Advertentie

Het verlichten van de ‘mind-control-matrix’..!


x

x

Een ontmoeting waarbij we delen en vragen.
Over een onderdrukking,
zó verzwegen, vaak zó onbekend, zó beklemmend,
maar toch zó kansrijk om te laten oplossen,
vanuit ons diepste Wezen,
dat we elkaar hierover moéten spreken..!

x

 

Judith Moore
Judith Moore

x

x

The Light of Truth Heals the Oppression of the Mind Control Matrix.

Het Licht van de Waarheid heelt de onderdrukking door de Mind Control Matrix.

x

Judith:

“The intention (of this meeting) is to share valuable information
on the dynamics of government mind control,
the mind control matrix
and how the consciousness of humanity is manipulated with fear programing.

I will share some of my experiences with deprogramming mind control and the effects on my clients.
With the assistance of our light team beyond the veil we will enter a state of Oneness together
and journey into the hologram of the Matrix to infuse the system with the highest vibration of love.”

vertaald:


Judith:

“De intentie die we met deze meeting neerzetten,
bestaat uit het willen delen van waardevolle informatie
over de dynamiek van mind-control door de overheid en overheden,
de mind-control-matrix
en hoe het bewustzijn van de mensheid werd en wordt geprogrammeerd met angstprogramma’s.

Ik zal een aantal van mijn persoonlijke ervaringen delen,
in relatie tot het deprogrammeren van deze mind control en de effecten ervan op mijn clienten.
Met de assistentie van ons lichtteam achter de sluier,
zullen we een staat van Eenheid ingaan en een reis maken in het hologram van deze matrix,
om dit systeem een infuus te geven van de hoogste liefdesvibratie.”

x

* * *

zaterdag 7 maart a.s

vanaf 14:00 tot ca. 17:00 uur
x

Quinta Essentia’

Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek
(tussen Heemstede en Hoofddorp)

(organisatiebijdrage € 15,-)

x

* * *

x

Het Licht van de Waarheid heelt de onderdrukking
X

door de Mind Control Matrix.

x

Martijn van Staveren
Martijn van Staveren

Deze samenkomst zal de eerste zijn in een grotere opzet voor de komende tijd. Daarbij zullen we ervaringen, krachten en intenties bundelen, om de manipulaties van de matrix van mind-control en angstprogrammering op te lossen. Het is daarbij vooral het besef dat onze eigen grootsheid niets en niemand hoeft te vrezen, noch zich onderschikt hoeft te voelen en/of gedragen. Wij zijn degenen waar we op gewacht hebben en wij kunnen en zullen ons van deze kooi van mind-control bevrijden.

Een bijzondere meeting, met essentiële intentie, ervaringen te delen, en datgene zich laten tonen, wat ter sprake komt, dient te komen. Judith Moore en Martijn van Staveren zullen deze meeting vorm geven, met feitelijke informatie over de mind-control programma’s, de heling en hoe het licht te bekrachtigen dat in onszelf deze mind-control-programmeringen kan en zal breken.

Judith en Martijn zullen voor het eerst sámen aandacht besteden aan dit onderwerp. Judith schreef over haar mind-control-ervaringen het boek ‘Song of Freedom’ en Martijn van Staveren is de man die van jongsaf met mind-control-experimenten (van Aardse en Buitenaardse oorsprong) werd confronteerd. Hij is initiator van de uiterst drukbezochte lezingen(serie) over ‘Buitenaards Contact’.

Judith Moore werd in een bepaalde periode in haar jeugd, regelmatig ontvoerd door krachten binnen/achter de overheid, die haar -en veel andere schoolkinderen- misbruikten voor manipulerende experimenten met de geest. Later kwamen deze herinneringen allemaal bij Judith boven en was ze in staat zichzelf te helen.. Een werkelijke ‘journey from the Abyss’..  Judith’s uitgever schreef deze woorden op de achterkant van haar boek over deze tijd:

Een imposant boek van een imposante vrouw
Het indringende boek van Judith Moore over experimenten van de VS-overheid met haar ‘Mind’.

 ‘Song of Freedom’ is een  wake-up call voor de westerse beschaving..! Dit boek doet indringend verslag van haar bijzondere leven en het neemt ons mee naar de extremen van de menselijke ervaring: vanuit de diepste verlatenheid tot de triomf van de onkraakbare geesteskracht van een kind. Dit boek daagt ons uit om onze oogkleppen af te zetten in het kader van wat er verborgen ligt achter de gesloten deuren van onze maatschappij.

Zij die de moed hebben te kijken, worden meegenomen op een transformerende reis door de verschrikkingen van mind control en ritueel misbruik. Maar vooral naar Judith’s fascinerende reis naar heling. Dit boek staat vol van ervaringen, inzichten en juweeltjes van wijsheid, die ons opnieuw laten zien, dat het ALTIJD de liefde is, die op het laatst triomfeert; ook al lijkt het vaak dat angst aan de winnende hand is..!’

Judith en Martijn zullen ons inlichten over deze manier van manipulatie door krachten-achter-de-schermen van de politieke en maatschappelijk wereld. De feitelijke heersers over deze planeet. Maar deze bijeenkomst is vooral bedoelt als richtingwijzer voor hen die met mensen werken, in hun healingpraktijk of anderszins, die met deze mind-control-intrusies te maken hebben (gehad).

De menselijk geest is in staat, mits zichzelf daarbij bekrachtigend vanuit Licht & Liefde, deze uitwassen van manipulatie en misbruik, te keren. Deze middag is een eerste verkennende ontmoeting met mensen, die zich geroepen voelen, aanwezig te zijn bij deze groep. Om te bekrachtigen, te delen en het veld te initiëren, van waaruit opschoning plaats mag gaan vinden. Een synergetisch collectief veld van gelijkgestemden. Je bent van harte uitgenodigd..!

(Kindly confirm your attendance/graag je komst bevestigen: guidojonkers@xs4all.nl  – 023 5339733)

Judith Moore,
Martijn van Staveren,
Guido Jonkers

‘Ya Nur – Ya Sa laam’   *   Invoking Light – Invoking Peace

In these times
even our sacred spaces
are invaded
by negativity.

We have to fight
to clear them,
Not by the sword,
but with the heart.

Deep within our own beings,
we have to call
upon the light of peace
to transform our selves
and the world.

x

HeartLight

vertaling:

In deze tijden
worden zelfs onze heilige plaatsen
door negativiteit geïnfiltreerd.

We moeten vechten
om deze plaatsen op te schonen.
Niet met het zwaard,
maar met ons hart.

Diep in ons diepste wezen,
dienen we het licht van vrede
aan te spreken.

Om onszelf te transformeren,
en onze wereld.