Advertentie

UK: OVERSTERFTE opzienbarend, maar.. de media ZWIJGEN!


*
*

Media zwijgen over Britse gegevens,
die ’n sterke toename van
het aantal sterfgevallen laten zien..
X

UK: OVERSTERFTE OPZIENBAREND, maar
media ZWIJGEN!

2023 © deze versie WantToKnow.nl/be

x

De auteur van dit stuk, Dr. John Campbell, analyseerde de laatste gegevens uit het Verenigd Koninkrijk, waar  een ongekend scherpe stijging van het aantal sterfgevallen te zien is. Dr. Campbell gebruikt de vergelijking, dat als dit een terroristische aanval was, met zoveel doden, ‘We in een staat van oorlog terecht zouden zijn gekomen.” Nieuwe statistieken vrijgegeven door de regering van het Verenigd Koninkrijk tonen een scherpe stijging van het aantal sterfgevallen in het hele land in 2022 – een trend die zich tot nu toe dit jaar heeft voortgezet.

De gegevens, vorige week vrijgegeven door het U.K. Office for National Statistics en Office for Health Improvement and Disparities, laten zien dat tussen mei en december 2022 er 32.441 meer sterfgevallen dan normaal werden geregistreerd. Let wel, dat zijn sterfgevallen, waarbij COVID-19 uitsluiten als doodsoorzaak is uitgesloten..! Uit deze officiële statistieken van het V.K. bleek ook, dat in de week die eindigde op 21 april 2023, het aantal sterfgevallen het vijfjaarlijkse gemiddelde met 22,1% overschreed (2.540 sterfgevallen te veel), terwijl in de week die eindigde op 28 april het overschrijdingscijfer 12,9% bedroeg (1.569 sterfgevallen te veel).

3,8% Vvan de sterfgevallen vermeldt ‘COVID-19’ in de overlijdensakte.
John Campbell analyseert deze gegevens in een YouTube-video die vorige week werd opgenomen. We plaatsen hem hieronder. Volgens deze analyse van Campbell was er een toename van het aantal sterfgevallen in alle leeftijdsgroepen en een aanzienlijke stijging van het aantal cardiovasculaire sterfgevallen, het aantal sterfgevallen door ademhalingsaandoeningen was daarbij láger dan verwacht. Het blijkt dat aandoeningen van de hartspier, door de toediening van het mRNA-prikje, bijdragen tot een sterke toename van de hartspier-ontstekingsaandoening MYOCARDITIS. De relatie sterfgeval-mRNA-oorzaak is niet of nog nauwelijks onderwerp van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

‘Stel je voor dat dit een terroristische aanslag was …
dan zou dit een staat van oorlog zijn’

Volgens Campbell laten de officiële gegevens zien dat “in alle leeftijdsgroepen in 2022 en tot in 2023 meer sterfgevallen voorkomen” en dat deze trend wordt waargenomen “in veel, heel veel landen.” En voor de volledigheid merkt Campbell daarbij nog maar eens op: “Dit zijn geen COVID-doden. Deze worden veroorzaakt door andere factoren, wat ernstige vragen oproept over waarom er zoveel zijn gestorven.”

Campbell noemde de 4.190 extra doden in de laatste twee weken van april ‘een enorm aantal’ en vergeleek dit cijfer met het dodental van een terroristische aanslag..! Hij vergeleek ook de aandacht die een terreurdaad zou hebben gekregen met het gebrek aan aandacht dat de extra doden lijken te krijgen.

“Stel je voor dat dit een terroristische aanslag was waarbij 4.190 mensen werden gedood. Het zou een staat van oorlog zijn. Maar omdat er mensen sterven in verschillende omgevingen … lijkt de regering er helemaal geen commentaar op te geven, met de opmerkelijke uitzondering van sommige parlementsleden. Maar heel weinig hierover, tragisch genoeg.”

Sterke stijging cardiovasculaire sterfgevallen
Zelfs in de leeftijdsgroepen 0-24 jaar en 25-49 jaar werden meer sterfgevallen dan gemiddeld geregistreerd, constateert Campbell. Hij zei dat de gegevens een sterke toename laten zien van sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten en beroertes.

“Ik ben bang dat het vrij duidelijk is dat het sterfteoverschot alle leeftijdsgroepen treft, dus de verklaringen die we moeten afleiden waarom deze catastrofe zich voordoet, moeten hiermee rekening houden. De vraag is niet zozeer de hart- en vaatziekten, maar wat de oorzaak is van de toename van hart- en vaatziekten. Dat is de cruciale vraag die maar niet gesteld lijkt te worden, waarom zijn hart- en vaatziekten toegenomen?”

Volgens Campbell is de toename specifiek waargenomen in de categorie ischemische hartziekten – met andere woorden, ‘een myocardinfarct, een hartaanval.’ Er werd ook een significante stijging waargenomen in het aantal sterfgevallen als gevolg van hartfalen, zei Campbell, en voegde eraan toe dat “het ons niet vertelt waarom meer mensen sterven aan hartfalen. Dit is wat dringend onderzocht moet worden.”

Sterfgevallen als gevolg van cerebrovasculaire aandoeningen – beroertes – namen volgens Campbell ook ‘ondubbelzinnig toe’. Daarentegen was het aantal sterfgevallen als gevolg van ademhalingsaandoeningen volgens hem, veel minder … dan we zouden verwachten.

“Je zou denken dat het een nawerking is van de pandemie, die vooral de longen trof … In werkelijkheid zien we minder, wat aangeeft dat er andere factoren in het spel zijn.”

Uit officiële gegevens bleek ook dat het sterftecijfer in particuliere woningen 23% boven het gemiddelde lag, terwijl de respectieve cijfers voor ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en ‘andere’ instellingen respectievelijk 10,7%, 8,4% en 14,3% bedroegen.

De media laten het VOLLEDIG AFWETEN
Het is nodig dat deze cijfers en de achterliggende dynamiek worden belicht, vanuit journalistiek. Zodat het grote publiek niet klakkeloos ervan uit gaat, dat die mRNA-Campbell zei dat er “jammer genoeg, in de reguliere media heel weinig over deze gegevens over sterfteoverschrijdingen te vinden is. De BBC, bijvoorbeeld, lijkt hier in wezen niets over te zeggen. Dit is op zich een reden tot bezorgdheid.”

Campbell noemde één uitzondering – The Mirror, een Britse tabloid (HIER) die vorige week meldde: “Britten sterven met tienduizenden tegelijk – en we hebben geen idee waarom.” Volgens The Mirror stierven er van mei tot december 2022 tienduizenden Britten meer dan normaal, waarbij COVID als doodsoorzaak werd uitgesloten, wat ernstige vragen oproept over waarom er zoveel stierven. Maar de door The Mirror geciteerde deskundigen legden geen verband tussen de hoger dan gemiddelde excessieve sterftecijfers en de COVID-19 vaccinatie.Terwijl dit natuurlijk voor de hand ligt, om dit WEL te doen en er hypothetisch over te spreken/na te denken.

David Coleman, emeritus hoogleraar demografie aan de Universiteit van Oxford en onderzoeksmedewerker bij Oxfords Department of Social Policy and Intervention, zei in zijn met The Mirror gedeelde opmerkingen dat na de dood van veel ouderen, die hij toeschreef aan COVID-19, “er een periode zou moeten zijn waarin het aantal sterfgevallen lager is dan normaal, maar dat is niet gebeurd.”

Hij schreef dit toe aan twee redenen: toegenomen zwaarlijvigheid onder de bevolking en – schijnbaar in tegenspraak met zijn eerdere verklaring – een vergrijzende bevolking. Hij legde niet uit waarom sterfgevallen als gevolg van obesitas op dit moment tot een hoger dan gemiddeld sterftecijfer zouden leiden.

Volgens Campbell is de toename van het aantal sterfgevallen “een onderbelicht wereldwijd fenomeen, wat we een pandemie zouden kunnen noemen … die zeker veel westerse landen treft, de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Europa, dat soort plaatsen.”

1 gedachte over “UK: OVERSTERFTE opzienbarend, maar.. de media ZWIJGEN!

  1. Wroeten in de tuin, de nieuwe hobby voor mensen om aan mee te doen. Kledingeisen niet. Eenvoudig maar wel bestand tegen zwaardere belasting. Mensen komen dan ook thuis met beschadigingen of moddersporen zoals verwacht. Maar daar melding van maken, nee dat hoeft niet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.