Advertentie

Tégen Monsanto of: Vóór gezondheid?


obama monsanto lobbyIs een monster als Monsanto nog weg te denken uit deze wereld? Is dit bedrijf en haar collega’s, die gewapend zijn met patenten van genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen, willens en wetens bezig om onze Aarde fundamenteel te ontwrichten? En in hoeverre steekt hier een veel dieper, sinister plan achter..? Misschien ver gezocht, maar niet té ver, wanneer je de wetenschappelijke rapporten ziet die aantonen dat GMO-oogsten uiterst verderfelijk zijn..!

En waar zijn de autoriteiten, onze politici die -letterlijk en figuurlijk- dit soort uitwassen van industriële macht, zouden moeten voorkomen..? Hoe is het mogelijk dat een uiterst giftig product voor mensen, dieren en planten, genaamd ‘RoundUp’, Monsanto’s onkruidverdelger, gewoon te koop is bij de supermarkt..!? Waar zijn onze mensen van de Keuringsdienst van Waren..?

Is Monsanto écht in staat om politici om te kopen, of via intensief lobby-werk zovér te krijgen, dat ze pro-Monsanto wetgeving aanpassen en creëren..? Gaat dat zelfs zovér, dat ze een president in ‘hun macht’ hebben? (zie dit artikel HIER)

We laten je graag -hieronder- een stuk lezen over de lobby-praktijken en lobby-politiek van Monsanto en consorten, zodat je ziet met wat voor krachtige machten we hier van doen hebben.. Wordt het tijd om actie te nemen..? En heel belangrijk: wát voor actie gaan we dan nemen..?

monsanto-barack-obamaWanneer je regelmatig op deze site komt, zul je weten, dat wij al sinds het begin van ons bestaan (december 2008) de duistere praktijken van Monsanto aan het licht willen brengen. De duistere octopus Monsanto, heeft daadwerkelijk zoveel tentakels, dat het maar de vraag is, of actie tégen Monsanto niet veel te laat is…

Misschien schrik je even van deze opmerking, maar het gaat naar ons idee om de essentie van dit probleem. WAAR richten we de focus op, ónze focus. En wáár richten we onze intentie op.. Komt die te liggen op de giftige praktijken van deze GMO-industrie, of richten we de focus op ONZE wensen om zuivere, gezonde en voedzame voeding te mogen blijven eten. Ons grondrecht op dit soort voedsel komt namelijk ernstig in het gedrang. We zijn dus vóór het floreren van dit grondrecht. En als je nu gelooft dat deze gedachte woordspelletjes zijn, dan heb je het mis.. Steeds weer, ‘zelfs’ wetenschappelijk bewezen.., blijkt dat onze intentie en focus de wereld creëren.. Hoe passen we dat verhaal dan toe op ‘De Mars Tegen Monsanto’, zoals die gepland is -wereldwijd- voor zaterdag 25 Mei.

En daarmee zul je naar onze mening dan niet tégen Monsanto moeten demonstreren, maar VÓÓR het blijven bestaan van het onvervreemdbare recht op zuivere, gezonde en voedzame voeding..! Natuurlijk is het daarbij essentieel dat we laten zien wat een rotzooi Monsanto ervan maakt. En wat een bizarre macht zij inmiddels uitoefenen.. Dat ze -ook weer bijna letterlijk!- een broertje dood hebben aan de gezondheid van de wereldbevolking.

Maar de focus dient in onze visie niet te liggen op het niet willen laten bestaan van iets, maar op het laten bestaan, laten floreren van dátgene wat je WEL wilt.. Moeder Theresa werd ooit gevraagd of zij mee wilde lopen in een mars tegen de Vietnam-oorlog.. “Nee” sprak ze toen stilletjes, “Maar ik wil wel meelopen in een mars VOOR de vrede!”..

* * *

x

Als ik wanhopig ben,
dan bedenk ik, dat door de hele geschiedenis,
de weg van Liefde en Waarheid, altijd gewonnen heeft.

Er zijn moordenaars en tirannen geweest,
en het lijkt een tijdje alsof ze onoverwinnelijk zijn.

 Maar uiteindelijk falen zij allemaal.

Denk daar altijd aan!

Mahatma Gandhi.

x

* * *

x

Tégen Monsanto of: Vóór gezondheid?

2013 © WantToKnow.nl/.be

x

Het destructieve lobbywerk van Monsanto lekt langzaam, maar heel zeker uit. Een voorbeeld werd gegeven door de Engelse kwaliteitskrant ‘The Guardian’. Uit de analyse van deze krant van meer dan 900 diplomatieke vertrouwelijke documenten, blijkt dat zelfs Amerikaanse autoriteiten lobbywerk leverden om in Europa en andere landen het verzet te breken tegen genetisch gemodificeerde zaden en gewassen..! Amerikaanse diplomaten lobbyden in Europa heel intensief om GMO-voedsel, zoals o.a. sojabonen te promoten.

loesje monsantoDe consumentenrechtengroepering ‘Food and Water Watch’, een Amerikaanse NGO (niet overheidsgebonden organisatie), pluisde dus meer dan 900 diplomatieke berichten uit en stuitte op een, zoals de krant het noemt, ‘zorgvuldig opgezette campagne om het verzet tegen GMO’s in Europa en andere landen te ondermijnen en te breken en hierdoor de grote Amerikaanse landbouwbedrijven te promoten’.

Deze documenten kwamen 2 jaar geleden uit de ‘Wikileaks’=onthullingen  boven water en omschrijven een reeks public-relations-strategiën, die werden ontrold tijdens tientallen persconferenties en conferenties over biotechnologie en waarmee wetenschappers, media, de industrie, landbouwers en politici overtuigd moesten worden van de voordelen van GMO-producten..!

Het rapport van deze organisatie onthult een dieper inzicht in de macht van de Amerikaanse landbouw- en biotechnologie, nadat het Amerikaanse hooggerechtshof eergisteren in het voordeel van Monsanto vonniste inzake diens gepatenteerde GMO-sojabonen. Zoals je weet is Monsanto een Amerikaans chemiebedrijf, o.a. verantwoordelijk voor de productie van het verwoesting zaaiende ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’ in de Vietnam-oorlog.

De daden van Monsanto en haar collega's passen naadloos in dit verhaal. Monsanto's doel is niets minder dan het controlleren van de volledige voedselketen.
De daden van Monsanto en haar collega’s passen naadloos in dit verhaal. Monsanto’s doel is niets minder dan het controleren van de volledige voedselketen. Een dergelijk bedrijf met een beurswaarde van inmiddels zo’n US$ 20 miljard, mag je gerust een ‘verstikkende octopus’ noemen.

En inmiddels is dit bedrijf wereldleider in de genetische modificatie van zaden. De essentie van haar productie is het feit, dat GMO-producten gepatenteerd kunnen worden. Dat betekent dat je dus levende organismen kunt beschouwen als je eigendom. Waar dat toe leidt kun je hier lezen.. Zelfmoord van Indiase boeren, die het ‘copyright’ op de zaden van Monsanto niet meer kunnen betalen en massaal zelfmoord plegen..! (HIER)

En wat patenten nog meer doen, blijkt uit het volgende voorbeeld: het Amerikaanse gerechtshof verplichtte een landbouwer in Indiana zijn nieuwe zaden rechtstreeks van Monsanto te kopen, zodat hij telkens de GMO-sojabonen van het type ‘Roundup Ready’ zou planten en geen andere sojazaden..!

De pr-inspanningen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken drongen zelfs door op wetgevend vlak. Zo bleek dat Amerikaanse diplomaten (in het buitenland!) zich verzetten tegen wetten die etiketering van GMO-voedsel zouden gaan verplichten. Wetten waartegen Monsanto zich tot het uiterste verzet. En Amerikaanse diplomaten bleken ook nog eens tegen wetten te zin, die de import van GMO-voedsel in de VS en elders zouden verbieden. Want stel je voor dat de EU zou beslissen dat GMO-producten niet geïmporteerd zouden mogen worden..

De oogst van het lobby-werk..!

Het lijkt er steeds meer op dat de GMO-granaat in Monsanto's eigen toko gaat ontploffen..
Toch lijkt het er steeds meer op dat de GMO-granaat in Monsanto’s eigen toko gaat ontploffen.. Als we maar vóór gezond, voedzaam en

Volgens het rapport van ‘Food and Water Watch’ oogstte het lobbywerk resultaten. ‘Deze bedrijfsdiplomatie (pro-Monsanto dus) kwam in de diplomatieke berichten twee maal zo vaak voor als diplomatieke inspanningen inzake voedselhulp’, zo stipt het rapport aan.. Wenonah Hauter is voorzitter van ‘Food and Water Watch’ en hij vindt het verontrustend dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zoveel moeite deed om de bio-industrie te promoten.

Dit is zijn ondersteunende commentaar op het rapport van zijn organisatie: “Ik ben vooral geschokt te zien hoeveel van die telegrams te maken hebben met het veranderen van wetgeving en reglementering in deze landen. In plaats van de klemtoon te leggen op voedselveiligheid en democratie, draaide het vaak om druk uitoefenen op buitenlandse regeringen”.

Direct onder onze neuzen worden we gemanipuleerd..
In sommige gevallen werd ook amper moeite gedaan om die diplomatieke, pro-Monsanto-druk te verdoezelen. Zo adviseerde Craig Stapleton, een vriend en voormalig zakenpartner van George W. Bush, de regering en congresleden in Washington om het verbod van Frankrijk uit 2007, om een variëteit van Monsanto’s GMO-graan te verbouwen, te counteren met ‘een lijst van doelwitten in Europa’…

“Ons team in Parijs stelt voor dat we een vergeldingslijst opstellen die pijn veroorzaakt in heel de Europese Unie want dit is een collectieve verantwoordelijkheid. We moeten ons daarnaast ook richten op de grootste schuldigen”, schreef adviseur Stapleton toen.  En hij ging verder: “Die lijst moet afgemeten en op lange termijn bruikbaar zijn, want we mogen geen snelle overwinning verwachten. Vergelding zal duidelijk maken dat de huidige politiek de belangen van de EU kan schaden en kan de stemmen pro biotechnologie in Europa versterken”.

x

march against monsanto
x

‘March Against Monsanto’, de achtergronden

x

De beweging ‘March Against Monsanto’ lijkt zich als een inktvlek over de aarde te bewegen. Het initiatief blijkt op een stevig groeiende achterban te steunen. Van verontruste burgers tot en met activisten; ze willen allemaal bijdragen en verantwoordelijk zijn voor het einde van de GMO-opmars, via vreedzaam protest en het verspreiden van informatie. En feitelijk komt het allemaal neer op de basics’ van wat ‘echt voedsel’ nu eigenlijk is..!

monsanto cartoonÉcht voedsel is in ieder geval niet chemisch-geladen, geen voedsel dat afkomstig is van genetisch gemanipuleerde gewassen en zaden, die allemaal nog láng niet genoeg zijn onderzocht om ze al vrij te geven voor massaal gebruik in land-, tuin- en akkerbouw. Zoals dat nu al gebeurd is, onder druk van de Monsanto-lobbyisten..! De naam ‘Monsanto’ valt telkens, omdat deze marktleider ook verantwoordelijk is voor het grootste deel, zo’n 90%!, van deze voedselrotzooi.. Want écht, wanneer je alles op de essentie bekijkt, komt het op ‘rotzooi’ neer..

De zaden van Monsanto en haar companen worden verkocht aan argeloze boeren, die werkelijk geloven dat ze een wondermiddel kopen. Zelfmoord als resultaat van deze aankoop, is niet iets wat je direct in verband brengt met elkaar, maar toch is dat wat er op veel plaatsen in de wereld gebeurt met boeren. Zelfmoord omdat de boeren zien wat voor een catastrofale, niet-keerbare beslissing ze hebben genomen met de aankoop van de gepatenteerde GMO-zaden van Monsanto.

Minder productie, daar waar hen het tegendeel was beloofd. Patentbetalingen in de jaren ná de aankoop van de zaden, want een patent dient in harde valuta te worden gehuurd..! Het bureau van Monsanto dat de patentrechten bewaakt is keihard en voert processen over de hele wereld, o.b.v. hun eigendomsrechten op levend materiaal, wat zaden natuurlijk zijn. Monsanto schrikt niet terug om op boerderijen te gaan posten om te zien wat een boer uitvreet met hun zaden en gewassen..

De meest doeltreffende manier om een vijand te verslaan, bestond eruit niet op diens beledigingen in te gaan, maar zijn mond met feiten dicht te metselen.

– Lulu Wang

Ook boeren die natuurlijke gewassen verbouwen en biologische akker- en tuinbouw bedrijven zijn het doelwit van de juridische aasgierpraktijken van Monsanto. Het blijkt namelijk dat het zaad van de gepatenteerde GMO-gewassen zich natuurlijk niet houdt aan de randen van de akkers om zich te vermenigvuldigen. Het zaad zwermt uit en belandt in aangrenzende akkers. Akkers van boeren waar Monsanto géén zaken mee doet, zoals bijvoorbeeld biologische boerenbedrijven.. De GMO-besmetting heeft plaatsgevonden en Monsanto is er als de kippen bij, om de betreffende biologisch boer voor het gerecht te dagen wegens het ‘stelen en gebruik maken zonder vergoeding, van hun gepatenteerde zaden’..!

Een heel giftig en levensgevaarlijk goedje, deze 'onkruidbestrijder' van Monsanto (sinds kort in alle tuincentra in Nederland te koop...!!) In Frankrijk is Monsanto al veroordeeld om de neurotoxische werking van dit spul..
Een heel giftig en levensgevaarlijk goedje, deze ‘onkruidbestrijder’ van Monsanto (sinds een jaar dus in alle tuincentra in Nederland te koop…!!) In Frankrijk is Monsanto al veroordeeld om de neurotoxische werking van dit spul.. Hoe ver reikt de Monsanto-lobby en wanneer staan politici op om maatregelen af te kondigen..?!

Monsanto’s ‘succesvolle’ product uit de jaren 1960, het op dioxine gebaseerde ‘Agent Orange’ heeft in de oorlog in Vietnam zo’n 400.000 slachtoffers geëist. Maar tot op de dag van vandaag worden er in Vietnam kinderen geboren met ernstige geboorte-afwijkingen, veroorzaakt door het ‘economisch succesvolle’ ontbladeringsmiddel. Naar schatting zijn er zo’n 500.000 geboorte-afwijkingen al te tellen, alleen al in Vietnam. Maar de dagen dat deze informatie weggestopt werd in de voetnoten van kranten en tijdschriften, is écht voorbij..!

De ‘March Against Monsanto’ is slechts het begin!

De ‘March Against Monsanto’, die een wereldwijde beweging is geworden, is een bundeling van gelijkgestemden, vooral bedoelt om mensen te motiveren om hun eigen gewassen te gaan verbouwen en daarmee vooral ook een krachtig signaal af te geven aan de politiek. In Nederland zullen demonstraties plaatsvinden in Amsterdam, Den Haag en Wageningen. In 41 landen zullen maar liefst zo’n 330 demonstraties tegelijkertijd plaatsvinden. Jouw inbreng en jouw aanwezigheid, vooral om solidariteit te tonen, zijn onmiskenbaar belangrijk! Hier kun je het Google document bekijken met alle leads over deze demonstratie.

De ‘March Against Monsanto’ is de bekrachtiging van een campagne, zo simpel als het maar kan, om mensen die nog van niets weten, bewust te maken van het fenomeen GMO-patenten en GMO-business rondom ons voedsel. De campagne is voor iedereen eenvoudig toegankelijk en zal zeker voor een hoop publiciteit zorgen!

stop conteminating our foodWacht maar eens tot enkele duizenden mensen in grote steden, overal ter wereld op hetzelfde tijdstip, om aandacht zullen vragen van politici om te komen tot daadkrachtige wetgeving die ons gezonde voedsel moet beschermen. Wetgeving die ook monsterlijke bedrijven zoals Monsanto het vuur aan de schenen zal leggen en dit bedrijf transparanter zal laten opereren. Nu al werken veel oud-employees van dit bedrijf binnen in de overheid van de VS, waar pro-Monsanto-wetgeving wordt uitgedokterd. (HIER).

Het is zaak dat we zaterdag onze stem laten horen, de aandacht vestigen op dátgene wat we willen laten groeien..! Gezond voedsel dient verder ontwikkelt te worden, biologisch voedsel, zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmesten geproduceerd, verdient meer aandacht. De massale bewustzijnssprong die we zaterdag 25 Mei mogen ondersteunen is een grote stap in de goede richting. Maar laten we vriendelijk zijn, en maak vrienden en geen vijanden..!

25 Mei, 13:00 uur in Wageningen, kijk HIER op Facebook

25 Mei 14:00 uur in Amsterdam, op de dam, kijk HIER op Facebook

25 Mei 14:00 in Den Haag, zie HIER op Facebook

x

march against monsanto amsterdam

 

33 gedachten over “Tégen Monsanto of: Vóór gezondheid?

 1. De horrorverhalen (helaas realistisch) van Monsanto komen aan bod in mijn boek ‘De Zoete Wraak’ die volgende maand uit komt bij Frontier Publishing. Monsanto was natuurlijk de producent van Aspartaam…

  Ik pleit in mijn boek en lezingen voor een herziening van de zorg die ‘VIT’ (Verantwoordelijk, Integer en Transparant) dient te worden. Monsanto is dit zeker niet, daarom heb ik aangeboden om kosteloos de 25e een Tv-speciaal te filmen en produceren over deze mars voor echte gezondheid (zullen we maar zeggen!

  Als er wat online beschikbaar komt, zal dit gemeld worden via: http://www.healingsoundmovement.com/news (daar staat ook wat meer info over het boek).

 2. Goede artikelen, weer wat geleerd!

  Terwijl die fijne vent van Nestle (die vind dat drinkwater geen basisrecht moet zijn) beweert dat er nog nooit wetenschappelijk is aangetoond dat genetisch gemanipuleerde groente en fruit schadelijk is, vind ik het al veelzeggend dat het personeel in de kantines bij Monsanto alleen voedsel eten ZONDER GMO. Daar hebben ze speciaal bordjes voor opgehangen!

  Welke onderzoeken zijn het beste om aan te tonen dat GMO voedsel schadelijk is voor gezondheid? (ik heb het niet over bestrijdingsmiddelen, maar alleen over GMO) Iemand een linkje?

  1. Thanks voor de link, dat is een goede docu, ik had hem al eerder gezien, maar nu pik ik er toch uit aan info.

  2. correctie: ik pik er toch MEER uit, als in ik begrijp de docu nu nog beter

  1. Gewoon het artikel nog een keer lezen Robert Jan, het is namelijk PRECIES waar het artikel over gaat.. Gewoon maar even een citaat dan uit het intro van hierboven:
   Maar de focus dient in onze visie niet te liggen op het niet willen laten bestaan van iets, maar op het laten bestaan, laten floreren van dátgene wat je WEL wilt.. Moeder Theresa werd ooit gevraagd of zij mee wilde lopen in een mars tegen de Vietnam-oorlog.. “Nee” sprak ze toen stilletjes, “Maar ik wil wel meelopen in een mars VOOR de vrede!”.

  2. Met alle respect voor Ghandi. Hij heeft het met al zijn goede bedoelingen, niet gered.
   Hier draait het om de wereldvolksgezondheid, en daar moet zelfs voor gestreden worden. Liefst elke dag!

 3. Overigens ben ik vóór kennis delen en bewustwording

  En bovenal vóór Strijden Zonder Vechten – en het toelaten van de Moeiteloosheid alias Wet van Aantrekkingskracht)

  1. Robert Jan, count me in!
   Ik kan het alleen maar met je eens zijn en vanwege de wet van de Aantrekkingskracht, loop ik VOOR onze gezondheid, VOOR de goedheid van Moeder Aarde en ook VOOR het verhogen van de prijzen voor ongezond voedsel!

 4. Als ik de naam Monsanto lees dan denk ik aan een club ratten. Ratten die aan onze kwaliteit van leven en onze autonomie knagen.
  Bovine- PCB’s- Agent Orange- Dioxine- Roundup- neonicotinoiden, en wie weet wat nog meer aan giftig tuig waar wij “nog” niets van weten.
  Monsanto gaat letterlijk en figuurlijk over lijken.
  Dat die tent en cs bestaansrecht hebben is onverteerbaar!
  Ik hoop dat de demonstratie heel vredig verloopt zodat we allemaal ongeschonden huiswaarts mogen gaan.
  Wie de 25ste, gezond en wel, achter het pc scherm blijft zitten zeuren doet zijn medemens zeer zwaar tekort.
  Mijn hoop gaat naar een demonstratie waar enkele miljoenen mensen van de partij zijn, en dat moet kunnen.

  1. @ truus
   Ik ben blij dat je je zo standvastig profileert tegen het gedrocht monsanto. Echter je mag niet iedereen die niet naar de demonstratie komt over 1 kam scheren. Er zijn mensen die door een handicap niet kunnen , er zijn mensen die door geldgebrek niet kunnen en ga zo maar door , bij dezen hoeft de wens daar te zijn niet te ontbreken maar is de mogelijkheid niet daar. Als deze mensen van achter hun pc hun steun betuigen geeft dat toch een energetisch gewin , zak mah zegguh.

 5. oo ik zou graag met jullie mee willen lopen maar er is net de ziekte van hotqins bij mij vastgesteld die nog weer een stukje rotter is dan de non.of gewone hotqins maar ik ben er fel op tegen dat deze troep aan onze landen worden verkocht enn dat de genen die deze troep wel laten komen op onze zijde van de wereld metten op gehangen mogen worden .zonder meer dit doe je je eigen soort medemens NIET?? aan
  gegroet garriet60
  ps ik hoop dat er veel mensen zullen opduiken.ook al zou het wat koud zijn of regenen .

  1. Al es bedacht dat de ziekte van Hotqins wel es het gevolg zou kunnen zijn van ‘deze troep’ lieverd? Hoop doet niet steeds leven. Aktie doet dat wel. Hopelijk gaat het je toch wel goed in de toekomst. Veel liefs.

 6. Monsanto De alles omvattende Wereld machthebbers ,vernietiger van mens en alles wat groeit en bloeit. Onder andere ook gestimuleerd door wereld voedsel organisatie . Ook breed ondersteund door voormalige minister Gerda Verburg (CDA). Dit is de ondergrondse oorlog en vernietiging tegen de Wereld bevolking. Het sluipende gif van Monsanto en de miljarden industrie moet gestopt worden. Laat uw stem horen nu het nog kan!!!!!

 7. Sorry, maar ik ga niet meedoen aan “wees positief”. Ik ga snoeihard laten zien wie Monsanto (moordenaar) ’t is. Dit heeft een harde aanpak nodig.

 8. Stel vooral geen vertrouwen in pseudo leiders, hier in Frankrijk hebben we hard gevochten tegen Monsanto, maar onze leiders hebben ons verraden, hebben nu goed betaalde banen in Brussel, op het pluche.

  Veel succes de 25, Jenne

 9. Bij het zien van de Belgische documentaire en met de wetenschap wat voor mens en dieronterende middelen bedrijven/ multinationals /regeringen gebruiken omwille van het krijgen van macht en geld etc. , kan ik maar één ding concluderen….ze gebruiken Nazipraktijken!

  Als men het heeft over de ‘blanke beschaving’ dan schaam ik mijzelf dat ik daar deel van uitmaak, gezien wat voor schade deze ‘beschaving’ aanricht en aangericht heeft aan deze wereld en alles wat daarop leeft !!!

 10. WAT KUNNEN WE NOG ZONDER RISICO ETEN TEGENWOORDIG ZONDER DAT WE ER BIJ HOEVEN NA TE DEMKEN WAT HEBBEN ZE ER NU WEER IN GEBRUIKT.WAAR ZIJN WE MEE BEZIG HET UITROEIEN VAN MENSEN DIE DENKEN EN DIE NIET VERDER KIJKEN VAN ZE DOEN TOCH WAT ZE GELD OPLEVERT.

 11. Ik heb dit al ettelijke keren doorgemaild!
  Telkens jullie demonstreren of reageren TEGEN iets , ga je net je energie richten op datgene wat jullie niet meer willen . Zo maken jullie de energie van al die dingen die jullie zo erg vinden, alleen maar sterker.
  Ik kan alleen maar zeggen: er kan nooit vrede zijn, als er geen vrede is in je eigen hart.
  Er zal altijd verkeerd met Moeder Aarde worden omgesprongen, zolang je zelf niet vanuit je hart in harmonie met haar gaat leven.
  Wanneer er voldoende mensen vanuit dit eenheidsgevoel gaan leven, wetend en voelend dat alles verbonden is met elkaar, wat betekent dat je bewustzijn voldoende hoog is dat je dit inziet, dan worden automatisch alle mensen op aarde meegenomen in dat hoger bewustzijn en zullen ze niet langer in staat zijn om Moeder Aarde en elkaar te onteren.
  Denken jullie hier a.u.b. eens over na?
  Wie zich wil bedenken, kan nog altijd terecht op de dag van de werelddrum in Oedelem, daar gaan we drummen VOOR wereldvrede VOOR verdraagzaamheid VOOR gezondheid.

  1. “Er zal altijd verkeerd met Moeder Aarde worden omgesprongen, zolang je zelf niet vanuit je hart in harmonie met haar gaat leven.”

   Om harmonie te kunnen hebben en behouden betekent ook dat je er voor moet waken in een wereld waar dualisme nog altijd de boventoon voert.
   Dat is precies de reden waarom duizenden mensen opstaan tegen deze zwartgallige doordouwers.
   De werelddrum in Oedelem zal daar zeker aan toe bijdragen.

  2. Ettelijke keren plaatsen werkt niet averechts? De tijden van dit soort spirituele betweterij zijn voorbij. Aktie in eenheid genereert kracht. VOOR gezondheid in aktie komen is nergens TEGEN. Dus ga lekker trommelen en steun de dapperen in plaats van misplaatste superioriteit en je gelijk te claimen.

  1. retour afzender..! Het adres van Wageningen university op de plaats van de geadresseerde en linksboven Monsanto in Wageningen.

   Dan dikke streep door Wageningen University en een zwarte pijl naar linksboven op de envelop. ‘Retour afzender’ erop en viola, eh voila..!

   Kies zelf het aantal bakstenen that makes you feel good!

   Even over De Ruiter.. Een typisch voorbeeld van een prachtig bedrijf dat door Monsanto is overgenomen. Uitgekocht, met Judasgeld..
   Jammer, ipv de slag te maken naar bijv. biologische zaden.. Of deze meneer helpen..! Ruurd Walrecht..!!
   http://www.wanttoknow.nl/zo-kan-het-ook/ode-aan-het-gewas/

 12. Dankbaar voor de goede sfeer en organisatie van March against Monsanto op de dam in Amsterdam, mooi om te zien dat veel mensen bewust aan het worden zijn en anderen bewust willen maken. Dit is precies wat wij doen met ons werk en Tv-programma’s.

  Heb vandaag mooi kunnen filmen vanaf het podium en ook nog een kort praatje kunnen houden over (Monsanto’s neurotoxische en kankerverwekkende!) Aspartaam en een pleidooi voor echt levend voedsel kunnen houden.

  Nu eerst even op de bank, morgen beginnen aan het vele editing werk om er een mooie HealingSoundMovement Tv-special van te maken. Dank jullie wel voor al jullie mooie bijdragen (en de mooie Ohm tijdens mijn praatje 😉 Morgen hopelijk alles online via deze pagina: http://www.healingsoundmovement.com/hsm-tv.html

 13. Ik vindt het goede zaak om corporaties zoals nr.1 Monsanto, Dupont, Kraft, BASF en Nestle, om er maar een paar te noemen te laten weten dat we het met z’n alle niet langer pikken, laten we AUB niet vergeten de menselijke geaborteerde foetussen die Pepsi, Kraft en Nestle in haar eindproducten verwerkt. De grip van Corporaties op de politiek is hier cruciaal.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.