Advertentie

Vaccins ondergraven onze natuurlijke immuniteit!


Evenals Mike Adams is Dr. Mark Sircus een autoriteit in de VS. ‘Een alternatieve arts’, zo zouden zijn tegenstanders hem waarschijnlijk noemen. Wanneer ze dat niet doen om hem in een ander daglicht te zetten, dan gebruiken ze de term ‘alternatief’ in ieder geval toch voor het bevestigen van hun eigen ‘reguliere’ praktijken. Praktijken die daardoor ‘normaal’ zijn. Geen verklaring meer nodig hebben, want ze zijn algemeen geaccepteerd. “Laat die alternatieven toch joh, wij snappen het, zij niet!”

Maar in het grote huis van de gevestigde medische orde zijn inmiddels grote scheuren tevoorschijn gekomen. Scheuren die zijn ontstaan door het vooral niet eerlijk zijn. Eerlijk zijn in de vorm van ruimte geven aan twijfel. Eerlijk zijn in de vorm van het oprecht bekijken van indringende aanwijzingen dat de vesting helemaal niet zo ‘normaal’, zo ‘regulier’ functioneerde als werd gedacht.. Een eerlijke blik op deze ‘reguliere’ vesting had iedere kasteelheer achter zijn oren doen krabben.

'Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald', of gaat de medische wetenschap zoals hier 'een stukje klunen', wanneer ze door het ijs zakt..?!

Ken je het spreekwoord: ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’? Hier zit zo’n simpele volkswijsheid in, dat hij gewoon door téveel mensen over het hoofd wordt gezien. En als deze mensen dan ook nog eens leidinggevenden zijn, geacht worden ‘autoriteit’ te zijn, op een of ander gebied, dan hebben we toch écht de poppen aan het dansen. Om maar een ander spreekwoord voor de dag te halen.. Wetenschappers horen dit spreekwoord zker in gouden letters op hun laboratoria te spijkeren.

Maar waarom gebeurt het niet?  Het tegen het licht houden van nieuwe bevindingen? Is het trots, is het gebrek aan inlevingsvermogen? Is het gebrek aan voorstellingsvermogen. Is het machtswellust? Of praten we over een grote club-achter-de-schermen, die bezig is om jouw en mijn gezondheid te ondergraven..? Naar onze mening is het een ongelukkige combinatie van al deze factoren. Ook Galileo Galileï, die beweerde dat de Aarde rond was, dát zelfs bij de Paus mocht komen vertellen, werd uitgehoond, bijna vermoord, om zoveel onkunde en gebrek aan inzicht..

Het onderstaande artikel is van de hand van Dr. Mark Sircus, een autoriteit op het gebied van geneeskunst. Een man die met een open blik naar geneeskunde kijkt en er geneeskunst van probeert te maken. Een arts die bovenal mens is gebleven en niet probeert te voldoen aan verwachtingen van anderen. Zijn gezond verstand blijft gebruiken, daar waar ‘anderen’ kennelijk andere prioriteiten aan de dag leggen.

Een voorbeeld van zijn werk  is het artikel hieronder. Hoe vaccinaties onze natuurlijk immuniteit dreigen te ondermijnen. Binnenkort daarover trouwens nog meer, dit is slechts het topje van de wetenschappelijke bew-ijsberg, op het gebied van de gevaren van vaccinaties…!

* * * * * * *

Vaccins ondergraven onze natuurlijke immuniteit!

Dr. Mark Sircus © april 2010 (oorspronkelijk artikel)

Mei 2010©vertaling Guido Jonkers/WantToKnow.nl

X
X

Dr. Marc Sircus

Een oude medische kennis van me, Dr. Harold E. Buttram, schreef vele jaren geleden, in 1984 om preciest te zijn, een brief naar de hoofdredactie van het gezaghebbende tijdschrift ‘New England Journal of Medicine’. Deze brief werd geplaatst maar baarde kennelijk weinig opzien. Buttram refereerde in zijn brief aan een Duits onderzoek. Uit dit onderzoek onder 11 volwassenen, die een routinevaccinatie hadden gekregen tegenTetanus, bleek dat er een significante daling te zien was van zg. ‘T-cellen’, nadat de vaccins waren toegediend.

T-cellen zijn eigenlijk de belangrijkste cellen die het menselijk lymphe-systeem helpen om het immuunsysteem optimaal te laten werken.

‘Speciale aandacht gaat uit naar de 4 van de 11 onderzochtte personen, waarvan het niveau van het aantal T-cellen, dusdanig daalde, dat dit niveau vergelijkbaar is, met de niveau’s zoals die worden waargenomen bij AIDS-patienten. De implicaties van deze bevindingen zijn ernorm.’

(AIDS is niets anders dan een auto-immuunziekte GJ).

In relatie tot de uitkomsten van deze Duitse studie, die het resultaat onderzoeken van de invloed van 1 vaccin op gezonde volwassenen (!), is het uitermate ontnuchterend om aan de mogelijke consequenties te denken van de invloed van meerdere vaccins.. Wat te denken bijvoorbeeld van de laatste berichten, die aangeven dat er sprake is om binnenkort 18 vaccins toe te dienen aan babies, in de eerste 6 maanden van hun leven, met een zichontwikkelend en kwetsbaar immuunsysteem” aldus Dr. Buttram.

Het onderzoek, waarvan melding werd gemaakt in ‘The New England Journal of Medicine’, toonde aan, dat Tetanus vaccins in staat zijn, het niveau van de T-cellen te laten dalen, waarbij de grootste daling zich voordoet na 2 weken. Hoewel de gewijzigde niveau’s overeenkomen met niveau’s zoals die gevonden worden bij AIDS-patienten, is de uiterst belangrijke informatie van deze studie, nooit aan het licht gekomen.

“Door het feit dat deze studie nooit is overgedaan, beschouw ik dit geval als één van de meest fragrante voorbeelden van nalatigheid op het gebied van veiligheid van het testen van kindervaccinaties”aldus Dr. Buttram.

Letterlijk miljarden mensen over de hele wereld kregen Tetanus-vergiften via injecties toegediend, die zijn bewerkt met Formaldehyde (net zoals het Antrax-vaccin). Dat lijkt écht ongelooflijk als je kijkt naar de werkelijke cijfers van Tetanus, die optraden onder de Amerikaanse soldaten, tijdens de 2e Wereldoorlog. Er zijn namelijk slechts 6 gevallen gerapporteerd, waarvan later bleek, dat hiervan ook nog eens 2 soldaten reeds gevaccineerd waren tegen Tetanus..!

Vaccins zijn in het algemeen gesproken medicijnen tegen virussen die door bangmakers zijn bedacht en het was een donkere dag toe door de geinstitutionaliseerde medische wereld werd besloten om in dit donkere gat af te dalen..

Dr. Buttram is zo vriendelijk geweest een voorwoord te schrijven in mijn nieuwe boek ‘Human Pediatrics’ (menselijke kindergeneeskunde). Door de jaren heen heb ik over kindergeneeskunde geschreven, waaronder boeken over de gevaren en dreigingen van vaccins en kindergeneeskundige medicijnen. Het is werkelijk krankzinnig om te zien hoe sommige leidende kindergeneeskundigen denken en hoe pijnlijk ze te werk gaan.

T-cellen kunnen worden gezien als de poortwachters die alarm slaan en soldaten activeren, wanneer indringers worden gelocaliseerd.

Wanneer de T-cellen, als fundamentele helpers van het immuunsysteem, inderdaad de dupe worden van vaccinaties, dan staat ons een ongelooflijk medische catastrofe te wachten. En dát is precies wat er op dit moment gebeurt!
Een van de belangrijkste functies van deze T-cellen is de uitbreiding en versterking van onze immuunreactie, door het uitscheiden van speciale stoffen, die op hun beurt de witte bloedcellen activeren om een infectie te bestrijden.

Dan zijn er ook nog eens gespecialiseerde T-cellen, die belangrijk zijn in het doden van bepaalde tumorcellen, door virussen geïnfecteerde cellen en soms ook het bestrijden van parasieten. Sommige van deze T-cellen worden daarom ook wel ‘natuurlijke killercells’ genoemd en zij vallen direct verschillende kankers aan, zoals melanomen, lymphklieraantastingen (bijv. via uitzaaiïngen) en door virussen geïnfecteerde cellen. Met name door het herpes- en cytomegalovirus geïnfecteerde cellen vallen daarbij op.

Hoe kunnen medische leiders en doktoren blind zijn voor deze signalen en geen verdere studies doen naar dit soort uitermate ernstige signalen, om onze kennis op dit belangrijke gebied van de medische wetenschap te vergroten?

Je zou je moeten realiseren dat het inmiddels onmogelijk is geworden voor de gevestigde  medische orde, om een studie aan te halen of informatie vrij te geven, die direct het hele kindervaccinatieprogramma ondermijnt..!!
Dat zou natuurlijk regelrechte zelfmoord zijn, dus dit noodzakelijke en vooral EERLIJKE onderzoek wordt opzettelijk NIET gedaan. Eerlijk toepassen van medische wetenschap is dus niet meer ter sprake.

Het zijn dezelfde mensen die dit op hun geweten hebben, als de mensen die letterlijk zenuwslopend kwik als conserveringsmiddel toestaan in vaccins. Zij zijn liever bezig met het aanvallen van kinderen en volwassenen, daarbij in steeds toenemende mate dodelijke kankers verspreidend, met al  het daaruitvolgende lijden, dan dat zij eerlijk zijn en naar de waarheid kijken.

We vinden het uitermate beangstigend als we kijken naar idioten die onze kinderscholen binnendringen, zoals recent in China, om daar in het wilde-weg slachtoffers te maken, door geweervuur of met messen. Maar we vinden het kennelijk heel normaal als we kijken wat ‘moderne’ kindergeneeskundige autoriteiten met onze kinderen uithalen op eenzelfde wijze, maar dan op een onzichtbaar niveau!

Dr. Mark Sircus

* * * * * * *

(Update let op: We plaatsen hier de reactie van Dzyan, voorwaar een waardevolle bijdrage inzake de handel en wandel van ene ‘Trijntje Winkel’ hier op deze site. Het is een uitleg en een waarschuwing, die ik hier graag onder je aandacht breng!)

* * *

Aangehaalde reactie van Dzyan, 12 Mei 17:59

Hoe maak je een draad kapot?

Kijk en leer van Trijntjewinkel. Dit is echt heel leerzaam. Ze blijft maar op iedereen reageren (lees: aanvallen).

Iedere keer worden er links meegestuurd alsof het allemaal al duidelijk is. Ons trijntje is echter beter thuis in discussietechniek als in de virologie. Ook dat kun je heel goed uit haar antwoorden opmaken, maar dan moet je er wel zelf meer sjoege van hebben als zij/hij.

In ieder geval valt ze iedereen aan die een van haar afwijkende mening heeft. En dan heb je de neiging om jezelf te verdedigen. Dat moet je dus nu net niet doen. Want van het een komt het ander en voor je het weet staat er een heleboel onzin en wordt je op het internet van het kastje naar de muur gestuurd.

Al die onderzoeken die ze noemt zijn wetenschappelijk waardeloos. Dat is niet zozeer omdat ze betaald zijn door de industrie, dat heeft te maken met de gereguleerde manier van onderzoeken.

Dat moet ik natuurlijk even uitleggen. Ik neem hiervoor mijn oude studie scheikunde. Als ik natrium en chloor laat reageren dan krijg ik keukenzout. Daarvoor maakt het niet uit of ik dat in Nederland doe of in Australië. Het maakt ook niet uit of ik dat ’s ochtends doe of ’s avonds. En als ik weet met hoeveel natrium en chloor ik begin dan kan ik precies uitrekenen met hoeveel keukenzout ik eindig. Ook kan ik uitrekenen hoeveel energie er bij die reactie vrijkomt. Met andere moorden: ik kan op basis van eerder experimenten de uitkomst van ieder volgens experiment bepalen.

Dat is wetenschap. Ik doe iets en kan van tevoren precies voorspellen wat de uitkomst is. MAAR NU LET OP! Als ik een andere uitkomst krijg dan de voorspelde dan klopt er iets niet in mijn gedachten. We noemen dat een anomalie. Die anomalieën sturen ons uiteindelijk terug naar het laboratorium en we zoeken naar nieuwe theorie om de praktijk beer te kunnen verklaren.

Nu de ‘medicijnen wetenschap’.
Als ik een SSRI aan patiënt A geef dan fleurt die helemaal op. En als ik nu datzelfde SSRI aan patiënt B geef, dan zet die de bijl in zijn familie (laten we maar niet te ver van de gangbare praktijk afwijken). Het is ook voor geen enkele arts mogelijk om dat van te voren te voorspellen.

Als ik een medicijn ’s ochtend toedien kan dat grote verschillen geven met hetzelfde medicijn in de avond toegediend. En het maakt ook uit of ik dat in Australië doe of in Nederland.

U ziet het zelf, van enige voorspelbaarheid is geen sprake. U kunt zich ook voorstellen dat dit voor de hoog- en vooral duur-opgeleide personen een vet probleem vormde. Dus wat zijn die gaan doen, die zijn gaan verdunnen. En toen grepen ze naar het wapen van de statistiek.
Nu heeft meneer Churchil gezegd dat er drie soorten leugens zijn:

-gewone leugens

-Godsgruwelijk grove leugens en

-Statistieken

En wat nog erger is je moet het als medicijn beter doen dan een placebo. Hoeveel beter, dat weet geen mens. Maar schrikbarend weinig veel beter, dat staat vast. Wat is nu een placebo? Een placebo is een iets dat niets doet. Maar je moet de controlegroep wel iets in de mond stoppen want anders vindt men het geen onderzoek. Een dobbelsteen bepaalt wie in de testgroep zit en wie in de placebogroep.

Nu doet zich een bijzonder interessant fenomeen voor. Want Jan-met-de-pet zou denken een placebo doet niets. En dat is niet waar. Er zijn mensen op basis van een placebo van ongeneeslijk bekend staande ziektes genezen. Een wetenschapper zou nu denken: Hé dat is interessant, ik ga eens even uitzoeken hoe dat (een placebo genezing) werkt. Maar een statisticus doet dat niet.

Een voorbeeld: Ik ben een slechte schutter. En nu gaan we eens uitzoeken of ik met een beter geweer een betere schutter wordt. In ons experiment krijg ik eerst mijn oude geweer. Men blinddoekt me en laat me op een doel schieten. Vervolgens herhalen we dat experiment met een ander geweer. Op het moment dat ik mijn doel met het nieuwe geweer significant vaker raak dan met mijn oude geweer, dan is dat het beste geweer.

Waarom ik geblinddoekt moet worden in dit experiment, vraagt u zich af? (Ik ook, trouwens.) Maar anders zou ik wel eens kunnen mikken. En dat verstoort mijn meting. Zo gebeurd het ook met de medicijnen. Noch de arts, noch de verpleger, noch de patiënt weten of ze een medicijn of een placebo krijgen. Dubbelblind noemen ze deze experimenten. En ik met mijn blinddoek ben maar enkel blind 😉 Dus eigenlijk zouden de mensen die mij het geweer geven niet mogen weten welk geweer ze me geven 😉

Als u dit belachelijk voorkomt, dan zou u toch eens goed moeten nadenken wat u doet als u een medicijn neemt. Zit u in de placebogroep of bent u lid van de testgroep.

Kijk hieronder in de draad. (van reacties GJ)  Ik stel ons trijntje maar één vraag. “Toon me aan dat er virussen in levende mensen voorkomen”. Dat lijkt me toch een reële vraag. Want als het antwoord op die vraag met ‘nee’ beantwoord moet worden, dan zijn virusvaccinaties zinloos. Waarom het lichaam bestendig maken tegen iets dat in het lichaam niet voorkomt.

Ze heeft me uitgescholden, belachelijk gemaakt en wat dies meer zei. Maar ze is niet gekomen met een bewijs. Zelfs niet met een aantoning.

Ik zal het maar toegeven nu. Het is niet te bewijzen dat er virussen in het levende menselijk lichaam voorkomen. De enige manier om te kijken met welk virus je te maken hebt is simpelweg door te kijken. En naar virussen kijken doe je met een elektronen microscoop. En je kunt een levend iemand niet onder een elektronen microscoop leggen.

Maar hoe kijken we dan of iemand een virusinfectie heeft? Dat doen we niet. We kijken of er bepaalde afweerstoffen in het bloed voorkomen en vaak zelfs dat niet. Dan kijken we of ons lichaam een bepaald eiwit herkend dat ook op de veronderstelde mantel van het virus voorkomt. Een indirecte aantoning van een indirect bewijs. Oftewel een aardig hulpmiddel, maar ook niet meer dan dat.

Maar nu even terug naar ons trijntje, want dit weet ze ook allemaal wel. Tenminste dat veronderstel ik. Ze hecht er alleen een andere waarde aan als een wetenschapper. Ze vindt die anomalieën alleen maar passen in de statistiek. Ze nopen haar niet tot het herzien van haar mening.

Wat ze wel doet, en dat doet ze zelfs heel effectief, ze maakt de informatie op deze site volledig onleesbaar.

Mijn overtuiging is inmiddels dat dit ook het doel is van ons trijntje. Er komen vele vaccinaties aan en dan is het het beste dat niemand nog door de bomen het bos kan zien en zich overlevert aan de autoriteiten. Want die zullen het wel weten. En dan zijn we net zo ver als in de situatie voor het internet.

Veel succes trijn. Maar voor mij ben je een gevaar voor de volksgezondheid. Ik hoop dat je er goed betaald voor krijgt zodat je een mooi leven hebt.

Groet, Dzyan

Die weet dat de mensen dit ook weer niet lezen, zodat dit soort figuren lekker door kunnen gaan met stoken.

* * * * * * *


340 gedachten over “Vaccins ondergraven onze natuurlijke immuniteit!

 1. @ Wilmamazone,

  “Verder zijn de betrokkenen -van wetenschapper,producent gezondheidsraad tot verpleegkundige- bij vaccinatie óók grotendeels ouder/grootouder en/of kind van en al die miljoenen mensen zouden met een vooropgezette bedoeling de hele wereld voor het lapje houden?!”

  Er zijn heel veel verpleegkundigen en artsen die niet laten behandelen met middelen uit de reguliere geneeskunde en onlangs stond nog in de krant en andere media dat er heel veel artsen en verpleegkundigen geen vaccin tegen de tacohoest wensten!!!!! Dat zegt genoeg hé? Zij laten zich dus zeker niet voor het lapje houden en kozen dus niet voor het vaccin, en wilden ook niet hun kroost of familie dit vaccin aanbevelen!!!!!!!!! Daar heb je dus gelijk in.

  Maar de hele wereld zou wel voor het lapje zijn gehouden als we de paniekzaaiers ook nog onder de vlag en/of aanvoering van de WHO zouden hebben geloofd.
  Het effect van het paniekvaccin heeft direct effect gehad in de knip van Big Pharma. Het enige directe effect denk ik. Recent las ik een winst met vele nullen. Helaas heb ik geen link meer naar dat artikel maar wellicht is er iemand hier die dat wel heeft. Het gezondheidseffect dat zullen we nooit weten en de effecten op de lange duur ook niet. Maar klachten zijn natuurlijk nooit terug te voeren naar vaccinaties hé? Het ligt nooit aan vaccinaties lees het verhaal op: meerwetenoverfreek.nl en zo zijn er nog genoeg mensen die wellicht ook op dit moment worstelen met een ziek kind die na vaccinatie zijn/haar gezondheid heeft ingeleverd. Er wordt van alles uit de kast getrokken als een kind ziek wordt maar nooit en nooit heeft een vaccinatie het gedaan!!! Raar hoor!!!

  Tja, als er zoveel geld mee valt te verdienen doe je natuurlijk alles om die goudstroom te verdedigen en komt het heel goed uit dat sommige kwalen pas laat te voorschijn komen. Als het anders was dan kwam niemand meer voor een prik. We weten immers niet wat die meisjes na de HPV prik te wachten staat in de toekomst? Je komt er als fabrikant dus lekker mee weg want er valt niks te bewijzen hé? Dat jij je daar niet druk om maakt Wilmamazone vind ik onbegrijpelijk. Maar ja, wie weet misschien eet jij ook uit die ruif zoals velen die met hand en tand Big Pharma verdedigen. De meisjes uit de callcenter die, namens een energiebedrijf je altijd onder het eten bellen, zeggen ook dat hun bedrijf het beste en het goedkoopste is en dan krijg je nog een cadeautje als je lid wordt net zoals de meisjes een Ipod kunnen winnen als ze een HPV prikje komen halen!

  Wat wel gewerkt heeft is de wereldwijde paniek die er gezaaid is. Ze hebben dus ook nog kunnen testen welke mensen paniekgevoelig zijn en hoeveel schapen er in een rij gaan staan.
  Nadeel voor hen is wel dat ze zichzelf toch wel min of meer ongeloofwaardig hebben gemaakt en de mensen de volgende keer zullen gaan denken dat het niet zo’n vaart zal lopen.
  Kijk de uitzendingen eens terug van Pauw en Witteman, vele deskundigen in de studio weinig voorstanders maar veel kritiek op het vaccinatiebeleid. Goed beschouwd hadden die dan toch gelijk. En dan ga jij nu zeggen: achteraf heb je makkelijk praten en het had erger gekund.
  Tja dat mag jij van mij ook gewoon zeggen hoor!

  “Kortom:zich met het grootste gemak op het verkeerde been laten zetten.”
  Werd niet de hele wereld op het verkeerd been gezet? Paniekzaaien om een vaccin te verkopen daar leek dit hele circus toch op?

  Men moet gewoon geen paniekzaaien en als men dan zo veel om de gezondheid van mensen geeft dan moet men mensen in gelegenheid stellen om eerlijke en volwaardige voeding te kunnen kopen, want een goed gevoed lijf kan virussen aan!! Dan zou men biologische producten betaalbaar maken en producten zonder al die toevoegingen die je niet nodig hebt duur maken. Zo lang een beleid hier niet op gericht is om gezond voedsel voor iedereen betaalbaar te maken geloof ik niet in de “goeie”bedoelingen en de zogenaamde volksgezondheids belangen.
  Kijk naar Amerika, waarom zijn zoveel arme mensen dik? Omdat een hamburger geen drol kost. Daarom eten zij er per dag vele hamburgers omdat het zo goedkoop is. En daarom veel vetzucht in dat land. En wij apen alles na van de Amerikanen en de burgers liggen bij sommigen ook dagelijks op het bord. Vetzucht is bij ons ook al een probleem aan het worden.

  1. @ fan
   jij zij “onlangs stond nog in de krant en andere media dat er heel veel artsen en verpleegkundigen geen vaccin tegen de tacohoest wensten!!!!! Dat zegt genoeg hé? ”

   zoals voor elke influenza worden alleen de risico groepen gevaccineerd , het is zelfs behoorlijk moeilijk om zonder indicatie het influenza vaccin te krijgen. dat zegt genoeg he !
   dat er in het begin van de tacohoest zo “groot” is ingezet was om dat uit de gegevens die uit mexico kwamen leek, dat er 1 op de 100 mensen overleed aan de tacohoest.

   en dat is vrij veel

  2. @Fan/Tullio Fan

   Zet eens een andere plaat op dan o.a. deze grijsgedraaide Odilia.
   Je zingt steeds dezelfde liedje’s en het liefst zo vals mogelijk.
   Je hebt elders van mij uit-ten-treure antwoord gehad op al je vragen en ik blijf niet aan de gang.

   Dag Odilia.

  3. @ Fan
   jij zegt ”
   Men moet gewoon geen paniekzaaien en als men dan zo veel om de gezondheid van mensen geeft dan moet men mensen in gelegenheid stellen om eerlijke en volwaardige voeding te kunnen kopen, want een goed gevoed lijf kan virussen aan!! ”

   dat is mooi dat je dat vind .

   door onze voeding die na de oorlog sterk is verbetert, leven we langer ook de hychiene en de medische wetenschap heeft hier aan bijgedragen.

   ondank dit alles Wens ik je geen virale longonsteking toe om eens door te maken wat de gevolgen van een influenza kunnen zijn.maar misschien zou het je op andere gedachten brengen over de zorg.

  4. Ook een goed gevoed lijf kan bezwijken aan een virus. Dat is nou juist de ellende van die dingen. Dat slecht gevoede mensen meer kans maken om er aan te bezwijken lijkt me een open deur van hier tot Tokio. Maar dat betekent niet dat goed gevoede mensen er dús NIET aan kunnen bezwijken en dat is ook precies wat we elke keer zien op de momenten dat die ziektes weer de kop opsteken: dan gaan er weer gezonde, goed gevoede kinderen aan dood.

   Om even een andere vergelijking te maken: mensen met osteoporose hebben meer kans op botbreuken. Maar dat betekent niet dat iedereen met gezonde botten dus nooit iets kan breken!!!

   Als je mensen dat soort dingen wijsmaakt, ben je heel erg onverantwoordelijk bezig. En er is jou al zo vaak verteld hoe het zit dat je je niet langer kunt verschuilen achter onwetendheid.

  5. Sorry Gait,

   Mijn reactie van 16:46 uur van vandaag was gericht aan Fan.

 2. @ trijntjewinkel,
  Je comment van 13:09 14 mei kan ik niet volgen. Ik meng me niet in de discussie over de inentingen vanwege het feit dat ik daar te weinig verstand van heb.
  Wat ik wel wilde laten zien is de visie in mijn link over onze natuurlijke staat als mens.

  1. @ Reptielo,
   Bedankt voor je tip, de nieuwe opzet van de site maakt het weleens onoverzichtelijk waar alles staat. Vroeger las ik gewoon alles van boven naar beneden nu surf ik kris kras door allerlei comments.

 3. @ Guido,

  >dankjewel Gait.
  dankjewel TW.
  wat moesten we zonder jullie!<

  Dat is dan jammer voor je Guido, want ik heb het wel gezien hier. Ik heb zelf ook nog een blog, daar ga ik nu weer het een en ander aan doen.

  Veel plezier verder met je vaste kliekje.

  1. Ben je dan nu ook écht eens een keer gewoon écht WEG? Want dit truucje heb je ook al 10x uitgehaald..!

   TIP: neem een andere Nick. (nóg een erbij!)

  2. Ik zie dat u vandaag een rondje bent komen lolbroeken meneer Jonkers.
   Zet ik maar even wat voor u op een rijtje:

   #tetanus is geen kinderziekte
   #tetanus is geen besmettelijke ziekte
   #tetanus kan dus geen pandemie veroorzaken
   #tetanus is geen virusinfectie
   #tetanus wordt veroorzaakt door het venijnige gif van een bacterie.
   #tetanus is het immuunsysteem altijd te snel af, ook dat van gezonde mensen.
   #tetanus is dodelijk als het niet behandeld wordt.
   #tetanus die behandeld en wel overleefd wordt, zorgt niet voor immuniteit
   #tetanus zorgde voor duizenden slachtoffers in het niet gevaccineerde Duitse leger tijdens WOII!!
   #tetanus kan bij volwassenen bijvoorbeeld al ontstaan door prikwondjes tijdens het tuinieren
   #tetanus is extra gevaarlijk voor jonge kinderen en die groeien letterlijk op met vallen en opstaan
   #tetanusvaccinatie beschermd de kinderen 100% tot ongeveer hun 24e jaar.

   Durft u dan de verantwoordelijkheid op u te nemen om de tetanusvaccinatie alvast uit het programma te schrappen?
   Op basis van een zeer kleinschalige studie (met maar 11 personen uit 1984 of daarvoor) die hier nergens te lezen staat, dus niet te controleren valt?
   Dus feitelijk op basis van horen zeggen.
   Ik vind dat vanalles, maar niet grappig of om over naar huis te schrijven!

 4. @trijntjewinkel

  “..want ik heb het wel gezien hier..”

  Dat vind ik jammer. Ik heb de afgelopen dagen zowel geleerd als genoten van jouw bijdragen. Ik hoopte enigszins dat je dit naargeestige en deerniswekkend flagellantenclubje hier wat langer met jouw kennis zou geselen.

  Succes met uw blog!

 5. In totale verbijstering heb ik de discussie bij dit onderwerp de afgelopen weken gevolgd.

  Het gebrek aan elementaire kennis terzake van het onderwerp vaccinaties en infectieziektes dat door de deelnemers aan dit forum tentoon gespreid wordt, gecombineerd met de enorme stelligheid van hun opvattingen, is werkelijk onthutsend.

  De enige personen die hier correctie informatie hebben gegeven, zijn trijntje winkel, wilmamazone en thomas.

  De fouten in het stuk van Mark Sircus, een beruchte alternatieve behandelaar uit de USA (want arts is hij niet) zijn al afdoende aangewezen, maar voor de goede orde zet ik ze nog even op een rijtje:
  – in de door Sircus aangehaalde studie wordt NIET aangetoond dat de immuunrespons bij de onderzochte personen beneden veilige waarden komt: het aantal vrij in het bloed aanwezige T-cellen daalt weliswaar na vaccinatie, maar lang niet genoeg om van gevaarlijk lage waarden te spreken;
  – in de betreffende studie wordt NIET gemeld dat er minder T-cellen zijn, maar dat er tijdelijk minder vrij in bloed zwevende T-cellen zijn doordat zich een deel verzamelt bij de injectieplaats; er is dus geen sprake van MINDER T-cellen in algemene zin;
  – in de betreffende studie wordt gemeld dat de waarden binnen 4 weken weer volkomen normaal zijn;
  – de vergelijking met de immuuntoestand van aidspatiënten is een verzinsel van Buttram (de schrijver van de brief aan het NEJM), de onderzoekers zelf reppen hier met geen woord over.

  Zoals Thomas terecht aangeeft is tetanus op geen enkele manier te vergelijken met de kinderziektes waartegen wij vaccineren. Ik zou daar nog aan willen toevoegen: iets als de zogenoemde “herd-immunity” die ook niet-gevaccineerden beschermt, is bij tetanus dus niet aan de orde!

  Zoals TW terecht aangeeft, is vaccinatie een veel veiliger manier om een immuunrespons op te wekken dan het doormaken van de ziekte zelf. Dit geldt in het bijzonder voor tetanus, omdat het doormaken van een infectie geen immuniteit geeft en vaccinatie wél. Ook de informatie die TW geeft met betrekking tot het waarnemen van virussen en te concluderen dat deze ziektes veroorzaken, is correct.

  Het commentaar van ene Dzyan dat aan het artikel is toegevoegd, slaat – met alle respect – helemaal nergens op, want tetanus wijkt in vrijwel ieder opzicht af van de meeste infectieziektes.

  Ook wemelt het stuk van Dzyan van de feitelijke onjuistheden, te beginnen met de meest bizarre en tevens gevaarlijkste, namelijk dat virussen niet zouden kunnen bestaan in het menselijk lichaam dan wel dat zij daar niet de oorzaak van ziektes zijn. Dat deze persoon zoveel ruimte krijgt om zijn gevaarlijke dwalingen te spuien – in een hoofdartikel nota bene – vind ik onbevattelijk.

  Overigens: de (onterechte) vergelijking van Buttram van de immuuntoestand van de 3 personen uit de genoemde studie met die van AIDS-patiënten wordt vervolgens weer ontkracht door de heer Jonkers’ bewering dat AIDS “niets anders is dan een auto-immuunziekte”. Is dit nu verder niemand opgevallen? Overigens onderbouwt de heer Jonkers zijn bewering verder op geen enkele wijze en ook dat wordt weer door niemand vreemd gevonden.

  De heer Jonkers is meermalen gewezen op de grote onjuistheden in dit artikel. Men zou verwachten dat hij dan reageert met correcties, maar nee, hij reageert met het “verrijken” van het artikel met het commentaar van Dzyan, daarmee de zaak nog veel erger makend – en zichzelf nog veel belachelijker, als ik zo vrij mag zijn.

  Met dat alles laat hij onmiskenbaar zien niet uit te zijn op het verstrekken van eerlijke informatie, maar enkel en alleen op misleiding. Wat daar de reden van is, kan ik niet bevroeden, aangezien ik mij totaal niet kan voorstellen wat daaraan ook maar enigszins bevredigend zou kunnen zijn.

  Tenslotte: zij die er in slagen mensen ervan te overtuigen dat zij zich niet moeten laten vaccineren tegen tetanus, zijn wat mij betreft zowel in morele als in juridische zin in het ergste geval schuldig aan doodslag.

  1. geachte heer vd Vijver. Hier de wijsneus uithangen, is -naar ik zie- ook redelijk aan u besteed. Het gaat er bij de aanvulling van Dzyan niet inhoudelijk om wat hij zegt over TW, maar het gaat over de wijze van (vals) discussiëren van TW. Deze figuur doet hier niets anders dan niks inhoudelijk delen, maar vooral verdelen.

   De essentie van het artikel, u heeft dat kennelijk gemist, is dát vaccinaties NAUWKEURIGER BEKEKEN zouden moeten worden, en niet klakkeloos worden vereerd, als half-goden-medicijn. Dit soort onderzoeken, zouden toch aanleiding moeten geven voor het afgaan van alarmbellen..?? Niet dan? Of vind u het allemaal wel prima zoals het gaat?
   1000-den doden en ernstig beschadigde mensen door vaccinaties. Of hebben al deze mensen (de ouders, de overlevenden) het bij het verkeerde end? Mag er niets gezegd worden over negatieve aspecten van vaccinaties..? En is de campagne van Klink cs. ook helemaal correct in uw ogen? Valse informatie. Als we ons dáár nou eens wat drukker over maken, dan het geneuzel en de vliegen-afvangerij.
   Kortom: de essentie ligt ergens anders dan een discussie over wat Tetanus is e.d.

   Ik zal u hier vertellen dat ik al meer dan 15 jaar het ‘slachtoffer’ ben van een tropenvaccinatie, waarbij de Difterie-component uit deze vaccinatie op mijn darmen is achtergebleven. Met het heerlijke na-ijlen ervan tot op vandaag de dag! En wat leren de heren/dames doktoren..? “Wij leren dat de stof na 3 tot 4 weken volledig uit het lichaam is verdwenen..” Kijk dát is de essentie van vaccineren of niet-vaccineren. Energetische processen, die (bijna) nooit onderdeel zijn van de ijking van vaccinaties..!! Omdat de ene mens de andere niet is, is het toedienen van dezelfde hoeveelheid aan IEDER mens, volstrekt onzorgvuldig!!

  2. Hallo,

   Quote: Ook wemelt het stuk van Dzyan van de feitelijke onjuistheden, te beginnen met de meest bizarre en tevens gevaarlijkste, namelijk dat virussen niet zouden kunnen bestaan in het menselijk lichaam dan wel dat zij daar niet de oorzaak van ziektes zijn. Dat deze persoon zoveel ruimte krijgt om zijn gevaarlijke dwalingen te spuien – in een hoofdartikel nota bene – vind ik onbevattelijk.

   Het enige dat Dzyan elke keer doet is de vraag stellen of en welke werking virussen hebben in het menselijk lichaam. Want als dat niet het gevel is dan is het hele vaccineren tegen virusziekten oplichterij. En dat zie ik als een stap erger dan kwakzalverij.

   Het zal de schrijver van deze bijdrage ook wel bekend zijn dat er grote meta onderzoeken gedaan zijn over regulier ingrijpen. (als ik mij niet vergis enkele jaren terug nog in The Lancet.) Hieruit kwam dat het reguliere circuit slecht voor 50% effectief is in hun behandelingen.

   In ben een behandelaar. Ik wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraars. Als ik 50% zou scoren dan had ik geen brood te eten. De reguliere zorg is onverslaanbaar als het gaat om acuut ingrijpen. (gebroken been, hartinfarct, etc) Maar ze slaat volledig de plank mis als het om een chronische situatie gaat. Dat hoef ik niet te bewijzen. De klacht zou nooit chronisch geworden zijn als de reguliere zorg ze op had kunnen lossen.

   Als ik mij niet vergis is deze quote: – in de betreffende studie wordt NIET gemeld dat er minder T-cellen zijn, maar dat er tijdelijk minder vrij in bloed zwevende T-cellen zijn doordat zich een deel verzamelt bij de infectieplaats; er is dus geen sprake van MINDER T-cellen in algemene zin;

   Maar verminderde T-cel telling in het bloed is wel een van de belangrijkste indicaties voor AIDS. Sterker er worden mensen die geen aantoonbaar HIV hebben op basis van een dergelijke T-cel telling tot AIDS slachtoffer gebombardeerd.

   Ik wil er op wijzen dat Luc Montagnier zelf zegt dat HIV niet in mensen met een goed immuunsysteem kan verblijven.

   Verder neem ik aan dat u de informatie van Virusmyth en van het experiment dat ik voorstel goed hebt bekeken. Toch? Op Virusmyth staat een geldprijs op het bewijs van de infectieziekte AIDS. Ik stel voor dat u de even gaat incasseren samen met Trijntje, Thomas en Wilma kunt u dan een leuk feetje bouwen en ons allemaal een lange neus geven 😉

   Dus waar het mij om gaat is dat ten aanzien van virussen iedereen elkaar napraat. En dat is niet handig. Ook is de gedachte dat het opwekken van resistentie voor kinderziektes in het eggie erger zijn dan via een vaccinatie niet te controleren. Immers de hele registratie van vaccinatieschade is een troebel onderwerp.

   Het is in mijn ogen juist een misdrijf om de succesvolle behandelaars van vaccinatieschade uit de medische stand te zetten. Dit is politiek en heeft met wetenschap niets te maken. Hoe kan het nu zijn dat mensen die effectief mensen van door de artsen als ongeneeslijke benoemde klachten afhelpen misdadig zijn. Dat is volgens mij pas echt de wereld op zijn kop.
   Veel succes,

   Wel beweer ik dat het hele paradigma dat de medische stand hanteert wetenschappelijk erg wankel is. Dat voert onherroepelijk tot fouten.

   Ik zal nog een voorbeeld uit eigen praktijk toevoegen om aan te tonen hoe belachelijk de medische stand werkt.

   Mijn vader had een hernia. Een flinke ook hij kon amper nog lopen. Hij slikte echter ook twee bloedverdunners. En een operatie was de enige reguliere mogelijkheid. Hij zag dat niet zitten. Mijn toenmalige vriendin stuurde hem naar een vrouwtje op de hoek van de straat, eentje met een gave. Je raadt het al ze genas mijn vader. Die moest zich toen melden bij de artsen die hem zouden opereren. Daar kwam hij lopend binnen en doorstond met glans alle tests. Wat de artsen niet wisten was dat hij die middag met een spanzaag een spoorbiels doormidden gezaagd had. Erg moeilijk met een hernia. Toen ze hoorden van het vrouwtje trokken ze direct hun handen van hem af. Dat kon niet. Het erge is dat er vele van dit soort gevallen bekend zijn. Sterker wie kent ze niet uit zijn/haar eigen praktijk? En ze worden steevast niet onderzocht. Hoe kan dat nou in een wetenschappelijke omgeving?

   Maak niet de vergissing om te denken dat de wetenschappelijke wereld wetenschappelijk is.

   En vergis ik me als ik constateer dat het tegenovergestelde ook waar is? Als je met kanker in het ziekenhuis komt en de behandeling is regulier en je overlijdt dan tel je als een kanker slachtoffer en er wordt zelfs niet gekeken wat de bijdrage van de chemo was. Dit is toch waar? Ook al kan er geen gezonde cel meer fatsoenlijk delen vanwege de chemo? En dat terwijl iedere arts weet hoe belastend die chemokuren zijn voor het lichaam. Dat is toch geen objectieve registratie? Zo kun je toch geen wetenschap bedrijven? Zo verontreinig je toch juist die statistieken die je zelf heilig verklaard hebt?

   Dat zijn fundamentele vragen die je volgens mij moet blijven stellen. Id de scheikunde kom je er in ieder geval niet mee weg als je zo onderzoek doet.

   Dzyan
   Die vragen stelt en dat is nooit onzinnig.

  3. Meneer (of mevrouw?)van de Vijver, ik ben het met u eens dat niet alles goed onderbouwd wordt op deze site en ook ben ik het met u eens dat er vaccinaties zijn, die onontbeerlijk zijn gebleken, zoals de DKTP. Daar is inderdaad ook langdurig onderzoek naar gedaan. Dat geldt echter niet voor de vacinatie tegen het H1N1 virus, zoals b.v. het advies het aan zwangeren en kleine kinderen te geven. Ook zijn medisch specialisten en wetenschappers het niet allemaal met elkaar eens als het gaat om de HPV vaccinatie (t.a.v. werkzaamheid en t.a.v. mogelijke bijwerkingen) Ook uw tak van sport werkt mee aan een hetze tegen mensen die het niet eens zijn. Het lijkt daarom op “de pot verwijt de ketel”. Jammer hoor!

   Overigens heb ik op advies van de GGD in 1992 Lariam geslikt tegen malaria omdat ik het oerwoud in ging. Ik kan u vertellen dat dit middel mij tot 2004 geregeld en vanaf 2004 af en toe, nog steeds fysieke problemen oplevert. Ook dat medicijn zou goed onderzocht zijn. Zo heeft denk ik iedere Nederlander wel een verhaal waarin de medische wetenschap gefaald heeft (dan heb ik het nog niet eens over Softenon en Des)Pretendeer dus niet dat de medische wetenschap onfeilbaar is en dan heb ik het nog niet eens over bedrog vanuit financiële overwegingen.

   Kortom, de ontwikkelingen binnen de medische wetenschap hebben positieve dingen opgelevert maar heeft ook het leven van mensen gekost. Daarnaast hebben veel mensen, juist door die wetenschap, kwaliteit van leven ingeleverd. Omdat ook de medische wetenschap (en dat blijkt uit de geschiedenis, dus bewijs te over) de plank soms flink heeft mis geslagen. In plaats van de handen ineen te slaan, wordt er slechts strijd geleverd en wie, vraag ik u nu, heeft daar nu profijt aan?

 6. @Jonkers

  U zegt:

  “Het gaat er bij de aanvulling van Dzyan niet inhoudelijk om wat hij zegt over TW, maar het gaat over de wijze van (vals) discussiëren van TW. Deze figuur doet hier niets anders dan niks inhoudelijk delen, maar vooral verdelen.”

  TW deelt inhoudelijk correcte informatie. Dat kan nooit verdelen. Degene die verdeelt zijn u en uw companen en wel door het verspreiden van feitelijke onjuistheden.

  “De essentie van het artikel, u heeft dat kennelijk gemist, is dát vaccinaties NAUWKEURIGER BEKEKEN zouden moeten worden, en niet klakkeloos worden vereerd, als half-goden-medicijn. Dit soort onderzoeken, zouden toch aanleiding moeten geven voor het afgaan van alarmbellen..?? Niet dan? Of vind u het allemaal wel prima zoals het gaat?”

  De essentie van de studie was dat er op basis van de uitkomsten geen aanleiding was om tetanusvaccinaties als risicovol te bestempelen. Wonderlijk genoeg is deze conclusie door dr. Buttram niet vermeld in zijn brief aan de NJEM. Uw verwijt is overigens een stroman, want u suggereert dat er geen onderzoek plaatsvindt naar de bijwerkingen van vaccinaties, terwijl hier al vanaf het eerste vaccin zeer veel onderzoek naar gedaan wordt, tot op de dag van vandaag.

  “1000-den doden en ernstig beschadigde mensen door vaccinaties. Of hebben al deze mensen (de ouders, de overlevenden) het bij het verkeerde end? Mag er niets gezegd worden over negatieve aspecten van vaccinaties..? ”

  Kunt u mij aanwijzen waar ik dit gezegd heb? Inderdaad, dat kunt u niet. Waarom verwijt u mij iets wat ik om te beginnen helemaal niet beweerd heb?

  “En is de campagne van Klink cs. ook helemaal correct in uw ogen? Valse informatie. Als we ons dáár nou eens wat drukker over maken, dan het geneuzel en de vliegen-afvangerij.” Waar heb ik dat gezegd?

  Ik heb geen woord gezegd over “de campagne” van Klink. Waarom brengt u iets dat ik helemaal niet gezegd heb, tegen mij in? Wat een eigenaardige discussietactiek is dat toch.

  Wat bedoelt u overigens met “de campagne van Klink”? De prijs van het vaccin? De wijze waarop het geproduceerd is? De veiligheid van het vaccin? Het feit dat de griep zich minder ernstig ontwikkelde dan het zich in eerste instantie liet aanzien?
  Wat wilt u eigenlijk zeggen?

  “Kortom: de essentie ligt ergens anders dan een discussie over wat Tetanus is e.d.”

  Dat lijkt mij toch niet. U presenteert dit artikel als onderbouwing voor uw opvatting dat vaccins niet veilig zijn en beter onderzocht moeten worden, terwijl in de aangehaalde studie nu juist wordt gezegd dat vaccineren tegen tetanus het immuunsysteem niet extreem lijkt te compromitteren, ondanks de daling van vrije T-cellen in het bloed.

  Vervolgens stelt u dat er – naar aanleiding van deze studie – geen vervolgonderzoek is gedaan. Het tegendeel is het geval, zoals blijkt uit het aantal publicaties dat geregistreerd staat in pubmed:
  Zoekterm: tetanus vaccine side effects: 2261
  Zoekterm: tetanus vaccination: 4727
  Zoekterm: tetanus vaccine adverse: 2137
  Zoekterm: tetanus AND t cells AND vaccination: 222
  Totaal aantal studies naar bijwerkingen tetanus vaccin: 2261
  Aantal bij pubmed geregistreerde studies naar bijwerkingen van het h1n1 vaccin: 257.
  Het aantal studies naar bijwerkingen van alle verschillende vaccins is niet te tellen en beloopt meer dan 100.000. En dat heb ik het nog alleen maar over pubmed.

  Als u van mening bent dat vaccins niet voldoende onderzocht worden, waarom zegt u dát dan niet gewoon en probeert u dit te onderbouwen met feiten?

  In plaats daarvan presenteert u hier een artikel over tetanus dat wemelt van de fouten en suggereert op basis daarvan dat de veiligheid van vaccins onvoldoende onderzocht wordt. Met behulp van dit artikel kunt u uw stelling echter niet waarmaken. Daarvoor zult u toch iets beter uw best moeten doen.

  Mensen die het niet met u eens zijn, verwijt u een verkeerde toon en vervolgens gebruikt u die “verkeerde toon” als excuus om niet op de inhoud in te gaan van wat zij zeggen.

  Hier laat ik het verder bij.

 7. Guido:

  Omdat de ene mens de andere niet is, is het toedienen van dezelfde hoeveelheid aan IEDER mens, volstrekt onzorgvuldig!!

  Gadsamme Jonkers!! Daar gaan we alwéér:
  Vaccinatievloeistof is géén medicijn. Heeft dus geen donder te maken met o.a. lengte of lichaamsgewicht.
  Om een immuunrespons op te wekken is maar een zéér kleine hoeveelheid entstof nodig; er worden geen liters naar binnen gepompt.

  En dat vermeende causale/oorzakelijke verband steeds:
  Ik weet verdomd zeker dat ik nu moeite heb met file-parkeren omdat ik vroeger te vroeg op het potje ben gezet èn gevaccineerd ben tegen pokken! Dat komt dus nooit meer goed.Schandalig dat dit mij moest overkomen.

  M.a.w.: hoe lang blijf je nog op deze verschrikkelijke manier uit je nek kletsen?! Je maakt je eigen huiswerk niet/hebt nergens voldoende en/of hélemaal geen verstand van en maar eindeloos blijven roeptoeteren jongens!

  1. Blij dat jij als deskundige ‘roeptoeter’ in ons midden bent! Lekker genuanceerd zo hoor! Ik heb toch niet gezegd dat het een medicijn is..!

   Maar ga lekker door joh, babies, zwangere vrouwen enten. Heerlijk. De hele wereld, één groot experiment. Dat is in ieder geval zeker, toch? En Klink maar beweren dat het veilig is, zwangere vrouwen tot de risicogroep behoren.. Wat hij er niet bij roept, is dat ze dat zijn ná de vaccinatie!! Hier een link (naar weer een onbetrouwbare dokter ws..?) die duidelijke taal spreekt.. Maar het ging slechts om ‘krampjes’ bij de babies..

   http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/15/australia-bans-flu-vaccine.aspx

  2. Ken je überhaupt de betekenis van het werkwoord nuanceren Guido?
   Dat heb ik jou namelijk nog nooit zien doen!

   Onderbouwing op deugdelijke/inhoudelijke wijze is óók al jouw sterkste kant niet en dat mag gelezen worden als een understatement.

 8. He Guido !

  jij zegt “Ik zal u hier vertellen dat ik al meer dan 15 jaar het ’slachtoffer’ ben van een tropenvaccinatie, waarbij de Difterie-component uit deze vaccinatie op mijn darmen is achtergebleven ”
  heel bijzonder wie heeft je dat aangepraat ? had de beroemde soundheler DRS John Consemulder jou niet even schappelijk kunnen helpen ?

  @ m. van de vijver
  zou je niet wat meer artikelen door willen lezen ? en met name de artikelen die DRS John Consemulder gepubliceerd heeft deze meneer beweerd namelijke het zelfde en misbruikt zijn titel om dit onzin te verkondigen

  zie onderstaand artikel !!

  http://www.wanttoknow.nl/overige/vaci-nazis-een-uitgesproken-john-consemulder/

  1. Die darmproblemen van Guido zijn zowiezo opmerkelijk, want difterie heeft NIETS met darmproblemen van doen. Dat heeft dysenterie wel, maar daar is geen vaccinatie tegen. Tja……. die zelfbenoemde deskundigen hè?!

   Difterie
   (Diphtheria)

   Difterie wordt veroorzaakt door een bacterie (Corynebacterium diphteriae) die zich gemakkelijk vermeerdert. De bacterie produceert een gifstof die de weefsels beschadigt. Vooral de bovenste luchtwegen lopen schade op, maar ook het weefsel van het hart en het zenuwstelsel raken aangetast.
   Besmetting vindt plaats van mens op mens door hoesten en niezen, of door contact met opgehoest materiaal of pus van een wond. Ook besmette melk of besmet voedsel kan de ziekte veroorzaken. De incubatietijd is 2 tot 5 dagen. Iemand kan besmet zijn met de difteriebacterie zonder zelf ziek te zijn, maar kan anderen dan wel ongemerkt besmetten

   Ziekteverschijnselen
   Keelpijn, hangerigheid en koorts.
   Slikklachten, misselijkheid en overgeven komen.
   Bij keeldifterie: een grijze aanslag op de amandelen en in de keelholte.
   Soms is de hals sterk opgezwollen. Als dit heel erg is, kan iemand het benauwd krijgen en zelfs stikken.
   Soms alleen een neusinfectie.

   Complicaties
   Difterie kan tot verstikkingsgevaar leiden. Bij 10 tot 20% van de patiënten tast het gif van de bacterie de hartspier aan. Ook het zenuwstelsel kan beschadigd raken. Verder kan iemand zich erg verslikken, gaan scheel kijken of minder goed zien. Later kan spierzwakte van de ledematen optreden. De complicaties kunnen dodelijk zijn. De risico’s zijn het grootst bij jonge baby’s en heel oude mensen. Difterie kan behandeld worden met difterieantitoxine en antibiotica. Maar dit doet niets tegen al ontstane schade.

   Het effect van vaccinatie
   Tot na de Tweede Wereldoorlog kregen elk jaar gemiddeld 3.000 mensen difterie, met uitschieters tot enkele tienduizenden patiënten in beide wereldoorlogen. 5 tot 10% van de patiënten ging dood, bij de rest duurde het herstel lang en er was soms blijvende schade. Sinds de start van de grootschalige vaccinatie in de jaren vijftig is de ziekte bijna verdwenen. De difterievaccinatie zit sinds 1957 in het Rijksvaccinatieprogramma. Als iemand volledig gevaccineerd is (zes prikken) is hij of zij ongeveer tien jaar beschermd. Voor extra bescherming, bijvoorbeeld vanwege een verre reis, is het verstandig een herhalingsvaccinatie te halen.

   Wat is bacillaire dysenterie?

   Bacillaire dysenterie is een ernstige darminfectie die wordt veroorzaakt door een shigellabacterie. Er zijn meerdere types shigellabacteriën. In Nederland gaat het meestal om infecties na een reis naar het buitenland.

   Wat zijn de ziekteverschijnselen van bacillaire dysenterie?
   In eerste instantie ontstaan er klachten van koorts en buikkrampen, gevolgd door regelmatig waterdunne diarree. Na enkele dagen wordt de diarree slijmerig en kan er bloed bij zitten. Ook kan zich spierpijn, hoofdpijn en soms huiduitslag voordoen.
   Na besmetting kan het 1 tot 7 dagen duren voordat er ziekteverschijnselen optreden. Meestal beginnen de klachten 1 tot 3 dagen na besmetting.

   Hoe kun je bacillaire dysenterie krijgen en hoe kun je anderen besmetten?
   De shigellabacterie zit in de ontlasting van iemand die besmet is. Bij toiletgebruik kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken. Door contact met deze voorwerpen kan de bacterie op de handen en daarna in de mond terechtkomen. Via de handen kan de bacterie ook op eetgerei en op eten terechtkomen.
   Wie de ziekte ooit heeft doorgemaakt bouwt een zekere mate van afweer op tegen dat type shigella. Van de overige soorten kun je bij besmetting nog wel ziek worden. Mensen met bacillaire dysenterie kunnen anderen besmetten zolang de bacterie nog aantoonbaar is in de ontlasting. Als er geen antibiotica is gegeven, is de shigellabacterie tot 4 weken (soms tot enkele maanden) na het begin van de infectie nog aantoonbaar in de ontlasting. Dragerschap van de bacterie (en daarmee besmettelijkheid) langer dan een jaar is zeldzaam.

   Wie kan bacillaire dysenterie krijgen en wie loopt extra risico?
   Iedereen kan ziek worden van de shigellabacterie. Gezinsleden van een geïnfecteerde persoon (vooral kinderen) en reizigers naar (sub)tropische landen lopen meer risico op besmetting.

   Hoe kan bacillaire dysenterie worden voorkomen?
   Vaccinatie tegen deze bacterie is niet mogelijk. Voor adviezen voor reizigers wordt verwezen naar reizigersinformatie. Goede hygiëne helpt om verspreiding van de ziekte te voorkomen. De volgende maatregelen zijn dan belangrijk:
   • Was de handen na gebruik van het toilet of na het helpen bij toiletbezoek van kinderen, na het verschonen van een kind, voor het bereiden van voedsel en voor het eten.
   • Maak minimaal eenmaal per dag, maar afhankelijk van de situatie vaker, het toilet schoon. Gebruik van gewone schoonmaakmiddelen is voldoende.
   Werk van schoon (deurklink, kraan, trekker of drukknop) naar minder schoon (toiletbril, toiletpot). Gebruik schoonmaakdoekjes die voor het toilet zijn gebruikt niet voor andere schoonmaakwerkzaamheden, en doe ze meteen in de was. U kunt nog beter wegwerpdoekjes gebruiken.
   • Verschoon dagelijks de handdoek in het toilet.
   • Houd de nagels kort.
   • Vermijd gemeenschappelijk gebruik van washandjes, handdoeken.

   Is bacillaire dysenterie te behandelen?
   De behandeling is er vooral op gericht ervoor te zorgen dat de vochtbalans op peil blijft, zeker bij kinderen. Afhankelijk van de situatie (ernst van de klachten, werkzaam in voedselbereiding en/of gezondheidszorg) kan er antibiotica worden gegeven. De ziekte geneest meestal na enkele weken vanzelf (soms met behulp van antibiotica). Er kan dragerschap ontstaan, dit komt echter zelden voor.

  2. Ha die Wilmazone… Goed opgelet..! Eindelijk een teken van herkenning!!
   Ha die Gait: ga lekker door met ‘verwijden’ maken joh!

  3. @Guido

   Ik krijg mail van je kapper. Of je stil wilt blijven zitten tijdens het knippen en scheren.

  4. Er is geen vaccinatie mogelijk tegen Dyfterie.. En wat doen we dan met onze DKTP??

  5. Guido

   wilmamazone schreef
   “Die darmproblemen van Guido zijn zowiezo opmerkelijk, want difterie heeft NIETS met darmproblemen van doen. Dat heeft dysenterie wel, maar daar is geen vaccinatie tegen. Tja……. die zelfbenoemde deskundigen hè?! ”

   jij schrijft
   ” is geen vaccinatie mogelijk tegen Dyfterie.. En wat doen we dan met onze DKTP?? ”

   1 waar haal je dat vandaan het is namelijk nergens gezegt
   2 begrijpend lezen moeilijk he
   3 probeer eens tot 10 te tellen als je boos bent en dan pas te reageren

  6. Sorry Gait maar nu ben je aan het doordraven/zelf niet goed aan het lezen, want dat vaccinatie tegen Dysenterie niet mogelijk is staat wel degelijk in mijn bericht; ik heb het zelfs vetgedrukt.

   Neemt niet weg dat Guido m.i. snel voorbij probeert te fietsen aan de constatering dat hij door die reizigersinjectie’s/waaronder tegen Difterie geen chronische darmproblemen opgelopen kan hebben.

   Een debatingtrucje is dan om snel met de volgende suggestie te komen door het stellen van de zoveelste vraag.
   Nu vindt Guido het blijkbaar weer gerechtvaardigd om de niet-vacccinatie tegen Dysenterie te koppelen aan de DKTP-vaccinatie als hij dit vraagt:

   Er is geen vaccinatie mogelijk tegen Dyfterie.. En wat doen we dan met onze DKTP??

   Nu kan ik wel weer Guido zijn huiswerk gaan maken, maar daar heb ik geen zin meer in.
   Een eerlijke webmaster kan dat zowiezo makkelijk zelf en hij had dat allang moeten weten alvorens vanalles te roeptoeteren/vilein te suggereren ect. ect..
   Zeepkistretoriek.
   Deze site kan derhalve beter omgedoopt worden in:
   DonTWantToKnow.

 9. Wat Dzyan schreef over mensen met bijzondere gaven daar zijn vele verhalen van, die mensen worden niet geloofd, die worden belachelijk gemaakt.
  Het was in de jaren 60, mijn moeder had al maanden last van haar arm. Ze kon weinig en dat in een gezin van 9 kinderen en een demente opa van 90 in huis. Ze had niet de luxe van apparaten of hulp, nee ze deed alles zelf en leed in stilte. Wij kinderen zagen af en toe haar pijn. Ik was 5 of 6 en ik had geen idee hoeveel pijn ze had. Wij kwamen niets tekort, ze deed alles met veel pijn. Artsen konden haar niet helpen. Slijtage werd gezegd. Is niets aan te doen. Een kennis van moeder woonde aan de andere kant van het land en vroeg moeder om een foto op te sturen. Die kennis ging met de foto naar een man die bijzondere gaven had. De man zag mijn moeder nooit, maar hij streek over arm op de foto. Mijn moeder wist niet wanneer dat zou gebeuren maar verklaarde wel dat op het zelfde moment mijn moeder’s arm a.h.w. in de fik stond. Daarna verdween de pijn en ze heeft nooit meer, maar dan ook nooit meer last gehad. De medische wereld noemt dit anekdotes, minachtend gaat men er mee om. Als uitbehandelde kankerpatiënten naar huis gestuurd worden met de boodschap dat er niets meer voor hen gedaan kan worden en zij een alternatief proberen en genezen wordt er gezegd nawerking van bestraling/chemo. Zo gaan zij er mee om.

  Wat ik mij ook afvraag is of we met vaccineren niet de ene ziekte inruilen tegen een andere. Kinderziekten wegspuiten om op latere leeftijd kanker, astma en/of vele andere chronische ziekten te krijgen?
  Aan kinderziekten valt niet veel te verdienen, wel aan vaccinaties en als die generatie dan ook nog klachten krijgt op latere leeftijd dan is weer de knip gevuld denk ik. Ondernemen is vooruit kijken toch? Tegen de tijd dat je oud bent kunnen ze al twee keer aan je verdienen.
  En als die generatie dan ook nog voor het pensioen het loodje legt dan is er het pensioenfonds die de lachende derde is? En dan kan ik best wel begrijpen dat de pensioenleeftijd opgeschroefd gaat worden. Ja, ondernemen is vooruit kijken en lobbyen met diverse takken van sport.
  Vroeger had je de kerk en de staat, de een zorgde dat ze dom bleven en de ander dat ze arm bleven. Gaat het er nu op lijken dat de ene bedrijfstak ze ziek maakt en de andere bedrijfstak ze “beter” maakt? Beter? Niet echt natuurlijk want aan gezonde mensen valt niks te verdienen. Chronische ziekten zijn winstgevend, iedere keer weer een pilletje erbij en nog een pilletje erbij tegen de bijwerkingen en nog eentje om de maag te beschermen maar daar kan je dan weer niet van poepen en daar is natuurlijk weer een pilletje voor die mogelijk weer een bijwerking kan veroorzaken. En zo krijg je een aardige medicijnkast thuis gevuld als het zover is gekomen.
  Onlangs zagen we de winsten van het tacovaccin in de media. Nu begrijp ik ook waarom er aan vaccins tegen kanker gewerkt wordt. We hebben nu al het HPV en d’r zitten er nog meer aan te komen. Straks voor iedere vorm van kanker een vaccin? En dan 3 stuks en om de 5 jaar herhalen? Wereldwijd. Nou als dat geen goudmijn is?

  Vele onschuldige kinderziekten moeten die allemaal weggespoten worden?
  Ik ben niet tegen vaccinatie als DKTP die deed het al jaren goed maar de cocktails die nu worden gegeven dat is om te schrikken en men kan mij niet wijs maken dat dat goed is. Mijn zoon kreeg ze ook, ik wist toen niet van deze hulpstoffen. Ik had toen geen internet om info op te zoeken. Ook ik was zoals vele Nederlanders als ik het zo mag zeggen “geïndoctrineerd” om aan de oproep van het RIVM gehoor te geven. Onze ouders deden het destijds, het was de gewoonste zaak van de wereld. Niemand die je ooit vertelde denk daar eens over na. Eenzijdig wordt dit min of meer aan je opgedrongen. Zo gaat dat met vele ouders. Huisartsen, maar ook verloskundigen zouden veel meer tweezijdige info moeten geven zodat mensen zelf kunnen beslissen of ze wel of geen vaccinatie willen. Dát lijkt mij eerlijke info, niet zoals het nu gaat. Mijn ogen zijn wel degelijk open gegaan en ik zal van nu af aan geen enkel ding zomaar aannemen van mijn huisarts of wie dan ook. Ik ga het zelf wel onderzoeken.

  Het is goed dat er internet is en de mensen zelf op zoek kunnen gaan. Zo kan iedereen lezen dat er ook ander wegen zijn en dat er veel artsen en verpleegkundigen zijn die zelf ook voor alternatief kiezen. Die groep is groeiende en daarom kan ik mij voorstellen dat er mensen op het internet zitten die “gestuurd” en betaald zijn om zaken te ontkrachten om vooral alles wat alternatief is onderuit halen. Zo ging het ook met Dr. Moerman en zo zijn er nog veel meer en zullen er nog velen volgen. Met behulp van de media natuurlijk ook nog. De media heeft ook geen goed woord voor alternatief. Er zijn vele boeken zoals het boek geschreven door dhr. Hans Moolenburgh http://www.vaccinatiesdoorgeprikt.nl/ en het boek Chemo? Of kan ik zelf kiezen. Geschreven door Drs. Henk Trentelman. Henk, mede-initiatiefnemer van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK), kreeg in 1996 van zijn oncoloog te horen: ‘Indien u geen chemotherapie ondergaat, dan zult u het ziekenhuis binnen zes maanden horizontaal verlaten’! Henk heeft destijds echter gekozen voor andere mogelijkheden, mede ingegeven door trieste ervaringen van zijn familieleden na ondergaan van alle voorgeschreven behandelingen: zowel zijn vader, moeder, broer als zus zijn na chemotherapie en bestraling voor verschillende vormen van kanker overleden!

  Aangezien Henk zijn leven tot nu toe te danken heeft aan complementaire behandelingen, is hij een fervent pleitbezorger van het recht op die behandelingen voor alle kankerpatiënten. Destijds heeft een dendritische cel- en hyperthermiebehandeling in de kliniek bij Dr. Robert Gorter in Keulen er mede toe geleid, dat zijn dodelijke prostaattumor werd ingekapseld en het risico op uitzaaiing gedurende vele jaren geminimaliseerd werd. bron: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/ Waarom worden deze boeken niet op tv bij Pauw en Witteman besproken? Te explosief waarschijnlijk? Zij hebben vele kijkers, stel je voor als die allemaal die boeken zouden lezen? Dat kan toch niet. Stel je voor dat ze zouden te weten komen dat er aan ieder medaille een keerzijde is? Want wat is de keerzijde van vaccineren? Is dat al eens wetenschappelijk onderzocht??????

  1. je spreekt in raadsels en vaag heden je maakt niet te controleren stelling zoals veel artsen veel verpleegkundigen, enz enz wat bedoel je nou precies ?

  2. Fan, dank je voor dit verhaal. Ik was er zelf ook aan begonnen, maar ik ben de reacties zo beu. Toch doet jouw verhaal mij weer aan het typen zetten.
   Ik maak nu op dit moment mee dat mijn vriendin die opgegeven was, chemo niet meer aanslaat (misschien wel gelukkig maar) nog maar 6 tot 9 maanden te leven had d.m.v.
   allerlei therapieen op alle gebied, zowel geestelijk, als lichamelijk en emotioneel nu een jaar later nog leeft.
   De tumor verdwijnt gelijdelijk. Samen geven wij nu lezingen.
   Dan wordt er nog een denkfout gemaakt. Want wat is genezen?
   Mijn vriendin is geestelijk aan het genezen. Het doet er op dit moment niet meer zoveel toe hoe lang ze nog zal leven.
   Niemand weet hoe lang hij/zij nog leeft. Genezen is niet geen kanker meer hebben of een andere ernstige ziekte.
   Echte genezing is niet je levenlang onder de medicijnen zitten met alle bijverschijnselen van dien.
   Het gaat ook over kwaliteit van leven.
   Mensen gaan over naar het alternatieve uit nood en vinden daar vaak menselijkheid, aandacht en betrokkenheid, wat al 50% van alle heling is. De koele, onbetrokken en geen tijd hebbende cultuur van het reguliere kan hier nog wat van leren.
   Van de doktoren mag je geen hoop geven, maar zij mogen wel wanhoop meegeven. Zeggen dat iets ongeneeslijk is. Er bestaan geen ongeneeslijke ziekten, Zij hebben de oplossing nog niet gevonden. Daarom zoeken mensen nu ook steeds meer in het alternatieve. Hoe zou dat komen. Omdat wij hier verhaaltjes vertellen bij WTK? Dat geloof je toch zelf niet.
   Dat komt omdat ze telkens weer kapot lopen op het onvermogen van de reguliere arts. Dus niemand van de reguliere kant hoeft bang voor ons te zijn. Er valt niemand over te halen om de alternatieve kant te zoeken. Daar zorgt de reguliere kant zelf wel voor.Ik ben voor een samenwerking, maar je loopt telkens weer tegen een muur van arrogantie, onbegrip en agressie op.
   Als je het niet gelooft van mijn vriendin kijk dan op mijn website. Met foto en al en een uitleg over de avond.
   http://www.bloesem4free.nl
   Het gaat hier om liefde en aandacht, om er zijn voor de ander en alternatieve hulp, maar ook nog een heel klein pietepeuterige hulp van de reguliere kant.
   Het kan dus, dat is nu al bewezen. Hoe lang mijn vriendin leeft weten we niet, maar dat weet je na een chemo ook niet.
   Wie voor de ander zijn gezondheid gaat zal alles aanpakken wat er aan te pakken valt. Gelukkig zijn er ook nog wat reguliere artsen die het belang en het nut wel inzien.
   Die hebben dan ook mijn volledig respect.

  3. Wat de regulieren niet goed begrijpen is de rol van de bacteriën in onze darmen. Je zult zien dat over 10 jaar of minder het voorschrijven van een antibioticakuur als kwakzalverij beschouwt wordt. Het is met de beste wil voorgeschreven, maar het tast de darmbacteriën aan en het is dus niet te overzien wat een antibioticakuur doet op de lange termijn. Dan zal men pas leren dat die bacteriën in onze darmen communiceren me elkaar. Daarna pas dat ze daadwerkelijk DNA uitwisselen met elkaar. De dingen die ze daarvoor gebruiken noemen wij nu virussen. De rest, die je veel op foto’s ziet zijn cel onderdelen.

   Die darmbacteriën voeren allerlei taken uit. De hoeveelheid DNA die daar beschikbaar is, is vele malen groter dan ons DNA. De “kennis” die die bacteriën hebben is ouder en groter. Het is, ook in de reguliere medische wetenschap niet geoorloofd in systemen in te grijpen die je niet begrijpt. Maar zelfregulering hoef je boven een euroton per jaar niet meer te verwachten.

   Dat is in mijn ogen geen wetenschap. Zie nou eerste eens dat je het systeem begrijpt waarmee je aan het spelen bent. En luister naar mensen die aantonen dat ze het systeem begrijpen.

   Groet,

   Dzyan
   Doe het experiment dat ik voorstel. Het is eenvoudig en het laat heel goed zien wat virussen zijn.

  4. @ Dzyan

   jij zegt
   ” Dan zal men pas leren dat die bacteriën in onze darmen communiceren me elkaar. Daarna pas dat ze daadwerkelijk DNA uitwisselen met elkaar. De dingen die ze daarvoor gebruiken noemen wij nu virussen. De rest, die je veel op foto’s ziet zijn cel onderdelen. ”

   de conclusie die ik daar uit trek is : jij vind dat er geen virussen bestaan maar dat het een communicatie middel is van bacteriën

   zou jij mij kunnen zegen op welk werk en of studie je dit baseert ? hoe kom je er überhaupt bij ?

   graag in jip en janneke taal Dzyan zo dat disse domme boer het oek kan begriepen .

  5. Fan,

   U zegt:

   “We hebben nu al het HPV en d’r zitten er nog meer aan te komen. Straks voor iedere vorm van kanker een vaccin? En dan 3 stuks en om de 5 jaar herhalen? Wereldwijd. Nou als dat geen goudmijn is?”

   Dat zou best een goudmijn kunnen zijn, dat zou ik zo niet kunnen zeggen. Maar is vindt u dat nu echt een reden om het al bij voorbaat af te wijzen?

   Er is een niet onbelangijk element dat u in verband hiermee niet niet vermeldt, namelijk dat de kans om te sterven aan kanker dan wel een heel stuk kleiner wordt.

   Ik denk dat de meeste mensen, als zij zouden kunnen kiezen, er helemaal niets op tegen zouden hebben als kanker een chronische ziekte zou zijn waarmee men oud kan worden zonder de ellende van chemo’s en bestralingen.

   Ik zou het eerlijk gezegd een enorme verbetering vinden als we virusgerelateerde kankers op deze wijze de wereld uit zouden kunnen helpen. Maar goed, dat u daar uw neus voor ophaalt moet u natuurlijk helemaal zelf weten.

  1. Hallo Gait,

   Ik weet niet of je gelezen hebt wat ik geschreven heb? Maar ik lees hier: onschuldig plantenvirus, het erwten-mozaïekvirus.

   Niet echt menselijk.

   Die zijn niet zo moeilijk. Dit is ook een mooie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Faag

   Maar ja, dan zitten we dus in het gebied van de planten en bacteriën. Dat is toch iets anders dan een mens.

   Groet,
   Dzyan

   Dank je voor de link, wel een interessant promotieartikel.

   Ga zo door.

 10. Wauw! Gisterenavond 11 Mei was het zover: Sinds WantToKnow.nl/.be van start ging, op 8 december 2008, zo’n anderhalf jaar geleden, ontving de site zijn 1.000.000ste bezoeker! Elke bezoeker bekijkt gemiddeld 2,5 artikel, in gemiddeld 5 minuten; we komen dan op de indrukwekkende 2.500.000 pageviews!
  We kunnen niet exact bepalen wie deze miljoenste bezoeker/ster was, maar dan kan ‘m de pret niet drukken! We zijn apetrots en hopelijk is het voor jou óók een bevestiging dat steeds méér mensen, VERBORGEN KENNIS openbaar willen.

  Fantastisch.
  Tussendoor nog even CO2 als global warming factor aangewezen, Tessa weggetreitert met instemming van Guido (goed voor de kijkcijfers) daarna pas echt wilde verhalen gaan schrijven over buiten-aardsen (nog beter voor de kijkcijfers), echt heel geweldig.

  GEFELICIFLAPSTIC
  😆

  1. Heb jij soms ook van Guido’s koffie gedronken?

   Tessa was zeker te alien voor hou hahahaha

 11. @ Kritisch,

  Malaria is een zeer lastige ziekte, zowel om te bestrijden als om te voorkomen, omdat de parasiet een ongekend vermogen heeft tot resistentie. Dat betekent dat ook middelen die in eerste instantie effectief zijn, snel hun effectiviteit verliezen. Het spijt mij zeer dat u zoveel last heeft gehad van de bijwerkingen van dit middel.

  Lariam (Mefloquine) staat er inderdaad om bekend dat het een aantal nare bijwerkingen kan geven, die bovendien tamelijk frequent (naar schatting bij ongeveer 20% van de betrokkenen) kunnen voorkomen. De laatste jaren is er een flink aantal andere middelen bij gekomen, waardoor Lariam niet meer geldt als voorkeursbehandeling.

  Een vaccin tegen malaria is er helaas (nog) niet.

  1. Dank je M. dat je malaria noemt. Volgens mij een van de topics waar je doelstellingen van de medicijnen industrie het beste kunt zien. Want er is een middel dat de parasiet direct aanpakt (en wij gaan niet nog vaccineren tegen parasieten hoor).

   Als ik mij niet vergis is dit een natuurlijk epoxide (uit een algemeen voorkomend plantje) dat je stabiel door het spijsverteringsstelsel kunt krijgen. Het valt katalytisch exotherm (snel en met veel warmte) uit elkaar onder invloed van ijzer. En wat blijkt de parasiet consumeert ijzer en “staat er stijf van”.

   Dit middel is goedkoop, effectief en gepubliceerd. Dus het kost nagenoeg niets. Het wordt niet geproduceerd omdat er geen patent op aan te vragen is. En hoeveel mensen gaan er per jaar dood aan malaria?

   Zo zit dat dus. We hebben een remedie, maar verkopen die niet omdat er niets aan te verdienen is, ondanks alle doden. Ik schaam me diep.

   Groet,

   Dzyan

  2. @ Dzyan,

   Wat u stelt met betrekking tot malaria is niet helemaal juist. Uw schaamte is in dit verband dan ook misplaatst.

   U bedoelt hoogstwaarschijnlijk de plant Artemisia, met als werkzame stof Artemisine. De eigenschappen van deze plant in relatie tot malaria zijn al geruime tijd bekend.

   U heeft gelijk als u bedoelt dat deze plant niet te patenteren is. Maar er is ook helemaal niemand die dat wil. Het gaat om de werkzame stof, genaamd Artemisine. Die moet chemisch worden nagebouwd om te kunnen dienen als basis voor een profylactisch middel. U als chemicus zou dat toch moeten weten.

   Probleem bij Artemisine is dat het een zeer complexe chemische structuur heeft die pas eind jaren ’80 als ik mij niet vergis ontrafeld is. Doordat de stof chemisch zo complex is, is hij ook zeer moeilijk te synthetiseren, wat uiteraard een grote belemmering voor het op grote schaal farmaceutisch produceren van de werkzame stof.

   Aan de universiteit van Wageningen is het gen gevonden dat verantwoordelijk is voor de aanmak van artemisine. De plant zelf produceert maar heel weinig van de werkzame stof, waardoor de opbrengst is zeer laag is en er zeer veel planten nodig zijn om voldoende werkzame stof te verkrijgen.

   Men is dan ook op zoek naar andere planten die deze stof mogelijk ook produceren. In dat kader doet men nu proeven met het inplanten van het gen in andere planten die wellicht een hogere opbrengst van de stof zouden kunnen geven.

  3. Lianne,

   Synthese is een chemisch proces waarbij chemische verbindingen worden gemaakt. Synthese is essentieel voor het maken van de chemische stoffen die deel uitmaken van allerhande medische preparaten.

   Omdat dit bij artemisine zo lastig is, probeert men nu planten te vinden die een hogere opbrengst kunnen genereren, onder andere met behulp van gentechnologie.

  4. Ik heb geen medisch preparaat nodig als ik het zo in mijn tuin kan zetten toch?

  5. Dzyan,

   Mogelijk stelt deze informatie u gerust: farmaceut Sanofi-aventi is bezig met het ontwikkelen van een middel tegen malaria op basis van artemisine. Men hoopt voldoende artemisine te verkrijgen om per jaar 200 miljoen mensen te kunnen behandelen.
   http://www.ifpma.org/index.php?id=2350

  6. Ai, want extractie is geen chemisch proces, maar een fysisch.

   Dus ik hoef helemaal geen moeilijke syntheses te doen. Het enige dat ik nodig heb is het plantje en iemand die weet hoe je de stof stabiel in een mens krijgt. De structuurformule is voor onderzoekers interessant. Die kunnen dan onderzoeken in welke planten het nog meer voorkomt.

   Wat ik zou doen is les nemen bij degene die weet hoe je het in moet zetten. En die lessen leerde ik aan de lokale bevolking. Dat kost ook nauwelijks geld. De lokale bevolking kan het middel zelf beschikbaar maken. Dat kost hooguit een paar miljoen. In tegenstelling tot de miljarden die nu besteed worden en die terugverdiend moeten worden over de ruggen van mensen zonder geld en met grote problemen.

   Ook ging ik met lokale sjamanen praten over wat zij vroeger deden. Als die kennis tenminste niet weggezuiverd is tenminste.

   Want al dat synthetiseren is alleen maar bedoeld om het syntheseproces te kunnen patenteren. En er geld aan te verdienen.

   Daar licht dan de scheidslijn, denk ik. Tussen die mensen die voor het welzijn van de medemens in dit vak zitten en die er geld aan willen verdienen. In de tussentijd sterven er mensen voor niets. Dus de schaamte is op zijn plaats.

   Groet,

   Dzyan

  7. Lianne,

   U zegt:

   “Ik heb geen medisch preparaat nodig als ik het zo in mijn tuin kan zetten toch?”

   Als u alleen aan uzelf denkt niet nee.

   De plant produceert niet zomaar artemisine, maar doet dat alleen onder bepaalde omstandigheden. Dat betekent dat er enorm veel planten nodig zijn plus de juiste omstandigheden voor het verkrijgen van voldoende werkzame stof. Niet iedereen heeft zoveel ruimte dat hij voldoende planten kan kweken: veel mensen hebben hun tuintje nodig voor het verbouwen van voedsel, nog los van het feit dat de werkzame stof alleen onder bepaalde omstandigheden wordt aangemaakt.

   Om zoveel mogelijk mensen te kunnen behoeden voor malaria is dus meer nodig dan lukraak hier en daar aanplanten van artemisia a. Maar als u alleen uzelf wilt beschermen, bescherming van anderen niet nodig vindt en uw lapje grond niet nodig heeft voor het verbouwen van voedsel, dan zou aanplanten in uw eigen tuin voor uzelf een optie kunnen zijn.

  8. Dzyan,

   Ik zei niet dat men synthetiseert. Ik zei dat dat te lastig is gebleken en dat men het daarom nu op een andere manier aanpakt.

   U bent waarschijnlijk vergeten dat u zei dat aan de betreffende stof geen aandacht wordt besteed om “het” niet te patenteren valt.

   Dat er geen aandacht aan wordt besteed is niet juist. Dat “het” niet te patenteren is, is ook niet juist. Er is van alles en nog wat te patenteren, tot aan verpakkingswijzen aan toe. Als dit extractieproces, zoals u het noemt, zou slagen, is dat ook te patenteren.

   Uw insinuatie dat artemisine (u noemde overigens niet de naam van de stof) niet wordt onderzocht, is dus niet juist.

  9. Leuk dat u niet op de rest van het verhaal ingaat;)

   Ik zeg dat de onderzoeken gebeuren om een stof die eenvoudig uit een plant te halen is (en er is veel kennis over hoe je planten alkaloïden ed aan laat maken, Nederlanders zijn daar bij bepaalde planten heel sterk in zelfs) op een of andere manier commercieel te gebruiken. En het onderzoek dat gebeurd is er dus simpel om er geld aan te kunnen verdienen.

   Dat is het hele punt. Onderzoek je het om het beschikbaar te maken, of onderzoek je het om eraan te kunnen verdienen? Want dat verdienen gaat nu ten koste van mensenlevens.

   Dat laatste is in mijn ogen geen gering punt. Als het ging om een of ander cosmetische ingreep, dan is dat anders. Dat is een vrije keuze. Dat je daarvoor wilt betalen is een keuze. Maar we hebben het over malaria. Volksziekte nummer 1. We kunnen er wat aan doen. En we doen niets, of zoals in het verleden met DDT, we doen iets dat voor nog meer problemen zorgt dan dat er al zijn.

   Sorry M. we zijn off topic dit is het laatste dat ik er over zeg. En je wilt dit soort kromme toestanden echt niet recht praten, denk ik.

   Succes,

   Dzyan

  10. Dzyan,

   U vindt alles grappig behalve uw eigen blunders.

   Dat effectieve malariamiddelen te weinig beschikbaar komen aan de derde wereld is waar. U bent overigens niet de eerste en ook niet de enige die dat beseft en daar iets aan wil doen.

   U begon uw betoog echter met de opmerking dat de stof (waarvan u overigens de naam niet eens wist te te produceren) niet wordt onderzocht omdat er geen geld aan te verdienen valt. Dat klopt dus niet.

   Het stelt mij overigens zeer gerust dat de theorie van meneer Hamer u doet nadenken. Als ze u tot handelen zou brengen, zou ik me echt zorgen gaan maken. Ik hoop dan ook dat u de theorieën van deze meneer verre houdt van uw klanten.

   Wat voor behandelingen geeft u eigenlijk?

  11. @M

   U gaat nog steeds niet in op de rest van mijn betoog.
   zou het werken om mensen te leren om via een plant zelf hun problemen op te lossen? Door kennisoverdracht? En zou dat niet veel effectiever zijn? En kostenbesparend? En niet in de laatste plaats, zouden die mensen daar niet beter bij gediend zijn?

   En wat mijn behandelingen betreft, maakt u zich geen zorgen. Er kijken genoeg artsen en psychiaters over mijn schouder mee. Zowel de kritische als die inmiddels goede ervaringen hebben overgehouden aan de samenwerking. Wat ik doe valt onder het lemma Natuurgeneeskunde. Dus ik help om mensen zichzelf te laten genezen. >80% succesvol bij vaak uitbehandelde klanten. Dat geld trouwens voor mijn hele beroepsvereniging, dus zo bijzonder is het niet. Jammer voor het ego;)

   Echt, als het chronisch wordt is de reguliere geneeskunde helemaal niet beter dan de moderne geneeskunst. En mijn mening is ook dat je beter mensen iets kunt leren, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Mijn vragen ten aanzien van virussen zijn bekend. Het lijkt op het oog allemaal zo mooi logisch, maar als je er kritisch naar kijkt en onderzoekt op welke manier de gegevens verkregen zijn, dan krijg ik een heel naar gevoel van binnen. Een gevoel waar ik op het laboratorium naar heb leren luisteren. En ik was een kei op het lab;)

   Een warme groet,

   Dzyan

  1. zou u toch eens een poging willen wagen om zijn verzinsels weten schappelijk tegen te spreken ?, al is het alleen maar om duidelijk te maken dat je niet zomaar alles kan beweren,
   ik zou het persoonlijk zeer waarderen als u met een kritische blik een aantal van zijn stellingen wetenschappelijk tegen spreekt.

   Vriendelijke Groet Gait

  2. Er is inderdaad geen beginnen aan.

   Een ding is afdoende duidelijk:
   De fantasie van deze Drs. Consemulder kent geen grenzen.

 12. @ m.de vijver.

  http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_11/nummer_6/artikel_510/dossier_koorts_en_kanker_wanneer_kanker_gewoon_weggaat.html

  artsen nemen met veel tegenzin aan dat het lichaam een natuurlijk immuunsysteem heeft.

  zie bovenstaande link

  Het blijkt trouwens ook dat teken niet alleen de ziekte van lyme overbrengen, maar dat hun spuug kwaadaardige tumoren opruimen.

  http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=2821

  er is meer onder de horizon dan vaccinaties tegen kanker

  1. @Riet

   Ik heb de moeite genomen om eens rond te kijken op jouw eigen site en eerlijk gezegd verbaast het me niet echt wat ik daar zoal tegen kwam.
   De links die je hier post zijn van hetzelfde laken een pak.

   Je hebt het moeilijk gehad in je leven las ik, je was de weg helemaal kwijt. Nu meen je de juiste wegen gevonden te hebben en medemensen in dezelfde richtingen te mogen wijzen.

   Het kan best zijn dat je het allemaal goed bedoeld, maar het zou voor jouw medemensen gezonder zijn als je daar als de wiedeweerga mee zou stoppen. Ik zag in de gauwigheid wat overbekende/beruchte dwaallichten langs komen met als een van de toppunten Geerd Ryke Hamer van de GNM -Germanische Neue Medizin- en dan zou ik het toch op prijs stellen als je heel ver, maar dan ook hééééél ver uit de buurt zou blijven van kankerpatiënten.

   Een wetenschappelijke oplossing voor alle aandoeningen en kwalen
   GNM-therapie waarbij veel mensen die kanker hebben zijn genezen.
   klik hier

   Sorry dat ik het zeggen moet, maar dit is al voldoende om óók over jou een correcte diagnose te kunnen en mogen stellen.
   Niettemin hoop ik dat bij jou nog op tijd het juiste lampje gaat branden en er door jouw toedoen nog geen onnodige slachtoffers te betreuren zijn.

   Geerd Ryke Hamer is namelijk:
   a)allesbehalve wetenschappelijk bezig.
   b)nog nooit in staat geweest om ook maar één/1 genezen kankerpatiënt te tonen!
   c)wel in staat gebleken om kankerpatiënten in de meest erbarmelijke omstandigheden te laten overlijden.
   d)een kwakzalver pur sang

 13. Zelfs dieren blijken een aandeel in de gezondheid van de mens te willen hebben. Laat toch ieder op zijn eigen wijze deel nemen aan het helingsproces. Wat weten we nou met z’n allen. Alle wetenschappelijke ondtdekkingen worden uiteindelijk weer ovrschreven met nieuwe ontdekkingen. Wat vandaag waar is blijkt morgen al weer achterhaald en hier wordt zoveel energie gestopt in zinloze discussies.
  Doe gewoon je werk op jouw manier en laat de ander het op zijn wijze doen. Het gaat om de intentie. Neem eenvoorbeeld aan dit katje dat gewoon doet wat het voelt te moeten doen.
  Zo aandoenlijk.
  http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=4979

  1. @Riet
   Zeg mij na:
   Geruzie ondergraaft mijn natuurlijke immuniteit. Ik ga zelf op onderzoek uit, dat is veel en veel beter voor mijn natuurlijke immuniteit.

   Helpt echt.

   🙂

 14. Het doek is gevallen.Met het plaatsen van dit hoofdartikel heeft Guido de hel over zich af geroepen.De hele teneur van het artikel werd met grondige nauwgezetheid teniet gedaan door zeer deskundige reacties van oa. Trijntje(ik heb meer geleerd van haar over virussen dan ooit),Wilma (zelfde laken een pak),Vd.Vijver (idem dito),Gait en Thomas.Als jullie al jullie goeie info bundelen,hebben jullie zomaar een proefschrift (cum laude).
  Het zou de site beheerder sieren,als hij zou toegeven,dat WIJ een punt hebben gescoord.Maar niets van dit alles.,Alles gaat hier door op de gewone voet.

  Nogmaals bedankt :
  Trijntje,Wilma,vd.Vijver,Thomas, ,Gait en nog wat personen.
  Ik heb meer geleerd van JULLIE,dan van het hele vaste klantenkringetje hier.
  Bedankt.
  Kees
  kjbronts@imonmail.com

  1. Het is maar net hoe je het bekijkt Kees.

   Dat clubje mensen waar jij zo enthousiast over bent, pff daar heb ik niet meer van geleerd dan dat dit mensen zijn die je gewoon links moet laten liggen.

   Ik zal het even uitleggen en lees dit eerst voordat je reageert.

   Ik heb in maart samen met 5 andere vrouwen een listening session met de FDA gehad over de bijwerkingen van de HPV vaccins.
   Hier kun je alle documenten vinden.
   http://truthaboutgardasil.org/additional-webinar-documents/

   Ik ben niet anti-vaccinatie, maar wel voor beperkte veilige vaccinatie.

   Boven genoemde FDA webinar, heeft als resultaat gehad dat verschillende artsen, specialisten, wetenschappers/onderzoekers contact met ons gezocht hebben.

   Ik moet zeggen, dat ik dat heel bijzonder vind omdat, dit net als wij, mensen zijn die willen weten wat er met die meisjes die bijwerkingen hebben na hun HPV vaccinatie, aan de hand is.

   En met die oprecht geinteresserde mensen kun je ook een normale discussie voeren.

   Die stellen vragen, die wijzen je op dingen, die geven antwoord op vragen die wij hebben, die staan open voor de problemen die de HPV meisjes hebben. Die vragen om meer informatie.

   Kortom het zijn mensen die aan waarheidsvinding doen. Mensen die zich ook bezig houden met de negatieve kanten van vaccinatie.

   Een vaccin is in mijn ogen niet meer dan een product. Dus je moet ook rekening houden met de consument.
   Als die niet tevreden is, dan moet je je zorgen gaan maken.

   Als niemand last heeft van een vaccin en als het geen negatieve gevolgen heeft, dan zal ook niemand er tegen zijn.

   De praktijk is anders.

   Ik loop al een tijdje mee in die hele vaccin discussie, ik heb helemaal geen zin aan het gedoe wat hier gebeurd, want dat staat haaks tegenover heel veel mensen die beroepsmatig wel een open mind en blik hebben.

   Jullie hebben ook nog een hoop te leren.

   Leer van de Gardasilmeisjes en moeders, die hebben weinig meer te verliezen, maar knokken voor alles. Zij knokken voor hun leven en jullie met elkaar alleen maar voor je gelijk.

   http://truthaboutgardasil.org/injuries/

  2. @Janny

   Het is maar net hoe je het bekijkt Kees.

   Inderdaad, maarre……al eens gehoord van een helicopterview?

   Dat clubje mensen waar jij zo enthousiast over bent, pff daar heb ik niet meer van geleerd dan dat dit mensen zijn die je gewoon links moet laten liggen.

   Vreemde opmerking als je vervolgens dit leest:

   Ik ben niet anti-vaccinatie, maar wel voor beperkte veilige vaccinatie.

   Geen enkel oordeel of woord van kritiek over de zeepkistencompetitie die hier gaande is?

   Op de ene kist wordt schande gesproken over alle vaccinatie.
   Op een andere mag DKTP wel, maar moet de BMR afgeschaft worden.
   Zo kan ik nog een halve meter doorgaan, maar ik hoop dat mijn punt duidelijk is.

   Kortom het zijn mensen die aan waarheidsvinding doen. Mensen die zich ook bezig houden met de negatieve kanten van vaccinatie.

   Staaltje van selectief lezen/begrijpen?!
   Ik kan heel wat quoten van het ‘clubje’dat het tegendeel bewijst, maar heb voor deze van M. de Vijver gekozen:

   “Kortom: de essentie ligt ergens anders dan een discussie over wat Tetanus is e.d.”

   Dat lijkt mij toch niet. U presenteert dit artikel als onderbouwing voor uw opvatting dat vaccins niet veilig zijn en beter onderzocht moeten worden, terwijl in de aangehaalde studie nu juist wordt gezegd dat vaccineren tegen tetanus het immuunsysteem niet extreem lijkt te compromitteren, ondanks de daling van vrije T-cellen in het bloed.

   Vervolgens stelt u dat er – naar aanleiding van deze studie – geen vervolgonderzoek is gedaan. Het tegendeel is het geval, zoals blijkt uit het aantal publicaties dat geregistreerd staat in pubmed:
   Zoekterm: tetanus vaccine side effects: 2261
   Zoekterm: tetanus vaccination: 4727
   Zoekterm: tetanus vaccine adverse: 2137
   Zoekterm: tetanus AND t cells AND vaccination: 222
   Totaal aantal studies naar bijwerkingen tetanus vaccin: 2261
   Aantal bij pubmed geregistreerde studies naar bijwerkingen van het h1n1 vaccin: 257.
   Het aantal studies naar bijwerkingen van alle verschillende vaccins is niet te tellen en beloopt meer dan 100.000. En dat heb ik het nog alleen maar over pubmed.

   Als u van mening bent dat vaccins niet voldoende onderzocht worden, waarom zegt u dát dan niet gewoon en probeert u dit te onderbouwen met feiten?

   bron:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccins-ondergraven-onze-natuurlijke-immuniteit/#comment-35544

   Een vaccin is in mijn ogen niet meer dan een product. Dus je moet ook rekening houden met de consument.
   Als die niet tevreden is, dan moet je je zorgen gaan maken.

   Als niemand last heeft van een vaccin en als het geen negatieve gevolgen heeft, dan zal ook niemand er tegen zijn.

   De praktijk is anders.

   De vraag is dan of die consument terecht ontevreden is of dat die ontevredenheid/last hebben van vaccinatie wordt aangepraat.
   Daar kan ik wederom vanalles over quoten wat door het ‘clubje’ hierover gezegd is, maar dat was blijkbaar óók tegen dovemansoren gericht.

   Ik loop al een tijdje mee in die hele vaccin discussie, ik heb helemaal geen zin aan het gedoe wat hier gebeurd, want dat staat haaks tegenover heel veel mensen die beroepsmatig wel een open mind en blik hebben.

   Jullie hebben ook nog een hoop te leren.

   Leer van de Gardasilmeisjes en moeders, die hebben weinig meer te verliezen, maar knokken voor alles. Zij knokken voor hun leven en jullie met elkaar alleen maar voor je gelijk.

   Tja…die ‘open mind’ dooddoener is een overbekend retorisch trucje net als dat suggestieve ‘jullie’.

   Tuurlijk hebben die ‘jullie’ hele andere belangen dan de ‘wij’ en maar blijven polariseren!
   Tuurlijk kijk o.a. ik niet verder dan mijn eigen gelijk, stel je voor zeg!

   Of zou het zomaar kunnen Janny dat net jij een wandelend voorbeeld bent van:
   wel de splinter in andermans oog zien maar niet de balk in het eigen oog.

   Intussen staat boven dit item nog onverkort:
   Vaccins ondergraven onze natuurlijke immuniteit!

   met daaronder een artikel dat inmiddels -aantoonbaar- van geen kanten klopt. Laten we het daar op de 1e plaats eens over hebben. Wie stuurde/stuurt wie nou precies ‘liefdevol’ het bos in als het over vaccinatie en natuurlijke immuniteit gaat?!
   Dat er maar wat aangeklooid zou worden rondom vaccinatie riekt m.i. toch wel héél sterk naar regelrechte smaad en laster, dus óók de indianenverhalen rondom de HPV-vaccinatie!

 15. effe over het bewijs waar iedereen het steeds maar over heeft.

  bij het IOCOB het volgende gevonden:

  http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/alarmbel-klinkt-voor-evidence-based-medicine.html

  Alarmbel klinkt voor Evidence Based Medicine
  |
  In het orthodoxe Geneesmiddelenbulletin (GEBU) van vandaag (mei 2010) wordt de alarmbel geluid voor de Evidence Based Medicine (EBM) omdat de rhetorica, zo meldt het blad, de medische wetenschap heeft overweldigd. Daarmee, aldus het GEBU, is de medische wetenschap in verlegenheid gebracht, in de tijd dat mensen menen dat EBM, objectief en onpartijdig is. Dat is dus in het geheel niet het geval.

  Manipuleren onderzoeksgegevens
  Het GEBU geeft aan dat de zogenaamde spindocters als een spinnen in hun web, vrijwel onzichtbaar, onjuiste informatie verspreiden door het verdraaien van medische feiten. En de zogenaamde MOLs, de medical opinion leaders, lenen zich ervoor die informatie te steunen met hun naam. Nou heten spindocters niet zo omdat ze als een spin in het web onzichtbaar zijn, maar wel zou je dan kunnen zeggen dat het gaat om het geven van een spin aan een geslagen bal..die dan daardoor een geheel andere kant uit vliegt.
  Nou, als het GEBU dit soort zaken openbaar maakt, wie zijn wij dan? Het GEBU noemt dit een ernstig probleem voor de academische geneeskunde. Waarvan acte. Het zoveelste bewijs dat de veelgeroemde objectieve medische feiten niet bestaan. Dr Renckens, wel even opletten en inbinden dus dus!

  Sofisten, spindocters en de crisis in de academische geneeskunde. GEBU 2010, mei nummer: p.59

  1. Het boek: “Wij zijn de klos” van Wim Huppes (filosoof, internist, biotechnoloog en zichzelf genezen van een ongeneeslijke en onbehandelbare prostaatkanker) geeft ook aardig aan wat er op dit moment allemaal fout gaat in de zorgsector.

  1. FF aan de MMS zou ik willen zeggen dan ben je er zo vanaf, zo niet dan wat geladen water drinken die ze verkopen in het gehele Midden Oosten, wat dezelfde vruchten afwerpt als een vaccin tegen die hepatisch B gebeuren.

   Vorig jaar dat ik in Egypte was, merkte ik duidelijk dat iedereen die zich had laten inenten behoorlijk een paar dagen ziek waren na het nuttigen van van water uit gesealede flessen, zelf heb ik me niet laten inenten en heb er geen last van gehad, hoe kan dat nou zou je willen zeggen ?

   Omdat er chloor is toegevoegd aan al het drinkwater daar.

  2. @Paul, jij hebt het over Hepatitis A. Dat kun je inderdaad krijgen door besmet water (of gewassen groente in besmet water, het eten van ijs etc) In dit geval gaat het over Hepatitis B, oorzaak: onbeschermde sex en bloedcontact.

  3. @ kritisch,

   Moet daarvoor een hele generatie voor worden ingeënt?
   Belachelijk toch?

   Bloedcontact en onbeschermde sex, zijn risicofactoren. Behoor je tot een risicogroep dan heb ik geen bezwaar maar om alle baby’s te vaccineren ben ik tegen.

   Verpleegkundigen en artsen behoren zorgvuldig te werk gaan. Zij kunnen zich laten vaccineren als zij dat willen.

   Onbeschermde sex dat weet iedereen langzamerhand wel dat je dan risico loopt. Als ik de straat oversteek moet ik ook uitkijken en dat is met sex ook zo!!! Daar moeten mensen ook in het heetst van de strijd zal ik maar zeggen rekening mee houden en voor wie dat niet wil is het wie zijn kontje brandt…..
   Als je een risicovol leven leidt dan weet je dat je zulke dingen kan oplopen.

  4. @Fan, ik vind het ook belachelijk, vooral ook omdat ze baby’s er mee willen gaan vaccineren. Hoezo? Hebben die al sex dan? een beroep waarmee ze in contact kunnen komen met bloed? Laten ze zich tatoeëren? Dacht het niet. Dit is de meest belachelijke vaccinatie voor het rijksvaccinatieprogramma die je maar kunt voorstellen. Kies dan voor waterpokken, 5e, 6e weet ik hoeveelste ziekte of iets dergelijks als de mensen die de farmaceutische industrie willen spekken toch nog iets willen toevoegen. Door deze actie kun je ze haast ook niet meer serieus nemen. Wel @Wilmamazone en hier ben ik dus kritisch over!

 16. @ wilmazone

  Denk je nu werkelijk dat ik me ook maar iets aantrek van jouw conclusie over mijn site? Wie heeft het niet moeilijk gehad in het leven? Doktoren en wetenschappers?
  Ik stel geen enkele diagnose, ik begeleid alleen maar en vaak mensen die het in de reguliere niet kunnen vinden en in de kou staan. Dat heeft zoveel effect dat er resultaten te zien zijn.
  Ik ben geen dokter en zal me ook nooit zo gedragen. Ik stuur altijd mensen eerst naar de arts als er iets lichamelijks is. Ik werk alleen met mensen die daar geen oplossing kunnen vinden. Jij hebt geen enkel recht om een diagnose te stellen over mij.
  en denk je nou werkelijk dat ik door jouw visie op mijn site daar mee op zou houden en die mensen in de steek laat?
  Doe jij jouw werk, en laat de artsen dat ook doen en laat mij de hopeloze gevallen volgens de doktoren weer hoop geven, mijn aandacht, mijn zorg en mijn tijd.
  Ik pretendeer niet te kunnen genezen, maar wat ik wel kan is aan jou niet uit te leggen dus dat doe ik ook niet.
  Overigens behoor ik bij geen enkele groep, ik behoor slechts mijzelf toe. Daarbij draag ik de volledige verantwoording voor mijn handelswijze, zowel prive als in begeleidingsvormen. Daar kunnen sommige geleerden nog wat van leren.

  1. Dank je voor deze reactie Riet. Net als jij zie ik dagelijks mensen die bij mij komen met de mededeling: De dokter zegt dat ik er maar mee moet leren leven. En die mensen denken (in meer van 80% van de gevallen terecht) dat dit niet waar is. Dat er wel iet aan te doen is.

   En wat er altijd aan te doen is, is het lichaam haar eigen afweer te laten gebruiken. Zorgen dat het lichaam weer terug komt in de “bufferruimte”, daar is het in staat de eigen problemen op te lossen.

   Gelukkig werk ik samen met een hele riedel aan reguliere behandelaren. Die vinden mijn gedachten ook vreemd. En ze zien de resultaten en denken: Aan de vruchten kent ge de boom. Niet aan het aantal peer reviewed publicaties.

   De zogenaamde weerleggingen die we hier vinden zijn niet anders dan het spartelen van iets dat gaat veranderen. Maar oude gedachten gaan nooit vrijwillig en vaak met geweld.

   Dat moeten we in het huidige wetenschappelijke klimaat maar accepteren.

   Groet,

   Dzyan

  2. @Riet

   Als jij met droge ogen linkt naar o.a. de GNM van Geerd Ryke Hamer ben je dus een van de vele handelaren in valse hoop.

   Daarbij draag ik de volledige verantwoording voor mijn handelswijze, zowel prive als in begeleidingsvormen. Daar kunnen sommige geleerden nog wat van leren.

   Daarmee verklaar je jezelf dus medeverantwoordelijk -zowel in morele als in juridische zin- aan het onmenselijke lijden dat met name kankerpatiënten ten deel valt door de handel en wandel van Hamer en Co. en ben je medeschuldig aan op zijn minst doodslag.

  3. Riet,

   Jij ook al doodslag?
   ze zijn vast al een prijs voor je aan het bepalen want jij wordt verkocht als slaaf natuurlijk.
   Guido en John consemulder worden voor de leeuwen geworpen gnagna.
   Wij plebejers genieten daarvan brood en spelen kunnen ze ons lekker dom houden en ik juich altijd extra hard want dan krijg ik iets meer te eten.

  4. @ wilmamasone

   Let een beetje op je stijl. Als je op basis van internet gegevens diagnoses stelt ben je fout bezig. Ik neem aan dat je dat weet. Je staat op het punt om in een enorme valkuil te stappen. Niet doen, is mijn advies.

   In dit land mag alleen een arts een diagnose stellen en dan niet op basis van gebrekkige kennis over iemand die er bovendien niet om gevraagd heeft.

   Ik kan me wel voorstellen dat je een beetje wanhopig wordt. Ik volg het werk van Hamer ook al meer dan een jaar en kan er eigenlijk geen gat in schieten. Het ontbreekt me helaas aan voldoende cijfermateriaal om het goed te kunnen beoordelen. Het wijkt wel af van het geldende reguliere paradigma. Maar dat is alleen maar goed zoals ik eerder betoogd heb.

   Ook blijft de GNM aanzetten tot opnieuw overdenken wat ik geleerd heb. Daar ben ik ze dankbaar voor.

  5. Als ik mijn stukje goed lees. En deze reactie van je zie, dan komt er een vraag bij me op. Is dit een equivalent voor uitschelden, of zo?

   Wow!

 17. een onderzoeker aan het woord:

  http://www.leefbewust.com/vaccinatie_gevaren.html

  Gratis Eboek – Verborgen gevaren vaccinaties (271 blz)

  Citaat:
  Beste lezer
  In de voorafgaande maanden van 2009 heb ik met het oog op allerlei nogal omstreden vaccinaties de moed gevat om alle tot nu toe verborgen gebleven gevaren van vaccinaties eens op een rij te zetten en bijeen te brengen in een samenvattende studie. Hierbij heb ik me gebaseerd op allerlei – verspreide en nooit in onderlinge samenhang gebrachte – wetenschappelijke publicaties met betrekking tot allerlei mechanismen die niet alleen gerelateerd zijn aan de gebruikte antigenen, maar die vooral betrekking hebben op over het hoofd geziene eigenschappen van de gebruikte hulpstoffen, zoals formaldehyde en verschillende adjuvants, zoals Thimerosal, aluminiumzouten en MF59 (dat zijn gevaar ontleent aan het bestanddeel Span85).
  Een belangrijk negatief mechanisme bij kwik-, aluminium- en MF59-houdende vaccins wordt gevormd door de elektro-activiteit van kwik, aluminiumzouten en Span85,
  Hierdoor kunnen – door ladingsverschuiving van de samenstellende atomen van de moleculen van eiwitten en aminozuren – de ruimtelijke structuren van deze moleculen worden vervormd, waardoor ze niet meer passen in het normale functioneren. Dit kan op termijn leiden tot allerlei functiestoornissen, waaronder ook het syndroom van Guillain-Barré, MS en andere neurologische schade die wordt veroorzaakt door de-myelinisatie.
  Er spelen ook nog tal van andere over het hoofd geziene mechanismen een niet te onderschatten rol bij het veroorzaken van vaccinatieschade op de korte en langere termijn.
  Ook de rol van het immuunsysteem wordt nader beschouwd, met name bij het aan vaccinaties gerelateerde zogenoemde a-specifieke stress-syndroom en het soms ook optredende post-vaccinaal-syndroom.
  Interessant is ook het gegeven dat aluminium hydroxide leidt tot depleties van vitamine D, calcium en fosfor. Vitamine D is onmisbaar voor een goede werking van het immuunsysteem en gebrek aan calcium kan leiden tot metabole acidose (die ook al kan worden bewerkstelligd door formaldehyde).
  Dit is slechts een greep uit de met reguliere wetenschappelijke onderzoekspublicaties degelijk onderbouwde studie, die bovendien ook de brieven bevat die ik al eerder schreef naar het RIVM, andere gezondheidsautoriteiten, de ministers Klink en Balkenende en anderen.
  Als medeverantwoordelijke voor de gezondheid van de bevolking is het uw plicht om kennis te nemen van alle wetenschappelijke literatuur betreffende de reeds in laboratoria en via trials bewezen gevaren van vaccinaties, alvorens mensen te vaccineren en/of aan te raden om dit te doen of te laten doen.
  Ik hoop dan ook dat u kennis gaat nemen van de nog nooit in de openbaarheid gebrachte mechanismen die ertoe kunnen leiden dat vaccinaties bij kinderen zowel als ouderen kunnen leiden tot zeer velende, vaak onomkeerbare en veelal ook invaliderende bijwerkingen, die vaak pas op termijn optreden en dan (bijna) nooit meer worden gerelateerd aan vaccinaties.
  Het credo van het RIVM en de overheid is altijd: “Vaccins zijn effectief en volkomen veilig en noodzakelijk”. Ik hoop, maar denk eigenlijk wel, dat u na het doornemen van deze studie daar toch een tikkeltje genuanceerder over gaat denken.
  Het medische handboek Drugs-Induced Nutrient Depletion Handbook zult u – als u het nog niet bezit – niet meer kunnen raadplegen, want nadat ik daarin op bladzijde 28 las dat aluminium hydroxide de spiegels van vitamine D, calcium en fosfor verlaagt en ik dat ook aan de grote klok hing door middel van brieven aan het RIVM en ministers, is dit boek in binnen- en buitenland niet meer normaal verkrijgbaar. Misschien dat dit een belletje doet rinkelen betreffende de betrouwbaarheid van uitspraken over de veiligheid van aluminiumhoudende vaccins door de beleidsmakende overheden en instanties.
  Deze studie kwam op 6 oktober gereed en is nog niet gecorrigeerd op tikfouten en ook nog niet geredigeerd in de zin van een uitgebreide inhoudsopgave met vermelding van alle paragrafen. Maar gezien de korte tijd die nog rest voordat de griepvaccinaties een aanvang zullen nemen, leek het me beter om deze studie zo snel mogelijk te verspreiden onder diegenen die hier ten nauwste bij betrokken zijn.
  Voor nadere informatie betreffende mijn onderzoekswerk kunt u contact met mij opnemen:
  T.C. Kuiper – van den Bos
  Brielseweg 17
  3233 AA Oostvoorne
  tckuiper@wxs.nl

  vooral dit stukje geeft je toch te denken:
  “Het medische handboek Drugs-Induced Nutrient Depletion Handbook zult u – als u het nog niet bezit – niet meer kunnen raadplegen, want nadat ik daarin op bladzijde 28 las dat aluminium hydroxide de spiegels van vitamine D, calcium en fosfor verlaagt en ik dat ook aan de grote klok hing door middel van brieven aan het RIVM en ministers, is dit boek in binnen- en buitenland niet meer normaal verkrijgbaar. Misschien dat dit een belletje doet rinkelen betreffende de betrouwbaarheid van uitspraken over de veiligheid van aluminiumhoudende vaccins door de beleidsmakende overheden en instanties.”

  Hadden we ooit niet een eeuw waar ze aan boekverbranding deden? Verbranden doen wij niet meer natuurlijk maar wel uit de handel halen. En alle kritische boeken zoals die van Drs.Henk Trentelman: Chemo? Of kan ik zelf kiezen. Boek van Dr. Wim Huppes: Wij zijn de klos. Boek van Dr. Hans Moolenburgh: vaccinaties doorgeprikt, en nog vele andere boeken die een ander licht werpen op de gezondheidszorg enz. zijn niet uit de handel genomen maar wordt niet door de media belicht maar doodgezwegen!! Moderne manier van boekverbranding?

 18. @ Wilmazone
  Het is nog al wat waar je me van beschuldigd. Jij durft.
  Het feit dat je mij beoordeelt en diagnostiseert op een website met geringe informatie over mijn persoontje en geen enkele over dat wat ik doe en weet hebt van de mensen die ik behandel vind ik niet echt wetenschappelijk.
  Om daarover te kunnen oordelen zou je op zijn minst een aantal mensen moeten spreken die door mij behandeld zijn.
  Zou je op zijn minst een persoonlijk gesprek met mij moeten aangaan, in mijn verleden duiken en onderzoeken waardoor mijn weg zich heeft gevormd tot dat waar ik nu mee bezig ben. Weet je Wilmazone, het gaat niet om IQ maar meer om EQ dat nodig is om te kunnen oordelen over mij.
  Ik weet niet wie jij bent Wilmazone, jij verschuilt je achter een naam. Ik laat mijzelf open en eerlijk zien, met wat ik doe, wie ik als mens geworden ben.
  Ik ken vele Wilmazones en heb met ze te doen. Ik ben niet gevoelig voor jullie minachtende woorden. Kinderen zeggen het al “wat je zegt dat ben je zelf” en als je met je wijsvinger naar mij wijst wijzen er drie naar jezelf terug.
  Ik oordeel niet over jou en hoe het gekomen is dat je zo verhard bent. Ook jij zult het nodige meegemaakt hebben in je leven dat je denkt mij te kunnen veroordelen en medeschuldig verklaren aan doodslag.
  Maar voor ik mij een oordeel over jou zou willen vormen zou ik meer van je willen weten en je persoonlijk leren kennen.
  Het is altijd vanuit pijn dat er zo geschopt wordt naar anderen.
  Ik heb mijn vader, mijn moeder, mijn oma, ooms,tantes en een dochter van 22 verloren aan kanker.
  Ik heb een aantal van deze mensen vreselijk zien lijden en heb ze begeleid zo goed als ik kon. Maar ik veroordeel de doktoren in de reguliere sector niet. Ze denken dat ze het beste voor de patient hebben gedaan.
  Wat is jouw pijn?
  Wat heb jij meegemaakt met de alternatieve zorg dat je zo venijnig van je af moet bijten?

  1. @Riet

   Ik heb mijn vader, mijn moeder, mijn oma, ooms,tantes en een dochter van 22 verloren aan kanker.
   Ik heb een aantal van deze mensen vreselijk zien lijden en heb ze begeleid zo goed als ik kon. Maar ik veroordeel de doktoren in de reguliere sector niet. Ze denken dat ze het beste voor de patient hebben gedaan.
   Wat is jouw pijn?
   Wat heb jij meegemaakt met de alternatieve zorg dat je zo venijnig van je af moet bijten?

   Hier een van de slachtoffers van GNM ’therapie’:

   http://www.ariplex.com/ama/amamiche.htm

   Kijk goed naar de foto’s en dan vind ik het nog jammer dat je niets kunt ruiken, want het moet vreselijk gestonken hebben.
   Geerd Ryke Hamer heeft o.a. bedacht dat pijnmedicatie absoluut niet goed is voor kankerpatiënten, want dat zou het genezingsproces maar in de weg staan.
   Geerd Ryke Hamer haalt kankerpatiënten het liefs weg bij de partner/andere naasten, want die staan het genezingsproces óók in de weg/zijn meestal de oorzaak van de kanker volgens het evangelie van Geerd Ryke.

   Je kunt je zo goed inleven Riet, je bent lid van de Partij voor de Dieren enz.!
   Wat maakt een kankerpatiënt mee die moederziel alleen/zonder fatsoenlijke verzorging aan het sterven is door onbehandelde/intussen door het héle lichaam uitgezaaide kanker? Die letterlijk ligt te creperen van de pijn, maar nog geen paracetamol mag -niet dat dat dan nog voldoende is- maar goed.
   Hoe zou je reageren als een hond maar half/een kwart/eentiende zo erg behandeld werd?

   De tranen lopen nu over mijn wangen Riet….

  2. @Wilmazone, inderdaad is het niet goed wanneer mensen de reguliere artsen de rug toe keren. Hetzelfde is destijds ook aan de orde geweest met Sylvia Millecam. Desondanks is het niet gezegd dat het met de reguliere therapie niet dezelfde kant op was gegaan. Op de foto zie je inderdaad slechts een rood litteken maar haar tepel ziet er niet goed uit. Uit beroepsmatige ervaring weet ik dat het ook met de huidige therapieën zoals chemo en bestraling, zo kan verlopen.

   Niet te min vind ik ook dit soort praktijken schadelijk al zou ik ook graag succesverhalen willen zien.

  3. @Kritisch

   Er is nog nooit iemand genezen van kanker door GNM.

  4. @wilmamazone, ik had nog nooit van de therapie gehoord en daarom was ik nieuwsgierig. Eigenlijk wilde ik van @Riet horen of er succesverhalen waren want van jou verwacht ik dat niet haha. Ik wil dan weten hoe het komt dat mensen hier geheel voor kiezen terwijl je nog niet uitbehandeld bent in het reguliere circuit. Tenminste die indruk kreeg ik door jouw link.

   Ik geloof in ondersteuning en heb daar zelf ook goede ervaring mee, al ging dat meer om voeding (ortho-moleculaire therapie). Daarnaast heb ik, vanwege de candidiasis ook medicatie geslikt die mijn huisarts heeft voorgeschreven (Lamisine). Dus was het en-en, alles in goed overleg overigens en ook onder controle omdat de medicatie leverbezwaren kan geven. Mijn dieet was suiker, schimmel en gistvrij (dus ook geen alcohol, schimmelrijke noten en geen kaas, geen gewoon brood want dat bevat gist maar daarnaast ook heel veel andere producten niet omdat bijna overal suiker of gist aan toegevoegd wordt) Daarnaast kreeg ik ondersteuning met voedingssuplementen vanwege tekorten veroorzaakt door een slechte opname door de uitgebreide candida in de darmen. Ik was erg mager toen ik er aan begon, terwijl ik veel at. Na 3 maanden was ik 6 kg aangekomen ondanks het strenge dieet.

   Sindsdien kijk ik anders aan tegen het alternatieve circuit en neemt gezonde voeding een veel grotere plek bij mij in. Overigens waren mijn klachten waarschijnlijk ontstaan door veel gebruik van anti-biotica in mijn jeugd. Daarom ga ik ook bewuster om met het reguliere medische circuit. Ook heeft dat te maken met mijn beroepsmatige ervaringen waar ik toch ook wel misstanden heb gezien en meegemaakt. Ik vind het jammer dat je zo afwijzend staat tegen de goede aanvullingen vanuit het alternatieve circuit maar zie hier ook de andere kant, namelijk het compleet afwijzen van de medische wetenschap.

   Vanavond overigens in Zembla de concessies die de heer Obama heeft moeten doen voor zijn hervormingen van de gezondheidszorg richting verzekeraars en farmaceutische industrie. Ik hoop dat jij daar ook naar gaat kijken:-)

 19. @ Lianne,

  Ja tis wat. Ik moet je zeggen dat ik al heel wat te verduren heb gehad in al die jaren, maar deze opmerking spant de kroon. Ik kan er niet eens boos om worden. Vind het meer dan triest. Vraag me echt af hoe iemand er toe komt om zo venijnig te reageren en zich zo agressief op te stellen. Kan natuurlijk ingezet zijn.
  Gelukkig is er nog nooit iemand na een gesprek met mij dood neergevallen. Ook niet na een behandeling, of een intuitieve tekenles. Zelfs mijn vriendin leeft en ik ga al 30 jaar met haar om. Hoe is het mogelijk.
  Nou ja, ik ga lekker wandelen, tis mooi weer hier in de achterhoek en een beetje frisse wind kan ik wel gebruiken na deze onfrisse uitwisseling.
  groetjes
  Riet

  1. Er zijn genoeg mensen hier op de site, die zien dat deze ‘hapsnurkers’ zichzelf blootgeven met juist DIE tone-of-voice Riet! Take it easy, take a walk!

 20. @ Wilmazone

  Heel triest Wilmazone wat er gebeurt is. Heb je nog meer mensen die dit droevige lot bij Hamer hebben ondervonden?
  Laat me zoveel mogelijk slachtoffers zien dan weet ik wat mij te doen staat. Maar eerst wil ik nog meer bewijzen en het liefst veel.
  Zo gaat het toch ook in de reguliere zorg. Hoeveel fouten worden er wel niet gemaakt aan die kant, we hebben het op t.v. kunnen zien en allemaal houden ze elkaar het hand boven het hoofd.
  Zelf zal ik ook eens op nader onderzoek gaan. Want ik weet dat er alles aan wordt gedaan om de alternatieve kant in een slecht daglicht te zetten. Daarvoor worden verhalen verdraait enz.
  Maar het is een onderzoek waard. Want zoals ik al heb gezegd. Ik blijf kijken naar zowel de alternatieve als de reguliere kant en met beide ben ik het op bepaalde punten niet eens. Zo zie je maar weer dat je heel goed moet uitkijken wat je met jezelf laat gebeuren, zowel regulier als alternatief. Soms ga je het ziekenhuis in als een gezond mens en komt er door een fout van de specialist gehandicapt weer uit. Zo ook zal dit gebeuren aan de alternatieve kant.

  1. Er bestaat geen enkele alternatieve therapie die stand-alone kanker kan genezen.

  2. @Wilmamazone Laat me niet lachen zeg. Praat eens met collega Huppes.

   Is er in de reguliere zorg zelfs een lemma dat je bij overleiden in kunt vullen dat zegt: oveleden aan de x-te chemokuur? Terwijl iedere medicus weet dat die dingen de pest zijn voor je DNA, dat is hun functie. Kan dat?

  3. http://www.ngcenergyhealing.com/folder.html
   Omstreeks 1920 had Rife de eerste virusmicroscoop gebouwd die in staat was om microben 60.000x te vergroten. Hij was de eerste mens ter wereld die een virus in levende staat kon zien. In 1920 was Rife ook de eerste die het menselijke kankervirus identificeerde. Hij werkte samen met topwetenschappers en artsen. Hij werd echter nooit genoemd in hun rapporten en kreeg zelden erkenning voor zijn ontdekkingen. Rife concentreerde zich op het verfijnen van zijn methode om dodelijke virussen d.m.v. resonantie uit te schakelen. Hij verhoogde de resonantie van de virussen totdat ze vervormden en vanwege structurele spanningen uiteenvielen.

  4. @ellen
   Eindelijk weer eens interessant nieuws.
   Het was hier de laatste tijd behoorlijk voorspelbaar aan het worden.
   🙂

 21. @ Guido

  Je hebt helemaal gelijk. Het is te belachelijk allemaal om het nog serieus te nemen. Ik ben telkens weer verbaasd over de ongenuanceerdheid en het venijn.
  Zoals ik al zei ik ben daar ongevoelig voor geworden. Mijn immuunsysteem herkent de vijandigheid en doet meteen haar werk. (hahaha) Maar het is goed om je er aan bloot te stellen zodat het systeem getraind wordt. Nou de mijne werkt voortreffelijk en waarschijnlijk die van jullie ook.
  nog een fijne zondag.

  1. Hallo Riet,

   Is het wel een immuunsysteem? En is het wel vijandig? Kan het niet gewoon zo zijn dat bepaalde cellen in ons lichaam vreemd eiwit zien als voedsel. Ik heb moeite met die hele aanval/verdediging gedachte. Die is angst opwekkend en bovendien beperkt ze het denken.

   Daar komt volgens mij nu juist die hele vaccinatie gekte vandaan. Want het lichaam wordt door de natuur aangevallen en dus moeten wij ons verdedigen. En ja, er zijn mensen overleden aan de complicaties van een kinderziekte. Ik heb ze als kind allemaal gehad en er geen leuke herinneringen aan bewaard. Maar dat was ook een andere tijd. Met andere sanitaire voorzieningen.

   Mijn vraag is dus of de ellende erger is dan het verminderen van de kans (lees niet uitsluiten) met een middel van op zijn minst dubieuze samenstelling. Want kwik, restanten van kippen-eiwit, of in ieder geval vreemd eiwit, squalleen en mogelijk nanotech zijn toch echt geen dingen die je in je lichaam gespoten wilt krijgen. In geen enkele hoeveelheid en onder geen beding, basta.

   Laten we er in ons denken er van uitgaan dat wij tot de biotoop van die bacteriën horen. Die dingen zijn veel ouder dan wij. Wat gebeurd daar in de darmen? Wat is de rol van virussen? Komen ze in levende mensen voor? welke informatie dragen ze over? Wat betekent die voor ons? En belangrijker, wat betekend die informatie voor de bacteriën in onze darmen?

   Een warme groet,

   Dzyan

 22. @ Dyzan

  Het is prettig te weten dat er mensen zijn die begrijpen waar je het over hebt. Dank je wel voor je reactie.
  Uiteindelijk hebben wij andersdenkenden elkaar ook nodig voor steun. Dat mag blijkbaar niet, dan ben je meteen een kliek. Maar de grote groep die denkt het te weten houdt elkaar de hand boven het hoofd en dan is het geoorloofd.

  1. Apropos, maak je niet druk Riet. Er zijn steeds meer artsen die wel geïnteresseerd zijn in wat wij doen. Gewoon doorwerken, resultaat halen en dan komt de rest vanzelf. Dit is nu eenmaal wetenschap en het integreren van een nieuw idee duurt altijd lang.

   Groet,

   Dzyan

  2. @ riet
   maar denk je wel zo anders , je weet toch heel goed dag geen enkele homeopathische behandeling een dubbel blind test door staat ? en dat zeg toch genoeg lijkt mij ?

  3. @ Riet

   Laat die andere reakties nou´s gaan.
   Het gaat toch om jou waarheid?

   Liefs
   Aram

 23. @ Dzyan

  Ik ben het helemaal met je eens wat betreft het vijand denken. Je ziet het in de maatschappij ook en het levert niets op. Alleen maar meer strijd.
  Op onderstaande link staat een stuk dat mij erg aanspreekt.
  Het blijkt dat alles in de natuur en dus ook in ons lichaam meer samenwerkt dan gedacht. Daar hoor je steeds meer over.
  Maar alles is gericht op strijd, overleven.
  We zijn het contact met de natuur kwijtgeraakt.
  http://www.niburu.nl/index.php?articleID=18326

 24. Als god het wou dat we vaccins gingen gebruiken dan was er wel een vaccin boom in de natuur…. net als vitamine preparaten om maar niet ziek te worden weer de illusion of savety…. een goeie tip de horizon docu the truth abouth vitamins….
  elke dag 2 stuks groente en 2 stuks fruit dan hou je t langer uit is BULLSHIT… zo denk ik ook over vaccins… juist omdat die dingen genetish gemanipuleerd zijn zouden ze eerder schade kunnen toe brengen dan gezondheid….. denk bijv aan wild groei van cellen door bijv kanker… ik denk dat kanker samen hangt met voeding… je zie toch wel wat er met een eco systeem gebeurd met cel mutaties en dergelijke die kunstmatige wereld heb ik nog nooit vertrouwd…
  we mochten vooral ook niet spelen met gods creaties volgens de irri amerikanen en wat maken ze zelf de dodelijkste troep die je maar in je lichaam kon gooien….
  AIDS is ook een grapje van de amerikanen… een geheim wapen… als je t imuum systeem kapotmaakt gaat de rest van zelf en voor hun is dat weer controle… en natuurlijk farmaseutishe oneerlijke macht waar ze zo dol op zijn… ik ga pas normaal praten over amerikanen als ze genocide op zich zelf gepleegd hebben… ze zijn toch zo bang voor de dood en terrorisme?? dan kunnen ze zich beter zelf van kant laten maken 😉 als je altijd maar in angst leeft word je een miezerig geleefd dier dat te bang is om te leven en te laf is om te sterven…..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.