Advertentie

Over de ‘veilige’ Covid mRNA-vaccins..!!


x
x

Over de ‘veilige’ Covid mRNA-vaccins..!!

2022 © Martin Kulldorff  | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Een nieuwe wetenschappelijke studie getiteld Ernstige bijwerkingen van bijzonder belang na mRNA-vaccinatie in gerandomiseerde onderzoeken’ (HIER pdf) levert het beste bewijs tot nu toe met betrekking tot de veiligheid van de mRNA Covid-vaccins. Voor de meeste vaccins die algemeen worden gebruikt, wegen de voordelen ruimschoots op tegen de risico’s, maar dat is misschien niet het geval voor de mRNA-covid-vaccins, volgens deze studie van dr. Joseph Fraiman en zijn collega’s. Het hangt af van uw leeftijd en medische geschiedenis. 

De gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie is de gouden standaard voor wetenschappelijk bewijs. Toen regelgevers in december 2020 de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna goedkeurden voor gebruik in noodgevallen, toonden twee (HIER) gerandomiseerde onderzoeken (HIER) aan dat de vaccins de symptomatische covid-infectie met meer dan 90% verminderden tijdens de eerste paar maanden na de tweede dosis. Pfizer en Moderna hebben de onderzoeken niet ontworpen om de werkzaamheid op lange termijn of de belangrijkere uitkomsten van het voorkomen van ziekenhuisopname, overlijden of overdracht te evalueren.

De gerandomiseerde onderzoeken verzamelden gegevens over bijwerkingen, waaronder de aanwezigheid van milde symptomen (zoals koorts) en ernstigere voorvallen die ziekenhuisopname vereisten of tot de dood leidden. De meeste vaccins veroorzaken bij sommige mensen enkele milde bijwerkingen, en er waren aanzienlijk meer dergelijke bijwerkingen na de mRNA-vaccins in vergelijking met de placebo. Dat is vervelend, maar geen groot probleem. We geven om ernstige gezondheidsuitkomsten. De hamvraag is of de werkzaamheid van het vaccin opweegt tegen de risico’s van ernstige bijwerkingen.

De Fraiman-studie in detail
Deze studie maakt gebruik van gegevens van dezelfde door Pfizer en Moderna gesponsorde gerandomiseerde onderzoeken die aan de FDA zijn voorgelegd voor goedkeuring van vaccins, maar met twee innovaties die aanvullende informatie opleveren.

Ten eerste verzamelt de studie gegevens van beide mRNA-vaccins om de steekproefomvang te vergroten, waardoor de betrouwbaarheidsintervallen en de onzekerheid over de geschatte schade afnemen.

Ten tweede richt het onderzoek zich alleen op de ernstige bijwerkingen die aannemelijk zijn als gevolg van de vaccins. Ernstige bijwerkingen zoals schotwonden, zelfmoord, beten van dieren, voetfracturen en rugletsel zijn waarschijnlijk niet te wijten aan een vaccin, en het is onwaarschijnlijk dat kanker binnen enkele maanden na vaccinatie te wijten is aan een vaccin.

Door dergelijke willekeurige ruis te verwijderen, neemt het vermogen (statistische kracht) om echte problemen te detecteren toe. Als er geen buitensporig risico is, versterken kortere betrouwbaarheidsintervallen het vertrouwen in de veiligheid van de vaccins. Het classificeren van bijwerkingen in de twee groepen is geen triviale taak, maar Fraiman cs hebben uitstekend werk geleverd om vooringenomenheid te voorkomen.

Dr. Joseph Fraiman van
Louisiana State University

Ze vertrouwen op de vooraf gedefinieerde Brighton Collaboration (HIER) – definities van ongewenste voorvallen van bijzonder belang (AESI). De Brighton Collaboration, opgericht in 2000, heeft twee decennia ervaring met het gebruik van rigoureuze wetenschap om klinische resultaten voor vaccinveiligheidsonderzoeken te definiëren. Bovendien verblindden Fraiman en collega’s het proces waarin ze de klinische gebeurtenissen als AESI’s classificeerden. De juryleden wisten niet of de persoon het vaccin of de placebo had gekregen. Daarom is elke kritiek op zogenaamde p-hacking onterecht.

Dus, wat zijn de resultaten?
Er waren 139 AESI’s onder de 33.986 mensen die werden gevaccineerd, één voor elke 244 mensen. Dat klinkt misschien slecht, maar die cijfers betekenen niets zonder vergelijking met een controlegroep. Er waren 97 AESI’s onder de 33.951 mensen die een placebo kregen. De combinatie van deze cijfers impliceert 12,5 vaccin geïnduceerde AESI’s voor elke 10.000 gevaccineerde mensen, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 2,1 tot 22,9 per 10.000 mensen. Anders gezegd: er is één extra AESI voor elke 800 gevaccineerde mensen (95% BI: 437-4762).

Dat is erg hoog voor een vaccin. Geen enkel ander vaccin op de markt komt in de buurt. De aantallen voor de Pfizer- en Moderna-vaccins zijn respectievelijk 10 en 15 extra gebeurtenissen per 10.000 mensen, dus beide vaccins hebben bijgedragen aan de bevinding. De cijfers zijn vergelijkbaar genoeg dat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat de ene veiliger is dan de andere. De meeste overtollige AESI’s waren stollingsstoornissen. Voor het Pfizer-vaccin was er ook een overmaat aan cardiovasculaire AESI’s.

Hoewel deze veiligheidsresultaten zorgwekkend zijn, mogen we de andere kant van de vergelijking niet vergeten. Helaas berekent de studie geen samengestelde schattingen waarin ook de vermindering van ernstige covid-infecties is meegenomen, maar we hebben dergelijke schattingen voor sterfte. Dr. Christine Benn en haar collega’s berekenden (HIER) een gecombineerde schatting van het effect van vaccinatie op sterfte door alle oorzaken met behulp van dezelfde gerandomiseerde onderzoeksgegevens als Fraiman cs. Ze vonden geen sterftereductie voor de mRNA-vaccins (relatief risico 1,03, 95% BI: 0,63-1,71).

Een belangrijke beperking van zowel de onderzoeken van Fraiman als van Benn is dat ze geen onderscheid maken tussen de bijwerkingen naar leeftijd, comorbiditeit of medische voorgeschiedenis. Dat is niet hun schuld. Pfizer en Moderna hebben die informatie niet vrijgegeven, dus externe onderzoekers hebben er geen toegang toe.

De ene groep mRNA-ontvangers is de ándere niet..!
We weten dat de voordelen van het vaccin niet gelijkelijk over de mensen zijn verdeeld, aangezien de covid-sterfte onder ouderen meer dan duizend keer hoger (HIER) is. Risico-batenberekeningen moeten dus apart worden gedaan voor verschillende groepen: met en zonder eerdere covid-infectie, naar leeftijd en voor de eerste twee doses versus boosters.

  1. Door Covid herstelde mensen hebben een natuurlijke immuniteit die sterker (HIER) is dan door een vaccin geïnduceerde immuniteit. Het voordeel van vaccinatie is dus op zijn best minimaal. Als het risico op bijwerkingen hetzelfde is als in de gerandomiseerde onderzoeken, is er een negatief risico-batenverschil. Waarom verplichten we mensen in deze groep om zich te laten vaccineren? Het is zowel onethisch als schadelijk voor de volksgezondheid (HIER) .
  2. Hoewel iedereen besmet kan raken, hebben kinderen een minuscuul risico op covid-sterfte. Er zijn zeer beperkte veiligheidsgegevens uit de onderzoeken bij kinderen. Als het risico op bijwerkingen hetzelfde is als bij volwassenen, wegen de nadelen op tegen de risico’s. Maar bij kinderen mogen deze vaccins dus NIET worden toegediend, vanuit dezelfde afweging.
  3. Ouderen boven de 70 hebben een veel hoger risico op covid-sterfte dan de bevolking in het Fraiman-onderzoek. Als hun risico op een bijwerking hetzelfde is, wegen de voordelen op tegen de nadelen. Daarom kunnen oudere mensen die nog nooit covid hebben gehad en nog niet zijn gevaccineerd baat hebben bij deze vaccins. We weten echter niet of ze beter zijn dan de vaccins van Johnson & Johnson en Astra-Zeneca.
  4. Het is op basis van de gegevens van klinische onderzoeken onduidelijk of de voordelen opwegen tegen de risico’s voor volwassenen in de werkende leeftijd die niet zijn gevaccineerd en die nog geen covid hebben gehad. Dit geldt zowel historisch, voor de originele covid-varianten, als momenteel voor de nieuwere.
  5. De Fraiman-studie analyseert gegevens na de eerste en tweede dosis. Zowel de risico’s als de voordelen kunnen verschillen voor booster-shots, maar geen enkele gerandomiseerde studie heeft de wisselwerking goed geëvalueerd.

Deze resultaten hebben alleen betrekking op de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Fraiman et al. heeft geen gegevens geanalyseerd over de adenovirus-vectorvaccins die op de markt worden gebracht door Johnson & Johnson en Astra-Zeneca. Ben et al. vonden dat ze de mortaliteit door alle oorzaken verminderden (RR=0,37, 95% BI: 0,19-0,70), maar niemand heeft onderzoeksgegevens gebruikt om AESI’s voor deze vaccins te analyseren.

Van cruciaal belang was dat de onderzoeken van Fraiman en Benn slechts een paar maanden na de tweede dosis werden gevolgd, omdat Pfizer en Moderna helaas hun gerandomiseerde onderzoeken een paar maanden nadat ze toestemming voor noodgebruik hadden gekregen, beëindigden.

Natuurlijk kan een voordeel op langere termijn een basis vormen om negatieve of neutrale kortetermijnrisico-batenverschillen te tolereren. Dat is echter onwaarschijnlijk, aangezien we uit observationele onderzoeken (HIER) weten dat de werkzaamheid van het mRNA-vaccin enkele maanden na de tweede dosis verslechtert.

Er kunnen ook langdurige bijwerkingen van het vaccin optreden waarvan we nog niets weten. Omdat de gerandomiseerde onderzoeken vroeg eindigden, moeten we kijken naar observatiegegevens om die vraag te beantwoorden. De openbaar beschikbare gegevens van het Vaccine Adverse Event Reporting System (HIER) zijn van lage kwaliteit, met zowel onder- als overrapportage. De beste observatiegegevens zijn afkomstig van CDC’s Vaccine Safety Datalink (HIER) (VSD) en FDA’s Biologics and Effectiveness Safety System (HIER) (BEST), maar er zijn slechts beperkte rapporten (HIER) van deze systemen.

Fraiman en collega’s hebben tot nu toe het beste bewijs geleverd met betrekking tot de algehele veiligheid van de mRNA-vaccins. De resultaten zijn zorgwekkend. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikanten en de FDA om ervoor te zorgen dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Ze zijn daarin niet geslaagd.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.