Advertentie

Over de gehackte Vrijmetselarij..


De vrijmetselarij is voortgekomen uit de bouwcorporaties van de middeleeuwen en ontleent daar haar naam aan. De vereniging is in haar huidige organisatievorm drie eeuwen oud; na de oprichting van de Vrijmetselarij in 1717 in Londen, werd, met hulp van de vrijmetselaren uit Engeland en Frankrijk, al in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse loge opgericht. Dat gebeurde in het logement Lion d’Or, het latere House of Lords, dat in 1986 werd afgebroken in verband met de nieuwbouw van de Tweede Kamer.

In 1735 volgde de oprichting van een tweede loge, daarna van meer loges, ook in andere steden van Nederland. Al snel werden ze verdacht van Oranjegezindheid en werden de loges al snel, door de patriottistische Staten van Holland verboden. Men vond het vreemd en verdacht dat mannen van verschillende politieke signatuur en kerkelijke gezindheid zich in één organisatie verenigden.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, noch een ideologie of levensbeschouwing; volgens de Orde zélf, is het zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is naar eigen zeggen, een democratische vereniging, waarvan de leden officieel streven naar ‘verdieping van inzicht’. De vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein, naar eigen zeggen, door haar bijzondere methode van werken.
x
Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.Deze symbolen zijn hulpmiddelen, die het overbrengen van gedachten of gevoelens ondersteunen, omdat die vaak moeilijk onder woorden te brengen zijn. De website van de Vrijmetselarij hierover:
x
“In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kan veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.”
x
Het lijkt allemaal een mooi verhaal en een prikkelende achtergrond, maar de Vrijmetselarij is al decennialang het doelwit van veel theorieën over het uitvoeren van een geheime agenda, die ‘undercover’ van dit genootschap, uitgevoerd kan worden, tot in de hoogste kringen. De Vrijmetselarij staat terecht onder enorme druk, om haar imago te zuiveren, door oprecht en in het openbaar, de rotte appels uit de mand te verwijderen. De Orde van Vrijmetselarij is overgenomen, als camouflage en werktuig door ‘krachten achter de schermen’, die een VOLLEDIG ANDERE AGENDA vertegenwoordigen, dan de officiële doelstelling van de Vrijmetselarij zegt te vertegenwoordigen.
x
Wij vonden het de hoogste tijd eens aandacht te besteden aan dit verhaal, mede door het verschijnen van een nieuw boek ‘De Orde’, geschreven door historicus, professor John Dickie (1963) Brits historicus en academicus. Studeerde moderne talen aan het Pembroke College in Oxford, waar hij cum laude een bachelor diploma behaalde. Hij vervolgde zijn studie en werd doctor in de wijsbegeerte.

* * *

‘John Dickie heeft van de legende geschiedenis gemaakt.’

– The Economist –

* * *

”De Orde’ is een geweldig boek dat leest als een avonturenroman.
Informatief, fascinerend en vaak erg grappig.’

– The NY Times –

* * *

‘Overtuigend onderzoekswerk en zeer onderhoudend.’

– The Wall Street Journal –

* * *

‘Dickies blik is zowel breed als diepgravend.
Zeer overtuigend toont hij het historische belang van de vrijmetselarij.’

– The Sunday Times –

* * *
X

Over de gehackte Vrijmetselarij..

2021 © WantToKnow.nl/be

x

(In onze bookshop te verkrijgen. Klik op deze coverafbeelding.)

Vanuit de erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, neemt in de vrijmetselarij, de bouwsymboliek, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt symbolisch, naar eigen zeggen, aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij de mens zichzelf ook weer ziet als een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking daarbij in de Vrijmetselarij, is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

Op deze wijze wordt, links- of rechtsom, de persoonlijkheid van een mens natuurlijk in een kader ‘gepast’ of ‘gedrukt’, al naar gelang vanuit welk perspectief je dit uitgangspunt bekijkt. Maar in de symboliek van bouwen, vormen de bekende passer en winkelhaak, internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij.

De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen en is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. En de winkelhaak met zijn rechte hoek, symboliseert in het logo, de mens, die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.

Omstreden is de Vrijmetselarij wel geworden.
We kunnen spreken over een infiltratie van deze ‘club’ door minder welwillende krachten, die in deze verenigde, wereldwijd verspreide organisatie, ook een bijna perfecte dekmantel/camouflage vonden, voor het in het geheim uitvoeren van hun agenda.In dat kader raden we je aan het boek te lezen, wat Robin de Ruiter over deze ‘orde’ schreef. Na veel en intensief speurwerk, schreef hij het boek ‘Hoge politici in de greep van geheime vrijmetselaarsloges’

De nooit eerder gepubliceerde informatie in zijn boek -informatie waartoe slechts een enkeling toegang heeft- stelt de lezer in staat te doorzien wat zich daadwerkelijk achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt en daar de patronen in te herkennen. Informatie afkomstig van verschillende hoge politici, zoals Jacques Attali (adviseur van de voormalige Franse presidenten François Mitterrand en François Hollande) en de Amerikaanse politicus Zbigniew Brzezinski, nationale veiligheidsadviseur van verschillende Amerikaanse presidenten, waaronder Barack Obama.

Onder het oppervlak van de officiële wereldpolitiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om een pandemie zoals het coronavirus, vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ‘ultrageheime’ transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben.

De transnationale superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite, die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat, ofwel een technocratische werelddictatuur die ze ‘vriendelijk’ de ’Nieuwe Wereldorde’ noemen. Deze, achter de schermen heersende elite, bepaalt niet alleen wat politici op de hoogste niveaus van de wereldpolitiek, maar ook wat media mogols, financiers, industriëlen en de leiders van terroristische organisaties moeten doen en vooral laten. Wie een carrière in de politiek ambieert en de top wil bereiken dient lid te worden van de superloges.

Stijgen op de politieke ladder is onmogelijk zonder deel uit te maken van één of meerdere van deze superloges. Alle hoge politici uit de Verenigde Staten, Rusland, Israël, Iran, Saoedi-Arabië, China en Europa zijn lid van één of meerdere van de superloges. Niet alleen Vladimir Poetin, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Tony Blair, George W. Bush, Hillary Clinton en Barack Obama, maar ook Jan Peter Balkenende, Mark Rutte en Jeroen Dijsselbloem zijn lid van de superloges.

Als je vrijmetselaar wordt, mag de hele wereld dat weten. Vrijmetselaren doen zich kennen.
In hun daden en hun woorden.

Een vrijmetselaarsloge is een gewone vereniging. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; met statuten, leden en vergaderingen.

Het is helder en transparant waar de vrijmetselarij naar streeft: een betere samenleving.
Iedere vrijmetselaar ziet zichzelf als een bouwsteen in het levende bouwwerk dat de wereld is.

(Website Vrijmetselarij NL)

Binnen de superloges vindt men ook namen zoals die van Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank. Hij is lid van vijf verschillende superloges. Ook directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde is lid. Daarnaast ook prominente Nederlanders: de president van de Nederlandse bank Klaas Knot en Ben van Beurden, CEO bij Rothschild´s ‘Royal Dutch’. Niet alleen Osama Bin Laden was lid van twee superloges, ook veel prominente leiders uit het Midden-Oosten hebben zich bij deze superloges aangesloten: zes prinsen van Saoedi-Arabië, zes vooraanstaande Iraniërs en vier toonaangevende Israëliërs.Kortom, het is allemaal niet zo ‘glad’ als de ‘normale leden’ van deze Vrijmetselarij weten en doen voorkomen.

Het nieuwe boek, ‘De Orde’..
Wereldwijd is de vrijmetselarij in zijn oorspronkelijke essentie dus gebaseerd op fundamentele menselijke principes, die je ook tijdens de Franse Revolutie tegenkwam, en tot vandaag in de Franse Republiek: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Of ruimer gezegd: vrijheid, gewetensvrijheid, religieuze verdraagzaamheid, democratie en wereldburgerschap. Van een goede man een beter mens maken door aan zijn persoonlijkheid te ‘bouwen’, in respect voor zijn diverse medemensen, is de kern van de maçonnieke boodschap. Wie het nieuwe boek ‘De orde’ van auteur John Dicke leest, het net vertaalde boek over ‘Hoe de vrijmetselaars bouwden aan de moderne wereld’, zal niet verbaasd opkijken, wanneer hij beseft dat die ‘Grote Principes’ even zo vaak met de voeten werden getreden.

Antisemitisme
In de jaren 30 stonden Duitse vrijmetselaars te trappelen om zich in te passen in het Hitlerregime. Ze ‘arianiseerden’ heel snel. Ze zetten Joodse leden al snel buiten de deur, in de hoop dat ze verder zouden mogen participeren met de nieuwe nazi-staatsmacht, waar vele hoge officieren, ambtenaren en industriëlen deel van uitmaakten. De nazi’s waren kennelijk gevleid, want ze zagen in jazzmuzikanten een grotere vijand dan in vrijmetselaars

Afdelingen/loges die niet meegaand waren, werden pas op het laatst in de nationaalsocialistische mal geduwd. Maar de grote loges accommodeerden maar wat graag een ideologie die feitelijk haaks staat en stond op de principes van de vrijmetselarij. De naziretoriek over het ‘judeo-maçonnieke complot’, noemt auteur John Dickie in zijn boek slechts schijn. De nazi’s zagen in jazzmuzikanten een grotere vijand dan in vrijmetselaars.

Enorme invloed van de Vrijmetselarij..
Ondanks de grote internationale verscheidenheid zijn de vrijzinnige kernwaarden, rituelen en symbolen van de vrijmetselaars al eeuwenlang overal hetzelfde en valt hun invloed, op de loop van de geschiedenis, niet te onderschatten. Zo is de Amerikaanse natie gegrondvest op de overtuigingen van founding father en vrijmetselaar George Washington; hielden de vrijmetselaarsnetwerken het Britse wereldrijk bijeen; werd de orde onder Napoleon een dekmantel voor revolutionaire samenzweringen; en kopieerde de Siciliaanse maffia met succes het maçonnieke organisatiemodel.

De katholieke kerk zag vrijmetselaars echter als atheïsten en duivelsaanbidders, en voor Hitler, Mussolini en Franco waren vrijmetselaars verachtelijke verspreiders van pacifistische en socialistische ideeën en sympathisanten van de Joden, die moesten worden uitgeroeid.

Racisme
Maar tot op vandaag zijn er aparte witte en zwarte loges in de VS, want gemengde loges bestaan er niet. De grote ideoloog van de 19de-eeuwse Amerikaanse vrijmetselarij was een militant van de Confederatie, die met de Bijbel in de hand slavernij en discriminatie propageerde. Tegelijk is het vanuit de zwarte Prince Hall-loges dat zwarte ontvoogding werd bepleit in de 19de eeuw. Van daaruit ondersteunden zwarte hulptroepen van bevrijde slaven de legers van de ‘Union’.

Ook vanuit die gesegregeerde zwarte loges werd de Burgerrechtenbeweging van de jaren 50-60 een stevige duw in de rug gegeven. Maar tot op vandaag zijn er negen deelstatelijke ‘witte’ loges die de zwarte loges weigeren te erkennen. In de jaren 60 pleitten die nog voor rassenzuiverheid in de broederschap. En vandaag is er nog steeds sprake van rassenscheiding. Auteur Dickie stelt dat ‘de droom van één multiraciale vrijmetselarij vervlogen’ is.

Het zijn maar twee voorbeelden van hoe de Grote Principes waar de georganiseerde vrijmetselarij voor staat, alles behalve absoluut zijn. We hebben het dan nog niet eens,  over de strijd die vrouwen moe(s)ten voeren om toegelaten te worden. Noch over de neerbuigende manier waarop blanke Britten op hun gekleurde broeders neerkeken, buiten én binnen de muren van hun vrijmetselaars-‘werkplaatsen’ in het Britse Imperium.

Globale, moderne geschiedenis van de Vrijmetselarij..
Vandaag is de vrijmetselarij verspreid over de hele wereld, maar minder dik gezaaid dan vóór de Tweede Wereldoorlog. Voor de ‘bevrijdende’ jaren 1960 en toen het British Empire nog overal bewondering afdwong, waren er meer freemaçons dan vandaag. Al geeft de auteur geen cijfers over de actuele globale aantallen. Wereldwijd manifesteert de ‘maçonnieke gedachte zich op zoveel verschillende manieren’ dat tellen haast onmogelijk is.

Oud-VS-president Harry Truman, was een van de bekende ‘vrijmetselaar-presidenten’ van de VS.

Zovele geheime genootschappen baseren zich op maçonnieke principes, kopieerden ze of speelden hoogstens leentjebuur, dat het onbegonnen werk is alles in kaart te brengen. Met zijn boek ‘De orde’ brengt de Britse historicus John Dickie wel de globale geschiedenis – van de volle middeleeuwen tot vandaag – in kaart, maar moet hij -noodgedwongen- streng selecteren. Het resultaat is geen uitputtend boek over de enorme erfgoed van de Vrijmetselarij, maar wel leerrijke stalenkaart, niet volledig dus, maar wel uiterst boeiend.

Martelpraktijken rondom de geheimhouding..!
Dickie beschrijft aan het begin van het boek, eerst de gruwelijke martelscenes van een vrijmetselaar, die door de Portugese Heilige Inquisitie werd gepijnigd om de geheimen van het genootschap bloot te leggen. Bij al die verhalen, komt in dit kader telkens één cruciale vraag terug: ‘Waarom die geheimhouding?’ Al vroeg in het boek focust Dickie op die existentiële vraag. Geheimhouding is de essentie van de vrijmetselaars; ook al is er in essentie niets geheim te houden.

Maar het is dus precies dát, wat de vrijmetselarij zo geheimzinnig maakt. En daardoor een geliefd onderwerp is voor ‘compleetdenkers’. Het is net datgene, wat de Vrijmetselarij zo gevaarlijk maakt in autoritaire staten, tenzij de machthebbers – zoals Napoleon Bonaparte en Adolf Hitler – erin slagen de netwerken van de maçons te integreren in hun totalitaire regime.

Jonge republieken
Het boek reikt een overzicht aan, van vrijmetselarij op verschillende tijdstippen in diverse landen. Zo lees je, dat de universalistische principes, dezelfde zijn, als die van de Franse Revolutie, en dat die in de 19de eeuw plaats moeten ruimen voor ‘Nation building’ en nationalisme. De Amerikaanse Republiek is figuurlijk en letterlijk gehouwen uit vrijmetselaarsprincipes. Free Maçons zoals George Washington (zie illustratie hierboven), legden er de eerste steen van de nog steeds beleden civil religion. Dat is de ‘patriottische liturgie’ waarin Democraten én Republikeinen elkaar tot op vandaag vinden.

Ook de Italiaanse nationalisten ontmoetten elkaar in werkplaatsen, om er te bouwen aan een geünificeerd en democratisch Italië. De pausen moesten dat proces knarsentandend ondergaan. Het spreekt over het gegeven, dat ondanks nobele doelstellingen, de loges een dwarsdoorsnede van de maatschappij vormden en vormen. Het zijn ‘nesten van vriendjespolitiek’ met ‘een eigensoortig moraalsysteem’. Leden -vaak carrièrejagers- ontleenden er betekenis aan én kregen een goed gevuld adressenboekje..! Dickie behandelt daarbij ook de ernstige reguliere en irreguliere loges.

En hij schrijft over de occulte vrijmetselarij, en (naar ledenaantallen en impact) verwaarloosbare Illuminati. Allemaal genootschappen, waar charlatans vrij spel kregen; iets waar antimaçons (een vooral katholiek geïnspireerde beweging) dankbaar gebruik van maakten. John Dickie behandelt de diverse theorieën over het ontstaan van de vrijmetselarij in Schotland en Engeland en de evolutie in haar jonge jaren. Hoe de vrijmetselarij over Europa, Noord-Amerika en – via de Britten — zich over de wereld verspreidde.

Een gedenkteken in Israël, bekostigd door de VM-loge in Eilat.

Al komen Afrika, Oost-Azië en Zuid-Amerika niet aan bod in het boek. Kort stipt hij wel aan dat sinds hun onafhankelijkheid de framaçonnerie is verboden in de hele moslimwereld – enkel Marokko en Libanon laten haar toe. Ook de katholieke, ultramontaanse repressie van de ‘maçonnieke sekte’ én die van het reactionair-katholieke Spanje onder Franco komen uitgebreid aan bod. De vrijmetselaars waren immers agenten van de ‘vooruitgang, het liberalisme en de moderne beschaving’.

Atheïsme?
De auteur zegt dat hij ‘niet wil ingaan op de leerstellige kwesties die hoofdstromen binnen de VM verdelen’ van de Grootloge en het Grootoosten. John Dickie maakt er zich in het boek van af, door te schrijven, dat het Grootoosten in Frankrijk sinds 1877, het geloof in een ‘Opperbouwmeester van het Heelal’ niet meer als voorwaarde stelde. Voortaan waren atheïsten daarmee ook welkom. De auteur gaat daarnaast slechts heel oppervlakkig in, op een beperkt aantal symbolen waar de genootschappen in grossieren. Om meer te weten over rituelen, symbolen en obediënties, zijn er verschillende andere boeken, die je wegwijs maken. Zie hiernaast de afbeelding (klik voor link naar onze bookshop) van het boek van Jean-Louis de Biasi.

Al met al is ‘De Orde’ een bijzonder genuanceerde boek over een omstreden onderwerp, waarbij je een eerste blik achter de schermen van de historische vrijmetselarij krijgt. Een dwarsdoorsnede van de ‘profane’ samenleving, evenzeer gekenmerkt door ‘jongensachtige loltrapperij’, centen, corruptie, ‘politieke kuiperijen’ en netwerking. Vooral dat laatste. En dat is niet altijd even koosjer.

Auteur John Dickie staat immers ook stil bij de geheime criminele carbonari. Die ontstonden in het bonapartistische Zuid-Italië. En groeiden later door in de nog steeds actieve ‘ndrangheta, de grootste maffia-organisatie. En het hoofdstuk waarin hij de rechts-autoritaire netwerking en machtsgreep van de geheime P2-loge in Italië in de jaren 80 behandelt, grijpt je eigenlijk recht bij je strot..

* * *

 

8 gedachten over “Over de gehackte Vrijmetselarij..

 1. Via de volgende link is een artikel te lezen over hoe de Vrijmetselarij in de afgelopen eeuwen in samenwerking met denktanks, zoals de Fabian Society, het geestelijke klimaat in de mensheid rijp heeft gemaakt voor wat er nu allemaal gebeurt. In mijn binnenkort te plaatsen nieuwe artikel ga ik daar ook op in.

  https://humansarefree.com/2013/10/the-complete-history-of-the-freemasonry-and-the-creation-of-the-new-world-order.html

  Citaat uit dit artikel:

  1928 – “The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution” by H. G. Wells is published. A former Fabian socialist, Wells writes:

  “The political world of the Open Conspiracy must weaken, efface, incorporate, and supersede existing governments. The Open Conspiracy is the natural inheritor of socialist and communist enthusiasms; it may be in control of Moscow before it is in control of New York. The character of the Open Conspiracy will now be plainly displayed. It will be a world religion.”

  1933 – “The Shape of Things to Come” by H. G. Wells is published. Wells predicts a second world war around 1940, originating from a German-Polish dispute. After 1945, there would be an increasing lack of public safety in “criminally infected” areas.

  The plan for the “Modern World State” would succeed on its third attempt, and come out of something that occurred in Basra, Iraq. The book also states:

  “Although world government had been plainly coming for some years, although it had been endlessly feared and murmured against, it found no opposition anywhere.”

 2. Er zijn grote plannen in de USA om alle corruptie op vele fronten op te ruimen. Hier een link van Alex Jones over de laatste ontwikkelingen. https://www.distributednews.com/489326.html

  Begin deze week (18 t/m 20 Januari 2021) komt Mars op Uranus in stier en dat betekent een explosive tijd, vele plotselinge veranderingen door confrontaties, opruimen van blokkades die de ontwikkeling van mensheid in de weg stonden, niet alleen in USA. Fasten your seatbelt : https://www.youtube.com/watch?v=iHtI-c6a1QM

 3. De Vrijmetselaarij is een van oorsprong Christelijke organisatie maar vroeger enkel Christenen naar binnen mochten. Het ging fout toen joden werden toegelaten. In de protocollen van de wijze van Zion valt te lezen dat het infiltreren van deze organisatie een van de doelen was. Als de organisatie vanaf het begin af aan slecht was geweest dan hadden ze er niet hoeven te infiltreren.

  De passer en de winkelhaak staan symbool voor de aarde. De winkelhaak vertegenwoordigd de fysieke grond, meetbaar. De passer symboliseert de lucht, onmeetbaar.

  De kubus vertegenwoordigd de mens, het evenbeeld van God. God creeerde de aarde in 6 dagen en ruste op de zevende.
  Vooruit, achteruit, onder, boven, links en rechts. De zijde van de kubus, verbind alle lijnen en je vindt God in het midden.

  De vrijmetselarij leert je over het leven. Satanisten doen hun best om je zo ver mogelijk weg te houden van deze kennis.

  Vergelijk het met Zwijnstein, het is slechts kennis… wat je er mee doet is aan jou.

  Satanisten dompelen het licht onder in het duister.

  1. Dank voor de verduidelijking. Het is idd ook de essentie van het artikel hierboven. Infiltratie in deze organisatie, veranderde de engel in een hellebeest.

 4. De tekst geeft een goede inleiding voor de buitenstaander, die geen of zeer weinig benul heeft van de vrijmetselarij. Als men wat meer kennis heeft, en vooral ervaringen met de loges, dan is de tekst imo heel braaf. Ik kan echter enkel spreken over de loges in België.
  De vrijmetsalerij in België is een staat in de staat. Tijdens de Franse bezetting, collaboreerden de loges actief met deze bezetter. Ze werden hierop nooit afgerekend. Na de ramp van 1830, speelden de loges een actieve rol in alles wat Vlaams vreemd en vijandig was, weliswaar in naam van de “vrijheid – gelijkheid en broederlijkheid”. Deze zijn in feite duivelse slogans die stijf staan van de leugens en bedrog. Ik verwijs hier naar het boek van Jules van Rooyen : ”Sluiproutes van de macht”.
  Na WO II waren de loges betrokken bij tal van agitaties, subversieve activiteiten in dienst van buitenlandse vijandige belangen, en vooral criminele activiteiten met corruptie en fraude. Het gerecht en de politie – en veiligheidsdiensten zijn grotendeels in handen van de “broeders en kameraden”.
  De “cover up” is dan ook verzekerd in tal van al of niet bloedige schandalen. De loges zijn dan ook een dodelijke kanker. Momenteel spelen ze een hoofdrol bij het “Coudenhove Kalergi plan” – “Agenda 21 -30” en de “Covid 19(84)” samenzwering. De loges zijn tegen de doodstraf, maar intern wordt ze wel uitgevoerd, en politieke vijanden worden ook geliquideerd.
  Ze hebben ook de mond vol over de diversiteit, maar niet in de tempels wel te verstaan. Of luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Door deze criminele & corrupte activiteiten zijn deze loges dan ook verworden tot criminele organisaties, die via de organisatie en de geheimhouding ervan quasi onaantastbaar zijn. Via chantage hebben ze ook tal van “profanen” in de macht.
  Gezien de loges, direct of indirect, de MSM controleren, komt er zeer weinig in de openbaarheid. Gevaarlijke boodschappers worden geneutraliseerd, hoe dan ook. Ik acht deze loges dan ook gevaarlijker dan de maffia’s. Deze loges hebben de overheid niet alleen in hun greep, maar zij zijn gewoon de overheid, rot corrupt tot op het bot.
  Een bijkomend aspect m.b.t. hun macht is, dat ze fungeren als operationele arm van de “banksters”. Ik verwijs hier naar de regelmatige commentaren van Henry Makow op zijn webstek. Toch een bron :
  https://www.henrymakow.com/000768.html
  met titel : “Freemasonry: Mankind’s Death Wish” .
  Ik vind dan ook dat de rol en het gevaar van deze loges schromelijk wordt onderschat. En voor de lezers die zich vragen stellen over het voormelde, een tipje van de sluier : de loge heeft er voor gezorgd dat ik leef van dag tot dag, en dat heeft niets te zien met mijn gezondheid. Ik weet dus waarover ik schrijf.

 5. Pffffffffffffffft gaan we weer.
  Hitler:
  Verbood de Frankfurter Schule
  Verbood de vrijmetselarij en ontmaskerde ze als Satanisten
  Verbood Communisme
  Verbood alle Marxistische, Joodse, Subersieve instellingen die de Europese cultuur en normen en waarden wilden ondermijnen.
  Arresteerde de Rothschilds in drie landen en confisqueerde al hun bezittingen in Duitsland en de bezette gebieden

  WAAROM moest W.O.2 konen? Om het bovenstaande!

  En kijk om u heen…. Ooit in het Hitler tijdperk de VOLLEDIGE BEVOLKING zien lopen met mondluiers en verplichte vaccinaties?

  De avondklok ging pas vanaf 5 september 1944 in, om het de partizanen IN OORLOGSTIJD onder de OORLOGSWETGEVING op te pakken en te voorkomen dat zij Duitse soldaten zouden vermoorden. En WIE zaten er voor het overgrote deel in het “verzet”? Juist diezelfde Joden en Communisten.

  De CHRISTELIJKE bevolking van Europe vocht zich ondertussen dood in de Sovjet-Unie!

  1. Hitler was een halfbloed Rothschild en zoon beetje alle hoge Duitse soldaten waren Engelse spionnen die na de oorlog werden beloond met een Engels prinsesje.
   Net als Soros ook werkt voor Engeland. Soros is slechts een stroman voor de Engelse geheime dienst. Toen hij zijn miljarden verdiende met de speculatie op de Pond was dat voornamelijk om de zwarte portemonnee te vullen.
   De Frankfurt school is veranderde in het Tavistock instituut. Communisme scheelt niet veel van communisme.
   Washington D.C., London City en het Vaticaan zijn aparte landen en behoren niet bij Amerika, Engeland of Italië.
   De reden dat Trump zo gehaat word is omdat hij Washington D.C. heeft losgekoppeld van Amerika. Joe Biden is president geworden van de United States Of America. (Of = zonder), de verenigde Staten zonder Amerika.
   Het leger zal (mijn vermoeden) Amerika gaan runnen tot er verkiezingen zijn geweest. Amerika heeft na het eerste faillissement Washington DC afgestaan aan Engeland, tijdens het tweede faillissement kregen de burgers een geboorte certificaat/ BSN-nummer. Dit is niks anders dan een slavennummer.
   Toen de paus alle ontdekte gronden toe-eigende was Amerika nog niet ontdekt. Vandaar; The land of the Free. De regering in Washington is niets meer dan een Raad van Bestuur welke toezicht houd op de afhandeling van het faillissement. Amerika deed het vuile (militaire) werk voor Rome, het Vaticaan doet het spirituele werk en London is het financiële centrum.

  2. De Christelijke bevolking in Rusland is afgeslacht door de marxistische joden. Op gruwelijk wijze. Ook in Oekraïne zijn ze erg aktief geweest. Hier is veel over te vinden als je zoekt op ‘holodomor’.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.