Advertentie

Graan uit Oekraïne is eigendom van…!?


Auteur/journalist Dr. F. William Engdahl is strategisch-risico-consultant en docent; hij heeft een graad in de politiek van Princeton University en is een best-selling auteur over olie en geopolitiek. Hij schreef onderstaand artikel in eerste instantie exclusief voor het online magazine ‘New Eastern Outlook’ waar dit artikel oorspronkelijk werd gepubliceerd. Dr. Engdahl is onderzoeksmedewerker van het Centrum voor Onderzoek van de Globalisering.

Voor mensen die zijn revolutionair boek kennen ‘Seeds of Destruction’ is Engdahl geen onbekende. Mocht je over dit boek willen lezen, waarin hij als één van de eersten ernstig waarschuwt voor de GMO-smeerlapperij, dan klik je HIER voor een artikel uit 2010, hier op de site.

Wil je weten, wat voor doortrapte politiek achter het hele GMO-bolwwerk zit? Lees dan het materiaal van William Engdahl. Zijn opzienbarende boek ‘Seeds of Destruction’, is een MUST voor bijv. beleidsmakers en regerings-functionarissen die met GMO-voedsel bezig zijn!! (klik op de cover-afbeelding voor het boek in e-formaat!)

3 GPS-gestuurde combines oogsten tarwe in Oekraïne.

X
X

Graan uit Oekraïne is eigendom van…!?

2022 © William Engdahl | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Het grote humanitaire tumult van de laatste weken, waarin om de veilige verscheping van Oekraïens graan wordt gevraagd om de hongercrisis in Afrika en elders te verlichten, is op vele niveaus bedrieglijk. Niet het minste verhaal daarin, is wie de eigenaar is van de grond waarop dit graan wordt verbouwd. Én.. of dat graan in feite illegale GMO-gepatenteerde maïs en andere granen zijn. Een corrupt Zelenskyy-regime heeft in stilte deals gesloten met de grote GMO-agribusinessbedrijven in het Westen, die heimelijk de controle hebben overgenomen over enkele van ’s werelds meest productieve ‘zwarte aarde’-landbouwgronden.

De CIA staatsgreep van 2014
In februari 2014 dwong een door de Amerikaanse regering gesteunde staatsgreep de democratisch verkozen president van Oekraïne om voor zijn leven naar Rusland te vluchten. In december 2013 had deze president, Viktor Janoekovitsj, na maandenlange discussies, aangekondigd dat Oekraïne zou toetreden tot de Russische Euraziatische Economische Unie. Dit na de belofte van een Russische aankoop van US$ 15 miljard van de Oekraïense staatsschuld en 33% verlaging van de kostprijs van geïmporteerd Russisch gas.

Het jaar 2022, 8 jaar ná de door de CIA geleide coupe in Oekraïne, blijkt dat Oekraïne één groot speelveld is geworden van achterbakse bedrijven en manipulerende, vooral CORRUPTE politici..!

Het concurrerende aanbod van de EU, was een schamel ‘geassocieerd EU-lidmaatschap’, gekoppeld aan de aanvaarding door Oekraïne van een draconisch leningenpakket van het IMF en de Wereldbank. Deze zouden daarbij de privatisering van Oekraïnes landbouwgrond, die van onschatbare waarde is, afdwingen, de aanplant van GGO-gewassen eisen toe te staan, en ernstige pensioenverlagingen en sociale bezuinigingen opleggen.

En in ruil voor een IMF-lening van US$ 17 miljard, zou Oekraïne ook de inkomstenbelastingen met maar liefst 66% moeten verhogen en 50% meer moeten betalen voor aardgas. Daarbij zouden werknemers dan tien jaar langer moeten werken om pensioen te krijgen. Het doel van ‘het Westen’ was Oekraïne open te stellen voor ‘buitenlandse investeringen’. We kennen het inmiddels.. de gebruikelijke IMF-verkrachting van de economie ten behoeve van globalistische bedrijfsbelangen..!

De graanschuur diende te worden geroofd..
Een van de belangrijkste eisen van de VS en het IMF aan de regering van de door de VS gekozen premier Arseniy Yatsenyuk, een leider van de door de CIA gesteunde Maiden-protesten tegen Yanukovych, was om de rijke landbouwgrond van Oekraïne eindelijk open te stellen voor buitenlandse giganten in de agro-industrie, met name GMO-giganten als Monsanto en DuPont.

Drie leden van het kabinet Yatsenjoek, waaronder de belangrijkste ministers van Financiën en Economische Zaken, waren buitenlanders, aan Kiev gedicteerd door Victoria Nuland van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de toenmalige vicepresident Joe Biden. De door Washington opgelegde voorwaarden voor een IMF-lening, hielden in, dat Oekraïne ook zijn verbod op genetisch gemanipuleerde gewassen moest intrekken, en particuliere bedrijven als Monsanto in staat moest gaan stellen zijn genetisch gemanipuleerde zaden te planten en de velden te besproeien met Monsanto’s Roundup.

Sinds Oekraïne zich in 1991 onafhankelijk verklaarde van de Sovjet-Unie, is het behoud van de controle over Oekraïnes kostbare ‘zwarte aarde’ een van de meest verhitte kwesties in de nationale politiek. Uit recente opiniepeilingen blijkt dat 79% van de Oekraïners de controle over hun land wil behouden en het land behoeden voor buitenlandse overname. Oekraïne bezit, net als Zuid-Rusland, waardevolle zwarte aarde, de zg. ‘chernozems’, een donkere, humusrijke bodem die zeer productief is en weinig kunstmest nodig heeft.

Het verhaal in één plaatje. 2015: Het belang van de VS, in woord en daad uitgedragen door vice-president Biden, John Kerry (min. van BuZa). Poroshenko met zijn Amerikaanse broeders, die de ‘revolutie tegen de dictatuur’ weer volop hadden gesteund. Rechts in beeld, Victoria Nuland, de architect en ‘chief operations’ van de machtsovername in Oekraïne. Onderminister van BuZa van de VS.

Moratorium 2001, de wil van het volk, in de vuilnisbak..
Een Oekraïense wet uit 2001 stelde een moratorium in op de particuliere verkoop van landbouwgrond aan grotere bedrijven of buitenlandse investeerders. Het moratorium moest een halt toeroepen aan het opkopen van de rijke landbouwgronden door corrupte Oekraïense oligarchen en de verpachting ervan aan buitenlandse agro-industrieën. Tegen die tijd hadden Monsanto en andere westerse agro-industrieën hun intrede gedaan in Oekraïne.

Toen Oekraïne in 1991 de Sovjet-Unie verliet, kregen de boeren die op de collectieve Sovjetboerderijen hadden gewerkt, elk kleine stukjes land. Om de verkoop van de percelen aan de hongerige buitenlandse agro-industrie te voorkomen, werd in 2001 over het moratorium gestemd. Zeven miljoen Oekraïense boeren bezaten kleine percelen, met een totale oppervlakte van 79 miljoen hectare. De overige 25 miljoen hectare was eigendom van de staat. Daarbij werd de teelt van GGO-gewassen strikt verboden..!

Ondanks het moratorium begonnen Monsato, DuPont, Cargill en andere Westerse leveranciers van GGO’s heimelijk en illegaal hun gepatenteerde GGO-zaden te verspreiden in de zwarte aarde van Oekraïne. Kleine landeigenaren verhuurden hun land aan grote Oekraïense oligarchen, die op hun beurt geheime overeenkomsten sloten met Monsanto en anderen om GGO-maïs en -sojabonen te planten.

Eind 2016 was volgens -een inmiddels verwijderd rapport van- het Amerikaanse ministerie van Landbouw ongeveer 80% van de Oekraïense sojabonen, en 10% van de maïs, illegaal geteeld met genetisch gemodificeerd zaad. De Zelenskyy 2021-wet heeft het mogelijk gemaakt deze open deur naar GMO enorm uit te breiden.

Enter de komiek..
In mei 2019 werd Volodymyr Zelenskyy, een Oekraïense tv-komiek, een protegé van de beruchte corrupte Oekraïense oligarch Igor Kolomoisky, tot president verkozen in een tragische volksopstand ‘tegen de corruptie van de regering’. Een van Zelenskyy’s eerste daden in 2019 was een poging om het landmoratorium van 2001 ongedaan te maken. Boeren en burgers hielden in heel 2020 grote protesten om de door Zelenskyy voorgestelde veranderingen tegen te houden.

Maar uiteindelijk, profiterend van de covid lockdown/beperkingen en verboden op publieke protesten, tekende Zelenskyy in mei 2021 Bill No. 2194, het dereguleren van land, en noemde het de ‘sleutel tot de landbouwgrond markt.’  Hij had gelijk. In een slinkse zet om het verzet van de boeren te sussen, beweerde Zelensky dat de nieuwe wet alleen Oekraïense burgers toestaat de waardevolle landbouwgrond de eerste paar jaar te kopen of te verkopen.

Hij vermeldde daarbij niet de enorme maas in de wet die buitenlandse bedrijven zoals Monsanto (nu onderdeel van Bayer AG) of DuPont (nu Corteva), of andere bedrijven die al meer dan drie jaar in Oekraïne actief zijn, toestaat om ook de gewenste grond te kopen. De wet van 2021 gaf ook eigendom aan notoir corrupte gemeente- en dorpsbesturen, die de bestemming van de grond kunnen wijzigen. Na januari 2024 kunnen zowel Oekraïense burgers als bedrijven tot 10.000 hectare grond kopen.

Een wijziging van de wet op de grondmarkt in april 2021
“Wijzigingen van de grondwet van Oekraïne en andere wetgevingsbesluiten betreffende de verbetering van het beheerssysteem en deregulering op het gebied van de grondverhoudingen” Deze wet opende een nóg grote achterdeur voor de buitenlandse agro-industrie, die zich meester kon maken van de rijke zwarte aarde van Oekraïne. De wijziging omzeilt het verbod op de verkoop van grond aan buitenlanders door de bestemming van de grond te veranderen, bijvoorbeeld van akkerland in commerciële grond.

Dan kan het dus aan iedereen worden verkocht, ook aan buitenlanders die het op hun beurt de grond weer kunnen herbestemmen tot landbouwgrond. Zelenskyy ondertekende het wetsvoorstel en kwam terug op zijn campagnebelofte om een nationaal referendum te houden over elke verandering in grondbezit. Mocht er nog enige twijfel bestaan over de belangstelling van de aan GMO’s gekoppelde agro-industrie in de VS voor het inpikken van Oekraïense landbouwgrond, dan is een blik constructief, op de huidige Raad van Bestuur van de US-Ukraine Business Council.

Kijk deze GMO-griezels maken nu de dienst uit..
Cargill, de grootste particuliere graan- en agro-industriële reus ter wereld, maakt daar deel van uit. Monsanto/Bayer, eigenaar van gepatenteerde GMO-zaden en het dodelijke bestrijdingsmiddel Roundup, maakt er ook deel van uit. Het omvat Corteva, de enorme GMO fusie van DuPont en Dow Chemicals. Het omvat mede graankartel giganten Bunge en Louis Dreyfus. Het omvat de grote landbouwmachinefabrikant John Deere. En laten dit nou precies de machtige agro-industriële bedrijven die naar verluidt achter Zelenskyy’s verraad van zijn verkiezingsbelofte zaten..!

Met Bayer/Monsanto, Corteva en Cargill die naar verluidt reeds 16,7 miljoen hectare van de beste Oekraïense landbouwgrond in handen hebben, en met een feitelijke omkoping door het IMF en de Wereldbank, is de regering van Zelenskyy gezwicht en heeft zij zich verkocht. Het resultaat zal zeer slecht zijn voor de toekomst van wat tot voor kort de ‘graanschuur van Europa’ was.

Nu Oekraïne wordt opengeprikt door de GMO-kartelbedrijven, blijft alleen Rusland over, dat in 2016 GMO-gewassen verbood, als de enige grote graanleverancier ter wereld zonder GMO..!! Naar verluidt werkt de EU aan een nieuwe wet die het al lang bestaande kritische goedkeuringsproces voor GMO-gewassen ongedaan zou maken en daar de sluizen zou openzetten voor de GMO-overname van het EU-voedsel.

Dr. F. William Engdahl
augustus 2022

* * *

Volgens velen is Zelensky een held. Ook voor onze Tweede Kamerleden, die als schaapjes, zonder ENIGE VORM VAN KRITIEK, achter deze oplichter aanlopen.. Hopelijk dat jij de capaciteit hebt, het hele verhaal, inclusief het bashen van Poetin, te relativeren en bij jezelf te blijven..!

 

5 gedachten over “Graan uit Oekraïne is eigendom van…!?

 1. Corruptie alom met Balkenende destijds en nu Rutte en consoorten. (dat is mijn mening)
  Nu zien we waarom Rutte dat Oekraïneverdrag erdoor heeft gejaagd EN ook waarom dat CETA verdrag er moest komen.Ze willen geen gezond eten maar GMO voer en dat speelt waarschijnlijk ook een grote rol bij wat nu de boeren overkomt.Rutte geeft niets om Nederland maar wel om multinationals,banken en aandeelhouders en dat zien we in veel van zijn handelen terug.
  Hij heeft bij Unilever gewerkt en nooit ontslag genomen lijkt het steeds meer.Voornoemden doen in deze “crisis” gouden zaken krijgen vaak geld,subsidies enz.Gelijktijdig lijkt men het normaal te vinden dat supermarkten veel teveel geld voor producten vragen terwijl ze telkens nieuwe zaken openen en bedrijven overnemen zoals destijds bv Bol.com.
  Deze week las ik op teletekst dat CEO’s zichzelf zo’n 32% loonsverhoging hebben gegeven en zij verdienen nu zo’n 40 keer meer dan de gemiddelde werknemers in hun bedrijven.
  Dat betekend simpel dat ze enorm veel geld teveel vragen voor hun handel zij verrijken zich over de ruggen van minder bedeelden waaronder zelfs kinderen zitten die zonder ontbijt naar school gaan.Dat is het beleid van Rutte en consoorten en niet anders.Waarom wilde Rutte dividendbelastingkorting? waarom betalen zij geen of weinig belasting en waarom maakt de belasting dienst daar zelfs afspraken over? Waarom betalen het MKB en de grote jongens/meiden niet percentagegewijs evenveel belasting? Verdien je 100.000 en betaal je 50% belasting dan is dat 50.000 en verdien je 1.000 000 000 dan kost dat 500.000.000 maar dan houden ze nog 500.000.000 over is dat niet genoeg? List,leugens en bedrog en corruptie wie daarnaar zoekt kan stoppen het lijkt allemaal in Nederland voor te komen.Dat is mijn mening en niet meer dan dat.

 2. Kennelijk profiteert niet alleen Big Farma van belasting geld want nu wil de minister van defensie en de minister van handel geld aan Nederlandse en Oekraïnse bedrijven in Oekraïne GEVEN.
  Is dat besproken in de tweede kamer?Sinds wanneer gaat een minister van defensie over steun voor bedrijven en dan ook nog in het buitenland? Leest u het artikel op teletekst (als het niet snel verwijdert wordt natuurlijk) onder de kop: Nederlandse ministers zeggen in Kiev voor tientallen miljoenen hulp toe.
  Vreemd in eigen land kan weinig of niets maar voor andere landen lijkt alles mogelijk echt ongelofelijk dit wat in Nederland gebeurd.
  Het wordt nog erger.
  Veel EU-landen rapporteren cijfers stikstof niet aan Brussel.
  Een stukje citaat uit dat teletekst artikel: Dat doorgeven van stikstofcijfers is overigens NIET VERPLICHT. NEDERLAND,het land waar de stikstofproblematiek volgens experts het grootst is,IS HET ENIGE LAND DAT DE CIJFERS CONSEQUENT RAPPORTEERT. ( einde citaat).
  Hoe kunnen die zogenaamde experts weten dat het Co2 probleem in Nederland het grootst is wanneer ze geen cijfers uit andere landen hebben/krijgen?
  Waarom rapporteert Nederland als enige de Co2 cijfers?
  Stop gewoon met rapporteren.
  En wanneer cijfers doorgeven niet verplicht is hoe kan dan de Europese Commissie Nederland verplichtingen op leggen zonder cijfers van andere landen te krijgen? Dat is toch telkens waar v.d Wal mee schermt toch? De opdracht van Brussel.
  Heeft het zin wanneer Nederland zo groot als een vingertop op de Europese landkaart als enige maatregelen neemt en onze boeren weg wil hebben? Veel uitstoot komt vanuit België en Duitsland in Nederland terecht en die doen dus niets.Daarbij komt ook nog dat andere sectoren helemaal niet meegerekend worden zoals stikstoffabrieken en andere vrienden van onze regering.Vandaag zou er een kamerdebat zijn ivm Hoekstra zijn uitspraak dat 2030 niet heilig is maar ik hoop dat over voorgaande nu ook vragen gesteld gaan worden,doen ze dat niet dan zou dat schandalig zijn.Dat is mijn mening.PS ik citeer omdat ik anders zou moeten bestellen en dat doe ik niet maar het staat en anders heeft het op nos teletekst gestaan gisteren en vandaag.

 3. Nederlandse Omroep Stichting daar staat meen ik NOS voor maar zijn het niet gewoon corrupte propaganda verspreidende lieden die veel roepen en beweren zonder dat er fatsoenlijk onafhankelijk onderzocht is of onderzoek wordt gedaan? Ook bij RTL zie ik toch vaak hetzelfde gebeuren.(Te vaak hoor ik de zelfde bewoordingen of uitspraken wat kan duiden op gewoon lezen wat bepaalde persbureau’s hen voorleggen).Nu leven we in een periode dat er veel gesproken wordt over winst voor Zelensky die ongeveer 3500 vierkante kilometer zou hebben terugveroverd van de Russen.Waar kwam dat nieuws vandaan? Waarschijnlijk van Zelensky zelf maar wat mag men geloven terwijl iedereen kan weten dat er ook een propagandaoorlog gevoerd wordt.
  Deze morgen hoorde ik veel onzin in het programma (goede morgen Nederland van WNL) waar een zogenaamde diplomatie deskundige zat (ene Robert) en ook hoorde ik een defensie deskundige nogal veel vertellen op basis van propaganda geruchten wat natuurlijk beneden alle peil is vooral wanneer men zich deskundig noemt.Zo hoorde ik dat de Russen bijna door het personeel heen zouden zijn maar zou dan heel Oekraïne niet bezaaid moeten liggen met enorm veel dode Russen? Waarom zijn daar dan geen beelden van? Ook werd beweerd dat steeds meer Russen zich tegen Poetin zouden keren maar waarop is dat gebaseerd en welke onderbouwing hebben ze?
  Kennelijk is goede journalistiek bij de MSM in veel gevallen afwezig of is het allemaal gewoon een beetje te moeilijk voor hen. Hebben zij wel eens onderzoek gedaan naar belangenverstrengeling tussen de EU en multinationale bedrijven en nationale regeringen?
  Is de EU niet gewoon het verlengstuk van multinationals die nu steun geven aan Zelensky omdat die de belangen van die multinationals dient? Rutte doet toch ook alles voor multinationals,banken en de aandeelhouders nietwaar?Wanneer multinationals genetisch gemanipuleerde gewassen verbouwen in Oekraïne dan blijkt daaruit dat ze tegen gewoon normaal gezond eten zijn en dat ze niets geven om de gewone mensen/burgers.Waarom hoor ik de MSM niet over die multinationals in Oekraïne? En ook niet over gemanipuleerde gewassen? De EU geeft wel vaak de schuld van alles aan Poetin maar de EU geeft toch steun aan Oekraïne terwijl die niet eens EU lid zijn en geen NAVO lid dus waarom maakt de EU zich dan zo druk om wat in Oekraïne gebeurd? Nu weet u ook waarom Rutte tegen beter weten in zo nodig dat Oekraïne verdrag er door drukte.Het gaat ook hier weer om belangen van multinationals en de plannen voor een NWO. Steun met wapentuig is niet bedoeld om Oekraïne te bevrijden maar simpel om de belangen en grond van multinationals te behouden of terug te veroveren.Veel belastinggeld lijkt dan ook voor verkeerde doeleinden uitgegeven te worden terwijl zij die wel belasting betalen zelfs door sancties tegen Poetin (Waar eigenlijk de EU niets mee van doen heeft) diep in de problemen en schulden komen wat ook weer een aanwijzing is dat volkeren/burgers er helemaal niet toe doen en dat het enige wat telt verkeerde belangen zijn.Mogelijk zal dit zover gaan dat uiteindelijk er geen geld meer zal over blijven voor sociale zaken en hulp aan burgers of volkeren van de EU landen.Dat is mijn mening en zoals ik het zie.

 4. Scholz de premier van Duitsland heeft 100.000.000.000 toegezegd meen ik voor defensie en daar lijkt niemand zich bezorgd over te maken maar is dat niet een groot gevaar gezien de achtergrond van bv Duitsland zelf en natuurlijk de EU? Na de eerste wereldoorlog mocht Duitsland geen grote defensiemacht opbouwen om herhaling te voorkomen.Staan straks de Duitsers onder leiding van de EU niet weer op de stoep van landen?
  Von der Leyen heeft in een speech Poetin een onbetrouwbare leverancier genoemd wat betreft gas maar dat vind ik een erg vreemde uitspraak vooral omdat telkens gezegd is dat we van dat Russisch gas af moeten en dan draait Poetin de gaskraan verder dicht en dan gaan ze hem onbetrouwbaar noemen.Rob Jetten heeft ook vaak gezegd dat we van dat Russisch gas af moeten maar wat willen ze nou eigenlijk? Nu velen in de problemen komen vind ik Rob Jetten wel erg stil en hoor ik weinig tot niets over een oplossing voor de problemen die zijn beleid veroorzaken.
  Dan kunnen ze wel zeggen dat we pijn zullen moeten lijden maar dat is onzin omdat het eigenlijk helemaal niet ons probleem zou moeten zijn.Dit is een politiek probleem wat de politiek dient op te lossen door middel van diplomatie en niet door het “eigen volk” te laten lijden en bedrijven (lees de economie) kapot te maken en te zorgen dat velen in de schulden terecht komen.
  Maar goed deze morgen las ik dat er een wetswijziging zou moeten komen om eigen mensen wanneer er een woning vrijkomt voorrang te geven bij het toewijzen.Mijn mening is dat dat tegen de grondwet ingaat omdat iedereen voor de wet gelijk is.Ook zullen nu nog “asielzoekers” straks statushouder zijn en ingeschreven voor een woning en ik denk dat het addertje is dat ze dan wederom voorrang zullen krijgen op al veel langer ingeschrevenen.Beter lijkt mij gewoon wie het eerst komt die het eerst maalt en verder net als iedereen gewoon in de rij aansluiten.
  De minister van wonen is toch H.de Jonge en daarom dacht ik aan dat addertje onder het gras want list en bedrog is toch zijn handelskenmerk.Ook in Utrecht is er al onrecht omdat ze daar kijken welke beroepen belangrijk zijn en geven ze nu al leraren/leraressen en mogelijk andere beroepsgroepen voorrang bij het toewijzen van woningen.Dit zal mogelijk een idee zijn geweest van Sharon Dijksma om het beroep wat men uitoefent bepalend te laten zijn voor de toewijzing van een woning dus ook hier worden mensen niet gelijk behandeld wat gewoon in strijd is met de grondwet. Gaan ze straks zeggen alleen mensen met een inkomen boven zoveel krijgen voorrang?
  Dit moeten we niet willen zeer ondoordacht en het zaait verdeeldheid wat tot erger kan leiden.

 5. Omdat veel met elkaar in verband staat geef ik hier maar onder dit artikel mijn mening.
  Ik wordt een beetje veel misselijk van Paternotte die telkens alleen maar met Oekraïne bezig lijkt te zijn en zelfs om meer steun vraagt zowel financieel maar vooral ook materieel terwijl Nederland zelf eigenlijk bijna al niets meer heeft.Poetin gaat een referendum houden en we drijven stilaan richting een nucleaire oorlog vooral wanneer Oekraïne met door oa Nederland gegeven wapens later Oost Oekraïne wat dan mogelijk als Russisch grond gebied gezien kan worden aanvalt.Bij WNL zat zojuist een dame die grote woorden sprak zoals “we laten ons parlement niet misbruiken” waarmee ze waarschijnlijk Baudet bedoelde.Maar wat als Baudet nu wel gelijk heeft want dan zou dat betekenen dat ons parlement wel misbruikt wordt lijkt mij alleen dan niet door Baudet.
  Geert Wilders vond dat het kabinet gewoon had moeten blijven zitten ongeacht of de woorden van Baudet nu wel of niet leuk waren.Weg lopen ondergraaft de vrije democratie en het vrije woord.
  Er gebeuren vreemde zaken in deze regering zoals dat er een ex veroordeeld hofstadgroeplid in de kamer zat (Groen Links).Rutte heeft geld of middelen gegeven aan zogenaamde “gematigde rebellen” die met door Nederland betaalde voertuigen rond reden waar toch veel over te doen is geweest.Mensen uit de regering worden de hand boven het hoofd gehouden zoals Grapperhaus destijds en natuurlijk het terug draaien s,middags van een uitspraak van een rechter s,morgens geeft ook geen eerlijk beeld.Tellen we daar crisis op crisis op crisis bij op dan lijkt dat niet meer op toeval of samenloop van omstandigheden maar meer op opzet.Dan was er nog twee militairen die omkwamen door ondeugdelijk materieel waarna de verantwoordelijke dame een functie bij de VN kreeg in plaats van straf.Dan hebben we de tot standkoming van de EU en wie daar aan mee gewerkt hebben zoals Walter Hallstein die eerder ten dienste stond van Hitler en in 1956/57 de eerste president van de Europese Commissie was.Oorlogsmisdadigers kregen wel straf zoals de top van grote bedrijven na de oorlog ( IG Farben bv) maar al snel werd gratie verleend omdat men het belangrijker vond bedrijven weer te laten draaien dan mensen hun gerechte straf uit te laten zitten.
  Nu krijgen veel van dergelijke grote bedrijven steeds belastingvoordelen en miljarden aan steun wat Jan met de pet moet betalen en zelfs onbetaalbare rekeningen ontvangt.Ja aan welke kant staat de westerse politiek? Aan welke kant staat de Nederlandse politiek? Wat als Baudet nu wel gelijk geeft? Waarom geeft onze premier al uitleg op basis van vooroordelen in plaats van eerst uit te zoeken of er een kern van waarheid in zit?Ik mag toch aannemen dat de zogenaamde “insinuaties” niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen en zelfs als dat wel het geval was dan was dit toch de kans om met Baudet af te rekenen,waarom lopen ze dan weg?Eerder liep Rutte ook al weg natuurlijk toen P.Omtsigt volgens hem ook insinuaties naar voren bracht ivm MH 17 en zelfs de fractievoorzitter van het CDA haalde Omtsigt van de zaak waarna hij als dank burgemeester van Groningen werd.Het is wel erg makkelijk om weg te lopen wanneer er onwelgevallige dingen gebeuren maar ondertussen hoeven ze geen uitleg te geven of verantwoording af te leggen natuurlijk.Dat is mijn mening er gebeuren erg vreemde dingen waardoor erg veel kapot gemaakt wordt zoals het MKB,boeren,visserij,zelfs burgers en ga zo maar door en dan is weglopen van een kabinet des te pijnlijker.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.