Advertentie

AIDS terug, door ondergraven immuunsysteem Covid-prikken..!!


*
*

AIDS terug!
via ‘ondergraven’ immuunsysteem Covid-prikken..!!

2023 © Lillian Richell | deze versie WantToKnow.nl/be

*
Er verschijnen af en toe geluiden dat AIDS weer de kop opsteekt. Het is inderdaad waarschijnlijk dat we te maken hebben en nog meer krijgen met een ‘Acquired Immune Deficiency Syndrome’: een ziektebeeld veroorzaakt door een verkregen falend immuunsysteem ….. onder de geprikte mensen.  AIDS is geen eenduidig ziektebeeld. Een verzwakt of verstoord immuunsysteem kan allerlei dagelijkse ontsporingen in het lichaam niet meer ontstoren. Van die ontsporingen merk je normaal gesproken niets, omdat het immuunsysteem onmiddellijk ingrijpt en eventuele schade kan snel hersteld worden.

De covid-prikken brengen diepe verstoringen teweeg in het immuunsysteem, waardoor het noch optimaal noch adequaat kan functioneren. Dit leidt tot allerlei bekende, maar ook nieuwe, onbekende aandoeningen. Als we de vaccinatieschade aan het immuunsysteem niet onderkennen dan zal het medisch establishment voor een eindeloze rij onoplosbare raadsels komen te staan.

AIDS is een adequate term voor de ziektebeelden die zich nu bij geprikte mensen voordoen. Er is inderdaad sprake van een onderdrukt en dus falend immuunsysteem. Maar de term AIDS is ook een slimme booster om het virusverhaal nieuw leven in te blazen, omdat het geassocieerd wordt met het HIV-virus. De psychologische koppeling van AIDS met een virus is in de jaren ’80-‘90 wereldwijd aangebracht en stevig verankerd in ons denkbeeld. We hebben de volgende plandemie voor u klaar liggen. Er is alleen één probleem: het HIV-virus bestaat niet. Net als al die andere virussen is ook HIV nooit correct aangetoond.

AIDS
AIDS is een paraplu die een variëteit aan symptomen dekt. Er is geen virus in het spel. De symptomen destijds waren het gevolg van immuun onderdrukkende factoren. De twee bevolkingsgroepen waarin AIDS zich voordeed waren homoseksuele mannen met een ongezonde levensstijl en veel wisselende seksuele contacten en mensen in Afrika. Onder beide groepen waren deze factoren ruimschoots aanwezig. Bij beide kwam ondervoeding voor.

Dit was een bekende oorzaak van uitputting van T-cellen waarvan het AIDS-onderzoek ontdekte dat het een sleutelrol speelde. De Afrikaanse bevolking had te maken met ondervoeding, slechte hygiënische omstandigheden, ernstige verontreiniging door afgekeurde pesticiden, oorlogssituaties en vaccinatiecampagnes. Onder het mom van ontwikkelingshulp en met financiering van miljardairs die plotseling filantropie bedreven, was Afrika een uitstekend afzetgebied voor afgekeurde partijen vaccins, geneesmiddelen (antibiotica) en mogelijk ook farmaceutische experimenten.

De groep homoseksuele mannen in California bijvoorbeeld, stond bekend als grootgebruikers van drugs (ook intraveneus!), antibiotica (preventief) en seks-stimulerende middelen. Ook was hier sprake van slechte hygiëne en ondervoeding. De antibiotica (bactrim), libido verhogende middelen en anusontspanners (alkylnitriet [ HIER]) die veel werden gebruikt, hebben een farmacologische verwantschap met azathriopine [HIER] (zie tijdlijn). De medicamenteuze behandeling van AIDS bestond uit een oud middel tegen kanker dat niet meer werd gebruikt, omdat het te giftig was: AZT (azidothymidine). De werking hiervan is zijdelings te vergelijken met chemotherapie. AZT verergerde de symptomen. Het brak het immuunsysteem verder af..!

Een tijdlijn
Voordat AIDS een publiek onderwerp werd, waren er medische ‘ontwikkelingen’ die konden leiden tot ziekten voortkomend uit een verstoord immuunsysteem. Na transplantaties ontstond een AIDS-syndroom door de immuunremmers die werden gegeven om het nieuwe weefsel niet af te stoten. Een van die immuunremmers is azathriopine. Dus in dit opzicht was AIDS niet iets nieuws. Ook wist men al van andere aandoeningen door immuunproblematiek.

Richard Nixon en zijn vrouw Pat, aan het begin van zijn politieke carrière, begin jaren 1960

In 1971 verklaarde president Nixon de oorlog aan kanker. De algemene opvatting was dat kanker werd veroorzaakt door een virus. Tien jaar van onderzoek naar een antivirale kankerbehandeling en vele dollars armer was men geen steek opgeschoten. Bij het uitblijven van resultaten was de financiering in gevaar gekomen. Toen was daar AIDS in het begin van de jaren tachtig. Er konden weer miljarden dollars stromen in onderzoek naar een virus en de ontwikkeling van antivirale middelen, waaronder het licht cytostatisch werkende middel AZT.

AIDS was niet nieuw, wel nieuw was het Kaposi sarcoom (homokanker) in een groep van promiscue homoseksuele mannen. Dit werd veroorzaakt door ‘Poppers’, een anuskringspier-ontspanner voor seks-verkeer langs deze weg. Deze huidkanker verdween zodra de Popper niet meer werd gebruikt.

HIV
Met zo’n overmaat aan immuun onderdrukkende factoren zou het niet nodig zijn om een virus uit te vinden. Maar wat als deze factoren uit de koker van de industrie komen? En wat als de farmaceutische industrie een succesvol verdienmodel heeft met een virusmodel? De virologen konden aan het werk en vonden een virus. Het kreeg de naam Humaan Immunodeficiëntie Virus. Maar ook dit virus lijdt aan een onbewezen bestaan, want ook deze onderzoekingen voldeden niet aan de gouden standaard. Men geloofde toen nog heilig in virussen en het HIV-virus kon een doeltreffende paniekzaaier worden.

Toch waren er wetenschappers die de virustheorie in twijfel trokken. Er waren ook wetenschappers die de bewijsvoering bekritiseerden. Peter Duesberg schreef in 1988 een artikel [HIER] met stevige argumenten tegen het vermeende verband tussen AIDS en het HIV-virus. Kijk naar deze verklaring van Kary Mullis; hij kon geen bewijs vinden en ontdekte dat het oplichterij was.

Hij wilde een artikel schrijven over HIV als mogelijke oorzaak van AIDS. Hij zocht hiervoor een studie dat zijn artikel kon onderbouwen, maar kon het nergens vinden. Hij sprak vele hooggeachte wetenschappers, maar niemand kon hem verwijzen naar een wetenschappelijke onderbouwing. Ook Luc Montagnier, die hij persoonlijk hiernaar vroeg, kon hem niet helpen. Er bestond geen enkele studie van HIV als oorzaak van AIDS. De wetenschappers die de virustheorie wel ondersteunden, meldden dat het HIV-virus zelf nauwelijks iets deed. Het was niet meer dan een ‘meeliftend’ virus.

Zelfs Luc Montagnier, ontdekker van het HIV-virus, zei op een AIDS-conferentie in 1990: “HIV is neither necessary nor sufficient to cause AIDS.” (Om AIDS tot stand te brengen is HIV niet noodzakelijk noch voldoende). Toch is de gangbare opvatting nog dat genezen van HIV niet mogelijk is. Behandeling met een cocktail van HIV-remmers is daarom noodzakelijk en levenslang. En ook kostbaar. Voor risicogroepen als homoseksuele mannen, transgenderpersonen en sekswerkers met wisselende contacten is er een preventieve pil genaamd PrEP (Pre Expositie Profylaxe) [HIER]. Het zal duidelijk zijn wie hier beter van worden.

Testen testen testen …
Via de media groeide HIV-AIDS uit tot een epidemie die niet beperkt zou blijven tot de homoseksuele gemeenschap en het Afrikaanse continent. Het zou wel eens de totale wereldbevolking kunnen uitroeien. Het devies was testen, testen, testen …. Hiervoor werd de PCR-methodiek ingezet. Om een HIV-virus in de mens aan te tonen, moet je het unieke code-onderdeel van het HIV-DNA hebben. Als je echter geen gezuiverd HIV-virus hebt, dan heb je ook geen uniek HIV-DNA. Dus wat je ook in de PCR-testkit stopt, het zal nooit het bewijs kunnen leveren dat iemand een HIV-virus bij zich draagt.

Als je exosomen voor virussen aanziet, dan vindt een PCR-test altijd een ‘virale lading’. Toxinen beschadigen cellen en beschadigde cellen produceren exosomen. Deze circuleren door het hele lichaam, dus zitten ze ook in je bloed. We leven in een wereld die door decennia lange toepassing van chemicaliën verzadigd is geraakt van toxinen. Met de antilichaam-test lopen we ook tegen probleem aan. Het immuunsysteem zal altijd een poging doen om toxinen te neutraliseren of af te breken en daar spelen antilichamen een rol in.

Als een PCR-test een hoge ‘virale lading’ vertoont en een antilichaamtest toont antilichamen aan, dan zegt dat niet dat je een virusinfectie hebt. Het zegt dat je immuunsysteem bezig is iets uit je lichaam te verwijderen. Op dringend aanraden van de autoriteiten lieten veel mensen zich testen. Er waren heel veel vals positieve uitslagen door de vermenigvuldigingsrondes. En ook door de grote kans op kruisreacties met andere virussen. Zelfs oude vaccinaties bleken positieve uitslagen te geven. Dus velen werden ‘positief’ bevonden, ook al waren ze niet ziek. Een positieve PCR-test is geen diagnose, maar iedere positieve test levert wel de uitspraak: HIV-positief. Vroeg of laat, en waarschijnlijk pas na jaaaren, zou AIDS de kop op steken en dan was je de klos. De term asymptomatische drager was gelanceerd.

Cov-AIDS
Het is nog steeds gebruikelijk dat als je een besmetting vermoedt, je een HIV-test laat doen. De meest gebruikte testkits testen op antilichamen (ELISA-test en Western Blot test). Van dit type test zijn overigens vele testkits op de markt, ook voor covid. Voor de HIV-testkit gebruikt men het recombinant proteïne HIV1-P24. Het woord ‘recombinant’ vertelt ons dat het een computer gecomponeerd eiwit is en niet afkomstig van een natuurlijk gezuiverd virus (zie ‘Het Spijker-eiwit als Ster-acteur’ [HIER]. Ook is er een zg. RNA-test, die niets anders dan een PCR-test is. Klinkt dit verhaal bekend?

Het HIV-AIDS verhaal werd een mislukte epidemie. De ontwikkeling van een HIV-vaccin mislukte ook. De wereldbevolking ging niet ten onder aan HIV-AIDS. Ging het hele verhaal uit als een nachtkaars? Neen, het bleef sluimeren. ‘Het virus is nog steeds onder ons’ (zie RIVM [HIER] en NPOKennis [ HIER]). Waar hebben we dit meer gehoord?

Volgens het aidsfonds [HIER] lopen er in de wereld ruim 38 miljoen mensen met een HIV-besmetting rond (dd juli 2022). In Nederland zijn ruim 21.000 mensen met HIV geregistreerd, het totale aantal wordt geschat op ruim 24.000 mensen en 1.400 mensen zouden niet weten dat ze HIV hebben (2021). Schattingen en aannames zijn het nieuwe wetenschappelijke normaal. Volgens een schatting van de autoriteiten [HIER) kan 50-70% van de mensen met een HIV-besmetting milde klachten hebben zoals hoofdpijn, algehele malaise, vermoeidheid, zere keel, koorts, spierpijn, pijn achter de ogen, opgezette lymfklieren, huiduitslag. Ze verdwijnen vanzelf. Komt dit bekend voor?

Omdat mensen met HIV ‘vatbaarder’ zijn, wordt hen aangeraden om zich te laten vaccineren tegen: pneumokokken (longontsteking), griep, hepatitis, waterpokken en gordelroos. Dat is een hele batterij toxinen en een hele belasting voor hun immuunsysteem. Moderna heeft nu een mRNA-vaccin voor HIV ontwikkeld en is bezig met de testfase. Janssen [HIER] heeft het onderzoek naar een experimenteel hiv-vaccin gestopt, omdat het niet werkt. Maar vaccinatie zal toch de uitweg zijn. Klinkt dit bekend?

In 2020 merkte Luc Montagnier op dat er genetische stukjes van HIV in Sars-Cov-2 zaten en concludeerde hieruit dat SARS-Cov-2 een gefabriceerd virus was. Hiermee is er een bodem gelegd voor het idee dat komende covid-varianten HIV-gerelateerd kunnen zijn, d.w.z. tot HIV-besmettingen kunnen leiden. Dan hebben we opnieuw een aannemelijke verklaring voor de immuun gecompromitteerde aandoeningen (AIDS) waarmee de prikken buiten beeld gehouden kunnen worden.

In december 2021 is in deze bodem een zaadje [HIER] geplant met een nieuw verhaal: in onbehandelde HIV-patiënten zou SARS-Cov-2 zich gemakkelijk kunnen vermenigvuldigen. Hierbij kunnen ze ook nog flink muteren, wat zou blijken uit de omikron-variant. Bovendien hebben mensen met een verzwakt immuunsysteem een grotere kans om langer besmet te blijven met covid-19 waardoor de kans op mutatie nog groter wordt. Dit probleem zou zich voornamelijk in Afrika afspelen.

In oktober 2022 is dit zaadje nieuw leven ingeblazen door moleculair bioloog Rinke de Wit in een npo-podcast. [HIER] “We moeten vrezen voor gevaarlijke coronamutaties die overal ter wereld kunnen ontstaan.” Afrika is het continent dat hem zorgen baart vanwege de zeer lage vaccinatiegraad (20-25%).

Een toekomst scenario?
De kans is reëel dat de post-vaccinale aandoeningen, door een verstoord immuunsysteem, in een nieuw jasje gekleed gaan worden. Dit jasje heet AIDS. De term is volkomen terecht, het verhaal dat er aan wordt opgehangen echter niet. De associatie AIDS met HIV heeft lang en veel propaganda gehad en kan nu gemakkelijk als koek er in gaan. De link tussen Covid en HIV is gelegd en krijgt regelmatig een onderhoudsbeurt.

De mensen met HIV en de HIV-regio’s fungeren als de volgende gevarenzone. Hier kunnen de nieuwe en veel gevaarlijker varianten vandaan komen. Testen, testen, testen …. En dan nog meer ‘gevallen’ in de statistieken kunnen bijschrijven. Voor HIV is geen behandeling, maar nieuwe vaccins zijn onderweg. En met AIDS ben je extra vatbaar, dus worden nog meer vaccinaties aanbevolen. De nieuwe aandacht gaat overigens niet alleen uit naar HIV-AIDS, maar ook naar soa’s (gonorroe, syfilis en chlamydia).

Registraties in landen met goed georganiseerde gezondheidscontrole (de Westerse wereld!) zouden een toename van deze aandoeningen laten zien. De WHO [HIER] vraagt al om meer onderzoek en financiering voor deze soa’s, want hun agenda belooft dat deze ‘infectie’ziekten in 2030 de wereld uit zijn. Het is belangrijk om ons bewust te blijven van het ontbreken van enigerlei onderbouwing voor deze verhalen. Mensen met HIV zijn gelabeld door een test die deze diagnose helemaal niet kan stellen. Het HIV-virus is niet aangetoond. Het HIV-symptomenbeeld lijdt aan dezelfde vage klachten als covid.

De kleinste muizenis wordt verdacht gemaakt van een ernstige virusinfectie waar je dood aan kan gaan. Grote getallen maken grote indruk, maar cijfers zijn geen feiten. Het zijn schattingen op basis van computermodellen en die kan je alle uitkomsten laten produceren die je maar wilt. Dus geen paniek. Gewoon ademhalen en door gaan met leven..!

lillian richell,

februari 2023

 

bronnen:

1 gedachte over “AIDS terug, door ondergraven immuunsysteem Covid-prikken..!!

  1. Richard M. Nixon (1913 – 1994) begon zijn politieke carrière als congreslid voor Californië in 1947, in 1950 werd hij als senator voor deze staat gekozen en Dwight – Ike – Eisenhower (1890 – 1969) koos hem in 1952 uit als kandidaat voor het vicepresidentschap. Deze functie vervulde hij tussen 1953 en 1961. In 1950 versloeg hij de voormalige actrice Helen Gahagan Douglas (1900 – 1980) als kandidaat voor de republikeinse partij bij de senaatsverkiezingen van dat jaar. Het ging bij de strijd hard tegen hard en in dit kader noemde Gahagan Nixon tricky Dick, een kwalificatie die hem zijn verdere leven heeft achtervolgd.
    In 1960 verloor Nixon de presidentsverkiezingen van John F. Kennedy (1917 – 1963) en in 1962 werd hij niet gekozen als gouverneur van the golden state Californië. Tussen 1961 en zijn verkiezing als president in 1968 werkte hij als advocaat en voor deze functie was hij op 21/22.11.1963 aanwezig in Dallas voor een van zijn cliënten, the Pepsi Cola Bottling Co. (in het logo van Pepsi zit het getal 6 drie maal en dit verwijst naar Openbaringen 13).
    Nixons vrouw Patricia – Pat – Ryan (1912 – 1993) was de eerste first lady met een voltooide universitaire opleiding.
    De op 30.11.2018 gefusilleerde ex-president George H.W. Bush was ook op 22.11.1963 aanwezig in Dallas en stond voor het gebouw aan de Dealey Plaza waar de vermeende schutter Lee Harvey Oswald (1929 – 1963) zich bevond, het Texas School Book Depository.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.