Advertentie

Kabinet Rutte & Corona: bewúst wetenschap negeren!!


Kabinet Rutte & Corona:
bewúst wetenschap negeren!!

2023 © DeAndereKrant | deze versie WantToKnow.nl/be
x
Voor geen enkele coronamaatregel die door het ­kabinet is ingevoerd, bestond wetenschappelijke onderbouwing. Dat heeft het RIVM ook herhaaldelijk laten weten aan regering en OMT. Het kabinet heeft zich van deze adviezen echter niets aangetrokken. Dit blijkt uit documenten vrijgekomen na Wob-verzoeken en gepubliceerd door onderzoeker Cees van den Bos op zijn substack.
x
“Wij varen op het kompas van de wetenschap”, beklemtoonden premier Rutte en minister Hugo de Jonge van begin af aan bij het afkondigen van de coronamaatregelen. Zij beriepen zich op het OMT, voorgezeten door Jaap van Dissel van het RIVM. Maar of het nu ging om:
 • de anderhalve meter,
 • mondkapjes,
 • de sluiting van scholen en
 • de sluiting van horeca,
 • de signaalwaarden op het coronadashboard,
 • het verbod op amateursporten,
 • het zang- en juichverbod, of
 • voorschriften als ‘in de ellebogen niezen’ en ‘handenwassen’,

geen enkele maatregel was wetenschappelijk onderbouwd!!

In de Wob-documenten die door onderzoeker Cees van den Bos zijn gepubliceerd, is niet één maatregel te vinden waar hard wetenschappelijk bewijs voor bestond. Dit terwijl critici van de maatregelen voortdurend te horen kregen dat ze ‘antiwetenschappelijk’ waren en dat de overheid de wetenschap volgde’.

Het kabinet wist dat ook, zo blijkt uit de correspondentie. Onderzoekers van het RIVM lieten dat keer op keer weten aan VWS. In één e-mail stelt RIVM dat “het infectierisico bij evenementen voor personen jonger dan 65 jaar gelijk of minder is aan dat van motorrijden en dat zou dus acceptabel moeten zijn”. In dezelfde e-mail wordt erkend dat Covid “niet een ernstig risico geeft. Infection Fatality Risk (risico op sterfte) is zeer laag, onderbouwing voor 1,5 meter ontbreekt, epidemiologisch bewijs van mondmaskers buiten ziekenhuis ontbreekt”.

Het RIVM voegt hieraan toe: “Als VWS een onderbouwing zoekt van het beleid, dan kunnen wij dat niet leveren”. In correspondentie tussen RIVM en Universiteit Twente: “Het in de elleboog niezen of hoesten lijkt zeker met ontblote armen niet zo’n goed idee”. Verder staat er dat “er bij eigenlijk alle maskertjes… ruim lek­kage plaatsvindt”.

De onthullingen zijn pregnant, omdat het kabinet, via Ernst Kuipers  een ‘Wet publieke gezondheid’ (Wpg) wil invoeren, waarin alle eerder genomen, niet op wetenschap gebaseerde maatregelen, in wet worden verankerd..!

Ze kunnen dan op elk moment worden ingevoerd als de minister van VWS daar aanleiding toe ziet. De Wpg is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer besloot op 17 januari dat er eerst een ‘deskundigenbijeenkomst’ moet komen. Het is nog niet duidelijk of een besluit zal worden genomen vóór de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart.
x
De manipulatieve Hugo de Jonge, gewoon IN YOUR FACE!
Een voorbeeld van een maatregel zonder onderbouwing waren de ‘signaalwaarden’ die het kabinet liet opnemen in het ‘coronadashboard’, waarop allerlei maatregelen werden gebaseerd; die blijken ook op drijfzand te berusten. “Er is geen epidemiologische onderbouwing voor de signaalwaarden”, stelt RIVM. Hugo de Jonge dicteerde de waarden die hij graag wilde zien.  Daarop reageerde het RIVM: “Het toevoegen van een signaalwaarde is een politieke keuze; wij zien een afbreukrisico voor het RIVM als dit op de RIVM site komt.”
x
RIVM-medewerkers probeerden soms de regering ter wille te zijn door achteraf met gegevens te komen. Een onderzoeker biedt aan om “metingen te verrichten om te zien of er onderbouwing is te geven voor de gegeven adviezen”. In de Wob-documenten die door onderzoeker Cees van den Bos zijn gepubliceerd, is niet één maatregel te vinden waar hard wetenschappelijk bewijs voor bestond. Dit terwijl critici van de maatregelen voortdurend te horen kregen dat ze ‘antiwetenschappelijk’ waren en dat de overheid \ de wetenschap volgde’.
x
Een voorbeeld zijn de selectieve maatregelen die werden getroffen ten aanzien van sporters. Professionele sporters genoten meer vrijheden dan amateursporters. Dit leidde tot veel vragen van de bevolking, stelt Van den Bos, “niet in de laatste plaats omdat sport en beweging de volksgezondheid bevorderen”. Voor het kabinet was dat geen overweging: men stelde voor om dit met een ‘narratief’ op te lossen. “Er is onderbouwing nodig voor het onderscheid tussen topsporten/betaald voetbal en breedtesport. Narratief kan zijn: selecte groep, medische begeleiding, noodzakelijk voor uitoefenen beroep.”
x
Op geen enkel moment werd gekeken of activiteiten daadwerkelijk gevaar opleveren voor de gezondheid. Bij het ‘zang- en juichverbod’ dat het zingen in de kerk en juichen door voetbalsupporters moest verbieden, wordt gemeld dat er geen onderbouwing is ‘voor noodzaak en proportionaliteit’. Bij de mondkapjes meldt het RIVM dat men bang is dat ze ‘door de politiek worden ingehaald’. Voor de avondklok was ook geen onderbouwing, maar de overheid trof al vanaf de zomer van 2020 voorbereidingen voor invoering ervan, die uiteindelijk in het voorjaar van 2021 plaatsvond.
x
Bronnen:
x

3 gedachten over “Kabinet Rutte & Corona: bewúst wetenschap negeren!!

 1. Nog steeds weigeren mensen in mijn omgeving dit soort keiharde bewijzen van absolute steltlopers onder ogen te zien.
  Nog steeds kunnen mensen zich niet voorstellen dat iemand op zo’n positie het soort vuiligheid a la de Jonge profileert.
  Ze kunnen het werkelijk niet.

  Mede ook omdat ze in de spiegel willen kunnen kijken……. kunnen blijven kijken, zonder te kotsen.
  Dat kun je die mensen volgens mij niet aanrekenen. Dat heet door ervaring wijs geworden, en is gepaard aan aangeboren fatsoen.

  Uit die groep hoor ik steeds dezelfde geluiden….en de meest voorkomende is dat, als je op echt op de hoogte te zijn van alles wat er gaande is, minimaal 36 uur per dag nodig hebt.
  Je hebt er maar 1…….en zij die tijd hebben redden het ook niet …….want er zit geen 36 uur in een dag.

  Dat hele stikstof 1.0 idee…..is ontworpen met een foutmarge van 100%…….gewoon omdat het volkomen aan heldere parameters ontbreekt. Dat is uiteraard bekend bij de welwillende onderzoekers, dus weten ze daar ook dat ze jaren nodig zullen hebben om die parameters te ontwikkelen.

  In de politiek is dat niet wenselijk. De Tjeerdje de Groot typetjes zijn stom genoeg om hun beperkte IQ te etaleren. De Jetjes en Patertjes Snotbolletjes willen scoren…..die lopen hun pik achterna.
  Weten doen ze niets…..ze hebben niets…..dus persen ze wel weer onzinverhalen uit de een of andere (aan Koot en Bie?) ontsproten sul met een bul uit hun eigen kringetje….die net als dat klootvarken van een Pierik het narren-tief komt nakakelen.

  Kennelijk worden we geacht het daar kritiekloos mee te doen.

  Niet dus.

  Neem een vel A3. Zet daar in het midden een stip op.
  Die stip zijn wij…..met alles er op en er aan…..in de psychologie, psychiatrie, filosofie, wetenschap…..alles.
  Dat is de massa.
  Een enkeling kan een heel klein cirkeltje om die stip heen trekken…..heeft daarmee een honderd maal groter bereik naar die grote witteleegt

 2. Grote witte leegte dus…….dewelke behelst wat we allemaal NIET weten en niet KUNNEN weten binnen de context van dit beperkte brein.

  Ik zal de laatste zijn om te beweren dat ik de oplossing heb/ben/wil zijn .

  Het wordt tijd om die egoschreeuw van het grote gelijk maar eens grondig op zijn waarde te gaan bezien. Het wordt tijd dat we de mensen met het vermogen om samen te werken bij elkaar te gaan zetten, met het oog op de mogelijkheid om kennis te gaan delen……in plaats te verkopen aan de meest biedende……die kennis te gaan bundelen in de context van samenwerking en eenheid…..inplaats van mensen op te sluiten in leefvierkanten in steden.
  Het wordt tijd dat we afscheid nemen van de razernij van geld en macht…….welke er voor gezorgd heeft dat patenten van vrije energie in kluizen zijn weggestopt…….welke heeft geresulteerd in een verdeel- en heers-cultuur, die deze zieke moordpartij met die vaccins mogelijk heeft gemaakt. Waar onbenullen bepalen dat tegenspraak in de kiem gesmoord dient te worden…….en hier zou ik nog lang op kunnen voortbreien…..maar niet zonder te kotsen.

  Waar we nu in verzeild zijn geraakt werkt niet.

  En ik verdom het eeuwig om hier nog langer aan mee te doen.

 3. Waar het hier m.i. omgaat heeft niets te zien met de gezondheid of het klimaat, maar met The Great Reset van Schwab, die ons moet leiden naar een communistische NWO dictatuur, met terreur, slavernij en vooral armoede.
  Covid 19(84) en nu Agenda 21 -30 zijn gewoon de wapens die worden ingezet.
  Over de toestand in Nederland is er een interessante publicatie, met betrekking tot de toekomst :
  https://www.golfbrekers.be/groenlinkse-dictatuur-in-het-vooruitzicht/
  met citaat : “Groenlinkse dictatuur in het vooruitzicht”
  De twee argumenten van GroenLinks voor het vestigen van een dictatuur.
  • Klimaat is te belangrijk om gewone mensen over te laten beslissen.
  • De gewone mensen bestaan uit fascisten die je het kiesrecht mag ontzeggen.
  Sinds haar oprichting is GroenLinks een partij die strijdt voor tolerantie. Maar het ideaal van tolerantie vereist dat we de intolerantie van anderen niet onbeperkt ruimte blijven geven.” (=einde citaat).
  De volledige tekst van het Groen Linkse manifest is er in de volgende brug :
  https://docs.google.com/forms/d/1tpN6Q4gV-H8KHF9MQYe8eGboSchQOTmPUjHXPoVOq74/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1mvPfHdCrmkRoQwoJgJZKjWYw-ljMCaoguyZMa0TVT8LXvYHt2h87RxSQ
  Het is imo meer dan duidelijk dat Groen Links, zoals alle Groenen in de landen van de EUSSR, de verborgen agenda die schuilgaat achter de communistische NWO dictatuur en terreur, volop mee uitvoeren. Een communistische en maoïstische terreur die verantwoordelijk is voor 150 à 200 miljoen doden.
  En dan het eindeloze gelul over racisme, fascisme, nazisme, extreem rechts e.d., termen die imo gewoon codewoorden zijn voor het criminaliseren van het verzet tegen deze communistische NWO dictatuur. De Groenen zijn dan ook criminele organisaties, die zich op grote schaal schuldig maken aan hoogverraad. Of een gevaarlijke wolf in schapenvacht.
  De aandacht dient dan niet alleen uit te gaan naar de ingezette wapens, maar vooral naar diegenen die ze inzetten en hun verborgen agenda’s.
  Inhetmeer : Maak U geen illusies over het klootjesvolk, dat met de Covid 19(84) terreur gouden tijden heeft beleefd. Eindelijk kunnen wraak nemen op diegenen die weigeren te kruipen en op wiens kosten ze ondertussen wel leven. Een klootjesvolk verblind door complexen, obsessies, woede, afgunst, nijd en een ziedende haat en wraak tegen diegenen die weigeren te kruipen.
  Het zit zelfs zo diep, dat als men dit klootjesvolk voor de keuze zou stellen : de waarheid of de strop, een groot deel het schavot zal op spurten. Dit is m.i. hopeloos. Zelfs een batterij psychiaters staat hier machteloos.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.