Advertentie

Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling?


Het onderstaande stuk van John Consemulder, van wie we hier al vaker artikelen plaatsten, is een waardevolle bijdrage in deze vaccinatie-tijd. En natuurlijk is het ook vakantietijd, maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dat we rustig achterover kunnen gaan liggen, ZONDER onze hersens te blijven gebruiken…  

Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.
Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.

Nadenken over de komende griepvaccinaties en het bekijken van dit fenomeen van alle kanten, zodat je jezelf een goed oordeel kunt vormen hierover, is van levensbelang. Dát klinkt wellicht een beetje hoogdravend, maar naar onze mening is dit werkelijk zo.

Eén citaat uit zijn stuk van hieronder, waarin John spreekt over VIT, verantwoordelijkheid, integriteit en transparantie in de gezondheidszorg:

“Wees verantwoordelijk, integer en transparant voor je lichaam met behulp van je eigen keuzes. Kies met je vrije wil uit volledige informatie, niet alleen uit informatie die wetenschappelijk wordt ‘ingepakt’, vervolgens wordt ‘bestraald’ met informatie die uw zogenaamd onterechte angsten zou moeten wegnemen, met een ‘genetisch gemanipuleerd sausje’ in de vorm van marketingleugens.”

Het woord is aan John.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling?

Door Drs. John Consemulder,

Neuropsycholoog, auteur, spreker en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker

(www.healingsoundmovement.com)

‘Vrees voor nieuwe mislukking. Overheid peilt belangstelling griepvaccin. Het kabinet wil voorkomen dat de inenting tegen Mexicaanse griep net zoveel weerstand oproept als die tegen baarmoederhalskanker.’ Dit is het kopje van een stuk tekst op de voorpagina van het dagblad Trouw van vandaag.

De tekst is geschreven door Sander Becker en Nicole Lucas. De weerstand tegen de inenting ‘tegen baarmoederhalskanker’ is vooral ontstaan na informatieve en feitelijke artikelen en teksten, geschreven door onder andere onderzoeksjournalist Désirée Röver (zie ook haar zojuist verschenen boek over baarmoederhalskanker) en ondergetekende.

Al zeer snel volgden betrokken websites als WantToKnow, Niburu, Argusoog en Verontrustemoeders.nl (enkele van deze websites volgen al jaren zorgvuldig het ware nieuws met betrekking tot vaccinaties en andere gezondheidsbedreigende en verzwegen feiten.) en Hyves groeperingen met het doorsturen en reageren op de artikelen.

Uiteindelijk volgde er direct en indirect een soort ‘butterfly effect’ (een kleine verandering – te vergelijken met het plaatselijke uitslaan van de vleugels – kan een veel grotere verandering bewerkstelligen), een sneeuwbaleffect die uiteindelijk mede heeft veroorzaakt dat er plaatselijk maar 20 tot 30 % van de kinderen kwam opdagen voor de ‘vrijwillige’ baarmoederhalskankerinentingen.Met z’n allen in de rij om een I-Pod te verdienen?

Een enorm succes, vanuit de gedachte dat vele duizenden kinderen zich nu wel lieten beschermen en niet kozen voor valse immuniteit en gevaarlijk gif, insecteneiwit, immuunsysteem dol makende olie substanties en genetisch gemanipuleerde ingrediënten. Maar geen succes voor het RIVM, dat met de handen in het haar zich moest beraden waarom de beoogde (en verwachte) 70 % opkomst ditmaal niet was behaald.

Het benoemen van deze feitelijke artikelen en teksten als “Indianenverhalen” en “Broodje Aap verhalen” door het RIVM en de media getuigt niet alleen van weinig respect, het geeft ook aan hoezeer deze instanties bang waren geworden dat het volk ‘besmet’ zou worden met de ‘aanstekelijke ziektes die betrokkenheid en feitelijke waarheden heten’.

Het is dan ook zeer opvallend te noemen wat het ware doel is van de inlichtingen die de overheid nu wenst te verkrijgen van het volk. “Het is de bedoeling dat de vaccinatie, die mogelijk al in oktober begint, minder weerstand oproept dan de inenting tegen baarmoederhalskanker”. Ook kijkt het ministerie van volksgezondheid “nadrukkelijk wat er de vorige keer misging met de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.”

Eindelijk wordt een grote groep mensen bereikt met de informatie over de verzegen kant van vaccinaties, de levensbedreigende ingrediënten en de ineffectiviteit en onzekere langetermijneffecten van alle vaccinaties!

Het probleem (of eigenlijk de oplossing) is dat er de vorige keer juist weinig misging, maar voor het eerst in de geschiedenis van vaccinaties eindelijk iets goed ging. Eindelijk wordt een grote groep mensen bereikt met de informatie over de verzegen kant van vaccinaties, de levensbedreigende ingrediënten en de ineffectiviteit en onzekere langetermijneffecten van alle vaccinaties!

En is dit misschien niet de ware reden waarom onze overheid strijdt tegen de verhalen van ‘Indianen en – genetisch gemanipuleerde – Apenbroodjes’? Wat Minister Klink van volksgezondheid in ieder geval vanaf het begin al duidelijk heeft gemaakt, is dat vaccinaties vooral ‘kosteneffectief’ moesten zijn.

Meneer Klink, als u dan naar wetenschappelijk bewijs wilt luisteren, luister dan stereo!! Er zijn ook andere, dan door de farma-industrie gesponsorde wetenschappelijke onderzoeken! Peter Chappell is in Nederland bezig met revolutionaire geneesKUNST!
Meneer Klink, als u dan naar wetenschappelijk bewijs wilt luisteren, luister dan stereo!! Er zijn ook andere, dan door de farma-industrie gesponsorde wetenschappelijke onderzoeken! Peter Chappell is in Nederland bezig met revolutionaire geneesKUNST!

En een lage opkomst hoort vast niet bij het kostenplaatje. Een lage opkomst is ook niet positief voor de te verwachten winst van de farmaceutische industrie, zeker met de griep ‘pandemie’ die nu ons wordt voorgeschoteld. Farmaceut Baxter (dezelfde club die ‘per ongeluk’ en onbestraft naar 18 landen vaccins verstuurde die het vogelgriepvirus bevatte) staat voor aan de rij om het griepvaccin te mogen produceren!

Destijds is veel te weinig aandacht besteed aan emotie, stelt de Amsterdamse hoogleraar medische publiciteitsinformatie Frans Meijman in de tekst. “Deskundigen hebben er vaak geen benul van wat medische aangelegenheden voor leken betekenen.” Dit is de reden dat burgers nog intensiever worden betrokken bij de voorbereiding dan nu gebeurt, aldus de heer Meijman. Emoties? En nog meer ‘betrokkenheid’?

Allereerst is het zo dat volledige betrokkenheid alleen kan bestaan bij een industrie en overheid die ‘VIT’ is. Verantwoordelijk, integer en transparant. Op het gebied van de farmaceutische industrie, de Gezonheidsraad, ons RIVM en de vaccinatie industrie ontbreekt het aan al deze drie randvoorwaarden. Van belangstelling naar belangenverstrengeling.

Volledige betrokkenheid kan alleen bestaan bij een industrie en overheid die ‘VIT’ is. Verantwoordelijk, integer en transparant.

En ten tweede lijkt het alsof de overheid de emoties van de mensen ‘het hoofd wil bieden’. Controlemanagement, beinvloedingstechnieken, manipulatie door ‘angst weg te nemen’, is dat het ware doel? Emoties vormen de basis voor gedachten, maar zijn in deze context ineens synoniem met onbetrouwbaar, irreëel en lastig? Dienen onze emoties ‘uitgezuiverd te worden’, is dat misschien het doel?

Gelukkig pleit Meijman voor een open dialoog met leken en deskundigen. “Angst laat zich niet beteugelen door feiten, alleen door echte dialoog.”, aldus Meijman. Maar hier ligt een verraderlijk probleem, waarbij een bizarre vorm van ‘omgekeerde psychologie’ niet wordt geschuwd.

Allereerst dienen we ons af te vragen welke angst er ‘beteugeld’ zou moeten worden. Gaat het om de angst voor de spuit, de ingrediënten, of de angst voor de halve waarheid waar de vaccinaties maar mee worden gevuld? Verkoop in angst en onzekerheid is juist hetgeen wat de farmaceutische industrie zo goed doet.

Inspelen op emoties (“U beschermt uw kind toch wel?”) en schuldgevoel aanpraten om ‘compliance’ af te dwingen (lees: als die ‘vrijwillige’ vaccinatie maar wordt genomen, desnoods verloten we via de GGD een aantal i-Pods om die lastige kinderen te ‘lokken’ voor de drie ‘vrijwillige’ prikken).

Komt dat niet dichter in de buurt van de waarheid achter de marketing en voorlichtingsdrang? Waarom scholen waarschuwen en zelfs een agressief marketingbureau inschakelen (wat misschien niet voor niets ‘Combat’ heet) als vaccinaties helemaal niet verplicht zijn? Hoe vrijwillig is al deze drang en druk? En hoe ‘neutraal’ is de informatie van ons RIVM die zelf vaccinaties promoot, produceert en verkoopt (laat staan alle klachten na vaccinaties bijhoudt)?

Net zo neutraal als de gezondheidsraad waarvan de helft banden heeft met de farmaceutische industrie of adviseur is voor de farmaceutische industrie? En de industrie zelf. Lees mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ maar op mijn website HIER als u daar echt een antwoord op wilt.

Maar laten we even stilstaan bij deze vorige zin.

 • Wilt u inderdaad wel een antwoord?
 • Wilt u echt weten, echt wakker worden?
 • Zijn wij wel ‘VIT’? of accepteren we alles op basis van een uitspraak van een ‘autoriteit’ (zij zullen het wel goed met ons voorhebben, het beste weten..?).

Als neuropsycholoog (en vooral als spiritueel en betrokken mens) begrijp ik de menselijke weerstand, de ontkenning en het niet willen weten gedrag. Mede daarom bespreek ik in mijn lezingen vooral ook het belang van de wetenschappelijke studies die aantonen wat liefdevolle emoties en gedachten aantoonbaar doen in ons lichaam en dat van anderen. Ware immuniteit werkt niet met angst, maar met positieve affirmaties, visualisatie, intenties en gedachten.

Veel onnodig lijden komt voort uit onwetendheid.

Wat heeft u aan uw vrije wil als u ‘betrokken’ wordt bij een eenzijdig onderzoek van wat er bij u speelt als daar alleen maar gebruik van wordt gemaakt in betere ‘voorlichting’, die als doel heeft u alsnog te ‘verleiden’ om ‘verantwoordelijk’ te zijn en vooral de vaccinaties te accepteren?

 • Gaan de overheid, het RIVM en de farmaceutische industrie nu dan ook voor het eerst toelaten dat er echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek komt naar vaccinaties?
 • Gaan deze instanties nu eindelijk inzage geven in de productie, de ziekmakende ‘hulpstoffen’ en overige ingrediënten?
 • Gaan deze instanties u nu ook uitleggen waarom al deze neurotoxische en immuunsysteem vernietigende stoffen in vaccinaties dienen te zitten?
 • Gaan deze instanties ook ‘betrokken’ om met onze wensen om onze immuniteit niet hondsdol te maken, maar op een natuurlijke en veilige manier het zelfhelende vermogen van het lichaam te ondersteunen?

En helaas vond ik geen antwoorden op deze vragen in de tekst…

Het is en blijft één groot vraagteken wát er eigenlijk in die spuit zit? Of gewoon maar blind vertrouwen..? Maar de overheid gaat ons hierover voorlichten, gelukkig. Of juist niet over dít aspect..!?
Het is en blijft één groot vraagteken wát er eigenlijk in die spuit zit? Of gewoon maar blind vertrouwen..? Maar de overheid gaat ons hierover voorlichten, gelukkig. Of juist niet over dít aspect..!?

En dan nog iets over die zogenaamde echte dialoog waar Meijman over sprak. Dit is wat ik hier al eerder over schreef: “Ik heb onlangs mijn artikel naar een veelheid aan instanties, wetenschappers en overige betrokken instituten gestuurd.

Het bleef verbazingwekkend stil nadat ik vele belangrijke wetenschappers, overkoepelende artsenorganisaties, apothekenorganisaties, patiëntenorganisaties, kanker onderzoeksinstituten, de politiek, pers en kranten, industrie, ons RIVM, ministerie van volksgezondheid en anderen heb gemaild.

Werkelijk maar 1 felle reactie van een wetenschapper (waarvan ik weet dat hij zelf een farmaceutisch bedrijf heeft in Bilthoven en betaald wordt door de farmaceutische industrie als adviseur…) Voor alle duidelijkheid: ik heb dus geen reacties mogen ontvangen dat het allemaal wel meevalt of niet klopt, geen reactie dat ik onnodig onrust veroorzaak, geen reactie dat ik gek ben, geen reactie om te weerleggen wat ik schrijf….alleen maar stilte…

Eigenlijk een zeer bedroevende stilte, maar ook een veelzeggende. Stilte voor de grote ‘bewustzijnstorm’ misschien? Ik hoop het, want ik vermoed dat wij het uiteindelijk zelf voor het zeggen hebben. ‘We are the ones we’ve been waiting for’ zeiden de Hopi indianen al. We hebben namelijk het recht om ziekte te weigeren en gezondheid te wensen.

De politiek, de wetenschap, onze patiëntenorganisaties, allemaal worden ze beïnvloed en/of betaald door de industrie die het niet zozeer om onze gezondheid gaat. Het is tijd voor verandering en het is tijd dat we collectief ons recht op gezondheid weer terugeisen. De heer Coutinho en het RIVM hebben niet gereageerd op mijn artikel, maar ze vinden het wel noodzakelijk om er ‘positieve’ aandacht aan te geven bij Pauw en Witteman (10 maart, toevallig precies terwijl ik een lezing over de ware effecten van HPV vaccinaties gaf in Heemstede!), nadat zij eerst hun website hebben aangepast op al deze “Indianenverhalen”.

Professor Frans Meijman, hoogleraar Medische Publiciteitsinformatie.
Professor Frans Meijman, hoogleraar Medische Publiciteitsinformatie.

Ik ken trouwens menig Sjamaan die hier anders over denkt en heb overigens ook bewijzen dat het juist ‘Native Indians’ zijn (hetzelfde geldt overigens voor veel Afrikaanse ‘stammen’) die zonder ‘Informed Consent’ (toestemming) vergiftigd zijn door de farmaceutische industrie in een gedocumenteerd biologische vaccinatie experiment, maar dat terzijde. Een ‘Tipi’-sch voorbeeld van een organisatie die niet met tegenstanders om de tafel durft te zitten, maar alleen de ‘Tomahawk’ van een oprechte Indiaan wil afpakken.

Ik zoek weliswaar geen strijd, ik ben op zoek naar ware genezing van een zieke industrie, die veel ‘medestanders’ op haar loonlijst heeft staan. Ik wil voorkomen in plaats van onnodig genezen.”

Deze verbazingwekkende stilte (na leesbevestigingen en hoge prioriteit te hebben toegevoegd aan de e-mail) voelde als de teksten bij een filmfragment, bij een arrestatie: “You have the right to remain silent. Everything you say, can and will be used against you in a court of law”. Vandaar deze onverklaarbare stilte?

Laten we maar niet reageren,want dan komen er nog meer feiten aan het licht? Ik hoop dat uit deze stilte niet allen is gebleken dat er juist veel angst heerst aan de kant van instanties die vaccinaties wel aan de man willen brengen, maar ook dat een echte dialoog niet word gewenst.

Ik weet van Désirée Röver dat ook zij niet wordt uitgenodigd om hierover in dialoog te gaan, en dit geldt voor velen die het werkelijk geprobeerd hebben. Verwonderlijk, nietwaar? Het gaat toch om instanties die onze gezondheid dienen te waarborgen en verzorgen? Een echte dialoog bestaat niet uit het negeren van kritische onderzoeksjournalisten of kritische reguliere wetenschappers als ondergetekende.

Een echte dialoog is ook niet een eenzijdig gesprek met leken waarvan bekend is dat hun beeldvorming eenvoudig te beïnvloeden is door ‘feitelijke informatie’. U heeft geen vrije wil als u voor een keuze komt te staan die onvolledig is belicht. Een halve waarheid in een spuit (of pil of gentech-voedsel) is nog steeds een niet benoemde halve leugen!

Een echte dialoog is ook niet een gesprek met iemand waarbij de feiten worden ‘weerlegd’ door een zogenaamde ‘wetenschappelijke expert’ die betaald wordt door de farmaceutische industrie om de zaak een positieve (winstgevende) draai te geven. De waarheid een kwartslag verdraaien is nog steeds een volledige leugen als eindresultaat.

Een “burgerdebat als massageolie griepcampagne” is dus misschien wel net zo verraderlijk als de olie dus u op uw huid smeert wanneer u een dagje naar het strand gaat (bescherming tegen verbrandingsangst wordt u ‘aangesmeerd’, maar het resultaat is mogelijk net zo destructief en kankerverwekkend als de ‘bescherming’ die vaccinaties u en uw kinderen feitelijk bieden.

Valse bescherming, valse angst, valse immuniteit en nu ook valse hoop op een echte dialoog? U bent gewaarschuwd, een echte dialoog is een dialoog waar ook alle bewezen gevaren, ineffectiviteit en onzekere langetermijneffecten van vaccinaties aan bod komen, en niet alleen worden weerlegd als marketingcampagne om ‘vaccinatiezieltjes’ te winnen bij een griep die een sterk menselijk luchtje bij zich draagt (je handen wassen zonder bacteriedodende zeep te gebruiken is dan nog steeds veiliger dan die 34 miljoen kostende griepspuit in ons land alleen al).

Kucht u even? Al eerder schreef ik dit over de griepvaccinaties: “Het middel ‘tegen baarmoederhalskanker’ is er, terwijl het niet voldoet aan de 7 criteria die gehanteerd hadden moeten worden om überhaupt opgenomen te kunnen worden in het programma. En dat terwijl er jaarlijks 10 maal zo veel mensen sterven aan griep. En nee, ook geen griepprik halen dus, want daar zit ook kwik en aluminium en ‘DES’-infectering- en verdelgingsmiddelen in, zoals in zoveel vaccinaties…

Sterker nog: als maar 30 procent van de artsen en verpleegkundigen de jaarlijkse griepprik nemen, waarom zult u hen dan niet volgen? (Bron: Associated Press, 9 oktober, 1997) Misschien weten zij dat de griepprik maar 35 % effectief is wanneer toevallig de juiste veroorzaker van griep (er zijn vele variaties en mutaties) gekozen is voor volgend seizoen?

En zelfs tot nul % effectiviteit wanneer ‘gegokt’ is op de verkeerde vorm van griep voor het volgende vaccinatie seizoen? (Bron: diverse CDC MMWR’s) En zie ook even de volgende artikelen in als u weer een nieuwe verkoudheid voelt aankomen: HIER en HIER

“De overheid is hard bezig met het opzetten van een voorlichtingscampagne over het vaccin tegen Mexicaanse griep. Het idee is om in ieder geval ouderen in te enten en mogelijk ook kinderen of zelfs de hele bevolking. Maar hoe zorg je dat mensen daar ook aan meewerken”. Aldus de tekst in Trouw van vandaag.

“Je kunt niet zeggen dat de weerstand tegen het baarmoederhalskankervaccin het begin is van een trend dat mensen alleen maar recalcitrant zullen reageren op overheidsadviezen”, aldus de heer Meijman. Laten we hopen van wel! Let wel, ik heb het niet over alle overheidsadviezen, maar in beginsel zeker wel de adviezen op gebied van vaccinaties.

En wees niet recalcitrant, maar simpelweg verstandig en kies voor een ‘VIT’ bestaan. Wees verantwoordelijk, integer en transparant voor je lichaam met behulp van je eigen keuzes. Kies met je vrije wil uit volledige informatie, niet alleen uit informatie die wetenschappelijk wordt ‘ingepakt’, vervolgens wordt ‘bestraald’ met informatie die uw zogenaamd onterechte angsten zou moeten wegnemen, met een ‘genetisch gemanipuleerd sausje’ in de vorm van marketingleugens.

De heer Meijman vindt het belangrijk om er achter te komen welke emoties er spelen. Maar de reden hiervoor zit verborgen in een paar woorden die ik voor het gemak even onderstreep.

“Zo kom je erachter hoe zo’n vaccin bij verschillende groepen ligt en welke emoties er spelen. Dan heb je ook alvast een instrument in handen om de voorlichting te sturen.”

Nergens lees ik over weigeren van vaccinaties, verstandige keuzes die het lichaam beschermen van schade die toegebracht kan worden door vaccinaties (De eed van Hippocritus?), of over terechte angsten met betrekking tot alle vaccinaties. De overheid zoekt uw ‘belangstelling’ en ‘betrokkenheid’ Maar ziet u ook de belangenverstrengeling en beknoptheid?

Meiman zegt vervolgens weer iets opmerkelijks: “Zo’n debat kun je zien als massageolie…met het risico dat je vlekken maakt en de verontrusting juist aanwakkert. Hoe dan ook moet je de discussie zelf initiëren. Dat draagt bij aan de geloofwaardigheid.”

Interessant, nietwaar? Waarom zou er verontrusting kunnen ontstaan als de vaccinatie volledig betrouwbaar, veilig, onschadelijk en effectief is? Misschien wel omdat dit allemaal niet zo is? En waarom spreken over massageolie? Moeten onze ‘onterechte angsten’ worden ‘weggemasseerd’ als sneeuw voor de zon? Weer rustig verder slapen, want onrust leidt tot inzicht en bewustzijn. En dit leidt weer tot niet vaccineren. Wat zit er eigenlijk allemaal niet in massageolie?

En waarom spreken over geloofwaardigheid? Wat moet er dan extra ‘geloofwaardig’ worden gemaakt dat blijkbaar niet al te betrouwbaar is? Moet de kerk vervolgens ook vaccinaties ‘inzegenen’? Of mag Jomanda of een energetisch therapeut (die werkt met frequentie en resonantie principes die vooraf gaan aan biochemische acties en in feite gratis zijn, in tegenstelling tot alle vaccinaties en chemische medicijnen) ook aan de slag met homeopathische middelen (die aantoonbaar en bewezen werken zonder schade toe te brengen waardoor je ditmaal niet nieuwe medicijnen nodig hebt) werken? Behoort dat ook tot de onderwerpen die bij een ‘echt dialoog’ aan bod mogen komen? We zullen zien.

Meijman vindt het ook niet goed dat “de mensen het gevoel krijgen dat je iets achterhoudt.” Gaat het hier om het aanpakken van ons gevoel (je gevoel is onjuist en dient te veranderen, zodat je daden dit zullen reflecteren) of de ware feitelijke problematiek (het feit dat vaccinaties gif bevatten, onbekende langetermijneffecten hebben en kankerverwekkende en neurotoxisch kunnen zijn voor het lichaam)

De discussie zelf initiëren is iets wat ik en vele anderen juist hebben gedaan, de overheid geeft ons nu mosterd na de maaltijd (met gevaarlijke E-nummers er gratis bij), maar zit u hier echt op te wachten? Ik stel voor dat u liefdevol en gelukkig en vrolijk verder blijft leven (aantoonbaar en bewezen goed voor uw gezondheid), maar dat u af en toe wakker wordt om iets simpelweg te weigeren omdat u WEET dat het niet bijdraagt aan uw gezondheid. Geen angst, negativiteit of strijd, simpelweg NEE zeggen en doen.

Lieve mensen: zoek en onderzoek zelf naar de volledige informatie en weiger welke griepprik of vaccinatie dan ook! Met de hakken in het zand, maar wel ervoor zorgen dat uw zich niet in drijfzand bevindt.

Zie voor de feiten over de verzwegen kanten en achtergronden van vaccinaties en de farmaceutische industrie mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ op mijn website en de vele informatieve artikelen op de eerder genoemde websites. Voor de ‘halve biochemische waarheid’ (of de grote biochemische leugen, het glas is half vol of half leeg tenslotte), zie mijn artikel over ‘De Blauwdruk van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde’. Zie voor teksten en artikel die en goed startpunt zijn tot verzwegen informatie de volgende website links (zie ook de noten en boekentitels onder aan mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ :

Op NIBURU: HIER en HIER

Op WantToKnow HIER, HIER, HIER, HIER, en HIER.

En op Argusoog: HIER, HIER en HIER.

Leef wel en bewust!

Drs. John Consemulder (website)

31 gedachten over “Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling?

 1. Prima John! Had dit al op Niburu gelezen.. Interessant materiaal om naar alle media/autoriteiten te sturen, is dit gebeurd? Wel of geen reactie maakt niet veel uit, als het maar gelezen wordt!

 2. yep, al gestuurd. kranten moderators plaatsen mijn stukjes niet. RIVM, overkoepelende organisaties (van artsen, apotheken, etc) zijn ook stil. Wederom…daar gaat de open dialoog, hetgeen ik al verwachtte. ik blijf ze benaderen, ondertussen moet de weerstand gewoon groter worden vanuit de instanties die niet gesteund worden door de farmaceutische industrie: de mensen zelf!!! stem met je portemoNEE!

 3. Is het jullie wel eens opgevallen dat er op zondag (rustdag?) nooit griepartikelen verschijnen in de media? Ik ben dol op statistiekjes en dit is er één van…

 4. Ellen: het kleine beetje statistiek dat ik in mijn mars heb, roept heel hard: ‘Nonsens-correlatie’.. Maar op zondag verschijnt er sowieso weinig.
  Maar wat bedoellie daarmee Ellen. Een hidden secret?

 5. altijd al iets des-kundige gehad die des-interesse aan de dag legden voor de mening van de “gewone” mens.
  hoe komt het dat dat soort mensen des-kundig worden genoemd? en geen expert?
  des- betekent toch dat ze iets niet zijn? of ben ik nu in de war?

 6. Zo zijn er ook kundigen over DES, een ander schandaal waarbij eerst onvruchtbaarheid wordt veroorzaakt en pas daarna echt wordt gekeken of het nu eigenlijk schadelijk is…Vaccinaties en schadelijke toevoegingen in voedsel als de nieuwe asbest, in plaats van te werken met het voorzorgsprincipe (pas als op lange termijn bewezen is dat het op geen enkele manier schade berokkent gaan we het gebruiken. Maar ja, als diverse vormen van autoimmuunziektes en kanker pas laat echt kunnen worden gediagnosticeerd (en zelfs pas na een lange periode alsnog kunnen ‘doorbreken’) dan gaat de fabrikant en de betreffende ‘des’kundigen daar toch niet op wachten? Ter’zake’inderdaad!

 7. Maar waar komt DES dan vandaan? Lijkt me nuttig om het te verklaren.
  Vroeger had Nederland ook naamvallen net als in het Duits. DES is de tweede naamval en betekend ‘van de’. BV.: Vader DES Vaderland. ‘S Morgens = DES Morgens, net als ‘S Avonds.

  John, je schrijft een klinkklaar artikel. Als de mensen hier niet van ‘wakker’ worden, dan weet ik het ook niet. Dat je geen antwoord krijgt op je vragen aan de heren geleerden, verbaast me niets. Zij hopen op ‘monkey see, monkey do.
  Breng slecht nieuws positief en iedereen slikt het als zoete koek.
  Maak de meute bang en geef ze geruststelling in vorm van een endl..,’oplossing’, en je hebt ze. De Codex komt eraan en wat is beter dan een bange en zieke bevolking die graag een oplossing wil hebben? Ik kan zo nog even doorgaan, maar er wordt ons tonnen zand in de ogen gestrooid in de vorm van afleiding en bangmakerij. Zolang de ‘gewone’ griep meer doden en zieken opeist, maak ik me niet druk over de ‘pandemie’.

 8. @Lemetje: Dank! En ik vind het ook niet zo verbazend dat ik geen antwoord krijg van de heren geleerden. Ik vind het eerder een mooie bevestiging hoe gevoelig mijn informatie blijkbaar ligt bij velen onder hen (en zout doet alleen zeer als er ook echt een wond ik zou ik zeggen). Kortom: een afwezigheid van een reactie zegt soms meer dan een inhoudelijke reactie.. Wat betreft de Codex, ik hoop morgen een artikel klaar te hebben hierover waar ik al een tijdje aan werk, zal ook hier weer te lezen zijn! Ik werk ook aan een aantal andere artikelen (waaronder ook een artikel over helende muziek en soundhealing, waar ook veel mensen positief mee aan de slag kunnen, inmiddels is al wat van onze muziek online via YouTube te vinden). Ik vraag bij mijn lezingen overigens regelmatig of mensen al de hoognodige en levensreddende vaccinatie tegen blikseminslag hebben genomen. Als het daarna stil blijft (of juist veel gelach, ligt een beetje aan het publiek)dan maak ik duidelijk dat de kans dat je door bliksem komt te overlijden toch echt hoger is dan de kans dat je door varkens-en andere-griep sterft. Dus dan maar vaccineren tegen bliksem, mijnheer Klink? Maar de kans dat je juist komt te overlijden door de griepprik (en ander ‘gebulder van het RVP) ligt mogelijk wel wat hoger dan de ‘donder en bliksem scenarios’ die van de natuur afkomstig zijn ben ik bang. O nee, ik ben niet bang 😉

 9. Een bigregistratie als in ‘Bijzonder Intelligent Genootschap’of een vakkundig bewijs van des-kundigheid op het gebied van jongen varkens (met of zonder griepvirus? Ik begrijp de achtergrond van de vraag niet helmaal. Voldoet het om te weten dat ik een afgestudeerd neuropsycholoog ben en heb gewerkt bij het Universitair Medisch Centrum bij de Divisie Hersenen, afdeling Psychiatrie? En dat er een wetenschappelijke publicatie is gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Consciousness and Cognition? En dat ik dit allemaal niet zo relevant vindt, maar het wel belangrijk vindt dat feitelijke (en verzwegen of aantoonbaar onderdrukte) informatie die we niet zullen vinden in de regulier wetenschappelijke hoek (en die juist alles met echte geneeskunde en heling te maken heeft)naar buiten gebracht wordt? Informatie die niet wordt gesponsored door farmaceuten of andere commercieel belanghebbenden. Echte wetenschap dus. Ik heb overigens meer geleerd over de werkelijke werkelijkheid’ en de biochemische leugen na mijn studie dan tijdens mijn studie, ik hoop dat dat het een en ander verheldert.

 10. Als ik je goed beluister John, bedoel je volgens mij, dat je BIG-en en GAIT-en hebt.. Enne.. Je gaat hier toch niet een potje boos zitten worden hè John..?
  Roepie roepie..

 11. @ John Consemulder

  http://www.ribiz.nl/

  misschien verheldert dit het een beetje voor je. aan de hand van die big registratie kan de zorg consument nagaan of hij met een oficiele beroeps beoefenaar te maken heeft en of hij uitsluitingen heeft enz

  misschien voor de andere lezers interessant zodat ze weten in wie ze vertrouwen hebben.

 12. @Gait: Waar maak je je toch zo druk over man? Ik leg mijn hele gezondheid én die van mijn gezin zo min mogelijk in handen van ‘regulier’. Hun BIG-registratie maakt hen krampachtig, zonder dat ze dit zelf doorhebben. De ‘niet-regulieren’ doen nog steeds stinkend hun best. Zien zaken gewoon, die de waarheid-zoekende-medische-reguliere-wetenschap over het hoofd ziet. Natuurlijk is dat mijn opinie en besluitvorming. Jij hebt de jouwe, maar probeer dan een ander niet in jouw vierkantje te passen man!

  Misschien dat ik me -omgekeerd gesproken- afvraag waar je het blinde vertrouwen vandaan haalt in BIG-en..? Zijn zij niet allen mensen? Met hun goede en slechte kanten, met hun blunders en hun successen. Zijn de scheidingslijnen tussen regulier en niet-regulier wellicht volledig virtueel? (bijv. Veel reguliere artsen die het voor gezien houden en op hun fundament een ander huis bouwen.. Homeopathie, acupunctuur, resonantie-therapie)
  Is zwart-wit denken ook hier wellicht een beetje spijkers op laag water zoeken? Zit zwart-wit-denken je als mens uiteindelijk niet vreselijk in de weg. Zit je jezelf dan niet vreselijk in de weg. Om te moet aannemen wat een ander zegt dat ‘waar’ is. Om te moeten afwijzen, dátgene wat jezelf voelt als ‘waar’..?

  ‘Zodat ze weten in wie ze vertrouwen hebben’… Ik snap niets van die zin. Volgens mij vergat je het woordje ‘moeten’..?

 13. Ik weet wat een BIG is hoor Gait. Een BIG registratie is echter alleen interessant als je patiënten behandelt met ‘voorbehouden behandelingen’ en andere reguliere methodes. Ik zorg juist voor een afname van patiënten (en hopelijk patenten)…met dezelfde rechtmatig verkregen titel. lekker belangrijk

 14. @ John Consemulder

  van je eigen site
  “John has graduated in neuropsychology”
  in dit stukje staat door “Neuropsycholoog, auteur, spreker en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker”

  je maakt gebruik van de titel
  dus mischien is het een idee om je big registratie te tonen als teken van kwaliteit [ zie onderstaande links als referentie ]

  http://www.psynip.nl/default1.asp?topmenuid=3&submenuid=1&secieid=21
  http://www.gz-psychologennet.nl/GZ-psycholoog-specialisaties.htm

  dat zou toch mooi zijn voor eventuele patienten

 15. Klopt, ik ben afgestudeerd neuropsycholoog en veel meer. Als je afgunstig bent mag je altijd mijn universitaire diploma komen bekijken, staat dezelfde titel Drs. op. Maar wel fijn dat je even de moeite hebt genomen om naar mijn site te gaan. Ik ben te druk met varkens en geiten om me ook nog eens met biggen bezig te houden. Bel de Universiteit Utrecht maar als je zo graag bezig bent met de buitenkant in plaats van wat ik doe, veel plezier daarbij gewenst.

 16. @ John Consemulder
  helaas laat je je big registratie niet zien, het diploma zegt nog niet eens zoveel je kunt namelijk door niet of slecht functioneren uit je functie zijn gezet, dat blijft voor jou een weet en voor mij een vraag.
  binnen kort komt op de site van http://www.ribiz.nl/ een lijst met geschorste zorgverleners wie weet worden we dan wijzer.

  met vriendelijke groet
  Gait

 17. Dag Gait, zoek en gij zult vinden, alleen in dit geval weet ik dat je mijn naam niet zult tegenkomen op deze lijst, maar blijf proberen ;-)Verder nog iets constructiefs bij te dragen over de gevaren van vaccinaties,leugens van de overheid of een mooi gedicht voor de site? Of was dit het? Wil je misschien meewerken aan een lijst kankerverwekkende, neurotoxische en immuunsysteem onderdrukkende ingrediënten in de griepvaccinatie of aan een mooi gedicht voor deze site? Zo nee, dan hou ik het hier even bij en ga ik weer verder met mijn werk. Succes met de lijst en geniet ook even van de zon!

 18. Kijk Gait, dat is al wat! Bang maken doe ik niet aan, is ook niet nodig blijkbaar want de info die je stuurt bevat genoeg schadelijke ingrediënten en giftige stoffen dat het me duidelijk lijkt. En wat deed je zelf ook alweer in het dagelijks leven? gr John

 19. Kritieke massa, daar gaat het om! Ik heb oa mijn steentje bijgedragen door artikelen die hier op de site zijn terug te vinden. Maar kijk ook eens naar het volgende, uren materiaal over gevaren van vaccinaties (feiten), de misdadige praktijken van de farmaceutische industrie (feiten) en ware immuniteit en gezondheid (feiten). Belangrijke informatie, mag doorgestuurd of geplaatst worden! Meer links op http://www.healingsoundmovement.com

  John Consemulder Eigentijds Festival 2009 lezing

  Een belangrijke lezing in 5 delen van Drs. John Consemulder over (HPV-en andere) ‘Vaccinaties, de farmaceutische industrie en het zelfhelend vermogen’, gefilmd 12 juni 2009 op het Eigentijds Festival 2009. Zie ook de andere delen. Belangrijke informatie op het gebied van alle vaccinaties, het zelfhelend vermogen en veel meer. Hier vindt u veel informatie die uw beslissing om NEE te zeggen tegen ALLE vaccinaties kunnen ondersteunen!
  http://www.youtube.com/watch?v=ZhHMuaKd-jM deel 1

  http://www.youtube.com/watch?v=oS-Wl3YSxYU deel 2

  http://www.youtube.com/watch?v=OY6FUhO_zNA deel 3

  http://www.youtube.com/watch?v=8Nmn6xLrQPg deel 4

  http://www.youtube.com/watch?v=K6r1Kcqpg1Y deel 5

  Lezing John Consemulder ‘Vaccinaties, de farmaceutische industrie en ware immuniteit’ voor ‘De Lezing’

  deel 1 t/m 5: Een andere belangrijke en informatieve lezing van Drs. John Consemulder over (HPV-en andere) ‘Vaccinaties, de farmaceutische industrie en het zelfhelend vermogen’, gefilmd maart 2009 voor ‘De Lezing’ (www.delezing.nl). Zie ook de andere delen, met name de misdadige manipulatieve praktijken van de farmaceutische industrie en de belangverstrengeling met artsen en politici (zelfs Gezondheidsraad!) komen feitelijk aan bod!
  http://www.youtube.com/watch?v=NXvY_8e5Ctw deel 1

  http://www.youtube.com/watch?v=m86f_-twZR4 deel 2

  http://www.youtube.com/watch?v=ynYTgBWDDow deel 3

  http://www.youtube.com/watch?v=w5_DhzkAC8s deel 4

  http://www.youtube.com/watch?v=TG5zqsSSJsY deel 5

 20. van hout maakt een timmer man een kozijn.
  van steen maakt een metselaar een muur

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Neuropsycholoog
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Arts
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Geneesmiddel
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_op_de_beroepen_in_de_individuele_gezondheidszorg

  conclusie
  een neuropsycholoog mag geen medicijnen voor schrijven en heeft daar voor ook niet geleerd.

  je vraagt een timmerman toch ook niet je psychose te behandelen ?

  daarom is het misschien verstandig om bij vragen over medicatie vaccineren enz even bij de appotheker of de huis arts langs te gaan , en je niet te laten lijden door iemand die hier niet voor gestudeert heeft.

  neem een besluit altijd met je verstand door Feiten naast elkaar te leggen. het mooie van feiten is dat ze te controleren zijn.
  meningen van grenswetenschappers
  bevatten nog wel eens een subjectieve component

  O John doe je de groeten aan Albert ?

  Vriendelijke Groet
  Gait

 21. Meneer consemulder
  u aggeeert nogal tegen leugens en vaagheden maar,
  1) Ik kan u publicatie in consciouness and cognition niet vinden (http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622810/description#description)
  kunt u hier de link even plaatsen
  (Het abstract via pubmed is voldoende hoor)

  2) ik heb wat contacten in de Psychologie, maar niemand schijnt u te kennen Welk universitair ziekenhuis heeft u precies gewerkt en wanneer

  3) wanneer en waar bent u precies afgestudeerd

  4) heet u wel john consemulder..

 22. oh ik heb “uw” artikel uit 96 gevonden, u was 4e auteur.. u bijdrage was dus minimaal
  ik zal er eens een mailtje aan wagen naar madelon Peters, want ik vind u maar een vreemde vogel..
  al die onwaarheden die u verkondigd..
  PS Ik neem aan dat u niet rookt en drinkt.

 23. @ ohjajoh: Ik rook niet, ik drink niet, ik lieg niet, ik eet niet en ik adem niet. zo goed? maar ik heet echter wel Drs. John Consemulder, heet u wel Ohjajoh? Fijn dat je de publicatie hebt gevonden, weet u tenminste zeker dat het klopt. Vreemde vogels kunt u verder vinden in de ingrediënten van de ‘griepprik’, doet u daar eens onderzoek naar. Succes met uw relevante onderzoek 😉

 24. Let op, belangrijk bericht: op mijn website http://www.healingsoundmovement.com staat een nieuw artikel over de ‘varkensgriep pandemie’. Erg belangrijke informatie over de verzwegen kanten van vaccinaties, die ALLEN zeer ineffectief en levensgevaarlijk zijn (en de langetermijn effecten van ALLE vaccinaties zijn onbekend-omdat men ze niet onderzoekt uit angst voor al aangetoonde relaties met diverse ernstige hersenziekten en kanker en auto-immuunziekten!). Zie mijn website bij Artikelen (Dutch) aan de linkerkant. Mij mailen voor het artikel in Word om door te sturen of plaatsen kan ook: info@john-consemulder.com Wil je het leven eren, laat je dan niet vaccineren!

 25. John,

  Ik ga alleen in discussie met mensen die mij niet beledigen, dat is verloren energie. Ik kan bewijzen dat deze hele Mex.griep-pandemie reeds in 2005 voorbereid werd door de WHO. Op 28-12-2008 kreeg Baxter al toestemming om een vaccin te ontwikkelen tegen een pandemie-griep, die “toevallig” vier maanden later uitbrak in Mexico. Gevraagd aan het RIVM wat er in het huidige test-vaccin zit, was het antwoord, “dat weten we niet totdat het toegelaten wordt en er een bijsluiter komt”. Pardon, een vaccin dat getest wordt op mensen en onze gezondheidsinstellingen niet weten wat er in zit? Dat roept vragen op. Heel veel vragen.
  Kennelijk heeft Desiree Rover een zeer gevoelige snaar geraakt, gezien de mensonterende reactie van Roel Couthino. Desiree wist wat zij deed, Roel weet alleen waar zijn salaris van afkomstig is en denkt nog steeds dat zijn geloofwaardigheid hoog in het vaandel staat.
  Na het enorme Cervarix-debacle beseft Couthino niet dat mensen alert zijn geworden op vaccinatie’s.
  Alles wat hij hoeft te doen om de onrust de kop in te drukken , is vertellen/vrijgeven wat er in de komende vaccinatie’s zit. Geef iedereen de mogelijkheid om dan zelf te onderzoeken of ze de vaccinatie’s nemen of niet!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.