Advertentie

Hoe dubieus is OMT-lid Marc Bonten…?


x
x

Hoe dubieus is OMT-lid Marc Bonten…?

2021 © WantToKnow.nl/be

x

We kennen allemaal zijn gezicht; evenals die van al die andere ‘deskundigen’, die dagelijks aan de praattafels verschijnen, om het domme Nederlandse volk bij te praten over de stand van zaken, met betrekking tot die verschrikkelijke pandemie. Een van die prominenten, die ook lid is van het exclusieve OMT-clubje, is professor Marc Bonten. Wie kent hem niet? Op dit moment gaan er geruchten, dat deze man diep verbonden is met de cowboys van Big Pharma, sorry.. Met de farmaceutische industrie, die in de loop der jaren steeds inniger banden kweekte met medische universiteiten.

Marc Bonten

Marc Bonten dient duidelijkheid te verschaffen, zo luiden de actuele berichten, over zijn status. Het is precies -in dat kader- zoals de positie van multi-miljonair Ab Osterhaus eigenlijk onaanvaardbaar zou moeten zijn. Met één been in het bedrijfsleven, inclusief aandelenbezit in een medisch-wetenschappelijk bedrijf en één been in de neutraal-geachte medisch-wetenschappelijke wereld. Marc Bonten dient dus, zijn banden met de farmaceutische industrie beter kenbaar te maken. Dat stellen drie experts op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Marc Bonten coördineert een groot Europees onderzoek met verschillende farmaceuten en zijn collega-wetenschappers hebben daar kritiek op: deze bedrijven hebben ‘ontoelaatbaar veel invloed’, naar hun mening. Het gaat zelfs zóver dat Marc Bonten zitting heeft in de management-boards met Pfizer en AstraZeneca en zeer nauw met die bedrijven samenwerkt. En wat dan natuurlijk heel verdacht is, is het niet melden van deze functies/betrokkenheid met farmaceuten, in de zg.‘Belangenverklaring van het OMT’..!!

Microbioloog en arts, Marc Bonten, heeft een grote naam in Europa, want hij is vanuit zijn standplaats, het UMC Utrecht, wetenschappelijk coördinator van Combacte, een omvangrijk Europees samenwerkingsverband van meer dan 1000 ziekenhuizen en 750 laboratoria. Ook vanuit Julius Clinical (HIER) waar Bonten werkzaam is, wordt gewerkt aan het ‘Combacte’-project, dat vooral de doelstelling heeft om bacteriële resistentie tegen te gaan in Europa. Dit project raakte logischerwijs meer en meer betrokken bij de huidige Corona-ontwikkelingen.

Wie is deze Marc Bonten?
Hij wordt gewaardeerd als wetenschapper en oogst bewondering met, wat wordt genoemd ‘het grootste public-private partnership in life science’. Zeg maar de verbinding/het samenwerkingsverband tussen publieke organisaties en private ondernemingen op dit gebied. En dáárop komt nu precies de kritiek. Want volgens ingewijden, krijgen farmaceutische bedrijven zo, veel te veel directe invloed in het Combacte-programma, dat opereert onder de vlag van de Europese Unie en het Innovative Medicines Initiative (IMI), een samenwerkingsverband dat in 2016 maar liefst € 4 miljard aan subsidie kreeg toegewezen.

En ja hoor, de helft daarvan kwam direct of indirect, van de farmaceutische industrie.Deze jongens geven immers nooit iets voor niets en zijn via dit soort constructies altijd op zoek naar de ingang in de medisch-wetenschappelijke wereld.. Online openbaart Bonten in een presentatie (HIER) deze coöperatieve verbinding met de cowboys van BigPharma. En natuurlijk zitten in deze club de écht grote farmaceuten.. Novartis, AstraZeneca, Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline (GSK) en Janssen zijn allemaal financiers van het project.

En natuurlijk vinden we in de Management Board van Combacte-Net de naam van Marc Bonten, waar hij tezamen zitting heeft  met een afgevaardigde van Janssen, AstraZeneca en GSK. En Bonten zit ook in het Board van Combacte-Care met Pfizer en GSK en in de leiding van Combacte-Magnet, opnieuw met AstraZeneca. De klinische studies gaan allemaal via de vestiging van Bonte in Utrecht, waarbij dr. Marc Bonten ‘een soort god’ lijkt te zijn, aldus sommige commentaren.

Dan toont zich plotseling de DUBIEUZE BONTEN..!
Op 9 november vorig jaar, meldt Pfizer dat hun coronavaccin een effectiviteit van ruim 90% heeft. Deze eerste cijfers over de werking van een vaccin, overvallen journalisten en sommige artsen reageren kritisch op het persbericht. De hoofdredacteur van het medisch vakblad The Lancet noemt het zelfs ‘Science by press release’. Maar Marc Bonten niet, die weet het meteen:  “Dit ziet er overtuigend uit”, schrijft hij op Twitter, om diezelfde avond bij Nieuwsuur hier dus al verslag van te doen. Volgens hem is het ‘een dag om nooit meer te vergeten‘..!  Hij noemt het nieuws ‘fenomenaal’

Kijk de jongens van het ‘Pfizer-vaccin’.. In normale mensentaal spreek je over ‘criminelen’…!

Maar wat Bonten voor de tv-camera niet vertelt, is dat hij al jaren warme banden onderhoudt met Pfizer…! Hij ontvangt niet alleen onderzoeksgeld, maar wordt ook betaald via lucratieve ‘consulting fees’ (HIER) en vergoedingen voor voordrachten, de zg.‘lecture fees’ (HIER). Deze laatste zijn betalingen voor adviezen en nascholingen aan medisch beroepsbeoefenaren, let wel, namens de farmaceut. En wat Bonte ook niet vertelt in deze Nieuwsuur, is dat hij enkele maanden voor dit optreden, door Pfizer werd gevraagd om het onderzoek naar effectiviteit van de COVID-vaccins te verrichten. Later verklaart Bonten tegen NRC (HIER) over dit onderzoek: “Maar toen hadden we nauwelijks infecties hier. Die zijn maar naar Zuid-Afrika en Zuid-Amerika gegaan”,

Maar Marc Bonten speelt een schimmig spelletje inmiddels, nog steeds samenwerkend met AstraZeneca en Pfizer. Deze hechte relatie met beide bedrijven is door hem niet verantwoord op de belangenverklaring (HIER pdf) die ieder OMT-lid dient in te vullen en waaruit moet blijken of een expert onafhankelijk, dus zonder last of ruggenspraak, kan deelnemen aan het OMT, het medisch adviesorgaan van de regering. En natuurlijk is het achterhouden van essentiële data, of zoals dat netjes heet, ‘een onvolledigheid van de belangenverklaring’ uiterst kwalijk, zo vinden ook de experts op dit gebied. Het kán gewoon niet..!

 

Dr. Jan Kluytmans in een dubieuze rol in het OMT.

VERBORGEN AGENDA: het gevolg van de OMHELZING MET BIG PHARMA..
Het gezicht van arts-microbioloog Jan Kluytmans is voor iedereen ook een bekend ‘herkenningspunt’ in deze crisis. Maar ook Kluytmans speelt een dubbelspel want hij verdient aan de coronatesten, waarbij hij als lid van het OMT ook doodleuk adviseert over het testbeleid en over de inzet van sneltesten, een bron van inkomsten voor zijn laboratorium en hemzelf.

En ook Kluytmans maakte dit financiële belang niet bekend en meldde het niet. Hij kwam in opspraak doordat hij betrokken is, bij het behalen van woekerwinsten op testen (HIER) En Hugo de Jonge, minister van VWS ontkent het bestaan van een belangenconflict niet, maar de goede man ziet geen probleem.

Tja, met boter op het hoofd, is het moeilijk dit soort misstanden te becommentariëren, wanneer je -zoals De Jonge- 2 broers hebt, die werkzaam zijn in de vaccin-industrie..!! Daarnaast speelt De Jonge een vreemde rol bij de voorkeur die BigPharma-reus Roche kreeg bij het verkopen van sneltests in Nederlandse detailhandel. Aldus het verhaal van FollowTheMoney, waarvan je hierboven een screenprint ziet.

En dat is nummer 3 in het rijtje ‘Dubieuze figuren op belangrijke posten’…!! Dr. Ann Vossen

De genoemde zaak rondom dr. Jan Kluytmans, is het derde incident rond belangenverstrengeling in het OMT: want eerder al kwam ook de dubbele pet van collega Ann Vossen in beeld. Als NVMM-voorzitter maakte ze zich hard voor het weren van concurrenten met schaalgrootte op de testmarkt, zo berichtte (HIER) Follow the Money. Vooral de grote ‘testfabrieken’ uit Duitsland moesten buiten de markt worden gehouden, zo was haar opstelling.

Niet in het belang van het Nederlandse volk, maar omdat die grote bedrijven, een existentiële bedreiging vormen voor de kleinere, duurdere ziekenhuislabs in Nederland. Binnen de NVMM was dit al jaren een speerpunt van de goed georganiseerde lobby, die inefficiëntie en geldverspilling veroorzaakt. In dat kader laten uitspraken van dr. Ann Vossen weinig te raden over..!

Een schrijnend voorbeeld..
Hoe kort de lijntjes met de farmaceuten zijn, blijkt uit een artikel op de website ‘OverNu’ van Jannes van Roermund. Hij beschrijft het verhaal van het proefschrift van Fleur Paling, die in oktober vorig jaar promoveerde op een onderzoek naar een medicijn voor longontstekingen waarbij ze Jan Kluytmans – en Marc Bonten als promotoren heeft.(HIER)

Kluytmans en Bonten krijgen van deze Fleur Paling lovende kritieken in het dankwoord van haar proefschrift (HIER). Ze noemt ook speciaal de afgevaardigden van MedImmune, een dochterbedrijf van AstraZeneca (HIER), inmiddels door het moederbedrijf opgenomen. Paling noemt AstraZenica-baas Frank Sifakis de ‘vader’ van het project. Ze schrijft letterlijk: “Je was er vanaf het begin, en zelfs daarvóór. Je bent onderdeel geweest van iedere stap en hindernis.” Zonder AstraZeneca zou Paling ook nooit tot ‘dezelfde kwaliteit van het protocol’ zijn gekomen.

Fleur Paling

Hoewel Fleur Paling er kennelijk bijzonder blij mee is, bestaat in de medische gemeenschap felle kritiek op de zeer nauwe samenwerking van het Combacte-team van dr. Marc Bonten en de farmaceutische industrie. Dat blijkt uit een publicatie in het Britse medische vakblad The BMJ (HIER). Een Italiaans onderzoeksinstituut zou meedoen met het Combacte-programma, maar weigerde: de sponsor van een onderzoek, in dit geval GSK, mocht zowel het studieprotocol als het controlemedicijn bepalen.

Wetenschappers van het Mario Negri Institute for Pharmacological Research, mochten bovendien geen feedback geven op methodologische keuzes. Zij bedankten voor de eer. “Effectief zou dit een door GSK gecontroleerde studie worden, geen samenwerking.” Marc Bonten zei erover: “De industrie moet dingen van ons accepteren, en wij van hen. Dat noem je een samenwerking. Ik ben bekend met de kritiek op de manier van werken, maar deel die niet”, reageert Bonten per mail op vragen van de website ‘OverNu’. (HIER)

Hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties Rob van Eijbergen (VU Amsterdam)

Dit is niet ethisch en valt niet onder het kopje ‘Eerlijk zijn’…!!
Hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties Rob van Eijbergen van de VU Amsterdam reageert overduidelijk:

“Of dit gebruikelijk is in de wetenschap? Nee!. Farmaceuten kunnen niet betrokken zijn bij de wijze waarop je data verzamelt, hoe je analyses maakt, en ook niet wat je opschrijft bij de eindconclusies. Wel legitiem is dat de financier betrokken wordt bij het formuleren van de onderzoeksvraag. Maar daarna moet je onafhankelijk onderzoek doen.”

Professor Ton Hol is verbonden aan de Universiteit Utrecht en is voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van Tilburg University, een functie die hij de afgelopen vijftien jaar ook bij de Universiteit Utrecht had..Dat financiers eigenhandig het onderzoeksprotocol gaan bepalen, is een brug te ver, vindt hij:

“De Italiaanse wetenschappers die weigerden mee te doen, hebben terecht gehandeld. Wat je onderzoekt, daar heeft  de externe partij iets over te zeggen. Hoe je het onderzoekt, is aan de wetenschapper zelf. Het onderzoeksprotocol mag nooit een compromis zijn.”

De tentakels van Big Pharma zijn duidelijk zichtbaar ook in het lobby-circuit. Hier de

En inmiddels is het hek van de dam, zo lijkt..!
Inmiddels is Marc Bonten benoemd tot leider van onderzoek naar een nieuw vaccin dat in Nederland wordt getest: CureVac (HIER). Dat bedrijf bepaalt dus gewoon keihard de onderzoeksmethode, aldus NRC (HIER). Daardoor is het volgens NRC weliswaar ‘inhoudelijk niet zo interessant, maar het maatschappelijk belang is zo groot, dat Bonten wel mee wilde doen.’

Bonten wijst de kritiek van hoogleraren Hol en Van Eijbergen van de hand, als hem wordt gevraagd naar de invloed van AstraZeneca en CureVac op de onderzoeksmethodiek. Deze valt onder ‘industry-sponsored’ onderzoek, zegt hij. Wetenschappers hebben dan geen invloed op de manier van onderzoeken, maar Marc Bonten ziet daar geen probleem in. “Dit geldt voor bijna alle studies waarin nieuwe geneesmiddelen onderzocht worden en waarvan de gegevens voor registratiedoeleinden bedoeld zijn.”

Hoe serieus kunnen we de ‘belangenverklaring’ bij het OMT nog nemen??
Natuurlijk komen er allerlei ethische vragen op, door de handelwijze van Marc Bonten.
Wordt zijn OMT-werk gehinderd door de nauwe banden met farmaceuten? Kan hij objectief de overheid adviseren? En mag hij zich mengen in het publieke debat over de producten van de betreffende farmaceuten? Zoals gezegd, MOET ieder OMT-lid een Belangenverklaring ondertekenen. Onderdeel daarvan is ‘Extern gefinancierd onderzoek’. Daar vulde Bonten aanvankelijk ‘geen’ in. 

Het verband is duidelijk; is het wachten nu op het blootleggen van de relatie: overheid en de honderden BigPharma-miljarden?

Maar vorig jaar is de Belangenverklaring (HIER) aangevuld: in april 2020 waren er nog ‘geen belemmeringen’, maar in november 2020 is er een nieuwe verklaring gepubliceerd met enkele aanpassingen. Zo moet Marc Bonten zich bij de beraadslagingen binnen het OMT nu “terugtrekken bij behandeling en besluitvorming van het Janssen-vaccin”, omdat Bonten het bedrijf Janssen adviseert..! Maar over Pfizer en AstraZeneca staat in de belangenverklaring niets. Het Combacte-programma ontbreekt volledig. Ook het nieuwe onderzoek naar CureVac wordt niet vermeld. Alle UMC’s in Nederland doen mee aan het Combacte-onderzoek van Bonten.

Volgens een hoogleraar die in een soortgelijke positie als Bonten, bij een ander UMC werkt,. stinkt dit aan alle kanten! De man wil vrijuit spreken, maar alleen anoniem.

“Ik denk dat Bonten zich er niet eens van bewust is. Hij werkt het snot voor z’n ogen. Hij zal denken dat hij honderd procent goed bezig is. Maar hij schaakt op twee borden; hij adviseert farmaceuten én de overheid. Het proefschrift van Paling geeft een mooi inkijkje. Dat toont aan dat de wetenschap een soort productiefaciliteit is geworden. Het hele idee dat wetenschappelijk onderzoek een eigen vrijheid heeft, gaat in de prullenbak. Dit is wat er gebeurt bij een publiek-private samenwerking. De universiteit wordt een verlengstuk van het bedrijf. Dat is niet meteen kwaadaardig of met verkeerde opzet, maar dit is hoe het werkt.”

 

Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop van medicijnen. Simple as that! ‘Gewoon’ een industrie dus: de zogenaamde farmaceutische industrie..!

Transparantie
Hoogleraar Van Eijbergen en ook andere experts wijzen erop, dat Bontens kennis ook juist nuttig kan zijn voor het OMT. “In principe is het niet verkeerd dat Bonten en Kluytmans betrokken zijn bij commerciële activiteiten. Maar het belangrijkste is dat ze daar transparant over zijn” En wat Van Eijbergen ook verbaast, is dat Bonten vorig jaar september nog verklaarde dat hij ‘grants from Pfizer’ (HIER) heeft ontvangen bij de belangenverklaring in een publicatie van een wetenschappelijk tijdschrift. “Maar de man had op dat moment al een half jaar zijn belangenverklaring van het OMT online staan, zonder enige transparantie over financiële banden met Pfizer daarin vermeld”, aldus Van Eijbergen. En Bontens reactie hierover: “Het betreft een onderzoek verricht in de periode 2008-2014 betaald door Pfizer. De laatste publicatie is vorig jaar verschenen.”

Hoogleraar Hol vindt dat ook de board-posities met Pfizer en AstraZeneca niet eenvoudig zijn weg te wuiven. “Dat moet meer zichtbaar worden.” Hoogleraar Herman Bröring, voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit aan de Rijksuniversiteit Groningen: “De medische wereld is erg verweven. Toppers staan met een been in beide velden. Dat is niet verboden. Ook niet te vermijden. Maar het allerbelangrijkste is transparantie en dat had hier misschien wel beter gemoeten.’’

Kunnen wetenschappers hun belangen überhaupt nog wel scheiden? Bonten zegt zijn werk voor het OMT en voor farmaceuten goed te kunnen scheiden, ‘want het OMT gaat niet over de keuzes van vaccins, of de indicatiestelling.’ Van Eijbergen hierover:

“Mijn ervaring is dat mensen dénken dat ze het kunnen scheiden, maar in de praktijk blijkt dat moeilijker. De gemiddelde mens denkt vaak dat hij een hoger moreel besef heeft dan een ander. Het gaat er niet om dat Bonten en Kluytmans bewust corrupte wetenschappers zijn. Maar er zijn regels voor. Die zijn er niet voor niets. Je moet belangen melden, zodat anderen kunnen beoordelen of er een conflict is. En het is naïef om te zeggen dat je niet beïnvloed wordt.

Ook hoogleraar Hol vindt dat burgers beter geïnformeerd moeten worden over commerciële relaties van banden van wetenschappers.  “Ik kan me voorstellen dat het OMT Bonten er juist bij wil hebben vanwege zijn contacten. Maar het is wel netjes als die meer zichtbaar worden. Het is niet zomaar een neutrale hoogleraar die in het laboratorium staat en alleen maar onderzoeken van ZonMW doet. Het grote publiek mag dat weten. Daar hoef je niet geheimzinnig over te doen.”

Wat helemaal bizar is, is waarom Marc Bonten het Combacte-programma niet noemt. Een miljarden-project, waarbij Bonten tot over zijn oren betrokken is. Hij reageert met deze verklaring: “Combacte is de naam van een project, het is geen juridische entiteit, dus ik zie de mogelijkheid van belangenverstrengeling niet”. Maar waarom noemt hij dan wél Janssen, maar niet CureVac?

“Janssen adviseer ik bij de opzet en uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek en ik zal de voorzitter van de internationale steering committee zijn”, aldus Bonten, die spreekt van vergoedingen in de sfeer van ‘uurtje factuurtje’. De opbrengsten ervan gaan direct naar het UMC Utrecht.

Volgens de hoogleraar die anoniem wil blijven, laten de belangenverklaringen aan duidelijkheid te wensen over. “Er moet gewoon staan: Marc Bonten is werknemer van AstraZeneca. Je kunt het belangenverstrengeling noemen. Maar de academie en het bedrijfsleven zijn hier simpelweg samen. Bonten heeft nog de schijn van wetenschappelijke onafhankelijkheid, maar hij is de facto gewoon werknemer van de industrie. Wetenschap is een bedrijf geworden. Werp dan geen rookgordijnen op.”

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.