Advertentie

Medische wetenschap is de ware kwakzalverij..!


Een artikel over de werkelijke én wetenschappelijk cijfers achter de medicijnen-industrie. Een industrie die onterecht een ‘heilig aureool’ lijkt te moeten dragen. Het respect dat burgers hebben voor deze medische wetenschap is volstrekt ongegrond en feitelijk is het weer de omgekeerde wereld; mensen geven hun macht uit handen aan de artsen en farmaceuten, omdat ze niet denken dátgene te kunnen, wat ze deze artsen en ‘Big Pharma’ wél toedichten: hen beter maken. Maar we hebben een verrassing voor je:

Loopt de keizer in feite in zijn blote kont..?
De nieuwe kleermaker van de keizer nam iedereen in de maling.. Hij maakte iedereen wijs, dat hij een haarfijne draad had geweven, waarmee hij een haarfijn gewaad voor de Keizer zou weven. Hij ging aan de slag, maar niemand die durfde zeggen dat hij niets zag, dat er een draad, noch een gewaad was.. Inclusief de keizer..! Het verhaal ging maar door en uiteindelijk liep de keizer in zijn blote kont op straat om zijn ‘kostbare nieuwe gewaad’ te tonen..? Totdat een klein jongetje in het publiek op straat de betovering doorbrak, door te schreeuwen dat de koning in zijn blote kont liep..? De vraag is of we gaan wachten -met z’n allen- op dat kleine jongetje..? Of prikken wij het farmaceutisch sprookje zélf door..? Of zou het zijn, dat ons geloof in deze manipulatieve wereld té groot? Of is het allemaal ongeloof dat het zo is, zo zou kunnen zijn, té groot? Informeer je met de FEITEN!

Elke goede arts zal je vertellen, dat jij als mens feitelijk jezélf beter maakt. Dat jij als mens niets anders doet, dan de hulp van een arts inroepen, OM JEZELF te genezen.. Jouw zelfhelend vermogen, jouw immuunsysteem zijn van slag bij een ziekte en/of een aandoening. Het is dus zaak dat je goed ADVIES krijgt, hoe je ZELF beter kunt worden. En dat je beseft dat het niet dat pilletje is, wat jou beter maakt, het dus ook niet de arts is die dat doet…! Integendeel!

En juist het uit handen geven van je ‘macht-om-beter-te-worden’ draagt er in ernstige mate toe bij, dat je je eigen immuunsysteem en je zelfgenezend vermogen wordt ondermijnd..!!

Het weggeven van onze eigen macht zien we op alle vlakken van de samenleving gebeuren. De Amerikaanse burgers gaven hun macht weg ná de 9/11-aanslagen en zie wat er is gebeurd. De Patriot Act (godbetere het!) werd aangenomen en de daders van de aanslagen hebben precies gekregen wat hun doel was… De macht over de bevolking. Om hun grotere agenda uit te rollen..!

Dus kijk ook eens naar je eigen positie in je opstelling naar overheden. Moeten zij ervoor zorgen dat onze samenleving beter en vredelievender gaat draaien? Of doen we dat zelf..? Om met de woorden van John F. Kennedy te spreken: ‘Ask not what your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country’. (vert.: ‘Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag jezelf af wat jij kunt doen voor je land’)

Want is het niet is als met de zuurstofmaskers in een vliegtuig. De instructie van de stewardessen luidt, dat je als ouder geacht wordt om EERST voor jezelf te zorgen en dat zuurstofmasker op moet zetten, vóórdat je je kinderen helpt.. En natuurlijk is dat logisch.. Want als je als ouder zélf omvalt van zuurstoftekort, dan sleur je je kinderen mee in die situatie..!

En dát is nu precies wat er in onze ogen ontbreekt in onze maatschappij in het algemeen en in dit geval, in de gezondheidszorg in het bijzonder. We dienen weer ná te gaan denken over onze eigen kracht, we dienen onszelf te bekrachtigen; de mácht weer terug te nemen om onsZELF te bekrachtigen. En die zuurstofmaskers opzetten, dát kunnen en doen we zelf. En dat dat nodig is, moge blijken uit dit artikel, waar wij ongelooflijk van schrokken..

Alles van wat wij hier op de site telkens onder de aandacht brachten, op het gebied van farmaceutisch gekonkel en geklooi, is nog maar een kleine fractie van wat er werkelijk aan manipulatie, verdonkeremaning, regelrechte fraude, hebzucht en overheersing aan de orde is..! We worden, en daar komt het op neer, continue besodemietert. De mensen die het weten kunnen, durven vaak niets meer te zeggen, omdat het schip al zó lang de verkeerde kant op gaat, dat het bijna surrealistisch is om de waarheid te vertellen..
En toch zullen we wakker moeten worden om de keizer naakt te zien lopen, in zijn ‘nieuwe kleren’…! Ken je dat sprookje van Andersen..? (afbeelding) De medische wetenschap is God niet, de overheid is God niet, militairen en politie zijn God niet.. Het is aan onszelf om de macht over onze eigen goddelijke kracht/vonk uit te oefenen. Kritisch te blijven, maar vooral te beseffen dat het uit handen geven van de macht over onszelf, onherroepelijk leidt tot misbruik van ons goed vertrouwen.. En dat bewijst dit artikel opnieuw..! Laten we alsjeblieft onsZELF weer en nog beter maken..!

x

* * *

x

pfizer fines

x

Medische wetenschap blijkt de ware kwakzalverij..!

x

2014 WantToKnow.nl/.be

x

Het gezaghebbende British Medical Journal heeft een onderzoek laten uitvoeren naar 2500 van de meest voorgeschreven reguliere medische behandelingen en medicijnen. De uitkomsten zijn gepubliceerd in ‘Clinical Evidance Handbook’. En deze uitkomsten, nota bene gedaan door de reguliere medische wereld zélf, zijn zeer verontrustend. De geneeskunde blijkt al jarenlang gebruik te maken van medicatie waarvan slechts 12% een positief effect zou kunnen hebben. De rest is kwakzalverij of zelfs levensgevaarlijk…!

clinical evidence handbookHet ‘Clinical Evidance Handbook’ is duidelijk: slechts 12% van de 2500 meest gebruikte en voorgeschreven medicijnen en behandelingen door artsen krijgen het predicaat ‚bewezen positief effect’. Dit predicaat is gebaseerd op meta-onderzoek waarbij minimaal één onderzoek is gevonden dat een positief effect aantoont dat groter is dan de schadelijke effecten. De wetenschappelijke redactie houdt daarbij wel een slag om de arm: ‘Bewezen positief effect’ betekent niet dat de behandeling bij alle mensen effectief is of dat er ook andere gewenste positieve effecten zijn, noch dat een gemeten positief effect op een ander tijdstip na de behandeling nog steeds aanwezig zal zijn.”

Valsheid in medische publicaties Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipalties geven in hun onderzoek aan dat “75% van alle gepubliceerde medisch-wetenschappelijk onderzoek niets anders is dan promotiemateriaal.” Deze enorme fraude kwam aan het licht nadat farmaceutisch fabrikant Wyeth werd gedwongen om al haar documenten openbaar te maken. De zaak werd gestart nadat 14.000 vrouwen na het gebruik van het overgangsmiddel ‘Prempro’ borstkanker ontwikkelde. ‘Prempro’ is een medicijn dat bestaat uit een combinatie van geconjugeerde oestrogenen en progesteron. De, in dit geval door Wyeth aangestelde marketingsbureaus, waren bekend als ‘Medische voorlichting- en communicatiebureaus’.

De doelstellingen van Big Pharma om macht te krijgen en geld te verdienen, staan haaks op de doelstelling van iedere burger, om voor lage kosten gezond te blijven, ZONDER medicijnen..
De doelstellingen van Big Pharma om macht te krijgen en geld te verdienen, staan haaks op de doelstelling van iedere burger, om voor lage kosten gezond te blijven, ZONDER medicijnen..

In 2002 waren er 18 artikelen gepubliceerd waaruit naar voren kwam dat ‘Prempro’ goede diensten zou verlenen aan vrouwen in de overgang. Deze publicaties waren o.a. te lezen in International Journal of Cardiology en American Journal of Obstetics & Gynecoloy. Opmerkelijk is dat vlak voor deze publicaties de ‚Womens Health Initiative’ had aangetoond dat hormoonpreparaten in de overgang juist gecontraïndiceerd waren omdat ze het risico op borstkanker en herseninfarcten vergroten. Deze medische voorlichtings- en communicatiebureaus werken in opdracht van alle farmaceuten om hun producten aan de artsen te promoten.

Het systeem dat door al deze medische communicatie bureaus wordt, gebruikt ziet er als volgt uit:
Er wordt een meta-analyse gedaan van klinisch wetenschappelijk onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken krijgen een positieve draai mee. Vervolgens wordt er een medisch professional of wetenschapper als hoofdauteur in naam aangezocht. Deze ‘hoofdauteur’ hoeft het artikel niet gelezen te hebben. De naam erbij is voldoende voor betaling, publicatie en eeuwige roem.

pharma-whistleblowersProfessor A. Fugh-Berman van het ‘Georgetown University Medical Centre’ in Washington deed onderzoek naar deze vorm van medische wetenschappelijke publicaties. Ze ontdekten dat er de afgelopen 12 jaar 90.000 van dergelijke publicaties in medische tijdschriften waren geplaatst.“Elk medisch wetenschappelijk tijdschrift is ‘besmet’ met dergelijk soort reclame materiaal verborgen als wetenschappelijk artikel geschreven door medische communicatie bureaus in opdracht van farmaceuten.” [2].

Wyeth blijft dit middel (Prempro) nog steeds als ‘medisch wetenschappelijk bewezen’ via internet promoten. [3] Het Scientific-Ethical Committee for Copenhagen and Fredriksberg Municipalties geeft dan ook aan dat van de door de Clinical Evidance Handbook gestelde 12%, 75% vermoedelijk frauduleus is. Het getal moet naar beneden worden bijgesteld naar 3% met het predicaat ‘bewezen positief effect’.

De cijfers op een rijtje
Clinical Evidance Handbook van de British Medical journal Publisher meldt dat van de 2500 meest voorgeschreven medicamenten en behandelingen:

 • – 3% een groter ongunstig dan gunstig effect scoort.
 • – 5% waarschijnlijk geen gunstig effect heeft.
 • – 8% evenveel gunstige als ongunstige effecten heeft (uitruil middelen).
 • – 12% enig bewijs van gunstig effect scoort.
 • – 23% een zeer zwak bewijs voor enig gunstig effect laat zien.
 • – En, dat van 49% procent totaal niet bekend is wat voor effect het heeft.
Vaccinaties zijn één van de grote melkkoeien voor Big Pharma. Hun werking is NOOIT bewezen. Aangehaalde bewijzen zijn op onjuiste en dus valse fundamenten gebaseerd. Kijk naar de griepprik, waarvan inmiddels alom wordt aangenomen dat het volstrekte onzin is..! (klik voor artikel over dit boek)
Vaccinaties zijn één van de grote melkkoeien voor Big Pharma. Hun werking is NOOIT bewezen. Aangehaalde bewijzen zijn op onjuiste en dus valse fundamenten gebaseerd. Kijk naar de griepprik, waarvan inmiddels alom wordt aangenomen dat het volstrekte onzin is..! (klik voor artikel over dit boek)

Farmaceuten zelf aan het woord…
Vice president genetica A. Roses van GlaxoSmithKline meldde bij de besloten presentatie dat “90% van de producten van GlaxoSmithKline, en dat van ieder ander farmaceutisch bedrijf, bij de meerderheid van de patiënten niet werkt.” [5] Wetenschappelijk medewerkers van één van de grootste farmaceuten ter wereld: Bayer: “Tweederde van alle medicatie tegen kanker, vrouwenziekten en hartziekten blijken in een tweede onderzoek niet de resultaten te kunnen bevestigen.” En zoals je weet is herhaalbaarheid van onderzoeksresultaten is één van belangrijkste grondvesten van wetenschappelijk bewijs. [6] Het vormt de basis van o.a. de uitspraken van Edith Schipper: ‘Evidence Based, zou het uitgangspunt in de gezondheidszorg moeten zijn’...! Amgen, een andere grote farmaceut kon van 53 klinische geneesmiddelonderzoeken voor kanker en andere bloed ziekten 47 niet reproduceren. [7]

Complementaire aanpak
Wetenschappelijk uitwisselingsbureau Science Exchange laat bij monde van directeur E. Iorns het volgende weten: “De natuur is complex en in de experimentele opzet (van medisch wetenschappelijk onderzoek) worden niet altijd alle variabelen voldoende meegewogen.” [9] Hiermee geeft zij in feite weer dat het leven complex is, het menselijk lichaam dynamisch en voortdurend verandert door de inwerkingen van o.a. de leefstijl, leefomgeving, cultuur enz. En dat de invloed hiervan op o.a. genetica, psyche, neuronale verbindingen enz. niet wordt betrokken in wetenschappelijk onderzoek.

Het is zoals longarts Mariska Koster via twitter laat weten “Je leert als arts een mens als patiënt te zien. Veel later leer je dat weer andersom”. De complementaire geneeskunde wijst hier al eeuwen naar, maar wordt door de overheid, zorgverzekeraars, farmaceuten en reguliere medische wereld op een schandalige manier als ‘kwakzalverij’ afgeschilderd.

x

‘Regulier’ is de ware kwakzalverij..!!
X

Het wetenschappelijke tijdschrift ‘New Scientist’ meldde in september 2012: “De Medische wetenschap is op wankele grondvesten gebouwd.”[8]

De cover van het nieuwe boek van Dr. Ben Goldacre. (klik voor lead naar Bol.com)
De cover van het nieuwe boek van Dr. Ben Goldacre. (klik voor lead naar Bol.com)

De ‘Vereniging tegen kwakzalverij’ houdt regelmatig heksenjachten tegen, in hun ogen ‘niet bewezen’ geneesmethoden zoals homeopathie. Haar website www.kwakzalverij.nl vermeld dit ook. Zij stelt dat uitsluitend de reguliere medische praktijk juist en bewezen is. Tot haar grote voorbeelden behoort onderzoeksjournalist Ben Goldacre. Hij stelde regelmatig ‘alternatieve’ en complementaire geneeswijze aan de kaak in zijn column ‘Bad Science’ in The Guardian.

Onlangs schreef deze Goldacre het boek ‘Bad Pharma’. Goldacre meldt daarin dat het merendeel van medische onderzoeken onjuist zijn. Tevens meldt hij dat de meerderheid van de artsen hun wetenschappelijke literatuur slecht kennen en dat deze literatuur door het achterhouden van juiste gegevens door de farmaceutische industrie onjuist is. Werkelijke gegevens van bijwerkingen komen niet bij de arts en de patiënt terecht, maar worden door de farmaceutische industrie achtergehouden. Daarbij maakt Goldacre de lezer er tevens op attent dat het grootste deel van de geneeskundige opleiding van artsen door deze farmaceutische industrie wordt bekostigd. [4]

Wat Goldacre in feite zegt is: De reguliere medische wereld is volgens de normeringen van de overheid voor wetenschappelijk bewijs en de ‘Vereniging tegen Kwakzalverij’ is minimaal een pseudowetenschap die neigt naar kwakzalverij. Dit wordt mede ondersteund door de uitkomsten van het onderzoek van de reguliere medische wereld zelf.

Oplossing
Er zou per direct door iedere arts gecontroleerd moeten worden of, wat hij voorschrijft op werkelijke wetenschap berust. En er moet voor alle geneeskundige behandelwijze (regulier en complementair) met dezelfde maten gemeten worden.

En misschien.. Heel misschien…!
Wellicht gaat het verhaal zelfs nog dieper..! Voor ons in ieder geval wel.. Want is het onze ‘denk-achterstand’, die ons niet het volledige beeld toont..? Zijn we niet wakker genoeg..?? Want wij vinden dat bij het beeld van een falende farmacie, ook de termen ‘onderdrukking’ en het zogenaamde ‘dumbing down’ (het moedwillig domhouden en -maken van mensen) meegenomen moeten worden in onze afwegingen. Waarom worden deze vernietigende medicijnen niet met volle aandacht bestreden..? Waarom zijn overheidsinstanties, zoals de Amerikaanse FDA (food- & drugadministration) zo laks? Waarom komen ze zo slecht op voor de menselijke gezondheid..?!

Je kunt zeggen dat we beren op de weg zien, ‘conspiracy-theoristen’ zijn, maar dan zijn we toch écht niet de enigen..! We zijn in het voortreffelijk gezelschap van velen, mensen die zien-wat-ze-zien, mensen die weten waar ze over spreken. Onder hen is David Icke, en zijn verhaal in dit perspectief, vinden we waardevol genoeg om het hier te laten zien. Helaas in het Engels, dus niet voor allen, maar hopelijk wel voor velen te volgen.
(Mocht je de mogelijkheid hebben hier een Nederlands transcript van te maken: we houden ons aanbevolen!)

 

Bronnen en referenties:

[1] British Medical Journal Publishing group 2012

[2] PlosMed, 2007; 4 e19

[3] www.prempro.com

[4] B. Goldacre, Bad Pharma; Harper Collins UK, 2012 ISBN 9780007350742

[5] www.natrualnews.com/031287_pharmacogenomics_medicine.html

[6] National Review Drug Discovery, 2011; 712: 328-329

[7] Nature, 2012; 483: 531-533

[8] New Scientist, 17 september 2012: www.newscientist.com/article/mg21528826.000-is-medical-science-build-on-shaky-foudations.html

[9] http://www.scienceexchange.com/users/elizabeth-iorns

32 gedachten over “Medische wetenschap is de ware kwakzalverij..!

 1. Het verbaast me niet. Een tijd terug alles op een rij zettend, kon ik geen enkele betrouwbaarheid vinden in wat dan ook van bigpharma. Alleen al al die kadootjes aan huisartsen om hun produkten te verspreiden. Dat hoeft niet als je goed spul levert. Ik mijd ze als ‘de pest’.

 2. Goed, nu we weten dat de reguliere geneeskunde de feitelijke kwik/kwek en kwakzalverij behelst..is het misschien tijd om de aantoonbaar zeer effectieve, veilige en kostenbesparende wetenschap van de homeopathie en complementaire geneeskunst maar eens te onderstrepen!

  Zondagmiddag 16 februari organiseren wij een speciale TV-dialoogwaar je als publiek aan kunt deelnemen, ditmaal over het thema:
  ‘GENEZEN MET HOMEOPATHIE en COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE’!

  Met o.a. de speciale gasten: drs. Peter Guineé (klassiek homeopaat en medeoprichter van Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken), Franc Müller (docent, homeopaat en directeur homeopathie opleiding) en Catinka Rabbers-Dekker (klassiek homeopaat, CEASE therapie, Inspring homeopathie, homeopathische profylaxe, voedingsadvies)!

  Een TV-dialoog die je vanwege de huidige ontwikkelingen hierover niet wilt missen! Zondagmiddag 16 februari, 14.00-17.00 uur (zaal open 13.30) in de mooie theaterzaal van ‘ t Podium te Kudelstaart

  Meer informatie vind je hier: http://www.healingsoundmovement.com/news

 3. Eigenlijk kan ik hier wel een enorme knuppel in het hoenderhok gooien door te stellen dat deze gang van zaken het gevolg is van onze eigen menselijke hufterigheid. Je ziet het in deze tak van sport, maar in feite in alle andere facetten van de “economie”. Het verdienmodel, de marktwerking, de hebberigheid en de hufterigheid van het ego hebben model gestaan voor alles wat zich nu aan ellende aftekent.

  De “mens” weet het beter dan de natuur, want de natuur is van niemand/iedereen en daar kan je geen patent op aanvragen. Dus dan maar met syntetische kopies van het origineel. En kijk eens hoe we elkaar vliegen afvangen! De een rekent zich nog sneller rijk dan de ander, zonder elkaar ook maar een kruimel te gunnen van wat de voordelen voor iedereen kunnen opleveren.

  Wat doen we hier eigenlijk? Als dit het leven is, een reis met (mooie) ervaringen, dan kan ik deze ervaring missen als kiepijn! Of eigenlijk ook niet. We zien nu immers wat we niet willen: beduveld worden waar je bij staat. Niet alleen op gebied van farmacy, maar op alle gebieden. En iedereen doet er aan mee, bewust of onbewust. Ik ben echt benieuwd wanneer en hoe het tij zal keren.

  1. Wij weten veel van de natuur maar of de natuur ook van ons weet is een kwestie van debat.

  1. Helaas Cozmic en Sun, het is de verkeerde Koen, ik ken de achternaam van de ware Koen en die is niet Augustyns, maar ik heb beloofd die naam niet bekend te maken.

  2. Jammerrr, daarentegen je weet met internetnamen maar nooit, wat voor internetadres ze gebruiken heeft menigmaal niks te maken met de echte identiteit. Ik kwam bij deze Koen terecht omdat ik een scammer met een universiteitantwerpen mailadres aan het traceren was.

 4. Zo als gewoonlijk ligt ook hier weer de weg in het midden, om de medische wetenschap als kwakzalvers af te schilderen, kun je gewoon niet maken, dat een gedeelte van eigenlijk alle weten met invloed gecorrumpeerd is is zeker, maar het is dit kwaad, bijvoorbeeld de medicijnen fabrikanten die moeten worden uitgebannen.

 5. Ik sta enorm kritisch tegenover een economisch gedreven gezondheidssector, maar ik ben zeker dat dit gal spugende artikel iets te hoog van toren blaast! Gelieve eerst dat Oxford Handboek te lezen i.p.v. zomaar wat op internet gevonden cijfertjes te integreren in je ´ammunitiekamer´. Hoe kan ik enig van je woorden serieus nemen als je zo ziekelijk waarheden verbuigt om je betoog van een fundament te voorzien. Je maakt jezelf vuil aan wat je de medische wereld kwalijk neem: leugens verkopen! En net als de medische wereld, is hier niemand bij gebaat! Want iedereen roept dit straks van de daken, maar zonder effect omdat ze niet serieus genomen kunnen (en mogen) worden! Dus ja, a taste of your medicin I guess!

  1. Misschien is het dat ook zaak Tim, dat je de daad/feit bij het woord voegt.. Wie maakt zich schuldig aan ongegronde argumentatie..??

  2. Ja lijkt me heerlijk ook. Dat Oxford boek gaan lezen, dat door de farmaceutische industrie op grote schaal is voorzien van vals onderzoek. En daar gaat het hier boven om, dus dan zijn we weer terug bij het begin.. Dus Tim, loop niet te blaten en schreeuwen, vingerwijzen, maar noem man en paard. Zoals hierboven er ook genoeg in het artikel staan. Overheen gelezen?

  1. Ja, maar een bron als Niburu gebruiken is al helemaal niet geloofwaardig. Zo denken veel mensen althans.
   Voor die mensen wil ik speciaal wijzen op de bron achter de bron. Het artikel van Niburu komt uit de gedrukte Telegraaf.
   Waarom weet ik niet, maar voor veel mensen maakt dat nou toch net het verschil.

 6. De kankerbestrijding heeft als hoofddoel kankerbestrijders te bestrijden.
  Via mijn nieuwsgierigheid de link 1 Annunaki en de genesis 1 6:4? tekst, die ik wilde lezen in zijn geheel, kwam ik op een verrassende christelijke link over de kwakzalverij van de farmachemie…
  Moordenaars noemen ze ze en erger. Lees tussen het christelijke door en verwonder je over de terechte boosheid, die ons hier op het WTK ook bezighoudt over schadelijke medicijnen en de kanker “industrie” met als doel de mensheid te decimeren!
  http://www.wat-is-waarheid.info/kanker.htm

 7. De reguliere medische wetenschap richt al jaren zijn pijlen op de “verfoeilijke onwetenschappelijke alternatieve geneeswijzen”. in het algemeen, maar vooral ook op favorieten op dit gebied zoals Jomanda, die aan een schare van mensen in nood, hoop, troost en verlichting bieden. De reguliere medische wereld lijkt zich kennelijk bedreigd te voelen en roept door middel van het instituut “De Vereeniging tegen de Kwakzalverij”, die vrij ongenuanceerd te vuur en te zwaard elke vorm vermeende kwakzalverij bestrijdt. Ongenuanceerd, omdat de patiënt, die streeft naar gezondheid, ook al is het op een manier die niet in overeenstemming is met de “reguliere gezondheidszorg”, blijkbaar totaal niet serieus genomen wordt. De meest kenmerkende manier waarop zij de media gebruikten is toen zij meeliftten op de hype rond de dood van Sylvia Millecam. Men schreeuwde hel en verdoemenis omdat er iemand was overleden die hulp had gezocht in het alternatieve circuit, toch was overleden. Dat iemand er welbewust voor kan kiezen geen gebruik te maken van de reguliere medische wetenschap is kennelijk voor deze groep mensen ondenkbaar. Een weldenkend mens doet dat niet dus deze persoon moet wel onder kwalijke invloed staan van de alternatieve hulpverlener.

 8. Ik ervaar, dat bijwerkingen van medicijnen niet of matig erkend en herkend worden. Symvastatines maakten me motorisch kreupel. Hoe is het dan mogelijk dat het voorgeschreven kan worden. En dat de effecten niet gerepareerd worden? Een vriend van mij moest noodgedwongen drie maanden antibiotica slikken. De reguliere geneeskunde bedacht niet dat er iets hersteld moest worden of gereinigd. De homeopaath wel!! Toch lijkt het heel moeilijk zoniet onmogelijk het initiatief naar jezelf toe te trekken, omdat je het risico niet goed kan inschatten, of de alternatieve wegen niet kent. Graag voorlichting daarover.

  1. Ik vind Uw vraag absoluut to the point, als Leek zit je steeds met enorme hiaten in je denken, en besluitvorming, wat te doen, waar liggen de grenzen, tussen reguliere en homeophatische middelen, ieder één geeft goede raad dat is waar, maar wie is echt kundig, en met elkaar naäpen komen wij er ook niet.

 9. Bij dit verhaal sluiten we ons helemaal bij aan! Het gaat eerst om bewustwording van de mens.
  Wij kunnen niet tegen het grote Geld op maar kunnen wel actief bezig zijn op sociale media sites. Wij denken dat de groep mensen steeds groter en groter wordt die zich steeds meer bewust is van wat er allemaal afspeelt. Stap 2 zou dan zijn zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld in de richting van alternatieve geneeskunde.
  Succes aan allen!

 10. Jullie hebben groot gelijk hoor! Regulier mag ook bestaan en heeft zeker ook z’n goede kanten, maar dat worden er helaas wel steeds minder. Het wordt gewoon vervelend om steeds aan te moeten horen dat ZIJ zogenaamd wetenschappelijk bezig zijn en wij niet. Iedere keer ons onder tafel vegen wordt gewoon saai!
  Maar als ik een geneesmiddel maak en dat test bij een aantal mensen, ben ik toch ook wetenschappelijk bezig? Zo deed Dr. Vogel het ook en die was toch regulier arts.

  Ik heb de studenten hier op de Wageningen UR Nederlandse les gegeven en die vertelden me dan hoe ze ‘onderzoek’ deden. Dat ging als volgt: eerst namen zij het gewenste resultaat van de opdrachtgever (en geldschieter, vertelden ze me er fnuikend bij). Dan gingen ze net zolang testjes zitten doen en daarmee variëren, totdat het gewenste resultaat er was.

  Als ik dan zei: nou, ik heb ook een wetenschappelijke opleiding gedaan (letteren, nou dan lachen ze je uit hoor, maar wij zijn ook wetenschappers, echt waar). Wij deden het andersom: wij gingen uit van een stelling en gingen dan onderzoeken of die stelling klopte of niet. Dát is wetenschap als je het mij vraagt … Maar goed, ik ben een alfa en die weten het allemaal niet zo goed 😉

  Het wordt tijd dat we eens gaan bepalen wat wetenschap eigenlijk IS …

 11. Onderstaande info ontving ik in mijn mailbox. Lijkt me interessant genoeg om zonder verificatie en commentaar van mijn kant als reactie aan bovenstaand artikel toe te voegen:

  Erkende medische wetenschap moet op de schop (NOS Journaal 22-02-2014)

  NOS-Journaal 22-02-2014: “Van de helft van alle medische behandelingen is er geen — bewijs — dat die behandeling ook echt werkt. Artsen opereren of geven medicijnen omdat dat nou eenmaal al jaren zo gaat. Een groep Nederlandse artsen maakt zich daar zorgen over. Ze willen lijsten opstellen van behandelingen die artsen maar beter NIET meer kunnen doen. Daar wordt de zorg beter en goedkoper van” — “Van de helft van alle medische behandelingen is eigenlijk nog nooit goed onderzocht of ze werken of niet” — Een reactie van een arts in die uitzending; “Het lijkt wel of we zomaar wat aanrommelen maar dat is niet zo, het is natuurlijk wel wat je geleerd hebt in je opleiding”.

  Als er GEEN bewijs is dat de behandelingen die toegepast worden daadwerkelijk werken, dan is er in mijn ogen sprake van kwakzalverij. Wat zegt de Van Dale hierover?

  In Van Dale, groot woordenboek der Nederlandse Taal, 13e druk staat onder kwakzalver:

  De definitie van kwakzalverij die wordt gehanteerd door Vereniging tegen de Kwakzalverij samengevat door het hof Amsterdam luidt: “elk beroepsmatig handelen c.q. het verlenen van raad of bijstand in relatie tot de gezondheidstoestand van mens of dier

  dat niet gefundeerd is op toetsbare en voor die tijd logische dan wel empirisch-houdbare hypothesen en theorieën
  die actief onder het publiek worden verspreid (‘overpromotion’)
  zonder dat toetsing binnen de beroepsgroep op effectiviteit en veiligheid heeft plaatsgevonden en
  die (veelal) zonder overleg met medebehandelaars wordt toegepast”.
  Uit het stukje van de NOS blijkt;

  “Van de helft van alle medische behandelingen is er geen — bewijs — dat die behandeling ook echt werkt.

  Alleen al die eerste regel is toepasbaar op alle 4 de punten die door de Vereniging tegen Kwakzalverij zelf is samengesteld.

  Dan de tweede zin;

  . Artsen opereren of geven medicijnen omdat dat nou eenmaal al jaren zo gaat.

  Ook hier zijn alle 4 de punten toepasbaar.

  Een klein stukje verder in de tekst, nota bene een quote van een arts;

  “Van de helft van alle medische behandelingen is eigenlijk nog nooit goed onderzocht of ze werken of niet”

  En wederom zijn alle 4 de punten toepasbaar.

  Ik kan nog wel even doorgaan met de stellingen deponeren en naast de uitleg van de Vereniging tegen Kwakzalverij leggen maar ik denk dat mijn punt overduidelijk is.

  In Nederland wordt op grote schaal, wat zeg ik, industriële schaal, kwakzalverij toegepast en verkocht als getoetste en veilige medische wetenschap. Dit onder het ‘waakzame ‘ oog van deze vereniging die zich uitsluitend opwerpt wanneer producten ter genezing aangeboden worden aan de burgerij die NIET uit de een of andere farmaceutische fabriek komen.

  Alle niet-reguliere methodieken zijn door de Vereniging tegen Kwakzalverij als kwakzalverij benoemd, dit terwijl er BEWIJS is dat ze werken. Diezelfde vereniging heeft er echter GEEN moeite mee dat dagelijkse behandelingen die veelvuldig worden uitgevoerd, medicijnen de vrijwel dagelijks worden voorgeschreven voor bepaalde aandoeningen en aantoonbaar NIETS of heel weinig doen ( slechts 20 % zou daadwerkelijk iets doen ) uitgevoerd en voorgeschreven worden door zogenaamd bonafide organisaties.

  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier meer aan de hand is dan onwetendheid. Alles wat uit de hoed van de farmacie komt of een andere hoek van de (nog) als enige erkende medische wetenschap, wordt zonder blikken of blozen geaccepteerd enkel en alleen OMDAT het uit die hoek komt. Zoals uit bovenstaande stukje van de NOS blijkt is dat dus onterecht en zou de Vereniging tegen Kwakzalverij dit als eerste moeten onderzoeken want hier, in de nog enige erkende medische wetenschap vallen klaarblijkelijk de meeste slachtoffers te betreuren.

  Ik meen, hoeveel van jullie kunnen stellen dat een dierbare genezen is van kanker of een andere levensbedreigende ziekte en nu nog leeft? Om precies te zijn is dat nog geen 3% van alle gevallen! Dat betekent dus dat 97% sterft aan de gevolgen van de ziekte en/of de ongetoetste behandeling tegen deze ziekte. Chemo, bestraling en operatie.

  Eerder dit jaar bleek ook al dat veel zogenaamde wetenschappelijke rapporten voor een groot deel uit de duim gezogen worden. Ze moeten er blijkbaar zijn voor het verkrijgen van de noodzakelijke subsidies etc. maar controleren van die rapporten is er helaas niet bij.

  Kom ik vanzelf ook terecht bij het vaccineren. Ook in dit deelgebied moeten mensen maar geloven wat hen verteld wordt. Bewijzen en/of bijhouden van zowel de gevaccineerde alsook de NIET gevaccineerde wordt op geen enkel gebied gedaan maar de ouders worden wel op basis van schuld en angst gevoel, stel je kind wordt ziek en JULLIE hebben haar NIET laten vaccineren, emotioneel gedwongen om lichaamsvreemde stoffen, stoffen die zwaar toxisch zijn voor het menselijke lichaam, in de bloedsomloop te spuiten. Tel daarbij op dat vrijwel in alle gevallen waar kinderen heftig reageren op de inenting, de spuit NOOIT de oorzaak kan zijn. Zelfs sterfgevallen van kinderen worden makkelijk aan de kant geschoven.

  De medische wetenschap is toe aan vervanging. Pillen werken niet en de behandelingen vaak ook niet, toch is deze industrie een van de best verdienende van de wereld en levert kritiek op deze industrie altijd felle tegenstand op van de kant van hen die deze wetenschap verkopen als de enige echte medische wetenschap.

  Dat is niet waar! De natuurgeneeskunde is de enige echte genezende wetenschap omdat deze uitgaat van genezing en niet van onderdrukking, dat bijwerkingen vrijwel niet voorkomen terwijl bij pillen ALTIJD bijwerkingen zijn, ook wanneer je ze niet bemerkt. De natuurgeneeskunde wordt vreemd genoeg vandaag de dag als alternatieve theorie bestempeld, dit met de wetenschap dat voor de pillenindustrie dit de enige geneeskunde was die uitging van genezing in plaats van onderdrukking en daarmee roofbouw op je lichaam en immuunsysteem voorkwam.

  Zolang de farmaceutische wetenschap GEEN bewijzen levert voor de zaken die zij stellen, zij geen onderzoek doen naar de resultaten van behandelingen maar ook de mensen die bewust NIET kiezen voor een behandeling, zolang heeft deze hele wetenschap GEEN recht van spreken meer. Verlang duidelijkheid wanneer een arts je een medicijn voorschrijft, verlang resultaatgegevens van behandelingen als deze voorgesteld worden, jullie hebben dat recht en zoals blijkt uit de vele recente berichten uit de wereld van de pillen, onnodige operaties en vervalste studies, is het geen overbodige luxe naar deze informatie te vragen, het zou zomaar je leven kunnen redden!

  http://www.bovendien.com/categorieen/gezondheid/erkende-medische-wetenschap-moet-op-de-schop

 12. Beïnvloed door o.a. I. Illich boek “Grenzen aan de geneeskunde” en het werk van Professor Defares (Leiden) verklaar ik hierbij dat alle acties die er op gericht zijn om kritische tegengeluiden in de kiem te smoren moeten worden gestopt. Zeker nu blijkt dat circa de helft van de reguliere medische ingrepen op gebakken lucht zijn gebaseerd. Zeker dat al jaren duizenden mensen als gevolg van medisch handelen dood gaan, dan wel ernstig letsel daaraan overhouden (IATROGENESE)! Dat de giga arrogantie van de overbetaalde en omhooggevallen regulieren, onder aanvoering van Cees Renckens, aan de kaak MOET worden gesteld.

  1. Neemt u mij niet kwalijk Defares is de correcte naam!
   Quote Defares; ‘Weet u wat de allerbelangrijkste voorwaarde is om oud te worden? Goede genen”. 😉

 13. Artsen zijn over het algemeen symptoombestrijders en zelden geneesheren. Meestal schrijven artsen te kust en te keur mensen (patiënten) pillen en poeders voor. Niet in de eerste plaats omdat artsen er veel aan verdienen, maar meer nog omdat de patiënt herkenning wil zoeken dat hem of haar wat mankeert. De meeste artsen voelen zich meestal verplicht om medicatie voor te schrijven omdat de patiënt zich anders niet serieus genomen voelt. Het Placebo-effect is daarom vaak net zo effectief dan “echte” medicatie, zolang de patiënt maar geloofd dat het helpt !

 14. Een vertrouwd huis-tuin en keukenmiddel, zuiveringszout, is jammer genoeg bijna helemaal vergeten in Nederland. Toch hebben steeds meer mensen veel plezier en gemak van het gebruik van dit spul. Er zijn honderden manieren om zuiveringszout in en om het huis te gebruiken en het is spotgoedkoop.
  Z0 is het pH regulerend en het verhelpt een opgeblazen gevoel of maagzuur door een halve theelepel ervan in water op te lossen en op te drinken. Voeg er wat citroen aan toe voor de smaak. Daar heb je al die dure petrochemische middelen echt niet voor nodig. Kijk voor meer tips op: http://www.karbonat.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.