Advertentie

Berry Vincenta over de Corona-ontwikkelingen..


In onze contacten met Berry Vincenta, maken we regelmatig verbinding met bewuste, hogere bewustzijnsvelden. We krijgen dan de mogelijkheid onze specifieke vragen te stellen, waarop dan de antwoorden vanuit ‘een hoger perspectief’ komen. Zo deden we dat al HIER, toen we Berry bevroegen over de ‘spiritueel-indringende achterkant’ van de aanslagen van 911. (Heb je dit verhaal nog niet gelezen, dan geeft deze ‘Corona-tijd’ je wellicht daarvoor nu de gelegenheid..!)

Berry VIncenta met alledaagse steun en toeverlaat, zus Jenny (R)

De informatie die toen werd doorgegeven, was voor ons fundamenteel krachtig. Het was een heel menselijk, maar vooral diep-bezield verhaal over die verschrikkelijke dag en de gevolgen ervan voor onze energetische wereld.

Er zijn veel mensen die bij voorbaat al een afkeer hebben van ‘channelingen’. Ze worden niet vertrouwd en dienen daarom -zonder enige kennis van de inhoud van die doorgeving- bij het vuilnis gezet te worden. Het zijn wellicht ook dezelfde mensen die de postbode wat aandoen, wanneer die het durft, om te verschijnen met een brief van de belastingen..? Het verhaal is dus ‘don’t kill the messenger’; de boodschapper is in dit geval niet de bron van de informatie uit het interactieve vraaggesprek, maar geeft deze door. Dus blijf vooral heel kritisch op wat je leest, maar zorg wel DAT je het leest, voor aleer een oordeel te vellen.. Toch?

We plaatsten de afgelopen jaren al vaker artikelen hier op de site, van de hand van Berry. Deze vind je eenvoudig terug via onze zoekmasjien, bovenaan elke pagina. Het zijn -al zeggen we het zelf- artikelen die altijd vol respect, compassie en liefde zijn geladen. Waarvan acte. Dit keer hadden we ons voorbereid om een aantal vragen te stellen over het Corona-virus en de ontwikkelingen van deze tijd. Sociaal-economisch, maar ook financieel-politiek. Hieronder vind je dat interview met de vragen en antwoorden die via Berry werden doorgegeven. We hopen dat het je mag dienen om de crisis waarin we zitten, even dieper te kunnen doorschouwen..! Tot je dienst.

* * *

x

x

x
In gesprek met

Berry Vincenta over de Corona-ontwikkelingen..

8 maart 2020 © Berry Vincenta | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Op dit moment zitten we in een wereldwijde crisis ten aanzien van wat het Corona-virus genoemd wordt. Wij willen vragen om volledig open een reflectie op deze materie als inleiding te geven. Mogen we dat vragen?

Inleiding
Ja. Dátgene wat op dit moment in de wereld zichtbaar is, is vooral hetgeen in de wereld is gezet vanuit verschillende bedoelingen. Enerzijds zijn het zaken, die vooral fysiek de mensheid heel diep raakt. En niet alleen fysiek, maar op heel veel verschillende andere vlakken, waar we later op terug zullen komen. Waar het vooral om gaat, is dat er een soort van energetische omwenteling gaande is. En deze energetische omwenteling, heeft alles te maken met die verschillende stromingen, die Corona uiteindelijk projecteren op de wereld.

In het hart van dit virus zit niet direct de negativiteit, zoals je nu in de wereld wordt gepresenteerd. Het gaat om de presentatie van dit virus, zoals dit wereldwijde, collectieve angst heeft geprojecteerd. Waardoor mensen op bepaalde wijze weer slaaf worden, ten opzichte van overheden en alles wat daarmee op die manier een stuk macht over de mens pakt. Dit alles onder een bepaalde noemer van zorgzaamheid. En natuurlijk is dit de andere kant van deze energie, die op dit moment over uw wereld waart.

Daar waar energetisch mensen innerlijk de verbinding met zichzelf op oude gronden aan het kwijt raken zijn, is daar een enorme angst aan het ontstaan. Want mensen zijn nu altijd per definitie geneigd echt het oude vast te willen houden, in dat wat veiligheid/schijnveiligheden bood en biedt. Datgene wat nu gebeurt, is als het ware een tijdsversnelling in de wereld gezet, omdat uw wereld -zoals al eerder besproken- aan de vooravond staat van een enorme omwenteling.

En deze omwenteling in het bewustzijn der mensen, kan alleen maar plaatsvinden, wanneer een collectieve schok plaats vindt, waardoor mensen weer zien, wat werkelijkheid in het leven betekent. Wat wezenlijkheid in de verbinding in het leven betekent.. Ook daar komen we op terug.

Het gaat er dus om, dat dit virus, dat in de wereld is gezet, die letterlijk een biologische oorlogsvoering heeft betekent, op heel veel verschillende manieren, Dat dit een virus is, dat ook een enorme kracht in zich draagt, tot openbaring uiteindelijk naar een nieuwe samenleving toe. Dit is iets wat mensen ook sámen kan brengen. Het zal mensen uit elkaar halen. Het zal ook mensen bij elkaar gaan brengen. Mensen zullen uiteindelijk een stuk bewustzijn in zichzelf gaan creëren. Het geeft dus een enorme kans, om in die collectiviteit een bijdrage te willen leveren aan die omwenteling.

Er is al heel veel over gezegd en geschreven in uw wereld en de transitie die nu zo aanstaande is, is in een werkelijke tijdsversnelling terecht gekomen. Daarom is datgene wat de voorbode hiervan was, de erváring van tijdsversnelling, ook zo duidelijk geweest. Tijd was werkelijk aan het versnellen en deze versnelling is nu heel duidelijk zichtbaar. De omwenteling is niet alleen maar op uw wereld aanwezig. Maar is in dit hele zonnestelsel aanwezig. Er is heel veel gaande, in die enorme ommekeer. En dáár ligt ook een positieve boodschap achter dit virus.

Nogmaals: angst is uiteindelijk een negatieve energie aan het worden, terwijl angst in zichzelf een neutrale kracht is, die alleen maar wordt gevoed door de keuze die de mens daarin heeft.

Is er sprake van een gemanipuleerde virologisch uitbraak? Is er sprake van een gemanipuleerde situatie in die zin?

Er is zeker uitbraak door manipulatie. En door die manipulatie vanuit de bron waar het vandaan kwam, is dit de energie die verbonden is met bepaalde groepen die ahw een wereldmacht wilden gaan vormen. Maar ze zullen daarin niet slagen, omdat de kracht uiteindelijk niet groot genoeg zal zijn. Want de tegenkracht, cq de collectieve inzichtelijke liefdesbeleving op het herstel van de verbindingen van mensen, zullen zóveel maal krachtiger zijn, dat dát wat uiteindelijk in eerste instantie de agenda was, doorbreken. Deze agenda zal uiteindelijk anders gekleurd gaan worden.

Nogmaals de kracht die in ieder mens zo aanwezig is, in de verbinding in die collectiviteit, waarop niets anders gedaan kan worden, dan hier sámen in te zijn, hier samen mee om te gaan, hier samen naar te kijken, zorgt al voor de basis van dat enorme verbindende vermogen. En dit verbindende vermogen heeft een enorme uitwerking op het veld die in haar oorspronkelijkheid in deze wereld is gezet. Het zijn uiteindelijk oude energievelden, die weer tot leven gewekt wilden worden. En deze oude energievelden zijn uiteindelijk niets anders, dan velden gedoemd zijn te mislukken in een tijd van enorme expansie vanuit het hart.

Dáár zal het dus mislukken en zal uiteindelijk dat tevoorschijn komen wat nodig is. Een volkomen ommekeer in samenleving, een volkomen andere manier van het samen-leven en vooral ook vanuit het Lichtwezen die ieder mens in zich is, in dit leven op deze Aarde aanwezig te willen zijn. In verbondenheid met elkaar; daar zal uiteindelijk een enorm krachtveld door ontstaan. En zal de mens uiteindelijk dát op gaan ruimen, vanuit deze energie, wat opgeruimd kan worden.

Betekent dit dat de krachten die achter deze manipulatie zitten van dit virus, opnieuw enorme onderschatting aan de dag leggen, van het menselijk vermogen tot compassie, medeleven en sociale cohesie..?

Hoe kun je de ‘afspraak’ die geld is als ruilmiddel, béter duidelijk maken, dan het met pakken tegelijk, ongesneden te laten zien..? JIJ bepaalt wat geld waard is..!

Dat is volkomen correct. Deze groepen mensen, die ook aangestuurd worden, niet alleen op deze Aarde, maar ook vanuit de Kosmos, omdat daar nog immer velden zijn, die daar diep mee verbonden zijn gebleven, zijn velden die vooral die aansluiting missen waar ik hiervoor over sprak. Doordat niet herkend wordt, is ook innerlijk niet duidelijk dat dátgene op een andere manier plaats vindt, véél sterker is dan dát wat de bedoeling was. Deze groepen mensen, die zo de macht opnieuw over mensen en de mensheid willen pakken, zal ook een energie blijken te zijn, die allerlei grote instituten omver willen gooien.

En vooral ook de instituten die zoveel belang hebben bij deze Aarde -kijk naar de banken- zullen daarin ook als eersten om gaan vallen. En doordat dát plaats gaat vinden, zal daarin ook steeds worden gezocht naar nieuwe stelsels, waarin mensen in een soort uitruiling met elkaar kunnen komen. Maar dát wat nu in het bankwezen aan het ontstaan is, en alles wat daarmee samenhangt, is een energie, die enorm om zal gaan buigen. Omgebogen moét gaan worden. En dan uiteindelijk zal de energie ook de gerichtheid weer gaan tonen, om de mens opnieuw tot slaaf te willen maken; opnieuw vanuit een heel oude trilling. Dat zal niet meer in deze periode van evolutie kunnen plaatsvinden. Er is geen plaats voor.

Wanneer mensen zich dit bewust gaan worden, dat zij allemaal hun eigen plek daarin duidelijk dienen in te nemen, en te weten dat daar geen plaats meer voor is, om in die enorme afhankelijkheid, van wie of wat dan ook, in het leven te moeten leven, dan zal daar iets ánders geopenbaard gaan worden. En zal die energie terug gaan keren naar de negatieve agenda en de negatieve bron, waarin het allemaal ontstond. Die zaken die de wereld ingezet zijn, hebben dus een heel andere bedoeling uiteindelijk.

Er wordt veel gesproken over de combinatie van het virus met de frequenties van de mobiele telefonie, met name de proeven die worden gedaan met de 5e-generatie 5G-telefonie. Is er een verband tussen de elektro-magnetische frequenties en de verspreiding van het virus?

Dat is nog niet op dit moment zo duidelijk zichtbaar. Het is wel een mogelijkheid die ook aangepakt kan worden door deze groep. Want er zal een moment komen waarin ze naar andere mogelijkheden gaan zoeken. En het zal niet alleen maar zijn, dat wat via elektromagnetische velden geprojecteerd wordt; er zijn nog zoveel andere mogelijkheden, wetenschappelijk gezien, maar ook op medisch niveau. Het gaat er dus zéér om, dat mensen zich bewust zijn, van dat waarmee door trilt worden in het leven, en dáár waar ze zich aan willen verbinden of niet.

Het gaat er dus om dat er niet alleen onderhuids bepaalde zaken spelen, waarin mensen als schapen naar de zogenaamde slachtbanken worden geleid, maar wanneer er steeds een alert bewustzijn, steeds opnieuw weer op dient te staan, om te kijken wat er/daar plaatsvindt. En natuurlijk, elektromagnetische velden, zijn velden die niet gezien kunnen worden. Maar wel gevoeld kunnen worden. En zelfs ook wetenschappelijk aangetoond kunnen worden.

En wanneer dit ook voor mensen die dáár mee bezig zijn, vanuit de positieve lichtkant, zullen zij letterlijk aan kunnen tonen, wat daar energetisch aan verandering onderhevig is. Want de structuren, de grafieken van elektro-magnetische velden, zoals ik ze nu ook projecteer op dit kanaal, zal daarin ook, op het moment dat dit wordt ingezet, een volkomen andere frequentie gaan tonen. Het zal ook in de grafieken duidelijk kunnen zijn, wanneer dat wetenschappelijk ook wordt onderzocht.

Daarin kan dan worden gezien, hoe er moet worden ingegrepen, want dát is tevens een kans voor de Lichtkant van deze manier van omgaan met elektro-magnetische velden. En niet alleen maar op deze wereld, maar juist ook óm de Aarde heen. Om het lichtnet en het grid van de Aarde, zal ook daarin enorm worden en kunnen doorstraalt. Maar alléén maar wanneer dit ook wordt aangepakt in deze periode. En het is iets wat op dit moment nog niet zichtbaar is.

Spreken we dan ook over de helende frequenties die zowel mensen in staat zijn, vanuit zichzelf te manifesteren in hun intentie, alswel in het gebruik van technische hulpmiddelen daarbij?

Het is het allebei, het is het allebei. Het is vooral een collectieve oproep, om in ieder mens zijn eigen alchemist op te laten staan. Want in het bijzonder vanuit de alchemistische kant van ieder mens, is een mens in staat om dit te keren. En met name ook daarin een andere frequentie in te brengen, waardoor het -ik noem het maar-  het verstorende en vernietigende veld, wat zou kunnen ontstaan, uiteindelijk in zijn trilling wordt onderbroken.

En doordat er een onderbreking komt in de trillingsfrequentie van deze velden, zal daar dan uiteindelijk dan ook niet. door kunnen worden geresulteerd, in dát wat de bedoeling is vanuit de andere kant. Dus de mens die zal inderdaad zijn eigen kracht hierop in kunnen zetten.

Het vraagt ook als het ware een collectieve meditatie, om in het hart van Corona goed te kijken wat daar leeft. En vooral ook daar iets anders aan te verbinden dan de uitvergroting door angst. Waardoor het veld zich steeds meer en meer kan gaan ontplooien en de mens steeds onder de schaduwwerking van het leven zit.

Wanneer we spreken over de verspreiding en de maatregelen die genomen zijn tegen het virus, is dat dan ook een enorme stimulans om de sociale cohesie te entameren en te bekrachtigen, zoals we dat de afgelopen dagen ook al hebben gezien. Is het zo dat de mens in die zin een creatief scheppend wezen, wat zijn energie kan richten op de positieve opbouwende kant van deze situatie?

Het is werkelijk de collectieve oproep om het hart opnieuw te openen, en ook om de waarde van het hart opnieuw te gaan herijken. Het is een herijking in het systeem der mensen. De empathie die nu weer ontstaat, is de empathie die opnieuw voor de verbinding zorgt. En deze verbindingen, waar mensen elkaar weer gaan zien, waar mensen elkaar letterlijk in de ogen moeten kijken, omdat er geen andere manier is om elkaar te ontmoeten, zal daarin een enorme toegevoegde waarde blijken te zijn.
Wanneer vooral die oogverbindingen die mensen met elkaar maken, mensen elkaar weer zien in het hart, zal daarin een enorme stimulans van kracht door gaan ontstaan. En deze bekrachtiging helpt, om die universele kracht, die ieder mens in zijn eigen hart draagt, maar ook vanuit de alchemist die hij is, zal uiteindelijk de bijdrage kunnen leveren, in die verandering.

En deze verandering, de omwenteling van dat wat nu speelt, zal ook van heel veel mensen hun handelingen af gaan hangen. De kracht dáár achter is zo immens groot, dat heel veel mensen dit bijna niet durven geloven. En toch is het de waarheid, wanneer er collectieve energie, wordt samengebracht. Juist vanuit die verbinding vanuit het hart, zal daarin een zó enorm groot veld, over al wat nu de mensen zo weghoudt van hun eigen licht, gaan openen, dat daardoor alleen maar de kracht, de kracht kan zijn. En wanneer de kracht de Kracht is, zal deze kracht ook dát, wat op welke wijze dan ook, wil ontkrachten, letterlijk vernietigen.

Naast het sociale aspect, is er natuurlijk de enorme economisch-politieke kant van dit verhaal. Waarbij we op dit moment behoorlijk veel rust kunnen zien, door het krachtig ingrijpen van onze regering, in met name Nederland. Ligt er een gevaar op de loer, dat wanneer deze golf van geruststelling zal dempen en een meer reële situatie boven komt, dat er een paniek uitbreekt, of dat er een chaotisch situatie ontstaat van zelfzucht en egoïsme..?

Dit gevaar zal uiteindelijk een vorm kunnen gaan aannemen, maar het ligt vooral aan het feit, hoeveel mensen er nog besmet gaan zijn. Hoeveel mensen letterlijk ook ziek gaan worden. Dat wat in de economie op dit moment plaats vindt, is natuurlijk een enorme grote ingreep in uw maatschappij op uw Aarde. En deze energie zal uiteindelijk ook weer in evenwicht terug willen keren. Dit zal ook op een andere manier weer offers gaan vragen. Want dátgene wat nu verdwijnt, in allerlei projecten om bepaalde zaken overeind te houden, zal uiteindelijk ook weer aangevuld dienen te worden.

En mensen zullen daarom hun eigen grote steen daartoe weer bij dienen te dragen  Het is een energie momenteel, die heel veel mensen nog in een soort verwondering laat zijn. Mensen wachten af, nog steeds af wat hen verteld wordt. Maar ook in deze periode is het belangrijk om te voelen in het hart, wat dáár gezegd wordt. En vooral ook om vertrouwen te creëren, niet vanuit een fatalistische houding naar overheden toe, maar om vertrouwen te creëren op dat wat van binnen leeft.

Er zullen momenten zijn, dat mensen beseffen dat het tijd is om weer naar buiten te gaan. Wanneer er niet meer besmettingen zullen zijn. Mensen zullen zich dan weer willen bevrijden, uit hetgeen dat zoveel restricties heeft opgeleverd. Maar ook, wat uiteindelijk die grote verandering zal betekenen. Want vergeet u niet, dat datgene wat nu wordt afgebroken uiteindelijk ook weer steensgewijs opgebouwd dient te gaan worden. Maar wel met een heel andere basis, met een heel andere instelling, met een andere energie en met een andere verhouding en verbinding tussen mensen en overheden.
Daarin zit een enorm gevaar; er zal een moment komen dat dit breekt. En waarop het ook zal moéten breken, want mensen zullen moeten zien, dat zij innerlijk heel goed in staat zijn, uiterlijk opnieuw vorm te geven aan die nieuwe samenleving.

Wanneer we spreken over de geo-politieke situatie, dan speelt de rol van de Verenigde Staten een enorme rol. Met name van de manifestatie van de energie van de president en de persoon Donald Trump. Er wordt veel gesproken en er is veel controverse over een beweging áchter deze president, zijnde de ‘Q’ of ‘Q-anon’-beweging. Is er van die kant uit, een mobiliteit waar te nemen, of manifestatie zichtbaar die nog meer op de voorgrond zal gaan treden, zo die überhaupt aanwezig is..?

Deze man, die zo’n belangrijke rol speelt op uw Aarde, heeft op dit moment een bepaalde taak op zich genomen. Niet alleen vanuit het werkelijk kijken naar het welzijn van mensen, maar vooral ook om bepaalde zaken nog wat even te ‘versluieren’. Dat wat momenteel speelt is natuurlijk veel meer, dan wat voor de wereld zichtbaar is. En ook deze man heeft verbinding met kanalen, die opdrachten geven, die hij ook ten uitvoer brengt.

Welk mens zit er achter de poppenkast van de politieke presidents-arena en de onroerend-goed-zakenwereld verborgen..?

En wat hij al tot dusver heeft gedaan, is niet alleen maar in negativiteit uit te drukken. Er zijn ook heel stappen gezet, die heel veel mensen vóór hem, niet hebben willen of kúnnen zetten, maar die wel gemaakt zijn, waardoor er ook bepaalde zaken zijn opengebroken.

Maar deze man heeft een bepaalde, wispelturige kant, die dat ook zo weer om kan zetten tot iets anders. En daar komt zijn eigen ego heel duidelijk naar voren. Het gaat erom dat hij moet leren, in zijn positie, dat zijn ego daarin wat ondergeschoven dient te worden. Waarin hij een andere energie in kan gaan zetten. Maar hetgeen hij nu laat zien, heeft vooral ook te maken met dat hij als het ware ook een schaduw trekt, door ook de grenzen te hebben gesloten. En alles buiten te willen houden, wat op welke wijze dan ook, zijn dictatuur soms kan ondermijnen. Dat hij in deze fase vooral gericht is, op die medische aspecten.

Wanneer we kijken naar het aantal besmettingen, in die enorm grote landen, het juist marginaal is. Maar het gaat veel meer om een bepaalde houding en handeling.

Zijn kracht is een kracht die groot is. En die ook door hem, op een heel diepe verantwoordelijke wijze, straks dient te worden gedragen, waarin zijn ego letterlijk ondergeschikt zal dienen te zijn. Om vanuit zijn ziele-opdracht dát te doen wat belangrijk is.

Wat nog niet is gehoord, is info over de intellectuele beweging die achter hem zou staan. Ten aanzien van fundamentele veranderingen op Aarde, vanuit het machtigste land ter wereld. Is die beweging aanwezig achter hem?

Deze beweging is aanwezig achter hem. Zódanig, dat het hem inspireert om bepaalde stappen te maken, die hij niet bepaald makkelijk vond óm te maken. Maar vanuit zijn flamboyant zijn, heel duidelijk wel heeft gemaakt. Maar hij heeft een soort van gespletenheid in zijn Zijn, in wie hij is. En enerzijds laat hij zich daardoor dus misleiden en ook inspireren, en anderzijds voelt hij dat hij soms een andere beweging zou willen maken.

Maar de enorme overdruk van de ketel waarin hij werkt en van waaruit hij leeft, is zódanig, dat vaak vanuit de spagaat die hij maakt in het leven, niet kan voelen, wat op dat moment het meest wezenlijke en relevante moet zijn. Daarin laat hij zich heel goed informeren, maar zijn denken, zijn mentale lichaam is niet altijd helemaal tot op het diepste punt op de hoogte van al wat aangestuurd wordt op zijn bewustzijn. Daar ligt dus een heel groot veld áchter.

Tot slot een vraag over de illuminatie. Zij zijn vaak berucht om de kennis van -voor velen onbekende- krachten van de mens hier op deze Aarde. Of deze illuminatie de macht zullen moeten loslaten. Ook weer vanuit die verdwijnende ego-manifestatie om te controleren en te manipuleren. Want wat duidelijk is, is dat zij kennis hebben van die oude wijsheden en kennis, die hier op Aarde aanwezig is. Wat is hun rol in de totale chaos en transformatie die plaatsvindt?

Zij spelen nog steeds een heel belangrijke rol. En juist deze rol is ook zichtbaar wanneer u kijkt naar dat wat ik net ook zei, in het biologische oorlogsvoeringswapen wat is ingezet. Waar achter, achter al die schaduwen, een hele belangrijker groep aan de zg. touwtjes trekt. En deze groep is niet alleen in één groep verbonden, maar heeft zich verspreid over de hele wereld, in allerlei verschillende uitdrukkingsvormen en functies.

En met name omdat er zoveel functies zijn, zijn het vooral mensen die veel topposities bekleden. En die daardoor al, door die positie die ze hebben, al een enorme machtsrol hebben en die in kunnen vullen naar eigen believen. Maar ook daarin een soort groepscode hebben, waarin er een gezamenlijke oude droom is, om opnieuw de macht te willen pakken. Maar ik heb u uitgelegd dat dit nu niet gaat lukken.
En wat er tevens gaande is, en dit is wellicht een nieuw inzicht, is dat deze illuminatie een soort van scheidingslijn lijkt te vertonen. Er komt een breukvlak in deze groep. Er staan ook een ander deel van de illuminatie op, die alleen maar de negatieve aspecten van het verleden in zich draagt, maar ook vooral de lichtkant op wil nemen, in dát wat van vanuit bewustzijn en kosmische inprenting een enorme rol zou kunnen gaan spelen.

Daar zit dus een verschil; het is alsof deze groepen ook letterlijk uit elkaar kunnen gaan breken, omdat er wordt gezien op den duur, dat datgene wat beoogt werd, niet behaald zal worden. En de energie zich dus vanuit die andere beweging terug gaat trekken, maar dat er een andere groep op gaat staan, die wel zeker daarmee te maken heeft, die dezelfde kracht in zich draagt, maar alleen die kracht op een andere manier gaat benutten: voor opbouw en niet voor afbraak en macht.

(BV) En als ik daar een beeld bij zie, dan zie ik dat het letterlijk uit elkaar gaat vallen. Desintegratie. Maar ook heeft het vooral te maken, dat er een enorme bewustzijnsschok gaat komen, tussen een aantal van deze zielen, die nog steeds de oude energie aanhingen en ze ook voeden vanuit de oude wereld. Maar dat een groep daarvan werkelijk de nieuwe wereld in het gezicht gaat zien. Waarin andere er letterlijk andere wetten gaan gelden.

x
* * *
X

x
Als aanvulling op deze vragen & antwoorden, plaatsen we hieronder een doorgeving van Berry, van enige tijd geleden. Deze sluit echter naadloos aan op het interview dat we met haar hadden. Heb je de tijd, lees het door en laat de voedende energie van deze informatie door je stromen. Besef dat jij geen minkukeltje bent, maar een krachtige schepping uit de Bron. En besef dat jouw scheppende kracht, zó groot is, dat je er (nog) zélf de omvang niet van kent..!

De liefdes-energie die jij vertegenwoordigt is in staat van deze tijd een inhoudelijk transformatie te maken. Weg van al die dagelijkse sleur-zaken, die je zo vaak al hebben afgehouden van het voelen van je essentiële Bronkracht.

En opnieuw, heb je er allemaal niets mee, laat deze info dan gewoon links liggen; wind je niet op over alles wat (nog) niet in je
‘denken-en-voelen’ past..! Veel genoegen, ook van deze info. Tot je dienst!
X
X

x
x
‘Wat vraagt deze veranderende tijd van ons?’

2020 © Berry Vincenta | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Zoals u al eerder heeft gehoord, is dit een zeer belangrijke tijd voor ieder mens en niet alleen ieder mens op deze Aarde, maar ook de mensen in deze Schepping, alle Zielen en alle lichtwezens in deze schepping. Er is veel momenteel gaande op uw Aarde en dat heeft alles te maken met dat de Grote Verandering, zoals deze al zolang is aangekondigd en al bezig is. Dat maakt ook dat er heel veel CHAOS is ontstaan. Chaos in het bewustzijn van mensen, chaos in verhoudingen tot elkaar, chaos in het eigen denken in het eigen leven en vooral ook chaos in het eigen onderbewustzijn. Ik zal u dit (later) toe gaan lichten. Er is veel nieuw kosmisch Licht, nieuwe kosmische instroom, er is heel veel licht wat op dit moment op uw Aarde aan het binnenstromen is.

En daar waar licht is ziet men duisternis.
Daar waar Licht is ziet men niet alleen maar licht, maar ook datgene wat in het duister verborgen lag. Hierdoor wordt zoveel in waarheid gebracht. Maar wat in waarheid gebracht wil worden, zal zich vanuit alle macht verweren en het verweren hiertegen is ook onderdeel van de chaos. Want daar waar de mens die in duisternis leeft, geprikkeld wordt door Licht, zal de angst nog veel dieper zijn, omdat die zichzelf leert zien in dat wat nog niet in overeenstemming is met zijn eigen innerlijke eenheid.

Het heeft alles te maken met het gegeven, dat de duwkracht vanuit de Kosmos, een evolutiedrang is. En deze evolutiedrang duwt in ieder bewustzijn. Laat ons kijken naar de wereld van nu; Alles wat daar plaats vindt en waar u allen collectief deel van uit maakt, raakt u, bewust of onbewust. Het raakt ook altijd een deel in oud bewustzijn, in uw eigen oude geschiedenis en al deze oude trillingen zijn in deze periode onderhevig aan dit Licht.

Ze vragen van een ieder van u, schoonmaak te willen houden in dit, wat nog uit hele oude karmische trillingen bestaat. Want de wereld wordt op dit moment doorlicht van een nieuwe frequentie en deze nieuwe frequentie zal het bewustzijn van mensen op een ander Veld brengen. We zijn in een overgang, de Aarde is in barensweeën, en ieder mens die zijn eigen Licht heeft herkend, zal daar ook zijn eigen medewerking aan verbinden vanuit het Hart.

Daarom is het ózo belangrijk dat ieder mens die wil horen, zijn eigen onderbewustzijn en zijn eigen karmische oude overtuigingen nogmaals onder dit Licht wil gaan zien. En vooral ook de moeite wil nemen dit te gaan TRANSFORMEREN. Want deze Transformatie is daarin van groot Belang. Wanneer de wereld, en vooral de mensheid, die daardoor aangeraakt wordt zichzelf innerlijk niet voldoende kan transformeren, zal die splitsing iedere keer zichtbaar blijven vanuit deze aarde van dualiteit.

Want ook dit Licht laat de dualiteit in het leven zélf zien. Daar waar mensen volkomen verbonden vanuit het Hart in het leven kunnen en willen staan, maar daar nog steeds op een bepaalde wijze extra energie in moeten gebruiken. Om dit óók zichtbaar te mogen maken in een wereld die iets anders van hen vraagt en die hen iets anders inprent, iedere dag opnieuw in hun eigen denken, in hun eigen onderbewustzijn.

Ga uzelf na; álles wat daar in uw eigen onderbewustzijn wordt ingeprent kan een verbinding maken met oude karmische trillingen, waardoor u beweegt, reageert en overtuigd bent van dat wat op dat moment uw waarheid is. Wanneer u dit naar een hoger plan in uzelf brengt zult u iets anders waar gaan nemen. En wellicht kunnen onderscheiden dat datgene wat is ingeprent, vanuit deze collectiviteit, niet van u is. En niet per definitie van u hoeft te worden, als u daar goed naar blijft kijken en uw eigen heldere alertheid, steeds opnieuw aperte alertheid, op blijft focussen en blijft zien, welke keuzes er iedere dag opnieuw gemaakt moeten worden.

Verdwalen in jezelf,, verdwalen in je eigen Ziel…
Er is zoveel overspoeling van zoveel verschillende soorten van trillingen en energieën, dat de mens van nu bijna verdwaalt. Verdwaalt in zichzelf, verdwaalt haast in zijn eigen Ziel. En daardoor zijn eigen zielsbestemming zó in de schaduw van het eigen Licht heeft gesteld, dat de veiligheid in het leven van alledag, wordt verbonden aan al die oude trillingen. Maar ook door al datgene wat wordt ingeprent door die wereld.

Alles wat daarin in groepsverband in uw eigen bewustzijn binnen komt, daarin heeft u altijd een keuze te maken. Maar er zijn zoveel zaken in deze wereld, vanuit uw eigen onderbewustzijn, vanuit een overgave aan ….. Alsof dat ‘Dé Waarheid’ zou zijn daarin mee te stromen. Waarheden op dit moment in ieder leven staan onder druk door dit Nieuwe Licht.

Waarheden, oude waarheden, zullen een hele andere betekenis gaan krijgen. Ze zullen uiteindelijk een basis betekenen in uw eigen bestaan, maar zullen ook vragen om ruimte, waardoor er weer nieuwe waarheden toegevoegd kunnen worden. Door dit nieuwe licht wat nu zó instroomt, gebeurt er ook iets in uw eigen hersenen, gebeurt er iets in uw eigen hoger bewustzijn.

Maar doordat er in die hersenen, in uw eigen brein, nieuwe cellen worden ‘aangeboord’, kunt u een dieper begrip op gaan brengen, voor datgene wat uw wereld instroomt. Dát waar het bewustzijn nog niet rijp voor was, maar waar mensen die op de bewuste wegen zichzelf aan het ontplooien zijn, steeds meer zich kunnen vinden, in dat wat in hun eigen inspiratie binnen stroomt. Daardoor zullen ook andere en oude overtuigingen uiteindelijk plaats gaan maken voor nieuwe waarheden en nieuwe zaken, waardoor dat nieuwe licht werkelijk kan schijnen.

Het elektromagnetisch raster van de Aarde kan worden gevisualiseerd als een serie magnetische krachtlijnen met daarin ingebed onzichtbare scalaire of aetherische energie.

Schijnen op dát, wat dan ook in de vorm zichtbaar gaat worden, voor een ieder die dat wil zien en vooral ook voor een ieder die dat op hartsniveau wil ervaren. Ik heb u gezegd; er is zoveel op dit moment in chaos gaande. En doordat die dualiteit op deze Aarde nog steeds zó duidelijk zichtbaar is, zo’n splitsing zelfs ook in de mens individueel, is het belangrijk om te weten, dat die dualiteit op weg is naar die eenheid van die nieuwe wereld.

Het Licht is de voorloper om die dualiteit tot eenheid te brengen. Die eenheid, Niet alleen maar de eenheid vanuit de wens van het hart, maar eenheid werkelijk vanuit waarheidsgetrouwe Hartsverbinding. Niet meer vanuit oude illusies maar vanuit werkelijkheid.

Lichtsporen in het Lichtnetwerk om uw Aarde heen…
Ik ga u nog iets meer toelichten over de lijnen die op dit moment op uw Aarde zo zichtbaar zijn. Al die lichtsporen, die zo hun weg vinden in het lichtnetwerk om deze Aarde heen, zullen ook heel duidelijk gevoeld worden door mensen die daar gevoelig voor zijn. En die weten dat zich nieuwe poorten aan het openen zijn. Waardoor er niet alleen vanuit Kosmos licht instroomt, maar waardoor er ook, via andere ingangen, licht de wereld in kan stromen.

Het is belangrijk om daardoor uzelf ook opnieuw , zo u dat nog niet duidelijk heeft kunnen doen, te verbinden met deze energieën. Want deze hogere frequenties helpen u ook naar die andere energielaag in uzelf te brengen. En niet meer vast te blijven houden aan datgene wat misschien zo veilig lijkt. Alle veiligheid die op dit moment in het leven is, zijn allemaal veiligheden die uiteindelijk achterhaald blijken te zijn. Ze zullen uiteindelijk, door dat wat nu zo gaande is, u dwingen naar uw eigen kracht te kijken en die kracht te leven!

De bekrachtiging te zijn van dat Licht in dit Leven, én te staan voor dátgene waar u voor kwam. Velen op uw wereld die wel bewust zijn, velen op uw wereld die zich bewust zijn van zichzelf en hun verbinding, weten ook, dat juist deze incarnatie in dit leven, in deze tijd een hele belangrijke bedoeling heeft gekend. En dat de bekrachtiging van die hartsenergie en de bekrachtiging van die incarnatie zó belangrijk is in deze tijd.

Poortwachters
Al deze mensen die open in het leven staan, zijn de poortwachters voor het licht, dat nu zo duidelijk instroomt, maar wat ook heel veel mensen confronteert met duisternis. En duisternis, lieve mensen, is iets wat ook een stuk bewustzijn laat zien. Duisternis is dát veld, dat zoveel invloed heeft op het wezen dat u bent. Wat zoveel onbewuste invloed heeft op uw handelen, op uw spreken en op uw Zijn als u zich daar niet bewust van bent.

Het is belangrijk om te zien waar de indoctrinatie, de manipulatie, de beperkingen zich allemaal toe verhouden in uw eigen persoonlijke leven. Waar u innerlijk steeds toe wordt uitgenodigd, is vooral goed te kijken waar u zich aan verbindt én waar u zich uit los wilt maken. Want daarin ligt een heel groot werkterrein. Er zijn heel veel manipulatieve velden in uw wereld en op uw Aarde, die een enorme invloed hebben op het collectief onderbewustzijn.

En die heel veel angst veroorzaken. Angst is de voeding voor het duister en daar waar angst ontbreekt kan dat duister u niet meer raken. Wanneer u dit heel diep in uzelf begrijpt, begrijpt u, dat daarin een belangrijke stap tot bevrijding van deze Aarde gemaakt kan worden. En dat angst niets meer is dan iets zoals het ervaren wordt. Een maatschappij kan een manipulerende werking hebben op uw inspiratie…

Angst is op zichzelf Neutraal, maar wordt vooral gevuld en gevoed door allerlei denkbeelden, oude overtuigingen en inprentingen. Deze angst kan zich transformeren. En daar waar dit getransformeerd is, zal er innerlijke ruimte zijn voor een nieuw Inzicht. En zult u weten, dat u steeds opnieuw die keuze kunt maken, waar u zich toe verhoudt en waar u zich aan verbindt.

Natuurlijk, u woont in een maatschappij die zijn eigen regelgeving kent, die beperkingen in zich draagt en die ook daardoor een soort van manipulerende werking kan hebben op uw eigen instroom van inspiratie, ideeën, die ook kunnen onderdrukken. Die onderdrukking en het ingekapseld voelen in allerlei patronen, die vanuit overheden zijn opgelegd, zijn ook hier onderdeel van.

Besef dit, dat u daarin een stap kunt maken en dat datgene wat u wordt opgelegd, u altijd aan kunt gaan, wat uiteindelijk de uitkomst ook zal zijn. Het gaat er nog veel meer om die stap te maken! Want deze stap maakt dat u de energie die u op dat moment ervaart, neerzet en wortelt in de Aarde. En in dat veld, waar u zich op dat moment dan mee bezig wilt houden, om een stuk verandering aan te brengen, op welke wijze die dan ook plaats zal vinden. Al deze veranderingen, die ook individueel, door uzelf, helemaal alleen gedaan kunnen worden, zijn veel grotere krachten dan waar u zich wellicht bewust van bent. U bent een krachtveld, u bent die lichtdrager, u bent dat Licht in uzelf en u kunt zóveel met alles wat u heeft meegenomen in dit Leven.

Niets zal onzichtbaar blijven…
het zal hele grote schokken brengen in het Bewustzijn van mensen. Maar eerst zullen, zoals ik net heb uitgelegd, alle oude karmische trillingen op deze Aarde gezien moeten worden. En het is juist dátgene wat nú zo zichtbaar wordt door dit Licht. Niets zal onzichtbaar blijven en het zal hele grote schokken tot gevolg hebben…. het zal hele grote schokken brengen in het bewustzijn van mensen.

Mensen die zich toevertrouwden aan allerlei zaken wat al zó lang zo veilig was, maar wat uiteindelijk niet zal blijken te zijn. Bereid u daarop voor! Want weet dat de periode die nu zo gaande is, een periode is die zo belangrijk is om in die barensweeën van de Aarde haar te helpen naar die nieuwe energie. En zodoende van die derde naar die vijfde laag te gaan.

Wanneer u uw eigen inzet daarin ook centraal zet en uzelf serieus neemt, uzelf dierbaar bent en vooral ook met mededogen vanuit het hart, vanuit uw onvoorwaardelijke liefde naar het leven kijkt, dan zult u daarin ook zien hoeveel mensen worstelen met zichzelf, met hun eigen leven. En dat dat heel vaak mensen zijn, die nog niet dat contact hebben kunnen maken met dat wat ze zouden kunnen weten. Daarin ligt ook werk en daarin ligt werkzaamheid.

Het gaat er niet meer om, om datgene wat Innerlijk in uw eigen onderbewustzijn wordt aangeraakt vanuit dit licht, te projecteren op de wereld. Maar kijk naar binnen en zie het als een liefdevolle kans, om dat veld wat nu nog vaak zó onrustig maakt, zodanig op te schonen, dat u daardoor dat licht volkomen verdraagt. En weet wat u daarmee wilt gaan doen. U zult zich daarin geïnspireerd gaan voelen, aangeraakt, aangedaan, ontroerd, maar ook zó, zó diep verbonden, zowel verticaal als horizontaal. Weer wetend waar het leven wérkelijk over gaat!

Van leven in bewustwording naar een leven van bewust-Zijn.
Dit leven van bewustwording gaat naar een leven van bewust-zijn, wanneer velen geraakt worden in hun onderbewustzijn, en uiteindelijk ook de weg van bewustwording zullen kunnen gaan. Om uit te komen bij bewust-zijn. En in dat bewustzijn de verbinding te maken, collectief met elkaar.

Er zijn momenteel zoveel zaken op deze wereld die nog onbelicht zijn. Maar bereid u voor; er komt nog veel meer vrij, er zal nog veel meer zichtbaar zijn. Laat u daarin dan niet weerhouden, wees niet teleurgesteld maar weet dat het een heel belangrijk doel dient en dat het niets anders kan zijn, dan dat het licht het diepste duister omwoelt en omwoelt en dat vanuit alles wat veilig was, u naar een stukje onveiligheid terug zult keren. Maar deze onveiligheid brengt u uiteindelijk bij uw eigen Krachtveld..!

En u zult staan wanneer u dit begrijpt, u zult staan vanuit uw eigen innerlijke verbinding. Dan zult u weten wat voor u de waarheid moet worden voor uzelf; uw eigen waarheid. De visie vanuit uw eigen hart en vooral ook de kennis die u heeft meegenomen in dit leven, in uw eigen bewustzijn, zal dan weer in het licht naar voren kunnen treden. En u zult zeggen, gewoon in uw dagelijkse leven hoe u naar zaken kijkt, zonder dat u zich nog laat manipuleren door de groepsdrang om u heen. De drang waarin u mee moet stromen met dat wat de wereld daarvan vindt. Maar waarin u uzelf vanuit die kracht en individualiteit, los durft te maken.

Los durft te maken vanuit dát, wat niet meer van u hoeft te zijn. Dát zet u niet buiten de wereld, dat zet u midden IN de wereld, dat zet u in de kracht van de wereld. Het helpt u in het hart van deze wereld, om uw energie te verbinden, collectief vanuit uw liefde, vanuit de drang mee te willen helpen aan deze evolutie. En daarin uw eigen Licht te laten schijnen. Alles wat momenteel in al die verschillende factoren van duisternis naar het leven van u allen toekomt is niets anders dan ‘waarheden van toen’.

Ze zullen uiteindelijk volkomen gaan omkeren en u kunt daar een bijdrage aan leveren, door uw eigen waarheid te vinden en deze ook te leven vanuit dat wat u bént. Zonder terughoudendheid, zonder angst voor oordeel van de wereld. Want de wereld heeft altijd een oordeel! Omdat er wisselwerking is, maar laat datgene los, waardoor u zich dan zou willen laten weerhouden, want het gaat om die Vrijheid.

De vrijheid van uw eigen identiteit in dit leven. De vrijheid van uw eigen identiteit in dit leven. Uw identiteit doet er toe, uw leven doet er toe, en de plaats waar u bent in uw leven daar moest u zijn. U doet er toe, want u zorgt dat de plaats waar u bent in uw leven, energie geeft. En deze energie is altijd verbonden in al die lichtdraden vanuit het netwerk om de wereld en in de wereld.

Daarin kunt u uzelf nooit meer verliezen als ‘onbelangrijk’ te zijn. U bent allemaal belangrijk.
Want in deze incarnatieronde bent u hier gekomen, om ook dit gezamenlijk met heel veel anderen aan te willen gaan. En aan te willen horen, zoals ik nu tegen u spreek. Voel niet dat u daar te klein voor zou zijn, u allen bent daarin een krachtbron.

Een krachtbron op de plek waar u bent in uw leven.
Straal deze kracht vanuit uw hart uit en voel dat u een wezenlijke verandering kunt aandragen en bijdragen in datgene wat nu zo gaande is. Er is heel veel, niet alleen op de Aarde gaande, er is ook veel in de Kosmos gaande, er is veel in dit Zonnestelsel gaande. In de wisselwerking, in-en-uit, zo boven –zo beneden, is er heel veel rumoer. Want ook in de Kosmos is er veel aan het veranderen en alles is aan het opschuiven, Energetisch gesproken.

Al deze velden van licht zijn ook onderhevig aan verandering van frequentie, zoals het ook weer naar ons terugkeert en daarin zit heel veel hulp. Er is heel veel licht. Niet alleen wat op die manier vanuit Kosmos naar beneden stroomt, om het zo u maar even te zeggen, maar vooral ook te wéten, dat er heel veel hulp is en heel veel begeleiding op heel veel lagen van het bewustzijn. En in de lagen van uw eigen bewustzijn, kunt u deze hulp ook ervaren.

Het is dus belangrijk om uzelf niet meer, in de persoonlijke levens, klein te houden, maar het is belangrijk om uzelf uit te strekken in deze gelaagdheid van uw bewustzijn. uzelf zover uit te strekken dat u werkelijk zult zeggen; ‘IK BEN, dit is wie IK BEN, IK BEN.’ En u strekt zich uit tot voorbij deze Aarde.

Het DNA, het cosmische hart IN ons eigen lijf. Je hoeft het dus niet buiten je te zoeken. Jij bent waardig deze onlosmakelijke (!!) verbinding met de Kosmische Bron te gebruiken als jouw eigen bewuste ‘life-line’..!!

U strekt zich uit tot in die Kosmos en op iedere laag kunt u aanwezig zijn, energetisch aanwezig zijn. Ook daar maakt u contact mee. Het is vaak onbegrepen, het is vaak ook nog niet toegestaan en nog niet toegelaten in het hart. Maar u strekt zich veel verder uit dan dat u van zichzelf ooit durfde te weten. Laat toe deze grootsheid, laat toe dit licht in uzelf.

Nieuwetijdskinderen.. Sterrenkinderen!
Daarnaast is het belangrijk om het volgende te weten. Er zijn heel veel zielen die in deze periode zijn geïncarneerd. Men noemt ze de ‘Nieuwetijdskinderen’’en men noemt ze ‘Sterrenkinderen. Deze zielen komen van andere velden om als ‘bruggenbouwers’ op deze wereld te helpen, dualiteit tot eenheid te brengen. Mensen vanuit hun energie te spiegelen aan schone, heldere visie.

Aan een nieuwe visie vanuit die nieuwe trilling, waaruit zij vandaan kwamen. Ze zullen helpen de nieuwe energie te wortelen, te aarden in het morfogenetische veld van deze Aarde. Ze zullen mensen steeds opnieuw inspireren, naar het leven te kijken met een andere blik. Een blik, die door de omfloerstijd en de dofheid in de ogen van velen op uw Aarde, en door manipulatie zo helemaal innerlijk afgestompt en beperkt is, zal weer het contact vinden met het licht en de kracht in zichzelf. En ze hun eigen intuïtie en inspiratie zal doen hervinden.

Zij zullen de Bruggenbouwers zijn voor deze nieuwe wereld en u heeft ze ongetwijfeld al herkend. Vooral ook de kinderen, die wanneer u ze in de ogen kijkt, iets anders vertegenwoordigen. Zij laten een andere energie zien; alleen al in het contact dat zij maken. Geef deze kinderen, geef deze jonge mensen, die vaak oude zielen zijn, een veilige bedding. Geef ze een zodanige bedding in het leven, dat hun energieveld zich volkomen kan ontvouwen in deze wereld. Het is nodig daar ruimte voor te bieden, want zij bieden een ieder de hand.

Dit gezegd hebbende; laat ik u verder zien dat ál datgene wat zó naar de wereld toestroomt, allemaal hulp is, die nodig is en die de wereld in beweging zet. En daar waar Licht in beweging zet, komt ook duisternis in beweging.. Wees u daar steeds bewust van.!! Het is in deze tijd van het allergrootste belang, om steeds opnieuw de verbinding te herleggen in het eigen hart. En te weten dat het Licht daarin steeds opnieuw weer datgene laat zien wat ontkend is geweest, wat niet aanvaard wil worden, en wat niet geaccepteerd is.

Accepteer vanuit liefde, want zie dat al datgene wat is geweest, uiteindelijk allemaal ervaringsdelen van het leven zelf, in evolutie betekent. Al die velden moesten en moeten geleefd worden, maar zullen nu een andere verbinding gaan maken. Wanneer mensen met bewustzijn, mensen die werkelijk daar iets aan willen bijdragen, de verandering kunnen brengen.

Maak de verandering! Wees zélf die verandering en zet het neer vanuit de kracht die u bent. Vanuit de hoop en de wens die u heeft. En durf dan daarin voor uzelf niet alleen de hoop te hebben, maar vertrouw vanuit het hart op dát wat in het leven moet plaatsvinden. Deze energie, vanuit het licht, zal steeds opnieuw op uw weg verschijnen. Zie dan wat daar wordt getoond en draai u er niet vanaf maar KIJK. Het wordt u getoond in liefde; steeds weer opnieuw. Oom u te herinneren aan dat wat gedaan kan worden.

Mijn Zegen.

 

St. Michael. Vanuit het Hart lichtwerk verrichtend voor Eenheid. (© Berry Vincenta)

3 gedachten over “Berry Vincenta over de Corona-ontwikkelingen..

 1. https://www.youtube.com/watch?v=SEiZn0vBYhU

  HealingSoundMovement feat. SongDancer (a.k.a. Renske Skills). Music composed, arranged and produced by John Consemulder. This new song has a deep, sincere and hopeful MESSAGE, for this surrealistic world we are living in right now. SongDancer sat down in nature and received a ‘cosmic download’ with important information for our world, our reality and our role and destiny.

  It is a response to the Covid-19 situation (the Coravirus fear). A crisis, or a chance, or change!? The message was recorded in onetake, without any form of music or bpm… Later producer John Consemulder was able to produce special music for these spoken words full of meaning.

  The download was meant to be complete, so this has become a long song… We are also working on another mix, which will focus on the message and the voice (even) more. But considering the timing and the importance of this information, we hope you will appreciate this gift to mankind, in these troubled times.

  Take care, of your self and others. John and Renske (HealingSoundMovement)

 2. Mooie doorgeving, Berry en Renske. Wel lekker rustig op straat, zijn wij de enige overlevenden? Ha,ha, hier is wat goed nieuws: Europa knalt uit elkaar én de duivelse centrale bank. https://www.bitchute.com/video/cvH2AnnUBp0/ begint 1.33 min. Deel 2 https://www.bitchute.com/video/iSZq1-OY8zc/ begint 1.23 min. Cheers op de CoronaVierus; gorgelen met whisky is heilzaam! 50 CV grappen: https://www.boredpanda.com/quarantine-coronavirus-jokes/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
  P.S. AH bonus: 2 pakken wc papier voor de prijs van 1!

  1. De reclame voor hamsterweken bij AH zijn toch maar geschrapt en dat zou voor meer reclames moeten gelden zoals vliegreizen naar het buitenland natuurlijk omdat dat op dit moment gewoon onmogelijk is en ook andere reclames in een tijd dat velen zonder inkomen zijn komen te zitten om toch vaak onnodige overbodige dingen te kopen zou gewoon verboden moeten worden.De MSM begint te zeuren over minder inkomsten uit reclames maar is dat terecht? Behoort een journalist niet zijn inkomen te genereren uit het werk dat hij of zij doet wat zou moeten bestaan uit goed onafhankelijk en betrouwbaar nieuws?
   Vele MSM journalisten hebben zelf hun ruiten ingegooid door alleen maar opdrachten uit te voeren welke zij van hun broodheren kregen zoals van de overheid en vragen die ertoe doen hebben zij niet of nauwelijks gesteld waardoor er nog nauwelijks mensen kunnen zijn die nog waarde hechten aan hun berichtgeving of mogelijk zelfs helemaal geen aandacht meer aan hen schenken.Gisteren (maandag 23-3-2020) heeft minister Grapperhaus duidelijk uitgelegd dat meer dan drie mensen op bezoek niet mocht en dat ze dan ook nog op anderhalve meter moesten blijven,en wat die journaliste die de volgende vraag stelde aan het doen is geweest tijdens Grapperhaus zijn uitleg weet ik niet of ze is gewoon zo dom maar ze vroeg wel hoe en of verjaardagsfeestjes wel konden doorgaan (misschien dat ze deze vraag niet precies op deze wijze en deze woorden heeft gesteld) maar waar het op neer komt is dat ze vroeg naar de bekende weg terwijl de uitleg van Grapperhaus geen woord chinees bevatte. Steeds vaker krijg ik ook het idee dat ze bewust chaos willen veroorzaken vanuit de overheden en hun handlangers want er wordt gezegd dat hamsteren niet nodig zou zijn en dat er genoeg is voor iedereen maar daar hebben we niets aan wanneer we telkens voor lege rekken staan,hoe moeilijk kan het zijn om meer vanuit de magazijnen naar een winkel te krijgen?Waarom gebeurd dat niet?
   In tijden van besmettingsgevaar is het niet normaal dat overheden mensen van over heel de wereld gaan transporteren ivm met dat besmettingsgevaar en toch doen ze dat wel zowel met vliegtuigen en nu ook per ambulances en daarom ben ik van mening dat ze bewust het gevaar opzoeken.Nederland betaald aan de EU zowat het meeste geld van alle landen die lid zijn en vaak innen zij boetes of naheffingen wordt het dan eens geen tijd dat vooral kleine zelfstandigen geen leningen bij banken moeten aangaan om te overleven maar dat die zakkenvullers uit de EU hen helpen door ze de middelen en geld te verstrekken die nodig zijn en gratis zonder eisen waar alleen de EU beter van wordt of banken? Jaren lang hebben zij geplukt dus mogen we nu best wel hulp van hun kant verwachten lijkt mij.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.