Advertentie

Mark Rutte, Annunaki en de Corona-crisis..


Marianne (achternaam bij redactie bekend) is de auteur van dit artikel. Marianne’s talent om áchter en dóór zaken te kijken, levert haar o.a. inzichten op, in de huidige crisis, die wereldwijd als de Corona-pandemie wordt gekend. Haar analyse en beschrijving van de situatie hier in Nederland in het algemeen, en de (vaak energetische) situatie rondom Mark Rutte in het bijzonder, zijn zeer lezenswaardig. Heb je nog nooit gehoord van cyborg-‘beschavingen’ en/of andere ‘volken’ die onze Aarde bezoeken en vaak beheersen, lees je dan in. Er staan sowieso van Marianne al een aantal artikelen op deze site, dus die lezen, kan je wellicht al een end op weg helpen.

Wellicht weet je het nog? De eerste kennismaking van Harry Potter, met de dementoren. Een bedenksel? OF wist J.K. Rowling veel meer, dan dat ze tot nu toe vertelt over deze parasitaire manipulerende wezens..!

Marianne is haar hele leven feitelijk dwars gezeten in de energetische sferen, die rondom deze Aarde aanwezig zijn en waar ook wij, ook al zijn we fysieke lichamen, met onze geest/mind kunnen vertoeven. Bijvoorbeeld tijdens onze slaap worden veel mensen, energetisch in deze werelden ‘behandeld’ en dwars gezeten, teneinde gedrag te manipuleren en de betreffende persoon volledig te mind-controlen..! Zo ook met Marianne. Ze kwam een paar jaar geleden -via het zien van allerlei beelden uit haar geheugen- in deze werelden terecht met haar volle bewustzijn. En nee, dat was natuurlijk niet de bedoeling van deze manipulatoren/energetische vampiers. Ondanks hun pogingen Marianne te beletten ‘weet’ te krijgen van deze situaties, lukt het haar tóch, een bijna volledig beeld te krijgen, van dátgene wat haar héél haar leven al dwars zat..!

Hieronder een 2e artikel van Marianne, volgend op dit artikel (HIER), over de werking van het Corona-virus. Een artikel dat dieper ingaat op de rol van Mark Rutte en zijn aanstuurders in Nederland, in relatie tot met name de Corona crisis. Marianne is door haar gevoeligheid en helderziend talent, in staat, in dit kader, de politieke informatievelden te lezen en deze om te zetten in teksten. Hierdoor is het mogelijk dat we -hoe ongelooflijk het verhaal ook moge klinken- achter de schermen kunnen kijken van het politieke schaakspel.

En ja, dan gaan we dingen zien, die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen en voor ons verborgen dienen te blijven. Onze scheppingskracht zou anders dúsdanig invloed hebben op het controlerende veld van deze parasiataire heersers, dat het fundamenteel zou worden aangetast..! En toch is dit verhaal zichtbaar en voelbaar voor mensen. Gebruik je voelsprieten en ZIE waar je naar kijkt en HOOR waar je naar luistert..! Wat te denken van deze sleutel-van-Rutte om je in één sociaal-lijkende quote, te vertellen dat je NOOIT meer vrij zult zijn.. En wat te denken van de woorden: ‘Op weg naar de 1,5 meter-maatschappij’.. Nog zo’n sluwer mind-control-hersenspoeling..!

* * *
x

Er bestáát vanzelfsprekend geen samenleving waarin iedereen gezond is. Dus wanneer dan gezondheid’ een excuus ‘wordt, om persoonlijk vrijheid af te nemen, dan krijgen we een samenleving waarin voortaan ALLE vrijheid verdwenen is. En dat is pas werkelijk ongezond.. (met dank aan Pieter Stuurman)

x

De rol van Mark Rutte en…
Annunaki in de Corona crisis..!

2020 © Marianne (site) | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Sinds enige weken is er wereldwijd een zeer grootscheepse Corona viruscrisis aan de gang.  In het hierboven gelinkte, eerdere artikel, heb ik hiervan de werking al uitgelegd, evenals de bijbehorende agenda’s van de ‘hoofdrolspelers’..  In de meeste landen wordt door de eigen regeringen, dan wel de regeringsleiders met achterliggende controlelagen, zélf invulling gegeven aan het doorvoeren van de crisis. Dit houdt vooral in, dat er maatregelen worden opgelegd. Met mijn focus op de Nederlandse situatie, beschrijf ik in dit artikel, door wie e.e.a. in Nederland wordt gedaan.

We kijken dan als eerste naar Mark Rutte, die als de huidige minister-president -onbewust en voor weinigen zichtbaar- volledig wordt aangestuurd door een cyborg-‘beschaving’, genaamd de Annunaki. Zij zijn ontstaan vanuit Reptilliaans bewustzijn en voeren een agenda uit, die is gericht tegen de mens met een oorspronkelijk bewustzijn op Aarde.

Zij hebben lichamen die zeer lijken op die van de mens en hebben wat betreft hun bewustzijn, alleen maar een duistere kant. De Annunaki zetelen in een aantal lagen van de matrix, en ook in de binnenaarde. Velen zijn experts in mind controling. Anu, hun leider, wordt dan ook wel master mind controller genoemd.

Een groep Annunaki heeft de maatregelen rondom het Corona virus ontwikkeld, alsmede de rol van Mark Rutte hierin. Deze groep zetelt in de binnenaarde, waar een van de hoofdkwartieren gevestigd is met het oog op zijn aansturing. Rutte is er dan ook af en toe aanwezig en als hij daar is, voelt hij zich wat gespannen en zenuwachtig, wat te maken heeft met de druk die de Annunaki op hem leggen. Hij probeert dat overigens voor hen te verbergen, maar dat lukt niet omdat ze alles van hem kunnen monitoren…

Rutte, de gevoelloze..
Er is daar ook apparatuur aanwezig die ervoor zorgt dat alle gevoel dat in hem nog aanwezig is, uit hem wordt getrokken. Rutte weet dit en heeft hiervoor zelfs toestemming gegeven. (Eigenlijk zoals ook Simon Parks toestemming gaf voor ‘samenwerking’ HIER) Als de Corona-crisis voorbij is, zal dit gevoel niet meer in hem terugkomen, iets wat te maken heeft met de rol die hij dan, ná zijn minister-presidentschap, zal gaan vervullen, in de vorm van een belangrijke positie in de Europese Unie. Daar zal hij aangestuurd blijven worden door deze Annunaki-groep..

Ze waren op Aarde, de Annunaki. Vermengd met het Egyptische ras of zijn ze de creators..? Ze waren op Aarde, Of ZIJN ZE ER GEWOON NOG? In de twilight-zone van fysieke en energetische realiteiten..

De Raad van State met achterliggende controlelagen (met bloedlijnen in alle gelederen) sturen de regering Rutte aan, op het gebied van het Corona-virus. Als dit leidt tot tegengestelde opdrachten in verhouding tot die van de Annunaki, dan moet Rutte, dan wel de regering, gaan schipperen. Het is dus nu al duidelijk dat Rutte niet meer terugkeert na de eerstvolgende verkiezingen. Een groepje met andere Annunaki wordt dan verantwoordelijk voor Nederland en heeft een andere agenda. Hier past Rutte niet in. Wie dan wel kan nog niet worden gezegd/gezien.

De Annunaki zitten in een alliantie met o.a. een groep regeringsleiders van cyborg beschavingen in de binnenaarde. Deze regeringsleiders zijn gelieerd aan regeringsleiders op Aarde. De Aardse regeringsleiders weten dat en zij vormen als groep een geheim overleg. Wanneer zij samenkomen, doen zij dat in een geheim voertuig, dat is ontwikkeld door de Nazi’s. Rutte zit niet in dit geheime overleg, omdat zij hem willen vermijden. Dit heeft ermee te maken dat Nederland een heel belangrijk land is met betrekking tot bewustzijnsontwikkeling en dat zij Nederland hiermee willen isoleren.

Tevens is het zo dat zij Rutte niet ‘aardig/werkbaar’ vinden; hij past niet binnen hun voorkeur van personen. Rutte doet wel continue pogingen om dit overleg binnen te komen, echter tot nu toe zonder succes. Rutte is inmiddels ook zijn eigen geheime groep met regeringsleiders aan het vormen, met onder andere een deel van die andere groep, die wordt gechanteerd om hierin zitting te nemen. Deze groep is nog in wording en het is nog onduidelijk of het plan gaat slagen.

Rutte en Anu..
Rutte wordt bij de belangrijkste politieke zaken aangaande het onderdrukken van ons land, rechtstreeks aangestuurd door Anu. De agenda van Rutte en Anu is de vernietiging van de aarde. Deze agenda zal worden voortgezet, als Rutte die belangrijke rol heeft in de Europese Unie. Rutte is door Anu, en door Anu geschoolde Annunaki, opgeleid tot manipulator van het bewustzijn van de mens tot wie hij spreekt. Iets wat hij doet met veel verve en innerlijk gevoeld enthousiasme.

Veel van deze gevoelens, zijn ingevoegd door Anu, die -zoals gezegd- wordt gezien als de master mind controller. Rutte is ervan overtuigd dat hij goed doet, dat hij zo moet doen. Je zou kunnen zeggen dat hij onder mind control staat van Anu.  Anu kijkt met argusogen naar de bewustzijnsontwikkeling in Nederland en hij wil dit uit alle macht onderdrukken. Dit doet hij door:

 • Rutte direct aan te sturen
 • De mind control groepen op het gebied van spiritualiteit onder controle te hebben en deze aan te sturen
Mind boggling mind control…

Rutte en Anu, die zich in zijn Annunaki lichaam, dat zo op die van een mens lijkt, kan vertonen, zijn dik bevriend. Dit is begonnen tijdens de studie van Rutte aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Anu trad daar toen enkele keren op als een gast hoogleraar. Het was toen al bekend dat Rutte minister-president zou worden. Zij hebben in die periode al hun agenda’s op elkaar afgestemd, die te maken hebben met het misbruik van de aarde, de mens en de natuur.

In de periode daarná, hebben zij zeer regelmatig contact gehad om hun plannen verder te ontwikkelen en deze op elkaar af te stemmen. Dit doen zij in het hoofdkwartier van de Annunaki in de binnenaarde. Ook de partijprogramma’s van de VVD worden hier in essentie samengesteld.

Rutte en Bruins..
Zonder de Annunaki zijn andere kopstukken van deze partij ook betrokken bij het samenstellen van de partijprogramma’s. Waaronder de inmiddels afgetreden minister Bruno Bruins. Bruins en Rutte waren al geen vrienden van elkaar, maar moesten noodgedwongen met elkaar gaan samenwerken toen Bruins enige jaren voor zijn ministerschap toetrad tot een geheim genootschap waar Rutte ook lid van is. Hun karakters botsten met elkaar. In Bruins zitten meerdere duistere kanten die tegenstrijdig zijn en innerlijk kunnen clashen. Hij weet heel veel af van het onderdrukken van de mens met het oorspronkelijke bewustzijn.

De manieren waarop, zijn in hem als tegenstrijdig aanwezig. Je zou kunnen zeggen dat hij innerlijke clashes heeft over hoe hij de mensheid moet besturen. Rutte wil niets anders dan destructief beleid voeren, maar dan wel anders dan Bruins dat wil. Rutte wilde Bruins eigenlijk niet als minister in zijn kabinet hebben, maar moest dat wel onder druk van partijgenoten. Wat betreft de maatregelen omtrent het Corona-virus, was de aanpak van Bruins essentieel anders dan die van Mark Rutte. Rutte was dan ook blij dat Bruins aftrad.

De vergelijking: Hugo de Jonge en Bruno Bruins
Hugo de Jonge is als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nauw betrokken bij het ministerie van Medische Zorg van ex-minister Bruins. De Jonge heeft, als zoon van een dominee, normen en waarden meegekregen, waarmee hij echt wel het goede wil nastreven voor de mensheid in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Hij kwam dan ook in conflict met de duistere kanten van Bruins. Het lukte Bruins niet om zijn innerlijke clashes te boven te komen, mede vanwege de druk die Rutte op hem uitvoerde.

Rutte en spijt..?
De clashes in Bruins werden groter en groter, iets wat leidde tot fysieke vermoeidheden. Hij wilde niet meer onder de druk van Rutte blijven werken en is daarom afgetreden. Er ligt inmiddels al een nieuwe, namelijk geheime, functie voor hem in het verschiet waarin hij zijn duistere kanten beter kan toepassen. Deze functie maakt onderdeel uit van de agenda van het Vaticaan. Gedurende de periode van de Coronacrisis, heeft De Jonge ook steeds overwogen om af te treden, maar heeft dat niet gedaan omdat hij nog steeds van mening is, goed te kunnen doen voor het Nederlandse volk.

Veel is geschreven over parasitaire personen die -on/bewust- je energie afnemen. Dat dit intellectueel ook kan, door zelfs je Ziel gevangen te zetten, is voor velen een nieuw hoofdstuk..!

Rutte heeft totaal geen spijt van wat hij heeft gedaan en wil tot het uiterste doorgaan om zijn doelstellingen te bereiken, in samenwerking met Anu. In Europa zal hij meer macht toegewezen gaan krijgen, door de in oprichting zijnde groep van regeringsleiders. En is er derhalve grotere kans van slagen van zijn destructieve plannen. Dit is iets wat we de komende tijd in onderzoek blijven houden. Of zijn plannen slagen hangt onder andere af van het bewustzijn van het Nederlandse volk, de innerlijke kracht en de mate van ondersteuning van mensen bij de Europese Unie. Hierin zitten op dit moment oud-Nazi’s die Rutte nu niet ondersteunen.

Rol van welwillende allianties en die van de mens met het oorspronkelijk bewustzijn
Naast de Annunaki-groep, zijn er de welwillende allianties van beschavingen, die hier op Aarde werkzaam zijn. Hun rol omvat velerlei taken:

 • Zitting hebben in overlegsituaties in voor de mensheid onzichtbare settings
 • Observaties van overlegsituaties waarin zij geen zitting hebben
 • Het plegen van individueel overleg met de belangrijkste, voor de mensheid onzichtbare, leiders van de aarde
 • Het plaatsen van voor de situatie van toepassing zijnde velden, daar waar de belangen van de welwillende allianties ondersteund moeten worden

Het collectief bewustzijn in Nederland

Het collectief bewustzijn in Nederland inzake de Coronacrisis, wordt gemanipuleerd door de Draconiërs. Een cyborg-beschaving, die op een andere planeet woont. Een groepje van hen zit ook in de Gobiwoestijn; een mind control groep in Nederland. Deze houdt zich met de regering bezig en heeft connecties met de Raad van State. In ons Nederlandse collectieve bewustzijn, wordt denken ingevoerd m.b.t. het Coronavirus. Hiermee moet de Nederlandse bevolking worden aangestuurd.

Rutte heeft weet van het bestaan van welwillende allianties uit oorspronkelijke werelden. Zijn kennis hierover is niet diepgaand, maar wel zodanig, dat hij weet dat hij een agenda voert die ook tegen hen is gericht. Namelijk door het oorspronkelijk bewustzijn op Aarde tegen te werken, alsmede de natuur en de Aarde. Zelf besmet hij daarmee ook het bewustzijn en de natuur in oorspronkelijke werelden. Hij weet dat hij dit doet maar niet op welke manier.

En hij weet dat de agenda van de Annunaki gericht is op onderdrukking van het deel van de mensheid met het oorspronkelijk bewustzijn op aarde. Rutte dient deze agenda maar al te graag. Hij is op deze manier gemind-controlled door Anu. De agenda van Rutte is dus feitelijk de agenda van Anu.

Deze rol van de mens met het oorspronkelijk bewustzijn  is die van het herkennen hoe die kracht voelt hier op Aarde. En weten hoe van hieruit te leven en te observeren. Het is en blijft van essentieel belang voor deze mens in het heden en in de toekomst om hiermee bezig te zijn. Hoe het nu verder moet met Nederland? Op dit moment voelt het collectief bewustzijn van Nederland nogal slap; veel mensen zijn afgeleid van politieke gebeurtenissen en ook van de Corona crisis omdat het allemaal heel vervelend is, mede veroorzaakt hoe de media doelbewust alle informatie het land ingooit.

Nederland is wereldwijd gezien een heel belangrijk land wat betreft bewustzijnsontwikkeling. Daarom staat dit land zo in de kijker van alle niet-welwillende beschavingen. Alles wordt eraan gedaan ons uit die kracht te houden.

* * *

7 gedachten over “Mark Rutte, Annunaki en de Corona-crisis..

 1. https://youtu.be/BSV8DW49lg4 Blij met deze bewustmakende, verhelderende, positieve en verbindende benadering van Door Frankema van Vaccin Vrij – Vaccine Free, tijdens het door ons georganiseerde (ism met Guido Jonkers van WantToKnow.nl VACCINATIE symposium ‘Prik Mij Maar Lek’ in ons Centrum Zonnewijzer.

  Zie ook de presentatie van (helaas veel te vroeg overleden en zeer gerespecteerde) arts hans Moolenburgh Sr. tijdens dit symposium hier: https://www.youtube.com/watch?v=kzHNaauCVIU en mijn presentatie die dag hier: https://www.youtube.com/watch?v=amkh8FEnqdU. Zie ook de door mij georganiseerde en geproduceerde Tv-dialoog ‘De Waarheid Over Vaccinaties’ (met o.a. Door Frankema als mijn tafelgast) hier: https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA

  Blij met deze boeiende, menselijke en verbindende benadering van Door Frankema, die vooral veel (twijfelende, onzekere, bezorgde) ouders zal helpen om het vaccinatie vraagstuk in zijn geheel goed te kunnen beoordelen! Door Frankema is auteur, spreker, onafhankelijk onderzoeker mbt vaccinatie (on)waarheden (zeker als ervaringsdeskundige) en heeft enorm veel werk verzet met haar stichting Vaccin Vrij. Zie haar boek, artikelen en ga naar: https://stichtingvaccinvrij.nl/ voor nog meer informatie, die levensreddend kan zijn!

  1. Ik ben blij voor John Consemulder dat hij blij is met zijn eigen activiteiten en die van anderen. Die niet onbelangrijk zijn.

   Ik ben blij met het artikel van Marianne, dat ze deze lagen die voor de meesten onzichtbaar zijn kan waarnemen en dat ze die met ons deelt. Dat ze dat wat verborgen wil blijven zichtbaar maakt, zodat wij bewuster kunnen worden van de werelden waarin wij leven en wij extra gestimuleerd worden ons oorspronkelijk bewustzijn in te zetten als nooit te voren, of als vanouds, zou je ook kunnen zeggen.

   Ik wil toevoegen dat hoe ingenieus en geavanceerd ook, als ons oorspronkelijk bewustzijn wakker wordt en opstaat, door binnen ons hart in contact te komen met onze innerlijke geschiedenis, onze afkomst en onze galactische achterban, dan vervalt alle techniek van rassen die onder invloed staan van een technologisch bewustzijn. Het is aan jou en mij, aan ons. Let’s do this.

  2. Dank Jort, couldn’t agree more!!

   Het is JUIST OM ONZE SCHEPPINGSKRACHT als goddelijke wezens -die BRON-creatievermogen in zich dragen- dát we worden gevangen gezet. Als melkkoeien gehouden om voor hen -cyborgs, annunaki, archonten- te creëren wat zij willen. Zij willen deze LIEFDESkracht hebben, bezitten, gebruiken voor manipulatieve parasitaire onderdrukking.. Helaas, dat gaat niet. Scheppingskracht gebaseerd op compassie, onvoorwaardelijkheid, láát zich niet dwingen.. LOSLATEN en niet ‘boeien’..!

   LIEFDE is niet te be-GRIJPEN met intelligentie, alleen met het wéten van het hart. OPSTAAN en ons hart gebruiken, d.m.v. de scheppingskracht maakt ons ONOVERWINNELIJK.. Tenzij, ohja, tenzij we hem gebruiken -met ongeloof en gebrek aan zelfvertrouwen, om.. ONSZELF KLEIN TE MAKEN..!

   Hoe simpel en hoe super-intelligent van deze groepen.. Via religies onze scheppingskracht achter een schermpje zetten.. Als we peuters zijn.. Wellicht zijn we dat óók..! Maar op de super-intelligentie, dáárop gaan we het niet ‘winnen’..! Wel op de liefdes-intelligentie van het hart! AMEN.

 2. Interessant, Rutte volgt Agenda 21. (agenda 30 is zodat we denken dat we nog tijd hebben)
  Het is één groot schaakspel en nu is zwart aan zet; Rutte mag een zwarte pion zijn en anderen zijn witte schaakstukken. Als er gewonnen wordt, wordt het bord schoon gemaakt en begint een nieuw spelletje. Nederland is belangrijk want er wonen veel mensen(energie) op een klein stukje aarde en het is redelijk vrij en rijk en soms hoogmoedig t.o.v. andere culturen. Angst is denken dat er iets slechts gaat gebeuren (gedachten zijn krachten), gelukkig is de zon er. Hier is David Wie; hij mag niet alles zeggen, anders is het vals spelen: https://www.youtube.com/watch?v=OZscv36UUHo (very thin [hunger games]+God=everything) en hier is de decodering van zijn nalatenschapslied voor alle lieden: https://www.youtube.com/watch?v=iYQ5NbdyCfY

 3. Daar gaan we weer, zojuist op NOS-NTR weer Roel Coutinho (ex-directeur RIVM) schijnheilig aan het woord. In een soort ‘controlled-bleeding’ wijze doet hij net of hij de kritiek op het OMT wel begrijpt (hij zal wel moeten na alle terechte kritiek), maar doet hij ook net alsof het aan de politiek en bestuur gelegen is om uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de beslissing te nemen (hij schuift zelf dus af, alsof het ‘maar ‘ om adviezen gaat terwijl de ‘experts’ een doorslaggevende rol spelen, waar de politiek niet weet hoe de medische vork in de steel zit…).

  Roel vergeet hierbij overigens te vermelden, dat hij zelf de voorzitter was van het OMT bij de Mexicaanse plandemie…Voor alle duidelijkheid: een ex-RIVM directeur moet ‘onafhankelijk’ het RIVM en de nieuwe RIVM directeur toetsen en dezelfde ex-OMT voorzitter moet ook nog het slagen of falen van het OMT beoordelen? Lees verder over de achtergrond van deze heer Coutinho zelf…

  Absolute lariekoek, aangezien de ‘experts’ vanuit het OMT “overlegorgaan” op de politieke stoel zijn gaan zitten, terwijl ze vol geheimhouding en gebrek aan “gevoelige” transparantie dezelfde politiek en regering al jaren – en nu zeker – beïnvloeden richting vaccineren als enige ‘oplossing’. Dit terwijl sommige ‘experts’ zelf vol belangenverstrengeling vanuit de farmaceutische industrie aangestuurd en betaald worden…Echte ‘schetenwappers’ zoals ik ze noem dus!

  Echte wetenschap is namelijk niet ‘praktisch’ (zoals Coutinho als excuus oppervlakkig opmerkt, om het belang van de wetenschappelijke helderheid en de verantwoordelijkheid mbt het belang en de implicaties van de adviezen overduidelijk te bagatelliseren) is onderzoekbaar, repliceerbaar, toetsbaar en openbaar en zeker NIET VOL GEHEIMHOUDING (en geheimhoudingsplicht voor de deelnemers, zodat men “vrijuit kan praten” terwijl u en ik hierover niets mogen vernemen, zelfs niet na een WOB verzoek dus…)! Het kabinet neemt deze ‘adviezen’ vanuit deze club altijd stilzwijgend en blindelings over, net zoals dit in het verleden steeds is gebeurt.

  En dan nog even die ‘studies die van Dissel noemt (de huidige Coutinho van het RIVM, met ook al zo,n dubieuze en zeker niet ‘onafhankelijke’ achtergrond). Die studies komen uit de koker van het RIVM zelf en zijn zelfs nog niet klaar zijn en niet gepubliceerd, laat staan onafhankelijk gerepliceerd! Wij van wc-eend onderzoeken wc-eend…de slager die zijn eigen vlees keurt dus.Dit is in feite een grote geheime ‘black box’ vol met ‘geheime wetenschap. De protocollen en methoden en technieken zijn niet openbaar gemaakt en dus kan er niet getoetst worden en men kan later de cijfers dus nog aanpassen (een echte RIVM techniek) en dus is dit clubje wederom niet echt ‘betrouwbaar’ en ‘onafhankelijk’te noemen! Was transparantie niet een “kernwaarde in de wetenschap”!?

  En wat te denken van de het feit dat volgens sommige auteurs hebben aangetoond dat Coutinho in het verleden vanuit de GGD in feite criminele feiten ( fout Aids onderzoek) heeft gepleegd!? En hierdoor zelfs uiteindelijk de laan uit werd gestuurd om vervolgens weer ‘beloond’ te worden (voor ‘bewezen diensten’?) met zijn promotie als de directeur van het RIVM, destijds?

  Ik heb Coutinho destijds ontmaskerd, Desiree Rover heeft het daarna breed uitgemeten in haar nieuwsbrief en Guido Jonkers van WantToKnow.nlheeft er uiteindelijk een puik artikel van gemaakt: https://www.wanttoknow.nl/…/is-dit-de-coutinho-van-de-aank…/

  Ook weer helder, net zo betrouwbaar als zijn in belangen verstrengelde vriend Ab Osterhaus: https://www.wanttoknow.nl/?s=Ab+osterhaus&submit=Zoek

  Maar het wordt nog leuker: in feite geeft Coutinho toe dat het OMT helemaal niet zo,n kwalitatieve – eerder praktische- wetenschappelijke club is. Maar wel een club die ondertussen wel zeer stellige – van andere landen afwijkende en dus discutabele – adviezen geeft, die de regering blindelings overneemt en waardoor ons land mede te kampen heeft met enorme vrijheidsbeperkende, mensonterende en dictatoriale ‘maatregelen’ en ‘beperkingen’ en ‘voorwaarden’ voor langzame terugkeer…

  En wat is zijn suggestie vervolgens!? Jawel de GEZONDHEIDSRAAD zou het OMT goed kunnen ondersteunen als goed aanvullend instrument? Wacht even, doelt hij nu op diezelfde raad waarvan zo,n beetje de helft aangetoond belangenverstrengeling heeft met de farmaceutische industrie en verder de volksgezondheid nooit heeft beschermd (denk aan vaccinaties, straling, fluoride, voeding, normeringen) maar ondertussen wel volledig veilige, zeer effectieve en kostenbesparende complementaire en integrale geneeskunde teniet wil doen!? Die Gezondheidsraad?

  Kortom: een niet al te betrouwbare, laat staan onafhankelijke (volgens sommige dus criminele) schetenwapper adviseert een wetenschappelijk gezien kwalitatief zwak OMT (met geheimhoudingsplicht en ook hier veel belangenverstrengeling) om ondersteund te gaan worden met “wetenschappelijk verdieping” door een nog discutabelere club schetenwappers!? Die net als Ab Osterhaus al heel lang als niet transparant, niet onafhankelijk en zeker niet zonder belangen besmet bestempeld is!?

  Ook weer helder…U bent gewaarschuwd! “Je moet natuurlijk niet hebben, dat mensen gaan twijfelen”, zegt Coutinho, terwijl hij het OMT de hand boven het hoofd houdt.. Ik denk dat twijfel hier heel verstandig en zeer terecht is…

 4. https://www.youtube.com/watch?v=UhvzTKcLNNk Nu jullie toch de tijd hebben (en het geen mooi weer is…), hier de belangrijke lezing van heldin Desiree Rover (contact haar @ MeWe.com) tijdens de door ons (ism Guido Jonkers van WantToKnow.nl) georganiseerde ‘Prik mij Maar Lek’ vaccinatie symposium in ons Centrum Zonnewijzer destijds.

  Met groot scherm, Full HD video en professioneel geluid. En let op: ik had Nelleke Bakker ivm haar ontslag bij het RIVM…gevraagd of zij wat wilde zeggen hierover tijdens deze dag, en deze (eveneens heldin) doet dat kort aan het begin van deze presentatie.

  Delen? Graag!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.