Advertentie

Mark Rutte, de Corona- ‘crisis’, en het kindermisbruik…!


Voor dimensies hóger dan 3D, zullen we een bewustzijnssprong maken buiten de fysieke wereld, maar wel IN onszelf…

Marianne Stelling is de auteur van dit artikel. Er staan van haar al een aantal artikelen hier op de site, dus wellicht is ze een bekende voor je. Marianne beschikt over het talent, de aanleg, om áchter en dóór zaken te kijken. Vooral grotere wereldontwikkelingen, zoals nu met het Corona-virus, leveren haar inzichten op, in deze huidige crisis.

Haar analyse en beschrijving van de situatie hier in Nederland in het algemeen, en de (vaak energetische) situatie rondom Mark Rutte in het bijzonder, zijn -zo vinden wij- zeer lezenswaardig. Heb je nog nooit gehoord van cyborg-‘beschavingen’ en/of andere ‘volken’ die onze Aarde bezoeken en vaak beheersen, lees je dan in. Kijk HIER op de zoekopdracht van Marianne’s artikelen.

Marianne is haar hele leven feitelijk dwars gezeten in de energetische sferen, die rondom deze Aarde aanwezig zijn en waar ook wij, ook al zijn we fysieke lichamen, met onze geest/mind kunnen vertoeven. Bijvoorbeeld tijdens onze slaap worden veel mensen, energetisch in deze werelden ‘behandeld’ en dwars gezeten, teneinde gedrag te manipuleren en de betreffende persoon volledig te mind-controlen..! Zo ook met Marianne.

Ze kwam een paar jaar geleden -via het zien van allerlei beelden uit haar geheugen- in deze werelden terecht met haar volle bewustzijn. En nee, dat was natuurlijk niet de bedoeling van deze manipulatoren/energetische vampiers. Ondanks hun pogingen Marianne te beletten om ‘weet’ te krijgen van deze situaties, lukt het haar tóch, telkens weer, een bijna volledig beeld te krijgen, van dátgene wat haar héél haar leven al dwars zat..!

Maar ook is zij tegenwoordig dus in staat, als een toeschouwer de energetische ontwikkelingen in de werelden/dimensies áchter deze, waarin wij vertoeven, te schouwen. Ook dit artikel is daar weer een voorbeeld van. Bepaal bij alles wat voor jou resoneert en als waarheid door mag gaan. Maar verdoem in ieder geval niet de postbode om zijn boodschap..

Marianne kan dus, in dit kader, de politieke informatievelden lezen en deze beschrijven. Daardoor is het mogelijk dat we -hoe ongelooflijk het verhaal ook moge klinken- achter de schermen kunnen kijken van het politieke schaakspel. En ja, dan gaan we dingen zien, die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen en voor ons verborgen dienen te blijven. Onze scheppingskracht zou anders dúsdanig invloed hebben op het controlerende veld van deze parasiataire heersers, dat het fundamenteel zou worden aangetast..!
En toch is dit verhaal zichtbaar en voelbaar voor heel veel mensen. Gebruik je voelsprieten en ZIE waar je naar kijkt en HOOR waar je naar luistert..! Wat te denken van de woorden van Rutte: ‘Op weg naar de 1,5 meter-maatschappij’.. Nog zo’n sluwer mind-control-hersenspoeling..!

* * *
x

Mark Rutte, de Corona- ‘crisis’, en het kindermisbruik…!

2020 © Marianne Stelling | deze versie WantToKnow.nl/be

x

In dit 3-tal aan elkaar gelinkte beschouwingen, volgt als eerste, een uiteenzetting van de huidige situatie omtrent de Corona crisis. Het bevat informatie die niet te vinden is in de reguliere en alternatieve media. Marianne Stelling heeft mogelijkheden om rechtstreeks velden te lezen die met deze crisis te maken hebben. Het gaat hier om informatievelden die zijn ontstaan vanwege deze crisis. We leven in een artificiële wereld, gebaseerd op informatietechnologie. Dit houdt in dat alles is gebaseerd op informatie. Het is mogelijk deze informatie rechtstreeks te benaderen, zonder manipulaties van buiten.

Er is heel veel gaande tijdens de Corona crisis op deze wereld. Het betreft hier een zeer groots opgezet plan die ten uitvoer is gebracht om de mens met een oorspronkelijk bewustzijn tegen te werken. Deze crisis kent heel veel facetten en grijpt diep in op de samenleving. Middels de maatregelen die worden genomen, wordt het gedrag van mensen gestuurd en gecontroleerd. Het betreft hier een stap in het verder doorvoeren van de voor ons zichtbare controlestaat. Deze controlestaat moet ervoor zorgen dat iedereen volledig aanstuurbaar wordt. Het Coronavirus is een aantal maanden actief geweest en staat sindsdien op non actief.

De Corona crisis en technologieën
Er zijn veel mind control groepen actief op aarde die ervoor moeten zorgen dat de mens met een oorspronkelijk bewustzijn wordt tegengewerkt. Deze mens is namelijk een bedreiging voor de heersers van de matrixlagen. Deze mind control groepen staan in dienst van cyborg beschavingen die zitting hebben op andere planeten. Op deze planeten worden zeer geavanceerde virussen en technologieën ontwikkeld die door de mind control groepen op aarde worden ingezet.

Er wordt veel geëxperimenteerd met deze virussen en technologieën. Ze zorgen voor veel onrust in de samenleving. Mensen worden namelijk gediagnosticeerd met het Corona virus, terwijl ze dat niet hebben. Deze buitenaardse technologieën zijn zeer schadelijk. Het betreffen hier namelijk cyborg technologieën die zijn bedoeld om de bewustzijnsval tot een definitief einde te brengen. De technologieën worden vooral ingezet in ziekenhuizen, waar mensen worden onderzocht op het Corona virus. Bij het onderzoek worden bij de mens technologieën ingevoegd waardoor hun denken wordt beïnvloed en verder wordt verstard. Ook velden van mensen worden verder vastgezet.

Het verstarren van denken veroorzaakt het nog meer vastzetten van mensen in hun geloofssystemen; geloofssystemen afkomstig van de mind control groepen. De welwillende allianties uit oorspronkelijke werelden, kijken met alles mee en zijn een regisseur van wat wel en niet wordt toegestaan. Zij zorgen ervoor dat de schade van de Corona crisis niet te ver wordt doorgevoerd.

De teststraten bevatten technologieën die zijn ontwikkeld om mensen op het Corona virus te testen, zijn afkomstig van diezelfde cyborg beschavingen. Het betreffen hier technologieën die NIET testen op het Corona virus, maar bedoeld zijn om schade in het lichaam aan te brengen, namelijk om het neurologisch systeem verder vast te zetten. In bijna alle testsituaties wordt dit door de oorspronkelijke allianties voorkomen. Het RIVM heeft hier een leidende rol in. De top van dit instituut wordt aangestuurd door diezelfde cyborg beschavingen.

Vaccinaties
Op dit moment worden er op grote schaal vaccinaties ontwikkeld onder het mom van de mens te beschermen tegen het Corona virus. Deze vaccinaties worden ontwikkeld door diverse cyborg beschavingen in samenwerking met laboratoria. Het doel hiervan is om mensen te injecteren met technologieën waardoor zij nog vaster in hun geloofssysteem geraken. Deze vaccinaties zullen wereldwijd verplicht worden, met uitzondering van Nederland. De ziekenhuisopnames zijn georkestreerde situaties, uitgevoerd door mind control groepen die medisch zijn georiënteerd. Zij zorgen voor beelden in de media van volle ziekenhuisbed.

De rol van de media in alles wat met de Corona crisis heeft te maken, is enorm. Aansturing van de top van de media vindt plaats door geheime regeringen die wereldwijd zitting hebben in rijke landen. Deze rijke landen zijn namelijk het meest bedreigend voor de zittende orde, omdat het hier mogelijk is voor de mens om tot bewustzijn te komen. Veel mensen wereldwijd weten dat het niet klopt.

Rol van Mark Rutte
Mark Rutte is volledig op de hoogte van deze grootste misleiding sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt volledig aangestuurd door vele cyborg beschavingen. Zijn rol gaat heel ver, zo ver dat verreweg het meeste hiervan onzichtbaar is. Zijn rol strekt zich uit tot in alle Europese landen. Hij heeft hier zitting in veel geheime regeringen. Hij treedt hier op als een dictator en deelt er alle lakens uit. Veel mensen in deze geheime regeringen zijn op de hoogte van de criminele activiteiten van Mark Rutte.

Zij lappen veelal de aansturing door Rutte aan hun laars en gaan hun eigen weg. Rutte weet dit en vindt allerlei wegen om hen te omzeilen. Hij zorgt ervoor dat in de Europese landen de Corona crisis wordt voortgezet. De rol van Mark Rutte is de belangrijkste in de Corona crisis wereldwijd gezien. De tellingen die via de media worden verspreid zijn verzinsels, vooral afkomstig van het RIVM. Deze tellingen moeten ervoor zorgen dat de opinie van de bevolking wordt beïnvloed en gestuurd. Vele tellingen zorgen voor onrust en zorgen mede voor beïnvloeding van het gedrag.

Manipuleren van het gevoelsbewustzijn
De Corona crisis heeft nog een ander doel, namelijk het manipuleren van het gevoelsbewustzijn van de mens. Het gaat hier om het creëren en voeden van angst, en dan met name voor de dood. Verder gaat het om het isoleren van mensen waardoor zij vereenzamen. Het gaat om het beïnvloeden van het gevoelsbewustzijn van kinderen, zodanig dat zij zich eenzaam voelen, iets wat grote gevolgen heeft in hun latere leven.

Het gaat om het uiteendrijven van mensen door het verspreiden van verschillende inzichten, waardoor er strijd ontstaat met allerlei impact op het gevoelsbewustzijn. De wereldwijde impact deze Corona-crisis is werkelijk enorm. Er is sprake van zeer grote teruggang van financiële draagkracht bij zeer veel mensen. Voor velen van hen zal het niet meer mogelijk zijn om via wilskracht uit deze crisis te komen. Zij leven te veel hun zorgen.

Hugo de Jonge
Hugo de Jonge heeft het als minister van Volksgezondheid heel erg moeilijk. Hij is van nature iemand die vanuit zichzelf leeft. In zijn rol van Corona-minister staat hij onder zware aansturing van diverse cyborg beschavingen. In alles wat hij zegt en doet wordt hij aangestuurd en dit druist in tegen zijn eigen manier van leven. En dat veroorzaakt in hem innerlijke beroeringen en clashes, waardoor hij naar middelen moet grijpen om zijn huidige leven te kunnen volhouden.

Hij staat daarbij ook onder zware geheimhoudingsplicht, waardoor het voor hem niet mogelijk is zich te uiten, wat hij normaal gesproken wel zou doen. Zoals ik het heb gezien, zal de corona-crisis nog ruim anderhalf jaar gaan voortduren. In die tussentijd zal er sprake zijn van een grote politieke crisis in Nederland die te maken heeft met Mark Rutte. Dit zal grote impact hebben op de Coronacrisis. In aanstaande artikelen zal hier nader op worden ingegaan.

Politieke loopbaan van Mark Rutte loopt ten einde
Daarnaast kan ik zaken melden, over de positie van Mark Rutte in de politiek. Ook hierop heb ik via schouwen, informatie kunnen lezen; politieke informatievelden in dit kader. Omdat wij leven in een artificiële wereld, voor velen ‘de Matrix’, is alles wat er gebeurt, gebaseerd op informatietechnologie. Vanuit deze technologie worden velden gecreëerd, waarvan een groot deel informatie bevat. Deze informatie kan worden ‘opgepikt’, zonder tussenkomst van manipulerende krachten, waardoor, op deze manier, zij rechtstreeks toegang heeft tot essentiële informatie.

In het Nederlandse politieke landschap is het heel onrustig. Dit heeft te maken met veel strijd binnen de achterliggende controlelagen. Deze strijd uit zich in de Corona crisis die zich nog maandenlang zal uitstrekken. Deze strijd is gericht op het onderdrukken van de mens met een oorspronkelijk bewustzijn. Mark Rutte is een heel belangrijke voortrekker van de Corona crisis, in Nederland én wereldwijd. Heel veel niet welwillende groepen sturen hem aan. We kunnen hierbij denken aan geheime regeringen en cyborg beschavingen.

Zijn rol is een veelvoudige als het gaat om het aansturen van regeringsleiders. Hij gaat hierin zo ver dat hij nagenoeg alle regeringsleiders chanteert, wat inhoudt dat hij geheimen aangaande gevoelige situaties in hun leven verzamelt en dreigt deze naar buiten te brengen als zij niet doen wat Rutte wil. Mark Rutte is de leider in de wereldpolitiek als het gaat om wereldwijd gerelateerde zaken. Hij vervult zijn rol hierin met verve en gaat heel ver om mensen te laten doen wat hij wil.

Hij vult zijn rol in als absoluut heerser en schuwt hierin geen middelen, waarbij hij ondersteund wordt, door diverse lagen in de onderwereld. Mark Rutte heeft een groot imperium opgebouwd in de onderwereld, waarbij je kunt denken aan de handel in verdovende middelen en het uitvoeren van criminele activiteiten van de zwaarste categorie. De persoonlijkheid van Mark Rutte is er één van dictator, van onderdrukker; het opleggen van zijn wil aan anderen is hem eigen. Het laat Rutte koud, hoe medewerkers in de politiek over hem denken. Hij heeft daar dan ook vele vijanden gecreëerd.

Daarbij heeft hij geen scrupules, als het gaat om de impact van zijn gedrag. Door zijn persoonlijkheid in zijn functie als minister-president te leven, heeft hij gedurende zijn politieke loopbaan vele vijanden gemaakt. Mark Rutte zit nu in een situatie dat dit zich tegen hem gaat keren. Mark Rutte is niet in staat anders te leven dan zijn persoonlijkheid. Middels DNA-manipulatie door mensen die wisten dat hij minister-president zou worden, is die persoonlijkheid in hem geprogrammeerd.

Politieke loopbaan
Deze loopbaan, dit carrièrepad van Mark Rutte , omvat de officiële politiek en duistere lagen die deze wereld kent. Politieke processen met zijn betrokkenheid lopen door vele lagen heen. Dit heeft tot gevolg dat er geen scheiding is tussen zijn officiële werk en niet officiële activiteiten waar sprake is van veel duisternis. De duistere activiteiten van Mark Rutte zijn veelal crimineel van aard. Veel regeringsleiders hebben Mark Rutte inmiddels laten vallen.

Zij zijn niet bang voor zijn chantagepraktijken. Hun geheimen zijn dermate van aard dat zij tegenmaatregelen hebben gedefinieerd in het geval zij naar buiten worden gebracht. De impact van het politieke beleid van Mark Rutte is heel belastend voor de sociaal-economische positie van Nederland. Meer en meer mensen worden armer door zijn gevoerde beleid.

Er is een onomkeerbare weg door hem ingeslagen, wat te maken heeft, met machtsverhoudingen in diverse andere lagen van de matrix, waar sprake is van draconische overheersing. Mark Rutte heeft zich kandidaat gesteld als lijsttrekker van de VVD, onder druk van vele niet welwillende groepen. Hun doel is Rutte aan te sturen zo lang als hij nog actief is in het politieke veld. De duur van dit kandidaatschap zal echter kort zijn.

Mark Rutte zit nu in de laatste fase van zijn politieke loopbaan. Hierin komt hij volledig alleen te staan. Zolang als hij op de positie van minister-president zit, wordt hij nog wel aangestuurd door vele voor ons niet zichtbare groepen. Dit leidt tot het aansturen van beleid zonder ondersteuning in politiek Den Haag. Tijdens zijn excentrieke privéleven heeft Mark Rutte enkele criminele activiteiten gepleegd waarop hij veroordeeld zal gaan worden.

Deze criminele activiteiten zijn velerlei van aard, waarvan een aantal van de zwaarste categorie. Enkele van deze zware criminele activiteiten kunnen worden berecht, omdat er onomstotelijke bewijzen zijn. Het berechten van Mark Rutte zal vanzelfsprekend veel gevolgen hebben voor de Nederlandse politiek. In enkele vervolgartikelen zullen we hier nader op ingaan.

Satanisch ritueel misbruik door de ‘hooggeplaatsten’ van deze aarde
Er is ook veel gaande rondom het misbruik van kinderen door hooggeplaatsten op deze wereld. Voor iedereen die zijn ogen en oren niet in de zak heeft, is er zóveel informatie/bewijs voor handen, dat je je afvraagt, waarom deze info niet door officiële instanties wordt opgepakt.. Maar juist wordt genegeerd, zoals o.a. Minister van Justitie Grapperhaus dat deed, na een indringende uitzending van het onderzoeksprogramma ‘Argos’ van VPRO. (HIER) Marianne geeft vanuit innerlijke schouwing háár visie en perspectief op dit gruwelijke fenomeen.

Een inkijk in het satanisch ritueel misbruik, dat werd/wordt uitgevoerd door velen van de ‘hooggeplaatsten’.. Marianne’s rechtstreekse toegang tot informatievelden, gaat via het innerlijke schouwen. Ze doet dit samen met anderen, maar ook alleen. Uit de informatie, die keer op keer wordt gecheckt en coherent is, blijkt hoe het een en ander rondom kindermisbruik, wordt georganiseerd en uitgevoerd. Er is in dit opzicht op deze wereld een groot geheim gaande, namelijk het satanisch misbruiken van kinderen en (jong) volwassenen. Dit satanische misbruik vindt in het diepste geheim plaats op diverse voor de uitvoerenden zeer belangrijke locaties.

De uitvoerenden betreffen mensen met een hoge functie in de machtsstructuren van deze wereld. Het gaat hier om koningshuizen en regeringsleiders. Deze hooggeplaatsten hebben het doden van kinderen en volwassenen via satanisch ritueel misbruik nodig om hun lichaamsstructuur in stand te houden. Veel van de hooggeplaatsten hebben reptiliaans bewustzijn. Dit bewustzijn is afkomstig van buitenaardse beschavingen. Deze beschavingen hebben reptiliaans bewustzijn op aarde neergezet om leiding te geven aan landen die voor hen belangrijk zijn.

Leidende rol Vaticaan in geheime organisatie
Het Vaticaan heeft in het satanisch ritueel misbruik een leidende rol. Paus Franciscus staat aan de top van een zeer geheime organisatie die zich wereldwijd uitspreidt. Deze organisatie draagt zorg voor het organiseren van bijeenkomsten waarin satanisch ritueel misbruik een onderdeel vormt. Deze organisatie bevat mensen die allemaal op de hoogte zijn van de identiteit van de uitvoerenden. Paus Franciscus heeft zelf ook reptiliaans bewustzijn. Dit bewustzijn is afkomstig van een buitenaardse beschaving. Het betreft een reptiliaans ras dat zitting heeft in de top van de geheime organisatie. Franciscus is regelmatig aanwezig in overlegsituaties met dit buitenaardse ras

Er zijn vele anderen ‘hooggeplaatsten’, die ook deel uitmaken van de top van de geheime organisatie. Het betreft hier onder andere Witold Jan Waszczykowski, Pools minister van Buitenlandse Zaken; Justin Trudeau, minister-president van Canada; Simonetta Sommaruga, bondspresident van Zwitserland; Paola Severino, Italiaans minister van Justitie; leden van de Sicilliaanse maffia; leden van het Amerikaanse congres; leden van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties; Jair Bolsonaro, president van Brazilië; een lid van het Engelse koningshuis; een lid van het Nederlands koningshuis. De geheime organisatie aangaande het organiseren van bijeenkomsten met satanisch ritueel misbruik staat aan de top van de machtsstructuren.

Leidende rol paus Franciscus..!
Paus Franciscus heeft een leidende rol in deze organisatie. Dit houdt in dat hij volledig op de hoogte is van wie de deelnemers zijn aan satanische rituelen. Hij is ook op de hoogte van de hoeveelheid kinderen en volwassenen die hiervoor worden ingezet. Franciscus is verantwoordelijk voor de meeste moorden via satanisch misbruik in verhouding tot zijn voorgangers.

Dit satanisch misbruik vindt op zeer wrede manier plaats; daarbij zijn de kinderen en volwassenen lang in leven gehouden en de meesten zijn bij vol bewustzijn. Op deze manier wordt de angst in hen ten volle opgevoerd worden de deelnemers optimaal vermaakt.. (Lees ons verhaal over het middel Andrenochrome HIER)

Bij veel van de satanische rituelen is een lid van het Nederlandse koningshuis aanwezig. Zij maakt deel uit van de groep van deelnemers. Veel van de andere deelnemers aan de satanische rituelen, zijn ook van koninklijke huize. Deze hebben veelal een reptiliaans bewustzijn. Er is wereldwijd een ondergrondse organisatie actief die samenwerkt met de geheime organisatie. Deze ondergrondse organisatie is actief binnen alle lagen van de bevolking, waarbij zij zicht hebben op welke kinderen en volwassenen het meest in aanmerking komen voor satanische rituelen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om weeskinderen en volwassenen uit de sociaal lagere klasse. (zie grafiek van Jeugdzorg hieronder).

Het Engelse koningshuis is hoofddeelnemer aan satanische rituelen. En er is een connectie tussen het Engelse koningshuis en 2 reptiliaanse rassen, die zetelen op 2 buitenaardse planeten. Het Engelse koningshuis is hoofdafnemer van satanisch ritueel misbruik wereldwijd gezien. Er is nog een aantal koningshuizen dat zich bezighoudt met satanisch ritueel misbruik, namelijk enkele leden van het Spaanse koningshuis, een lid van het Monegaskisch koningshuis, leden van het Thais koningshuis en leden van een geheime monarchie op de Filipijnen.

Het Nederlandse koningshuis is aanvoerder als het gaat om het organiseren van bijeenkomsten met satanisch ritueel misbruik en voert deze rol met verve uit. Het Nederlandse koningshuis is op de hoogte van de identiteit van alle deelnemers aan bijeenkomsten met satanisch ritueel misbruik. Voor de uitvoering van satanische rituelen worden specifieke locaties uitgekozen. Het betreffen zeer belangrijke gebouwen die een speciale betekenis voor de uitvoerenden hebben. Parijs is een belangrijke locatie. Dit heeft te maken met de ligging van deze stad in deze laag van de matrix en met de corresponderende plekken in andere matrixlagen.

Het bericht is duidelijk, de motivatie onbegrijpelijk. Ferd Grapperhaus aan het werk. € 100,- Boete voor illegaal vuurwerk, maar dit mag niet onderzocht worden…!?! (klik voor hele artikel bij ARGOS)

Rol ministerie van Justitie
In Nederland heeft het ministerie van Justitie een belangrijk rol in het beschermen van hooggeplaatsten die deelnemen aan satanisch ritueel misbruik. De minister is hiervoor eindverantwoordelijk. Er is een speciale afdeling die zorgt voor de uitvoering hiervan. Zij zijn allemaal op de hoogte van de identiteit van de Nederlandse deelnemers. De minister van Justitie is bij het aantreden van zijn ambt niet op de hoogte van deze rol en afdeling. Mark Rutte is een zeer belangrijke deelnemer aan deze bijeenkomsten en daarbij doet hij dit met name ook, om andere deelnemers te kunnen chanteren. En dat gaat heel ver; ze worden o.a. financieel volledig uitgeperst.

Rol jeugdzorg..
Jeugdzorg maakt onderdeel uit van de geheime organisatie aangaande het organiseren van satanische rituelen. In Nederland is er sprake van het grootschalig leveren van kinderen ten behoeve van deze rituelen. Veel van deze kinderen in Nederland zijn eenzaam en komen terecht in de prostitutie. Vanuit deze bezigheid komen ze heel snel terecht in verkeerde handen. Het betreft hier mensen die uitvoerend werkzaam zijn voor de geheime organisatie. Onder het mom van de helpende hand te bieden, worden zij in jeugdinstellingen geplaatst waarna velen van hen ingezet worden voor satanische rituelen.

Ook kinderen in het buitenland worden hiervoor ingezet. De Nederlandse jeugdzorg speelt hier een belangrijke rol in. Deze zorgt namelijk voor het detecteren van in aanmerking komende kinderen. Deze kinderen worden in het geheim naar Nederland verplaatst en van hieruit ingezet voor satanische rituelen. Het gaat hier om honderden kinderen per jaar. Het ministerie van Justitie is hiervan op de hoogte. Een aantal medewerkers is geronseld door insiders bij jeugdzorg.

Dit satanisch kindermisbruik is van alle eeuwen. Het is nodig om de lichaamsstructuur van de deelnemers energetisch te voeden en in stand te houden. Wanneer hun lichaamsstructuur niet wordt gevoed, raakt deze in verval en komt uiteindelijk te overlijden.

Marianne Stelling

mariannestelling.nl

matrixlagen.nl

 

3 gedachten over “Mark Rutte, de Corona- ‘crisis’, en het kindermisbruik…!

 1. Een bijzonder interessant artikel. Het bevestigt veel van wat ik al wist uit mijn eigen onderzoek van ritueel kindermisbruik in de periode 2009-2013. In die periode is er op Argusoog Radio, waaronder door mij, veel aandacht besteed aan dit thema. Ook aan de betrokkenheid van Jeugdzorg bij dit verhaal. Mijn misschien te fanatieke openbaringen werden door die club beantwoord met een juridisch vonnis, waar een dwangsom van 164.000 euro uit voortvloeide.

  Voortschrijdend inzicht heeft mij doen inzien dat ik niet altijd op een efficiënte wijze en te zeer door emoties bepaalde wijze te werk ben gegaan. Maar het thema leefde dus toen ook al enorm. Met name doordat Joris Demmink, als Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie, zelf verdacht werd van betrokkenheid bij afschuwelijk kindermisbruik.

  Op 2 november 2012 besteedde Argusoog Radio een bijna zes uur durende thema-uitzending satanisch ritueel misbruik:

  https://www.youtube.com/watch?v=UvuRhPwss5I

  Betreffende het zieke niveau van Mark Rutte kwam ik onderstaand NWO-promotiefilmpje tegen.

  https://www.youtube.com/watch?v=CHMU9KCnqBU

 2. Inderdaad een zeer interessante analyse. Het bevestigt m.i. dat het gigantische wereldwijde crimineel corrupt systeem, alleen maar kan functioneren met behulp van chantage, die dan betrekking heeft op corruptie – en zedendossiers, en dan vooral pedo zaken, en niet te vergeten de bloedige taferelen met o.a. de “snuf movies “. Na de lange mars door al de instellingen zijn imo praktisch alle sleutelposten in handen van “gechanteerden dan wel omgekochten”. Dit maakt het dan ook niet alleen moeilijk maar zelfs onmogelijk om een dergelijke misdaad aan te pakken. Wie gaat dit doen ?? Ik weet het niet.
  Met betrekking tot het Vaticaan : Voor de “kenners” in Rome is het bestaan van de “pedo maffia” geen geheim meer.
  Wat de breinmanipulatie betreft, is er in de volgende link een schema dat de vergelijking maakt met het Bidernman report van 1956 en Covid 19 :
  http://aanirfan.blogspot.com/2020/11/coronavirus-us-empire-gains.html
  In de volgend de link is er alleen een schematische samenvatting van dit Biderman report :
  https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/departmentsubject/socialwork/documents/eshe/Bidermanschartofcoercion.pdf
  Er is dus met de Covid 19 psychologische oorlogsvoering dus niets nieuws onder de zon.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.