op grote schaal mensen aan ten onder. Het gaat niet om personen, publieke personen met publieke functies, en om ‘de verkeerde vorm/schandpaal’ en zo als deze mensen bij name genoemd worden. Het gaat inderdaad om de feiten. En om het feit dat dit moet stoppen!

 16. De regering wil dat de mensen stoppen met Roken?!

  Y E A H, right.

  Als ze dat echt zo graag willen dan ga je foto’s op pakjes sigaretten laten zetten, bied je allerlei programma’s aan om te stoppen met roken, heb je nicotinevrije kauwgom als hulpmiddel, kun je aan de electrische sigaret, heb je velerlei pillen op de markt die je “ervanaf” helpen en ook de huisarts is goed ingelicht om je te helpen stoppen.

  Ik zou zeggen, roken is vanaf 2014 verboden in Nederland, maarja.

  Dat spekt de Nederlndse staatskas natuurlijk voor geen meter, dus willen ze niet dat je stopt.

  Blij dat ik er nu bijna 5 jaar af ben…..

  1. @ robert
   Als mensen niet willen stoppen gaan ze ongeacht welke maatregelen toch gewoon door.
   En ik neem aan dat je nicotine kauwgum inplaats van nicotinevrije kauwgum bedoeld.

 17. Mijn 1e reactie toen ik in de krant las over de actie van beide artsen, was: Yeah!!!
  Ik sta er nog steeds achter dat zij de hypocrisie aanpakken. Zou mooi zijn als dat op nog veel meer terreinen zou gebeuren.

  Toch heb ik ook kanttekeningen. Een kant die nog in geen van de reacties is aangeraakt, is de invloed van onze overtuigingen. Welke rol spelen onze overtuigingen in de schadelijkheid voor onze gezondheid?
  Ik herinner me de verjaardagen thuis toen ik nog kind was (lang geleden). Op de tafel een bakje met sigaretten en een met sigaren. De hele familie rookte. Als kind zat ik daar tussen. Heb het nooit vies gevonden en had er nooit last van. Ook mijn broers niet.
  Zelf heb ik kort gerookt (jaja, om erbij te horen), maar gaf er al snel de brui aan. Vond het maar een hoop gedoe.

  Jaren later begonnen de berichten te komen dat roken slecht was voor de gezondheid. En langzaamaan begon ik te vinden dat het stonk en begon ik er last van te krijgen. Zaten er andere stoffen in dan voorheen of was ik onder invloed? (Nee niet van de nicotine, maar van de overtuiging dat het slecht voor mijn gezondheid was om mee te roken??)

  Mijn partner rookt en jarenlang heb ik druk op hem uitgeoefend om te stoppen. Om mij te plezieren probeerde hij het een paar keer, maar zonder resultaat. Hij rookt dus nog steeds.
  Stel dat hij longkanker krijgt, komt dat dan door het roken of doordat hij de overtuiging heeft aangenomen dat er een grote kans is dat hij er longkanker aan over houdt?
  Wordt al niet steeds meer bekend, dat onze overtuigingen veel invloed hebben op ons lichaam en op onze ervaringen? Dat de kans groot is dat je verkouden wordt als je gelooft dat je ziek wordt van de kou?

  Stel dat roken wérkelijk een negatieve invloed op onze gezondheid heeft.
  Zou het dan zo kunnen zijn dat de hetze en de constante stroom van informatie over dat je er kanker van krijgt, die negatieve invloed mogelijk verdubbelen of misschien wel vertienvoudigen? Of wat te denken van de teksten op de pakjes rookwaren: Roken verkort je leven! Roken is dodelijk! Als je die teksten verinnerlijkt, wat voor invloed heeft dát dan?

  Dit vraag ik me werkelijk af. Niet als lobby om te gaan roken of het roken te propageren. Het is en blijft een verslaving (jeetje, ook weer zo’n overtuiging)en dat maakt onvrij. Zelf rook ik niet, maar in periodes waarin ik niet lekker in mijn vel zit, duik ik 10 keer per dag in de koektrommel. Voelt net zo onvrij.

  Toen ik jaren geleden kennis maakte met het inzicht dat je je eigen werkelijkheid creëert en dat overtuigingen daar een grote rol in spelen ben ik gestopt met drammen tegen mijn partner. Belangrijkste reden is, dat ik niet medeschuldig wil zijn aan het eventueel vergroten van de kans op kanker, doordat ik het er zo goed bij hem heb ingeramd.
  Wie kan bewijzen dat de longkankers van nu ontstaan zijn door het roken en niet door de overtuigingen?
  Ik weet het niet!
  Maar stel dat de overtuigingen wél een grote rol spelen (of zelfs de hoofdrol), dan dragen we met onze strijd tegen het roken en het hameren op de gevolgen voor de gezondheid bij aan een bedding waarin de kanker welig kan tieren.

  1. Janny, jouw reactie had ik bijna zelf kunnen schrijven. Ook ik vraag het me af, komt het door de overtuiging dat het slecht is, dat je er dood aangaat etc. Of is het echt zo slecht. Ik denk als iets goed voelt voor je dat het nooit slecht voor je kan zijn. Wat niet wegneemt dat ik toch gestopt ben. De reden is dat het verslavend werkt. Ik heb zo’n hekel aan het weer een sigaret ‘moeten”. Ik vind het ook stinken. Wat betreft vroeger mijn moeder rookte alleen op zondag voor de gezelligheid. Niks verslaving, zelfs geen vervelende stank. Je kunt je inderdaad afvragen wat is er gebeurd. Worden er steeds meer verslavende middelen aan de sigaretten/sigaren toegevoegd? Of zit ook dat allemaal tussen de oren? Laat iedereen het voor zichzelf uit maken of hij wil roken of niet een regering die zich er al dan niet mee bemoeid moet eerst eens ophouden met er zelf heel veel geld aan te verdienen!!
   En vervolgens kun je je nog zoveel andere dingen afvragen of je die niet moet verbieden, smaakstoffen, kleurstoffen, vetten. Gewoon natuurlijke voedingsmiddelen gebruiken zonder alle chemische toevoegingen en dat geldt ook voor de sigaret!

 18. @feniks 18.4
  “Baseer je dus ook niet alleen op wat Richard White schrijft”.
  Ik dacht dat ik al aangegeven had dat White er talloze andere wetenschappers bijhaalt om zijn beweringen te ondersteunen.
  Maar je hebt White nog niet gelezen, dus hoe kun je hier een oordeel over vellen.
  Als een longarts longkanker constateert bij een roker, dan is de conclusie direct de longkanker is veroorzaakt door roken.
  Maar nu het jou uitkomt haal jij er ineens wel weer die andere factoren bij zoals luchtvervuiling enz.
  Merkwaardig. Factoren die ik zelf aan aangegeven had.

  Je schrijft nu zelf “Er zijn gewoon te veel degelijke studies die aantonen dat hij ongelijk heeft, maar daar fietst hij gewoon voorbij”.
  Wel, ik heb 3 boeken aangehaald van wetenschappers en nog een hele rij erachteraan. Allemaal wetenschappers die anders beweren en waar jij nu gewoon aan voorbij fietst.
  Zelfs in je eerste reactie gaf je al aan dat er wetenschapper zijn die vóór zijn en wetenschappers die tegen zijn. Als iets overduidelijk is dan zul je amper wetenschappers hebben die tegen zijn (en daarmee mogelijk hun eigen carrière schade aandoen).

  Wat Doll betreft, natuurlijk ga ik hier niet het volledig materiaal uit zijn boek weergeven. Hij besteedt hier 3 hoofdstukken aan. Een van de wetenschappers die b.v. Doll ontmaskerd heeft is Philip R.J. Burch (professor of Medical Physics at the University of leeds) (he showed that Doll had simply compared lung cancer rates among the doctors with the lung cancer death rates for the entire British male population.
  Accordingly, Burch re-plotted the data to compare the doctors with other doctors and showed that actually the risk
  for lung cancer amongst doctors had increased by 31%. While Doll released results showing that stoppping smoking had reduced the rate of lung cancer, the reality was that despite them stopping smoking, their rates had still increased”.
  Simpel gezegd “hoe draai ik de cijfers zo dat ik de gewenste uitkomsten krijg.
  De zin “Smoking has no role in lungcancer” komt dan ook van deze prof.Burch af. Maar die noem jij dus anekdotisch.
  Net zoals je de beroemde uitspraak van, de destijds beroemde patholoog, Prof.Dr.Zeldenrust
  “je kunt aan longen niet zien of iemand gerookt heeft” anekdotisch noemde.
  Op de TV laat men nog regelmatig zwarte longen zien als anti rook propaganda.
  Overigens schreef Doll nog in dec 2001 in een artikel van de British Medical Journal dat zijn studie (anti-rook studie) was beraamd door Sir Bradford Hill om maximum publiciteit
  te verkrijgen om maar aan te tonen dat roken longkanker veroorzaakte.
  Dit betekent dat er al een vóóronderstelling aanwezig was
  Als ik de schrijver van Smoke Screens mag geloven, wat ik doe, wordt Doll alleen nog maar in de medische wereld op de troon gehouden. Moderne wetenschappers nemen hem niet serieus meer.
  Wil je echter Doll wel serieus nemen dan valt het ook nogal mee.
  namelijk een kans van 0.2% om als roker longkanker te krijgen.
  Zeer gering dus !

  Waarom ik White vertouw? iedere wetenschapper die momenteel ingaat tegen de rook mythe loopt grote kans behoorlijke carrière schade op te lopen. Het feit dat ze dit toch doen vind ik zeer bewonderenswaardig en een teken van goede trouw. Stel je een longarts voor in Nederland die het lef zou hebben om tegen de anti rook beweging in te gaan. Die zou figuurlijk worden afgemaakt.
  Maar zo’n iemand zou ik pas zien als een held.

  “Dr.Romano Grieshaber
  It would be very inconvenient for the WHO, should it turn out that their warnings about the health risks of secondhand smoke were based on gross exaggerations.
  And so one may guess the means and resources they use to fight dissident opinion and critical inquiry. I got to know them all: Deception, concealment, falsification, control of the professional media (and thus of professional interactions), as well as intimidation which goes so far that I’ve ceased to wonder why in the
  professional world hardly anyone dares to object when it comes to the subject of smoking”
  Of deze: Dr. Terry Simpson
  “There are no body bags filled with those who have developed tumors or heart disease as a result of second-hand smoke. The body bags are filled, however, with scientists and physicians who dare go against the anti-smoking lobby and state the obvious – the science isn’t there.
  Nu begrijp je waarom ik deze wetenschappers (terwijl er dus óók volgens
  jou pro’s en contra’s zijn) juist meer vertrouw. Het zijn de moderne rebellen die, indien nodig, dwars tegen de gangbare opinies ingaan.
  De waarheid is leugen en de leugen is waarheid geworden. Dat geldt voor
  veel in de huidige maatschappij.
  m.vr.gr. Bart

 19. @Anna11 18.6
  @Anna
  Bedankt voor jouw reactie.
  Ik ben het volledig met je eens dat de hetze giga vormen heeft aangenomen.
  Vandaag waren (mijn vrouw en ik) even in een klein dorpje (buurt van Utrecht)en stapte een café binnen voor een kop koffie. Het was volkomen leeg en we raakte in gesprek met de eigenaar over het rookverbod.
  Vroeger, zo zei hij, zaten hier op de dag nogal wat oudere mannen. Kwamen ze binnen met een sigaartje en dronken dan een borreltje, zaten zomaar wat te kletsen of met meerderen te kaarten. Dat zie je allemaal niet meer. Ook s’avonds is het veel rustiger geworden. De hele gezelligheid is verdwenen.
  Bij mooi weer staan ze buiten en is het binnen leeg.
  Het is niet meer vol te houden, het zal niet lang meer duren alvorens ik er mee ga stoppen. Ik heb twee bekeuringen gehad en bij een derde keer zal ik moeten sluiten. Aldus deze kroegbaas.

  Ze praten inderdaad mensen schuld- en angstgevoel aan, wat mogelijk ziekmakend is.
  En het geheel is doorspekt met leugens.

  Toch is er hoop. Er is een groeiend aantal moderne wetenschappers die
  in opmars zijn. Het probleem is alleen dat er veel geld en macht in de anti rook groepjes aanwezig is. Ook de Farmaceutische Industrie steekt er veel geld in. Het is dus echt dapper van een wetenschapper om dit aan te vechten.

  Dr. Hamer ken ik en van zo’n iemand raak ik onder de indruk.
  Maar er zijn, zoals je schreef, talloze anderen die baanbrekend werk
  verricht hebben. O.a. Dr.Koch behandelde kanker d.m.v. cel-oxydatie.
  Dr.Lincoln probeerde het met bacteriofagen. Dr.Ivy gebruikte krebiozen.
  Dr. Lawrence Burton bracht het immuunsysteem v.h. lichaam d.m.v. vitaminen en mineralen weer in balans.
  Dr.Burzynski gebruikte antineoplastons. Dr.Isselt vitaminen. Dr.Manner vitaminen. Dr.Gold hydrazine-sulfaat.
  Dr.Halstead vitaminen en kruiden.Bruno Groening als spiritueel genezer. Dr. Simoncini met zijn natriumbicarbonaat.
  En nog vele anderen.

  Wat hadden al deze onderzoekers met elkaar gemeen?
  De behandeling van kanker betekende voor hen het opbouwen van de gezondheid en het versterken van het weerstandssysteem.
  Zij wilden dus geen chemo’s, bestralingen en medicijnen die het lichaam ondermijnden.
  Wat is er met hen allen gebeurd. Zij allen zijn vervolgd, hun onderzoeken werden zonder meer afgewezen, zij werden gesaboteerd en belachelijk gemaakt. Je zou denken dat als de wil er echt was en men
  al deze onderzoekers een oprechte kans hadden gegeven, kanker al de wereld uit was.

  Prof.van der Schaar (orthomoleculair specialist in Nederland) zei: “de aanvallen vanuit de reguliere geneeskunde zijn
  vaak ongelooflijk van hardheid en mentaliteit als een onderzoeker zich waagt op het gebied van vitaminen en mineralen”,
  Of Prof. Linus Pauling (tweevoudig Nobelprijswinnaar op het gebied van de moderne chemie en zijn inspanningen voor de vrede)
  sprak over het bedrog van het medisch establishment.

  M.vr.gr. Bart

 20. Over hypocriet gesproken!! :p
  Lees het stuk hieronder. Het betreft het Pensioenfonds voor huisartsen en Medisch specialisten,waaronder longartsen. Na dit bericht en Kamervragen heeft t fonds wederom extra tabaksaandelen gekocht bij Britisch American Tabaco

  1 mei 2012 ‘Pensioen artsen komt uit tabaksbeleggingen’

  Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen belegt in tabaksfabrikanten. Het pensioenfonds streek eerder dit jaar zo’n 140.000 euro op door de verkoop van British American Tobacco-aandelen. Dit blijkt uit cijfers van Bloomberg, meldt het Financiële Dagblad. Volgens de krant heeft het fonds bovendien nog een flink pakket aan tabaksaandelen in de zak.

  Maatschappelijk verantwoord
  Ook Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten belegt in tabaksfabrikanten. Tot verontwaardiging van longarts Wanda de Kanter.
  ‘Artsen mogen van hun pensioenfonds verwachten dat de beleggingen op een maatschappelijk aanvaardbare wijze belegd worden’, blogt de winnaar van de Muntendamprijs op Artsennet.

  Bron: Financiële Dagblad
  http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/394952-1209/rokende-patint-blijft-pensioen-arts-spekken

  1. Breng dit artikel dan weer naar de eerste plaats!
   Geloven we nu echt dat de pensioenfondsen recht doen aan de verzekerden? Ja, over lijken winst maken, dat doe je als je de tabaksindustrie steunt, op welke wijze dan ook.
   Mensen, wordt wakker!

 21. Zelf rook ik ( nog) en ik geef gewoon toe dat het een vervelende rotverslaving is waar ik nooit aan had moeten beginnen . Het stinkt , is slecht voor je conditie en is een flinke aanslag op je lichaam dat al die chemische stoffen en vrije radicalen moet afvoeren en afbreken .

  Daarentegen is het hele betuttelingsbeleid en de accijnsheffing imo een dubbele standaard t.o.v. vele andere ongezonde gewoontes , een avondje bbq geeft namelijk meer vrije radicalen in het lichaam dan een paar cigaretten , maar daar hoor je niemand over . Ook zouden parfums verboden moeten worden , ik steek namelijk de rotmoord als ik naast zo’n troela met een bijna fysieke walm van parfum ergens in een openbare ruimte sta . Half Nederland lijdt aan overgewicht , hetgeen hart en vaatziekten en diabetes veroorzaakt , zij worden ook niet extra belast en mogen gewoon in het vliegtuig mee dat daardoor extra kerosine verbruikt . Eerst sjokken ze zo traag dat ze de boel ophouden , later krijgen ze een scootmobiel waarmee ze als bezetenen over de voetpaden scheuren , op kosten van de gemeenschap . Ga zo maar door , legio voorbeelden te vinden .
  Als men dus wil betuttelen , doe het dan goed en niet selectief .

  1. Cozmic, ik ben er van overtuigd dat iedereen in het leven precies krijgt wat hem/haar toe-valt.Het zijn niet alleen onze eigen verslavingen, waarvoor we zelf kiezen, maar ook de ergenissen over (de verslavingen van)de ander waarvoor we kiezen. Je kunt immers steeds weer opnieuw de keuze maken om je ervoor af te sluiten, voor zogenaamd overlast ( voor bijvoorbeeld geluid, stank, gedrag etc). Op het moment dat we de keuze gemaakt hebben om daar geen aandacht meer aan te schenken, zal het ook uit je leven verdwijnen, is mijn ervaring 🙂

  2. @ dick
   sluit je maar eens af voor chemtrails, of als je geplet wordt tussen twee dikke mannen in de tram. Sluit je maar eens af voor de graaicultuur van onze leiders , of de kortingen op een uitkeringtje. Probeer eens of je je af kunt sluiten voor de dommigheid van de eurofielen die alle soevereiniteit van de staten laten wegglippen. Sluit je maar eens af voor de vervuiling in de lucht, het water de voedselvoorziening. Neen beste dick er zijn wel degelijk dingen die wij niet over onszelf afroepen ( misschien door domheid wel toelaten) er valt veel op je stelling af te dingen vind ik.

  3. Zo, nu neem ik een shekkie en een biertje, hopen dat ik ff niet wordt lastig gevallen door zeikende betweters, oude muffe madames met veel te sterke luchies op, volgevreten miss Mc. Donalds, demonen van de Katholieke kerk, bankiers die investeren in wapen industrie, gasten die de jeugd onder de dope stoppen, etc. Het ergste is altijd de mens die denkt meer te zijn dan een ander, daar heb ik echt een hekel aan.

  4. @Cozmic. Ja, afgelopen zaterdag ben ik bijna letterlijk onderuit gegaan bij de LIDL vanwege een dame die langs me liep en vreselijk naar parfum stonk. Waar zij ook heen ging, ik moest meegenieten van de walm die ze achter liet, het was een lucht waar je tegenaan kon hangen. En tot mijn schrik was er even later weer een andere, losstaand van de eerste, die eveneens een vreselijk penetrante “parfum”geur om zich heen had hangen. Je begrijpt. Ik ben er uit gegaan. Ik werd er echt onpasselijk, benauwd en draaierig van. We vertoeven in een raar “levens”veld.

  5. Marcel, ik begrijp jouw punt heel goed, uit ervaring, toch heb ik voor je een hele blijde boodschap, hoe dichter je bij je ware ik komt en de moed hebt om werkelijk naar binnen te gaan en naar jezelf te kijken, jezelf onder de loep te nemen, hoe meer zal blijken dat je je op den duur geen malle moer meer aantrekt van datgene dat om je heen gebeurt. Het is een kwestie van overgave! Ik blijf er bij, als er van binnen nog onvrede/ onrust is, vertaalt zich dat zonder meer in de aandacht richten op dingen die om je heen gebeuren. Ik heb heel lang bijvoorbeeld last gehad van een zekere mate van pleinvrees. Alle geluiden om me heen werden alleen maar versterkt en ik had er heel veel moeite mee om in een dergelijke (door mij als druk ervaren) omgeving bij mezelf te blijven. Ik heb echter gemerkt dat e.e.a vanzelf op den duur is opgehouden, waarschijnlijk omdat ik zelf innerlijk tot rust ben gekomen en daardoor ook de onrust buiten mij niet meer opmerk. Alles waar je Aandacht aan schenkt wordt groter. Dat si de kracht van de menselijk geest, in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Zo binnen, zo buiten! Alles heeft echter zijn tijd nodig. Je kunt in mijn visie niet zo maar de knop omdraaien. Ik had zelf meer dan 10 jaar geleden een zware burn out. Die is niet van vandaag op morgen gekomen en lost zich ook niet van vandaag op morgen op. Heb alleen hoop, alles komt goed, dat weet ik zeker 🙂

 22. “Irene de moeder van vice-premier Lodewijk Asscher” “Toen Irene Asscher- Vonk door Philip Morris werd gepolst of ze commissaris wilde worden, had ze zo haar twijfels. Eerst maar eens een rondje langs haar kinderen maken, Lodewijk incluis. ‘Hun reactie: “Nee mam, als je dat doet, schamen we ons daar echt niet voor,”‘ zegt ze in een interview.
  MOET IK DIT ECHT GELOVEN DIT KULVERHAAL?

 23. Geweldig goede actie! Haal de schuldigen uit de anonimiteit! Daar zijn ze gevoelig voor: zet ze te kijk! Elco Brinkman, mevrouw Asscher: zet ze te kijk, zij zijn direct schuldig aan longkankerdoden,omdat zij verslaafd zijn aan goed betaalde, makkelijke baantjes gaan ze letterlijk over lijken, laat het hen weten dat wij het weten.

 24. Roken is een verslaving en een langzame zelfmoordenaar, waarin de Staat een rol heeft als ‘partner in crime’, wat mij betreft is de Staat behulpzaam bij zelfdoding van ‘gezonde’ mensen vanuit financiële en politieke motieven !!!

  De onderstaande wetgeving kan dan ook de prullenmand in aangezien de
  Staat zich boven die wet stelt!!

  De wet

  Zelfdoding is in Nederland niet strafbaar maar hulp daarbij is dat wel

  art 294 Sr: Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. Het feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen.

  Beide ministers hebben in navolging van de Hoge Raad gesteld dat niet als strafbare hulp bij zelfdoding kan worden beschouwd:
  – informatie geven,
  – gesprekken voeren over zelfdoding en
  – het bieden van morele steun (door erbij aanwezig te zijn).

  “Uit Jurisprudentie van de Hoge Raad (NJ 1996 nr 322) valt op te maken dat onder het begrip behulpzaamheid bij zelfdoding in de zin van artikel 294 Sr niet kan worden verstaan het verschaffen van informatie, het voeren van gesprekken en het geven van morele steun. Dergelijk handelen is derhalve niet strafbaar. Wel strafbaar is in beginsel degene die middelen verschaft en duidelijke, op naleving gerichte instructies geeft tijdens de uitvoering van de zelfdoding. […] Het verstrekken van informatie aan artsen of aan andere personen is op grond van het bovenstaande derhalve niet strafbaar (Handelingen Tweede Kamer 2002-2003 nr 1067).”

 25. wij zijn na 5 jaar voorbereiding als eerste met een procedure gestart 6-6 2005 tegen de criminele tabaksindustrie het zou geweldig zijn geweest als we toen wat meer ondersteuning hadden gehad, we zijn figuurlijk en nog meer…. publiekelijk afgemaakt met reacties waaruit bleek dat ze totaal niets begrepen waar het.. uiteindelijk om ging een sigaret is verpakte nicotine de ergste ,,drug , die er is , en de overheid speelt het spel mee , want het belastinggeld is belangrijker mijn man begon als puber te roken , toen was al bij de sigaretten industrie bekend dat de sigaret verslavend ,kankerverwekkend is.. gewoon.. een dodelijk produkt men heeft een informatieplicht en waarschuwingsplicht terwijl deze informatie achter slot en grendel bewaard bleef . want het geld was en …is belangrijker als …een mens wat ben je dan een ….. zo is dat.. als het om geld gaat …

 26. Tabaknee
  Frits van Dam is een kwekzalver.
  Frits van Dam, een fervent strijder tegen kwakzalvers heeft een nieuwe hobby gevonden om zijn pensioen door te komen: tabak.. Als een ware Don Quichot trekt hij ten strijde tegen het kwaad dat uitgeroeid moeten worden. Niet alleen de tabaksbladeren maar ook de tabaksmensen.
  Op Frits zelf is natuurlijk niets aan te merken, behalve dat Frits journalisten analfabeten noemt en vele vakgenoten en anders denkenken tegen zich in het harnas jaagt met zijn heksenjacht op zogenaamde kwakzalvers. De wetenschappelijke reputatie van Frits is inmiddels meer dan dubieus. Een voorbeeld: zijn betrokkenheid bij promoties in de academische wereld: Frits weet er alles van en heeft zelfs een conflict met rechter Mr N.H de Vries die hem nepotisme verwijt. Ook omdat, volgens Mr N.H. de Vries de heer Renckens ( een mede bestuurslid van Frits kwakzalf organisatie) doctor werd met een proefschrift zonder dat hij ooit zelf een onderzoek opzette en publiceerde…dit alles met medeweten van onze Frits van Dam, psycholoog en inmiddels zelfbenoemde tabakswetenschapper. Mr N.H. de Vries zei het al ; en ik citeer, “…de promotie van Renckens waaraan Van Dam in een dubbele kwaliteit actieve medewerking heeft verleend, is naar mijn oordeel een uiterst betreurenswaardig incident dat aan het wetenschappelijke prestige van de Amsterdamse Universiteit ernstige schade heeft toegebracht.”. Ook de dialoog die de organisatie IOCOB (discussie vakgenoten ), met hem wil aangaan, wordt gekenmerkt door Frits’ stilzwijgen. Frits houdt niet van kritiek en hoor en wederhoor is hem vreemd. Hij schrijft en beschadigt er lustig op los in zijn kwakzalfrubriek.
  Frits van Dam , is net als Stella Braam niet van onbesproken gedrag, Frits wordt nepotisme verweten en brengt schade toe aan het wetenschappelijk prestige van de Amsterdamse Universiteit en Stella Braam geeft geen kick als haar privé stichting indirect in stand wordt gehouden door tabaksgelden. Hier geldt een dubbele moraal en een misleidende zelfgenoegzaamheid: Stella en Frits lijken op te komen voor het algemene belang maar verheerlijken vooral hun eigen bestaan. Dat noem ik moralisme zonder ethiek.
  Ton Wurtz

 27. Stella Braam , onderzoeker van tabaknee.nl heeft tabaksbladeren op haar hoofd.
  Een kritische pen en haar undercover onderzoek door de jaren heen , bezorgen Stella Braam naam en faam, met een kunst van schrijven die zij ook met toewijding voor Tabaknee.nl verzorgt.
  Sensatie, roddel en achterklap. Alles is tabakslobby, het is één groot complot. Iedereen die er ook maar iets mee te maken heeft of had gaat aan de schandpaal. Mensen en organisaties worden te kijk gezet en beledigd. Stella Braam als inquisiteur. Bij de oprichting van haar Stichting IDe ontvangt zij tot 2010 financiële steun van het Innovatie Fonds Zorgverzekeraars, die als één van de deelnemers van SBZ pensioen verzekeraars vrolijk belegt in tabak. http://www.sbzpensioen.nl/Het_pensioenfonds/Beleid/Beleggingsbeleid/Default.aspx
  Selectieve verontwaardiging.
  Tot 2010 heeft Stella Braam geld ontvangen van het Innovatie Fonds Zorgverzekeraars. Geld afkomstig van o.a. goed renderende tabaksfondsen. Geen kritisch woord van Stella daarover. Bij haar aanstelling als onderzoekjournalist voor Tabaknee.nl schrijft zij er lustig op los en geeft pensioenfondsen zoals ABP en PMT ervan langs: zijn ze helemaal van lotje? Beleggen in tabak!!? Haar financier belegt in tabak. Geen woord van Stella.
  Voor Stella Braam geldt: Water prediken maar zelf wijn slurpen.
  ————————————————————————————————————————————-
  Ton wurtz

  1. We zijn een jaar later, de bewijzen liggen op tafel, via de WOB. En Ton Wurtz, nog een aanvulling wellicht op je tirade tegen Stella Braam, die je kennelijk 8x moest noemen in je reactie..?? Beetje zielig van jezelf wellicht?? En wat predik jij dan na deze WOB-documenten te hebben ingezien. Had ze het toch redelijk goed bij het rechte end..

  2. Lekker doorzichtig Ton, jij komt immers op voor rokersbelangen. Je zal zelf ook wel het een en ander wegpaffen, dus moet je vooral in de tegenaanval om je verslaving goed te praten. Helaas voor je, iedere niet-roker snapt jouw belangen en is het er natuurlijk niet mee eens, alle rokers helaas wel, maar ja, die hebben hetzelfde probleem als jou!

  3. Ah, ik heb over het hoofd gezien dat deze reactie van Ton al van een jaar geleden was.

 28. Het ergste is dat we denken in een democratie te leven; niet alleen minister Schippers maar ook andere politici maken allerlei afspraken, wetten en regels waar het volk geen weet van heeft en ook beslist het volk niet ten goede komt.

  Als je niet eerlijk ge”informeerd wordt kun je ook niet kiezen.

  Het is duidelijk dat de politiek niet gebaat is bij een gezond volk.

  zie ook ‘natuurlijkkankervrij.nl’

 29. Waar blijft het onomstotelijk bewijs dat bedoelde stelling van deze artsen juist is. Ik ben thans 71 jaar en JA ik rook omdat ik het lekker vind, al 53 jaar en mankeer niets. Van mij mogen die ratten het controleren,maar dan wil ik er zeker van zijn dat mensen bij die controle kunnen meekijken.

  1. Al eens bedacht Riele hoeveel mensen de 71 niet hebben gehaald vanwege roken? Wat denk je nu echt, dat roken geen schade aanricht en er dus niemand bang hoeft te zijn om eraan dood te gaan? Gebruik je gezonde verstand!

  2. In India worden de mensen gemiddeld 45, roken niet dat ik weet, we zijn stervelijk, daarom bouwden die Egyptenaren met geld die pyramides, die dachten er langs die weg aan te ontkomen, ieder één is toch verantwoordelijk voor zich zelf, als je een gewoonte aanhangt nou so what, het was lange jaren de troost van de mensen, drank sigaretten en vrouwen, het zijn drie onderdelen van het leven die het een zekere waarde geven, voor de armen, voor de rijken komen daar nog enkele verpozingen bij, ik krijg altijd kouwe rillingen, als ik van die foutloze gespierde gebronste gezonde psycho’s zie, dan vraag ik mij af wat zijn hun geheimptjes om het leven inhoud en levens vatbaar te houden.

  3. Ik ben jaren geleden gestopt met roken , was er helemaal klaar mee .Ik weet niet eens meer hoelang ik nu al niet meer rook, maar het koste mij geen moeite er mee te stoppen ( terwijl ik vanaf mijn 13 de rookte tot een slof zware shag per week)Het was een kwestie van de knop omzetten ….. ik HOEF niet meer te roken lekker…. En passant ben ik ook maar gestopt met blowen toen. Ik werdt er niet sjacherijnig van alleen maar blij. Roken is een state of mind en die kan je veranderen als je dat wilt.

  4. Je redeneert net zoals de man die van de Eiffeltoren afspringt en halverwege roept: “Zie je wel, mij mankeert nog niets!”

  5. Waar werk u of heeft u gewerkt. 71 is nog niet zo oud en zuurstof kunt u tenslotte ook uit een fles halen nietwaar. Wat een domme opmerking maar goed NEEderlanders staan niet bekent om het intellect en tact. Roken heeft alleen maar nadelen mijnheer geen enkele voordelen. Behalve inkomsten voor de staat en de medische wereld.

 30. hallo
  kan ik mij ook ergens aanmelden
  heb copd cold 4 is gekomen van het roken
  ik kan geen 50 meter meer lopen
  ik wil graag schadevergoeding van de tabaksindustrie

  1. Wanneer hoorde je voor het eerst dat roken slecht is Roosenburg? Ik al dik veertig jaar geleden.

 31. Heb tot mijn 68 met veel plezier gerookt, in mijn familie wilden ze niet in mijn rook zitten, auto, boot, en in huis, nou goed ben er mee opgehouden, om de anderen een plezier te doen, kan er soms nog echt trek in hebben, als ik de geur van verbrande tabak ruik, mmmm, ja van sommigen mag je niet drinken, niet roken, en niet dit en dat, moet ieder toch voor zich weten, maar wanneer de rook stoord ja dan moet je buigen, persoonlijk denk ik wel dat als je in het centrum van een grote stad woond, je na een aantal jaren van binnen en van buiten als een gerookte haring bent, maar er zijn van die tijdelijke hypes, dat zijn voor de media echte geld makers.
  Jaren lang was het moment van afstand nemen, en de boel eens op een rijtje te zetten, in mijn gemakkelijke bureau stoel, mijn sigaretje en mijn wiskeytje dronk, ja altijd een fijn moment, heerlijk toch die verslaving, het leven mist steeds meer zijn noodzakelijke franje.

  1. Natuurlijk Jenne, er is veel luchtvervuiling in de grote stad, daar hebben je longen OOK last van (gek he, DAT snappen rokers wel), maar als je als roker in de grote stad woont dan heb je dus twee problemen voor je longen! Hoewel vaststaat dat de rook van sigaretten, met daarin vele honderden giftige stoffen die bijna onverdund de longen worden ingezogen, veel en veel schadelijker voor de longen is dan dergelijke stadse buitenlucht.

   En je hebt gelijk, iedereen moet zelf weten wat hij doet, maar zodra anderen daar grote hinder van ondervinden en schade aan hun gezondheid kunnen oplopen, dan is het een heel ander verhaal. Als iemand een vrachtwagen cola of gevulde koeken per dag naar binnen werkt, dan heb ik daar geen enkele last van, maar als ik de hele dag in de smerige, stinkende rook van een nicotinejunk moet verblijven, dan wil ik graag dat daar wat aan gedaan wordt. Gelukkig is het inmiddels op veel plaatsen verboden te roken (nu nog in gezinnen met kleine kinderen) en kan ik ongehinderd ergens wat eten of drinken.

  2. We worden aan alle kanten belaagd in deze samenleving, psychisch gaan er veel mensen kapot, als wat slechte gewoonten ze er bij helpt op de been te blijven, so what, persoonlijk ben ik er van overtuigd dat wat er met ons voedsel, Drinkwater, oppervlakte water, de in te ademmen lucht veel nadeliger zijn als roken, ik zeg niet dat roken niet nedelig voor je gezondheid is, maar in het grote pakket van nadelen voor onze gezondheid, is het nihiel, wat hier wordt gezegt dat wanneer het andere personen stoord, is het natuurlijk uit de boze, wat MARCEL ook zegt het is a state of mind, ben je in evenwicht met je zelf en het leven is stoppen niet echt moeilijk, maar als eigenlijk er niets meer echt op aan komt, ja dan is het een hele andere zaak, door de uitlaatgassen met de nieuwe kanker filters van de auto’s zal de kanker ver 5 voudigen, het is allemaal niet zo eenvoudig, dit moet ook niet te dogmatisch worden tegemoet getreden met zachte hand en begrip kom je veel verder, Groet

  3. Paul, wie moet er straks de gezinnen controleren waar niet meer gerookt mag worden? 😉 Mensen die de hele dag door roken, hebben zeker andere problemen. Ik ben nog steeds van mening dat er rokercafes zouden moeten komen en dat er net wat Jenne zegt, andere ‘gevaren’ er ook zijn.
   Wat is als mensen de hele dag naast een ander b.v. in de straling zitten?
   Wat is met ouders (mensen) waar de hele dag de tv aanstaat? Wat is met ouders (mensen) die een parfum gebruiken waar kanker verwekkende stoffen inzitten? Wat is met de melk, het varkenskarbonaadje, de nutricia voeding etc.

   Ik vind persoonlijk dat men nu genoeg voor mekaar heeft gekregen, wat het niet-roken aangaat. Nergens mag je meer roken (binnen en gedeeltelijk buiten), zorgverzekeraars-polissen, negatieve foto’s en woorden op de verpakkingen, zoals ‘U zult kanker krijgen’ (nou een brave mind krijgt het dan ws ook zeker).

   Ja, in een betere wereld zullen ook de mensen beter zijn….

  4. MONIKA, net een verhelderend artikel gelezen over het opwarmen van de aarde, het is de Zon die dit op zijn geweten heeft, verder is het planetaire geheel klimaat inclusief, niet echt te kennen, over het algemeen is deze opwarming niet negatief, het enige zorgbarende is, het stijgen van de zeespiegel, die angst psychose slaat volgens deze intellectuelen nergens op, ze wijzen wel op de verre gaande vervuiling, maar volgens hen is dit een heel ander verhaal, volkomen economisch op te lossen, anders, duurder, maar geen vervuiling.

  5. Ik ontken geenszins dat er nog heel veel andere ongezonde zaken zijn, maar hoe wil je persoonlijk de straling aanpakken, of de luchtvervuiling, of het blijven hangen aan automotoren die allang op iets anders hadden kunnen draaien? Natuurlijk doen we daar ook moeite voor, maar je hebt te maken met grote logge organisaties die dat moeten veranderen en dus schiet het niet echt op. Wat roken betreft kun je die vreselijk ongezonde viezigheid binnen een minuut ZELF oplossen, je stopt en daarmee doe je je gezondheid veel goeds, je krijgt meer uithoudingsvermogen, het kost je minimaal 1000 euro per jaar minder, je stinkt geen uur in de wind meer, andere mensen kijken je niet vernietigend aan als je tijdens een regenbui in een overvol bushokje zo’n stinkding opsteekt, je vingers worden van bruingeel weer mooi blank en ook je tanden glimmen weer, enz. Allemaal voordelen waarvoor je alleen even je gezonde verstand hoeft te gebruiken en klaar is Kees!

  6. Hoe waar mensen met gezond verstand !!!, als we daar over zouden beschikken stond het er heel anders voor met de mensen op deze planeet, Klein voorbeeld, in de vorige eeuw was de ratio van geld verdienen, +/- x 25 a 50, voor de hoogste verdiener nu kan het van x500 tot x 10000 zijn ik ben geen communist maar dit is gewoon niet mogelijk op de zelfde planeet, de slavernij is nog nooit zo groot geweest, en het ergste de mensen zijn zo ver geindoctrineerd dat ze denken dat het zo hoord, dat we van de wieg tot het graf worden voorgelogen, en dan zijn er mensen met gezond verstand die hun tijd en energie in rokende medemensen steken, wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen, die rokende in die bushalte kan ik nog mee leven, maar een steeds dichter bij komende WWIII niet!

 32. Waarom menen mnsen onder it artikel weer de discussie over wel of niet roken weer aan te moeten wakkeren? Dat het ongezond is, staat buiten kijf en dat je geen betutteling wilt, prima, maar daar gaat het hier niet om! Het gaat er hier om dat de minister en nog meer hooggeplaatste personen hun boekje te buiten zijn gegaan (en nog steeds) over de ruggen van het volk. Zoals de laatste decennia gewoonte is geworden. Schippers ligt niet alleen in bed met de tabaksindustrie, maar ook met de pharmaceutische inustrie via haar echtgenoot. En dan hebben we de affaire Demmink, weer zo’n situatie, die erg veel wenkbrauwen zou moeten doen fronsen, maar waar onze volksvertegenwoordigers blijkbaar weinig boodschap aan hebben. Ze doen waar ze zin in hebben, bijbanen worden niet gemeld (dit is vanwege mogelijke belangenvertrengeling verplicht) en de leugens worden met de dag groter (Rutte: ik zorg dat de onderste steen bovenkomt). Houd op met je egocentrische gekijf, want dit is precies wat ze willen: verdeel en heers. Het zal mij niks verbazeb als één van de hier commentaar leverende pro-rokers een alias is, die ons tegen elkaar probeert op te stoken en tweedracht wil zaaien. Richt je aandacht liever op hen die ons het leven steeds zuurder maken, betutteling inclusief. Stelletje schapen dat niet verder kijkt dat hun eigen neus lang is!

  1. JVDM, duidelijke taal, maar een taal die we al heel lang denken te kennen, WTK is geen schaapskooi mijn beste JVDM.

  2. In dat geval, mijn beste Jenne, snap ik niet dat je niet met een zinniger commentaar komt….

  1. Wanda de Kanter dien je dan een mail te sturen Ray; gewoon via de site van Tabak-Nee..! En meestal is er vuur, waar rook is..!

  2. Breng dit artikel dan weer naar de eerste plaats!
   Geloven we nu echt dat de pensioenfondsen recht doen aan de verzekerden? Ja, over lijken winst maken, dat doe je als je de tabaksindustrie steunt, op welke wijze dan ook.
   Mensen, wordt wakker!

 33. Het valt mij op dat de discussies altijd uitlopen en de hele wereld er wordt bijgesleept,het gaat hier over roken en niet dat de uitlaatgassen ook ongezond zijn of hoe oud de mensen in india worden.Ik ben zelf gestopt met roken omdat ik in het ziekenhuis belande en copd bleek te hebben.Daar kan ik niemand de schuld van geven behalve mezelf.Maar nu krijg ik als ik buiten loop regelmatig een portie rook in mijn gezicht op een terras zitten is er niet meer bij want iedereen die binnen niet mag roken zit buiten.Om maar een paar dingen te noemen.Ik kies er voor om niet meer te roken ook niet door de rook van een ander.Maar dat blijkt heel moeilijk te zijn.sascha

 34. Als de staat het beste met u voorhad werd roken onmiddelijk verboden. Maar politici zijn gewoon de duivel in zuiverste vorm. NEEderlanders of HOL-landers hoe u zo ook wil noemen zijn nu niet bepaald de snuggersten op aarde.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.