Advertentie

Kijk, de COVID-volksmanipulatie door Hugo de Jonge cs..!!


Een jaar vóór de afkondiging van de ‘COVID-19-pandemie’ richtte de rijksoverheid op, die ‘Denktank Desinformatie‘ wordt gedoopt. Deze denktank heeft een vertrouwelijk karakter en bestaat uit minimaal 35 prominente influencers, die zich mengen in het publieke debat op social media, televisie, in kranten en vakbladen. Deze deelnemers, waaronder wetenschappers en communicatie-experts, beïnvloeden het publiek over de vermeende positieve effecten van coronavaccins, in samenwerking met onder andere RIVM, CBG, GGD, Lareb, IVM, IGJ en techbedrijven zoals Facebook, Google, YouTube en Twitter. Deze FEITEN BLIJKEN KEIHARD  uit een reconstructie met wob-documenten en andere officiële overheidsbronnen. Het onderzoek naar deze ‘Denktank Desinformatie’ is gedaan door Cees van den Bos (HIER) en Daniël van der Tuin (HIER)

* * *

Wob-documenten:

35 prominente influencers uit
‘Denktank Desinformatie’
beïnvloeden het publiek over coronavaccins..!!

x
2022 © Cees van den Bos & Daniël van der Tuin | deze versie WantToKnow.nl/be

x
Een jaar voor de epidemie heeft het Rijk de Denktank Desinformatie opgericht: 35 experts beïnvloeden het publiek op social media en televisie over vaccins. Ze werken samen met instanties en big tech. Het oprichten van deze ‘denktank’ is gebaseerd op het actieplan ‘Verder met vaccineren’, opgesteld vanuit de ‘zorgen’ over de dalende vaccinatiegraad. Op 19 oktober 2018 schrijft staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis een brief aan de Tweede Kamer over het actieplan ‘Verder met vaccineren’. Blokhuis meldt dat de vaccinatiegraad voor vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma dan al drie jaar aan het dalen is. Hij is van mening dat dit een zorgelijke ontwikkeling is.

De bewindsman noemt ook een aantal redenen waarom de vaccinatiebereidheid is afgenomen: toenemende zorgen over de veiligheid van injecties, de overtuiging dat vaccins niet werken en het idee dat de kans op het oplopen van een besmettelijke ziekte waartegen geïnjecteerd wordt klein is. Blokhuis wil maatregelen nemen om de vaccinatiebereidheid te vergroten.

Daarom voerde ’t ministerie van VWS gesprekken met verschillende belanghebbenden, zoals ouders, artsen, zorgverleners en belangenorganisaties. Na deze gesprekken ziet het ministerie een ‘solide basis om met elkaar in gesprek’ te gaan over vaccinaties. Alle partijen die het belang van injecties willen benadrukken worden vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan de Vaccinatiealliantie, die begin 2019 van start gaat. Let wel, dat is een jaar vóórdat de epidemie wordt uitgeroepen.

Uit officiële cijfers blijkt echter dat de vaccinatiegraad in 2018 alweer was toegenomen naar 91,3%: meer kinderen hadden alle vaccinaties ontvangen dan in het voorgaande jaar. Deze toename had dus niets te maken met inspanningen van de Vaccinatiealliantie en de Denktank Desinformatie, want deze initiatieven gingen pas in 2019 van start. De Vaccinatiealliantie gaat zich vanaf 26 maart 2019 richten op zes actielijnen. Blokhuis benadrukt aan de Tweede Kamer dat het ministerie van VWS weliswaar veel belang hecht aan grondrechten, zoals het recht op lichamelijke integriteit en onaantastbaarheid van het lichaam.

Paul Blokhuis, oud-staatssecretaris Volksgezondheid

Maar hij zegt ook dat er meer verplichtende maatregelen worden overwogen, wanneer de daling van de vaccinatiegraad binnen het Rijksvaccinatieprogramma aanhoudt. Op dat moment ziet de bewindsman echter nog voldoende ruimte om het draagvlak voor het Rijksvaccinatieprogramma met andere maatregelen te vergroten. Drang- en dwangmaatregelen rond injecties uit het Rijksvaccinatieprogramma zijn op dat moment dus wél een denkrichting van het ministerie.

Denktank dient op social media weerwoord over injecties te bieden..!
Volgens Blokhuis zijn er mensen actief die doelbewust misvattingen over vaccins verspreiden, via internet of in gesprekken met ouders. Hij is van mening dat dit kan dit leiden tot onzekerheid of onduidelijkheid bij ouders en tot onnodige gezondheidsschade bij kinderen. Om hier antwoord op te bieden wordt daarom een team van ‘onafhankelijke’ experts in het leven geroepen: de Denktank Desinformatie.

Wie er in de denktank zitten is tot op heden
niet via officiële communicatie naar buiten gebracht. De reden hiervan is zeer waarschijnlijk dat de denktank een ‘vertrouwelijk karakter’ heeft.

De groepering die deze ‘club’ gaat vullen, bestaat uit minimaal 35 deelnemers7 en moet onder andere via bestaande social media accounts weerwoord gaan bieden aan onwelgevallige informatie over injecties. De denktank komt op 15 april 2019 voor de eerste keer bij elkaar. Let wel, elf maanden vóór het uitroepen van de pandemie door de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie.

Denktank: breed gezelschap met een vertrouwelijk karakter
De ‘Denktank Desinformatie’ komt aanvankelijk iedere drie maanden bij elkaar. In april 2019 heeft het gezelschap de uitgangspunten uitgedacht. Drie maanden later wordt de taakverdeling van de deelnemers afgestemd. Er wordt dan afgesproken wat iedereen gaat doen vanuit ‘zijn eigen rol en functie‘. Wie er in de denktank zitten is tot op heden niet via officiële communicatie naar buiten gebracht. De reden hiervan is zeer waarschijnlijk dat de denktank een ‘vertrouwelijk karakter’ heeft.

Uit een wob-document van 25 augustus 2020 valt echter af te leiden dat er op dat moment sprake is van een breed collectief, bestaande uit onder meer gezondheidsprofessionals, medewerkers van vier universiteiten, medewerkers van het Radboud universitair medisch centrum en Ziekenhuis Rivierenland, onderzoekers van TNO en ambtenaren van verschillende instanties, zoals bijwerkingencentrum Lareb, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). In de denktank bevinden zich ook deelnemers die op hun privé e-mailadres worden aangeschreven.

Ook Techbedrijven zijn deelnemer van ‘Denktank Desinformatie’..!
De denktank van het ministerie van VWS bevat naast de prominente influencers ook een andere deelnemersgroep: de grote techbedrijven. In het eerste halfjaar van 2019 heeft het ministerie van VWS contact opgenomen met Facebook en Google. Met deze platformen is dan gesproken over hun rol bij het publiceren van ‘betrouwbare wetenschappelijke informatie’ over vaccins. Maar het gaat verder: Blokhuis schrijft aan de Tweede Kamer dat techbedrijven ook uit eigen beweging maatregelen nemen om bepaalde informatie minder prominent zichtbaar te maken op hun platformen. Dit kan bijvoorbeeld door algoritmes te gebruiken, die ‘desinformatienarratieven’ of bepaalde bronnen, kanalen en websites automatisch onderdrukken..!

Het Rijk heeft wekelijks contact met deelnemers van denktank
Het ministerie van VWS heeft volgens Blokhuis een faciliterende rol bij de denktank: het organiseert bijeenkomsten en brengt leden in contact met andere partijen. Volgens de staatssecretaris werken de experts uit de Denktank Desinformatie op eigen initiatief samen. De denktank wordt aan de leden van de Tweede Kamer gepresenteerd als een groep autonoom handelende personen. Maar het ministerie is wél de initiatiefnemer van de denktank.

Enige tijd later wordt de denktank bovendien een vehikel binnen de communicatiestrategie van het Rijk rond coronavaccinaties. Uit wob-documenten blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid óf een andere entiteit tijdens de epidemie wekelijks overleg voert met de deelnemers van de denktank. De onafhankelijkheid van deze groep experts valt dus te bezien.

Strategie denktank: kritische geluiden tegengaan
Blokhuis legt ook uit waar de werkzaamheden van de experts toe moeten leiden: “veel individuele acties gericht op hetzelfde doel zullen uiteindelijk resultaat opleveren”. Naast het weerspreken van kritische geluiden over vaccins op social media, houdt de denktank zich ook bezig met het verbeteren van de vindbaarheid van informatie bij het Rijk. Het beoogde resultaat is dus om kritische geluiden te ondermijnen en het officiële narratief te versterken. Dit moet leiden tot een hogere vaccinatiebereidheid.

De inspanningen van de denktank gaan samen met censuur door de grote techbedrijven: uit wob-documenten blijkt dat er ten aanzien van injecties sinds begin 2019 nieuwe algoritmes in gebruik zijn genomen. Tijdens de epidemie is bovendien een groot aantal accounts, video’s en berichten van social media verwijderd, waaronder die van kritische kanalen, wetenschappers, medici en epidemiologen. Voor het verwijderen van accounts heeft de Nederlandse overheid een escalatiekanaal bij de platformen tot haar beschikking.

Eerste resultaten denktank: boetes en waarschuwingen..!
Op het moment dat de eerste coronapatiënt in China wordt aangewezen, heeft de Denktank Desinformatie haar eerste resultaten geboekt. De deelnemers zijn dan bezig met het beantwoorden van vragen van ouders en ze gaan in tegen onwelgevallige informatie over vaccinaties. De groep heeft er dan ook voor gezorgd dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tien eigenaren van homeopathische sites een boete heeft gegeven.

Daarnaast heeft de denktank er voor gezorgd dat Facebook, Instagram, Twitter en andere social media kanalen acties ondernemen om onjuiste informatie over injecties tegen te gaan, zoals het tonen van een waarschuwing. Een methodiek die enige tijd later op grote schaal wordt gebruikt tijdens de epidemie.

Maand voor epidemie: extra social-media-capaciteit bij RIVM
Op 29 januari 2020 schrijft Blokhuis aan de Tweede Kamer dat de vaccinatiegraad voor verschillende vaccinaties aan het stijgen is. Hij verwacht dat het voortzetten van de acties uit ‘Verder met vaccineren’ een bijdrage zal leveren aan een verdere verhoging van de vaccinatiegraad. De staatssecretaris schrijft dat de Denktank Desinformatie inmiddels verschillende keren bij elkaar is geweest en dat de groepering zal worden voortgezet. Ook heeft het RIVM dan extra capaciteit aangetrokken om via de website en sociale media weerwoord te kunnen geven op ‘feitelijke onjuistheden’

Denktank roert zich ook op televisie, in kranten en vakbladen
Kort voordat de epidemie wordt uitgeroepen heeft het Rijk aardig wat werk gemaakt met haar activiteiten tegen vermeende desinformatie: naast de denktank en de Vaccinatiealliantie is er dan ook een samenwerking gestart tussen de ministeries van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid met betrekking tot zogenaamde bewustwording bij het publiek over desinformatie. Volgens Blokhuis zijn de deelnemers van de Denktank Desinformatie dan niet alleen meer actief op social media; zij roeren zich nu ook ook op televisie, in kranten en vakbladen.

Vaccinatiealliantie benadrukt belang vaccineren tijdens epidemie
Vanaf 11 maart 2020 is er volgens de WHO sprake van een pandemie. In Nederland is dan toevalligerwijs nét een organisatie aangekleed en opgeschaald die weerwoord kan gaan bieden tegen kritische geluiden over vaccins via social media en de massamedia. Achter de schermen worden door het Rijk al snel miljardendeals (HIER) gesloten met vaccinfabrikanten.
De derde bijeenkomst van de Vaccinatiealliantie in maart van dat jaar wordt geannuleerd vanwege coronamaatregelen, wat geen effect heeft op de werkzaamheden. Blokhuis hierover: “Het ministerie zet zich – samen met de deelnemers – in om ook in deze periode het belang van vaccineren te benadrukken.”

Denktank Desinformatie werkt aan gerichte aanpak coronavaccins
Volgens Blokhuis komt het belang van vaccineren in de coronatijd, waarin men op zoek is naar een coronavaccin, nadrukkelijk naar voren bij het algemene publiek. Het vaccinatiedenken is dan ook flink aangewakkerd door de autoriteiten; onder andere via de de grootschalige publiekscampagne ‘Alleen samen’ in de massamedia. Hierbinnen vallen ook allerlei deelcampagnes voor aspecten rond het coronabeleid, zoals testen op het coronavirus, de CoronaMelder app, mondkapjes en veilig reizen naar school. Ondertussen werkt de Denktank Desinformatie aan een actieplan tegen onwelgevallige informatie over coronavaccins.

Tijdens de epidemie neemt de censuur verder toe: zo heeft Facebook zijn aanpak rond desinformatie gerelateerd aan het coronavirus aangescherpt. Het techbedrijf heeft gebruikers bijvoorbeeld proactief gewezen op informatie van rijksoverheid.nl. Dit is dan overigens geen nieuw fenomeen: een maand vóór het uitroepen van de epidemie was Twitter al in verschillende landen content over het coronavirus gaan modereren.

In de eerste maanden van de coronatijd heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ook boetes uitgedeeld aan bedrijven die online reclame maakten voor niet-geregistreerde homeopathische middelen die zouden helpen tegen ziektes uit het Rijksvaccinatieprogramma en in één geval het coronavirus. Tegelijkertijd heeft bijwerkingencentrum Lareb haar website uitgebreid met een kennisbank over bijwerkingen. Inmiddels zijn er ruim 229.000 meldingen verwerkt van meer dan 1,1 miljoen bijwerkingen.

Minimaal zeven overheidsinstanties betrokken bij denktank
Tot op heden hebben de autoriteiten nergens duidelijk vermeld welke instanties betrokken zijn bij het ‘voorkomen en ontmaskeren van desinformatie’ via de Denktank Desinformatie. Uit diverse officiële bronnen komt dit nu echter duidelijk naar voren: zoals eerder vermeld zijn in ieder geval de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het RIVM actieve deelnemers. Ook het bijwerkingencentrum Lareb is actief in de denktank, blijkens een brief van Minister de Jonge van Volksgezondheid. Uit wob-documenten blijkt dat ook de GGD, Nederlandse Influenza Stichting en Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in de denktank actief zijn.

Deelnemers denktank stemmen reacties met elkaar af
Wanneer de eerste Nederlanders in januari 2021 worden geïnjecteerd met het coronavaccin, wordt meer informatie prijsgegeven over de achtergrond van de deelnemers. Blokhuis schrijft aan de Tweede Kamer dat de denktank bestaat uit medische, wetenschappelijke en communicatie-experts die op onafhankelijke, vrijwillige basis reageren op desinformatie of misinformatie. Uit wob-documenten blijkt dat er ook bloggers, zorgverleners en beleidsmakers bij de denktank zijn betrokken. Volgens Blokhuis staan de deelnemers voortdurend met elkaar in contact en delen zij informatie met elkaar. De deelnemers stemmen onderling reacties met elkaar af, wanneer zij onwelgevallige informatie aanpakken.

Denktank promoot vaccins en spreekt journalisten en zorgverleners aan
Ook de principes van de Denktank Desinformatie worden duidelijk uit wob-documenten: de deelnemers worden ingezet om het belang van vaccineren te promoten. Ze spreken zich uit in de geschreven pers en op televisie en ze bellen de redactie van kranten en tijdschriften om informatie in artikelen te corrigeren. Ook hebben de deelnemers een symposium voor journalisten georganiseerd met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Hierbij zijn journalisten bijgepraat over vaccins en de ‘verantwoordelijkheid’ van journalisten daarbij. Tegelijkertijd wijzen zorgverleners uit de denktank op het belang van vaccineren en ze spreken collega’s aan op het promoten van homeopathische profylaxe en onjuiste informatie over vaccinatie.

Blokhuis: grote stroom met onjuiste informatie over coronavaccins..
Wanneer de campagne voor coronavaccins in volle gang is, ziet het ministerie van Volksgezondheid zich volgens staatssecretaris Blokhuis geconfronteerd met een ‘stroom aan mis- en desinformatie’ over vaccins. Het antwoord hierop is actieve bestrijding, waarbij een rol is weggelegd voor het ministerie van VWS en haar Denktank Desinformatie, aldus Blokhuis in een brief van 1 juni 2021.

De denktank heeft vervolgens ervaringen met elkaar gedeeld. Zo kreeg de denktank berichten binnen over artsen met een uitgesproken mening over coronavaccins, de mogelijke aansprakelijkheid van artsen bij complicaties na vaccinatie en over bijwerkingen van coronavaccins. De denktank heeft deze berichten doorgezet en waar nodig is actie ondernomen, bijvoorbeeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Twitter en Facebook. Acties bestonden uit het toevoegen van een inhoudelijke reactie met ‘juiste’ informatie, een link naar ‘juiste’ informatie, een check op de feiten, of in sommige gevallen tot het blokkeren van onjuiste informatie.

Minister De Jonge: “We doen veel tegen desinformatie” en verspreidde zelf voortdurend onjuiste informatie..!!
De desinformatieaanpak van het Rijk rond coronavaccins ontspoort al snel nadat de eerste injecties zijn toegediend. Het officiële narratief moet immers voortdurend worden aangepast naar de nieuwe realiteit, terwijl critici de feiten over de matige effectiviteit van vaccins eenvoudig opdiepen in officiële overheidsdocumenten uit binnen- en buitenland. Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt in een debat op 14 juli 2021 over de aanpak: “We hebben een hele desinformatieaanpak en we doen veel, bijvoorbeeld via de website coronavaccinatie.nl, via de Denktank Desinformatie, via de coalitie TechTegenCorona, via het prebunken van allerlei desinformatie en via het promoten van een desinformatiegang op slechtnieuws.nl

In een debat in de Eerste Kamer zegt Minister Hugo De Jonge op 3 september 2021 dat hij persoonlijk betrokken is bij het bestrijden van desinformatie: de hoogste functionaris van het ministerie van Volksgezondheid zegt zelf uitleg te geven in de maatschappelijke en politieke debatten als er sprake is van onwelgevallige informatie. Zoals bekend heeft Minister de Jonge zelf echter veelvuldig onjuiste informatie verspreid. Onder andere door in het najaar van 2021 in de massamedia te verkondigen dat er sprake was van een ‘epidemie van ongevaccineerden’,geen begrip te hebben voor ongevaccineerden‘ en ‘maatregelen voor ongevaccineerden niet uit te sluiten‘..!!

Dit was aantoonbaar niet het geval: in november 2021 was bijvoorbeeld 66% van de opgenomen coronapatiënten volledig gevaccineerd, blijkens antwoorden van De Jonge op Kamervragen. De minister van Volksgezondheid bleef ongevaccineerde burgers echter intimideren en het publiek bespelen, terwijl officiële overheidsdata al geruime tijd lieten zien dat coronavaccins geen transmissie en nauwelijks tot geen ziekte of ziekenhuisopnames voorkomen. Tegen De Jonge deden vervolgens 70 duizend burgers aangifte van bedreiging.

Eindresultaat denktank: vaccinatiegraad met 2 procentpunt gedaald..!
De denktank werd in 2019 opgericht om de vaccinatiegraad voor het Rijksvaccinatieprogramma te verhogen. Al snel ging de denktank zich ook richten op het promoten van coronavaccins. De vraag is of de denktank geslaagd is in haar initiële doelstelling. Dat blijkt niet het geval te zijn: de vaccinatiegraad was in 2018 en de hierop volgende jaren nog toegenomen. Maar in 2022 was deze volgens het RIVM flink gedaald. Een aangedragen reden voor de afname zijn de coronamaatregelen. Maar het Rijksinstituut schrijft ook:

Als we de vaccinaties meetellen die wat later zijn gegeven dan normaal, is de vaccinatiegraad in 2022 voor de meeste vaccinaties nog steeds lager dan een jaar eerder; de afname is één tot twee procentpunt.’

Conclusie van het wob-onderzoek

De Denktank Desinformatie werd opgericht toen de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma alweer toenam. Deze vaccinatiegraad is in 2022 afgenomen, ondanks of dankzij de denktank. Uit wob-documenten blijkt niet dat de denktank is ingezet om gezondheidsredenen. Naar het zich laat aanzien is de groepering wel ingezet om het regeringsbeleid rond coronavaccins uit te dragen en te verdedigen door kritische stemmen aan te pakken.

Gezien de onzekerheid over het effect en de risico’s van vaccins op de volksgezondheid, lijkt het een uiterst dubieus besluit van het ministerie van Volksgezondheid om een eenzijdige groep met 35 prominente influencers in te zetten in de massamedia en op social media om het belang van vaccins te promoten.

 

9 gedachten over “Kijk, de COVID-volksmanipulatie door Hugo de Jonge cs..!!

 1. Goed stuk dit. Het is de zoveelste bevestiging van het gegeven dat we al héél lang worden aangestuurd door dat farma-tuig….dat politiek al héél lang alleen nog maar geleuter voor de bühne is…..dat de wet alleen bestaat voor de burger…..kortom…..dat we op een dusdanig stiekeme smerige manier worden besodemieterd, uitgevreten, geïntimideerd, vergiftigd, en mentaal zodanig onder druk worden gezet dat we ieder gevoel van eigenheid en uniciteit zijn kwijtgeraakt. Laat het maar duidelijk wezen.
  Ik hoop dat jullie een groot publiek hebben. Als er zeventigduizend mensen een aanklacht tegen deze gekostumeerde rat indienen……als dit vervolgens niet in behandeling genomen wordt op basis van drogredenen……wordt het steeds duidelijker in wat voor verziekte samenleving we zijn verzandt. Laat het maar duidelijk worden.
  Ik weet dat er het gros er niet aan wil…..dat de bandbreedte waar de gemiddelde Nederlander op opereert zo smal is dat de grootte van deze smerigheid daar niet in past.
  Dat farma-tuig weet dat.
  Dat farma-tuig weet ook dat er een olifant door de kamer stampt…..dat iedereen dat weigert te zien…..en daar maakt dat tuig goed gebruik van.
  Maar niet iedereen is sufgepikt door de hanen……en dat weten ze ook. Laat die beerput maar open gaan.
  Voor mijzelf…..?…….mijn hele familie, vrienden en kennissenkring is gevaccineerd. De eerste dode is daar al in gevallen in de vorm van een vrouw van 34, maar bespreekbaar maken dat die hart- en herseninfarcten waar ze aan stierf, hun oorzaak in die giftige vaccins hadden…..oei…..dat natuurlijk niet. Dan zouden ze moeten erkennen aan zichzelf dat ze zichzelf hebben laten besodemieteren, en dat geeft niemand graag toe……want dat doet pijn. Dan zouden ze toe moeten geven dat ik in al mijn waarschuwingen gelijk had, en dat kon niet waar zijn toen….en nu ook niet.
  Dat farma-tuig weet héél goed dat het zo werkt. Zo hebben ze het grootste deel van de bevolking volledig in de tang.
  Hoe verder..??…ik heb geen idee meer. Dat die tang misschien te hard aangeknepen is, en dat die daaruit ontstane pijn groter wordt dan draaglijk. Misschien dat er dan een keer teruggeslagen wordt.
  Maar voorlopig zie ik alleen nog maar gekronkel in de tang…..en leef ik geïsoleerd van alles wat was.
  Dat farma-tuig weet dat het zo werkt.

 2. Het is natuurlijk niet alleen H.de Jonge dat de boel besodemieterd maar een groot deel van de beide kamers lijken dat te doen en mogelijk ook zelfs de Raad van State waar de VVD ook de dienst uitmaakt.Gisteren werd ik kotsmisselijk van het debat over die uitspraak van Hoekstra.Een hele dag hebben ze weer geouwehoerd over een uitspraak van één van hun eigen collega’s met als resultaat veel weggegooid belasting geld (voor salarissen van die lieden) terwijl de bevolking er niets mee opgeschoten is.Rutte weigert gewoon nu al gehoor te geven aan bepaalde wensen vanuit de kamer of verdomd het om gevraagde informatie te geven (BBB wilde namen weten maar Rutte gaf die niet) bij een volgend debat meen ik zou hij dat wel gaan doen maar ach wat mag men geloven van een aartsleugenaar die nogal eens het één en ander vergeet te pas en te onpas al naar gelang het voor hem het beste uitkomt.Ook van Ouwehand die meer dan een miljoen heeft gekregen destijds werd ik ziek vanwege haar hoog van de toren blazen terwijl het toch een groene was die P.Fortuyn destijds heeft vermoord die mogelijk deze ellende had kunnen voorkomen.Maar zij was natuurlijk niet de enige want op een paar na zit er niet veel soeps in de kamer en dienen ze waarschijnlijk dezelfde doelen.Wanneer er eventueel nieuwe verkiezingen zouden komen binnen afzienbare tijd dan hebben we in mijn ogen niet eens geschikte kandidaten en dat is natuurlijk ook niet voor niets.
  Feiten: Boeren zouden nu ineens niet meer uitgekocht kunnen worden omdat het volgens de EU gezien zou kunnen worden als staatssteun.
  Tata Steel krijgt miljoenen terwijl het een grote vervuiler is met rondom dat bedrijf meer kankergevallen dan op andere plaatsen.(Wat zijn ze toch lekker milieubewust bezig is het niet?).
  Ze maken zich zogenaamd druk om natuur terwijl ze de grootste en ergste vervuilers miljoenen of miljarden geven.( terwijl de gezond producerende boeren moeten verdwijnen).
  Voor de grondstof die in windmolens verwerkt wordt sterven in China mensen en zijn hele gebieden kapot gemaakt. En wat moesten velen ineens snel zonnepanelen hebben die bij brand in het dak in de weg zitten voor de brandweer omdat ze moeilijker bij het vuur kunnen komen.
  De waakhonden hebben verzaakt hun werk te doen waardoor kleine energie leveranciers zijn verdwenen en de grote bedrijven een monopoliepositie kregen zoals ENECO die nu minder gaat betalen voor het terugleveren van stroom terwijl ze de prijs voor levering veel te hoog maken.
  Met de Lommerds gaat het ook wel erg goed vooral omdat ZZPers hun waardevolle spullen gaan belenen (natuurlijk zullen ze die kwijt zijn want mijn mening is dat we geen verbetering mogen verwachten met deze regering) en opvolgers die geschikt zijn hebben we niet.
  Natuurlijk zullen ook veel andere mensen hun waardevolle spullen belenen maar erger nog is dat sommigen lenen uit noodzaak.Voor de boeren vrees ik dat nu de EU zegt dat uitkopen als staatssteun gezien kan worden onteigenen om de hoek komt kijken.Hoe duidelijk moet het zijn?
  Geld gaat in grote getallen naar de verkeerden die toch al veel hebben terwijl ze niets doen voor de lage en middeninkomens en we accepteren het allemaal.Jaren waarschuwen we hier al voor maar dan krijg je domme opmerkingen zoals: Heb je dan iets tekort (ik nog niet jullie nu mogelijk wel).Ach dat is allemaal complottheorie vreemd is dan wel dat toch veel uitkomt van wat die complotters al in veel gevallen beweerden en nog steeds beweren.Multinationals,banken en aandeelhouders maken de dienst uit en de EU is hun hulpstuk voor Europa waar vooral Rutte en consoorten naar luisteren en uitvoeren wat zij willen na wel eerst bindende afspraken te hebben gemaakt in Brussel die nu alles bepalend zijn waardoor de Nederlandse regering buitenspel is gezet.En nu laat Rutte iedereen behalve zijn vrienden natuurlijk gewoon in de steek.Dat is mijn mening

  1. Ps.
   Het MKB zoals ook is voorspeld zal kapot gaan door te hoge energierekeningen wat ervoor zorgt dat concurrentie voor de grote jongens weg is en dat is waar onze regering naartoe heeft gewerkt. Gewone huishoudens zitten al in de problemen en kou en honger lijden zit er voor velen aan te komen ook voor middeninkomens in veel gevallen.Vergeet niet dat de MSM vooraan stond met hun fakenieuws terwijl ze alles deden en doen om de niet fakenews brengers onderuit te halen.De waarheid zal niet lang op zich laten wachten vrees ik.

 3. Deze morgen keek ik naar het nos journaal,RTL4 nieuws en Hart van Nederland de vroege editie en dat kan men tegenwoordig indien men wil terug opvragen om te kijken.
  Wat een smerigheid kwam er weer naar voren.Bij Ter Apel zouden weer honderden mensen buiten hebben geslapen maar gisteren werden tenten verboden (dat is 1).2.Het zijn onmenselijke omstandigheden maar gooien die “asielzoekers dan niet zelf hun rommel overal op de grond of waar dan ook waar het niet thuis hoort? 3.De toiletten idem die zagen er inderdaad smerig uit maar doen de “asielzoekers dat dan ook niet zelf en men kan ze eventueel een emmer sop geven zodat ze het zelf kunnen schoonmaken als ze het te vies vinden dat moet ik ook thuis.
  V.d Burg heeft van de week gezegd dat hij niet anders zou kunnen dan gemeenten dwingen en ook dat is in mijn ogen onzin.Kaag zou niet eens over een asielstop willen praten dus spreek haar daarop aan meneer v.d Burg.Wat Kaag allemaal doet of juist niet komt bij mij over als onbehoorlijk bestuur op basis van selectieve keuzes.Deze Dinsdag 23-8-2022 meldde zij zich net voor het debat ziek en voorspelbaar was ze gisteren alweer genezen en terug (24-8-2022).
  Eerder heeft ze natuurlijk tot 3 keer toe haar eigen medewerkster niet geholpen toen zij aan Kaag meldingen deed over grensoverschrijdend gedrag.Ik vraag me dan ook niet eens meer af of ze zich ook had ziek gemeld wanneer de Bilderbergers,het WEF (Klaus Schwab) of de EC binnen de EU haar een uitnodiging hadden gestuurd omdat velen het antwoord nu al wel zullen weten.
  Nog meer vuiligheid van de MSM misbruik van kinderen om op het gemoed van mensen te werken.Enige tijd geleden alweer was er in de V.S een “moordpartij” op een school en de politie zou te lang niet hebben ingegrepen en dat zou kunnen natuurlijk.Waar ik moeite mee heb is dat een kind dan in beeld een briefje voor leest en vraagt om het ontslag van de verantwoordelijke bij de politie.Wat is dat voor onzin om kinderen in dergelijke belangrijke zaken in te zetten zoals dat ook met ene Greta gedaan is en mogelijk nog steeds gedaan wordt in verband met de milieuproblematiek? Dat doet toch echt vermoeden dat ze geen goede argumenten hebben en daarom op het gemoed van mensen gaan werken door kinderen in te zetten om het dramatischer te maken.Ik ben voor hulp aan mensen die echt in nood verkeren maar niet voor hulp aan veilige landers en anderen die niet eens weten wat in nood verkeren is.Op facebook e.d werd er alweer schande over gesproken en dat het Nederland onwaardig zou zijn.Mensen doe eerst uw huiswerk en informeer u via juiste kanalen en niet via de propaganda MSM.
  R.Jetten staat als een blinde achter de sancties tegen Poetin die alleen ons raken en niet Poetin en dan kan hij wel zeggen ivm energie armoede en mensen die door de hoge energierekeningen in de problemen komen ik doe alles wat ik kan maar is dat zo? Kaag heeft trouwens al gezegd dit jaar weinig of niets te kunnen doen voor mensen,ik denk dat het wel kan alleen je moet het willen.Maar waarom stapt R.Jetten niet in die BMW met chauffeur en gaat hij naar Brussel om daar met de vuist op tafel te slaan en tegen de EC te zeggen de sancties tegen Poetin raken de verkeerde mensen en niet Poetin wat gaat u daaraan doen voor alles te laat is voor onze eigen EU landen? Dit kan zo niet langer.Dat zal natuurlijk nooit gebeuren want ze hebben een opdracht vanuit de EU toch en iets anders is dan kennelijk niet meer mogelijk.Wat een smerigheid.Dat is mijn mening en niet meer.

  1. Ordo ab chao! Voor veel mensen zit het psychologische emmertje al boordevol en dat is ook de bedoeling. In totale ontreddering als een hulpeloze schildpad op de rug gaan liggen en met de beentjes spartelen en schreeuwen, “doe iets”? En daar komt de satanische brigade alles regelen en dat wat ze al jaren wensten met het mandaat van het volk. Behalve dat van de wappies die de truc al veel eerder door hadden net als de chip en de spuit.

 4. Ik vraag me echt oprecht af hoe het mogelijk is dat de oplossingen voor problemen niet gevonden lijken te worden door bestuurders/sters terwijl een bij wijze van spreken blinde dat nog wel zou vinden.Het kan nooit toeval zijn dat die bestuurders/sters zo vaak net de verkeerde oplossingen hebben terwijl ze de echte oplossingen niet zien.Meestal komen we dan ook verder in de ellende.
  Deze morgen bij Hart van Nederland om ongeveer 9 uur werd gezegd: Volgens Rutte is het kabinet met niets anders bezig dan de asielcrisis of asielproblematiek. Dat is dan wanneer dat klopt de zoveelste leugen of gebroken belofte want deze week nog is toch echt beloofd dat ze zouden kijken wat ze nog dit jaar voor de mensen die door de onbetaalbare rekeningen in de problemen zitten kunnen doen.(Niet dus).
  Dan is mijn mening dat v.d Burg ook op een laag niveau wat schandalig is bezig is.
  Hij wil de verantwoordelijkheid voor opvang van “asielzoekers” nu bij de provincies en gemeenten leggen omdat die beter zouden kunnen samenwerken om te zien wat mogelijk is in gemeenten dan hij (de Staat) dat zou kunnen.
  Velen hebben al kunnen lezen op vele sites dat de asielstroom niet toevallig is maar dat het gewoon opgezet moet zijn door onder andere de filantroop George Soros die de rot gewoonte heeft om landen te ontwrichten.(Ook is op deze site WTK daar al vaak aandacht aan besteedt).
  Opvallend is dan ook dat niemand het over die mogelijkheid heeft binnen de officiële bestuursorganen.Wanneer alleen opdrachten vanuit Brussel richtinggevend zijn en verplicht uitgevoerd moeten worden waarom hebben we dan nog een regering? Simpel door wet en regelgeving aan te passen willen zij zich indekken en zorgen dat alles op “papier” klopt en rechtsgeldig is.Daarvoor hebben we naar mijn mening nog een regering want verder hebben ze nog maar weinig te vertellen of invloed waardoor echt goede oplossingen voor naar mijn mening bewust veroorzaakte problemen nooit gevonden zullen worden.Veel mensen zijn het vaak niet eens met wat vanuit Brussel komt maar daar wordt geen rekening mee gehouden want (om in de woorden van Hoekstra) te spreken wat de EC zegt is heilig.Dat is geen democratie maar DICTATUUR.V.d Wal,Kaag,Rutte noem ze maar op gehoorzamen alleen de EC en het volk telt niet eens meer mee.Dat is mijn mening weer.

  1. Je zit er niet ver naast. En inderdaad is het verbureaucratiseren van iets wat al erg bureaucratisch is een doos in een doos met daaromheen weer een doos om iets onbenulligs te verpakken, de modus van de èchte nutteloze opvreters met een wollig kloteverhaal om het zo complex te laten lijken dat je daarvoor wel een hoge opleiding MOET hebben en daar ook nog schandalig aan verdiend waarbij aanmerkingen niet gewenst zijn. Terwijl een werkje, hoe ingewikkeld ook, vaak een kwestie is van boerenverstand en gewoon aanpakken. Vandaar dat het gelukzoekschorem alle gelegenheid krijgt om te lanterfanten en mopperen over de staat van hun plee terwijl ze zelf meedoen om de boel vol te schijten. Geef die lui een emmer sop en wat spullen enz….
   Ooit toen ik nog veel contact had met ambtenaren uit het gemeentehuis, (DUS NIET DE GEMEENTE) want de gemeente dat zijn wij allemaal maar zij die ons een vergunning verlenen voor een tarief die zijzelf bepalen, zijn gemeenteambtenaren en dus bestuur en niet meer dan dat. In een gesprekje in de gang met zo’n iemand kwam ter sprake dat ook zij met handen en voeten gebonden waren, waarop ik vroeg waarom ze hun oren zo laten hangen naar wat er uit Den Haag bekokstoofd wordt? Het is die vanzelfsprekende braafheid die de boel lamlegt. En toen ik voorstelde om alle beleidstaken uit te besteden aan professionele bedrijven wat niet alleen sneller werkt, veel minder bureacratisch en waarschijnlijk nog goedkoper waarbij de politieke besluitvorming gewoon bij de raad blijft, is werd uitgelachen want dat ‘is belachelijk’. Ja hun kop gaat eraf, dat is het.
   En dan de gekozen burgemeester. Waarom niet een geschikt persoon kiezen en deze openbaar bestempelen als DE burgemeester/vrouw en dan mee laten lopen bij alles was de door de kroon aangewezen dik betaalde platzitter ook doet. Alleen al om aan te geven dat het volk het was die een keuze gemaakt heeft en daardoor juist het publieke krediet krijgt wat het verdiend. Ook die ideeën zijn te vooruitstrevend want de gemiddelde kleine burger hecht toch teveel aan het oude gebruikelijke juk. Ja,… er valt nog veel te doen als de ommekeer gaat plaatsvinden en reken maar dat het gaat gebeuren!!!!

 5. robvdz.
  De oplichterspraktijken van officiële instellingen wordt met de dag duidelijker waardoor het bijna onmogelijk is om het bij te houden met erover schrijven en ook de vuiligheid van publieke omroepen wordt steeds erger,hoe smeriger hoe mooier lijken ze te denken maar ook zorgen ze er steeds meer voor dat gewone heterostellen bijna uitzonderingen zijn (tenminste zo lijkt het) wat ze doen door steeds vaker zoenende homo’s of lesbische dames in beeld te laten zien wat voor haat zou kunnen gaan zorgen natuurlijk. ook in elkaar trappende lieden laten ze graag zien wat voor sommigen kan overkomen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is terwijl het dat niet is natuurlijk.Over de asielzoekers en het beleid van oa v.d Burg,Rutte en H.de Jonge wat gewoon niet lijkt te deugen.Vannacht zouden er weer mensen vanuit Ter Apel naar Emmen gebracht zijn terwijl die van niets wisten.Eerder hadden we de veiligheidsregio’s al die zaken bepaalden ivm corona en diezelfde veiligheidsregio’s hebben ze nu ook ingeschakeld voor de problemen met asielopvang (wat nooit moeilijk geweest kan zijn omdat H.de Jonge deze lieden van de veiligheidsregio’s natuurlijk kent en weet dat die hem ten alle tijden zullen steunen) maar waarom gaan ze niet zoals dat hoort gewoon naar gemeenten toe om daar met het normale gemeentebestuur te praten?
  Dan Rutte gisteren die in de problemen leek te komen toen een journalist vroeg waarom een tent bij Ter Apel leegstaat terwijl daar plaats is voor tweehonderd bedden.Eerder werden waarschijnlijk met drogredenen door een ondernemer gebrachte tenten verwijderd en een verbod op tenten ingesteld.Men moet kennelijk iets verzinnen om te kunnen blijven klagen over buiten slapen.Opvallend is overigens dat Artsen zonder grenzen middelen heeft verstrekt aan asielzoekers om de boel schoon te maken.Wat ook opvallend is is dat Artsen zonder grenzen nu ineens o.a geestelijke bijstand denkt te moeten geven aan mensen (asielzoekers) omdat ze trauma’s en geestelijke problemen kunnen hebben en daar is natuurlijk niets mis mee maar opvallend is dat mensen met een Nederlandse identiteit ook op wachtlijsten staan voor geestelijke hulp of opvang en daarvoor voelden ze niet de noodzaak om hen te helpen.( Erg vreemd en selectief).Dan die flauwekul dat ze iets aan de instroom van asielzoekers gaan doen wat dus niet zo is.Het gaat in eerste instantie om asielzoekers die zich bij Ter Apel of andere aanmeldpunten melden voor inschrijving wat dus niets met familieleden van asielzoekers te maken heeft die in hun land zijn achter gebleven en later willen komen.Dan kunnen ze wel zeggen dat die mensen 6 maanden langer daar moeten blijven maar dat lost de te grote toestroom niet op en is niet meer dan schijn.Ook geeft het aan wanneer ze in hun land van herkomst KUNNEN BLIJVEN (6 maanden langer) dat het daar dan niet echt levensgevaarlijk kan zijn of ben ik nu mis?
  Dan het bewust landen kapot maken want nu wil de ECB de rente weer gaan verhogen wat de hypotheken nog meer onbetaalbaar zal maken en ook leningen natuurlijk.
  Dan kan men nu al weten dat er mensen omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen hun huizen uitgezet zullen gaan worden en dat ze straks auto’s die op afbetaling gekocht zijn aan de straatstenen niet meer kwijt zullen kunnen want ook zullen door betalingsproblemen auto’s in beslag genomen gaan worden natuurlijk en wanneer mensen in financiële nood verkeren is niet uit te sluiten dat kinderen uit huis gehaald gaan worden omdat de ouders wegens geldgebrek er niet meer voor kunnen zorgen.Wie denkt het zal wel meevallen hoeft maar alleen naar de toeslagenaffaire te kijken waar dat dus ook al is gebeurd.
  Zeer waarschijnlijk zullen ze gebruik gaan maken van één of ander virus (corona de pokken bv) om mensen hun wil op te leggen en maatregelen te nemen.Daar wordt al langer over gesproken dat het weer zal oplaaien toch? Wat betreft de asielzoekers nog dit: ongeveer oktober zou er een nieuwe wet komen aldus H.de Jonge en v.d Burg die ervoor zorgt dat ze gemeenten kunnen dwingen om voor opvang te zorgen wat nu nog niet lijkt te kunnen dus dat moet voorkomen worden natuurlijk.Ik kan nog doorgaan maar voor vandaag laat ik het hierbij dit is mijn mening weer over alles.

 6. Gisteren (zaterdag 27-8-2022) keek ik naar het journaal van 20.00 uur en dat zette mij naar aanleiding van een uitspraak van een man die bij Ter Apel opvang had aan het denken.
  Deze man heeft gezegd dat hij naar hier gekomen is en dat zijn vrouw en kinderen in een kamp in (ik meen) Libanon waren achter gebleven.Toen dacht ik dan moeten zijn vrouw en kinderen in dat kamp daar toch veilig zijn omdat deze man ze natuurlijk niet in een onveilige omgeving (kamp) zal achter laten.Daardoor bleef naar mijn mening alleen over dat deze man naar een beter leven op zoek is in Nederland maar dan is hij natuurlijk geen vluchteling meer die op de vlucht is omdat hij bang is om bv vermoord te worden of zoals veel mensen in Nederland zelf vluchtten in 1953 omdat ze bang waren om te verdrinken.Iedereen heeft denk ik wel wetenschap van uitzendingen op TV over Nederlandse mensen die emigreren op zoek naar een beter leven elders zij kunnen om verschillende redenen emigreren bv omdat ze dat gehaast in Nederland beu zijn.Wat ik hiermee wil zeggen is dat er mogelijk geen opvangplekken tekort zouden zijn wanneer eerst duidelijkheid komt wat de mensen bij Ter Apel daadwerkelijk zijn.Zijn het echt vluchtelingen? zijn het mensen op zoek naar een beter leven en daardoor geen vluchteling maar migrant? Nu lijkt alles op één hoop gegooid te worden en dan zijn ze de ene keer vluchteling vervolgens weer asielzoeker maar wat zijn ze nou echt? Wanneer ze bv arbeidsmigrant zijn dan zijn ze ook geen vluchteling en wanneer een Nederlander naar het buitenland emigreert worden er vaak eisen gesteld door het land waar men naartoe wil zoals: Men moet in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien of al werk hebben in dat land en heb je dat dan niet dan ben je niet welkom.Hoe is dat hier geregeld? Vijlbrief was/is bezig om het arbeidsmigranten van buiten de EU makkelijker te maken om naar Nederland te komen maar moeten zij dan niet eerst al werk hebben voor zij naar hier komen of gehaald worden? Wordt door zijn beleid de duurdere nederlander/se niet ontslagen omdat die arbeidsmigrant goedkoper is? Laat v.d Burg,Rutte en H.de Jonge eerst voorgaande maar eens duidelijk uitzoeken en niet alles als mensen in nood bestempelen terwijl velen dat niet hoeven te zijn.Wanneer niet alle mensen bij aanmeld centra op de vlucht zijn uit angst om doodgeschoten te worden of andere levensbedreigende dingen zou dat mogelijk ook om minder opvangplaatsen vragen.Natuurlijk iemand die echt in nood verkeerd daar is bij mij geen twijfel over want zo iemand moet men altijd helpen maar wat zit er allemaal bij bv Ter Apel?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.