Advertentie

Geheimen uit ons Universum..


*

*

Geheimen uit ons Universum

2023 © Harriet Algra / deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Lang geleden zag onze wereld er heel anders uit dan we die nu zien. Er waren minder mensen en we woonden dichter bij het land. Mensen kenden de taal van de regen, de gewassen en de Grote Schepper. Maar op een dag gebeurde er iets. Niemand weet echt waarom, maar mensen begonnen te vergeten wie ze waren. Door het vergeten begonnen ze zich afgescheiden te voelen van de aarde, van elkaar, en zelfs van degene die ze geschapen had. Tijdens hun scheiding begonnen ze te geloven dat ze moesten vechten om te overleven in deze wereld. Dat ze zichzelf moesten gaan verdedigen tegen dezelfde krachten die hen het leven gaven waarmee ze in harmonie en vertrouwen hadden leren leven.

Al snel werd al hun energie gebruikt om zichzelf te beschermen tegen de wereld om hen heen, in plaats van vrede te sluiten met hun innerlijke wereld. Terwijl ze zich probeerden te herinneren wie ze waren, begonnen ze de dingen buiten hun lichaam te bouwen die hen eraan herinnerden wie ze van binnen waren. Naarmate de tijd verstreek, bouwden ze zelfs machines om te genezen, maakten ze chemicaliën om hun gewassen te laten groeien en spanden ze draden om over lange afstanden te communiceren.

Hoe verder ze van hun innerlijke kracht afdwaalden, hoe rommeliger hun leven werd met materiële dingen waarvan ze dachten dat die hen gelukkig zouden maken. De mensen waar ik het hier over heb, zijn wij..! Wanneer de focus van ons leven wordt hoe we ziekte kunnen vermijden in plaats van hoe we op een gezonde manier kunnen leven; hoe we uit oorlog kunnen blijven in plaats van hoe we in vrede kunnen samenwerken; hoe we nieuwe wapens kunnen maken in plaats van hoe we kunnen leven in een wereld waar gewapend conflict achterhaald is, is het duidelijk dat de weg die we volgen er een is geworden om te overleven.

Gelukkig leidt bijna 70 jaar onderzoek in een wetenschapsgebied dat bekend staat als de ‘Nieuwe Fysica’ tot de conclusie, dat alles in onze wereld met al het andere is verbonden. En deze verbinding bestaat er dankzij ons. Onze verbondenheid geeft ons de kracht om zelf keuzes te gaan maken als het gaat om de manier waarop ons leven verloopt.

In alles, van het zoeken naar romantiek en het genezen van onze dierbaren tot het vervullen van onze diepste ambities, zijn we een integraal onderdeel van alles wat we elke dag meemaken. Het feit dat de ontdekkingen aantonen dat we onze verbinding bewust kunnen gebruiken, opent de deur naar niets minder dan onze mogelijkheid om dezelfde kracht aan te boren die het hele universum aandrijft. Door de eenheid die in ons mensen leeft, hebben we een directe lijn naar dezelfde kracht die alles creëert, van atomen en sterren tot aan het DNA van het leven.

Er ligt echter een klein addertje onder het gras: Om die kracht te kunnen inzetten is het noodzakelijk dat we een verschuiving maken in de manier waarop we onszelf in de wereld zien. Met een kleine verschuiving in perceptie kunnen we de krachtigste kracht in het universum aanboren om zelfs schijnbaar onmogelijke situaties aan te pakken. Dat zal gaan plaatsvinden wanneer we onszelf een nieuwe manier toestaan om onze rol in de wereld te zien.

We zien onze creatiekracht/scheppersenergie over het hoofd..
Experimenten suggereren dat de daad van observeren een scheppingsdaad is, en dat bewustzijn het creëren doet. Ons vermogen om de Goddelijke Matrix opzettelijk en creatief te gaan gebruiken zal ons in staat stellen om alles te veranderen, aangepast aan onze rol zoals we onszelf in het universum zien. Uiteindelijk herinnert onze relatie met de kwantum-essentie, die ons verbindt met al het andere, ons eraan dat we zelf scheppers zijn.

Als zodanig kunnen we onze diepste verlangens uiten naar genezing, overvloed, vreugde en vrede in alles, van ons lichaam en leven, tot onze relaties. En dat kunnen we bewust doen, in de tijd en op de manier die wij kiezen. Als we nieuwe, gezonde en levensbevestigende relaties willen aangaan; genezende romantiek in ons leven toelaten; of een vreedzame oplossing in de wereld brengen, zullen we een nieuwe rimpeling in het veld moeten creëren die onze wens weerspiegelt.

We krijgen daarmee de kracht om ons de mogelijkheden van het leven voor te stellen, te dromen en te voelen vanuit de Matrix zelf, zodat het naar ons kan reflecteren wat we hebben gecreëerd. In veel opzichten kan onze ervaring van de Goddelijke Matrix worden vergeleken met de software die een computer bestuurt.

In beide moeten de instructies een taal zijn die het systeem begrijpt. De taal van het bewustzijn lijkt de universele ervaring van emotie te zijn. De taal, die tot de Goddelijke Matrix spreekt zijn de menselijke emoties. Door de positieve ervaringen van liefde, mededogen en vergeving en de negatieve emoties van haat, oordeel en jaloezie bezitten we allemaal de kracht om ons bestaan op elk moment van de dag te bevestigen of te ontkennen.

Leonardo Da Vinci heeft ons belangrijke sleutels aangereikt. De ‘Vitruvian Man’ bevat enorm veel geheime instructies. De cirkel en het vierkant vertegenwoordigen het mannelijke en het vrouwelijke. Wat de meeste mensen niet weten is dat het schilderij rechtsboven een pagina nummer bevat met het getal ‘126’.  Dit op zich is al een apart gegeven omdat Da Vinci altijd alles achterstevoren in spiegelschrift schreef. Ook bevat het schilderij horizontale en verticale lijnen die de man in 14 delen verdeelt.

God’s vingerafdruk.. Het vrouwelijke en het mannelijke als cirkel en vierkant in elk mens vertegenwoordigd. Maar ook andersom..

De betekenis daarvan staat in de tekst erboven en verwijst naar Osiris die door zijn broer Seth was vermoord en symbolisch in 14 stukken was gesneden. Dat gegeven verwijst naar de grote piramide in Egypte. Wanneer de piramide namelijk in de juiste positie over het schilderij wordt geplaatst, waarbij de navelhoogte de begane grond vertegenwoordigt, blijkt dat de lijnen op het lichaam ons precies vertellen waar zich de kamers in de piramide bevinden. Da Vinci schijnt van 1482 tot 1486 in Egypte doorgebracht te hebben.

Wanneer Da Vinci niet achterstevoren schreef is die tekst meestal versleuteld zoals het getal 126. 1.26 betekent normaal gesproken het verhogen van een octaaf, want wanneer een zijkant van een kubus met 1.26 vergroot wordt, verdubbelt zijn octaaf. Die verdubbeling geldt niet alleen in wiskunde maar ook in de muzikale verhouding. We kunnen ons daarom ook gaan afvragen of er een wiskundige vergelijking bestaat die toegepast zou kunnen worden op een emotie. En of het mogelijk is dat het universum is ontstaan vanuit één punt.

De rechter en vrouwelijke hersenhelft is de zetel van de muziek. De linker en mannelijke hersenhelft is waar we wiskunde verwerken. Hier zien we het concept van spiegelneuronen en hoe mensen hetzelfde kunnen spiegelen en nabootsen in de hersenen. Muziek en wiskunde zijn in feite hetzelfde maar worden bekeken vanuit een verschillende hoek. Het ontstaat in de ene helft en wordt uitgewerkt in de andere.

Het is een feit dat muziek een katalysator kan zijn voor een emotionele  reactie. Er moet dan dus ook een wiskundige relatie bestaan want wiskunde is slechts een numerieke vorm van muziek. Geometrie is het geluid dat we ervaren met onze ogen en muziek is de geometrie die we ervaren met onze oren.

Verschillende golfvormen van muziek kunnen verschillende emoties veroorzaken zoals vreugde, geluk, verdriet maar ook angst. Wanneer men een griezelig gevoel in een film of muziek wil creëren, gebruiken ze een tritonus of een verminderde kwint. (Dit is een symmetrische interval waarbij de afstand van de vijfde noot naar de grondtoon precies even groot is bij de onderste grondtoon die daar een octaaf boven zit. Historisch gezien werd de tritonus veel met de duivel geassocieerd.)

Hier worden vooral de zwarte toetsen voor gebruikt. De witte toetsen, gespeeld in de juiste combinaties zullen je daarentegen een blij gevoel geven. Wanneer we in de wiskunde kijken naar wat deze akkoordrelaties creëren dan zijn dat de wiskundige intervallen, bijvoorbeeld drie gedeeld door twee. Dat creëert de perfecte kwint dat je een prachtig gevoel van stabiliteit en veiligheid geeft. Dit zou C tot G zijn op een piano of keybord.

Wanneer je bij de verminderde kwint komt is dit een zeer negatief gevoel. Het maakt je bang en geeft je een onheilspellend gevoel. Maar speel je de grote terts dan voel je Liefde en deze grote terts is de ‘1.26’ die Da Vinci rechtsboven op de ‘Vitruvian Man’ heeft vermeld. Wat hij ons hiermee probeerde te vertellen ging over de komst van het nieuwe tijdperk waarin de mensheid haar octaaf verdubbelt naar een hogere dimensie. 1.26 is de frequentie van de Nieuwe Wereld en dat is dus wiskundig aantoonbaar.

Nu begin je misschien ook te begrijpen hoe het mogelijk wordt dat je met de juiste muziek, licht en geometrie, je in staat bent je frequentie te verhogen. Alle frequenties die numerologisch het getal 9 vormen, zoals bijvoorbeeld 432Hz (4+3+2= 9), 540Hz, 720Hz etc., verbeteren namelijk ons hart en hersenbewustzijn. Deze frequenties geven veel meer structuur aan de muziek. Mozart schreef al zijn muziek in 432Hz. En wanneer je de hoeken optelt van elke bestaande geometrische vorm dan kom je eveneens uit op het getal 9.

3+6 = 9                        6+4+8 = 18 = 1+8 =9

Om dit te kunnen ervaren en te begrijpen was het nodig om de muziek die op 440HZ is afgestemd mee te maken. Daardoor weten we nu uit eigen ervaring wat de natuurlijke afstemming is. (HIER) Wij mensen zijn het veld en hebben dus ook een verantwoordelijkheid. Alles wat wij uitzenden komt in veelvoud terug. Daarom is het belangrijk dat we datgene gaan uitstralen hoe wij willen dat de wereld er uit moet komen te zien. Dat is de techniek van coherentie.

Alles wat wij doen heeft effect op onze wereld, de mensen waar we mee omgaan, de dieren, de natuur, op alles.  Ons hartritme varieert voortdurend, met andere woorden de tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant. Dit wordt ‘hartritme variabiliteit’ (HRV) genoemd. De HRV geeft ons belangrijke informatie over onze veerkracht en vitaliteit maar ook over de  toestand van ons lichaam.

Analyse van de HRV laat zien dat het hart gevoelig is voor emotionele veranderingen en dat je zelfs met open ogen in theta kunt zijn. Theta is de ‘flow staat’ waarin er synergie is tussen je twee hersenhelften, waarin je niet-oordelend en creatief bent. Als je vanuit je hart kunt leven is er een balans tussen binnen en buiten. Hierbij kun je naar buiten treden terwijl je in verbinding blijft met jezelf en meer in balans. ‘Fight or flight’ daarentegen is een signaal van stress.

Door tijdens meditatie de uitademing langer te laten duren dan de inademing is voor het lichaam een signaal dat het veilig is. Adem in in 5-6 tellen en adem uit in 8-9 tellen. Het is aan te raden om dit 3 minuten voor het slapen gaan te doen, 3 minuten bij het opstaan, en overdag mocht je in een stress situatie terecht komen. Ook is het een fantastische ademhaling om je meditatie mee te starten. Het balanceert de hartcoherentie en versterkt je afweersysteem.

De kracht van liefde helpt ons om te genezen, ons te bevrijden van de last van haat, en ons voorbij ons lijden te katapulteren. Dit is een thema dat is erkend, geanalyseerd en gedeeld door vele geleerde meesters uit het verleden. Rumi, een soefi-dichter uit de 13e eeuw, vatte prachtig onze relatie tot deze universele kracht samen: Jouw taak is niet om liefde te zoeken, maar om alle barrières te ontdekken die je in jezelf ertegen hebt opgebouwd. In deze welsprekende maar eenvoudige woorden herinnert Rumi ons eraan dat we liefde en de kracht van liefde al in ons dragen.

In plaats van naar iets te moeten zoeken, lokaliseren en vervolgens proberen te assimileren in ons bestaan, dragen we liefde al in ons omdat we ermee worden geboren. Het is onze taak om alles over onszelf te gaan ontdekken dat geen liefde is, zoals de relatiemuren, emotionele blokkades en psychologische dammen die ons ervan weerhouden toegang te krijgen tot onze liefde. Wanneer we deze barrières oplossen, is liefde het enige dat overblijft. Hoe meer we liefde toestaan om de pijn in ons leven te helen, hoe meer we de diepte van ons vermogen ontdekken om van onszelf en van andere mensen te houden.

Door de diepte van onze pijn ontdekken we hoe diep we kunnen voelen. En als we onszelf toestaan om te voelen, in plaats van te proberen onze gevoelens te maskeren of te ontkennen, ontdekken we ons vermogen tot liefde. Simpel gezegd, pijn is de prijs die we soms betalen om te ontdekken dat de liefde die we nodig hebben om onszelf te helen al in ons dragen. Soms is alleen al het kennen van de relatie tussen wijsheid, pijn en liefde voldoende om ons van de pijn aan het ene uiteinde van ons emotionele spectrum te katapulteren naar de genezing, die wacht aan het andere uiteinde van het spectrum.

‘Forgiveness’ © Janosh

VERGEVING…
Door de kracht van liefde kunnen we de voorbije geschiedenis loslaten en een nieuwe start maken. Hier worden we eraan herinnerd dat in de diepten van onze liefde, en de vergeving die onze liefde mogelijk maakt, de sleutel ligt  om vooruit te komen van de emotionele last en wreedheden uit het verleden. Dit geldt voor individuen maar ook voor samenlevingen en hele naties.

De reden is dat wat er in het verleden is gebeurd, vandaag deel uitmaakt van onze geschiedenis, tenzij we een manier ontdekken om terug in de tijd te gaan om de fouten uit het verleden recht te zetten en de verschrikkingen ongedaan te maken. Anders zal onze persoonlijke en collectieve geschiedenis een onveranderlijk deel van ons geheugen blijven.

De daad van vergeving is bedoeld voor persoonlijke genezing. Vergeving is geen excuus voor wat iemand anders heeft gedaan, het betekent niet dat je een andere persoon moet vertellen dat hij of zij vergeven is; het betekent niet dat je moet vergeten wat er is gebeurd of dat je geen sterke gevoelens mag blijven hebben over schending van vertrouwen of een fysieke of emotionele grens.

En misschien wel het allerbelangrijkste: vergeving is niet voor de persoon die je vergeeft, het is voor jou. Vergeving is een daad van liefde die je voor jezelf uitvoert. Door te vergeven, accepteer je de realiteit van wat er is gebeurd en vind je een manier om ermee om te gaan. Als je de daad van vergeving doet, zul je voelen dat er een last van pijn van je wordt weggenomen. Je bent niet langer in de greep van pijn en haat. Je bent eindelijk vrij.

Als je vasthoudt aan woede en blijft stilstaan bij de verschrikkingen van je ervaringen, laat de wetenschap van de epigenetica zien dat de consequentie van een dergelijke keuze naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot compromissen in je immuunsysteem, je cardiovasculaire systeem en het DNA-mechanisme van je lichaam en cel integriteit. Het vermogen om lief te hebben is universeel. Ons vermogen om liefde te geven en te ontvangen is een primair vermogen dat in ieder van ons leeft. Liefde is een hoeksteen van ons bestaan.……

 

Harriet Algra

mei ’23

thenewstrain.org

 

Bronnen:

‘Wisdom codes’ door Gregg Braden

RAISE YOUR FREQUENCY IN 1.26 Minutes | ‘The Precise Temperament Tuning’

https://youtu.be/pXVjzFrg6nc

https://courses.humanitysteam.org/courses/forbidden-science/

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.